Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08"

Transkript

1 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Adresa školy Komenského 7, Dačice IČ Bankovní spojení ČS Dačice /0800 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky eu Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Dačice Součásti školy Základní škola (místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Komenského 7, Bratrská 153) IZO Školní družina IZO IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští Ředitel: Mgr. Zdeněk Berka pracovníci Zástupce ředitele: Ing. Eva Macků Ekonom: Jaroslava Pavlů Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení)

3 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 575 Školní družina zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,1 61 a více let ,6 celkem % 12,2 87,8 100,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 3 3 7,4 vyučen 1 1 2,4 střední odborné 2 2 4,8 úplné střední ,2 vyšší odborné 1 1 2,4 vysokoškolské ,8 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní ,4 školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství 2 2 5,5 vychovatel celkem

4 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33 Matematika 100 Prvouka 71 Přírodověda 100 Vlastivěda 91 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 83 Praktické činnosti 91 Tělesná výchova 83 Nepovinné předměty 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33 Matematika 100 Chemie 0 Fyzika 67 Přírodopis 100 Zeměpis 54 Dějepis 100 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 0 Hudební výchova 0 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 37 Tělesná výchova 0 Volitelné předměty 30 Nepovinné předměty 100 Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel školy stanoví správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka. Problémy mohou nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu (Člověk a příroda, Člověk a společnost). Výpočet aprobovanosti: Týdenní počet hodin, které se učí ve škole aprobovaně Aprobovanost = x 100 Týdenní počet hodin 6 hodin aprobovaně Aj = x 100 = 50% 12 hodin celkem

5 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Mgr. Zdeněk Berka M-Ch M, CM Ing. Eva Macků Př-Pč, VP Př - Sp Mgr. Sylvie Ferdanová 1. st. 1.st. Mgr. Hana Zemanová 1. st. 1. st. Mgr. Jitka Bulantová 1. st. 1. st. Mgr. Monika Lukšová 1. st 1. st, Nj Mgr. Jana Závodná 1. st. 1.st. Mgr. Dana Vláčilová Speciální pedagogika 1. st., Hv Mgr. Jana Choravá 1. st. 1. st. Mgr. Jana Urbanová 1. st. 1. st. PaedDr. Vítězslav Jindra 1. st. 1. st., TV Mgr. Lenka Vyhlídalová 1. st. 1 st. Mgr. Lenka Jordánková 1. st 1. st., Hv Mgr. Jan Netík M F Inf. M F - I Pč Mgr. Anastázie Valentová Čj D Čj D Mgr. Romana Čurdová Čj Vv Čj Vv I Pč Mgr. Eva Habrová Rj - On Pč Z Rv Ov Nj Mgr. Liběna Palasová Čj - On Čj Ov CČj Mgr. Blanka Kocmálová Rj D D Tv Nj - Vkz Mgr. Dagmar Molzerová Učitelství cizích jazyků pro ZŠ Nj Zvcj - I Mgr. Marie Němcová M základy Pv M Cvm - Rv Mgr. Martina Svobodová Biologie pro ZŠ, SŠ Ch Fy Př Mgr. Barbora Ducháčková M - Z M - Z - Pč Mgr. Martina Fischerová Bi - Nj Nj Svobodová Bc. Jaroslava Doláková Sociální pedagogika Aj I - Ko Mgr. Silvie Bradáčová Bi základy techniky Aj I Př - Pč Mgr. Pavel Novotný Rj Vv Tv - Vv Křenová Jana DiS - Aj Rv - Ko Bc. Eva Krobůčková Speciální pedagogika Prv Ov Rv Pč VV I - Vl Mgr. Vladimíra Kamišová 1. st 1. st 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd Pedagogičtí pracovníci platová třída počet zařazených pracovníků

6 2.7 Trvání pracovního poměru Nepedagogičtí pracovníci doba trvání Počet % do 5 let 20 48,7 do 10 let 7 17,1 do 15 let 4 9,8 do 20 let 7 17,1 nad 20 let 3 7,3 celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 4 odchody 4 Komentář ředitele školy Kolektiv školy je stabilizovaný, velký počet pracovníků věkových kategorií let signalizuje postupnou obměnu. Velmi vysoké zastoupení žen. Aprobovanost ve škole je dobrá s výjimkou výchov, chemie a cizího jazyka. Mateřská dovolená Svobodová, Nováková, Urbancová Odchod - Berka - odchod do starobního důchodu, Pazourová ukončení smlouvy na dobu určitou, Hanková ukončení k , Straková ukončení smlouvy na dobu určitou Nástupy Krobůčková , Lukšová, Choravá, Fischerová Svobodová až 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 27 a následující zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j / ze dne )

7 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola pro 5 naše děti 3.2 Učební plán školy a) Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2, s platností od Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Náboženství 94 název kroužku počet zařazených žáků Dívčí klub 11 Dyslektické kroužky 17 Přírodovědný kroužek 24 Stolní tenis 10 Školní rozhlas 9 Zábavná němčina Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. Komentář ředitele školy Ve školním roce 2007/2008 jsme zahájili výuku podle ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola pro naše děti v 1. a 6. ročníku. Ostatní ročníky se vyučují podle programu Základní škola č.j /96-2. Škola nabízí velké množství nepovinných předmětů a zájmových kroužků. V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny, především na 2. stupni. Základní škola - č.j /96-2 Obecná škola - č.j /97-20 Národní škola - č.j /97-20 Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / )

8 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 1.C ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 4.C ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 7.B ne 8.A ne 8.B ne 8.C ne 9.A ne 9.B ne celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 2 čtyřleté gymnázium 8 střední odborná škola 24 střední odborné učiliště 11 konzervatoř 1

9 4.5 Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 0 0 počet žáků ve ŠJ 0 0 počet žáků celkem 0 0 Komentář ředitele školy Pokles počtu žáků je téměř zanedbatelný. Průměrná naplněnost tříd je 21,5 žáka na třídu. 74 % žáků bylo přijato na maturitní obory, 26 % žáků na školy ukončené výučním listem. Jedná žákyně ukončila vzdělání v 8. ročníku. Dva žáci odešli studovat na osmileté gymnázium. 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

10 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1.A B 18 1.C A B A B A B C A B A B A B A B C A B 6 16 Celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování Třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 1 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 2

11 9.B Celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm 1.A 19 1.B 18 1.C 21 2.A 16 2.B 19 3.A 28 3.B 28 4.A 20 4.B 19 4.C 18 5.A 23 5.B 23 6.A 22 6.B 23 7.A 20 7.B 23 8.A 22 8.B 23 8.C 21 9.A 24 9.B 22 celkem Výchovná opatření pochvaly hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm Třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 1.B 1.C 2.A 2 2.B 3.A 3.B 1 4.A 4.B 4.C 1 5.A 3 5.B 7 6.A 6.B 5 7.A 3 7.B 11 8.A 2

12 8.B 8.C 1 9.A 9.B 5 Celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 1 1.B 1.C 2.A 2.B 1 3.A 3.B A B 4.C 5.A 1 5.B A B 7.A B A B C A 4 9.B Celkem Komisionální přezkoušení žáků Třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení 1.A 1.B 1.C 2.A 1 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 1

13 7.C 8.A 1 8.B 1 8.C 3 9.A 9.B 2 celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 1 8.A 1 8.B 1 8.C 1 9.A 9.B celkem 4 žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A , ,68 1.B ,50 1.C ,33 2.A ,44 2.B , ,79 3.A ,39 3.B ,68 4.A ,40 4.B ,95 4.C ,28 5.A ,52 5.B ,00

14 6.A ,23 6.B ,52 7.A ,25 7.B ,26 8.A ,32 8.B ,13 8:C ,81 9.A ,92 9 0,38 9.B ,55 celkem , ,18 Komentář ředitele školy: Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 240 (z 452) žáků získalo vyznamenání, 206 prospělo a 6 žáků neprospělo (2 odešli na ZŠ Neulingerova). Uspokojivé chování bylo zaznamenáno pouze ve třech případech na 2. st. za záškoláctví neomluvené hodiny, vulgární chování a podvod a opakované přepisování známek. 31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 51 až 54 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 15 a 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR č.j / Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: /

15 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Hospitační činnost zajišťuje vedení školy 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje)

16 Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář ředitele školy: Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola pro naše děti. Škola je dobře vybavena pomůckami. Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena správně. Na 1. stupni bylo vhodně frontální vyučování doplňováno skupinovou a individuální výukou, na 2. stupni se objevuje méně. Bližší hodnocení provedla ČŠI v květnu Závěrečné hodnocení: Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Při poskytování vzdělávání postupuje škola v souladu s právními předpisy a schválenými učebními dokumenty. Školní vzdělávací program Naše škola pro naše děti je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem schváleným MŠMT. Řízení školy je plánovité, vytváří ucelený a zdokumentovaný systém. Od minulé inspekce ČŠI je zřetelný pozitivní posun: - v efektivitě řízení kvality vzdělávání - v otevření se školy směrem k rodičům, partnerům a veřejnosti - v aktivním přístupu k získávání finančních prostředků přípravou projektů pro získávání grantových podpor. Systém vlastního hodnocení školy je příkladem dobré praxe. Škola má předpoklady i velmi dobré podmínky pro úspěšné naplnění školního vzdělávacího programu. Celý dokument viz. www. csicr.cz 2 až 4 zákona č. 651/2004 Sb., školský zákon Kritéria hodnocení České školní inspekce pro školní rok 2004/2005, Č.j. 1407/05-I Rámcový vzdělávací program pro základní

17 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Dle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky Bc. Eva Krobůčková speciální pedagogika c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Sociálně patologické jevy 1 Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování Školní metodik prevence školení Terapeutická komunita Podcestný mlýn Informační a 2 Efektivní využití tabule Smart board ve výuce komunikační technologie Cizí jazyk 2 Činnostní učení ve výuce angličtiny

18 Tělesná výchova 1 AŠSK metodický seminář Hudební výchova 3 Hudební pohádka Zeměpis 3 Základní škola Evropské unie Environment. vzdělávání 1 Podzimní den environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Les ve škole Organizace školy 2 Legislativa ve školství RVP 6 Škola jinak ale jak? Český jazyk 4 a to je ta krásná země Činnostní učení ve výuce Čj SPU 1 Jak pomoci dětem s ADHD a ADD Dějepis 2 Hurá do pravěku projektové vyučování BOZP všichni Kurz poskytování první pomoci Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Komentář ředitele školy: Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude probíhat podle stávajícího plánu DVPP, který bude během roku aktualizován. Škola umožnila vykonání dvou studentských pedagogických praxí. 141 až 144 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR čj / , pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Výklad MŠMT ČR k ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, č.j.: /

19 8. Zájmové vzdělávání: školní družina 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek I II III IV celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny 3 oddělení pracují v kmenových třídách odloučeného pracoviště v ul. Bratrská, 1 oddělení v malé učebně v hlavním areálu školy + vestibul pavilonu školy K pobytu venku je využívána přilehlá zahrada. Hry, stavebnice, počítače, video, rádio, kopírka, televize Komentář ředitele školy: SD nemá vlastní vyhovující prostory pro svou činnost, pracují v kmenových třídách. Žáci jsou po ukončení provozu družiny v ul. Komenského převáděni do Bratrské. Po odchodu přespolních žáků k odjezdu autobusů je provoz školní družiny soustředěn do jednoho oddělení v odloučeném pracovišti Bratrská. 111 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 6 až 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

20 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění 5 individuální 5 sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků celkem Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do počet vyššího ročníku z třídy do třídy Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a ano částečně ne zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. x Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním ano částečně ne znevýhodněním individuální nebo skupinovou péči přípravné třídy

21 pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky Komentář ředitele školy: Žáci se SPU jsou integrováni do běžných tříd. Práce s nimi probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů. Je na ně soustředěna zvýšená pozornost výchovné poradkyně, vyučujících. Ve vyučování je respektována a zohledňována jejich porucha. V průběhu školního roku byla na základě vyšetření PPP integrace zrušena dvěma žákům. Spolupracujeme se SPC i PPP a dbáme jejich doporučení v této oblasti. Nezbytná je úzká spolupráce se zákonnými zástupci, která je na velmi dobré úrovni Zlepšení podmínek pro vzdělávání zajišťujeme získáváním finančních prostředků prostřednictvím grantů. V školním roce 2007/2008 jsme získali podporu pro projekt Školní televize v rámci grantového projektu TRW DAS, a. s. Dačice ve výši ,- Kč., za finanční podpory města Dačice ve výši ,- Kč bude z těchto prostředků zakoupena digitální kamera, dataprojektor, DVD přehrávač a plátno. 16 a 17 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 9 a 24 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

22 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 10.1 Akce školy Typ akce Počet Počet Tříd žáků Výuka plavání třídy Poznámka (název akce, výsledek) Lyžařský výcvik 7. třídy 2 43 Sedmidolí Krkonoše Exkurze ISP ÚP J. Hradec 8. třídy 3 66 volba povolání Pekárna 1. a 2. třídy svět práce Vzdělání a řemeslo 9. třídy 2 46 volba povolání Praha 9. třída 46 dějepisná exkurze Tábor třída 45 botanická exkurze Kutná Hora 7. třída 43 dějepisná exkurze Školní výlety Jaroměřice nad Rokytnou 1. a 2. třídy 93 Třešť 3. třída 28 Prameny Dyje Brno 5. třída 46 Pelhřimov, Janštejn 7. třídy 43 Slavonice 9. třída 22 Veselý Kopec 4. třídy 57 Třeboň, Jihlava, Slavonice 8. třídy 66 Vyškov u Brna 6. třídy 45 Vystoupení žáků třídy 46 dům s pečovatelskou službou Výstavy Výstava ovoce a zeleniny, třídy SOUzas zemědělské techniky, stolničení Hasičská zbrojnice třídy požární ochrana Vánoční výstava třídy MMaG spoluúčast Výstavy v MMaG třídy MMaG spoluúčast Soutěže Pythagoriáda 66 Matematická Matematický klokan 96 Školní Přírodovědný klokan 24 Školní Běh zámeckým parkem 45 pořadatelství Zátopkovy štafety 16. ročník 60 pořadatelství Soutěže ve florbalu Malý štít města Dačice 30 pořadatelství Podzimní atletický pětiboj Účast 6 škol 36 pořadatelství, 7.ročník Krajský přebor v přespolním 12 běhu Rytmické sestavy 34 školní soutěž Běh městem Gross mezinárodní 13 mezinárodní soutěž Siegharts Krajský přebor ve stolní tenise 6 Okresní přebor ve stolním 2. stupeň 6 tenisu Okresní přebor v přespolním 24

23 běhu Krajské kolo v přespolním běhu Kinderiáda třídy 10 Dačice Soutěž mladých cyklistů 8 Spolupráce s městem Dačice, Policií ČR Halový fotbal 2. stupeň 5 Atletický čtyřboj 20 N. Včelnice Pohár rozhlasu 72 N. Včelnice, Dačice Mezitřídní recitační, soutěže 1. a 2. třídy pracoviště Bratrská O štít města Dačice 40 pořadatelství Hledáme Superstar 1. a 2. třídy 93 pracoviště Bratrská Soutěžíme s panem Popelou 1. i 2. stupeň 452 Environmentální výchova, sběr papíru Pohár rozhlasu 1. i 2. stupeň 15 Vědomostní soutěž 1. třídy 58 školní soutěž Olympiády Olympiáda v Bi třídy školní i okresní kolo Olympiáda v Aj třídy školní i okresní kolo Olympiáda v M třídy školní i okresní kolo Olympiáda v Nj třídy Školní i okresní kolo Jiné akce školy Cermat 9. třídy 46 ověřování znalostí Mikuláš 1 9. třídy organizace I. třídy Den Země Temelín, ČOV + Toužínské stráně, Javořicko, CHKO Pálava, třídírna odpadů v Třebíči třídy Celoškolní projekt environmentální výchova Dětský den třídy 252 organizace I. třídy Den matek Akce pro rodiny Den otevřených dveří výročí Leden Akce pro veřejnost školy Vánoční besídka třídy školní jídelna Den otevřených dveří rodiče 1. a 2. tříd Akce pro rodiny Rozloučení s 9. ročníkem 46 Adopce na dálku Tolja Ročně 6000 Kč Patron projektu VI. B Ukázkové hodiny pro MŠ 1. a 2. třídy pracoviště Bratrská Procházka pohádkou akce ke Dni dětí Akce pro veřejnost 861 spolupráce s DS Tyl, JCMP Pasování na čtenáře 2. třídy 35 Městská knihovna, státní zámek Kde číhá nebezpečí třídy 159 Policie ČR Noc ve škole 2. třída 19 Vánoční diskotéka třída 93 Bratrská Vánoční besídka pro MŠ třída 63 Školní jídelna Vánoční diskotéka 2. stupeň Školní jídelna Bruslení ve škole 1. i 2. stupeň Vestibul školy Stromy pro školu Strom 9. třída Environmentální výchova života pro ZŠ Diskotéka třídy 93 Bratrská Husitské zbraně 8. třída 66 Dějepisný projekt Pouť do Kostelního Vydří třída 94 Náboženství Předávání knižních odměn třída 63 Motivace žáků

24 Ulička slávy I. florbal třída 350 Motivace žáků republikové finále Ulička slávy II. Atletický čtyřboj třída 350 Motivace žáků republikové finále CPK CHRPA Sociální cítění hiporehabilitace Zdravé zuby 1. stupeň 252 Prevence Jeden svět na školách ročník 452 M.R.K.E.V ročník 452 Environmentální výchova Školní mléko ročník 452 Zdravá výživa Besedy Policie ČR třídy 159 Bezpečně a zdravě Policie ČR - Šikana 6. třída 45 Prevence pat. jevů Výchova v rodině 8. třídy 47 prevence pat. jevů Drogy - prevence třídy 197 Beseda se zástupci středních Volba povolání škol Čeští ilustrátoři třídy Spolupráce s MěK Besedy MěK Dačice MěK Mezilidské vztahy, volba 8. třídy 45 Mgr. Zmrzlá partnera Kouření 7. třídy 43 B. Havlová - prevence Ajax třídy 91 Projekt bezpečnosti, prevence Beseda s myslivcem 5. třída 24 Environmentální výchova.a.s.a skládka odpadu 1. třídy 58 environmentální výchova Poznáváme život koní 3. třída 56 environmentální výchova Průzkum České Kanady třída 109 environmentální výchova Politické procesy léta 9. ročník 46 Beseda s pamětníky Zdravotní výchova třídy 159 První pomoc Filmová projekce Shrek 1.-9 třídy 452 Film Pohodáři Kuba třídy 200 vzdělávací pořad Říše hraček 1 stupeň 252 Film Divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků 1., třída 150 Velikonoce MěKS Divadlo Ve Tři třídy 246 MěKS Vánoční koncert třída 452 ZUŠ Mrazík -Tyláček třídy 150 Městská knihovna O Růžence třídy 149 MěKS Kat třída 303 Vestibul školy Koncert pěveckých sborů 2. stupeň 200 MěKS Pavel Novák 2. stupeň 183 MěKS Renesanční vojenství 2. stupeň 200 vestibul O Šípkové Růžence 1. stupeň 252 tělocvična Cimbálová muzika Réva 1. i 2. stupeň 452 MěKS Dílny Velikonoční třídy Akce pro rodiny Vánoční třídy Akce pro rodiny

25 10.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Zátopkovy štafety 15. ročník místo v CR 10 km - 2. stupeň 2. místo v ČR 5 km 2. stupeň 2. místo v ČR 5 km 1. stupeň Krajský přebor v přespolním běhu 10 ml. žáci 1. místo st. žáci 1. místo Pohár rozhlasu 1.místo starší žáci 1. místo mladší žáci Okresní kolo stolní tenis J. Hradec st. žáci 1. místo ml. žáci 1. místo Krajské kolo stolní tenis 1. místo Č. Budějovice Halový fotbal 2. místo AŠSK Dopravní soutěž mladých 3. místo MÚ, BESIP cyklistů Florbal republikové finále místo Atletický čtyřboj republikové finále 5 2. místo 1. místo Tadeáš Jindra mistr republiky Soutěžíme s panem Popelou O štít města Dačice O malý štít města Dačice Běh městem Gross Siegharts Mezinárodní matematická soutěž kategorie CVRČEK Mezinárodní matematická soutěž kategorie KLOKÁNEK 4. místo v ČR environmentální výchova 2. místo - pořadatelství 2. místo žáků získalo umístění do 3. místa 35 2 x 1. místo okresní kolo 83 1 x 2. místo okresní kolo Komentář ředitele školy: Škola organizuje sama některé soutěže a řady dalších se zúčastňuje. Nezřídka právě naši žáci stojí na stupních vítězů okresních kol a získávají velice pěkná umístění i v rámci kraje i republiky. Význačné úspěchy přináší sportovní soutěže. Byla také pořádána řada besed a dalších akcí, včetně akcí pro rodiče. Veškeré takovéto aktivity přispěly ke zviditelnění školy, k její propagaci v rámci města a regionu. Škola se aktivně zapojuje do akcí ve městě a řada z nich je velice kladně hodnocena starostou a vedením města i dačickou veřejností. V souhrnné zprávě projektu CERMAT - hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd - výsledky vysoce nad průměrem republiky i kraje viz příloha. Uvedené akce jsou prezentovány na internetových stránkách školy 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, 9 až 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 111 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Dubá Dlouhá 113 471 41 Dubá Liberecký kraj Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j. 499/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 10.9.2012 Mgr. Romana KOLÁŘOVÁ ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Personální údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více