Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012"

Transkript

1 ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / Velký Beranov, 1. října 2012 Mgr. Zdeňka Zelená

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.4 Trvání pracovního poměru 2.5 Stav zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 3.2 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků 1. pololetí 5.2 Celkové hodnocení žáků 2. pololetí 5.3 Testování výsledků vzdělávání SCIO, Stonožka 2011/ třída 5.4 Celoplošné testování výsledků vzdělávání, 5., 9. třída 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Vzdělávání vedoucích pracovníků 6.2 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků 6.3 Vzdělávání v dalších prioritních oblastech 6.4 Dálkové a prezenční studium 6.5 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 6.6 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 6.7 Samostudium 7. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 9. Akce školy 10. Poradenství a prevence sociálně patologických jevů 10.1 Prevence sociálně patologických jevů 10.2 Výchovné poradenství 11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 11.1 Program EVVO 12. Spolupráce školy s rodiči 12.1 Formy spolupráce 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 14.1 Mezinárodní projekty 14.2 Projekty financované z jiných zdrojů 15. Základní údaje o hospodaření školy 2

3 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 17. Výroční zpráva o poskytování informací 18. Výroční zpráva o hospodaření 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Adresa školy Velký Beranov 331 IČ Bankovní spojení /0800 DIČ - Telefon/fax , fax: Adresa internetové stránky Právní forma Zařazení do sítě škol Příspěvková organizace , rozhodnutím MŠMT ze dne byl s účinností od tohoto data do školského rejstříku zapsán nový název organizace: Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Název zřizovatele Obec Velký Beranov Součásti školy Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna Mateřská škola Školní jídelna výdejna Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Zelená Zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Doležalová Ekonomka: Martina Hegnerová Školská rada Vznik , počet členů: Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 281 Školní družina 75 Školní klub 60 Školní jídelna 360 Mateřská škola Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku ( ZŠ a MŠ ) věk muži ženy celkem % do 20 let let

5 31-40 let let let a více let celkem ,0 % ,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání (ZŠ a MŠ) vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků ZŠ podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci Vedoucí pracovníci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel celkem Trvání pracovního poměru ( ZŠ ) doba trvání počet % do 5 let do 10 let 4 16 do 15 let 2 8 do 20 let 7 28 nad 20 let 0 0 celkem ,0 2.5 Stav zaměstnanců září 2012: 1. tř. Tumová Jindra, Mgr. 2. tř. Horká Dagmar 3. tř. Valentová Jaroslava, Mgr. 4. tř. Farkačová Monika, Mgr. 5. tř. Morkusová Jana, Mgr. 6. tř. Wacková Jana, Mgr., výchovná poradkyně 7. tř. Dočekal Petr, Mgr., metodik ICT 5

6 8. tř. Vetchá Veronika, Mgr. 9.tř. Pejčochová Ivana, Ing., koordinátorka EVVO Netřídní učitelé: Zelená Zdeňka, Mgr. ŘŠ Doležalová Renata, Mgr., ZŘŠ Macíková Ivana, Mgr. Vrzáčková Martina, Mgr., metodik prevence Kuncová Zadražilová Jaroslava, Mgr. MD od Školní družina a klub Součková Zdeňka,vedoucí vychovatelka Kuťáková Karla, Ing., vychovatelka Provozní zaměstnanci Hegnerová Martina, účetní Kalivodová Jarmila, hospodářka, vedoucí školní jídelny Krebs Petr, školník Pospíšilová Alena, uklízečka Markovičová Lenka, uklízečka Školní jídelna Prokešová Markéta, vedoucí kuchařka Lokvencová Petra Böhmová Ivana Mátlová Marie Mateřská škola Munduchová Olga, Mgr. vedoucí učitelka MŠ Škrobáková Jana, Bc. Krpálková Zuzana, Bc. Ptáčková Eva, Mgr. Smutná Daniela, provozní zaměstankyně Pulicarová Miroslava, provozní zaměstnankyně Celkem: 30 MD: 1 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávání ve školním roce 2011/2012 probíhalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Škola pro každého, který byl po úpravách a doplněních na základě vlastní evaluace a doporučeních vydán k Nepovinné předměty a zájmové kroužky

7 Ve škole je vyučován jediný nepovinný předmět: Náboženství, jehož se zúčastnilo 34 žáků (22 z 1. stupně, 12 z 2. stupně). Výuka je zajišťována Mgr. Ludmilou Krčálovou. V loňském školním roce si měli žáci možnost vybrat z 20 zájmových kroužků (sportovní,výtvarné, hudební, taneční i naučné či jazykové). Usilujeme o pestrou nabídku, abychom tak přispěli ke smysluplnému trávení volného času a zamezili šíření patologických jevů mezi našimi žáky. Kroužky probíhají ve škole pod vedením kmenových učitelů nebo ve spolupráci se žďárským střediskem volného času (taneční kroužek). Tato služba je zpoplatněna a žáci platí za účast v kroužku 100,- Kč na za měsíc. 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy : Celkem: 190 ( k ) 1. třída třída třída třída třída třída třída třída třída Hodnocení žáků 5. 1 Celkové hodnocení za 1. pololetí 2011/2012 Ze 114 žáků 1. stupně (61 chlapců, 54 dívek) 95 žáků prospělo s vyznamenáním, 50 žáků se samými jedničkami. 9 žáků prospělo se slabými výsledky. Učitelé ocenili práci dětí 16 pochvalami. Pro posílení kázně udělili 6 napomenutí třídního učitele (drobná nekázeň, zapomínání), 3 důtky třídního učitele (opakované prohřešky, neustálé zapomínání a neplnění školních povinností). Ze 76 žáků 2. stupně (42 chlapců, 34 dívek) prospělo19 žáků s vyznamenáním, z toho 3 se samými jedničkami. 12 žáků bylo hodnoceno jako slabých (specifické poruchy učení atd.), 1 žák neprospěl. Opatření na posílení kázně byla udělena v 8 případech ( NTU, DTU) 7

8 5. 2 Celkové hodnocení za 2. pololetí 2011/2012 Třída Počet žáků CH/D Žáci vyzn. Žáci samé1 Žáci slabí Žáci nepro Pochvaly NTU DTU DŘŠ Sníž. zn.ch / / / / / st / / / / / st / ZŠ / Testování SCIO V listopadu 2011 jsme provedli testování žáků 9. třídy od společnosti SCIO Stonožka 2011/2012 zaměřené na srovnání osobnostních studijních předpokladů, dovedností a znalostí z matematiky, českého a anglického jazyka. Výsledky testování: (podle výsledků žáků z celé ČR) Percentil: uvádí, kolik žáků z celkového počtu bylo lépe hodnocených Český jazyk: 55 percentil Matematika: 58 percentil OSP: 51 percentil Anglický jazyk: 46 percentil 5. 4 Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. třídy Do této zkoušky bylo zapojeno 99, 8 % všech škol, pro které bylo testování určeno (údaje ČŠI). Zkouška trvala tři týdny. Výsledky ( v procentech): 8

9 5. třída: 9. třída: Matematika: 68, 27% 58, 09 % Český jazyk: 74, 24% 78, 68 % Anglický jazyk: 61,20 % 57, 10 % 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Vzdělání vedoucích pracovníků (DVVP) Název vzdělávací akce Právní předpisy ve školství v aktuálním znění Právní předpisy ve školství v aktuálním znění Další rozvoj profesních kompetencí zástupců ředitelů Pracovní seminář ke standardům pro ZV Časový rozsah 6 hodin, hodin, hodin, 4. a hodin, Číslo akreditace Školící instituce Jméno účastníka 18534/ NIDV Ji Mgr.Zdeňka Zelená 18534/ NIDV Ji Mgr. Zdeňka Zelená 28322/ NIDV Ji Mgr. Renata Doležalová NIDV Ji Mgr. Zdeňka Zelená 6.2 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Název vzdělávací akce Časový rozsah Číslo akreditace Kurz anglického 60 hodin, 14. jazyka konverzace pro středně pokročilé jazykové přípravy učitelů Jazyková konference pro učitele angličtiny 6 hodin, / a Školící instituce Vysočina Education ZŠ Březinova Jihlava Jméno účastníka Mgr. Jindra Tumová Mgr. Jana Morkusová 6.3 Vzdělávání v dalších prioritních oblastech a) informatika Název vzdělávací akce Časový rozsah Číslo akreditace Lektor / interaktivních tabulí 2011 SmartBoard Školící instituce AV Média Praha Jméno účastníka Ing. Ivana Pejčochová 9 Dovednosti pedagoga s IT 4 hodiny, / AV Média Praha Všichni peda pracovníci

10 tabulí Smart Board Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s IT tabulí Příprava projektů na základní škole a využívání ICT techniky na ZŠ 4 hodiny, hodin, / AV Média Praha Boxed, IT ve škole Všichni peda pracovníci Mgr. Zdeňka Zelená, Mgr. Petr Dočekal b) aktuální nabídka k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Název vzdělávací Časový Číslo Školící Jméno účastníka akce rozsah akreditace instituce Evropský preventivní proekt EU Dap, program Unplugged 28 hodin, / Centrum primární prevence Magdaléna Mgr. Martina Vrzáčková Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce na 1. a 2. stupni Školení 1. pomoci pro učitele ZŠ v Kraji Vysočina Problematika dětí ohrožených násilím, sociálně právní ochrana dětí Spolupráce při řešení případů týraných a zneužívaných dětí (syndrom CAN) 8 hodin, hodin, hodin, hodin, / NIDV Ji ZZS Kraje Vysočina Kraj Vysočina Kraj Vysočina Mgr. Jaroslava Valentová, Mgr. Veronika Vetchá Všichni peda pracovníci Mgr. Martina Vrzáčková Mgr. Martina Vrzáčková Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 8 hodin, / Fakulta sportovních studií MU Brno Mgr. Jana Wacková Prezenční a dálkové studium

11 Druh studia - kombinované Pedagogická fakulta MU Brno učitelství 1. stupeň Pracovník Horká Dagmar 6.5 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Studium v oblasti pedagogických věd Pracovník Pejčochová Ivana, Ing. 6.6 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Specializační studium v oblasti ICT podle vyhl. č. 317/2005 Sb. Pracovník Dočekal Petr, Mgr. 6.7 Samostudium Prázdniny Počet dnů Vánoční prázdniny ředitelské volno Jarní prázdniny 5 Celkem Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub Hodnocení činnosti školní družiny ve školním roce 2011/2012 Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle jednotlivých ročních období. Program ŠD byl zaměřen nejvíce na činnost zájmovou, rekreační, sportovní a přípravu na vyučování ve II. oddělení. Program ŠD doplňovaly různé didaktické hry. I v letošním školním roce probíhala četba knih, které si děti rády přinášely. Přečetli jsme celkem 14 knih. Účastnili jsme se výtvarných soutěží: Sluníčko 10 Ježci Sluníčko 11 Sova, Strašidýlko Sluníčko 12 Pejsek Jihlavské listy Podzimní výzdoba, Moje hračka, Pohádkové postavy, Moje maminka Začátkem října se uskutečnila přírodovědná soutěž pro ročník. V podzimním a jarním období jsme navštěvovali školní hřiště a pravidelně dvakrát v týdnu tělocvičnu ZŠ. V návaznosti na loňský školní rok jsme letos pokračovali s pěstováním vlastní rostlinky ke Dni matek. Bylo zasazeno 56 lístků fialek. Po celý rok jsme pečovali o muškáty, které zdobí prostředí hlavního vchodu ZŠ. V letošním školním roce byla přírodovědná činnost doplněna projektem Rok v přírodě. Děti pomohly s výzdobou jednotlivých měsíců a učily se básně, které každý měsíc charakterizovaly. V přírodovědné činnosti jsme využívali také odpadový materiál kelímky od jogurtů, Bobíků a krabice od mléka, do kterých jsme rostliny sázeli. V říjnu a listopadu jsme zhotovili 75 kusů skládaných květin ke Dni seniorů, 50 kusů vánočních hvězd na ozdobení vánočního stromku v Jihlavě. V prosinci ŠD uspořádala vánoční prodejní výstavu háčkovaných výrobků. Výtěžek 1240,- byl věnován na pomoc indickému chlapci Arifovi. Vánoční atmosféru doplnilo zdobení perníčků, výzdoba ŠD a chodby. V lednu ŠD vyrobila 20 kusů dárkových krabiček Pejsek a kočička - pro děti 11

12 k zápisu do 1. třídy. Děti pomohly s výzdobou školního plesu výrobou listů z krepového papíru, které ozdobily krabičky s liliemi. V únoru ŠD zhotovila pohádkové postavy určené k výzdobě sálu KD Velký Beranov pro karneval pořádaný TC Jeclov. V témže měsíci jsme uspořádali karneval pro ročník naší ZŠ. Začátkem dubna se uskutečnila velikonoční prodejní výstava. Výtěžek 1300,- byl použit následovně: 500,- na pomoc indickému chlapci Arifovi a 800,- pro potřebu ŠD. Činnost v dubnu pokračovala zorganizováním dopravní soutěže ve spolupráci s p. učitelkami I. stupně. Děti na kolech a koloběžkách absolvovaly jízdu zručnosti na 10 stanovištích, dopravní testy a odpovídaly na otázky ze zdravovědy. Pravidelně bylo hodnoceno chování žáků, předány drobné odměny. Ve ŠD se během školního roku nestal žádný vážný úraz. 8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Pro tuto oblast je na škole vytvořen dlouholetý systém sledování žáků, jejich evidence a práce s nimi. Karty těchto žáků jsou výchovným poradcem pravidelně doplňovány, řešení a potřeby sledovaných žáků jsou projednávány individuálně s příslušnými vyučujícími i třídními učiteli. O stavu podává výchovný poradce zprávu na pedagogických radách. V tomto školním roce bylo integrováno 14 žáků, většina z nich s vývojovými poruchami učení nebo chování, v jednom případě z důvodu tělesného postižení. Spolupracujeme s poradenskými zařízeními v Kraji Vysočina, a to zejména při tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů. 9. Akce ve školním roce 2011/12, metodické sdružení 1., 2. stupně Některých akcí se účastnili jednotlivci, jiné byly výběrové z několika tříd nebo se jednalo o celoškolní akci II. stupně. Oblast ekologická: - třídění odpadů - proškolení Eko týmu - ekologický den - EKODEN Oblast tělovýchovná: - přespolní běh - stolní tenis - Silák roku - Pohár rozhlasu - minifotbal Soutěže: - olympiáda českého jazyka - dějepisná olympiáda - zeměpisná olympiáda - konverzační soutěž v anglickém jazyce - matematický klokan - recitační soutěž Ostatní akce: - Příběhy bezpráví - kulturně poznávací zájezd do předvánočního Linze - zimní sportovní den - kulturní program 9. třídy na školním plese - Anglický den ve škole (konverzace s rodilým mluvčím) 12

13 - Planeta Lety ptáků - Scio testy žáků 9. třídy - testování znalostí žáků 9. třídy - program na zahradní slavnost - návštěva muzikálu v Praze - návštěva představení v Horáckém divadle - workshop pro redakce časopisů mimopražských ZŠ na téma čtenářská gramotnost a mediální výchova - sázení rostlin a stromků před školou, projekt Relaxace v jedlém lese - dokončení relaxačního koutku před školou, projekt Relaxace v jedlém lese - Právo hrou - Poznej Vysočinu - integrovaný záchranný systém - studijně poznávací pobyt 10 nej z Anglie a Paříže, květen 2012 Metodické sdružení 1.stupně pracuje průběžně během celého školního roku. Základem práce je úzká a každodenní spolupráce mezi vyučujícími a vychovatelkami ŠD, popřípadě rodiči. Do plánu práce jsme si zařadili 5 oblastí. Celý rok jsme realizovali projekt EU peníze školám 1.4 Moderní škola. Klíčová aktivita I/1 Individualizace výuky probíhala ve 2. třídě (dělená hodina), I/2 Inovace, materiály pro zkvalitnění výuky ČIG vytvářely a ověřovaly p. uč. Valentová a Horká. Na klíčovou aktivitu II/2 Cizí jazyky se zaměřily p.uč. Tumová a Morkusová. Další materiály, které jsme vytvářeli patří do šablony III/2 Využití ICT. Ověřování materiálů probíhalo na interaktivních tabulích. Učiteli i dětmi je tato forma práce velice kladně hodnocena. P.uč. Tumová absolvovala v rámci šablony II/4 roční jazykový kurz anglického jazyka a všichni jsme byli proškoleni v šabloně III/3 Využití ICT. P. uč. Valentová získala další poznatky v oblasti I/3 Čtenářské a informační gramotnosti(čig). Základním cílem všech vyučujících bylo poskytnout dětem základy všeobecného vzdělání podle ŠVP Škola pro každého. U dětí jsme rozvíjeli tvořivé myšlení, samostatnost, vedli jsme je k práci s informacemi. Pomáhali nám nejen tištěné materiály, ale i interaktivní výukové materiály a práce na tabulích, internet. Celkem jsme letos měli 8 integrovaných žáků. S nimi vyučující postupovali podle doporučení a děti navštěvovaly dyslektický kroužek p. uč. Valentové. Tři žáci pracovali podle IVP, rodiče jednoho žáka využili možnosti slovního hodnocení v jazycích a matematice. Slušné chování, vyjadřování, ohleduplnost, spolupráce, kázeňské návyky a plnění povinností jsou součástí každého dne ve škole a vyžadují soustavnou pozornost a působení. Podíl na pěkném prostředí ve škole měli především žáci 3. třídy s výtvarným projektem Kočičí povídání, Ahoj podzime! nebo projektem malování na sklo Akvárium. Zapojili se i prvňáci s projektem Vítáme jaro. O tom, že máme ve škole opravdu šikovné děti se mohla veřejnost dozvědět také z Jihlavských listů, které průběžně zveřejňovaly práce dětí v Pastelníčkovi nebo jarní soutěži Moje maminka. Starší žáci (4. a 5. třída) opět získali velmi pěkné umístění ve fotbalové soutěži McDonald s Cupu. Překvapením bylo vítězství v okresním kole ve vybíjené a následné 4. místo v krajském kole této soutěže. Velmi dobře byly dětmi i rodiči hodnoceny celoroční projekty, Ekoden, Zahradní slavnost, Lety ptáků, Kouzelný vláček i Integrovaný záchranný systém. 13

14 Metodické sdružení 2. stupně koordinuje spolupráci učitelů 2. stupně. Novinkou v činnosti ve školním roce 2011/2012 byla příprava a realizace absolventských prací žáků 9. třídy. Absolventská práce je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělání. Jejím cílem není shromažďování co největšího počtu konkrétních informací, ale prezentace osobnosti žáka a jeho kompetencí. Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti: schopnost dlouhodobější samostatné práce schopnost vyhledávání a zpracování informací schopnost integrovat (spojovat) učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky schopnost napsat vlastní text (úvahu) na dané téma schopnost grafického, popřípadě výtvarného, nebo technického zpracování tématu schopnost vyjadřovat se písemně v cizím jazyce schopnost praktické práce na PC napsat a upravit text pomocí textového programu v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu Obhajoby absolventských prací prokázaly vysokou úroveň přípravy žáků a rozhodně budeme v tomto trendu i nadále pokračovat. 10. Poradenství a prevence sociálně patologických jevů 10. 1Prevence sociálně patologických jevů Také ve školním roce 2011/2012 byly pro žáky pořádány akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, jejichž cílem je zabránit šíření těchto jevů a zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči těmto negativním vlivům okolí. V tomto školním roce jsme pokračovali ve formování zdravého životního stylu žáků. Po celý rok se konaly nejrůznější přednášky a akce zaměřené na tuto problematiku např. Zdravé zuby, Preventivní pořad Pervitin, Láska ano, děti ještě ne, Zimní sportovní den, EKO den aj. Dále jsme se věnovali nebezpečím a hrozbám na internetu, trestní odpovědnosti žáků, prevenci proti intoleranci a omezování lidských práv či dopravní gramotnosti. Pokračovala i prevence týkající se odbourávání užívání návykových látek a to nejen v rámci Evropského preventivního projektu EU DAP - program UNPLUGGED. Škola i nadále spolupracuje s centrem prevence VRAKBAR, Policií Kraje Vysočina, která nabízí preventivní programy pro žáky ročníků a Městskou policií Jihlava, která nabízí ucelené metodické programy pro ročníky. V rámci této spolupráce probíhají ve škole pravidelně bloky primární prevence. Škola je také zapojena do projektu První pomoc do škol. V rámci tohoto projektu proběhly ve škole pro žáky 8. ročníku výukové bloky týkající se první pomoci, se zaměřením na důležité a život zachraňující úkony, s důrazem na praktické nácviky s použitím improvizovaných pomůcek. V tomto roce jsme začali nově spolupracovat s Centrem primární prevence Magdaléna a realizovali jsme v 6. ročníku již výše zmíněný Program Unplugged, který se týká drogové prevence, sociálního vlivu a osobních dovedností. V září 2011 se žáci 1. ročníku zúčastnili semináře Zdravé zuby, zaměřeného na prevenci zubního kazu. V říjnu 2011 navštívili žáci 9. ročníku preventivní přednášku Pervitin, v dubnu 2012 pak žáci ročníku absolvovali přednášku týkající se sexuální výchovy a osvěty na téma Láska ano, děti ještě ne. V červnu 2012 žáci 9. ročníku navštívili výstavu 14

15 Znalostí historie proti extremismu. Žáci 3. ročníku absolvovali v červnu přednášky na téma Prevence úrazů. Žáci 2. stupně absolvovali preventivní přednášky Městské policie. Dále se pak žáci všech ročníků zúčastnili preventivních přednášek Policie Kraje Vysočina. Cílem těchto přednášek bylo seznámit, případně prohloubit znalosti dětí na I. stupni základních škol v oblasti bezpečnosti v silničním provozu (základní pravidla silničního provozu, druhy a účel dopravních značek, bezpečný pohyb na silnici, vybavení jízdního kola atp.). Dalším cílem pak bylo seznámit žáky II. stupně s nástrahami a nebezpečími číhajícími na internetu (bezpečný internet, problematika sociálních sítí, kyberšikana, kybergrooming, zneužití osobních údajů). Dále se přednášky týkaly odpovědnosti žáků v případě protiprávního jednání (trestní odpovědnost mládeže), sankce a tresty, rozbor základních pojmů: přestupek, trestný čin, krádež, poškozování cizí věci, sprejerství, ublížení na zdraví, šikana, trestné činy v dopravě, alkohol, drogy, tabákové výrobky související trestné činy (prevence). Žáci 1. stupně se pak seznámili se Záchranným integrovaným systémem ČR. Žáci 4. ročníku absolvovali výukový blok v oblasti dopravní výchovy. V 6. ročníku byl realizován preventivní program Unplugged. Unplugged je program projektu EUDAP (EUROPEAN DRUG ABUSE PREVENTION), který vyvíjelo 7 členských zemí EU v čele s Itálií, Švédskem a Belgií. Jedná se o školní program prevence užívání návykových látek pro dospívající ve věku let, protože právě v tomto věku začínají experimentovat s drogami (především s tabákem, alkoholem a konopím). Program se skládá z 12 lekcí a zaměřuje se jednak na to, aby se žáci dozvěděli o drogách a o zdravotních následcích jejich užívání pravdivé informace. Dále také vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí a interaktivity, proto nejsou lekce zaměřeny jen na informace, ale žáci mají možnost procvičit si různé druhy chování, aby byly posíleny postoje a dovednosti, které pomáhají odolávat tlakům užívat drogy. Cílem tedy je, vybavit žáky správnými informacemi a konkrétními dovednostmi, aby dokázali odolávat vlivům sociálního prostředí. V listopadu 2011 se na škole uskutečnila projekce dokumentu Nikomu jsem neublížil v rámci celostátního projektu Jeden svět na školách dokumentární filmy o československých dějinách. Žáci měli možnost diskutovat s pozvaným hostem, spisovatelkou a pamětnicí paní Ludmilou Klukanovou, která žákům přiblížila vlastní zkušenosti a zážitky z doby, kdy byli lidé pro své názory a přesvědčení režimem pronásledováni. Hlavními tématy tedy byly omezování lidské svobody, intolerance a potlačování lidských práv. Do projektu byli zapojeni žáci tříd. V souvislosti s dalším vzděláváním se v tomto roce metodik prevence zúčastnil následujících seminářů: 11. Multidisciplinární spolupráce při řešení případů týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). 12. Problematika dětí ohrožených násilím mezi rodiči. 13. Evropský preventivní projekt EU DAP, program UNPLUGGED. Témata týkající se primární prevence byla integrována do hodin Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví. Průběžně byly v těchto hodinách využívány i dokumentární filmy s tématikou sociálně patologických jevů. Hlavním pilířem prevence i nadále zůstává mimoškolní aktivita dětí (široké spektrum volnočasových aktivit v podobě specializovaných zájmových útvarů a sportovních činností), která je chápána jako alternativa vhodného využití volného času. V průběhu školního roku 2011/2012 nebyly řešeny žádné závažné výchovné a kázeňské problémy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 15

16 Seznam vybraných akcí pro Název organizace provádějící prevenci - přednášku Kraj Vysočina kancelář WHO v ČR ZŠ nad Plovárnou Jihlava Sdružení Podané ruce Brno, o. s prevence a léčba drogové závislosti KŘ Policie Kraje Vysočina Městská policie Jihlava Kamil Barák Český červený kříž, Kraj Vysočina Vzdělávací agentura pro mládež CAT Ostrava MUDr. Petr Kovář Státní zdravotní ústav Policie ČR DH Jihlava Kraj Vysočina Policejní škola Jihlava Mgr. Martina Vrzáčková Téma bloku / oblast Datum Třída Zdravé zuby Září ročník 2 Dopravní výchova Preventivní pořad Pervitin přednáška v Divadle Na Kopečku Preventivní programy dopravní výchova, nástrahy a nebezpečí na internetu, trestní odpovědnost Preventivní přednášky První pomoc do škol, Záchranný zdravotní systém Sexuální výchova a osvěta - Láska ano, děti ještě ne. Říjen 2011 Březen 2012 Duben 2012 Květen ročník 10 Září ročník 2 Říjen 2011 Listopad 2011 Únor 2012 Duben 2012 Květen 2012 Postupně ročník Postupně ročník Počet hodin ročník 9,5 Duben ročník 1, 5 Prevence úrazů Červen ročník 6 Integrovaný záchranný systém Znalostí historie proti extremismu Projekt EU DAP - Program UNPLUGGED Červen ročník 4 Červen ročník 2 Listopad 2011 Červen ročník 21 16

17 10. 2 Výchovné poradenství Víceletá gymnázia: z pátého ročníku ze sedmého ročníku 4 0 Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků: počet žáků typ školy obor okres 2 Střední škola stavební instalatér Jihlava 2 stavebnictví 3 Střední průmyslová škola strojírenství Jihlava 2 informační technologie 1 Střední škola dostihového sportu chovatel koní Praha 2 Střední škola technická mechanik,seřizovač Jihlava silnoproud 1 Trivis Jihlava 1 Gymnázium všeobecný Jihlava 1 Střední škola informatiky+cestovního ruchu obchodník Humpolec 1 Střední hotelová škola hotelnictví Velké Meziříčí 1 Střední chemická škola požární ochrana Pardubice 17

18 11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 11.1 Program environmentálního vzdělávání Naše škola je v současné době zapojena do programu Ekoškola. Je to mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Součástí této snahy je zapojení žáků do řady projektů prolínajících se předměty jako je například Přírodopis, Výchova ke zdraví, Zeměpis, Chemie, Občanská výchova nebo Pracovní činnosti. Součástí Ekoškoly je i Ekotým, který je tvořen žáky druhého stupně. Ti plánují akce, které jsme v průběhu školního roku uskutečnili. Zároveň je naší snahou zvýšit ekologické povědomí učitelů a zaměstnanců školy a pomoci jim získat klíčové kompetence, které jim v praktickém životě pomohou žít v souladu s trvale udržitelným rozvojem na Zemi. Environmentální výchova a průřezová témata ŠVP V letošním roce jsme Environmentální témata zařazovali bez větších problémů do většiny předmětů na druhém stupni, témata s environmentální tématikou byla zařazena i do projektových dnů. Na prvním stupni se environmentální témata prolínají především vlastivědou, prvoukou a přírodovědou. Prvky EVVO se prolínají také prací školní družiny. PROJEKTOVÁ VÝUKA A JEDNOTLIVÉ AKCE V letošním roce se konaly tyto akce: Projektový den Žijeme s přírodou byl zaměřen na pracovní aktivity v okolí naší školy. Z nadace Partnerství se naší škole podařilo získat částku Kč na vybudování relaxačního prostoru před školou tvořenou jedlým sadem. Obec pomohla s přípravou pozemku zbudovala val k osázení okolo ohniště. Žáci se podíleli na následné realizaci, kdy tento prostor v říjnu roku 2011 žáci osázeli ovocnými stromy a keři a trvalkami. Prostor dotvářejí lavičky a herní prvky. Na jaře roku 2012 se jednotlivé třídy podílely na dokončení úprav prostoru, který byl slavnostně otevřen na Školní slavnosti 28. června V rámci projektových dnů Vynálezy, které změnily svět, které proběhly ve dnech se žáci 2. třídy zúčastnili exkurze do vodojemu ve Velkém Beranově a vybraní žáci druhého stupně se zúčastnili exkurze do Čističky odpadních vod v Jihlavě. V rámci Ekoškoly žáci Ekotýmu prováděli analýzu produkce odpadů v jednotlivých třídách. Proběhl týden nazvaný Vážíme a třídíme, to, co už dál nesníme. Žáci celé školy po dobu jednoho týdne vážili množství papíru, plastů a ostatních odpadů, které žáci vyprodukují v jednotlivých třídách. Žáci třídy společně navštívili vzdělávací projekt Planeta Letošním tématem byl Tajemný svět Ekvádoru a Galapág. Ve školní družině celoročně probíhá projekt Rok v přírodě, v rámci kterého děti sledovali změny v přírodě během roku. V rámci tohoto projektu žáci prvního stupně pod vedením vychovatelek vytvořili tematickou výstavku, která nás provedla každým měsícem v roce. Děti vytvořili z přírodnin, které jsou typické pro daný měsíc svou krajinu a následně svá díla vystavili ve společných prostorách v hale. Akce EKODEN tentokrát proběhla netradičně až na závěr školního roku. Tentokrát byl zaměřen nejen na environmentální tématiku, ale i na tělesnou zdatnost. Žáci soutěžili v družstvech rozdělených napříč ročníky od třídy a žáci 9. Třídy si pro ně připravili úkoly na stanovištích. Soutěž byla ze dvou částí. V první části museli žáci absolvovat 5 km s jedenácti stanovišti a druhá část se odehrávala v prostorách školy. 18

19 Jako každoročně jsme se zúčastnili výchovného pořadu Lety ptáků, který k nám dovezl pan Miroslav Hořák ze záchranné stanice dravců a sov IKAROS z Chrástova u Horní Cerekve. Děti se zajímavou a interaktivní formou dozvěděli něco o jednotlivých druzích dravců. DLOUHODOBÉ PROJEKTY RECYKLOHRANÍ Již třetím rokem jsme zapojeni do celorepublikového programu společnosti EKO- KOM. Žáci plní různé úkoly (např. plakát na téma třídění odpadů) a za splněné úkoly dostávají soutěžní body, které škola promění na konci školního roku za nové vybavení školy. V letošním roce jsme získali 2 nové společenské hry. Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin. Žáci i škola samotná odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Níže uvedený certifikát vypovídá o přínosu třídění. Více informací o projektu MŠMT naleznete na 19

20 20

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Velký Beranov, 31. července 2014 Mgr. Zdeňka Pavlíčková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více

Výroční zpráva 2010-2011

Výroční zpráva 2010-2011 Výroční zpráva 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 a o hospodaření školy za rok 2010 Strana 2 Výroční zprávu schválila pedagogická rada, dne 20. 9. 2011. Mgr. Zdeňka Zelená ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2350/10-T Název: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Sídlo: 739 12 Čeladná 551 IČO: 0075028948 Identifikátor: 600133656

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 133 796 Termín konání inspekce: 18. 19.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více