VOSA. Jsme proti vládním škrtům Vláda přes protesty schválila restriktivní státní rozpočet. Nepřesvědčila. odbory a zaměstnavatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOSA. Jsme proti vládním škrtům Vláda přes protesty schválila restriktivní státní rozpočet. Nepřesvědčila. odbory a zaměstnavatele"

Transkript

1 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 20. října2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO10 Odbory i zaměstnavatelé: Jsme proti vládním škrtům Vláda přes protesty schválila restriktivní státní rozpočet. Nepřesvědčila odbory a zaměstnavatele o jí navrhované podobě státního rozpočtu pro příští rok. Po mimořádném jednání tripartity to řekli zástupci jednotlivých stran. V této souvislosti bylo položeno několik otázek účastníkovi na zasedání tripartity předsedovi Odborového svazu KOVO Josefu Středulovi. Odbory se se zaměstnavateli na zasedání tripartity shodly, že vládou očekávaný růst ekonomiky o 2,5 %, na kterém je vystavěn návrh státního rozpočtu na příští rok, se jeví jako nereálný. Čeká tedy ČR druhá část krizového W a další dodatečné restrikce v oblasti veřejných financí? Ano, odhady ministerstva financí považujeme za velmi nezodpovědné. Vláda místo toho, aby se připravovala na podporu ekonomiky, zaměstnanosti a udržitelnosti rozpočtových příjmů a dívala se tak na budoucí období realisticky, tak zvesela tančí i když kolem nás je už tolik negativních signálů. Velmi to připomíná počátek krize v roce 2008 resp. přípravu rozpočtu pro rok 2009, který dopadl rozpočtovou katastrofou a rozpočtovou nezodpovědností. Zároveň v očekávání horších výhledů jsme požádali vládu, aby za- Pokračování na str. 2 MOTTO: Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.

2 2 VOsA Odbory i zaměstnavatelé: Jsme proti vládním škrtům Pokračování ze str.1 stavila opt-out v oblasti důchodů a přepočítala již schválené či připravované tzv. reformy a aby nedopustila to, co tyto tzv. reformy způsobí v rodinných rozpočtech občanů ČR. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek uvedl, že návrh rozpočtu vychází z červencové makroekonomické predikce. Není možné z týdne na týden upravovat základní rámec rozpočtu, reagoval Drábek na kritiku odborů a zaměstnavatelů. Při takovémto postoji se nabízí otázka, proč tedy tripartita o státním rozpočtu vůbec jednala, pokud stejně není ze strany vlády ochota něco důležitějšího v návrhu upravovat? Vláda by měla zvážit zejména to, zda odbory se zaměstnavateli neříkají větší pravdu, než predikce ministerstva financí. My žijeme v reálném světě a cítíme, že situace nebude dobrá. Vláda by si také měla rozmyslet, zda chce dialog nebo jen monolog. Monologu bylo na můj vkus až dost. Stanovisko ČMKOS navíc obsahuje nejen posouzení návrhu státního rozpočtu, ale zejména návrhy na vylepšení zejména příjmové strany. Díky návrhům ČMKOS by nemuselo docházet k drastickým opatřením, která nemají z našeho pohledu opodstatnění. Odbory a zaměstnavatelé také například kritizovali menší výdaje pro Státní fond dopravní infrastruktury. Jaký by toto opatření mělo dopad na český průmysl? Stavebnictví resp. prostředky na SFDI mají jednoznačně dopad na průmysl, ve kterém působí ZO OS KOVO. Např. se jedná o ocelárny, strojírny, které vyrábějí stavební techniku, automobilový průmysl, těžké strojírenství, a další důležité části průmyslu. Stavebnictví není obor, který nemá dopad na průmysl - má tzv. multiplikační efekt a škody budou i u našich firem. I proto OS KOVO podporuje kritický pohled OS Stavba a zaměstnavatelů ve stavebnictví na drastické snižování Rada HOS v Ostravě OCV byla požádána, zda může zářijové zasedání Hutní odborové sekce OS KOVO organizačně zajistit. Tuto nabídku jsme s radostí přijali. To samozřejmě obnášelo zajistit jak ubytování tak stravování na dva dny v určité finanční výši. Nakonec, i když s komplikacemi, se nám to podařilo v ubytovacím proběhla dle jejich přání prohlídka Dolní oblasti VÍTKOVI- CE. Zde byli seznámeni s historií a současnou situací společnosti a budoucností celého areálu včetně Hlubiny. Při obědě U Prokopa vyjádřili všichni účastníci spokojenost jak s organizací celé akce, tak i s velice zajímavým průběhem zařízení Elmontex. návštěvy. První den proběhlo jednání dle programu, např. řešení strategie OS KOVO nebo vyhodnocení podnikových kolektivních Jiří Demel předseda OCV smluv. Druhý den po snídani Upozornění pro ty, kteří si o starobní důchod do požádat nestačili a teď toho litují. Ti, kteří již dosáhli důchodového věku před uvedeným datem, si bez problémů mohou požádat o starobní důchod zpětně (až o pět let) a tím si případně zajistit výpočet postaru. To znamená, že si mohou ČSSZ (Křížová 25, Praha 5) požádat o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění, který jim správa zašle nejdéle do 90 dnů. Poté si mohou přenést údaje ze svého IOLDP do kalkulačky umístěné na webu Ministerstva práce a zjistit, který výpočet je pro ně výhodnější. Podle toho mohou také volit datum přiznání důchodu. Pojištěnci, kteří měli před účinností novely nárok na řádný starobní důchod a požádali o něj k datu před účinností novely a posléze mají dojem, že by pro ně mohl být výhodnější výpočet ponovu, mají ještě možnost datum, od kterého se důchod přiznává, změnit. Je třeba vyčkat na doručení Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu od ČSSZ, jehož součástí je jednak výše důchodu a jednak i přehled pojištěných a náhradních dob a také výdělků, ze kterých se výše důchodu vypočítává. zdrojů pro SFDI. Nelze však pominout i to, že když nebudou dobrá dopravní spojení resp. infrastruktura, tak nebude možné odesílat zboží našim odběratelům. Stačí si jen představit stav některých dopravních cest. Do budoucna by mohlo být důvodem pro snížení zaměstnanosti z důvodu nemožnosti dodávat výrobky včas na určené místo. Navzdory těmto skutečnostem vláda schválila rozpočet ve stávající verzi, jen s tím rozdílem, že došlo k navýšení prostředků do Státního fondu dopravní infrastruktury o 4 miliardy Kč, což je ale méně, než požadovali sociální partneři. zdroj: KOVÁK Malá důchodová reforma od Upozornění na možnost změny data přiznání důchodu Poté je možno s pomocí kalkulačky umístěné na webových stránkách MPSV ČR zjistit srovnáním výši důchodu před novelou a po novele a případně v 30ti denní lhůtě od doručení Rozhodnutí od ČSSZ požádat písemně o změnu data, od kterého se důchod přiznává, na datum spadající před 30. září 2011, nejdříve však datum jejich důchodového věku, či případně na datum v budoucnosti. O předčasný důchod dle 31 zákona č. 155/1995 Sb., (max. o 3 roky před důchodovým věkem) není možno žádat zpětně a to ani uvedenou změnou data žádosti. Středněpříjmoví zaměstnanci dosahující důchodového věku až v následujících letech mohou však o předčasný starobní důchod bez výplaty požádat vždy v roce 2011, 2012 a V roce 2014 končí dle novely přechodné období, po které se mění (snižuje) zápočet nad II. hranicí redukce a tedy se zhoršuje výpočet důchodu pro středněpříjmové pojištěnce. Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, specialistka pro sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO

3 VOsA 3 Kulatý stůl Moravskoslezského kraje rušení předpisů v pracovněprávních oblastech. Kontroly jsou také zaměřeny do restauračních a ubytovacích zařízení a agenturních firem. Proběhlo dále šetření pracovních a smrtelných úrazů, letos již 30 smrtelných úrazů. V diskusi na dotaz kolegy Štefka (KOVO) hejtman uvedl, proč je stále ve financování krajů z rozpočtového určení daní MSK na chvostě. Průměr ČR je 4 800,- Kč na občana, Praha 6 600,- Kč ale MSK jen 3 600,-, proto je potřeba větší důraznost v jednání. Toto je jen výběr z vystoupe- Regionální rada odborových svazů ČMKOS a vedení kraje v čele s hejtmanem pořádali dne v rámci projektu Posilování sociálního dialogu, služby pro zaměstnance 26. Kulatý stůl v DK Akord. Na programu jednání byly tři nosná témata: 1) vládní reformy z pohledu odborů a zaměstnavatelů 2) zdravotnická reforma 3) zaměstnanost versus litera zákona. Mimo zástupce odborů většiny příjmů, krize a šestinásobné snížení odvodů soc. pojistného během 4 let. Navíc část důchodového účtu jde do rozpočtu a nezůstává pouze na důchody. Složená daňová kvóta ČR je na úrovni 35 % HDP a po daňové reformě klesne na 33 %, v EU je to 39 %. Majetková daň je ve výši 1 %, v EU 5 %. Rozdíl mezi nominálním a skutečným výběrem daní je 7 %. To způsobilo snížení příjmu do rozpočtu miliard Kč. Ve vystoupení viceprezidenliardy. Ing. RSDr. Konečný, náměstek hejtmana poukázal, že od roku 2009 stále dochází ke snižování úhrad zdrav. pojišťoven. Hejtman seznámil přítomné se situací v nemocnici Nový Jičín a o nájemní smlouvě do roku Průměrná úhrada pojišťoven je 10 tisíc Kč na pacienta, nemocnice 2 tisíce Kč. K bodu tři vystoupila ředitelka KPÚP ČR Ing. arch. Jungová. Vyzdvihla moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který je ojedinělý a vlastně jediný v ČR. svazů zastoupených ta Svazu průmyslu a dopravy Stále pokračuje snižování poč- v ČMKOS a vedení kraje se také zaznělo, jaká je nezáviděníhodná tu nezaměstnaných. Dlouhodobě zúčastnili zástupci zamě- stnavatelů, IP, ÚP či zástupci politických stran. Hostem byl i předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Ve svém vystoupení k vládním reformám sdělil připomínky odborů k jednání tripartity. Stát počítá s nárůstem hosp. situace občanů a firem. Většina firem očekává pokles výroby a to vláda počítá s neustálým růstem. Prioritou vlády musí být zamezení úniku peněz a investovat tam, kde bude návrat financí nebo možnost čerpání dotací z EF. Rozpočet špatná situace je v okrestnavatelů, se Bruntál, 125 uchazečů na 1 volné místo. Od přešla část agendy úřadu práce na OIPB, od převezme ÚP agendu měst a obcí, týkající se příspěvků na péči a organizaci veřejné služby. spotřeby, kterou vzhledem ČR je chaotický. Vystoupení vedoucí inspeknse k zadluženosti domácností nelze očekávat. Schválení 2. pilíře důchodové reformy způsobí deficit cca 20 miliard převodem financí na důchodový účet, zde se již podepsalo zastropování K druhému bodu jednání poukázal hejtman Ing. Palas, že vlivem politických opatření a dalším zvýšením DPH se předpokládá snížení příjmu nemocnic o %, což je cca 4 mitorky OIP Ing. Kociánové poukázalo na zvýšenou aktivitu svého úřadu, zde patří zvýšení kontrol agendy dodržování KS, povinností vyplývajících z právních předpisů, pracovněpráv- Právní servis radí Částečná nezaměstnanost a dovolená Byla mi dána výpověď pro nadbytečnost a současně mi bylo nařízeno čerpání dovolené, protože pro mne není práce. Mám doma zprávu, že mám dovolenou a pak odstávku. Jsme výrobní podnik a odstávky za 65 % náhrady mzdy (tuto výši vyjednaly naše odbory) vyhlašuje firma. Může mi firma nařídit tuto odstávku, nebo má přednost čerpání dovolené (letošní a ještě 20 dnů z loňského roku)? Především si musíme sjednotit pojmy. Zákoník práce totiž pojem odstávka nezná. V uvedeném případě jde o tzv. částečnou nezaměstnanost, kterou upravuje 209 zákoníku práce jako překážku v práci na straně zaměstnavatele. O tuto překážku v práci jde tehdy, jestliže zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. Zaměstnanci v takovém případě přísluší pokud u zaměstnavatele nepůsobí odbory a jestliže příslušný úřad práce rozhodne na základě žádosti zaměstnavatele o této překážce v práci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Pokud u zaměstnavatele odbory působí, může dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací zvýšit náhrady mzdy, což je váš případ. O překážce v práci rozhoduje zaměstnavatel. Podle 348 odst. 1 písm. a) zákoníku práce se doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby, kdy práce byla přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy, posuzuje jako výkon práce. Naproti tomu podle 217 odst. 1 zákoníku práce platí, že dobu čerpání dovolené určuje jednostranně zaměstnavatel a to podle rozvrhu čerpání dovolené tak, aby si zaměstnanec mohl vyčerpat dovolenou zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Zaměstnavatel může zaměstnanci podle 217 odst. 2 zákoníku práce určit čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže lze předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. V případě, že by zaměstnanec nevyčerpal dovolenou do konce trvání svého pracovního poměru, protože mu zaměstnavatel neurčil její nástup, vzniká mu právo na náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Nelze proto hovořit o přednosti čerpání dovolené před překážkou v práci nebo naopak. Jestliže zaměstnavatel určí zaměstnanci nástup a čerpání dovolené, čerpá zaměstnanec dovolenou, přičemž mu za dobu čerpání dovolené podle 222 zákoníku práce přísluší náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci neurčí čerpání dovolené a zaměstnanec nemůže z důvodu částečné nezaměstnanosti pracovat, přísluší mu náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Jestliže zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci z jiného důvodu, jde o překážku v práci podle 208 zákoníku práce. ních vztahů, zákona o mzdě a odměnách, pracovní doby a odpočinku, kontrola předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Při kontrolách bylo nalezeno 200 nelegálně zaměstnaných osob. Bylo zjištěno zásadní po- účastníků, ta byla daleko větší. Regionální radě dík za to, že je nejaktivnější v ČR. Nikde neprobíhá taková debata na tak vysoké úrovni a kvalitně zastoupena. Jiří Demel předseda OCV Ve výpovědní době se na zavedeném režimu zaměstnance a zaměstnavatele nic nemění. Zaměstnanec by měl pracovat podle své pracovní smlouvy až do uplynutí výpovědní doby. Jestliže mu zaměstnavatel nepřiděluje práci, vzniká mu v tyto dny překážka v práci podle 208 zákoníku práce, při níž mu přísluší náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Za dny, kdy má překážku v práci podle 209 zákoníku práce, mu však přísluší náhrada mzdy jen ve výši 60 % průměrného výdělku. Konkrétní rozhodnutí o čerpání dovolené, popřípadě o době, kdy zaměstnavatel zaměstnanci nemůže přidělovat práci z důvodu částečné nezaměstnanosti podle 209 zákoníku práce a kdy mu nemůže přidělovat práci podle 208 zákoníku práce pro jiné překážky v práci (čili v době, kdy není tzv. odstávka), musí učinit zaměstnavatel. Toto právo vyplývá z jeho funkce organizovat a řídit práci svých zaměstnanců. Pokračování na str. 4

4 4 VOsA Právní servis radí Pokračování ze str. 3 Co plyne z nedodržení výpovědní doby Co mi hrozí, když nedodržím dvouměsíční výpovědní lhůtu a přestanu chodit do né práci zvlášť hrubým způsobem v tom smyslu, že vaší povinností je docházet do práce a dodržovat stanovenou pracovní dobu. Váš zaměstnavatel s vámi patrně okamžitě rozváže pracovní poměr. Jelikož máte čitou, např. od února do listopadu. Potom většinu pro nedostatek práce na dva až tři měsíce propustí a opět ji začátkem dalšího roku přijme. Může takto postupovat opakovaně, nebo je to podle práce, ještě než vyprší? zajištěnou práci v cizině a nebudete zákoníku práce omezeno? V květnu jsem žádala nadřízeného o rozvázání pracovního poměru dohodou ke 30. červnu s tím, že když na toto nepřistoupí, platí tedy klasická výpovědní lhůta (do konce července). Doufala jsem, že se hlásit na úřadu prá- ce jako uchazeč o zaměstnání, nenastane žádná komplikace. Jinak by takové zrušení pracovního poměru bránilo přiznání podpory v nezaměstnanosti. Pokud se týká případných V 39 odst. 1 zákoníku práce je stanoveno, že pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou, pokud nebyla v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání. Podle odst. 2 stejného paragrafu se rozumně dohodneme; následných soudních sporů, ty lze pracovní poměr na do- zvlášť když už teď má šéf mnoho nabídek od potenciálních zájemců o moje místo. Odejít chci kvůli nabídce práce v zahraničí, kde mi ve stejném oboru (na který mám i vhodnou kvalifikaci) nabízejí mnohem vyšší plat. Na začátek července mám již zakoupenou v daném případě rovněž nehrozí. Vy určitě nebudete podávat žalobu na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, protože by to pro vás nemělo smysl (naopak) a váš zaměstnavatel bude považovat takové skončení pracovního poměru za platné. Musí vám však bu určitou mezi týmiž účastníky sjednat nebo dohodou účastníků prodlužovat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Pokud od skončení nahradit letenku, protože okamžité zrušení pracovního předchozího pracovního pomě- déle na mě budoucí zaměstnavatel v zahraničí čekat nebude a hodlám jednoduše odletět. Byla bych sama proti sobě, kdybych nevyužila lepší pracovní nabídku. Ve své podstatě vám nic závažného nehrozí. Pokud nedodržíte výpovědní dobu a nenastoupíte do práce, bude z vaší strany porušena povinnost vyplývající poměru písemně oznámit dopisem do vlastních rukou a zaslat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list). Opakované uzavírání pracovního poměru na dobu určitou Zaměstnavatel, který zaměstnává své zaměstnance především sezónními pracemi, pro většinu z nich nemá ru na dobu určitou uplynula doba delší než šest měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na případy, kdy dochází ke sjednání pracovního poměru na dobu určitou a) podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní z právních předpisů v zimě práci. Proto s nimi právní předpis stanoví pracovní vztahující se k vámi vykonáva- uzavírá smlouvu na dobu ur- poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv, b) z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance. Pokud jsou dány vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že v písemné dohodě zaměstnavatele s odborovou organizací budou tyto důvody blíže vymezeny. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace. Pokud tedy povaha vaší práce vyžaduje sjednávat opakovaně pracovní poměr na dobu určitou, je nutné tuto skutečnost vymezit v písemné dohodě s příslušným odborovým orgánem, případně (pokud u vás odborová organizace nepůsobí) vymezit ve vnitřním předpisu. Pak se omezení dvou let na tyto pracovní poměry nebude vztahovat a rovněž tak povinnost dodržet šest měsíců mezi těmito pracovními poměry. zdroj: SONDY Leniví Slováci a naše druhé Švýcarsko Z údajů se dá vyčíst fakt, že hodinová produktivita práce Slováka je cca 60 % produktivity Dána. Měsíční mzda Slováka je však jen 17 % Dána, který ji naopak vydělá za kratší pracovní dobu o 15 % než je pracovní doba Slováka. Tento údaj potvrzuje, jak spravedlivě se v EU a na Slovensku rozděluje vytvořená hodnota a jak je oceňována práce novodobých otroků ze Slovenska. Češi mají nižší produktivitu práce než Slováci o cca 7 %, ale mzdu mají vyšší o 12 % než Slováci. čerpáno z HB Stiftung a Eustat

5 VOsA 5 Vybráno ze zasedání Rady Regionální rada ČMKOS n Regionální rada ČMKOS se konala v Orlové. Hlavním projednávaným bodem byla abdikace v dubnu zvoleného předsedy Ing. Klosíka a jak dál postupovat. Zároveň se dopracovávalo jednání u Kulatého stolu v kulturním domě Akord. Hlavními projednávanými body budou posilování sociálního dialogu, zdravotnická reforma, zaměstnanost versus litera zákona. Účast přislíbil za ČMKOS Jaroslav Zavadil, za zdrav. odbory Dagmar Žitníková, za kraj hejtman Ing. Jaroslav Palas, Mgr. Věra Pálková, Doc. Marian Lebiedzik, Ing. Recman a Ing. Konečný. Další jsou Ing. Cienciala, Ing. Bartoš, Ing. Juříček, Ing. Fabian (Sdružení MSK), Dr. Fabián (ředitel pro rozvoj OKD), Ing. arch. Jungová (ÚP) Ing. Kociánová (vedoucí inspektorka OIP Ostrava) a MUDr. Nykl (ředitel městské nemocnice Ostrava) O účast byli požádáni a osloveni i poslanci, účast však odmítli (důvod schvalování vládních reforem) a proto byli osloveni zástupci Krajského zastupitelství. Mimo to byl hlavní požadavek, z důvodu řešení problémů nemocnice Nový Jičín (pronájem) a vítkovické nemocnice k přizváni předsedkyně zdrav. odborů Novojičínska p. Bučkové Kulatý stůl n Proběhl Kulatý stůl vedení severomoravského kraje, zástupců zaměstnavatelů a zástupců odborů Regionální rady ČMKOS. Místo konání kulturní dům Akord. Hlavními tématy tohoto jednání bylo zdravotnictví, zaměstnanost a inspekce práce. Nosným tématem byla platová úprava zaměstnanců nemocnic obhospodařovaných krajem. Zde vznikla předběžná dohoda, že krajem plánované úpravy tarifů nebudou akceptovány (rušení tohoto opatření). Novojičínská nemocnice z důvodu špatného vedení bývalého ředitele Dr. Gocála, kdy převedl nejlukrativnější střediska nebo oddělení do vlastnictví společnosti Agel, proto vznikl dluh k dnešní době přesahující 240 mil. Kč. Proto se dohodlo u Kulatého stolu, i za přispění předsedkyně odborů novojičínské nemocnice, zbylá oddělení a střediska pronajmout po seznámení s připravovanou a v následných dnech podepsanou smlouvou na 20 let. Radioterapie (součást Agelu) - smlouva obsahuje a přikazuje nájemci zaplatit a vyrovnat všechny pohledávky a bez rozhodnutí kraje nesmí být pohyb majetku a zařízení. Ve zdravotnictví je rozdíl mezi státní a soukromou nemocnicí a také ošetření. Ošetření u soukromého lékaře jeden bod rovná se 1,10 Kč, u státního 0,86 Kč, lůžko např. Karviná Nové město (soukromá) proplacené náklady pojišťovnami ve výši 8 400,- Kč, u krajské nemocnice Fifejdy 4 500,- Kč za lůžko. Přitom většina lékařů ve státních zařízeních mimo svou pracovní dobu má své soukromé ordinace a tím snižuje náklady na pacienta i lůžko. Toto se neděje jak v sousedním Rakousku nebo Německu n Ing. arch. Jungová upozornila na velký chaos při změnách pracovních úřadů, které navrhla vláda a schválil parlament. Snížení stavu se silně dotkne nezaměstnaných. Z důvodu změny výplatních míst dávek na poštách přes určené zaměstnance i na obecních úřadech bude problém, protože tito budou proškoleni až na začátku příštího roku n Inspekce práce provedla A je tady podzim asi 500 kontrol u zaměstnavatelů. Při těchto kontrolách se zjistilo nedodržování právních či bezpečnostních předpisů nelegálně zaměstnaných. Vyplacení mezd dvěma způsoby, tj. minimální mzda, zbytek na ruku n přerozdělování daní není pro moravskoslezský kraj výhodný. Pokud projde snížení příspěvků pro Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň, jejichž výběr daní činí 65 % všech vybraných daňových prostředků, je velmi nevýhodné pro Ostravu, které odeberou 990 mil. Kč, v kraji zůstane z těchto peněz jen 420 mil. Kč. Toto přerozdělení zbylých peněz je pro obce od do obyvatel výhodné Regionální rada MSK n Regionální rada MSK se konala v Alvinu, kde projednala některé základní dokumenty a problémy na úrovni financování ČMKOS, kde není ještě schválen rozpočet na letošní rok. Byla seznámena s výstupem Regionální rady, která se uskutečnila v Orlové a Kulatým stolem n kritika přípravy a organizace protestní akce Wroclaw Podzimní čas je obdobím, kdy nenávratně končí čas léta, prázdnin a dovolených, ale také končí s tím většinou související doba tepla a z toho plynoucích radostí. Koupaliště najednou osiří a už neslyšíme onen známý, nejen dětský, radostný křik a šplouchání vody. Když projíždíme nebo procházíme kolem, vidíme jen opuštěné vodní nádrže, které čekají na svoji pravidelnou údržbu a renovaci. Jak může vypadat takový podzim? Ráno už často pěkně přituhuje, ale během dne se teploty ještě dokážou vyhoupnout třeba i nad 15 stupňů. Může funět silný vítr, ale mohou také být dny docela příjemné, zalité slunečními paprsky. To potom říkáme, že přišlo babí léto; pro mne to tedy je synonymum krásného a teplého podzimu, a zároveň takového určitého poklidu, který jaksi s prostou samozřejmostí s sebou přináší toto příjemné počasí. Co je opravdu nádherné na podzimu, to jsou jeho barvy. Všimli jste si, jak nádherně vybarvené dokážou být nejen louky, ale hlavně les a listnaté stromy v parcích? Obzvlášť ve větších listnatých porostech je tato barevnost podzimu patrná jedná se o celé pásy měnících se barev od zelené přes žlutou, okrovou, hnědou až po červenou. Posloupnosti se meze nekladou a jen příroda sama si patrně tyto omalovánky vymalovává. A také barvičky mění a střídá, až nám oči přecházejí a nestačíme se tomu zázraku divit, a taky až většina listí úplně opadá. Vždycky to sleduji od samého začátku, kdy pár prvních listů začne jakoby zlehounka a opatrně, až snad i nesměle, žloutnout. Ale pak mi připadá, že to jde všechno ráz naráz další dny už je těch žlutých listů víc a víc a postupně sledujeme i přibývání dalších barev, někdy mi připadá, jako by se příroda začínala červenat a rdít nad tím, že její listnaté stromy co nevidět budou ve svojí krásné a přirozené nahotě. A opravdu to takhle je, listy začnou zanedlouho opadávat a jen vítr si s nimi na zemi pohrává. Ale podzim může být také velmi nepříjemný, takový, kdy jen pořád prší, jsou plískanice, ráno mlhy a přes celý den je sychravo a takzvaně vlezlé chladné počasí, které se dostane do všech zákoutí našeho těla, duše i domovů. A to už nám potom spadané listí nepřipadá ani za mák romantické, naopak je to jako mokrý a špinavý odpad, který se povaluje, kde všude ho vítr zavál. Nejenže to na nás působí chtě nechtě poněkud depresivně, když najednou vidíme holé stromy a všude kolem, tedy na zemi, v příkopech, na zahradách, v okapech střech i jinde se povalují hromady špinavého, zapáchajícího, mokrého a tlejícího listí, ale to všechno dohromady i s jakýmsi podzimním splínem v nás vzbuzuje pocit špíny, nucené práce a částečného nebezpečí. Špína je jasná listí se povaluje po zemi, do toho prší, všude samé bláto a špinavé studené Pokračování na str. 6

6 6 VOsA A je tady podzim Pokračování ze str. 5 listí, brr! Práce se nám vybavuje při představě shrabování a nekonečného uklízení tohoto listí, včetně čištění zapadaných okapů a dalších míst. A jaké že může znamenat listí nebezpečí? Už jste někdy uklouzli na tomto mokrém a kluzkém, žlutohnědém, nevábně vypadajícím špinavém smetí? Nemluvě o autech a popadaných listech na silnicích. Efekt může být téměř totožný jako náledí, snad navíc nebezpečnější v tom, že toto nebezpečí ani nečekáme. Na podzim se také krátí dny, znamená to tedy, že se poměrně brzy stmívá. I na tento fakt si mnozí z nás zvykají jen těžko. Ale bojovat se proti němu nedá. Stejně jako proti dalšímu podzimnímu specifiku, které vůbec nepřináleží počasí a není způsobené odklonem Země od Slunce, ale spíš člověkem jako takovým a jeho potřebami. Jedná se o fakt, že přecházíme z letního času na zimní. Pravda, ten první den nám připadá, že máme na všechno o hodinu víc času, ale pak se zadaptujeme a zůstanou nám už jen dlouhé, pochmurné podzimní večery, kdy je venku brzy tma. A tma je jen další, poněkud nepříjemný artikl podzimu, ale o tom jsem se už zmiňovala. I přes několik oněch výše zmíněných krásných a příjemných podzimních chvil (zejména v první polovině) je toto roční období přece jen více zastoupeno a více prostoupeno chladnějším klimatem, s ponurým a tmavým nádechem. Podzim byl pro naše předky vždy symbolem sklizně a přípravy zásob na zimu, čas kopání brambor a mlácení obilí, doba trhání jablek a krouhání zelí, sušení hub a sběru ořechů, dnes, v době, kdy v našich nabitých supermarketech koupíme kdykoli cokoli, tento čas jako by ztrácel na své atmosféře a symbolice. Říkám si, není to škoda? J.Š. Kvíz všeobecných znalostí 1) Nejdéle sloužícím britským panovníkem je královna Viktorie. Víte, kolik let vládla? a) 63 b) 73 c) 83 d) 53 2) Co si představíte pod označením bermudy? a) slunečník b) kraťasy c) boty na pláž d) čepice 3) Kterou příponu mají české internetové adresy? a) cs b) cr Dary podzimu c) cz d) ca 4) Nejnovějším novodobým divem světa je socha Krista v Rio de Janeiru. Postavili ji v letech: a) b) c) d) ) Jaké IQ je nejvyšší na světě? a) 189 b) 187 c) 188 d) 190 6) Který z uvedených států sousedí přesně se sedmi dalšími zeměmi: a) Rakousko b) Polsko c) Slovensko d) Německo 7) Model atmosférického parního stroje postavil: a) G. W. von Leibniz b) B. Pascal c) D. Papin d) Ch. Huygens 8) Kdo natočil film E. T. mimozemšťan? a) Miloš Forman b) Ridley Scott c) Peter Jackson d) Steven Spielberg 9) Které italské město bylo postaveno na malé skupině ostrovů v laguně? a) Benátky b) Neapol c) Řím d) San Marino 10) Který stát měl jako první na vlajce skandinávský kříž? a) Norsko b) Dánsko c) Švédsko d) Irsko Řešení: 1 a), 2 b), 3 c), 4 b), 5 d), 6 b), 7 c), 8 d), 9 a), 10 b) Ještě před tím, než se příroda uloží k zimnímu spánku, nabídne nám spoustu krásných pohledů na ranní mlhu v údolí, pavučiny poseté rosou a zářivé koruny stromů ve všech barvách plamenů ohně.. a nejen to. V lesích, na stráních a podél cest potkáme spoustu pro nás užitečných, voňavých a chutných plodů podzimu, všechny ty houby, oříšky, malvice, bobule....pojďme se podívat alespoň na tři z nich, krásné na pohled, příjemné na dotyk a zdravé pro tělo. Jeřabiny - plody jeřábu ptačího, zářivě oranžové nahořklé bobule, o kterých panuje pověra, že mohou být jedovaté, není tomu tak, je to opravdu jen pověra. Je pravda, že syrové plody zkonzumované ve velkém množství by mohly u někoho vyvolat nevolnost. Měly by se proto užívat raději jen sušené a tepelně upravené, čímž se odstraní tento případný nepříjemný efekt. Jeřabiny používali naši předkové mnohými způsoby, pražené dokonce i jako náhražku kávy. Tyto plody mají stále široké uplatnění v lidovém léčitelství. Obsahují mnoho důležitých vitaminů, například velké množství vitaminu C a A, čímž mohou významně přispět k celkovému posílení našeho těla pro zimní období. Čaj ze sušených jeřabin má příznivý vliv na trávicí ústrojí. Působí lehce projímavě a tím pomáhá s neduhy jako jsou zácpa a hemoroidy. Je také močopudný, stimuluje tok lymfy a pomáhá čistit naše tělo, doporučuje se tedy pít i při revmatismu a jiných kloubních potížích. Podobné účinky mají i protlaky, kompoty a džemy z jeřabin, jejich hořká chuť se dá zmírnit přidáním například jablek, skořice a trochy citronu. Milovníci hořké chuti to mají s jeřabinami o něco jednodušší a jejich typickou chuť si jistě zamilují. Sušit bychom je měli nejdřív zavěšené ve vzdušné místnosti v původních trsech, teprve po několika dnech je otrháme ze stopek a dosušíme. Šípky - plody růže šípkové, sytě červené lesklé plody, které jsou známé svým vysokým obsahem vitaminu C. I když sušením bohužel část tohoto

7 VOsA 7 Tip na volný čas l ČEZ Aréna, Mrazík, muzikál na ledě l Zamykání Ostravice na soutoku Lučiny a Ostravice l Výstaviště Černá louka, Ostravské fauna trhy l DKmO, Veselý Halloween s Míšou a Hopsalínem l Sanatoria Klimkovice, Posezení s harmonikou l až Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko, Valašský hortikomplex l SAREZA, Zimní stadion Poruba, Učíme se bruslit l DKmO, M. Žbirka, Symphonic Tour 2011 l Frýdecký Zámek, 2. zámecký koncert, Klenoty české hudby l DK Poklad, Moravanka a Jan Slabák l 27. až Výstaviště Černá louka, Ostravský veletrh hraček l do Důl Michal, Výstava klasických motocyklů l ZOO, Drakiáda l Poruba u kruhového objezdu, 10. ročník běžeckých závodů l Poruba, památník u bludného balvanu, Vřesinská ul., 10 hod., Pietní akt k 93. výročí vzniku samostatné Československé republiky l NDM, Divadlo A. Dvořáka, Prodaná nevěsta l NDM, Divadlo J. Myrona, Noc na Karlštejně, muzikál l FUTURUM, Halloween Den plný slev l letiště Bahno Frýdek-Místek, Zavírání nebe a lampionový průvod l Hrad Slovinec, Slavnostní ukončení sezóny, Hofmistrova závěť l Divadlo loutek, Broučci l ZOO, Halloween a Lampionový průvod l DK Poklad, Petrolejové lampy (B. Hrzánová, R. Holub, Divadlo Na Jizerce) l DKmO, Václav Neckář & Bacily l Bonver Aréna (býv. hala Tatran), No Name Aknecolor tour 2011 l Divadélko pod věží, Jiří Schmitzer, koncert l DK Akord, Nezmaři, Hodina zpěvu, představení folkové skupiny l Klub Parník, Kamil Střihavka & Leaders l DK Akord, O krtečkovi a hodinách, pohádka l DKmO, 5 angels, koncertní turné dívčí skupiny l ČEZ Aréna, Mistrovství světa ve freestyle motocrossu l K-Trio, Žena vlčí mák, činohra (H. Maciuchová..) l DK Akord, Marc Camoletti, Miláček Anna, div. představení l DK Akord, Besídka 2011 Divadla Sklep l ČEZ Aréna, Marie Rottrová, Vše nejlepší Tour 2011 l SAREZA, Zimní stadion, Michal David, Megatour 2011 l Klub Rock and Roll Garage, Martinov, Chinaski, Klubový speciál 2 Dary podzimu vitaminu mizí, i tak jsou výborným doplňkem do ovocných a bylinkových čajů nejen pro zimní období, pro posílení imunity a pro boj s nachlazením. Navíc chutnají velice příjemně. Dále obsahují některé vitaminy skupiny B, vitamin A, pektin, hořčík, vápník, železo a jiné, našemu tělu prospěšně látky. Šípky se dříve hojně využívaly pro výrobu protlaků a džemů, protože je však potřeba odstranit vnitřní část plodu s jadérky a jemnými chloupky, tento způsob zpracování je opravdu časově náročný. Sušení plodů je určitě nejjednodušší cesta k jejich dalšímu využití. Plody šípku, které chceme usušit, bychom měli sklidit před prvními mrazy, při teplotách pod nulou přemrzají, měknou a ztrácejí vitamín C. Sušit by se měly nejlépe v pootevřené troubě nebo sušičce na potraviny do max. teploty 50 C. Pro přidání do čaje stačí pouze plody podrtit a čaj pak přecedit přes velmi jemné sítko. Trnky - plody slivoně trnité, temně modré kuličky s typicky trpkou chutí obsahují velké množství tříslovin a vitaminu C. Narozdíl od švestek, které působí projímavě, trnky naopak dokáží úspěšně bojovat proti průjmovým onemocněním a lehčím katarům zažívacího ústrojí. Za tímto účelem můžeme buď jíst čerstvé plody, nebo pít nálev a odvar ze sušených. Při konzumaci čerstvých plodů se většině z nás nejspíš okamžitě protáhne obličej do výrazu zvaného škleb, čerstvé plody jsou opravdu hodně trpké a doslova drhnou v ústech. Existuje ale jeden starý účinný trik pro zlepšení jejich chuti - nechají se přejít prvními mrazíky, čímž změknou, jsou sladší a zmírní se jejich palčivost. Moderní technika, kterou neměly naše prababičky k dispozici, nám může situaci ještě více ulehčit. Nemusíme čekat na první mrazíky, můžeme plody sklidit dříve a na několik hodin je dát do mrazáku, čímž dosáhneme stejného efektu. Takto přemrzlé trnky se pak hodí i na výrobu protlaků, šťáv či pálenek. Trpkost částečně mizí i při sušení plodů, které pak používáme na čaj, přisladit ho můžeme medem. Trnky bychom měli sušit při teplotách kolem C a dobré cirkulaci vzduchu. Na závěr jeden trnkový tip: Angličani už po mnoho generací přidávají zralé trnky do lahve s ginem, kde je nechávají po několik měsíců macerovat. Tím vzniká takzvaný Sloe Gin - trnkový gin, který se těší velké oblibě u gurmánů. Čím déle se trnky koupou v ginu, tím lahodnější chuť mu dávají. Ochutnala jsem a už se mi také jedna lahvinka ve spíži ze čtvrtiny modrá trnkami.. teď už jen vydržet aspoň půl roku. Tak až příště vyrazíte do přírody na výlet barevnou podzimní krajinou nasát její vůni a vychutnat její atmosféru, nezapomeňte si doma košík na poklady. J.Š.

8 8 VOsA KuPOn VOSí KříŽOVKA O ceny 10 Tajenkou křížovky je výrok George Bernarda Shawa. POMůCKA: AJAN, TURN SLOVENSKá SPOJKA MRAVNÍ ZáKLAD NAHODILE TATARSKÝ NáČELNÍK ZPěVNÝ PTáK LATINSKá PŘEDLOŽKA MRZUTě PSÍ RASA LADO ČáST TVáŘE ZEMěPISNÝ ÚTVAR ČáSTI NOHOU MANSTVÍ (MN. Č.) RUDNá ŽÍLA TRESTNÝ ČIN LESNICKá MÍRA DŘEVA TENTO DRUH NáVŠTěVNÍK ČASOVá JEDNOTKA 1. ČÁST TAJENKY POSTAVY CHYBA (ANGLICKY) OCHUTIT CUKREM ZNAČKA RHODIA ŠLECHTICI LETORA SKLAD STAROŘECKá MINCE NáTěR LEDOVCOVÝ NáNOS LOV POSTAVA ORIENTáLNÍCH POHáDEK PRACOVNÍ STůL TENISOVÝ ÚDER RUSKé ZáJMENO ČÍSTIČ NA AUTA ZáBAVA ČÍSLOVKA HODNOCENÍ ŠACHISTů VÝROBEK Z JEČMENE JEHLA (SLOVENSKY) OTOČIT SE (ANGLICKY) RUSKá ŘEKA MOC SLOVENSKá PŘEDLOŽKA POČáTEK KARTY ČESKÝ MALÍŘ HORSKÝ ŠTÍT 2. ČÁST TAJENKY DOMáCÍ PTáK NáPIS NA KŘÍŽI EVROPAN SYRSKÝ PREZIDENT Kdoměl tentokrát štěstí? Správná odpověď na soutěžní otázku z VOSY č. 9 je - William Edward Boeing. Ze správných odpovědí byl vylosován pan Skyba Petr NS Jmenovaný se stává výhercem 100,- Kč. OBRNěNé VOZIDLO Tajenka z č. 9 zní: Snadněji se hledá chyba nežli pravda. Vylosováni byli tito čtenáři: 1. Marcinová Jarmila, NS ,- Kč 2. Vlček Vladimír, NS ,- Kč 3. Nováková Pavlína, VTC 1 100,- Kč Všichni vylosovaní výherci si mohou přijít pro svou výhru k paní Zulákové na OCV, tel ZOLůV ROMáN Odpověď na soutěžní otázku a vyluštěnou tajenku zasílejte s kuponem na adresu OCV, Ruská 56 nejpozději do Soutěž pro 10. číslo VOSY Co je to psoriáza? VOSA Zpravodaj odborářů VÍTKOVIC. Vychází měsíčně. Vydává OS KOVO Odborová centrála VÍTKOVICE, Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice, tel.: , IČO Za vydání zodpovídá redakční rada OCV. Grafická úprava fa KaMOŠ. Tisk Tiskárna DOT Domu techniky Ostrava. Registrace MKR ČR E Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky redakce. ZDARMA

VOSA. Tisková zpráva ČMKOS. MOTTO: Nikomu neber naději. Možná je to to jediné, co má. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ

VOSA. Tisková zpráva ČMKOS. MOTTO: Nikomu neber naději. Možná je to to jediné, co má. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 10. SRPNA2012 ROČNÍK XVIII. - ČÍSLO7a 8 ZaMyšlení Vždy, když se ráno probudím, vykonám hygienu, začnu cvičit a dívám se přitom na ČT 24, tak si říkám,

Více

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakční fotoreportáž z demonstrace proti reformě ve zdravotnictví str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

Hlavním cílem je stabilizace členské základny

Hlavním cílem je stabilizace členské základny 1 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 14 CENA 5 Kč 13. 2. 2007 PŘEČTĚTE SI: l TELEFÓNICA O2 - první kolektivní smlouva v nové firmě str. 3 l Na

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

VOSA. LetNí zamyšlení. Josefem středulou. Na rovinu s předsedou os KoVo. motto: Co jim dovolíme my dole, takoví budou ti nahoře. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ

VOSA. LetNí zamyšlení. Josefem středulou. Na rovinu s předsedou os KoVo. motto: Co jim dovolíme my dole, takoví budou ti nahoře. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 8.SRPNA2011 ROČNÍK XVII. - ČÍSLO 7-8 LetNí zamyšlení Vážení, vždy mám snahu neprosazovat žádnou ideologii, ani politickou, ani náboženskou, natož pak

Více

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 30. ČERVNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 8. ČERVENCE 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Praze a středních Čechách str. 2 Stanovisko

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Pevný rozvrh hodin... 3 Školní bufety spokojenost i nevraživost... 5 Inspirace pro výuku fyziky... 7 1. prosince Ve Výboru pro vzdělání,

Více

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc.

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc. O B S A H Jednání o růstu minimální mzdy (Jaká bude minimální mzda od 1. 1. 2016?)... str. 1 Aktuální dotazy a odpovědi k problematice elektronické evidence tržeb... str. 4 Co je třeba vědět o rozvržení

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 31. leden 2010 ZÁPIS

Více

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI 2 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008 Jaro je zde, a i když jsme hodně zaneprázdněni v zaměstnání i v odborech, chvíle

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

Předsednictvo VOS. Informace vedení OS státních orgánů a organizací. Seminář pro mladé zaměstnance veřejného sektoru. http://statorg.cmkos.

Předsednictvo VOS. Informace vedení OS státních orgánů a organizací. Seminář pro mladé zaměstnance veřejného sektoru. http://statorg.cmkos. 14 Ročník 57 Praha 10. září 2012 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Podtržený

Více

Nejmasovější protest ve školství

Nejmasovější protest ve školství TÝDENÍK 39 12. PROSINCE 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Vyvrcholení horkého podzimu stávka... 3 5 Bubeníci z Konga vyprávěli dětem o Africe... 7 Autoevaluace školy a hodnocení žáků... 10 Nejmasovější

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2. Podepsán dodatek. Masivní porušování odborových a zaměstnaneckých práv v roce 2013

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2. Podepsán dodatek. Masivní porušování odborových a zaměstnaneckých práv v roce 2013 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2 Podepsán dodatek KoleKtivní smlouvy Společnost EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. a odborová organizace ZO OS KOVO Vítkovice

Více

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 09 PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací,

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze.

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze. demoverzi školského portálu spustíme v dubnu 2005 STRANA 3 ukázky problémových úloh z mezinárodního výzkumu pro patnáctileté žáky STRANA 7 nová vyhláška ministerstva financí o stravování zaměstnanců škol

Více