VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou uváděné podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není dále uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k GYMNÁZIUM, Praha 10, Omská 1300, IČO: , IZO: , identifikátor zařízení: Zařazení do sítě škol rozhodnutím MŠMT ČR č.j /03-21 ze dne s účinností od Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. ředitel školy: statutární zástupce: zástupce ředitele: Mgr.Miloslav Nápravník tel.: , Mgr.Jaroslav Buchta tel.: , PhDr. Tomáš Horák tel.: , Webové stránky právnické osoby (současná adresa). 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Gymnázium žáků Strana 1 (celkem 22)

2 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku součást školy gymnázium gymnázium gymnázium kód K/ K/ K/808 název oboru / vzdělávacího programu gymnáziumvšeobecné Škola života a pro život gymnázium -živé jazyky cílová kapacita oboru / programu 680 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) dobíhající od počínaje 1.ročníkem osmiletého gymnázia dobíhající 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2007/2008: a. nové obory / programy Školní vzdělávací program s názvem Škola života a pro život od počínaje 1.ročníkem osmiletého gymnázia-ve školním roce 2008/2009 se podle ŠVP vyučuje 1. a 2. ročník osmiletého gymnázia. Od se podle ŠVP budou vyučovat i první ročníky čtyřletého gymnázia a páté ročníky osmiletého gymnázia. b. zrušené obory / programy nejsou 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 10, Omská 1300 (Hl.m. Praha) b. jiná nejsou 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy, školského zařízení V budově se nachází celkem 18 kmenových učeben a 10 odborných učeben z toho 4 odborné učebny cizích jazyků, 1 specializovaná učebna pro výuku informatiky a výpočetní techniky, 2 učebny esteticko výchovných předmětů (výtvarná a hudební výchova) 3 učebny přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, biologie). Součástí budovy jsou i 2 tělocvičny, výdejna obědů, 14 kabinetů a zrekonstruované školní hřiště s umělým povrchem. Většina učeben a kabinetů prošla v posledních letech zásadní rekonstrukcí a byla vybavena novým moderním nábytkem.materiálně technické vybavení pro výuku je průměrné a má kvalitativně i kvantitativně zvyšující se tendenci. 9. Školská rada (Rada školy) datum zřízení, seznam členů Školská rada byla zřízena usnesením Rady zastupitelstva hl.m.prahy č.0330 ze dne ke dni zástupci zřizovatele - Ing. Karel Březina, Ing. Milan Richter; zástupci rodičů - Ing. Monika Konečná, Mgr. Tomáš Pachl; zástupci zaměstnanců - PhDr. Jiří Dvořan a Mgr. Jitka Filipcová Strana 2 (celkem 22)

3 1. Pedagogičtí pracovníci II. Pracovníci právnické osoby a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem ,0 2 0, b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) součást školy celkem % počet pedagogických pracovníků z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 48,5 96 % nekvalifikovaných 2,1 4 % c. další vzdělávání pedagogických pracovníků typy DVPP, (seminář, kurz,..) seminář America Today seminář Interaktivní tabule v AJ seminář Práce s interaktivní tabulí seminář Maturita Success počet hodin (dní) 6 hod. zaměření akcí USA - historie, politika a ekonomie počet účastníků 3 Descartes 4 hod. metodika práce s IWB 2 Descartes 3 hod. metodika práce s IWB 1 Polyglot 3 hod. výuka jazykových dovedností seminář Back to School 4 hod. nová maturita 2 seminář Teaching through projects seminář Cambridge Day seminář How-to_Guide to Maturita Exam seminář Descartes pořádající vzdělávací instituce 1 Pearson Longman Oxford University Press 4 hod. projektová výuka 2 Descartes 4 hod. jazykové kompetence na SŠ 3 hod. nová maturita 1 10 hodin aktivační metody ve výuce biologie I,II 1 Cambridge University Press Oxford University Press 1 MŠMT, Descartes Strana 3 (celkem 22)

4 seminář seminář seminář 4 hod 8 hod 6 hodin Jak vyučovat, jak se učit v galerii Principy digitální fotografie a její využití ve výuce aktivizační metody ve výuce fyzika I 1 1 PedF UK ve spolupráci s Rudolfinem Descartes vzdělávací agentura 1 Descartes seminář 2 dny DVPP 1 SUF, garant MŠMT seminář 4 Forenzní chemie hodiny 2 PřF UK Praha seminář 3 dny setkání učitelů MF 1 JČMF seminář 2 dny setkání učitelů MF 1 JČMF seminář seminář 3 dny středoškolská matematika pod lupou 1 den středoškolská matematika pod lupou 1 MFF UK 1 MFF UK seminář 6 hod výuka matematiky 1 Descartes seminář 6 hod výuka matematiky 1 Descartes seminář 8 hod výuka matematiky 1 Descartes seminář 6 hod výuka matematiky 1 Descartes Seminář Wie sage ich es auf Deutsch? Seminář Rollenspiele im Deutschunterricht seminář seminář seminář seminář 4 hodin Školení pro učitele NJ 2 Descartes 2 hodiny Školení pro učitele NJ 1 Nakladatelství Hueber 6 dní 3 dny 5 hodin 8 hodin Vzdělávací programy v TV na Praze 10 Nové poznatky v technice a metodice lyžování a jejich 1 1 Dům UM a AŠSK Praha 10 JU České Budějovice, PF katedra TV a sportu aplikace na zimních výcvikových kurzech ZŠ a 1 MŠMT, FTVS UK SŠ Nová maturita 2 NIDV 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 13 8,7 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků nekonalo se Strana 4 (celkem 22)

5 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a VOŠ) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků gymnázium Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 5 - sami ukončili vzdělávání: 7 - vyloučeni ze vzdělávání: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 12 z toho nebylo povoleno opakování: 1 - přestoupili z jiné školy: 1 - přestoupili na jinou školu: 2 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) nevyučuje se 2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků na třídu / skupinu průměrný počet žáků na učitele gymnázium 28,8 12,5 b. vzdělávání při zaměstnání nevyučuje se 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM gymnázium počet žáků celkem z toho nově přijatí Strana 5 (celkem 22)

6 4. Cizí státní příslušníci Počty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti ze začleňování cizinců. Státní příslušnost Počet Běloruská republika 1 Republika Kazachstán 2 Ruská federace 4 Srbsko a Černá Hora 4 Ukrajina 2 Vietnam 1 Čína 1 Slovensko 2 Začlenění cizinců zcela bezproblematické všichni cizinci pobývají na území republiky delší dobu. 5. Výuka cizích jazyků (údaje ze zahajovacích výkazů) škola Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc gymnázium Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání 605 z celkového počtu žáků: škola prospělo s vyznamenáním 127 neprospělo 12 opakovalo ročník 0 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 96,4 průměrný počet zameškaných hodin na žáka 80,2 z toho neomluvených 0,07 b. vzdělávání při zaměstnání Strana 6 (celkem 22)

7 nevyučuje se 7. Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií maturitní zkoušky škola denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 80 z toho konali zkoušku opakovaně 3 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl s vyznamenáním 27 prospěl 49 neprospěl 1 8. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2009/2010 délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem 1 1 počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání 3 2 počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor:79-41-k/ obor: K/ počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2009/ Strana 7 (celkem 22)

8 9. Speciální výchova a vzdělávání Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Škola nemá speciální třídy. Na škole nestudují žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. 10. Vzdělávání nadaných žáků Na škole se vzdělávalo 6 žáků, kteří jsou členy reprezentace ČR ve sportovních oblastech. Těmto žákům ředitel školy povolil vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu, který obsahuje termíny zkoušení, termíny klasifikace, způsob docházky apod. 11. Ověřování výsledků vzdělávání a) Evaluace a autoevaluace škol na území hlavního města Prahy Autoevaluační projekt s názvem Tvorba evaluačních a autoevaluačních postupů pro ZŠ a SŠ na území hl. m. Prahy (EVALUACE) je součástí velkého projektu Evaluace a autoevaluace škol na území hlavního města Prahy. Projekt je hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy, pro školy je jeho realizace tedy ZDARMA. Cílem testování na víceletých gymnáziích je zjistit přidanou hodnotu vzdělání, které poskytují svým studentům víceletá gymnázia v Praze. Testování probíhá ve dvou fázích: vstupní pro primy v říjnu a výstupní testování týchž žáků v sekundě v květnu. Cílem testování na středních školách je zjistit přidanou hodnotu vzdělání, které poskytují svým studentům střední školy v Praze. Testování probíhá ve dvou fázích: vstupní pro 1. ročníky a kvinty v říjnu a výstupní pro 2. ročníky a sexty v květnu. Testování ze základních předmětů a obecných studijních předpokladů poskytne školám, učitelům i žákům dostatek informací o úrovni znalostí a dovedností a následně podklady (i pobídky) pro zkvalitnění vzdělávání. Další informace na: b) Autoevaluace školy a její evaluační činnost za roky 2007 a samostatná zpráva viz. Strana 8 (celkem 22)

9 12. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Práce na ŠVP Gymnázia Omská byly zahájeny ihned po přijetí účinnosti zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ředitel školy jmenoval vedoucího koordinátora ŠVP, který řídí přípravu ŠVP. Ten současně řídil pracovní skupinu složenou ze zkušených pedagogů - zástupců všech oblastí vzdělávání. Pracovní skupina připravila ŠVP pro vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu a ŠVP pro vzdělávání v osmiletém gymnáziu. Výuka nižších ročníku osmiletého vzdělávání podle ŠVP byla zahájena Současně se zahájením výuky podle ŠVP pro nižší stupeň osmiletého vzdělávání, byly zahájeny práce na tvorbě ŠVP pro gymnaziální vzdělávání (pro vyšší stupeň osmiletého vzdělávání a pro čtyřleté vzdělávání). Během tohoto školního roku finišovaly přípravy ŠVP pro tyto ročníky. Postupně byly dokončeny všechny pilíře ŠVP Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP, Učební plán a Učební osnovy a Hodnocení a autoevaluace školy. V červnu 2009 byl nový ŠVP pro osmileté a čtyřleté vzdělávání schválen Radou školy a od se podle něj bude vyučovat. Strana 9 (celkem 22)

10 IV. Aktivity právnické osoby. Prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. a) Výchovná poradkyně Mgr.Irena Kuchynková v r.2002 absolvovala dvouleté specializační vzdělávání výchovného poradenství pro ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě UK. b) Spolupráce s PPP 1. Účast výchovné poradkyně na všech akcích pořádaných PPP 2. Pravidelné konzultační hodiny psycholožky Mgr.L.Novotné z PPP Praha 10 na škole ( určené studentům, rodičům i vyučujícím ). 3. Odborná pomoc L.Novotné při realizaci školního programu protidrogové prevence a tzv. adaptačního programu c) Výchovné problémy 1. neomluvená školní absence 2. drobné krádeže 3. pozdní příchody na vyučování 4. nevhodné chování vůči spolužákům a vyučujícím 5. osobnostní problematika d) Kariérní poradenství 1. profitesty 2. besedy o možnosti vzdělávání v zahraničí 3. prezentace vysokých škol 4. ankety 5. informační materiály o VŠ, VOŠ 6. individuální konzultace s výchovnou poradkyní 7. statistiky úspěšnosti studentů při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ 2. Prevence sociálně patologických jevů Programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů škola každoročně předkládá na základě grantového řízení na podporu projektů protidrogové prevence v městské části Praha 10. Nedomníváme se, že by se nám ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009 podařilo negativní jevy zcela odstranit, ale snažili jsme se je minimalizovat. Výskyt užívání drog a jiných návykových látek jsme neřešili. Ve školním roce 2007 / 2008 a 2008/2009 nám Rada hl. m. Prahy přidělila finanční prostředky formou dotace pro rok 2008 a 2009 na realizaci projektu s názvem Zdravý kolektiv - Gymnázium Omská. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická a environmentální výchova je integrována do vyučovacích předmětů biologie, geologie, zeměpis, občanská výchova, základy společenských věd, chemie apod. Současně jsou studenti seznamováni s poznatky z těchto oborů v rámci sportovních kurzů a přírodovědně orientovaných exkurzí. 4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. Strana 10 (celkem 22)

11 a) sportovní kurzy Akce- název místo obsah účastníci- počet účastníků třídy Lyžařský kurz O5.B Náchodská bouda běžecký a Lyžařský kurz O5.B O5.C Pec p. S. sjezdařský výcvik O5.C Lyžařský kurz O5.A Husova Bouda běžecký a Pec p. S. sjezdařský výcvik 24 Lyžařský kurz O5.A Lyžařský kurz O2.B Horní Maxov běžecký a Jizerské hory sjezdařský výcvik 30 Lyžařský kurz O2.B Lyžařský kurz G1.A Husova Bouda běžecký a Pec p. S. sjezdařský výcvik 25 Lyžařský kurz G1.A Lyžařský kurz O2.A Penzion Hromovka běžecký a Špindl.M. sjezdařský výcvik 30 Lyžařský kurz O2.A letní sportovní kurz O7.A, O7.B, G3.A letní sportovní kurz O7.A, O7.B, G3.A letní sportovní kurz O7.A, O7.B, G3.A Ohře vodácký kurz 23 Hrabětice Jizerské hory turistika a cykloturistika 15 Nové Mlýny windsurfing 23 letní sportovní kurz O7.A, O7.B, G3.A letní sportovní kurz O7.A, O7.B, G3.A letní sportovní kurz O7.A, O7.B, G3.A b) ozdravné pobyty Druh Termín Místo Počet účastníků Ozdravný pobyt Blatná 64 c) zahraniční zájezdy Akce - název Místo Počet účastníků poznávací zájezd Skotsko 47 jazykově poznávací zájezd Anglie - Worthing 55 zahraniční zájezd Francie Paříž 44 zahraniční zájezd Berlín 42 Projekt Prag Thale Thale 5 zahraniční zájezd Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko 44 d) další akce Akce -název Místo Obsah Počet účastníků beseda se Scottem Riedmannem, vicekonzulem škola ekonomická krize 90 ambasády USA přednáška škola Wales, Skotsko 90 mock exam (FCE) škola - ve spolupráci nácvik zkoušky FCE před s Britskou radou registracemi 24 mock speaking škola nácvik Paper 5, FCE 14 Breakfast at Tiffany's kino Aero film v pův.znění s titulky 28 Animal Farm kino Světozor film v původním znění s titulky 14 Pan Polštář Činoherní klub divadelní představení 7 Strana 11 (celkem 22)

12 Bazén (bez vody) Divadlo Letí divadelní představení 9 kombinovaný kurz Pec pod Sněžkou literatura, hudba, výtvarné umění anglicky mluvících zemí 11 Festival spisovatelů Praha Laterna Magica, American Center zahájení festivalu, besedy, čtení 14 přednáška Jana Mőhlfeita, Business Centre konkurenceschopnost a European Microsoft Anděl schopnost vést v 21. století Corporation 10 Exkurze Hrdličkovo muzeum antropologie 14 Filmové představení IMAX film Mumie 55 Exkurze Národní muzeum mineralogickopetrologické sb. 54 Exkurze Botanická zahrada Na Slupi skleníkové rostliny 98 Exkurze Trojská botanická zahrada naho- a krytosemenné rostliny 93 Exkurze ZOO Praha zoologie 47 Exkurze FN Bulovka anatomicko-patologická pitva 45 Knihovny Městská knihovna exkurze 60 Divadelní představení Strašnické divadlo Ze života hmyzu 200 Historie ND Národní divadlo exkurze 64 Čapkova Strž Strž prohlídka 64 Středověká literatura Jan Hus Betlémská kaple prohlídka 60 Literární vycházky Praha projekty 56 Tvorba za okupace Petschkův palác výukový program 26 KMD různá pražská divadla divadelní představení 211 Exkurze Praha - Královská cesta historicko-literární vycházka 22 Výstava Národní muzeum výstava Republika 110 Exkurze Praha románský a gotický sloh 31 Exkurze Praha stavební slohy 22 Exkurze Praha gotický sloh 31 Exkurze Praha židovské památky 31 Exkurze Náchod - Dobrošov pohraniční opevnění 30 Výstava Pražský hrad výstava Zlato Inků 25 Exkurze Praha - Petschkův palác prohlídka úřadovny Gestapa 28 Exkurze Národní galerie Hledání baroka 30 Exkurze Valdštejnská jízdárna Tance a slavnosti stol. 30 Exkurze Rudolfinum Čínská malba 15 Exkurze Rudolfinum Andy Varhol 30 Exkurze Pražský hrad Katedrála sv. Víta 8 Exkurze Praguebienále 9 Exkurze Rudolfinum Spodní proud 30 Kurz estetické výchovy Řevnice 12 Přednáška Multikino Hostivař Vývoj světového rocku 60 Vánoční akademie Gymnázia Omská Divadlo Minor - Letní akademie Gymnázia Omská Husův sbor - Exkurze MFF UK Optika 70 Exkurze MFF UK Elektromagnetické vlnění 22 Strana 12 (celkem 22)

13 Exkurze MFF UK Molekulová fyzika 48 M F kurz Sobědraž Fyzikální pokusy 28 Bilingvní exkurze ZOO Praha dvojjazyčná prezentace exemplářů 30 film Entre les murs v originální Filmové představení Francouzský institut verzi, seznámení s 50 fr.kinematografií Filmové představení film Persepolis v originální verzi, Francouzský institut seznámení s frankofonní 80 kinematografií Divadelní představení divadelní hra Au revoir, mes Salesiánské divadlo enfants, seznámení s v Kobylisích fr.moderní dramatickou tvorbou 60 Exkurze výstava Dobytí zlata seznámení s historií Latinské Pražský hrad Inků Ameriky 15 Laboratorní práce z chemie PřF UK Praha Obecná a fyzikální chemie 51 MFF kurz Sobědraž matematika a fyzika zábavnou formou 29 Expolingua Národní dům Na Mezinárodní výstava jazyků, Vinohradech v Praze seminář Goethe-Institutu Praha 51 Do Německa na zkušenou Setkání s berlínskými studenty Obvodní kolo konverzační soutěže v NJ Projekt Prag Thale Gymnázium Omská v Praze Gymnázium Omská v Praze Gymnázium Omská v Praze Thale a okolí, Praha a okolí Přednáška spojená s besedou o možnostech studia a práce v Německu Beseda a výměna poznatků a zkušeností, navázání nových kontaktů Organizace obvodních kol pro kategorie I.A, I.B, II.A, II.B a III.B Účast na mezinárodním projektu českých, rakouských a německých studentů To nejlepší z Hurvínka Divadlo Pyramida v Praze Divadelní představení v NJ 69 Návštěva planetária Planetárium Planeta Země 60 Beseda s polárníkem M. Jakešem Gymnázium Arktida a Grónsko 60 Geografická a historická exkurze Náchod a Dobrošov Opevnění Orlických hor 28 Nebezpečí sekt a náboženských kultů G Omská Beseda 80 Čas proměn G Omská Beseda 60 O tobě s tebou G Omská Beseda 95 Interaktivní zážitkový seminář G Omská Seminář 25 Partnerské vztahy G Omská Beseda 95 Kriminalita mládeže Muzeum Policie Exkurze 60 Návštěva soudního jednání Městský soud Praha Exkurze Mimoškolní aktivity Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků. Nepovinný předmět počet účastníků 1. řízení motorových vozidel sk.b konverzace v AJ - přípravný kurz k FCE Strana 13 (celkem 22)

14 Klub mladého diváka Členy KMD je celkem 211 studentů školy a během školního roku opakovaně navštěvují divadelní představení. FCE a CAE Studenti vyšších ročníků skládají mezinárodně platné zkoušky z anglického jazyka FCE a CAE. Přípravu ke zkouškám organizuje předmětová komise anglického jazyka ve spolupráci s Britskou radou a v posledním roce byla úspěšnost našich studentů stoprocentní. V roce 2009 složilo 19 studentů First Certificate in English, 1 student složilo Certificate in Advanced English. 6. Soutěže Typ, počet účastníků, úspěšnost. Soutěž kolo kategorie počet účastníků (družstev) nejlepší dosažené pořadí Konverzační soutěž v AJ školní I Konverzační soutěž v AJ školní II Konverzační soutěž v AJ školní III Konverzační soutěž v AJ obvodní I. 1 1 Konverzační soutěž v AJ obvodní II. 1 1 Konverzační soutěž v AJ obvodní III. 1 2 Konverzační soutěž v AJ pražské II. 1 6 Konverzační soutěž v AJ pražské III. 1 3 projektová soutěž časopisu R+R celostátní 1 oceněná práce Biologická olympiáda školní C 1 Biologická olympiáda obvodní C 1 1. Biologická olympiáda krajské C 1 14 Biologická olympiáda školní D 9 Biologická olympiáda obvodní D 3 2. Biologická olympiáda školní A 3 Biologická olympiáda krajské A 1 8. Poznej a chraň pražskou přírodu 5 Olympiáda v ČJ obvodní II a 3. Olympiáda v ČJ krajské II a 16. Olympiáda v ČJ obvodní II a 8. Řečnická soutěž školní 17 Jsem lepší než Švejk /humoristický a satirický kabaret/ Literární soutěž školní 28 Výtvarná soutěž M.Brožové-Duše stromů republikové čestné uznání Soutěž o návrh na PF pražských základních škol a gymnázií 3 1., 2. a 3. Fyzikální olympiáda obvodní E 1 2. Fyzikální olympiáda krajské E místo Archimediáda školní 3 FYZIQ krajské 8. třída místo FYZIQ celorepublikové 8. třída 32 Strana 14 (celkem 22)

15 FYZIQ krajské 9. třída 19 FYZIQ celorepublikové 9. třída 19 Strana 15 (celkem 22) 1. místo, 8. místo, 17. místo, 18. místo, 20. místo 4. místo, 26. místo Konverzační soutěž ve FJ krajské A1 1 6 Konverzační soutěž ve FJ krajské B1 1 1 Konverzační soutěž ve FJ krajské B2 1 4 Konverzační soutěž ve FJ celostátní B1 1 7 Konverzační soutěž ve ŠJ krajské B1 1 4 Chemická olympiáda obvodní D 2 1 Chemická olympiáda celopražské D 1 9 Certamen Latinum Školní A 3 Certamen Latinum Zemské A 1 18 Klokan školní prima-kvarta 101 Klokan školní kvinta-oktáva 32 Matematická olympiáda obvodní kolo Z Matematická olympiáda obvodní kolo Z Matematická olympiáda obvodní kolo Z8 3 3 Matematická olympiáda celopražské Z Matematická olympiáda celopražské C Pythagoriáda obvodní kolo prima 7 6 Pythagoriáda obvodní kolo sekunda Konverzační soutěž v NJ obvodní I.B 2 1 Konverzační soutěž v NJ obvodní II.B 3 3 Konverzační soutěž v NJ obvodní III.B 5 1 Florbal obvodní mladší chlapci 8 účast Florbal obvodní starší chlapci 12 účast Volejbal 3+3 obvodní mladší chlapci a 5 3 dívky Volejbal obvodní starší chlapci 5 1 Volejbal obvodní starší dívky 8 1 Volejbal krajské starší dívky 14 2 Středoškolský atletický pohár Corny Středoškolský atletický pohár Corny obvodní krajské dívky kvinty oktávy dívky kvinty oktávy Atletický čtyřboj obvodní starší dívky 10 1 Atletický čtyřboj krajské starší dívky 6 4 Přespolní běh obvodní starší dívky 49 (9) 1 (1) Přespolní běh krajské starší dívky 50 (10) 1 (2) Přespolní běh krajské dívky kvinty oktávy 93 (20) 10 (4) Házená obvodní starší dívky 3 1 Házená krajské starší dívky 1 Házená republikové finále starší dívky Florbal obvodní mladší dívky 3 3 Florbal obvodní starší dívky 9 2 (skupina)

16 Florbal kvalifikace do krajského kola dívky kvinty oktávy 4 3 (skupina) Silový čtyřboj Silový čtyřboj Juniorský maraton krajské republikové finále semifinále dívky kvinty oktávy dívky kvinty oktávy dívky a chlapci kvinty - oktávy Stolní tenis obvodní starší dívky 5 2 Stolní tenis obvodní starší chlapci 7 4 Stolní tenis Stolní tenis Plavání Plavání Plavání krajské krajské krajské krajské republikové finále dívky kvinty oktávy chlapci kvinty oktávy dívky kvinty oktávy chlapci kvinty oktávy dívky kvinty oktávy (skupina) Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů Škola operativně navazuje spolupráci se subjekty v zahraničí podle aktuálních potřeb a možností. Trvale spolupracuje se vzdělávacími institucemi v Nantes (Francie) a Thale (SRN Europagymnasium Richard von Weizsäcker, Thale, SRN)) viz zahraniční zájezdy a akce. 8. Spolupráce školy se sociálními partnery Škola spolupracuje s kurátory a sociálními pracovníky Orgány péče o dítě příslušných ÚMČ. Každoročně ve spolupráci s Úřadem práce hl.m.prahy nabízí studentům předmaturitního ročníku spolupráci při vhodné volbě dalšího vzdělávání formou tzv. Profitestů. 9. Další vzdělávání realizované školou Vzdělávání určené pro veřejnost škola nepořádá. 10. Další aktivity, prezentace V průběhu školního roku se studenti a učitelé zapojili m.j.do následujících projektů: Fakultní učitelé Celkem 20 vyučujících se podílí na přípravě budoucích učitelů- studentů učitelských směrů fakult UK ve funkci tzv.fakultních učitelů. Strana 16 (celkem 22)

17 Schola Pragensis Každoročně se škola účastní prezentace středních škol s názvem Schola Pragensis, kterou pořádá hl.m.praha v měsíci listopadu. Den otevřených dveří 12. prosince 2008 od a; 16. ledna 2009 od hodin.. Strana 17 (celkem 22)

18 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné inspekce a kontroly. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné inspekce a kontroly. Strana 18 (celkem 22)

19 VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Příjmy v tis.kč a) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 30366,20 b) Příspěvek na investice 0,00 c) Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 2498,30 d) Příjmy z hospodářské činnosti 492,80 e) Ostatní příjmy (použití FHZ+úroky) 1347,40 Příjmy celkem 34704,70 2.Výdaje v tis.kč a) investiční výdaje celkem 763,60 b) neinvestiční výdaje celkem 33724,40 Výdaje celkem 34488, Rozpis neinvestičních výdajů v tis.kč 1) výdaje na platy zaměstnanců 16813,10 2) ostatní osobní náklady 247,30 3) odvody (sociální a zdravotní pojištění) 5913,50 4) odvody do FKSP 555,30 5) výdaje na učebnice, učební pomůcky a učební texty 139,60 6) výdaje na stipendia 0,00 7) nájemné 7,50 8) ostatní provozní náklady 10048,10 celkem 33724, Rozpis investičních výdajů v tis.kč Plazmová televize z finančního daru 40,89 Výměna osvětlení FRM 155,00 Rekonstrukce dlažby FRM 327,25 Oprava stoupaček a rozvodů vody v kuchyni FRM 240,53 celkem 763,67 3.Výsledky kontrol V roce 2008 proběhla ve škole veřejnosprávní kontrola ve věci poskytnuté veřejné finanční podpory k realizaci projektu s názvem Školní program prevence negativních sociálně patologických jevů. Kontrolu provedla skupina odboru kontroly Úřadu městské části Praha 10. Kontrola byla zaměřena na splnění podmínek poskytnutí veřejných finančních příspěvků podle uzavřených smluv čerpání příspěvku, realizace projektu podle účelu, dodržení principu spolufinancování a vyúčtování příspěvku. Výsledek bez závad. Strana 19 (celkem 22)

20 4. Fondy hmotné zainteresovanosti stav k příjmy/ výdaje stav k příděl za zlepšení HV stav po přídělu Fond rezerv (RF) , ,42/ ,00 Fond odměn (FO) 58172, ,00/- Fond rozvoje investičního majetku (FRIM) , , ,98/ , , , , , , , ,68 VII. Další informace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 byla předložena školské radě k projednání dne Usnesení školské rady viz samostatná příloha. V Praze dne Předkladatel: Zpracoval: Mgr. Miloslav Nápravník - ředitel školy Mgr.Jaroslav Buchta- statutární zástupce ředitele Tato zpráva byla zpracována na základě osnovy stanovené Odborem školství MHMP. Strana 20 (celkem 22)

21 Příloha : učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů Obor: K/808 - gymnázium, zaměření na výuky živých jazyků Délka vzdělávání: 8 let I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Latina Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie /geologie Informatika a výp. technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět I Volitelný předmět II Volitelný předmět III. 2 2 Volitelný předmět IV. 2 2 Celkem hodin Obor: K/401, gymnázium- všeobecné zaměření Délka vzdělávání: 4 roky Předmět Ročník Celkem I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Latina 0 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie /geologie Informatika a výp. technika 2 2 Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět I Volitelný předmět II Volitelný předmět III. 2 2 Volitelný předmět IV. 2 2 Celkem hodin Strana 21 (celkem 22)

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje jsou uváděné podle stavu k 31.8.2008, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není dále uvedeno jinak) I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděné podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není dále uvedeno jinak) I. Základní údaje

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (uváděné údaje podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (uváděné údaje podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Autoevaluace školy a její evaluační činnost za roky 2005 a 2006

Autoevaluace školy a její evaluační činnost za roky 2005 a 2006 Autoevaluace školy a její evaluační činnost za roky 2005 a 2006 (veškeré údaje jsou uváděné podle stavu k 31.8.2007) I. Úvod Hlavním cílem autoevaluace školy je zhodnocení stavu tj. zjištění přinášející

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2008/2009 sestavená

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školních

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více