Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary"

Transkript

1 Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 63,4 19,4 6,9 7,7 2,7 83,3 % Lidé 66,1 19,7 7,8 5,0 1,4 86,0 % Komunikace, vztahy 60,0 18,4 9,6 8,5 3,6 80,7 % Systém, pravidla, hodnoty 59,5 19,9 9,6 7,9 3,2 81,2 % Výuka, příprava, 55,0 25,6 5,9 10,3 3,2 79,7 % Komplexní 56,5 15,0 16,3 7,1 5,1 77,6 % Tabulka 1 60,6 20,3 8,4 7,8 2,9 81,9 % Nejlépe hodnocené otázky Kategorie Hodnocení Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. Prostředí, materiální zázemí 96 % Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. Komunikace, vztahy 93 % Učitelé na naší škole umí učit. Lidé 90 %

2 Tabulka 2.1 Nejhůře hodnocené otázky Kategorie Hodnocení Při učení v hodinách pracujeme často ve skupinkách. Výuka, příprava, 65 % Naše škola je napřed před ostatními školami. Komplexní 65 % Když jsem ve škole s něčím nespokojen/-a, mohu se bez problémů obrátit na vedení školy. Tabulka 2.2 Komunikace, vztahy 65 % ABSOLUTNÍ ČETNOST dle POHLAVÍ ne ne odpovědí žáků Chlapci ,3 % Dívky ,7 % Tabulka 3.1 ABSOLUTNÍ ČETNOST dle TŘÍD ne ne odpovědí žáků 1.třída ,0 % 2.třída ,7 % 3.třída ,7 % 4.třída ,9 % 5.třída ,6 % 6.třída ,6 % 7.třída ,6 % 8.třída ,1 % 9.třída ,6 % Tabulka 3.2 ABSOLUTNÍ ČETNOST dle PROSPĚCHU ne ne odpovědí žáků průměr < 1, ,3 % průměr 1, ,4 % průměr > ,5 % Tabulka 3.3 ABSOLUTNÍ ČETNOST CELKEM ne ne odpovědí žáků ,9 %

3 Tabulka 3.4 RELATIVNÍ ČETNOST dle POHLAVÍ ne ne Chlapci 59,2 21,0 8,6 8,4 2,9 81,3 % Tabulka 4.1 Dívky 62,4 19,3 8,2 7,1 3,0 82,7 % RELATIVNÍ ČETNOST dle TŘÍD ne ne 1.třída 59,6 14,2 16,3 6,2 3,7 80,0 % 2.třída 80,9 9,6 6,1 2,4 1,1 91,7 % 3.třída 67,9 17,8 2,7 8,1 3,4 84,7 % 4.třída 74,6 10,1 9,1 4,6 1,5 87,9 % 5.třída 48,0 19,7 8,4 14,7 9,2 70,6 % 6.třída 50,1 29,6 3,5 14,0 2,7 77,6 % 7.třída 46,3 32,5 8,2 11,3 1,7 77,6 % 8.třída 36,3 42,5 8,5 10,6 2,1 75,1 % Tabulka třída 55,5 32,3 4,3 6,7 1,1 83,6 % RELATIVNÍ ČETNOST dle PROSPĚCHU ne ne průměr < 1,5 66,9 14,9 9,7 5,7 2,8 84,3 % průměr 1,5-2 51,5 26,5 5,6 12,6 3,8 77,4 % Tabulka 4.3 průměr > 2 48,5 32,0 7,0 10,1 2,4 78,5 % RELATIVNÍ ČETNOST CELKEM Tabulka 4.4 ne ne 60,6 20,3 8,4 7,8 2,9 81,9 % Přehled dle otázek [%] Mám možnost dostat se k potřebným vzdělávacím materiálům kdykoliv je potřebuji (školní knihovna, internet, ). Škola je udržována čistá a v dobrém stavu. Školní budova má vhodné prostory a uspořádání učeben pro naše vzdělávání. Škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a odpočinkové aktivity. Jednotlivé učebny jsou hezky a prakticky vybavené, je vidět, že o jejich úpravu se někdo stará. ne ne 58,2 21,4 9,2 10,2 1,0 81,4 % 69,4 20,4 4,1 5,1 1,0 88,0 % 59,2 27,6 6,1 5,1 2,0 84,2 % 55,1 24,5 9,2 11,2 0 80,9 % 64,3 18,4 6,1 7,1 4,1 82,9 %

4 Ve školní jídelně se dobře naobědvám. 69,4 6,1 17,3 3,1 4,1 83,4 % Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. Škola má vhodné prostory pro převlékání žáků (šatny). Učitelé i žáci mají při výuce k dispozici řadu pomůcek, které pomáhají lépe pochopit probírané téma. Učebnice, které máme ze školy, jsou v dobrém stavu. Učitelé mají radost, když se mi něco podaří. 87,8 11,2 0 1,0 0 96,4 % 56,1 20,4 4,1 12,2 7,1 76,5 % 65,3 17,3 9,2 6,1 2,0 84,4 % 49,0 26,5 4,1 15,3 5,1 74,7 % 74,5 16,3 5,1 4,1 0 90,3 % Je vidět, že učitele práce s námi baví. 64,3 22,4 9,2 4,1 0 86,7 % Jestliže mi učitel něco slíbí, svůj slib také dodrží. 63,3 23,5 7,1 3,1 3,1 85,2 % Vážím si našich učitelů. 77,6 13,3 2,0 6,1 1,0 90,1 % Odborné znalosti učitelů jsou výborné, opravdu rozumí tomu, co učí. Učitelé se dále vzdělávají, pořád hledají nové nápady a podněty. Mezi dospělými ve škole je někdo, na koho se mohu obrátit s žádostí o radu nebo s osobním problémem. Nepedagogičtí pracovníci (školník, uklízečky, kuchařky) pracují dobře a ve prospěch nás, žáků. Myslím, že vedení a učitelé spolupracují tak, aby se škola rozvíjela a zlepšovala. 53,1 28,6 12,2 4,1 2,0 81,6 % 54,1 22,4 15,3 7,1 1,0 80,4 % 64,3 15,3 6,1 9,2 5,1 81,1 % 65,3 24,5 4,1 6,1 0 87,2 % 68,4 16,3 10,2 5,1 0 87,0 % Učitelé na naší škole umí učit. 76,5 14,3 6,1 1,0 2,0 90,6 % Škola pořádá akce určené i pro rodiče (trhy, výlety, sportovní dny, divadelní představení, ). Když jsem ve škole s něčím nespokojen/-a, mohu se bez problémů obrátit na vedení školy. V naší škole dobře komunikují různé skupiny lidí: starší učitelé s mladšími, starší žáci s mladšími, rodiče mezi sebou apod. 62,2 19,4 5,1 8,2 5,1 81,4 % 41,8 15,3 15,3 16,3 11,2 65,1 % 49,0 22,4 20,4 7,1 1,0 77,8 % Mí rodiče mají s učiteli dobrý vztah. 66,3 14,3 8,2 6,1 5,1 82,7 % S učiteli mám dobré vztahy, rád si s nimi povídám i o přestávce. Učitelé na naší škole dobře spolupracují, vzájemně si pomáhají. Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. Se spolužáky si navzájem pomáháme, jsme k sobě ohleduplní. Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. 59,2 18,4 7,1 12,2 3,1 79,6 % 64,3 19,4 10,2 5,1 1,0 85,2 % 66,3 11,2 11,2 6,1 5,1 81,9 % 55,1 29,6 1,0 12,2 2,0 80,9 % 84,7 9,2 1,0 5,1 0 93,4 %

5 Myslím, že lidé ve škole se o mě zajímají jako o člověka, nejde jim jen o to, jak plním svou roli ve škole. Pravidla chování ve škole jsou jasná a jednoduchá. Pokud dostanu trest, je spravedlivý a stanovený na základě porušení dohodnutých pravidel. Pokud někdy s učiteli ne, můžu své názory vyjádřit otevřeně. Učitelé jsou pro mě příkladem v dodržování dohodnutých pravidel. Škola pomáhá nadaným žákům rozvíjet svá nadání (umělecké, sportovní, intelektuální, manuální). Když se objeví problém, má škola jasné postupy k jeho řešení. Všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost, ať se jedná o úspěšné žáky nebo žáky, kterým učení zrovna moc nejde. Při školní práce jsou všichni žáci známkováni spravedlivě podle jasných pravidel. Když se mi ve škole opravdu daří nebo se velmi dobře chovám, učitel o tom informuje mé rodiče. Máme možnost si svou práci zhodnotit sami nebo se spolužáky navzájem. Rozumím pravidlům v jednotlivých předmětech. Nemám strach před zkoušením nebo testem. Když se mi nepovede, vím, že mám možnost si špatné opravit. Ve škole se učím stále nové a podnětné věci, ne to, co již dávno znám. Učitele zajímají moje názory na probírané téma, oceňují zajímavé otázky. Ve vyučování řešíme problémy, učíme se zajímavými metodami. Při školní práci můžu pracovat svým vlastním tempem. Domácí úkoly dostáváme v takovém množství, abychom měli dost času na své záliby a odpočinek. 51,0 24,5 16,3 6,1 2,0 79,1 % 68,4 23,5 3,1 4,1 1,0 88,5 % 55,1 20,4 15,3 4,1 5,1 79,1 % 56,1 21,4 8,2 12,2 2,0 79,3 % 62,2 23,5 2,0 9,2 3,1 83,2 % 70,4 15,3 9,2 5,1 0 87,8 % 56,1 21,4 14,3 5,1 3,1 80,6 % 60,2 17,3 10,2 10,2 2,0 80,9 % 75,5 14,3 8,2 2,0 0 90,8 % 38,8 23,5 16,3 13,3 8,2 67,9 % 52,0 18,4 9,2 13,3 7,1 73,7 % 56,1 30,6 7,1 3,1 3,1 83,4 % 62,2 23,5 5,1 8,2 1,0 84,4 % 58,2 26,5 4,1 10,2 1,0 82,7 % 53,1 25,5 10,2 10,2 1,0 79,8 % 57,1 31,6 5,1 4,1 2,0 84,4 % 57,1 18,4 5,1 17,3 2,0 77,8 % 55,1 23,5 0 16,3 5,1 76,8 % Obsah výuky je použitelný v životě. 61,2 18,4 10,2 7,1 3,1 81,9 % Informace v běžných hodinách získáváme i z jiných zdrojů než z učebnic nebo od učitele (knížky, časopisy, internet, ). Při učení v hodinách pracujeme často ve skupinkách. 54,1 26,5 10,2 8,2 1,0 81,1 % 35,7 31,6 2,0 18,4 12,2 65,1 % Naše škola je napřed před ostatními 33,7 17,3 32,7 11,2 5,1 65,8 %

6 školami. Jsem ve škole spokojený. 71,4 12,2 3,1 7,1 6,1 83,9 % Naši školu bych doporučil ostatním žákům. 64,3 15,3 13,3 3,1 4,1 83,2 % Tabulka 5 Otevřené otázky - výpis odpovědí: Ve škole jsem nejvíce spokojený s... (Ve škole se mi nejvíce líbí...) Asi příjemné prostředí... Jídlo,Pan učitel Šikýř Počítače počítačovnou a některými učiteli tělocvik jídlo,učitelé,počítačovna,nové hřiště Hřiště počítače,nové hřiště počítčavou učebnou, interaktivní tabulí, dataprojektory. Výpočetní technika,interaktivní tabule,někteří učitelé. s hřištěm,s počítači,s interaktivními tabulemi Chováním učitelů... Se vztahy mezi učiteli a žáky... S výbavou učeben... S výlety... Nejvíce jsem spokojená s:vybavením školy, učiteli; Na škole se mi nejvíce líbí:kolektiv,učitelé a vybavení školy... Ve škole jsem nejvíc spokojena s vybavení školy, učiteli Počitače učitelem na počítače a čig a naší učitelkou Ve škole se mi líbí naše hřiště Ve škole jsem nejvíce spokojený s paní učitelkou. Ve škole se mi nejvíce líní hřiště líbí se mi počítače učitelami kamarády s učením a známkováním venkavní hřiště

7 Že tady máme i mimo školní aktivity třeba divadlo,sbor,sport. kroužek tělocvik,počítače,učiteli/kami,hřiště, interaktivní tabule,učitele,lavice, Interaktivní tabulí ve třídě Nejvíc se mi líbí že máme nové hřiště a že máme ve třídě interaktivní tabuli. se vším. S počítačovou učebnou a interaktivní tabulí a s učiteli. s výbavou Počítačová učebna Počítače Ve škole,se mi nejvíce líbí prostředí a chování všech lidí,co sem chodí. Ve škole se mi nejvíc líbí vybavení školy,jídelna,učitelé,kamarádi. je hezká,líbí se my nové hřiště,i technika počitače, interaktivka s počítači a hřiště Nejvíce se mi líbí nové hřiště. jakou máme hezkou třídu a pěkné počítače a hezké hřiště. celá škola je hezká kromě tělocvičny jsou tam díry s pěkným hřištěm s vv. líbísemi ve Škole počítače a také hřiště. nové hřyřtě Výbava.. Interaktivní tabulí. Počítače a fyzika a výbava S učiteli, s výbavou školy, to že se o nás škola stara skoro jako rodiče. hřiště, počítačovna, počítače,zeměpis,angličtina...

8 s interaktivní tabule počítače hřiště Ve škole se mi líbí počítače a interativní tabule.jsem spokojená s tělocvikema a Vv. s jídelnou,s vybavením Naše třída Počítače,kroužky(např.:divadlo,sbor) s počítačemi a jejich učitelem nejvice semi libi ve skole pocitace nejvíce se mi libi počítače Ve skole se mi libi ze vyrabime vse to co me bavi,ucitele jsou ke me chovaj obetave Ve škole se mi líbí že se ke mě učitelé chovají dobře a dobře vyučují. Moderním vybavením školy. počítače vystoupení pro rodiče, hřiště s kamarádami hřiště Hřiště matematika libi se ma na skole ze ma ornzovou barvu počítače matematika, hřiště TV kamarádi S kamarádama počítače hřiště, ucitelka Kreslení ve škole se mi líbí,mám hodně kamarádů

9 S počítači vybavení tříd družina chřiště tělocvična pomůcky mám hodně kamarádů ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE mám hodně kamarádů kamarádi s prácí,se hřištem počítače M VV TV HV počítání s interativní tabulí,s hřištěm Matematika,Český jazyk ano Interaktivní tabule cteni moje třída Ve škole se mi nejvíc líbí interaktivní tabule a že je na nás paní učitelka hodná. Třídy,hřiště ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA, ČTENÍ Že jsou učitelé hodní. Jako největší problém ve škole vidím (Ve škole jsem nespokojený s... Ve škole mi nejvíce chybí...)... Nadržování učitelé co tu před tím učili malá tělocvična šatnami vysoký strop v tělocvičně S tělocvičnou

10 učebna chemie nevim telocvicnu S tím že musíme mít věci v mřížovitých šatnách, páč nám někdy někdo dělá ze srandy naschvály schazováním bund... Nejsem spokojená se školní tělocvičnou; Ve škole mi nejvíce chybí:ni je to dokonalá škola! Ve škole nejsem spokojena ze školni tělocvičnou Ze šatny a z tělocvičnou ničím tělocvična Jako největší problém ve škole vidím tělocvičnu.ve škole mi nejvíce chibý nic. nelíbí se mi tělocvíčna přál bych si lepší tělocvičnu tělocvična Nechci se vyjádřit. okolí školy, nechci se vyjátřit ve škole není žádný problém který bych znala. nic. S telocvičnou a šatnami. hodně moc hodin Tělocvična chybý mi kamarádi Já osobně jsem spokojena se vším. Jako největší problém ve škole vidím zbytečné předměty například tělocvik,hudební výchova,výtvarná výchova. nelíbí se my tělocvična,krátké přestávky,šatny hrat svoje hry na pocitaci ti co jsou na cd

11 tělocvična a šatny krátké přestávky!!!! Mě se nelíbí tělocvična a šatny. mě se nelíbí tělocvična protože jsou tam díry heské holky tělocvična a šatny! matematyka nelíbísemi tělomcvična jsoutam na stroě tíri staré hřiště ve škole S púanem školníkem S panem školníkem nic nelíbí se mi šatny tělocvična chbí sprcha ATD.. tělocvična!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! s panem školník,tělocvičnou,sprcha Málo vycházky.jsem nespokojená stím že tu nenípo tělocviku sprcha. s tělocvičnou tělocvična Je tu nudáá dobrá tělocvična ve skole jsem nespokojena stelocvicnou ve skole jsem nespokojena ze kazdy den dostavama domaci ukol Ve skole jsem nespokojena s tv mame 30 minut rozcvicku a vzdy me vsechno boli! Tělocvična je docela stará, ale jinak se v ní cvičí dobře. Tělocvična a šatny. šatny nic se zlobivím kamarádem

12 zlobiví kamarádi S tělocvičnou šatny jsem spokojeny na nasi skole šatny šatny Nadávky když mě někdo, zlobý s ošklivíma dětma šatny šatny,telocvična šatny tělocvička Schází mi minulá p.učitelka - z 0.ročníku porušování pravidel s nicim SPOLUŽÁCI SE PEROU lepší prostory pro šatnu a tělocvična tělocvična s tělocvičnou kamos CJ malé šatny s ničím prvouka ve tride - mama

13 vše se mi líbí líbíse mi ve škole vše - Že jsou malé přestávky. Tabulka 1 Relativní četnosti odpovědí dle oblastí, ze kterých byly vybírány otázky při zadání dotazníku. Rovněž je uvedena celková průměrná hodnoty za všechny otázky. Rozdíly výsledného jednotlivých oblastí ukazují na oblasti, které jsou vnímány jako nadprůměrné či problémové. Tabulky 2.1 až 2.2 Tři nejlépe a nejhůře hodnocené otázky. Ty lze považovat za největší chloubu resp. největší problémy Vaší školy. Tabulky 3.1 až 3.4 Přehledy absolutních počtů žáků účastnících se dotazníkového šetření (resp. počty jejich odpovědí). Tabulky jsou členěny dle pohlaví, tříd a prospěchu a jsou uvedeny pro přesnější interpretaci relativních výsledků (např. výrazný rozdíl u málo četné skupiny). Tabulky 4.1 až 4.4 Přehledy relativních četností odpovědí žáků. Tabulky jsou členěny dle pohlaví, tříd a prospěchu a umožňují tak srovnání výsledného dle jednotlivých skupin žáků. Tabulky 3.4 a 4.4 Členění dle prospěchu - data vycházejí z odpovědí žáků, kteří hodnotí svůj prospěch na škále: samé nebo skoro samé jedničky více dvojek, ale vyznamenání většinou dvojky, výjimečně trojka více trojek, výjimečně čtyřka více čtyřek Do přehledu jsou možnosti 1. a 2. zařazeny jako průměr <1.5, možnost 3 jako průměr 1,5-2 a možnosti 4. a 5. Jako průměr >2. Tabulka 5 Přehled všech otázek s relativní četností jednotlivých odpovědí. Otázky jsou řazeny dle kategorií, nikoliv dle pořadí v testu. Závěr tvoří výpis odpovědí na otevřené otázky (v případě, že byly v zadání využity).

Výsledek dotazníku - "Klima školy - rodiče"

Výsledek dotazníku - Klima školy - rodiče Výsledek dotazníku - "Klima školy - rodiče" Graf 1: Celkový přehled školy Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 51,5 35,8 3,1 7,3 2,3 81,7 % Lidé 56,5 30,0 9,2 3,5 0,8 84,5 % Komunikace,

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" Graf 1: Celkový přehled školy Přehled dle kategorií [%] Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Výsledné hodnocení Prostředí, materiální zázemí 46,5 31,9 6,1

Více

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. Náměty ke koordinované práci s Anketami a k vytvoření souhrnných podkladů Příloha k evaluačním nástrojům Anketa pro rodiče, Anketa pro učitele a Tomáš Kohoutek Náměty ke koordinované práci s Anketami

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška školní rok 2013/2014 Učitelé dětem předávají dovednosti, které jsou na celý život. Nejsou důležité známky, ale dovednost obracet se na problém

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Adresa: 543 41 DOLNÍ LÁNOV 222 IZO: 71009761 Školní rok: 2011/ 2012 Ředitelka školy: Mgr. Ulvrová Jitka Telefon/fax:

Více

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu II. PRAKTICKÁ ČÁST 1. Představení školského subjektu Vzhledem k tomu, že již jedenáctým rokem učím na základní škole Brno, Hudcova 35, rozhodla jsem se uskutečnit empirickou část mé diplomové práce na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST Tyršova 77, Buštěhrad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ OGRA O ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST 1 OBSAH Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST str. 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš. H. Ibsen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze VIII Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠVP... 5 1.2 ÚDAJE

Více

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 6. třídy a primy

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 6. třídy a primy EVALUACE 2006/2007 TVORBA EVALUAČNÍCH A AUTOEVALUAČNÍCH POSTUPŮ PRO ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHY Tento materiál obsahuje výklad a podrobný návod ke studiu výsledků srovnávacích testů pro 6. třídy základních

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Soběslav, Komenského 20, okres Tábor Adresa školy: Komenského 20/I, Soběslav, 392

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Základní škola Javorník, okres Jeseník ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU OBSAH 1. Identifikační údaje... 1

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, červenec 2011 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová 18 Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program... - 1-1. Identifikační údaje...1 1.1. Název vzdělávacího programu...1 1.2. Předkladatel...1 1.3. Zřizovatel školy...1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15 Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s výsledky naší anonymní ankety, která nám ukázala Váš pohled a názor na naší mateřskou školu. Bylo rozdáno 66 dotazníků,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 3.1 platnost: od 3. září 2012 Zpracováno dle RVP pro

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLA MNOHA PŘÍLEŽITOSTÍ

ŠKOLA MNOHA PŘÍLEŽITOSTÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ŠKOLA MNOHA PŘÍLEŽITOSTÍ Základní školy Uničov, U Stadionu 849 Dokument vstupuje v platnost dnem 31.srpna 2013 Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy Obsah 1. Identifikační

Více