Římskokatolická farnost Třeboň červen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Římskokatolická farnost Třeboň červen 2008"

Transkript

1 Zájezd Robin Hood Č. Krumlov Uralští kozáci koncert Concertino Praga koncert Festival Okolo Třeboně Divadlo J. Cimrmana Blaník Můj báječný rozvod divadlo TDF Violoncellový dvojkoncert koncert Slavnostní otevření muzea ve staré radnici Připravujeme na léto: Červenec: Divadlo Druhá kapitola D Koncert Univerzitní koncert JAR SH Hist. tance Campanello ZNm Prohlídka Noční prohlídky zámku Z Koncert Fénix chrámový sbor SH Koncert Fénix chrámový sbor K Balet Carmina burana P Koncert Kociánovo kvarteto Konírna Koncert Ústřední hudba Hradní stráže ZNm Koncert J. Tůma a B. Matoušek K Koncert Jan Matěj Rak V Koncert Wabi Daněk D Koncert Pódium mladých N Koncert D.Pecková a KF Pardubice N Koncert Promenádní koncert N Hist.tance Campanello ZNm Divadlo Pamfilo a spol. ZNm Kino Kinematograf bratří Čadíků N Kino Kinematograf bratří Čadíků N Hist.tance Campanello ZNm Prohlídka Noční prohlídky zámku Z Kino Kinematograf bratří Čadíků N Festival Hist. slavnosti Jakuba Krčína, trhy N, ZNv, P Koncert Radim Hladík + Blue Effect P Kino Kinematograf bratří Čadíků N Koncert Promenádní koncert P Kino Kinematograf bratří Čadíků N Zájezd G. Verdi Síla osudu Č. Krumlov N Koncert X-tet A Hist.tance Campanello ZNm Prohlídka Noční prohlídky zámku Z Šerm Collegium armatum ZNm Šerm Collegium armatum ZNm Prohlídka Noční prohlídky zámku Z Slavnosti Pivní slavnosti PN Koncert Promenádní koncert P Koncert Jiří Stivín & Jaroslav Šindler K Divadlo Krása z Moulin Rouge D Koncert Zámecké trio SH Srpen Tanec Mez. festival dětí a mládeže N Slavnosti Lázeňská Třeboň, trhy N Koncert KOA D Koncert Vašek Koubek ZNm Koncert Old Steamboat Jazz Band A Koncert A. Strejček, Š. Rak Pocta Karlu IV. Konírna Koncert Bratři Ebeni a hosté PN Koncert Adamusovo trio a hosté K Hist.tance Campanello ZNm Prohlídka Noční prohlídky zámku Z Divadlo Půldruhé hodiny zpoždění D Koncert Zámecké trio SH Slavnosti Čochtanova Třeboň N Koncert Jan Nedvěd a hosté PN Divadlo Jedna noc na Karlštejně ZNv Hist.tance Campanello ZNm Prohlídka Noční prohlídky zámku Z Slavnosti Rybářské slavnosti N, VNz Tanec Mez. festival dětí a mládeže N Divadlo Líbánky aneb Láska at jde k čertu D Koncert Bethoven trio, zpěv M. Mátlová K P park SH Schwarzenberská hrobka K kostel PN Pivovarské nádvoří D divadlo ZNv Zámecké nádvoří velké N náměstí ZNm Zámecké nádvoří malé Z zámek A Aurora Římskokatolická farnost Třeboň červen 2008 Děkanství tel/fax: Tradiční poutě Obci Lužnici a Městskému úřadu v Třeboni patří poděkování za opravy fasád a střech místních kaplí. V těchto kulturních památkách se v květnu konaly tradiční poutě v Břilicích a v Lužnici. Pouť v Přesece bude 14. června, 15. června oslavíme patrocinium kaple svatého Víta a v sobotu 28. června se bude slavit poutní mše svatá v kapli svatého Petra a Pavla na Kopečku. neděle 1. června 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (Třeboň) sobota 7. června 7.30 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (sv. Alžběta) Mše svatá (Břilice) neděle 8. června 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (Třeboň) Vzácná návštěva Mons. Diego Causero, titulární arcibiskup gradenský a 3. apoštolský nuncius v České republice, poctí svou návštěvou třeboňskou farnost. Tato významná návštěva velvyslance Svatého stolce v naší zemi bude poctou a radostí farnosti i celého kraje. Mons. Causero má bohaté diplomatické zkušenosti ze svých předchozích působišť u Spojených národů v Ženevě, z Austrálie, z Afriky a ze Středního východu. Kromě své rodné italštiny hovoří anglicky, francouzsky, španělsky a německy. Novým apoštolským nunciem pro Českou republiku byl jmenován 10. ledna 2004 ve Vatikánu. Možné termíny vzácné návštěvy jsou zatím naplánovány na jedno ze dvou pro naší farnost významných dat, na pouť Panny Marie Královny 23. srpna a nebo na pouť za povolání a rodiny 29. listopadu. Světový den mládeže v Austrálii Přihlášky a informace o Světovém dnu mládeže v Austrálii je možno získat na biskupství Liturgický kalendář sobota 14. června 7.30 Mše svatá (Třeboň) pouť Přeseka Mše svatá (Lužnice) neděle 15. června 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (kaple sv. Víta) Mše svatá (Třeboň) sobota 21. června 7.30 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Branná) v Českých Budějovicích na telefonním čísle nebo em na Ve dnech 18. až 20. července se organizuje souběžné setkání mladých lidí na Velehradě, očekává se až účastníků, pro které je připraven bohatý program, doprava a ubytování (podrobnosti na Vzpomínka na národního hrdinu Jižní Čechy si letos připomínají 100 let od narození mučedníka Pátera Josefa Jílka, nacisty popraveného faráře z Katovic u Strakonic. V sobotu 14. června se bude konat vzpomínková pouť do Výhně u Kaplic, kde bude v 10 hodin sloužit na návsi děkovnou mši svatou pan biskup P. Posád. neděle 22. června 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (Třeboň) sobota 28. června 7.30 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (kaple na Kopečku) Mše svatá (Domanín) neděle 29. června 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (Třeboň)

2 EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ Srdečně zveme na bohoslužby v červnu 2008 HUSOVA KAPLE, Seifertova 449, TŘEBOŇ E - mail: www. umc.cz NEDĚLE od Neboť toto jest má krev, která zpečeťu je smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Bohoslužba s památkou večeře Páně /kazatel Novák R./ ÚTERÝ od Biblická studie kazatel Církve bratrské SOBOTA od Klub Royal Rangers - Suchdol KD Hry, soutěže, výpravy za poznáním NEDĚLE od Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Bohoslužba s poselstvím / farář Svidenský V./ ÚTERÝ od 18 hodin Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu! Pozvání k biblické hodině NEDĚLE od Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc; Bohoslužba s kázáním /farář Novák R./ VIDEOKLUB : Vzepřít se obrům /Dojemný příběh Boží milosti ze sportovního prostředí/ Klubovna od h. káva - čaj /vstup dobrovolný/ ÚTERÝ od Biblická hodina Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák, ale kdo žije moudře, unikne zlému. SOBOTA od Klub Royal Rangers - Suchdol KD Hry, soutěže, výpravy za poznáním NEDĚLE od Je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností. Bohoslužba s poselstvím /Vančura T./ ÚTERÝ od Ztišení nad Biblí - Písmem svatým NEDĚLE od A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Bohoslužba s poselstvím /Šroubek J. / Diakonie ECM poskytuje pomoc závislým na drogách, obětem sekt, maminkám v nouzi. Svatby- křty- církevní pohřby Křesťanské poradenství Farní úřad-seifertova 449; tel.: E - pošta: www. umc.cz č. ú / 0800 V NAPĚTÍ Ve dnech proběhl společný Sjezd mládeže mládeží CB, BJB, a Kř. Sborů. I přes určité obavy, zda bude dostatek účastníků, se nakonec do Havlíčkova Brodu sjelo zhruba 1250 mladých lidí ze všech koutů republiky. Z prvních reakcí je vidět, že se akce mimořádně podařila. Vnímáme to jako jedinečný projev Boží milosti. Jsem vděčný za ty, kdo na sjezdu byli a kteří mohli vyznat, že mohli skrze tuto akci přijmout požehnání. Nyní pár slov k setkání samotnému. Každý, kdo na setkání přijel, si mohl vybrat z veliké nabídky seminářů (zhruba 100 témat), které probíhali v pátek i v sobotu. Seminářů bylo oproti minulému Sjezdu více a o to mohli být některé méně masové a více interaktivní. Další důležitou součástí sjezdu byly tzv. alternativní programy, které probíhaly druhý sjezdový den večer. Na těchto setkáních byly koncerty, divadlo, večer modliteb a chval, muzikál, někteří účastníci se mohli rozhodnout i pro noční out-doorový závod. Akce byla mj. i neplánovanou přehlídkou kreativity desítek mládežníků z mnoha koutů republiky. Jsem nadšen, když vidím, že mezi námi rostou noví hudebníci, divadelníci, lidé zvládající design, práci s osvětlovací technikou, s výpočetní technikou atd. Zároveň lidí, kteří mají touhu tyto dovednosti dát do služby Pánu Bohu. Mojí nadějí je, že tito a mnozí další najdou možnost svoje hřivny uplatnit i v církvi resp. v místních sborech. Zároveň vnímám, že tito mladí lidé - stejně jako každý mladý člověk, se dokáží rychle nadchnout a stejně tak rychle ztratit motivaci. O to více potřebují pozitivní vzory. Ne idoly - těch mají kolem sebe víc než dost, ale svědky. Tedy bratry a sestry starší ve víře, kteří jim svým příkladem komunikují, že následování Krista je nejen možné, ale i reálné. S tím totiž souviselo i téma Sjedu. Název byl V napětí. Klíčový text potom pokušení Pána Ježíše. Pointa byla následující: Pokud se rozhodneš následovat Krista, nutně se dostaneš do napětí. Přesto ale následovat stojí za to. Kéž by si toto poselství mohli uvědomit a prožít nejen účastníci setkání, ale každý z nás. David Novák P * O * Z * V * Á * N * Í Na zahradní slavnost neděle od 15. Hodin /zahrada-husova kaple/ Se koná pro děti a rodiče rozlučka s koncem školního roku. Zveme srdečně na odpoledne plné soutěží a her se zakončením opékáním buřtů /ty s sebou/. Pořádá: Klub maminek s dětmi Kapřík Psalo se v třeboňském tisku před 100 lety v Jihočeském obzoru (1908): Bohužel ne všechny dobré nápady byly nakonec realizovány Podnikavý živnostník zdejší p. Ot. Zelenka, majitel válcového mlýna, hodlá zříditi ve městě našem při svém mlýnu elektrárnu, odkudž by jak pro obec k veřejnému osvětlování, tak i soukromníkům do bytů a průmyslových závodů elektrický proud za levnou cenu dodával. Obrátil se v té příčině na městský úřad, aby vyšetřil, kdo a mnoho-li by světel (žárovek) nebo elektrického proudu ku pohonu potřeboval a odebrati mínil. Čardáš se v Třeboni ukázal jako nepřiměřeně temperamentní tanec aneb za co všechno se člověk dostane do vězení Opilec. V úterý zatčen byl policií dráteník János Pupscik, který v opilosti začal na malém náměstí tančiti čardáš, což mělo ovšem za následek velký sběh lidu. před 90 lety v Jihočeském obzoru (1918): Požár, který v Hradečku zuřil týdny, byl veřejností sledován nejen jako katastrofa s velkou škodou, ale také jako senzační záležitost. Obrovský požár kn. Schw. lesů v Hradečku trvá dále, ale jest přičiněním vojska a kn. zřízenců lokalisován. Dnes, kdy uvolněna cesta k Barboře možno přehlédnouti celý rozsah zhoubného živlu. Taková prostora, která nalézá se po pravé straně až k branskému rašeliništi, vyhořela i po straně levé. U borkoviště zasáhl požár celý les až ke Zlaté stoce, kde za ní začínaly lesy branské hořeti. Ale bedlivou hlídkou jak občanů branských, tak vojínů požár v zárodku udušen. Lokalisování požáru umožněno bylo zavodněním čelných stok, účelně lesní správou vybudovaných. Ty naplnily se vodou ze Zlaté stoky, jež byla zahražena a veškerá voda do lesů svedena. Překvapující rychlost s jakou šířil se požár hned po svém vzniku, lze si vysvětliti tím, že uplynulá dvě léta byla naprosto suchá, bez sněhu a bez velkých dešťů čímž citlivá na vlhkost rašelina byla prosta vší spodní vlhkosti a tedy se rychle vznítila Nejkrásnější podívanou poskytuje pohled na požároviště směrem od Zlaté stoky u rašeliniště. Zdá se nám, že vidíme skutečné bojiště, z něhož odtáhlo vojsko. Kouř různobarevný válí se v rozličné hustotě mezi osamělými ohořelými smrčky. Najednou vzplane borovice jako louč a vítr obrací se do lesa. Silný praskot a šumění zvěstují, že zhoubný požár zachvátil další skupinu stromů. Plameny se tlumí, kouř přestává a náhle jak podťaty kácí se dva, tři stromy přes sebe do výhně. Shořely hluboko v zemi kořeny a strom bez opory klesá. Tu vyběhne ožehnutý jelen, tu raněná koza a úzkostlivě se ohlíží na všechny strany. Ani lidu se neleká, jak je plameny zděšena. Příčina požáru není dosud vyšetřena. Jedni soudí, že asi vystěhovalci, kteří byli viděni ten den z lesa vycházeti, odhodili cigaretu, jiní opět, že sám sebou se les vzňal. Blanka Kociánová (red. kráceno) str. 16 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008

3 Z kultury Filmové tipy z kina Světozor Červnový program je přímo nabitý zajímavými filmy, bohatá nabídka dává možnost výběru opravdu každému. Další příjemná zpráva se týká výše vstupného, vysoké odrazující ceny (cca 80,-Kč) jsou minulostí, v červnu je průměr přijatelných 65,-Kč. Stalo se tak díky dalšímu jednání a vstřícnosti distributorů. Za moje favority považuji čtyři následující filmy, jejichž návštěva nepochybně nebude ztrátou času. Venkovský učitel (2-3.června) je v současném tristním kontextu české kinematografie vysoce nadprůměrný film. Nečekejte žádná trapná klišé a laciné efekty, jen skvělý lidský příběh. Hlavní hrdina (Pavel Liška) je mladý učitel přírodopisu, který opustil lukrativní místo na pražském gymnáziu, aby učil na škole kdesi v zapadákově. Nevede ho k tomu žádná naivní touha po venkovském životě, nýbrž útěk před lidmi, svou minulostí a sebou samým. Je totiž homosexuál a hledá nové útočiště, samotu a klid. Zažije však neobvyklý milostný příběh, který vás vezme za srdce, přestože jeho postavy hledají lásku marně. Lovec draků (7-8. června) - pouštění papírových draků patří k nejoblíbenějším hrám afghánských dětí, jedno idilické přátelství dvou kamarádů naruší znásilnění jednoho z nich (skutečná rodina chlapce zkoušela přesvědčit tvůrce k vystřižení této scény). Druhý, hnán výčitkami, že nedokázal svému kamarádovi pomoci, dostane šanci na vykoupení až mnohem později, protože následuje vpád sovětských vojsk. Natáčení probíhalo vzhledem k napjaté bezpečnostní situaci v čínské provincii Kashgar, nicméně s rodilými Afghánci a většina dialogů je v afghánské variantě perštiny. V,, pondělním bijáku navštívíme Město bohů (23.června) - Rio de Janeiro není jen úžasná pláž, karneval, nádherné tanečnice a socha Krista tyčící se nad městem. Cidade de Deus (Boží město) je údajně nejnebezpečnější část Ria. Pro zde žijící děti je snažší vstoupit do některého z drogových gangů, než se pokusit vybřednout z neustálého kolotoče násilí.tvůrci natáčeli přímo v samotném Cidade de Deus a hlavní představitelé jsou skuteční obyvatelé slumů. Režisér prohlásil, že kdyby věděl jak bude nebezpečné pracovat v,,božím městě, asi by s natáčením vůbec nezačal. Náš vůdce ( původní název Vlna, června) - učitel jednoho německého gymnázia se rozhodne během týdenního projektu vyzkoušet pokus, aby studentům přiblížil jak vzniká diktatura, zahájí tak expediment s neočekávanými následky. Žáci hru na autokracii začnou brát vážně, během několika dní se pokrokoví mladí lidé dobrovolně změní ve snadno zmanipulovatelnou masu. Když se situace vyhrotí rozhodne se učitel vše ukončit, jenže už je příliš pozdě. Film je adaptací románu Todda Strassera, který vychází ze skutečného expedimentu z roku 1969 na střední škole v Palo Alto v Kalifornii. Z recenzí vybral a upravil Milan Čada TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008 Jak vypadá Rozladěné dueto? Na nové představení souboru Kajetán Rozladěné dueto jsem šla vlastně hlavně ze zvědavosti. Psala jsem pozvánku na toto představení a při té příležitosti jsem sháněla informace o Kajetánu a o jeho novém kousku. Po setkání s několika členy souboru, jsem věděla, že hru musím vidět na vlastní oči. Neil Simon je jeden z mých oblíbených dramatiků a jeho hry mě vždy velmi pobaví. Jako by chtěl říct, že některé životní situace jsou tak vážné, že se o nich dá mluvit snad jen v legraci. Jak jeho hru zahraje amatérský soubor? Hra v podání třeboňských ochotníků mě velmi pobavila a nadchla. Pana PhDr. J. Psíka pamatuji jako kolegu z loutkového divadla, a tak mě jeho profesionální přístup moc nepřekvapil. Kdo mě mile překvapil (a také mnohokrát rozesmál) byly Erika Suchanová a Petra Žilková. Právě ony hrájí hlavní role dvou přítelkyň, kdy jedna se snaží druhé pomoci zvládnout ztrátu partnera tím, že jí nabídne společné bydlení. A jsou zde ještě další kamarádky, které by rády pomohly a v domě o patro níž žijí navíc dva Španělé Jak vše dopadne? Jděte se na hru podívat, stojí to za to. Text a foto: Ing. Marie Košinová administrátor webu trebonsko.cz Na stránkách se rozuzlení hry nedozvíte, ale najdete zde jak informace o souboru Kajetán, tak i o jiných kulturních aktivitách v Třeboni a okolí. NOVÁ KREV OKOLO TŘEBONĚ Letos přináší symbolicky i reálně novou krev. Tou symbolickou krevní transfúzí jsou interpreti, kteří budou opět po roce usilovat o stále prestižnější cenu Houpacího koně. Reálnou část nové krve pak představuje podpora dárcům krve. Rozhodli jsme se, že všem dárcům krve, kteří předloží průkaz dárce, dáme při nákupu vstupenek slevu 50%, řekl ředitel a dramaturg festivalu Pavel Barnáš a dodal: Nikdo z nás muzikanti, diváci ani pořadatelé neví, kdy bude potřebovat krev. Někdy se trochu zapomíná, že krev se nedá koupit v hypermarketu, ale někdo ji musí darovat. A proto chceme dárce alespoň trochu ocenit. Sleva platí jak pro ceny u pokladny v den akce, tak pro zvýhodněné ceny v předprodeji na našich stránkách Houpací kůň proběhne tradičně na terase pivovaru. Dramaturgie festivalu vybrala z několika set zaslaných nahrávek skupiny: JANANAS, TECHTLMECHTLE, KARPATSKÉ HORKÉ, PAVEL HOUFEK BAND, JAUVAJS, VYHOUKANÁ SOVA, DWOJITÁ VÝZVA. Doplnit je mohou také vítězové Folkového kvítku skupiny First or Last a Jaroslav Smejkal. TRHY v roce 2008 NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ Festival dechových hudeb Okolo Třeboně prázdninový trh Krčínova Třeboň (historické slavnosti) Pivní slavnosti Lázeňská Třeboň (slavnosti lázní) Čochtanova Třeboň (vodnické slavnosti) Rybářské slavnosti Houbařské slavnosti Svatováclavský jarmark Vánoční trhy (nakupování dárků) Program: Divadlo Járy Cimrmana je v neděli od 19. hod. Jinak připravujeme : bratři Ebenové a hosté Jan Nedvěd a hosté Magdalena Boukhemisová str. 17

4 SOU rybářské Dne byl v Divadle J.K.Tyla v Třeboni slavnostně předán řediteli školy čestný název: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň. Slavnostního předání se zúčastnil hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník, starosta města Třeboně PaeDr. Jan Váňa, zástupci odboru školství Krajského úřadu Bc. Hana Šímová a Ing. Martin Zdvořáček, Ing. Hana Hricová, ředitelka Okresní agrární komory České Budějovice a Ing. Jan Hůda, ředitel Rybářství Třeboň Hld., a.s. Ing. Karel Vávře, ředitel SOUr, převzal z rukou nejpovolanějších - od Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, kterého ztvárnil M. Hule, - listinu s čestným názvem školy. Slavnostního předávání se zúčastnili i pozvaní pedagogové a studenti z třeboňských škol a okolí. Zároveň byla oficiálně zahájena soutěž v odborných rybářských vědomostech a dovednostech s mezinárodní účastí. Soutěž trvala 2 dny, od do a zúčastnilo se jí celkem 5 družstev. Ve středu proběhly poznávací testy druhů sladkovodních ryb, vodních rostlin a zooplanktonu v latinských názvech. Ve čtvrtek probíhala praktická část oprava poškozené sakoviny, zpracování ryb, jízda lodí s tyčkou, hod vrhací sítí na cíl a lov ryb na udici. Disciplíny se odehrály na rybníku Svět, na sádkách v Třeboni a v prostorech SOUr. Na prvním místě se po vyrovnaných výkonech umístilo družstvo SOUr Třeboň ve složení: Jan Loveček (3. ročník ), Jiří Mokrý a Pavel Zach (2. ročník ). Na druhém místě se umístilo družstvo SOU lesnické a rybářské ze Bzence a na třetím místě Spojená škola Mošovce ze Slovenska. Dalšími účastníky soutěže byla SRŠ a VOŠ Vodňany, Spojená škola ZSŠPo Ivanka pri Dunaji a střední škola z Taty v Maďarsku. Zástupci soutěžních družstev si prohlédli i město Třeboň, navštívili výstavu Krajina a lidé a prohlédli si prostory třeboňského pivovaru. V posledním dubnovém týdnu začal na naší škole seriál přednášek na téma Péče o mokřady a vodu v krajině. Přednášky probíhají v rámci projektu Síť environmentálních a informačních center pro péči o mokřady a vodu v krajině, na kterém se naše škola podílí. Hlavním koordinátorem je firma Enki, o.p.s. Přednášky poběží do konce letošního školního roku a navštíví je žáci jednotlivých ročníků. Přednášejícími odborníky na problematiku vody v krajině, která se nás silně dotýká, jsou např. RNDr. I. Přikryl, RNDr. R. Faina, RNDr. J. Pokorný. Podrobnější informace o naší škole naleznete na: Mgr. I. Trembulaková, Ing.L.Možíš ZŠ Sokolská 1zs.mesto-trebon.cz Přijímací řízení V letošním školním roce se z 5. ročníků dostalo na osmileté gymnázium osm žáků. Žáci z 9. ročníků byli díky letošnímu systému všichni přijati v 1. kole přijímacího řízení na základě prospěchu v 8. a 9. ročníku. Na uměleckých školách budou studovat 4 žáci, v ostatních maturitních studijních oborech pak 30 žáků a 11 žáků je přijato do učebních oborů. Podrobnější přehled veškerých aktivit školy včetně bohaté fotogalerie naleznete na webových stránkách školy (red. kráceno) Mgr. Radka Škulaviková Z přírody a zahrad Třeboňska Milovníci vzácných stromů již jistě zaregistrovali, že vzácný strom sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum), přivezený z botanické zahrady v Praze Tróji a vysazený zahradníky v čele s J. Marešem v areálu Lázní Aurora, musel být z důvodů výstavby parkoviště přesazen. Přesazením tohoto asi 15letéhostromu byl p o v ě ř e n dendrolog B. Chadt, který jej jak nejšetrněji to b y l o možné, zasadil do středu louky mezi restaurací Rondo a hotel Bohemia Regent. Držme palce, aby vzácný strom toto přesazení snesl, znovu zakořenil a vyvíjel se do krásy a velikosti v novém prostředí. šh Opěnka měnlivá (Kuehneromyces mutabilis (Fr.)Sing. et Smith) Od května až do zimy můžeme na pařezech listnatých stromů nacházet velké trsy opěnky měnlivé. Jsou to houby střední velikosti, dříve byly považovány za šupinovky. Klobouky jsou rezavě hnědé, medové, s vyhrblým středem klobouku. Při vlhkém počasí mají klobouky u okraje tmavší pás, který při suchém počasí zmizí (v atlase se můžeme setkat s pojmem hygrofánní klobouk). Lupeny jsou hnědavé, později rezavé od výtrusného prachu. Třeň plodnice je poměrně tenký, pod kloboukem hladký až k prstenu, pod prstenem jsou na třeni jemné šupinky, spodní část třeně je tmavě hnědá až černohnědá. Houby voní velmi příjemně, jsou chutné i v kuchyni. text a foto L. Kotilová Pojďte s námi hodnotit krásu zahrádek Zahrádkáři zvou všechny zájemce o hodnocení estetického a druhového uspořádání předzahrádek, balkónů, teras a oken, aby se účastnili pochůzek naší odborné skupiny, v čele s členkou Meškanovou. Začínáme v obci Nová Hlína a další naše hodnotící exkurze (místo a čas) zájemci najdou v naší skřínce na Domu zahrádkářů (proti kostelu). Všem zainteresovaným budeme vděčni i za jejich typy či upozornění na krásu a estetiku uvedených objektů, vhozením lístku s údaji o těchto objektech v Třeboni a okolí, do poštovní schránky u vchodu do domu. Idea soutěže Za třeboň krásnější zůstává stejná, jako před 45 lety, kdy ji vyhlásilo tehdejší vedení ZO ČZS s vedením města Třeboně. Za dobu trvání soutěže (zvláště po r. 1989) exteriéry našich domů výrazně zkrásněly a stále více přispívají k lepšímu obrazu lázeňského města. Výbor Z0 ČZS. str. 18 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008

5 Třeboňské lázně Bertiny lázně slaví 125. narozeniny Pondělí 19. května uplyne 125 let od slavnostního otevření Bertiných lázní v Třeboni, ale malá rodinná oslava se konala již 8. května, a to za přítomnosti řady čestných hostů, které ředitel lázní Jaroslav Bican seznámil s novodobým vývojem a perspektivním výhledem třeboňských lázní. Zajímavosti z historie a vzniku jak lázeňství, tak vlastních Bertiných lázní přítomným hostům povyprávěla historička Jiřina Psíková a spokojenost se současnými ekonomickými výsledky vyslovil zástupce majitele Bertiných lázní i Lázní Aurora starosta města Jan Váňa. Po nutných, ale nikoli nudných formalitách, se přistoupilo ke křtu knihy Průvodce lázeňského hosta Třeboní, jejíž autoři básník a spisovatel Miroslav Hule a fyzioterapeut Marek Zeman připravili druhé, rozšířené a přepracované vydání této publikace. Kdo čekal decentní pokropení šampaňským, byl zklamán. Už přítomnost spolumajitele společnosti Fruko-Schulz Vladislava Blechy, který byl oděn celý v černém, ledacos naznačovala. Kniha byla pokřtěna Černým zlatem, což je nový alkoholický nápoj z produkce Fruko-Schulz, který je však výhradně určen k distribuci v lázeňských domech Berta a Aurora. Tento nápoj, jehož základem je kvalitní vodka a doplněna o rašelinový extrát, byl speciálně připraven pro tento den, tedy při příležitosti 125. narozenin Bertiných lázní a křest výše uvedené publikace. Na slavnosti nechyběl třeboňský sběratel Jan Fanta se sérií deseti historických pohlednic a speciálním kulatým razítkem připomínajícím dnešní výročí. Na břehu Růžového jezírka pak byl připraven malířský stojan s několika zvětšeninami historických obrázků jak Třeboně, tak Bertiných lázní. Za příjemných tónů lázeňské skupiny SONO si pak pozvaní hosté vychutnávali sváteční odpoledne a pochutnávali na Černém zlatě. Bertiny lázně v Třeboni založil zdejší učitel Václav Hucek, který v roce 1869 zakoupil pozemek u Zlaté stoky, na němž později vystavil nynější lázeňský dům, později pojmenovaný po jeho dceři Bertě. Původně zde stál taneční sál s hostinským zázemím v podobě zahradní restaurace. V září roku 1881 však tento objekt nechal strhnout a začal s výstavbou lázní. A jak uvádějí Miroslav Hule a Marek Zeman ve své knize Průvodce lázeňského hosta Třeboní: Tehdy mu byly nápomocny nejen stavitelské podniky, ale i přání a nápady jeho dcery Berty (ta předčasně zemřela ve svých 30 letech v roce 1887). Od položení základního kamene až po kolaudaci v roce 1882 uplynul pouhý rok. Poté následoval zkušební provoz a oficiální otevření se konalo 19. května Dlužno dodat, že Hucek se shledal i s přízní schwarzenberské vrchnosti, korunované i bezplatnou těžbou rašeliny pro lázně v lokalitě Vimperky v západním cípu rybníka Svět. Později však manželé Huckovi díky svému pokročilému věku nestačili stoupajícím nárokům a v roce 1909 převedli lázně na neteř Rozálii Vlčkovou. V roce 1935 lázně zakoupilo město, které prakticky okamžitě přistoupilo k jejich velké přestavbě, jejíž součástí bylo například zavedení vodovodu. Největší podíl na rozsáhlé rekonstrukci měl tehdejší starosta František Adam a vodohospodář Jindřich Šiman. Slavnostní znovuotevření lázní se konalo 30. června Období 2. světové války se nikterak nedotklo účelnosti a prosperity lázní a po osvobození došlo k rozšíření nových procedur, hlavně o celkové masáže a jehličnaté (jódové) přírodní koupele. V roce 1949 přešly lázně z majetku města pod Správu československých lázní a zřídel. V roce 1957 dochází ke vzniku Jihočeských lázní s ředitelstvím v Třeboni. Během let 1959 až 1964 dochází k velké modernizaci a rozšíření. V tu dobu mají lázně k dispozici již 130 lůžek a také kapacity pro ambulantní péči o příchozí klienty. Do majetku města se Bertiny lázně vracejí po roce 1989 (rozhodnutím Fondu národního majetku ze dne 1. září 1992 na základě privatizačního projektu). Od roku 1995 zde začíná obrovská přestavba, kdy je rozšířena ubytovací kapacita, rekonstruovány slatinné provozy, vybudován bazén, moderní restaurace sportovní hřiště apod. Během deseti let zde bylo proinvestováno přes 166 milionů korun. V době vzniku Bertiných lázní se zde vystřídalo pouze 27 pacientů za rok. Dnes toto číslo přesahuje 9000 a mezi klienty najdeme i významné české sportovce, manažery, politiky, herce a zpěváky, kteří si v Bertiných lázních dávají dohromady svá těla po náročných sezonách, nebo si sem přijedou jenom odpočinout a načerpat další síly. Bližší informace: tel.: ; TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008 Peloidy a peloidní extrakty Dne probíhala v Nových Hradech v Hotelu Rezidence odborná část konference na téma peloidů a peloidních extraktů. Akce probíhala za účasti a pod záštitou náměstka hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Vladimíra Pavelky a Mgr. Vladimíra Hokra, starosty Města Nové Hrady. Hlavním organizátorem celé konference byl se svým týmem pan doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D, vedoucí Pracoviště klinické farmakologie Nemocnice Č. Budějovice, který se otázkou peloidů a jejich léčebnou kvalitou i účinky dlouhodobě zabývá. Proto jsme mu položili několik otázek na diskutované téma. Pane docente, co to vlastně jsou Peloidy a kde se u nás vyskytují? Peloidy jsou organogenní a minerogenní sedimenty, používané v lékařství. Označení pochází od řeckého slova, pojmu pelos bahno. Základní rozdělení peloidů je jejich členění na humolity a bahna.humolity obsahují více nežli 30% organických látek a dělíme je dále na rašeliny, slatiny a slatinné zeminy. Naproti tomu bahna jsou takové peloidy, které obsahují méně nežli 20% organických látek. Naše země je na peloidy poměrně bohatá a jejich výskyt je jedním z rozhodujících faktorů pro postavení naší republiky jako lázeňsky významného státu. Hlavními oblastmi s výskytem peloidů jsou u nás Slavkovský les, Krušné hory, Jizerské hory, Šumava, k ní přiléhající oblast Vitorazka a Novohradských hor představující přechodovou zónu, přesahující politické hranice zemí a států. Tato zóna přesahuje do Rakouska a klimatologické, hydrologické a další přírodní podmínky v ní jsou poměrně podobné. Veřejnosti je poměrně známé využití peloidů jako slatinných koupelí a slatinných zábalů. Nyní se stále častěji setkáváme s pojmem peloidní extrakt a to i v nabídce procedur třeboňských lázní. O co se vlastně jedná a jaké má taková koupel z peloidního extraktu výhody, nebo účinky? Historicky inspirovány praktickým užíváním přírodních slatinných výluhů představují extrakty poměrně novou, dynamicky se rozvíjející formu léčebného využití peloidních látek. Používají se formou přísady peloidního extraktu k vodní koupeli, případně po zředění vodou k přípravě zábalu. Nejvyššího rozšíření docházejí právě ve formě celkových koupelí. Peloidní extrakty aplikované formou přísadové vodní koupele mají mechanické a termofyzikální účinky koupele vodní. Podávají se za podmínek totožných jako léčebné teplé koupele obecně, tj. trvání aplikace minut, teplota media C. Postrádají však specifické mechanické (hustotu) a termofyzikální vlastnosti původního humolitu. Tato relativní nevýhoda peloidního extraktu vůči klasické peloidní proceduře je vyvažována dvěmi značnými výhodami, které mají významné dopady jak léčebné, tak ekonomické. Co se týče léčebných účinků, mají koupele s peloidními extrakty větší potenciál k plnému využití chemických účinků, tedy zejména účinků huminových kyselin. Obecně lze říci, že čím menší je obsah pevných částic v koupeli, tím větší jsou zřejmě její chemické účinky. Co se týče ekonomických aspektů, jsou koupele s peloidními extrakty extremně nenáročné na technické vybavení. Lze je provádět v jakékoliv vaně, v typech sanitárních materiálů odpovídajících běžné občanské vybavenosti. Zejména čiré vodní peloidní rašelinné extrakty, jejichž typickým příkladem jsou produkty RosenSPA hnědá a RosenSPA zelená (PELOIX), umožňují nenáročné používání a nenáročnou jednoduchou očistu a údržbu vany po koupeli. Co do indikací, jsou koupele s peloidními extrakty rovnocenné klasickým peloidním procedurám a používají se zejména při onemocněních pohybového aparátu, onemocněních nervových, kožních a gynekologických. Relativně vyšší chemické účinnosti peloidních extraktů oproti peloidu s plným obsahem pevných částic se přičítají i příznivé účinky takovýchto přípravků na obranyschopnost, imunitu u člověka. Tato výrazná chemická účinnost je zřejmě podkladem pro stále se rozšiřující i celkové, systémové perorální podávání podobných přípravků. V třeboňských Bertiných lázních probíhala, nebo stále probíhá ověřovací studie účinků slatinných extraktů. Je možné sdělit čtenářům tohoto článku nějaké závěry, či výsledky hodnocení účinnosti? Jedním směrem hodnocení účinků, zejména u onemocnění pohybového aparátu, je vyhodnocování analgetického účinku. Druhou cestou, která umožňuje celostní vyhodnocení výsledků léčebných intervencí je hodnocení kvality života, zejména v konceptu HRQoL Health Related Quality of Life, který hodnotí 8 oblastí. Koncept HRQoL jsme využili v Bertiných lázních pro sledování 5842 pacientů, klientů s postižením pohybového systému. Zaznamenáno bylo významné zlepšení, které je průkazné v oblastech Fyzické funkce, Fyzického omezení rolí, Emočního omezení rolí, Fyzických a emočních omezení sociálních funkcí, Bolesti, Vitality a Mentálního zdraví.v současnosti provádíme sledování 100 osob, pacientů klientů, kteří absolvovali klasickou balneotherapii v třeboňských lázních a u kterých podáváme v následnosti peloidní extrakty ve formě domácí léčby vanovými koupelemi. V závěru roku 2006 a v průběhu roku 2007 jsme na pilotní skupině 100 osob systematickým podáváním koupelí s použitím peloidního extraktu RosenSPA hnědá (účinná látka PELOIX) v počtu 12 aplikací dokumentovali zlepšenou kvalitu života ve všech 8 doménách, při srovnání s evropskými standardy. Mají tedy podle vás peloidní extrakty praktickou využitelnost? Peloidní extrakty jsou významným doplňkem palety existujících možností intervence. S ohledem na jednoduchost aplikace a nenáročnost na technické vybavení (celková koupel v normální koupelnové vaně) jsou ideální pro domácí aplikaci jak v prevenci, tak v podpůrné léčbě u všech výše uvedených stavů. Marcel Hule str. 19

6 Linka 156 Vážení cyklisté, z důvodu, že se v Třeboni každoročně zvyšuje počet cyklistů, kteří nerespektují zákon, rád bych všechny upozornil, aby byl dodržován. Nejčastěji je porušováno, že cyklisté jezdí na kolech po chodnících, kde nesmí. Nepoužívají cyklistické stezky, které jsou povinni používat. Na kruhovém objezdu cyklisté nerespektují přechod pro chodce, který musí se svým kolem přejít. Ze strany Městské policie budou prováděny častější kontroly. Přestupky cyklistů může Městská policie řešit na místě v blokové řízení do výše 2000 Kč. Tohoto oprávnění bude využívat k výchově a usměrnění cyklistů. Karel Zwicker Městská policie Třeboň Ve večerních hodinách řešila hlídka Městské policie v Nové Hlíně případ oznámení, že na poli za domem běhají koně a likvidují zaseté obilí. Obě strany se na místě domluvily na náhradě škody a přestupek byl vyřešen blokově. Téhož dne bylo šetřeno sprejerství na mostě v Nové Hlíně, na mostě byly nastříkány nápisy. Dále bylo hlídkou Městské policie zjištěno, že jsou ve vsi postříkány i některé dopravní značky. Hlavně ze směru od hlavní silnice do vsi. Kontaktována Policie ČR, která dále řešila. Téhož dne večer ve hod. oznámil na linku 156 neznámý řidič, že po přeložce se pohybuje muž v silně podnapilém stavu, který zastavuje projíždějící vozidla a pohybuje se po celé šířce vozovky. Hlídka Městské policie na místě zjistila silně podnapilého 25letého muže, který odmítl spolupracovat se strážníky. A proto byl za pomocí odváděcích chmatů služebním vozem převezen na místní oddělení Policie ČR ke zjištění totožnosti. Věc byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu. V pondělí dne v hod. zjištěny na přední straně nádražní budovy sgrafitti. Provedení je žlutooranžové s nápisem DINGO - odpovídající čmáranicím na starém mostě v Nové Hlíně. Pořízena fotodokumentace. Došlo k poškození fasády nádražní budovy fixem. Dále řeší Policie ČR. V odpoledních hodinách dne řešila hlídka Městské policie společně s hlídkou Policie ČR silně podnapilého 34letého muže, který jel svým vozem z Trocnovského náměstí směrem na Světskou hráz. Dále řeší Policie ČR. Následující den ve hodin oznámil na linku 156 zaměstnanec marketu, že jim z obchodu utekl muž bez placení. Podle popisu byl dvaapadesátiletý muž strážníky zadržen a předán k dalšímu řešení Policii ČR. Dne ve hodin bylo oznámeno na linku 156, že na Tyršáku u Zlaté stoky kouří nezletilá mládež. Hlídka Městské policie na místě zastihla přestupce, a bylo dále řešeno s prodejcem cigaret i s rodiči mladistvých. Během kontroly místních restaurací byla hlídkou Městské policie přistižena sedmnáctiletá dívka popíjející pivo. Šetřením byl zjištěn 26letý přestupce, který byl řešen blokovou pokutou. V pátek 30.dubna oznámil na linku 156 občan obce Branná, že na Kopaninách se pohybuje skupinka osob vietnamské národnosti se zbraní, asi pytlačí. Hlídka Městské policie na místě zklidnila situaci. Bylo zjištěno, že některé osoby jsou zraněny. Za přítomnosti Městské policie již k dalšímu napadení osob nedošlo. Byla přivolána Rychlá záchranná služba a Policie ČR, která případ dále řeší. Ve sváteční čtvrteční den v čase 2.33 hodin byl zaznamenán kamerovým systémem na Žižkově náměstí přestupek proti veřejnému pořádku. Neznámý muž vyhazoval květiny zasazené v ozdobném květináči. Dále byl zjištěn jiný muž, jak odnáší uzamčené kolo z kolostavu před Hernou směrem ke Svinenské bráně. Hlídka Městské policie zjištěné poznatky na místě předala na správní orgán k dalšímu řešení. V neděli po jedné hodině ranní požádal občan o řešení rušení nočního klidu. Na hrázi rybníka Svět hraje někdo na bubny. Hlasité bubnování je ruší ve spánku. Hlídka Městské policie zjistila skupinu osob u sochy Jakuba Krčína. Tři osoby hrály na bubínky. Osoby byly řešeny za porušení nočního klidu a vykázány z místa. Dne krátce po půlnoci byli operátorem kamerového systému na Žižkově náměstí spatřeni dva mladíci jak přemístili kolostav před vchod do Herny, z okrasného květináče trhali květiny, močili v centru města a později se dopustili dalších přestupků. Bylo zjištěno, že se jedná o dva bratry z Moravy, kteří odmítli přestupky řešit na místě. A proto byl případ postoupen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení. Ve středu v 9.19 přišla na služebnu Městské policie osmapadesátiletá paní, léčící se v lázních, se stížností na vietnamského prodejce. Reklamovala zakoupené plavky, které po krátkém použití změnily barvu a způsobily jí nepříjemné svědění na kůži po celém těle. Hlídka Městské policie spor reklamace vyřešila. Dne V čase 2.09 na linku Městské policie 156 volal občan, že má opět problém s vrchním, který ho napadá a odmítá mu vyplatit výhru z automatu.na místě zjištěno že oznámení se zakládá na pravdě. Jedná se o osobní spor mezi obsluhujícím personálem a oznamovatelem. Během řešení uvedené věci se oba navzájem slovně napadali. Výhra vyplacená v plné výši. Obě osoby poučeny o způsobu podání návrhového přestupku k projednání na příslušný správní orgán. str. 20 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008

7 Řádková inzerce Prodám byt v Třeboni v os. vlastnictví, 1. patro, 85 m2, po rekonstrukci. Tel.: Prodám dr. Byt 1+1 v Třeboni U Francouzů. Tel.: Prodám starší ročníky časopisu Vesmír. Tel.: (večer). Prodám dětský kočárek Asami vč. kárky, autosedačky a ostatního příslušenství, pův. cena ,-, nyní 9000,-. Tel.: Prodej vodních a pobřežních rostlin pro jezírka. Tel.: Prodám stavební vrátek a 250 HURDIS /120/25/. Tel.: (večer). Prodám tiskárnu Canon BJC-240 Color bubble jet printer za cenu nové cartridge 700Kč. Tel.: Prodám terárium 0,50x0,80m. Tel.: Mladá matka se synem koupí byt 2+1 v Třeboni. Tel.: Sháním časopisy, déčka, speciály Abc. Tel.: Bažantnice Prátr Třeboň přijme 2 důchodce (nejlépe manželský pár-není podmínkou) na nepravidelnou výpomoc při krmení bažantů na období květen září Zn. spolehlivost. Tel.: Nabízím překlady do chorvatštiny na cesty. Tel.: Hledám spolehlivou paní na výpomoc při úklidu domu u Třeboně. Auto výhodou. Tel.: SPOĕÍCÍ ÚÿET SPOĕÍCÍ ÚÿET - OD KVćTNA NOVÝ PRODUKT S BEZKONKURENÿNÍM ZHODNOCENÍM DENNć SPLATNÝCH PENćZ Přijmu brigádníky (studenty) na parkoviště. S. Koranda tel.: Vyměním městský byt v Táboře 2+1 s balkonem za byt v Třeboni. Tel.: Pronajmu byt v Třeboni, (po 19 hod.) Tel: Praha Třeboň, vyměním byt v P10 (obecní) za byt i nemovitost, ev. doplatím nespěchá, ihned volný, zděný. Tel.: ,72% VÝHODY:»»»» peníze kdykoliv k dispozici = žádná výpovčdní lhĥta chytré a individuální nastavení úþtu dle Vašich pĝání a potĝeb možnost ovládání úþtu pĝes Internetbanking vedení úþtu ZDARMA Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Dukelská 134/I TĜeboĖ telefon: TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008 str. 21

8 Upozornění: V termínu června 2008 bude z důvodu pravidelné údržby uzavřen bazénový komplex. BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ od 17. dubna 2008 nově nabízejí odpolední nabídku procedur Každý čtvrtek, pátek a sobotu od hodin Objednávky na tel.: Procedura Kč/min Koupel ve slatinném extraktu RosenSPA 270/30 - léčivý účinek rašeliny - uvolnění stresu - úprava poruch spánku - regenerace po sportu a fyzické námaze Novinka! Perličková koupel 230/30 Bylinná koupel 230/30 Květinová koupel 380/30 Podvodní masáž 270/30 Ruční masáž 290/30 Hydro-jet 70/8 Sigoroll 50/20 INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÁ VÝUKA NJ (dospělých i dětí) Doučování 1 a 2. stupně Mgr. Jana Boušová GENERALI Pojišťovna a. s. hledá obchodní zástupce z důvodu rozšiřování služeb a péče o stávající klienty pro oblast Jindř. Hradec, Třeboň, Lomnice n. L. Kontakt: p. Janečková, tel.: Informace na tel.: , Nabídka platí i pro stávající lázeňské hosty. str. 22 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008

9 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Dukelská 134/I T ebo telefon: TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008 str. 23

10 Odpolední procedury NOVINKA! ODPOLEDNÍ PRODEJ PROCEDUR NA LÁZNÍCH AURORA OD ČTVRTEK SOBOTA Procedura Cena (KË) Koupel ve slatinnèm extraktu 270,- 30 min. celkov Ëas (15 min. koupel, 15 min. such ovin) KvÏtinov koupel 380,- 30 min.celkov Ëas (15 min. koupel, 15 min. such ovin) Kombinovan koupel (perliëka s bylinkami) 240,- 30 min. celkov Ëas (15 min. koupel, 15 min. such ovin) PivnÌ koupel 270,- 30 min. celkov Ëas (15 min. koupel, 15 min. such ovin) RelaxaËnÌ mas û Ë steën 290,- 30 min. celkov Ëas (25 min. Ëist Ëas mas ûe) RelaxaËnÌ mas û celkov 550,- 60 min. celkov Ëas (50 min. Ëist Ëas mas ûe) PodvodnÌ mas û 270,- 30 min. celkov Ëas (20 min. Ëist Ëas mas ûe) OBJEDNÁVKY: Infocentrum: tel Recepce: tel Objednávkový formulář na Lázně Aurora s.r.o. Lázeňská Třeboň Najdete zde dvě bowlingové dráhy, kulečník, šipky a široký sortiment nápojů. Cena: 200 Kč/dráha/hodina Otevřeno každý den Lázně Aurora s.r.o. Lázeňská 1001, Třeboň Tel.: , str. 24 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008

11 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008 str. 25

12 Zpravodaj města Třeboně Vychází 1x měsíčně. Vydává Informační a kulturní středisko města Třeboně. Redakce: Masarykovo nám. 103, Třeboň, šéfredaktor: P. Karpíšková (pk), tel.: , , Elektronická podoba novin IČO: , ev. č. MK ČR E Redakční rada: M. Čada, Š. Husák (šh), A. Kohoutová (ako), L. Kotilová (lk), J. Psíková (jp) a J. Císař Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být totožné s názory redakce. Předem nevyžádané materiály nevracíme. Jména autorů článků jsou k nahlédnutí v redakci. Anonymy nebudou otištěny. Příjem příspěvků: , disketa, CD a výtisk. Povoleno Českou poštou v Č. Budějovicích, j. zn.: P-2507/95 ze dne Tisk: RAIN tiskárna Jindřichův Hradec Uzávěrka příštího čísla: 19. června 2008, do hod. Náklad: ks. Cena: 10 Kč str. 26 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008

13 Sport TJ Slovan Břilice Dne se konal v J. Hradci turnaj fotbalových přípravek E-ON ČR Junior Cup 2008 Turnaje se účastnil i tým Slovanu Břilice starší přípravka. Přípravka Slovanu Břilice se v nabité konkurenci osmi týmů neztratila. Bez ztráty bodu se probojovala do finále turnaje. Finálovým soupeřem Slovanu Břilice, byla přípravka Slovanu J. Hradec. Týmu, s mnohonásobně lepším zázemím a hráčskou základnou, byl Slovan Břilice zdatným soupeřem. V řádné hrací době skončil duel nerozhodným výsledkem 1:1. V penaltovém rozstřelu byl úspěšnější Slovan J. Hradec. Slovan Břilice tak zaslouženě obsadil druhé místo. Kromě tohoto umístění, získal Slovan Břilice i ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje, kterým byl vyhlášen Michal Hofman a cenu pro nejlepšího střelce turnaje, kterým se stal Martin Průcha. Uvedené výsledky svědčí o kvalitní práci trenérů a realizačního týmu Slovanu Břilice. Úspěchy budou pro mladé hráče jistou motivací a příslibem pro získání dalších sportovních úspěchů. Petr Michal E-ON ČR Junior Cup Slovan Břilice starší přípravka r Stojící řada zleva : Ondřej Michal, Jan Tlačil, Michal Huboňa, Martin Průcha, Lukáš Tůma, trenér Luděk Čábela, není přítomen trenér ing. Jan Kubata. Sedící řada zleva : Jaroslav Samec, David Bártl, Michal Hofman, Filip Radosta, Jan Kubata, Filip Čábela. Oddíl házené Třeboň pořádá Turnaj v nové hře 4+1. O co jde?? Je to zjednodušená forma házené. Turnaj by se měl konat 14. června 2008 na Masarykově náměstí od 8.30 hodin. V případě nepočasí se turnaj přesune do KKS Roháč. Mohou se zúčastnit všichni daných ročníků, název si můžete určit dle, ulic, nebo zvířat, vše záleží na Vaší fantazii. Trenéři mohou být z řad rodičů. Družstvům, která nebudou mít stejné oblečení, budou zapůjčena rozlišovací trička. Turnaj pro město zúčastní se družstva ulic, sídlišť, náměstí, nebo přilehlých vesnic 2.1 družstvo musí mít minimálně 6 hráčů 3.1 čtvrť, část města může mít libovolný počet družstev 4. družstva mohou mít jakékoliv názvy a přibližně stejnou barvu trika, nebo dresy 5. mohou startovat ročníky , , 6. družstva mohou být smíšená ( chlapci i dívky) PRAVIDLA 1. systém házené bez driblingu 2. smí se udělat jen 3 kroky 3. nesmí se překročit určené brankoviště 4. hraje se pěnovým míčem 5. za jakýkoliv faul je hráč vyloučen na 1 minutu, ale místo něj může hrát jiný hráč. 6. hrací doba dle přihlášených družstev Odměny si odnese každý. Přijďte si zasportovat, udělat něco pro své zdraví a zdraví vašich dětí. Karel Petržala TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008 str. 27 Produkt_91x145.indd :00:13

14 Sport Veslování Koncem dubna se naše posádka juniorek zúčastnila kontrolních závodů na dvojce bez kormidelnice. Blanka Šindlerová měla problém se zádama a tak si první místo odvezly stejně jako na dlouhé trati soupeřky (Beroun, Slávia). Na mezinárodní regatě v Brně v polovině května vyzkoušeli trenéři čtyřku bez kormidelnice (v sestavě našich dvou nejlepších dvojek). Ve finále se naše nejlepší čtyřka umístila na 4. místě v čase 7:25,23 za veslařkami Rakouska (7:15,06), Maďarska (7:19,20) a Německa (7:21,54). Na dvojce bez kormidelnice naše posádka ve finále nestartovala. Na osmě si Šindlerová s Janátovou zaveslovaly s pražskými kolegyněmi z Bohemians a Smíchova a obsadily v české konkurenci druhé místo. lk Horská kola Pro Z BIKE TEAM Třeboň začala závodní sezona 1. května 2008 v Mnichovicích u Prahy. Na 50 km trati si nejlépe vedl v kategorii do 18 let Matěj Novotný a s časem 2:26:57 obsadil osmé místo (z 33 závodníků). V dalším závodě, který se jel 17. května 2008 v Prachaticích, si opět nejlépe vedl na 42 km trati v kategorii do 18 let Matěj Novotný, kdy čas 2:15:16 stačil na 20 místo z 33 závodníků. V mladších žácích nezklamal Pavel Horák a s přehledem dojel na technicky náročné trati na 2. místě z 11 závodníků. Ve starších žácích šlo zatím jen o sbírání zkušeností, při kterém si nejlépe vedl Dan Koktavý se 7. místem ze 13 závodníků. Jiří Kubička JACHTING Na rybníce Bezdrev se sjeli státníci z celé republiky k pohárovému klání. Třeboňská posádka Tobolka Gardavský skončila na velmi pěkném 4. místě z celkového počtu 19. KOPANÁ ODDÍL HÁZENÉ -POŘÁDÁ Tábor pro všechny děti, které se chtějí hýbat, hrát si anebo se něco naučit. TERMÍN Tábor se bude konat na sportovišti Tyršův stadion, sportovní hale a v přírodě. Tábor je zaměřen na fyzickou přípravu, pohyb, množství her, házenou, ale i jiné doplňkové sporty. Možnost ubytování i stravování (není podmínkou), ceny budou přizpůsobeny dle těchto požadavků. PŘIHLÁŠKY: do na mob: nebo mailem DIVIZE Třeboň Karlův Dvůr 1:2 /0:1/ Domácí dokázali vyrovnat nepříznivý stav z prvého poločasu a již se zdál, že duel skončí dělbou bodů. V 91. minutě nedokázal Houdek proměnit vyloženou šanci a hosté z protiútoku získali plný počet bodů. Porážka domácích byla tak velmi nešťastná a lze říci, že nezasloužená. Družstvu chyběl zraněný Vohák. Branky: Brozman, 200 diváků Prachatice Třeboň 4:1 /2:0/ V Prachaticích se hrál pohledný fotbal, hosté přijeli s útočnou a otevřenou hrou. Domácí byli o aktivnější, ale především produktivnější v zakončování útočných akcí. Příchod Dedaje znamenal pro Třeboň určité oživení hry, ze tří gólovek využil pouze jednu v 80. minutě. Rozhodčí: Hajšman, 150 diváků Třeboň Vejprnice 1:1 /1:0/ Soupeř byl už z počátku aktivnější, ale stačil první útok domácích a Dedaj z trestňáku přivedl domácí do vedení. Hosté nechali několikráte vyniknout domácího gólmana Skálu, čtyři minuty před koncem byli za svou iniciativu odměněni vyrovnávacím gólem. Rozhodčí: Koval, 150 diváků Votice Třeboň 1:3 /1:2/ Hosté přerušili sérii několika zápasů bez vítězství. Zápas ovlivnila 4. Minuta, kdy byl vyloučen domácí hráč za faul na třeboňského Sedláčka. Hrálo se průměrné utkání, ve kterém měli Třeboňští několik slibných akcí, které však nedokázali plně zužitkovat. Branky: Lavička, Brozman, Sedláček, rozhodčí Dusík, 200 diváků HÁZENÁ EXTRALIGA MUŽI skupina o udržení Třeboň Hustopeče 31:22 /11:5/ Důležité utkání v boji o setrvání v naší nejvyšší soutěži zvládli domácí, když si vytvořili rozhodující náskok již v 1. poločase. Bylo to především zásluhou dobré zónové obrany v čele s brankářem Jarešem. Hosté svou hrou zklamali a svým výkonem potvrdili, že tato soutěž je nad jejich hráčské možnosti. Branky: Mráz 11, Bicek 6, Mošovský 4, diváků 250 Bystřice p.hostýnem Třeboň 25:20 /10:7/ Hosté sehráli špatné utkání, hráči si neuvědomili, že extraliga není dosud zachráněna a jejich přístup k zápasu byl velmi laxní. Obranná fáze opět děravá, ale i v útočné fázi nehráli to, co se nich očekávalo vedení družstva trenér Petržala a jeho asistent Jordák. Branky: Mošovský 5, Šulc 4, Mráz 3, Kubík, Bicek 2, Kejval, Marek, Vitha, Farka 1 Rozhodčí: Padevěd, Kohout, diváků 300 Třeboň Kopřivnice 31:22 /18:10/ Domácí tímto zápasem rozhodli, že extraliga v Třeboni bude i v příštím roce. Hosté, již zachráněni, přijeli bez svého kanonýrka Jiřího Gřese, kterého extřeboňák Rachač, hostující z Karviné, nenahradil vzhledem k přetrvávajícímu zranění. Kopřivnici sice patřil začátek střetnutí, ale ten domácí brzy zlikvidovala a na hřišti existovalo od 10. Minuty pouze jedno družstvo. Trenér hostí Bartoň na tiskovce prohlásil, že jeho družstvo podalo ostudný výkon. Branky: Mošovský 11, Bicek 6, Kubík 4 Rozhodčí: Skružný, Kavulič, 250 diváků Hustopeče Třeboň 37:22 /21:10/ Hosté měli velmi dobrý začátek, prvé tři minuty a stav 3:0! Poté však převzali otěže zápasu domácí a vyučovali hosty z abecedy házené. Řada hráčlů, dle slov trenéra Petržaly, pojala utkání víkendově, což by se mělo promítnout i v jejich finančním ohodnocení. Branky: Mošovský 8, Měchura 6, Bicek 4, Šulc 2, Kubík, Mráz 1 Rozhodčí: Halada, Dostál, diváků LIGA STARŠÍ DOROST Třeboň Karviná 28:32 /13:15/ Domácí v zápase postrádali dva nejlepší střelce Chlubnu s Baierlingem, přesto drželi s favoritem krok, navíc se v tomto utkání zranila třetí z opor Martin Nohava a tak boj v posledním zápase o bronzovou medaili na Spartě se hodně zkomplikoval. Branky: Štěch 8, Nohava 7, Roubíček 6, Loskot 3, Vepřovský, Kostelecký 2, Brchaň 1 Třeboň - Zubří 26 : 23 /13:12/ Velice vzácné vítězství si připsali starší dorostenci Třeboně, když v předehrávaném zápase porazili vedoucí celek ligy, družstvo Zubří. Byl to zápas z říše snů, neboť domácím opravdu vyšlo všechno, na co sáhli. Od výborného výkonu brankaře Brchaně až po výborné výkony střelců. A tak se moravský celek zase jednou musel sklonit před třeboňskou házenou. Branky: Loskot 8, Baierling 6, Nohava 5, Brchaň M. 4, Čapek 2, Roubíček 1. Vyloučení 2: 3, sedmičky1/0 : 1/1 Třeboň - Dukla Praha 26:28 /15:16/ Hned druhý den se hrál další zápas, ve kterém jsme pomýšleli na další zisk ligových bodů. Bohužel snad právě únava z předešlého dne, snad podcenění soupeře, nás o plánované body připravilo. Branky: Nohava 7, Loskot 6, Roubíček 5, Baierling 4, Brchaň M. 3, Zelenka 1. Vyloučení 6:5, sedmičky3/2 :1/1 1.LIGA MLADŠÍ DOROST Třeboň - Dukla 12:0 Hosté přijeli bez registračních průkazů, což házenkářské řády nedovolují a tak odjeli s kontumační prohrou 12:0. Pro domácí to znamená stále ještě šance na postup na republikové mistrovství. Karel Budín, Karel Petržala

Třeboň 5. - 10. května 2003

Třeboň 5. - 10. května 2003 zpravodaj města Třeboně 5/2003 8 Kč z obsahu... dotace a granty na lince 156 cesta do pravěku ze společnosti - Karel Budín program ECM liturgický kalendář ptačí soutěž - 5 evropský den parků divadelní

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč redakce čtenáři Úvodník Jak jde čas Rekonstrukce kina Světozor Aprílem začíná měsíc duben a zavírá dveře za březnovým táním. Vyvedení někoho aprílem

Více

15 Kč 9 / 2010. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival

15 Kč 9 / 2010. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Je dokázáno

Více

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni 04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni SPRÁVNÝ ČAS PRO SEZÓNNÍ SERVIS Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu Nezapomeňte

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Asketické divadlo MALÉhRY uvede hru Peklo Koncert Christiane Engel vnučky dr. A. Schweitzera Dny otevřených ateliérů

Více

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH SLATINNÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH SLATINNÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ ZÁŘÍ 2011 pohoda MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH SLATINNÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ Lázeňská Třeboň 2011 se povedla Také letos se na třeboňském Masarykově náměstí sešly během první srpnové soboty tisíce lidí. Rovněž

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

Pohoda. Lázeňská Třeboň 2014. Lázeňská. Masáže, kapří hranolky a spoustu zábavy ZDARMA! Podrobný program na straně 20.

Pohoda. Lázeňská Třeboň 2014. Lázeňská. Masáže, kapří hranolky a spoustu zábavy ZDARMA! Podrobný program na straně 20. ROZHOVOR: Petr Vichnar, sportovní komentátor str. 8-10 SERIÁL O TŘEBONI: Pivovar Regent str. 12-13 Lázeňská Pohoda MĚSÍČNÍ Í ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH S SLATINNÝCH LÁZNÍ A MĚSTA TŘEBONĚ WELLNESS PROCEDURY: Koupel

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Z pravodaj. Jednání o letišti ve Vodochodech. Rekonstrukce Mostní ulice se blíží. Starostové obcí a zástupci. Středočeští radní odsouhlasili.

Z pravodaj. Jednání o letišti ve Vodochodech. Rekonstrukce Mostní ulice se blíží. Starostové obcí a zástupci. Středočeští radní odsouhlasili. K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou KVĚTEN / 2014 15,- Kč Jednání o letišti ve Vodochodech Starostka Máslovic Vladěna Sýkorová, líbeznický starosta Mgr. Martin

Více

KVĚTEN 1945 ON-LINE. OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby. STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí

KVĚTEN 1945 ON-LINE. OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby. STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí KVĚTEN 1945 ON-LINE OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Zcela nová ŠKODA Fabia

Více

Stálice léta: Akademie a Prázdniny

Stálice léta: Akademie a Prázdniny 7 červenec 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč Druhou dekádu existence zakončí letošním ročníkem Francouzsko - česká hudební akademie. Její starší sourozenec, multižánrový festival Prázdniny, dorostl do Kristových

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Pásku na Berchtoldu stříhaly děti

Pásku na Berchtoldu stříhaly děti STRANA 3 STRANA 4 STRANA 7 Na zámku zazní opera Pět let si hrajem s dětmi Dny ragbyové šišce zasvěcené Oáza Říčany sportovní příměstské tábory o prázdninách www.oazaricany.cz, t.-323601170 Říčansko Čtvrtek

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně 7/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně Profesor Jiří Hlaváč čestným občanem města Třeboně rozhovory: Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč David henzl Stanislav Koranda Aktuálně: Povodně Aktuálně: Aktuálně:

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás zve na třetí reprezentační ples. Více na straně 16. Foto: Ladislav Kučera 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 12 Prosinec 2013 Časopis města Vrchlabí Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert ZUŠ Karla Halíře 12. 12. /KD Střelnice

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Gymnázium Plzeň, Mikulášské

Více