Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 / 2009

2 Obsah: 1. Charakteristika školy str Počty tříd a počty žáků str Personální zabezpečení činnosti školy str Pedagogická činnost školy str Školní akce a mimoškolní činnost str Program primární prevence str Vyhodnocení dalšího vzdělávání zaměstnanců str Hospodaření školy v roce 2008 str. 17 2

3 Název školy: 1. Charakteristika školy Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola Jarní Orlová-Poruba Město Orlová Mgr. Věra Vrlíková Adresa: Zřizovatel: Ředitelka školy: Datum zařazení do sítě: e-adresa: www stránky: Školská rada založena dne IČ, DIČ: , CZ REDIZO: IZO: ZŠ: ŠD: Součásti školy: Název součásti Základní škola Školní družina Odloučená pracoviště školy: Název odloučeného pracoviště Základní škola Adresa Jarní 400, Orlová Poruba Slezská 200, Orlová Poruba Adresa Slezská 200, Orlová Poruba Vzdělávací program: ŠVP ZV Škola strom života / 1.,2. a 6.,7. třída / /96 2 Základní škola / 3.-5.třída, třída / Dvě budovy Základní školy jsou vzdálené asi 7 minut chůze, v budově na adrese Slezská 200 se učí žáci přípravné třídy, 1. stupně ZŠ a má zde sídlo školní družina, v budově na adrese Jarní 400 se učí žáci 2. stupně, je zde umístěna výdejna stravy a sídlí zde ředitelství ZŠ. Vybavení školy učebnicemi, odbornou literaturou, pomůckami, PC a AV technikou, sportovním zařízením apod. je standardní. Na 1. stupni je žákům a pedagogům k dispozici multimediální učebna s interaktivní tabulí, notebookem, dataprojektorem, šesti žákovskými počítači, černobílou tiskárnou a kopírkou. Na 2. stupni využíváme informační centrum, kde je k dispozici 17 žákovských a 1 učitelský počítač, dataprojektor s projekčním plátnem, černobílá laserová tiskárna, kopírka a školní knihovna s beletrií, slovníky a s encyklopediemi. 3

4 2. Počty tříd a žáků 2.1. Základní škola Základní škola je plně organizovaná s jednou třídou v každém ročníku. Dlouhodobě otevíráme také třídu přípravnou. Počty žáků k datu : 1. stupeň 104 žáků 2. stupeň 66 žáků celkem ZŠ 170 žáků přípravná třída 9 žáků 2.2. Školní družina Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny, k datu bylo zapsáno 19 žáků Školní klub není zřízen. 4

5 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Pedagogičtí zaměstnanci: Základní škola Fyzický počet zaměstnanců: 17 / včetně dvou asistentek pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a učitelky v Klubu dětí a maminek / Přepočtený počet zaměstnanců: 16,00 Věková struktura pedagogických zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodce Kvalifikovanost pedagogického sboru: 13 učitelů je plně kvalifikovaných. 1 nekvalifikovaná učitelka pracovala na 1. stupni jako zástup za mateřskou dovolenou. Je absolventkou Střední pedagogické školy s více než 30letou praxí v mateřských a základních školách. 1 nekvalifikovaná učitelka na 2. stupni ZŠ je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské s titulem Ing. V letošním školním roce měla pracovní úvazek 82% a jako další pracovní poměr vykonávala práci účetní. Mezi pedagogické zaměstnance jsou zařazeny také 2 asistentky pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedna je absolventkou kurzu Asistent pedagoga podle 20 písm.e) zákona č. 563 / 2004 Sb. v rozsahu 122 hodin, je tedy pro svou práci plně kvalifikovaná, druhá začala v letošním školním roce studovat 0. ročník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity obor Speciální pedagogika se zaměřením na multikulturní výchovu Aprobovanost pedagogického sboru: Na 1. stupni ZŠ je aprobovanost výuky velmi vysoká 82,90 % aprobovaně je vyučováno 97 hodin z celkových 118. Na 2. stupni ZŠ je aprobovanost výuky nižší, aprobovaně je vyučováno 85 hodin z celkových 126 hodin, tj. 67,46 % : Český jazyk 100% Anglický jazyk 100% Ruský jazyk 100% Zeměpis 100% Dějepis 75% Matematika 50% Německý jazyk 0% Přírodopis 0% Fyzika 0% Chemie 0% Informatika 0% Občanská výchova 75% Rodinná výchova 0% Hudební výchova 100% Výtvarná výchova 100% Pracovní činnosti 50% Tělesná výchova 100% Volba povolání 0% Matematiku jako jeden z hlavních předmětů učí neaprobovaně učitelka s dlouholetou praxí a velmi dobrými dlouhodobými výsledky, tato výuka je objektivně velmi kvalitní. Přetrvávají problémy s výukou dalších přírodovědných předmětů. I když se snažíme maximálně využít 5

6 aprobaci pedagogů 2. stupně, pro některé předměty aprobované pedagogy nemáme. Velkým kladem je 100% aprobovaná výuka anglického jazyka, která rozhodně není na základních školách standardem. Všichni pedagogové, kteří vyučují předměty mimo svou aprobační kombinaci, se ve svém dalším vzdělávání zaměřují na metodiku vyučovaného předmětu, a pokud to lze, mají ve škole určeného aprobovaného kolegu, se kterým konzultují vše potřebné Školní družina Fyzický počet zaměstnanců: 1 Přepočtený počet zaměstnanců: 0,71 Paní vychovatelka je plně kvalifikovaná, ve věku let Provozní zaměstnanci Fyzický počet zaměstnanců: 7 / + 4 sezónní topiči v zimním období / Přepočtený počet stálých zaměstnanců: 3,99 Všechny stálé provozní zaměstnankyně jsou zaměstnány na částečný pracovní úvazek: školnice 75 % úvazku sekretářka 60 % úvazku účetní 60 % úvazku 4 uklízečky / dvě samostatné budovy / 4 sezónní topiči / 3 muži a 1 žena / pracují na plný nebo zkrácený úvazek v kotelně na tuhá paliva a v kotelně plynové, výše jejich pracovního úvazku je podle potřeby několikrát za sezónu upravována. Věková struktura stálých provozních zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodci

7 4.1. Učební dokumenty: 4. Pedagogická činnost školy Výuka žáků probíhala podle těchto učebních dokumentů: 1. třída ŠVP ZV Škola-strom života 2. třída ŠVP ZV Škola-strom života 3. třída Základní škola 4. třída Základní škola 5. třída Základní škola 6. třída ŠVP ZV Škola-strom života 7. třída ŠVP ZV Škola-strom života 8. třída Základní škola 9. třída Základní škola 4.2. Údaje o žácích nově přijatých: Ve školním roce 2008 / 2009 nastoupilo do 1. třídy naší ZŠ celkem 21 žáků. Do přípravné třídy nastoupilo 9 dětí, některé během roku odešly, další se přihlásily. Celkem se v této třídě vzdělávalo 13 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Údaje o žácích vycházejících a přestupujících: V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku 15 žáků 9. třídy 3 žáci 8. třídy 2 žáci 7. třídy celkem tedy 21 žáků Jeden žák 9. třídy bude klasifikován v náhradním termínu / dlouhodobý pobyt v zahraničí se zajištěnou individuální výukou /. Přehled umístění vycházejících žáků: Střední školy + učební obory s maturitou Odborná učiliště chlapci děvčata chlapci děvčata Dva žáci vycházející ze 7. třídy v dalším studiu nepokračují. Dva žáci z 5. třídy byli po úspěšně zvládnutém výběrovém řízení přijati na Gymnázium v Orlové a čtyři žáci z 5. třídy na ZŠ Orlová Lutyně U Kapličky do třídy s rozšířenou výukou informatiky. 7

8 Klasifikace chování a prospěchu k datu : Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE PRŮMĚR NA CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P TŘÍDĚ ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Průměrná.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I , ,71 38,71 6,00 II , ,57 68,57 9,00 III , ,29 48,95 4,33 IV , ,61 70,61 V , ,17 49,46 4,71 VI , ,33 77,14 9,19 VII , ,50 78,86 11,64 VIII , ,63 54,81 5,81 IX , ,13 67,13 Celkem x x x x % v x v 91 9 x x x Průměr , ,2 61,6 5, Klasifikace chování a prospěchu k datu / po opravných zkouškách / Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P PRŮMĚR NA ŽÁKA TŘÍDĚ Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A , ,50 37,33 0,17 II.A , ,57 66,57 III.A , ,19 65,29 0,90 IV.A , ,11 59,11 V.A , ,17 52,17 VI.A , ,33 80,24 16,10 VII.A , ,71 84,57 11,14 VIII.A , ,00 53,75 15,25 IX.A , ,38 87, x x x x v x v 94 6 x x x , ,2 4,84 8

9 4.5. Výuka cizích jazyků: Na škole vyučujeme podle ŠVP ZV Škola-strom života anglický jazyk od 1. třídy s časovou dotací 1 hodina za týden. Podle vzdělávacího programu Základní škola se děti učily anglický jazyk od 3. třídy časová dotace 3 hodiny za týden. Výuka byla zabezpečena kvalifikovanými učiteli. Učitelé 1. stupně sice nejsou na výuku aprobovaní, prošli ale řadou jazykových a metodických kurzů a dále se intenzivně vzdělávají. Na 2. stupni je výuka angličtiny 100% aprobovaná. Jako druhý cizí jazyk vyučujeme od 7. třídy podle ŠVP ZV Škola-strom života ruský nebo německý jazyk jeho dvouhodinová časová dotace je zabezpečena disponibilními hodinami. Oba cizí jazyky jsou zařazeny mezi volitelné předměty. Ruský jazyk je vyučován aprobovaně, německý jazyk učí kvalifikovaná, neaprobovaná učitelka Výuka informatiky a využívání počítačových učeben: V každé školní budově je vybudovaná jedna učebna vybavená počítači, dataprojektorem a další technikou, kde se kromě informatiky vyučují i další předměty. Postupně doplňujeme výukový software, vedeme žáky k využívání internetu, zúčastňujeme se některých nabízených soutěží. Od září 2008 začala na naší škole pracovat jako metodik ICT Ing. Dana Špandelová. Stará se o základní úkony spojené s provozem PC učebny. V roce 2007 jsme změnili firmu zabezpečující připojení učeben k internetu a v tomto školním roce jsem byl pro potřeby naší organizace vyčleněn její externí zaměstnanec, který se nám o bezproblémový chod obou učeben stará. Spolupráce s ním je efektivní, bez zbytečných časových prodlev Výuka volitelných předmětů: V letošním školním roce jsme jako volitelné předměty vyučovali: 6. třída: informatika přírodovědné praktikum 7. třída informatika ruský jazyk 8. třída informatika německý jazyk x ruský jazyk 9. třída německý jazyk x ruský jazyk volba povolání Vzhledem k malému počtu žáků v 7. třídě jsme museli z ekonomických důvodů vyučovat pouze ruský jazyk podle průzkumu o něj měl zájem větší počet žáků. 9

10 4.8. Integrovaní žáci k datu : Ročník Integrovaní žáci Zdravotní znevýhodnění - SPU Celkem 6 6 Zdravotní postižení Při nápravě specifických poruch učení dlouhodobě spolupracujeme s PPP Orlová. V tomto školním roce jsme zajistili skupinovou výuku pro reedukaci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Jedna skupina pracovala na 1. stupni a jedna na 2. stupni. Jeden žák s poruchou dyskalkulie / 4. třída / měl samostatnou hodinovou dotaci na nápravu této poruchy Přípravná třída: V letošním školním roce ji navštěvovalo celkem 13 dětí s odkladem povinné školní docházky a dětí předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí. Většina dětí pochází z početných romských rodin a není jim věnována dostačující péče v přípravě na školní docházku Paní učitelce pomáhala při jejich vzdělávání a výchově asistentka pedagoga v rozsahu 1 2 hodiny denně. Základem práce byla organizovaná hra, rozhovory, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Důraz byl kladen na jazykovou a komunikační výchovu, dramatickou výchovu, vytvoření matematických představ, cvičení paměti, rozvoj hrubé a jemné motoriky, uvolňování ruky. Děti se učily orientovat se v prostoru a v čase, znát základní informace o sobě a své rodině, upevňovaly si hygienické návyky, dbalo se na kulturu stolování. Velký úspěch u dětí i rodičů měl výukový program na interaktivní tabuli pod názvem Beruška. Každé dítě v přípravné třídě má svůj individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou zaznamenávány jeho potřeby a úspěchy. Pro rodiče jsou pravidelně organizovány ukázkové hodiny práce s dětmi a 2 odpolední besídky / vánoční a ke Dni matek /. Všichni rodiče byli k požadavkům paní učitelky velice vstřícní, zúčastnili se třídních schůzek, ukázkových hodin, drakiády, lampiónového průvodu, vánoční besídky, Dne matek a ochotně doprovázeli své děti z tanečního kroužku na mimoškolní vystoupení 10

11 4.10. Účast a výsledky olympiád a soutěží: Vědomostní a další nesportovní soutěže Okresní kolo v jazyce anglickém místo Okresní kolo dějepisné olympiády 27. místo Okresní kolo Zeměpisná olympiáda 12. a 17. místo MATES 1. místo Městská přehlídka dětských recitátorů zvláštní ocenění 1 žákyně Výtvarná soutěž městské kolo 3. místo Výtvarná soutěž Nejkrásnější lípa 1. a 2. místo v kolektivní práci Povídání o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 8. místo týmů, 7., 12., 16. a 18. místo jednotlivci Austrálie projektová soutěž z AJ ocenění věcným dárkem 1 žákyně Tancem a pohybem proti drogám 1. místo týmů kategorie do 10 let Celoměstská soutěž ve sběru papíru (organizátor VITA) 2. místo Soutěž v psaní na klávesnici PC pro nepsavce Sportovní soutěže Název soutěže Počet účastníků Umístění ( žáci 2. stupně ) Zátopkova štafeta 10 dívek a 15 hochů 6. místo Plavecká soutěž měst 2 děvčata a 8 hochů Florbal MK 13 hochů Střelba ze vzduchové pušky MK 12 žáků 2. místo Halová kopaná 15 hochů. Přehazovaná 3 dívky a 3 hoši Orlovská veverka MK 6 hochů 3. místo Plavecké závody 2 děvčata, 4 hoši 1. místo O pohár Baron school ve florbalu 6 chlapců 3. místo Vybíjená dívek MK 10 dívek Street hockey předkolo finále 5 chlapců Coca Cola - Školský pohár hochů Minikopaná - MK 7 hochů 4. místo Běh 3. května 15 žáků Dopravní soutěž - ŠK 52 žáků Název soutěže Vybíjená - MK Dopravní soutěž - ŠK Počet účastníků ( žáci 1. stupně ) 12 žáků ( smíšené družstvo ) 49 žáků Umístění 11

12 4.11. Školní družina: Ve školním roce 2008 / 2009 pracovalo jedno oddělení školní družiny. Její odpolední provozní doba byla na základě požadavků rodičů prodloužena do hodin. Péče o děti byla zajištěna kvalifikovanou vychovatelkou. Děti se zaměřily na relaxační, sportovní a zájmovou činnost, pozorovaly přírodu, rozvíjely svou zručnost, sportovní zdatnost, procvičovaly si paměť a logiku. Během roku se připravovaly a zúčastnily soutěže školních družin s názvem Zelená stezka. Paní vychovatelky v rámci spolupráce naší školy se ŠD ZŠS v Orlové uspořádaly týden pro inkluzi, ve kterém měly děti ze školních družin těchto dvou škol část programu společného. Práce školní družiny byla po celý rok bezproblémová. 12

13 5. Školní akce a mimoškolní činnost 5.1. Školní projekty ( financováno z cizích zdrojů a z navýšeného příspěvku zřizovatele): Klub dětí a maminek Klub dětí a maminek pokračoval ve své práci i ve školním roce 2008 / Naše další projektové žádosti finančně podpořilo MŠMT z Programů MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2008 a v roce 2009 a povinnou 30% spoluúčast nám uhradilo Město Orlová. Pobytu a práce v Klubu se mohou zúčastnit děti od tří let, jejich rodiče / většinou maminky / musejí být po celou dobu v Klubu s nimi a podle momentální situace se je paní učitelka co nejvíce snaží zapojit do individuální práce s jejich dětmi. Protože se jedná ve většině případů o rodiny velmi početné, maminky si mnohdy berou s sebou i děti mladší. Práce paní učitelky s dětmi je tedy vysoce individuální, protože věkové složení a dosažená tělesná, rozumová a sociální úroveň dětí jsou hodně rozdílné. Velkým kladem činnosti Klubu je, že se děti i maminky na pobyt a práci ve škole těší, že si zvykají na určitý řád a že se děti díky odborné péči, stimulujícím hračkám a činnostem, ale také díky péči svých vlastních maminek zcela jistě rozvíjejí rychleji než v domácím prostředí. Paní učitelka se ve své práci zaměřuje především na rozvoj jejich řečových dovedností, na rozvoj pozornosti a myšlení, na rozvoj dětí v oblasti tělesné a sociální, ale také na získávání a upevňovaní základních hygienických a společenských návyků. Vztahy dospělých jsou přátelské, maminky si vyměňují poznatky o výchově dětí, postupně získávají pozitivnější vztah ke škole a díky úzké spolupráci s terénními sociálními pracovnicemi sociálního a zdravotního odboru MěÚ Orlová i informace o možnostech řešení jejich osobních nebo rodinných problémů Chráním tě, Země má Tento projekt vznikl díky dlouholeté spolupráci se Szkolou podstawowou v polském Radlině. Projekt jsme s polskými partnery vymysleli na podzim 2008, začátkem února byl schválen a od února do června 2009 jsme jej realizovali. Věnovali jsme se v něm rozšíření znalostí našich dětí z oblasti přírodních věd především z oblasti ochrany životního prostředí. Financování projektu je zajištěno z Evropské unie, z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika na období se spoluúčastí Města Orlové a bude uskutečněno po schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu. Projekt byl určen pro žáky třídy naší školy a pro žáky třídy radlinské školy /polské děti nastupují do školy až v 7 letech, jednalo se tedy o stejnou věkovou kategorii /. V únoru až dubnu měly české i polské děti tyto úkoly: - separovat s sbírat starý papír - vytvořit netradiční výtvarné dílo na téma ochrany přírody - vyrobit / nakreslit / atlas rostlin - poznat známé i méně známé druhy rostlin a živočichů - co nejlépe odpovědět na otázky ve vědomostním testu 13

14 Jednotlivé úkoly byly bodovány a 20 nejlepších účastníků této dlouhodobé netradiční soutěže z naší školy a 20 dětí polských se v termínu od do zúčastnilo ekologicky zaměřeného pobytu v Komorní Lhotce. Při pobytu v Beskydech a při praktických úkolech, které byly pro naše žáky připraveny, si děti upevnily své znalosti a zopakovaly si, jak se v přírodě pohybovat, jak ji zbytečně nezatěžovat nezodpovědným chováním a odpady a jak jí pomoci v případě, že se setkají s jejím poškozením. Společným výstupem šestidenního pobytu byla velkoplošná polystyrénová maketa Euroregionu Těšínské Slezsko, kterou děti postupně doplňovaly o vzorky půdy, rostlinný materiál a některé drobné výrobky. Při plnění úkolů, při sportovních aktivitách i při společenských hrách byl čas na vzájemné poznávání, navazování kontaktů a kamarádství. Projekt byl zakončen výstavami v Domě kultury města Orlové a v Domě kultury v Radlinu. Jejich návštěvníci si seznámili s obsahem projektu a prohlédli si výsledky několikaměsíční práce našich žáků Zdraví, to nejcennější, co mám Tento týdenní projekt se uskutečnil v červnu Byl spolufinancován Městem Orlová v rámci dotačního programu vyhlášeného komisí Zdravého města a MA 21. V tomto týdnu se naše děti každý den věnovaly problematice rizikových situací a ochraně zdraví asi 2 vyučovací hodiny. V této době se setkaly se členy Městské policie, se záchranářem z jednotky první pomoci a se členy Hasičského záchranného sboru. Se svými učiteli žáci besedovali o nebezpečí úrazů, o rizikovém chování v domácím prostředí, na cestách a při sportu, o zásadách poskytnutí první pomoci a zopakovali si důležitá telefonní čísla. Závěrečným testem znalostí Riskuj bezpečně, jeho vyhodnocením a odměnou nejúspěšnějších žáků byl celý projekt zakončen. 14

15 5.2. Školní výstavy Vánoce na Jarní Velkou předvánoční akcí se stala výstava výtvarných a rukodělných prací žáků a učitelů naší a polské spřátelené školy s názvem Vánoce na Jarní. Přípravy probíhaly od podzimu a 4. prosince byla výstava slavnostně otevřena. Pozvaným hostům i rodičům žáků, kteří vystoupili s krátkým pásmem písní a básní v úvodu odpoledne, se výstava moc líbila a ocenili především nápaditost výrobků i výkresů. Výstava byla otevřená i v dalších pracovních dnech a přes víkend, aby si mohli rodiče všech našich dětí najít čas a přijít si prohlédnout to, co jsme společnými silami dokázali připravit. 13. prosince 2008 odvážela tříčlenná delegace českých učitelů část výkresů a výrobků na výstavu do školy v polském Radlinu. I tam se naše práce velmi líbily Chráním tě, Země má Tato výstava ukončila v květnu a v červnu dlouhodobý česko-polský stejnojmenný projekt. Byla nainstalována v Domě kultury Města Orlové a Domě kultury v Radlinu. Její návštěvníci se seznámili s obsahem projektu a s jednotlivými aktivitami, kterým se naši žáci věnovali. Obdivovali polystyrénovou maketu regionu Těšínské Slezsko, vlastnoručně vyrobené atlasy rostlin, výtvarné práce a další drobné výrobky. Obě výstavy zcela jistě pomohly při vytváření dobrého jména školy na veřejnosti Činnost zájmových kroužků: název kroužku 1. pololetí počet žáků Jóga 12 9 Lego 8 6 Sportovní hry Informatika Literárně-dramatický kroužek 6 6 Keramika 12 9 Zeměpisný kroužek pololetí počet žáků celkem Zájmové kroužky pracovaly od října 2008 do května 2009 a vedli je v ranních nebo odpoledních hodinách pedagogičtí zaměstnanci naší školy. Největší zájem byl tradičně o informatiku, kde děti láká chatování a internetové hry. Těší nás i zájem o sportovní aktivity sportovní hry starších i mladších žáků a jógu na 1. stupni. 15

16 5.3. Besedy, kulturní akce, exkurze a další aktivity školy : Besedy Organizátor besedy Název akce Účastníci VITA Krtkova domácnost 2. třída Dobrodružství u vody 4. třída Městská knihovna Orlová Ze světa skřítků a trpaslíků ŠD Pohádky 1. třída Moderní pohádky 2. třída Milostné dvojice v literatuře 8. a 9. třída Muzeum Těšínska Maskování v muzeu 2. třída Naše město 3. třída Městská policie beseda třída HZS Hasík 2. a 6. třída Úřad práce v Karviné Výběr střední školy 9. třída Výlety, exkurze, výstavy Výlety: 0., 1., 4. a 5. třída ZOO Ostrava 2. třída Středověké putování Slezskoostravský hrad Ostrava třída Trojanovice - Frenštát pod Radhoštěm třída OSZ MěÚ Orlová - zájezd pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí třída Dolní Lomná - prales Mionší 2. místo ve sběru papíru OŽP MěÚ Orlová a VITA Exkurze třída Park Lane Petřvald 6. třída Pila Čajka Orlová Výstavy 9. třída Volba povolání DKMO Orlová 9. třída Olympiáda technických profesí Havířov 1. stupeň Výstava spolkové a klubové činnosti Města Orlová třída Vánoční výstava DKMO Orlová 16

17 Kulturní akce Divadelní představení 0.,1., a 2. třída Výlet na ostrov snů Divadlo loutek Ostrava 3., 4., a 5.třída Ze starých pověstí českých Divadlo loutek Ostrava 8. a 9. třída Krásná Isabella a tři nápadníci aneb Harlekýn Divadlo loutek Ostrava 1. a 2. třída S kamarády za pokladem DKMO Orlová 8. a 9.třída Don Quijote de la Archa 1. a 2. stupeň vystoupení kouzelnického tria KELLNER (tělocvična ZŠ) 1. a 2.třída vánoční vystoupení tanečních kroužků DDM Orlová 2. stupeň taneční show TS STATIC up DDM Orlová 8. a 9. třída Toulky Ruskem, Paradoxy života (100. výročí gymnázia Orlová ) 1. stupeň Mikulášská v KDMO Orlová ( s vystoupením žáků přípravné třídy) 8. a 9. třída Láska ano, děti zatím ne DKMO Orlová Filmová představení třída Kdopak by se vlka bál 1. stupeň, 2. stupeň Walli Veřejné sbírky CPK-CHRPA 1.veřejná sbírka prodej pohlednic a záložek Nadační fond Rozum a cit Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny ŠANCE Projekt Děti ulice prodej propisovacích tužek Další jednorázové akce 3., 4. a 5. třída ( 20 žáků ) Jezdíme s úsměvem společná akce policie a české spořitelny 1. stupeň celoměstský Den dětí 9. třída ( 2 žáci ) zájezd pro talentované žáky - Praha 1. stupeň lampiónový průvod 0., 3., a 4, třída Drakiáda 1. stupeň besídky ( vánoční a ke Dni matek ) 2. stupeň zájemci Lanové centrum PROUD ( areál muzea OKD Landek ) 1. stupeň sběr starých baterií ( akce Města Orlová ) 17

18 5.4. Mimoškolní akce ve spolupráci s Občanským sdružením: Činnost Občanského sdružení při ZŠ Orlová-Poruba ( OS ) byla zahájena v prosinci Se školou spolupracuje v těchto oblastech: - spolupořádá sportovní akce pro žáky - spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy při realizaci mezitřídních soutěží - odměňuje žáky za úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěžích a tím je motivuje k dosahování dobrých výsledků - odměňuje na konci školního roku žáky, kteří svými výbornými studijními výsledky, chováním, mimoškolní aktivitou nebo mimořádným činem mohou být vzorem pro ostatní - pomáhá škole při zajišťování nadstandardních pomůcek pro výuku žáků Během uplynulého školního roku se ve spolupráci s OS uskutečnily tyto tři tradiční akce: - mikulášská nadílka / prosinec 2008 / - dopolední karneval pro žáky 1. stupně / únor 2009 / - oslava MDD / červen 2009 / 18

19 6.1. Práce metodika PP 6. Školní preventivní strategie Problematice primární prevence se ve škole už dlouhodobě věnuje metodička PP. Ve své práci je velmi pečlivá a důsledná, mapuje projevy negativního chování žáků a ve spolupráci s ostatními učiteli a rodiči se je snaží řešit. Ve Školní preventivní strategii si tým spolupracovníků stanovil tyto cíle: 1. Cíle dlouhodobé: - snižování absence - prevence záškoláctví - prevence škodlivosti kouření, požívání alkoholu, experimentování s drogou - snižování projevů agresivity žáků, vzájemná komunikace, vztahy ve třídě - spolupráce rodiny a školy Prevence byla zaměřena na soustavné sledování těchto problémů. Navázali jsme užší spolupráci se Sociálním a zdravotním odborem Městského úřadu v Orlové a spolupracujeme zvláště v oblasti absence a vedení rodin k zodpovědnosti za vzdělání svých dětí. V hodinách vhodných předmětů se učitelé věnovali prevenci škodlivosti kouření, požívání alkoholu, užívání drog, gamblerství apod. Zvláštní pozornost byla věnována agresivitě dětí. Vedeme žáky k tomu, aby ve škole měli pocit bezpečí a veškeré projevy ubližování, ponižování či fyzického napadání důsledně řešíme Děti mají možnost se svěřit s problémy učiteli, rodiči, schránce důvěry, kamarádovi. Agresivitu či šikanování pravidelně sledujeme i anonymním dotazníkovým šetřením. Byl vytvořen systém vhodných dotazníků pro jednotlivé ročníky. Jejich vyhodnocení neprokázalo závažné projevy těchto negativních jevů na škole. 2. Cíle střednědobé : - spolupráce s institucemi - besedy s odborníky - spolupráce s družební školou v polském Radlině - spolupráce s rodiči třídní schůzky, výchovné komise - spolupráce výchovného poradce, metodika PP a preventivního týmu Škola pravidelně spolupracovala se sociálními pracovníky v Orlové, s PPP v Orlové, s Policií ČR i s Městskou policií, s HZS. Ve spolupráci s polskou školou v Radlině probíhal v období únor červen 2009 dlouhodobý projekt, kterému se děti pokud chtěly uspět musely věnovat i ve svém volném čase. V průběhu roku proběhly 2 celoškolní společné třídní schůzky a velké množství individuálních konzultací pedagogů s rodiči. V případě přetrvávajícího problémového chování dětí byli rodiče zváni na jednání výchovné komise. Velmi kladně lze hodnotit spolupráci výchovné poradkyně a metodičky PP. S preventivním týmem velmi dobře spolupracovaly obě asistentky pedagoga, které se zaměřily převážně na práci v terénu návštěvy v rodinách, doručování písemností, informace o problémech žáků, pomáhaly při řešení absence, při problémech s vybaveností pomůckami apod. 19

20 3. Cíle krátkodobé: - každodenní spolupráce pedagogů při řešení problémů žáků - aktualizace informační nástěnky, sledování schránky důvěry - příspěvky na www. stránky školy, prezentace úspěchů v Orlovských novinách - atraktivní mimoškolní činnost Výchovné komise Ve školním roce proběhlo 41 výchovných komisí. Byly zaměřeny na tyto kázeňské problémy: velká absence, neomluvená absence, agresivita vůči spolužákům, časté zapomínání pomůcek, nevhodné chování v hodinách, vulgární vyjadřování, nedostatečný prospěch, lhaní, falšování omluvenek, krádeže. Z každé výchovné komise je pořízen zápis, jehož originál dostává rodič dítěte a kopii si zakládá výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel. Nejčastější výchovná opatření spočívají ve zlepšení spolupráce mezi učiteli a rodiči, zejména se snažíme rodiče přesvědčit, aby se pravidelně na prospěch a chování svých dětí informovali. Třída Počet CH D Celkem Hlavní problémy VK žáků Velká absence, špatná spolupráce rodičů Agresivita, odmítání práce v hodinách Agresivní a nevhodné chování v hodinách Neomluvená absence,nevhodné chování v hodinách, agresivita, zapomínání pomůcek, špatná připravenost na vyučování, špatná spolupráce rodičů, lhaní, falšování omluvenek, krádež Krádež, neomluvené hodiny, neprospěch, agresivita, falšování omluvenek, nevhodné chování v hodinách Neomluvená absence, nedostatečný prospěch, nevhodné chování v hodinách, vulgarismy, agresivita, záškoláctví Nedostatečný prospěch, nevhodné chování v hodinách, vulgarismy, kouření, alkohol, krádež peněz. CELKEM Hlavní úkoly pro příští školní rok: - sledování záškoláctví, snižování absence žáků - monitorování a zlepšování sociálního klimatu ve třídě a škole, okamžité a důsledné řešení problémových situací - realizace preventivního programu MP Orlová - úzká spolupráce s rodiči, jejich zapojení do školního života - pestrá mimoškolní činnost - prevence experimentování s návykovými látkami / beseda se žáky a rodiči/ - pokračování spolupráci s družební polskou školou v Radlině - zapojování žáky do soutěží a olympiád 20

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 / 2011 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Personální zabezpečení

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Výroční zpráva 2005 / 2006-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 4 Pedagogická činnost školy str. 5 Školní akce a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013-2014 Mgr. Jan Pavelka ředitel školy OBSAH Charakteristika školy... 2 Vzdělávací program... 2 Informace o vzdělávání... 2 Identifikace školy... 2 Vedení školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více