VOSA. Jsme proti vládním škrtům Vláda přes protesty schválila restriktivní státní rozpočet. Nepřesvědčila. odbory a zaměstnavatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOSA. Jsme proti vládním škrtům Vláda přes protesty schválila restriktivní státní rozpočet. Nepřesvědčila. odbory a zaměstnavatele"

Transkript

1 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 20. října2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO10 Odbory i zaměstnavatelé: Jsme proti vládním škrtům Vláda přes protesty schválila restriktivní státní rozpočet. Nepřesvědčila odbory a zaměstnavatele o jí navrhované podobě státního rozpočtu pro příští rok. Po mimořádném jednání tripartity to řekli zástupci jednotlivých stran. V této souvislosti bylo položeno několik otázek účastníkovi na zasedání tripartity předsedovi Odborového svazu KOVO Josefu Středulovi. Odbory se se zaměstnavateli na zasedání tripartity shodly, že vládou očekávaný růst ekonomiky o 2,5 %, na kterém je vystavěn návrh státního rozpočtu na příští rok, se jeví jako nereálný. Čeká tedy ČR druhá část krizového W a další dodatečné restrikce v oblasti veřejných financí? Ano, odhady ministerstva financí považujeme za velmi nezodpovědné. Vláda místo toho, aby se připravovala na podporu ekonomiky, zaměstnanosti a udržitelnosti rozpočtových příjmů a dívala se tak na budoucí období realisticky, tak zvesela tančí i když kolem nás je už tolik negativních signálů. Velmi to připomíná počátek krize v roce 2008 resp. přípravu rozpočtu pro rok 2009, který dopadl rozpočtovou katastrofou a rozpočtovou nezodpovědností. Zároveň v očekávání horších výhledů jsme požádali vládu, aby za- Pokračování na str. 2 MOTTO: Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.

2 2 VOsA Odbory i zaměstnavatelé: Jsme proti vládním škrtům Pokračování ze str.1 stavila opt-out v oblasti důchodů a přepočítala již schválené či připravované tzv. reformy a aby nedopustila to, co tyto tzv. reformy způsobí v rodinných rozpočtech občanů ČR. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek uvedl, že návrh rozpočtu vychází z červencové makroekonomické predikce. Není možné z týdne na týden upravovat základní rámec rozpočtu, reagoval Drábek na kritiku odborů a zaměstnavatelů. Při takovémto postoji se nabízí otázka, proč tedy tripartita o státním rozpočtu vůbec jednala, pokud stejně není ze strany vlády ochota něco důležitějšího v návrhu upravovat? Vláda by měla zvážit zejména to, zda odbory se zaměstnavateli neříkají větší pravdu, než predikce ministerstva financí. My žijeme v reálném světě a cítíme, že situace nebude dobrá. Vláda by si také měla rozmyslet, zda chce dialog nebo jen monolog. Monologu bylo na můj vkus až dost. Stanovisko ČMKOS navíc obsahuje nejen posouzení návrhu státního rozpočtu, ale zejména návrhy na vylepšení zejména příjmové strany. Díky návrhům ČMKOS by nemuselo docházet k drastickým opatřením, která nemají z našeho pohledu opodstatnění. Odbory a zaměstnavatelé také například kritizovali menší výdaje pro Státní fond dopravní infrastruktury. Jaký by toto opatření mělo dopad na český průmysl? Stavebnictví resp. prostředky na SFDI mají jednoznačně dopad na průmysl, ve kterém působí ZO OS KOVO. Např. se jedná o ocelárny, strojírny, které vyrábějí stavební techniku, automobilový průmysl, těžké strojírenství, a další důležité části průmyslu. Stavebnictví není obor, který nemá dopad na průmysl - má tzv. multiplikační efekt a škody budou i u našich firem. I proto OS KOVO podporuje kritický pohled OS Stavba a zaměstnavatelů ve stavebnictví na drastické snižování Rada HOS v Ostravě OCV byla požádána, zda může zářijové zasedání Hutní odborové sekce OS KOVO organizačně zajistit. Tuto nabídku jsme s radostí přijali. To samozřejmě obnášelo zajistit jak ubytování tak stravování na dva dny v určité finanční výši. Nakonec, i když s komplikacemi, se nám to podařilo v ubytovacím proběhla dle jejich přání prohlídka Dolní oblasti VÍTKOVI- CE. Zde byli seznámeni s historií a současnou situací společnosti a budoucností celého areálu včetně Hlubiny. Při obědě U Prokopa vyjádřili všichni účastníci spokojenost jak s organizací celé akce, tak i s velice zajímavým průběhem zařízení Elmontex. návštěvy. První den proběhlo jednání dle programu, např. řešení strategie OS KOVO nebo vyhodnocení podnikových kolektivních Jiří Demel předseda OCV smluv. Druhý den po snídani Upozornění pro ty, kteří si o starobní důchod do požádat nestačili a teď toho litují. Ti, kteří již dosáhli důchodového věku před uvedeným datem, si bez problémů mohou požádat o starobní důchod zpětně (až o pět let) a tím si případně zajistit výpočet postaru. To znamená, že si mohou ČSSZ (Křížová 25, Praha 5) požádat o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění, který jim správa zašle nejdéle do 90 dnů. Poté si mohou přenést údaje ze svého IOLDP do kalkulačky umístěné na webu Ministerstva práce a zjistit, který výpočet je pro ně výhodnější. Podle toho mohou také volit datum přiznání důchodu. Pojištěnci, kteří měli před účinností novely nárok na řádný starobní důchod a požádali o něj k datu před účinností novely a posléze mají dojem, že by pro ně mohl být výhodnější výpočet ponovu, mají ještě možnost datum, od kterého se důchod přiznává, změnit. Je třeba vyčkat na doručení Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu od ČSSZ, jehož součástí je jednak výše důchodu a jednak i přehled pojištěných a náhradních dob a také výdělků, ze kterých se výše důchodu vypočítává. zdrojů pro SFDI. Nelze však pominout i to, že když nebudou dobrá dopravní spojení resp. infrastruktura, tak nebude možné odesílat zboží našim odběratelům. Stačí si jen představit stav některých dopravních cest. Do budoucna by mohlo být důvodem pro snížení zaměstnanosti z důvodu nemožnosti dodávat výrobky včas na určené místo. Navzdory těmto skutečnostem vláda schválila rozpočet ve stávající verzi, jen s tím rozdílem, že došlo k navýšení prostředků do Státního fondu dopravní infrastruktury o 4 miliardy Kč, což je ale méně, než požadovali sociální partneři. zdroj: KOVÁK Malá důchodová reforma od Upozornění na možnost změny data přiznání důchodu Poté je možno s pomocí kalkulačky umístěné na webových stránkách MPSV ČR zjistit srovnáním výši důchodu před novelou a po novele a případně v 30ti denní lhůtě od doručení Rozhodnutí od ČSSZ požádat písemně o změnu data, od kterého se důchod přiznává, na datum spadající před 30. září 2011, nejdříve však datum jejich důchodového věku, či případně na datum v budoucnosti. O předčasný důchod dle 31 zákona č. 155/1995 Sb., (max. o 3 roky před důchodovým věkem) není možno žádat zpětně a to ani uvedenou změnou data žádosti. Středněpříjmoví zaměstnanci dosahující důchodového věku až v následujících letech mohou však o předčasný starobní důchod bez výplaty požádat vždy v roce 2011, 2012 a V roce 2014 končí dle novely přechodné období, po které se mění (snižuje) zápočet nad II. hranicí redukce a tedy se zhoršuje výpočet důchodu pro středněpříjmové pojištěnce. Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, specialistka pro sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO

3 VOsA 3 Kulatý stůl Moravskoslezského kraje rušení předpisů v pracovněprávních oblastech. Kontroly jsou také zaměřeny do restauračních a ubytovacích zařízení a agenturních firem. Proběhlo dále šetření pracovních a smrtelných úrazů, letos již 30 smrtelných úrazů. V diskusi na dotaz kolegy Štefka (KOVO) hejtman uvedl, proč je stále ve financování krajů z rozpočtového určení daní MSK na chvostě. Průměr ČR je 4 800,- Kč na občana, Praha 6 600,- Kč ale MSK jen 3 600,-, proto je potřeba větší důraznost v jednání. Toto je jen výběr z vystoupe- Regionální rada odborových svazů ČMKOS a vedení kraje v čele s hejtmanem pořádali dne v rámci projektu Posilování sociálního dialogu, služby pro zaměstnance 26. Kulatý stůl v DK Akord. Na programu jednání byly tři nosná témata: 1) vládní reformy z pohledu odborů a zaměstnavatelů 2) zdravotnická reforma 3) zaměstnanost versus litera zákona. Mimo zástupce odborů většiny příjmů, krize a šestinásobné snížení odvodů soc. pojistného během 4 let. Navíc část důchodového účtu jde do rozpočtu a nezůstává pouze na důchody. Složená daňová kvóta ČR je na úrovni 35 % HDP a po daňové reformě klesne na 33 %, v EU je to 39 %. Majetková daň je ve výši 1 %, v EU 5 %. Rozdíl mezi nominálním a skutečným výběrem daní je 7 %. To způsobilo snížení příjmu do rozpočtu miliard Kč. Ve vystoupení viceprezidenliardy. Ing. RSDr. Konečný, náměstek hejtmana poukázal, že od roku 2009 stále dochází ke snižování úhrad zdrav. pojišťoven. Hejtman seznámil přítomné se situací v nemocnici Nový Jičín a o nájemní smlouvě do roku Průměrná úhrada pojišťoven je 10 tisíc Kč na pacienta, nemocnice 2 tisíce Kč. K bodu tři vystoupila ředitelka KPÚP ČR Ing. arch. Jungová. Vyzdvihla moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který je ojedinělý a vlastně jediný v ČR. svazů zastoupených ta Svazu průmyslu a dopravy Stále pokračuje snižování poč- v ČMKOS a vedení kraje se také zaznělo, jaká je nezáviděníhodná tu nezaměstnaných. Dlouhodobě zúčastnili zástupci zamě- stnavatelů, IP, ÚP či zástupci politických stran. Hostem byl i předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Ve svém vystoupení k vládním reformám sdělil připomínky odborů k jednání tripartity. Stát počítá s nárůstem hosp. situace občanů a firem. Většina firem očekává pokles výroby a to vláda počítá s neustálým růstem. Prioritou vlády musí být zamezení úniku peněz a investovat tam, kde bude návrat financí nebo možnost čerpání dotací z EF. Rozpočet špatná situace je v okrestnavatelů, se Bruntál, 125 uchazečů na 1 volné místo. Od přešla část agendy úřadu práce na OIPB, od převezme ÚP agendu měst a obcí, týkající se příspěvků na péči a organizaci veřejné služby. spotřeby, kterou vzhledem ČR je chaotický. Vystoupení vedoucí inspeknse k zadluženosti domácností nelze očekávat. Schválení 2. pilíře důchodové reformy způsobí deficit cca 20 miliard převodem financí na důchodový účet, zde se již podepsalo zastropování K druhému bodu jednání poukázal hejtman Ing. Palas, že vlivem politických opatření a dalším zvýšením DPH se předpokládá snížení příjmu nemocnic o %, což je cca 4 mitorky OIP Ing. Kociánové poukázalo na zvýšenou aktivitu svého úřadu, zde patří zvýšení kontrol agendy dodržování KS, povinností vyplývajících z právních předpisů, pracovněpráv- Právní servis radí Částečná nezaměstnanost a dovolená Byla mi dána výpověď pro nadbytečnost a současně mi bylo nařízeno čerpání dovolené, protože pro mne není práce. Mám doma zprávu, že mám dovolenou a pak odstávku. Jsme výrobní podnik a odstávky za 65 % náhrady mzdy (tuto výši vyjednaly naše odbory) vyhlašuje firma. Může mi firma nařídit tuto odstávku, nebo má přednost čerpání dovolené (letošní a ještě 20 dnů z loňského roku)? Především si musíme sjednotit pojmy. Zákoník práce totiž pojem odstávka nezná. V uvedeném případě jde o tzv. částečnou nezaměstnanost, kterou upravuje 209 zákoníku práce jako překážku v práci na straně zaměstnavatele. O tuto překážku v práci jde tehdy, jestliže zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. Zaměstnanci v takovém případě přísluší pokud u zaměstnavatele nepůsobí odbory a jestliže příslušný úřad práce rozhodne na základě žádosti zaměstnavatele o této překážce v práci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Pokud u zaměstnavatele odbory působí, může dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací zvýšit náhrady mzdy, což je váš případ. O překážce v práci rozhoduje zaměstnavatel. Podle 348 odst. 1 písm. a) zákoníku práce se doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby, kdy práce byla přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy, posuzuje jako výkon práce. Naproti tomu podle 217 odst. 1 zákoníku práce platí, že dobu čerpání dovolené určuje jednostranně zaměstnavatel a to podle rozvrhu čerpání dovolené tak, aby si zaměstnanec mohl vyčerpat dovolenou zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Zaměstnavatel může zaměstnanci podle 217 odst. 2 zákoníku práce určit čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže lze předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. V případě, že by zaměstnanec nevyčerpal dovolenou do konce trvání svého pracovního poměru, protože mu zaměstnavatel neurčil její nástup, vzniká mu právo na náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Nelze proto hovořit o přednosti čerpání dovolené před překážkou v práci nebo naopak. Jestliže zaměstnavatel určí zaměstnanci nástup a čerpání dovolené, čerpá zaměstnanec dovolenou, přičemž mu za dobu čerpání dovolené podle 222 zákoníku práce přísluší náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci neurčí čerpání dovolené a zaměstnanec nemůže z důvodu částečné nezaměstnanosti pracovat, přísluší mu náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Jestliže zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci z jiného důvodu, jde o překážku v práci podle 208 zákoníku práce. ních vztahů, zákona o mzdě a odměnách, pracovní doby a odpočinku, kontrola předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Při kontrolách bylo nalezeno 200 nelegálně zaměstnaných osob. Bylo zjištěno zásadní po- účastníků, ta byla daleko větší. Regionální radě dík za to, že je nejaktivnější v ČR. Nikde neprobíhá taková debata na tak vysoké úrovni a kvalitně zastoupena. Jiří Demel předseda OCV Ve výpovědní době se na zavedeném režimu zaměstnance a zaměstnavatele nic nemění. Zaměstnanec by měl pracovat podle své pracovní smlouvy až do uplynutí výpovědní doby. Jestliže mu zaměstnavatel nepřiděluje práci, vzniká mu v tyto dny překážka v práci podle 208 zákoníku práce, při níž mu přísluší náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Za dny, kdy má překážku v práci podle 209 zákoníku práce, mu však přísluší náhrada mzdy jen ve výši 60 % průměrného výdělku. Konkrétní rozhodnutí o čerpání dovolené, popřípadě o době, kdy zaměstnavatel zaměstnanci nemůže přidělovat práci z důvodu částečné nezaměstnanosti podle 209 zákoníku práce a kdy mu nemůže přidělovat práci podle 208 zákoníku práce pro jiné překážky v práci (čili v době, kdy není tzv. odstávka), musí učinit zaměstnavatel. Toto právo vyplývá z jeho funkce organizovat a řídit práci svých zaměstnanců. Pokračování na str. 4

4 4 VOsA Právní servis radí Pokračování ze str. 3 Co plyne z nedodržení výpovědní doby Co mi hrozí, když nedodržím dvouměsíční výpovědní lhůtu a přestanu chodit do né práci zvlášť hrubým způsobem v tom smyslu, že vaší povinností je docházet do práce a dodržovat stanovenou pracovní dobu. Váš zaměstnavatel s vámi patrně okamžitě rozváže pracovní poměr. Jelikož máte čitou, např. od února do listopadu. Potom většinu pro nedostatek práce na dva až tři měsíce propustí a opět ji začátkem dalšího roku přijme. Může takto postupovat opakovaně, nebo je to podle práce, ještě než vyprší? zajištěnou práci v cizině a nebudete zákoníku práce omezeno? V květnu jsem žádala nadřízeného o rozvázání pracovního poměru dohodou ke 30. červnu s tím, že když na toto nepřistoupí, platí tedy klasická výpovědní lhůta (do konce července). Doufala jsem, že se hlásit na úřadu prá- ce jako uchazeč o zaměstnání, nenastane žádná komplikace. Jinak by takové zrušení pracovního poměru bránilo přiznání podpory v nezaměstnanosti. Pokud se týká případných V 39 odst. 1 zákoníku práce je stanoveno, že pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou, pokud nebyla v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání. Podle odst. 2 stejného paragrafu se rozumně dohodneme; následných soudních sporů, ty lze pracovní poměr na do- zvlášť když už teď má šéf mnoho nabídek od potenciálních zájemců o moje místo. Odejít chci kvůli nabídce práce v zahraničí, kde mi ve stejném oboru (na který mám i vhodnou kvalifikaci) nabízejí mnohem vyšší plat. Na začátek července mám již zakoupenou v daném případě rovněž nehrozí. Vy určitě nebudete podávat žalobu na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, protože by to pro vás nemělo smysl (naopak) a váš zaměstnavatel bude považovat takové skončení pracovního poměru za platné. Musí vám však bu určitou mezi týmiž účastníky sjednat nebo dohodou účastníků prodlužovat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Pokud od skončení nahradit letenku, protože okamžité zrušení pracovního předchozího pracovního pomě- déle na mě budoucí zaměstnavatel v zahraničí čekat nebude a hodlám jednoduše odletět. Byla bych sama proti sobě, kdybych nevyužila lepší pracovní nabídku. Ve své podstatě vám nic závažného nehrozí. Pokud nedodržíte výpovědní dobu a nenastoupíte do práce, bude z vaší strany porušena povinnost vyplývající poměru písemně oznámit dopisem do vlastních rukou a zaslat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list). Opakované uzavírání pracovního poměru na dobu určitou Zaměstnavatel, který zaměstnává své zaměstnance především sezónními pracemi, pro většinu z nich nemá ru na dobu určitou uplynula doba delší než šest měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na případy, kdy dochází ke sjednání pracovního poměru na dobu určitou a) podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní z právních předpisů v zimě práci. Proto s nimi právní předpis stanoví pracovní vztahující se k vámi vykonáva- uzavírá smlouvu na dobu ur- poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv, b) z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance. Pokud jsou dány vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že v písemné dohodě zaměstnavatele s odborovou organizací budou tyto důvody blíže vymezeny. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace. Pokud tedy povaha vaší práce vyžaduje sjednávat opakovaně pracovní poměr na dobu určitou, je nutné tuto skutečnost vymezit v písemné dohodě s příslušným odborovým orgánem, případně (pokud u vás odborová organizace nepůsobí) vymezit ve vnitřním předpisu. Pak se omezení dvou let na tyto pracovní poměry nebude vztahovat a rovněž tak povinnost dodržet šest měsíců mezi těmito pracovními poměry. zdroj: SONDY Leniví Slováci a naše druhé Švýcarsko Z údajů se dá vyčíst fakt, že hodinová produktivita práce Slováka je cca 60 % produktivity Dána. Měsíční mzda Slováka je však jen 17 % Dána, který ji naopak vydělá za kratší pracovní dobu o 15 % než je pracovní doba Slováka. Tento údaj potvrzuje, jak spravedlivě se v EU a na Slovensku rozděluje vytvořená hodnota a jak je oceňována práce novodobých otroků ze Slovenska. Češi mají nižší produktivitu práce než Slováci o cca 7 %, ale mzdu mají vyšší o 12 % než Slováci. čerpáno z HB Stiftung a Eustat

5 VOsA 5 Vybráno ze zasedání Rady Regionální rada ČMKOS n Regionální rada ČMKOS se konala v Orlové. Hlavním projednávaným bodem byla abdikace v dubnu zvoleného předsedy Ing. Klosíka a jak dál postupovat. Zároveň se dopracovávalo jednání u Kulatého stolu v kulturním domě Akord. Hlavními projednávanými body budou posilování sociálního dialogu, zdravotnická reforma, zaměstnanost versus litera zákona. Účast přislíbil za ČMKOS Jaroslav Zavadil, za zdrav. odbory Dagmar Žitníková, za kraj hejtman Ing. Jaroslav Palas, Mgr. Věra Pálková, Doc. Marian Lebiedzik, Ing. Recman a Ing. Konečný. Další jsou Ing. Cienciala, Ing. Bartoš, Ing. Juříček, Ing. Fabian (Sdružení MSK), Dr. Fabián (ředitel pro rozvoj OKD), Ing. arch. Jungová (ÚP) Ing. Kociánová (vedoucí inspektorka OIP Ostrava) a MUDr. Nykl (ředitel městské nemocnice Ostrava) O účast byli požádáni a osloveni i poslanci, účast však odmítli (důvod schvalování vládních reforem) a proto byli osloveni zástupci Krajského zastupitelství. Mimo to byl hlavní požadavek, z důvodu řešení problémů nemocnice Nový Jičín (pronájem) a vítkovické nemocnice k přizváni předsedkyně zdrav. odborů Novojičínska p. Bučkové Kulatý stůl n Proběhl Kulatý stůl vedení severomoravského kraje, zástupců zaměstnavatelů a zástupců odborů Regionální rady ČMKOS. Místo konání kulturní dům Akord. Hlavními tématy tohoto jednání bylo zdravotnictví, zaměstnanost a inspekce práce. Nosným tématem byla platová úprava zaměstnanců nemocnic obhospodařovaných krajem. Zde vznikla předběžná dohoda, že krajem plánované úpravy tarifů nebudou akceptovány (rušení tohoto opatření). Novojičínská nemocnice z důvodu špatného vedení bývalého ředitele Dr. Gocála, kdy převedl nejlukrativnější střediska nebo oddělení do vlastnictví společnosti Agel, proto vznikl dluh k dnešní době přesahující 240 mil. Kč. Proto se dohodlo u Kulatého stolu, i za přispění předsedkyně odborů novojičínské nemocnice, zbylá oddělení a střediska pronajmout po seznámení s připravovanou a v následných dnech podepsanou smlouvou na 20 let. Radioterapie (součást Agelu) - smlouva obsahuje a přikazuje nájemci zaplatit a vyrovnat všechny pohledávky a bez rozhodnutí kraje nesmí být pohyb majetku a zařízení. Ve zdravotnictví je rozdíl mezi státní a soukromou nemocnicí a také ošetření. Ošetření u soukromého lékaře jeden bod rovná se 1,10 Kč, u státního 0,86 Kč, lůžko např. Karviná Nové město (soukromá) proplacené náklady pojišťovnami ve výši 8 400,- Kč, u krajské nemocnice Fifejdy 4 500,- Kč za lůžko. Přitom většina lékařů ve státních zařízeních mimo svou pracovní dobu má své soukromé ordinace a tím snižuje náklady na pacienta i lůžko. Toto se neděje jak v sousedním Rakousku nebo Německu n Ing. arch. Jungová upozornila na velký chaos při změnách pracovních úřadů, které navrhla vláda a schválil parlament. Snížení stavu se silně dotkne nezaměstnaných. Z důvodu změny výplatních míst dávek na poštách přes určené zaměstnance i na obecních úřadech bude problém, protože tito budou proškoleni až na začátku příštího roku n Inspekce práce provedla A je tady podzim asi 500 kontrol u zaměstnavatelů. Při těchto kontrolách se zjistilo nedodržování právních či bezpečnostních předpisů nelegálně zaměstnaných. Vyplacení mezd dvěma způsoby, tj. minimální mzda, zbytek na ruku n přerozdělování daní není pro moravskoslezský kraj výhodný. Pokud projde snížení příspěvků pro Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň, jejichž výběr daní činí 65 % všech vybraných daňových prostředků, je velmi nevýhodné pro Ostravu, které odeberou 990 mil. Kč, v kraji zůstane z těchto peněz jen 420 mil. Kč. Toto přerozdělení zbylých peněz je pro obce od do obyvatel výhodné Regionální rada MSK n Regionální rada MSK se konala v Alvinu, kde projednala některé základní dokumenty a problémy na úrovni financování ČMKOS, kde není ještě schválen rozpočet na letošní rok. Byla seznámena s výstupem Regionální rady, která se uskutečnila v Orlové a Kulatým stolem n kritika přípravy a organizace protestní akce Wroclaw Podzimní čas je obdobím, kdy nenávratně končí čas léta, prázdnin a dovolených, ale také končí s tím většinou související doba tepla a z toho plynoucích radostí. Koupaliště najednou osiří a už neslyšíme onen známý, nejen dětský, radostný křik a šplouchání vody. Když projíždíme nebo procházíme kolem, vidíme jen opuštěné vodní nádrže, které čekají na svoji pravidelnou údržbu a renovaci. Jak může vypadat takový podzim? Ráno už často pěkně přituhuje, ale během dne se teploty ještě dokážou vyhoupnout třeba i nad 15 stupňů. Může funět silný vítr, ale mohou také být dny docela příjemné, zalité slunečními paprsky. To potom říkáme, že přišlo babí léto; pro mne to tedy je synonymum krásného a teplého podzimu, a zároveň takového určitého poklidu, který jaksi s prostou samozřejmostí s sebou přináší toto příjemné počasí. Co je opravdu nádherné na podzimu, to jsou jeho barvy. Všimli jste si, jak nádherně vybarvené dokážou být nejen louky, ale hlavně les a listnaté stromy v parcích? Obzvlášť ve větších listnatých porostech je tato barevnost podzimu patrná jedná se o celé pásy měnících se barev od zelené přes žlutou, okrovou, hnědou až po červenou. Posloupnosti se meze nekladou a jen příroda sama si patrně tyto omalovánky vymalovává. A také barvičky mění a střídá, až nám oči přecházejí a nestačíme se tomu zázraku divit, a taky až většina listí úplně opadá. Vždycky to sleduji od samého začátku, kdy pár prvních listů začne jakoby zlehounka a opatrně, až snad i nesměle, žloutnout. Ale pak mi připadá, že to jde všechno ráz naráz další dny už je těch žlutých listů víc a víc a postupně sledujeme i přibývání dalších barev, někdy mi připadá, jako by se příroda začínala červenat a rdít nad tím, že její listnaté stromy co nevidět budou ve svojí krásné a přirozené nahotě. A opravdu to takhle je, listy začnou zanedlouho opadávat a jen vítr si s nimi na zemi pohrává. Ale podzim může být také velmi nepříjemný, takový, kdy jen pořád prší, jsou plískanice, ráno mlhy a přes celý den je sychravo a takzvaně vlezlé chladné počasí, které se dostane do všech zákoutí našeho těla, duše i domovů. A to už nám potom spadané listí nepřipadá ani za mák romantické, naopak je to jako mokrý a špinavý odpad, který se povaluje, kde všude ho vítr zavál. Nejenže to na nás působí chtě nechtě poněkud depresivně, když najednou vidíme holé stromy a všude kolem, tedy na zemi, v příkopech, na zahradách, v okapech střech i jinde se povalují hromady špinavého, zapáchajícího, mokrého a tlejícího listí, ale to všechno dohromady i s jakýmsi podzimním splínem v nás vzbuzuje pocit špíny, nucené práce a částečného nebezpečí. Špína je jasná listí se povaluje po zemi, do toho prší, všude samé bláto a špinavé studené Pokračování na str. 6

6 6 VOsA A je tady podzim Pokračování ze str. 5 listí, brr! Práce se nám vybavuje při představě shrabování a nekonečného uklízení tohoto listí, včetně čištění zapadaných okapů a dalších míst. A jaké že může znamenat listí nebezpečí? Už jste někdy uklouzli na tomto mokrém a kluzkém, žlutohnědém, nevábně vypadajícím špinavém smetí? Nemluvě o autech a popadaných listech na silnicích. Efekt může být téměř totožný jako náledí, snad navíc nebezpečnější v tom, že toto nebezpečí ani nečekáme. Na podzim se také krátí dny, znamená to tedy, že se poměrně brzy stmívá. I na tento fakt si mnozí z nás zvykají jen těžko. Ale bojovat se proti němu nedá. Stejně jako proti dalšímu podzimnímu specifiku, které vůbec nepřináleží počasí a není způsobené odklonem Země od Slunce, ale spíš člověkem jako takovým a jeho potřebami. Jedná se o fakt, že přecházíme z letního času na zimní. Pravda, ten první den nám připadá, že máme na všechno o hodinu víc času, ale pak se zadaptujeme a zůstanou nám už jen dlouhé, pochmurné podzimní večery, kdy je venku brzy tma. A tma je jen další, poněkud nepříjemný artikl podzimu, ale o tom jsem se už zmiňovala. I přes několik oněch výše zmíněných krásných a příjemných podzimních chvil (zejména v první polovině) je toto roční období přece jen více zastoupeno a více prostoupeno chladnějším klimatem, s ponurým a tmavým nádechem. Podzim byl pro naše předky vždy symbolem sklizně a přípravy zásob na zimu, čas kopání brambor a mlácení obilí, doba trhání jablek a krouhání zelí, sušení hub a sběru ořechů, dnes, v době, kdy v našich nabitých supermarketech koupíme kdykoli cokoli, tento čas jako by ztrácel na své atmosféře a symbolice. Říkám si, není to škoda? J.Š. Kvíz všeobecných znalostí 1) Nejdéle sloužícím britským panovníkem je královna Viktorie. Víte, kolik let vládla? a) 63 b) 73 c) 83 d) 53 2) Co si představíte pod označením bermudy? a) slunečník b) kraťasy c) boty na pláž d) čepice 3) Kterou příponu mají české internetové adresy? a) cs b) cr Dary podzimu c) cz d) ca 4) Nejnovějším novodobým divem světa je socha Krista v Rio de Janeiru. Postavili ji v letech: a) b) c) d) ) Jaké IQ je nejvyšší na světě? a) 189 b) 187 c) 188 d) 190 6) Který z uvedených států sousedí přesně se sedmi dalšími zeměmi: a) Rakousko b) Polsko c) Slovensko d) Německo 7) Model atmosférického parního stroje postavil: a) G. W. von Leibniz b) B. Pascal c) D. Papin d) Ch. Huygens 8) Kdo natočil film E. T. mimozemšťan? a) Miloš Forman b) Ridley Scott c) Peter Jackson d) Steven Spielberg 9) Které italské město bylo postaveno na malé skupině ostrovů v laguně? a) Benátky b) Neapol c) Řím d) San Marino 10) Který stát měl jako první na vlajce skandinávský kříž? a) Norsko b) Dánsko c) Švédsko d) Irsko Řešení: 1 a), 2 b), 3 c), 4 b), 5 d), 6 b), 7 c), 8 d), 9 a), 10 b) Ještě před tím, než se příroda uloží k zimnímu spánku, nabídne nám spoustu krásných pohledů na ranní mlhu v údolí, pavučiny poseté rosou a zářivé koruny stromů ve všech barvách plamenů ohně.. a nejen to. V lesích, na stráních a podél cest potkáme spoustu pro nás užitečných, voňavých a chutných plodů podzimu, všechny ty houby, oříšky, malvice, bobule....pojďme se podívat alespoň na tři z nich, krásné na pohled, příjemné na dotyk a zdravé pro tělo. Jeřabiny - plody jeřábu ptačího, zářivě oranžové nahořklé bobule, o kterých panuje pověra, že mohou být jedovaté, není tomu tak, je to opravdu jen pověra. Je pravda, že syrové plody zkonzumované ve velkém množství by mohly u někoho vyvolat nevolnost. Měly by se proto užívat raději jen sušené a tepelně upravené, čímž se odstraní tento případný nepříjemný efekt. Jeřabiny používali naši předkové mnohými způsoby, pražené dokonce i jako náhražku kávy. Tyto plody mají stále široké uplatnění v lidovém léčitelství. Obsahují mnoho důležitých vitaminů, například velké množství vitaminu C a A, čímž mohou významně přispět k celkovému posílení našeho těla pro zimní období. Čaj ze sušených jeřabin má příznivý vliv na trávicí ústrojí. Působí lehce projímavě a tím pomáhá s neduhy jako jsou zácpa a hemoroidy. Je také močopudný, stimuluje tok lymfy a pomáhá čistit naše tělo, doporučuje se tedy pít i při revmatismu a jiných kloubních potížích. Podobné účinky mají i protlaky, kompoty a džemy z jeřabin, jejich hořká chuť se dá zmírnit přidáním například jablek, skořice a trochy citronu. Milovníci hořké chuti to mají s jeřabinami o něco jednodušší a jejich typickou chuť si jistě zamilují. Sušit bychom je měli nejdřív zavěšené ve vzdušné místnosti v původních trsech, teprve po několika dnech je otrháme ze stopek a dosušíme. Šípky - plody růže šípkové, sytě červené lesklé plody, které jsou známé svým vysokým obsahem vitaminu C. I když sušením bohužel část tohoto

7 VOsA 7 Tip na volný čas l ČEZ Aréna, Mrazík, muzikál na ledě l Zamykání Ostravice na soutoku Lučiny a Ostravice l Výstaviště Černá louka, Ostravské fauna trhy l DKmO, Veselý Halloween s Míšou a Hopsalínem l Sanatoria Klimkovice, Posezení s harmonikou l až Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko, Valašský hortikomplex l SAREZA, Zimní stadion Poruba, Učíme se bruslit l DKmO, M. Žbirka, Symphonic Tour 2011 l Frýdecký Zámek, 2. zámecký koncert, Klenoty české hudby l DK Poklad, Moravanka a Jan Slabák l 27. až Výstaviště Černá louka, Ostravský veletrh hraček l do Důl Michal, Výstava klasických motocyklů l ZOO, Drakiáda l Poruba u kruhového objezdu, 10. ročník běžeckých závodů l Poruba, památník u bludného balvanu, Vřesinská ul., 10 hod., Pietní akt k 93. výročí vzniku samostatné Československé republiky l NDM, Divadlo A. Dvořáka, Prodaná nevěsta l NDM, Divadlo J. Myrona, Noc na Karlštejně, muzikál l FUTURUM, Halloween Den plný slev l letiště Bahno Frýdek-Místek, Zavírání nebe a lampionový průvod l Hrad Slovinec, Slavnostní ukončení sezóny, Hofmistrova závěť l Divadlo loutek, Broučci l ZOO, Halloween a Lampionový průvod l DK Poklad, Petrolejové lampy (B. Hrzánová, R. Holub, Divadlo Na Jizerce) l DKmO, Václav Neckář & Bacily l Bonver Aréna (býv. hala Tatran), No Name Aknecolor tour 2011 l Divadélko pod věží, Jiří Schmitzer, koncert l DK Akord, Nezmaři, Hodina zpěvu, představení folkové skupiny l Klub Parník, Kamil Střihavka & Leaders l DK Akord, O krtečkovi a hodinách, pohádka l DKmO, 5 angels, koncertní turné dívčí skupiny l ČEZ Aréna, Mistrovství světa ve freestyle motocrossu l K-Trio, Žena vlčí mák, činohra (H. Maciuchová..) l DK Akord, Marc Camoletti, Miláček Anna, div. představení l DK Akord, Besídka 2011 Divadla Sklep l ČEZ Aréna, Marie Rottrová, Vše nejlepší Tour 2011 l SAREZA, Zimní stadion, Michal David, Megatour 2011 l Klub Rock and Roll Garage, Martinov, Chinaski, Klubový speciál 2 Dary podzimu vitaminu mizí, i tak jsou výborným doplňkem do ovocných a bylinkových čajů nejen pro zimní období, pro posílení imunity a pro boj s nachlazením. Navíc chutnají velice příjemně. Dále obsahují některé vitaminy skupiny B, vitamin A, pektin, hořčík, vápník, železo a jiné, našemu tělu prospěšně látky. Šípky se dříve hojně využívaly pro výrobu protlaků a džemů, protože je však potřeba odstranit vnitřní část plodu s jadérky a jemnými chloupky, tento způsob zpracování je opravdu časově náročný. Sušení plodů je určitě nejjednodušší cesta k jejich dalšímu využití. Plody šípku, které chceme usušit, bychom měli sklidit před prvními mrazy, při teplotách pod nulou přemrzají, měknou a ztrácejí vitamín C. Sušit by se měly nejlépe v pootevřené troubě nebo sušičce na potraviny do max. teploty 50 C. Pro přidání do čaje stačí pouze plody podrtit a čaj pak přecedit přes velmi jemné sítko. Trnky - plody slivoně trnité, temně modré kuličky s typicky trpkou chutí obsahují velké množství tříslovin a vitaminu C. Narozdíl od švestek, které působí projímavě, trnky naopak dokáží úspěšně bojovat proti průjmovým onemocněním a lehčím katarům zažívacího ústrojí. Za tímto účelem můžeme buď jíst čerstvé plody, nebo pít nálev a odvar ze sušených. Při konzumaci čerstvých plodů se většině z nás nejspíš okamžitě protáhne obličej do výrazu zvaného škleb, čerstvé plody jsou opravdu hodně trpké a doslova drhnou v ústech. Existuje ale jeden starý účinný trik pro zlepšení jejich chuti - nechají se přejít prvními mrazíky, čímž změknou, jsou sladší a zmírní se jejich palčivost. Moderní technika, kterou neměly naše prababičky k dispozici, nám může situaci ještě více ulehčit. Nemusíme čekat na první mrazíky, můžeme plody sklidit dříve a na několik hodin je dát do mrazáku, čímž dosáhneme stejného efektu. Takto přemrzlé trnky se pak hodí i na výrobu protlaků, šťáv či pálenek. Trpkost částečně mizí i při sušení plodů, které pak používáme na čaj, přisladit ho můžeme medem. Trnky bychom měli sušit při teplotách kolem C a dobré cirkulaci vzduchu. Na závěr jeden trnkový tip: Angličani už po mnoho generací přidávají zralé trnky do lahve s ginem, kde je nechávají po několik měsíců macerovat. Tím vzniká takzvaný Sloe Gin - trnkový gin, který se těší velké oblibě u gurmánů. Čím déle se trnky koupou v ginu, tím lahodnější chuť mu dávají. Ochutnala jsem a už se mi také jedna lahvinka ve spíži ze čtvrtiny modrá trnkami.. teď už jen vydržet aspoň půl roku. Tak až příště vyrazíte do přírody na výlet barevnou podzimní krajinou nasát její vůni a vychutnat její atmosféru, nezapomeňte si doma košík na poklady. J.Š.

8 8 VOsA KuPOn VOSí KříŽOVKA O ceny 10 Tajenkou křížovky je výrok George Bernarda Shawa. POMůCKA: AJAN, TURN SLOVENSKá SPOJKA MRAVNÍ ZáKLAD NAHODILE TATARSKÝ NáČELNÍK ZPěVNÝ PTáK LATINSKá PŘEDLOŽKA MRZUTě PSÍ RASA LADO ČáST TVáŘE ZEMěPISNÝ ÚTVAR ČáSTI NOHOU MANSTVÍ (MN. Č.) RUDNá ŽÍLA TRESTNÝ ČIN LESNICKá MÍRA DŘEVA TENTO DRUH NáVŠTěVNÍK ČASOVá JEDNOTKA 1. ČÁST TAJENKY POSTAVY CHYBA (ANGLICKY) OCHUTIT CUKREM ZNAČKA RHODIA ŠLECHTICI LETORA SKLAD STAROŘECKá MINCE NáTěR LEDOVCOVÝ NáNOS LOV POSTAVA ORIENTáLNÍCH POHáDEK PRACOVNÍ STůL TENISOVÝ ÚDER RUSKé ZáJMENO ČÍSTIČ NA AUTA ZáBAVA ČÍSLOVKA HODNOCENÍ ŠACHISTů VÝROBEK Z JEČMENE JEHLA (SLOVENSKY) OTOČIT SE (ANGLICKY) RUSKá ŘEKA MOC SLOVENSKá PŘEDLOŽKA POČáTEK KARTY ČESKÝ MALÍŘ HORSKÝ ŠTÍT 2. ČÁST TAJENKY DOMáCÍ PTáK NáPIS NA KŘÍŽI EVROPAN SYRSKÝ PREZIDENT Kdoměl tentokrát štěstí? Správná odpověď na soutěžní otázku z VOSY č. 9 je - William Edward Boeing. Ze správných odpovědí byl vylosován pan Skyba Petr NS Jmenovaný se stává výhercem 100,- Kč. OBRNěNé VOZIDLO Tajenka z č. 9 zní: Snadněji se hledá chyba nežli pravda. Vylosováni byli tito čtenáři: 1. Marcinová Jarmila, NS ,- Kč 2. Vlček Vladimír, NS ,- Kč 3. Nováková Pavlína, VTC 1 100,- Kč Všichni vylosovaní výherci si mohou přijít pro svou výhru k paní Zulákové na OCV, tel ZOLůV ROMáN Odpověď na soutěžní otázku a vyluštěnou tajenku zasílejte s kuponem na adresu OCV, Ruská 56 nejpozději do Soutěž pro 10. číslo VOSY Co je to psoriáza? VOSA Zpravodaj odborářů VÍTKOVIC. Vychází měsíčně. Vydává OS KOVO Odborová centrála VÍTKOVICE, Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice, tel.: , IČO Za vydání zodpovídá redakční rada OCV. Grafická úprava fa KaMOŠ. Tisk Tiskárna DOT Domu techniky Ostrava. Registrace MKR ČR E Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky redakce. ZDARMA

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu konaného dne 9. 9. 2009

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RROS ČMKOS MSK ZE DNE 17.12. 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RROS ČMKOS MSK ZE DNE 17.12. 2013 Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RROS ČMKOS MSK ZE DNE 17.12. 2013 Přítomni: Omluveni: Přizváni: Dle prezenční listiny K.Hoferek, Dr.Ing.P.Konečný,

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen "Smlouva")

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen Smlouva) KUMSP00RMKKU imoravsk-oslř-zský KJftAJ - KRAJSKY ÚŘAD Číslo smlouvy: pořadí na pobočce/kód pobočky/rok, i-._ T por. c;sio zkr. odb. se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Čerpání dovolené na zotavenou

Čerpání dovolené na zotavenou B3-04/12-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/12-MPK Čerpání dovolené na zotavenou Obsah: Zpracoval: I. Úvodní ustanovení II. Ustanovení zákoníku práce III. Povinnosti

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více