Blahopřejeme! Ples Z OBSAHU VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY REDAKCE FYZIKÁLNÍ LIGA 8. KOLO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blahopřejeme! Ples Z OBSAHU VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY REDAKCE FYZIKÁLNÍ LIGA 8. KOLO:"

Transkript

1 DUBEN HLAVOU PROTI ZDI 2009/2010

2 Z OBSAHU FYZIKÁLNÍ LIGA 8. KOLO: 1. kolo března 2010 od kolo dubna 2010 od kolo - 3. května 2010 od kolo září 2010 od kolo října 2010 od kolo - 8. listopadu 2010 od VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ WIE SAGT MAN ES AUF DEUTSCH? 1. místo Kamila Koňuchová, 3. B 2. místo Simona Keková, 2. A 3. místo Martin Zapletal, 2. A Blahopřejeme! Důležité info: REDAKCE vychází: měsíčně volně ke stažení: redakce: Barja, Saraon, Matík, Aurim, Leela, Marion, Papája, Pavlík, Lenny, Kačka, Stoupa, Richie, Fífa, Mgr. Lenka Urbancová, Mgr. Jarmila Molinová Poděkování: STROSS ENGINEERING s.r.o. Ples VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Rádi bychom požádali studenty 3. ročníků Gymnázia a SOŠ, aby ze svých tříd vybrali zástupce, který bude obhajovat zájmy studentů ve školské radě. Pedagogové samozřejmě dělají vše pro naše blaho, ale rádi by znali i názory samotných studentů. Podávejte, prosím, pouze písemné návrhy možných kandidátů, a to na sekretariátu nebo paní zástupkyni Ivě Krulikovské do Kandidát musí dovršit 18 let nejpozději v den voleb Přijďte i vy podpořit svého favorita!

3 Se začátkem února nastala neopomenutelná část roku plná veselí, které se nevyhnulo ani naší škole. Pátého února si Klub rodičů spolu s dalšími dobrými dušemi dal tu práci a připravil čtrnáctý ročník školního plesu. Na jeho programu se podíleli pedagogové, předtančující žáci a maturanti, kteří oslnili svými jedinečnými vystoupeními, a mnoho dalších. K poslechu opět hrála skupina Krakatit-junior. Společný program byl započat polonézou. Do sálu plného bavících se hostů nenápadně vstupují dva bíločerné průvody. Více vám řekne výpověď jedné ze zúčastněných: Vše jsme perfektně nacvičili, ale zklamala zvuková aparatura. Ovšem nikomu to nevadilo, ples byl o to zajímavější. Sice jsme museli přizpůsobit choreografii přecpanému sálu, ale vystoupení i tak sklidilo úspěch. V momentě, kdy účinkující ovládla nervozita, to zachránil bar. Pan ředitel spolu s předsedkyní Klubu rodičů Marií Mückovou všechny přítomné vítá a předává slovo paní zástupkyni Ivě Krulikovské, která nás ubezpečuje, ţe nad námi bdí andělé míru. O pořádek se skutečně starala ochranka. Slova se ujímá jiţ tradičně moderátor Mgr. Kuběna, který uvádí první maturitní třídu 4. B. Ta nám, za slovního doprovodu studenta této třídy, Jiřího Jabůrka, přibliţuje průřez módními trendy 20. století. Za přispění hlavního módního návrháře, PhDr. Carbola, vidíme první číslo, kabaretní umělkyně tančící charlestown. Přemisťujeme se do 60. let. Parket obchází dlouhovlasí mladíci v pestrých hadrech a z nebe padají květy. Hippies pózují se vztyčenými prsty do V a dění se přesouvá do našich končin. Svůj krásný úděl demonstrují cvičenci ve spartakiádních dresech. Po doznění Michala Davida sálem otřásá disko 80. let: Je to fajn, aneb Arnoštek uţ zase válí! Aby 4. B nekopírovala jen módní tendence minulosti, vkládá i svou vlastní invenci, a Jirka Jabůrek prohlašuje, ţe teď přichází to pravé peklo, budoucnost. A opravdu si připadáme jako v troubě. Kolem nás se prochází slečna zabalená do alobalu a naproti jdou další, oděné do lesklých umělých materiálů. Cedulí Save our future upozorňují moţná na stále se zvyšující globální oteplování. Další třída 4. C se nejspíš taky inspirovala svým vlastním budoucím osudem. Vbelhávají se důchodci v papučích. Třeba to jsou studenti současné 4. C na třídním srazu za pár desítek let. V okamţiku, kdy zazní slova písně Sex bomb od Toma Jonese, je jasné, ţe nic není, jak se zdá. Začínají sebou kroutit, odhazovat hůlčičky a svlíkat se z důchodcovských károvaných košil. Tančí na hity svého mládí, na Michaela Jacksona atd., a jsou uţ ve své studentské kůţi. Najednou se snáší na celý sál tma a hraje hudba, jako by měl následovat konec světa. Všichni se plazí ke krabici, která tu dlouho stála bez povšimnutí. Vyskakuje z ní se vztyčenou hlavou paní Mgr. Haganová. Ţádná apokalypsa nehrozí, protoţe teď je královnou ona, jak napovídá píseň z muzikálu Kleopatra, a má vše pevně v rukou. Teď je hlavně důleţité, aby studenti měli pevně v rukou ji, protoţe nebohá třídní jim poskakuje nad hlavami. Je nesena v průvodu zpívajícím Ó Evo, nebudu ti lhát, asi tě mám rád. V rohu stojí stůl s půlkami, které putují do rukou studentů, a láhev čeká na paní Mgr. Haganovou. V řadě do sebe všichni obracejí štamprle a loučí se s námi písní We are the champions. Mikrofonu se ujímá zástupkyně třídy 4. S, a vysvětluje okolnosti vzniku jejich představení. Došlo k nedorozumění mezi nimi a 4. C a některé jejich písně jsou totoţné. Esko si přesto odtančí celé své vystoupení v plné parádě. Dostává se jim bouřlivého potlesku. Na parket se vkrádají černé postavy, se stříbrnými krabicemi na hlavách. Co to má znamenat? Počítače, přes které se ţáci nabourali do sítě 4. C a odcizili jim jejich hudbu! Přístroje se pohybují v rytmu houseové písničky Harder, Better, Faster, Stronger. Zvedají různé strany končetin, kde jsou napsána hesla Lepší, rychlejší, silnější Za nějakou chvíli se počítače hroutí na zem a nehybně leţí, coţ dokazuje, ţe to tak úplně neplatí a technika nakonec selţe.

4 4. D, klasicky dívčí třída, si s absencí pánské části kolektivu hravě poradila. Pár děvčat se ošatilo podle westernového stylu do košil s kšandami a klobouky a střihlo si taneček s druhou polovinou třídy, s kankánovými tanečnicemi. Vtom se objevuje jediný muţ, a to pan Mgr. Koval, který byl ihned ukořistěn, aby si taky zašvihal kopejtkama. Ale tohle není všechno, pan učitel si sedá za bicí, jedna studentka míří ke klávesám, na jeviště přichází druhá se saxofonem, další dvě uchopují elektrické kytary a sálem se rozléhají slova: Teď uţ je ten čas ukázat všechno, co je v nás.. Tento koncert mě natolik dojal, ţe sedím s otevřenou pusou a poslouchám. A nejsem zřejmě jediná, ozývá se nadšený aplaus. Nastává čas jít spát, a to pro malé i velké. Naše zalehlé uši slyší znělku večerníčku a před očima nám poskakuje panáček na koni, na hlavě nezbytnou papírovou čepku, a rozhazuje listy. Přibatolí se tři Méďové a sedají na klín hostům, aby dokázali, jak hřeje láska medvědí. Unaveni padají na louku plnou květů. Jejich vůně přiláká Včelí medvídky. Hmyz nasává ze sklenic na kytkách nektar, který má na hladině podezřelou bílou pěnu. V tom to ucítí i Pučmeloun Mgr. Lenka Horutová a přichvátá taky ochutnat. Nic naplat, i večerníček trvá jen pár minut. Panáček na koni nám oznamuje, ţe postýlka uţ čeká. Poslední třída, V5.S, asi měla přes celý rok Havaj. Protoţe právě tam situovala své představení. Mezi exotickými tanečnicemi se zjevuje ţonglující pan Mgr. Exner v červeném saku. Image Nekonečného Exnera dotváří rumba koule a obrovský klobouk. Tím skončila první část řízeného programu, o půl jedenácté se bude losovat tombola. Do té doby se návštěvníci rozprchnou do hlavního sálu s ţivou kapelou a do zasedací místnosti v prvním patře, kde se hraje reprodukovaná hudba. Nastává hodina H a hosté se shromaţďují v hlavním sále, kde si na zemi rozkládají zakoupené lístky. Pánové PhDr. Carbol a Mgr. Exner vyvolávají vítěze. První šťastlivci získávají menší ceny, jakými jsou knihy, věnované antikvariátem Pod Svícnem, vína z Moravských vinařských závodů a taška uzenin z řeznictví H+H. Majitele nachází i tajemná krabice obřích rozměrů, avšak podezřele malé hmotnosti. Co asi skrývá? Po chvíli je záhada rozluštěna, polystyren! Napětí stoupá a v davu to vře, zásoby na výherním stole se tenčí a začínají se losovat hodnotnější ceny: stolní větrák, sada grilovacích příborů nebo polička. Tu vyhrává pan Mgr. Kuběna, který ji určitě vyuţije, podle slov pana Mgr. Exnera k uskladnění písemek z nové maturity. Sponzorství školního plesu se ujala jiţ tradičně firma Revis elektro, která věnovala hlavní cenu, televizor Sharp. Kdyţ i tato cena našla nového majitele, všichni se vracejí ke své zábavě, tanci nebo klábosení u baru, a tak to probíhá aţ do tří hodin.

5 Čtrnáctý ročník školního plesu se opět vydařil, přesvědčte se sami z výpovědi jednoho z účinkujících: Letošní ples se mi moc líbil, bylo velmi zajímavé se ho zúčastnit v roli maturanta, a tedy vystupujícího. Myslím, že všechna vystoupení byla moc povedená a že se diváci rozhodně nenudili. Další čtvrťák dodává: Dík patří především panu osvětlovači, na kterého bylo kladeno množství nejrůznějších požadavků od všech šesti tříd a který byl i přesto velmi ochotný. Taky musím poděkovat kantorům, kteří nás velkoryse uvolňovali z vyučování, abychom mohli nacvičovat. /BARJA/ Exkurze Mystická mydlárna ve Vratimově Skupinka odvážných se šouravým krokem blíží k na první pohled nenápadné budově nemálo podobné rodinnému domku, drze vstupuje na soukromý pozemek a zvoní na dveře s nápisem Mydlárna. Dveře se pomalu otevírají, dříve neţ však uvidíme cokoliv z toho, co se skrývá za nimi, vyvalí se omamná vůně vonných esencí a člověk si začne připadat jako jako jak asi? Asi jako v mydlárně! No raději skončeme s chabým humorem. Vítá nás paní průvodkyně a začíná s výkladem. Vy všichni letos maturujete, ţe ano? na její otázku se ozve několik tichých souhlasů, nikdo se do odpovědi moc neţene, kaţdý z nás ví, ţe kdo moc odpovídá, je moc tázán. Kdo z vás mi tedy řekne, z čeho se vyrábí mýdlo? Paní průvodkyně nevěří našemu pokusu předstírat nevědomost, a tak po chvíli přiznáme, ţe víme, ţe se mýdlo vyrábí z tuku. Dobře, asi by tedy bylo nejlepší začít znova od začátku, říká pohotově paní průvodkyně a pokračuje ve výkladu, Tak vás ještě jednou vítám v naší mydlárně, celým názvem jsme Mystická mydlárna v této budově mýdla nejen vyrábíme, ale i sušíme a připravujeme na prodej. Paní majitelka původně neměla s mýdlem nic společného, povoláním je překladatelka. Nicméně se velmi zajímala o výrobu mýdla, a tak si začala shánět recepty, aţ došla k závěru, ţe vyrobit si v domácích podmínkách mýdlo, není zase takový problém. A kdyţ si uvědomila, ţe na trhu se mýdla vyráběna z čistě přírodních látek téměř nevyskytují, napadl ji tento podnikatelský záměr. Jak jsem jiţ řekla, všechna naše mýdla se vyrábí s co nejmenším mnoţstvím chemikálií. Vhodná jsou tedy jak pro alergiky, tak pro lidi s onemocněními kůţe nebo s citlivou pokoţkou No, nebudu tady raději dělat reklamu však ten, kdo chce, si cestu najde, a Vratimov není tak daleko. Překvapivé bylo především zjištění, ţe celou výrobu, sušírnu i balírnu dokázali nacpat do poměrně malého rodinného domku. Jistě návštěva mydlárny nebyl tak velký záţitek jako sledování výroby baterií nebo slévání ţeleza, coţ se nám poštěstilo vidět na minulých exkurzích, dozajista to však byl záţitek nejčistší a nejvoňavější /AURIM/

6 Dobrý den. Zdravím. Slyšela jsem, že do školy dojíždíte, kde tedy bydlíte? V Raškovicích. To není zrovna nejblíže, bydlíte tam odjakživa? No jestli odjakţiva nevím, ale od narození s nějakými krátkými či delšími přestávkami určitě Kde jste studoval? Základní v rodné vísce, střední na Valašsku, vysokou v krajském městě a podruhé v městě moravského orloje. Které vysoké školy to byly? V Ostravě klasika - baňa, v Olomouci Palackého univerzita, tam myslím ani jiná není. :-) Takže na VŠB IT a v Olomouci pedagogika? Těsně vedle, VŠB - elektrotechnika, Ostravská univerzita - pajda, Olomouc IT No nazdar, tolik studia, to až škodí zdraví, ne? No škodí, však následky také znáte :-D Takže soudě podle té první výšky jste asi nechtěl být učitelem? To by mě tenkrát absolutně nenapadlo, ţe bych tak hluboce mohl klesnout :-D A čím jste tedy chtěl být? Soudě podle první školy, vypadá to na elektrotechnika, šťourat se v těch drátkách, Ohmův zákon a jiné zvrhlosti :-D Jejda, to je od pedagogiky docela daleko Jak jste tedy došel k nápadu stát se učitelem? Jak jsem k tomu došel? Těţko říct, asi souhra náhod Co jste si říkal, když jste tedy stál na tom místě za katedrou a učil svoji první hodinu? Ono uţ je to dávno, takţe na pocity těţko vzpomenout, ale určitě jsem z toho měl nemalé bobky :-D. A teď Vás tahle práce baví? Tahle práce se nedá dělat bez toho, aby to člověka bavilo, a kdyţ jo, tak špatně. Tak teď pryč od školy, co Vás mimo učení baví a zajímá? No zatím mě bohudík ještě baví ţivot, zajímá mě technika, asi pozůstatek prvních škol Kromě toho aktivní pohyb v jakékoliv formě Takže patříte mezi blázny schopné v neděli ráno v zimě vyrazit na Lysou? Oni i takoví blázni existují? (údiv) (přiloţená fotka pochází z výšlapu na Lysou pozn. red.) Tak mockrát děkuji za rozhovor a příjemný zbytek dne. Hezký den všem. /MARION/

7 Plejáda otázek 1) Jak vnímáte svůj život? Jste s ním spokojeni? pan ředitel:,,člověk by asi spokojen neměl být nikdy, ale ano, mohu říci, ţe jsem. Wendy:,,Kdo by nebyl spokojený se studentským ţivotem. 2) Co patří mezi vaše zájmy? pan ředitel:,,sbírám odznaky politických stran, to je můj hlavní koníček. Zajímám se také o záleţitosti s tím související, historii od přelomu 18. a 19. století. Jsem pasivní konzument sportu, chodím rád na Válcovny a Baník, i do baníkovského kotle. Je problém, kdyţ tam občas potkám někoho ze školy a podobně (smích). Dále se zajímám o atletiku, biatlon, klasické lyţování, a pokud je čas, čtu. Samozřejmě také televize, můj nejoblíbenější seriál je MASH. Wendy:,,Sleduju filmy všech ţánrů, největší fanda jsem těch psychologických a také hororů, které dávají smysl. Ráda jsem ve společnosti známých lidí, se kterými často chodíme na hory, na kofolu apod. 3) Je nějaká země, kterou byste chtěli navštívit? pan ředitel:,,jsem neuvěřitelně statický, ale ve svých představách jsem uţ od dětství chtěl vidět sochu Krista v Rio de Janeiru. Wendy:,,Patřím k těm, kteří trávili dovolené s rodiči na chorvatském pobřeţí, takţe bych se ráda podívala někam dál. Spíše mě ale lákají severské země. Například Švédsko. Lidé tam mají úplně jiné hodnoty a jsou přátelští a pohostinní. 4) Bez čeho nemůžete žít? pan ředitel:,,bez jídla a pití! (smích). V ţivotě jsou pro mě základní tyto věci: dobré vztahy v rodině, dobré rodinné zázemí, alespoň několik celoţivotních přátel, od gymplu to jsou čtyři, (zaklepe na stůl s tím, ţe je pověrčivý), dobří nejbliţší spolupracovníci ve škole a v zaměstnání, prostě lidé, o které se mohu opřít. Wendy:,,Asi ty otřepané fráze. Rodina, přátelé a dva a půl chlapa 5) A motto, kterým se řídíte? pan ředitel:,,kdyţ jsem byl mladý, líbily se mi tehdejší dozvuky hippies jako "Keep smiling", nicméně pak jsem se smát přestal. Pak, po převratu, měli čeští národní socialisté heslo: "Láska tvoří, nenávist boří", z toho jsem se také během dvou let vyléčil. "Přeţít a neubliţovat druhým", tím bychom se měli řídit, v to věřím. Wendy:,,Ţádné motto nemám... Snad jen "Není nad trochu zdravého smíchu".

8 čokoláda: pan ředitel: sloţitost zavazování bot (smích) Wendy: bolest zubů poušť: pan ředitel: budoucnost Wendy: samota Co se vám vybaví, když se řekne : vesmír: pan ředitel: sci-fi a fantasy příběhy optimismus Wendy: překvapení komunismus: pan ředitel: doba mého dětství a mládí Wendy: revoluce matematika: pan ředitel: sloţitost Wendy: záhada hudba: pan ředitel: uvolnění Wendy: Richard Cheese Jak byste prožili den v těle bohatého arabského šejka? pan ředitel:,,nikdy bych se nechtěl stát bohatým arabským šejkem, nemám rád muslimskou víru, nevěřím osobně v multikulturní společnost v budoucí a brzké době. Wendy:,,Nedovedu si představit, jak takový šejk ţije. Já bych asi rozházela co nejvíce peněz, asi jako kaţdá ţenská. (smích) /PAPÁJA/

9 Vysokoškolská moudra bývalých studentů GSOŠ Školní rok se přehoupl přes svou půli, čímž započal každoroční hon studentů po přihláškách na vysoké školy a příprava k přijímacímu řízení. I já jako studentka posledního ročníku našeho gymnázia se chtě nechtě připojila k tomu najednou urvanému davu, který jako obvykle vše řeší na poslední chvíli. Zeptala jsem se tudíž pár vysokoškoláků, co by mi tak mohli říct ke svému studiu. Ptala jsem se jich na otázky, zda daná škola splnila jejich očekávání, jestli jim připravila nějaké překvapení, zdali zažili nějaká zklamání, co je vedlo k výběru jejich oboru a jaké jsou jejich plány do budoucna. Student číslo 1: Třetí rok bakalářského studia VUT BRNO Fakulta Elektrotechniky a Telekomunikačních technologií Na školu jsem šel s očekáváním, ţe mě naučí konečně něčemu praktickému a rozšíří teoretické znalosti. Na střední škole se učí látka velmi obecně a nejde do hloubky, ale pro praxi v reálném ţivotě neví člověk nic. Nicméně vysokoškolský systém hlavně rozšiřuje teoretické znalosti do hloubky, ale je zde mnoho moţností zasadit se i o svůj vlastní praktický vývoj, například absolvováním laboratoří nebo nalezením práce na částečný úvazek při studiu, všechno je ve volném stylu. S vysokou se otevírá svět plný moţností. Překvapila mě jen netradiční forma výuky oproti střední škole a hlavně příjemný rozvrh, který zaplňoval pouze tři dny v týdnu. Zbylé dva jsem měl volné. Buď jsem je vyuţil k brigádám, nebo k vypracování úkolů, protokolů z měření či samostatných projektů, kterých je v prvním ročníku dost. Dále mě příjemně překvapila moţnost sestavovat si rozvrh dle mého uváţení. Zklamán jsem byl přístupem některých vyučujících, vţdy se na škole najde nějaký člověk, který musí za kaţdou cenu znepříjemňovat první ročník vysoké školy novým studentům. Buďto extrémními nároky na znalosti, jeţ jsou neustále omílané dlouholetou praxí, nebo striktním dodrţováním všech směrnic. Jednou se v mé skupině stalo, ţe vyučující vyhodil polovinu lidí z laboratoře, protoţe si nepřinesli přezůvky a posléze museli na konci semestru absolvovat náhradní cvičení. Studoval jsem elektroprůmyslovku a vţdycky jsem chtěl dělat něco s počítači, takţe jsem vybíral nějaký zajímavý obor, který by tohle kritérium splňoval. Nakonec vyhrála volba VUT v Brně a její fakulty FEKT, kde jsem si vybral studijní obor Teleinformatika. Abych se popravdě přiznal, první ročník mě moc nebavil, protoţe skladba předmětů je pro všechny obory stejná, takţe se opět učí obecné dovednosti. Něco zajímavého ohledně počítačových sítí a telekomunikací se začalo učit aţ ve 4. semestru. Momentálně jsem ve třetím ročníku a nemůţu si vůbec stěţovat, protoţe si můţu vybírat jen ty předměty, které mě zajímají. Nicméně pár otravných povinných předmětů, které bych nemusel mít, se občas také najde, ale tento problém je na kaţdé fakultě. Chtěl bych dostudovat bakaláře a vrhnout se také na magisterské studium, zkusit program studia v zahraničí Erasmus - a poté se ještě uvidí Pokud bude čas a chuť, tak bych chtěl zkusit také doktorandské studium. Dokud jsem mladý, musím si to pořádně uţít se vším všudy, protoţe pak mě čeká jen práce a ještě více práce. Dodatek studentům: Asi jen, ţe vysoká = zlaté roky studentského ţivota. Máte spoustu času na sebe, své koníčky, párty s kamarády a přitom ještě můţete vydělávat, ale nic není zadarmo. Pokud někdo usne na vavřínech a zvykne si na to, ţe po něm nikdo celý semestr nic nechce, a pak začne zápočtový týden, zkouškové a všichni chtějí vše, tak můţe pohořet. Určitě je dobré vysokou aspoň zkusit, protoţe výška není pro kaţdého.

10 Student číslo 2: První rok doktorandského studia Ekonomika a management v metalurgickém průmyslu VŠB-TUO Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI) Mé studium nesplnilo naprosto přesně mé očekávání. Studium jako takové je zaměřeno velmi obecně a snaţí se pokrýt co největší škálu sub-oborů a umoţnit tak studentům vyuţití svých schopností i ve zdánlivě velmi vzdálených směrech následné praxe. Překvapení se konala mnohokráte. Studium na VŠ je velice pestrá část ţivota. Ať uţ se jednalo o překvapení v podobě jednoduchých či absurdně sloţitých a obsáhlých zkoušek, nebo poznání nových přátel, budoucích obchodních či studijních partnerů, vţdy to probíhalo "šokově" a po letech můţu říci, ţe všechna překvapení byla k něčemu dobrá. Zklamání v podobě nezvládnutí nějakých zkoušek nebo cílů nemůţu povaţovat přímo za zklamání. Jsou to jen překáţky, bez nichţ by byl studentský ţivot nudný, šedivý a naprosto bezcenný. Opravdové zklamání pro mnohé studenty přijde aţ po získání diplomu. V ČR se nepřistupuje k inteligenci zrovna přívětivě jako třeba v jiných vyspělých státech světa. Inteligence byla, je a bude vţdy na obtíţ všem těm, kteří jí zrovna příliš neoplývají. U nás v ČR to znamená, ţe jako čerstvý absolvent VŠ, plný elánu a skvělých nápadů, budete trnem v oku jakémukoli "blbci", který z vás bude nedej boţe cítit, ţe byste se mu mohli vyrovnat a třeba i ohrozit jeho místo, i kdybyste se ucházeli o naprosto jiný obor i zařazení. Fakt, ţe byste mohli daného "blbce" v něčem třeba i předčit, si dotyčný naprosto nedokáţe připustit, ale i tak představujete potencionální nebezpečí, tudíţ nebude jednoduché získat pracovní místo, nemluvě o zařazení, které by vás naplňovalo a bavilo. Doba je zlá a lepší jen tak nebude, coţ je dle mého názoru asi největší zklamání pro mnohé absolventy VŠ. Nicméně nechci nikoho děsit, kaţdý si na to musí přijít sám a nezbývá neţ bojovat o svůj kousek místa v neúprosném rozevření sociálních "nůţek". Můj výběr školy byl ovlivněn nutností nějakou školu studovat. Původně jsem měl namířeno na diametrálně odlišnou školu i směr, nicméně VŠB, jak uţ to bývá, je záchranou pro mnohé studenty, kteří si nemohli splnit svůj sen, nicméně měli dost soudnosti na to, aby neukončili studium po příchodu prvních neúspěchů, poprali se s osudem se vztyčenou hlavou a zkoušeli si vybojovat svůj sen v letech dalších. Pro některé je VŠB zašívárna před pracákem, pro jiné důkladně promyšlený krok vpřed. Pro mě to znamenalo přechodné útočiště. Za pár let jsem si nicméně svůj "provizorní" pobyt velmi oblíbil, poznal skutečný potenciál svého oboru a přizpůsobil své další ţivotní i pracovní kroky směru školy. Ani po letech si však nejsem jistý, zdali můj výběr oboru a fakulty byl správný a šťastný. Proto doporučuju všem uchazečům o studium na VŠ, aby VŠECHNY své přihlášky podávali s velkou rozvahou a s přihlédnutím ke všem moţným dopadům, které tato rozhodnutí s sebou přinášejí. Plány do budoucna jsou u mne jako u většiny zdravých lidí přímo obrovské. Dodnes spolupracuji s vysokou školou v oblasti výzkumu a zpracovávání nových materiálů a hodlám prohlubovat své znalosti v oboru i nadále. Pokud bych mohl dát studentům pár rad, s přihlédnutím na vývoj školství a trhu práce za posledních deset let, řekl bych asi tolik: Neexistuje žádné provizorium ((R) Karel Plíhal). Výběr školy a oboru zásadním způsobem ovlivní nejen vaši budoucnost, ale i vás samotné. Pokud chcete studovat to, co vás baví, jste si opravdu jisti, že najdete uplatnění v dalším životě? Projděte si virtuální trh práce. Zjistěte si, jaká je poptávka po pracovní síle ve vašem "vysněném" oboru! Až budete na VŠ, choďte ke zkouškám v předtermínech a v žádném případě zkoušky neodkládejte! Nejen, že máte šanci na lepší známku, ale máte velmi reálnou šanci na více než 100 dní volna v létě a to už NIKDY mít nebudete. Zajišťujte si svou pracovní budoucnost nejpozději v posledním ročníku VŠ. Mnohé podniky nabízejí spolupráci se studenty již od prvních ročníků VŠ. /LENNY/

11 aneb Buď dobrým chlapcem! Jak už název napovídá, jedná se o pořad magazínového typu určený především pro náctileté kluky. Tento pořad běží od ledna na TV Noe (křesťanská nekomerční televize se sídlem v Ostravě, která připravuje program pro povzbuzení, poučení, ale i dobrou zábavu a odpočinek; možno naladit pomocí digitálního satelitního vysílání DVB-S, internetu či televizní kabelové sítě). Nyní si nastiňme podstatu tohoto magazínu. GOODwillBOY běţí kaţdou druhou středu od 17:00 hodin. Prostřednictvím pravidelných rubrik se můţete dozvědět zajímavosti ze světa vědy, techniky, hudby, přírody, víry či cestování. Pořadem provázejí mladí nadaní moderátoři jménem Jirka, Vojta a Luboš. O tom, ţe fyzika, tak jak ji znáte ze školy, nemusí být vţdy nudná, se můţete přesvědčit v Goodwill Laboratoři. Naše škola měla tu čest podílet se na natáčení. Moderátor Luboš Fridrich spolu s panem učitelem Lepíkem strávili několik hodin v naší učebně chemie, během nichţ stihli natočit 12 dílů, ve kterých demonstrovali celkem 24 pokusů. Zjišťovali stáří vajec na základě jejich hustoty, hráli si s vodou či statickou elektřinou, vyráběli blesk. Vyzkoušeli si princip spojených nádob a v neposlední řadě ověřili Pascalův zákon. Došli k závěru, ţe působením vnější tlakové síly na kapalinu v uzavřené nádobě opravdu vzniká ve všech místech stejný tlak. To a mnoho dalšího. Další nejbliţší díl moţno k vidění Pokud byste měli zájem zhlédnout nějaký ten zdařilý pokus, neváhejte a nalaďte TV Noe televizi dobrých zpráv /MATÍK/ Annual English Translation Competition Are you fond of English? Are you interested in literature? Are you fascinated by poetry? Or even better, Have you ever toyed with the idea of translating a poem? Give it a try!!! Louise Erdrich s poem I Was Sleeping Where The Black Oaks Move is waiting for you! Ask your English teacher for a copy of the poem and begin! All translations must be submitted by 31 st March. Best translations will be awarded a prize.

12 ČESKO VE SVĚTĚ Často slýcháváme v médiích, že se ve světě moc o Česku neví. Vidíme obrázky Japonců, kteří se tváří, jako kdyby jim někdo řekl špatný vtip, když se je zeptáme na Českou republiku. Dále pak trošku znalejší Kanaďan správně odpoví, že je to stát evropského kontinentu, avšak už neví, jestli náhodou ještě nejsme od světa oddělení železnou oponou... Následuje obraz z americké školy, kde se směle a s chutí učí s mapou Evropy padesátých let minulého století Opravdu jsou ve světě tak neznalí? Zajímalo mě to, a tak jsem se (skrz internet samozřejmě) ptal občanů různých národností, co si představí pod oním záhadným názvem Česká republika. Pojďme se tedy podívat, k čemu jsem se dopracoval. Christina W. (Achern, Německo) Českou republiku znám dobře. Není nám ve škole předkládána pouze jako náš východní soused, ale i jako krásná země se smutnou historií. Neskutečně se mi líbí váš jazyk. Já sama bych se moc ráda podívala do Prahy. Heerley_77 -přezdívka na chatu (Carolina, U.S.A) - Česká republika?... To mi něco říká. (pozn. Občan U.S.A si snad nemohl vybavit, která bývalá, či aktuální země Sovětského svazu jsme, pak jsem ale vyslovil název Praha, a na to už zareagoval). Prahu znám. Ještě jsem tam nebyl, ale chtěl bych se tam podívat. Je to přece město krásných, dajných a sexuchtivých ţen, levných cigaret a dostupné marihuany. (pozn. Chvíli jsem uvažoval, jestli si Prahu třeba nespletl s nějakým ukrajinským městem, ale ujistil mě, že myslí opravdu naše hlavní město.) Deamus25 přezdívka na chatu (Minnesota, U.S.A) Myslíš to váţně? Samozřejmě, ţe znám Českou republiku. Podívat se do Prahy je snem kaţdého Američana. espana_girl_12 přezdívka na chatu (Toronto, Kanada) Znám Česko. Je to východoevropský stát. (pozn. Po tom, co uvedla tuto hrubě nesprávnou informaci, jsem ji opravil, že Česká republika leží přesně ve středu Evropy.) Já vím, ţe geograficky leţí ve střední Evropě, ale já myslela politicky. (To mě tak pobouřilo a urazilo, že už jsem vymýšlel, jak ji co nejefektivněji urazit. Ale pak mě uklidnilo, když si ta kanadská madam nechala své tvrzení vymluvit.) Jožo V. (Sereď, Slovensko) - Českou republiku jiţ beru pouze jako sousedy. Uznávám, ţe je Česko v mnohém dál neţ my... Ale v jednom jsme vás předběhli uţ před dvaceti léty. A to vyřazením komunistů z politiky. Jinak mám Česko rád a jsem vděčný za jakoukoliv spolupráci mezi oběma zeměmi. Doufám, ţe vás výsledky z mého poznávání názorů na Českou republiku zaujaly. Závěrem článku se můţete podívat, jakých chyb se o Česku dopouští za našimi hranicemi. Překlad jídla Fish and Barbecue do češtiny v jedné americké restauraci /PAVLÍK/

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Mýty vs.realita brněnského vysokého školství. Bc.et Bc. Jan Balák (budoucí Mgr.) Michal Malaník

Mýty vs.realita brněnského vysokého školství. Bc.et Bc. Jan Balák (budoucí Mgr.) Michal Malaník Mýty vs.realita brněnského vysokého školství Bc.et Bc. Jan Balák (budoucí Mgr.) Michal Malaník Program prezentace 1. Bigy statistika 2. Co vám řeknou na DOD na VŠ 3. Co vám neřeknou na DOD na VŠ 4. Mýty

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Matematika s radostí (pohledem statistika) Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB TU Ostrava

Matematika s radostí (pohledem statistika) Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB TU Ostrava Matematika s radostí (pohledem statistika) Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB TU Ostrava Zdroje informací Google Analytics služba, která mimo jiné umožňuje sledovat aktuální

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R)

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Radek Šíra, 2011 Úvodní strana Roman Bartoš, 2011 Fotografie na úvodní straně Barbara Janů, 2011 2 Obsah 6. Udržte si ji... 4 6.1. Fáze vztahu... 6 6.2. Jak poznáte,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

Exotický nádech studia na FEKT VUT v Brně

Exotický nádech studia na FEKT VUT v Brně Exotický nádech studia na FEKT (FEKT) má za sebou dlouholetou spolupráci se zahraničními univerzitami z celého světa. Jednou z hlavních partnerských zemí je Sýrie, tato země z Blízkého východu posílá do

Více

Co nám přinese rok 2011

Co nám přinese rok 2011 Obsah Co nám přinese rok 2011 2 Školní zpravodaj 3 Ptáme se vedení školy 6 Svět ICT 7 Třetí výtisk už se nese! Co nám přinese rok 2011 Na podzim roku 2010 se již začala naplno využívat nová počítačová

Více

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)...

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)... Dobrý den, zastupuji výzkumnou agenturu Brand Brothers. Momentálně provádíme výzkum na téma: jak studenti středních škol vnímají vysoké školy s ekonomickým zaměřením. Chtěl bych Vás požádat o zodpovězení

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM Lída Leinweberová JSEM V 1. TŘÍDĚ Vím, že jako prvňačka zrovna nevypadám, ale věřte mi, myslím to vážně. JSEM V PRVNÍ TŘÍDĚ asi tak po desáté sama jsem úspěšně absolvovala

Více

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu.

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu epanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit.

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Vrabci v hrsti a holubi na střeše

Vrabci v hrsti a holubi na střeše Vrabci v hrsti a holubi na střeše Tomáš Bleša @bizwiz @bizwiz Tomáš Bleša Podnikání od 1993 (na VŠ) Mac aplikace www.bizwiz.cz Web aplikace Systém InTouch CRM (www.intouch-crm.cz) Zpravodajský agregátor

Více

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Prof il absolventa Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Ekonomická informatika Automatizace řízení a informatika

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

MONITOR Listopad 2015

MONITOR Listopad 2015 MONITOR Listopad 2015 Pravidelný měsíčník českobudějovického Outdoor clubu Hanace Říjen je úspěšně za námi a nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout do dalšího měsíce. V říjnu jsme si vyzkoušeli, jaké to

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Když jsem včera dělal rozhovor s ing. Petrem Kadaňkou návrhářem integrovaných obvodů společnosti ON Semiconductor,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ Autor: Mgr. Rostislav Gromnica 2014 Obsah Úvod... 3 1 Hodnocení oblastí... 4 2 Výsledky dotazníku č.1 - průběh vzdělávacího procesu...

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více

Zpravodajské aplikace v mobilních zařízeních

Zpravodajské aplikace v mobilních zařízeních Zpravodajské aplikace v mobilních zařízeních Internet Advertising Conference 25. 4. 2013 Hana Friedleanderová Senior Research Manager Je 99 centů týdně příliš mnoho? The Daily was an incredible vehicle

Více

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Na klatovském náměstí a potom i na faře je teplo, to se však nedá říci o prostorách arciděkanského kostela, kde sice nebylo -13 stupňů jako v Praze při

Více

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí - výchovné styly, vliv rodiny na vývoj osobnosti námět k diskusi - výchovné styly Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Katedra: 634 Ekonomiky a managementu v metalurgii Studium: Bakalářské Studijní obor: 6208R123 Ekonomika a management v průmyslu Zařazení předmětu: Letní semestr

Více

Nebuď oběť. Ga Ma Ja. Z Wigymu

Nebuď oběť. Ga Ma Ja. Z Wigymu strana 2 Z Wigymu Nebuď oběť Pavlína Koubková N a Wichterlově gymnáziu se v průběhu týdne uskutečnila přednáška pro všechny ročníky s názvem,,nebuď oběť. Co si pod takovým názvem představit? Šlo o přednášku

Více