Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka

2 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní údaje o škole 4 II. Přehled pracovníků školy 7 III. Celoroční přehled akcí 11 IV. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 21 V. Údaje o integrovaných žácích 22 VI. Studijní výsledky 23 VII. Vzdělávací program 25 VIII. Minimální preventivní program 32 IX. Projekty 37 X. Duchovní život 39 XI. Různé aktivity 40 XII. Účast žáků školy v soutěžích 48 XIII. Výsledky inspekcí a kontrol 56 Příloha č. 1 Tabulka: Další vzdělávání pedagogických pracovníků 57 Příloha č. 2 Tabulka: Hospodaření za rok Příloha č. 3 Hospodaření SRPŠ při CZŠ 60 2

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY Vážení rodiče, kolegové, žáci a přátelé školy, uplynulý školní rok se naše škola opět početně rozrostla o další žáky nejen díky silným ročníkům, ale i budováním dobrého jména školy a školky prací zaměstnanců i výsledky žáků. Co vlastně znamená církevní škola pro její žáky, se pokusily vyjádřit děti z 5. třídy takto: Naše škola se mi líbí, protože se nám nikdo neposmívá, že jsme křesťané, jsou tady křesťané skoro všichni. Máme ranní modlitbu, a když máme nějaký problém, můžeme se svěřit učitelům. Přichází k nám o. Pavel Glogar a můžeme se vyzpovídat, taky máme mše. Do jiné školy bych nechtěl. Je to příležitost pro toho, kdo nepoznal Boha. CZŠ je dobrá, protože děti můžou více poznávat Boha a vychovávají se v lásce Boží. Výhodou církevní školy je, že nemusíme chodit na náboženství zvlášť, máme tu kamarády, šikana tu neexistuje. Jsou tu dobří a hodní učitelé. Kromě učení jsou tu i zábavné soutěže. Taky se mi líbí, že na konci roku je školní pouť a tak. Myslím si, že tato škola se liší od ostatních tím, že se ráno můžeme setkávat v modlitbách s Bohem a v náboženství se o něm rovnou učíme, učitelé nás k němu vedou, na rozdíl od jiných škol, kde se o křesťanství nezajímají. Církevní škola je dobrá, protože se žáci učí poznávat Boha, řeší se v ní méně přestupků proti školnímu řádu, žáci se rádi učí, chodí do kostela. Myslím si, že církevní škola se liší tím, že např. máme ranní modlitbu a četbu. Také je výhodou, že ve škole probíhají občas mše a sv. smíření. Ve 3. třídě se děti připravují na 1. sv. přijímání. Jsem ráda, že existuje taková škola jako tahle. Je to místo, kde se můžeme setkat s Bohem a modlit se. Můžeme se učit, jak dělat kříž a jak to chodí v kostele při mši sv. Moc se mi tady líbí. Nemám co dodat, mám radost. Mgr. Miroslav Škarka 3

4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně je základní školou podle Školského zákona. Pro církevní školství platí obecná a církevní legislativa: Kodex kanonického práva (hlava 1) Školský zákon Zákon o pedagogických pracovnících Listina základních práv a svobod Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Charakter a specifika školy určuje dále zřizovatel. Statutárním orgánem školy je ředitel jmenovaný zřizovatelem. Ředitel školu řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem školy. Základním posláním církevní školy je nabídnout alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí zkušenosti církve v oblasti školství. Cílem církevní školy je poskytovat základní vzdělání, které je rovnocenné s jinými základními školami. Avšak oproti ostatním by tato škola měla být přímo nasměrovaná k výchově křesťanské osobnosti, navazující na výchovu v rodinách. Název školy, sídlo: Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787, Zlín Zřizovatel, adresa zřizovatele: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc Kontakt: tel.: fax: Právní forma školy: školská právnická osoba IČO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Miroslav Škarka Datum jmenování do funkce: , potvrzení ve funkci od Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ): telefon ZŠ: telefon MŠ: fax:

5 web ZŠ: web MŠ: ZŠ: MŠ: Datum založení školy: Zřizovací listina č.j. 844/92 Datum zahájení činnosti: Datum zahájení činnosti mateřské školy: Datum zařazení do sítě škol: č.j. 1641/92-2 aktualizace: č.j. 10 b292/ změna zařazení: č.j /96-61 změna zařazení: Datum zařazení v rejstříku škol a školských zařízení: Základní škola č.j. 5394/06-21 Mateřská škola č.j / Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Základní škola kapacita: 250 žáků IZO: Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 500 stravovaných IZO: Školní klub kapacita: neuvádí se IZO: Mateřská škola kapacita: 65 dětí IZO: Rada školy: zřízena k počet členů 6 počet jednání ve šk. roce 2012/ poslední volby proběhly Mimoškolní nebo občanská sdružení při škole: Sdružení rodičů a přátel školy při CZŠ ve Zlíně bylo založeno jako občanské sdružení. Každá třída má ve sdružení svého zástupce. Členem SRPŠ je i účetní, která má na starost hospodaření s vybranými financemi. Povolená doplňková činnost školy 1. Stravování 5

6 2. Provozování zájmové a vzdělávací činnosti dětí i dospělých 3. Pronájem prostor školy včetně vybavení 6

7 II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Zaměstnanci školy ve školním roce 2012/2013 Základní údaje o pracovnících Počet zaměstnanců celkem 34 (plus 3 na MD) Počet učitelů ZŠ 15 Počet učitelek MŠ 4 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet asistentů 3 Počet správních zaměstnanců 6 Počet zaměstnanců ŠJ 6 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Učitel Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace 1. učitelka 0,18 VŠ I. stupeň ZŠ, Př, Che 2. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 3. učitelka 1 VŠ Čj, Nv 4. učitel 1 VŠ Čj, Dě 5. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 6. vychovatelka 0,62 SŠ učitel 1 VŠ Ze, Tv 8. učitelka 0,64 VŠ Ochrana přírody 9. učitelka 0,32 VŠ Odborné tech. předměty 10. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 11. učitelka 0,18 VŠ Ma, Che 12. učitelka 1 SŠ I. stupeň ZŠ 13. učitelka 1 VŠ Aj 14. vychovatelka 0,44 SŠ učitel 1 VŠ Ma, Tech. vých. 16. zástupce 1 VŠ Ma, HV 17. ředitel 1 VŠ Ze, Tv 7

8 18. vychovatelka 0,67 SŠ učitelka 1 SŠ MŠ 20. učitelka 1 SŠ MŠ 21. učitelka 1 VŠ MŠ 22. učitelka 1 VŠ MŠ Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let 55 důch. věk Důchodový věk Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy PEDAGOGICKÝ SBOR Ředitel školy Mgr. Miroslav Škarka Zástupce ředitele Mgr. Martin Vávra, Ph.D. Třídní učitelé 1. roč. Mgr. Marie Janíková 2. roč. Mgr. Alena Foltová 3. roč. Mgr. Lenka Puškárová 4. roč. Mgr. Marie Poláčková 5. roč. Mgr. Marie Jiroutová 6. roč. Mgr. David Chrastina 7. roč. Mgr. Miloslava Vaňharová 8. roč. Mgr. Jiří Kubeša 9. roč. Mgr. Pavla Davidova Ostatní učitelé Mgr. Miroslav Škarka Tv, Rv, Z Mgr. Martin Vávra M, Hv Mgr. Vladimír Chytil F Ing. Mgr. Jarmila Vávra Ambrožová F Mgr. Iva Musilová Ch Mgr. Drahomíra Babicová Vv Mgr. Miroslav Jiráček Z, Tv, Vz, Př 8

9 p. Pavel Glogar Nv p. Petr Boštík Nv Asistentky pedagoga a vychovatelky Lenka Slezáčková Marie Jamborová Vychovatelka Jitka Žůrková Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 Samostatná odb. kuchařka 1 SOU 2 Samostatná odb. kuchařka 1 SOU 3 Kuchařka 0,875 SOU 4 Kuchařka 0,75 SŠ 5 Ved. školní jídelny ZŠ 1 SŠ 6 Kuchařka 1 SŠ 7 Uklízečka 1 ZŠ 8 Uklízečka 1 SOU 9 Uklízečka 1 SŠ 10 Školník 1 SŠ 11 Školnice 1 VŠ 12 Účetní 1 VŠ Ekonomka Mgr. Iva Musilová Školník Pavel Hons Uklízečky Pavlína Janečková Anna Vaculíková Emílie Hrbáčková Kuchařky Dana Kozmíková 9

10 Jitka Jochová Jarmila Klinkovská Ilona Vlčková 10

11 III. CELOROČNÍ PŘEHLED AKCÍ ZÁŘÍ Školní mše svatá, zahájení školního roku Dopravní hřiště teorie i praxe 3. a 4. třída Třídní schůzky, SRPŠ Oslava dne církevního školství Školní mše kostel sv. Filipa a Jakuba Po mši ročník Rodinné zábavní centrum Galaxie ročník sportovní turnaj u Salesiánského KM Olympiáda v orientačním běhu 1. kolo u ZŠ Dřevnická Státní svátek ŘÍJEN Orientační dny - DIS Fryšták 6. a 9. ročník Výukový program: Novodobé otroctví aneb nedobrovolná prostituce 11

12 Děti, rodiče a učitelé 1. třídy na pobytu ve Vizovicích Školní kolo soutěže Bible a my Celodopolední program T-Klub 6. třída Podzimní prázdniny LISTOPAD Testování Scio Školní schola zpěv při mši svaté za zemřelé kněze kostel sv. Filipa a Jakuba Pohádkový a zeměpisný týden akce školního parlamentu Výukový program Hadi, želvy, krokodýli 7. třída, DDM Astra Pedagogická rada I. čtvrtletí Okresní kolo soutěže Bible a my Florbalový turnaj pro žáky I. stupně (Otrokovice) Diashow Afrika jiný svět 7. a 8. třída Orion florbal cup okrskové kolo ve Slušovicích 12

13 PROSINEC Návštěva sv. Mikuláše ve škole Celodopolední program T-Klub 9. třída Den otevřených dveří + Vánoční jarmark Celodopolední program T-Klub 8. třída Školní mše svatá kostel na JS + třídní besídky Vánoční prázdniny Ředitelské volno LEDEN Hvězdárna výukový program 5. třída Divadlo Starci na chmelu 9. třída Volby prezidenta (5 volebních místností ve škole) Okrskové kolo ve florbale - kat. 4. a 5. třída (ZŠ Komenského) Zápis do 1. třídy Pedagogická rada I. pololetí 13

14 Divadlo Bořík a spol. Předplatné nejmenšího diváka Zasedání školního parlamentu Dějepisná olympiáda okresní kolo T-Klub celodopolední program 7. ročník Předání vysvědčení, třídnické hodiny, mše svatá kostel na JS ÚNOR Pololetní prázdniny Školní kolo Pythagoriády 5. až 8. ročník Bible a my - ústřední kolo soutěže na Velehradě Přednášky z Poradny pro ženy: Sexualita a těhotenství 9. třída Otazníky nový život, těhotenství a porod děvčata 7. třída Co se to se mnou děje? chlapci 7. třída 8.2. Výchovný koncert Drum-in bicí nástroje ročník Školní ples v rodinném zábavním centru Galaxie Lyžařský kurz Kyčerka 7. a 8. třída 14

15 Porada církevních škol k rozpočtu 2013 v Praze zástupce ředitele Pořad Planety 3000 Galapágy a Ekvádor 5., 6. a 9. třída Testování průřezových témat (SCIO) 8. a 9. ročník Školní parlament zasedací místnost Návštěva radia Proglas v Olomouci čtení křížové cesty Velikonoční zastavení 2. stupeň Tropická džungle výukový program v ZOO 5. třída Jarní prázdniny BŘEZEN Školení první pomoci ČČK 9. třída Preventivní program Zoubky 1. třída Gen Rosso: muzikál Streetlight ročník (Sportovní hala) Postní zastavení 2. stupeň Výchovný koncert: Hudební kvíz ročník Firma Program T-Klub 9. třída Zeměpisná olympiáda na ZŠ Dřevnická Postní zastavení 2. stupeň Školní parlament zasedací místnost Přátelské florbalové utkání ve Vsetíně Mše svatá pro celou školu v postní době kostel Filipa a Jakuba Velikonoční Jarmark ve škole 15

16 Matematický klokan třída Pohádkové radování, zpívání a tancování divadlo SŠPS pro MŠ a 1. třídu Beseda s Michalem Krchňákem Biblická jména 9. třída Den vody program na nám. Míru 9. třída Okresní kolo soutěže Poznej a chraň!, ZŠ Želechovice 4. třída Školní kolo soutěže AJ 6. a 7. třída Okresní kolo soutěže Poznej a chraň!, ZŠ Želechovice 6. třída Školní kolo soutěže AJ 8. a 9. třída Velikonoční prázdniny DUBEN O človíčkovi divadelní představení pro I. stupeň Výjezdní porada učitelů Březůvky Testování SCIO 7. ročník (M, Čj, OSP) Školní parlament Misie v Indii přednáška (J. Mikeš SDB) Zápis do Církevní mateřské školy Setkání rodičů budoucích prvňáčků Zápis do Církevní mateřské školy Beseda s mesiánským Židem o Izraeli a judaismu v rámci projektu Krokus 9. třída Krajské kolo Zeměpisné olympiády (Gym. UH) Dopravní hřiště 3. a 4. třída Pedagogická rada III. čtvrtletí 16

17 Výchovný koncert: Den hraček ročník Náslechy v Nv na II. stupeň. - pí. Orlovská z Olomouce 7. třída třídní mše sv. P. Boštík (v hodině Nv) 3. kolo Olympiády zlínských škol v orientačním běhu u CZŠ Návštěva předškoláků v 1. třídě Náslechy v Nv na II. stupni pí. Orlovská z Olomouce Výchovný koncert POP story 7. ročník Víkendové soustředění scholy na faře v Hošťálkové Přijímací zkoušky na SŠ 9. třída Přijímací zkoušky na SŠ 9. třída Den Země program na nám. Míru děti z kroužku Heřmánek třída Pohovory s rodiči Okrskové kolo McDonald s cup hřiště u ZŠ Dřevnická Vernisáž Fair-play Žonglování 4. třída, v tělocvičně Výchovný koncert Návštěva z vesmíru ročník Exkurze do Osvětimi 9. třída KVĚTEN Kyberšikana program Unie Kompas 6. třída Poruchy příjmu potravy program Unie Kompas 7. třída Přednáška POHODÁŘI Dálný východ Velké kino, Zlín. 8. a 9. třída Výchovný koncert Posloucháme hudbu ročník Pouť u kostela sv. Filipa a Jakuba (naše účast ve stánku, odpolední divadlo o C + M 17

18 výtěžek sbírky na hřiště) Přátelské florbalové utkání se Vsetínem v rámci TV Schola zpívání a hraní v kostele Mše svatá 1. svaté přijímání žáci 3. třídy schola + hraní v kostele Začátek celoplošného testování žáků 5. a 9. tříd (do 7. 6.) Okresní kolo Pythagoriáda ZŠ Slovenská Zlín Český den proti rakovině účast na sbírce žáci 9. třídy Sexuální zneužívání program Unie Kompas 8. třída HIV Aids program Unie Kompas 9. třída 4. kolo Olympiády zlínských škol v orient. běhu u ZŠ Slovenská Úřad práce Hledám povolání, které se pro mě hodí 8. ročník Školní parlament zasedací místnost Exkurze v poradně pro ženy celodenní program 9. třída Školská rada Školní pouť Velehrad Filmový festival pro děti Bible a my Olomouc, organizační schůzka Lenka Slezáčková 18

19 Přespání ve škole 1. a 5. třída ČERVEN Testování NIQES AJ 5. třída Testování NIQES Čj a M 5. třída Školní parlament zasedací místnost Exkurze Dlouhé Stráně + Velké Losiny (zájemci z třídy) Plavecké závody 6 žáků 3. třídy Pedagogická rada II. pololetí Finanční gramotnost (1. část) kurz pro 8. a 9. třídu Globe projekt pro zájemce ze třídy připravuje 9. třída Hry a hlavolamy ŠD 4. a 5. třída Zahradní slavnost MŠ Finanční gramotnost (2. část) kurz pro 8. a 9. třídu Školní schola zpívá v kostele sv. Filipa a Jakuba Zhodnocení roku I. stupeň jídelna Zhodnocení roku II. stupeň jídelna Exkurze v dopravním podniku 2. třída Předání vysvědčení; ukončení školního roku Mše svatá závěrečná kostel JS; Slavnostní vyřazení deváťáků 19

20 20

21 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Přijetí na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato Gymnázia Obchodní akademie Zdravotní školy Průmyslové školy Ostatní střední školy Střední odborné učiliště Umělecké Celkem Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 K zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2012/2013 se dostavilo Počet žádostí o odklad Nepřijatí Přijatí nenastoupilo Přestupy ve školním roce 2012/2013 Přestoupili z jiné školy Přestoupili jinam Třída

22 V. ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči 3., 4. 3 Tělesné postižení 9. 1 S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení a chování 2., 3., 4., 7., CELKEM 14 22

23 VI. STUDIJNÍ VÝSLEDKY Celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok 2012/2013 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Absence omluvená Absence neomluvená Celkem I. st Celkem II. st Celkem Výsledky testů SCIO - 9. ročník Koncem listopadu 2012 se žáci 9. ročníku zúčastnili celostátního testování SCIO. Na počátku roku 2013 do školy přišly elektronické výsledky testování, které dopadly velmi dobře. Kompletní výsledky byly vyvěšeny na webových stránkách školy nebo přímo na nástěnce ve škole. Níže uvádíme krátkou citaci výsledků: ČJ: Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. M: Výsledky Vaší školy v matematice jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. AJ: Svými výsledky v anglickém jazyce se Vaše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Testování PRUT Naše škola se zapojila do projektu PRUT, jehož jedna část je zaměřena na srovnávací testování znalostí žáků v oblastech průřezových témat. Toto testování je určeno pro 8. a 9. ročníky 23

24 základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Testování proběhlo koncem měsíce února a bylo pro všechny školy ZDARMA. Na přelomu března a dubna byly vyhodnoceny výsledky. Naši žáci dopadli v testování velmi úspěšně. Celkové výsledné hodnoty žáků 8. a 9. ročníku naší školy byly znatelně vyšší než celkový průměr výsledků všech zúčastněných základních škol, ale nižší než celkový průměr výsledků žáků gymnázií odpovídajících ročníků. Více informací o projektu PRUT naleznete na 24

25 VII. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Posláním církevní školy je nabídnout alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí a zkušenosti církve v oblasti školství. Cílem církevní školy je poskytovat vzdělání rovnocenné s jinými základními školami. Avšak oproti ostatním je tato škola přímo nasměrovaná k výchově křesťanské osobnosti, navazující na výchovu v rodinách. Název školního vzdělávacího programu: ŠKOLA NA CESTU ŽIVOTEM Preambule: Neví-li člověk, do kterého přístavu pluje, žádný vítr není dost dobrý. 25

26 Školní učební plány pro I. a II. stupeň Školní učební plán - 1. stupeň Ročník ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Disponibil. časová dotace Celkem hodin Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Náboženská výchova Náboženská výchova Celkem hodin

27 Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Školní učební plán - 2. stupeň Vzdělávací obory Ročník ročník Disponibil. časová dotace Celkem hodin Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Náboženská výchova Náboženská výchova Volitelné předměty Celkem hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA Sídlo MŠ: Česká 4787, Zlín IZO MŠ: Vedoucí učitelka: Mgr. Magdaléna Kovářová Učitelky MŠ: Magda Honzíková, Jana Babíková, Hana Chrastinová Asistentka pedagoga: Markéta Hladká Školnice: Jana Žižlavská Kuchařka: Jana Skopálková 27

28 Od září 2011 je součástí Církevní základní školy také Církevní mateřská škola. Navštěvuje ji celkem 45 dětí, kterým se věnují 4 paní učitelky, paní školnice, paní logopedka a paní kuchařka. Program je zaměřen na celistvý rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na křesťanskou výchovu, která je přirozenou součástí každého dne. Paní učitelky se snaží úzce spolupracovat s rodinami dětí. Školka je díky jedné menší třídě otevřená také dětem, které vyžadují speciální péči a integraci. Zápis k předškolnímu vzdělávání Do MŠ byly přijímány děti na základě zápisu, který se konal 8. a 9. dubna. Rodiče byli informováni plakáty, internetovými stránkami školy a prostřednictvím článku ve farním zpravodaji. Přijímací řízení proběhlo na základě vypracovaných kriterií. Počet zájemců opět převyšoval počet volných míst k doplnění kapacity po předškolácích. Přijato bylo 7 dětí k celodenní docházce. Tento školní rok se ve školce konaly následující akce: rodinný zábavní park Galaxie návštěva sv. Mikuláše adventní jarmark a dílničky mše svatá pro školu a školku mše svatá v pololetí masopust divadelní představení pana Taraby Velikonoční dílničky návštěva 1.třídy předškoláky předškoláci Hodina zpěvu s J. Uhlířem (v divadle) plavecký výcvik (6 krát) výlet do Kroměříže Zahradní slavnost nácvik evakuace 28

29 ŠKOLNÍ DRUŽINA Výchova je záležitostí srdce a hra je účinným pomocníkem výchovy. Obojí se nijak nevylučuje, spíš naopak. Žáci ze třídy se společně setkávají v knihovně, což je malá, ale pěkná místnost s pohodlnými sedačkami. Máme zde menší výběr dětských knih, ze kterých si děti začaly půjčovat i domů. V pondělí máme filmové odpoledne v odborné učebně ve 2. patře. Pokud to rodiče dětem dovolí, mohou přinést svou oblíbenou nebo zajímavou videokazetu či DVD, na které se pak společně podíváme. Ve středu využíváme zase počítačovou učebnu. V úterý, ve čtvrtek a pátek čteme hlavně oblíbené školní časopisy In a Junior, hrajeme společenské hry jako např. Aktivity, Česko, Scrabble, Hokej, Biblické putování apod. Rádi také luštíme různé hádankové kvízy nebo sudoku. Lenka Slezáčková Čas po vyučování umožňuje dětem regeneraci sil, rozvíjí jejich dětskou tvořivost, komunikační a sociální dovednosti, přináší jim radost z prožitku. Hra uspokojuje potřeby dítěte, odráží se v ní jejich vnitřní svět. Výchova mimo vyučování vede děti k rozumnému využívání volného času. Prostředí školy umožňuje dětem vnímat působení dospělých i svých kamarádů a navazuje na výchovné působení v rodině. Děti se učí být dobrými kamarády, vždy ochotnými udělat něco pro druhé. K tomu patří i zapojení do Papežského misijního díla dětí Most. M modlitba, O oběť, S služba, T tvořivost. Tento symbolický význam slouží k tomu, aby se děti učily stavět mosty mezi sebou a pomáhaly i na dálku lidem v cizích zemích. Oddělení Vychovatelky Třídy 1 Marie Jamborová 1. 2 Jitka Žůrková 2., 3. 3 Lenka Slezáčková 4., 5. + Školní klub Provoz ŠD 7:00 7:40 hod. Ranní školní družina 29

30 11:40 13:00 hod. Oběd, odpolední klid, možnost odchodu a vyzvedávání dětí 13:00 14:00 hod. Hlavní program školní družiny (prosíme o nenarušování programu odchodem dětí, budeme pobývat i mimo budovu školy) 14:00 16:00 hod. Samostatná činnost Motto: Výchova je záležitostí srdce. Don Bosco Výchovný cíl: Vytvořit s dětmi kamarádské a vstřícné společenství, otevřené pro všechny jejich potřeby, záliby a dobré nápady na využití volného času po vyučování. Snažit se být dobrými kamarády, vždy ochotnými udělat něco pro druhé. Prožívat společně liturgický rok. Výchova je záležitostí srdce a hra je účinným pomocníkem výchovy. Prostředí školní družiny umožňuje dítěti vnímat působení dospělých i svých spolužáků. Hra uspokojuje potřeby dítěte, ve hře se dětem odráží jejich vnitřní svět. Chceme vytvořit příjemnou atmosféru, situaci, ve které mohou všichni upřímně vyslovit svůj názor, vyjádřit svůj prožitek. Hra by měla podněcovat chuť a odvahu hledat nové řešení i pro známé úkoly. Náplň školní družiny: Činnosti odpočinkové: Činnosti sportovní: Činnosti esteticko hudební: Příprava na vyučování: Celoroční hra: O svatém Cyrilu a Metodějovi: poslech a četba pohádek promítání pohádek a biblických příběhů relaxační hry kreslení a malování práce s papírem, textilem, vlnou a přírodními materiály 1x týdně organizované sportovní hry sportovní hřiště dětské hřiště zahrada poslech písní a zpěv seznámení s vánočními a velikonočními zvyky procvičování získaných vědomostí pomocí didaktických her nácvik čtení čtení příběhů omalovánka plnění úkolů 30

31 ŠKOLNÍ KLUB IZO klubu: Vedoucí: Lenka Slezáčková Počet zaměstnanců: 1 Charakteristika školního klubu: Školní klub je součástí života školy. Poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 2. stupně. Školní klub využívají hlavně ti žáci, kteří čekají po skončení vyučování na pravidelný kroužek, na autobus, nebo zde tráví volnou hodinu před odpoledním vyučováním. Činnost školního klubu probíhá jak v kroužcích, které školní klub nabízí, tak také volným programem. Veškerá činnost je založena na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáka. Dětem se speciálními zdravotními potřebami se v rámci školního klubu nabízí možnost relaxovat nebo doplnění a prohloubení školních úkolů za pomocí asistentky. Nabídka klubu se dělí na volné činnosti, pravidelné organizované výchovně vzdělávací nebo rekreační činnosti a jednorázové akce. 31

32 VIII. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. Úvod Minimální preventivní program byl po celý školní rok plněn různými formami, ať už ve školním či mimoškolním prostředí. Různou měrou se do něj zapojili učitelé školy, převážně v rodinné a křesťanské výchově. S vyhodnocením MPP budou kolegové seznámeni na nejbližší poradě. Ve školním roce 2012/2013 jsme se nesetkali s žádnými vážnějšími výchovnými problémy, neřešili jsme ani jeden specifický patologický jev, tak jak je to na naší škole obvyklé. II. Aktivity pro žáky Výchovný plán školy: Výchovný plán naší školy je zaměřen na výchovu osobnosti s kladným vztahem k sobě samému, k lidem okolo sebe a k Bohu. Byl uskutečňován při pravidelných mších svatých, během výuky, při aktivitách školní družiny a hlavně osobním příkladem pedagogů a zaměstnanců školy. Vzhledem k tomu, že výchova je záležitostí dlouhodobou, snažíme se dodržovat pravidelnost několika osvědčených akcí. A. Dlouhodobé a pravidelné akce prevence násilí a šikany - zaměřené na výchovu osobnosti k sociálnímu cítění Na začátku a konci školního roku, před Vánocemi a Velikonocemi se konaly mše svaté v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Prostřednictvím promluvy kněze měli žáci možnost si uvědomit svůj postoj ke světu, k sobě samým a k Bohu. Již pátým rokem pokračujeme ve slavení mše svaté samostatného třídního kolektivu. Součástí dvou vyučovacích hodin byl kromě přípravy na mši také program zaměřený na stmelení kolektivu, na srovnání špatných kamarádských vztahů. Tato aktivita byla velmi kladně hodnocena učiteli a setkala se i s úspěchem u žáků. Chvíle takto strávené nebere nikdo jako promrhaný čas, ale skutečně je vnímají jako užitečné a hodnotné Žáci 6. a 9. ročníku se zúčastnili Orientačních dnů v domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Tento školní rok se pobyt uskutečnil v termínu a Cílem bylo pomoci stmelit kolektiv, uvědomit si svou vlastní osobnost a svou pozici v kolektivu. Žáci se vrátili obohaceni a pobyt jako vždy hodnotí veskrze kladně. Žáci 1. stupně si oblíbili setkání k významným událostem liturgického roku: adventní zpívání, vánoční posezení, postní zamyšlení, velikonoční radování. I letošní rok se vydařily projekty Adopce na dálku, Tříkrálová sbírka. 32

33 Prevence dopravní nehodovosti Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili programu Dopravního hřiště Malenovice k získání cyklistického průkazu. Teoretická část proběhla 10. září. B) Jednorázové akce Při formování jednorázových akcí v MPP jsem se soustředil na témata, která jsou v osnovách ZŠ opomenuta týká se II. stupně, nebo je jejich znalost potřeba prohloubit. U některých témat je velmi užitečné, aby je zprostředkoval žákům odborník. Škola využila programů nabízených školskými zařízeními Zlínského kraje. Zdravotnická prevence V letošním roce jsem měl snahu zařadit dvě důležitá témata v oblasti zdraví. Zdraví Domácí soužití, zdravé vztahy v rodině Zde jsem využil nabídku od námi osvědčené organizace Poradna pro ženy. Plán MPP 2012/2013 Datum Téma Třída Program Lektor Zoubky Domácí násilí, představy a skutečnost 9. Zdravotní prevence Zdravotní prevence Poradna pro ženy Poradna pro ženy s touto organizací máme velmi dobré zkušenosti. Jejich témata pokrývají učivo sexuální výchovy, která je na naší škole ve vyšších ročnících učena z odlišného úhlu pohledu. Vzhledem k tomu, že jde částečně o křesťanskou instituci, splňují naše očekávání. Protidrogová prevence, prevence šikany, výchova osobnosti Plán MPP 2012/2013 Datum Téma Třída Program Lektor DIS Fryšták DIS Fryšták DIS Fryšták DIS Fryšták 9. Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Dům Ignáce Stuchlého Dům Ignáce Stuchlého Dům Ignáce Stuchlého Dům Ignáce Stuchlého 33

34 DIS Fryšták DIS Fryšták Máma táta a já Jak jsme přišli na svět Co se to se mnou děje?(holky) Dobrodružství života před narozením (kluci) Nechej mne, ne, to nechci Vztah muže a ženy, sexualita, těhotenství a vše kolem Otazníky - nový život, těhotenství a porod (holky) Co se to se mnou děje?(chlapci) Domácí násilí, představy a skutečnost Chodíme spolu, zamilovanost, láska Interaktivní celodopolední program zaměřený na vztahy Interaktivní celodopolední program zaměřený na vztahy Interaktivní celodopolední program zaměřený na vztahy Firma (celodopolední program pro žáky 9. tříd zaměřený na volbu povolání) Kyberšikana Vztahy ve třídě AIDS, sex, vztahy Sexuální zneužívání a znásilnění Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti 9. Zdravotní prevence Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Dům Ignáce Stuchlého Dům Ignáce Stuchlého Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas 34

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více