Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka

2 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní údaje o škole 4 II. Přehled pracovníků školy 7 III. Celoroční přehled akcí 11 IV. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 21 V. Údaje o integrovaných žácích 22 VI. Studijní výsledky 23 VII. Vzdělávací program 25 VIII. Minimální preventivní program 32 IX. Projekty 37 X. Duchovní život 39 XI. Různé aktivity 40 XII. Účast žáků školy v soutěžích 48 XIII. Výsledky inspekcí a kontrol 56 Příloha č. 1 Tabulka: Další vzdělávání pedagogických pracovníků 57 Příloha č. 2 Tabulka: Hospodaření za rok Příloha č. 3 Hospodaření SRPŠ při CZŠ 60 2

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY Vážení rodiče, kolegové, žáci a přátelé školy, uplynulý školní rok se naše škola opět početně rozrostla o další žáky nejen díky silným ročníkům, ale i budováním dobrého jména školy a školky prací zaměstnanců i výsledky žáků. Co vlastně znamená církevní škola pro její žáky, se pokusily vyjádřit děti z 5. třídy takto: Naše škola se mi líbí, protože se nám nikdo neposmívá, že jsme křesťané, jsou tady křesťané skoro všichni. Máme ranní modlitbu, a když máme nějaký problém, můžeme se svěřit učitelům. Přichází k nám o. Pavel Glogar a můžeme se vyzpovídat, taky máme mše. Do jiné školy bych nechtěl. Je to příležitost pro toho, kdo nepoznal Boha. CZŠ je dobrá, protože děti můžou více poznávat Boha a vychovávají se v lásce Boží. Výhodou církevní školy je, že nemusíme chodit na náboženství zvlášť, máme tu kamarády, šikana tu neexistuje. Jsou tu dobří a hodní učitelé. Kromě učení jsou tu i zábavné soutěže. Taky se mi líbí, že na konci roku je školní pouť a tak. Myslím si, že tato škola se liší od ostatních tím, že se ráno můžeme setkávat v modlitbách s Bohem a v náboženství se o něm rovnou učíme, učitelé nás k němu vedou, na rozdíl od jiných škol, kde se o křesťanství nezajímají. Církevní škola je dobrá, protože se žáci učí poznávat Boha, řeší se v ní méně přestupků proti školnímu řádu, žáci se rádi učí, chodí do kostela. Myslím si, že církevní škola se liší tím, že např. máme ranní modlitbu a četbu. Také je výhodou, že ve škole probíhají občas mše a sv. smíření. Ve 3. třídě se děti připravují na 1. sv. přijímání. Jsem ráda, že existuje taková škola jako tahle. Je to místo, kde se můžeme setkat s Bohem a modlit se. Můžeme se učit, jak dělat kříž a jak to chodí v kostele při mši sv. Moc se mi tady líbí. Nemám co dodat, mám radost. Mgr. Miroslav Škarka 3

4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně je základní školou podle Školského zákona. Pro církevní školství platí obecná a církevní legislativa: Kodex kanonického práva (hlava 1) Školský zákon Zákon o pedagogických pracovnících Listina základních práv a svobod Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Charakter a specifika školy určuje dále zřizovatel. Statutárním orgánem školy je ředitel jmenovaný zřizovatelem. Ředitel školu řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem školy. Základním posláním církevní školy je nabídnout alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí zkušenosti církve v oblasti školství. Cílem církevní školy je poskytovat základní vzdělání, které je rovnocenné s jinými základními školami. Avšak oproti ostatním by tato škola měla být přímo nasměrovaná k výchově křesťanské osobnosti, navazující na výchovu v rodinách. Název školy, sídlo: Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787, Zlín Zřizovatel, adresa zřizovatele: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc Kontakt: tel.: fax: Právní forma školy: školská právnická osoba IČO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Miroslav Škarka Datum jmenování do funkce: , potvrzení ve funkci od Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ): telefon ZŠ: telefon MŠ: fax:

5 web ZŠ: web MŠ: ZŠ: MŠ: Datum založení školy: Zřizovací listina č.j. 844/92 Datum zahájení činnosti: Datum zahájení činnosti mateřské školy: Datum zařazení do sítě škol: č.j. 1641/92-2 aktualizace: č.j. 10 b292/ změna zařazení: č.j /96-61 změna zařazení: Datum zařazení v rejstříku škol a školských zařízení: Základní škola č.j. 5394/06-21 Mateřská škola č.j / Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Základní škola kapacita: 250 žáků IZO: Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 500 stravovaných IZO: Školní klub kapacita: neuvádí se IZO: Mateřská škola kapacita: 65 dětí IZO: Rada školy: zřízena k počet členů 6 počet jednání ve šk. roce 2012/ poslední volby proběhly Mimoškolní nebo občanská sdružení při škole: Sdružení rodičů a přátel školy při CZŠ ve Zlíně bylo založeno jako občanské sdružení. Každá třída má ve sdružení svého zástupce. Členem SRPŠ je i účetní, která má na starost hospodaření s vybranými financemi. Povolená doplňková činnost školy 1. Stravování 5

6 2. Provozování zájmové a vzdělávací činnosti dětí i dospělých 3. Pronájem prostor školy včetně vybavení 6

7 II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Zaměstnanci školy ve školním roce 2012/2013 Základní údaje o pracovnících Počet zaměstnanců celkem 34 (plus 3 na MD) Počet učitelů ZŠ 15 Počet učitelek MŠ 4 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet asistentů 3 Počet správních zaměstnanců 6 Počet zaměstnanců ŠJ 6 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Učitel Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace 1. učitelka 0,18 VŠ I. stupeň ZŠ, Př, Che 2. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 3. učitelka 1 VŠ Čj, Nv 4. učitel 1 VŠ Čj, Dě 5. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 6. vychovatelka 0,62 SŠ učitel 1 VŠ Ze, Tv 8. učitelka 0,64 VŠ Ochrana přírody 9. učitelka 0,32 VŠ Odborné tech. předměty 10. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 11. učitelka 0,18 VŠ Ma, Che 12. učitelka 1 SŠ I. stupeň ZŠ 13. učitelka 1 VŠ Aj 14. vychovatelka 0,44 SŠ učitel 1 VŠ Ma, Tech. vých. 16. zástupce 1 VŠ Ma, HV 17. ředitel 1 VŠ Ze, Tv 7

8 18. vychovatelka 0,67 SŠ učitelka 1 SŠ MŠ 20. učitelka 1 SŠ MŠ 21. učitelka 1 VŠ MŠ 22. učitelka 1 VŠ MŠ Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let 55 důch. věk Důchodový věk Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy PEDAGOGICKÝ SBOR Ředitel školy Mgr. Miroslav Škarka Zástupce ředitele Mgr. Martin Vávra, Ph.D. Třídní učitelé 1. roč. Mgr. Marie Janíková 2. roč. Mgr. Alena Foltová 3. roč. Mgr. Lenka Puškárová 4. roč. Mgr. Marie Poláčková 5. roč. Mgr. Marie Jiroutová 6. roč. Mgr. David Chrastina 7. roč. Mgr. Miloslava Vaňharová 8. roč. Mgr. Jiří Kubeša 9. roč. Mgr. Pavla Davidova Ostatní učitelé Mgr. Miroslav Škarka Tv, Rv, Z Mgr. Martin Vávra M, Hv Mgr. Vladimír Chytil F Ing. Mgr. Jarmila Vávra Ambrožová F Mgr. Iva Musilová Ch Mgr. Drahomíra Babicová Vv Mgr. Miroslav Jiráček Z, Tv, Vz, Př 8

9 p. Pavel Glogar Nv p. Petr Boštík Nv Asistentky pedagoga a vychovatelky Lenka Slezáčková Marie Jamborová Vychovatelka Jitka Žůrková Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 Samostatná odb. kuchařka 1 SOU 2 Samostatná odb. kuchařka 1 SOU 3 Kuchařka 0,875 SOU 4 Kuchařka 0,75 SŠ 5 Ved. školní jídelny ZŠ 1 SŠ 6 Kuchařka 1 SŠ 7 Uklízečka 1 ZŠ 8 Uklízečka 1 SOU 9 Uklízečka 1 SŠ 10 Školník 1 SŠ 11 Školnice 1 VŠ 12 Účetní 1 VŠ Ekonomka Mgr. Iva Musilová Školník Pavel Hons Uklízečky Pavlína Janečková Anna Vaculíková Emílie Hrbáčková Kuchařky Dana Kozmíková 9

10 Jitka Jochová Jarmila Klinkovská Ilona Vlčková 10

11 III. CELOROČNÍ PŘEHLED AKCÍ ZÁŘÍ Školní mše svatá, zahájení školního roku Dopravní hřiště teorie i praxe 3. a 4. třída Třídní schůzky, SRPŠ Oslava dne církevního školství Školní mše kostel sv. Filipa a Jakuba Po mši ročník Rodinné zábavní centrum Galaxie ročník sportovní turnaj u Salesiánského KM Olympiáda v orientačním běhu 1. kolo u ZŠ Dřevnická Státní svátek ŘÍJEN Orientační dny - DIS Fryšták 6. a 9. ročník Výukový program: Novodobé otroctví aneb nedobrovolná prostituce 11

12 Děti, rodiče a učitelé 1. třídy na pobytu ve Vizovicích Školní kolo soutěže Bible a my Celodopolední program T-Klub 6. třída Podzimní prázdniny LISTOPAD Testování Scio Školní schola zpěv při mši svaté za zemřelé kněze kostel sv. Filipa a Jakuba Pohádkový a zeměpisný týden akce školního parlamentu Výukový program Hadi, želvy, krokodýli 7. třída, DDM Astra Pedagogická rada I. čtvrtletí Okresní kolo soutěže Bible a my Florbalový turnaj pro žáky I. stupně (Otrokovice) Diashow Afrika jiný svět 7. a 8. třída Orion florbal cup okrskové kolo ve Slušovicích 12

13 PROSINEC Návštěva sv. Mikuláše ve škole Celodopolední program T-Klub 9. třída Den otevřených dveří + Vánoční jarmark Celodopolední program T-Klub 8. třída Školní mše svatá kostel na JS + třídní besídky Vánoční prázdniny Ředitelské volno LEDEN Hvězdárna výukový program 5. třída Divadlo Starci na chmelu 9. třída Volby prezidenta (5 volebních místností ve škole) Okrskové kolo ve florbale - kat. 4. a 5. třída (ZŠ Komenského) Zápis do 1. třídy Pedagogická rada I. pololetí 13

14 Divadlo Bořík a spol. Předplatné nejmenšího diváka Zasedání školního parlamentu Dějepisná olympiáda okresní kolo T-Klub celodopolední program 7. ročník Předání vysvědčení, třídnické hodiny, mše svatá kostel na JS ÚNOR Pololetní prázdniny Školní kolo Pythagoriády 5. až 8. ročník Bible a my - ústřední kolo soutěže na Velehradě Přednášky z Poradny pro ženy: Sexualita a těhotenství 9. třída Otazníky nový život, těhotenství a porod děvčata 7. třída Co se to se mnou děje? chlapci 7. třída 8.2. Výchovný koncert Drum-in bicí nástroje ročník Školní ples v rodinném zábavním centru Galaxie Lyžařský kurz Kyčerka 7. a 8. třída 14

15 Porada církevních škol k rozpočtu 2013 v Praze zástupce ředitele Pořad Planety 3000 Galapágy a Ekvádor 5., 6. a 9. třída Testování průřezových témat (SCIO) 8. a 9. ročník Školní parlament zasedací místnost Návštěva radia Proglas v Olomouci čtení křížové cesty Velikonoční zastavení 2. stupeň Tropická džungle výukový program v ZOO 5. třída Jarní prázdniny BŘEZEN Školení první pomoci ČČK 9. třída Preventivní program Zoubky 1. třída Gen Rosso: muzikál Streetlight ročník (Sportovní hala) Postní zastavení 2. stupeň Výchovný koncert: Hudební kvíz ročník Firma Program T-Klub 9. třída Zeměpisná olympiáda na ZŠ Dřevnická Postní zastavení 2. stupeň Školní parlament zasedací místnost Přátelské florbalové utkání ve Vsetíně Mše svatá pro celou školu v postní době kostel Filipa a Jakuba Velikonoční Jarmark ve škole 15

16 Matematický klokan třída Pohádkové radování, zpívání a tancování divadlo SŠPS pro MŠ a 1. třídu Beseda s Michalem Krchňákem Biblická jména 9. třída Den vody program na nám. Míru 9. třída Okresní kolo soutěže Poznej a chraň!, ZŠ Želechovice 4. třída Školní kolo soutěže AJ 6. a 7. třída Okresní kolo soutěže Poznej a chraň!, ZŠ Želechovice 6. třída Školní kolo soutěže AJ 8. a 9. třída Velikonoční prázdniny DUBEN O človíčkovi divadelní představení pro I. stupeň Výjezdní porada učitelů Březůvky Testování SCIO 7. ročník (M, Čj, OSP) Školní parlament Misie v Indii přednáška (J. Mikeš SDB) Zápis do Církevní mateřské školy Setkání rodičů budoucích prvňáčků Zápis do Církevní mateřské školy Beseda s mesiánským Židem o Izraeli a judaismu v rámci projektu Krokus 9. třída Krajské kolo Zeměpisné olympiády (Gym. UH) Dopravní hřiště 3. a 4. třída Pedagogická rada III. čtvrtletí 16

17 Výchovný koncert: Den hraček ročník Náslechy v Nv na II. stupeň. - pí. Orlovská z Olomouce 7. třída třídní mše sv. P. Boštík (v hodině Nv) 3. kolo Olympiády zlínských škol v orientačním běhu u CZŠ Návštěva předškoláků v 1. třídě Náslechy v Nv na II. stupni pí. Orlovská z Olomouce Výchovný koncert POP story 7. ročník Víkendové soustředění scholy na faře v Hošťálkové Přijímací zkoušky na SŠ 9. třída Přijímací zkoušky na SŠ 9. třída Den Země program na nám. Míru děti z kroužku Heřmánek třída Pohovory s rodiči Okrskové kolo McDonald s cup hřiště u ZŠ Dřevnická Vernisáž Fair-play Žonglování 4. třída, v tělocvičně Výchovný koncert Návštěva z vesmíru ročník Exkurze do Osvětimi 9. třída KVĚTEN Kyberšikana program Unie Kompas 6. třída Poruchy příjmu potravy program Unie Kompas 7. třída Přednáška POHODÁŘI Dálný východ Velké kino, Zlín. 8. a 9. třída Výchovný koncert Posloucháme hudbu ročník Pouť u kostela sv. Filipa a Jakuba (naše účast ve stánku, odpolední divadlo o C + M 17

18 výtěžek sbírky na hřiště) Přátelské florbalové utkání se Vsetínem v rámci TV Schola zpívání a hraní v kostele Mše svatá 1. svaté přijímání žáci 3. třídy schola + hraní v kostele Začátek celoplošného testování žáků 5. a 9. tříd (do 7. 6.) Okresní kolo Pythagoriáda ZŠ Slovenská Zlín Český den proti rakovině účast na sbírce žáci 9. třídy Sexuální zneužívání program Unie Kompas 8. třída HIV Aids program Unie Kompas 9. třída 4. kolo Olympiády zlínských škol v orient. běhu u ZŠ Slovenská Úřad práce Hledám povolání, které se pro mě hodí 8. ročník Školní parlament zasedací místnost Exkurze v poradně pro ženy celodenní program 9. třída Školská rada Školní pouť Velehrad Filmový festival pro děti Bible a my Olomouc, organizační schůzka Lenka Slezáčková 18

19 Přespání ve škole 1. a 5. třída ČERVEN Testování NIQES AJ 5. třída Testování NIQES Čj a M 5. třída Školní parlament zasedací místnost Exkurze Dlouhé Stráně + Velké Losiny (zájemci z třídy) Plavecké závody 6 žáků 3. třídy Pedagogická rada II. pololetí Finanční gramotnost (1. část) kurz pro 8. a 9. třídu Globe projekt pro zájemce ze třídy připravuje 9. třída Hry a hlavolamy ŠD 4. a 5. třída Zahradní slavnost MŠ Finanční gramotnost (2. část) kurz pro 8. a 9. třídu Školní schola zpívá v kostele sv. Filipa a Jakuba Zhodnocení roku I. stupeň jídelna Zhodnocení roku II. stupeň jídelna Exkurze v dopravním podniku 2. třída Předání vysvědčení; ukončení školního roku Mše svatá závěrečná kostel JS; Slavnostní vyřazení deváťáků 19

20 20

21 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Přijetí na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato Gymnázia Obchodní akademie Zdravotní školy Průmyslové školy Ostatní střední školy Střední odborné učiliště Umělecké Celkem Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 K zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2012/2013 se dostavilo Počet žádostí o odklad Nepřijatí Přijatí nenastoupilo Přestupy ve školním roce 2012/2013 Přestoupili z jiné školy Přestoupili jinam Třída

22 V. ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči 3., 4. 3 Tělesné postižení 9. 1 S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení a chování 2., 3., 4., 7., CELKEM 14 22

23 VI. STUDIJNÍ VÝSLEDKY Celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok 2012/2013 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Absence omluvená Absence neomluvená Celkem I. st Celkem II. st Celkem Výsledky testů SCIO - 9. ročník Koncem listopadu 2012 se žáci 9. ročníku zúčastnili celostátního testování SCIO. Na počátku roku 2013 do školy přišly elektronické výsledky testování, které dopadly velmi dobře. Kompletní výsledky byly vyvěšeny na webových stránkách školy nebo přímo na nástěnce ve škole. Níže uvádíme krátkou citaci výsledků: ČJ: Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. M: Výsledky Vaší školy v matematice jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. AJ: Svými výsledky v anglickém jazyce se Vaše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Testování PRUT Naše škola se zapojila do projektu PRUT, jehož jedna část je zaměřena na srovnávací testování znalostí žáků v oblastech průřezových témat. Toto testování je určeno pro 8. a 9. ročníky 23

24 základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Testování proběhlo koncem měsíce února a bylo pro všechny školy ZDARMA. Na přelomu března a dubna byly vyhodnoceny výsledky. Naši žáci dopadli v testování velmi úspěšně. Celkové výsledné hodnoty žáků 8. a 9. ročníku naší školy byly znatelně vyšší než celkový průměr výsledků všech zúčastněných základních škol, ale nižší než celkový průměr výsledků žáků gymnázií odpovídajících ročníků. Více informací o projektu PRUT naleznete na 24

25 VII. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Posláním církevní školy je nabídnout alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí a zkušenosti církve v oblasti školství. Cílem církevní školy je poskytovat vzdělání rovnocenné s jinými základními školami. Avšak oproti ostatním je tato škola přímo nasměrovaná k výchově křesťanské osobnosti, navazující na výchovu v rodinách. Název školního vzdělávacího programu: ŠKOLA NA CESTU ŽIVOTEM Preambule: Neví-li člověk, do kterého přístavu pluje, žádný vítr není dost dobrý. 25

26 Školní učební plány pro I. a II. stupeň Školní učební plán - 1. stupeň Ročník ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Disponibil. časová dotace Celkem hodin Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Náboženská výchova Náboženská výchova Celkem hodin

27 Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Školní učební plán - 2. stupeň Vzdělávací obory Ročník ročník Disponibil. časová dotace Celkem hodin Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Náboženská výchova Náboženská výchova Volitelné předměty Celkem hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA Sídlo MŠ: Česká 4787, Zlín IZO MŠ: Vedoucí učitelka: Mgr. Magdaléna Kovářová Učitelky MŠ: Magda Honzíková, Jana Babíková, Hana Chrastinová Asistentka pedagoga: Markéta Hladká Školnice: Jana Žižlavská Kuchařka: Jana Skopálková 27

28 Od září 2011 je součástí Církevní základní školy také Církevní mateřská škola. Navštěvuje ji celkem 45 dětí, kterým se věnují 4 paní učitelky, paní školnice, paní logopedka a paní kuchařka. Program je zaměřen na celistvý rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na křesťanskou výchovu, která je přirozenou součástí každého dne. Paní učitelky se snaží úzce spolupracovat s rodinami dětí. Školka je díky jedné menší třídě otevřená také dětem, které vyžadují speciální péči a integraci. Zápis k předškolnímu vzdělávání Do MŠ byly přijímány děti na základě zápisu, který se konal 8. a 9. dubna. Rodiče byli informováni plakáty, internetovými stránkami školy a prostřednictvím článku ve farním zpravodaji. Přijímací řízení proběhlo na základě vypracovaných kriterií. Počet zájemců opět převyšoval počet volných míst k doplnění kapacity po předškolácích. Přijato bylo 7 dětí k celodenní docházce. Tento školní rok se ve školce konaly následující akce: rodinný zábavní park Galaxie návštěva sv. Mikuláše adventní jarmark a dílničky mše svatá pro školu a školku mše svatá v pololetí masopust divadelní představení pana Taraby Velikonoční dílničky návštěva 1.třídy předškoláky předškoláci Hodina zpěvu s J. Uhlířem (v divadle) plavecký výcvik (6 krát) výlet do Kroměříže Zahradní slavnost nácvik evakuace 28

29 ŠKOLNÍ DRUŽINA Výchova je záležitostí srdce a hra je účinným pomocníkem výchovy. Obojí se nijak nevylučuje, spíš naopak. Žáci ze třídy se společně setkávají v knihovně, což je malá, ale pěkná místnost s pohodlnými sedačkami. Máme zde menší výběr dětských knih, ze kterých si děti začaly půjčovat i domů. V pondělí máme filmové odpoledne v odborné učebně ve 2. patře. Pokud to rodiče dětem dovolí, mohou přinést svou oblíbenou nebo zajímavou videokazetu či DVD, na které se pak společně podíváme. Ve středu využíváme zase počítačovou učebnu. V úterý, ve čtvrtek a pátek čteme hlavně oblíbené školní časopisy In a Junior, hrajeme společenské hry jako např. Aktivity, Česko, Scrabble, Hokej, Biblické putování apod. Rádi také luštíme různé hádankové kvízy nebo sudoku. Lenka Slezáčková Čas po vyučování umožňuje dětem regeneraci sil, rozvíjí jejich dětskou tvořivost, komunikační a sociální dovednosti, přináší jim radost z prožitku. Hra uspokojuje potřeby dítěte, odráží se v ní jejich vnitřní svět. Výchova mimo vyučování vede děti k rozumnému využívání volného času. Prostředí školy umožňuje dětem vnímat působení dospělých i svých kamarádů a navazuje na výchovné působení v rodině. Děti se učí být dobrými kamarády, vždy ochotnými udělat něco pro druhé. K tomu patří i zapojení do Papežského misijního díla dětí Most. M modlitba, O oběť, S služba, T tvořivost. Tento symbolický význam slouží k tomu, aby se děti učily stavět mosty mezi sebou a pomáhaly i na dálku lidem v cizích zemích. Oddělení Vychovatelky Třídy 1 Marie Jamborová 1. 2 Jitka Žůrková 2., 3. 3 Lenka Slezáčková 4., 5. + Školní klub Provoz ŠD 7:00 7:40 hod. Ranní školní družina 29

30 11:40 13:00 hod. Oběd, odpolední klid, možnost odchodu a vyzvedávání dětí 13:00 14:00 hod. Hlavní program školní družiny (prosíme o nenarušování programu odchodem dětí, budeme pobývat i mimo budovu školy) 14:00 16:00 hod. Samostatná činnost Motto: Výchova je záležitostí srdce. Don Bosco Výchovný cíl: Vytvořit s dětmi kamarádské a vstřícné společenství, otevřené pro všechny jejich potřeby, záliby a dobré nápady na využití volného času po vyučování. Snažit se být dobrými kamarády, vždy ochotnými udělat něco pro druhé. Prožívat společně liturgický rok. Výchova je záležitostí srdce a hra je účinným pomocníkem výchovy. Prostředí školní družiny umožňuje dítěti vnímat působení dospělých i svých spolužáků. Hra uspokojuje potřeby dítěte, ve hře se dětem odráží jejich vnitřní svět. Chceme vytvořit příjemnou atmosféru, situaci, ve které mohou všichni upřímně vyslovit svůj názor, vyjádřit svůj prožitek. Hra by měla podněcovat chuť a odvahu hledat nové řešení i pro známé úkoly. Náplň školní družiny: Činnosti odpočinkové: Činnosti sportovní: Činnosti esteticko hudební: Příprava na vyučování: Celoroční hra: O svatém Cyrilu a Metodějovi: poslech a četba pohádek promítání pohádek a biblických příběhů relaxační hry kreslení a malování práce s papírem, textilem, vlnou a přírodními materiály 1x týdně organizované sportovní hry sportovní hřiště dětské hřiště zahrada poslech písní a zpěv seznámení s vánočními a velikonočními zvyky procvičování získaných vědomostí pomocí didaktických her nácvik čtení čtení příběhů omalovánka plnění úkolů 30

31 ŠKOLNÍ KLUB IZO klubu: Vedoucí: Lenka Slezáčková Počet zaměstnanců: 1 Charakteristika školního klubu: Školní klub je součástí života školy. Poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 2. stupně. Školní klub využívají hlavně ti žáci, kteří čekají po skončení vyučování na pravidelný kroužek, na autobus, nebo zde tráví volnou hodinu před odpoledním vyučováním. Činnost školního klubu probíhá jak v kroužcích, které školní klub nabízí, tak také volným programem. Veškerá činnost je založena na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáka. Dětem se speciálními zdravotními potřebami se v rámci školního klubu nabízí možnost relaxovat nebo doplnění a prohloubení školních úkolů za pomocí asistentky. Nabídka klubu se dělí na volné činnosti, pravidelné organizované výchovně vzdělávací nebo rekreační činnosti a jednorázové akce. 31

32 VIII. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. Úvod Minimální preventivní program byl po celý školní rok plněn různými formami, ať už ve školním či mimoškolním prostředí. Různou měrou se do něj zapojili učitelé školy, převážně v rodinné a křesťanské výchově. S vyhodnocením MPP budou kolegové seznámeni na nejbližší poradě. Ve školním roce 2012/2013 jsme se nesetkali s žádnými vážnějšími výchovnými problémy, neřešili jsme ani jeden specifický patologický jev, tak jak je to na naší škole obvyklé. II. Aktivity pro žáky Výchovný plán školy: Výchovný plán naší školy je zaměřen na výchovu osobnosti s kladným vztahem k sobě samému, k lidem okolo sebe a k Bohu. Byl uskutečňován při pravidelných mších svatých, během výuky, při aktivitách školní družiny a hlavně osobním příkladem pedagogů a zaměstnanců školy. Vzhledem k tomu, že výchova je záležitostí dlouhodobou, snažíme se dodržovat pravidelnost několika osvědčených akcí. A. Dlouhodobé a pravidelné akce prevence násilí a šikany - zaměřené na výchovu osobnosti k sociálnímu cítění Na začátku a konci školního roku, před Vánocemi a Velikonocemi se konaly mše svaté v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Prostřednictvím promluvy kněze měli žáci možnost si uvědomit svůj postoj ke světu, k sobě samým a k Bohu. Již pátým rokem pokračujeme ve slavení mše svaté samostatného třídního kolektivu. Součástí dvou vyučovacích hodin byl kromě přípravy na mši také program zaměřený na stmelení kolektivu, na srovnání špatných kamarádských vztahů. Tato aktivita byla velmi kladně hodnocena učiteli a setkala se i s úspěchem u žáků. Chvíle takto strávené nebere nikdo jako promrhaný čas, ale skutečně je vnímají jako užitečné a hodnotné Žáci 6. a 9. ročníku se zúčastnili Orientačních dnů v domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Tento školní rok se pobyt uskutečnil v termínu a Cílem bylo pomoci stmelit kolektiv, uvědomit si svou vlastní osobnost a svou pozici v kolektivu. Žáci se vrátili obohaceni a pobyt jako vždy hodnotí veskrze kladně. Žáci 1. stupně si oblíbili setkání k významným událostem liturgického roku: adventní zpívání, vánoční posezení, postní zamyšlení, velikonoční radování. I letošní rok se vydařily projekty Adopce na dálku, Tříkrálová sbírka. 32

33 Prevence dopravní nehodovosti Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili programu Dopravního hřiště Malenovice k získání cyklistického průkazu. Teoretická část proběhla 10. září. B) Jednorázové akce Při formování jednorázových akcí v MPP jsem se soustředil na témata, která jsou v osnovách ZŠ opomenuta týká se II. stupně, nebo je jejich znalost potřeba prohloubit. U některých témat je velmi užitečné, aby je zprostředkoval žákům odborník. Škola využila programů nabízených školskými zařízeními Zlínského kraje. Zdravotnická prevence V letošním roce jsem měl snahu zařadit dvě důležitá témata v oblasti zdraví. Zdraví Domácí soužití, zdravé vztahy v rodině Zde jsem využil nabídku od námi osvědčené organizace Poradna pro ženy. Plán MPP 2012/2013 Datum Téma Třída Program Lektor Zoubky Domácí násilí, představy a skutečnost 9. Zdravotní prevence Zdravotní prevence Poradna pro ženy Poradna pro ženy s touto organizací máme velmi dobré zkušenosti. Jejich témata pokrývají učivo sexuální výchovy, která je na naší škole ve vyšších ročnících učena z odlišného úhlu pohledu. Vzhledem k tomu, že jde částečně o křesťanskou instituci, splňují naše očekávání. Protidrogová prevence, prevence šikany, výchova osobnosti Plán MPP 2012/2013 Datum Téma Třída Program Lektor DIS Fryšták DIS Fryšták DIS Fryšták DIS Fryšták 9. Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Dům Ignáce Stuchlého Dům Ignáce Stuchlého Dům Ignáce Stuchlého Dům Ignáce Stuchlého 33

34 DIS Fryšták DIS Fryšták Máma táta a já Jak jsme přišli na svět Co se to se mnou děje?(holky) Dobrodružství života před narozením (kluci) Nechej mne, ne, to nechci Vztah muže a ženy, sexualita, těhotenství a vše kolem Otazníky - nový život, těhotenství a porod (holky) Co se to se mnou děje?(chlapci) Domácí násilí, představy a skutečnost Chodíme spolu, zamilovanost, láska Interaktivní celodopolední program zaměřený na vztahy Interaktivní celodopolední program zaměřený na vztahy Interaktivní celodopolední program zaměřený na vztahy Firma (celodopolední program pro žáky 9. tříd zaměřený na volbu povolání) Kyberšikana Vztahy ve třídě AIDS, sex, vztahy Sexuální zneužívání a znásilnění Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti 9. Zdravotní prevence Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Prevence šikany, výchova osobnosti Dům Ignáce Stuchlého Dům Ignáce Stuchlého Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas 34

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY www.zsvysluni.cz Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 SESTAVILA: PAEDDR. DAGMAR BISTRÁ OBSAH Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více