ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze číslo 7 ročník 21 září 2013 POUŤ NEBO PROCHÁZKA ŽIVOTEM PAPEŽ: JDĚTE, NEBOJTE SE A SLUŽTE O MISIÍCH S PAVLOU ČANDRLOVOU NOVÁ TVÁŘ ZPRAVODAJE

2 2 Z Biskupských diářů Z diáře kardinála Duky Z diáře Biskupa Herbsta :00 Svatý Hostýn mše sv. pro Konfederaci politických vězňů ČR 15:00 Radhošť mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje :30 Hradec Králové, CIAF Letecký den :00 Praha 1 Nové Město, Spálená ul., kostel Nejsvětější Trojice mše sv :00 Praha, Klementinum otevření výstavy Bible kralická :00 Praha-Kampa uctění památky newyorských hasičů s hasiči Prahy :30 Zruč nad Sázavou, kostel Povýšení sv. kříže poutní mše sv., žehnání varhan :30 Jaroměřice u Jevíčka, kostel Povýšení sv. kříže mše sv. k 300. výročí posvěcení kostela :00 Praha-Hradčany, bazilika sv. Jiří mše sv. ke cti sv. Ludmily :30 Svatá Dobrotivá mše sv. pro bývalé příslušníky PTP 17:30 Praha-Hradčany, arcibiskupství poděkování organizátorům Noci kostelů :00 Praha-Hradčany, bazilika Nanebevzetí Panny Marie mše sv., 20. výročí založení nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského :00 Zlaté Hory, kostel Panny Marie Pomocné mše sv :00 Tetín poutní mše sv. ke cti sv. Ludmily :00 Praha, Václavské nám. Svatováclavské duchovní zastavení 19:50 Stará Boleslav vítání relikvie sv. Václava a svatováclavský koncert :00 Stará Boleslav Národní svatováclavská pouť mše sv. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv :00 Lysá nad Labem mše sv. 18:00 Počaply u Terezína Svatováclavský koncert Z diáře biskupa Malého V době uzávěrky nebyl ještě diář pana biskupa Malého potvrzen. Děkujeme za pochopení :00 Čerčany, Hospic mše sv :30 Praha-Nové Město, kostel sv. Voršily mše sv :00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského mše sv :30 Čisovice, kaple Navštívení Panny Marie mše sv :30 Pivín mše sv :00 Praha-Uhříněves, kostel Všech svatých mše sv. s biřmováním 16:00 Praha-Lysolaje, kaplička mše sv :00 Praha-Hradčany, bazilika Nanebevzetí Panny Marie mše sv., 20. výročí založení nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského :30 Tuchoměřice mše sv. s jáhenským svěcením :00 Stará Boleslav, Národní svatováclavská pouť mše sv. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv :30 Praha-Žižkov, kostel sv. Prokopa mše sv. s biřmováním Zářijový kalendářík Mezinárodní den boje proti negramotnosti svátek Povýšení svatého kříže sv. Ludmily, mučednice Den církevního školství svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty Mezinárodní den neslyšících Den Charity slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa Den české státnosti, státní svátek Svatováclavská sbírka na církevní školství Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejedná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit. Zpravodaj pražské arcidiecéze. Uzávěrka dalšího čísla Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, Praha 1 Obsah připravuje, rozšiřuje a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thákurova 3, Praha 6, tel.: Odpovědná redaktorka Mgr. Erika Kroupová. Texty jsou redakčně upraveny. Sazba: Grafis studio Líbeznice. Tiskne: Tiskárna GZH Hronov. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR E Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

3 Úvodník - Něco je jinak Někdy uplynou týdny i měsíce, kdy se nic neděje, a my jsme rozmrzelí nad šedivostí života. A pak to přijde! Změna. A právě takovou změnu držíte v rukou! Jak jsme slibovali, Zpravodaj dostal barevný háv. A je to změna nejen pro vás, čtenáře, ale i pro nás. Rádi bychom náš měsíčník posunuli více k podobě časopisu. Sami tak vstupujeme do terénu, který moc neznáme. Takže si interně dáváme čas do prosince, abychom vy- ladili drobnosti. Navíc jsme změnili redakci, kterou tvoří kromě Mgr. Eriky Kroupové také šéf oddělní vnějších vztahů P. Mgr. Milan Badal OP, Josef Nerušil a tiskový mluvčí Mgr. Aleš Pištora. Nápomocni budou také fotografové AP. Prosíme tedy o trpělivost a spolupráci! Snad právě proto se v tomto čísle zastavíme u poutí. O slovo jsme požádali diecézního referenta pro poutě P. Th- Lic. Edwarda Walczyka. Připojili jsme 3 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE 3 ohlédnutí za největší letošní světovou poutí, ač se týkala především mládeže. Vydat se na pouť bylo v jednom případě nejen zajímavé, ale i téměř neuvěřitelné. Aby člověk odešel z Moravy do Čech a daroval roky života úplnému okraji naší diecéze, k tomu musí mít už pořádnou motivaci. Vydejme se tedy společně. Příjemné počtení! Michal Němeček, Biskupský vikář pro pastoraci Kněžské a jáhenské svěcení 15. června 2013 přijal ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále kněžské svěcení Mag. theol. Jakub Jirovec OT. Světitelem byl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Jakub Jirovec, foto archiv Německého řádu 22. června 2013 přijali v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze kněžské svěcení jáhni pražské arcidiecéze Bc. Jan Primus, Vojtěch Smolka, jáhen Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele David Horáček CSsR a jáhen Řádu menších bratří františkánů Eliáš Tomáš Paseka OFM. Světitelem byl kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. 28. června 2013 přijal v basilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově jáhenské svěcení pro strahovskou kanonii premonstrátů Zikmund David Šrom O.Præm. a kněžské svěcení jáhen strahovské kanonie premonstrátů Vavřinec Martin Šiplák O.Præm. Světitelem byl Mons. František Václav Lobkowicz O.Præm., biskup ostravsko-opavský. 9. srpna 2013 přijal v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí vkládáním rukou kardinála Dominika Duky OP jáhenské svěcení pro pražskou arcidiecézi arcibiskupský ceremonář Mgr. Vojtěch Mátl. Kněžské svěcení, katedrála, foto Roman Albrecht

4 4 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE Poutníci z Litvy se zastavili u sv. Prokopa Od 19. května 2013 je skupina litevských křesťanů na 4900 km dlouhé pouti, kterou zahájila na Litvě na Hoře Křížů a vede přes Polsko, Českou republiku, Německo, Švýcarsko, Francii, Španělsko a Portugalsko až do mexického poutního místa Guadalupe. Tam by měli poutníci dorazit 31. října. Od sobotního podvečera 29. června do nedělního rána 30. června se stalo Komunitní centrum sv. Prokopa jejich zázemím. Putující tvořili velmi rozmanitou skupinu: kněz, lidé starší i středního věku, ženy v krojích, ale i rodina s poměrně malým chlapcem. Do Komunitního centra vstoupili za zpěvu a první cesta vedla do kostela. Navzdory viditelným útrapám (staré ženy si bylinami a teplou vodou léčily puchýře) byli všichni velmi radostní a neustále projevovali vděčnost za každou maličkost. I v průběhu odpočinku se střídali v kostele v uctívání kříže. Loučení bylo vřelé a plné díků. Dostalo se nám ujištění, že na nás poutníci budou pamatovat ve svých modlitbách. (převzato ze Zpráv od sv. Jakuba a sv. Prokopa, redakčně upraveno) Prázdniny v Tuchoměřicích Na začátku července proběhlo setkání dospívající mládeže Exodus V radostné atmosféře se mladí mohli setkat s Bohem a navázat nová přátelství. Týden plný zázraků na Káně strávilo také dvanáct manželských párů. Měli spoustu času jeden pro druhého, aby společně s Pánem mohli prohloubit nebo znovu objevit jednotu svého manželství. Další taková příležitost se naskytne od 19. do ! KÁNA, foto Vít Zikan Ocenění laiků Letošní rok si připomínáme příchod svatých Cyrila a Metoděje před 1150 lety na naše území. A to se stalo také inspirací pro poděkování pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky některým laikům z farností naší arcidiecéze, kteří nezištně přispívají k hlásání evangelia nejrůznější formou. Poděkování v podobě předání pamětní medaile sv. Cyrila a Metoděje proběhlo 11. června Je zřejmé, že by mělo být takto oceněno mnohem více než osmnáct zástupců farností a aktivit. Jde však také o symbolickou roli, kterou otec kardinál vnímá jako zásadní vzkaz: Jsme vám, kteří sloužíte ve farnostech, vděční za vaši službu! Michal Němeček Pod nánosy bahna poklad ukrytý... V červenci pořádalo Pastorační středisko - CPR týdenní exercicie pro manželské páry s P. MUDr. Mgr. Jiřím Kordou v Jiřetíně Pod Jedlovou na téma Pod nánosy bahna poklad ukrytý aneb návrat k podstatnému. Fotografie z modlitby křížové cesty na Křížové hoře připomíná tento požehnaný čas, který manželské páry (3-50 let spolu) strávily přednáškami, modlitbou, vzájemnými rozhovory i pro mnohé tak vzácnou společnou rekreací v krásné přírodě Lužických hor. Ing. Jiří Musil Připomínka 21. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška Vsobotu 3. srpna 2013 jsme si připomenuli 21. výročí úmrtí pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška. Za vše co vykonal, jsme poděkovali při bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Ocenění laiků, foto Josef Nerušil Duchovní obnova, foto František Kos Foto Roman Albrecht

5 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE 5 Česká výprava na Světových dnech mládeže v Riu de Janeiru Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy (srov. Mt 28,19) Foto Dominik Novák Letošních Světových dnů mládeže v Rio de Janeiru se zúčastnila také výprava z pražské arcidiecéze. Do Ria se vydalo 15 z celkového počtu 150 českých poutníků, mezi nimi také kardinál Dominik Duka a biskup Pavel Posád. Před samotným setkáním probíhal v jednotlivých brazilských diecézích Týden evangelizace. Naše poutníky přijaly brazilské rodiny v několika farnostech města Barra do Piraí a připravily pro ně nejen duchovní, ale i bohatý kulturní program s možností návštěv nejen řady historických i přírodních památek a míst, ale také míst, kde se církev stará o chudé a nemocné. Při velmi temperamentní liturgii mohli čeští poutníci poznat radost z víry, jaká se u nás nevidí. A podle vyjádření jednoho místního Brazilce jindy tolik mládeže v kostele nebývá. Týden evangelizace tedy oboustranně splnil svůj úkol. Rio de Janeiro přivítalo poutníky deštivým počasím, které ale nezabránilo české výpravě účastnit se po dopoledním programu dalších společných akcí. Např. zahajovací mše, přivítání papeže, páteční křížové cesty. Nebo třeba setkání s potomky Čechů žijících v Brazílii. Těm pan kardinál Dominik Duka požehnal a daroval kopii Pražského Jezulátka. Poslední dny déšť vystřídalo slunce. Závěrečné vigilie a nedělní mše se na pláži Copacabana podle odhadů účastnily až tři miliony věřících. Papežem Františkem byli mladí lidé vyzváni, aby šli, nebáli se a sloužili, protože mladým lidem mohou nejlépe přinést evangelium právě jejich vrstevníci: Nést evangelium znamená nést Boží moc, vytrhávat a hubit zlo a násilí, ničit a bořit překážky sobectví, netolerance a nenávisti, stavět nový svět. Ježíš Kristus s vámi počítá! Církev s vámi počítá. Papež s vámi počítá! Některé skupinky mladých ještě navštívily poutní místo Aparecidu a zúčastnily se mše, kterou sloužil kardinál Dominik Duka v malé kapli v soše Krista Vykupitele na hoře Corcovado. Z Ria odjížděli plni zážitků, povzbuzeni ve víře a odhodláni naplnit motto setkání: Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy (srov. Mt 28,19). Jan Pilař, redakčně upraveno Foto Dominik Novák

6 6 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE O MISIÍCH S PAVLOU ČANDRLOVOU S Pavlou jsme se sešly v polední přestávce na rozpálené lavičce na Výstavišti v Brně, kde právě probíhala Charismatické konference. Ani nám nevadilo, že jsme tam nebyly samy. Co mi o sobě řekneš? Pocházím z malé vesnice na jihu Moravy. Vychována jsem byla ve věřící rodině. Mám mladšího bratra a sestru, kteří už mají oba vlastní rodiny. Maminka byla prostá žena s hodně širokým srdcem, která nám ukazovala, jak prakticky žít víru. Tatínek nebyl za svobodna praktikující křesťan, až po svatbě s maminkou. Byl pro mne ochránce a strážce základních hodnot. Základka, gymnázium, pak VOŠ pedagogická ve Svatém Janu pod Skalou, která na mě měla velký formační vliv. Odmala mě zajímala hudba, nebyla jsem ale moc liduškový typ, flétnu a varhany jsem se učila sama, kytaru mě učila sestřenka. Ve Sv. Janu pod Skalou jsem si splnila sen a začala se učit hrát na housle. V 8. třídě, pod vedením salesiánů, jsme hráli pohádky a to mě chytlo. Začala jsem pak sama psát scénáře, režírovat a v podstatě to dělám dodneška pro děti ve farnosti. Po Sv. Janu jsem dálkově studovala na Teologické fakultě v Českých Budějovicích, obor pastorační asistent. A co dál? Po studiu ve Sv. Janu pod Skalou jsem rok pracovala ve svém rodišti v mateřské škole. Jen Hospodin a další tři lidé ale věděli, co je mým snem. Když jeden z nich, P. Václav Pácha, farář v Peruci, zemřel, zbylí dva si to řekli a začaly se dít věci: podala jsem si žádost o místo na školský úřad do Loun a od září 2000 mi přidělili třídu čtvrťáků v Peruci. Tam jsem si vždycky přála působit. Když se zastavím a koukám na Milešovku, říkám si:... já jsem fakt tady... Vedle práce pro farnost jsem zaměstnaná také na část úvazku jako knihovnice. Je to pro mě důležitá finanční pomoc a zároveň přijdu do styku zase s trochu jiným okruhem lidí. Na základce jsem působila dva roky, pět let jsem pak pracovala v Žatci na střední škole, kde jsem učila hlavně jazyky. V té době jsem začala oficiálně pracovat jako pastorační asistentka. Náboženství jsem učila jen na základce, vedle toho jsem učila hru na nástroje. Tam se náboženství dalo docela hezky propašovat. Ale jsme v severních Čechách. Děti sice o náboženství zájem měly, ale rodiče měli strach, málo odvahy a informací. Takže víru jsem předávala dětem, podobně jako moje maminka, více svým praktickým životem. Když ne v hodinách náboženství, tak jak? V současné době se děti (a nejen děti) setkávají na faře v mnoha kroužcích. Je to především hra na nástroje (flétna, kytara, klavír), zpěv, divadlo, ruční práce.., máme tvořivé večery. Děti se mohou zeptat na cokoli, vychází to z nich a někdy jsou to otázky opravdu na tělo. Ale já nejsem člověk, který by mlčel, mně to nevadí. Dětské otázky Foto Ignác Mucha jsou ryzí, a když je člověk vezme vážně a nebojí se jít s kůží na trh, má to mnohem větší hodnotu. Např. to, že bydlím na faře Nebojíš se? A proč se tady nebojíš? Už jsi měla kluka? Proč sex až po svatbě? Nemáš pocit, že tě ta víra omezuje?. Nebo když se blíží Vánoce, ptají se, proč nezpíváme koledy. A pak je prostor jim říci o čase adventního věnce, ne ještě vánočního stromečku. Po Novém roce hrajeme živý betlém, děti se zapojují do Tříkrálové sbírky. Na tyto akce se cestička najde. I mně samotné tento způsob vyhovuje více, než klasická výuka náboženství. A co Tvoje víra? Moje víra dostává někdy dost zabrat, ale vím, že mám krytá záda a mnoho lidí se za mě modlí. Také si myslím, že mi rodiče předali velmi dobrý základ. A pak, Hospodin se stará... když je nějaký problém, vždycky se najde někdo, kdo mě propleskne a vrátí zpátky. Po formační stránce jsem začleněná v salesiánské rodině, kde máme také permanentní formaci. Hodně podstatnou událostí v mém životě víry byla smrt maminky, kdy jsem několik týdnů hmatatelně pociťovala Boží péči. Od té doby se opravdu nebojím, že by se Pán nepostaral... Jak působíš v rámci liturgie? Běžně sedím za varhanami, ale to musí být už všechno na mši připraveno. Když je pan farář nemocný nebo ne-

7 může, mám bohoslužbu slova se sv. přijímáním. Ve čtvrtek je to pravidelně. A když je potřeba, vedu pohřební obřady. Ale úplně nejraději mám třeba vigilie zmrtvýchvstání, kdy nehraju, ale ministruju. Klečím u oltáře a mám všechno z první ruky. Když se ohlédneš zpátky, měnila bys? Stěhovat se na Peruc byl pro mě hodně obtížný krok. Nadšenkyně z Moravy na opuštěnou faru. Ale povzbudil mě jeden kněz: Dokud budeš čekat, až tam někdo půjde s tebou, tak se tam nikdy nevypravíš... A tak jsem šla. Moc jsem si přála tam utvořit takový malý tým, komunitu..., bohužel se to nedařilo. Možná jsem to lámala moc přes koleno, možná nenastal ten správný čas, možná obojí. Když před dvěma lety náhle zemřela maminka, první týdny to vypadalo, že snad Peruc pro mě končí, vrátím se domů a budu se starat o tatínka. A právě tehdy mi Pán poslal pomocnici, která se mi stala sestrou nejen ve víře. Scházíme se ke společné modlitbě, pořádáme Večery chval. Nebo spolu třeba sklízíme seno máme na faře několik zvířat, která ho spotřebují spousty. Sny se plní, i když jinak, než jsem si představovala. Být pastorační asistentkou v severočeského kamenolomu Páně ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE 7 je velká výzva. Mnohdy jsem měla všeho dost a balila jsem kufry. Právě tehdy, když jsem moc lpěla na svých představách a málo se ptala Boha po těch Jeho. Někdy mi nestačí kapesníky, ale fakt bych neměnila... Promiňte, že vás poslouchám, ozvala se paní z vedlejší lavičky. Můžu se také na něco zeptat? Poděkovala jsem Pavle za rozhovor a nechala ji ve společnosti paní, se kterou se vzápětí rozvinul živý rozhovor... Inu, Pavla opravdu není člověk, který by mlčel... (ek) První Arcidiecézní setkání Papežského misijního díla dětí se uskutečnilo 1. června v Kladně. Hlavním cílem bylo vzájemné seznámení děti z různých koutů diecéze a prohloubení misijního ducha. Duchovní podporu tomuto setkání poskytovaly sestry z Karmelu na Hradčanech. Sešlo se celkem 39 dětí z Misijních klubek z Nymburka, Benešova, Říčan, Prahy Petrovic a Dejvic a samozřejmě z Kladna. Začínali jsme mší svatou v kostele sv. Mikuláše ve Švermově, který letos slaví 100 let od svého posvěcení. Hlavním celebrantem byl P. Jan Poříz, karmelitán ze Slaného, a se svou výpravou přijel též P. Jaroslav Krajl z Nymburka. Po mši svaté s následnou katechezí P. Jana Poříze jsme se přesunuli na faru, kde se všichni posilnili také na těle a trochu jsme se vzájemně seznámili. Děti si vylosovaly svou barevnou skupinu a ke každé byl přidělen anděl strážný, jenž ji pak dále doprovázel. Seznámili jsme se také s cestou ke křesťanské víře místního rodáka podle dokumentu Jágr: stále na vrcholu. Dalším bodem programu bylo putování Kladnem až na náměstí do kostela Nanebevzetí P. Marie. Začali jsme biblickým tancem vyjadřujícím naši radosti ze života s Pánem a vyrazili do deště. Cestou jsme se seznámili s historií i současností Kladna a všímali jsme si, jak žité křesťanství ovlivňuje i ostatní život. Původně jsme měli naplánovaná po cestě různá stanoviště, abychom si mohli prověřit i procvičit důležité zdatnosti misionáře. Nebe nám však navzdory všem modlitbám posílalo vytrvalé proudy vod, a tak jsme si jen vyzkoušeli schopnost vzájemné spolupráce zjištěním, zda je dvojice schopna projít určenou trať i pokud jsou sousedící nohou přivázáni k sobě a také jestli celé družstvo, spojené podobně jako důlní vozík, dojede bez úhony do cíle. Nejdůležitější nebyl čas, ale žádné karamboly. Nejvíc ze všeho nás však prověřilo počasí, protože více než pětikilometrová cesta v dešti ulicemi města i lesní pěšinou, do kopce i z kopce žádala velkou vytrvalost. V závěru jsme se potkali se sv. Janem Nepomuckým na nové kašně na pěší zóně a také se sv. Florianem v nedaleké kapli. V cíli nás čekal P. Jiří Neliba místní farář, provedl nás kostelem a udělil nám požehnání na cestu domů. V průběhu dne se všichni účastníci navzájem výborně promíchali. Jak se zdálo, všichni odjížděli domů v dobré náladě a i po cestě zpět byli plni elánu a pokud mám zprávy ani nikdo neonemocněl, takže modlitby za setkání byly vyslyšeny. SM. Angelika, arcidiecézní ředitelka PMD Foto

8 8 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE Víra člověka nekonečnou poutí Našim domovem není pozemský život Křesťanství není začátek nějakého nového náboženství, ale logická kontinuita duchovna starého tisíce let. Víra v jednoho Boha, Stvořitele nebe a země začíná u prvního poutníka jménem Abram. Tento otec víry, jak ho nazývá Bible, se nebál poslechnout Boží hlas a vydal se na pouť do zaslíbené země. Je velmi důležité, že Rok víry v České republice končí poutí do Svaté země. I přes všechny historické souvislostí minulých dob musíme souhlasit s Janem Pavlem II., který při návštěvě naší vlasti v roce 1990 řekl představitelům kulturních a intelektuálních kruhů: Uvažte, jak by byla ochuzena podmanivá krása tohoto stověžatého města, kdyby z ní zmizela silueta katedrály a tisíce dalších skvostů křesťanské kultury. Jak by byl ochuzen duchovní, mravní a kulturní život tohoto národa, kdyby z něj mělo být vylučováno nebo zapomenuto to, co bylo, je a bude inspirováno křesťanskou vírou! (Návštěvy Jana Pavla II u nás. Projevy papeže a představitelů českého státu a církve. Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří. Rok s 28.) Ke kořenům putování Křesťanství není začátek nějakého nového náboženství, ale logická kontinuita duchovna starého tisíce let. Víra v jednoho Boha, Stvořitele nebe a země začíná u prvního poutníka jménem Abram. Tento otec víry, jak ho nazývá Bible, se nebál poslechnout Boží hlas a vydal se na pouť do zaslíbené země. Příklad odhodlání a statečnosti tohoto muže v jistém smyslu poukazuje na charakteristiku každého člověka. Toužíme po neznámu a jsme přirozeně nespokojeni. Naším domovem není pozemský život, ale jak píše apoštol Pavel máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista (Fil. 3,20). Zkrátka už jsme takoví, pozemský život nám nestačí a putování a hledání cíle máme v krvi. Pouť, ne procházka!!! Každý, kdo se vydává na pouť, ví, kam se chce dostat, proč se tam chce dostat a hledá, jak se tam může dostat. Kam, proč a jak? Když už je na tyto otázky zřejmá odpověď, většinou každý pochopíme, že dosažení cíle, který se stane jistým úspěchem a přinese očekáváné dobro, nebude jen procházkou po zelených pastvinách. Musíme počítat s námahou, odříkáním a bojem, i když jde třeba jen o vlastní lenost. Stejně se dá charakterizovat i život každého člověka: Jsme na pouti do věčnosti, pokud už očima víry poznáváme svůj cíl a ve slovech Písma objevujeme, co nás čeká. Musíme ovšem počítat s oběťmi a námahou, které se nakonec vyplatí. Poznat cíl a zamířit Život člověka a poutě mají spoustu společného, ale jedno je velice charakteristické. Pokud někdo objeví zajímavou destinaci, je schopen udělat cokoli, aby se tam dostal. Je jedno, jak to bude nákladné či náročné. To platí i pro poutníky, kterým se říká křesťané. Cíl je známý, jen cestu si volí každý sám. Bohužel ne vždy úplně šťastně. Je to proto, že si pletou cíl? Nebe jako konec strastí si umí představit skoro každý, ale představit si, že cílem člověka je BŮH - LÁSKA, který je úplně jiný než lidské představy, už tak jednoduché není. Co vlastně znamená, že Bůh je Láska? Všechny nejkrásnější zážitky, které člověka potkávají a kterým se říká láska, jsou jen nepovedeným napodobováním toho, kým Bůh ve skutečnosti je. Pokud tedy směřujeme k Bohu, nemůžeme omezovat svoji lásku jen na ty nejbližší, ale také se otevírat pro druhé, a tak si ověřovat, zda jako poutníci do věčnosti umíme milovat i jiné lidi, třeba i své nepřátele.

9 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE 9 Poutní pastorace v Církvi Základním cílem a posláním Katolické církve je hlásání radostné Boží zvěsti, tedy předávání víry podle Kristových slov: Jděte do celého světa. Velehrad, foto Lucie Zuzana Černá Síla v jednotě Není všem dnům konec, říká se při neúspěchu. A dost často po neúspěchu hledáme nějakou radu nebo pomoc u druhých. Putování samo o sobě předpokládá setkávání s jinými poutníky. Ať už putujeme do Santiaga de Compostela nebo do Staré Boleslavi, je zřejmé, že potkáme lidi podobné nám. Dosažení cíle je soukromá záležitost, cesta k cíli nikoliv. Čím více se budeme navzájem povzbuzovat a pomáhat si na našich životních poutích, tím snadněji se dostaneme k cíli. Individualismus a sobectví nejsou poutníkovi vlastní, a už vůbec to není způsob putování k věčnosti. Abraham nejenže nás učí pokoře a důvěře až za hranice lidské logiky, ale hlavně nám ukazuje na své přesvědčení, byl schopen ustát zkoušku víry, i když šlo o život vlastního syna. Neexistují dva stejné životopisy svatých. Proto následování příkladů poutníků do věčnosti, kterým říkáme svatí, je jedna z nejlepších cest, jak se nebát jednoty ve společenství věřících a zároveň neztratit svoji identitu. P. Edward Walczyk Poutník, foto Michal Němeček Není tomu jinak, když se podíváme na dějiny církve a s nimi spojené poutě či poutní místa. Ty hlavní jsou spojeny přímo s Kristem a místy kde působil, nebo s apoštoly a jejich následovníky, kteří své přesvědčení a hlásání Božího království častokrát potvrdili mučednickou smrtí. Neméně kostelů a významných míst bylo a je zasvěcených Panně Marii, Matce Boží. Dnes najdeme ve světě nespočetné množství kostelů, kaplí či katedrál, kde se úcta k Bohu prolíná s obdivem nejen duchovním, ale i kulturním a tedy s turistickým ruchem. I když mohou být takováto poutní místa stavěna jen do role kulturních památek, zůstávají připomínkou Boží přítomnosti uprostřed lidí. Hlavní poutní místa, jako je např. u nás Stará Boleslav nebo Svatá Hora, jsou sama o sobě v jistém smyslu svatá, resp. posvěcená. Jedná se samozřejmě nejen o výjimečné Boží požehnání a Boží přítomnost, ale i o fakt, že na těchto místech se celé generace lidí setkávaly v modlitbě. A právě proto poutníci na taková místa putovali a putují, aby povzbuzeni příkladem jiných nebo zázračností místa, sami sebe zdokonalovali a stávali se více svatými. Je to zvláštní způsob pastorace, spojené s genius loci, působící na každého, kdo se vydává na pouť, nikoliv na procházku. Letošní výjimečná pouť Českého národa do Svaté země, je výzvou k obnově víry a návratu ke zkoumání pramenů křesťanství. Ale podobně je tomu i s poutí ve farnosti, hlavní poutí v diecézi a v církvi obecně. Velkým povzbuzením jsou všechny poutě, které každá farnost slaví alespoň jednou za rok v den zasvěcení kostela svému patronovi. Není třeba otevírat dveře už dávno otevřené. Je důležité zamyslet se nad významem pouti spíše z hlediska duchovního, než zážitkového. Důležité je ve všem hledat Boží přítomnost a cestu k Němu. Povzbuzovat sebe i známé k poutím, kde víme, proč chceme putovat, a kam chceme putovat. Hledat povzbuzení a možná dokonce nadšení, že i v našem nejbližším okolí jsou možnosti poznávat úžasná místa a zakusit opravdové duchovní doteky. Stojí za to vynaložit námahu a ptát se, co hledáme na poutích a poutních místech... P. Edward Walczyk

10 10 Personalia Volba děkana kapituly JCLic. Ondřej Pávek, kanovník, byl zvolen kapitulním děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Ve funkci tak vystřídá stávajícího děkana kapituly, ThDr. Jiřího Svobodu JC.D. Ustanovení ThLic. Michał Antoni Bator, kněz diecéze Rzeszów, byl na základě vlastní žádosti o ukončení služby v Arcidiecézi pražské od 1. července 2013 uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou. Jiří Beran byl s účinností od 1. června 2013 ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti u kostela sv. Antonína Praha-Holešovice. P. Mgr. Jerzy Cymanowski MIC byl s účinností od 1. července 2013 jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti Hrádek. P. Václav Jiráček SDB byl s účinností od 1. září 2013 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním Římskokatolické duchovní správy u kostela sv. Kříže Praha-Nové Město. Mgr. František Masařík byl s účinností od 1. července 2013 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti Sedlec-Prčice, a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou. Mgr. Jaroslav Miškovský byl s účinností od 1. června 2013 uvolněn z funkce nemocničního kaplana pro hlavní město Prahu a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti Beroun. Angelo Jason Scarano Th.D. S.S.L. byl s účinností od 1. července 2013 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Stodůlky a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Zbečno. Martin Sklenář byl s účinností od 1. července 2013 uvolněn z funkce administrátora excurrendo Římskokatolické farnosti Veliš u Vlašimi a z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti Vlašim a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti Kolín. Mgr. Martin Vlček byl s účinností od 1. července 2013 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti Sedlčany a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Sedlec-Prčice. P. Filip Štěpán Boháč OP byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. srpna 2013 jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí Praha-Staré Město. P. Ing. Dr. Ladislav Heryán SDB byl od 1. září 2013 jmenován a ustanoven kaplanem školy JABOK VOŠ sociálně pedagogické a teologické se sídlem Salmovská 1538/8, Praha 2 Nové Město. P. Mag. theol. Jakub Jirovec OT byl od 1. července 2013 uvolněn z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha-Strašnice a jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy. P. Mgr. František Marek Míček O.Præm. byl od 1. září 2013 uvolněn z funkce kaplana Arcibiskupského gymnázia se sídlem Korunní 586/2, Praha 2 Vinohrady. Bc. Jan Primus byl od 1. července 2013 uvolněn z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Královny míru Praha-Lhotka a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Stodůlky. P. Mgr. Mag. Christian Martin Pšenička Dipl. um. O.Præm. byl od 1. září 2013 jmenován a ustanoven kaplanem Arcibiskupského gymnázia se sídlem Korunní 586/2, Praha 2 Vinohrady. Vojtěch Smolka byl od 1. července 2013 uvolněn z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti Kolín a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti Vlašim a administrátorem excurrendo Římskokatolické farnosti Veliš u Vlašimi. David Vopřada, Dr. byl s účinností od 1. září 2013 jmenován a ustanoven kaplanem Katolické teologické fakulty UK. P. PhDr. Jan Vyhnálek SDB byl od 1. srpna 2013 jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Cyrila a Metoděje Praha-Karlín. Stanislav Zápotocký byl od 1. července 2013 jmenován a ustanoven rektorem filiálního kostela Nanebevzetí Panny Marie (Církvička) v Římskokatolické farnosti Sedlčany. Stanislav Zápotocký byl od 1. srpna 2013 jmenován a ustanoven nemocničním kaplanem Nemocnice Sedlčany, Domova Sedlčany, Domova seniorů Vojkov a Ústavu sociální péče (Nalžovice) v Římskokatolické farnosti Sedlčany.

11 personalia 11 Výročí svěcení Mgr. Jaroslav Schrötter trvalý jáhen v Praze-Kobylisích let P. Vít Mariusz Marciniec OSA administrátor u sv. Tomáše v Praze na Malé Straně let P. Mgr. Antonín Lukeš M.Id. administrátor v Praze-Michli let Ing. Jan Kofroň rektor u sv. Václava v Praze-Bohnicích let Jordán Vilém Matausch trvalý jáhen pražské arcidiecéze let Mons. JCDr. Ing. Manuel Lobo kněz prelatury Opus Dei let ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel administrátor in spiritualibus v Benátkách nad Jizerou let Josef Jonáš trvalý jáhen v Berouně let Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D. děkan kapituly, generální sekretář ČBK let Angelo Jason Scarano Th.D.,S.S.L. administrátor ve Zbečně let P. Břetislav Vaněk CSsR výpomocný duchovní na Svaté Hoře v Příbrami let P. Mgr. Stanisław Bogusław Surma O.Præm. administrátor u sv. Ludmily v Praze- Vinohradech let Úmrtí P. Vladimír Jindřich Řechka OFM, na odpočinku ve Staré Boleslavi, zemřel dne ve věku 90 let, v 66. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 18. července 2013 v kostele Panny Marie Sněžné v Praze, pohřben byl do řádového hrobu v Praze-Olšanech. R.I.P. Výročí konsekrace Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český (15 let). Životní jubilea Ing. Jan Pečený, trvalý jáhen v Úvalech let František Klíma, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku let v Praze P. PhDr. Josef Blaha SJ, farní vikář u sv. Štěpána v Praze let Novém Městě Karel Kunzl, administrátor v Smečně let J. M. Mgr. Michael Josef Pojezdný O.Præm., opat let Strahovského kláštera P. Mgr. Josef Brtník SDB, farář v Praze-Kobylisích let Mgr. Josef Ptáček, farář v Praze-Hlubočepích let P. Stanislav Muzikář CSsR, výpomocný duchovní let na Svaté Hoře v Příbrami P. Zdislav Josef Falta OFMCap., na odpočinku ve Staré let Boleslavi P. Ing. Mgr. Jeroným František Jurka OFM, provinciál let P. Benedikt Vladimír Holota OFM, na odpočinku let v Praze MUDr. Mag. theol. Vojtěch Novák, okrskový vikář, let administrátor v Rakovníku Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík, prelát, emeritní let kanovník, rektor u sv. Benedikta v Praze-Hradčanech Mgr. Pavel Táborský, farář ve Slaném let František Říha, administrátor v Louňovicích pod Blaníkem let P. Ing. Miloslav Fiala O.Præm., na odpočinku v Praze let P. Josef Tichý SJ, výpomocný duchovní v Kolíně let Mgr. Michal Procházka, kanovník, okrskový vikář, farář let ve Staré Boleslavi ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak, farář v Praze let Chvalech ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, výpomocný let duchovní v Praze-Proseku Martin Sklenář, farní vikář v Kolíně let Bořivoj Mošna, osobní děkan, na odpočinku ve Staré let Boleslavi František Benda, farář v Ořechu let Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

12 12 Programy Programy Pastorační středisko Kurz pomocníků v pastoraci Pastorační středisko otevírá Kurz pomocníků v pastoraci. Cílem kurzu je pomoci všem, kdo si potřebují doplnit základní vzdělání pro kvalifikaci pastoračního asistenta nebo vedou různá společenství, modlitební setkání, farní kroužky atd. Kurz bude zahrnovat základní znalosti o víře a praxi víry, praktické dovednosti v práci s lidmi, orientaci v základních úředních postupech ve farnosti a nejzákladnější orientaci v církevních a diecézních normách. Jde o program rozložený do dvou let vždy po šesti sobotách. První setkání bude od 9:00 v Pastoračním středisku. Přihlášky jsou na adrese a je třeba je zaslat na adresu resp. Pastorační středisko, Thákurova 3, Praha 6 během září.více informací na ps.apha.cz/kurz-pomocniku-v-pastoraci/ Mgr. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci PS Centrum pro rodinu Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové Konflikty mezi manželi a jejich řešení, Emoční konfrontace a empatie, Pozitivní rodičovství a výchova dětí, Systemická pravidla rodiny, Terapie pevným objetím. Nejbližší kurzy se uskuteční v v KC sv. Prokopa 14. září a v KMC Barrandov 9. listopadu. Účastnický poplatek je 450 Kč/osobu a 700 Kč/manželský pár. Na seminář je třeba se přihlásit předem. Přihlášení: Program efektivního rodičovství krok za krokem se koná , 12. a vždy od 9:00 do 17:00 v Mateřské škole Řešovská 8, Praha 8 Bohnice. Účastnický poplatek je 1350 Kč/osobu a 2100 Kč/rodičovský pár. Přihlášení: Příprava na manželství Podzimní osmidílná společná příprava na život v manželství se uskuteční v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 v termínu Příspěvek 500 Kč/ snoubenecký pár. Přihlášení: Manželství na dobré cestě bývalé účastníky kurzů Manželské večery zveme na setkání v pondělí od 19:00 do Komunitního centra sv. Prokopa. Setkání na téma: Manželství jako proces provází manželé Míla a Jiří Musilovi. Příspěvek 150 Kč/manželský pár. Závazné přihlášky do 1. října na nebo Info: cpr.apha.cz/manzelske-vecery/ Arcidiecézní centrum pro mládež Víkendovka v Nazaretě (12-20 let) září Téma víkendovky: Putování za bratrovrahem Chápete, co jsem vám udělal? Jan 13, 12b. Svatováclavská víkendovka. Začátek v pátek 27. září v 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Kunraticích. Přihlášky do 20. září na , nebo na u Víkend pro nezadané (30-43 let) v Nazaretě září Víkend je určen všem nezadaným bezdětným katolíkům svobodným, vdovcům/vdovám nebo rozvedeným s možností církevního sňatku ve věku let, kteří hledají svůj protějšek. Začátek v pátek v 19:30 (večeře), zakončení v neděli kolem 14:00. Jednou z podmínek je účast na celém víkendu. Info: nebo na Facebooku: Společně70 Akce pro ministranty Mladší ministranti Praha 7. září Pro mladší kluky (cca od 8 do 15 let). Zahájení v kostele sv. Jakuba v Praze-Kunraticích v 9:30 (od metra C Budějovická, bus č. 193, stanice Kunratická škola ). Program: nácvik liturgie, mše svatá, hry, soutěže, fotbálek. S sebou: 70 Kč na jídlo, sportovní (obuv na ven) a případně ministrantské oblečení. Ukončení v 16:00. Starší ministranti září Pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Program: sraz večer v Sedlci Prčici na faře u kostela sv. Jeronýma. V sobotu ráno mše svatá, příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, fotbálek, film. S sebou: 200 Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. Stará Boleslav září Národní svatováclavská pouť Zveme všechny ochotné ministranty. Sejdeme se v pátek ve Staré Boleslavi okolo 17:30 v basilice sv. Václava. Uvítáme (spolu s pražským arcibiskupem) knížete České země, svatého Václava. V noci a během následujícího dne budeme střežit ostatky sv. Václava, asistovat při mších svatých a korigovat poutnický provoz. S sebou spacák, karimatku, večeři, snídani, sváteční oblečení, popř. skautský kroj. Ministrantské oblečení. Komunita Chemin Neuf 17. září od 19:00 bude večer chval v pražském kostele sv. Bartoloměje. Od 17. září každé úterý od 20:00 bude modlitební setkání v kapli tuchoměřického kláštera října, otevřené setkání pro mládež od 14 do 18 let, při kterém bude čas vytvořit dobrou partu, společně se modlit i ztišit. Kurz Alfa Od 26. září vždy ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 bude probíhat v tuchoměřickém klášteře Kurz Alfa, ve spolupráci s Církví československou husitskou. Kurz je určen těm, kdo chtějí prozkoumat nebo znovu objevit svou křesťanskou víru. Přijďte a uvidíte! Komunitní centrum Matky Vidíme to jinak Šťastný pátek září 17:00 20:00 Benefice pro klub Hornomlýnská. Hudební skupina The Tap Tap, divadlo Hnedle Vedle. Cena vstupenky: 170 Kč dospělý, 70 Kč dítě, rodinné vstupné 390 Kč.

13 programy 13 Z popelnice do lednice 20. září v 19:30 promítání dokumentárního filmu z festivalu Jeden svět, ve spolupráci s MC Domeček, vstup volný. Den nemocných, kaple blahoslavené Matky Terezy, 21. září v 15:00 Mše sv. s pomazáním nemocných, navazuje setkání s kulturním programem. Zastavení u Matky Terezy, 30. září v 19:00 Mezináboženský dialog, možnosti a limity, přednášku a následnou diskusi povede Mgr. Marie Kazmarová. Výstava Dříve než vypukne požár V KCMT bude v září putovní výstava Sítě Mateřských center. Motto Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem představuje řadu osobních příběhů a zkušeností lidí, kterým se dostalo pomoci nebo kteří sami pomohli v některém z mateřských center v České republice. Výstavu doplňují i obrázky dětí a fotky ze života místního mateřského centra Domeček YMCA Praha, které v neděli 29. září oslaví 16. narozeniny. Kurzy trénování paměti Celkem 10 lekcí, které se budou konat každý týden v úterý od do a druhý pak ve čtvrtek od do vždy od 10:00 do 11:30 v KCMT. Cena jednoho kurzu 500 Kč. Bližší informace na tel.: v kanceláři KCMT nebo na u: Komunitní centrum sv. Prokopa Prokopská zastavení 24. září od 18:30 v KC sv. Prokopa. Téma: Nucená prostituce a novodobé otroctví. Přednáší: Mgr. ThLic. Klára Marie Stráníková. Kurzy Alfa v Komunitním centru sv. Prokopa Dopolední Alfa: každé pondělí od 23. září do 2. prosince od 9:45 do 12:00. Info: Marie Průchová, , Večerní Alfa: každé pondělí od 19:00 do 21:45. Info: Milan Flodr, Den otevřených dveří v Komunitním centru sv. Prokopa 28. září od 10:00 do 16:00. 11:00 a 15:00 komentovaná prohlídka Komunitního centra 13:00 přednáška: Svatý Václav a svatý Prokop 11:00 a 14:00 prokopské volnočasové centrum pro děti i dospělé: ukázkovými lekce keramiky možností zápisu na 1. pololetí školního roku, volná herna pro děti a další informace. Pastrační centrum SV. Tomáše Kulturní festival Dobříšské záření září v 19:30, vernisáž výstavy Obrazy dneška. Fotografie Karolíny Laštovkové (v Pastoračním centru sv. Tomáše). 29. září v 15:00, Neděle (nejen) pro děti. hry a soutěže, divadelní představení na zahradě evangelické fary (vstupné dobrovolné). ŘK farnost u kostelů SV. Mikuláše a sv. václava Zažít město jinak 10. září bude od 17:00 v kostele sv. Václava na Náměstí Svatopluka Čecha komentovaná prohlídka pro veřejnost v rámci Dnů Evropského dědictví. 14. září budou zpřístupněny veřejnosti kostely sv. Václava a sv. Mikuláše (na Vršovickém náměstí). V obou kostelích bude možno shlédnout expozici věnovanou jejich historii. 21. září se bude na schodech kostela konat festival Zažít město jinak, s komentovanou prohlídkou kostela, živou hudbou, tvořivými dílnami a venkovní filmovou projekcí. 24. září zveme znovu do kostela sv. Václava na koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Pozvánky Kolegium katolických lékařů ČKA zve na přednášku Doc. PhDr. Jaroslava Meda, CSc. (KTF UK) na téma Česká katolická literatura a její osudy ve XX. století, v 18:30 do knihovny III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 1, Praha 2, (roh Karlova náměstí). Ekologická sekce ČKA zve na besedu Cyklus života a smrti v ekosystémech šumavských horských smrčin. Úvodní slovo pronese doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (člen stínové vlády Šumavského národního parku). Beseda se bude konat v úterý 24. září v 17:30 v přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49). Pouť do Hrádku u Vlašimi zvou františkánští terciáři. Poutníci se sejdou u kapličky v lese u Hrádku 14. září v 10:45. V 11:30 bude obětována mše svatá za P. Aloise Moce OFM. Pouť do Hájku u Prahy Františkánská mládež zve na pouť starou poutní cestou. Sraz 7. září v 6:15 na Pohořelci u sochy sv. Jana Nepomuckého. Trasu dlouhou asi 16 km lze zkrátit připojením se v průběhu cesty. Cesta vede mimo frekventované silnice. Mše svatá v Hájku je v 11:00. Info: tel Příbramská svatohorská šalmaj Historická slavnost na svatohorském náměstí 14. září od 10:00 do 23:00. Zároveň se od 9:00 uskuteční pouť bývalých trubačů, vokalistů a ministrantů. Kulturní programy Domov sv. Karla Boromejského 1. září 30. září Cesta k domovu ze tmy do světla. Nevšední výstava obrazů, tapisérií a maleb na hedvábí Drahomíry Brušové, k prohlédnutí každý den od 9:00

14 14 Programy do 18:00 refektář Domova. Vstup volný. 8. září od 15:30 Pocta Antonínu Dvořákovi. Zahajovací koncert podzimní sezóny v podání sólistky Státní opery Praha Daniely Radosa refektář, vstupné dobrovolné. 15. září od 16:00 Zahradní koncert Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý. Zahrada Domova. Výtěžek ze vstupného bude použit na nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro pacienty Domova. 22. září od 17:00 Slavné maličkosti Úvodní koncert z podzimní orchestrální řady Archioni Plus pod vedením Michala Macourka kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné. 26. září od 10:00 Písně z první republiky Honza Roušar a Gabriela Vermelho. Denní stacionář, vstupné dobrovolné. 29. září od 17:00 Koncert pro hoboj a harfu (David Prosek hoboj, Lydie Härtelová harfa). Na programu: J. B. Loeillet, F. X. Thuri, C. Debussy, P. Eben a další kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné. Chrám narození páně v pražské Loretě :00 Loretánský hudební podvečer. Varhany: Aleš Nosek, recitace: Marie Samková, výtěžek z koncertu je věnován na opravu Svaté chýše :00 po mši sv. zazní pražská premiéra skladby Stabat Mater od Radka Rejška. Účinkují: Komorní instrumentální ansámbl, Svatohorský chrámový sbor a Komorní sbor Dr. Vl. Vepřeka, řídí: Pavel Šmolík :00 Varhanní recitál Varhany: Aleš Nosek, vstupné 100 Kč :00 (do 19:00) koncert loretánské zvonohry. Účinkují bratři Vilém a Walter Hofbauerovi trubky a Radek Rejšek zvonohra (přímý přenos ČRo 3). Galerie Josipa Plečnika Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Vstup zezadu kostela z náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3. Otevřeno st-ne: 15:00 18:00. Vstup volný. Magdalena Bartáková, Kresby polí. Výstava trvá do 8. září. Luděk Filipský, Ozvěny biblických textů. Výstava trvá od 20. září do 20. října. Koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení ve středu 17. září od 19:30 v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 Vinohrady. Vstupné dobrovolné. Více: Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k návštěvě výstavy fotografií a dětských kreseb na téma Život se rodí ze smrti. Výstava bude v Galerii Josefa Adamce v Praze 7, Na Špejcharu 3 (u tramvajové smyčky Špejchar, možnost dopravy metrem do stanice Hradčanská) od 4. září do 2. října. Bude otevřena v tomto období vždy ve středu od 15:00 do 19:00 a v neděli od 11:45 do 13:00. Varhanní nešpory maltézských rytířů Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha1 pořádá v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 Malé Straně koncert duchovní hudby 10. září od 18:00 provedou Mariánské nešpory Petra Ebena, provede Katedrální sbor, na varhany hraje Přemysl Kšica, řídí Josef Kšica. Vstup volný. Oznámení Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Kvalifikační kurzy: Pracovník v sociálních službách se zaměřením na pečovatelství (200 hod., od ) Pedagog volného času (120 hod., od ) Přípravný kurz ke studiu na VŠ: Kurz pro uchazeče o studium psychologie na VŠ (10 x 4 hod., od ) Kurzy dalšího vzdělávání pro pedagogy a sociální pracovníky: Muzikoterapie pro celostní rozvoj (4 x 6 hod., od ) Vztah klienta a pomáhajícího (7 hod., ) Reminiscence: využití vzpomínek při práci se seniory (7 hod., ) Komunikace s nemotivovaným klientem (2 x 10 hod., 4. a ) Vztah práva a etiky v každodenní praxi (7 hod., ) Jednoduché, na přípravu a prostor nenáročné hry (6 hod., ) Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích (2 x 6 hod., 14. a ) Základy mediace pro pomáhající pracovníky (7 hod., ) Práce se vztahy dětí ve třídě, v dětské skupině (8 hod., ) Metody psychohygieny pro seberozvoj a pro praxi (8 a 7 hod., 21. a ) Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých (8 hod., ) Kontakt: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková, tel , Pozvánka na IX. celostátní kongres katechetů Ve dnech října se bude na Velehradě konat IX. celostátní kongres katechetů na téma Živá víra a cyrilometodějské tradice. Kongres pořádá Katechetická sekce České biskupské konference ve spolupráci s Katedrou pastorálních oborů a právních věd KTF UK a diecézními katechetickými centry a středisky. Kongres je určen všem, kteří se věnují katechetické činnosti na státních i církevních školách, ve farnostech a společenstvích i ve volnočasových aktivitách tedy katechetům, učitelům náboženství, kněžím, vychovatelům, animátorům, pastoračním asistentům i laikům. Je to místo pro sdílení zkušeností, získání inspirace i nových informací. Uzávěrka přihlášek 30. září Více na ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., ředitel Katechetické sekce ČBK Zápis do dětského sboru Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, pod záštitou arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, vyhlašuje zápis do Dětského sboru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Zápis se bude konat ve dnech 2. a 4. září a 9. a 11. září vždy od 15:00 do 18:00 v Mladotově domě, Vikářská ulička 37, Pražský Hrad.

15 Pouť ke svaté Ludmile na Tetín o víkendu září Sobota 21. září film o architektu Josipu Plečnikovi k probíhající výstavě v kostele sv. Jana Nepomuckého řeckokatolická bohoslužba v kostele sv. Jana Nepomuckého Neděle 22. září pěší putování z Berouna na Tetín, sraz před vlakovým nádražím mše svatá v kostele sv. Ludmily. Hlavní celebrant pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Při mši zazní staré liturgické chorály východní tradice v provedení Sboru UK Praha pod vedením Haiga Utidjiana občerstvení pro účastníky bohoslužby prohlídka Tetína s průvodcem přednáška Mgr. Libora Gottfrieda na téma Dědictví sv. Konstantina a Metoděje a sv. Ludmila film o architektu Josipu Plečnikovi k probíhající výstavě v kostele sv. Jana Nepomuckého závěrečné požehnání v kostele sv. Ludmily Srdečně zvou Římskokatolická farnost Beroun a Sdružení svaté Ludmily na Tetíně Programy Duchovní obnova Lectio divina duchovní cvičení P. Jindřich Kotvrda Duchovní centrum sv. Františka z Pauly Vranov u Brna 7, tel.: Jak prohloubit svůj duchovní život P. Josef Michalčík CSsR ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům Svatá Hora 591, Příbram nebo formulář na Na cestě víry a modlitby se sv. Ignácem a Benediktem XVI. P. Ladislav Árvai SJ Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova Masarykovy sady 24, Český Těšín tel.: , Exercicie pro varhaníky, chrámové hudebníky a zpěváky P. Christian Martin Pšenička O.Praem. ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům viz výše Duchovní obnova Chci Tě chválit Bože celým svým životem P. Ladislav Árvai SJ Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova viz výše Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? P. David Horáček CSsR ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům viz výše Úmysly apoštolátu modlitby Úmysl všeobecný Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám. Úmysl misijní Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky. Úmysl národní Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali, kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.

16 Národní Svatováclavská Národní Svatováclavská

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Září 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok. Novinkou

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Kněží z kostelecké farnosti

Kněží z kostelecké farnosti Kněží z kostelecké farnosti P. Josef Mach narozen 7.2.1820 v Kostelci vysvěcen na kněze kol. roku 1844 děkan a vikář náchodský, čestný občan města Náchoda zemřel 17.5.1884 v Náchodě P. Leodegar Vacek narozen

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pro druhý rok činnosti našeho sdružení byly typické dvě protichůdné skutečnosti. Na jednu stranu jsme prožívali velký rozvoj, např.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

SVATÁ HORA V ROCE 2012 Personál 6 kněž ěží z toho 1 vietnamský kněz kromě Svaté Hory spravujeme tyto kostely: Obořiště Pracují u nás n (celkem 9 osob): kuchyně 2 osoby kostelník varhaník exerciční dům

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pomůžeme vám upevnit vaše nejdůležitější vztahy, oznamuje do světa náš web. A přestože jsme nové sdružení, které má za sebou teprve

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Třetí rok naší neziskové organizace prověřil její životaschopnost v obtížných situacích. Zatímco jsme měli naplánovaný široký repertoár

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2007 České katolické biblické dílo Biblické dílo (ČKBD) je pastorační instituce založená v roce 1993 Českou biskupskou konferencí. Jejím úkolem je především

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR Zápis z jednání NR dne

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR Zápis z jednání NR dne č. zápisu: 04 ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR 2012 2015 Zápis z jednání NR dne 08.12.2012 Přítomni: Jiří Šenkýř OFS, František Reichel OFS, Luboš Kolafa OFS, Alexandra Tesaříková OFS, Hana Reichsfeldová

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Činnost a zaměření Římskokatolická farnost Dobříš patří do Arcidiecéze pražské. Správní činnost ŘK farnosti Dobříš

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2011 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

MUSICA PRO SANCTA CECILIA

MUSICA PRO SANCTA CECILIA PROSINEC 2009 TWO VOICES, GESHEM, BYZANTION, KATEŘINA BROŽOVÁ, JIŘÍ HOŠEK, MUSICA PRO SANCTA CECILIA, ZTRACENÁ KAPELA A PŘÁTELÉ, RUDOLF PELLAR, MUSÍ-CANTI, ZŠ U BOROVIČEK, ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU, MŠ BENDOVA,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více