precheza noviny Rozhovor Evropská konference o fotokatalýze JEP 2013 říjen 2013 číslo 5 Elektronická likvidace faktur v Precheze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "precheza noviny Rozhovor Evropská konference o fotokatalýze JEP 2013 říjen 2013 číslo 5 www.precheza.cz Elektronická likvidace faktur v Precheze"

Transkript

1 Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT precheza noviny říjen 2013 číslo 5 Mezinárodní konference barev a laků na Ukrajině Již jedenáctý ročník konference CIS Coatings and Raw Materials Market, pořádaný ruskými společnostmi Business Forum a Chem-Courier, se konal září 2013 v krymském letovisku Alušta. Precheza a.s. se jako bronzový sponzor účastnila společně s naším výhradním distributorem pro titanovou bělobu v Rusku společností Chimton, historicky poprvé. Jedná se přitom o největší akci v ruském měřítku s tímto zaměřením. Konference má ojedinělý význam jak pro ruské výrobce barev a nátěrových hmot, tak pro jejich odběratele a dodavatele. Jako jedni z dodavatelů surovin na ruský trh jsme mohli na našem stánku prezentovat výrobky PRETIOX a FEPREN a zároveň být aktivní při řadě obchodních a technických jednání s našimi distributory a jejich zákazníky. Nebyli jsme přitom ani zdaleka jediní zahraniční účastníci. Kromě ruských společností se představili zástupci Běloruska, Německa, Rozhovor Andrej Babiš: Jít k volbám je možnost, jak něco změnit. Do předčasných parlamentních voleb zbývá několik dní. V kampani finišuje i nováček na politické scéně hnutí ANO. S jeho lídrem Andrejem Babišem jsme mluvili o tom, co můžou tyto volby zemi přinést. Hlavně nenechte o své budoucnosti a o budoucnosti svých dětí rozhodovat druhé, vzkazuje voličům. S hnutím ANO jste po prázdninách navštívil všechny kraje republiky. Mají lidé v různých regionech různé potíže, anebo nás trápí podobné věci? Ve všech krajích je největším problémem nezaměstnanost, nejistota a nedostatek peněz. Praha je specifická, ale už i v hlavním městě jsou obavy o práci a budoucnost Pražanů může být taky problematická. Lidi zkrátka trápí, jestli budou mít z čeho zaplatit nájem, energie a jestli budou mít z čeho žít. Nevědí, co bude. My na to říkáme, že budeme podporovat zaměstnavatele, kteří dají práci absolventům, lidem nad padesát, ale i dalším skupinám, které jsou nezaměstnaností nejohroženější. Jaké problémy by se v krajích měly řešit? Všude jsou problémy především s financemi. Je tu nedostatek peněz pro centra, která pečují o osamělé děti, pro postižené, nejsou tu peníze na dlouhodobě nemocné, stát nestaví byty ani pro seniory ani pro mladé, celá sociální oblast je podfinancovaná. Ale nemáme peníze už ani na sport, který nám dělá ve světě rozhodně lepší reklamu a nese vysokou prestiž, nemáme finance na kulturu. Všichni musí prosit o dotace, obíhat úřady, kraje, ministerstva. Naše nadace se snaží pomoci, ale bohužel nemůžeme Polska, Rakouska, Španělska, Ukrajiny, USA a Uzbekistánu. Konference se tak zúčastnilo přes 250 návštěvníků z 80 firem. V první řadě je nutno ocenit skvělou organizaci, výbornou dostupnost informačních a statistických materiálů a osobní přístup organizátorů ke všem účastníkům. Mimo plného využití přednáškového sálu, kde probíhaly obchodní přednášky a diskusní fóra zástupců jednotlivých velkých ruských firem a dodavatelů surovin, se v přilehlé budově prezentovaly praktické výsledky hodnocení kvality barev spojené s vylepšením jejich parametrů při udržení ceny a využití ekologických surovin pro jejich výrobu. I když jsme byli mírně ve stínu velké konkurence platinového sponzora firmy DuPont, přesto se nám dařilo v diskuzích držet krok. Dobrou reklamou byla pro naši sesterskou firmu Synthesii prezentace ruského prodejce společnosti Afaya na téma záměna zdraví škodlivých organických pigmentů obsahujících chrom a olovo nezávadnými pigmenty ze Sythesie a to při zachování všech kvalitativních parametrů. Situace na ruském trhu pro nás, jako výrobce titanové běloby, není dobrá. Roste konkurence čínských výrobců, z nichž mnozí dodávají kvalitní a stabilní zboží, v průběhu roku navíc stále klesají ceny chloridových druhů nabízených firmami zastoupenými v Rusku zejména Du Pont, Cristal Global a Huntsman. Dá se předpokládat, že během 4. kvartálu se pro nás situace nijak nezlepší. Přes nelichotivou situaci náš distributor v Rusku usiluje o rozšíření uplatnění našich, zatím převážně barvářských druhů na trhu. Podle odezvy jak z konference, tak z návštěv v jednotlivých firmách jsou si výrobci vědomi lepší kvality zejména RGZW oproti druhům Crimea Titan. Snažíme se více proniknout i s plastikářskými druhy RGX, R200P a RG18P a s našimi specialitami - R200M a AV- 01FG. V posledně jmenovaném případě máme velkou příležitost, protože v ruském prostředí tlak na kvalitní nezávadné přísady do potravin roste. Ruský průmysl absorboval v minulém roce tun importované titanové běloby (údaj za rok 2012, zdroj Chem-Courier). Precheza přispěla k tomuto číslu svým podílem cca 800 tun. Z pohledu rozšíření kapacity naší výroby v příštím roce jsme schopni množství dodávek navýšit. Vše závisí jak na situaci na ruském trhu, tak na vývoji cen titanové běloby na světě. Marian Bartoš, Eva Jehlářová pomoct všem. Nemáme takové páky jako stát, který vyhazuje miliardy za pochybné projekty pochybných firem. Jenže všechna ta opatření v sociální oblasti, o kterých mluvíte, budou nejdřív něco stát. Kde na ně vezmete? Jedním z největších problémů naší země jsou pravidla. Protože tu pravidla nefungují, tak se tomuhle státu nedaří vybírat daně. Nebo je prostě stát vybírat nechce, proto tu asi existují všechny ty výjimky, kličky a nesmysly. Pokračování na str. 4 Foto: archiv PRECHEZA Foto: archiv ANO Evropská konference o fotokatalýze JEP 2013 Třetí konference European Symposium on Photocatalysis se konala ve slovinské Portoroži. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 190 návštěvníků z 31 zemí. Fotokatalýza je inovativním prostředkem k ochraně životního prostředí. str. 2 Elektronická likvidace faktur v Precheze Konference Pregips Monosal 2013 Tento projekt byl v Precheze zaveden v září Nahradil papírovou formu schvalování došlých faktur likvidačními razítky a podpisy jednotlivých schvalovatelů. Celý proces elektronické likvidace faktur je velmi náročný jak z technického hlediska, tak i z pohledu organizace práce účetních i schvalovatelů. str září 2013 prodejní útvar Prechezy uspořádal v pořadí již šesté setkání obchodních partnerů odběratelů sádrovce Pregips a Monosalu, které se koná pravidelně každé dva roky. Na konferenci byli pozváni hlavní odběratelé bílého průmyslového sádrovce a monohydrátu síranu železnatého. Pozvání přijali v převážné míře výrobci cementu a sádry z tuzemska i Slovenské republiky. str. 3

2 2 události precheza říjen 2013 Jubileum v zaměstnání ŘÍJEN 30 let Tikal Oldřich provozní elektrikář Životní jubileum ŘÍJEN 50 let Ides Eduard samostatný výrobní dispečer Kocián František mistr ÚŽP Zábranský Ivo chemik hydroseparace Aktuality z odborů Dne se konala odborová konference ZO OS ECHO. Kromě standardní náplně (volba komisí, kontrola usnesení z minulé konference, zpráva o činnosti Základní organizace, zpráva o hospodaření, zpráva Revizní komise, zpráva o hospodářské situaci Prechezy) proběhla volba komise pro kolektivní vyjednávání, která bude řešit znění Kolektivní smlouvy pro rok 2014 a zasedat bude ve složení: Ing. Blaťák David Ing. Frydrýšek Josef Havelka Roman Grečmal Zdeněk Ing. Mrázek Petr Fürbacher David Hynčica Roman RNDr. Pikal Petr Michal Mlčoch V měsíci říjnu proběhne vyjednávání staré Rady pro kolektivní vyjednávání se zástupci zaměstnavatele. Na programu bude jednání o vyplacení záloh za cílové odměny a odměny za HV za rok Odborová organizace uspořádala pro zaměstnance a.s. Precheza dne zájezd do Českého Těšína. Dále na středu připravuje turnaj ve stolním tenise. Bližší informace se dozvíte u pana Michala Mlčocha nebo na nástěnkách. Výzva našim zaměstnancům Žádáme všechny zaměstnance a především naše důchodce o spolupráci při kompletaci materiálů o společnosti Precheza a.s., Přerov za uplynulých 120 let. Pokud někdo z vás vlastní zajímavé fotografie, dokumenty či příběhy z historie naší společnosti, prosíme o jejich předání paní Sylvě Lovasové, úsek Personalistika, popř. elektronické materiály na adresu: Personalistika Jak se správně marodí Už od loňska platí nová pravidla pro zaměstnance s přiznanou pracovní neschopností. Jasně říkají, co si nemocný může, ale především co si nemůže během nemoci dovolit. Pravidlem číslo 1 je, že pokud pobíráte nemocenskou, musíte dovolit nechat se zkontrolovat, jestli dodržujete předepsaný léčebný režim. Během prvních 21 dnů pracovní neschopnosti kontrolu provádí pověřená osoba zaměstnavatele. Je to logické: v tomto období nedostáváte nemocenské, ale zaměstnavatel vám od čtvrtého dne vyplácí z vlastní kapsy takzvanou náhradu mzdy. Precheza pravidelně takové kontroly provádí a nějaké odskočení si se opravdu nevyplatí. V loňském roce bylo zaměstnavatelem zkontrolováno 35 nemocných a letos to bylo už 57 případů, kdy kontrolor PRE- CHEZY zazvonil u dveří zaměstnance- -maroda. Dalšími kontrolory jsou pak zaměstnanci správy sociálního zabezpečení. Ti se u vás doma můžou zjevit kdykoli po dobu pracovní neschopnosti. Nemocný zaměstnanec je povinen předat nejpozději do 3 dnů lékařem vystavenou neschopenku zaměstnavateli, sociálka se o jeho pracovní neschopnosti dozví od lékaře. Ten je povinen správu sociálního zabezpečení o vaší neschopence informovat nejpozději den poté, co vám ji vystavil. Aplikační servis Evropská konference o fotokatalýze JEP 2013 V řadě již třetí konference Journées Européennes de la Photocatalyse se konala ve slovinské Portoroži. Toto setkání je realizováno v dvouleté periodě a letos bylo organizováno pod záštitou Evropské fotokatalytické federace (EPF) a univerzity v Nové Gorici. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 190 návštěvníků z 31 zemí. Více než 25 let je fotokatalýza shledávána inovativním prostředkem k ochraně životního prostředí. Je dokázáno, že mnohé znečištění způsobené činností člověka může být efektivně a poměrně levně tímto způsobem eliminováno. Vše pomocí řízeně vyráběných nano-materiálů, jejichž principiální funkčnost má kořeny v přírodních Nové místo pro testování nám dává vítr do plachet V jednom z minulých čísel Novin Precheza jsme informovali o plánovaném přesunu povětrnostní stanice v lokalitě Hostýnských vrchů. Po pár měsících zařizování a budování je vše hotovo, jsme přestěhováni. První dojmy z nového místa jsou po třech měsících provozu více než skvělé. Obslužnost, bezchybný přenos dat a koordinace s obsluhou ČHMI jsou nespornými výhodami nového místa pro testování. Snad jediným negativem, jak zmiňuje samotný A totéž platí o změnách vašeho léčebného režimu to znamená, když vám například po kontrole povolí vycházky, na sociálce to nejpozději následující den musí vědět. Pokud byste si chtěli přece jen odskočit z postele, pořádně si to rozmyslete. Nespoléhejte, že nikdo nepřijde navečer, že se k vám nikdo nebude obtěžovat o víkendu, nebo že už u vás jednou byli. Když u vás kontrolor zazvoní, mějte připraven 2. díl neschopenky - Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti Průkaz práce neschopného pojištěnce, a také občanský průkaz, aby mohl kontrolor ověřit, že kontrolovaným jste skutečně vy. Abyste se vyhnuli zbytečným problémům, už ve chvíli, kdy vám lékař neschopenku vystavuje, nadiktujte mu přesnou adresu, kde během pracovní neschopnosti budete. Nemusí to nutně být místo vašeho trvalého bydliště. Pamatujte i na označení dveří jmenovkou a dbejte, abyste měli funkční zvonek. Vymlouvat se později, že kvůli zákonitostech. Fotokatalýza je postupem času zaváděna do různých aplikačních odvětví. Současné použití fotokatalyzátorů má potenciál především v energetice, při čištění vod, vzduchu a pro samočistící nadpis, jsou extrémní větrné podmínky, které jsou dány nekrytým prostorem vrcholku Marušky, hůře pro obsluhu, ale o to lépe pro samotné vzorky, jelikož dostanou opravdu extrémní dávku snad všech klimatických složek. Jan Přikryl Foto: archiv PRECHEZA povrchy a právě tato témata tvořila nosné pilíře letošního ročníku vědecké konference. Zazněly příspěvky od akademických pracovníků světových univerzit, výzkumných ústavů, ale i příspěvky z praxe, tedy od výrobců samotných fotokatalyzátorů, potažmo finálních výrobků, v nichž jsou fotokatalyzátory zapracovány. Co se probíraných diskuzí týče, mezi stěžejní problémy stále patří neuniformní legislativa, různorodost testovacích metodik jak samotných nano-materiálů, tak jejich aplikací, tedy variant, kdy jsou zakomponovány do různých matric či průmyslových technologií. Další nejasnosti jsou v definicích světelných zdrojů. Oproti tomu stav Venkovní a vnitřní teplota [ C] Venkovní a vnitřní vlhkost [%] Atmosférický tlak [hpa] Heat Index (index horka) [ C] THSW Index (pocitová teplota) [ C] Chlad větru [ C] Rychlost větru [m/s] Zdroj: rozbitému zvonku jste kontrolorovi nemohli otevřít, by vám rozhodně nemuselo projít. Pokud to váš zdravotní stav umožní, může vám lékař povolit vycházky. Ty mohou trvat maximálně šest hodin denně v době mezi sedmou hodinou ranní až sedmou hodinou večerní. Ve výjimečných případech vám může lékař povolit i individuální vycházky, ovšem musí k tomu dostat souhlas od posudkového lékaře. Podle zákona o nemocenském pojištění může být pojištěnci, který porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce nebo nesplnil povinnost součinnosti při kontrole, nemocenské dočasně kráceno nebo odňato, a to na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení režimu, ne však déle než do skončení dočasné pracovní neschopnosti, při níž došlo k porušení tohoto režimu. Jestliže nemocenské již bylo vyplaceno, považují se vyplacené částky na nemocenském za přeplatek, který je pojištěnec povinen plátci dávky uhradit. Pokud už dojde k tomu, že nebudete doma, když za vámi přijde kontrola, na nic nečekejte a co nejdřív to řešte. Kontrolor vám doma, respektive na místě, které jste měli uvedené v neschopence, nechá oznámení o provedené kontrole s instrukcemi, jak máte postupovat. V nejbližší ordinační den se musíte dostavit ke svému lékaři a vysvětlit důvod své nepřítomnosti, respektive důvod, proč nemohla být provedena kontrola. Vysvětlit to musíte i zaměstnavateli a příslušné správě sociálního zabezpečení. Pokud léčebný režim opravdu porušíte, počítejte s tím, že vám může být sníženo nebo dokonce odejmuto nemocenské a navíc můžete dostat pokutu až 20 tisíc korun. A to ještě nemusí být všechno: Pokud porušíte léčebný režim během prvních tří týdnů nemoci, tedy v době, kdy vám zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy, můžete být potrestání jak snížením náhrady mzdy, tak jejím odejmutím. Zaměstnavatel vám dokonce může dát výpověď. Alena Okáčová poznání v přípravě dopovaných materiálů je na úrovni vysoké. Existují materiály aktivní v UV oblasti i viditelném světle. Právě dopace různými prvky byla nejrozšířenějším, prezentovaným tématem. Mezi současně nejvíce používané prvky pro dopaci patří síra, dusík, uhlík, ale i kovy, jako je wolfram, stříbro a zlato. Mimo prezentaci vlastních výsledků běžícího projektu TAČR byly shlédnuty i zajímavé příspěvky kolegů, byly získány četné vědecké a marketingové informace a v neposlední řadě byly navázány nové kontakty, jež přispějí k účelnému rozvoji v oblasti aplikované fotokatalýzy v naší společnosti. Jan Přikryl JAKÉ JSOU STANDARDNĚ SLEDOVANÉ VELIČINY: Směr větru [N,E,S,W] Intenzita srážek [mm] Denní srážky [mm] UV dávka [MED] Solární energie [W/m 2 ] Rosný bod [ C] Akciová společnost Precheza sleduje na meteorologické stanici Maruška odolnost anorganických pigmentů vůči klimatickým vlivům. Výsledky testů z povětrnosti jsou základními informacemi pro hodnocení vlastních i konkurenčních pigmentů, a to v různých aplikačních vzorcích. Sledování světlostálosti anorganických pigmentů FEPREN a PRETIOX v aplikačních vzorcích probíhá v různých lokalitách již několik desetiletí. Celkové vyhodnocení světlostálosti může být vztaženo na dobu expozice vzorku, množství absorbované solární energie či množství spadených srážek. Sledování povětrnostních údajů probíhá přístrojem DAVIS Vantage PRO2, jehož snímače jsou umístěny v bezprostřední vzdálenosti od vzorků. Údaje ze snímačů jsou bezdrátově přenášeny do konzole umístěné v budově meteorologické stanice, z níž jsou tato data dále posílána pomocí internetové sítě do PC v Laboratoři stavebních hmot v Precheza a.s.

3 precheza říjen 2013 události 3 Technický servis PRECHEZA je schváleným dodavatelem skupiny SANOFI V srpnu letošního roku proběhl zákaznický audit firmy ZENTIVA. Tato farmaceutická firma vznikla v roce 2003 transformací akciové společnosti Léčiva a slovenské Slovakofarmy. Následně se rozšířila akvizicí rumunské společnosti Sicomed a Eczacibasi Generic Pharmaceuticals v Turecku. V roce 2009 převzala Zentivu mezinárodní farmaceutická společnost Sanofi. Zentiva tak vstoupila na nové, především západoevropské trhy. Kompletní činnost skupiny SANOFI v oblasti generik se v Evropě odehrává pod značkou ZENTIVA. Finance Veškerá mezinárodní činnost skupiny SA- NOFI v oblasti vytváření portfolia generických přípravků, jejich vývoje a uvádění na trh je řízena z pražské Zentivy. Zentiva dnes prodává své produkty téměř miliardě lidí na 50 trzích v Evropě, v Africe a na Středním východě. Zaměstnává přes 6000 lidí, ve výrobě pracuje 2000 zaměstnanců, z toho výrazná část v závodě v Dolních Měcholupech. Náš speciální typ titanové běloby pro farmacii PRETIOX AV01PhG splňuje veškeré kvalitativní požadavky, které jsou definovány v Evropském lékopisu. To je sice podmínka nutná, ale nikoliv postačující pro odběratele z farmaceutického sektoru. Zákaznický audit prověřoval námi zavedený systém řízení kvality, tedy zejména dodržování předepsaných výrobních postupů a plnění kvalitativních kritérií jednotlivých výrobních etap. Velký důraz byl kladen na zamezení možné kontaminace výrobku jak při vlastní výrobě, tak při skladování již hotového výrobku. Také analytické postupy, používané při výstupní kontrole naší titanové běloby pro farmacii, byly důkladně prověřeny. Námi zavedený systém dobré výrobní praxe při auditu obstál. Úspěšný audit firmy Zentiva otevřel možnosti dodávek AV01PhG do všech výrobních závodů skupiny SANOFI, čímž se výrazně zvýšily naše obchodní možnosti v tomto nelehkém sektoru. Poděkování patří všem, kteří se na tomto auditu podíleli (zejména zaměstnanci PTB, CL a ŘJ). Každý takový audit je zdrojem pro naše zlepšování, což nám dává určitou výhodu pro udržení se v tak náročném sektoru, jako farmacie bezesporu je. Miroslav Šmíd Víte co jsou generika? Generické přípravky jsou podobné originálním lékům, kterým vypršela patentová ochrana. Obsahují stejné aktivní složky jako původní produkty a uvolňují aktivní složku do krevního oběhu stejnou rychlostí a ve stejném množství jako originální léky. Stejně tak podléhají přísným kvalitativním standardům jako originální léky. Pro pacienty jsou generika cenově dostupnou a přitom vysoce kvalitní alternativou. A jak se pozná, že je nějaký přípravek generický? V EU se generika poznají podle mezinárodního názvu účinné látky (INN mezinárodní neproprietární název) doplněného jménem společnosti. Zdroj: Profil společnosti Zentiva Elektronická likvidace faktur v Precheze V září 2013 byl v Precheze zaveden projekt elektronické likvidace faktur, který nahradil papírovou formu schvalování došlých faktur likvidačními razítky a podpisy jednotlivých schvalovatelů. Dodavatelem řešení je firma ISS Europe spol.s.r.o. Praha, která na základě rámcové smlouvy s Agrofert a.s. postupně zavádí implementaci tohoto projektu ve všech společnostech ve skupině Agrofert účtujícími v SAP. Celý proces začíná tak, že došlá faktura včetně příloh se na účtárně naskenuje a v nainstalovaném programu se vytěží údaje potřebné k zaúčtování, schválení a platbě faktury. Program pracuje se znalostní databází, která si během vytěžování ukládá do paměti umístění jednotlivých údajů na fakturách. Při následujícím naskenování si program sám dokáže najít na faktuře potřebné údaje a vyplnit je do připraveného formuláře. Po vyplnění a kontrole všech údajů je doklad včetně obrázku faktury přenesen do SAP a účetní již pracuje s předzpracovaným dokladem, u kterého zkontroluje vytěžené údaje a dál zpracovává fakturu obvyklým způsobem. Během zpracování má účetní možnost kontaktovat em odpovědnou osobu s dotazem k zaúčtování. Odpovědné osobě tak přijde s dotazem a s obrázkem faktury. Po kompletním zpracování faktury odešle účetní fakturu mailovou službou do schvalovacího procesu. Schvalovací aplikace pracuje mimo SAP a proces schvalování je založen na tzv. kontrole čtyř očí. Znamená to, že fakturu vždy jeden člověk ověřuje a jiný člověk schvaluje. Schvalování probíhá tak, že příslušné osobě přijde s upozorněním, že má ve schvalovací aplikaci fakturu ke schválení a prostřednictvím linku v u se může prokliknout přímo do schvalovací aplikace, kde se zobrazí faktura ke schválení s obrázkem a potřebnými údaji. Po schválení se účetní objeví v SAPu informace, že fakturu je možné zaúčtovat. Další novou aplikací je Optaris, ve kterém se archivují faktury ve formátu pdf včetně informací, jakým způsobem probíhalo schválení a jak jsou zaúčtovány. Je zde možné vyhledávání, filtrace a zobrazování faktur podle zvolených kritérií. Implementace projektu byla náročná zejména z technického hlediska, protože se vzájemně prolínají celkem čtyři aplikace. Náročná byla také z organizačního hlediska, protože se tato změna dotkla organizace práce jak účetních a schvalovatelů, tak i ostatních zaměstnanců, kterých se dosud proces schvalování týkal jen okrajově. Věřím, že po odstranění nedostatků si každý nalezne výhody, které elektronická likvidace nabízí. Nejvýznamnější výhodou je, že jsou faktury dostupné na jednom úložišti (Optaris), kde se dá kromě skenu faktury najít i veškeré přílohy, dají se doplňovat nové přílohy, obsahuje informace o zaúčtování, procesu schvalování, seznamy faktur se dají filtrovat a třídit, přenášet do excelu. Aplikace je dostupná i těm, kteří nemají přístup do SAP. Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za vstřícný přístup a trpělivost. Ivana Fritzová Prodej Setkání obchodních partnerů Pregips Monosal 2013 Dne 12. září 2013 prodejní útvar Prechezy pod záštitou komerčního ředitele uspořádal v pořadí již šesté setkání obchodních partnerů odběratelů sádrovce Pregips a Monosalu, které se koná pravidelně každé dva roky. Na konferenci byli pozváni hlavní odběratelé bílého průmyslového sádrovce a monohydrátu síranu železnatého. Pozvání přijali v převážné míře výrobci cementu a sádry z tuzemska i Slovenské republiky. Nechyběl ani jeden z odběratelů, kteří používají Pregips jako surovinu k výrobě cementu, sádry a navázaných sádrových výrobků. Letošní konference byla obohacena o přednášky o Monosalu, který nově nachází uplatnění u našich zákazníků z oblasti výroby cementů. Pozvánku tradičně přijali i zástupci Výzkumného ústavu maltovin Praha (VUMO), potažmo i Svazu výrobců cementů v ČR (SVC ČR). Hotel Rusava ve stejnojmenné obci, v krásném prostředí Hostýnských hor, byl místem pro uspořádání letošního klání. Dle plánovaného harmonogramu nejprve proběhlo přivítání hostů. Pracovní část pak započala sérií dvou bloků přednášek orientovaných na aktuální témata. Obsahem bylo promítání připravených prezentačních materiálů, výklad a závěrečná diskuse. Komerční ředitel Ing. Bartoš zahájil úvodní blok konference příspěvkem na téma Agrofert, Precheza a stavebnictví. Pan Brzica pak hodnotil historii prodejů a měření spokojenosti zákazníků. Na téma Aplikace výrobků z Prechezy v sektoru stavebnictví hovořil Ing. Přikryl. Druhý blok přednášek pak započal Ing. Bartošek, jež dokumentoval vývoj prodeje Monosalu napříč prodejními sektory a Ing. Winter informoval o využití Monosalu pro cementářský průmysl a přípravě výroby Monosalu-30(F), kde měli zúčastnění možnost fyzicky zhlédnout i laboratorní vzorky. Cyklus přednášek pokračoval příspěvkem Ing. Pechála na téma novinky ve výrobě a sledování kvality Pregipsu. Odbornou konferenci zakončili přednášky Ing. Gemricha ze SVC ČR a Ing. Peřky z VUMO Praha na téma Nové trendy v normalizaci a technologii cementu. Po slavnostní večeři započala neformální část setkání, kdy byla otevřena různá diskusní témata, tím stěžejním byla současná situace v cementářském průmyslu a předpoklady jeho dalšího vývoje. Na základě získaných informací musíme bohužel konstatovat, že pokračuje nepříjemná recese ve stavebnictví, jež se primárně odráží právě na produkci a prodeji cementu. I v tomto nelehkém prostředí se nám i v letošním roce všechen vyrobený sádrovec podaří prodat. Věříme, že letošní setkání proběhlo úspěšně, za všeobecné spokojenosti všech zúčastněných a napomohlo k dalšímu upevnění vzájemných vztahů s našimi odběrateli. Marian Bartoš Foto: archiv PRECHEZA

4 4 Precheza a my precheza říjen 2013 Andrej Babiš: Jít k volbám je možnost, jak něco změnit Pokračování ze str. 1 My začneme daně opravdu vybírat a začneme doopravdy kontrolovat a sankcionovat ty, kteří se placení daní vyhýbají, budeme prosazovat, aby hotovostní operace byly minimální. Upřednostníme také firmy, které platí daně v České republice, před těmi, které odvádějí zisky do daňových rájů. Jak to chcete udělat? Firmám přece nezabráníte, aby měly svá sídla někde v Monaku Jednoduše. Firmy s nejasnými vlastníky vyřadíme z výběrových řízení a zveřejníme, proč jsme tak učinili, firmy, které zde podnikají a platí řádně daně, naopak budeme ve výběrových řízeních doporučovat. Když říkáme, že chceme řídit stát ve prospěch státu a jeho občanů, tak přece nebudeme posílat výnosy ze státních zakázek někam do Monaka. Upřednostníme zkrátka české živnostníky a podniky ať už jsou malé, střední či větší před těmi, které se jako české tváří, ale zisky odvádějí jinam. Proč to tak nedělaly politické strany, které nám tu doteď vládly? Zeptejte se jich, oni samozřejmě dneska budou říkat, že to tak vždycky udělat chtěly. Politici před volbami něco slibují, ale realita je pak úplně jiná. Jejich systém zde byl doveden k takové dokonalosti, že ho ovládá pár zákulisních skupin a kmotrů. Kmotr má svého politika, kterému pomůže do funkce, politik se odvděčí tím, že pak svému kmotrovi nebo jeho spřízněné firmě přihraje státní zakázku. Kmotr si část peněz nechá, část dá politikovi, jeho straně a takhle furt dokola. Proto dneska kmotři chystají kampaň proti hnutí ANO. To kvůli nim a stávajícím politikům jsou všechny zakázky předražené, proto tu máme dražší dálnice než v Německu. Proto jsme zadlužená země, které roste státní dluh o 13 milionů za každou hodinu, a pokud se nic nezmění, tak nám za 15 let nevyvezou už ani popelnici a nebudeme schopní platit úroky z dluhů. Vy stále mluvíte o kmotrech, máte ale nějaké opravdové indicie, že proti vám něco chystají? Kampaň proti nám už je a ještě bude obrovská. Všimněte si, jak proti nám ostatní strany, které mají kmotry za zády, zkoušejí, co mohou. Kmotrům je jedno, ve které straně se zaháčkují, je jim ale jasné, že u nás to nepůjde. Názorným příkladem může být pan Hrdlička. Nejdříve byl hlavním kmotrem pražské ODS, což o něm říkal i Mirek Topolánek, poté, co se jeho kamarád Janoušek veřejně odepsal, tak byl dokonce hlavním pražským kmotrem. Pomáhal založit Věci veřejné, což nám dnes dokládají i bývalí členové Bártovy strany, své štěstí zkoušel v pražské ČSSD i u Jiřího Paroubka, dneska je s Borisem Šťastným hlavním tahounem proklausovské iniciativy Hlavu vzhůru paní Bobošíkové. Z jeho strany ať to budou jeho nohsledi z ODS na Praze 10, z vévéček či z Hlavu vzhůru nějaký útok ještě určitě čekat musíme. Je potřeba, aby lidé věděli, kdo tady tahá za nitky a nenechali se zmást. Stávající strany a ti, kteří je ovládají ze zákulisí, se našeho nástupu opravdu bojí a udělají všechno, aby nás poškodili. My ale určitě neklesneme na jejich úroveň. Stačí se podívat na Wikipedii, co je pan Hrdlička zač a s kým se kamarádí, každému pak bude jasné, že mu jde v politice o miliardové kšefty. Ale není to samozřejmě jen o něm. Podle posledních volebních preferencí může hnutí ANO skončit i druhé za sociálními demokraty. Počítáte s tím, že se místo TOP 09 a zdecimované ODS stanete nejsilnějším uskupením středu a pravice? Já popravdě moc průzkumům nevěřím a už vůbec nevěřím dělení na pravici a levici v českém pojetí. Je pravicovější vláda, která navyšuje daně, tedy ODS a TOP 09, nebo vláda, která privatizuje banky a OKD, tedy ČSSD? Ty strany na nás hrají habaďůru, že mají nějakou ideologii, ale vždycky se nakonec nějak dohodnou, aby to bylo všestranně výhodné. Vezměte si jen to nekonečné dohadování kvůli imunitě, kvůli majetkovým přiznáním politiků a podobně. Proč politici kontrolují sami sebe? Proč se bojí opravdu nezávislé kontroly? Pokud by měli politici čistý štít, tak nemají co tajit, ať jsou zleva nebo zprava. My čistý štít máme, nemáme tedy co skrývat. Proto možná konkurenční strany tvrdí, že jsme nečitelní. My jsme široce rozkročené středové hnutí, pravicoví jsme možná tím, že nechceme a nebudeme zvyšovat daně, někomu se můžeme zdát levicoví, protože chceme zlepšit život důchodcům a lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. My se chceme hlavně chovat jako řádní hospodáři, nebudeme rozhazovat tak jako levicové vlády, nebudeme se tvářit, že šetříme, tak jako pravice, a přitom vykrádat rozpočet a utrácet za nesmyslné projekty typu skarty a podobně. Stejně jako dalším stranám i vašemu hnutí ale hrozí, že lidé k volbám prostě nepřijdou. Že nad politikou mávnou rukou a pojedou na chaty. Jak chcete voliče přesvědčit, aby šli volit? Já moc dobře chápu, že lidé jsou politikou otrávení. Chápu, že je štvou všechny ty sliby, které se nikdy nenaplnily. I z naší tour po krajských městech vím, že lidé mají úplně jiné starosti, než jsou souboje politiků, kteří najednou předstírají zájem o problémy voličů jen proto, že je před volbami. Já jsem zvyklý držet slovo, na tom také stojí dvacet let historie mého podnikání v téhle zemi. Před dvěma lety jsem řekl, že dám dohromady osobnosti, které pomohou dát této zemi naději na lepší budoucnost. Udělal jsem pro to, myslím, dost. Riskuji přitom svoji pověst a nezbývá mi moc času na řízení firem. Kdybych někde lhal a podváděl, tak by se to během předvolební masáže, která je pro mě obrovskou zkušenostní a očistcem, určitě projevilo. Je jasné, že lidi můžou i tentokrát jít a volit profesionální politiky, kteří ve sněmovně sedí patnáct dvacet let, kteří ztratili kontakt s realitou a kteří se více znají s kmotry než s problémy obyčejných lidí. Potom ale žádné zlepšení čekat nemůžeme. Sedět doma a vykašlat se na volby také není řešení. Ale já nevěřím, že by lidé byli už tak apatičtí, že by rozhodování o sobě a o budoucnosti svých dětí nechali na jiných. Já osobně budu mít svědomí čisté. Můžu říct svým dětem, že jsem se snažil něco udělat. Řízení jakosti Revize ízo norem systému managementu Ještě jsme si ani pořádně nezvykli na systém procesního řízení a až se na nás chystá další změna. Tedy ještě jsme si ani za třináct let pořádně nezvykli na to, že ízo není o papírech, a už bude ízo o něčem jiném. A pochopitelně se tomu do roka a do dne nevyhneme a proto se připravme raději už teď, abychom se pak zase nemuseli divit co to tam v tom Bruselu zase vymysleli. Tedy, pardon, ISO (International Organization for Standardization) nesídlí v Bruselu, ale v Ženevě, není to organizace evropská, ale celosvětová a nevydává závazná nařízení, ale dobrovolné standardy a ízo ve smyslu systém managementu kvality je pro ISO jenom jedna z norem, které tato organizace od roku 1947 vydala. Čili není za tím zlá EU, ale naše dobrovolná snaha. A o co se budeme v následujících letech dobrovolně snažit? Systém managementu kvality má být funkční a přiměřený potřebám. Jistý certifikační guru k tomu sice jedovatě dodával, že pokud má pan ředitel nebo pan zákazník velkou nebo malou potřebu, není to pro systém řízení jakosti až tak úplně to nejpodstatnější, ale co je psáno, to je dáno. Možná si ještě vzpomenete, co že to byla ta první potřeba pana zákazníka ( ízo rovná se zákazník, tak to bylo, je a bude, a kdo si myslí cokoliv jiného, čepelem v jeho zrádnou hruď). První potřeba pana zákazníka spočívala v ubezpečení, že jeho dodavatel nezapomněl na nic, o čem se ví, že je důležité. Podstatné je ubezpečení a ví. Proto vyjádřené potřeby, přezkoumání smluv a plánování jakosti a celý ten kolotoč se zabezpečováním jakosti (quality assurance), stohy papírů a tisíce vlastnoručních podpisů kde všude možně. Psal se rok 1987, totáč a pravěk, ale dnes, 3. října 2013 SAS v systému bezpečnosti práce OHSAS znamená Safety Assurance System, předpisy a vlastnoruční podpisy atd. Samozřejmě netrvalo dlouho, než se zjistilo, že systém poskytování objektivního důkazu je ideální pro soudní spory, ale naprosto nevhodný pro byznys. Zákazníkovi sice nezvratně dokážete, že vy nic a on že nemá pravdu, ale on vám to vrátí tím, že už od vás příště nekoupí. Přece nebude podruhé za rohatého přežvýkavce. A tak veškeré diskuse o zabezpečování jakosti, zvlášť u mimoevropských partnerů, dopadly buď v lepším případě velkým údivem (Američan nechápe, proč má výrobek v první řadě odpovídat normě a až teprve potom požadavkům zákazníka), anebo velkým průšvihem (pokud po východoasiatovi budete chtít assurance například bezpečnosti hračky klidně vám ji dá i s označením CE a vy mu dokazujte, že to není pravda ). No, a když v polovině devadesátých let přišel hřebíček do rakvičky z vlastních řad ( kvalitářská byrokracie je dobrá tak akorát na Cenu za jakost, ale ne pro přežití firmy ), spatřila světlo světa První Velká Revize Systému Řízení Jakosti. Ano, mluvíme tady o procesním řízení kvality, zaměřeném na výkonnost. Od 16. prosince 2000 už není důležité, jestli je všechno v papírech, ale jestli je všechno výkonné. Namísto předpisů a záznamů přišly kejpíaj a béescé. Našlo by se toho pochopitelně víc než jen Key Performance Indicators a Balanced Scorecard, ale jak už to tak bývá, psa natrvalo nezakopeš. Tady se pes nezakopal ani v oblasti technické (v čem jsem lepší než konkurence), ani komerční (proč koupit zrovna ode mne), ale v oblasti ekonomické. Fujtajbl, veljúenelajzys (hodnotová analýza) a kvalitykosts (ekonomika jakosti), tomu přece nikdo pořádně nerozumí. A tak je kejpíaj (klíčový ukazatel funguje/nefunguje) pro informatiky počet přístupů na firemní web z vnějšího prostředí a pro obchodníky počet reklamací. Izovsky naprosto bez chybičky, v praxi zcela k ničemu. No, a když (v souvislosti s globální krizí??) přišel hřebíček do rakvičky z vlastních řad ( k prosperitě se neproškrtáš ), spatřila světlo světa Druhá Velká Revize Systému Řízení Jakosti. Začala teď, finále nás čeká v roce A o čem bude kvalita 2015? Zatím víc tušíme, než víme. Jisté je však jedno. Konečně se přišlo na to, že existují i rizika v oblasti zákaznických vztahů (tedy v ízo ) a že standardně a systémově řešit nekvalitní zboží nebo chybějící dodávky je sice krásně izovské, ale pro kšeft dokonale smrtící. Proto se bude stále víc akcentovat hodnocení nikoli papírů nebo výkonnosti, ale rizika, které pro mne byznys s tím kterým obchodním partnerem znamená. Proto se v poslední době nemluví o quality management, ale continuity management a business assurance je víc než quality assurance. Sečteno podtrženo, ti dobří budou dodávat dobrou kvalitu za rozumnou cenu a to furt, čili bude na ně spoleh a bude se o nich kupovat, ti horší dodají jenom někdy a jenom něco a budou proto jenom paběrkovat. A jestli si zvolíme to první nebo to druhé, je na nás všech. A koneckonců, neplatí to jenom pro kšeft. Pavel Mollin Bezpečnost práce Historie vzniku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a současnost (II. část) V poslední době zaznamenala legislativa BOZP významný vývoj a to především v oblasti pracovnělékařských služeb. S účinností od byl schválen zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a především zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Posledně jmenovaný byl s účinností od doplněn o nový 58a Zaměstnavatel, který získal oprávnění k poskytování pracovně lékařských služeb (dále jen PLS) může tyto služby poskytovat i na svých pracovištích. Zaměstnavatel je povinen zajistit nezávislost zaměstnanců poskytující PLS. Změna se týkala i dohod o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Dlouho očekávaný právní předpis o pracovnělékařských službách (Vyhláška č. 79/2013 Sb.) vyšel jako prováděcí předpis k zákonu č. 373/2011 Sb. s účinností od Nahradil letitý předpis o posuzování zdravotní způsobilosti v práci, ve znění směrnice č. 17/1970 Věst. MZ ČSR. Vyhláška řeší obsah PLS, organizaci a rozsah PLS, pracovnělékařské prohlídky a lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci. Současné legislativní požadavky jednoznačně tedy zdůrazňují úkoly a povinnosti zaměstnavatelů a význam bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. V tomto duchu stanoví tyto nejzákladnější povinnosti: pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímat opatření předcházejícím rizikům, včetně opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisů, vedoucích k odstranění příp. předcházením rizik a jejich minimalizaci, potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví. Jaroslav Pazdera

5 precheza říjen 2013 Precheza a my 5 Soutěž Rekondiční pobyt v Lázních Teplice nad Bečvou Příjemné zpestření podzimních dnů v lázních Teplice TŘÍDENNÍ REKONDIČNÍ pobyt pro dva ZO OS ECHO zorganizovala a vyhlašuje ve spolupráci s redakční radou NOVIN PRECHEZA soutěž pro zaměstnance Prechezy o získání poukázky na rekondiční pobyt pro 2 osoby v Lázních Teplice nad Bečvou a.s. Díky unikátnímu přírodnímu zdroji - minerální vodě bohaté na oxid uhličitý, je to místo, kde pomohou hlavně Vašemu srdíčku, cévám i celému organismu. Kromě špičkové kardiorehabilitace nabízí lázně pestrou škálu dalších relaxačních a wellnessových procedur, které stále rozšiřují. AK PRETIOX Legendární soutěž Pretioxka se dožila třicítky! O víkendu se konal již 30. ročník legendární Pretioxky závodu v automobilových orientačních soutěžích nesoucího název hlavního produktu Prechezy a také místního autoklubu. Letošní soutěže byly zařazeny do Mistrovství České republiky 2013 (MČR) 7. a 8. kolo, Moravského poháru 2013 (MP) 5. a 6. kolo, denní soutěž byla vypsána i pro kategorii Shell Cup Morava 2013 (SCM) pro začínající či amatérské posádky 4. kolo. Protože počet pořádaných soutěží se tak nějak nenápadně, ale neustále snižuje (zejména pohárová klání na Moravě), čekali jsme odpovídající tedy velkou účast. A měli jsme pravdu: na startu se sešlo 30 posádek. To znamená, že se k nám sjeli v podstatě všichni pravidelní účastníci seriálových soutěží! Hlavní soutěž byla zařazena do Mistrovství republiky, tak tomu musel být přizpůsoben i časový formát celé akce. Ten je detailně předepsán v Řádech AOS: zahájení tedy bylo v pátek večer, následovala noční část soutěže (7. kolo MČR a 5. kolo MP), pak krátký (ale o to intenzivnější) odpočinek všech (organizátory nevyjímaje sám jsem spal bezmála hodinu a půl!) a v sobotním ránu se pokračovalo denní částí (8. kolo MČR, 6. kolo MP a 4. kolo SCM). Startu do každého kola předchází vždy jízda zručnosti. Tentokráte se jela o Pohár starosty Lipníka nad Bečvou. Při rozpravě přivítal všechny účastníky jak předseda AK Pretiox v AČR, pan Jiří Procházka, tak také dlouholetý člen autoklubu a bývalý generální ředitel Prechezy, pan Ing. Antonín Mlčoch, CSc., který připomněl dlouholetou tradici pořádání AOS v Přerově. Tato trať byla připravena s ohledem na nutnost zajištění ubytování v domově mládeže Internátu Střední průmyslové školy v Lipníku netypicky: noční část Stačí málo a můžete relaxovat v tomto lázeňském komplexu i vy. Jediné, co je potřeba udělat do 1. listopadu, zaslat na adresu správné odpovědi na tři jednoduché otázky. Následující den vylosuje výherce Ing. Josef Winter, technický ředitel a.s. Precheza. Soutěžní otázky: 1. Lázně se nachází v malebném údolí řeky a) Bečvy b) Moravy c) Odry 2. Polárium ARKTIKA je součástí nabídky lázeňského domu a) Janáček b) Moravan c) Bečva Odpovědi zašlete do na adresu vedla z Lipníka do Lipníka a až denní pak z Lipníka do Přerova, tedy domů do Prechezy. Podle časového rozpisu se 1. posádka rozjela do jízdy zručnosti a následně do nočního kola ve 20:00. Posádky se vydaly na krátké putování po Lipníku a následně trapem směrem na Hranice s první časovou kontrolou u Klokočí. Samozřejmě, že cesta byla trochu zamotaná, ale o tom orientační soutěže jsou. Druhá etapa vrátila soutěžící pod horami nad Lipník, odkud z časové kontroly v Bohuslávkách ještě zdaleka nebylo do cíle coby kamenem dohodil Po dojezdu na soutěžící čekalo občerstvení, a samozřejmě diskuse o tom, co se jak mělo, a proč to nemá autor tratě v hlavě v pořádku Také ráno se podařilo dodržet časový harmonogram, i když bylo nutné trochu posunout podstatný prvek slalom jízdy zručnosti cca o 3 metry z důvodu nečekaně parkujících vozidel. Obsluha technického prvku však tento přesun zvládla s profesionální bravurou, takže někteří soutěžící se až v cíli dozvěděli, že to bylo 3. Tvář lázním propůjčila a) Libuška Šafránková b) Zlata Adamovská c) Jana Paulová celé trochu jinak než v noci! Denní část nebyla ani o moc kratší, ale možná trochu jednodušší ostatně jako vždy, za světla se prostě jede mnohem líp. Soutěžící se pustili na Přerov, samozřejmě s drobnou oklikou přes Tršice, kde byla 1. denní časová kontrola, a následně zadem přes Kokory, kde byla časovka denní druhá. Po dojezdu se jako obvykle rozpoutaly diskuse co jak autor myslel, jak se kdo na co nachytal, jak všichni nachytali na nějaké drobné chybě či nepřesnosti autora to je vždycky stejné a ani letos tomu nebylo jinak. Připomínky se nicméně podařilo poměrně chvatně zapracovat do výpočtu výsledků, a tak jsme už kolem páté hodiny mohli vyhlásit výsledky jubilejního ročníku podle propozic. Pro pořadatele to však odjezdem posádek neskončilo bylo potřeba vše uklidit a uvést do původního stavu. O hladký průběh náročných soutěžních dní se zasloužila celá řada lidí, spolupracujících dobrovolníků. Nerad bych na někoho zapomněl, proto si dovolím paušálně: vám Opět máme milou povinnost sdělit všem čtenářům Novin Precheza výherce soutěže o rekondiční pobyt na hotelu Miroslava v Lednici. Personalistka paní Alena Okáčová vylosovala pana Romana Zvěřinu, kterému blahopřejeme a přejeme příjemný pobyt. Blahopřejeme výherci minulé soutěže všem patří velký dík za bezporuchový průběh akce! Stejně tak velký dík patří i všem sponzorům, dále vedení internátu SPŠ v Lipníku, bez jehož vstřícnosti bychom soutěž uspořádat nemohli. V neposlední řadě díky Precheze, která pořádání soutěží podobného typu umožňuje. Ludvík Prášil Foto: archiv PRECHEZA Foto: archiv PRECHEZA Foto: archiv LÁZNĚ teplice Moravský ornitologický spolek Foto: Adolf Goebel Velké motýlí stěhování Americký motýl danaus stěhovavý (monarcha) je proslulý svými pravidelnými migracemi, kdy se jeho ohromná hejna na podzim přesouvají na jih do Mexika a na jaře zase zpět do USA. Všichni známe z televize a filmů úžasnou podívanou na mraky poletujících motýlů a stromy obsypané hrozny tělíček s třepotajícími se křídly. Poletující motýli si jen těžko hledají jakékoli volné místo k dosednutí. Kdo z nás si uvědomuje, že i my zažíváme pravidelné, byť méně nápadné přesuny ohromných motýlích hejn? Tato podívaná přitom bývá k vidění dvakrát ročně i v Precheze a jejím okolí. Pozorní pozorovatelé mohou zaregistrovat v neuvěřitelně rychlém letu nízko nad zemí středně velké nenápadně hnědě vypadající motýly. Jedná se o tah baboček bodlákových. Na jaře, nejčastěji již v květnu, motýli většinou míří na severovýchod a nejeví žádnou snahu usednout na květy a pít nektar. Je to škoda, protože tak přicházíme o za letu nerozeznatelné nádherné černé, bílé, hnědé, červené a žluté vzory na křídlech. Podobná podívaná se opakuje na přelomu léta a podzimu. To bývá směr opačný, k jihu. Maximum tahu bývá proměnlivé a počty motýlů se liší i místo od místa. Počty motýlů někdy úplně berou dech. Zažil jsem na Přerovsku migraci, kdy kolem mne proletělo během jediné minuty kolem sedmdesáti baboček bodlákových. Přelety v takovém množství přitom trvaly několik dní. Přelétávaly tedy minimálně statisíce, možná milióny těchto malých tvorečků. Proč to dělají? Je to geniální strategie. Také díky ní tento druh žije na všech kontinentech kromě Jižní Ameriky a Antarktidy. V Evropě motýli přezimují ve Středomoří. Brzy na jaře tam nakladou vajíčka na živné rostliny a zahynou. Nová generace motýlů se v květnu vydává na sever, kde najdou díky pomalejšímu Babočku bodlákovou si můžete prohlédnout na videokanále Moravského ornitologického spolku na adrese růstu rostlin opět ideální podmínky pro nakladení vajíček a výživu vylíhlých housenek. U nás jsou hlavní potravou housenek bodláky, pcháče a kopřivy. V létě vylíhlá generace motýlů z části migruje do vlhkých oblastí západní Evropy i na východ. Motýli opět nakladou vajíčka a na začátku podzimu se z kukel vylíhne třetí generace. Naberou sil na květech a spadlém ovoci a přesunou se hromadně na jih do Středomoří, kde snáze přežijí zimu v zimním spánku. Na jaře je znovu čeká zajištění nové generace. Je to odvěký cyklus a doufejme, že má před sebou ještě dlouhou budoucnost. Adolf Goebel

6 6 Precheza po práci precheza říjen Sport Železný muž slaví padesátku Již několikrát jsme se na stránkách našich novin zmínili o našem zaměstnanci, člověku s velkým srdcem a s nezdolnou vůlí, o Jardovi Zdráhalovi. A nejde jinak, než o něm zase napsat pár řádků. Navíc, když náš borec letos oslavil půlstoletí svého života. Jeho sportovní výkony, kterých letos znovu pokolikáté už? dosáhl, jeho rok narození ovšem absolutně popírají. Železný muž je triatlonový závod, který vyžaduje kromě náročné a dlouhodobé přípravy obrovskou dávku pevné vůle. Jenom si to představte uplavat metrů, přesednout na kolo, zajet si 180 kilometrů a na závěr si zaběhnout maratón (42,2 kilometrů). A to vše během jednoho dne, jednoho závodu. Jarda si to letos užil naložil si tuto porci ke svým kulatinám hned dvakrát. 22. června se zúčastnil se Moraviamana v Otrokovicích a 3. srpna Slovakmana v Piešťanech. Jelikož bylo letošní léto štědré na tropické teploty, po oba tyto nesmírně náročné závody neklesla teplota vzduchu pod 350C. O to víc lze považovat časy v Otrokovicích 11 hodin 58 minut a v Piešťanech 13 hodin 40 minut, kterých Jarda dosáhl, za výborné i když nepřekonal svůj osobní rekord z loňského roku 11 hodin 17 minut. Poslední část závodu, což je uběhnout po asfaltu v tropických teplotách 42,2 kilometry, je opravdu nadlidský a pro mnohé nepochopitelný výkon. Všemu předchází téměř profesionální tréninková příprava, která trvá od října do prvních květnových závodů. Od května do září už má Jarda velmi málo víkendů bez nějakého závodu. Zúčastňuje se krátkých, středních i olympijských triatlonů, jako jsou například Porubský sprint triatlon, Hranický triatlon, Czechman, Pilman a mnoha dalších. Jeho srdeční záležitostí je ale bezesporu osecký triatlon Bečvoman. Jako rodák z Oseka nad Bečvou stál u zrodu tohoto oblíbeného závodu pro širokou veřejnost. Jarda je pravý osecký patriot je dlouhodobým členem místního mysliveckého spolku, což je jeho další velký koníček. Kromě času stráveného v lese se psem norníkem, obětuje mnoho a mnoho hodin dobrovolné práci ve spolku. Také byl až donedávna aktivním dlouholetým hráčem oseckého družstva národní házené. Rád si zajde několikrát týdně zaplavat do oseckého jezera Jadran. A to hlavně, když už se tam nezdržuje Fotoreportáž Kaprecheza Cup 2013 Větrání plic po pětatřicáté moc rekreantů. Což je opět v jeho tréninkovém období od října do května. Ano, nespletla jsem se. Jardu neodradí v příjemné koupeli na čerstvém vzduchu ani několikastupňový mráz. Opravdu nevím, jak je možné tyto veškeré aktivity pro normálního člověka k nepochopení, zvládat více než na sto procent. A to vlastně velkou část svého času tráví v naší továrně, kde na útvaru Energetika plní své pracovní povinnosti s nasazením sobě vlastním tedy až sebezničujícím. Může být dobrým příkladem pro své mladší spolupracovníky, které zároveň vede k zodpovědnosti a svědomitosti. Jardo, přejeme Ti do další padesátky, aby ti sloužilo zdravíčko a mohl jsi nás tak všechny zase znovu a znovu překvapovat, čeho je velký člověk, jakým bezesporu jsi, schopen dosáhnout a být přitom maximálně lidský. Děkujeme. Dana Lehnertová ZO OS ECHO akce pro zaměstnance a.s. PRECHEZA Větrání plic po pětatřicáté Foto: Jarda Zdráhal Foto: SHUTTRESTOCK na zdravotním středisku PRECHEZY Masáž lávovými kameny Kamil Hrudík Rehabilitační zařízení na zdravotním středisku rozšířilo paletu svých služeb o masáže lávovými kameny. Tento typ masáže spojený s masáží klasickou má terapeutický a relaxační účinek. Tělo je masírováno střídavě kameny i bez nich s použitím aromaterapeutických olejů. Účinky masáže jsou nezapomenutelným zážitkem a působí ještě několik dní po jejím provedení. Kameny zároveň s teplem předávají velmi silnou energii ovlivňující energetické cesty lidského těla, dodávají tak životní sílu a dobrou náladu. Zaměstnanci společnosti Precheza mají tak skvělou možnost využít příspěvku odborové organizace a tím prožít nejen tento druh masáže za poloviční cenu. Lymfomasáž Bc. Silvie Minaříková Další nová terapie je přístrojová lymfomasáž. Zvláště v těchto chladných dnech, kdy se potýkáme s rýmou, nachlazením a jinými virovými onemocněními, je ideální absolvovat kůru na přístrojové lymfomasáži. Tato terapie výrazně posiluje imunitu, taktéž příznivě ovlivňuje otoky dolních končetin, pocit těžkých kamenných nohou, celulitu a další symptomy. Terapie je nenáročná, nebolestivá a člověk si i odpočine. Terapie trvá 35 až 40 minut a zaměstnance Prechezy stojí dva lístky. Pro zájemce nezaměstnané v Precheze a.s. je momentálně zaváděcí cena 200 Kč a tato akce bude trvat do konce tohoto roku. Foto: SHUTTRESTOCK Relax Anketa Zájezd do Krušných hor Zájezd do pražské ZOO Zájezd do pražské ZOO Zúčastnili jste se nějaké z mnoha akcí konaných v měsíci září (zájezd Krušné hory, ZOO Praha, Kaprecheza, Nástěnka Cup, Větrání plic)? Jak je hodnotíte? Miroslav Ulma provozní zámečník Nevím jak to paní Štěpničková děla, ale nejspíš má s někým nahoře smlouvu. Co zájezd to perla. Krušné hory opět nezklamaly. Od počasí, stravy, ubytování až po výběr tras. No prostě perla! Petr Mrázek vedoucí technolog energetika Netradiční pojetí 35. ročníku Větrání plic výběrem co do lokality i do vzdálenosti. Ptačí soutěska musela všechny zúčastněné okouzlit okolní přírodou, charakterem stezky, upraveností přístupových cest. Nakonec se i to počasíčko umoudřilo a tak lze tuto povedenou akci po všech stránkách hodnotit jen kladně. Zájezd do Krušných hor Nástěnka Cup 2013 Nástěnka Cup 2013 Roman Hynčica chemik - povrchová úprava Zúčastnil jsem se Nástěnka cupu a Kaprechezy a to aktivně i organizačně. Z hlediska soutěžícího jsem si obě akce užil a příště jsem rozhodnutý přihlásit se znovu. Z hlediska organizačního jsem rád, že nám počasí dovolilo odehrát především závěrečný tenisový turnaj. Jiří Procházka referent životního prostředí Zúčastnil jsem se zájezdů Krušné hory a ZOO Praha. Krušné hory byly velmi vydařené, skoro bych řekl, že asi nejlepší z celé řady zájezdů p. Ing. Štěpničkové. K ZOO Praha se zdržím hodnocení, poněvadž jsem se podílel na organizaci, domnívám se však, že též šlo o vydařenou akci. TIRÁŽ NOVINY PRECHEZA Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov Vydavatel: PRECHEZA a.s. Přerov Evidenční číslo: MK ČR E NEPRODEJNÉ Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana Lehnertová, Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla, Jiří Valenta Šéfredaktorka: Jitka Koppová Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24, Přerov Telefon:

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

Profil společnosti Zentiva

Profil společnosti Zentiva Profil společnosti Zentiva Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající moderní, vysoce kvalitní a cenově dostupné generické léky. Z apatyky k mezinárodní farmaceutické firmě Za

Více

Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva. Quality generics

Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva. Quality generics Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva Quality generics Zentiva, společnost skupiny Sanofi, je mezinárodním lídrem, který vyvíjí, vyrábí a distribuuje cenově dostupné generické léky

Více

HISTORIE ZENTIVY. Jak se Zentiva měnila v průběhu staletí

HISTORIE ZENTIVY. Jak se Zentiva měnila v průběhu staletí HISTORIE ZENTIVY Jak se Zentiva měnila v průběhu staletí ZENTIVA, VÝROBCE VYSOCE KVALITNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, MÁ VE SVÉM OBORU DLOUHOLETOU TRADICI. V SOUČASNOSTI JE 3. NEJVĚTŠÍ A ZÁROVEŇ NEJRYCHLEJI

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 39. SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ KONTROLY DODRŽOVÁNÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU ZAMĚSTNANCEM V

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Okno do praxe 2009, Olomouc. Mgr.Tomáš. SVĚTNICKÝ personáln

Okno do praxe 2009, Olomouc. Mgr.Tomáš. SVĚTNICKÝ personáln Jasná a barevná perspektiva Okno do praxe 2009, Olomouc Mgr.Tomáš SVĚTNICKÝ personáln lní ředitel Historický vývoj 1894 Vznik podniku - PRVNÍ MORAVSKÁ ROLNICKÁ AKCIOVÁ TOVÁRNA NA SOUSTŘED EDĚNÁ HNOJIVA

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

7 8/2013 ČERVENEC A SRPEN

7 8/2013 ČERVENEC A SRPEN 7 8/2013 ČERVENEC A SRPEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vylepšený Import řidičů 4 Novinka vylepšená Dispečerská plachta 6 Novinka modul Autoklub 8 Novinka průjezd vlastním místem ve volbě Statistika

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa)

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) Tisková zpráva ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) V Praze dne 25.6.2015 Organizace HealthCare Institute si Vám ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos dovoluje předložit

Více

Interní směrnice č.5

Interní směrnice č.5 ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 www.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č.5 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Kategorizace turnajů a podmínky pro zařazení

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality ŘÍZENÍ KVALITY 1 TŘÍDY KVALITY Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality C top třída B střední třída A začínající třída Nutnost zvolit třídu všechny jsou na trhu žádoucí

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ ČASOPISU LETU ZDAR 2011 VELKÝ TRHÁK - VELKÉ OCENĚNÍ - VELKÁ KONKURENCE

PROPOZICE SOUTĚŽÍ ČASOPISU LETU ZDAR 2011 VELKÝ TRHÁK - VELKÉ OCENĚNÍ - VELKÁ KONKURENCE PROPOZICE SOUTĚŽÍ ČASOPISU LETU ZDAR 2011 VELKÝ TRHÁK - VELKÉ OCENĚNÍ - VELKÁ KONKURENCE Máme před sebou již XXI. ročník jediné společné soutěže pro Čechy a Slováky. Podmínky účasti máte detailně uvedeny

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Proč podnikat na internetu?

Proč podnikat na internetu? Proč podnikat na internetu? Obchodovat na internetu je mnohem snazší, než si zařizovat kamenný obchod. Neznamená to ale, že je to bez práce, nebo že je úspěch zaručen. Tak jako klasické podnikání i to

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta Úvodní řeč Vyzkoušeli jsme řadu projektů, které byly převážně zahraniční a vždy jsme se snažili získat co možná nejvíce informací, aby naše i vaše podnikání fungovalo. Dnes tedy víme, že to na internetu

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Moravský pohár v AOS 8. 9. kolo Shell Cup 2014 Morava 5. kolo

Moravský pohár v AOS 8. 9. kolo Shell Cup 2014 Morava 5. kolo Oficiální propozice XXXII. ročníku Automobilové orientační soutěže PRETIOX Přerov, 04. 05. září 2015 Moravský pohár v AOS 8. 9. kolo Shell Cup 2014 Morava 5. kolo Soutěže jsou pořádány jako Memoriál Zdeňka

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Praha, 20. 4. - 21. 4. 2007

Praha, 20. 4. - 21. 4. 2007 Mistrovství ČR AOS ZPM Český Pohár Cena Města Prahy - 12. ročník Praha, 20. 4. - 21. 4. 2007-1 - Organizátoři děkují firmám a organizacím, které svým příspěvkem umožnily uskutečnit letošní soutěže. Generálním

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více