Římskokatolická farnost Třeboň červen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Římskokatolická farnost Třeboň červen 2008"

Transkript

1 Zájezd Robin Hood Č. Krumlov Uralští kozáci koncert Concertino Praga koncert Festival Okolo Třeboně Divadlo J. Cimrmana Blaník Můj báječný rozvod divadlo TDF Violoncellový dvojkoncert koncert Slavnostní otevření muzea ve staré radnici Připravujeme na léto: Červenec: Divadlo Druhá kapitola D Koncert Univerzitní koncert JAR SH Hist. tance Campanello ZNm Prohlídka Noční prohlídky zámku Z Koncert Fénix chrámový sbor SH Koncert Fénix chrámový sbor K Balet Carmina burana P Koncert Kociánovo kvarteto Konírna Koncert Ústřední hudba Hradní stráže ZNm Koncert J. Tůma a B. Matoušek K Koncert Jan Matěj Rak V Koncert Wabi Daněk D Koncert Pódium mladých N Koncert D.Pecková a KF Pardubice N Koncert Promenádní koncert N Hist.tance Campanello ZNm Divadlo Pamfilo a spol. ZNm Kino Kinematograf bratří Čadíků N Kino Kinematograf bratří Čadíků N Hist.tance Campanello ZNm Prohlídka Noční prohlídky zámku Z Kino Kinematograf bratří Čadíků N Festival Hist. slavnosti Jakuba Krčína, trhy N, ZNv, P Koncert Radim Hladík + Blue Effect P Kino Kinematograf bratří Čadíků N Koncert Promenádní koncert P Kino Kinematograf bratří Čadíků N Zájezd G. Verdi Síla osudu Č. Krumlov N Koncert X-tet A Hist.tance Campanello ZNm Prohlídka Noční prohlídky zámku Z Šerm Collegium armatum ZNm Šerm Collegium armatum ZNm Prohlídka Noční prohlídky zámku Z Slavnosti Pivní slavnosti PN Koncert Promenádní koncert P Koncert Jiří Stivín & Jaroslav Šindler K Divadlo Krása z Moulin Rouge D Koncert Zámecké trio SH Srpen Tanec Mez. festival dětí a mládeže N Slavnosti Lázeňská Třeboň, trhy N Koncert KOA D Koncert Vašek Koubek ZNm Koncert Old Steamboat Jazz Band A Koncert A. Strejček, Š. Rak Pocta Karlu IV. Konírna Koncert Bratři Ebeni a hosté PN Koncert Adamusovo trio a hosté K Hist.tance Campanello ZNm Prohlídka Noční prohlídky zámku Z Divadlo Půldruhé hodiny zpoždění D Koncert Zámecké trio SH Slavnosti Čochtanova Třeboň N Koncert Jan Nedvěd a hosté PN Divadlo Jedna noc na Karlštejně ZNv Hist.tance Campanello ZNm Prohlídka Noční prohlídky zámku Z Slavnosti Rybářské slavnosti N, VNz Tanec Mez. festival dětí a mládeže N Divadlo Líbánky aneb Láska at jde k čertu D Koncert Bethoven trio, zpěv M. Mátlová K P park SH Schwarzenberská hrobka K kostel PN Pivovarské nádvoří D divadlo ZNv Zámecké nádvoří velké N náměstí ZNm Zámecké nádvoří malé Z zámek A Aurora Římskokatolická farnost Třeboň červen 2008 Děkanství tel/fax: Tradiční poutě Obci Lužnici a Městskému úřadu v Třeboni patří poděkování za opravy fasád a střech místních kaplí. V těchto kulturních památkách se v květnu konaly tradiční poutě v Břilicích a v Lužnici. Pouť v Přesece bude 14. června, 15. června oslavíme patrocinium kaple svatého Víta a v sobotu 28. června se bude slavit poutní mše svatá v kapli svatého Petra a Pavla na Kopečku. neděle 1. června 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (Třeboň) sobota 7. června 7.30 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (sv. Alžběta) Mše svatá (Břilice) neděle 8. června 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (Třeboň) Vzácná návštěva Mons. Diego Causero, titulární arcibiskup gradenský a 3. apoštolský nuncius v České republice, poctí svou návštěvou třeboňskou farnost. Tato významná návštěva velvyslance Svatého stolce v naší zemi bude poctou a radostí farnosti i celého kraje. Mons. Causero má bohaté diplomatické zkušenosti ze svých předchozích působišť u Spojených národů v Ženevě, z Austrálie, z Afriky a ze Středního východu. Kromě své rodné italštiny hovoří anglicky, francouzsky, španělsky a německy. Novým apoštolským nunciem pro Českou republiku byl jmenován 10. ledna 2004 ve Vatikánu. Možné termíny vzácné návštěvy jsou zatím naplánovány na jedno ze dvou pro naší farnost významných dat, na pouť Panny Marie Královny 23. srpna a nebo na pouť za povolání a rodiny 29. listopadu. Světový den mládeže v Austrálii Přihlášky a informace o Světovém dnu mládeže v Austrálii je možno získat na biskupství Liturgický kalendář sobota 14. června 7.30 Mše svatá (Třeboň) pouť Přeseka Mše svatá (Lužnice) neděle 15. června 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (kaple sv. Víta) Mše svatá (Třeboň) sobota 21. června 7.30 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Branná) v Českých Budějovicích na telefonním čísle nebo em na Ve dnech 18. až 20. července se organizuje souběžné setkání mladých lidí na Velehradě, očekává se až účastníků, pro které je připraven bohatý program, doprava a ubytování (podrobnosti na Vzpomínka na národního hrdinu Jižní Čechy si letos připomínají 100 let od narození mučedníka Pátera Josefa Jílka, nacisty popraveného faráře z Katovic u Strakonic. V sobotu 14. června se bude konat vzpomínková pouť do Výhně u Kaplic, kde bude v 10 hodin sloužit na návsi děkovnou mši svatou pan biskup P. Posád. neděle 22. června 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (Třeboň) sobota 28. června 7.30 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (kaple na Kopečku) Mše svatá (Domanín) neděle 29. června 8.45 Mše svatá (Třeboň) Mše svatá (Majdalena) Mše svatá (Třeboň)

2 EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ Srdečně zveme na bohoslužby v červnu 2008 HUSOVA KAPLE, Seifertova 449, TŘEBOŇ E - mail: www. umc.cz NEDĚLE od Neboť toto jest má krev, která zpečeťu je smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Bohoslužba s památkou večeře Páně /kazatel Novák R./ ÚTERÝ od Biblická studie kazatel Církve bratrské SOBOTA od Klub Royal Rangers - Suchdol KD Hry, soutěže, výpravy za poznáním NEDĚLE od Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Bohoslužba s poselstvím / farář Svidenský V./ ÚTERÝ od 18 hodin Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu! Pozvání k biblické hodině NEDĚLE od Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc; Bohoslužba s kázáním /farář Novák R./ VIDEOKLUB : Vzepřít se obrům /Dojemný příběh Boží milosti ze sportovního prostředí/ Klubovna od h. káva - čaj /vstup dobrovolný/ ÚTERÝ od Biblická hodina Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák, ale kdo žije moudře, unikne zlému. SOBOTA od Klub Royal Rangers - Suchdol KD Hry, soutěže, výpravy za poznáním NEDĚLE od Je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností. Bohoslužba s poselstvím /Vančura T./ ÚTERÝ od Ztišení nad Biblí - Písmem svatým NEDĚLE od A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Bohoslužba s poselstvím /Šroubek J. / Diakonie ECM poskytuje pomoc závislým na drogách, obětem sekt, maminkám v nouzi. Svatby- křty- církevní pohřby Křesťanské poradenství Farní úřad-seifertova 449; tel.: E - pošta: www. umc.cz č. ú / 0800 V NAPĚTÍ Ve dnech proběhl společný Sjezd mládeže mládeží CB, BJB, a Kř. Sborů. I přes určité obavy, zda bude dostatek účastníků, se nakonec do Havlíčkova Brodu sjelo zhruba 1250 mladých lidí ze všech koutů republiky. Z prvních reakcí je vidět, že se akce mimořádně podařila. Vnímáme to jako jedinečný projev Boží milosti. Jsem vděčný za ty, kdo na sjezdu byli a kteří mohli vyznat, že mohli skrze tuto akci přijmout požehnání. Nyní pár slov k setkání samotnému. Každý, kdo na setkání přijel, si mohl vybrat z veliké nabídky seminářů (zhruba 100 témat), které probíhali v pátek i v sobotu. Seminářů bylo oproti minulému Sjezdu více a o to mohli být některé méně masové a více interaktivní. Další důležitou součástí sjezdu byly tzv. alternativní programy, které probíhaly druhý sjezdový den večer. Na těchto setkáních byly koncerty, divadlo, večer modliteb a chval, muzikál, někteří účastníci se mohli rozhodnout i pro noční out-doorový závod. Akce byla mj. i neplánovanou přehlídkou kreativity desítek mládežníků z mnoha koutů republiky. Jsem nadšen, když vidím, že mezi námi rostou noví hudebníci, divadelníci, lidé zvládající design, práci s osvětlovací technikou, s výpočetní technikou atd. Zároveň lidí, kteří mají touhu tyto dovednosti dát do služby Pánu Bohu. Mojí nadějí je, že tito a mnozí další najdou možnost svoje hřivny uplatnit i v církvi resp. v místních sborech. Zároveň vnímám, že tito mladí lidé - stejně jako každý mladý člověk, se dokáží rychle nadchnout a stejně tak rychle ztratit motivaci. O to více potřebují pozitivní vzory. Ne idoly - těch mají kolem sebe víc než dost, ale svědky. Tedy bratry a sestry starší ve víře, kteří jim svým příkladem komunikují, že následování Krista je nejen možné, ale i reálné. S tím totiž souviselo i téma Sjedu. Název byl V napětí. Klíčový text potom pokušení Pána Ježíše. Pointa byla následující: Pokud se rozhodneš následovat Krista, nutně se dostaneš do napětí. Přesto ale následovat stojí za to. Kéž by si toto poselství mohli uvědomit a prožít nejen účastníci setkání, ale každý z nás. David Novák P * O * Z * V * Á * N * Í Na zahradní slavnost neděle od 15. Hodin /zahrada-husova kaple/ Se koná pro děti a rodiče rozlučka s koncem školního roku. Zveme srdečně na odpoledne plné soutěží a her se zakončením opékáním buřtů /ty s sebou/. Pořádá: Klub maminek s dětmi Kapřík Psalo se v třeboňském tisku před 100 lety v Jihočeském obzoru (1908): Bohužel ne všechny dobré nápady byly nakonec realizovány Podnikavý živnostník zdejší p. Ot. Zelenka, majitel válcového mlýna, hodlá zříditi ve městě našem při svém mlýnu elektrárnu, odkudž by jak pro obec k veřejnému osvětlování, tak i soukromníkům do bytů a průmyslových závodů elektrický proud za levnou cenu dodával. Obrátil se v té příčině na městský úřad, aby vyšetřil, kdo a mnoho-li by světel (žárovek) nebo elektrického proudu ku pohonu potřeboval a odebrati mínil. Čardáš se v Třeboni ukázal jako nepřiměřeně temperamentní tanec aneb za co všechno se člověk dostane do vězení Opilec. V úterý zatčen byl policií dráteník János Pupscik, který v opilosti začal na malém náměstí tančiti čardáš, což mělo ovšem za následek velký sběh lidu. před 90 lety v Jihočeském obzoru (1918): Požár, který v Hradečku zuřil týdny, byl veřejností sledován nejen jako katastrofa s velkou škodou, ale také jako senzační záležitost. Obrovský požár kn. Schw. lesů v Hradečku trvá dále, ale jest přičiněním vojska a kn. zřízenců lokalisován. Dnes, kdy uvolněna cesta k Barboře možno přehlédnouti celý rozsah zhoubného živlu. Taková prostora, která nalézá se po pravé straně až k branskému rašeliništi, vyhořela i po straně levé. U borkoviště zasáhl požár celý les až ke Zlaté stoce, kde za ní začínaly lesy branské hořeti. Ale bedlivou hlídkou jak občanů branských, tak vojínů požár v zárodku udušen. Lokalisování požáru umožněno bylo zavodněním čelných stok, účelně lesní správou vybudovaných. Ty naplnily se vodou ze Zlaté stoky, jež byla zahražena a veškerá voda do lesů svedena. Překvapující rychlost s jakou šířil se požár hned po svém vzniku, lze si vysvětliti tím, že uplynulá dvě léta byla naprosto suchá, bez sněhu a bez velkých dešťů čímž citlivá na vlhkost rašelina byla prosta vší spodní vlhkosti a tedy se rychle vznítila Nejkrásnější podívanou poskytuje pohled na požároviště směrem od Zlaté stoky u rašeliniště. Zdá se nám, že vidíme skutečné bojiště, z něhož odtáhlo vojsko. Kouř různobarevný válí se v rozličné hustotě mezi osamělými ohořelými smrčky. Najednou vzplane borovice jako louč a vítr obrací se do lesa. Silný praskot a šumění zvěstují, že zhoubný požár zachvátil další skupinu stromů. Plameny se tlumí, kouř přestává a náhle jak podťaty kácí se dva, tři stromy přes sebe do výhně. Shořely hluboko v zemi kořeny a strom bez opory klesá. Tu vyběhne ožehnutý jelen, tu raněná koza a úzkostlivě se ohlíží na všechny strany. Ani lidu se neleká, jak je plameny zděšena. Příčina požáru není dosud vyšetřena. Jedni soudí, že asi vystěhovalci, kteří byli viděni ten den z lesa vycházeti, odhodili cigaretu, jiní opět, že sám sebou se les vzňal. Blanka Kociánová (red. kráceno) str. 16 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008

3 Z kultury Filmové tipy z kina Světozor Červnový program je přímo nabitý zajímavými filmy, bohatá nabídka dává možnost výběru opravdu každému. Další příjemná zpráva se týká výše vstupného, vysoké odrazující ceny (cca 80,-Kč) jsou minulostí, v červnu je průměr přijatelných 65,-Kč. Stalo se tak díky dalšímu jednání a vstřícnosti distributorů. Za moje favority považuji čtyři následující filmy, jejichž návštěva nepochybně nebude ztrátou času. Venkovský učitel (2-3.června) je v současném tristním kontextu české kinematografie vysoce nadprůměrný film. Nečekejte žádná trapná klišé a laciné efekty, jen skvělý lidský příběh. Hlavní hrdina (Pavel Liška) je mladý učitel přírodopisu, který opustil lukrativní místo na pražském gymnáziu, aby učil na škole kdesi v zapadákově. Nevede ho k tomu žádná naivní touha po venkovském životě, nýbrž útěk před lidmi, svou minulostí a sebou samým. Je totiž homosexuál a hledá nové útočiště, samotu a klid. Zažije však neobvyklý milostný příběh, který vás vezme za srdce, přestože jeho postavy hledají lásku marně. Lovec draků (7-8. června) - pouštění papírových draků patří k nejoblíbenějším hrám afghánských dětí, jedno idilické přátelství dvou kamarádů naruší znásilnění jednoho z nich (skutečná rodina chlapce zkoušela přesvědčit tvůrce k vystřižení této scény). Druhý, hnán výčitkami, že nedokázal svému kamarádovi pomoci, dostane šanci na vykoupení až mnohem později, protože následuje vpád sovětských vojsk. Natáčení probíhalo vzhledem k napjaté bezpečnostní situaci v čínské provincii Kashgar, nicméně s rodilými Afghánci a většina dialogů je v afghánské variantě perštiny. V,, pondělním bijáku navštívíme Město bohů (23.června) - Rio de Janeiro není jen úžasná pláž, karneval, nádherné tanečnice a socha Krista tyčící se nad městem. Cidade de Deus (Boží město) je údajně nejnebezpečnější část Ria. Pro zde žijící děti je snažší vstoupit do některého z drogových gangů, než se pokusit vybřednout z neustálého kolotoče násilí.tvůrci natáčeli přímo v samotném Cidade de Deus a hlavní představitelé jsou skuteční obyvatelé slumů. Režisér prohlásil, že kdyby věděl jak bude nebezpečné pracovat v,,božím městě, asi by s natáčením vůbec nezačal. Náš vůdce ( původní název Vlna, června) - učitel jednoho německého gymnázia se rozhodne během týdenního projektu vyzkoušet pokus, aby studentům přiblížil jak vzniká diktatura, zahájí tak expediment s neočekávanými následky. Žáci hru na autokracii začnou brát vážně, během několika dní se pokrokoví mladí lidé dobrovolně změní ve snadno zmanipulovatelnou masu. Když se situace vyhrotí rozhodne se učitel vše ukončit, jenže už je příliš pozdě. Film je adaptací románu Todda Strassera, který vychází ze skutečného expedimentu z roku 1969 na střední škole v Palo Alto v Kalifornii. Z recenzí vybral a upravil Milan Čada TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008 Jak vypadá Rozladěné dueto? Na nové představení souboru Kajetán Rozladěné dueto jsem šla vlastně hlavně ze zvědavosti. Psala jsem pozvánku na toto představení a při té příležitosti jsem sháněla informace o Kajetánu a o jeho novém kousku. Po setkání s několika členy souboru, jsem věděla, že hru musím vidět na vlastní oči. Neil Simon je jeden z mých oblíbených dramatiků a jeho hry mě vždy velmi pobaví. Jako by chtěl říct, že některé životní situace jsou tak vážné, že se o nich dá mluvit snad jen v legraci. Jak jeho hru zahraje amatérský soubor? Hra v podání třeboňských ochotníků mě velmi pobavila a nadchla. Pana PhDr. J. Psíka pamatuji jako kolegu z loutkového divadla, a tak mě jeho profesionální přístup moc nepřekvapil. Kdo mě mile překvapil (a také mnohokrát rozesmál) byly Erika Suchanová a Petra Žilková. Právě ony hrájí hlavní role dvou přítelkyň, kdy jedna se snaží druhé pomoci zvládnout ztrátu partnera tím, že jí nabídne společné bydlení. A jsou zde ještě další kamarádky, které by rády pomohly a v domě o patro níž žijí navíc dva Španělé Jak vše dopadne? Jděte se na hru podívat, stojí to za to. Text a foto: Ing. Marie Košinová administrátor webu trebonsko.cz Na stránkách se rozuzlení hry nedozvíte, ale najdete zde jak informace o souboru Kajetán, tak i o jiných kulturních aktivitách v Třeboni a okolí. NOVÁ KREV OKOLO TŘEBONĚ Letos přináší symbolicky i reálně novou krev. Tou symbolickou krevní transfúzí jsou interpreti, kteří budou opět po roce usilovat o stále prestižnější cenu Houpacího koně. Reálnou část nové krve pak představuje podpora dárcům krve. Rozhodli jsme se, že všem dárcům krve, kteří předloží průkaz dárce, dáme při nákupu vstupenek slevu 50%, řekl ředitel a dramaturg festivalu Pavel Barnáš a dodal: Nikdo z nás muzikanti, diváci ani pořadatelé neví, kdy bude potřebovat krev. Někdy se trochu zapomíná, že krev se nedá koupit v hypermarketu, ale někdo ji musí darovat. A proto chceme dárce alespoň trochu ocenit. Sleva platí jak pro ceny u pokladny v den akce, tak pro zvýhodněné ceny v předprodeji na našich stránkách Houpací kůň proběhne tradičně na terase pivovaru. Dramaturgie festivalu vybrala z několika set zaslaných nahrávek skupiny: JANANAS, TECHTLMECHTLE, KARPATSKÉ HORKÉ, PAVEL HOUFEK BAND, JAUVAJS, VYHOUKANÁ SOVA, DWOJITÁ VÝZVA. Doplnit je mohou také vítězové Folkového kvítku skupiny First or Last a Jaroslav Smejkal. TRHY v roce 2008 NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ Festival dechových hudeb Okolo Třeboně prázdninový trh Krčínova Třeboň (historické slavnosti) Pivní slavnosti Lázeňská Třeboň (slavnosti lázní) Čochtanova Třeboň (vodnické slavnosti) Rybářské slavnosti Houbařské slavnosti Svatováclavský jarmark Vánoční trhy (nakupování dárků) Program: Divadlo Járy Cimrmana je v neděli od 19. hod. Jinak připravujeme : bratři Ebenové a hosté Jan Nedvěd a hosté Magdalena Boukhemisová str. 17

4 SOU rybářské Dne byl v Divadle J.K.Tyla v Třeboni slavnostně předán řediteli školy čestný název: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň. Slavnostního předání se zúčastnil hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník, starosta města Třeboně PaeDr. Jan Váňa, zástupci odboru školství Krajského úřadu Bc. Hana Šímová a Ing. Martin Zdvořáček, Ing. Hana Hricová, ředitelka Okresní agrární komory České Budějovice a Ing. Jan Hůda, ředitel Rybářství Třeboň Hld., a.s. Ing. Karel Vávře, ředitel SOUr, převzal z rukou nejpovolanějších - od Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, kterého ztvárnil M. Hule, - listinu s čestným názvem školy. Slavnostního předávání se zúčastnili i pozvaní pedagogové a studenti z třeboňských škol a okolí. Zároveň byla oficiálně zahájena soutěž v odborných rybářských vědomostech a dovednostech s mezinárodní účastí. Soutěž trvala 2 dny, od do a zúčastnilo se jí celkem 5 družstev. Ve středu proběhly poznávací testy druhů sladkovodních ryb, vodních rostlin a zooplanktonu v latinských názvech. Ve čtvrtek probíhala praktická část oprava poškozené sakoviny, zpracování ryb, jízda lodí s tyčkou, hod vrhací sítí na cíl a lov ryb na udici. Disciplíny se odehrály na rybníku Svět, na sádkách v Třeboni a v prostorech SOUr. Na prvním místě se po vyrovnaných výkonech umístilo družstvo SOUr Třeboň ve složení: Jan Loveček (3. ročník ), Jiří Mokrý a Pavel Zach (2. ročník ). Na druhém místě se umístilo družstvo SOU lesnické a rybářské ze Bzence a na třetím místě Spojená škola Mošovce ze Slovenska. Dalšími účastníky soutěže byla SRŠ a VOŠ Vodňany, Spojená škola ZSŠPo Ivanka pri Dunaji a střední škola z Taty v Maďarsku. Zástupci soutěžních družstev si prohlédli i město Třeboň, navštívili výstavu Krajina a lidé a prohlédli si prostory třeboňského pivovaru. V posledním dubnovém týdnu začal na naší škole seriál přednášek na téma Péče o mokřady a vodu v krajině. Přednášky probíhají v rámci projektu Síť environmentálních a informačních center pro péči o mokřady a vodu v krajině, na kterém se naše škola podílí. Hlavním koordinátorem je firma Enki, o.p.s. Přednášky poběží do konce letošního školního roku a navštíví je žáci jednotlivých ročníků. Přednášejícími odborníky na problematiku vody v krajině, která se nás silně dotýká, jsou např. RNDr. I. Přikryl, RNDr. R. Faina, RNDr. J. Pokorný. Podrobnější informace o naší škole naleznete na: Mgr. I. Trembulaková, Ing.L.Možíš ZŠ Sokolská 1zs.mesto-trebon.cz Přijímací řízení V letošním školním roce se z 5. ročníků dostalo na osmileté gymnázium osm žáků. Žáci z 9. ročníků byli díky letošnímu systému všichni přijati v 1. kole přijímacího řízení na základě prospěchu v 8. a 9. ročníku. Na uměleckých školách budou studovat 4 žáci, v ostatních maturitních studijních oborech pak 30 žáků a 11 žáků je přijato do učebních oborů. Podrobnější přehled veškerých aktivit školy včetně bohaté fotogalerie naleznete na webových stránkách školy (red. kráceno) Mgr. Radka Škulaviková Z přírody a zahrad Třeboňska Milovníci vzácných stromů již jistě zaregistrovali, že vzácný strom sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum), přivezený z botanické zahrady v Praze Tróji a vysazený zahradníky v čele s J. Marešem v areálu Lázní Aurora, musel být z důvodů výstavby parkoviště přesazen. Přesazením tohoto asi 15letéhostromu byl p o v ě ř e n dendrolog B. Chadt, který jej jak nejšetrněji to b y l o možné, zasadil do středu louky mezi restaurací Rondo a hotel Bohemia Regent. Držme palce, aby vzácný strom toto přesazení snesl, znovu zakořenil a vyvíjel se do krásy a velikosti v novém prostředí. šh Opěnka měnlivá (Kuehneromyces mutabilis (Fr.)Sing. et Smith) Od května až do zimy můžeme na pařezech listnatých stromů nacházet velké trsy opěnky měnlivé. Jsou to houby střední velikosti, dříve byly považovány za šupinovky. Klobouky jsou rezavě hnědé, medové, s vyhrblým středem klobouku. Při vlhkém počasí mají klobouky u okraje tmavší pás, který při suchém počasí zmizí (v atlase se můžeme setkat s pojmem hygrofánní klobouk). Lupeny jsou hnědavé, později rezavé od výtrusného prachu. Třeň plodnice je poměrně tenký, pod kloboukem hladký až k prstenu, pod prstenem jsou na třeni jemné šupinky, spodní část třeně je tmavě hnědá až černohnědá. Houby voní velmi příjemně, jsou chutné i v kuchyni. text a foto L. Kotilová Pojďte s námi hodnotit krásu zahrádek Zahrádkáři zvou všechny zájemce o hodnocení estetického a druhového uspořádání předzahrádek, balkónů, teras a oken, aby se účastnili pochůzek naší odborné skupiny, v čele s členkou Meškanovou. Začínáme v obci Nová Hlína a další naše hodnotící exkurze (místo a čas) zájemci najdou v naší skřínce na Domu zahrádkářů (proti kostelu). Všem zainteresovaným budeme vděčni i za jejich typy či upozornění na krásu a estetiku uvedených objektů, vhozením lístku s údaji o těchto objektech v Třeboni a okolí, do poštovní schránky u vchodu do domu. Idea soutěže Za třeboň krásnější zůstává stejná, jako před 45 lety, kdy ji vyhlásilo tehdejší vedení ZO ČZS s vedením města Třeboně. Za dobu trvání soutěže (zvláště po r. 1989) exteriéry našich domů výrazně zkrásněly a stále více přispívají k lepšímu obrazu lázeňského města. Výbor Z0 ČZS. str. 18 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008

5 Třeboňské lázně Bertiny lázně slaví 125. narozeniny Pondělí 19. května uplyne 125 let od slavnostního otevření Bertiných lázní v Třeboni, ale malá rodinná oslava se konala již 8. května, a to za přítomnosti řady čestných hostů, které ředitel lázní Jaroslav Bican seznámil s novodobým vývojem a perspektivním výhledem třeboňských lázní. Zajímavosti z historie a vzniku jak lázeňství, tak vlastních Bertiných lázní přítomným hostům povyprávěla historička Jiřina Psíková a spokojenost se současnými ekonomickými výsledky vyslovil zástupce majitele Bertiných lázní i Lázní Aurora starosta města Jan Váňa. Po nutných, ale nikoli nudných formalitách, se přistoupilo ke křtu knihy Průvodce lázeňského hosta Třeboní, jejíž autoři básník a spisovatel Miroslav Hule a fyzioterapeut Marek Zeman připravili druhé, rozšířené a přepracované vydání této publikace. Kdo čekal decentní pokropení šampaňským, byl zklamán. Už přítomnost spolumajitele společnosti Fruko-Schulz Vladislava Blechy, který byl oděn celý v černém, ledacos naznačovala. Kniha byla pokřtěna Černým zlatem, což je nový alkoholický nápoj z produkce Fruko-Schulz, který je však výhradně určen k distribuci v lázeňských domech Berta a Aurora. Tento nápoj, jehož základem je kvalitní vodka a doplněna o rašelinový extrát, byl speciálně připraven pro tento den, tedy při příležitosti 125. narozenin Bertiných lázní a křest výše uvedené publikace. Na slavnosti nechyběl třeboňský sběratel Jan Fanta se sérií deseti historických pohlednic a speciálním kulatým razítkem připomínajícím dnešní výročí. Na břehu Růžového jezírka pak byl připraven malířský stojan s několika zvětšeninami historických obrázků jak Třeboně, tak Bertiných lázní. Za příjemných tónů lázeňské skupiny SONO si pak pozvaní hosté vychutnávali sváteční odpoledne a pochutnávali na Černém zlatě. Bertiny lázně v Třeboni založil zdejší učitel Václav Hucek, který v roce 1869 zakoupil pozemek u Zlaté stoky, na němž později vystavil nynější lázeňský dům, později pojmenovaný po jeho dceři Bertě. Původně zde stál taneční sál s hostinským zázemím v podobě zahradní restaurace. V září roku 1881 však tento objekt nechal strhnout a začal s výstavbou lázní. A jak uvádějí Miroslav Hule a Marek Zeman ve své knize Průvodce lázeňského hosta Třeboní: Tehdy mu byly nápomocny nejen stavitelské podniky, ale i přání a nápady jeho dcery Berty (ta předčasně zemřela ve svých 30 letech v roce 1887). Od položení základního kamene až po kolaudaci v roce 1882 uplynul pouhý rok. Poté následoval zkušební provoz a oficiální otevření se konalo 19. května Dlužno dodat, že Hucek se shledal i s přízní schwarzenberské vrchnosti, korunované i bezplatnou těžbou rašeliny pro lázně v lokalitě Vimperky v západním cípu rybníka Svět. Později však manželé Huckovi díky svému pokročilému věku nestačili stoupajícím nárokům a v roce 1909 převedli lázně na neteř Rozálii Vlčkovou. V roce 1935 lázně zakoupilo město, které prakticky okamžitě přistoupilo k jejich velké přestavbě, jejíž součástí bylo například zavedení vodovodu. Největší podíl na rozsáhlé rekonstrukci měl tehdejší starosta František Adam a vodohospodář Jindřich Šiman. Slavnostní znovuotevření lázní se konalo 30. června Období 2. světové války se nikterak nedotklo účelnosti a prosperity lázní a po osvobození došlo k rozšíření nových procedur, hlavně o celkové masáže a jehličnaté (jódové) přírodní koupele. V roce 1949 přešly lázně z majetku města pod Správu československých lázní a zřídel. V roce 1957 dochází ke vzniku Jihočeských lázní s ředitelstvím v Třeboni. Během let 1959 až 1964 dochází k velké modernizaci a rozšíření. V tu dobu mají lázně k dispozici již 130 lůžek a také kapacity pro ambulantní péči o příchozí klienty. Do majetku města se Bertiny lázně vracejí po roce 1989 (rozhodnutím Fondu národního majetku ze dne 1. září 1992 na základě privatizačního projektu). Od roku 1995 zde začíná obrovská přestavba, kdy je rozšířena ubytovací kapacita, rekonstruovány slatinné provozy, vybudován bazén, moderní restaurace sportovní hřiště apod. Během deseti let zde bylo proinvestováno přes 166 milionů korun. V době vzniku Bertiných lázní se zde vystřídalo pouze 27 pacientů za rok. Dnes toto číslo přesahuje 9000 a mezi klienty najdeme i významné české sportovce, manažery, politiky, herce a zpěváky, kteří si v Bertiných lázních dávají dohromady svá těla po náročných sezonách, nebo si sem přijedou jenom odpočinout a načerpat další síly. Bližší informace: tel.: ; TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008 Peloidy a peloidní extrakty Dne probíhala v Nových Hradech v Hotelu Rezidence odborná část konference na téma peloidů a peloidních extraktů. Akce probíhala za účasti a pod záštitou náměstka hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Vladimíra Pavelky a Mgr. Vladimíra Hokra, starosty Města Nové Hrady. Hlavním organizátorem celé konference byl se svým týmem pan doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D, vedoucí Pracoviště klinické farmakologie Nemocnice Č. Budějovice, který se otázkou peloidů a jejich léčebnou kvalitou i účinky dlouhodobě zabývá. Proto jsme mu položili několik otázek na diskutované téma. Pane docente, co to vlastně jsou Peloidy a kde se u nás vyskytují? Peloidy jsou organogenní a minerogenní sedimenty, používané v lékařství. Označení pochází od řeckého slova, pojmu pelos bahno. Základní rozdělení peloidů je jejich členění na humolity a bahna.humolity obsahují více nežli 30% organických látek a dělíme je dále na rašeliny, slatiny a slatinné zeminy. Naproti tomu bahna jsou takové peloidy, které obsahují méně nežli 20% organických látek. Naše země je na peloidy poměrně bohatá a jejich výskyt je jedním z rozhodujících faktorů pro postavení naší republiky jako lázeňsky významného státu. Hlavními oblastmi s výskytem peloidů jsou u nás Slavkovský les, Krušné hory, Jizerské hory, Šumava, k ní přiléhající oblast Vitorazka a Novohradských hor představující přechodovou zónu, přesahující politické hranice zemí a států. Tato zóna přesahuje do Rakouska a klimatologické, hydrologické a další přírodní podmínky v ní jsou poměrně podobné. Veřejnosti je poměrně známé využití peloidů jako slatinných koupelí a slatinných zábalů. Nyní se stále častěji setkáváme s pojmem peloidní extrakt a to i v nabídce procedur třeboňských lázní. O co se vlastně jedná a jaké má taková koupel z peloidního extraktu výhody, nebo účinky? Historicky inspirovány praktickým užíváním přírodních slatinných výluhů představují extrakty poměrně novou, dynamicky se rozvíjející formu léčebného využití peloidních látek. Používají se formou přísady peloidního extraktu k vodní koupeli, případně po zředění vodou k přípravě zábalu. Nejvyššího rozšíření docházejí právě ve formě celkových koupelí. Peloidní extrakty aplikované formou přísadové vodní koupele mají mechanické a termofyzikální účinky koupele vodní. Podávají se za podmínek totožných jako léčebné teplé koupele obecně, tj. trvání aplikace minut, teplota media C. Postrádají však specifické mechanické (hustotu) a termofyzikální vlastnosti původního humolitu. Tato relativní nevýhoda peloidního extraktu vůči klasické peloidní proceduře je vyvažována dvěmi značnými výhodami, které mají významné dopady jak léčebné, tak ekonomické. Co se týče léčebných účinků, mají koupele s peloidními extrakty větší potenciál k plnému využití chemických účinků, tedy zejména účinků huminových kyselin. Obecně lze říci, že čím menší je obsah pevných částic v koupeli, tím větší jsou zřejmě její chemické účinky. Co se týče ekonomických aspektů, jsou koupele s peloidními extrakty extremně nenáročné na technické vybavení. Lze je provádět v jakékoliv vaně, v typech sanitárních materiálů odpovídajících běžné občanské vybavenosti. Zejména čiré vodní peloidní rašelinné extrakty, jejichž typickým příkladem jsou produkty RosenSPA hnědá a RosenSPA zelená (PELOIX), umožňují nenáročné používání a nenáročnou jednoduchou očistu a údržbu vany po koupeli. Co do indikací, jsou koupele s peloidními extrakty rovnocenné klasickým peloidním procedurám a používají se zejména při onemocněních pohybového aparátu, onemocněních nervových, kožních a gynekologických. Relativně vyšší chemické účinnosti peloidních extraktů oproti peloidu s plným obsahem pevných částic se přičítají i příznivé účinky takovýchto přípravků na obranyschopnost, imunitu u člověka. Tato výrazná chemická účinnost je zřejmě podkladem pro stále se rozšiřující i celkové, systémové perorální podávání podobných přípravků. V třeboňských Bertiných lázních probíhala, nebo stále probíhá ověřovací studie účinků slatinných extraktů. Je možné sdělit čtenářům tohoto článku nějaké závěry, či výsledky hodnocení účinnosti? Jedním směrem hodnocení účinků, zejména u onemocnění pohybového aparátu, je vyhodnocování analgetického účinku. Druhou cestou, která umožňuje celostní vyhodnocení výsledků léčebných intervencí je hodnocení kvality života, zejména v konceptu HRQoL Health Related Quality of Life, který hodnotí 8 oblastí. Koncept HRQoL jsme využili v Bertiných lázních pro sledování 5842 pacientů, klientů s postižením pohybového systému. Zaznamenáno bylo významné zlepšení, které je průkazné v oblastech Fyzické funkce, Fyzického omezení rolí, Emočního omezení rolí, Fyzických a emočních omezení sociálních funkcí, Bolesti, Vitality a Mentálního zdraví.v současnosti provádíme sledování 100 osob, pacientů klientů, kteří absolvovali klasickou balneotherapii v třeboňských lázních a u kterých podáváme v následnosti peloidní extrakty ve formě domácí léčby vanovými koupelemi. V závěru roku 2006 a v průběhu roku 2007 jsme na pilotní skupině 100 osob systematickým podáváním koupelí s použitím peloidního extraktu RosenSPA hnědá (účinná látka PELOIX) v počtu 12 aplikací dokumentovali zlepšenou kvalitu života ve všech 8 doménách, při srovnání s evropskými standardy. Mají tedy podle vás peloidní extrakty praktickou využitelnost? Peloidní extrakty jsou významným doplňkem palety existujících možností intervence. S ohledem na jednoduchost aplikace a nenáročnost na technické vybavení (celková koupel v normální koupelnové vaně) jsou ideální pro domácí aplikaci jak v prevenci, tak v podpůrné léčbě u všech výše uvedených stavů. Marcel Hule str. 19

6 Linka 156 Vážení cyklisté, z důvodu, že se v Třeboni každoročně zvyšuje počet cyklistů, kteří nerespektují zákon, rád bych všechny upozornil, aby byl dodržován. Nejčastěji je porušováno, že cyklisté jezdí na kolech po chodnících, kde nesmí. Nepoužívají cyklistické stezky, které jsou povinni používat. Na kruhovém objezdu cyklisté nerespektují přechod pro chodce, který musí se svým kolem přejít. Ze strany Městské policie budou prováděny častější kontroly. Přestupky cyklistů může Městská policie řešit na místě v blokové řízení do výše 2000 Kč. Tohoto oprávnění bude využívat k výchově a usměrnění cyklistů. Karel Zwicker Městská policie Třeboň Ve večerních hodinách řešila hlídka Městské policie v Nové Hlíně případ oznámení, že na poli za domem běhají koně a likvidují zaseté obilí. Obě strany se na místě domluvily na náhradě škody a přestupek byl vyřešen blokově. Téhož dne bylo šetřeno sprejerství na mostě v Nové Hlíně, na mostě byly nastříkány nápisy. Dále bylo hlídkou Městské policie zjištěno, že jsou ve vsi postříkány i některé dopravní značky. Hlavně ze směru od hlavní silnice do vsi. Kontaktována Policie ČR, která dále řešila. Téhož dne večer ve hod. oznámil na linku 156 neznámý řidič, že po přeložce se pohybuje muž v silně podnapilém stavu, který zastavuje projíždějící vozidla a pohybuje se po celé šířce vozovky. Hlídka Městské policie na místě zjistila silně podnapilého 25letého muže, který odmítl spolupracovat se strážníky. A proto byl za pomocí odváděcích chmatů služebním vozem převezen na místní oddělení Policie ČR ke zjištění totožnosti. Věc byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu. V pondělí dne v hod. zjištěny na přední straně nádražní budovy sgrafitti. Provedení je žlutooranžové s nápisem DINGO - odpovídající čmáranicím na starém mostě v Nové Hlíně. Pořízena fotodokumentace. Došlo k poškození fasády nádražní budovy fixem. Dále řeší Policie ČR. V odpoledních hodinách dne řešila hlídka Městské policie společně s hlídkou Policie ČR silně podnapilého 34letého muže, který jel svým vozem z Trocnovského náměstí směrem na Světskou hráz. Dále řeší Policie ČR. Následující den ve hodin oznámil na linku 156 zaměstnanec marketu, že jim z obchodu utekl muž bez placení. Podle popisu byl dvaapadesátiletý muž strážníky zadržen a předán k dalšímu řešení Policii ČR. Dne ve hodin bylo oznámeno na linku 156, že na Tyršáku u Zlaté stoky kouří nezletilá mládež. Hlídka Městské policie na místě zastihla přestupce, a bylo dále řešeno s prodejcem cigaret i s rodiči mladistvých. Během kontroly místních restaurací byla hlídkou Městské policie přistižena sedmnáctiletá dívka popíjející pivo. Šetřením byl zjištěn 26letý přestupce, který byl řešen blokovou pokutou. V pátek 30.dubna oznámil na linku 156 občan obce Branná, že na Kopaninách se pohybuje skupinka osob vietnamské národnosti se zbraní, asi pytlačí. Hlídka Městské policie na místě zklidnila situaci. Bylo zjištěno, že některé osoby jsou zraněny. Za přítomnosti Městské policie již k dalšímu napadení osob nedošlo. Byla přivolána Rychlá záchranná služba a Policie ČR, která případ dále řeší. Ve sváteční čtvrteční den v čase 2.33 hodin byl zaznamenán kamerovým systémem na Žižkově náměstí přestupek proti veřejnému pořádku. Neznámý muž vyhazoval květiny zasazené v ozdobném květináči. Dále byl zjištěn jiný muž, jak odnáší uzamčené kolo z kolostavu před Hernou směrem ke Svinenské bráně. Hlídka Městské policie zjištěné poznatky na místě předala na správní orgán k dalšímu řešení. V neděli po jedné hodině ranní požádal občan o řešení rušení nočního klidu. Na hrázi rybníka Svět hraje někdo na bubny. Hlasité bubnování je ruší ve spánku. Hlídka Městské policie zjistila skupinu osob u sochy Jakuba Krčína. Tři osoby hrály na bubínky. Osoby byly řešeny za porušení nočního klidu a vykázány z místa. Dne krátce po půlnoci byli operátorem kamerového systému na Žižkově náměstí spatřeni dva mladíci jak přemístili kolostav před vchod do Herny, z okrasného květináče trhali květiny, močili v centru města a později se dopustili dalších přestupků. Bylo zjištěno, že se jedná o dva bratry z Moravy, kteří odmítli přestupky řešit na místě. A proto byl případ postoupen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení. Ve středu v 9.19 přišla na služebnu Městské policie osmapadesátiletá paní, léčící se v lázních, se stížností na vietnamského prodejce. Reklamovala zakoupené plavky, které po krátkém použití změnily barvu a způsobily jí nepříjemné svědění na kůži po celém těle. Hlídka Městské policie spor reklamace vyřešila. Dne V čase 2.09 na linku Městské policie 156 volal občan, že má opět problém s vrchním, který ho napadá a odmítá mu vyplatit výhru z automatu.na místě zjištěno že oznámení se zakládá na pravdě. Jedná se o osobní spor mezi obsluhujícím personálem a oznamovatelem. Během řešení uvedené věci se oba navzájem slovně napadali. Výhra vyplacená v plné výši. Obě osoby poučeny o způsobu podání návrhového přestupku k projednání na příslušný správní orgán. str. 20 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008

7 Řádková inzerce Prodám byt v Třeboni v os. vlastnictví, 1. patro, 85 m2, po rekonstrukci. Tel.: Prodám dr. Byt 1+1 v Třeboni U Francouzů. Tel.: Prodám starší ročníky časopisu Vesmír. Tel.: (večer). Prodám dětský kočárek Asami vč. kárky, autosedačky a ostatního příslušenství, pův. cena ,-, nyní 9000,-. Tel.: Prodej vodních a pobřežních rostlin pro jezírka. Tel.: Prodám stavební vrátek a 250 HURDIS /120/25/. Tel.: (večer). Prodám tiskárnu Canon BJC-240 Color bubble jet printer za cenu nové cartridge 700Kč. Tel.: Prodám terárium 0,50x0,80m. Tel.: Mladá matka se synem koupí byt 2+1 v Třeboni. Tel.: Sháním časopisy, déčka, speciály Abc. Tel.: Bažantnice Prátr Třeboň přijme 2 důchodce (nejlépe manželský pár-není podmínkou) na nepravidelnou výpomoc při krmení bažantů na období květen září Zn. spolehlivost. Tel.: Nabízím překlady do chorvatštiny na cesty. Tel.: Hledám spolehlivou paní na výpomoc při úklidu domu u Třeboně. Auto výhodou. Tel.: SPOĕÍCÍ ÚÿET SPOĕÍCÍ ÚÿET - OD KVćTNA NOVÝ PRODUKT S BEZKONKURENÿNÍM ZHODNOCENÍM DENNć SPLATNÝCH PENćZ Přijmu brigádníky (studenty) na parkoviště. S. Koranda tel.: Vyměním městský byt v Táboře 2+1 s balkonem za byt v Třeboni. Tel.: Pronajmu byt v Třeboni, (po 19 hod.) Tel: Praha Třeboň, vyměním byt v P10 (obecní) za byt i nemovitost, ev. doplatím nespěchá, ihned volný, zděný. Tel.: ,72% VÝHODY:»»»» peníze kdykoliv k dispozici = žádná výpovčdní lhĥta chytré a individuální nastavení úþtu dle Vašich pĝání a potĝeb možnost ovládání úþtu pĝes Internetbanking vedení úþtu ZDARMA Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Dukelská 134/I TĜeboĖ telefon: TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008 str. 21

8 Upozornění: V termínu června 2008 bude z důvodu pravidelné údržby uzavřen bazénový komplex. BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ od 17. dubna 2008 nově nabízejí odpolední nabídku procedur Každý čtvrtek, pátek a sobotu od hodin Objednávky na tel.: Procedura Kč/min Koupel ve slatinném extraktu RosenSPA 270/30 - léčivý účinek rašeliny - uvolnění stresu - úprava poruch spánku - regenerace po sportu a fyzické námaze Novinka! Perličková koupel 230/30 Bylinná koupel 230/30 Květinová koupel 380/30 Podvodní masáž 270/30 Ruční masáž 290/30 Hydro-jet 70/8 Sigoroll 50/20 INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÁ VÝUKA NJ (dospělých i dětí) Doučování 1 a 2. stupně Mgr. Jana Boušová GENERALI Pojišťovna a. s. hledá obchodní zástupce z důvodu rozšiřování služeb a péče o stávající klienty pro oblast Jindř. Hradec, Třeboň, Lomnice n. L. Kontakt: p. Janečková, tel.: Informace na tel.: , Nabídka platí i pro stávající lázeňské hosty. str. 22 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008

9 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Dukelská 134/I T ebo telefon: TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008 str. 23

10 Odpolední procedury NOVINKA! ODPOLEDNÍ PRODEJ PROCEDUR NA LÁZNÍCH AURORA OD ČTVRTEK SOBOTA Procedura Cena (KË) Koupel ve slatinnèm extraktu 270,- 30 min. celkov Ëas (15 min. koupel, 15 min. such ovin) KvÏtinov koupel 380,- 30 min.celkov Ëas (15 min. koupel, 15 min. such ovin) Kombinovan koupel (perliëka s bylinkami) 240,- 30 min. celkov Ëas (15 min. koupel, 15 min. such ovin) PivnÌ koupel 270,- 30 min. celkov Ëas (15 min. koupel, 15 min. such ovin) RelaxaËnÌ mas û Ë steën 290,- 30 min. celkov Ëas (25 min. Ëist Ëas mas ûe) RelaxaËnÌ mas û celkov 550,- 60 min. celkov Ëas (50 min. Ëist Ëas mas ûe) PodvodnÌ mas û 270,- 30 min. celkov Ëas (20 min. Ëist Ëas mas ûe) OBJEDNÁVKY: Infocentrum: tel Recepce: tel Objednávkový formulář na Lázně Aurora s.r.o. Lázeňská Třeboň Najdete zde dvě bowlingové dráhy, kulečník, šipky a široký sortiment nápojů. Cena: 200 Kč/dráha/hodina Otevřeno každý den Lázně Aurora s.r.o. Lázeňská 1001, Třeboň Tel.: , str. 24 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008

11 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008 str. 25

12 Zpravodaj města Třeboně Vychází 1x měsíčně. Vydává Informační a kulturní středisko města Třeboně. Redakce: Masarykovo nám. 103, Třeboň, šéfredaktor: P. Karpíšková (pk), tel.: , , Elektronická podoba novin IČO: , ev. č. MK ČR E Redakční rada: M. Čada, Š. Husák (šh), A. Kohoutová (ako), L. Kotilová (lk), J. Psíková (jp) a J. Císař Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být totožné s názory redakce. Předem nevyžádané materiály nevracíme. Jména autorů článků jsou k nahlédnutí v redakci. Anonymy nebudou otištěny. Příjem příspěvků: , disketa, CD a výtisk. Povoleno Českou poštou v Č. Budějovicích, j. zn.: P-2507/95 ze dne Tisk: RAIN tiskárna Jindřichův Hradec Uzávěrka příštího čísla: 19. června 2008, do hod. Náklad: ks. Cena: 10 Kč str. 26 TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008

13 Sport TJ Slovan Břilice Dne se konal v J. Hradci turnaj fotbalových přípravek E-ON ČR Junior Cup 2008 Turnaje se účastnil i tým Slovanu Břilice starší přípravka. Přípravka Slovanu Břilice se v nabité konkurenci osmi týmů neztratila. Bez ztráty bodu se probojovala do finále turnaje. Finálovým soupeřem Slovanu Břilice, byla přípravka Slovanu J. Hradec. Týmu, s mnohonásobně lepším zázemím a hráčskou základnou, byl Slovan Břilice zdatným soupeřem. V řádné hrací době skončil duel nerozhodným výsledkem 1:1. V penaltovém rozstřelu byl úspěšnější Slovan J. Hradec. Slovan Břilice tak zaslouženě obsadil druhé místo. Kromě tohoto umístění, získal Slovan Břilice i ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje, kterým byl vyhlášen Michal Hofman a cenu pro nejlepšího střelce turnaje, kterým se stal Martin Průcha. Uvedené výsledky svědčí o kvalitní práci trenérů a realizačního týmu Slovanu Břilice. Úspěchy budou pro mladé hráče jistou motivací a příslibem pro získání dalších sportovních úspěchů. Petr Michal E-ON ČR Junior Cup Slovan Břilice starší přípravka r Stojící řada zleva : Ondřej Michal, Jan Tlačil, Michal Huboňa, Martin Průcha, Lukáš Tůma, trenér Luděk Čábela, není přítomen trenér ing. Jan Kubata. Sedící řada zleva : Jaroslav Samec, David Bártl, Michal Hofman, Filip Radosta, Jan Kubata, Filip Čábela. Oddíl házené Třeboň pořádá Turnaj v nové hře 4+1. O co jde?? Je to zjednodušená forma házené. Turnaj by se měl konat 14. června 2008 na Masarykově náměstí od 8.30 hodin. V případě nepočasí se turnaj přesune do KKS Roháč. Mohou se zúčastnit všichni daných ročníků, název si můžete určit dle, ulic, nebo zvířat, vše záleží na Vaší fantazii. Trenéři mohou být z řad rodičů. Družstvům, která nebudou mít stejné oblečení, budou zapůjčena rozlišovací trička. Turnaj pro město zúčastní se družstva ulic, sídlišť, náměstí, nebo přilehlých vesnic 2.1 družstvo musí mít minimálně 6 hráčů 3.1 čtvrť, část města může mít libovolný počet družstev 4. družstva mohou mít jakékoliv názvy a přibližně stejnou barvu trika, nebo dresy 5. mohou startovat ročníky , , 6. družstva mohou být smíšená ( chlapci i dívky) PRAVIDLA 1. systém házené bez driblingu 2. smí se udělat jen 3 kroky 3. nesmí se překročit určené brankoviště 4. hraje se pěnovým míčem 5. za jakýkoliv faul je hráč vyloučen na 1 minutu, ale místo něj může hrát jiný hráč. 6. hrací doba dle přihlášených družstev Odměny si odnese každý. Přijďte si zasportovat, udělat něco pro své zdraví a zdraví vašich dětí. Karel Petržala TŘEBOŇSKÝ SVĚT 6/2008 str. 27 Produkt_91x145.indd :00:13

14 Sport Veslování Koncem dubna se naše posádka juniorek zúčastnila kontrolních závodů na dvojce bez kormidelnice. Blanka Šindlerová měla problém se zádama a tak si první místo odvezly stejně jako na dlouhé trati soupeřky (Beroun, Slávia). Na mezinárodní regatě v Brně v polovině května vyzkoušeli trenéři čtyřku bez kormidelnice (v sestavě našich dvou nejlepších dvojek). Ve finále se naše nejlepší čtyřka umístila na 4. místě v čase 7:25,23 za veslařkami Rakouska (7:15,06), Maďarska (7:19,20) a Německa (7:21,54). Na dvojce bez kormidelnice naše posádka ve finále nestartovala. Na osmě si Šindlerová s Janátovou zaveslovaly s pražskými kolegyněmi z Bohemians a Smíchova a obsadily v české konkurenci druhé místo. lk Horská kola Pro Z BIKE TEAM Třeboň začala závodní sezona 1. května 2008 v Mnichovicích u Prahy. Na 50 km trati si nejlépe vedl v kategorii do 18 let Matěj Novotný a s časem 2:26:57 obsadil osmé místo (z 33 závodníků). V dalším závodě, který se jel 17. května 2008 v Prachaticích, si opět nejlépe vedl na 42 km trati v kategorii do 18 let Matěj Novotný, kdy čas 2:15:16 stačil na 20 místo z 33 závodníků. V mladších žácích nezklamal Pavel Horák a s přehledem dojel na technicky náročné trati na 2. místě z 11 závodníků. Ve starších žácích šlo zatím jen o sbírání zkušeností, při kterém si nejlépe vedl Dan Koktavý se 7. místem ze 13 závodníků. Jiří Kubička JACHTING Na rybníce Bezdrev se sjeli státníci z celé republiky k pohárovému klání. Třeboňská posádka Tobolka Gardavský skončila na velmi pěkném 4. místě z celkového počtu 19. KOPANÁ ODDÍL HÁZENÉ -POŘÁDÁ Tábor pro všechny děti, které se chtějí hýbat, hrát si anebo se něco naučit. TERMÍN Tábor se bude konat na sportovišti Tyršův stadion, sportovní hale a v přírodě. Tábor je zaměřen na fyzickou přípravu, pohyb, množství her, házenou, ale i jiné doplňkové sporty. Možnost ubytování i stravování (není podmínkou), ceny budou přizpůsobeny dle těchto požadavků. PŘIHLÁŠKY: do na mob: nebo mailem DIVIZE Třeboň Karlův Dvůr 1:2 /0:1/ Domácí dokázali vyrovnat nepříznivý stav z prvého poločasu a již se zdál, že duel skončí dělbou bodů. V 91. minutě nedokázal Houdek proměnit vyloženou šanci a hosté z protiútoku získali plný počet bodů. Porážka domácích byla tak velmi nešťastná a lze říci, že nezasloužená. Družstvu chyběl zraněný Vohák. Branky: Brozman, 200 diváků Prachatice Třeboň 4:1 /2:0/ V Prachaticích se hrál pohledný fotbal, hosté přijeli s útočnou a otevřenou hrou. Domácí byli o aktivnější, ale především produktivnější v zakončování útočných akcí. Příchod Dedaje znamenal pro Třeboň určité oživení hry, ze tří gólovek využil pouze jednu v 80. minutě. Rozhodčí: Hajšman, 150 diváků Třeboň Vejprnice 1:1 /1:0/ Soupeř byl už z počátku aktivnější, ale stačil první útok domácích a Dedaj z trestňáku přivedl domácí do vedení. Hosté nechali několikráte vyniknout domácího gólmana Skálu, čtyři minuty před koncem byli za svou iniciativu odměněni vyrovnávacím gólem. Rozhodčí: Koval, 150 diváků Votice Třeboň 1:3 /1:2/ Hosté přerušili sérii několika zápasů bez vítězství. Zápas ovlivnila 4. Minuta, kdy byl vyloučen domácí hráč za faul na třeboňského Sedláčka. Hrálo se průměrné utkání, ve kterém měli Třeboňští několik slibných akcí, které však nedokázali plně zužitkovat. Branky: Lavička, Brozman, Sedláček, rozhodčí Dusík, 200 diváků HÁZENÁ EXTRALIGA MUŽI skupina o udržení Třeboň Hustopeče 31:22 /11:5/ Důležité utkání v boji o setrvání v naší nejvyšší soutěži zvládli domácí, když si vytvořili rozhodující náskok již v 1. poločase. Bylo to především zásluhou dobré zónové obrany v čele s brankářem Jarešem. Hosté svou hrou zklamali a svým výkonem potvrdili, že tato soutěž je nad jejich hráčské možnosti. Branky: Mráz 11, Bicek 6, Mošovský 4, diváků 250 Bystřice p.hostýnem Třeboň 25:20 /10:7/ Hosté sehráli špatné utkání, hráči si neuvědomili, že extraliga není dosud zachráněna a jejich přístup k zápasu byl velmi laxní. Obranná fáze opět děravá, ale i v útočné fázi nehráli to, co se nich očekávalo vedení družstva trenér Petržala a jeho asistent Jordák. Branky: Mošovský 5, Šulc 4, Mráz 3, Kubík, Bicek 2, Kejval, Marek, Vitha, Farka 1 Rozhodčí: Padevěd, Kohout, diváků 300 Třeboň Kopřivnice 31:22 /18:10/ Domácí tímto zápasem rozhodli, že extraliga v Třeboni bude i v příštím roce. Hosté, již zachráněni, přijeli bez svého kanonýrka Jiřího Gřese, kterého extřeboňák Rachač, hostující z Karviné, nenahradil vzhledem k přetrvávajícímu zranění. Kopřivnici sice patřil začátek střetnutí, ale ten domácí brzy zlikvidovala a na hřišti existovalo od 10. Minuty pouze jedno družstvo. Trenér hostí Bartoň na tiskovce prohlásil, že jeho družstvo podalo ostudný výkon. Branky: Mošovský 11, Bicek 6, Kubík 4 Rozhodčí: Skružný, Kavulič, 250 diváků Hustopeče Třeboň 37:22 /21:10/ Hosté měli velmi dobrý začátek, prvé tři minuty a stav 3:0! Poté však převzali otěže zápasu domácí a vyučovali hosty z abecedy házené. Řada hráčlů, dle slov trenéra Petržaly, pojala utkání víkendově, což by se mělo promítnout i v jejich finančním ohodnocení. Branky: Mošovský 8, Měchura 6, Bicek 4, Šulc 2, Kubík, Mráz 1 Rozhodčí: Halada, Dostál, diváků LIGA STARŠÍ DOROST Třeboň Karviná 28:32 /13:15/ Domácí v zápase postrádali dva nejlepší střelce Chlubnu s Baierlingem, přesto drželi s favoritem krok, navíc se v tomto utkání zranila třetí z opor Martin Nohava a tak boj v posledním zápase o bronzovou medaili na Spartě se hodně zkomplikoval. Branky: Štěch 8, Nohava 7, Roubíček 6, Loskot 3, Vepřovský, Kostelecký 2, Brchaň 1 Třeboň - Zubří 26 : 23 /13:12/ Velice vzácné vítězství si připsali starší dorostenci Třeboně, když v předehrávaném zápase porazili vedoucí celek ligy, družstvo Zubří. Byl to zápas z říše snů, neboť domácím opravdu vyšlo všechno, na co sáhli. Od výborného výkonu brankaře Brchaně až po výborné výkony střelců. A tak se moravský celek zase jednou musel sklonit před třeboňskou házenou. Branky: Loskot 8, Baierling 6, Nohava 5, Brchaň M. 4, Čapek 2, Roubíček 1. Vyloučení 2: 3, sedmičky1/0 : 1/1 Třeboň - Dukla Praha 26:28 /15:16/ Hned druhý den se hrál další zápas, ve kterém jsme pomýšleli na další zisk ligových bodů. Bohužel snad právě únava z předešlého dne, snad podcenění soupeře, nás o plánované body připravilo. Branky: Nohava 7, Loskot 6, Roubíček 5, Baierling 4, Brchaň M. 3, Zelenka 1. Vyloučení 6:5, sedmičky3/2 :1/1 1.LIGA MLADŠÍ DOROST Třeboň - Dukla 12:0 Hosté přijeli bez registračních průkazů, což házenkářské řády nedovolují a tak odjeli s kontumační prohrou 12:0. Pro domácí to znamená stále ještě šance na postup na republikové mistrovství. Karel Budín, Karel Petržala

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320 Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým Pořadatel: Náš turnaj o.s., Voroněžská 28, Praha 10 Startovné: Kontakty: 1 800 Kč (platí se za každý turnaj samostatně) Radek Kuchař - Marketingová

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo.

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo. Víkendové výsledky vodního póla 3. víkend probíhají nadstavbové turnaje vodního póla, ve kterých se rozhoduje o pořadí v jednotlivých soutěžích. Přebor ČR starších žáků Svoji účast v nadstavbových turnajích

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 10.12.2011 odpoledne 2004 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Chodov 19.2.2012 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 odpoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Pořadatel : TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Termín : Pátek- neděle 28.11.2014 30.11.2014 Věk hráčů Místo Organizace Počet družstev Ubytování Stravování

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava. Pořadatel, a. s. Bukovanského, 0 00 Slezská Ostrava. Datum turnaje... 00 Propozice 0.ročník Mezinárodního žákovského halového

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

1) Hra o 15x 15 tisíc korun v hotovosti

1) Hra o 15x 15 tisíc korun v hotovosti Přesná pravidla hry: - Velká narozeninová hra Rádia BLANÍK o 15x 15 tisíc korun v hotovosti a nové osobní auto probíhá ve dnech 3.3. 7.4.2014 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 7.1.2012 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Pořadatel : TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Termín : Pátek- neděle 29.11.2013 1.12.2013 Věk hráčů Místo Organizace Počet družstev Ubytování Stravování

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 3.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

BUSINESS.... se nedělá v kanceláři... www.bohemia-regent.cz

BUSINESS.... se nedělá v kanceláři... www.bohemia-regent.cz BUSINESS... se nedělá v kanceláři... Představení společnosti Vítejte... 2 Akciová společnost AKCENTOUR a. s. provozuje hotelový komplex Bohemia a Regent, který se nachází v okrajové části historického

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 21.1.2012 dopoledne 2001 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 11.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Český svaz plážového tenisu

Český svaz plážového tenisu Český svaz plážového tenisu Co je plážový tenis? Plážový tenis je nejčastěji popisován jako směsice tenisu, badmintonu a také plážového volejbalu. Hraje se na dvorci, který je rozměrem identický s dvorcem

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

CZECH. Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C. Sportovní centrum TJ Bohemians - hala Hagibor, Izraelská 6, Praha 10

CZECH. Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C. Sportovní centrum TJ Bohemians - hala Hagibor, Izraelská 6, Praha 10 ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD WORLD DARTS FEDERATION 14. CZECH OPEN Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C Pátek 31. října 2008 Smíšené

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Pořadatel : TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Termín : Pátek - neděle 5. 7. 12. 2014 Věk hráčů Místo Organizace Počet družstev Ubytování Stravování Ceny

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více