Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 / 2009

2 Obsah: 1. Charakteristika školy str Počty tříd a počty žáků str Personální zabezpečení činnosti školy str Pedagogická činnost školy str Školní akce a mimoškolní činnost str Program primární prevence str Vyhodnocení dalšího vzdělávání zaměstnanců str Hospodaření školy v roce 2008 str. 17 2

3 Název školy: 1. Charakteristika školy Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola Jarní Orlová-Poruba Město Orlová Mgr. Věra Vrlíková Adresa: Zřizovatel: Ředitelka školy: Datum zařazení do sítě: e-adresa: www stránky: Školská rada založena dne IČ, DIČ: , CZ REDIZO: IZO: ZŠ: ŠD: Součásti školy: Název součásti Základní škola Školní družina Odloučená pracoviště školy: Název odloučeného pracoviště Základní škola Adresa Jarní 400, Orlová Poruba Slezská 200, Orlová Poruba Adresa Slezská 200, Orlová Poruba Vzdělávací program: ŠVP ZV Škola strom života / 1.,2. a 6.,7. třída / /96 2 Základní škola / 3.-5.třída, třída / Dvě budovy Základní školy jsou vzdálené asi 7 minut chůze, v budově na adrese Slezská 200 se učí žáci přípravné třídy, 1. stupně ZŠ a má zde sídlo školní družina, v budově na adrese Jarní 400 se učí žáci 2. stupně, je zde umístěna výdejna stravy a sídlí zde ředitelství ZŠ. Vybavení školy učebnicemi, odbornou literaturou, pomůckami, PC a AV technikou, sportovním zařízením apod. je standardní. Na 1. stupni je žákům a pedagogům k dispozici multimediální učebna s interaktivní tabulí, notebookem, dataprojektorem, šesti žákovskými počítači, černobílou tiskárnou a kopírkou. Na 2. stupni využíváme informační centrum, kde je k dispozici 17 žákovských a 1 učitelský počítač, dataprojektor s projekčním plátnem, černobílá laserová tiskárna, kopírka a školní knihovna s beletrií, slovníky a s encyklopediemi. 3

4 2. Počty tříd a žáků 2.1. Základní škola Základní škola je plně organizovaná s jednou třídou v každém ročníku. Dlouhodobě otevíráme také třídu přípravnou. Počty žáků k datu : 1. stupeň 104 žáků 2. stupeň 66 žáků celkem ZŠ 170 žáků přípravná třída 9 žáků 2.2. Školní družina Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny, k datu bylo zapsáno 19 žáků Školní klub není zřízen. 4

5 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Pedagogičtí zaměstnanci: Základní škola Fyzický počet zaměstnanců: 17 / včetně dvou asistentek pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a učitelky v Klubu dětí a maminek / Přepočtený počet zaměstnanců: 16,00 Věková struktura pedagogických zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodce Kvalifikovanost pedagogického sboru: 13 učitelů je plně kvalifikovaných. 1 nekvalifikovaná učitelka pracovala na 1. stupni jako zástup za mateřskou dovolenou. Je absolventkou Střední pedagogické školy s více než 30letou praxí v mateřských a základních školách. 1 nekvalifikovaná učitelka na 2. stupni ZŠ je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské s titulem Ing. V letošním školním roce měla pracovní úvazek 82% a jako další pracovní poměr vykonávala práci účetní. Mezi pedagogické zaměstnance jsou zařazeny také 2 asistentky pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedna je absolventkou kurzu Asistent pedagoga podle 20 písm.e) zákona č. 563 / 2004 Sb. v rozsahu 122 hodin, je tedy pro svou práci plně kvalifikovaná, druhá začala v letošním školním roce studovat 0. ročník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity obor Speciální pedagogika se zaměřením na multikulturní výchovu Aprobovanost pedagogického sboru: Na 1. stupni ZŠ je aprobovanost výuky velmi vysoká 82,90 % aprobovaně je vyučováno 97 hodin z celkových 118. Na 2. stupni ZŠ je aprobovanost výuky nižší, aprobovaně je vyučováno 85 hodin z celkových 126 hodin, tj. 67,46 % : Český jazyk 100% Anglický jazyk 100% Ruský jazyk 100% Zeměpis 100% Dějepis 75% Matematika 50% Německý jazyk 0% Přírodopis 0% Fyzika 0% Chemie 0% Informatika 0% Občanská výchova 75% Rodinná výchova 0% Hudební výchova 100% Výtvarná výchova 100% Pracovní činnosti 50% Tělesná výchova 100% Volba povolání 0% Matematiku jako jeden z hlavních předmětů učí neaprobovaně učitelka s dlouholetou praxí a velmi dobrými dlouhodobými výsledky, tato výuka je objektivně velmi kvalitní. Přetrvávají problémy s výukou dalších přírodovědných předmětů. I když se snažíme maximálně využít 5

6 aprobaci pedagogů 2. stupně, pro některé předměty aprobované pedagogy nemáme. Velkým kladem je 100% aprobovaná výuka anglického jazyka, která rozhodně není na základních školách standardem. Všichni pedagogové, kteří vyučují předměty mimo svou aprobační kombinaci, se ve svém dalším vzdělávání zaměřují na metodiku vyučovaného předmětu, a pokud to lze, mají ve škole určeného aprobovaného kolegu, se kterým konzultují vše potřebné Školní družina Fyzický počet zaměstnanců: 1 Přepočtený počet zaměstnanců: 0,71 Paní vychovatelka je plně kvalifikovaná, ve věku let Provozní zaměstnanci Fyzický počet zaměstnanců: 7 / + 4 sezónní topiči v zimním období / Přepočtený počet stálých zaměstnanců: 3,99 Všechny stálé provozní zaměstnankyně jsou zaměstnány na částečný pracovní úvazek: školnice 75 % úvazku sekretářka 60 % úvazku účetní 60 % úvazku 4 uklízečky / dvě samostatné budovy / 4 sezónní topiči / 3 muži a 1 žena / pracují na plný nebo zkrácený úvazek v kotelně na tuhá paliva a v kotelně plynové, výše jejich pracovního úvazku je podle potřeby několikrát za sezónu upravována. Věková struktura stálých provozních zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodci

7 4.1. Učební dokumenty: 4. Pedagogická činnost školy Výuka žáků probíhala podle těchto učebních dokumentů: 1. třída ŠVP ZV Škola-strom života 2. třída ŠVP ZV Škola-strom života 3. třída Základní škola 4. třída Základní škola 5. třída Základní škola 6. třída ŠVP ZV Škola-strom života 7. třída ŠVP ZV Škola-strom života 8. třída Základní škola 9. třída Základní škola 4.2. Údaje o žácích nově přijatých: Ve školním roce 2008 / 2009 nastoupilo do 1. třídy naší ZŠ celkem 21 žáků. Do přípravné třídy nastoupilo 9 dětí, některé během roku odešly, další se přihlásily. Celkem se v této třídě vzdělávalo 13 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Údaje o žácích vycházejících a přestupujících: V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku 15 žáků 9. třídy 3 žáci 8. třídy 2 žáci 7. třídy celkem tedy 21 žáků Jeden žák 9. třídy bude klasifikován v náhradním termínu / dlouhodobý pobyt v zahraničí se zajištěnou individuální výukou /. Přehled umístění vycházejících žáků: Střední školy + učební obory s maturitou Odborná učiliště chlapci děvčata chlapci děvčata Dva žáci vycházející ze 7. třídy v dalším studiu nepokračují. Dva žáci z 5. třídy byli po úspěšně zvládnutém výběrovém řízení přijati na Gymnázium v Orlové a čtyři žáci z 5. třídy na ZŠ Orlová Lutyně U Kapličky do třídy s rozšířenou výukou informatiky. 7

8 Klasifikace chování a prospěchu k datu : Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE PRŮMĚR NA CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P TŘÍDĚ ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Průměrná.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I , ,71 38,71 6,00 II , ,57 68,57 9,00 III , ,29 48,95 4,33 IV , ,61 70,61 V , ,17 49,46 4,71 VI , ,33 77,14 9,19 VII , ,50 78,86 11,64 VIII , ,63 54,81 5,81 IX , ,13 67,13 Celkem x x x x % v x v 91 9 x x x Průměr , ,2 61,6 5, Klasifikace chování a prospěchu k datu / po opravných zkouškách / Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P PRŮMĚR NA ŽÁKA TŘÍDĚ Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A , ,50 37,33 0,17 II.A , ,57 66,57 III.A , ,19 65,29 0,90 IV.A , ,11 59,11 V.A , ,17 52,17 VI.A , ,33 80,24 16,10 VII.A , ,71 84,57 11,14 VIII.A , ,00 53,75 15,25 IX.A , ,38 87, x x x x v x v 94 6 x x x , ,2 4,84 8

9 4.5. Výuka cizích jazyků: Na škole vyučujeme podle ŠVP ZV Škola-strom života anglický jazyk od 1. třídy s časovou dotací 1 hodina za týden. Podle vzdělávacího programu Základní škola se děti učily anglický jazyk od 3. třídy časová dotace 3 hodiny za týden. Výuka byla zabezpečena kvalifikovanými učiteli. Učitelé 1. stupně sice nejsou na výuku aprobovaní, prošli ale řadou jazykových a metodických kurzů a dále se intenzivně vzdělávají. Na 2. stupni je výuka angličtiny 100% aprobovaná. Jako druhý cizí jazyk vyučujeme od 7. třídy podle ŠVP ZV Škola-strom života ruský nebo německý jazyk jeho dvouhodinová časová dotace je zabezpečena disponibilními hodinami. Oba cizí jazyky jsou zařazeny mezi volitelné předměty. Ruský jazyk je vyučován aprobovaně, německý jazyk učí kvalifikovaná, neaprobovaná učitelka Výuka informatiky a využívání počítačových učeben: V každé školní budově je vybudovaná jedna učebna vybavená počítači, dataprojektorem a další technikou, kde se kromě informatiky vyučují i další předměty. Postupně doplňujeme výukový software, vedeme žáky k využívání internetu, zúčastňujeme se některých nabízených soutěží. Od září 2008 začala na naší škole pracovat jako metodik ICT Ing. Dana Špandelová. Stará se o základní úkony spojené s provozem PC učebny. V roce 2007 jsme změnili firmu zabezpečující připojení učeben k internetu a v tomto školním roce jsem byl pro potřeby naší organizace vyčleněn její externí zaměstnanec, který se nám o bezproblémový chod obou učeben stará. Spolupráce s ním je efektivní, bez zbytečných časových prodlev Výuka volitelných předmětů: V letošním školním roce jsme jako volitelné předměty vyučovali: 6. třída: informatika přírodovědné praktikum 7. třída informatika ruský jazyk 8. třída informatika německý jazyk x ruský jazyk 9. třída německý jazyk x ruský jazyk volba povolání Vzhledem k malému počtu žáků v 7. třídě jsme museli z ekonomických důvodů vyučovat pouze ruský jazyk podle průzkumu o něj měl zájem větší počet žáků. 9

10 4.8. Integrovaní žáci k datu : Ročník Integrovaní žáci Zdravotní znevýhodnění - SPU Celkem 6 6 Zdravotní postižení Při nápravě specifických poruch učení dlouhodobě spolupracujeme s PPP Orlová. V tomto školním roce jsme zajistili skupinovou výuku pro reedukaci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Jedna skupina pracovala na 1. stupni a jedna na 2. stupni. Jeden žák s poruchou dyskalkulie / 4. třída / měl samostatnou hodinovou dotaci na nápravu této poruchy Přípravná třída: V letošním školním roce ji navštěvovalo celkem 13 dětí s odkladem povinné školní docházky a dětí předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí. Většina dětí pochází z početných romských rodin a není jim věnována dostačující péče v přípravě na školní docházku Paní učitelce pomáhala při jejich vzdělávání a výchově asistentka pedagoga v rozsahu 1 2 hodiny denně. Základem práce byla organizovaná hra, rozhovory, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Důraz byl kladen na jazykovou a komunikační výchovu, dramatickou výchovu, vytvoření matematických představ, cvičení paměti, rozvoj hrubé a jemné motoriky, uvolňování ruky. Děti se učily orientovat se v prostoru a v čase, znát základní informace o sobě a své rodině, upevňovaly si hygienické návyky, dbalo se na kulturu stolování. Velký úspěch u dětí i rodičů měl výukový program na interaktivní tabuli pod názvem Beruška. Každé dítě v přípravné třídě má svůj individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou zaznamenávány jeho potřeby a úspěchy. Pro rodiče jsou pravidelně organizovány ukázkové hodiny práce s dětmi a 2 odpolední besídky / vánoční a ke Dni matek /. Všichni rodiče byli k požadavkům paní učitelky velice vstřícní, zúčastnili se třídních schůzek, ukázkových hodin, drakiády, lampiónového průvodu, vánoční besídky, Dne matek a ochotně doprovázeli své děti z tanečního kroužku na mimoškolní vystoupení 10

11 4.10. Účast a výsledky olympiád a soutěží: Vědomostní a další nesportovní soutěže Okresní kolo v jazyce anglickém místo Okresní kolo dějepisné olympiády 27. místo Okresní kolo Zeměpisná olympiáda 12. a 17. místo MATES 1. místo Městská přehlídka dětských recitátorů zvláštní ocenění 1 žákyně Výtvarná soutěž městské kolo 3. místo Výtvarná soutěž Nejkrásnější lípa 1. a 2. místo v kolektivní práci Povídání o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 8. místo týmů, 7., 12., 16. a 18. místo jednotlivci Austrálie projektová soutěž z AJ ocenění věcným dárkem 1 žákyně Tancem a pohybem proti drogám 1. místo týmů kategorie do 10 let Celoměstská soutěž ve sběru papíru (organizátor VITA) 2. místo Soutěž v psaní na klávesnici PC pro nepsavce Sportovní soutěže Název soutěže Počet účastníků Umístění ( žáci 2. stupně ) Zátopkova štafeta 10 dívek a 15 hochů 6. místo Plavecká soutěž měst 2 děvčata a 8 hochů Florbal MK 13 hochů Střelba ze vzduchové pušky MK 12 žáků 2. místo Halová kopaná 15 hochů. Přehazovaná 3 dívky a 3 hoši Orlovská veverka MK 6 hochů 3. místo Plavecké závody 2 děvčata, 4 hoši 1. místo O pohár Baron school ve florbalu 6 chlapců 3. místo Vybíjená dívek MK 10 dívek Street hockey předkolo finále 5 chlapců Coca Cola - Školský pohár hochů Minikopaná - MK 7 hochů 4. místo Běh 3. května 15 žáků Dopravní soutěž - ŠK 52 žáků Název soutěže Vybíjená - MK Dopravní soutěž - ŠK Počet účastníků ( žáci 1. stupně ) 12 žáků ( smíšené družstvo ) 49 žáků Umístění 11

12 4.11. Školní družina: Ve školním roce 2008 / 2009 pracovalo jedno oddělení školní družiny. Její odpolední provozní doba byla na základě požadavků rodičů prodloužena do hodin. Péče o děti byla zajištěna kvalifikovanou vychovatelkou. Děti se zaměřily na relaxační, sportovní a zájmovou činnost, pozorovaly přírodu, rozvíjely svou zručnost, sportovní zdatnost, procvičovaly si paměť a logiku. Během roku se připravovaly a zúčastnily soutěže školních družin s názvem Zelená stezka. Paní vychovatelky v rámci spolupráce naší školy se ŠD ZŠS v Orlové uspořádaly týden pro inkluzi, ve kterém měly děti ze školních družin těchto dvou škol část programu společného. Práce školní družiny byla po celý rok bezproblémová. 12

13 5. Školní akce a mimoškolní činnost 5.1. Školní projekty ( financováno z cizích zdrojů a z navýšeného příspěvku zřizovatele): Klub dětí a maminek Klub dětí a maminek pokračoval ve své práci i ve školním roce 2008 / Naše další projektové žádosti finančně podpořilo MŠMT z Programů MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2008 a v roce 2009 a povinnou 30% spoluúčast nám uhradilo Město Orlová. Pobytu a práce v Klubu se mohou zúčastnit děti od tří let, jejich rodiče / většinou maminky / musejí být po celou dobu v Klubu s nimi a podle momentální situace se je paní učitelka co nejvíce snaží zapojit do individuální práce s jejich dětmi. Protože se jedná ve většině případů o rodiny velmi početné, maminky si mnohdy berou s sebou i děti mladší. Práce paní učitelky s dětmi je tedy vysoce individuální, protože věkové složení a dosažená tělesná, rozumová a sociální úroveň dětí jsou hodně rozdílné. Velkým kladem činnosti Klubu je, že se děti i maminky na pobyt a práci ve škole těší, že si zvykají na určitý řád a že se děti díky odborné péči, stimulujícím hračkám a činnostem, ale také díky péči svých vlastních maminek zcela jistě rozvíjejí rychleji než v domácím prostředí. Paní učitelka se ve své práci zaměřuje především na rozvoj jejich řečových dovedností, na rozvoj pozornosti a myšlení, na rozvoj dětí v oblasti tělesné a sociální, ale také na získávání a upevňovaní základních hygienických a společenských návyků. Vztahy dospělých jsou přátelské, maminky si vyměňují poznatky o výchově dětí, postupně získávají pozitivnější vztah ke škole a díky úzké spolupráci s terénními sociálními pracovnicemi sociálního a zdravotního odboru MěÚ Orlová i informace o možnostech řešení jejich osobních nebo rodinných problémů Chráním tě, Země má Tento projekt vznikl díky dlouholeté spolupráci se Szkolou podstawowou v polském Radlině. Projekt jsme s polskými partnery vymysleli na podzim 2008, začátkem února byl schválen a od února do června 2009 jsme jej realizovali. Věnovali jsme se v něm rozšíření znalostí našich dětí z oblasti přírodních věd především z oblasti ochrany životního prostředí. Financování projektu je zajištěno z Evropské unie, z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika na období se spoluúčastí Města Orlové a bude uskutečněno po schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu. Projekt byl určen pro žáky třídy naší školy a pro žáky třídy radlinské školy /polské děti nastupují do školy až v 7 letech, jednalo se tedy o stejnou věkovou kategorii /. V únoru až dubnu měly české i polské děti tyto úkoly: - separovat s sbírat starý papír - vytvořit netradiční výtvarné dílo na téma ochrany přírody - vyrobit / nakreslit / atlas rostlin - poznat známé i méně známé druhy rostlin a živočichů - co nejlépe odpovědět na otázky ve vědomostním testu 13

14 Jednotlivé úkoly byly bodovány a 20 nejlepších účastníků této dlouhodobé netradiční soutěže z naší školy a 20 dětí polských se v termínu od do zúčastnilo ekologicky zaměřeného pobytu v Komorní Lhotce. Při pobytu v Beskydech a při praktických úkolech, které byly pro naše žáky připraveny, si děti upevnily své znalosti a zopakovaly si, jak se v přírodě pohybovat, jak ji zbytečně nezatěžovat nezodpovědným chováním a odpady a jak jí pomoci v případě, že se setkají s jejím poškozením. Společným výstupem šestidenního pobytu byla velkoplošná polystyrénová maketa Euroregionu Těšínské Slezsko, kterou děti postupně doplňovaly o vzorky půdy, rostlinný materiál a některé drobné výrobky. Při plnění úkolů, při sportovních aktivitách i při společenských hrách byl čas na vzájemné poznávání, navazování kontaktů a kamarádství. Projekt byl zakončen výstavami v Domě kultury města Orlové a v Domě kultury v Radlinu. Jejich návštěvníci si seznámili s obsahem projektu a prohlédli si výsledky několikaměsíční práce našich žáků Zdraví, to nejcennější, co mám Tento týdenní projekt se uskutečnil v červnu Byl spolufinancován Městem Orlová v rámci dotačního programu vyhlášeného komisí Zdravého města a MA 21. V tomto týdnu se naše děti každý den věnovaly problematice rizikových situací a ochraně zdraví asi 2 vyučovací hodiny. V této době se setkaly se členy Městské policie, se záchranářem z jednotky první pomoci a se členy Hasičského záchranného sboru. Se svými učiteli žáci besedovali o nebezpečí úrazů, o rizikovém chování v domácím prostředí, na cestách a při sportu, o zásadách poskytnutí první pomoci a zopakovali si důležitá telefonní čísla. Závěrečným testem znalostí Riskuj bezpečně, jeho vyhodnocením a odměnou nejúspěšnějších žáků byl celý projekt zakončen. 14

15 5.2. Školní výstavy Vánoce na Jarní Velkou předvánoční akcí se stala výstava výtvarných a rukodělných prací žáků a učitelů naší a polské spřátelené školy s názvem Vánoce na Jarní. Přípravy probíhaly od podzimu a 4. prosince byla výstava slavnostně otevřena. Pozvaným hostům i rodičům žáků, kteří vystoupili s krátkým pásmem písní a básní v úvodu odpoledne, se výstava moc líbila a ocenili především nápaditost výrobků i výkresů. Výstava byla otevřená i v dalších pracovních dnech a přes víkend, aby si mohli rodiče všech našich dětí najít čas a přijít si prohlédnout to, co jsme společnými silami dokázali připravit. 13. prosince 2008 odvážela tříčlenná delegace českých učitelů část výkresů a výrobků na výstavu do školy v polském Radlinu. I tam se naše práce velmi líbily Chráním tě, Země má Tato výstava ukončila v květnu a v červnu dlouhodobý česko-polský stejnojmenný projekt. Byla nainstalována v Domě kultury Města Orlové a Domě kultury v Radlinu. Její návštěvníci se seznámili s obsahem projektu a s jednotlivými aktivitami, kterým se naši žáci věnovali. Obdivovali polystyrénovou maketu regionu Těšínské Slezsko, vlastnoručně vyrobené atlasy rostlin, výtvarné práce a další drobné výrobky. Obě výstavy zcela jistě pomohly při vytváření dobrého jména školy na veřejnosti Činnost zájmových kroužků: název kroužku 1. pololetí počet žáků Jóga 12 9 Lego 8 6 Sportovní hry Informatika Literárně-dramatický kroužek 6 6 Keramika 12 9 Zeměpisný kroužek pololetí počet žáků celkem Zájmové kroužky pracovaly od října 2008 do května 2009 a vedli je v ranních nebo odpoledních hodinách pedagogičtí zaměstnanci naší školy. Největší zájem byl tradičně o informatiku, kde děti láká chatování a internetové hry. Těší nás i zájem o sportovní aktivity sportovní hry starších i mladších žáků a jógu na 1. stupni. 15

16 5.3. Besedy, kulturní akce, exkurze a další aktivity školy : Besedy Organizátor besedy Název akce Účastníci VITA Krtkova domácnost 2. třída Dobrodružství u vody 4. třída Městská knihovna Orlová Ze světa skřítků a trpaslíků ŠD Pohádky 1. třída Moderní pohádky 2. třída Milostné dvojice v literatuře 8. a 9. třída Muzeum Těšínska Maskování v muzeu 2. třída Naše město 3. třída Městská policie beseda třída HZS Hasík 2. a 6. třída Úřad práce v Karviné Výběr střední školy 9. třída Výlety, exkurze, výstavy Výlety: 0., 1., 4. a 5. třída ZOO Ostrava 2. třída Středověké putování Slezskoostravský hrad Ostrava třída Trojanovice - Frenštát pod Radhoštěm třída OSZ MěÚ Orlová - zájezd pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí třída Dolní Lomná - prales Mionší 2. místo ve sběru papíru OŽP MěÚ Orlová a VITA Exkurze třída Park Lane Petřvald 6. třída Pila Čajka Orlová Výstavy 9. třída Volba povolání DKMO Orlová 9. třída Olympiáda technických profesí Havířov 1. stupeň Výstava spolkové a klubové činnosti Města Orlová třída Vánoční výstava DKMO Orlová 16

17 Kulturní akce Divadelní představení 0.,1., a 2. třída Výlet na ostrov snů Divadlo loutek Ostrava 3., 4., a 5.třída Ze starých pověstí českých Divadlo loutek Ostrava 8. a 9. třída Krásná Isabella a tři nápadníci aneb Harlekýn Divadlo loutek Ostrava 1. a 2. třída S kamarády za pokladem DKMO Orlová 8. a 9.třída Don Quijote de la Archa 1. a 2. stupeň vystoupení kouzelnického tria KELLNER (tělocvična ZŠ) 1. a 2.třída vánoční vystoupení tanečních kroužků DDM Orlová 2. stupeň taneční show TS STATIC up DDM Orlová 8. a 9. třída Toulky Ruskem, Paradoxy života (100. výročí gymnázia Orlová ) 1. stupeň Mikulášská v KDMO Orlová ( s vystoupením žáků přípravné třídy) 8. a 9. třída Láska ano, děti zatím ne DKMO Orlová Filmová představení třída Kdopak by se vlka bál 1. stupeň, 2. stupeň Walli Veřejné sbírky CPK-CHRPA 1.veřejná sbírka prodej pohlednic a záložek Nadační fond Rozum a cit Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny ŠANCE Projekt Děti ulice prodej propisovacích tužek Další jednorázové akce 3., 4. a 5. třída ( 20 žáků ) Jezdíme s úsměvem společná akce policie a české spořitelny 1. stupeň celoměstský Den dětí 9. třída ( 2 žáci ) zájezd pro talentované žáky - Praha 1. stupeň lampiónový průvod 0., 3., a 4, třída Drakiáda 1. stupeň besídky ( vánoční a ke Dni matek ) 2. stupeň zájemci Lanové centrum PROUD ( areál muzea OKD Landek ) 1. stupeň sběr starých baterií ( akce Města Orlová ) 17

18 5.4. Mimoškolní akce ve spolupráci s Občanským sdružením: Činnost Občanského sdružení při ZŠ Orlová-Poruba ( OS ) byla zahájena v prosinci Se školou spolupracuje v těchto oblastech: - spolupořádá sportovní akce pro žáky - spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy při realizaci mezitřídních soutěží - odměňuje žáky za úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěžích a tím je motivuje k dosahování dobrých výsledků - odměňuje na konci školního roku žáky, kteří svými výbornými studijními výsledky, chováním, mimoškolní aktivitou nebo mimořádným činem mohou být vzorem pro ostatní - pomáhá škole při zajišťování nadstandardních pomůcek pro výuku žáků Během uplynulého školního roku se ve spolupráci s OS uskutečnily tyto tři tradiční akce: - mikulášská nadílka / prosinec 2008 / - dopolední karneval pro žáky 1. stupně / únor 2009 / - oslava MDD / červen 2009 / 18

19 6.1. Práce metodika PP 6. Školní preventivní strategie Problematice primární prevence se ve škole už dlouhodobě věnuje metodička PP. Ve své práci je velmi pečlivá a důsledná, mapuje projevy negativního chování žáků a ve spolupráci s ostatními učiteli a rodiči se je snaží řešit. Ve Školní preventivní strategii si tým spolupracovníků stanovil tyto cíle: 1. Cíle dlouhodobé: - snižování absence - prevence záškoláctví - prevence škodlivosti kouření, požívání alkoholu, experimentování s drogou - snižování projevů agresivity žáků, vzájemná komunikace, vztahy ve třídě - spolupráce rodiny a školy Prevence byla zaměřena na soustavné sledování těchto problémů. Navázali jsme užší spolupráci se Sociálním a zdravotním odborem Městského úřadu v Orlové a spolupracujeme zvláště v oblasti absence a vedení rodin k zodpovědnosti za vzdělání svých dětí. V hodinách vhodných předmětů se učitelé věnovali prevenci škodlivosti kouření, požívání alkoholu, užívání drog, gamblerství apod. Zvláštní pozornost byla věnována agresivitě dětí. Vedeme žáky k tomu, aby ve škole měli pocit bezpečí a veškeré projevy ubližování, ponižování či fyzického napadání důsledně řešíme Děti mají možnost se svěřit s problémy učiteli, rodiči, schránce důvěry, kamarádovi. Agresivitu či šikanování pravidelně sledujeme i anonymním dotazníkovým šetřením. Byl vytvořen systém vhodných dotazníků pro jednotlivé ročníky. Jejich vyhodnocení neprokázalo závažné projevy těchto negativních jevů na škole. 2. Cíle střednědobé : - spolupráce s institucemi - besedy s odborníky - spolupráce s družební školou v polském Radlině - spolupráce s rodiči třídní schůzky, výchovné komise - spolupráce výchovného poradce, metodika PP a preventivního týmu Škola pravidelně spolupracovala se sociálními pracovníky v Orlové, s PPP v Orlové, s Policií ČR i s Městskou policií, s HZS. Ve spolupráci s polskou školou v Radlině probíhal v období únor červen 2009 dlouhodobý projekt, kterému se děti pokud chtěly uspět musely věnovat i ve svém volném čase. V průběhu roku proběhly 2 celoškolní společné třídní schůzky a velké množství individuálních konzultací pedagogů s rodiči. V případě přetrvávajícího problémového chování dětí byli rodiče zváni na jednání výchovné komise. Velmi kladně lze hodnotit spolupráci výchovné poradkyně a metodičky PP. S preventivním týmem velmi dobře spolupracovaly obě asistentky pedagoga, které se zaměřily převážně na práci v terénu návštěvy v rodinách, doručování písemností, informace o problémech žáků, pomáhaly při řešení absence, při problémech s vybaveností pomůckami apod. 19

20 3. Cíle krátkodobé: - každodenní spolupráce pedagogů při řešení problémů žáků - aktualizace informační nástěnky, sledování schránky důvěry - příspěvky na www. stránky školy, prezentace úspěchů v Orlovských novinách - atraktivní mimoškolní činnost Výchovné komise Ve školním roce proběhlo 41 výchovných komisí. Byly zaměřeny na tyto kázeňské problémy: velká absence, neomluvená absence, agresivita vůči spolužákům, časté zapomínání pomůcek, nevhodné chování v hodinách, vulgární vyjadřování, nedostatečný prospěch, lhaní, falšování omluvenek, krádeže. Z každé výchovné komise je pořízen zápis, jehož originál dostává rodič dítěte a kopii si zakládá výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel. Nejčastější výchovná opatření spočívají ve zlepšení spolupráce mezi učiteli a rodiči, zejména se snažíme rodiče přesvědčit, aby se pravidelně na prospěch a chování svých dětí informovali. Třída Počet CH D Celkem Hlavní problémy VK žáků Velká absence, špatná spolupráce rodičů Agresivita, odmítání práce v hodinách Agresivní a nevhodné chování v hodinách Neomluvená absence,nevhodné chování v hodinách, agresivita, zapomínání pomůcek, špatná připravenost na vyučování, špatná spolupráce rodičů, lhaní, falšování omluvenek, krádež Krádež, neomluvené hodiny, neprospěch, agresivita, falšování omluvenek, nevhodné chování v hodinách Neomluvená absence, nedostatečný prospěch, nevhodné chování v hodinách, vulgarismy, agresivita, záškoláctví Nedostatečný prospěch, nevhodné chování v hodinách, vulgarismy, kouření, alkohol, krádež peněz. CELKEM Hlavní úkoly pro příští školní rok: - sledování záškoláctví, snižování absence žáků - monitorování a zlepšování sociálního klimatu ve třídě a škole, okamžité a důsledné řešení problémových situací - realizace preventivního programu MP Orlová - úzká spolupráce s rodiči, jejich zapojení do školního života - pestrá mimoškolní činnost - prevence experimentování s návykovými látkami / beseda se žáky a rodiči/ - pokračování spolupráci s družební polskou školou v Radlině - zapojování žáky do soutěží a olympiád 20

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2007 / 2008 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Pracovníci školy str.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2009 / 2010 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Výroční zpráva 2005 / 2006-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 4 Pedagogická činnost školy str. 5 Školní akce a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více