precheza noviny Rozhovor Evropská konference o fotokatalýze JEP 2013 říjen 2013 číslo 5 Elektronická likvidace faktur v Precheze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "precheza noviny Rozhovor Evropská konference o fotokatalýze JEP 2013 říjen 2013 číslo 5 www.precheza.cz Elektronická likvidace faktur v Precheze"

Transkript

1 Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT precheza noviny říjen 2013 číslo 5 Mezinárodní konference barev a laků na Ukrajině Již jedenáctý ročník konference CIS Coatings and Raw Materials Market, pořádaný ruskými společnostmi Business Forum a Chem-Courier, se konal září 2013 v krymském letovisku Alušta. Precheza a.s. se jako bronzový sponzor účastnila společně s naším výhradním distributorem pro titanovou bělobu v Rusku společností Chimton, historicky poprvé. Jedná se přitom o největší akci v ruském měřítku s tímto zaměřením. Konference má ojedinělý význam jak pro ruské výrobce barev a nátěrových hmot, tak pro jejich odběratele a dodavatele. Jako jedni z dodavatelů surovin na ruský trh jsme mohli na našem stánku prezentovat výrobky PRETIOX a FEPREN a zároveň být aktivní při řadě obchodních a technických jednání s našimi distributory a jejich zákazníky. Nebyli jsme přitom ani zdaleka jediní zahraniční účastníci. Kromě ruských společností se představili zástupci Běloruska, Německa, Rozhovor Andrej Babiš: Jít k volbám je možnost, jak něco změnit. Do předčasných parlamentních voleb zbývá několik dní. V kampani finišuje i nováček na politické scéně hnutí ANO. S jeho lídrem Andrejem Babišem jsme mluvili o tom, co můžou tyto volby zemi přinést. Hlavně nenechte o své budoucnosti a o budoucnosti svých dětí rozhodovat druhé, vzkazuje voličům. S hnutím ANO jste po prázdninách navštívil všechny kraje republiky. Mají lidé v různých regionech různé potíže, anebo nás trápí podobné věci? Ve všech krajích je největším problémem nezaměstnanost, nejistota a nedostatek peněz. Praha je specifická, ale už i v hlavním městě jsou obavy o práci a budoucnost Pražanů může být taky problematická. Lidi zkrátka trápí, jestli budou mít z čeho zaplatit nájem, energie a jestli budou mít z čeho žít. Nevědí, co bude. My na to říkáme, že budeme podporovat zaměstnavatele, kteří dají práci absolventům, lidem nad padesát, ale i dalším skupinám, které jsou nezaměstnaností nejohroženější. Jaké problémy by se v krajích měly řešit? Všude jsou problémy především s financemi. Je tu nedostatek peněz pro centra, která pečují o osamělé děti, pro postižené, nejsou tu peníze na dlouhodobě nemocné, stát nestaví byty ani pro seniory ani pro mladé, celá sociální oblast je podfinancovaná. Ale nemáme peníze už ani na sport, který nám dělá ve světě rozhodně lepší reklamu a nese vysokou prestiž, nemáme finance na kulturu. Všichni musí prosit o dotace, obíhat úřady, kraje, ministerstva. Naše nadace se snaží pomoci, ale bohužel nemůžeme Polska, Rakouska, Španělska, Ukrajiny, USA a Uzbekistánu. Konference se tak zúčastnilo přes 250 návštěvníků z 80 firem. V první řadě je nutno ocenit skvělou organizaci, výbornou dostupnost informačních a statistických materiálů a osobní přístup organizátorů ke všem účastníkům. Mimo plného využití přednáškového sálu, kde probíhaly obchodní přednášky a diskusní fóra zástupců jednotlivých velkých ruských firem a dodavatelů surovin, se v přilehlé budově prezentovaly praktické výsledky hodnocení kvality barev spojené s vylepšením jejich parametrů při udržení ceny a využití ekologických surovin pro jejich výrobu. I když jsme byli mírně ve stínu velké konkurence platinového sponzora firmy DuPont, přesto se nám dařilo v diskuzích držet krok. Dobrou reklamou byla pro naši sesterskou firmu Synthesii prezentace ruského prodejce společnosti Afaya na téma záměna zdraví škodlivých organických pigmentů obsahujících chrom a olovo nezávadnými pigmenty ze Sythesie a to při zachování všech kvalitativních parametrů. Situace na ruském trhu pro nás, jako výrobce titanové běloby, není dobrá. Roste konkurence čínských výrobců, z nichž mnozí dodávají kvalitní a stabilní zboží, v průběhu roku navíc stále klesají ceny chloridových druhů nabízených firmami zastoupenými v Rusku zejména Du Pont, Cristal Global a Huntsman. Dá se předpokládat, že během 4. kvartálu se pro nás situace nijak nezlepší. Přes nelichotivou situaci náš distributor v Rusku usiluje o rozšíření uplatnění našich, zatím převážně barvářských druhů na trhu. Podle odezvy jak z konference, tak z návštěv v jednotlivých firmách jsou si výrobci vědomi lepší kvality zejména RGZW oproti druhům Crimea Titan. Snažíme se více proniknout i s plastikářskými druhy RGX, R200P a RG18P a s našimi specialitami - R200M a AV- 01FG. V posledně jmenovaném případě máme velkou příležitost, protože v ruském prostředí tlak na kvalitní nezávadné přísady do potravin roste. Ruský průmysl absorboval v minulém roce tun importované titanové běloby (údaj za rok 2012, zdroj Chem-Courier). Precheza přispěla k tomuto číslu svým podílem cca 800 tun. Z pohledu rozšíření kapacity naší výroby v příštím roce jsme schopni množství dodávek navýšit. Vše závisí jak na situaci na ruském trhu, tak na vývoji cen titanové běloby na světě. Marian Bartoš, Eva Jehlářová pomoct všem. Nemáme takové páky jako stát, který vyhazuje miliardy za pochybné projekty pochybných firem. Jenže všechna ta opatření v sociální oblasti, o kterých mluvíte, budou nejdřív něco stát. Kde na ně vezmete? Jedním z největších problémů naší země jsou pravidla. Protože tu pravidla nefungují, tak se tomuhle státu nedaří vybírat daně. Nebo je prostě stát vybírat nechce, proto tu asi existují všechny ty výjimky, kličky a nesmysly. Pokračování na str. 4 Foto: archiv PRECHEZA Foto: archiv ANO Evropská konference o fotokatalýze JEP 2013 Třetí konference European Symposium on Photocatalysis se konala ve slovinské Portoroži. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 190 návštěvníků z 31 zemí. Fotokatalýza je inovativním prostředkem k ochraně životního prostředí. str. 2 Elektronická likvidace faktur v Precheze Konference Pregips Monosal 2013 Tento projekt byl v Precheze zaveden v září Nahradil papírovou formu schvalování došlých faktur likvidačními razítky a podpisy jednotlivých schvalovatelů. Celý proces elektronické likvidace faktur je velmi náročný jak z technického hlediska, tak i z pohledu organizace práce účetních i schvalovatelů. str září 2013 prodejní útvar Prechezy uspořádal v pořadí již šesté setkání obchodních partnerů odběratelů sádrovce Pregips a Monosalu, které se koná pravidelně každé dva roky. Na konferenci byli pozváni hlavní odběratelé bílého průmyslového sádrovce a monohydrátu síranu železnatého. Pozvání přijali v převážné míře výrobci cementu a sádry z tuzemska i Slovenské republiky. str. 3

2 2 události precheza říjen 2013 Jubileum v zaměstnání ŘÍJEN 30 let Tikal Oldřich provozní elektrikář Životní jubileum ŘÍJEN 50 let Ides Eduard samostatný výrobní dispečer Kocián František mistr ÚŽP Zábranský Ivo chemik hydroseparace Aktuality z odborů Dne se konala odborová konference ZO OS ECHO. Kromě standardní náplně (volba komisí, kontrola usnesení z minulé konference, zpráva o činnosti Základní organizace, zpráva o hospodaření, zpráva Revizní komise, zpráva o hospodářské situaci Prechezy) proběhla volba komise pro kolektivní vyjednávání, která bude řešit znění Kolektivní smlouvy pro rok 2014 a zasedat bude ve složení: Ing. Blaťák David Ing. Frydrýšek Josef Havelka Roman Grečmal Zdeněk Ing. Mrázek Petr Fürbacher David Hynčica Roman RNDr. Pikal Petr Michal Mlčoch V měsíci říjnu proběhne vyjednávání staré Rady pro kolektivní vyjednávání se zástupci zaměstnavatele. Na programu bude jednání o vyplacení záloh za cílové odměny a odměny za HV za rok Odborová organizace uspořádala pro zaměstnance a.s. Precheza dne zájezd do Českého Těšína. Dále na středu připravuje turnaj ve stolním tenise. Bližší informace se dozvíte u pana Michala Mlčocha nebo na nástěnkách. Výzva našim zaměstnancům Žádáme všechny zaměstnance a především naše důchodce o spolupráci při kompletaci materiálů o společnosti Precheza a.s., Přerov za uplynulých 120 let. Pokud někdo z vás vlastní zajímavé fotografie, dokumenty či příběhy z historie naší společnosti, prosíme o jejich předání paní Sylvě Lovasové, úsek Personalistika, popř. elektronické materiály na adresu: Personalistika Jak se správně marodí Už od loňska platí nová pravidla pro zaměstnance s přiznanou pracovní neschopností. Jasně říkají, co si nemocný může, ale především co si nemůže během nemoci dovolit. Pravidlem číslo 1 je, že pokud pobíráte nemocenskou, musíte dovolit nechat se zkontrolovat, jestli dodržujete předepsaný léčebný režim. Během prvních 21 dnů pracovní neschopnosti kontrolu provádí pověřená osoba zaměstnavatele. Je to logické: v tomto období nedostáváte nemocenské, ale zaměstnavatel vám od čtvrtého dne vyplácí z vlastní kapsy takzvanou náhradu mzdy. Precheza pravidelně takové kontroly provádí a nějaké odskočení si se opravdu nevyplatí. V loňském roce bylo zaměstnavatelem zkontrolováno 35 nemocných a letos to bylo už 57 případů, kdy kontrolor PRE- CHEZY zazvonil u dveří zaměstnance- -maroda. Dalšími kontrolory jsou pak zaměstnanci správy sociálního zabezpečení. Ti se u vás doma můžou zjevit kdykoli po dobu pracovní neschopnosti. Nemocný zaměstnanec je povinen předat nejpozději do 3 dnů lékařem vystavenou neschopenku zaměstnavateli, sociálka se o jeho pracovní neschopnosti dozví od lékaře. Ten je povinen správu sociálního zabezpečení o vaší neschopence informovat nejpozději den poté, co vám ji vystavil. Aplikační servis Evropská konference o fotokatalýze JEP 2013 V řadě již třetí konference Journées Européennes de la Photocatalyse se konala ve slovinské Portoroži. Toto setkání je realizováno v dvouleté periodě a letos bylo organizováno pod záštitou Evropské fotokatalytické federace (EPF) a univerzity v Nové Gorici. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 190 návštěvníků z 31 zemí. Více než 25 let je fotokatalýza shledávána inovativním prostředkem k ochraně životního prostředí. Je dokázáno, že mnohé znečištění způsobené činností člověka může být efektivně a poměrně levně tímto způsobem eliminováno. Vše pomocí řízeně vyráběných nano-materiálů, jejichž principiální funkčnost má kořeny v přírodních Nové místo pro testování nám dává vítr do plachet V jednom z minulých čísel Novin Precheza jsme informovali o plánovaném přesunu povětrnostní stanice v lokalitě Hostýnských vrchů. Po pár měsících zařizování a budování je vše hotovo, jsme přestěhováni. První dojmy z nového místa jsou po třech měsících provozu více než skvělé. Obslužnost, bezchybný přenos dat a koordinace s obsluhou ČHMI jsou nespornými výhodami nového místa pro testování. Snad jediným negativem, jak zmiňuje samotný A totéž platí o změnách vašeho léčebného režimu to znamená, když vám například po kontrole povolí vycházky, na sociálce to nejpozději následující den musí vědět. Pokud byste si chtěli přece jen odskočit z postele, pořádně si to rozmyslete. Nespoléhejte, že nikdo nepřijde navečer, že se k vám nikdo nebude obtěžovat o víkendu, nebo že už u vás jednou byli. Když u vás kontrolor zazvoní, mějte připraven 2. díl neschopenky - Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti Průkaz práce neschopného pojištěnce, a také občanský průkaz, aby mohl kontrolor ověřit, že kontrolovaným jste skutečně vy. Abyste se vyhnuli zbytečným problémům, už ve chvíli, kdy vám lékař neschopenku vystavuje, nadiktujte mu přesnou adresu, kde během pracovní neschopnosti budete. Nemusí to nutně být místo vašeho trvalého bydliště. Pamatujte i na označení dveří jmenovkou a dbejte, abyste měli funkční zvonek. Vymlouvat se později, že kvůli zákonitostech. Fotokatalýza je postupem času zaváděna do různých aplikačních odvětví. Současné použití fotokatalyzátorů má potenciál především v energetice, při čištění vod, vzduchu a pro samočistící nadpis, jsou extrémní větrné podmínky, které jsou dány nekrytým prostorem vrcholku Marušky, hůře pro obsluhu, ale o to lépe pro samotné vzorky, jelikož dostanou opravdu extrémní dávku snad všech klimatických složek. Jan Přikryl Foto: archiv PRECHEZA povrchy a právě tato témata tvořila nosné pilíře letošního ročníku vědecké konference. Zazněly příspěvky od akademických pracovníků světových univerzit, výzkumných ústavů, ale i příspěvky z praxe, tedy od výrobců samotných fotokatalyzátorů, potažmo finálních výrobků, v nichž jsou fotokatalyzátory zapracovány. Co se probíraných diskuzí týče, mezi stěžejní problémy stále patří neuniformní legislativa, různorodost testovacích metodik jak samotných nano-materiálů, tak jejich aplikací, tedy variant, kdy jsou zakomponovány do různých matric či průmyslových technologií. Další nejasnosti jsou v definicích světelných zdrojů. Oproti tomu stav Venkovní a vnitřní teplota [ C] Venkovní a vnitřní vlhkost [%] Atmosférický tlak [hpa] Heat Index (index horka) [ C] THSW Index (pocitová teplota) [ C] Chlad větru [ C] Rychlost větru [m/s] Zdroj: rozbitému zvonku jste kontrolorovi nemohli otevřít, by vám rozhodně nemuselo projít. Pokud to váš zdravotní stav umožní, může vám lékař povolit vycházky. Ty mohou trvat maximálně šest hodin denně v době mezi sedmou hodinou ranní až sedmou hodinou večerní. Ve výjimečných případech vám může lékař povolit i individuální vycházky, ovšem musí k tomu dostat souhlas od posudkového lékaře. Podle zákona o nemocenském pojištění může být pojištěnci, který porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce nebo nesplnil povinnost součinnosti při kontrole, nemocenské dočasně kráceno nebo odňato, a to na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení režimu, ne však déle než do skončení dočasné pracovní neschopnosti, při níž došlo k porušení tohoto režimu. Jestliže nemocenské již bylo vyplaceno, považují se vyplacené částky na nemocenském za přeplatek, který je pojištěnec povinen plátci dávky uhradit. Pokud už dojde k tomu, že nebudete doma, když za vámi přijde kontrola, na nic nečekejte a co nejdřív to řešte. Kontrolor vám doma, respektive na místě, které jste měli uvedené v neschopence, nechá oznámení o provedené kontrole s instrukcemi, jak máte postupovat. V nejbližší ordinační den se musíte dostavit ke svému lékaři a vysvětlit důvod své nepřítomnosti, respektive důvod, proč nemohla být provedena kontrola. Vysvětlit to musíte i zaměstnavateli a příslušné správě sociálního zabezpečení. Pokud léčebný režim opravdu porušíte, počítejte s tím, že vám může být sníženo nebo dokonce odejmuto nemocenské a navíc můžete dostat pokutu až 20 tisíc korun. A to ještě nemusí být všechno: Pokud porušíte léčebný režim během prvních tří týdnů nemoci, tedy v době, kdy vám zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy, můžete být potrestání jak snížením náhrady mzdy, tak jejím odejmutím. Zaměstnavatel vám dokonce může dát výpověď. Alena Okáčová poznání v přípravě dopovaných materiálů je na úrovni vysoké. Existují materiály aktivní v UV oblasti i viditelném světle. Právě dopace různými prvky byla nejrozšířenějším, prezentovaným tématem. Mezi současně nejvíce používané prvky pro dopaci patří síra, dusík, uhlík, ale i kovy, jako je wolfram, stříbro a zlato. Mimo prezentaci vlastních výsledků běžícího projektu TAČR byly shlédnuty i zajímavé příspěvky kolegů, byly získány četné vědecké a marketingové informace a v neposlední řadě byly navázány nové kontakty, jež přispějí k účelnému rozvoji v oblasti aplikované fotokatalýzy v naší společnosti. Jan Přikryl JAKÉ JSOU STANDARDNĚ SLEDOVANÉ VELIČINY: Směr větru [N,E,S,W] Intenzita srážek [mm] Denní srážky [mm] UV dávka [MED] Solární energie [W/m 2 ] Rosný bod [ C] Akciová společnost Precheza sleduje na meteorologické stanici Maruška odolnost anorganických pigmentů vůči klimatickým vlivům. Výsledky testů z povětrnosti jsou základními informacemi pro hodnocení vlastních i konkurenčních pigmentů, a to v různých aplikačních vzorcích. Sledování světlostálosti anorganických pigmentů FEPREN a PRETIOX v aplikačních vzorcích probíhá v různých lokalitách již několik desetiletí. Celkové vyhodnocení světlostálosti může být vztaženo na dobu expozice vzorku, množství absorbované solární energie či množství spadených srážek. Sledování povětrnostních údajů probíhá přístrojem DAVIS Vantage PRO2, jehož snímače jsou umístěny v bezprostřední vzdálenosti od vzorků. Údaje ze snímačů jsou bezdrátově přenášeny do konzole umístěné v budově meteorologické stanice, z níž jsou tato data dále posílána pomocí internetové sítě do PC v Laboratoři stavebních hmot v Precheza a.s.

3 precheza říjen 2013 události 3 Technický servis PRECHEZA je schváleným dodavatelem skupiny SANOFI V srpnu letošního roku proběhl zákaznický audit firmy ZENTIVA. Tato farmaceutická firma vznikla v roce 2003 transformací akciové společnosti Léčiva a slovenské Slovakofarmy. Následně se rozšířila akvizicí rumunské společnosti Sicomed a Eczacibasi Generic Pharmaceuticals v Turecku. V roce 2009 převzala Zentivu mezinárodní farmaceutická společnost Sanofi. Zentiva tak vstoupila na nové, především západoevropské trhy. Kompletní činnost skupiny SANOFI v oblasti generik se v Evropě odehrává pod značkou ZENTIVA. Finance Veškerá mezinárodní činnost skupiny SA- NOFI v oblasti vytváření portfolia generických přípravků, jejich vývoje a uvádění na trh je řízena z pražské Zentivy. Zentiva dnes prodává své produkty téměř miliardě lidí na 50 trzích v Evropě, v Africe a na Středním východě. Zaměstnává přes 6000 lidí, ve výrobě pracuje 2000 zaměstnanců, z toho výrazná část v závodě v Dolních Měcholupech. Náš speciální typ titanové běloby pro farmacii PRETIOX AV01PhG splňuje veškeré kvalitativní požadavky, které jsou definovány v Evropském lékopisu. To je sice podmínka nutná, ale nikoliv postačující pro odběratele z farmaceutického sektoru. Zákaznický audit prověřoval námi zavedený systém řízení kvality, tedy zejména dodržování předepsaných výrobních postupů a plnění kvalitativních kritérií jednotlivých výrobních etap. Velký důraz byl kladen na zamezení možné kontaminace výrobku jak při vlastní výrobě, tak při skladování již hotového výrobku. Také analytické postupy, používané při výstupní kontrole naší titanové běloby pro farmacii, byly důkladně prověřeny. Námi zavedený systém dobré výrobní praxe při auditu obstál. Úspěšný audit firmy Zentiva otevřel možnosti dodávek AV01PhG do všech výrobních závodů skupiny SANOFI, čímž se výrazně zvýšily naše obchodní možnosti v tomto nelehkém sektoru. Poděkování patří všem, kteří se na tomto auditu podíleli (zejména zaměstnanci PTB, CL a ŘJ). Každý takový audit je zdrojem pro naše zlepšování, což nám dává určitou výhodu pro udržení se v tak náročném sektoru, jako farmacie bezesporu je. Miroslav Šmíd Víte co jsou generika? Generické přípravky jsou podobné originálním lékům, kterým vypršela patentová ochrana. Obsahují stejné aktivní složky jako původní produkty a uvolňují aktivní složku do krevního oběhu stejnou rychlostí a ve stejném množství jako originální léky. Stejně tak podléhají přísným kvalitativním standardům jako originální léky. Pro pacienty jsou generika cenově dostupnou a přitom vysoce kvalitní alternativou. A jak se pozná, že je nějaký přípravek generický? V EU se generika poznají podle mezinárodního názvu účinné látky (INN mezinárodní neproprietární název) doplněného jménem společnosti. Zdroj: Profil společnosti Zentiva Elektronická likvidace faktur v Precheze V září 2013 byl v Precheze zaveden projekt elektronické likvidace faktur, který nahradil papírovou formu schvalování došlých faktur likvidačními razítky a podpisy jednotlivých schvalovatelů. Dodavatelem řešení je firma ISS Europe spol.s.r.o. Praha, která na základě rámcové smlouvy s Agrofert a.s. postupně zavádí implementaci tohoto projektu ve všech společnostech ve skupině Agrofert účtujícími v SAP. Celý proces začíná tak, že došlá faktura včetně příloh se na účtárně naskenuje a v nainstalovaném programu se vytěží údaje potřebné k zaúčtování, schválení a platbě faktury. Program pracuje se znalostní databází, která si během vytěžování ukládá do paměti umístění jednotlivých údajů na fakturách. Při následujícím naskenování si program sám dokáže najít na faktuře potřebné údaje a vyplnit je do připraveného formuláře. Po vyplnění a kontrole všech údajů je doklad včetně obrázku faktury přenesen do SAP a účetní již pracuje s předzpracovaným dokladem, u kterého zkontroluje vytěžené údaje a dál zpracovává fakturu obvyklým způsobem. Během zpracování má účetní možnost kontaktovat em odpovědnou osobu s dotazem k zaúčtování. Odpovědné osobě tak přijde s dotazem a s obrázkem faktury. Po kompletním zpracování faktury odešle účetní fakturu mailovou službou do schvalovacího procesu. Schvalovací aplikace pracuje mimo SAP a proces schvalování je založen na tzv. kontrole čtyř očí. Znamená to, že fakturu vždy jeden člověk ověřuje a jiný člověk schvaluje. Schvalování probíhá tak, že příslušné osobě přijde s upozorněním, že má ve schvalovací aplikaci fakturu ke schválení a prostřednictvím linku v u se může prokliknout přímo do schvalovací aplikace, kde se zobrazí faktura ke schválení s obrázkem a potřebnými údaji. Po schválení se účetní objeví v SAPu informace, že fakturu je možné zaúčtovat. Další novou aplikací je Optaris, ve kterém se archivují faktury ve formátu pdf včetně informací, jakým způsobem probíhalo schválení a jak jsou zaúčtovány. Je zde možné vyhledávání, filtrace a zobrazování faktur podle zvolených kritérií. Implementace projektu byla náročná zejména z technického hlediska, protože se vzájemně prolínají celkem čtyři aplikace. Náročná byla také z organizačního hlediska, protože se tato změna dotkla organizace práce jak účetních a schvalovatelů, tak i ostatních zaměstnanců, kterých se dosud proces schvalování týkal jen okrajově. Věřím, že po odstranění nedostatků si každý nalezne výhody, které elektronická likvidace nabízí. Nejvýznamnější výhodou je, že jsou faktury dostupné na jednom úložišti (Optaris), kde se dá kromě skenu faktury najít i veškeré přílohy, dají se doplňovat nové přílohy, obsahuje informace o zaúčtování, procesu schvalování, seznamy faktur se dají filtrovat a třídit, přenášet do excelu. Aplikace je dostupná i těm, kteří nemají přístup do SAP. Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za vstřícný přístup a trpělivost. Ivana Fritzová Prodej Setkání obchodních partnerů Pregips Monosal 2013 Dne 12. září 2013 prodejní útvar Prechezy pod záštitou komerčního ředitele uspořádal v pořadí již šesté setkání obchodních partnerů odběratelů sádrovce Pregips a Monosalu, které se koná pravidelně každé dva roky. Na konferenci byli pozváni hlavní odběratelé bílého průmyslového sádrovce a monohydrátu síranu železnatého. Pozvání přijali v převážné míře výrobci cementu a sádry z tuzemska i Slovenské republiky. Nechyběl ani jeden z odběratelů, kteří používají Pregips jako surovinu k výrobě cementu, sádry a navázaných sádrových výrobků. Letošní konference byla obohacena o přednášky o Monosalu, který nově nachází uplatnění u našich zákazníků z oblasti výroby cementů. Pozvánku tradičně přijali i zástupci Výzkumného ústavu maltovin Praha (VUMO), potažmo i Svazu výrobců cementů v ČR (SVC ČR). Hotel Rusava ve stejnojmenné obci, v krásném prostředí Hostýnských hor, byl místem pro uspořádání letošního klání. Dle plánovaného harmonogramu nejprve proběhlo přivítání hostů. Pracovní část pak započala sérií dvou bloků přednášek orientovaných na aktuální témata. Obsahem bylo promítání připravených prezentačních materiálů, výklad a závěrečná diskuse. Komerční ředitel Ing. Bartoš zahájil úvodní blok konference příspěvkem na téma Agrofert, Precheza a stavebnictví. Pan Brzica pak hodnotil historii prodejů a měření spokojenosti zákazníků. Na téma Aplikace výrobků z Prechezy v sektoru stavebnictví hovořil Ing. Přikryl. Druhý blok přednášek pak započal Ing. Bartošek, jež dokumentoval vývoj prodeje Monosalu napříč prodejními sektory a Ing. Winter informoval o využití Monosalu pro cementářský průmysl a přípravě výroby Monosalu-30(F), kde měli zúčastnění možnost fyzicky zhlédnout i laboratorní vzorky. Cyklus přednášek pokračoval příspěvkem Ing. Pechála na téma novinky ve výrobě a sledování kvality Pregipsu. Odbornou konferenci zakončili přednášky Ing. Gemricha ze SVC ČR a Ing. Peřky z VUMO Praha na téma Nové trendy v normalizaci a technologii cementu. Po slavnostní večeři započala neformální část setkání, kdy byla otevřena různá diskusní témata, tím stěžejním byla současná situace v cementářském průmyslu a předpoklady jeho dalšího vývoje. Na základě získaných informací musíme bohužel konstatovat, že pokračuje nepříjemná recese ve stavebnictví, jež se primárně odráží právě na produkci a prodeji cementu. I v tomto nelehkém prostředí se nám i v letošním roce všechen vyrobený sádrovec podaří prodat. Věříme, že letošní setkání proběhlo úspěšně, za všeobecné spokojenosti všech zúčastněných a napomohlo k dalšímu upevnění vzájemných vztahů s našimi odběrateli. Marian Bartoš Foto: archiv PRECHEZA

4 4 Precheza a my precheza říjen 2013 Andrej Babiš: Jít k volbám je možnost, jak něco změnit Pokračování ze str. 1 My začneme daně opravdu vybírat a začneme doopravdy kontrolovat a sankcionovat ty, kteří se placení daní vyhýbají, budeme prosazovat, aby hotovostní operace byly minimální. Upřednostníme také firmy, které platí daně v České republice, před těmi, které odvádějí zisky do daňových rájů. Jak to chcete udělat? Firmám přece nezabráníte, aby měly svá sídla někde v Monaku Jednoduše. Firmy s nejasnými vlastníky vyřadíme z výběrových řízení a zveřejníme, proč jsme tak učinili, firmy, které zde podnikají a platí řádně daně, naopak budeme ve výběrových řízeních doporučovat. Když říkáme, že chceme řídit stát ve prospěch státu a jeho občanů, tak přece nebudeme posílat výnosy ze státních zakázek někam do Monaka. Upřednostníme zkrátka české živnostníky a podniky ať už jsou malé, střední či větší před těmi, které se jako české tváří, ale zisky odvádějí jinam. Proč to tak nedělaly politické strany, které nám tu doteď vládly? Zeptejte se jich, oni samozřejmě dneska budou říkat, že to tak vždycky udělat chtěly. Politici před volbami něco slibují, ale realita je pak úplně jiná. Jejich systém zde byl doveden k takové dokonalosti, že ho ovládá pár zákulisních skupin a kmotrů. Kmotr má svého politika, kterému pomůže do funkce, politik se odvděčí tím, že pak svému kmotrovi nebo jeho spřízněné firmě přihraje státní zakázku. Kmotr si část peněz nechá, část dá politikovi, jeho straně a takhle furt dokola. Proto dneska kmotři chystají kampaň proti hnutí ANO. To kvůli nim a stávajícím politikům jsou všechny zakázky předražené, proto tu máme dražší dálnice než v Německu. Proto jsme zadlužená země, které roste státní dluh o 13 milionů za každou hodinu, a pokud se nic nezmění, tak nám za 15 let nevyvezou už ani popelnici a nebudeme schopní platit úroky z dluhů. Vy stále mluvíte o kmotrech, máte ale nějaké opravdové indicie, že proti vám něco chystají? Kampaň proti nám už je a ještě bude obrovská. Všimněte si, jak proti nám ostatní strany, které mají kmotry za zády, zkoušejí, co mohou. Kmotrům je jedno, ve které straně se zaháčkují, je jim ale jasné, že u nás to nepůjde. Názorným příkladem může být pan Hrdlička. Nejdříve byl hlavním kmotrem pražské ODS, což o něm říkal i Mirek Topolánek, poté, co se jeho kamarád Janoušek veřejně odepsal, tak byl dokonce hlavním pražským kmotrem. Pomáhal založit Věci veřejné, což nám dnes dokládají i bývalí členové Bártovy strany, své štěstí zkoušel v pražské ČSSD i u Jiřího Paroubka, dneska je s Borisem Šťastným hlavním tahounem proklausovské iniciativy Hlavu vzhůru paní Bobošíkové. Z jeho strany ať to budou jeho nohsledi z ODS na Praze 10, z vévéček či z Hlavu vzhůru nějaký útok ještě určitě čekat musíme. Je potřeba, aby lidé věděli, kdo tady tahá za nitky a nenechali se zmást. Stávající strany a ti, kteří je ovládají ze zákulisí, se našeho nástupu opravdu bojí a udělají všechno, aby nás poškodili. My ale určitě neklesneme na jejich úroveň. Stačí se podívat na Wikipedii, co je pan Hrdlička zač a s kým se kamarádí, každému pak bude jasné, že mu jde v politice o miliardové kšefty. Ale není to samozřejmě jen o něm. Podle posledních volebních preferencí může hnutí ANO skončit i druhé za sociálními demokraty. Počítáte s tím, že se místo TOP 09 a zdecimované ODS stanete nejsilnějším uskupením středu a pravice? Já popravdě moc průzkumům nevěřím a už vůbec nevěřím dělení na pravici a levici v českém pojetí. Je pravicovější vláda, která navyšuje daně, tedy ODS a TOP 09, nebo vláda, která privatizuje banky a OKD, tedy ČSSD? Ty strany na nás hrají habaďůru, že mají nějakou ideologii, ale vždycky se nakonec nějak dohodnou, aby to bylo všestranně výhodné. Vezměte si jen to nekonečné dohadování kvůli imunitě, kvůli majetkovým přiznáním politiků a podobně. Proč politici kontrolují sami sebe? Proč se bojí opravdu nezávislé kontroly? Pokud by měli politici čistý štít, tak nemají co tajit, ať jsou zleva nebo zprava. My čistý štít máme, nemáme tedy co skrývat. Proto možná konkurenční strany tvrdí, že jsme nečitelní. My jsme široce rozkročené středové hnutí, pravicoví jsme možná tím, že nechceme a nebudeme zvyšovat daně, někomu se můžeme zdát levicoví, protože chceme zlepšit život důchodcům a lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. My se chceme hlavně chovat jako řádní hospodáři, nebudeme rozhazovat tak jako levicové vlády, nebudeme se tvářit, že šetříme, tak jako pravice, a přitom vykrádat rozpočet a utrácet za nesmyslné projekty typu skarty a podobně. Stejně jako dalším stranám i vašemu hnutí ale hrozí, že lidé k volbám prostě nepřijdou. Že nad politikou mávnou rukou a pojedou na chaty. Jak chcete voliče přesvědčit, aby šli volit? Já moc dobře chápu, že lidé jsou politikou otrávení. Chápu, že je štvou všechny ty sliby, které se nikdy nenaplnily. I z naší tour po krajských městech vím, že lidé mají úplně jiné starosti, než jsou souboje politiků, kteří najednou předstírají zájem o problémy voličů jen proto, že je před volbami. Já jsem zvyklý držet slovo, na tom také stojí dvacet let historie mého podnikání v téhle zemi. Před dvěma lety jsem řekl, že dám dohromady osobnosti, které pomohou dát této zemi naději na lepší budoucnost. Udělal jsem pro to, myslím, dost. Riskuji přitom svoji pověst a nezbývá mi moc času na řízení firem. Kdybych někde lhal a podváděl, tak by se to během předvolební masáže, která je pro mě obrovskou zkušenostní a očistcem, určitě projevilo. Je jasné, že lidi můžou i tentokrát jít a volit profesionální politiky, kteří ve sněmovně sedí patnáct dvacet let, kteří ztratili kontakt s realitou a kteří se více znají s kmotry než s problémy obyčejných lidí. Potom ale žádné zlepšení čekat nemůžeme. Sedět doma a vykašlat se na volby také není řešení. Ale já nevěřím, že by lidé byli už tak apatičtí, že by rozhodování o sobě a o budoucnosti svých dětí nechali na jiných. Já osobně budu mít svědomí čisté. Můžu říct svým dětem, že jsem se snažil něco udělat. Řízení jakosti Revize ízo norem systému managementu Ještě jsme si ani pořádně nezvykli na systém procesního řízení a až se na nás chystá další změna. Tedy ještě jsme si ani za třináct let pořádně nezvykli na to, že ízo není o papírech, a už bude ízo o něčem jiném. A pochopitelně se tomu do roka a do dne nevyhneme a proto se připravme raději už teď, abychom se pak zase nemuseli divit co to tam v tom Bruselu zase vymysleli. Tedy, pardon, ISO (International Organization for Standardization) nesídlí v Bruselu, ale v Ženevě, není to organizace evropská, ale celosvětová a nevydává závazná nařízení, ale dobrovolné standardy a ízo ve smyslu systém managementu kvality je pro ISO jenom jedna z norem, které tato organizace od roku 1947 vydala. Čili není za tím zlá EU, ale naše dobrovolná snaha. A o co se budeme v následujících letech dobrovolně snažit? Systém managementu kvality má být funkční a přiměřený potřebám. Jistý certifikační guru k tomu sice jedovatě dodával, že pokud má pan ředitel nebo pan zákazník velkou nebo malou potřebu, není to pro systém řízení jakosti až tak úplně to nejpodstatnější, ale co je psáno, to je dáno. Možná si ještě vzpomenete, co že to byla ta první potřeba pana zákazníka ( ízo rovná se zákazník, tak to bylo, je a bude, a kdo si myslí cokoliv jiného, čepelem v jeho zrádnou hruď). První potřeba pana zákazníka spočívala v ubezpečení, že jeho dodavatel nezapomněl na nic, o čem se ví, že je důležité. Podstatné je ubezpečení a ví. Proto vyjádřené potřeby, přezkoumání smluv a plánování jakosti a celý ten kolotoč se zabezpečováním jakosti (quality assurance), stohy papírů a tisíce vlastnoručních podpisů kde všude možně. Psal se rok 1987, totáč a pravěk, ale dnes, 3. října 2013 SAS v systému bezpečnosti práce OHSAS znamená Safety Assurance System, předpisy a vlastnoruční podpisy atd. Samozřejmě netrvalo dlouho, než se zjistilo, že systém poskytování objektivního důkazu je ideální pro soudní spory, ale naprosto nevhodný pro byznys. Zákazníkovi sice nezvratně dokážete, že vy nic a on že nemá pravdu, ale on vám to vrátí tím, že už od vás příště nekoupí. Přece nebude podruhé za rohatého přežvýkavce. A tak veškeré diskuse o zabezpečování jakosti, zvlášť u mimoevropských partnerů, dopadly buď v lepším případě velkým údivem (Američan nechápe, proč má výrobek v první řadě odpovídat normě a až teprve potom požadavkům zákazníka), anebo velkým průšvihem (pokud po východoasiatovi budete chtít assurance například bezpečnosti hračky klidně vám ji dá i s označením CE a vy mu dokazujte, že to není pravda ). No, a když v polovině devadesátých let přišel hřebíček do rakvičky z vlastních řad ( kvalitářská byrokracie je dobrá tak akorát na Cenu za jakost, ale ne pro přežití firmy ), spatřila světlo světa První Velká Revize Systému Řízení Jakosti. Ano, mluvíme tady o procesním řízení kvality, zaměřeném na výkonnost. Od 16. prosince 2000 už není důležité, jestli je všechno v papírech, ale jestli je všechno výkonné. Namísto předpisů a záznamů přišly kejpíaj a béescé. Našlo by se toho pochopitelně víc než jen Key Performance Indicators a Balanced Scorecard, ale jak už to tak bývá, psa natrvalo nezakopeš. Tady se pes nezakopal ani v oblasti technické (v čem jsem lepší než konkurence), ani komerční (proč koupit zrovna ode mne), ale v oblasti ekonomické. Fujtajbl, veljúenelajzys (hodnotová analýza) a kvalitykosts (ekonomika jakosti), tomu přece nikdo pořádně nerozumí. A tak je kejpíaj (klíčový ukazatel funguje/nefunguje) pro informatiky počet přístupů na firemní web z vnějšího prostředí a pro obchodníky počet reklamací. Izovsky naprosto bez chybičky, v praxi zcela k ničemu. No, a když (v souvislosti s globální krizí??) přišel hřebíček do rakvičky z vlastních řad ( k prosperitě se neproškrtáš ), spatřila světlo světa Druhá Velká Revize Systému Řízení Jakosti. Začala teď, finále nás čeká v roce A o čem bude kvalita 2015? Zatím víc tušíme, než víme. Jisté je však jedno. Konečně se přišlo na to, že existují i rizika v oblasti zákaznických vztahů (tedy v ízo ) a že standardně a systémově řešit nekvalitní zboží nebo chybějící dodávky je sice krásně izovské, ale pro kšeft dokonale smrtící. Proto se bude stále víc akcentovat hodnocení nikoli papírů nebo výkonnosti, ale rizika, které pro mne byznys s tím kterým obchodním partnerem znamená. Proto se v poslední době nemluví o quality management, ale continuity management a business assurance je víc než quality assurance. Sečteno podtrženo, ti dobří budou dodávat dobrou kvalitu za rozumnou cenu a to furt, čili bude na ně spoleh a bude se o nich kupovat, ti horší dodají jenom někdy a jenom něco a budou proto jenom paběrkovat. A jestli si zvolíme to první nebo to druhé, je na nás všech. A koneckonců, neplatí to jenom pro kšeft. Pavel Mollin Bezpečnost práce Historie vzniku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a současnost (II. část) V poslední době zaznamenala legislativa BOZP významný vývoj a to především v oblasti pracovnělékařských služeb. S účinností od byl schválen zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a především zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Posledně jmenovaný byl s účinností od doplněn o nový 58a Zaměstnavatel, který získal oprávnění k poskytování pracovně lékařských služeb (dále jen PLS) může tyto služby poskytovat i na svých pracovištích. Zaměstnavatel je povinen zajistit nezávislost zaměstnanců poskytující PLS. Změna se týkala i dohod o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Dlouho očekávaný právní předpis o pracovnělékařských službách (Vyhláška č. 79/2013 Sb.) vyšel jako prováděcí předpis k zákonu č. 373/2011 Sb. s účinností od Nahradil letitý předpis o posuzování zdravotní způsobilosti v práci, ve znění směrnice č. 17/1970 Věst. MZ ČSR. Vyhláška řeší obsah PLS, organizaci a rozsah PLS, pracovnělékařské prohlídky a lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci. Současné legislativní požadavky jednoznačně tedy zdůrazňují úkoly a povinnosti zaměstnavatelů a význam bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. V tomto duchu stanoví tyto nejzákladnější povinnosti: pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímat opatření předcházejícím rizikům, včetně opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisů, vedoucích k odstranění příp. předcházením rizik a jejich minimalizaci, potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví. Jaroslav Pazdera

5 precheza říjen 2013 Precheza a my 5 Soutěž Rekondiční pobyt v Lázních Teplice nad Bečvou Příjemné zpestření podzimních dnů v lázních Teplice TŘÍDENNÍ REKONDIČNÍ pobyt pro dva ZO OS ECHO zorganizovala a vyhlašuje ve spolupráci s redakční radou NOVIN PRECHEZA soutěž pro zaměstnance Prechezy o získání poukázky na rekondiční pobyt pro 2 osoby v Lázních Teplice nad Bečvou a.s. Díky unikátnímu přírodnímu zdroji - minerální vodě bohaté na oxid uhličitý, je to místo, kde pomohou hlavně Vašemu srdíčku, cévám i celému organismu. Kromě špičkové kardiorehabilitace nabízí lázně pestrou škálu dalších relaxačních a wellnessových procedur, které stále rozšiřují. AK PRETIOX Legendární soutěž Pretioxka se dožila třicítky! O víkendu se konal již 30. ročník legendární Pretioxky závodu v automobilových orientačních soutěžích nesoucího název hlavního produktu Prechezy a také místního autoklubu. Letošní soutěže byly zařazeny do Mistrovství České republiky 2013 (MČR) 7. a 8. kolo, Moravského poháru 2013 (MP) 5. a 6. kolo, denní soutěž byla vypsána i pro kategorii Shell Cup Morava 2013 (SCM) pro začínající či amatérské posádky 4. kolo. Protože počet pořádaných soutěží se tak nějak nenápadně, ale neustále snižuje (zejména pohárová klání na Moravě), čekali jsme odpovídající tedy velkou účast. A měli jsme pravdu: na startu se sešlo 30 posádek. To znamená, že se k nám sjeli v podstatě všichni pravidelní účastníci seriálových soutěží! Hlavní soutěž byla zařazena do Mistrovství republiky, tak tomu musel být přizpůsoben i časový formát celé akce. Ten je detailně předepsán v Řádech AOS: zahájení tedy bylo v pátek večer, následovala noční část soutěže (7. kolo MČR a 5. kolo MP), pak krátký (ale o to intenzivnější) odpočinek všech (organizátory nevyjímaje sám jsem spal bezmála hodinu a půl!) a v sobotním ránu se pokračovalo denní částí (8. kolo MČR, 6. kolo MP a 4. kolo SCM). Startu do každého kola předchází vždy jízda zručnosti. Tentokráte se jela o Pohár starosty Lipníka nad Bečvou. Při rozpravě přivítal všechny účastníky jak předseda AK Pretiox v AČR, pan Jiří Procházka, tak také dlouholetý člen autoklubu a bývalý generální ředitel Prechezy, pan Ing. Antonín Mlčoch, CSc., který připomněl dlouholetou tradici pořádání AOS v Přerově. Tato trať byla připravena s ohledem na nutnost zajištění ubytování v domově mládeže Internátu Střední průmyslové školy v Lipníku netypicky: noční část Stačí málo a můžete relaxovat v tomto lázeňském komplexu i vy. Jediné, co je potřeba udělat do 1. listopadu, zaslat na adresu správné odpovědi na tři jednoduché otázky. Následující den vylosuje výherce Ing. Josef Winter, technický ředitel a.s. Precheza. Soutěžní otázky: 1. Lázně se nachází v malebném údolí řeky a) Bečvy b) Moravy c) Odry 2. Polárium ARKTIKA je součástí nabídky lázeňského domu a) Janáček b) Moravan c) Bečva Odpovědi zašlete do na adresu vedla z Lipníka do Lipníka a až denní pak z Lipníka do Přerova, tedy domů do Prechezy. Podle časového rozpisu se 1. posádka rozjela do jízdy zručnosti a následně do nočního kola ve 20:00. Posádky se vydaly na krátké putování po Lipníku a následně trapem směrem na Hranice s první časovou kontrolou u Klokočí. Samozřejmě, že cesta byla trochu zamotaná, ale o tom orientační soutěže jsou. Druhá etapa vrátila soutěžící pod horami nad Lipník, odkud z časové kontroly v Bohuslávkách ještě zdaleka nebylo do cíle coby kamenem dohodil Po dojezdu na soutěžící čekalo občerstvení, a samozřejmě diskuse o tom, co se jak mělo, a proč to nemá autor tratě v hlavě v pořádku Také ráno se podařilo dodržet časový harmonogram, i když bylo nutné trochu posunout podstatný prvek slalom jízdy zručnosti cca o 3 metry z důvodu nečekaně parkujících vozidel. Obsluha technického prvku však tento přesun zvládla s profesionální bravurou, takže někteří soutěžící se až v cíli dozvěděli, že to bylo 3. Tvář lázním propůjčila a) Libuška Šafránková b) Zlata Adamovská c) Jana Paulová celé trochu jinak než v noci! Denní část nebyla ani o moc kratší, ale možná trochu jednodušší ostatně jako vždy, za světla se prostě jede mnohem líp. Soutěžící se pustili na Přerov, samozřejmě s drobnou oklikou přes Tršice, kde byla 1. denní časová kontrola, a následně zadem přes Kokory, kde byla časovka denní druhá. Po dojezdu se jako obvykle rozpoutaly diskuse co jak autor myslel, jak se kdo na co nachytal, jak všichni nachytali na nějaké drobné chybě či nepřesnosti autora to je vždycky stejné a ani letos tomu nebylo jinak. Připomínky se nicméně podařilo poměrně chvatně zapracovat do výpočtu výsledků, a tak jsme už kolem páté hodiny mohli vyhlásit výsledky jubilejního ročníku podle propozic. Pro pořadatele to však odjezdem posádek neskončilo bylo potřeba vše uklidit a uvést do původního stavu. O hladký průběh náročných soutěžních dní se zasloužila celá řada lidí, spolupracujících dobrovolníků. Nerad bych na někoho zapomněl, proto si dovolím paušálně: vám Opět máme milou povinnost sdělit všem čtenářům Novin Precheza výherce soutěže o rekondiční pobyt na hotelu Miroslava v Lednici. Personalistka paní Alena Okáčová vylosovala pana Romana Zvěřinu, kterému blahopřejeme a přejeme příjemný pobyt. Blahopřejeme výherci minulé soutěže všem patří velký dík za bezporuchový průběh akce! Stejně tak velký dík patří i všem sponzorům, dále vedení internátu SPŠ v Lipníku, bez jehož vstřícnosti bychom soutěž uspořádat nemohli. V neposlední řadě díky Precheze, která pořádání soutěží podobného typu umožňuje. Ludvík Prášil Foto: archiv PRECHEZA Foto: archiv PRECHEZA Foto: archiv LÁZNĚ teplice Moravský ornitologický spolek Foto: Adolf Goebel Velké motýlí stěhování Americký motýl danaus stěhovavý (monarcha) je proslulý svými pravidelnými migracemi, kdy se jeho ohromná hejna na podzim přesouvají na jih do Mexika a na jaře zase zpět do USA. Všichni známe z televize a filmů úžasnou podívanou na mraky poletujících motýlů a stromy obsypané hrozny tělíček s třepotajícími se křídly. Poletující motýli si jen těžko hledají jakékoli volné místo k dosednutí. Kdo z nás si uvědomuje, že i my zažíváme pravidelné, byť méně nápadné přesuny ohromných motýlích hejn? Tato podívaná přitom bývá k vidění dvakrát ročně i v Precheze a jejím okolí. Pozorní pozorovatelé mohou zaregistrovat v neuvěřitelně rychlém letu nízko nad zemí středně velké nenápadně hnědě vypadající motýly. Jedná se o tah baboček bodlákových. Na jaře, nejčastěji již v květnu, motýli většinou míří na severovýchod a nejeví žádnou snahu usednout na květy a pít nektar. Je to škoda, protože tak přicházíme o za letu nerozeznatelné nádherné černé, bílé, hnědé, červené a žluté vzory na křídlech. Podobná podívaná se opakuje na přelomu léta a podzimu. To bývá směr opačný, k jihu. Maximum tahu bývá proměnlivé a počty motýlů se liší i místo od místa. Počty motýlů někdy úplně berou dech. Zažil jsem na Přerovsku migraci, kdy kolem mne proletělo během jediné minuty kolem sedmdesáti baboček bodlákových. Přelety v takovém množství přitom trvaly několik dní. Přelétávaly tedy minimálně statisíce, možná milióny těchto malých tvorečků. Proč to dělají? Je to geniální strategie. Také díky ní tento druh žije na všech kontinentech kromě Jižní Ameriky a Antarktidy. V Evropě motýli přezimují ve Středomoří. Brzy na jaře tam nakladou vajíčka na živné rostliny a zahynou. Nová generace motýlů se v květnu vydává na sever, kde najdou díky pomalejšímu Babočku bodlákovou si můžete prohlédnout na videokanále Moravského ornitologického spolku na adrese růstu rostlin opět ideální podmínky pro nakladení vajíček a výživu vylíhlých housenek. U nás jsou hlavní potravou housenek bodláky, pcháče a kopřivy. V létě vylíhlá generace motýlů z části migruje do vlhkých oblastí západní Evropy i na východ. Motýli opět nakladou vajíčka a na začátku podzimu se z kukel vylíhne třetí generace. Naberou sil na květech a spadlém ovoci a přesunou se hromadně na jih do Středomoří, kde snáze přežijí zimu v zimním spánku. Na jaře je znovu čeká zajištění nové generace. Je to odvěký cyklus a doufejme, že má před sebou ještě dlouhou budoucnost. Adolf Goebel

6 6 Precheza po práci precheza říjen Sport Železný muž slaví padesátku Již několikrát jsme se na stránkách našich novin zmínili o našem zaměstnanci, člověku s velkým srdcem a s nezdolnou vůlí, o Jardovi Zdráhalovi. A nejde jinak, než o něm zase napsat pár řádků. Navíc, když náš borec letos oslavil půlstoletí svého života. Jeho sportovní výkony, kterých letos znovu pokolikáté už? dosáhl, jeho rok narození ovšem absolutně popírají. Železný muž je triatlonový závod, který vyžaduje kromě náročné a dlouhodobé přípravy obrovskou dávku pevné vůle. Jenom si to představte uplavat metrů, přesednout na kolo, zajet si 180 kilometrů a na závěr si zaběhnout maratón (42,2 kilometrů). A to vše během jednoho dne, jednoho závodu. Jarda si to letos užil naložil si tuto porci ke svým kulatinám hned dvakrát. 22. června se zúčastnil se Moraviamana v Otrokovicích a 3. srpna Slovakmana v Piešťanech. Jelikož bylo letošní léto štědré na tropické teploty, po oba tyto nesmírně náročné závody neklesla teplota vzduchu pod 350C. O to víc lze považovat časy v Otrokovicích 11 hodin 58 minut a v Piešťanech 13 hodin 40 minut, kterých Jarda dosáhl, za výborné i když nepřekonal svůj osobní rekord z loňského roku 11 hodin 17 minut. Poslední část závodu, což je uběhnout po asfaltu v tropických teplotách 42,2 kilometry, je opravdu nadlidský a pro mnohé nepochopitelný výkon. Všemu předchází téměř profesionální tréninková příprava, která trvá od října do prvních květnových závodů. Od května do září už má Jarda velmi málo víkendů bez nějakého závodu. Zúčastňuje se krátkých, středních i olympijských triatlonů, jako jsou například Porubský sprint triatlon, Hranický triatlon, Czechman, Pilman a mnoha dalších. Jeho srdeční záležitostí je ale bezesporu osecký triatlon Bečvoman. Jako rodák z Oseka nad Bečvou stál u zrodu tohoto oblíbeného závodu pro širokou veřejnost. Jarda je pravý osecký patriot je dlouhodobým členem místního mysliveckého spolku, což je jeho další velký koníček. Kromě času stráveného v lese se psem norníkem, obětuje mnoho a mnoho hodin dobrovolné práci ve spolku. Také byl až donedávna aktivním dlouholetým hráčem oseckého družstva národní házené. Rád si zajde několikrát týdně zaplavat do oseckého jezera Jadran. A to hlavně, když už se tam nezdržuje Fotoreportáž Kaprecheza Cup 2013 Větrání plic po pětatřicáté moc rekreantů. Což je opět v jeho tréninkovém období od října do května. Ano, nespletla jsem se. Jardu neodradí v příjemné koupeli na čerstvém vzduchu ani několikastupňový mráz. Opravdu nevím, jak je možné tyto veškeré aktivity pro normálního člověka k nepochopení, zvládat více než na sto procent. A to vlastně velkou část svého času tráví v naší továrně, kde na útvaru Energetika plní své pracovní povinnosti s nasazením sobě vlastním tedy až sebezničujícím. Může být dobrým příkladem pro své mladší spolupracovníky, které zároveň vede k zodpovědnosti a svědomitosti. Jardo, přejeme Ti do další padesátky, aby ti sloužilo zdravíčko a mohl jsi nás tak všechny zase znovu a znovu překvapovat, čeho je velký člověk, jakým bezesporu jsi, schopen dosáhnout a být přitom maximálně lidský. Děkujeme. Dana Lehnertová ZO OS ECHO akce pro zaměstnance a.s. PRECHEZA Větrání plic po pětatřicáté Foto: Jarda Zdráhal Foto: SHUTTRESTOCK na zdravotním středisku PRECHEZY Masáž lávovými kameny Kamil Hrudík Rehabilitační zařízení na zdravotním středisku rozšířilo paletu svých služeb o masáže lávovými kameny. Tento typ masáže spojený s masáží klasickou má terapeutický a relaxační účinek. Tělo je masírováno střídavě kameny i bez nich s použitím aromaterapeutických olejů. Účinky masáže jsou nezapomenutelným zážitkem a působí ještě několik dní po jejím provedení. Kameny zároveň s teplem předávají velmi silnou energii ovlivňující energetické cesty lidského těla, dodávají tak životní sílu a dobrou náladu. Zaměstnanci společnosti Precheza mají tak skvělou možnost využít příspěvku odborové organizace a tím prožít nejen tento druh masáže za poloviční cenu. Lymfomasáž Bc. Silvie Minaříková Další nová terapie je přístrojová lymfomasáž. Zvláště v těchto chladných dnech, kdy se potýkáme s rýmou, nachlazením a jinými virovými onemocněními, je ideální absolvovat kůru na přístrojové lymfomasáži. Tato terapie výrazně posiluje imunitu, taktéž příznivě ovlivňuje otoky dolních končetin, pocit těžkých kamenných nohou, celulitu a další symptomy. Terapie je nenáročná, nebolestivá a člověk si i odpočine. Terapie trvá 35 až 40 minut a zaměstnance Prechezy stojí dva lístky. Pro zájemce nezaměstnané v Precheze a.s. je momentálně zaváděcí cena 200 Kč a tato akce bude trvat do konce tohoto roku. Foto: SHUTTRESTOCK Relax Anketa Zájezd do Krušných hor Zájezd do pražské ZOO Zájezd do pražské ZOO Zúčastnili jste se nějaké z mnoha akcí konaných v měsíci září (zájezd Krušné hory, ZOO Praha, Kaprecheza, Nástěnka Cup, Větrání plic)? Jak je hodnotíte? Miroslav Ulma provozní zámečník Nevím jak to paní Štěpničková děla, ale nejspíš má s někým nahoře smlouvu. Co zájezd to perla. Krušné hory opět nezklamaly. Od počasí, stravy, ubytování až po výběr tras. No prostě perla! Petr Mrázek vedoucí technolog energetika Netradiční pojetí 35. ročníku Větrání plic výběrem co do lokality i do vzdálenosti. Ptačí soutěska musela všechny zúčastněné okouzlit okolní přírodou, charakterem stezky, upraveností přístupových cest. Nakonec se i to počasíčko umoudřilo a tak lze tuto povedenou akci po všech stránkách hodnotit jen kladně. Zájezd do Krušných hor Nástěnka Cup 2013 Nástěnka Cup 2013 Roman Hynčica chemik - povrchová úprava Zúčastnil jsem se Nástěnka cupu a Kaprechezy a to aktivně i organizačně. Z hlediska soutěžícího jsem si obě akce užil a příště jsem rozhodnutý přihlásit se znovu. Z hlediska organizačního jsem rád, že nám počasí dovolilo odehrát především závěrečný tenisový turnaj. Jiří Procházka referent životního prostředí Zúčastnil jsem se zájezdů Krušné hory a ZOO Praha. Krušné hory byly velmi vydařené, skoro bych řekl, že asi nejlepší z celé řady zájezdů p. Ing. Štěpničkové. K ZOO Praha se zdržím hodnocení, poněvadž jsem se podílel na organizaci, domnívám se však, že též šlo o vydařenou akci. TIRÁŽ NOVINY PRECHEZA Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov Vydavatel: PRECHEZA a.s. Přerov Evidenční číslo: MK ČR E NEPRODEJNÉ Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana Lehnertová, Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla, Jiří Valenta Šéfredaktorka: Jitka Koppová Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24, Přerov Telefon:

VALAŠSKÝ CHEMIK. Andrej Babiš: Jít k volbám je možnost, jak něco změnit

VALAŠSKÝ CHEMIK. Andrej Babiš: Jít k volbám je možnost, jak něco změnit N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů S P O L E Č N O S T I, R O Č N Í K X L V I / Ř Í J E N 2 0 1 3 SPORTOVNÍ SEZONA HASIČŮ HZSP DEZA 50 LET ENERGETIKY V DEZA, a. s. CO SE DĚJE (NEJEN) V IT Ohlédnutí za výsledky

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10 Praktický průvodce světem podnikání cz 07-08 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 7-8 / ročník 8 červenec-srpen 2007 Kdo může vydělat na olympiádě v ČR?

Více

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009 Ohlédnutí V minulém úvodníku jsem psal o dvou akcích, při kterých svojí účastí

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

Náš obor v ČR poroste

Náš obor v ČR poroste NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY - jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY PARTNER FIREMNÍ 2/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY > 4: Zblízka: Jak nemít problémy s inspektorátem práce > 6: Mediátoři: Vyhrát mohou

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní ú uni plně n ové i nformace 3 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol b ř e z e n 2 0 1 1 Unipetrol a hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál str. 2 O další cestě výzkumu se jednalo v Chlumci

Více

moravské hospodářství

moravské hospodářství moravské hospodářství měsíčník pro firmy a veřejnou správu ZÁŘÍ 2012 www.moravskehospodarstvi.cz 2 Co v říjnu čeká voliče a politické strany? 7 Nadstandard v moravských nemocnicích 12 Technické obory vykročily

Více

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2009 LOVOCHEMIK CO DĚLÁ LOVOCHEMIE PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE?

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2009 LOVOCHEMIK CO DĚLÁ LOVOCHEMIE PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE? NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2009 DOYEN KD ODCHÁZÍ... CO DĚLÁ LOVOCHEMIE PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE? Za uplynulá čtyři desetiletí, která strávil v aktivní službě na Přinášíme

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou,

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii Kontaktní centrum pro podnikatele úspěšně pomáhá Ženskost jako konkurenční výhoda Praha jde cestou

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9 ú uni plně n ové i nformace 6 číslo ročník 5 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2011 O budoucnosti Parama s Milanem Kuncířem str. 4 Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Duben 2013 / 4 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Michal Vaněček Jaroslav Pejčoch

Více

Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15. zima 2006. Dodavatelský řetězec roku 2020. 15 let v životě SCHENKER. 12 Rapid a jeho bratříček.

Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15. zima 2006. Dodavatelský řetězec roku 2020. 15 let v životě SCHENKER. 12 Rapid a jeho bratříček. zima 2006 Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15 Dodavatelský řetězec roku 2020 2 15 let v životě SCHENKER 12 Rapid a jeho bratříček 5 Mýtné v ČR 16 Kostičky do celé Evropy 6 7 MS motocyklů MOTO GP 19

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více