Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012"

Transkript

1 ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / Velký Beranov, 1. října 2012 Mgr. Zdeňka Zelená

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.4 Trvání pracovního poměru 2.5 Stav zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 3.2 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků 1. pololetí 5.2 Celkové hodnocení žáků 2. pololetí 5.3 Testování výsledků vzdělávání SCIO, Stonožka 2011/ třída 5.4 Celoplošné testování výsledků vzdělávání, 5., 9. třída 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Vzdělávání vedoucích pracovníků 6.2 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků 6.3 Vzdělávání v dalších prioritních oblastech 6.4 Dálkové a prezenční studium 6.5 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 6.6 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 6.7 Samostudium 7. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 9. Akce školy 10. Poradenství a prevence sociálně patologických jevů 10.1 Prevence sociálně patologických jevů 10.2 Výchovné poradenství 11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 11.1 Program EVVO 12. Spolupráce školy s rodiči 12.1 Formy spolupráce 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 14.1 Mezinárodní projekty 14.2 Projekty financované z jiných zdrojů 15. Základní údaje o hospodaření školy 2

3 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 17. Výroční zpráva o poskytování informací 18. Výroční zpráva o hospodaření 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Adresa školy Velký Beranov 331 IČ Bankovní spojení /0800 DIČ - Telefon/fax , fax: Adresa internetové stránky Právní forma Zařazení do sítě škol Příspěvková organizace , rozhodnutím MŠMT ze dne byl s účinností od tohoto data do školského rejstříku zapsán nový název organizace: Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Název zřizovatele Obec Velký Beranov Součásti školy Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna Mateřská škola Školní jídelna výdejna Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Zelená Zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Doležalová Ekonomka: Martina Hegnerová Školská rada Vznik , počet členů: Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 281 Školní družina 75 Školní klub 60 Školní jídelna 360 Mateřská škola Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku ( ZŠ a MŠ ) věk muži ženy celkem % do 20 let let

5 31-40 let let let a více let celkem ,0 % ,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání (ZŠ a MŠ) vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků ZŠ podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci Vedoucí pracovníci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel celkem Trvání pracovního poměru ( ZŠ ) doba trvání počet % do 5 let do 10 let 4 16 do 15 let 2 8 do 20 let 7 28 nad 20 let 0 0 celkem ,0 2.5 Stav zaměstnanců září 2012: 1. tř. Tumová Jindra, Mgr. 2. tř. Horká Dagmar 3. tř. Valentová Jaroslava, Mgr. 4. tř. Farkačová Monika, Mgr. 5. tř. Morkusová Jana, Mgr. 6. tř. Wacková Jana, Mgr., výchovná poradkyně 7. tř. Dočekal Petr, Mgr., metodik ICT 5

6 8. tř. Vetchá Veronika, Mgr. 9.tř. Pejčochová Ivana, Ing., koordinátorka EVVO Netřídní učitelé: Zelená Zdeňka, Mgr. ŘŠ Doležalová Renata, Mgr., ZŘŠ Macíková Ivana, Mgr. Vrzáčková Martina, Mgr., metodik prevence Kuncová Zadražilová Jaroslava, Mgr. MD od Školní družina a klub Součková Zdeňka,vedoucí vychovatelka Kuťáková Karla, Ing., vychovatelka Provozní zaměstnanci Hegnerová Martina, účetní Kalivodová Jarmila, hospodářka, vedoucí školní jídelny Krebs Petr, školník Pospíšilová Alena, uklízečka Markovičová Lenka, uklízečka Školní jídelna Prokešová Markéta, vedoucí kuchařka Lokvencová Petra Böhmová Ivana Mátlová Marie Mateřská škola Munduchová Olga, Mgr. vedoucí učitelka MŠ Škrobáková Jana, Bc. Krpálková Zuzana, Bc. Ptáčková Eva, Mgr. Smutná Daniela, provozní zaměstankyně Pulicarová Miroslava, provozní zaměstnankyně Celkem: 30 MD: 1 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávání ve školním roce 2011/2012 probíhalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Škola pro každého, který byl po úpravách a doplněních na základě vlastní evaluace a doporučeních vydán k Nepovinné předměty a zájmové kroužky

7 Ve škole je vyučován jediný nepovinný předmět: Náboženství, jehož se zúčastnilo 34 žáků (22 z 1. stupně, 12 z 2. stupně). Výuka je zajišťována Mgr. Ludmilou Krčálovou. V loňském školním roce si měli žáci možnost vybrat z 20 zájmových kroužků (sportovní,výtvarné, hudební, taneční i naučné či jazykové). Usilujeme o pestrou nabídku, abychom tak přispěli ke smysluplnému trávení volného času a zamezili šíření patologických jevů mezi našimi žáky. Kroužky probíhají ve škole pod vedením kmenových učitelů nebo ve spolupráci se žďárským střediskem volného času (taneční kroužek). Tato služba je zpoplatněna a žáci platí za účast v kroužku 100,- Kč na za měsíc. 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy : Celkem: 190 ( k ) 1. třída třída třída třída třída třída třída třída třída Hodnocení žáků 5. 1 Celkové hodnocení za 1. pololetí 2011/2012 Ze 114 žáků 1. stupně (61 chlapců, 54 dívek) 95 žáků prospělo s vyznamenáním, 50 žáků se samými jedničkami. 9 žáků prospělo se slabými výsledky. Učitelé ocenili práci dětí 16 pochvalami. Pro posílení kázně udělili 6 napomenutí třídního učitele (drobná nekázeň, zapomínání), 3 důtky třídního učitele (opakované prohřešky, neustálé zapomínání a neplnění školních povinností). Ze 76 žáků 2. stupně (42 chlapců, 34 dívek) prospělo19 žáků s vyznamenáním, z toho 3 se samými jedničkami. 12 žáků bylo hodnoceno jako slabých (specifické poruchy učení atd.), 1 žák neprospěl. Opatření na posílení kázně byla udělena v 8 případech ( NTU, DTU) 7

8 5. 2 Celkové hodnocení za 2. pololetí 2011/2012 Třída Počet žáků CH/D Žáci vyzn. Žáci samé1 Žáci slabí Žáci nepro Pochvaly NTU DTU DŘŠ Sníž. zn.ch / / / / / st / / / / / st / ZŠ / Testování SCIO V listopadu 2011 jsme provedli testování žáků 9. třídy od společnosti SCIO Stonožka 2011/2012 zaměřené na srovnání osobnostních studijních předpokladů, dovedností a znalostí z matematiky, českého a anglického jazyka. Výsledky testování: (podle výsledků žáků z celé ČR) Percentil: uvádí, kolik žáků z celkového počtu bylo lépe hodnocených Český jazyk: 55 percentil Matematika: 58 percentil OSP: 51 percentil Anglický jazyk: 46 percentil 5. 4 Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. třídy Do této zkoušky bylo zapojeno 99, 8 % všech škol, pro které bylo testování určeno (údaje ČŠI). Zkouška trvala tři týdny. Výsledky ( v procentech): 8

9 5. třída: 9. třída: Matematika: 68, 27% 58, 09 % Český jazyk: 74, 24% 78, 68 % Anglický jazyk: 61,20 % 57, 10 % 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Vzdělání vedoucích pracovníků (DVVP) Název vzdělávací akce Právní předpisy ve školství v aktuálním znění Právní předpisy ve školství v aktuálním znění Další rozvoj profesních kompetencí zástupců ředitelů Pracovní seminář ke standardům pro ZV Časový rozsah 6 hodin, hodin, hodin, 4. a hodin, Číslo akreditace Školící instituce Jméno účastníka 18534/ NIDV Ji Mgr.Zdeňka Zelená 18534/ NIDV Ji Mgr. Zdeňka Zelená 28322/ NIDV Ji Mgr. Renata Doležalová NIDV Ji Mgr. Zdeňka Zelená 6.2 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Název vzdělávací akce Časový rozsah Číslo akreditace Kurz anglického 60 hodin, 14. jazyka konverzace pro středně pokročilé jazykové přípravy učitelů Jazyková konference pro učitele angličtiny 6 hodin, / a Školící instituce Vysočina Education ZŠ Březinova Jihlava Jméno účastníka Mgr. Jindra Tumová Mgr. Jana Morkusová 6.3 Vzdělávání v dalších prioritních oblastech a) informatika Název vzdělávací akce Časový rozsah Číslo akreditace Lektor / interaktivních tabulí 2011 SmartBoard Školící instituce AV Média Praha Jméno účastníka Ing. Ivana Pejčochová 9 Dovednosti pedagoga s IT 4 hodiny, / AV Média Praha Všichni peda pracovníci

10 tabulí Smart Board Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s IT tabulí Příprava projektů na základní škole a využívání ICT techniky na ZŠ 4 hodiny, hodin, / AV Média Praha Boxed, IT ve škole Všichni peda pracovníci Mgr. Zdeňka Zelená, Mgr. Petr Dočekal b) aktuální nabídka k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Název vzdělávací Časový Číslo Školící Jméno účastníka akce rozsah akreditace instituce Evropský preventivní proekt EU Dap, program Unplugged 28 hodin, / Centrum primární prevence Magdaléna Mgr. Martina Vrzáčková Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce na 1. a 2. stupni Školení 1. pomoci pro učitele ZŠ v Kraji Vysočina Problematika dětí ohrožených násilím, sociálně právní ochrana dětí Spolupráce při řešení případů týraných a zneužívaných dětí (syndrom CAN) 8 hodin, hodin, hodin, hodin, / NIDV Ji ZZS Kraje Vysočina Kraj Vysočina Kraj Vysočina Mgr. Jaroslava Valentová, Mgr. Veronika Vetchá Všichni peda pracovníci Mgr. Martina Vrzáčková Mgr. Martina Vrzáčková Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 8 hodin, / Fakulta sportovních studií MU Brno Mgr. Jana Wacková Prezenční a dálkové studium

11 Druh studia - kombinované Pedagogická fakulta MU Brno učitelství 1. stupeň Pracovník Horká Dagmar 6.5 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Studium v oblasti pedagogických věd Pracovník Pejčochová Ivana, Ing. 6.6 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Specializační studium v oblasti ICT podle vyhl. č. 317/2005 Sb. Pracovník Dočekal Petr, Mgr. 6.7 Samostudium Prázdniny Počet dnů Vánoční prázdniny ředitelské volno Jarní prázdniny 5 Celkem Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub Hodnocení činnosti školní družiny ve školním roce 2011/2012 Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle jednotlivých ročních období. Program ŠD byl zaměřen nejvíce na činnost zájmovou, rekreační, sportovní a přípravu na vyučování ve II. oddělení. Program ŠD doplňovaly různé didaktické hry. I v letošním školním roce probíhala četba knih, které si děti rády přinášely. Přečetli jsme celkem 14 knih. Účastnili jsme se výtvarných soutěží: Sluníčko 10 Ježci Sluníčko 11 Sova, Strašidýlko Sluníčko 12 Pejsek Jihlavské listy Podzimní výzdoba, Moje hračka, Pohádkové postavy, Moje maminka Začátkem října se uskutečnila přírodovědná soutěž pro ročník. V podzimním a jarním období jsme navštěvovali školní hřiště a pravidelně dvakrát v týdnu tělocvičnu ZŠ. V návaznosti na loňský školní rok jsme letos pokračovali s pěstováním vlastní rostlinky ke Dni matek. Bylo zasazeno 56 lístků fialek. Po celý rok jsme pečovali o muškáty, které zdobí prostředí hlavního vchodu ZŠ. V letošním školním roce byla přírodovědná činnost doplněna projektem Rok v přírodě. Děti pomohly s výzdobou jednotlivých měsíců a učily se básně, které každý měsíc charakterizovaly. V přírodovědné činnosti jsme využívali také odpadový materiál kelímky od jogurtů, Bobíků a krabice od mléka, do kterých jsme rostliny sázeli. V říjnu a listopadu jsme zhotovili 75 kusů skládaných květin ke Dni seniorů, 50 kusů vánočních hvězd na ozdobení vánočního stromku v Jihlavě. V prosinci ŠD uspořádala vánoční prodejní výstavu háčkovaných výrobků. Výtěžek 1240,- byl věnován na pomoc indickému chlapci Arifovi. Vánoční atmosféru doplnilo zdobení perníčků, výzdoba ŠD a chodby. V lednu ŠD vyrobila 20 kusů dárkových krabiček Pejsek a kočička - pro děti 11

12 k zápisu do 1. třídy. Děti pomohly s výzdobou školního plesu výrobou listů z krepového papíru, které ozdobily krabičky s liliemi. V únoru ŠD zhotovila pohádkové postavy určené k výzdobě sálu KD Velký Beranov pro karneval pořádaný TC Jeclov. V témže měsíci jsme uspořádali karneval pro ročník naší ZŠ. Začátkem dubna se uskutečnila velikonoční prodejní výstava. Výtěžek 1300,- byl použit následovně: 500,- na pomoc indickému chlapci Arifovi a 800,- pro potřebu ŠD. Činnost v dubnu pokračovala zorganizováním dopravní soutěže ve spolupráci s p. učitelkami I. stupně. Děti na kolech a koloběžkách absolvovaly jízdu zručnosti na 10 stanovištích, dopravní testy a odpovídaly na otázky ze zdravovědy. Pravidelně bylo hodnoceno chování žáků, předány drobné odměny. Ve ŠD se během školního roku nestal žádný vážný úraz. 8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Pro tuto oblast je na škole vytvořen dlouholetý systém sledování žáků, jejich evidence a práce s nimi. Karty těchto žáků jsou výchovným poradcem pravidelně doplňovány, řešení a potřeby sledovaných žáků jsou projednávány individuálně s příslušnými vyučujícími i třídními učiteli. O stavu podává výchovný poradce zprávu na pedagogických radách. V tomto školním roce bylo integrováno 14 žáků, většina z nich s vývojovými poruchami učení nebo chování, v jednom případě z důvodu tělesného postižení. Spolupracujeme s poradenskými zařízeními v Kraji Vysočina, a to zejména při tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů. 9. Akce ve školním roce 2011/12, metodické sdružení 1., 2. stupně Některých akcí se účastnili jednotlivci, jiné byly výběrové z několika tříd nebo se jednalo o celoškolní akci II. stupně. Oblast ekologická: - třídění odpadů - proškolení Eko týmu - ekologický den - EKODEN Oblast tělovýchovná: - přespolní běh - stolní tenis - Silák roku - Pohár rozhlasu - minifotbal Soutěže: - olympiáda českého jazyka - dějepisná olympiáda - zeměpisná olympiáda - konverzační soutěž v anglickém jazyce - matematický klokan - recitační soutěž Ostatní akce: - Příběhy bezpráví - kulturně poznávací zájezd do předvánočního Linze - zimní sportovní den - kulturní program 9. třídy na školním plese - Anglický den ve škole (konverzace s rodilým mluvčím) 12

13 - Planeta Lety ptáků - Scio testy žáků 9. třídy - testování znalostí žáků 9. třídy - program na zahradní slavnost - návštěva muzikálu v Praze - návštěva představení v Horáckém divadle - workshop pro redakce časopisů mimopražských ZŠ na téma čtenářská gramotnost a mediální výchova - sázení rostlin a stromků před školou, projekt Relaxace v jedlém lese - dokončení relaxačního koutku před školou, projekt Relaxace v jedlém lese - Právo hrou - Poznej Vysočinu - integrovaný záchranný systém - studijně poznávací pobyt 10 nej z Anglie a Paříže, květen 2012 Metodické sdružení 1.stupně pracuje průběžně během celého školního roku. Základem práce je úzká a každodenní spolupráce mezi vyučujícími a vychovatelkami ŠD, popřípadě rodiči. Do plánu práce jsme si zařadili 5 oblastí. Celý rok jsme realizovali projekt EU peníze školám 1.4 Moderní škola. Klíčová aktivita I/1 Individualizace výuky probíhala ve 2. třídě (dělená hodina), I/2 Inovace, materiály pro zkvalitnění výuky ČIG vytvářely a ověřovaly p. uč. Valentová a Horká. Na klíčovou aktivitu II/2 Cizí jazyky se zaměřily p.uč. Tumová a Morkusová. Další materiály, které jsme vytvářeli patří do šablony III/2 Využití ICT. Ověřování materiálů probíhalo na interaktivních tabulích. Učiteli i dětmi je tato forma práce velice kladně hodnocena. P.uč. Tumová absolvovala v rámci šablony II/4 roční jazykový kurz anglického jazyka a všichni jsme byli proškoleni v šabloně III/3 Využití ICT. P. uč. Valentová získala další poznatky v oblasti I/3 Čtenářské a informační gramotnosti(čig). Základním cílem všech vyučujících bylo poskytnout dětem základy všeobecného vzdělání podle ŠVP Škola pro každého. U dětí jsme rozvíjeli tvořivé myšlení, samostatnost, vedli jsme je k práci s informacemi. Pomáhali nám nejen tištěné materiály, ale i interaktivní výukové materiály a práce na tabulích, internet. Celkem jsme letos měli 8 integrovaných žáků. S nimi vyučující postupovali podle doporučení a děti navštěvovaly dyslektický kroužek p. uč. Valentové. Tři žáci pracovali podle IVP, rodiče jednoho žáka využili možnosti slovního hodnocení v jazycích a matematice. Slušné chování, vyjadřování, ohleduplnost, spolupráce, kázeňské návyky a plnění povinností jsou součástí každého dne ve škole a vyžadují soustavnou pozornost a působení. Podíl na pěkném prostředí ve škole měli především žáci 3. třídy s výtvarným projektem Kočičí povídání, Ahoj podzime! nebo projektem malování na sklo Akvárium. Zapojili se i prvňáci s projektem Vítáme jaro. O tom, že máme ve škole opravdu šikovné děti se mohla veřejnost dozvědět také z Jihlavských listů, které průběžně zveřejňovaly práce dětí v Pastelníčkovi nebo jarní soutěži Moje maminka. Starší žáci (4. a 5. třída) opět získali velmi pěkné umístění ve fotbalové soutěži McDonald s Cupu. Překvapením bylo vítězství v okresním kole ve vybíjené a následné 4. místo v krajském kole této soutěže. Velmi dobře byly dětmi i rodiči hodnoceny celoroční projekty, Ekoden, Zahradní slavnost, Lety ptáků, Kouzelný vláček i Integrovaný záchranný systém. 13

14 Metodické sdružení 2. stupně koordinuje spolupráci učitelů 2. stupně. Novinkou v činnosti ve školním roce 2011/2012 byla příprava a realizace absolventských prací žáků 9. třídy. Absolventská práce je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělání. Jejím cílem není shromažďování co největšího počtu konkrétních informací, ale prezentace osobnosti žáka a jeho kompetencí. Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti: schopnost dlouhodobější samostatné práce schopnost vyhledávání a zpracování informací schopnost integrovat (spojovat) učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky schopnost napsat vlastní text (úvahu) na dané téma schopnost grafického, popřípadě výtvarného, nebo technického zpracování tématu schopnost vyjadřovat se písemně v cizím jazyce schopnost praktické práce na PC napsat a upravit text pomocí textového programu v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu Obhajoby absolventských prací prokázaly vysokou úroveň přípravy žáků a rozhodně budeme v tomto trendu i nadále pokračovat. 10. Poradenství a prevence sociálně patologických jevů 10. 1Prevence sociálně patologických jevů Také ve školním roce 2011/2012 byly pro žáky pořádány akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, jejichž cílem je zabránit šíření těchto jevů a zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči těmto negativním vlivům okolí. V tomto školním roce jsme pokračovali ve formování zdravého životního stylu žáků. Po celý rok se konaly nejrůznější přednášky a akce zaměřené na tuto problematiku např. Zdravé zuby, Preventivní pořad Pervitin, Láska ano, děti ještě ne, Zimní sportovní den, EKO den aj. Dále jsme se věnovali nebezpečím a hrozbám na internetu, trestní odpovědnosti žáků, prevenci proti intoleranci a omezování lidských práv či dopravní gramotnosti. Pokračovala i prevence týkající se odbourávání užívání návykových látek a to nejen v rámci Evropského preventivního projektu EU DAP - program UNPLUGGED. Škola i nadále spolupracuje s centrem prevence VRAKBAR, Policií Kraje Vysočina, která nabízí preventivní programy pro žáky ročníků a Městskou policií Jihlava, která nabízí ucelené metodické programy pro ročníky. V rámci této spolupráce probíhají ve škole pravidelně bloky primární prevence. Škola je také zapojena do projektu První pomoc do škol. V rámci tohoto projektu proběhly ve škole pro žáky 8. ročníku výukové bloky týkající se první pomoci, se zaměřením na důležité a život zachraňující úkony, s důrazem na praktické nácviky s použitím improvizovaných pomůcek. V tomto roce jsme začali nově spolupracovat s Centrem primární prevence Magdaléna a realizovali jsme v 6. ročníku již výše zmíněný Program Unplugged, který se týká drogové prevence, sociálního vlivu a osobních dovedností. V září 2011 se žáci 1. ročníku zúčastnili semináře Zdravé zuby, zaměřeného na prevenci zubního kazu. V říjnu 2011 navštívili žáci 9. ročníku preventivní přednášku Pervitin, v dubnu 2012 pak žáci ročníku absolvovali přednášku týkající se sexuální výchovy a osvěty na téma Láska ano, děti ještě ne. V červnu 2012 žáci 9. ročníku navštívili výstavu 14

15 Znalostí historie proti extremismu. Žáci 3. ročníku absolvovali v červnu přednášky na téma Prevence úrazů. Žáci 2. stupně absolvovali preventivní přednášky Městské policie. Dále se pak žáci všech ročníků zúčastnili preventivních přednášek Policie Kraje Vysočina. Cílem těchto přednášek bylo seznámit, případně prohloubit znalosti dětí na I. stupni základních škol v oblasti bezpečnosti v silničním provozu (základní pravidla silničního provozu, druhy a účel dopravních značek, bezpečný pohyb na silnici, vybavení jízdního kola atp.). Dalším cílem pak bylo seznámit žáky II. stupně s nástrahami a nebezpečími číhajícími na internetu (bezpečný internet, problematika sociálních sítí, kyberšikana, kybergrooming, zneužití osobních údajů). Dále se přednášky týkaly odpovědnosti žáků v případě protiprávního jednání (trestní odpovědnost mládeže), sankce a tresty, rozbor základních pojmů: přestupek, trestný čin, krádež, poškozování cizí věci, sprejerství, ublížení na zdraví, šikana, trestné činy v dopravě, alkohol, drogy, tabákové výrobky související trestné činy (prevence). Žáci 1. stupně se pak seznámili se Záchranným integrovaným systémem ČR. Žáci 4. ročníku absolvovali výukový blok v oblasti dopravní výchovy. V 6. ročníku byl realizován preventivní program Unplugged. Unplugged je program projektu EUDAP (EUROPEAN DRUG ABUSE PREVENTION), který vyvíjelo 7 členských zemí EU v čele s Itálií, Švédskem a Belgií. Jedná se o školní program prevence užívání návykových látek pro dospívající ve věku let, protože právě v tomto věku začínají experimentovat s drogami (především s tabákem, alkoholem a konopím). Program se skládá z 12 lekcí a zaměřuje se jednak na to, aby se žáci dozvěděli o drogách a o zdravotních následcích jejich užívání pravdivé informace. Dále také vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí a interaktivity, proto nejsou lekce zaměřeny jen na informace, ale žáci mají možnost procvičit si různé druhy chování, aby byly posíleny postoje a dovednosti, které pomáhají odolávat tlakům užívat drogy. Cílem tedy je, vybavit žáky správnými informacemi a konkrétními dovednostmi, aby dokázali odolávat vlivům sociálního prostředí. V listopadu 2011 se na škole uskutečnila projekce dokumentu Nikomu jsem neublížil v rámci celostátního projektu Jeden svět na školách dokumentární filmy o československých dějinách. Žáci měli možnost diskutovat s pozvaným hostem, spisovatelkou a pamětnicí paní Ludmilou Klukanovou, která žákům přiblížila vlastní zkušenosti a zážitky z doby, kdy byli lidé pro své názory a přesvědčení režimem pronásledováni. Hlavními tématy tedy byly omezování lidské svobody, intolerance a potlačování lidských práv. Do projektu byli zapojeni žáci tříd. V souvislosti s dalším vzděláváním se v tomto roce metodik prevence zúčastnil následujících seminářů: 11. Multidisciplinární spolupráce při řešení případů týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). 12. Problematika dětí ohrožených násilím mezi rodiči. 13. Evropský preventivní projekt EU DAP, program UNPLUGGED. Témata týkající se primární prevence byla integrována do hodin Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví. Průběžně byly v těchto hodinách využívány i dokumentární filmy s tématikou sociálně patologických jevů. Hlavním pilířem prevence i nadále zůstává mimoškolní aktivita dětí (široké spektrum volnočasových aktivit v podobě specializovaných zájmových útvarů a sportovních činností), která je chápána jako alternativa vhodného využití volného času. V průběhu školního roku 2011/2012 nebyly řešeny žádné závažné výchovné a kázeňské problémy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 15

16 Seznam vybraných akcí pro Název organizace provádějící prevenci - přednášku Kraj Vysočina kancelář WHO v ČR ZŠ nad Plovárnou Jihlava Sdružení Podané ruce Brno, o. s prevence a léčba drogové závislosti KŘ Policie Kraje Vysočina Městská policie Jihlava Kamil Barák Český červený kříž, Kraj Vysočina Vzdělávací agentura pro mládež CAT Ostrava MUDr. Petr Kovář Státní zdravotní ústav Policie ČR DH Jihlava Kraj Vysočina Policejní škola Jihlava Mgr. Martina Vrzáčková Téma bloku / oblast Datum Třída Zdravé zuby Září ročník 2 Dopravní výchova Preventivní pořad Pervitin přednáška v Divadle Na Kopečku Preventivní programy dopravní výchova, nástrahy a nebezpečí na internetu, trestní odpovědnost Preventivní přednášky První pomoc do škol, Záchranný zdravotní systém Sexuální výchova a osvěta - Láska ano, děti ještě ne. Říjen 2011 Březen 2012 Duben 2012 Květen ročník 10 Září ročník 2 Říjen 2011 Listopad 2011 Únor 2012 Duben 2012 Květen 2012 Postupně ročník Postupně ročník Počet hodin ročník 9,5 Duben ročník 1, 5 Prevence úrazů Červen ročník 6 Integrovaný záchranný systém Znalostí historie proti extremismu Projekt EU DAP - Program UNPLUGGED Červen ročník 4 Červen ročník 2 Listopad 2011 Červen ročník 21 16

17 10. 2 Výchovné poradenství Víceletá gymnázia: z pátého ročníku ze sedmého ročníku 4 0 Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků: počet žáků typ školy obor okres 2 Střední škola stavební instalatér Jihlava 2 stavebnictví 3 Střední průmyslová škola strojírenství Jihlava 2 informační technologie 1 Střední škola dostihového sportu chovatel koní Praha 2 Střední škola technická mechanik,seřizovač Jihlava silnoproud 1 Trivis Jihlava 1 Gymnázium všeobecný Jihlava 1 Střední škola informatiky+cestovního ruchu obchodník Humpolec 1 Střední hotelová škola hotelnictví Velké Meziříčí 1 Střední chemická škola požární ochrana Pardubice 17

18 11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 11.1 Program environmentálního vzdělávání Naše škola je v současné době zapojena do programu Ekoškola. Je to mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Součástí této snahy je zapojení žáků do řady projektů prolínajících se předměty jako je například Přírodopis, Výchova ke zdraví, Zeměpis, Chemie, Občanská výchova nebo Pracovní činnosti. Součástí Ekoškoly je i Ekotým, který je tvořen žáky druhého stupně. Ti plánují akce, které jsme v průběhu školního roku uskutečnili. Zároveň je naší snahou zvýšit ekologické povědomí učitelů a zaměstnanců školy a pomoci jim získat klíčové kompetence, které jim v praktickém životě pomohou žít v souladu s trvale udržitelným rozvojem na Zemi. Environmentální výchova a průřezová témata ŠVP V letošním roce jsme Environmentální témata zařazovali bez větších problémů do většiny předmětů na druhém stupni, témata s environmentální tématikou byla zařazena i do projektových dnů. Na prvním stupni se environmentální témata prolínají především vlastivědou, prvoukou a přírodovědou. Prvky EVVO se prolínají také prací školní družiny. PROJEKTOVÁ VÝUKA A JEDNOTLIVÉ AKCE V letošním roce se konaly tyto akce: Projektový den Žijeme s přírodou byl zaměřen na pracovní aktivity v okolí naší školy. Z nadace Partnerství se naší škole podařilo získat částku Kč na vybudování relaxačního prostoru před školou tvořenou jedlým sadem. Obec pomohla s přípravou pozemku zbudovala val k osázení okolo ohniště. Žáci se podíleli na následné realizaci, kdy tento prostor v říjnu roku 2011 žáci osázeli ovocnými stromy a keři a trvalkami. Prostor dotvářejí lavičky a herní prvky. Na jaře roku 2012 se jednotlivé třídy podílely na dokončení úprav prostoru, který byl slavnostně otevřen na Školní slavnosti 28. června V rámci projektových dnů Vynálezy, které změnily svět, které proběhly ve dnech se žáci 2. třídy zúčastnili exkurze do vodojemu ve Velkém Beranově a vybraní žáci druhého stupně se zúčastnili exkurze do Čističky odpadních vod v Jihlavě. V rámci Ekoškoly žáci Ekotýmu prováděli analýzu produkce odpadů v jednotlivých třídách. Proběhl týden nazvaný Vážíme a třídíme, to, co už dál nesníme. Žáci celé školy po dobu jednoho týdne vážili množství papíru, plastů a ostatních odpadů, které žáci vyprodukují v jednotlivých třídách. Žáci třídy společně navštívili vzdělávací projekt Planeta Letošním tématem byl Tajemný svět Ekvádoru a Galapág. Ve školní družině celoročně probíhá projekt Rok v přírodě, v rámci kterého děti sledovali změny v přírodě během roku. V rámci tohoto projektu žáci prvního stupně pod vedením vychovatelek vytvořili tematickou výstavku, která nás provedla každým měsícem v roce. Děti vytvořili z přírodnin, které jsou typické pro daný měsíc svou krajinu a následně svá díla vystavili ve společných prostorách v hale. Akce EKODEN tentokrát proběhla netradičně až na závěr školního roku. Tentokrát byl zaměřen nejen na environmentální tématiku, ale i na tělesnou zdatnost. Žáci soutěžili v družstvech rozdělených napříč ročníky od třídy a žáci 9. Třídy si pro ně připravili úkoly na stanovištích. Soutěž byla ze dvou částí. V první části museli žáci absolvovat 5 km s jedenácti stanovišti a druhá část se odehrávala v prostorách školy. 18

19 Jako každoročně jsme se zúčastnili výchovného pořadu Lety ptáků, který k nám dovezl pan Miroslav Hořák ze záchranné stanice dravců a sov IKAROS z Chrástova u Horní Cerekve. Děti se zajímavou a interaktivní formou dozvěděli něco o jednotlivých druzích dravců. DLOUHODOBÉ PROJEKTY RECYKLOHRANÍ Již třetím rokem jsme zapojeni do celorepublikového programu společnosti EKO- KOM. Žáci plní různé úkoly (např. plakát na téma třídění odpadů) a za splněné úkoly dostávají soutěžní body, které škola promění na konci školního roku za nové vybavení školy. V letošním roce jsme získali 2 nové společenské hry. Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin. Žáci i škola samotná odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Níže uvedený certifikát vypovídá o přínosu třídění. Více informací o projektu MŠMT naleznete na 19

20 20

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2012 / 2013 Velký Beranov, 31. července 2013 Mgr. Zdeňka Pavlíčková 1 Obsah: 1. Základní údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více