DILEMA POUZE ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DILEMA POUZE ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 duben ročník zdarma DILEMA POUZE ČESKÉ REPUBLIKY Takto kulantně jsme označili v samém úvodu, stále se opakující šarádu či komedii, kterou krmí parlamentní pravicoví politici... zbytek národa... ohledně l u s t r a c í. Je to skutečně zábavné...vždyť špičky bývalé KSČ se rozpustily, a to hned v samém začátku - především ve dvě dlouholeté parlamentní strany (ODS-ČSSD). A je to celá řada z nich, kteří neví jakou rukou mají o lustracích vlastně hlasovat. Není potřeba je jmenovat... společnost je zná. Vynechat nelze ani ony černoprdelníky... vždyť právě oni sloužili od Klémy... přes všechny vlády, a to vždy do roztrhání těla. Že lustrace jsou pouze dilema České republiky lze doložit tím, že Němci neměli po válce problém s fašistickými zločinci... po NDR se Stasi... a stejně na tom byly i další bývalé socialistické státy. Jedno je jisté. Češi byli...jsou...a i do budoucna budou vždy papežštější... nežli sám papež... a tak může šaráda či komedie pokračovat do dalších voleb.

2 DUBEN 2014 TREFA STRANA 2 DŘÍVE UPALOVALI VE JMÉNU PRAVDY, dnes jejich kněží przní děti a znásilňují bezbranné ženy... Zatímco slizce, usměvavý vyvrátit je, že se tato církev ve Kdo se pak může divit, že na kardinál Duka navštívil s čes- své historii podílela se šlech- t ě c h t o z l o č i n e c k ý c h, kým prezidentem místo olym- tou na celé řadě krutých válek. středověkých zásadách... se pijských her... jeden z jeho Navíc, kdo se postavil tomu co dnes rodí kněží typu onoho kněží znásilnil ženu a pohlav- hlásala...skončil na hranici. sexem posedlého Erika. ně zneužil třináctiletou školačku. NE, to není u této církve Tedy stejné metody, jako za Co říci na závěr? naprosto nic mimořádného. komunismu... ovšem v tom nejtemnějším období. Pro Snad jen to, že svatý otec K prznění dětí, ze strany této Čechy je to pak M. J. Hus, František je z celé řady římsko církve dochází po celém světě, světec a národní mučedník... katolických papežů opravdu a to celou řadu let. Dokonce symbol pravdy... na druhé skoro svatý, ale na ty lumpy i v tak katolicky tradiční zemi, straně porušování křesťanjakou Polsko je. pod ním... mu jednoho dne ských zásad po celá staletí, a to asi stejně dojdou síly. Již několikráte jsme zdůraz- až do naší současnosti. nili, že tato církev nikdy Nemůže tedy překvapit ani nectila křesťanské desatero: vyjádření biskupského sekre- Nezabiješ nesesmilníš, táře Suchomela, že vedení nepokradeš... církve nejsou známy žádné Církev husitská Pravdou, která se nedá okolnosti ohledně faráře Erika. Jana Žižky z Trocnova

3 DUBEN 2014 TREFA STRANA 3 Mladíci,kteří si chtějí válet šunky až do své smrti..., a to na úkor českého národa Tak to vidí náš mostecký dopisovatel a dodává: Neoprávněné a zlodějské restituční nároky katolické církve-vedené celou řadu měsíců, mimo přání a vůli občanů českého národa..., dostávají již podobu konkrétních zlodějen. Slizcí představitelé vystupující za tuto církev odmítají jakékoli, byť drobné ústupky. A jsou to střídající se vyjednávající týmy ČSSD a ANO, kteří odchází z jednání s katolickým jasným NE. Ty dokonce dokázalo pobouřit, že z obrovské zlodějny jim chtějí ČSSD a ANO ubrat celých 13 miliard.ostatní církve zarytě mlčí... pravděpodobně si říkají, že na těch katolických ohlodaných kostech ještě zbývá trochu vepřového i pro ně. Nechme však stranou ostatní a věnujme se především původci...této nové Bílé Hory. Odkud pochází původ katolického majetku jste již v měsíčníku mnohokráte uvedli. K tomu bych snad jen dodal, že každý metr luk a lesů je skropen krví, kdysi zotročených českých podaných.tato církev se přece nikdy nechovala podle toho s čím se obracela na zotročovanou chudinu. Ano, byl to katolický klér, který hlásal chudoba, ale jak nám ukazuje historie... sám se utápěl v přepychu a blahobytu. To kritizoval i M.J.Hus, kterého za tato neopatrná slova církev římskokatolická postavila na hranici. Vážená redakce,jako váš dlouholetý dopisovatel si pamatuji,že v měsíčníku Trefa vyšel článek bývalého kněze z Církve československé husitské, Mgr.M.Nytry /sloužil na Staromáku v Mikuláši/, ve kterém porovnával ze své zkušenosti... týkající se postavení církví v USA a České republice. Především uváděl, že ve Spojených státech amerických musí být každý kostel a jeho duchovní závislý pouze na těch, kteří jej navštěvují a kteří mu věří. Naopak neuváděl, že by ke kostelu v USA patřili pole, lesy, rybníky. Má prvá otázka nemůže znít jinak nežli: Kdo by tyto nemovitosti obstarával? Jistě ne, oni vždy nepracující duchovní... možná opět zotročovaná námezní síla. Proto má otázka na závěr směrem k onomu generálnímu tajemníku biskupské konference: Pane tajemníku, chcete opravdu začít pracovat, nebo opět zotročovat ty, kteří by se na vás na polích,lukách a lesích měli opět dřít? A. O. Most

4 DUBEN 2014 TREFA STRANA 4 NEMAJÍ SI CO VYČÍTAT To si o nich zcela určitě myslí i stávající ministr financí A. Babiš. Ta pyramida je ve skutečnosti tak obrovská, že ony v Egyptě jsou proti ní...hromádky písku. Ať to vezme Babiš ze shora dolů, nebo z dola nahorů všichni jsou spojeni s některou z velkých českých zlodějen. A nakonec celý tento velký výčet zlodějen si mohl Kalousek vyslechnout před dvěma sty kolegy přímo v parlamentu, a to v okamžiku, kdy se mělo konat hlasování o důvěře stávajícího koaličního slepence. Na Sobotku a jeho Mosteckou asi nezbyl čas...snad někdy jindy. Jedno je však jisté a neměnné. Celá veřejnost přece ví, že do roku 1997 drželo veslo vládnutí ODS. Od roku 1998 pak nastupovala vláda Zemana, Špidly, Paroubka. Z českého koláče se však užíralo stejným způsobem. Samozřejmě, že u těchto lumpáren nechyběli nikdy lidovci. Pouze jim žádná z těchto dvou stran řadu let nepustila ministra financí, až se tak nakonec stalo v případě lupiče,zcela největšího..., tedy KALOUSKA. U samého zrodu toho to rozkrádání republiky stál Klaus - otec kupónové privatizace, jak se k ní sám hrdě hlásil s jeho nezapomenutelným výrokem: Neznám žádné špinavé peníze. Opravdu nemusel... vždyť za oněch 25 let se zde vypralo tolik miliard... že by se za ně dala koupit nová Česká republika. Závěrem lze konstatovat, že to Babiš s těmito lumpy nebude mít zrovna lehké. Domníváme se, že na tom bude podobně, jako papež František se svými povedenými římskými preláty. J.R. Liberec

5 DUBEN 2014 TREFA STRANA 5 MÍSTO, KDE ZAPOČALA SAMETOVÁ REVOLUCE Vážení přátelé z měsíčníku lháři. Pokud chci tvrdit, že tato Okresní stavební podnik. Trefa, moc se bavím při zem je zcela zplundrovaná Z mapy Teplic zmizely i jatka kabaretu - zvaný parlament, se musím jako příklad uvést v této a mlékárna. kterým mě čas od času seznámí chvíli pouze své město. Teplice Lepší situace není ani v některá z televizních stanic. lázně v Čechách byly před případě sportovních zařízení Nejzábavnější jsou však rokem 1989 především silně (zimní stadion) nebo letní okamžiky, kdy ODS, někdy průmyslovým městem, a to přírodní koupaliště. ČSSD vyvrací poslancům natolik, že výroby ve strojí- Otázkou pak zůstává,zda KSČM jejich tvrzení, že Česká renském, či textilním průby se k takovémuto výčtu... republika je po oněch 25 letech myslu nešlo zajistit pouze nepřidali i občané z jiných rozkradena, zplundrovaná a občany města Teplic. Dnes z českých měst. zcela zaprodaná. takto průmyslových Teplic... nezůstal kámen na kameni. Vážení poslanci z ODS- Někdy,kdy toto neobha- Přestaly existovat tak velké ČSSD, kdo nevěří... ať sem jitelné, obhajují parlamentní p o d n i k y, j a k ý m i b y l y běží. Primátor Teplic se pro mlíčnáci... to lze trochu Krušnohorské strojírny, veřejnost čas od času jeví jako zohlednit. Teplické strojírny, Elektro- vtipný... těžko říci, jak by se Vždyť tito čtyřicátníci si ze technické závody, Sometškol pamatují nanejvýš banány z takovéhoto výčtu sutin výroba jemné měřící techniky, vykecal. a pribináčky. Ti dříve narození textilní gigant Bonex,nebo by si měli pamatovat však řada velkých stavebních Váš čtenář M. S. Teplice - Nová Ves, mnohem více... a pokud NE... podniků... Pozemní stavby, příznivec Úsvitu přímé demokracie jsou to jen velcí parlamentní

6 DUBEN 2014 TREFA STRANA 6 ZAPOMNĚLI NA SVOU BALKÁNSKOU A G R E S I KDO? Přece právě ti, kteří se v ukravášně... se choval více jak džentlmensky. Na Vladimír Putin tlumil uměle vyvolávané jinském puči postavili po boku Benderovců a ukrajinských pravicových radikálů. Nelze tak pokřik agresorů a dnešních podporovatelů, myslet někoho jiného, nežli Spojené státy Benderovců a pučistů... měl jedinou odpověď: americké a jejich přátele z NATO. Dnes jsou Ruská federace se nepodílela na puči vůči v postavení,kdy zloděj křičí chyťte zloděje. demokraticky zvolenému prezidentu Ukrajiny... navíc Ruská federace plní pouze Není to až tak daleká minulost, aby si občané přání krymského lidi. České republiky nepřipomenuli americké nálety na srbské školy a nemocnice. A všechna Tak nějak to přece zdůvodňovali i bal- tato balkánská zvěrstva měla za cíl jediné kánští agresoři... při odevzdání Kosova......rozdělit jugoslávský lid a provést odtržení přemnoženým Albáncům. části území od suverénního srbského státu. A jak řekl i prezident Miloš Zeman: Je tu již A to vše ve jménu americky chápané roky existující precedent v podobě uměle demokracie. utvořeného muslimského státu Kosova. Heslo: Rozděluj a panuj se hodilo i Německu a pro jejího kdysi spojence-ustašovce. Jediným českým vrcholovým politikem, který jednoznačně,v tu dobu odsoudil barbarská bombardování Srbska... byl Václav Klaus. Tedy by se tím nemohl dnes pochlubit ani dnešní český prezident. Při poslechu tiskové konference, ve které Škoda, že takováto fakta nechápou ani tací balíci, jakými jsou Zaorálek s Diensbirem. Váš věrný čtenář-j.r.teplice-řetenice

7 DUBEN 2014 TREFA STRANA 7 Ukrajina...pole bitvy světové ekonomiky (očima našeho moskevského dopisovatele) Ukrajina dnes prožívá svou sankce uděleny... bude mít Rusko větší kontrolu nad opozicí. nejtěžší ekonomickou krizi. Začala újmu? Samozřejmě...a ne malou. Jakou že bude mít Evropa před několika lety a neví se, kdy Základem ruské ekonomiky je výhodu, při záměně ruského plynu zkončí. V dnešní době se dá export plynu, ropy a jiných surovin.. za onen zkapalněný americký? pozorovat vrcholící stádium této v zahraničí pak nákup vybavení, Pravděpodobně žádnou. Dnes pro krize. Dnešní střed se liší tím, že zde technologií, léků a.p. Rusko a v Rusku pracují tisíce má ekonomické zájmy nejsilnější Tyto sankce donutí Moskvu evropských firem a miliony stát světa a na druhé straně rychle vrátit do Ruska všechny peníze Evropanů. Co s nimi bude... těžko nabírající sílu Rusko. Proč?,které dnes pracují pro evropskou říci. Například čeští ekonomové Vše je jednoduché. Největší ekonomii,a to stovky miliard... spo čít al i, že po zavedení sankcí ekonomika světa má přebytek s nasměrováním do ruské ekono- může přijít Čechů o práci, břidlicového plynu, kterému je miky, kde tyto prostředky nyní včetně ztráty ruských investic. zapotřebí trhu. A byl to prezident chybí. Velkou výhodu od antilských Navíc Evropská unie Obama, který na schůzi v Bruselu sankcí, bude mít především Čína př is líbila Ukrajině kredity... otázprohlásil, že jeho stát je připraven a Bělorusko. kou však zůstává, zda je v silách prodat Evropské unii zkapalněného Rusko bude nuceno prodávat Ukrajiny je kdy v budoucnu vrátit. plynu tolik,kolik je potřeba... Č ín ě plyn a j in é suroviny levně,o Není tedy vyloučeno, že to budou s trváním na ekonomických čemž se již 15 let nemohou tyto Ukrajinci, kteří zaplaví Evropu za sankcích vůči Rusku. Ukrajinská země domluvit. Prezident Luka- účelem výdělků, které budou posílat krize se naskytla,jak to nejlepší šenko, pod záminkou nepřipuštění domů,aby nakrmili své rodiny řešení. Otázka zní: Pokud budou Majdanu v Minsku, nastolí ještě a příbuzné.

8 DUBEN 2014 TREFA STRANA 8 ČESKÁ SUVERENITA Tragedie českého národa se nesmí již nikdy opakovat Duben Hitlerovo narozeniny - dnes teplické ústřední náměstí Svobody, kde tehdy nechyběl snad ani jeden teplický Sudeťák. A jak prohlásil prezident ČR Zeman: Mohli být následně šťastni za vysídlení... mohli být rádi, že mnozí neskončili za zradu a krveprolití na českém národě... na ŠIBENICI. Teplickým občanům připomínáme zpupný pochod nacistů teplickou Lipovou ulicí, tedy tou, kterou budou mnozí čeští vlastenci procházet 9. května 2014 k pomníku Rudoarmějce, tedy k pomníku osvobození. Měsíčník TREFA vydává předseda OS-MJH Pavel Svoboda, MK ČRE 11316, IČO: , náklad ks, redakce: Teplice, J. Wolkera 14, tel.: , Vydání čísla 19/04 vychází 15. dubna 2014, uzávěrka 1. den v měsíci. Anonymní příspěvky neuveřejňujeme.

CÍRKEVNÍ RESTITUCE HORKÝ PODZIMNÍ BRAMBOR

CÍRKEVNÍ RESTITUCE HORKÝ PODZIMNÍ BRAMBOR 4/12 CÍRKEVNÍ RESTITUCE HORKÝ PODZIMNÍ BRAMBOR speciál Přijetí či nepřijetí zákona o navrácení církevního majetku zabaveného komunistickým režimem je v současné době tématem, kterým žijí jak církve, tak

Více

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma leden 2014 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR Vše nejlepší v roce 2014 přeje

Více

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma duben 2015 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR VYHROŽOVÁNÍ ČESKÝM OBČANŮM Více

Více

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 FENOMÉN Transformace Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 1 Václav Hořejší...... 3... vědecký pracovník AV ČR Karel Janeček...... 26... matematik, podnikatel Jiří Schwarz... 40... ekonom, člen NERV Marek

Více

Červenec 2011 Ročník XVI. Vydává Kulturní komise ČR

Červenec 2011 Ročník XVI. Vydává Kulturní komise ČR Červenec 2011 Ročník XVI Vydává Kulturní komise ČR EDITORIAL - 2 - FRAGMENTY Važme si svobodného života v kapitalismu Před 20 lety byl proveden Velký třesk naší ekonomiky, při němž se komunistická státem

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více

7/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH:

7/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH: 7/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE ÚVODNÍ SLOVO MAFII LZE ČELIT OBČANSKÝMI POSTOJI VLADIMÍR KOZA ZAČAL S TRANSPLANTACEMI KOSTNÍ DŘENĚ BÍDA VE ŠPANĚLSKU KATOLICKÁ CÍRKEV ŽEHNALA

Více

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Komentáře Kultura

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Komentáře Kultura 6/ 2014 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Komentáře Kultura Zdravím všechny čtenáře, Diplomatické fórum Vám připravilo poslední vydání DL toho roku. V tomto čísle se dočtete

Více

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Kultura

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Kultura 5/ 2014 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vítejte zpět po letním odpočinku. Jako DF jsme pro Vás připravili na uvítání nové podzimní

Více

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma červen 2013 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR NOVÝ VELVYSLANEC NA SLOVENSKU?

Více

Denní monitoring 25. /26. 6. 2013

Denní monitoring 25. /26. 6. 2013 Denní monitoring 25. /26. 6. 2013 1) AVÍZA + POZVÁNKY ČT24, 23. 8., 9.30 - Brífink ČSSD ČT24 odvysílá v pátek 23. srpna od 9:30 živě tiskovou konferenci ČSSD. Tématem brífinku je příprava strany na předčasné

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN RC MONITOR ROČNÍK IV., ČÍSLO 20 zpravodajský čtrnáctideník 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z promluv svatého biskupa

Více

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma srpen 2015 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR Holá skutečnost Socdemácký Slávek,

Více

* Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých článků a

* Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých článků a OKRESNÍHO VÝBORU KSČM V BRUNTÁLE IV / 2014 Z obsahu tohoto čísla : * Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých

Více

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII)

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec

Více

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ EJ DALŠÍMU! Na okraj politické situace Vláda Petra Nečase pokračuje. I když ODS a TOP 09 jsou ve sporu takřka o všech problémech, ODS chce zrušit skarty, TOPisté ne ukazuje se, jak už

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

25. květen 2010 Františkovy Lázně - Sdružení místních měsíčník / strana 1

25. květen 2010 Františkovy Lázně - Sdružení místních měsíčník / strana 1 25. květen 2010 Františkovy Lázně - Sdružení místních měsíčník / strana 1 Františkovy Lázně ZRCADLO aneb pohled z druhé strany 44 Pane Prezidente, musím Vás oslovit a vyslovit se k akutnímu problému. Za

Více

hranice pøedsudky lhostejnost

hranice pøedsudky lhostejnost PØES ročník II / číslo 4 hranice pøedsudky lhostejnost cena 10 Kč Budu si s vámi dělat, co budu chtít! aneb Jak se žije žadatelům o azyl v ČR. Představujeme: Bělorusko Nezapomeňme na Banda Aceh Právní

Více

PRAVDA ZLEVA. L ž i... MINUTA TICHA

PRAVDA ZLEVA. L ž i... MINUTA TICHA PRAVDA ZLEVA ČÍSLO 5 LEDEN 2012 INFORMACE, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE P Ř E Č T I A P Ř E D E J D Á L MINUTA TICHA Bývá dobrým zvykem, že se při slavnostních shromážděních uctí minutou ticha památka těch, kteří

Více

Zahraniční politika. České republiky

Zahraniční politika. České republiky Odbor administrativy a zpracování informací MZV ČR Zahraniční politika České republiky dokumenty I-III/2012 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, duben 2012 1 Prezident České republiky... 9 leden 2012...10

Více

FENOMÉN Transformace. Dvacáté osmé číslo sešitu 27 / 2014

FENOMÉN Transformace. Dvacáté osmé číslo sešitu 27 / 2014 FENOMÉN Transformace Dvacáté osmé číslo sešitu 27 / 2014 1 Blanka Říhová.... 3... imunoložka AV ČR Richard Falbr...... 21... poslanec Evropského parlamentu, odborář Jiří Pehe... 37... politolog NY University

Více

www.politicti-vezni.cz

www.politicti-vezni.cz www.politicti-vezni.cz Sametová revoluce nám přinesla mnoho nového a možná i dobrého. Utvoření nového politického spektra napovídalo, že převrat je zlepšením a utvářením nové společnosti, která nám zabezpečí

Více

Zkrotí zákon pracovní agentury?

Zkrotí zákon pracovní agentury? Ukrajina 3 připomíná afghánský chaos Jaroslav Bašta, bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015 Koně jako lék na uspěchanou dobu ROČNÍK 25 ČÍSLO 54 CENA 12 Kč HALÓ RADY 9 www.halonoviny.cz

Více

Demokratický. středt. Přečtěte si v čísle: + Rozhovor s Petrem Placákem. + Portrét evropského prezidenta Donalda Tuska + Hlavní téma čísla: Ukrajina

Demokratický. středt. Přečtěte si v čísle: + Rozhovor s Petrem Placákem. + Portrét evropského prezidenta Donalda Tuska + Hlavní téma čísla: Ukrajina Demokratický l středt Nezávislý čtvrtletník o střední Evropě 4. číslo, ročník III., prosinec 2014, cena: 25 kč. S polistopadovým režimem to jde s kopce, což symbolizují i postavy prezidentů. Čeho se ještě

Více

P r ů v o d c e P ř í t o m n o s t í Libuše Koubská... 2

P r ů v o d c e P ř í t o m n o s t í Libuše Koubská... 2 obsah Přítomnost jaro 2008 P r ů v o d c e P ř í t o m n o s t í Libuše Koubská... 2 P o z n á m k y Bez víz a přátel Jiří Pehe... 3 Srp, kladivo a haknkrajc Jan Horálek... 3 Odpovědní jsme i za slova

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

Deník krajskevolby.cz odstartoval

Deník krajskevolby.cz odstartoval Představitelé politických stran komentují blížící se krajské volby KOMENTÁŘE, STRANA Studenti cvičně volili piráty, TOPku a extrémisty PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce

Více

4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH:

4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH: 4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE ÚVODNÍ SLOVO JANOUŠEK A PODOBNÍ ČEŠI SI PŘEDLONI PŘIPLATILI NA ZDRAVÍ 42 MILIARD PŘÍŠERNÝ DOKLAD TOHO V ČEM ŽIJEME ANONYMNÍ AKCIE NÁZORY EXPERTŮ

Více