Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012"

Transkript

1 ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / Velký Beranov, 1. října 2012 Mgr. Zdeňka Zelená

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.4 Trvání pracovního poměru 2.5 Stav zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 3.2 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků 1. pololetí 5.2 Celkové hodnocení žáků 2. pololetí 5.3 Testování výsledků vzdělávání SCIO, Stonožka 2011/ třída 5.4 Celoplošné testování výsledků vzdělávání, 5., 9. třída 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Vzdělávání vedoucích pracovníků 6.2 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků 6.3 Vzdělávání v dalších prioritních oblastech 6.4 Dálkové a prezenční studium 6.5 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 6.6 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 6.7 Samostudium 7. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 9. Akce školy 10. Poradenství a prevence sociálně patologických jevů 10.1 Prevence sociálně patologických jevů 10.2 Výchovné poradenství 11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 11.1 Program EVVO 12. Spolupráce školy s rodiči 12.1 Formy spolupráce 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 14.1 Mezinárodní projekty 14.2 Projekty financované z jiných zdrojů 15. Základní údaje o hospodaření školy 2

3 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 17. Výroční zpráva o poskytování informací 18. Výroční zpráva o hospodaření 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Adresa školy Velký Beranov 331 IČ Bankovní spojení /0800 DIČ - Telefon/fax , fax: Adresa internetové stránky Právní forma Zařazení do sítě škol Příspěvková organizace , rozhodnutím MŠMT ze dne byl s účinností od tohoto data do školského rejstříku zapsán nový název organizace: Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Název zřizovatele Obec Velký Beranov Součásti školy Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna Mateřská škola Školní jídelna výdejna Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Zelená Zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Doležalová Ekonomka: Martina Hegnerová Školská rada Vznik , počet členů: Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 281 Školní družina 75 Školní klub 60 Školní jídelna 360 Mateřská škola Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku ( ZŠ a MŠ ) věk muži ženy celkem % do 20 let let

5 31-40 let let let a více let celkem ,0 % ,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání (ZŠ a MŠ) vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků ZŠ podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci Vedoucí pracovníci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel celkem Trvání pracovního poměru ( ZŠ ) doba trvání počet % do 5 let do 10 let 4 16 do 15 let 2 8 do 20 let 7 28 nad 20 let 0 0 celkem ,0 2.5 Stav zaměstnanců září 2012: 1. tř. Tumová Jindra, Mgr. 2. tř. Horká Dagmar 3. tř. Valentová Jaroslava, Mgr. 4. tř. Farkačová Monika, Mgr. 5. tř. Morkusová Jana, Mgr. 6. tř. Wacková Jana, Mgr., výchovná poradkyně 7. tř. Dočekal Petr, Mgr., metodik ICT 5

6 8. tř. Vetchá Veronika, Mgr. 9.tř. Pejčochová Ivana, Ing., koordinátorka EVVO Netřídní učitelé: Zelená Zdeňka, Mgr. ŘŠ Doležalová Renata, Mgr., ZŘŠ Macíková Ivana, Mgr. Vrzáčková Martina, Mgr., metodik prevence Kuncová Zadražilová Jaroslava, Mgr. MD od Školní družina a klub Součková Zdeňka,vedoucí vychovatelka Kuťáková Karla, Ing., vychovatelka Provozní zaměstnanci Hegnerová Martina, účetní Kalivodová Jarmila, hospodářka, vedoucí školní jídelny Krebs Petr, školník Pospíšilová Alena, uklízečka Markovičová Lenka, uklízečka Školní jídelna Prokešová Markéta, vedoucí kuchařka Lokvencová Petra Böhmová Ivana Mátlová Marie Mateřská škola Munduchová Olga, Mgr. vedoucí učitelka MŠ Škrobáková Jana, Bc. Krpálková Zuzana, Bc. Ptáčková Eva, Mgr. Smutná Daniela, provozní zaměstankyně Pulicarová Miroslava, provozní zaměstnankyně Celkem: 30 MD: 1 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávání ve školním roce 2011/2012 probíhalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Škola pro každého, který byl po úpravách a doplněních na základě vlastní evaluace a doporučeních vydán k Nepovinné předměty a zájmové kroužky

7 Ve škole je vyučován jediný nepovinný předmět: Náboženství, jehož se zúčastnilo 34 žáků (22 z 1. stupně, 12 z 2. stupně). Výuka je zajišťována Mgr. Ludmilou Krčálovou. V loňském školním roce si měli žáci možnost vybrat z 20 zájmových kroužků (sportovní,výtvarné, hudební, taneční i naučné či jazykové). Usilujeme o pestrou nabídku, abychom tak přispěli ke smysluplnému trávení volného času a zamezili šíření patologických jevů mezi našimi žáky. Kroužky probíhají ve škole pod vedením kmenových učitelů nebo ve spolupráci se žďárským střediskem volného času (taneční kroužek). Tato služba je zpoplatněna a žáci platí za účast v kroužku 100,- Kč na za měsíc. 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy : Celkem: 190 ( k ) 1. třída třída třída třída třída třída třída třída třída Hodnocení žáků 5. 1 Celkové hodnocení za 1. pololetí 2011/2012 Ze 114 žáků 1. stupně (61 chlapců, 54 dívek) 95 žáků prospělo s vyznamenáním, 50 žáků se samými jedničkami. 9 žáků prospělo se slabými výsledky. Učitelé ocenili práci dětí 16 pochvalami. Pro posílení kázně udělili 6 napomenutí třídního učitele (drobná nekázeň, zapomínání), 3 důtky třídního učitele (opakované prohřešky, neustálé zapomínání a neplnění školních povinností). Ze 76 žáků 2. stupně (42 chlapců, 34 dívek) prospělo19 žáků s vyznamenáním, z toho 3 se samými jedničkami. 12 žáků bylo hodnoceno jako slabých (specifické poruchy učení atd.), 1 žák neprospěl. Opatření na posílení kázně byla udělena v 8 případech ( NTU, DTU) 7

8 5. 2 Celkové hodnocení za 2. pololetí 2011/2012 Třída Počet žáků CH/D Žáci vyzn. Žáci samé1 Žáci slabí Žáci nepro Pochvaly NTU DTU DŘŠ Sníž. zn.ch / / / / / st / / / / / st / ZŠ / Testování SCIO V listopadu 2011 jsme provedli testování žáků 9. třídy od společnosti SCIO Stonožka 2011/2012 zaměřené na srovnání osobnostních studijních předpokladů, dovedností a znalostí z matematiky, českého a anglického jazyka. Výsledky testování: (podle výsledků žáků z celé ČR) Percentil: uvádí, kolik žáků z celkového počtu bylo lépe hodnocených Český jazyk: 55 percentil Matematika: 58 percentil OSP: 51 percentil Anglický jazyk: 46 percentil 5. 4 Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. třídy Do této zkoušky bylo zapojeno 99, 8 % všech škol, pro které bylo testování určeno (údaje ČŠI). Zkouška trvala tři týdny. Výsledky ( v procentech): 8

9 5. třída: 9. třída: Matematika: 68, 27% 58, 09 % Český jazyk: 74, 24% 78, 68 % Anglický jazyk: 61,20 % 57, 10 % 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Vzdělání vedoucích pracovníků (DVVP) Název vzdělávací akce Právní předpisy ve školství v aktuálním znění Právní předpisy ve školství v aktuálním znění Další rozvoj profesních kompetencí zástupců ředitelů Pracovní seminář ke standardům pro ZV Časový rozsah 6 hodin, hodin, hodin, 4. a hodin, Číslo akreditace Školící instituce Jméno účastníka 18534/ NIDV Ji Mgr.Zdeňka Zelená 18534/ NIDV Ji Mgr. Zdeňka Zelená 28322/ NIDV Ji Mgr. Renata Doležalová NIDV Ji Mgr. Zdeňka Zelená 6.2 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Název vzdělávací akce Časový rozsah Číslo akreditace Kurz anglického 60 hodin, 14. jazyka konverzace pro středně pokročilé jazykové přípravy učitelů Jazyková konference pro učitele angličtiny 6 hodin, / a Školící instituce Vysočina Education ZŠ Březinova Jihlava Jméno účastníka Mgr. Jindra Tumová Mgr. Jana Morkusová 6.3 Vzdělávání v dalších prioritních oblastech a) informatika Název vzdělávací akce Časový rozsah Číslo akreditace Lektor / interaktivních tabulí 2011 SmartBoard Školící instituce AV Média Praha Jméno účastníka Ing. Ivana Pejčochová 9 Dovednosti pedagoga s IT 4 hodiny, / AV Média Praha Všichni peda pracovníci

10 tabulí Smart Board Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s IT tabulí Příprava projektů na základní škole a využívání ICT techniky na ZŠ 4 hodiny, hodin, / AV Média Praha Boxed, IT ve škole Všichni peda pracovníci Mgr. Zdeňka Zelená, Mgr. Petr Dočekal b) aktuální nabídka k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Název vzdělávací Časový Číslo Školící Jméno účastníka akce rozsah akreditace instituce Evropský preventivní proekt EU Dap, program Unplugged 28 hodin, / Centrum primární prevence Magdaléna Mgr. Martina Vrzáčková Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce na 1. a 2. stupni Školení 1. pomoci pro učitele ZŠ v Kraji Vysočina Problematika dětí ohrožených násilím, sociálně právní ochrana dětí Spolupráce při řešení případů týraných a zneužívaných dětí (syndrom CAN) 8 hodin, hodin, hodin, hodin, / NIDV Ji ZZS Kraje Vysočina Kraj Vysočina Kraj Vysočina Mgr. Jaroslava Valentová, Mgr. Veronika Vetchá Všichni peda pracovníci Mgr. Martina Vrzáčková Mgr. Martina Vrzáčková Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 8 hodin, / Fakulta sportovních studií MU Brno Mgr. Jana Wacková Prezenční a dálkové studium

11 Druh studia - kombinované Pedagogická fakulta MU Brno učitelství 1. stupeň Pracovník Horká Dagmar 6.5 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Studium v oblasti pedagogických věd Pracovník Pejčochová Ivana, Ing. 6.6 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Specializační studium v oblasti ICT podle vyhl. č. 317/2005 Sb. Pracovník Dočekal Petr, Mgr. 6.7 Samostudium Prázdniny Počet dnů Vánoční prázdniny ředitelské volno Jarní prázdniny 5 Celkem Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub Hodnocení činnosti školní družiny ve školním roce 2011/2012 Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle jednotlivých ročních období. Program ŠD byl zaměřen nejvíce na činnost zájmovou, rekreační, sportovní a přípravu na vyučování ve II. oddělení. Program ŠD doplňovaly různé didaktické hry. I v letošním školním roce probíhala četba knih, které si děti rády přinášely. Přečetli jsme celkem 14 knih. Účastnili jsme se výtvarných soutěží: Sluníčko 10 Ježci Sluníčko 11 Sova, Strašidýlko Sluníčko 12 Pejsek Jihlavské listy Podzimní výzdoba, Moje hračka, Pohádkové postavy, Moje maminka Začátkem října se uskutečnila přírodovědná soutěž pro ročník. V podzimním a jarním období jsme navštěvovali školní hřiště a pravidelně dvakrát v týdnu tělocvičnu ZŠ. V návaznosti na loňský školní rok jsme letos pokračovali s pěstováním vlastní rostlinky ke Dni matek. Bylo zasazeno 56 lístků fialek. Po celý rok jsme pečovali o muškáty, které zdobí prostředí hlavního vchodu ZŠ. V letošním školním roce byla přírodovědná činnost doplněna projektem Rok v přírodě. Děti pomohly s výzdobou jednotlivých měsíců a učily se básně, které každý měsíc charakterizovaly. V přírodovědné činnosti jsme využívali také odpadový materiál kelímky od jogurtů, Bobíků a krabice od mléka, do kterých jsme rostliny sázeli. V říjnu a listopadu jsme zhotovili 75 kusů skládaných květin ke Dni seniorů, 50 kusů vánočních hvězd na ozdobení vánočního stromku v Jihlavě. V prosinci ŠD uspořádala vánoční prodejní výstavu háčkovaných výrobků. Výtěžek 1240,- byl věnován na pomoc indickému chlapci Arifovi. Vánoční atmosféru doplnilo zdobení perníčků, výzdoba ŠD a chodby. V lednu ŠD vyrobila 20 kusů dárkových krabiček Pejsek a kočička - pro děti 11

12 k zápisu do 1. třídy. Děti pomohly s výzdobou školního plesu výrobou listů z krepového papíru, které ozdobily krabičky s liliemi. V únoru ŠD zhotovila pohádkové postavy určené k výzdobě sálu KD Velký Beranov pro karneval pořádaný TC Jeclov. V témže měsíci jsme uspořádali karneval pro ročník naší ZŠ. Začátkem dubna se uskutečnila velikonoční prodejní výstava. Výtěžek 1300,- byl použit následovně: 500,- na pomoc indickému chlapci Arifovi a 800,- pro potřebu ŠD. Činnost v dubnu pokračovala zorganizováním dopravní soutěže ve spolupráci s p. učitelkami I. stupně. Děti na kolech a koloběžkách absolvovaly jízdu zručnosti na 10 stanovištích, dopravní testy a odpovídaly na otázky ze zdravovědy. Pravidelně bylo hodnoceno chování žáků, předány drobné odměny. Ve ŠD se během školního roku nestal žádný vážný úraz. 8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Pro tuto oblast je na škole vytvořen dlouholetý systém sledování žáků, jejich evidence a práce s nimi. Karty těchto žáků jsou výchovným poradcem pravidelně doplňovány, řešení a potřeby sledovaných žáků jsou projednávány individuálně s příslušnými vyučujícími i třídními učiteli. O stavu podává výchovný poradce zprávu na pedagogických radách. V tomto školním roce bylo integrováno 14 žáků, většina z nich s vývojovými poruchami učení nebo chování, v jednom případě z důvodu tělesného postižení. Spolupracujeme s poradenskými zařízeními v Kraji Vysočina, a to zejména při tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů. 9. Akce ve školním roce 2011/12, metodické sdružení 1., 2. stupně Některých akcí se účastnili jednotlivci, jiné byly výběrové z několika tříd nebo se jednalo o celoškolní akci II. stupně. Oblast ekologická: - třídění odpadů - proškolení Eko týmu - ekologický den - EKODEN Oblast tělovýchovná: - přespolní běh - stolní tenis - Silák roku - Pohár rozhlasu - minifotbal Soutěže: - olympiáda českého jazyka - dějepisná olympiáda - zeměpisná olympiáda - konverzační soutěž v anglickém jazyce - matematický klokan - recitační soutěž Ostatní akce: - Příběhy bezpráví - kulturně poznávací zájezd do předvánočního Linze - zimní sportovní den - kulturní program 9. třídy na školním plese - Anglický den ve škole (konverzace s rodilým mluvčím) 12

13 - Planeta Lety ptáků - Scio testy žáků 9. třídy - testování znalostí žáků 9. třídy - program na zahradní slavnost - návštěva muzikálu v Praze - návštěva představení v Horáckém divadle - workshop pro redakce časopisů mimopražských ZŠ na téma čtenářská gramotnost a mediální výchova - sázení rostlin a stromků před školou, projekt Relaxace v jedlém lese - dokončení relaxačního koutku před školou, projekt Relaxace v jedlém lese - Právo hrou - Poznej Vysočinu - integrovaný záchranný systém - studijně poznávací pobyt 10 nej z Anglie a Paříže, květen 2012 Metodické sdružení 1.stupně pracuje průběžně během celého školního roku. Základem práce je úzká a každodenní spolupráce mezi vyučujícími a vychovatelkami ŠD, popřípadě rodiči. Do plánu práce jsme si zařadili 5 oblastí. Celý rok jsme realizovali projekt EU peníze školám 1.4 Moderní škola. Klíčová aktivita I/1 Individualizace výuky probíhala ve 2. třídě (dělená hodina), I/2 Inovace, materiály pro zkvalitnění výuky ČIG vytvářely a ověřovaly p. uč. Valentová a Horká. Na klíčovou aktivitu II/2 Cizí jazyky se zaměřily p.uč. Tumová a Morkusová. Další materiály, které jsme vytvářeli patří do šablony III/2 Využití ICT. Ověřování materiálů probíhalo na interaktivních tabulích. Učiteli i dětmi je tato forma práce velice kladně hodnocena. P.uč. Tumová absolvovala v rámci šablony II/4 roční jazykový kurz anglického jazyka a všichni jsme byli proškoleni v šabloně III/3 Využití ICT. P. uč. Valentová získala další poznatky v oblasti I/3 Čtenářské a informační gramotnosti(čig). Základním cílem všech vyučujících bylo poskytnout dětem základy všeobecného vzdělání podle ŠVP Škola pro každého. U dětí jsme rozvíjeli tvořivé myšlení, samostatnost, vedli jsme je k práci s informacemi. Pomáhali nám nejen tištěné materiály, ale i interaktivní výukové materiály a práce na tabulích, internet. Celkem jsme letos měli 8 integrovaných žáků. S nimi vyučující postupovali podle doporučení a děti navštěvovaly dyslektický kroužek p. uč. Valentové. Tři žáci pracovali podle IVP, rodiče jednoho žáka využili možnosti slovního hodnocení v jazycích a matematice. Slušné chování, vyjadřování, ohleduplnost, spolupráce, kázeňské návyky a plnění povinností jsou součástí každého dne ve škole a vyžadují soustavnou pozornost a působení. Podíl na pěkném prostředí ve škole měli především žáci 3. třídy s výtvarným projektem Kočičí povídání, Ahoj podzime! nebo projektem malování na sklo Akvárium. Zapojili se i prvňáci s projektem Vítáme jaro. O tom, že máme ve škole opravdu šikovné děti se mohla veřejnost dozvědět také z Jihlavských listů, které průběžně zveřejňovaly práce dětí v Pastelníčkovi nebo jarní soutěži Moje maminka. Starší žáci (4. a 5. třída) opět získali velmi pěkné umístění ve fotbalové soutěži McDonald s Cupu. Překvapením bylo vítězství v okresním kole ve vybíjené a následné 4. místo v krajském kole této soutěže. Velmi dobře byly dětmi i rodiči hodnoceny celoroční projekty, Ekoden, Zahradní slavnost, Lety ptáků, Kouzelný vláček i Integrovaný záchranný systém. 13

14 Metodické sdružení 2. stupně koordinuje spolupráci učitelů 2. stupně. Novinkou v činnosti ve školním roce 2011/2012 byla příprava a realizace absolventských prací žáků 9. třídy. Absolventská práce je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělání. Jejím cílem není shromažďování co největšího počtu konkrétních informací, ale prezentace osobnosti žáka a jeho kompetencí. Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti: schopnost dlouhodobější samostatné práce schopnost vyhledávání a zpracování informací schopnost integrovat (spojovat) učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky schopnost napsat vlastní text (úvahu) na dané téma schopnost grafického, popřípadě výtvarného, nebo technického zpracování tématu schopnost vyjadřovat se písemně v cizím jazyce schopnost praktické práce na PC napsat a upravit text pomocí textového programu v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu Obhajoby absolventských prací prokázaly vysokou úroveň přípravy žáků a rozhodně budeme v tomto trendu i nadále pokračovat. 10. Poradenství a prevence sociálně patologických jevů 10. 1Prevence sociálně patologických jevů Také ve školním roce 2011/2012 byly pro žáky pořádány akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, jejichž cílem je zabránit šíření těchto jevů a zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči těmto negativním vlivům okolí. V tomto školním roce jsme pokračovali ve formování zdravého životního stylu žáků. Po celý rok se konaly nejrůznější přednášky a akce zaměřené na tuto problematiku např. Zdravé zuby, Preventivní pořad Pervitin, Láska ano, děti ještě ne, Zimní sportovní den, EKO den aj. Dále jsme se věnovali nebezpečím a hrozbám na internetu, trestní odpovědnosti žáků, prevenci proti intoleranci a omezování lidských práv či dopravní gramotnosti. Pokračovala i prevence týkající se odbourávání užívání návykových látek a to nejen v rámci Evropského preventivního projektu EU DAP - program UNPLUGGED. Škola i nadále spolupracuje s centrem prevence VRAKBAR, Policií Kraje Vysočina, která nabízí preventivní programy pro žáky ročníků a Městskou policií Jihlava, která nabízí ucelené metodické programy pro ročníky. V rámci této spolupráce probíhají ve škole pravidelně bloky primární prevence. Škola je také zapojena do projektu První pomoc do škol. V rámci tohoto projektu proběhly ve škole pro žáky 8. ročníku výukové bloky týkající se první pomoci, se zaměřením na důležité a život zachraňující úkony, s důrazem na praktické nácviky s použitím improvizovaných pomůcek. V tomto roce jsme začali nově spolupracovat s Centrem primární prevence Magdaléna a realizovali jsme v 6. ročníku již výše zmíněný Program Unplugged, který se týká drogové prevence, sociálního vlivu a osobních dovedností. V září 2011 se žáci 1. ročníku zúčastnili semináře Zdravé zuby, zaměřeného na prevenci zubního kazu. V říjnu 2011 navštívili žáci 9. ročníku preventivní přednášku Pervitin, v dubnu 2012 pak žáci ročníku absolvovali přednášku týkající se sexuální výchovy a osvěty na téma Láska ano, děti ještě ne. V červnu 2012 žáci 9. ročníku navštívili výstavu 14

15 Znalostí historie proti extremismu. Žáci 3. ročníku absolvovali v červnu přednášky na téma Prevence úrazů. Žáci 2. stupně absolvovali preventivní přednášky Městské policie. Dále se pak žáci všech ročníků zúčastnili preventivních přednášek Policie Kraje Vysočina. Cílem těchto přednášek bylo seznámit, případně prohloubit znalosti dětí na I. stupni základních škol v oblasti bezpečnosti v silničním provozu (základní pravidla silničního provozu, druhy a účel dopravních značek, bezpečný pohyb na silnici, vybavení jízdního kola atp.). Dalším cílem pak bylo seznámit žáky II. stupně s nástrahami a nebezpečími číhajícími na internetu (bezpečný internet, problematika sociálních sítí, kyberšikana, kybergrooming, zneužití osobních údajů). Dále se přednášky týkaly odpovědnosti žáků v případě protiprávního jednání (trestní odpovědnost mládeže), sankce a tresty, rozbor základních pojmů: přestupek, trestný čin, krádež, poškozování cizí věci, sprejerství, ublížení na zdraví, šikana, trestné činy v dopravě, alkohol, drogy, tabákové výrobky související trestné činy (prevence). Žáci 1. stupně se pak seznámili se Záchranným integrovaným systémem ČR. Žáci 4. ročníku absolvovali výukový blok v oblasti dopravní výchovy. V 6. ročníku byl realizován preventivní program Unplugged. Unplugged je program projektu EUDAP (EUROPEAN DRUG ABUSE PREVENTION), který vyvíjelo 7 členských zemí EU v čele s Itálií, Švédskem a Belgií. Jedná se o školní program prevence užívání návykových látek pro dospívající ve věku let, protože právě v tomto věku začínají experimentovat s drogami (především s tabákem, alkoholem a konopím). Program se skládá z 12 lekcí a zaměřuje se jednak na to, aby se žáci dozvěděli o drogách a o zdravotních následcích jejich užívání pravdivé informace. Dále také vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí a interaktivity, proto nejsou lekce zaměřeny jen na informace, ale žáci mají možnost procvičit si různé druhy chování, aby byly posíleny postoje a dovednosti, které pomáhají odolávat tlakům užívat drogy. Cílem tedy je, vybavit žáky správnými informacemi a konkrétními dovednostmi, aby dokázali odolávat vlivům sociálního prostředí. V listopadu 2011 se na škole uskutečnila projekce dokumentu Nikomu jsem neublížil v rámci celostátního projektu Jeden svět na školách dokumentární filmy o československých dějinách. Žáci měli možnost diskutovat s pozvaným hostem, spisovatelkou a pamětnicí paní Ludmilou Klukanovou, která žákům přiblížila vlastní zkušenosti a zážitky z doby, kdy byli lidé pro své názory a přesvědčení režimem pronásledováni. Hlavními tématy tedy byly omezování lidské svobody, intolerance a potlačování lidských práv. Do projektu byli zapojeni žáci tříd. V souvislosti s dalším vzděláváním se v tomto roce metodik prevence zúčastnil následujících seminářů: 11. Multidisciplinární spolupráce při řešení případů týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). 12. Problematika dětí ohrožených násilím mezi rodiči. 13. Evropský preventivní projekt EU DAP, program UNPLUGGED. Témata týkající se primární prevence byla integrována do hodin Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví. Průběžně byly v těchto hodinách využívány i dokumentární filmy s tématikou sociálně patologických jevů. Hlavním pilířem prevence i nadále zůstává mimoškolní aktivita dětí (široké spektrum volnočasových aktivit v podobě specializovaných zájmových útvarů a sportovních činností), která je chápána jako alternativa vhodného využití volného času. V průběhu školního roku 2011/2012 nebyly řešeny žádné závažné výchovné a kázeňské problémy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 15

16 Seznam vybraných akcí pro Název organizace provádějící prevenci - přednášku Kraj Vysočina kancelář WHO v ČR ZŠ nad Plovárnou Jihlava Sdružení Podané ruce Brno, o. s prevence a léčba drogové závislosti KŘ Policie Kraje Vysočina Městská policie Jihlava Kamil Barák Český červený kříž, Kraj Vysočina Vzdělávací agentura pro mládež CAT Ostrava MUDr. Petr Kovář Státní zdravotní ústav Policie ČR DH Jihlava Kraj Vysočina Policejní škola Jihlava Mgr. Martina Vrzáčková Téma bloku / oblast Datum Třída Zdravé zuby Září ročník 2 Dopravní výchova Preventivní pořad Pervitin přednáška v Divadle Na Kopečku Preventivní programy dopravní výchova, nástrahy a nebezpečí na internetu, trestní odpovědnost Preventivní přednášky První pomoc do škol, Záchranný zdravotní systém Sexuální výchova a osvěta - Láska ano, děti ještě ne. Říjen 2011 Březen 2012 Duben 2012 Květen ročník 10 Září ročník 2 Říjen 2011 Listopad 2011 Únor 2012 Duben 2012 Květen 2012 Postupně ročník Postupně ročník Počet hodin ročník 9,5 Duben ročník 1, 5 Prevence úrazů Červen ročník 6 Integrovaný záchranný systém Znalostí historie proti extremismu Projekt EU DAP - Program UNPLUGGED Červen ročník 4 Červen ročník 2 Listopad 2011 Červen ročník 21 16

17 10. 2 Výchovné poradenství Víceletá gymnázia: z pátého ročníku ze sedmého ročníku 4 0 Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků: počet žáků typ školy obor okres 2 Střední škola stavební instalatér Jihlava 2 stavebnictví 3 Střední průmyslová škola strojírenství Jihlava 2 informační technologie 1 Střední škola dostihového sportu chovatel koní Praha 2 Střední škola technická mechanik,seřizovač Jihlava silnoproud 1 Trivis Jihlava 1 Gymnázium všeobecný Jihlava 1 Střední škola informatiky+cestovního ruchu obchodník Humpolec 1 Střední hotelová škola hotelnictví Velké Meziříčí 1 Střední chemická škola požární ochrana Pardubice 17

18 11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 11.1 Program environmentálního vzdělávání Naše škola je v současné době zapojena do programu Ekoškola. Je to mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Součástí této snahy je zapojení žáků do řady projektů prolínajících se předměty jako je například Přírodopis, Výchova ke zdraví, Zeměpis, Chemie, Občanská výchova nebo Pracovní činnosti. Součástí Ekoškoly je i Ekotým, který je tvořen žáky druhého stupně. Ti plánují akce, které jsme v průběhu školního roku uskutečnili. Zároveň je naší snahou zvýšit ekologické povědomí učitelů a zaměstnanců školy a pomoci jim získat klíčové kompetence, které jim v praktickém životě pomohou žít v souladu s trvale udržitelným rozvojem na Zemi. Environmentální výchova a průřezová témata ŠVP V letošním roce jsme Environmentální témata zařazovali bez větších problémů do většiny předmětů na druhém stupni, témata s environmentální tématikou byla zařazena i do projektových dnů. Na prvním stupni se environmentální témata prolínají především vlastivědou, prvoukou a přírodovědou. Prvky EVVO se prolínají také prací školní družiny. PROJEKTOVÁ VÝUKA A JEDNOTLIVÉ AKCE V letošním roce se konaly tyto akce: Projektový den Žijeme s přírodou byl zaměřen na pracovní aktivity v okolí naší školy. Z nadace Partnerství se naší škole podařilo získat částku Kč na vybudování relaxačního prostoru před školou tvořenou jedlým sadem. Obec pomohla s přípravou pozemku zbudovala val k osázení okolo ohniště. Žáci se podíleli na následné realizaci, kdy tento prostor v říjnu roku 2011 žáci osázeli ovocnými stromy a keři a trvalkami. Prostor dotvářejí lavičky a herní prvky. Na jaře roku 2012 se jednotlivé třídy podílely na dokončení úprav prostoru, který byl slavnostně otevřen na Školní slavnosti 28. června V rámci projektových dnů Vynálezy, které změnily svět, které proběhly ve dnech se žáci 2. třídy zúčastnili exkurze do vodojemu ve Velkém Beranově a vybraní žáci druhého stupně se zúčastnili exkurze do Čističky odpadních vod v Jihlavě. V rámci Ekoškoly žáci Ekotýmu prováděli analýzu produkce odpadů v jednotlivých třídách. Proběhl týden nazvaný Vážíme a třídíme, to, co už dál nesníme. Žáci celé školy po dobu jednoho týdne vážili množství papíru, plastů a ostatních odpadů, které žáci vyprodukují v jednotlivých třídách. Žáci třídy společně navštívili vzdělávací projekt Planeta Letošním tématem byl Tajemný svět Ekvádoru a Galapág. Ve školní družině celoročně probíhá projekt Rok v přírodě, v rámci kterého děti sledovali změny v přírodě během roku. V rámci tohoto projektu žáci prvního stupně pod vedením vychovatelek vytvořili tematickou výstavku, která nás provedla každým měsícem v roce. Děti vytvořili z přírodnin, které jsou typické pro daný měsíc svou krajinu a následně svá díla vystavili ve společných prostorách v hale. Akce EKODEN tentokrát proběhla netradičně až na závěr školního roku. Tentokrát byl zaměřen nejen na environmentální tématiku, ale i na tělesnou zdatnost. Žáci soutěžili v družstvech rozdělených napříč ročníky od třídy a žáci 9. Třídy si pro ně připravili úkoly na stanovištích. Soutěž byla ze dvou částí. V první části museli žáci absolvovat 5 km s jedenácti stanovišti a druhá část se odehrávala v prostorách školy. 18

19 Jako každoročně jsme se zúčastnili výchovného pořadu Lety ptáků, který k nám dovezl pan Miroslav Hořák ze záchranné stanice dravců a sov IKAROS z Chrástova u Horní Cerekve. Děti se zajímavou a interaktivní formou dozvěděli něco o jednotlivých druzích dravců. DLOUHODOBÉ PROJEKTY RECYKLOHRANÍ Již třetím rokem jsme zapojeni do celorepublikového programu společnosti EKO- KOM. Žáci plní různé úkoly (např. plakát na téma třídění odpadů) a za splněné úkoly dostávají soutěžní body, které škola promění na konci školního roku za nové vybavení školy. V letošním roce jsme získali 2 nové společenské hry. Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin. Žáci i škola samotná odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Níže uvedený certifikát vypovídá o přínosu třídění. Více informací o projektu MŠMT naleznete na 19

20 20

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Velký Beranov, 31. července 2014 Mgr. Zdeňka Pavlíčková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více