ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze číslo 7 ročník 21 září 2013 POUŤ NEBO PROCHÁZKA ŽIVOTEM PAPEŽ: JDĚTE, NEBOJTE SE A SLUŽTE O MISIÍCH S PAVLOU ČANDRLOVOU NOVÁ TVÁŘ ZPRAVODAJE

2 2 Z Biskupských diářů Z diáře kardinála Duky Z diáře Biskupa Herbsta :00 Svatý Hostýn mše sv. pro Konfederaci politických vězňů ČR 15:00 Radhošť mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje :30 Hradec Králové, CIAF Letecký den :00 Praha 1 Nové Město, Spálená ul., kostel Nejsvětější Trojice mše sv :00 Praha, Klementinum otevření výstavy Bible kralická :00 Praha-Kampa uctění památky newyorských hasičů s hasiči Prahy :30 Zruč nad Sázavou, kostel Povýšení sv. kříže poutní mše sv., žehnání varhan :30 Jaroměřice u Jevíčka, kostel Povýšení sv. kříže mše sv. k 300. výročí posvěcení kostela :00 Praha-Hradčany, bazilika sv. Jiří mše sv. ke cti sv. Ludmily :30 Svatá Dobrotivá mše sv. pro bývalé příslušníky PTP 17:30 Praha-Hradčany, arcibiskupství poděkování organizátorům Noci kostelů :00 Praha-Hradčany, bazilika Nanebevzetí Panny Marie mše sv., 20. výročí založení nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského :00 Zlaté Hory, kostel Panny Marie Pomocné mše sv :00 Tetín poutní mše sv. ke cti sv. Ludmily :00 Praha, Václavské nám. Svatováclavské duchovní zastavení 19:50 Stará Boleslav vítání relikvie sv. Václava a svatováclavský koncert :00 Stará Boleslav Národní svatováclavská pouť mše sv. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv :00 Lysá nad Labem mše sv. 18:00 Počaply u Terezína Svatováclavský koncert Z diáře biskupa Malého V době uzávěrky nebyl ještě diář pana biskupa Malého potvrzen. Děkujeme za pochopení :00 Čerčany, Hospic mše sv :30 Praha-Nové Město, kostel sv. Voršily mše sv :00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského mše sv :30 Čisovice, kaple Navštívení Panny Marie mše sv :30 Pivín mše sv :00 Praha-Uhříněves, kostel Všech svatých mše sv. s biřmováním 16:00 Praha-Lysolaje, kaplička mše sv :00 Praha-Hradčany, bazilika Nanebevzetí Panny Marie mše sv., 20. výročí založení nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského :30 Tuchoměřice mše sv. s jáhenským svěcením :00 Stará Boleslav, Národní svatováclavská pouť mše sv. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv :30 Praha-Žižkov, kostel sv. Prokopa mše sv. s biřmováním Zářijový kalendářík Mezinárodní den boje proti negramotnosti svátek Povýšení svatého kříže sv. Ludmily, mučednice Den církevního školství svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty Mezinárodní den neslyšících Den Charity slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa Den české státnosti, státní svátek Svatováclavská sbírka na církevní školství Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejedná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit. Zpravodaj pražské arcidiecéze. Uzávěrka dalšího čísla Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, Praha 1 Obsah připravuje, rozšiřuje a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thákurova 3, Praha 6, tel.: Odpovědná redaktorka Mgr. Erika Kroupová. Texty jsou redakčně upraveny. Sazba: Grafis studio Líbeznice. Tiskne: Tiskárna GZH Hronov. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR E Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

3 Úvodník - Něco je jinak Někdy uplynou týdny i měsíce, kdy se nic neděje, a my jsme rozmrzelí nad šedivostí života. A pak to přijde! Změna. A právě takovou změnu držíte v rukou! Jak jsme slibovali, Zpravodaj dostal barevný háv. A je to změna nejen pro vás, čtenáře, ale i pro nás. Rádi bychom náš měsíčník posunuli více k podobě časopisu. Sami tak vstupujeme do terénu, který moc neznáme. Takže si interně dáváme čas do prosince, abychom vy- ladili drobnosti. Navíc jsme změnili redakci, kterou tvoří kromě Mgr. Eriky Kroupové také šéf oddělní vnějších vztahů P. Mgr. Milan Badal OP, Josef Nerušil a tiskový mluvčí Mgr. Aleš Pištora. Nápomocni budou také fotografové AP. Prosíme tedy o trpělivost a spolupráci! Snad právě proto se v tomto čísle zastavíme u poutí. O slovo jsme požádali diecézního referenta pro poutě P. Th- Lic. Edwarda Walczyka. Připojili jsme 3 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE 3 ohlédnutí za největší letošní světovou poutí, ač se týkala především mládeže. Vydat se na pouť bylo v jednom případě nejen zajímavé, ale i téměř neuvěřitelné. Aby člověk odešel z Moravy do Čech a daroval roky života úplnému okraji naší diecéze, k tomu musí mít už pořádnou motivaci. Vydejme se tedy společně. Příjemné počtení! Michal Němeček, Biskupský vikář pro pastoraci Kněžské a jáhenské svěcení 15. června 2013 přijal ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále kněžské svěcení Mag. theol. Jakub Jirovec OT. Světitelem byl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Jakub Jirovec, foto archiv Německého řádu 22. června 2013 přijali v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze kněžské svěcení jáhni pražské arcidiecéze Bc. Jan Primus, Vojtěch Smolka, jáhen Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele David Horáček CSsR a jáhen Řádu menších bratří františkánů Eliáš Tomáš Paseka OFM. Světitelem byl kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. 28. června 2013 přijal v basilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově jáhenské svěcení pro strahovskou kanonii premonstrátů Zikmund David Šrom O.Præm. a kněžské svěcení jáhen strahovské kanonie premonstrátů Vavřinec Martin Šiplák O.Præm. Světitelem byl Mons. František Václav Lobkowicz O.Præm., biskup ostravsko-opavský. 9. srpna 2013 přijal v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí vkládáním rukou kardinála Dominika Duky OP jáhenské svěcení pro pražskou arcidiecézi arcibiskupský ceremonář Mgr. Vojtěch Mátl. Kněžské svěcení, katedrála, foto Roman Albrecht

4 4 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE Poutníci z Litvy se zastavili u sv. Prokopa Od 19. května 2013 je skupina litevských křesťanů na 4900 km dlouhé pouti, kterou zahájila na Litvě na Hoře Křížů a vede přes Polsko, Českou republiku, Německo, Švýcarsko, Francii, Španělsko a Portugalsko až do mexického poutního místa Guadalupe. Tam by měli poutníci dorazit 31. října. Od sobotního podvečera 29. června do nedělního rána 30. června se stalo Komunitní centrum sv. Prokopa jejich zázemím. Putující tvořili velmi rozmanitou skupinu: kněz, lidé starší i středního věku, ženy v krojích, ale i rodina s poměrně malým chlapcem. Do Komunitního centra vstoupili za zpěvu a první cesta vedla do kostela. Navzdory viditelným útrapám (staré ženy si bylinami a teplou vodou léčily puchýře) byli všichni velmi radostní a neustále projevovali vděčnost za každou maličkost. I v průběhu odpočinku se střídali v kostele v uctívání kříže. Loučení bylo vřelé a plné díků. Dostalo se nám ujištění, že na nás poutníci budou pamatovat ve svých modlitbách. (převzato ze Zpráv od sv. Jakuba a sv. Prokopa, redakčně upraveno) Prázdniny v Tuchoměřicích Na začátku července proběhlo setkání dospívající mládeže Exodus V radostné atmosféře se mladí mohli setkat s Bohem a navázat nová přátelství. Týden plný zázraků na Káně strávilo také dvanáct manželských párů. Měli spoustu času jeden pro druhého, aby společně s Pánem mohli prohloubit nebo znovu objevit jednotu svého manželství. Další taková příležitost se naskytne od 19. do ! KÁNA, foto Vít Zikan Ocenění laiků Letošní rok si připomínáme příchod svatých Cyrila a Metoděje před 1150 lety na naše území. A to se stalo také inspirací pro poděkování pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky některým laikům z farností naší arcidiecéze, kteří nezištně přispívají k hlásání evangelia nejrůznější formou. Poděkování v podobě předání pamětní medaile sv. Cyrila a Metoděje proběhlo 11. června Je zřejmé, že by mělo být takto oceněno mnohem více než osmnáct zástupců farností a aktivit. Jde však také o symbolickou roli, kterou otec kardinál vnímá jako zásadní vzkaz: Jsme vám, kteří sloužíte ve farnostech, vděční za vaši službu! Michal Němeček Pod nánosy bahna poklad ukrytý... V červenci pořádalo Pastorační středisko - CPR týdenní exercicie pro manželské páry s P. MUDr. Mgr. Jiřím Kordou v Jiřetíně Pod Jedlovou na téma Pod nánosy bahna poklad ukrytý aneb návrat k podstatnému. Fotografie z modlitby křížové cesty na Křížové hoře připomíná tento požehnaný čas, který manželské páry (3-50 let spolu) strávily přednáškami, modlitbou, vzájemnými rozhovory i pro mnohé tak vzácnou společnou rekreací v krásné přírodě Lužických hor. Ing. Jiří Musil Připomínka 21. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška Vsobotu 3. srpna 2013 jsme si připomenuli 21. výročí úmrtí pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška. Za vše co vykonal, jsme poděkovali při bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Ocenění laiků, foto Josef Nerušil Duchovní obnova, foto František Kos Foto Roman Albrecht

5 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE 5 Česká výprava na Světových dnech mládeže v Riu de Janeiru Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy (srov. Mt 28,19) Foto Dominik Novák Letošních Světových dnů mládeže v Rio de Janeiru se zúčastnila také výprava z pražské arcidiecéze. Do Ria se vydalo 15 z celkového počtu 150 českých poutníků, mezi nimi také kardinál Dominik Duka a biskup Pavel Posád. Před samotným setkáním probíhal v jednotlivých brazilských diecézích Týden evangelizace. Naše poutníky přijaly brazilské rodiny v několika farnostech města Barra do Piraí a připravily pro ně nejen duchovní, ale i bohatý kulturní program s možností návštěv nejen řady historických i přírodních památek a míst, ale také míst, kde se církev stará o chudé a nemocné. Při velmi temperamentní liturgii mohli čeští poutníci poznat radost z víry, jaká se u nás nevidí. A podle vyjádření jednoho místního Brazilce jindy tolik mládeže v kostele nebývá. Týden evangelizace tedy oboustranně splnil svůj úkol. Rio de Janeiro přivítalo poutníky deštivým počasím, které ale nezabránilo české výpravě účastnit se po dopoledním programu dalších společných akcí. Např. zahajovací mše, přivítání papeže, páteční křížové cesty. Nebo třeba setkání s potomky Čechů žijících v Brazílii. Těm pan kardinál Dominik Duka požehnal a daroval kopii Pražského Jezulátka. Poslední dny déšť vystřídalo slunce. Závěrečné vigilie a nedělní mše se na pláži Copacabana podle odhadů účastnily až tři miliony věřících. Papežem Františkem byli mladí lidé vyzváni, aby šli, nebáli se a sloužili, protože mladým lidem mohou nejlépe přinést evangelium právě jejich vrstevníci: Nést evangelium znamená nést Boží moc, vytrhávat a hubit zlo a násilí, ničit a bořit překážky sobectví, netolerance a nenávisti, stavět nový svět. Ježíš Kristus s vámi počítá! Církev s vámi počítá. Papež s vámi počítá! Některé skupinky mladých ještě navštívily poutní místo Aparecidu a zúčastnily se mše, kterou sloužil kardinál Dominik Duka v malé kapli v soše Krista Vykupitele na hoře Corcovado. Z Ria odjížděli plni zážitků, povzbuzeni ve víře a odhodláni naplnit motto setkání: Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy (srov. Mt 28,19). Jan Pilař, redakčně upraveno Foto Dominik Novák

6 6 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE O MISIÍCH S PAVLOU ČANDRLOVOU S Pavlou jsme se sešly v polední přestávce na rozpálené lavičce na Výstavišti v Brně, kde právě probíhala Charismatické konference. Ani nám nevadilo, že jsme tam nebyly samy. Co mi o sobě řekneš? Pocházím z malé vesnice na jihu Moravy. Vychována jsem byla ve věřící rodině. Mám mladšího bratra a sestru, kteří už mají oba vlastní rodiny. Maminka byla prostá žena s hodně širokým srdcem, která nám ukazovala, jak prakticky žít víru. Tatínek nebyl za svobodna praktikující křesťan, až po svatbě s maminkou. Byl pro mne ochránce a strážce základních hodnot. Základka, gymnázium, pak VOŠ pedagogická ve Svatém Janu pod Skalou, která na mě měla velký formační vliv. Odmala mě zajímala hudba, nebyla jsem ale moc liduškový typ, flétnu a varhany jsem se učila sama, kytaru mě učila sestřenka. Ve Sv. Janu pod Skalou jsem si splnila sen a začala se učit hrát na housle. V 8. třídě, pod vedením salesiánů, jsme hráli pohádky a to mě chytlo. Začala jsem pak sama psát scénáře, režírovat a v podstatě to dělám dodneška pro děti ve farnosti. Po Sv. Janu jsem dálkově studovala na Teologické fakultě v Českých Budějovicích, obor pastorační asistent. A co dál? Po studiu ve Sv. Janu pod Skalou jsem rok pracovala ve svém rodišti v mateřské škole. Jen Hospodin a další tři lidé ale věděli, co je mým snem. Když jeden z nich, P. Václav Pácha, farář v Peruci, zemřel, zbylí dva si to řekli a začaly se dít věci: podala jsem si žádost o místo na školský úřad do Loun a od září 2000 mi přidělili třídu čtvrťáků v Peruci. Tam jsem si vždycky přála působit. Když se zastavím a koukám na Milešovku, říkám si:... já jsem fakt tady... Vedle práce pro farnost jsem zaměstnaná také na část úvazku jako knihovnice. Je to pro mě důležitá finanční pomoc a zároveň přijdu do styku zase s trochu jiným okruhem lidí. Na základce jsem působila dva roky, pět let jsem pak pracovala v Žatci na střední škole, kde jsem učila hlavně jazyky. V té době jsem začala oficiálně pracovat jako pastorační asistentka. Náboženství jsem učila jen na základce, vedle toho jsem učila hru na nástroje. Tam se náboženství dalo docela hezky propašovat. Ale jsme v severních Čechách. Děti sice o náboženství zájem měly, ale rodiče měli strach, málo odvahy a informací. Takže víru jsem předávala dětem, podobně jako moje maminka, více svým praktickým životem. Když ne v hodinách náboženství, tak jak? V současné době se děti (a nejen děti) setkávají na faře v mnoha kroužcích. Je to především hra na nástroje (flétna, kytara, klavír), zpěv, divadlo, ruční práce.., máme tvořivé večery. Děti se mohou zeptat na cokoli, vychází to z nich a někdy jsou to otázky opravdu na tělo. Ale já nejsem člověk, který by mlčel, mně to nevadí. Dětské otázky Foto Ignác Mucha jsou ryzí, a když je člověk vezme vážně a nebojí se jít s kůží na trh, má to mnohem větší hodnotu. Např. to, že bydlím na faře Nebojíš se? A proč se tady nebojíš? Už jsi měla kluka? Proč sex až po svatbě? Nemáš pocit, že tě ta víra omezuje?. Nebo když se blíží Vánoce, ptají se, proč nezpíváme koledy. A pak je prostor jim říci o čase adventního věnce, ne ještě vánočního stromečku. Po Novém roce hrajeme živý betlém, děti se zapojují do Tříkrálové sbírky. Na tyto akce se cestička najde. I mně samotné tento způsob vyhovuje více, než klasická výuka náboženství. A co Tvoje víra? Moje víra dostává někdy dost zabrat, ale vím, že mám krytá záda a mnoho lidí se za mě modlí. Také si myslím, že mi rodiče předali velmi dobrý základ. A pak, Hospodin se stará... když je nějaký problém, vždycky se najde někdo, kdo mě propleskne a vrátí zpátky. Po formační stránce jsem začleněná v salesiánské rodině, kde máme také permanentní formaci. Hodně podstatnou událostí v mém životě víry byla smrt maminky, kdy jsem několik týdnů hmatatelně pociťovala Boží péči. Od té doby se opravdu nebojím, že by se Pán nepostaral... Jak působíš v rámci liturgie? Běžně sedím za varhanami, ale to musí být už všechno na mši připraveno. Když je pan farář nemocný nebo ne-

7 může, mám bohoslužbu slova se sv. přijímáním. Ve čtvrtek je to pravidelně. A když je potřeba, vedu pohřební obřady. Ale úplně nejraději mám třeba vigilie zmrtvýchvstání, kdy nehraju, ale ministruju. Klečím u oltáře a mám všechno z první ruky. Když se ohlédneš zpátky, měnila bys? Stěhovat se na Peruc byl pro mě hodně obtížný krok. Nadšenkyně z Moravy na opuštěnou faru. Ale povzbudil mě jeden kněz: Dokud budeš čekat, až tam někdo půjde s tebou, tak se tam nikdy nevypravíš... A tak jsem šla. Moc jsem si přála tam utvořit takový malý tým, komunitu..., bohužel se to nedařilo. Možná jsem to lámala moc přes koleno, možná nenastal ten správný čas, možná obojí. Když před dvěma lety náhle zemřela maminka, první týdny to vypadalo, že snad Peruc pro mě končí, vrátím se domů a budu se starat o tatínka. A právě tehdy mi Pán poslal pomocnici, která se mi stala sestrou nejen ve víře. Scházíme se ke společné modlitbě, pořádáme Večery chval. Nebo spolu třeba sklízíme seno máme na faře několik zvířat, která ho spotřebují spousty. Sny se plní, i když jinak, než jsem si představovala. Být pastorační asistentkou v severočeského kamenolomu Páně ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE 7 je velká výzva. Mnohdy jsem měla všeho dost a balila jsem kufry. Právě tehdy, když jsem moc lpěla na svých představách a málo se ptala Boha po těch Jeho. Někdy mi nestačí kapesníky, ale fakt bych neměnila... Promiňte, že vás poslouchám, ozvala se paní z vedlejší lavičky. Můžu se také na něco zeptat? Poděkovala jsem Pavle za rozhovor a nechala ji ve společnosti paní, se kterou se vzápětí rozvinul živý rozhovor... Inu, Pavla opravdu není člověk, který by mlčel... (ek) První Arcidiecézní setkání Papežského misijního díla dětí se uskutečnilo 1. června v Kladně. Hlavním cílem bylo vzájemné seznámení děti z různých koutů diecéze a prohloubení misijního ducha. Duchovní podporu tomuto setkání poskytovaly sestry z Karmelu na Hradčanech. Sešlo se celkem 39 dětí z Misijních klubek z Nymburka, Benešova, Říčan, Prahy Petrovic a Dejvic a samozřejmě z Kladna. Začínali jsme mší svatou v kostele sv. Mikuláše ve Švermově, který letos slaví 100 let od svého posvěcení. Hlavním celebrantem byl P. Jan Poříz, karmelitán ze Slaného, a se svou výpravou přijel též P. Jaroslav Krajl z Nymburka. Po mši svaté s následnou katechezí P. Jana Poříze jsme se přesunuli na faru, kde se všichni posilnili také na těle a trochu jsme se vzájemně seznámili. Děti si vylosovaly svou barevnou skupinu a ke každé byl přidělen anděl strážný, jenž ji pak dále doprovázel. Seznámili jsme se také s cestou ke křesťanské víře místního rodáka podle dokumentu Jágr: stále na vrcholu. Dalším bodem programu bylo putování Kladnem až na náměstí do kostela Nanebevzetí P. Marie. Začali jsme biblickým tancem vyjadřujícím naši radosti ze života s Pánem a vyrazili do deště. Cestou jsme se seznámili s historií i současností Kladna a všímali jsme si, jak žité křesťanství ovlivňuje i ostatní život. Původně jsme měli naplánovaná po cestě různá stanoviště, abychom si mohli prověřit i procvičit důležité zdatnosti misionáře. Nebe nám však navzdory všem modlitbám posílalo vytrvalé proudy vod, a tak jsme si jen vyzkoušeli schopnost vzájemné spolupráce zjištěním, zda je dvojice schopna projít určenou trať i pokud jsou sousedící nohou přivázáni k sobě a také jestli celé družstvo, spojené podobně jako důlní vozík, dojede bez úhony do cíle. Nejdůležitější nebyl čas, ale žádné karamboly. Nejvíc ze všeho nás však prověřilo počasí, protože více než pětikilometrová cesta v dešti ulicemi města i lesní pěšinou, do kopce i z kopce žádala velkou vytrvalost. V závěru jsme se potkali se sv. Janem Nepomuckým na nové kašně na pěší zóně a také se sv. Florianem v nedaleké kapli. V cíli nás čekal P. Jiří Neliba místní farář, provedl nás kostelem a udělil nám požehnání na cestu domů. V průběhu dne se všichni účastníci navzájem výborně promíchali. Jak se zdálo, všichni odjížděli domů v dobré náladě a i po cestě zpět byli plni elánu a pokud mám zprávy ani nikdo neonemocněl, takže modlitby za setkání byly vyslyšeny. SM. Angelika, arcidiecézní ředitelka PMD Foto

8 8 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE Víra člověka nekonečnou poutí Našim domovem není pozemský život Křesťanství není začátek nějakého nového náboženství, ale logická kontinuita duchovna starého tisíce let. Víra v jednoho Boha, Stvořitele nebe a země začíná u prvního poutníka jménem Abram. Tento otec víry, jak ho nazývá Bible, se nebál poslechnout Boží hlas a vydal se na pouť do zaslíbené země. Je velmi důležité, že Rok víry v České republice končí poutí do Svaté země. I přes všechny historické souvislostí minulých dob musíme souhlasit s Janem Pavlem II., který při návštěvě naší vlasti v roce 1990 řekl představitelům kulturních a intelektuálních kruhů: Uvažte, jak by byla ochuzena podmanivá krása tohoto stověžatého města, kdyby z ní zmizela silueta katedrály a tisíce dalších skvostů křesťanské kultury. Jak by byl ochuzen duchovní, mravní a kulturní život tohoto národa, kdyby z něj mělo být vylučováno nebo zapomenuto to, co bylo, je a bude inspirováno křesťanskou vírou! (Návštěvy Jana Pavla II u nás. Projevy papeže a představitelů českého státu a církve. Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří. Rok s 28.) Ke kořenům putování Křesťanství není začátek nějakého nového náboženství, ale logická kontinuita duchovna starého tisíce let. Víra v jednoho Boha, Stvořitele nebe a země začíná u prvního poutníka jménem Abram. Tento otec víry, jak ho nazývá Bible, se nebál poslechnout Boží hlas a vydal se na pouť do zaslíbené země. Příklad odhodlání a statečnosti tohoto muže v jistém smyslu poukazuje na charakteristiku každého člověka. Toužíme po neznámu a jsme přirozeně nespokojeni. Naším domovem není pozemský život, ale jak píše apoštol Pavel máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista (Fil. 3,20). Zkrátka už jsme takoví, pozemský život nám nestačí a putování a hledání cíle máme v krvi. Pouť, ne procházka!!! Každý, kdo se vydává na pouť, ví, kam se chce dostat, proč se tam chce dostat a hledá, jak se tam může dostat. Kam, proč a jak? Když už je na tyto otázky zřejmá odpověď, většinou každý pochopíme, že dosažení cíle, který se stane jistým úspěchem a přinese očekáváné dobro, nebude jen procházkou po zelených pastvinách. Musíme počítat s námahou, odříkáním a bojem, i když jde třeba jen o vlastní lenost. Stejně se dá charakterizovat i život každého člověka: Jsme na pouti do věčnosti, pokud už očima víry poznáváme svůj cíl a ve slovech Písma objevujeme, co nás čeká. Musíme ovšem počítat s oběťmi a námahou, které se nakonec vyplatí. Poznat cíl a zamířit Život člověka a poutě mají spoustu společného, ale jedno je velice charakteristické. Pokud někdo objeví zajímavou destinaci, je schopen udělat cokoli, aby se tam dostal. Je jedno, jak to bude nákladné či náročné. To platí i pro poutníky, kterým se říká křesťané. Cíl je známý, jen cestu si volí každý sám. Bohužel ne vždy úplně šťastně. Je to proto, že si pletou cíl? Nebe jako konec strastí si umí představit skoro každý, ale představit si, že cílem člověka je BŮH - LÁSKA, který je úplně jiný než lidské představy, už tak jednoduché není. Co vlastně znamená, že Bůh je Láska? Všechny nejkrásnější zážitky, které člověka potkávají a kterým se říká láska, jsou jen nepovedeným napodobováním toho, kým Bůh ve skutečnosti je. Pokud tedy směřujeme k Bohu, nemůžeme omezovat svoji lásku jen na ty nejbližší, ale také se otevírat pro druhé, a tak si ověřovat, zda jako poutníci do věčnosti umíme milovat i jiné lidi, třeba i své nepřátele.

9 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE 9 Poutní pastorace v Církvi Základním cílem a posláním Katolické církve je hlásání radostné Boží zvěsti, tedy předávání víry podle Kristových slov: Jděte do celého světa. Velehrad, foto Lucie Zuzana Černá Síla v jednotě Není všem dnům konec, říká se při neúspěchu. A dost často po neúspěchu hledáme nějakou radu nebo pomoc u druhých. Putování samo o sobě předpokládá setkávání s jinými poutníky. Ať už putujeme do Santiaga de Compostela nebo do Staré Boleslavi, je zřejmé, že potkáme lidi podobné nám. Dosažení cíle je soukromá záležitost, cesta k cíli nikoliv. Čím více se budeme navzájem povzbuzovat a pomáhat si na našich životních poutích, tím snadněji se dostaneme k cíli. Individualismus a sobectví nejsou poutníkovi vlastní, a už vůbec to není způsob putování k věčnosti. Abraham nejenže nás učí pokoře a důvěře až za hranice lidské logiky, ale hlavně nám ukazuje na své přesvědčení, byl schopen ustát zkoušku víry, i když šlo o život vlastního syna. Neexistují dva stejné životopisy svatých. Proto následování příkladů poutníků do věčnosti, kterým říkáme svatí, je jedna z nejlepších cest, jak se nebát jednoty ve společenství věřících a zároveň neztratit svoji identitu. P. Edward Walczyk Poutník, foto Michal Němeček Není tomu jinak, když se podíváme na dějiny církve a s nimi spojené poutě či poutní místa. Ty hlavní jsou spojeny přímo s Kristem a místy kde působil, nebo s apoštoly a jejich následovníky, kteří své přesvědčení a hlásání Božího království častokrát potvrdili mučednickou smrtí. Neméně kostelů a významných míst bylo a je zasvěcených Panně Marii, Matce Boží. Dnes najdeme ve světě nespočetné množství kostelů, kaplí či katedrál, kde se úcta k Bohu prolíná s obdivem nejen duchovním, ale i kulturním a tedy s turistickým ruchem. I když mohou být takováto poutní místa stavěna jen do role kulturních památek, zůstávají připomínkou Boží přítomnosti uprostřed lidí. Hlavní poutní místa, jako je např. u nás Stará Boleslav nebo Svatá Hora, jsou sama o sobě v jistém smyslu svatá, resp. posvěcená. Jedná se samozřejmě nejen o výjimečné Boží požehnání a Boží přítomnost, ale i o fakt, že na těchto místech se celé generace lidí setkávaly v modlitbě. A právě proto poutníci na taková místa putovali a putují, aby povzbuzeni příkladem jiných nebo zázračností místa, sami sebe zdokonalovali a stávali se více svatými. Je to zvláštní způsob pastorace, spojené s genius loci, působící na každého, kdo se vydává na pouť, nikoliv na procházku. Letošní výjimečná pouť Českého národa do Svaté země, je výzvou k obnově víry a návratu ke zkoumání pramenů křesťanství. Ale podobně je tomu i s poutí ve farnosti, hlavní poutí v diecézi a v církvi obecně. Velkým povzbuzením jsou všechny poutě, které každá farnost slaví alespoň jednou za rok v den zasvěcení kostela svému patronovi. Není třeba otevírat dveře už dávno otevřené. Je důležité zamyslet se nad významem pouti spíše z hlediska duchovního, než zážitkového. Důležité je ve všem hledat Boží přítomnost a cestu k Němu. Povzbuzovat sebe i známé k poutím, kde víme, proč chceme putovat, a kam chceme putovat. Hledat povzbuzení a možná dokonce nadšení, že i v našem nejbližším okolí jsou možnosti poznávat úžasná místa a zakusit opravdové duchovní doteky. Stojí za to vynaložit námahu a ptát se, co hledáme na poutích a poutních místech... P. Edward Walczyk

10 10 Personalia Volba děkana kapituly JCLic. Ondřej Pávek, kanovník, byl zvolen kapitulním děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Ve funkci tak vystřídá stávajícího děkana kapituly, ThDr. Jiřího Svobodu JC.D. Ustanovení ThLic. Michał Antoni Bator, kněz diecéze Rzeszów, byl na základě vlastní žádosti o ukončení služby v Arcidiecézi pražské od 1. července 2013 uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou. Jiří Beran byl s účinností od 1. června 2013 ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti u kostela sv. Antonína Praha-Holešovice. P. Mgr. Jerzy Cymanowski MIC byl s účinností od 1. července 2013 jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti Hrádek. P. Václav Jiráček SDB byl s účinností od 1. září 2013 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním Římskokatolické duchovní správy u kostela sv. Kříže Praha-Nové Město. Mgr. František Masařík byl s účinností od 1. července 2013 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti Sedlec-Prčice, a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou. Mgr. Jaroslav Miškovský byl s účinností od 1. června 2013 uvolněn z funkce nemocničního kaplana pro hlavní město Prahu a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti Beroun. Angelo Jason Scarano Th.D. S.S.L. byl s účinností od 1. července 2013 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Stodůlky a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Zbečno. Martin Sklenář byl s účinností od 1. července 2013 uvolněn z funkce administrátora excurrendo Římskokatolické farnosti Veliš u Vlašimi a z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti Vlašim a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti Kolín. Mgr. Martin Vlček byl s účinností od 1. července 2013 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti Sedlčany a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Sedlec-Prčice. P. Filip Štěpán Boháč OP byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. srpna 2013 jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí Praha-Staré Město. P. Ing. Dr. Ladislav Heryán SDB byl od 1. září 2013 jmenován a ustanoven kaplanem školy JABOK VOŠ sociálně pedagogické a teologické se sídlem Salmovská 1538/8, Praha 2 Nové Město. P. Mag. theol. Jakub Jirovec OT byl od 1. července 2013 uvolněn z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha-Strašnice a jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy. P. Mgr. František Marek Míček O.Præm. byl od 1. září 2013 uvolněn z funkce kaplana Arcibiskupského gymnázia se sídlem Korunní 586/2, Praha 2 Vinohrady. Bc. Jan Primus byl od 1. července 2013 uvolněn z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Královny míru Praha-Lhotka a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Stodůlky. P. Mgr. Mag. Christian Martin Pšenička Dipl. um. O.Præm. byl od 1. září 2013 jmenován a ustanoven kaplanem Arcibiskupského gymnázia se sídlem Korunní 586/2, Praha 2 Vinohrady. Vojtěch Smolka byl od 1. července 2013 uvolněn z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti Kolín a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti Vlašim a administrátorem excurrendo Římskokatolické farnosti Veliš u Vlašimi. David Vopřada, Dr. byl s účinností od 1. září 2013 jmenován a ustanoven kaplanem Katolické teologické fakulty UK. P. PhDr. Jan Vyhnálek SDB byl od 1. srpna 2013 jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Cyrila a Metoděje Praha-Karlín. Stanislav Zápotocký byl od 1. července 2013 jmenován a ustanoven rektorem filiálního kostela Nanebevzetí Panny Marie (Církvička) v Římskokatolické farnosti Sedlčany. Stanislav Zápotocký byl od 1. srpna 2013 jmenován a ustanoven nemocničním kaplanem Nemocnice Sedlčany, Domova Sedlčany, Domova seniorů Vojkov a Ústavu sociální péče (Nalžovice) v Římskokatolické farnosti Sedlčany.

11 personalia 11 Výročí svěcení Mgr. Jaroslav Schrötter trvalý jáhen v Praze-Kobylisích let P. Vít Mariusz Marciniec OSA administrátor u sv. Tomáše v Praze na Malé Straně let P. Mgr. Antonín Lukeš M.Id. administrátor v Praze-Michli let Ing. Jan Kofroň rektor u sv. Václava v Praze-Bohnicích let Jordán Vilém Matausch trvalý jáhen pražské arcidiecéze let Mons. JCDr. Ing. Manuel Lobo kněz prelatury Opus Dei let ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel administrátor in spiritualibus v Benátkách nad Jizerou let Josef Jonáš trvalý jáhen v Berouně let Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D. děkan kapituly, generální sekretář ČBK let Angelo Jason Scarano Th.D.,S.S.L. administrátor ve Zbečně let P. Břetislav Vaněk CSsR výpomocný duchovní na Svaté Hoře v Příbrami let P. Mgr. Stanisław Bogusław Surma O.Præm. administrátor u sv. Ludmily v Praze- Vinohradech let Úmrtí P. Vladimír Jindřich Řechka OFM, na odpočinku ve Staré Boleslavi, zemřel dne ve věku 90 let, v 66. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 18. července 2013 v kostele Panny Marie Sněžné v Praze, pohřben byl do řádového hrobu v Praze-Olšanech. R.I.P. Výročí konsekrace Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český (15 let). Životní jubilea Ing. Jan Pečený, trvalý jáhen v Úvalech let František Klíma, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku let v Praze P. PhDr. Josef Blaha SJ, farní vikář u sv. Štěpána v Praze let Novém Městě Karel Kunzl, administrátor v Smečně let J. M. Mgr. Michael Josef Pojezdný O.Præm., opat let Strahovského kláštera P. Mgr. Josef Brtník SDB, farář v Praze-Kobylisích let Mgr. Josef Ptáček, farář v Praze-Hlubočepích let P. Stanislav Muzikář CSsR, výpomocný duchovní let na Svaté Hoře v Příbrami P. Zdislav Josef Falta OFMCap., na odpočinku ve Staré let Boleslavi P. Ing. Mgr. Jeroným František Jurka OFM, provinciál let P. Benedikt Vladimír Holota OFM, na odpočinku let v Praze MUDr. Mag. theol. Vojtěch Novák, okrskový vikář, let administrátor v Rakovníku Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík, prelát, emeritní let kanovník, rektor u sv. Benedikta v Praze-Hradčanech Mgr. Pavel Táborský, farář ve Slaném let František Říha, administrátor v Louňovicích pod Blaníkem let P. Ing. Miloslav Fiala O.Præm., na odpočinku v Praze let P. Josef Tichý SJ, výpomocný duchovní v Kolíně let Mgr. Michal Procházka, kanovník, okrskový vikář, farář let ve Staré Boleslavi ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak, farář v Praze let Chvalech ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, výpomocný let duchovní v Praze-Proseku Martin Sklenář, farní vikář v Kolíně let Bořivoj Mošna, osobní děkan, na odpočinku ve Staré let Boleslavi František Benda, farář v Ořechu let Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

12 12 Programy Programy Pastorační středisko Kurz pomocníků v pastoraci Pastorační středisko otevírá Kurz pomocníků v pastoraci. Cílem kurzu je pomoci všem, kdo si potřebují doplnit základní vzdělání pro kvalifikaci pastoračního asistenta nebo vedou různá společenství, modlitební setkání, farní kroužky atd. Kurz bude zahrnovat základní znalosti o víře a praxi víry, praktické dovednosti v práci s lidmi, orientaci v základních úředních postupech ve farnosti a nejzákladnější orientaci v církevních a diecézních normách. Jde o program rozložený do dvou let vždy po šesti sobotách. První setkání bude od 9:00 v Pastoračním středisku. Přihlášky jsou na adrese a je třeba je zaslat na adresu resp. Pastorační středisko, Thákurova 3, Praha 6 během září.více informací na ps.apha.cz/kurz-pomocniku-v-pastoraci/ Mgr. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci PS Centrum pro rodinu Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové Konflikty mezi manželi a jejich řešení, Emoční konfrontace a empatie, Pozitivní rodičovství a výchova dětí, Systemická pravidla rodiny, Terapie pevným objetím. Nejbližší kurzy se uskuteční v v KC sv. Prokopa 14. září a v KMC Barrandov 9. listopadu. Účastnický poplatek je 450 Kč/osobu a 700 Kč/manželský pár. Na seminář je třeba se přihlásit předem. Přihlášení: Program efektivního rodičovství krok za krokem se koná , 12. a vždy od 9:00 do 17:00 v Mateřské škole Řešovská 8, Praha 8 Bohnice. Účastnický poplatek je 1350 Kč/osobu a 2100 Kč/rodičovský pár. Přihlášení: Příprava na manželství Podzimní osmidílná společná příprava na život v manželství se uskuteční v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 v termínu Příspěvek 500 Kč/ snoubenecký pár. Přihlášení: Manželství na dobré cestě bývalé účastníky kurzů Manželské večery zveme na setkání v pondělí od 19:00 do Komunitního centra sv. Prokopa. Setkání na téma: Manželství jako proces provází manželé Míla a Jiří Musilovi. Příspěvek 150 Kč/manželský pár. Závazné přihlášky do 1. října na nebo Info: cpr.apha.cz/manzelske-vecery/ Arcidiecézní centrum pro mládež Víkendovka v Nazaretě (12-20 let) září Téma víkendovky: Putování za bratrovrahem Chápete, co jsem vám udělal? Jan 13, 12b. Svatováclavská víkendovka. Začátek v pátek 27. září v 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Kunraticích. Přihlášky do 20. září na , nebo na u Víkend pro nezadané (30-43 let) v Nazaretě září Víkend je určen všem nezadaným bezdětným katolíkům svobodným, vdovcům/vdovám nebo rozvedeným s možností církevního sňatku ve věku let, kteří hledají svůj protějšek. Začátek v pátek v 19:30 (večeře), zakončení v neděli kolem 14:00. Jednou z podmínek je účast na celém víkendu. Info: nebo na Facebooku: Společně70 Akce pro ministranty Mladší ministranti Praha 7. září Pro mladší kluky (cca od 8 do 15 let). Zahájení v kostele sv. Jakuba v Praze-Kunraticích v 9:30 (od metra C Budějovická, bus č. 193, stanice Kunratická škola ). Program: nácvik liturgie, mše svatá, hry, soutěže, fotbálek. S sebou: 70 Kč na jídlo, sportovní (obuv na ven) a případně ministrantské oblečení. Ukončení v 16:00. Starší ministranti září Pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Program: sraz večer v Sedlci Prčici na faře u kostela sv. Jeronýma. V sobotu ráno mše svatá, příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, fotbálek, film. S sebou: 200 Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. Stará Boleslav září Národní svatováclavská pouť Zveme všechny ochotné ministranty. Sejdeme se v pátek ve Staré Boleslavi okolo 17:30 v basilice sv. Václava. Uvítáme (spolu s pražským arcibiskupem) knížete České země, svatého Václava. V noci a během následujícího dne budeme střežit ostatky sv. Václava, asistovat při mších svatých a korigovat poutnický provoz. S sebou spacák, karimatku, večeři, snídani, sváteční oblečení, popř. skautský kroj. Ministrantské oblečení. Komunita Chemin Neuf 17. září od 19:00 bude večer chval v pražském kostele sv. Bartoloměje. Od 17. září každé úterý od 20:00 bude modlitební setkání v kapli tuchoměřického kláštera října, otevřené setkání pro mládež od 14 do 18 let, při kterém bude čas vytvořit dobrou partu, společně se modlit i ztišit. Kurz Alfa Od 26. září vždy ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 bude probíhat v tuchoměřickém klášteře Kurz Alfa, ve spolupráci s Církví československou husitskou. Kurz je určen těm, kdo chtějí prozkoumat nebo znovu objevit svou křesťanskou víru. Přijďte a uvidíte! Komunitní centrum Matky Vidíme to jinak Šťastný pátek září 17:00 20:00 Benefice pro klub Hornomlýnská. Hudební skupina The Tap Tap, divadlo Hnedle Vedle. Cena vstupenky: 170 Kč dospělý, 70 Kč dítě, rodinné vstupné 390 Kč.

13 programy 13 Z popelnice do lednice 20. září v 19:30 promítání dokumentárního filmu z festivalu Jeden svět, ve spolupráci s MC Domeček, vstup volný. Den nemocných, kaple blahoslavené Matky Terezy, 21. září v 15:00 Mše sv. s pomazáním nemocných, navazuje setkání s kulturním programem. Zastavení u Matky Terezy, 30. září v 19:00 Mezináboženský dialog, možnosti a limity, přednášku a následnou diskusi povede Mgr. Marie Kazmarová. Výstava Dříve než vypukne požár V KCMT bude v září putovní výstava Sítě Mateřských center. Motto Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem představuje řadu osobních příběhů a zkušeností lidí, kterým se dostalo pomoci nebo kteří sami pomohli v některém z mateřských center v České republice. Výstavu doplňují i obrázky dětí a fotky ze života místního mateřského centra Domeček YMCA Praha, které v neděli 29. září oslaví 16. narozeniny. Kurzy trénování paměti Celkem 10 lekcí, které se budou konat každý týden v úterý od do a druhý pak ve čtvrtek od do vždy od 10:00 do 11:30 v KCMT. Cena jednoho kurzu 500 Kč. Bližší informace na tel.: v kanceláři KCMT nebo na u: Komunitní centrum sv. Prokopa Prokopská zastavení 24. září od 18:30 v KC sv. Prokopa. Téma: Nucená prostituce a novodobé otroctví. Přednáší: Mgr. ThLic. Klára Marie Stráníková. Kurzy Alfa v Komunitním centru sv. Prokopa Dopolední Alfa: každé pondělí od 23. září do 2. prosince od 9:45 do 12:00. Info: Marie Průchová, , Večerní Alfa: každé pondělí od 19:00 do 21:45. Info: Milan Flodr, Den otevřených dveří v Komunitním centru sv. Prokopa 28. září od 10:00 do 16:00. 11:00 a 15:00 komentovaná prohlídka Komunitního centra 13:00 přednáška: Svatý Václav a svatý Prokop 11:00 a 14:00 prokopské volnočasové centrum pro děti i dospělé: ukázkovými lekce keramiky možností zápisu na 1. pololetí školního roku, volná herna pro děti a další informace. Pastrační centrum SV. Tomáše Kulturní festival Dobříšské záření září v 19:30, vernisáž výstavy Obrazy dneška. Fotografie Karolíny Laštovkové (v Pastoračním centru sv. Tomáše). 29. září v 15:00, Neděle (nejen) pro děti. hry a soutěže, divadelní představení na zahradě evangelické fary (vstupné dobrovolné). ŘK farnost u kostelů SV. Mikuláše a sv. václava Zažít město jinak 10. září bude od 17:00 v kostele sv. Václava na Náměstí Svatopluka Čecha komentovaná prohlídka pro veřejnost v rámci Dnů Evropského dědictví. 14. září budou zpřístupněny veřejnosti kostely sv. Václava a sv. Mikuláše (na Vršovickém náměstí). V obou kostelích bude možno shlédnout expozici věnovanou jejich historii. 21. září se bude na schodech kostela konat festival Zažít město jinak, s komentovanou prohlídkou kostela, živou hudbou, tvořivými dílnami a venkovní filmovou projekcí. 24. září zveme znovu do kostela sv. Václava na koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Pozvánky Kolegium katolických lékařů ČKA zve na přednášku Doc. PhDr. Jaroslava Meda, CSc. (KTF UK) na téma Česká katolická literatura a její osudy ve XX. století, v 18:30 do knihovny III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 1, Praha 2, (roh Karlova náměstí). Ekologická sekce ČKA zve na besedu Cyklus života a smrti v ekosystémech šumavských horských smrčin. Úvodní slovo pronese doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (člen stínové vlády Šumavského národního parku). Beseda se bude konat v úterý 24. září v 17:30 v přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49). Pouť do Hrádku u Vlašimi zvou františkánští terciáři. Poutníci se sejdou u kapličky v lese u Hrádku 14. září v 10:45. V 11:30 bude obětována mše svatá za P. Aloise Moce OFM. Pouť do Hájku u Prahy Františkánská mládež zve na pouť starou poutní cestou. Sraz 7. září v 6:15 na Pohořelci u sochy sv. Jana Nepomuckého. Trasu dlouhou asi 16 km lze zkrátit připojením se v průběhu cesty. Cesta vede mimo frekventované silnice. Mše svatá v Hájku je v 11:00. Info: tel Příbramská svatohorská šalmaj Historická slavnost na svatohorském náměstí 14. září od 10:00 do 23:00. Zároveň se od 9:00 uskuteční pouť bývalých trubačů, vokalistů a ministrantů. Kulturní programy Domov sv. Karla Boromejského 1. září 30. září Cesta k domovu ze tmy do světla. Nevšední výstava obrazů, tapisérií a maleb na hedvábí Drahomíry Brušové, k prohlédnutí každý den od 9:00

14 14 Programy do 18:00 refektář Domova. Vstup volný. 8. září od 15:30 Pocta Antonínu Dvořákovi. Zahajovací koncert podzimní sezóny v podání sólistky Státní opery Praha Daniely Radosa refektář, vstupné dobrovolné. 15. září od 16:00 Zahradní koncert Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý. Zahrada Domova. Výtěžek ze vstupného bude použit na nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro pacienty Domova. 22. září od 17:00 Slavné maličkosti Úvodní koncert z podzimní orchestrální řady Archioni Plus pod vedením Michala Macourka kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné. 26. září od 10:00 Písně z první republiky Honza Roušar a Gabriela Vermelho. Denní stacionář, vstupné dobrovolné. 29. září od 17:00 Koncert pro hoboj a harfu (David Prosek hoboj, Lydie Härtelová harfa). Na programu: J. B. Loeillet, F. X. Thuri, C. Debussy, P. Eben a další kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné. Chrám narození páně v pražské Loretě :00 Loretánský hudební podvečer. Varhany: Aleš Nosek, recitace: Marie Samková, výtěžek z koncertu je věnován na opravu Svaté chýše :00 po mši sv. zazní pražská premiéra skladby Stabat Mater od Radka Rejška. Účinkují: Komorní instrumentální ansámbl, Svatohorský chrámový sbor a Komorní sbor Dr. Vl. Vepřeka, řídí: Pavel Šmolík :00 Varhanní recitál Varhany: Aleš Nosek, vstupné 100 Kč :00 (do 19:00) koncert loretánské zvonohry. Účinkují bratři Vilém a Walter Hofbauerovi trubky a Radek Rejšek zvonohra (přímý přenos ČRo 3). Galerie Josipa Plečnika Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Vstup zezadu kostela z náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3. Otevřeno st-ne: 15:00 18:00. Vstup volný. Magdalena Bartáková, Kresby polí. Výstava trvá do 8. září. Luděk Filipský, Ozvěny biblických textů. Výstava trvá od 20. září do 20. října. Koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení ve středu 17. září od 19:30 v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 Vinohrady. Vstupné dobrovolné. Více: Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k návštěvě výstavy fotografií a dětských kreseb na téma Život se rodí ze smrti. Výstava bude v Galerii Josefa Adamce v Praze 7, Na Špejcharu 3 (u tramvajové smyčky Špejchar, možnost dopravy metrem do stanice Hradčanská) od 4. září do 2. října. Bude otevřena v tomto období vždy ve středu od 15:00 do 19:00 a v neděli od 11:45 do 13:00. Varhanní nešpory maltézských rytířů Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha1 pořádá v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 Malé Straně koncert duchovní hudby 10. září od 18:00 provedou Mariánské nešpory Petra Ebena, provede Katedrální sbor, na varhany hraje Přemysl Kšica, řídí Josef Kšica. Vstup volný. Oznámení Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Kvalifikační kurzy: Pracovník v sociálních službách se zaměřením na pečovatelství (200 hod., od ) Pedagog volného času (120 hod., od ) Přípravný kurz ke studiu na VŠ: Kurz pro uchazeče o studium psychologie na VŠ (10 x 4 hod., od ) Kurzy dalšího vzdělávání pro pedagogy a sociální pracovníky: Muzikoterapie pro celostní rozvoj (4 x 6 hod., od ) Vztah klienta a pomáhajícího (7 hod., ) Reminiscence: využití vzpomínek při práci se seniory (7 hod., ) Komunikace s nemotivovaným klientem (2 x 10 hod., 4. a ) Vztah práva a etiky v každodenní praxi (7 hod., ) Jednoduché, na přípravu a prostor nenáročné hry (6 hod., ) Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích (2 x 6 hod., 14. a ) Základy mediace pro pomáhající pracovníky (7 hod., ) Práce se vztahy dětí ve třídě, v dětské skupině (8 hod., ) Metody psychohygieny pro seberozvoj a pro praxi (8 a 7 hod., 21. a ) Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých (8 hod., ) Kontakt: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková, tel , Pozvánka na IX. celostátní kongres katechetů Ve dnech října se bude na Velehradě konat IX. celostátní kongres katechetů na téma Živá víra a cyrilometodějské tradice. Kongres pořádá Katechetická sekce České biskupské konference ve spolupráci s Katedrou pastorálních oborů a právních věd KTF UK a diecézními katechetickými centry a středisky. Kongres je určen všem, kteří se věnují katechetické činnosti na státních i církevních školách, ve farnostech a společenstvích i ve volnočasových aktivitách tedy katechetům, učitelům náboženství, kněžím, vychovatelům, animátorům, pastoračním asistentům i laikům. Je to místo pro sdílení zkušeností, získání inspirace i nových informací. Uzávěrka přihlášek 30. září Více na ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., ředitel Katechetické sekce ČBK Zápis do dětského sboru Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, pod záštitou arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, vyhlašuje zápis do Dětského sboru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Zápis se bude konat ve dnech 2. a 4. září a 9. a 11. září vždy od 15:00 do 18:00 v Mladotově domě, Vikářská ulička 37, Pražský Hrad.

15 Pouť ke svaté Ludmile na Tetín o víkendu září Sobota 21. září film o architektu Josipu Plečnikovi k probíhající výstavě v kostele sv. Jana Nepomuckého řeckokatolická bohoslužba v kostele sv. Jana Nepomuckého Neděle 22. září pěší putování z Berouna na Tetín, sraz před vlakovým nádražím mše svatá v kostele sv. Ludmily. Hlavní celebrant pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Při mši zazní staré liturgické chorály východní tradice v provedení Sboru UK Praha pod vedením Haiga Utidjiana občerstvení pro účastníky bohoslužby prohlídka Tetína s průvodcem přednáška Mgr. Libora Gottfrieda na téma Dědictví sv. Konstantina a Metoděje a sv. Ludmila film o architektu Josipu Plečnikovi k probíhající výstavě v kostele sv. Jana Nepomuckého závěrečné požehnání v kostele sv. Ludmily Srdečně zvou Římskokatolická farnost Beroun a Sdružení svaté Ludmily na Tetíně Programy Duchovní obnova Lectio divina duchovní cvičení P. Jindřich Kotvrda Duchovní centrum sv. Františka z Pauly Vranov u Brna 7, tel.: Jak prohloubit svůj duchovní život P. Josef Michalčík CSsR ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům Svatá Hora 591, Příbram nebo formulář na Na cestě víry a modlitby se sv. Ignácem a Benediktem XVI. P. Ladislav Árvai SJ Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova Masarykovy sady 24, Český Těšín tel.: , Exercicie pro varhaníky, chrámové hudebníky a zpěváky P. Christian Martin Pšenička O.Praem. ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům viz výše Duchovní obnova Chci Tě chválit Bože celým svým životem P. Ladislav Árvai SJ Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova viz výše Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? P. David Horáček CSsR ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům viz výše Úmysly apoštolátu modlitby Úmysl všeobecný Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám. Úmysl misijní Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky. Úmysl národní Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali, kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.

16 Národní Svatováclavská Národní Svatováclavská

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pomůžeme vám upevnit vaše nejdůležitější vztahy, oznamuje do světa náš web. A přestože jsme nové sdružení, které má za sebou teprve

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw Slovo kněze Z obsahu: Hromnice to je také očištění Panny Marie čtyřicet dní po Narození Páně. Pán přikázal, aby chlapec byl čtyřicátého dne obětován v chrámu. Jeden důvod je ten, aby se podle toho pochopilo,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

č. 7 září 2012 20. ročník

č. 7 září 2012 20. ročník ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 7 září 2012 20. ročník ÚVODNÍK Náš život s Bohem v církvi je ustavičným učením V církevním kalendáři je září měsícem vrcholného mezidobí. V občanském životě je tento měsíc

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11 OBSAH 01 Úvodní slovo kardinála 5 0 2 Údaje o organizaci 6 0 3 Biskupové 6 0 4 Profil 7 0 5 Milníky roku 2005 8 0 6 Pastorace 11 0 7 Komunikační media 12 0 8 Stavební akce 2005 14 0 9 Církevní školství

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2011 19. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2011 19. ročník ÚVODNÍK Nevyčíslitelný dar Drazí bratři a sestry, postní doba, jež nás uvádí do slavení Velikonoc, je pro církev velmi cenným a důležitým liturgickým

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 1 ročník 22 leden 2014 KATOLICKÉ ŠKOLY V NAŠÍ ARCIDIECÉZI TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD DOBRÝ DUCH CÍRKEVNÍCH ŠKOL

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 1 ročník 22 leden 2014 KATOLICKÉ ŠKOLY V NAŠÍ ARCIDIECÉZI TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD DOBRÝ DUCH CÍRKEVNÍCH ŠKOL ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 1 ročník 22 leden 2014 TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD KATOLICKÉ ŠKOLY V NAŠÍ ARCIDIECÉZI DOBRÝ DUCH CÍRKEVNÍCH ŠKOL 2 ÚVODNÍK EDITORIAL ÚVODNÍK BISKUPA Vážení čtenáři, leden je měsíc

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň Biskupství plzeňské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONTKATNÍ ÚDAJE Biskupství plzeňské nám. Republiky 35 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 112 fax: +420 377 321 917 GSM brána: +420 731 619 708 e-mail: bip@bip.cz web:

Více

M Ě S Í Č N Í K Č E R V E N 2 0 1 2

M Ě S Í Č N Í K Č E R V E N 2 0 1 2 M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY Č E R V E N 2 0 1 2 Milovaní farníci, vstoupili jsme do dalšího měsíce, který je pro nás korunován velkými oslavami. Od slavnosti sv. Norberta, jehož ostatky jsme

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 2 ročník 23 únor 2015 ZASVĚCENÝ ŽIVOT VE SVĚTĚ DNY VÍRY SE PŘEDSTAVUJÍ PESTRÁ CÍRKEV 2 ÚVODNÍK EDITORIAL SLOVO KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA Vážení čtenáři, Milí přátelé,

Více

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 arcibiskupství pražské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 4 / Slovo úvodem 5 / Údaje o organizaci 6 / Profil 7 / Struktura arcibiskupství 8 / Milníky roku 2009 14 / Návštěva papeže Benedikta XVI. 18 / Pastorace

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 7, září 2006. Proměny Centrální katolické knihovny Rozhovor s Mgr. Jiřím Kelblem

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 7, září 2006. Proměny Centrální katolické knihovny Rozhovor s Mgr. Jiřím Kelblem ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 7, září 2006 Nahlédnout za obzor Přiznám se, že když jsem v pátek odpoledne měl učit děti náboženství, bylo mi jich líto. Jednak jsem sám na náboženství nikdy nechodil,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 4 Ve své rodině si nejvíc vážím toho, že je nás hodně a držíme pospolu. Říká se: Čím víc se směješ,

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 S radostí a optimismem do nového církevního roku Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím, kam nás příští rok asi zavede. Máme být pesimisty nebo optimisty?

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2010 18. ročník ÚVODNÍK. Zase doma

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2010 18. ročník ÚVODNÍK. Zase doma ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 7 září 2010 18. ročník ÚVODNÍK Zase doma Pro školáky se prázdniny rychle stávají dávnou minulostí, pro nás dospělé doba dovolených, letních pobytů a dalekých cest už povětšinou

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 7, září 2007. Být křes any i na začátku školního roku

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 7, září 2007. Být křes any i na začátku školního roku ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 7, září 2007 Být křes any i na začátku školního roku Jednou jsem v první školní den pozoroval, jak maminka táhla za aktovku na zádech své brečící dítě do první třídy základní

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK Jak se žije v církevních školách v pražské arcidiecézi Září již tradičně vybízí k myšlenkám na školu, ať už ve vzpomínkách starší generace,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 4 ročník 23 duben 2015 FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM VELIKONOCE V KATEDRÁLE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL CÍRKEV A MÉDIA Vážení čtenáři, v čísle, které se vám dostává

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

č. 9 listopad 2010 18. ročník

č. 9 listopad 2010 18. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 9 listopad 2010 18. ročník ÚVODNÍK Pokus o fejeton o smrti Jak peníz tiše položený slepci jsi tu můj podzime jak peníz tiše položený slepci jste tady vy dny mé. (František

Více

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje FARNÍ LIST září 2005 ročník 1 číslo 1 Slovo kněze Vážení farníci, poprvé v historii kolodějské církevní obce vychází tento farní list,

Více

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008 Pro zoufalství nemáme důvod církev vede Pán a jeho Duch Habemus papam!, zaznělo před třemi roky, 19. dubna 2005, na svatopetrském náměstí v Římě. Máme papeže

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Začátek nového občanského roku je přede dveřmi... My ho vidíme pod zorným úhlem právě prožívaného vánočního období. Je

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více