Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva školní rok 2012/2013

2 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. 1.1 Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Název školy Adresa školy Komenského 200, Byšice IČ Bankovní spojení / /0300 platby školného MŠ a stravného ŠJ DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Datová schránka ya28n8 Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol č.j.6857/ od Název zřizovatele Obec Byšice Součásti školy Základní škola, Školní družina, Mateřská škola, Školní jídelna Identifikátor právnické osoby Poslední zápis do školského S účinností od rejstříku: Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. František Viktorin ředitel školy Mgr. Houšková Miloslava- statut. zástupce ředitele školy Radka Havasiová vedoucí MŠ Martina Kühnová vedoucí ŠJ Lenka Purašová vedoucí ŠD Jaroslava Šebestová vedení mezd Ing. Pavla Ortová zpracování účetnictví Dagmar Lukáčová hospodářka Jana Navrátilová administrativní a spisový pracovník Spádovou oblast školy tvoří obce: Byšice, Liblice, Hostín, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň 2

3 1.2 Součásti školy: součásti školy kapacita Mateřská škola 74 Základní škola 354 Školní družina 75 Školní jídelna 250 strávníků 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.3 Materiálně-technické podmínky školy Materiálně technické podmínky školy Základní škola Učebny: 1. st.: ročník 2. st.: 6 kmenových tříd Odborné pracovny: Počítačová učebna 1 Počítačová učebna 2 Učebna cizích jazyků 1 Učebna cizích jazyků 2 Multimediální učebna Učebna Fy-Che Kabinet Fy-Che Učebna přírodopisu Učebna Hv Komentář (změny v daném školním roce) Proběhla výměna osvětlení. Zbývá provést výměnu některých starých radiátorů. Jedna učebna je vybavena interaktivní tabulí a ve dvou učebnách je umístěný dataprojektor. Na 2 st. jsou všechny učebny modernizované. Proběhla výměna osvětlení a rekonstrukce podlah i v učebnách, které nebyly rekonstruovány v projektu v r. 2010/11. V některých učebnáchje třeba vyměnit žákovské lavice. 30 ks PC pro žáky, 1 ks pro učitele, interaktivní tabule, nový nábytek 20 ks PC pro žáky Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek, rozvod vody, malého napětí do žákovských stolů. Nové pracovní stoly a nábytek Vybavena pevně umístěným dataprojektorem. Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením. 3

4 Knihovna Žákovská kuchyňka Školní dílny Odpočinkový areál: Školní dvůr, zahrada, atrium Školní hřiště Školní občerstvení Okolí školy Vybavení učebními pomůckami Školní družina Školní jídelna 1 ks notebooků, nový nábytek regály pro knihy, žákovské stoly, učitelský stůl. V průběhu roku byl rozšířen knižní fond. V současné době tak knihovní fond obsahuje 3978 publikací. Vybavena pro výuku předmětu svět práce (vaření) Vedle běžné výuky pracovních činností se tyto prostory používají jako výtvarná dílna, ve které sídlí ZUŠ Mšeno. Možnost trávení přestávek a volného čas stolní tenis, pohybové hry, výuka venku. Na školní zahradě vybudováno hřiště pro ŠD. Nové hřiště bylo vybudováno v blízkosti školy v areálu Pod skálou a od jara 2011 využíváno školou v čase výuky. Pitný režim je také zajištěn pomocí dvou nápojových automatů (pro teplé a studené nápoje). Svačinka pomocí automatu s bagetami a sušenkami. Školní jídelna nabízí dopolední svačiny pro děti. V rámci environmentální výchovy žáci pokračují v tradičním jarním úklidu v okolí školy. Průběžně se žáci snaží udržovat prostor před ŠD, pomáhají s údržbou školního dvora a pozemku. Ve školním roce 2010/11 proběhla významná výměna učebnic pro 1. a 2. stupeň. Učebnice jsou již v souladu s novým RVP a ŠVP. V rámci projektu Rozšíření ZŠ, byly pořízeny interaktivní učebnice Fraus. Postupně jsou obnovovány pomůcky učitelů nástěnné mapy, metodiky. Z projektu tzv. Šablon bylo zakoupeno 8ks notebooků pro učitele. Nová hlavní třída ŠD je v budově ZŠ s kobercem a novým nábytkem. Druhá menší třída je též s kobercem a novým nábytkem. Od je rozšíření kapacity družiny na 75 žáků. Pro rozšíření je k dispozici kmenová třída 1. stupně, která v dopoledních hodinách slouží k výuce a v odpoledním čase slouží potřebám ŠD. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Dopoledne nabízí žákům svačiny. Postupně dochází k obměně dosluhujícího vybavení (zakoupeny nová lednice). Během letních prázdnin se uskutečnily drobné opravy v kuchyni a byly pořízeny nové šatny pro děti do jídelny. 4

5 Mateřská škola MŠ je vybavena novým moderním nábytkem. Do budoucna je plánováno ještě s výměnou šatních botníků pro děti v 1. a 3. třídě. Ve 3. třídě proběhla výměna starých postýlek. Prádelna v suterénu je upravena pro praní a mandlování povlečení z MŠ. 1.4 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 (3 zástupci obce, 3 zástupci rodičů, 3 zástupci pedagogů) Předsedkyně ŠR Lucie Kopecká Kontakt Komenského 200, Byšice V listopadu 2011 proběhly nové volby do ŠR a a proběhlo zasedání nově zvolené ŠR. Na zasedání ŠR Školská rada schválila nově upravený Školní řád a Klasifikační řád. Dále schválila nově upravený Školní vzdělávací program Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe, č.j. 102/07. Do Školního vzdělávacího programu byly zapracovány tzv. Standardy vzdělávání pro předměty Čj, Ma, Aj. 5

6 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy na školní rok 2011/2012 Školní vzdělávací program Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe je veřejně přístupný na internetových stránkách školy a v ředitelně školy. Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 102/07 (ve školním roce 2011/12 - ročníky: a ) Vzdělávací oblasti Předměty Z toho z disponibilní časové dotace I.st Z toho z disponibilní časové dotace II.st. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ,5 4 4, Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika ,5 4, ICT Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Doplňující vzdělávací obor Volitelné předměty Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova ,5 3,5 Výtvarná výchova 1 1,5 1, ,5 1 6,5 Výchova ke zdraví 0 Tělesná výchova Praktické činnosti /Svět práce 1 1,5 1, Mediální vých Další cizí jazyk Aj Sportovní hry Celková časová dotace

7 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 175/2012 (ve školním roce 2012/13 ročníky: 1. a 6.) Tabulace učebního plánu Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Z toho z disponibil ní časové dotace I.st Z toho z disponibilní časové dotace ,5 4 4, Matematika ,5 4, ICT Informatika Člověk a jeho Prvouka svět Přírodověda Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Doplňující vzdělávací obor Vlastivěda 2 2 Dějepis Výchova k občanství a zdraví II.st Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti /Svět práce Mediální vých. Další cizí jazyk Nj ,5 3,5 1 1,5 1, ,5 6, * ,5 1, Volitelné předměty Celková časová dotace , ,

8 2.2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek čj. 136/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je přístupný na internetových stránkách školy a v kanceláři vedoucí MŠ. Ve školním roce 2012/2013 se v mateřské škole vyučovalo podle vlastní školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem,,rok je dlouhý copánek, na konci má korálek s mottem: Hrajeme si od jara do zimy (č.j. 136/2010, platnost od , schváleno na pedagogické radě v srpnu 2010) Struktura a členění do integrovaných bloků Rok je dlouhý copánek Podzime, podzime... Kdo jsem a kde žiji... Vánoční čas nastává... Co už umím... Den země... Máme se rádi s mámou a tátou... Vteřiny v přírodě... 8 Pozlacený klíček máme, pohádky s ním otvíráme... Zima je tu děti... Na jaře,na jaře, čáp jede v kočáře... Do pohádky za zvířátky... Haló,haló,co se stalo??? NA KONCI MÁ KORÁLEK...

9 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy, odborná kvalifikace Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Kvalifikovaní fyzické osoby Přepočtení pracovníci Přepočtení kvalifikovaní Přepočtení kvalifikace % Pedagogové Učitelé 1. stup ,63 4,4 78 Učitelé 2. stup ,13 7,73 76 Učitelé MŠ 6 6 5,55 3,85 69 Asistenti 1 0,4 0,4 100 pedagoga Školní družina 4 3 1,8 Školní klub 1 1 0,2 0, ,71 16,56 70 Nepedagogové Správní 10 6,25 zaměstnanci Školní jídelna 7 5,5 Celkem 49 x 35,5 x x 3.2 Učitelé cizích jazyků V základní škole (přepočteno na úvazky) Počet Z toho bez kvalif. Celkem 2 1 anglický jazyk 1,82 1 německý jazyk 0,18 0, Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Fyzické osoby Přepočtení Funkce pracovníci 1. administrativní a spisový pracovník 1 0,5 2. hospodářka 1 0,4 2. školník, školnice 2 1,9 3. topič 1 0,25 4. uklízečky 5 3,19 5. vedoucí jídelny Kuchařky a pracovnice provozu 6 4,49 9

10 3.4 Organizační schéma školy Organizační schéma platné od : 10

11 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2013/2014 stav k Zápis do 1. ročníku proběhl dne: K zápisu se dostavilo 29 Z toho po odkladu se dostavilo 2 Celkem přijatých zapsaných žáků Celkový přehled vycházejících žáků z 5. až 9. tříd (na konci školního roku ) ročník typ školy počet přijatých žáků neumístěn víceleté gymnázium 2 gymnázium 0 střední odborná škola 14 střední odborné učiliště 13 celkem Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků na 1.st. - 1 počet žáků na 2. st 1 - počet žáků celkem

12 4.4 Historie pohybu žáků nastoupili, odešli od do POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD v období Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo A B Žáci s SVP 1. stupeň ročník: počet žáků: z toho dívek: Celkem 1.st.: stupeň ročník počet žáků z toho dívek Celkem 2.st.: 13 1 Celkem st

13 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 5.1 Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2011/12 13

14 5.2 Hodnocení průběhu ambulantně dyslektického nácviku ve školním roce Hodnocení ADN Mgr. Eva Janíčková Ambulantní dyslektický nácvik probíhal pravidelně každý týden pro 6 žáků, později pro 5 žáků. Žáky jsem rozdělila na dvě skupinky a s každou jsem týdně pracovala 30 minut. Žákům byly zadávány přiměřené domácí úkoly, dále jsem požádala rodiče o pravidelnou přípravu. Reedukace probíhala diferencovaně s ohledem na druh diagnostikované poruchy žáka. Při práci byly využívány texty, které bylo žákům možno kopírovat. Dále jsme pracovali s učebnicemi, které jsou určeny pro nápravu. V hodinách byl využíván dataprojektor. Součástí nápravy byly také hry se slovy a tvary. Hodnocení ADN Mgr. Dana Štrojsová Ambulantní dyslektický nácvik probíhal pravidelně každý týden pro 7 žáků. Reedukace probíhala diferencovaně s ohledem na druh diagnostikované poruchy žáka. Starší žáci si procvičovali více pravopisná cvičení. Mladší žáci se více věnovali nápravě čtení, výslovnosti a grafické podobě písma. Při práci byly využívány texty, které bylo žákům možno kopírovat. Dále jsme pracovali s učebnicemi, které jsou určeny pro nápravu. V hodinách byl využíván dataprojektor. Součástí nápravy byly také hry se slovy a tvary. Žáci pracovali svědomitě a probíhala také domácí náprava zejména s mladšími žáky. Rodiče projevili zájem nadále pracovat na nápravě potíží a motivovali své děti. S prací jsem spokojená. 5.3 Práce výchovného poradce, výchova k volbě povolání Zpráva výchovného poradce Mgr.Jaroslava Vorlová Počátkem školního roku 2012/2013 došlo k vypracování seznamu integrovaných žáků pro tento školní rok. Práce výchovného poradce byla zaměřena na pomoc pedagogům při vypracování individuálních plánů. Na začátku roku bylo celkem 18 integrovaných žáků. Jejich počet stoupl na 23 žáků v červnu Na začátku roku byly také nabídnuty rodičům a žákům konzultační hodiny, které byly využity pouze částečně. Nejvíce je využívali žáci k dotazům na volbu povolání. Dále byla práce výchovného poradce zaměřena na pomoc při řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů žáků a na pomoc při řešení osobních problémů žáků. Během školního roku pracovali dva žáci za pomoci asistenta pedagoga. Během školního roku bylo posláno 10 žáků na kontrolní vyšetření z důvodu ukončení platnosti integrace. Na vyšetření bylo nově posláno 6 žáků. Pro integrované žáky byl vypracován individuální plán. Stanovené cíle individuálního plánu respektovali věkové a vývojové zvláštností dětí i jejich osobní tempo. Během školního roku navštívila školu pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny Dr. Černá. Při těchto návštěvách proběhla kontrola individuálních plánů, konzultace s vyučujícími. Se souhlasem rodičů proběhlo sledování žáků, kteří byli následně posláni na vyšetření do PPP. O metodických návštěvách byly vyhotoveny zápisy. 14

15 Při řešení výchovných problémů výchovný poradce spolupracoval výchovný poradce po celý rok s metodičkou prevence sociálně patologických jevů a s ředitelstvím školy. Během školního roku se řešilo několik závažnějších případů porušení školního řádu. Např. hrubé a nevhodné chování žáků vůči spolužákům nebo učitelům, neplnění školních povinností, omlouvání absencí. O těchto přestupcích jsou vedeny zápisy s žáky a s rodiči. Výchovný poradce se také zúčastnil několika setkání na ÚP Mělník. Zde byly předávány informace z institucí, které se zabývají dalším vzděláváním žáků. Byli zde přítomni zástupci výrobních podniků z Mělnicka. Dále zde byly předávány informace z PPP, ÚP a OSPOD. Během školního roku se žáci 9. ročníků zúčastnili několika akcí, které byly zaměřeny na možnosti výběru budoucího povolání. Mezi těmito akcemi byly: THIMM Všetaty, výstava Vzdělání 2013, Škoda a.s. Mladá Boleslav ( zúčastnili se i žáci 8. třídy). K novinkám patřila letos prezentace žáků středních škol SZŠ Mělník, Gymnázium Mělník, SPŠS Mělník, SOU Mělník, ISŠT Mělník, OA Neratovice. Zástupci středních škol se také zúčastnili třídních schůzek žáků 9. ročníků. Žáci 9. a 8. ročníků absolvovali návštěvu IPS Mělník zaměřenou k výběru povolání. V tomto školním roce vychází ze školy celkem 29 žáků. 26 žáků 9. ročníku, 1 žák 8. ročníku a 2 žáci 5. ročníku. 2 žáci odchází na víceleté gymnázium, 14 žáků na střední školy a 13 žáků na střední odborná učiliště. 15

16 5.4 Výchovná opatření pochvaly udělené ve škol. roce 2011/12 třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B celkem Výchovná opatření - udělené ve škol. roce 2011/12 třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele 16 důtka ředitele školy dvojka z chování trojka z chování A B celkem Komisionální přezkoušení žáků a opravné zkoušky (srpen 2013) třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky dodatečná zkouška A B celkem Přeřazení do vyššího ročníku Třída 2. do třídy 3. 1 žák

17 5.7 Opakování ročníku ve školním roce 2012/2013 třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdrav. důvody žák opakuje 9. r. po splnění pov. šk. doch A B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin ve škol. roce 2012/13 třída počet omluv.hod. průměr na žáka třídy počet neomluv. hod. průměr na žáka třídy , , , , , A , B , , , , , , Testování žáků ve školním roce 2011/2012 Naše škola obdržela CERTIFIKÁT od společnosti SCIO za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovné vzdělávací činnosti na základě realizace evaluačních projektů v letech 2008/09, 2009/10, 2010/11 a 2011/2012. Ve školním roce 2012/13 proběhla tato testování: testování Stonožka a modul KEA pro 6. ročníky ( ) testování Stonožka pro 7. ročník ( ) testování Stonožka pro 9. ročník modul KEA a meziroční porovnní 2009/ /13 ( ) Souhrnné výsledky za školu jsou přístupné v ředitelně školy. Naše škola je od 6. do 9. ročníku zapojena do takzvaného projektu KEA, což je komplexní evaluační nástroj umožňující školám pravidelnou zpětnou vazbu a sledování pokroku žáků v každém ročníku. Poskytuje tak základ pro systematickou autoevaluaci školy. 17

18 STONOŽKA je jednoduchý evaluační nástroj a nabízí sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů rychlou zpětnou vazbu pro vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich rodiče porovnání výsledků naší školy s ostatními pomoc při autoevaluaci školy - výstupy, které slouží pro vlastní hodnocení školy podle vyhlášek č. 15/2005 Sb. a č. 225/2009 Sb. testování plně on-line SCIO testování Informační gramotnost s Gepardem Testování Poběžte s gepardem 5. a 9. třídy proběhlo na podzim a pak na jaře Testovány byly znalosti v oblasti informační gramotnosti kde informace najít, jak se v nich zorientovat. Vědět, jak informace vyhodnotit, využít a předávat. Vědět, kdy a proč jsou informace potřeba. Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků Škola se zúčastnila v době od celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Byly připraveny testy z českého jazyka, matematiky, angličtiny a dobrovolné testy z německého jazyka. Cílem kromě ověření funkčnosti elektronického testovacího systému při celoplošné zátěži a po jeho dalších úpravách a doplnění v rámci plánovaného vývoje oproti stavu v roce 2012 bylo poskytnout relevantní zpětnovazebnou informaci o tom, jak si stojí žáci 5. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků dalších druhů škol v porovnání s externími vzdělávacími normami pro jednotlivé vzdělávací obory (Čj, Aj, Ma, Nj). Opět byla využita technologie tzv. tlustého klienta testovací aplikace. Škola si stáhla instalační modul na jednotlivé PC stanice a následně uvolněné testy. Po testování žáci odeslali soubory s odpověďmi. Projekt Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. V termínu se škola se zúčastnila projektu Společnosti pro kvalitu školy, o.s. testování 5. ročníků v předmětek Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk a ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Cílem tohoto testování bylo sledování znalostí a dovedností žáků a návod na změnu ke zlepšení. 18

19 Čtenářská gramotnost ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Celospolečenské úsilí o zvýšení čtenářské gramotnosti a vzrůst čtenářství se stále odráží i ve vzdělávacím procesu na ZŠ a MŠ Byšice. Byly učiněny následující kroky: 1. Pokračování činnosti Byšické literární čajovny v prostorách školy, kde je možné realizovat volnočasové aktivity s možností výpůjčky knih (úterý 7:10 7:50; pátek 7:10 7:50; v rámci Školního klubu), a probíhala zde též výuka (8. třída individualizace EU). Provoz zajišťuje Mgr. Renata Špačková. 2. Otevření školní knihovny s pravidelnou výpůjční dobou. Zapůjčení knih bylo realizováno nejen ze školního fondu, ale též v rámci spolupráce s Městskou knihovnou Mělník z jejích fondů. Provoz zajišťuje Dagmar Lukáčová. 3. Nákup knih: a/ pro možnost výpůjčky v čajovně či v knihovně; b/ pro práci ve vyučovacích hodinách. Realizováno díky projektům EU (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). 4. Spolupráce s Albatros Media, a. s., Knižním klubem Mladé fronty. Akce na podporu čtenářské gramotnosti: Individualizace výuky (8. ročník) díky Operačnímu programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dílna čtení (metody kritického myšlení) Třída čte: 7. ročník Eva Erbenová: Vyprávěj, mámo, jak to bylo 8. ročník Velká kniha strachu v rámci projektu ROK PLNÝ STRACHU četba na téma: Napětí v řádcích knih Powerpointové prezentace Velká kniha strachu Prezentace byly výsledkem několikaměsíční práce, jež zahrnovala: 1. Četba knihy Velká kniha strachu. 2. Práce s textem: metody kritického myšlení. 3. Záznam z četby. 4. Práce se Slovníkem spisovné češtiny, Slovníkem literárních pojmů. 5. Internet, zdroj informací životopisná data, osudy spisovatelů a jejich díla- 6. Sestavení powerpointové prezentace na základě získaných informací. Vedení Čtenářského blo/g/ku (8. třída) - záznamy o přečtené knize, seznam přečtených knih, plnění úkolů k četbě, vedení záznamníku Dílny čtení (8. třída). NOC S ANDERSENEM: Noc plná napětí Noc s Sherlockem Holmesem, dubna 2013 žáci především z 8. a 7. Třídy, ale též deváté (28 žáků) práce s knížkami: Londýn vše co chceš vědět; London; This is London; práce s filmem: Londýn (skupinová práce) četba: A. C. Doyle: Upírské příběhy; Ch.Priestley: Příšerné příběhy strýce Montaguea Soutěž o knížku na prázdninové lenošení : vyhlášena , výsledky oznámeny na školní akademii (1. místo: Eliška Kostrhounová, Natálie Čotiová). Plněny byly následující úkoly: Úkol č. 1 Inspiraci k úkolu poskytla výstava 11 světů Současná ilustrace pro děti a mládež, která proběhla 19

20 nedávno v Muzeu hlavního města Prahy. Dokresli Vhrstiho. Úkol č. 2 Na ilustraci Pavla Čecha stojí kluk čtenář před knihovnou, která mu nabízí spoustu knížek. Jakých, to je možné poznat z malířem zachycených hrdinů jednotlivých titulů. Pojmenuj je. Dále si vyber z nabízených knih jednu, kterou by sis rád/a přečetl/a a svůj výběr zdůvodni. (Ilustrace je na nástěnkách 1. patra školy.) Úkol č. 3 MAGNESIA LITERA je soutěž knížek, která poprvé proběhla v roce Jejím cílem je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. Zjisti, které knížky v kategorii LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ zvítězily uveď jméno a titul. Zároveň zjisti, kdo je jejich vydavatelem (např.: Albatros, Mladá fronta, Baobab,.). Úkol č. 4 Zjisti, kdo je autorem / autorkou obrázku k letošní Noci s Andersenem (odpověď najdeš na chodbě tohoto patra). Ke splnění úkolu nestačí napsat pouze jeho / její jméno, ale je nutné též uvést knížky, ve kterých je možné se s hrdinkami z obrázku setkat. Úkol č. 5 V nedávných dnech jsme prožili Noc s Andersenem. Spisovatel žil v letech Přestože uplynulo již tolik let od jeho úmrtí, objevují se i dnes skutečnosti z jeho života a díla zcela nové. Dokládá to zpráva, která byla uveřejněna na idnes 13. prosince Seznámila čtenáře s tím, že byla nalezena údajně první pohádka světoznámého dánského spisovatele. Zjisti, jak se pohádka jmenuje. Zjisti, jaký příběh vypráví. Zjisti, kdy ji H. Ch. Andersen pravděpodobně napsal. Komu Andersen pohádku věnoval? Proč? Úkol č. 6 Pokud ti to rodiče povolí, dívej se v sobotu 24. dubna 2013 v době od 21 do 22 hod. na 2. program České televize. Bude vysílat přímý přenos slavnostního večera Magnesia Litera spojeného s vyhlášením nejlepších knih uplynulého roku. Uveď, které knížky byly nominovány na Literu za knihu pro děti. Zjisti si o knížkách bližší informace a uveď, která knížka je tvým favoritem, kterou by sis vybral/a ke čtení. Svůj výběr zdůvodni. Úkol č. 7 Seznam kamaráda / paní učitelku se svým oblíbeným literárním hrdinou. Text napiš na počítači (ve Wordu), k představení máš 500 znaků. Aktualizace stránky: HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ KNIHOVNY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Knihovní fond školní knihovny obsahoval ke dni celkem publikací. Skládá se z beletrie i naučné literatury. Beletrie je věkově a tematicky tříděna. Naučná literatura je řazena podle mezinárodního desetinného třídění na vědní obory. Toto řazení usnadňuje čtenářům dobrou orientaci v knihovně. Během celého školního roku probíhala spolupráce s Městskou knihovnou Mělník, která nám zapůjčila z výměnného fondu knihoven 343 publikací pro čtenáře naší školy. Žákům tak byly zpřístupněny nové a zajímavé knihy. Knihovna sloužila ne jen k vypůjčování knih, ale i jako studovna pro žáky a pedagogické pracovníky naší školy. 20

21 Školní knihovna byla dále využívána pro potřeby školního klubu. Žáci si zde mohli půjčovat zábavné knihy, naučné knihy, číst časopisy, anebo studovat. Mohli zde trávit svůj odpolední volný čas ve společnosti knížek a kamarádů. Ve školní knihovně byly též pořádány besedy pro žáky, kteří tak mohli získat bližší informace o knihovně a knížkách. VÝPŮJČNÍ DOBA ŠKOLNÍ KNIHOVNY: pondělí 9:35-9:55 14:00-15:00 úterý zavřeno středa 14:00-16:00 čtvrtek 14:00-16:00 pátek 9:35-9:55 14:00-15:00 Během celého školního roku se zapůjčilo čtenářům školy celkem 1767 publikací. Hodnocení činnosti školního klubu za školní rok 2012/2013 Školní klub při ZŠ a MŠ Byšice vykonával pravidelnou činnost ve dnech školního vyučování přednostně pro žáky 2. stupně naší ZŠ. Účastníky mohli být i žáci 1. stupně, pokud nebyli přihlášeni k pravidelné docházce do školní družiny. Školní klub nabízel všem žákům možnost trávit volný čas v zájmových útvarech podle vlastní volby. Proto měl klub velmi dobré předpoklady k pravidelnému ovlivňování volného času žáků a tak mohl předcházet vzniku sociálně patologických jevů. Pro zajištění činnosti ŠK byly zabezpečeny vhodné prostory s přizpůsobeným vybavením. Školní klub měl k dispozici podle svých aktuálních potřeb školní knihovnu, dvě učebny informatiky, multimediální učebnu s interaktivní tabulí, jazykové učebny, dílny a kuchyňku. Pro dílčí sportovní hry ŠK využíval tělocvičnu, gymnastický sál a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Podle potřeb se průběžně doplňovalo materiální vybavení a podmínky pro výtvarné, hudební a sportovní činnosti. V průběhu roku byly též zakoupeny nové knihy pro školní knihovnu, která je nedílnou součástí školního klubu. Činnost ŠK probíhala ve školní knihovně a v počítačové učebně v této době: pondělí 14:00-15:00 školní knihovna středa 14:00-16:00 školní knihovna, učebna ICT čtvrtek 14:00-16:00 školní knihovna, učebna ICT pátek 14:00-15:00 školní knihovna, učebna ICT Ve školní knihovně si mohli žáci vypůjčovat jak beletrii, tak naučnou literaturu, která jim sloužila ke vzdělávání a studiu. Během celého školního roku se knižní fond knihovny doplňoval o nové zajímavé knihy. V počítačové učebně mohli žáci trávit volný čas vyhledáváním informací s používáním školních naučných programů nebo internetu. Zájmová činnost - KROUŽKY 2012/2013 Školní klub organizoval ve školním roce 2012/2013 tyto zájmové kroužky: 21

22 Dovedné ruce vede Mgr. Přibylová, čtvrtek 14:00-15:00 Dramatický kroužek vede Mgr. Vorlová, Mgr. Matoušková, úterý 14:00 15:00 Filmový kroužek pro 9. Ročník, vede Bc. Honcová, středa 14:00 15:00 Kroužek zdravovědy vede Mgr. Štrojsová, úterý 14:00 15:00 Kroužek kytary vede Mgr. Viktorin, čtvrtek: 14:20 15:05 Literární čajovna vede Mgr. Špačková, úterý a pátek ráno, 7:10 7:50 Sportovní kroužek vede Mgr. Elhenický, úterý 15:15 16:45 Turistický kroužek vede Purašová, pondělí 16:00 18:00 (1x za 14 dní) Florbal vede Ing. Orvoš, středa 16:00 18:00 Angličtina hravě vede Mandová, úterý 11:45 13:25 (1. a 2.tř.) Členský příspěvek na školní klub činil pro každého žáka 300Kč za pololetí. Kroužky školního klubu navštěvovalo pravidelně 60 žáků. VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI ORGANIZACEMI A SDRUŽENÍMI POČET NÁZEV KROUŽKU VYUČUJÍCÍ POČET DĚTÍ PRAVIDELNOST 1. ZUŠ Mšeno - odd. výtvarné Hokešová 42 2x v týdnu 2. ZUŠ Mšeno - odd. hudební Šebesta 12 2x v týdnu 3. SHM Klub Liblice - keramika v MŠ Pikulová 15 v MŠ 1x za 14 dní 4. Zumba děti ZU Košová pondělí 17:00 18:00 22

23 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Hodnocení prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů I v letošním školním roce jsme pokračovali v prevenci rizikového chování převážně z vlastních zdrojů, hlavně pak uskutečňovat aktivity na posílení pozitivních vztahů v třídních kolektivech. Ve škole jsme během školního roku neřešily žádné zásadní problémy ve vztazích mezi žáky školy. Dále byl řešen u dvou žáků příchod do školy pod vlivem omamné látky za přítomnosti pracovníků OSPOD a policie ČR. S tímto případem se seznámili i žáci školy, aby bylo zamezeno zkreslení tohoto případu na veřejnosti, také proto, aby to bylo varováním pro ostatní žáky. Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování nadále zůstává dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku - s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům - schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí při vědomí všech alternativ - s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi - schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů - s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám - podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek - otevřené a pozitivně nastavené k sociálním vztahům - aktivně přijímající zdravý životní styl ( životospráva, sportovní a kulturní aktivity) Kromě plnění témat prevence vyplývajících ze školního vzdělávacího programu byly realizovány následující akce: - Intervenční program 7. třída JUDr. Kašpar Karel - Prevence rizikového chování v rámci Preventivního programu rizikového chování, pozitivní ovlivnění třídního kolektivu - Preventivní program pro žáky všech tříd Komasová Helena, Centrum Prevence Klub Pathfinder o.s. - Zdravý životní styl Výživa ve výchově ke zdraví - Ochrana člověka za mimořádných událostí projektový den; prevence chování v nebezpečných a nepředvídatelných událostí 6.2 Aktivity zaměřené k výchově proti rasismu a xenofobii v průběhu školního roku se tématům rasismu a xenofobie věnovala Mgr. Renata Špačková AKTIVITY ZAMĚŘENÉ K VÝCHOVĚ PROTI RASISMU A XENOFOBII SEZNÁMENÍ S ŽIDOVSKÝMI DĚJINAMI A KULTUROU Vyučovací hodiny: 6. ročník Východní Středomoří, křižovatka národů, myšlenek a kultur 7. ročník O bohatství a dobrých skutcích v cizí zemi (postavení židů ve středověké společnosti) 23

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více