10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU"

Transkript

1 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu Země. Počet planetek objevených z Kleti přesáhl v lednu 2013 tisícovku. Nejúspěšnějším kleťským (a zároveň i českým) "lovcem" planetek je Miloš Tichý s více než 500 objevy a spoluobjevy. Pro jednu ze svých planetek vybral jméno Počátky podle města na Vysočině, kde se narodil. Planetku (14974) Počátky nalezl Miloš Tichý 22. září 1997 na Kleti na snímku pořízeném 0,57-m zrcadlovým dalekohledem vybaveným elektronickou CCD kamerou. Jméno Počátky bylo schváleno Mezinárodní astronomickou unií (IAU), je celosvětově závazné a bylo publikováno v časopise Minor Planet Circular No z 11. listopadu Snímek planetky (14974) Počátky byl pořízen v noci z 18./19. ledna 1999 expozicí 120 sekund 0.57-m f/5.2 zrcadlovým dalekohledem Observatoře Kleť vybaveným CCD kamerou SBIG ST-8. Planetka je označena šipkou. Text: Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti Foto: Miloš Tichý a Ludmila Marková Spodní foto: zleva vedoucí Observatoře Kleť Ing. Bc. Miloš Tichý, starosta města Počátky Mgr. Karel Štefl a ředitelka Hvězdárny a planetária České Budějovice Ing. Jana Tichá při předávání Pamětní listiny dne Citát měsíce Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas. Ale žádný, jak jej vzkřísit. Albert Einstein Z obsahu: Co na to říkáte, pane starosto Slovo hejtmana Kraje Vysočina Z jednání rady města Co vás zajímá: policie Naše žákovská knížka Den otevřených dveří domova a sociálních lůžek My obyčejní a neobyčejní lidé 125 let počátecké tělovýchovy Naše počátecká kuchařka, aneb dnes vařím já S humorem a optimismem Knihovna Počátky Zemřeli jsme pro Anglii Akce Sokolovna MC Lvíček Zpráva o šachovém turnaji Rozpis veřejných hraní v KDH Počátky Kino Počátky

2 CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO. Na otázku Jitky Zlukyové odpovídá starosta města Mgr. Karel Štefl. Příští rok budou komunální volby. Voliče by zajímalo, jaká je za uplynulé tři roky účast všech 15 zastupitelů na zasedání městského zastupitelstva. Zastupitelé města Počátky byli zvoleni v demokratických volbách, a to v počtu 15 členů. Jejich přístup k výkonu této funkce je zodpovědný a zúčastňují se vysokým %. V tomto směru je vše v pořádku. Menším nešvarem jsou pozdější příchody na jednání či vyřizování telefonátů s neustálým odbíháním v průběhu jednání zastupitelstva, čímž dochází k jeho rušení a zdržování. Nerad bych, aby se tento nedostatek plošně vztáhl na všechny zastupitele, ale na základě již proběhlých jednání se dá říci, že jde o stále stejné jednotlivce. Nyní pro názornost připojuji přehled účasti zastupitelů na jednotlivých zasedáních za uplynulé tři roky. Do současné doby v tomto volebním období proběhlo 16. zasedání zastupitelstva města a jedno mimořádné. Zastupitelé: Erik Dufek, Ing. Miroslav Fojt, Josef Preisinger, Karel Šimánek, Ing. Jan Třebický, Mgr. Eva Vichrová a Jan Záruba chyběli na dvou zasedáních. Zastupitel Bc. Vít Kratochvíl nebyl účasten na jednom zasedání. Všechny neúčasti byly omluveny. Ostatní zastupitelé mají 100% účast. Ze shora uvedených zjištění si dovolím tvrdit, že účast je na velmi vysoké úrovni, za což bych chtěl touto cestou všem zastupitelům poděkovat. JiZ SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA O nutnosti šetřit energii se mluví už dlouho. Ale stále jí spotřebováváme zbytečně moc. Přitom efektivnější využívání energií snižuje výdaje nejen domácností, ale i měst, obcí a výrobních provozů a zároveň je nejlepší investicí pro zlepšení životního prostředí. Náš kraj patří dlouhodobě k nejčistším regionům v České republice. Pro zvýraznění tohoto stavu jsme se rozhodli, jako vůbec první region, stát se energeticky úsporným krajem. Konkrétním počinem k dosažení tohoto cíle je projekt Vysočina šetří energii, jenž vznikl z iniciativy energetické společnosti E-ON a Kraje Vysočina v roce Portál Vysočina šetří energii je prvním krokem k hledání opatření vedoucích k úspoře energie v našem kraji. Na začátku tohoto projektu dochází ke sběru informací o energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení měst a obcí a také zemědělských provozů. Druhým krokem pak bude vyhodnocení získaných dat a navržení se projekt bude věnovat energetické náročnosti veřejných budov a jejímu snížení, efektivnímu a úspornému osvětlení interiérů a dalším oblastem zasluhujícím pozornost. Dnes je u nás opět napjatá situace a všichni čekáme, co přinesou nové povolební poměry. Někteří s obavami, jiní s nadějemi. Ale za každé politické situace je šetření energií jedním ze základních imperativů. Jde o zájem všech a také o to, aby nebyla i tato důležitá oblast zneužívána pro zájmy jednotlivců nebo skupin, jako tomu bylo nedávno v případě zavádění fotovoltaických panelů. Na nich vydělali jen ti včas informovaní a bohatí investoři. Na úkor nás všech, kteří to nyní musíme zaplatit. Na úkor přírody, kterou okupují a hyzdí obludné stavby, jež plodí zisky jen pro vyvolené. Projektem Vysočina šetří energii chceme pomoci také městům a obcím. Ty mohou získat konkrétní návody k opatřením, na nichž vydělají všichni občané. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 43 ZE DNE 26. SRPNA 2013 RADA SCHVALUJE rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne použití rezervy rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů Počátky z let minulých ve výši ,- Kč vč. DPH, na úpravu prostoru před hasičskou zbrojnicí č.p. 583 ve směru do ul. Žižkova, pro konečné umístění prefabrikované garáže a vybudování přilehlé parkovací plochy; investice bude provedena podle cenově nejvýhodnější nabídky předložené od Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky uvolnit z rezervy rozpočtu na komunikacích finanční prostředky ve výši ,- Kč na dokončení parkovací plochy v ul. Nádražní před Domem s pečovatelskou službou č.p. 442, z toho ,- Kč za materiál (dlažbu) dodaný I. Kamenickou stavební a obchodní firmou s.r.o. 2

3 a ,- Kč Vodotechnickým službám s.r.o. Počátky za podkladový materiál, obrubníky a provedené práce objednávku kožené vazby kroniky města Počátky - ročník 2011 u fi. Knihařství Bedřich Hloch - Jihlava; vazba bude provedena do modré kůže vč. zlatého potisku na desky kroniky a hřbet pouzdra, s ručně šitým kapitálkem; celkové náklady činí 1.870,- Kč a budou poskytnuty z finanční rezervy rady smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 95/1 ostatní plocha, zeleň, o výměře cca m 2 v k.ú. Počátky, uzavřenou mezi půjčitelem Městem Počátky a výpůjčitelem (předem určeným zájemcem) - ICOM transport a.s., Jiráskova č.p. 78, Jihlava, z důvodu prodloužení doby výpůjčky pozemku a stavby pro provozování autobusového nádraží; právo užívání pozemku a stavby je sjednáno od na dobu 10 let, tj. do s tím, že výpůjčitel zajistí na své náklady opravy poškození asfaltové plochy (výtluků) a běžnou údržbu předmětu výpůjčky (stavbu autobusového nádraží tvoří součásti pozemku a soubory movitých věcí tvořících jeho zařízení) použití znaku města Počátky pro tisk na propagační materiály Trhací mapu města a Kalendář města Počátky na rok 2014 RADA NESCHVALUJE z pozice valné hromady Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky nákup použitého jednoúčelového zametacího stroje pro zajištění úklidu ve městě Počátky a jeho místních částí dle posuzovaných nabídek (movité věci nad 300 tis. Kč), z důvodu rizika poruchovosti při nákupu staré opotřebené techniky a možnosti získání dotačního titulu na zakoupení nového zametacího stroje: TS Pelhřimov nabízí 13 let starý stroj tov.zn. SCHMIDT SK 151 SE (stroj je udržovaný, pravidelně servisovaný a v dobrém stavu; má najeto mth, servis zajišťuje specializovaná firma v Rakovníku; požadovaná cena obálkovou metodou je tis. Kč bez DPH) Město Žirovnice nabízí cca 16 let starý stroj tov.zn. BUCHER CITY 2000 (stroj je udržovaný, pravidelně servisovaný a v dobrém stavu; má najeto mth, servis zajišťuje specializovaná firma ve Voticích, požadovaná cena je 350 tis. Kč); stroje jsou výkonem srovnatelné, s ohledem na množství najetých motohodin a dostupnost servisu upřednostňují jednatel a technik VTS s.r.o. pořízení zametacího stroje od města Žirovnice; vyšší cena je odpovídající s ohledem na menší opotřebení stroje RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden srpen 2013 (do ) v porovnání se stejným obdobím v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden - srpen 2013 (do ) s daňovými příjmy za stejné období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky za období 1. pololetí roku 2013 čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky za období 1.pololetí roku 2013 čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky za období 1.pololetí roku 2013 čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období 1. pololetí roku 2013 zprávu Kulturního zařízení města Počátky o spotřebě odebraného zemního plynu za období od do odpověď advokátní kanceláře JUDr. Zdeněk Kratochvíl se sídlem v Jihlavě, ve věci odstranění závadného stavu na pozemcích klienta p. Vladislava Vobra informaci o současném nevyhovujícím stavu odvodňovacího příkopu vedoucího po pravé straně silnice II/132 ve směru z obce Léskovec do Horní Vsi (v místě od přístupové cesty k domu č.p. 1 p. Mutla až k levotočivé zatáčce vjezd k budovám Agrodružstva Počátky se sídlem v Léskovci; vlastníkem dotčeného pozemku je Kraj Vysočina, majetkovým správcem Krajská správa a údržba silnic, který byl vyzván ke zjednání nápravy; záležitost byla oznámena na cestmistrovství Pelhřimov, kde bylo přislíbeno posouzení a řešení situace žádost o podporu neziskového vzdělávacího projektu časopisu Historický kaleidoskop formou objednávky předplatného poděkování Občanského sdružení Diakonie Broumov, za zorganizování sběru použitého ošacení ve městě Počátky. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 44 ZE DNE 16. ZÁŘÍ 2013 RADA SCHVALUJE vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 156/3 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci p. Josefu Míkovi, trv. bytem Počátky, za účelem zřízení zahrádky za cenu pronájmu minimálně 2,- Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce; případné oplocení pozemku může být provedeno pouze bez pevných základů; jedná se o část pozemku za domem č.p. 408, vedle příjezdové cesty k řadovým garážím termín konání 45. zasedání rady města v pondělí od 15,15 hodin v kanceláři starosty města rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne náklady na výškovou úpravu spádu kanalizační přípojky ze stravovacího provozu Základní školy Otokara Březiny Počátky, tj. vybudování nové, méně zapuštěné kanalizační šachty a přímého kanalizačního potrubí ze školní jídelny do šachty vedoucí v účelové komunikaci, podle návrhu zpracovaného od Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky; navrhované řešení umožní přímé napojení do kanalizační šachty v komunikaci a zvýší spád v potrubí; rozpočtované náklady činí celkem ,08 Kč vč. DPH žádost vedoucí Městského muzea o povolení rozpočtové změny na položce restaurování sbírek navýšením v celkové částce ,- Kč na odlití bronzové busty 3

4 básníka Otokara Březiny v ceně ,- Kč a konzervaci hliněné matrice od autora Františka Bílka za ,- Kč; v případě, že by hospodaření příspěvkové organizace skončilo schodkem, byl by pokryt z rezervního fondu, který je vytvořen v dostatečné výši zařazení nákladů spojených s vedením Kroniky města Počátky na rok 2014 do rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky; organizace bude od roku 2014 odpovědná za zpracování a ukládání kronik města náklady na výstavbu odvodňovacího žlabu v délce 14 m na pozemcích p. Vladislava Vobra p.p.č. 4132/3 a 4132/4 v lokalitě pod Nádražní ulicí; po vzájemné dohodě vlastník pozemků souhlasí, aby odtok dešťové vody z komunikací od garáží byl veden přes jeho pozemky, přičemž dno odtokového příkopu bude zpevněno betonovými žlabovkami a do budoucna tak bude zamezeno zarůstání příkopu a následnému zanášení nečistotami; rozpočtované náklady činí celkem ,- Kč vč. DPH; práce provedou Vodotechnické služby s.r.o. Počátky a budou realizovány pouze s písemným souhlasem vlastníka ke vstupu na pozemky žádost pana Josefa Kejvala na stavební úpravy v nájemním bytě č. 3 v č.p. 308 Počátky, z důvodu nedostatečného zateplení stropu a značného úniku tepla; dodávku potřebného materiálu na cca 80 m 2 plochy stropu zajistí vlastník domu prodej starých cihel z demolice přístřešků na popelnice ze sídliště v Počátkách pro paní Vladislavu Markovou, bytem Počátky s podmínkou vlastního očištění a odvozu, za poplatek 5,- Kč/kus; cihly (cementové a šamotky) jsou uloženy na hromadě stavební sutě za překladištěm TKO, nejsou očištěné, Vodotechnické služby s.r.o. Počátky (VTS s.r.o.) nemají pro tento materiál využití a s prodejem souhlasí; materiál je možno očistit a vyzvednout na místě skládky po dohodě se zástupcem VTS s.r.o. Počátky; poplatek lze uhradit na překladišti TKO vystavění památníku a zasazení okrasné lípy ke 100. výročí založení občanského sdružení Český svaz včelařů, místní organizace Počátky a k vlastní realizaci doporučuje prostory veřejné zeleně na Lipáreckém náměstí nebo místo na levém břehu Počáteckého potoka u ulice Moravská, případně jiné vhodné místo dle výběru členů místní organizace; nesouhlasí naopak s umístěním v prostranství před městským hřbitovem RADA UKLÁDÁ všem zařízením města napojeným na rozpočet města předložit návrh položkového rozpočtu na rok 2014, který bude obsahovat schválený rozpočet roku 2013, návrh na rok 2014 a odůvodnění případných výkyvů nad 10 % proti rozpočtu roku 2013; návrh bude předložen v písemné i elektronické podobě (zasílat na adresu vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky: a to v termínu do RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden srpen 2013 v porovnání se stejným obdobím v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden září 2013 (do ) v porovnání se stejným obdobím v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden srpen 2013 s daňovými příjmy za stejné období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden září 2013 (do ) s daňovými příjmy za stejné období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných v Počátkách v září 2013, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky žádost manželů Vilmy a Karla Novotných, trv. bytem Počátky, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách (DPS); rada tímto konstatuje, že v současné době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt vhodný svou velikostí pro manželský pár, ani jiný byt o menší ploše a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v případě uvolnění některého vhodného bytu žádost paní Marty Formánkové, trv. bytem Karlovy Vary, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách (DPS); rada tímto konstatuje, že v současné době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v případě uvolnění některého bytu nabídku fi. FAKTOR TEAM České Budějovice na audiovizuální prezentace města na internetovém webu závěrečnou zprávu o pobytové akci pro děti a dospělé s handicapem, pořádané Občanským sdružením OKNA Jindřichův Hradec a vyúčtování finančního příspěvku, určeného na úhradu nákladů spojených s pořádáním integrovaného letního tábora RADA NESCHVALUJE žádost p. Pavla Součka, Podpora Naděje s.r.o., Jindřichův Hradec, o finanční podporu osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných, formou zakoupení vánočních. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITeLSTVA MĚSTA ČÍSLO 17 ZE DNE 24. ZÁŘÍ 2013 ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku města - části p.p. č. 620/10 o výměře cca 152 m 2 v k.ú. Léskovec, předem určenému zájemci panu Janovi Janů, trv. bytem Pelhřimov, za cenu minimálně 10,- Kč/m 2 s tím, 4 že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy; podmínkou prodeje je zachování přístupové a příjezdové cesty k domu č.p. 14 na st.p. č. 20/1 a k domu č.p. 15 na st.p. č. 21 vyhlášení záměru na darování nemovitostí z majetku

5 města ostatní komunikace (ostatní plocha) p.p.č. 334 o výměře 43 m 2, p.p.č. 25/12 o výměře m 2, p.p.č. 50/17 o výměře 195 m 2, p.p.č. 50/20 o výměře 654 m 2, p.p.č. 310/13 o výměře 113 m 2, p.p.č. 311/5 o výměře 15 m 2 a p.p.č. 329/2 o výměře 13 m 2 v k.ú. Heřmaneč, předem určenému zájemci - Kraji Vysočina se sídlem Jihlava, Žižkova č.p.57, s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy o darování a následně zajistí provoz a údržbu místní komunikace; nemovitosti budou darovány s podmínkou zapsání bezplatného věcného břemene spojeného s právem údržby a oprav inženýrských sítí v majetku města nabytí nemovitosti v k.ú. Heřmaneč přijetím daru - p.p.č. 310/10 o výměře m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace od Kraje Vysočina se sídlem Jihlava s tím, že Město Počátky ponese náklady spojené s darovací smlouvou (správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, kolek) převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Heřmaneč předem určenému zájemci s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy; jedná se o: část p.p.č. 252/2 o výměře cca m 2, za cenu 10,- Kč/m 2 nabyvatel Miloslav Mikolášek, trv. bytem Počátky obecně závaznou vyhlášku města Počátky č. 2/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavební odpadem na území města Počátky, s účinností od ; nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 15/1/1998, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Počátky zapracovat do rozpočtu města na rok 2014 položku 1, ,- Kč, jako podíl ve výši 10 % uznatelných nákladů na realizaci stavby Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké jezero s tím, že s přihlédnutím k čl. III platné nájemní smlouvy nebude smlouva od prodloužena na dalších 5 let a dále s podmínkou bezúplatného převedení veškerého zhodnoceného majetku na stavbě do vlastnictví města v průběhu roku 2014, po převodu 10% podílu uznatelných nákladů rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok 2013, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru MěÚ: - Zvýšení výdajů Veřejné osvětlení o částku ,- Kč - budou dofinancovány náklady Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky na realizaci výstavby veřejného osvětlení v lokalitě za Lipárkami. Položkové rozpočty zpracovaných projektů na tuto akci se pohybují řádově v cenách od ,- Kč a výše. Rozpočet VTS s.r.o. Počátky byl vykalkulován na částku ,03 Kč ( ,- Kč bylo zahrnuto již ve schváleném rozpočtu na rok 2013). Projektová dokumentace na tuto akci (cca ,- Kč) byla pokryta přesunem prostředků z kapitoly komunálních služeb a územního rozvoje. - Zvýšení výdajů Činnost muzeí a galerií o částku ,- Kč - podíl města k dotaci od Kraje Vysočina na akci Nová digitalizace a evidence sbírek Muzeum Počátky bude pokryt snížením rezervy rozpočtu města na spoluúčast ke grantům. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. Podíl města bude poskytnut Městskému muzeu Počátky částečně jako příspěvek na činnost ve výši ,- Kč a částečně jako investiční příspěvek ve výši ,- Kč po předložení kopie faktury za provedené práce. - Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku 9.000,- Kč - podíl města k dotaci od Kraje Vysočina na realizaci akce WWW stránky a turistický portál města Počátky bude pokryt snížením rezervy rozpočtu města na spoluúčast ke grantům. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku ,- Kč - podíl města k dotaci od Kraje Vysočina na realizaci zabezpečení a ochrany obecního nemovitého majetku prostřednictvím opatření technické ochrany EZS budova Městského úřadu Palackého nám., Počátky bude pokryt snížením rezervy rozpočtu města na spoluúčast ke grantům. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Ochrana památek a kulturního dědictví o částku ,- Kč -podíl města k dotaci z Fondu Vysočiny na realizaci akce Počátky-oprava kaple sv. Markéty bude pokryt snížením rezervy rozpočtu města na spoluúčast ke grantům. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Osobní asistence, pečovatelská služba o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Činnost muzeí a galerií o částku ,- Kč Snížením rezervy rozpočtu budou dofinancovány výdaje na výkon veřejně prospěšných prací,které jsou částečně hrazeny z účelové dotace od Úřadu práce. Dotace na 3 pracovní místa je spolufinancována z EF a dotace na 1 pracovní místo je poskytována pouze ze státního rozpočtu ČR. Na jedno pracovní místo je poskytována dotace ve výši max ,- Kč. - Zvýšení výdajů Zájmová činnost v kultuře o částku ,- Kč - snížením rezervy rozpočtu na spolufinancování grantů bude navýšen příspěvek na činnost pro Kulturní zařízení města. Jedná se o spoluúčast k projektu Mezinárodní festival dechových hudeb, který byl podán na Regionální rozvojové agentuře Vysočina v Jihlavě dne Smlouva o financování č.fmp/v70/2012 byla uzavřena dne Dotace ve výši 85 % byla připsána na účet KZM dne v částce ,52 Kč. Celkové náklady projektu ,- Kč. - Zvýšení výdajů Ostatní činnosti j.n. o částku ,- Kč - splátka návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky po obdržení dotace od RRA na projekt Mezinárodní festival dechových hudeb bude přesunuta zpět do rezervy na spolufinancování grantů. Návratná finanční výpomoc byla poskytnuta v roce Zvýšení příjmů Podpora ostatních produkčních činností o částku ,- Kč - Zvýšení příjmů Činnost místní správy o částku 300,- Kč - Zvýšení příjmů Sběr a svoz komunálních odpadů o částku 2.300,- Kč - Zvýšení příjmů Bytové hospodářství o částku ,- Kč - Zvýšení příjmů Nebytové hospodářství o částku ,- Kč - Zvýšení příjmů Požární ochrana o částku 300,- Kč - Zvýšení příjmů Osobní asistence, pečovatelská služba o částku 500,- Kč - Zvýšení výdajů Podpora ostatních produkčních činností o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Bytové hospodářství o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Nebytové hospodářství o částku 3.900,- Kč 5

6 - Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku 1.600,- Kč - Zvýšení výdajů Sběr a svoz komunálních odpadů o částku 1.900,- Kč - Zvýšení výdajů Ostatní finanční operace o částku ,- Kč Město Počátky je od 1. srpna 2009 plátcem daně z přidané hodnoty. Změna je rozpočtovým zabezpečením platby DPH finančnímu úřadu za II.Q Zvýšení výdajů Požární ochrana dobrovolná část o částku ,- Kč - navýšení účelové neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na výdaje pro zabezpečení akceschopnosti JPO II. Původní výše dotace byla 100 tis. Kč a tímto se navyšuje na částku 121 tis. Kč. Účelový znak Podíl obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky činí minimálně 20% celkové částky poskytované účelové neinvestiční dotace. Dotace musí být vyúčtována do zasedání zastupitelstva města se bude konat v úterý od 18:00 hodin v zasedacím sále č.p poschodí, ul. Horní, Počátky ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE vyhlášení záměru na převod nemovitostí z majetku města - p.p.č. 2265/3 o výměře 247 m 2 a části p.p.č. 4479/2 o výměře cca 586 m 2 v k.ú. Počátky předem určenému zájemci Sboru dobrovolných hasičů Počátky ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne Změny schválené na 41. zasedání rady dne : - Zvýšení příjmů Investiční přijaté transfery ze SF o částku ,- Kč - Zvýšení příjmů Investiční přijaté transfery ze SF o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Předškolní zařízení o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Předškolní zařízení o částku ,- Kč Předpokládaná dotace ze SFŽP ve výši 5% a z Fondu soudržnosti EU Operační program životní prostředí ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů je určena na akci:snížení energetické náročnosti objektu MŠ Počátky. Dotace bude upravena podle skutečně vynaložených způsobilých výdajů. Jde-li o přesun prostředků, při kterých se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, takže nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů - Zvýšení výdajů Služby sociální péče o částku 500,- Kč - z rezervy rady bude poskytnut finanční příspěvek ve prospěch celonárodní dobročinné sbírky pro Občanské sdružení Fond ohrožených dětí. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno na 40. zasedání Rady města Počátky dne 10. června Zvýšení výdajů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Osobní asistence, pečovatelská služba o částku ,- Kč Snížením rezervy rozpočtu na spoluúčast ke grantům a dotacím budou dofinacovány výdaje na výkon veřejně prospěšných prací, které jsou částečně hrazeny z účelové dotace od Úřadu práce. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 8 tis. Kč. V rámci projektu jsou podpořena ve městě Počátky 3 pracovní místa na VPP. Změny schválené na 42. zasedání rady dne : - Zvýšení výdajů Zachování a obnova památek o částku ,- Kč - účelová dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dotace je účelová a bude v příjmech i výdajích sledována pod účelovým znakem Zvýšení výdajů Služby sociální péče o částku 1 000,- Kč - z rezervy rady bude poskytnut mimořádný finanční příspěvek pro Daniela Skořepu, bytem Počátky, na účet Občanského sdružení OKNA, Jindřichův Hradec na částečnou úhradu nákladů spojených s integrovaným letním táborem pro děti se zdravotním postižením. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno na 41. zasedání Rady města Počátky dne 26. června Zvýšení výdajů Veřejné osvětlení o částku ,- Kč - výdaje za projekt na veřejné osvětlení v lokalitě Nad Lipárky budou pokryty snížením výdajů na komunální služby. - Zvýšení výdajů Bytové hospodářství o částku 5 000,- Kč pojistné plnění od pojišťovny bude použito k úhradě škody způsobené krádeží okapu na domě č.p Změny schválené na 43. zasedání rady dne Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku 6 000,- Kč - účelová neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na realizaci akce WWW stránky a turistický portál města Počátky. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku ,- Kč - účelová investiční dotace od Kraje Vysočina na realizaci zabezpečení a ochrany obecního nemovitého majetku prostřednictvím opatření technické ochrany EZS budova Městského úřadu Palackého n., Počátky. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Osobní asistence, pečovatelská služba aj. o částku ,- Kč - účelová neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociální služby: Pečovatelská služba. - Zvýšení výdajů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň o částku ,- Kč - účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací. Od června jsou v rámci projektu ve městě Počátky podpořena 2 pracovní místa na VPP. Jedná se o mzdy vyplacené v měsíci červenci 2013 za měsíc červen Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max ,- Kč. Zápis z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne ve věci kontroly plnění úkolů z 12. zasedaní kontrolního výboru a kontroly usnesení 16. zasedání zastupitelstva města návrh řešení na vymezení ploch veřejného prostranství pro další bytovou výstavbu na návrhové ploše Z 2 (pozemky nad Sídlištěm), zpracovaný fi. Petr Havel a Ing. Arch. Jiří Marek, Havlíčkův Brod, vč. návrhu zadání k územně plánovacímu podkladu Územní studie Počátky plocha Z2 v katastrálním území Počátky, pořízeného odborem výstavby Městského úřadu Pelhřimov ZASTUPITELSTVO ODKLÁDÁ Z PROGRAMU návrh na nabytí nemovitostí p.p.č. 4482/13 o výměře 475 m 2 (les) a p.p.č. 4482/14 o výměře 101 m 2 v k.ú. Počátky, podle 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, od pí. Veroniky Baštové, trv. bytem Počátky, za navrhovanou kupní cenu minimálně 200,- Kč/m 2 s tím, že Město Počátky ponese veškeré náklady spojené s kupní smlouvou a pověřuje radu města dalším jednáním s vlastníkem o výši kupní ceny a o možnosti prodeje části p.p.č. 3248/39 zasahující do návrhové plochy zóny Z2 pro bytovou výstavbu 6

7 CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE PŘES SYSTÉM PŘÁTEL NA FACEBOOKU MŮŽETE PŘIJÍT I O PENÍZE KRAJ VYSOČINA Kriminalisté z odboru analytiky Krajského ředitelství policie kraje Vysočina prověřují od začátku letošního roku již čtyřicet případů podvodného jednání při získání a poté zneužití osobních údajů pomocí sociální sítě facebook. Všechny zadokumentované případy prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. V případě zadržení pachatele a prokázání viny by za tento skutek hrozil trest odnětí svobody až na tři roky. Ve všech prověřovaných případech jednal pachatel s úmyslem a cílem obohatit se, neboť po získání potřebných osobních údajů přišel poškozený o finanční prostředky, které pachatel získal prostřednictvím elektronické platby uskutečněné přes mobilní telefon. Většinou se jednalo v jednotlivých případech vždy o částku ve výši kolem korun. Celé podvodné jednání pachatele většinou začíná tím, že se na facebookovém profilu od některého z přátel, tedy od osoby, kterou majitel účtu na sociální síti zná a nemá tedy důvod být nedůvěřivý, objeví vzkaz se žádostí o zpřístupnění osobních údajů, včetně mobilního telefonního čísla. Důvody pro tuto žádost bývají velice různorodé, ale vždy poměrně věrohodné. Poté probíhá další komunikace na facebooku, kterou ale nevede nikdo ze skutečných přátel, ale kterou vede pachatel s jasným cílem tyto údaje získat. Když se dostane až k číslu mobilního telefonu, zneužije tento telefon k provedení podvodné elektronické platby. Pro její uskutečnění ale znovu potřebuje spolupráci majitele mobilního telefonu, který musí platbu SMS zprávou sám potvrdit. I tato komunikace probíhá nejprve přes facebook, kdy pachatel se snaží pod časovým tlakem donutit poškozeného k rychlému jednání, což má za následek, že si majitel mobilního telefonu vůbec nepřečte obsah SMS zprávy, ve které je jasně a zřetelně uvedeno, že příslušná platba proběhne. Až ale tuto zprávu potvrdí, následně z další SMS zprávy zjistí, že mu byla z jeho paušálního účtu odečtena neoprávněně finanční částka, kterou už ale podvodně získal pachatel. Kriminalisté tedy znovu upozorňují majitele účtů na sociálních sítích, aby nezveřejňovali a nezpřístupňovali svoje osobní údaje, hesla a mobilní telefonní čísla, a to ani na žádosti, které se mohou na první pohled tvářit jako věrohodné. Často se stává, že o tyto osobní údaje je majitel také požádán v odkazech na různé výhry například elektronických přístrojů. V praxi se uživateli počítače objeví na monitoru okno s informací, že uživatel byl vylosován jako výherce nějaké hodnotné ceny. Podmínkou bývá zodpovězení jednoduché anketní otázky s tím, že uživatel se má na výherní stránku přihlásit přes svůj facebookový profil. PŘI KONTROLÁCH POLICISTÉ ODHALILI OSM MLADISTVÝCH Podnapilou mladistvou dívku policisté nalezli v sobotu 21. září v zábavním podniku v Černovicích. Po jedenácté hodině večer prováděli kontrolu, zda se v něm nepodává alkohol mladistvým nebo se v podniku nenacházejí osoby mladší osmnácti let pod vlivem alkoholu. U sedmnáctileté dívky provedli dechovou zkoušku, při které jí naměřili hodnotu 0,61 promile alkoholu. Podnapilou mladistvou policisté převezli na obvodní oddělení a následně si jí převzali rodiče. Provedeným šetřením policisté zjistili, že dívka si 7 Zadané přihlašovací údaje jsou automaticky odeslány pachateli, který je následně může zneužít. Po přihlášení k napadenému účtu pachatel pošle přátelům majitele facebookového profilu, které najde na jeho účtu, zprávu s informací, že ztratil jejich telefonní kontakty. Ve zprávě je požádá o jejich zaslání. Po získání telefonických kontaktů pak již sleduje aktivitu přihlášených přátel na facebooku. Pokud je někdo z nich on-line a pachatel zná jeho telefonní číslo, pak zadá na internetu platební příkaz pomocí m-platby. Toto je služba, která umožňuje provádět platby na internetu pomocí mobilních telefonů, kdy zaplacená částka za zboží nebo služby se objeví ve vyúčtování za poskytnuté telefonické služby. Jako telefonní číslo, ze kterého má platba proběhnout, uvede telefonní kontakt získaný od právě aktivního přítele na facebooku. Majiteli telefonu poté přijde SMS zpráva o m-platbě. V tuto chvíli s ním již pachatel komunikuje pomocí facebooku a v časové tísni pod různými smyšlenými legendami se z něj snaží vylákat potvrzující kód platby, který je součástí SMS zprávy. Pachatel například uvádí, že zkouší nějakou novou počítačovou hru a do tří minut musí napsat kód, který si nechal poslat v SMS zprávě na jeho telefon, neboť jeho vlastní telefon je rozbitý a podobně. V okamžiku, kdy pachatel získá potřebný kód, přijde již poškozenému pouze SMS zpráva, že platba proběhla v pořádku a peníze byly odečteny z jeho účtu za telefon. V rámci předcházení této trestné činnosti musí uživatelé facebooku a jiných sociálních sítí dodržovat několik základních bezpečnostních zásad: - V žádném případě nepište své uživatelské jméno a heslo někam jinam než při přihlášení na svůj facebookový profil. Totéž platí i pro přihlašování na ostatní sociální sítě. - Nikomu neposkytujte svoje osobní údaje. Na svém facebookovém profilu těchto osobních informací zveřejňujte co nejméně. Jsou velmi snadno zneužitelné. V tomto případě se to týká i telefonních čísel. - Mějte na paměti, že v prostředí sociálních sítí netušíte, zda ten, s kým komunikujete je skutečně tím, za koho se vydává. - Pozorně si přečtěte každou SMS zprávu, která vám přijde a týká se plateb přes mobilní telefon. Jakékoliv autorizační kódy k platbám nesdělujte žádné třetí osobě. - Vždy mějte na zřeteli, že osoba, která s vámi komunikuje pomocí internetu, se může za vašeho přítele pouze vydávat. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Oddělení mediální komunikace a PR nprap. Martin Dušek alkohol vzala sama bez vědomí rodičů doma a poté ho vypila. Další kontrola proběhla v Černovicích v zábavním podniku na Mariánském náměstí, kde policisté nalezli tři podnapilé mladistvé dívky. U sedmnáctiletých děvčat naměřili při dechových zkouškách hodnoty 0,55, 1,03 a 0,5 promile alkoholu. Na základě provedeného šetření policisté zjistili, že alkoholické nápoje mladistvým dívkám podala obsluha podniku a žena je tak podezřelá ze spáchání přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015 U S N E S E N Í 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky č.j.: 803/2015/STAR. ze dne 22. září 2015 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY k čj.: 804/2004 VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. června 2004 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: Usnesení

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více