Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13"

Transkript

1 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s mnoha důležitými a užitečnými funkcemi, který je určen k používání v osobních automobilech. Tento přístroj dokáže přehrát téměř všechny obrazové a zvukové formáty DVD, MPEG4, CD, MP3, WMA, Kodak Picture CD z kompaktních disků DVD, DVD-/R-RW, DVD+R/+RW, CD, CD/R a CD/RW o průměru 12 nebo 8 cm. Obsah Strana 1. Úvod Rozsah dodávky Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s bateriemi Součásti DVD přehrávače DVD přehrávač s monitorem a s mechanikou CD Druhý monitor Ovládací tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači Připevnění monitorů na opěrky hlavy v automobilu Propojení obou monitorů v automobilu a připojení jejich napájení Připojení DVD přehrávače k televiznímu přijímači Zapnutí a vypnutí DVD přehrávače Základní nastavení DVD přehrávače Postup provádění nastavení DVD přehrávače Základní nastavení obrazu (GENERAL SETUP PAGE) Základní nastavení zvuku (AUDIO SETUP PAGE) Nastavení kvality obrazu (VIDEO QUALITY SETUP) Systémová (preferenční) nastavení (PREFERENCE PAGE) Zadání ochranného hesla (PASSWORD SETUP PAGE) Reprodukce kompaktních disků (CD, DVD) Vložení kompaktního disku a spuštění reprodukce (přehrávání) Nastavení úrovně hlasitosti poslechu Vypnutí zvuku Přeskakování kapitol na DVD nebo titulů na MP3, CD zpět nebo vpřed Rychlé přehrávání titulů (záznamů) zpět nebo vpřed Ukončení nebo přerušení přehrávání (reprodukce) Zpomalení reprodukce (funkce časové lupy, pouze DVD) Funkce opakovaného přehrávání Použití tlačítka SEARCH výběr (vyhledání), volba určité kapitoly (scény) na DVD Použití tlačítka DISPLAY zobrazení informací o reprodukovaném disku Změna jazyka zvukového doprovodu na DVD (doprovodný jazyk videa, filmu) Volba podtitulků (pouze DVD) Naprogramování pořadí reprodukce titulů (skladeb) z CD (až 20 titulů) Zvětšení nebo zmenšení obrazu při reprodukci z DVD Použití tlačítka ANGLE změna úhlu pohledu zobrazení na DVD Nastavení vyvážení barvy a jasu na obrazovce monitoru Zvukové formáty MP3 a WMA (zvukové a obrazové formáty MPEG4) Několik poznámek ke zvukovým formátům MP3 a WMA Zvukové a obrazové formáty MPEG-4 (MP4) Reprodukce formátů MP3, WMA a MPEG-4 (MP4) Reprodukce fotografií (Kodak Picture CD / JPEG) Zvukové a obrazové formáty MPEG-4 (MP4) Zobrazení předchozí a následující fotografie Otáčení fotografií o Otáčení fotografií podle svislé a vodorovné osy o Zvětšení nebo zmenšení fotografií Manipulace s kompaktními disky Případné závady a jejich odstranění Technické údaje Kromě toho můžete tento DVD přehrávač používat i doma, pořídíte-li si vhodný síťový stabilizovaný napájecí zdroj (adaptér) 230 V AC 9 V DC / 2 A. Poté můžete tento přehrávač propojit obvyklým způsobem s televizním přijímačem. 2

2 2. Rozsah dodávky DVD přehrávač s monitorem Napájecí adaptér ze zásuvky cigaretového zapalovače v automobilu (12 V) Propojovací kabel napájení v případě použití obou monitorů Druhý přídavný monitor AV kabel, propojení obou monitorů nebo připojení přístroje k televizoru Dva pásy k připevnění monitorů k opěrkám hlavy v automobilu 3. Bezpečnostní předpisy Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení DVD přehrávače do provozu a k jeho obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Tento DVD přehrávač (oba jeho monitory) a dálkový ovladač nikdy neotvírejte. Pokud by tento DVD přehrávač nesprávně fungoval, spojte se prosím se svým prodejcem, který zajistí jeho opravu v autorizovaném servisu. Toto se týká i dálkového ovladače. Nevystavujte tento přístroj přílišné vlhkosti, prachu, vibracím (otřesům), přímému slunečnímu záření a působení vodních par. Dejte pozor na to, aby Vám tento přístroj nespadl na tvrdou podlahu. Nepoužívejte tento DVD přehrávač v prostředí s příliš vysokou (nad 40 C) nebo nízkou teplotou (pod 0 C) teplotou. Přípustná skladovací teplota: - 25 C až + 60 C. Nečistěte tento DVD přehrávač (ba monitory) a jeho dálkový ovladač chemickými čistícími prostředky (ředidly barev a laků). K čištění obrazovky používejte pouze čistý, mírně vodou navlhčený hadřík a obrazovku vyčistěte kruhovými pohyby. K tomuto účelu můžete použít i vhodné ubrousky na čištění brýlí. Pokud se na obrazovce monitoru objeví příliš světlé nebo tmavé body, nejedná se o žádnou závadu monitoru. Jedná se o známý problém plochých monitorů (TFT) z tekutých krystalů (LCD). Pět takovýchto bodů na obrazovce patří k normálnímu jevu. Nezakrývejte větrací otvory monitorů žádnými předměty a zajistěte z důvodů chlazení dostatečnou cirkulaci okolního vzduchu. Dodržujte bezpečnostní předpisy a návody k obsluze přístrojů, které k tomuto DVD přehrávači připojíte (například televizního přijímače). Dejte pozor na barevné označení konektorů cinch propojovacího kabelu AV (audio-video). Červená barva znamená pravý stereofonní zvukový kanál (AUDIO R), bílá barva znamená levý stereofonní zvukový kanál (AUDIO L) a žlutá barva znamená obrazový kanál (VIDEO). Elektrické a elektronické přístroje nejsou žádná dětská hračka a nepatří do rukou malých dětí. Pokud si nebudete vědět rady, jak tento DVD přehrávač používat a v tomto návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. Manipulace s bateriemi Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do dětských rukou! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit dálkový ovladač nebo jiné předměty. Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory. Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Brašna Infračervený dálkový ovladač Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Nebuďte bezohlední! 3 4

3 4. Součásti DVD přehrávače DVD přehrávač s monitorem a s mechanikou CD Druhý monitor 1 Plochá obrazovka (TFT) z tekutých krystalů (LCD) s úhlopříčkou 17,5 cm. 2 Levý a pravý stereofonní reproduktor. 3 Tlačítko spuštění a přerušení reprodukce ( ). 4 Tlačítko ukončení reprodukce ( )z kompaktního disku (CD, DVD). 5 Tlačítko spuštění reprodukce předchozího titulu a rychlé přehrávání zpět ( / ). 6 Tlačítko spuštění reprodukce následujícího titulu a rychlé přehrávání vpřed ( / ). 7 Tlačítko přepnutí DVD přehrávače do režimu jeho nastavení (SETUP). 8 Tlačítko volby jazyka podtitulků (SUBTITLE). 9 Tlačítko snížení úrovně hlasitosti poslechu (VOL ). 10 Tlačítko zvýšení úrovně hlasitosti poslechu (VOL +). 11 Infračervená dioda přijímací povely z dálkového ovladače (IR). 12 Zdířka k připojení konektoru kabelu napájení přístroje ze zásuvky cigaretového zapalovače v automobilu (12 V) nebo připojení konektoru externího síťového napájecího zdroje (9 V DC). Pokud budete používat oba monitory, pak do této zdířky zapojte konektor kabelu napájení z druhého monitoru (viz Druhý monitor ). 13 Kontrolka signalizující nabíjení napájecího akumulátoru ***. 14 Hlavní posuvný přepínač zapnutí a vypnutí DVD přehrávače (ON / OFF). 15 Kontrolka signalizující zapnutí DVD přehrávače. 16 Výstupní konektor cinch pravého stereofonního zvukového kanálu (červená barva). 17 Výstupní konektor cinch levého stereofonního zvukového kanálu (bílá barva). 18 Výstupní konektor cinch video (žlutá barva). 19 Zdířka k připojení konektoru (jacku) kabelu stereofonních sluchátek. 20 Posuvný přepínač zapnutí a vypnutí obrazu (ON / OFF). 5 1 Plochá obrazovka (TFT) z tekutých krystalů (LCD) s úhlopříčkou 17,5 cm. 2 Levý a pravý stereofonní reproduktor. 3 Tlačítka nastavení jasu (BRIGHTNESS / BRIGHTNESS ). 4 Tlačítka nastavení vyvážení barev (COLOR / COLOR ). 5 Tlačítko snížení a zvýšení úrovně hlasitosti poslechu (VOL / VOL +). 6 Posuvný přepínač zapnutí a vypnutí obrazu (ON / OFF). 7 Pokud budete používat oba monitory, pak do této zdířky zapojte konektor kabelu napájení přístroje ze zásuvky cigaretového zapalovače v automobilu (12 V DC) nebo konektor externího síťového napájecího zdroje (9 V DC). 8 Zdířka k připojení konektoru kabelu napájení DVD přehrávače (1. monitoru), pokud budete používat oba monitory. 9 Vstupní konektor cinch video (žlutá barva). 10 Vstupní konektor cinch levého stereofonního zvukového kanálu (bílá barva). 11 Vstupní konektor cinch pravého stereofonního zvukového kanálu (červená barva). 12 Zdířka k připojení konektoru (jacku) kabelu stereofonních sluchátek. *** Upozornění *** Tento DVD přehrávač (1. monitor) je vybaven kontrolkou, která má signalizovat nabíjení napájecího akumulátoru (viz DVD přehrávač s monitorem a kontrolka [13]). Tento akumulátor není součástí dodávky přístroje, takže tato kontrolka nemá žádnou funkci. 6

4 5. Ovládací tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači 1 Tlačítko SCREEN ON/OFF dlouhé stisknutí tlačítka slouží k zapnutí nebo k vypnutí monitoru (přepnutí DVD přehrávače do pohotovostního režimu); BRI/COL nastavení jasu (kontrastu) obrazu a vyvážení barev (krátké stisknutí tlačítka). 2 Tlačítko TITLE v režimu reprodukce z DVD zobrazení menu titulů. 3 Tlačítko spuštění reprodukce předchozího titulu a rychlé přehrávání zpět ( / ). 4 Tlačítko spuštění reprodukce následujícího titulu a rychlé přehrávání vpřed ( / ). 5 Tlačítka navigace (kurzoru) listování v menu, výběr nabídek v menu, volba dílčích menu (podmenu). 6 Tlačítka s číslicemi 1 až 0. 7 Tlačítko PROGRAM naprogramování pořadí reprodukce titulů (skladeb, nahrávek) z CD; ANGLE volba úhlu kamery neboli perspektivy zobrazení (režim reprodukce z DVD). 8 Tlačítko VOLUME snížení úrovně hlasitosti poslechu. 9 Tlačítko MUTE vypnutí zvuku. 10 Tlačítko SETUP přepnutí DVD přehrávače do režimu nastavení. 11 Tlačítko MENU zobrazení menu (nabídek) na reprodukovaném kompaktním disku DVD. 12 Tlačítko DISPLAY informace o titulech, kapitolách atd. 13 Tlačítko STOP ( ) ukončení reprodukce z kompaktního disku (CD, DVD). 14 Tlačítko OK potvrzení výběru v menu, potvrzení nastavení; PLAY/PAUSE ( ) spuštění a přerušení reprodukce z kompaktního disku (CD, DVD). 15 Tlačítko SUBTITLE volba jazyka podtitulků (DVD). 16 Tlačítko AUDIO změna jazyka zvukového doprovodu (pokud je k dispozici více jazyků a pokud to uspořádání na kompaktním disku DVD dovoluje). 17 Tlačítko SEARCH vyhledání určité scény (pasáže) na DVD. 18 Tlačítko REPEAT opakování reprodukce titulu z CD nebo celého CD, reprodukce celé kapitoly nebo její části z DVD. 19 Tlačítko ZOOM zvětšení obrazu; SLOW zpomalení reprodukce (časová lupa). 20 Tlačítko VOLUME + zvýšení úrovně hlasitosti poslechu. 7 8

5 6. Připevnění monitorů na opěrky hlavy v automobilu 1. Obraťte monitor zadní staranou k sobě (viz obr. 1). 2. Protáhněte oběma otvory na pravé a levé zadní straně monitoru pás k připevnění monitoru k opěrce hlavy v automobilu (viz obr. 2). 3. Vyrovnejte tento pás a omotejte jej okolo opěrky hlavy na předním sedadle (viz obr. 3). 4. Tento připevňovací monitoru pás je vybaven suchým zipem. Monitor musí být připevněn k opěrce hlavy velmi pevně (viz obr. 4). Dejte pozor na to aby se nemohl monitor uvolnit aby nebránil správnému fungování bezpečnostních pásů a airbagů. 7. Propojení obou monitorů v automobilu a připojení jejich napájení Před provedením všech propojení přepněte na DVD přehrávači oba posuvné přepínače [14] a [20] do polohy OFF. Totéž proveďte s posuvným přepínačem [6] na druhém monitoru. Druhý monitor DVD přehrávač s monitorem Dejte pozor na barevné označení konektorů cinch propojovacího kabelu AV (audio-video). Červená barva znamená pravý stereofonní zvukový kanál (AUDIO R), bílá barva znamená levý stereofonní zvukový kanál (AUDIO L) a žlutá barva znamená obrazový kanál (VIDEO). Pokud budete používat v osobním automobilu pouze DVD přehrávač bez druhého monitoru, pak zapojte příslušný konektor napájecího adaptéru ze zásuvky cigaretového zapalovače přímo do horní zdířky [12] (DC 12 V IN / 9 V IN) na pravé straně DVD přehrávače. V tomto případě nepoužijete propojovací kabel AV s konektory cinch. Poznámka: Oba dva monitory mají stejnou funkci. Obraz zobrazený na obrazovce DVD přehrávače bude rovněž zobrazován na druhém přídavném monitoru. Infračervený dálkový ovladač ale musíte nasměrovat na DVD přehrávač (na první monitor). Zásuvka cigaretového zapalovače 9 10

6 8. Připojení DVD přehrávače k televiznímu přijímači Před provedením všech propojení přepněte na DVD přehrávači oba posuvné přepínače [14] a [20] do polohy OFF. 10. Základní nastavení DVD přehrávače Postup provádění nastavení DVD přehrávače 1. Zapněte výše uvedeným způsobem DVD přehrávač. Poté stiskněte na dálkovém ovladači nebo na DVD přehrávači tlačítko SETUP. 2. Zvolte požadované menu nastavení navigačními tlačítky (tlačítky kurzoru) na dálkovém ovladači. Zvolené menu (zvolenou nabídku), které (kterou) budete chtít změnit, potvrďte stisknutím tlačítka OK (PLAY/PAUSE). 3. Nyní proveďte příslušné nastavení navigačními tlačítky (tlačítky kurzoru) na dálkovém ovladači. Každé provedené nastavení (každou provedenou změnu) potvrďte stisknutím tlačítka OK (PLAY/PAUSE). 4. Navigačními tlačítky (tlačítky kurzoru) zvolte další menu, ve kterém budete chtít provést změnu a pokračujte dále způsobem popsaným v kroku Po provedení všech potřebných nastavení stiskněte tlačítko SETUP. Tím ukončíte režim nastavení DVD přehrávače a veškeré provedené změny uložíte do jeho vnitřní paměti Základní nastavení obrazu (GENERAL SETUP PAGE) Pokud budete tento DVD přehrávač používat v domácnosti, použijte k jeho napájení vhodný síťový stabilizovaný napájecí zdroj (adaptér) 230 V AC 9 V DC / 2 A, jehož konektor kabelu zapojíte do horní zdířky [12] (DC 12 V IN / DC 9 V IN) na pravé straně DVD přehrávače. Propojte DVD přehrávač s televizorem pomocí přiloženého propojovacího kabelu AV s konektory cinch. Dejte pozor na barevné označení konektorů cinch tohoto propojovacího kabelu. Červená barva znamená pravý stereofonní zvukový kanál (AUDIO R), bílá barva znamená levý stereofonní zvukový kanál (AUDIO L) a žlutá barva znamená obrazový kanál (VIDEO). Na televizoru (na jeho dálkovém ovladači) zvolte příslušný vstup AV (AV1, AV2 atd.). Pokud nebude Váš televizor vybaven konektory cinch, pak použijte k propojení DVD přehrávače a televizoru přídavný kabel s konektory cinch a s konektorem SCART. 9. Zapnutí a vypnutí DVD přehrávače Po provedení všech potřebných propojení a po připojení napájení zapnete DVD přehrávač hlavním posuvným přepínačem jeho zapnutí a vypnutí [14] (viz odstavec DVD přehrávač s monitorem a s mechanikou CD ) posunutím tohoto přepínače do polohy ON. Poloha OFF tohoto přepínače znamená vypnutí DVD přehrávače. Tento posuvný přepínač se nachází na pravé straně DVD přehrávače (nahoře). Pokud budete přehrávat DVD (filmy) nebo provádět nastavení DVD přehrávače, pak nezapomeňte přepnout posuvný přepínač zapnutí a vypnutí obrazu [20] na DVD přehrávači do polohy ON. Poloha OFF tohoto přepínače znamená vypnutí obrazu na monitoru DVD přehrávače (tuto polohu zvolte například při reprodukci zvukových nahrávek z CD). Totéž platí i pro posuvný přepínač zapnutí a vypnutí obrazu na druhém monitoru [6], pokud budete tento druhý monitor používat. V případě potřeby stiskněte ještě na dálkovém ovladači tlačítko SCREEN ON/OFF. 11 TV DISPLAY (volba formátu zobrazení na obrazovce televizoru): PS (4:3): Tento formát (Pan & Scan, oříznutý formát) můžete použít v tom případě, připojíte-li k tomuto DVD přehrávači televizní přijímač, který není vybaven širokoúhlým formátem zobrazení 16:9, nýbrž pouze normálním formátem 4:3. V tomto formátu zobrazení bude obraz umístěn doprostřed obrazovky na televizním přijímači (levá a pravá strana obrazu bude odříznuta). LB (4:3): Tento formát (Letter-box, formát poštovní schránky) můžete použít v tom případě, připojíte-li k tomuto DVD přehrávači televizní přijímač, který není vybaven širokoúhlým formátem zobrazení 16:9, nýbrž pouze normálním formátem 4:3. V tomto formátu zobrazení bude obraz umístěn přes celou obrazovku (nahoře i dole obrazovky uvidíte černý proužek přes celou šířku obrazovky). WIDE (16:9): Tento formát zobrazení (WIDE, širokoúhlý formát) použijte v tom případě, připojíte-li k přehrávači televizní přijímač, který je vybaven širokoúhlým formátem zobrazení 16:9. V tomto formátu zobrazení bude obraz umístěn přes celou obrazovku, nastavení obrazu musí být provedeno přes celou obrazovku (FULL). LCD MODE (volba formátu zobrazení na monitorech DVD přehrávače): NORMAL (4:3): Normální formát zobrazení. WIDE (16:9): Širokoúhlý formát zobrazení. 12

7 ANGLE MARK (zapnutí nebo vypnutí zobrazení symbolu úhlu neboli perspektivy kamery): ON: Pokud se budou na DVD (na filmu) nacházet sekvence, které byly natočeny (nasnímány) kamerou v různých úhlech, pak jestliže zvolíte nabídku ON, zobrazí se na monitoru (obrazovce DVD přehrávače) po stisknutí tlačítka ANGLE na dálkovém ovladači symbol (ikona) úhlu neboli perspektivy kamery. Použití této funkce závisí na uspořádání (obsahu) DVD viz kapitola 11. Reprodukce kompaktních disků (CD, DVD) a její odstavec Použití tlačítka ANGLE změna úhlu pohledu zobrazení na DVD. OFF: Žádné zobrazení symbolu (ikony) úhlu neboli perspektivy kamery. OSD LANG (nastavení jazyka OSD): V tomto podmenu můžete nastavit jazyk OSD (On-Screen-Display = zobrazení textových informací na monitoru), který Vám bude nejlépe vyhovovat. SCREEN SAVER (spořič obrazovky): ON: Pokud nebudete DVD přehrávač používat několik minut a nevypnete jej, pak jestliže zvolíte nabídku ON, zobrazí se na monitoru DVD přehrávače po uplynutí několika minut logo DVD. OFF: Vypnutí funkce spořiče obrazovky. EXIT SETUP Ukončení tohoto režimu nastavení Základní nastavení zvuku (AUDIO SETUP PAGE) Nastavení kvality obrazu (VIDEO QUALITY SETUP) SHARPNESS (nastavení ostrosti obrazu): HIGH (vysoká ostrost obrazu), MEDIUM (střední ostrost obrazu), LOW (nízká ostrost obrazu). BRIGHTNESS (nastavení jasu obrazu): HIGH (vysoký jas obrazu), MEDIUM (střední jas obrazu), LOW (nízký jas obrazu). CONTRAST (nastavení kontrastu obrazu): HIGH (vysoký kontrast obrazu), MEDIUM (střední kontrast obrazu), LOW (nízký kontrast obrazu). COLOR PROPORTION (vyvážení barev): HIGH (vysoké vyvážení barev), MEDIUM (střední vyvážení barev), LOW (nízké vyvážení barev), NONE (žádné respektive normální vyvážení barev). HUE (nastavení barevného tónu): Více červené barvy nebo více modré barvy. SATURATION (nastavení sytosti barev): Nízká sytost barev nebo vysoká sytost barev. LUMA DELAY (nastavení dosvitu): Nastavení 0T nebo 1T. DOWNMIX (změna charakteristiky zvuku v reproduktorech): LT/RT: Toto nastavení zvolte v případě, jestliže budete chtít přehrávat DVD se stereofonním efektem Pro Logic Dolby. V tomto případě bude znít zvuk z reproduktorů realisticky. STR (stereo): Jestliže byl film natočen s prostorovým zvukem 5.1, pak po zvolení této nabídky uslyšíte z reproduktorů normální stereofonní zvuk (bez prostorového efektu). EXIT SETUP Ukončení tohoto režimu nastavení Systémová (preferenční) nastavení (PREFERENCE PAGE) EXIT SETUP Ukončení tohoto režimu nastavení. Tato nastavení proveďte bez vloženého kompaktního disku

8 TV TYPE (nastavení televizní normy): PAL (evropská televizní norma). AUTO (automatické přepínání norem). NTSC (americká televizní norma). AUDIO (volba přednostního jazyka filmů na DVD) SUBTITLE (volba přednostního jazyka podtitulků filmů na DVD) DISC MENU (volba přednostního menu na DVD) PARENTAL (rodičovský zámek, dětská pojistka): Některé kompaktní disky (DVD) jsou vybaveny informacemi o vhodnosti filmů pro určité věkové skupiny (například, že tento film není vhodný pro děti mladší 13 let). Toto podmenu Vám umožní provést uvolnění sledování takovýchto filmů pro všechny věkové kategorie (vypnutí funkce dětské pojistky zvolením nabídky [OFF] nebo můžete tyto filmy pojistit proti nedovolenému sledování (zapnutí funkce dětské pojistky zvolením příslušné nabídky, příslušného parametru nastavení). Pokud provedete aktivaci dětské pojistky, pak pokud se bude příslušná informace o ochraně proti nedovolenému sledování filmu nacházet na DVD, DVD přehrávač tuto informaci načte a porovná ji s parametrem, který jste zadali. Zjistí-li DVD přehrávač, že je tento film vhodný pouze pro starší věkové kategorie (než kterou jste zvolili), pak reprodukci takovéhoto filmu nespustí. 2 G Tento film je vhodný pro všechny věkové kategorie. 3 PG Doporučený dozor rodičů. Některé pasáže filmu mohou být pro děti nevhodné. 4 PG 13 Některé pasáže filmu mohou být nevhodné pro děti mladší 13 let. 5 PGR Nutný dozor rodičů. 6 R Mladiství do 17 let mohou sledovat film pouze za přítomnosti dospělé osoby. 7 NC-17 Děti a mladiství do 17 let nesmějí tento film sledovat. Adult Tento film je vhodný pouze pro dospělé osoby. OFF Vypnutí funkce dětské pojistky. Uvolnění sledování filmu pro všechny věkové kategorie. Pokud provedete aktivaci dětské pojistky, pak k vyššímu zabezpečení musíte zadat ještě ochranné heslo viz následující odstavec Zadání ochranného hesla (PASSWORD SETUP PAGE). DEFAULT (nastavení DVD přehrávače na základní dílenské parametry) EXIT SETUP Ukončení tohoto režimu nastavení Zadání ochranného hesla (PASSWORD SETUP PAGE) PASSWORD MODE (zadání ochranného hesla): ON: Zapnutí funkce ochranného hesla. OFF: Vypnutí funkce ochranného hesla. PASSWORD CHANGE (změna ochranného hesla): 1. Nejprve zadejte původní (staré) čtyřmístné ochranné heslo v řádku OLD PASSWORD. Toto provedete vyťukáním tohoto hesla tlačítky s číslicemi (0 až 9) na dálkovém ovladači. 2. Poté zadejte nové čtyřmístné ochranné heslo v řádku NEW PASSWORD. Toto provedete vyťukáním tohoto hesla tlačítky s číslicemi (0 až 9) na dálkovém ovladači. 3. Vyťukejte nové heslo znovu v řádku CONFIRM PASSWORD. Upozornění: Pokud Vámi zadané ochranné heslo zapomenete, pak můžete v tomto případě použít dílenské (továrně zadané) heslo Veškeré změny nastavení budete poté moci provést pouze sami po zadání ochranného hesla. EXIT SETUP Ukončení tohoto režimu nastavení. 11. Reprodukce kompaktních disků (CD, DVD) Vložení kompaktního disku a spuštění reprodukce (přehrávání) 1. Zapněte DVD přehrávač posunutím hlavního spínače (posuvného přepínače) [14] na pravé přístroje straně do polohy ON. 2. Otevřete CD mechaniku a vložte do této mechaniky kompaktní disk. 3. Uzavřete CD mechaniku s vloženým kompaktním diskem. Jakmile toto provedete, začne přístroj automaticky CD nebo DVD přehrávat. 4. Zobrazí-li se obrazovce (na monitoru) DVD přehrávače menu, pak proveďte příslušná nastavení navigačními tlačítky (tlačítky kurzoru) na dálkovém ovladači viz kapitola 10. Základní nastavení DVD přehrávače. Spuštění reprodukce provedete poté stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE ( dálkovém ovladači či přímo na DVD přehrávači. ) na Nastavení úrovně hlasitosti poslechu Hlasitost poslechu snížíte nebo zvýšíte postupným tisknutím tlačítek VOL a VOL+ na monitorech nebo postupným tisknutím tlačítek VOLUME - a VOLUME + na dálkovém ovladači. Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, urychlíte tím nastavení hlasitosti poslechu Vypnutí zvuku Toto provedete krátkým stisknutím tlačítka MUTE na dálkovém ovladači. Zvuk opět zapnete dalším krátkým stisknutím tlačítka MUTE nebo stisknutím některého z tlačítek VOL na monitorech nebo tlačítek VOLUME na dálkovém ovladači Přeskakování kapitol na DVD nebo titulů na MP3, CD zpět nebo vpřed Spuštění reprodukce předchozího nebo následujícího titulu (kapitoly): Stiskněte krátce tlačítko " / nebo tlačítko / na dálkovém ovladači či přímo na ovládacím panelu DVD přehrávače. Během reprodukce kapitoly (filmu) z DVD nebo při reprodukci titulu (skladby, nahrávky z CD a MP3) způsobí každé krátké stisknutí tlačítka " / návrat k předchozí kapitole na DVD či k titulu na CD (MP3) nebo po krátkém stisknutí tlačítka / přehrajete následující kapitolu z DVD či titul z CD (MP3)

9 Rychlé přehrávání titulů (záznamů) zpět nebo vpřed Abyste mohli rychle vyhledat určité pasáže na DVD, MP3 a CD zpět nebo vpřed, stiskněte dlouze tlačítko " / nebo tlačítko / na dálkovém ovladači či přímo na ovládacím panelu DVD přehrávače. Dalším postupným dlouhým tisknutím tlačítka " / nebo tlačítka / zrychlíte prohledávání zpět nebo vpřed 2 x 4 x 8 x 16 x 32 x návrat k normální rychlosti reprodukce (přehrávání). Jakmile objevíte určitou pasáž, od které budete chtít pokračovat v reprodukci záznamu, stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE ( ) na dálkovém ovladači či přímo na DVD přehrávači Ukončení nebo přerušení přehrávání (reprodukce) Stisknutím tlačítka STOP ( ) na dálkovém ovladači nebo přímo na DVD přehrávači ukončíte reprodukci. Krátkým stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE ( ) na dálkovém ovladači nebo přímo na DVD přehrávači během provádění reprodukce reprodukci přerušíte. Dalším krátkým stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE ( ) bude reprodukce titulu pokračovat od místa, na kterém jste provedli přerušení reprodukce Zpomalení reprodukce (funkce časové lupy, pouze DVD) Během reprodukce kapitoly (filmu) z DVD způsobí každé dlouhé stisknutí tlačítka ZOOM / SLOW na dálkovém ovladači následující zpomalení reprodukce: 1/2 1/4 1/8 1/16. Další dlouhé stisknutí tohoto tlačítka přepne reprodukci opět na normální rychlost. K normální rychlosti přehrávání (reprodukce) se vrátíte stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE ( ) na dálkovém ovladači nebo přímo na DVD přehrávači Funkce opakovaného přehrávání Stiskněte během reprodukce CD nebo DVD tlačítko REPEAT na dálkovém ovladači. Postupným tisknutím tohoto tlačítka můžete zvolit opakování přehrávání jedné kapitoly na DVD, opakovaní reprodukce jednoho titulu (jedné stopy, zvukové nahrávky) na CD nebo opakování všech titulů (všech stop, zvukových nahrávek) na CD. Alternativně můžete zvolit též opakování určité pasáže (určitého úseku) záznamu od jednoho určitého místa k druhému Použití tlačítka SEARCH výběr (vyhledání), volba určité kapitoly (scény) na DVD Budete-li přehrávat film, pak jej můžete spustit od určitého místa (od určité scény nebo pasáže) zvolením čísla kapitoly, zobrazením uplynulé doby trvání reprodukce titulu nebo uplynulé doby trvání reprodukce kapitoly. Toto provedete opakovaným tisknutím tlačítka SEARCH na dálkovém ovladači. Opakovaným tisknutím tohoto tlačítka zvolíte různé režimy vyhledávání. Pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači zvolte požadovanou nabídku v menu a potvrďte tuto volbu stisknutím tlačítka OK. Na obrazovce DVD přehrávače (televizoru) se zobrazí například název titulu (filmu) a název kapitoly. Číslo požadované kapitoly nebo požadovaný (příslušný) čas zadáte tlačítky s číslicemi (0 až 9) na dálkovém ovladači. Poté spusťte reprodukci této kapitoly stisknutím tlačítka OK (PLAY/PAUSE). Dejte v tomto případě pozor na to, že některé zvolené nabídky mohou představovat podnabídky (podmenu, dílčí menu). Zobrazení zvoleného menu ukončíte stisknutím tlačítka. Režim vyhledávání (výběru) určité scény (kapitoly) ukončíte dalším stisknutím tlačítka SEARCH Použití tlačítka DISPLAY zobrazení informací o reprodukovaném disku DVD: Po stisknutí tlačítka DISPLAY na dálkovém ovladači se na obrazovce monitoru (televizoru) zobrazí následující informace: 17 Název titulu (filmu), kapitoly a uplynulý čas doby trvání reprodukce. Dalším postupným tisknutím tohoto tlačítka zobrazíte: Zbývající čas titulu (filmu) do jeho konce uplynulý čas doby trvání reprodukce kapitoly zbývající čas kapitoly do jejího konce vypnutí funkce zobrazení informací na obrazovce. CD: Postupným tisknutím tlačítka DISPLAY na dálkovém ovladači zobrazíte na obrazovce monitoru (televizoru) následující informace: Uplynulý čas doby trvání reprodukce titulu (nahrávky, skladby) zbývající čas titulu (nahrávky, skladby) do konce titulu (nahrávky, skladby) celkový uplynulý čas reprodukce CD celkový zbývající čas do konce CD vypnutí funkce zobrazení informací na obrazovce. MP3: Postupným tisknutím tlačítka DISPLAY na dálkovém ovladači zobrazíte na obrazovce monitoru (televizoru) následující informace: Uplynulý čas doby trvání reprodukce titulu (nahrávky, skladby) zbývající čas titulu (nahrávky, skladby) do konce titulu (nahrávky, skladby) vypnutí funkce zobrazení informací na obrazovce Změna jazyka zvukového doprovodu na DVD (doprovodný jazyk videa, filmu) Postupným krátkým tisknutím tlačítka AUDIO na dálkovém ovladači zvolíte požadovaný doprovodný jazyk přehrávaného filmu (pokud bude na DVD existovat více jazyků a pokud to uspořádání na kompaktním disku DVD bude umožňovat) Volba podtitulků (pouze DVD) Postupným krátkým tisknutím tlačítka SUBTITLE na dálkovém ovladači nebo přímo na ovládacím panelu DVD přehrávače zvolíte požadovaný jazyk podtitulků filmu (pokud budou ovšem vícejazyčné podtitulky na DVD existovat). Stiskněte během reprodukce na dálkovém ovladači tlačítko MENU. Stisknutím tlačítka TITLE na dálkovém ovladači spustíte reprodukci titulu z DVD Naprogramování pořadí reprodukce titulů (skladeb) z CD (až 20 titulů) V režimu reprodukce (přehrávání) stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko PROGRAM. Na obrazovce monitoru DVD přehrávače se zobrazí menu k naprogramování pořadí reprodukce titulů. Tlačítky kurzoru (navigačními tlačítky) na dálkovém ovladači zvolte příslušný adresář (příslušnou složku), ve kterém (ve které) se nacházejí záznamy (nahrávky), jejichž čísla budete chtít uložit do paměti přístroje. Nejprve zadejte prvních 10 titulů následujícím způsobem: Číslo požadovaného titulu (požadované kapitoly) zadáte tlačítky s číslicemi (0 až 9) na dálkovém ovladači. Budete-li chtít například přehrávat jako první titul č. 4, stiskněte tlačítko s číslicí 4. Bude-li tento titul označen jako 04 nebo 004, pak tyto nuly nemusíte zadávat. Bude-li číslo požadovaného titulu například 10, pak stiskněte nejprve tlačítko s číslicí 1 a poté 0. U titulu s číslem 23 stiskněte nejprve tlačítko s číslicí 2 a poté 3. Zvolíte-li vyšší číslo titulu (kapitoly), které se nebude nacházet v seznamu titulů (kapitol) na kompaktním disku, pak se toto číslo titulu (kapitoly) do paměti přístroje neuloží. Dalších 10 titulů zadáte stejným způsobem po zvolení nabídky NEXT v tomto menu. Potvrďte nakonec toto naprogramování zvolením nabídky PLAY v tomto menu nebo stiskněte tlačítko OK (PLAY/PAUSE) na dálkovém ovladači. DVD přehrávač začne poté reprodukovat tituly ve zvoleném pořadí. Vymazání všech čísel titulů z paměti přístroje provedete dalším stisknutím tlačítka PROGRAM na dálkovém ovladači. V příslušném menu se zobrazí nabídka STOP. Potvrďte tuto nabídku stisknutím tlačítka OK (PLAY/PAUSE) na dálkovém ovladači. Poté se v tomto menu zobrazí nabídka EXIT. Dalším stisknutím tlačítka OK (PLAY/PAUSE) na dálkovém ovladači zrušíte všechna provedená naprogramování pořadí přehrávání titulů Zvětšení nebo zmenšení obrazu při reprodukci z DVD Postupným krátkým tisknutím tlačítka ZOOM / SLOW na dálkovém ovladači zvětšíte obraz reprodukovaného filmu 2 x 3 x 4 x. Dalším postupným tisknutím tohoto tlačítka zmenšíte 18

10 obraz na 1/2 1/3 1/4. Dalším stisknutím tohoto tlačítka zvolíte opět normální velikost obrazu. Zvětšený obraz můžete posunovat na obrazovce monitoru pomocí navigačních tlačítek (tlačítek kurzoru) na dálkovém ovladači Použití tlačítka ANGLE změna úhlu pohledu zobrazení na DVD Na některých kompaktních discích DVD jsou některé scény filmů nasnímány (nafilmovány) kamerou z různých úhlů pohledu. Tyto úhly pohledu kamery můžete během provádění reprodukce filmu zobrazit na obrazovce monitorů (DVD přehrávače a druhého monitoru) postupným dlouhým stisknutím tlačítka ANGLE na dálkovém ovladači. Důležité upozornění: Použití této funkce závisí na uspořádání DVD. Pokud bude existovat více těchto úhlů, pak je můžete zvolit (zobrazit) postupným tisknutím tlačítka ANGLE Nastavení vyvážení barvy a jasu na obrazovce monitoru Postupným krátkým tisknutím tlačítka BRI/COL (SCREEN ON/OFF) provedete vyvážení barvy na monitoru a nastavíte požadovaný jas obrazu. K tomuto účelu můžete použít rovněž tlačítka na druhém monitoru COLOR / COLOR a BRIGHTNESS / BRIGHTNESS. Dlouhé stisknutí tlačítka SCREEN ON/OFF (BRI/COL) slouží k zapnutí nebo k vypnutí monitoru (k přepnutí DVD přehrávače do pohotovostního režimu). 12. Zvukové formáty MP3 a WMA (zvukové a obrazové formáty MPEG4) Důležité upozornění! Nevkládejte do DVD přehrávače žádné kompaktní disky s datovými soubory! Z reproduktorů se může po vložení takovýchto CD ozvat velmi silný pískavý zvuk, který může způsobit poškození sluchu nebo reproduktorů Několik poznámek ke zvukovým formátům MP3 a WMA Soubory MP3 a WMA jsou komprimované zvukové soubory, které umožňují umístit (vypálit) na kompaktní disk (CD) velké množství zvukových nahrávek. Tento DVD přehrávač dokáže tyto soubory z vloženého CD automaticky přehrávat. Zvukové nahrávky (hudbu), které slyšíte normálně ze stereofonních zařízení, z kuchyňského rádia nebo z rádia ve svém automobilu, nazýváme pro zjednodušení analogovými signály. Tímto způsobem provedené záznamy jste si mohli dříve pořídit (respektive ještě můžete) na gramofonových deskách nebo na magnetofonových kazetách. Toto má některé nevýhody: Zvuk gramofonových desek ztrácí působením prachu, poškrábáním a častým přehráváním svoji kvalitu (lupání, praskot), magnetofonové kazety následkem odmagnetizování reprodukují po určité době zvuky jako ze záhrobí. Na kompaktních discích (CD) jsou oproti tomu uloženy zvukové nahrávky v digitální formě. Záznamy na tyto média se provádějí následujícím způsobem: V určitých velmi krátkých intervalech se provádí proměření analogového signálu, který je poté transformován na číslicovou (digitální) hodnotu a vypálen v určitém formátu na CD. DVD nebo CD přehrávač vypočítá z této digitální hodnoty analogový signál, který poté uslyšíte z reproduktorů (sluchátek) v normální zvukové podobě. Většina lidí (pokud tito lidé nejsou například houslovými virtuózy v symfonickém orchestru) nezjistí žádný rozdíl kvality při reprodukci hudby z analogových médií (z gramofonových desek či z magnetofonových kazet) nebo z digitálních médií (z kompaktních disků či z paměťových médií). Na normální Audio-CD lze zaznamenat maximálně 70 až 80 minut hudby. Toto odpovídá kapacitě 650 a 700 MB. V počátcích počítačové techniky, kdy byla vnitřní paměť počítačů pouze 1 MB a pevných disků 100 MB a kdy se používal modem s 28 kilobity, znamenal digitální záznam veliký problém. Z tohoto důvodu byly vyvinuty metody, které provádějí další komprimaci množství dat na zvukových kompaktních discích (Audio-CD). Oproti různým programům, které provádějí komprimaci (zhuštění) počítačových dat (například WINZIP), dochází při komprimaci zvuku do formátu MP3 (nebo do jiného komprimovaného formátu) k absolutní ztrátě původních informací. Lidské ucho však při reprodukci takto pořízených záznamů (nahrávek) do formátu MP3 nerozezná téměř žádný rozdíl, zda se jedná o formát MP3 19 nebo o reprodukci zvuku z normálního CD (Audio). Předpokladem pro zachování vynikající kvality zvuku je vyšší úroveň komprimace. Další velmi často používaný zvukový formát (druhý nejpoužívanější po MP3) je formát WMA. Pro všechny operační systémy (např. Windows) existují různé programy, pomocí kterých můžete převést nahrávky z Audio-CD (nebo z jiných zvukových zdrojů) do formátů MP3 nebo WMA. Soubory MP3 nebo WMA nejsou vlastně nic jiného než zvukové komprimované nahrávky, které šetří paměť. Dejte při této transformaci pozor na následující skutečnosti: Mnoho CD je vybaveno ochranou proti kopírování, která má zabránit nezákonnému kopírování. Tato ochrana ztěžuje v mnoha případech převod těchto nekomprimovaných nahrávek do komprimovaných zvukových formátů. Obyčejné CD přehrávače (HiFi) nebývají touto ochranou proti kopírování omezeny. Některé CD-mechaniky počítačů však po provedené komprimaci odmítnou takto upravené (komprimované) zvukové formáty reprodukovat. Protože mnohé DVD přehrávače, autorádia a přenosné problémy mají značné problémy s touto ochranou proti kopírování, začínají se opět vyrábět kompaktní disky se zvukovými nahrávkami bez ochrany proti kopírování. Tato opatření měla zabránit bezplatnému kopírování disků a delšímu jejich prodeji, čímž docházelo k porušování autorských práv a ke ztrátám zisků legálních výrobců zvukových kompaktních disků. Čím složitější byla tato ochrana, tím více vznikalo nelegálních kopií, které byly dále rozšiřovány například na internetu ve formátu MP3 na takzvaných burzách online. V současné době existuje na internetu mnoho různých nabídek zvukových komprimovaných nahrávek, které si můžete pořídit legálně Zvukové a obrazové formáty MPEG-4 (MP4) MPEG-4 je kolekce patentovaných metod definujících kompresi (komprimaci) a uložení zvukových a obrazových záznamů. Tato metoda byl představena v roce 1998 a představovala skupinu standardů pro kódování audia a videa. Metoda MPEG-4 používá funkce existujících standardů MPEG-1, MPEG-2 a dalších. MPEG-2 je ztrátový komprimační datový formát, který slouží ke snížení datového toku a tím i velikosti výsledného souboru u digitálně zpracovávaných videozáznamů při co nejmenším viditelném zhoršení kvality po provedení zpětné dekomprimace. Jeho předchůdcem je formát MPEG-1, který má podobné vlastnosti Reprodukce formátů MP3, WMA a MPEG-4 (MP4) 1. Zapněte DVD přehrávač posunutím hlavního spínače (posuvného přepínače) [14] na pravé přístroje straně do polohy ON. 2. Otevřete CD mechaniku a vložte do této mechaniky kompaktní disk. 3. Uzavřete CD mechaniku s vloženým kompaktním diskem. Jakmile toto provedete, zobrazí se na obrazovce DVD přehrávače názvy adresářů a souborů (zvukových nebo obrazových nahrávek, záznamů, titulů). 4. Navigačními tlačítky (tlačítky kurzoru) zvolte požadovaný adresář (složku souborů, záznamů, titulů) a potvrďte tuto volbu stisknutím tlačítka OK (PLAY/PAUSE). 5. Zvolte v zobrazeném adresáři požadovaný soubor (titul) navigačními tlačítky (tlačítky kurzoru) ) a potvrďte tuto volbu stisknutím tlačítka OK (PLAY/PAUSE). DVD přehrávač začne na svém monitoru přehrávat zvolený titul. 6. Krátkým stisknutím tlačítka " / nebo tlačítka / na dálkovém ovladači či přímo na ovládacím panelu DVD přehrávače přehrajete předchozí nebo následující titul. 7. Stisknutím tlačítka REPEAT na dálkovém ovladači změníte režim reprodukce (zvolíte různé režimy přehrávání). 20

11 13. Reprodukce fotografií (Kodak Picture CD / JPEG) Zvukové a obrazové formáty MPEG-4 (MP4) 1. Zapněte DVD přehrávač posunutím hlavního spínače (posuvného přepínače) [14] na pravé přístroje straně do polohy ON. 2. Otevřete CD mechaniku a vložte do této mechaniky kompaktní disk. 3. Uzavřete CD mechaniku s vloženým kompaktním diskem. Přístroj provede automaticky spuštění prezentace fotografií. Na obrazovce DVD přehrávače se zobrazí názvy adresářů a souborů (fotografií, snímků). 4. Navigačními tlačítky (tlačítky kurzoru) zvolte požadovaný adresář (složku souborů s fotografiemi) a potvrďte tuto volbu stisknutím tlačítka OK (PLAY/PAUSE). 5. Zvolte v zobrazeném adresáři požadovaný soubor (název fotografie, snímku, obrázku) navigačními tlačítky (tlačítky kurzoru) ) a potvrďte tuto volbu stisknutím tlačítka OK (PLAY/PAUSE). DVD přehrávač zobrazí na svém monitoru zvolený snímek. 6. Při listování v seznamu názvů fotografií se na monitoru DVD přehrávače zobrazuje přehled snímků, které se v tomto seznamu (adresáři) nacházejí. 7. Stisknutím tlačítka REPEAT na dálkovém ovladači změníte režim reprodukce (zvolíte různé režimy zobrazování fotografií) viz následující přehled Zobrazení předchozí a následující fotografie Krátkým stisknutím tlačítka " / nebo tlačítka / na dálkovém ovladači či přímo na ovládacím panelu DVD přehrávače zobrazíte na monitoru DVD přehrávače předchozí nebo následující fotografii (snímek, obrázek). Pokud nestisknete během 2 sekund žádné ovládací tlačítko na dálkovém ovladači nebo na DVD přehrávači, pak se po uplynutí několika sekund zobrazí na obrazovce DVD přehrávače další fotografie (snímek, obrázek) Otáčení fotografií o 90 Stisknutím levého tlačítka kurzoru otočíte fotografii o 90 doleva. Stisknutím pravého tl ačítka kurzoru otočíte fotografii o 90 doprava Otáčení fotografií podle svislé a vodorovné osy o 180 Stisknutím tlačítka kurzoru otočíte fotografii o 180 podle svislé osy (vertikální překlopení snímku, obrázku). Stisknutím tlačítka kurzoru otočíte fotografii o 180 podle vodorovné osy (horizontální překlopení snímku, obrázku) Zvětšení nebo zmenšení fotografií Postupným krátkým tisknutím tlačítka ZOOM / SLOW na dálkovém ovladači zvětšíte obraz zobrazené fotografie na 125 % 150 % 200 %. Dalším postupným tisknutím tohoto tlačítka zmenšíte fotografii na 75 % 50 %. Dalším stisknutím tohoto tlačítka zvolíte opět normální velikost fotografie (snímku, obrázku). Zvětšenou fotografii můžete posunovat na obrazovce monitoru pomocí navigačních tlačítek (tlačítek kurzoru) na dálkovém ovladači. 14. Manipulace s kompaktními disky Otevřete obal s kompaktním diskem, stiskněte uprostřed jeho držák a vyndejte CD (DVD) z obalu. Přidržujte opatrně disk prsty za jeho okraje. I když malé částečky prachu a otisky prstů nemají žádný vliv na kvalitu reprodukce, měli byste udržovat povrch CD (DVD) v čistotě. Otřete disky čistým, měkkým a suchým hadříkem bez žmolků rovnoměrnými pohyby od středu disků k jejich okrajům. Nikdy nepoužívejte k čištění povrchů disků čistící prostředky na gramofonové desky, spreje, antistatické spreje, chemické čistící prostředky či jiné kapaliny. Mohli byste poškodit vrstvu z umělé hmoty na povrchu kompaktních disků. Po použití ukládejte disky do jejich ochranných obalů. Nevystavujte disky přímému slunečnímu záření, extrémně vysokým teplotám nebo vlhkosti. Nepopisujte nikdy disky propisovací tužkou (ani na etiketu), mohli byste je poškrábat. Do přístroje vkládejte CD (DVD) pouze popsanou stranou nahoru. Upozornění: Bude-li disk příliš poškrábaný nebo silně znečištěný, nemusí dojít ke spuštění jeho reprodukce. Pokud nebude disk správně vycentrován, uslyšíte rušivé zvuky (hrčení) mechanismu otáčení disku. Takovéto disky v žádném případě nepoužívejte. Tento přehrávač je vybaven ochranou proti otřesům a zabudovaným obvodem kompenzace chyb disku, který dokáže korigovat malé nedostatky disku a která. Avšak tyto funkce mají své meze. Někdy se může stát, že bude při reprodukci přeskočen některý z titulů nebo bude přeskočena jeho část (určitý úsek). Příčinou tohoto problému mohou být například větší škrábance na disku. Pokud se Vám toto stane, vyzkoušejte DVD přehrávač s absolutně bezvadným (novým) diskem. 15. Případné závady a jejich odstranění Žádný obraz a žádný zvuk: Zkontrolujte správné připojení konektoru napájecího síťového zdroje nebo adaptéru do zásuvky cigaretového zapalovače v automobilu. Žádný zvuk: Připojíte-li k DVD přehrávači nebo k druhému monitoru sluchátka, dojde k automatickému vypnutí zvuku v obou reproduktorech monitoru. Nestiskli jste náhodou tlačítko vypnutí zvuku MUTE? Nenastavili jste úroveň hlasitosti poslechu na minimum? Pouze černobílý obraz (obraz je příliš světlý, tmavý nebo jsou zkresleny barvy): Zvolili jste správný systém (PAL)? Zkontrolujte nastavení jasu, kontrastu a barev. 21 Nefunguje dálkový ovladač: 22

12 Nejsou v dálkovém ovladači již vybité baterie? Nedopadá na monitor přímé sluneční záření? Obraz je rušen (zrnění, skvrny na obraze atd.): Tyto poruchy mohou způsobit přístroje, které vyzařují vysokofrekvenční elektromagnetické vlnění (mobilní a přenosné telefony, radiostanice, neodrušené obrazovky počítačů, neodrušené zapalování automobilu, vysokonapěťová vedení atd.). 16. Technické údaje Obrazovky: Tekuté krystaly (TFT), úhlopříčka 17,5 cm (7 palců), formát 16:9 Rozlišení: 480 x 234 pixelů Zesilovač: 2 x 2 W (stereofonní) Frekvenční rozsah: 20 Hz až 20 khz Odstup signál/šum: > 45 db Impedance reproduktorů: 4 Ω Napájení: 12 V DC (z automobilu) nebo síťový adaptér 9 V DC / 2 A Příkon: 18 W (13 W bez druhého monitoru) Provozní teplota: 5 až 35 C Relativní vlhkost vzduchu: 10 % až 75 % Rozměry (D x Š x V): 188 x 42 x 167 mm (druhý monitor: 118 x 22 x 167 mm Hmotnost: 824 g (druhý monitor: 413 g) Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/8/

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44 Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV Obj. č.: 117 64 44 1. Úvod (účel použití přístroje) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho barevného přenosného přijímače digitálního

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Monitor pro endoskopy BS-1000T. Obj. č.: 12 33 19. Obsah Strana. 1. Úvod

Monitor pro endoskopy BS-1000T. Obj. č.: 12 33 19. Obsah Strana. 1. Úvod Monitor pro endoskopy BS-1000T Obj. č.: 12 33 19 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup monitoru pro endoskopické kamery BS-100T. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji)

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) Objednací číslo: 35 03 80 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho univerzálně

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

D ležité bezpe nostní pokyny

D ležité bezpe nostní pokyny D ležité bezpe nostní pokyny Varování: Z d vodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte p ední a zadní kryt. Uvnit se nenacházejí žádné sou ásti obsluhovatelné uživatelem. Servis za ízení

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2 Obj. č.: 32 60 72 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního rádia. Tento návod k obsluze je součástí

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál

Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál Prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese:

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta.

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta. Rozsah dodávky Videokamera do auta Držák videokamery Videokamera do auta X-Mini CD-ROM Návod k obsluze Napájecí kabel do auta Obj. č.: 45 54 57 Popis výrobku Pohled shora a zespodu Pohled zepředu Vážený

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

Automobilový multimediální systém s navigací a dotykovým displejem pro vozidla Ford

Automobilový multimediální systém s navigací a dotykovým displejem pro vozidla Ford 80 893 Automobilový multimediální systém s navigací a dotykovým displejem pro vozidla Ford Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM MASCOM MC 3741 DVD/TV INFORMACE PRO UŽIVATELE Výše uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 10 85

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 10 85 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 10 85 Obsah Strana Úvod... 1 1. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi... 3 2. Součásti monitoru (ovládací tlačítka)... 4 Zadní strana monitoru (přípojky a opěrka)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

PL Instrukcja obsługi 73. PT Manual do utilizador 89. RU Руководство пользователя 105. SK Príručka užívateľa 125

PL Instrukcja obsługi 73. PT Manual do utilizador 89. RU Руководство пользователя 105. SK Príručka užívateľa 125 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PD7022 Příručka pro uživatelei 5 EL Εγχειρίδιο χρήσης 21 FI Käyttöopas 39 HU Felhasználói kézikönyv 55 PL Instrukcja obsługi 73 PT Manual

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky Účel použití Retro gramofon MT-35 je určen k přehrávání gramofonových desek, audio souborů a MP3. Kromě toho umožňuje přenos hudebních souborů na USB disk nebo paměťovou SD kartu. Zařízení má vestavěný

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština Návod pro uživatele Čeština ISAW EDGE Obsah: 1 Popis kamery 1 2 Popis LCD displeje 1 3 Zapnutí kamery 2 4 Režim nahrávání videa 2 5 Režim focení 2 6 Režim přehrávání 2 7 Uživatelské nastavení 3 8 Dobíjení

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku Obsah 1. Systém domácího videovrátného 2. Obsah dodávky 3. Technický popis výrobku 4. Instalace 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného 6. Obsluha 7. Údržba zařízení 1. Systém domácího videovrátného

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více