NOVINY MĚSTSKÉ. 6/březen/2011. Z bloku starostky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY MĚSTSKÉ. 6/březen/2011. Z bloku starostky"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 6/březen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 25. března 2011 Každoroční setkání u busty T. G. Masaryka pořádané městem Česká Lípa a Klubem přátel muzea 7. března u příležitosti narození prvního československého prezidenta patří k novodobým tradicím, kdy si Českolipané připomínají osobnost T.G.M. Letošní setkání pokračovalo ve vlastivědném muzeu vernisáží výstavy kreseb a maleb Jana Vondry, který v letošním roce oslavil 70. narozeniny. K tomuto významnému životnímu jubileu mu na vernisáži dodatečně pogratulovala také starostka Hana Moudrá. Výstava českolipského rodáka a bývalého zastupitele nazvaná Na vzduchu domova potrvá v Maštálkově síni do 17. dubna a představuje nám místní dominanty a stavby tak, jak je autor v průběhu let zachytil ve svých malbách a kresbách. Některé z těchto nádherných budov už v našem městě ani nenajdeme. I to je důvod, proč výstava stojí za návštěvu. Foto: Eva Markgrafová Z bloku starostky V polovině března skončila anketa, ve které jste mohli vybírat ze dvou grafických návrhů, jak by do budoucna mohly vypadat Městské noviny. Z hlasování, které probíhalo jak na internetu, tak prostřednictvím anketního lístku, který byl zveřejněn v našich novinách, je zřejmé, že těsnou většinou zvítězil návrh s pořadovým číslem 2, jehož grafické pojetí je oproti stávající podobě MN výrazně odlišnější. Ten v konečném součtu hlasů získal 52,5% hlasů a městu by měl tudíž posloužit jako předloha pro budoucí podobu novin. Záměrně říkám jako předloha, protože předpokládáme, že s jeho autorem, který za své vítězství v soutěži na novou grafickou podobu novin obdrží od města finanční odměnu ve výši 10 tisíc korun, budeme dále jednat o některých technických úpravách, tak aby návrh přesně odpovídal potřebám MN. Odměnu, i když o něco nižší, obdrží také autor návrhu č. 1, který tak v soutěži skončil na druhém místě. Vítězům gratuluji a děkuji všem hlasujícím, kteří se do naší ankety zapojili. Bylo jich bezmála 400. Také bych ráda připomněla, že ještě do 31. března můžete odevzdávat anketní lístky a na webu města hlasovat v anketě týkající se 10 problémů našeho města, kde zjišťujeme, které dva problémy z deseti uvedených považujete právě vy za nejpalčivější. (Příslušný anketní lístek byl zveřejněn ve 3. čísle Městských novin.) Koncem března vyprší rovněž termín pro přijímání přihlášek do letošního ročníku soutěže O nejlepší péči o sídlištní zeleň. Ačkoliv jde o tradiční soutěž, pro letošek jsme přistoupili k úpravě soutěžních podmínek a to na základě zkušeností z posledních ročníků. Kategorie zahrádek a balkónů byly zrušeny a zachována zůstala kategorie péče o sídlištní zeleň, která je naopak rozšířena tak, že účastníci budou soutěžit mezi sebou ve stanovených obvodech. Podpora těch, kteří se podílejí na zkrášlení veřejných prostranství, je pak i jedním z principů projektu Zdravé město, k němuž se naše město rovněž hlásí. U příležitosti nadcházejícího Dne učitelů přeji Všem pedagogům, aby se jim v jejich profesi dařilo. Podobně jako vloni jsme se rozhodli, že u příležitosti tohoto pedagogického svátku opět oceníme nejlepší učitele našich školských zařízení titulem Českolipský učitel roku. Pro letošek jsme z nominovaných vybrali čtyři, jejichž jména vám však prozradím až v příštím vydání MN. Hana Moudrá

2 č. 6 z radnice březen 2011 Hodina Země v České Lípě Také na území České Lípy zůstane v sobotu 26. března v době od 20:30 do 21:30 zhasnuté veřejné osvětlení, neboť i naše město se podobně jako vloni zapojilo do celosvětové akce na podporu ochrany klimatu, Hodina Země Zhasnutím se Česká Lípa připojí k cca městům a mnoha milionům lidí po celém světě, kteří hodinovým vypnutím světel a lamp na ulici, doma, ve firmách či na památkách a dominantách dávají najevo, že si uvědomují svoji odpovědnost za budoucnost naší Země. První ročník Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, kdy více než 2,2 miliónu domácností a firem v australském Sydney zhaslo na hodinu svá světla. Loni, ve svém čtvrtém roce, se Hodina Země 2010 zapsala do historie jako dosud nejrozsáhlejší dobrovolná akce vůbec. Svá světla vypnulo měst v 128 zemích včetně 9 z 10 nejlidnatějších velkoměst. Tehdy se poprvé zapojila i Česká Lípa. Mezi světově známými stavebními památkami, které Hodinu Země už rovněž podpořily, byla např. sfinga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro nebo pařížská Eiffelovka. A tak i nejvýznamnější budovy a stavby napříč Evropou, Asií, Pacifikem, Středním Východem i oběma americkými kontinenty zůstaly ve stejný čas potemnělé. Jak tomu bylo vloni v ČR, zjistíte na Hodinu Země pořádá každoročně světová ochranářská organizace WWF, která i v letošním roce oslovila Český svaz ochránců přírody, aby akci koordinoval v Česku. (red) V rodinném kruhu oslavila 9. března své 102. narozeniny Růžena Nádherná z České Lípy. K úctyhodnému životnímu jubileu jí přišli pogratulovat také zástupci města, starostka Hana Moudrá a místostarosta Tomáš Vlček a oslavenkyni předali od České Lípy i květiny a dárkový koš. Foto: E. Markgrafová Jaké Městské noviny chcete číst Nově zvolená komise rady města pro komunikaci s veřejností připravuje novou koncepci Městských novin. Rádi bychom z nich udělali periodikum, které budete rádi číst a najdete v něm více užitečných a zajímavých Sčítání lidí informací. Napište nám, jak by se měly Městské noviny změnit podle vás? O čem byste si rádi přečetli, co vás zajímá, o čem bychom měli psát? Kontakt: Tomáš HUDEC, předseda komise V rámci letošního sčítání lidí, domů a bytů, které provádí ČSÚ, město Česká Lípa zabezpečuje od 26. března do 14. dubna bezúplatný přístup občanům k veřejnému internetovému připojení na Městském informačním centru (nám. T. G. M., čp. 2) a to v jeho běžné provozní době (v březnu PO PÁ od 9 do 16 hodin, v dubnu od 9 do17 hodin) a v sobotu od 9 do14 hodin a v neděli od 13 do 18 hodin. Více informací ke sčítání v České Lípě na Pomozte nám s výběrem osobností Vážení přátelé, v letošním roce bych opět ráda jménem města Česká Lípa poděkovala některým našim občanům, kteří se výrazným a příkladným způsobem podíleli na jeho rozvoji, a to především v oblastech společenského a kulturního života. Ocenění Poděkování starosty budou již podesáté udělována za přínosné aktivity v následujících kategoriích kultura, práce s mládeží, sport, sociální a zdravotní oblast a podnikatelská oblast (cena v této oblasti se uděluje nejlepšímu nositeli tradic českého řemesla ), případně mimořádný projev lidskosti či hrdinský čin. Poděkování starosty budou slavnostně předána při příležitosti tradičních městských slavností konaných na počest patronů města sv. Petra a sv. Pavla, které v letošním roce proběhnou ve dnech Velmi mě potěší, pokud mi i letos na základě svých dlouholetých zkušeností pomůžete vytipovat osobnosti, jejichž práce si právem zaslouží veřejné ocenění. Vaše návrhy se stručným zdůvodňujícím komentářem prosím zasílejte nejpozději do písemně na adresu Městský úřad Česká Lípa, sekretariát starostky, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, či e mailem na adresu S pozdravem Mgr. Hana Moudrá, starostka Nové webové stránky Kultury Své nové webové stránky spustila příspěvková organizace Kultura Česká Lípa. Návštěvníci je najdou na adrese Součástí nových stránek je také nový rezervační a prodejní systém vstupenek do Kulturního domu Crystal a do Jirás- Termíny Hodin pro veřejnost, kdy mohou občané České Lípy navštívit představitele města bez předchozího objednání, jsou: 4. dubna, 2. května, Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, které se koná v kova divadla. Ať už se rozhodnete vstupenku prostřednictvím nového systému rezervovat a vyzvednete si ji v pokladně, nebo ji zaplatit kreditní kartou, obdržíte evstupenku, která bude přes čtečku potvrzena při vašem příchodu do kulturního zařízení. Hodiny pro veřejnost 6. června vždy od 16 do 18 hodin. K dispozici bude starostka Hana Moudrá i místostarostové Jiří Kočandrle a Tomáš Vlček. Pozvánka na zasedání zastupitelstva budově MÚ na náměstí T. G.M., čp. 2. dne 30. března od 16:00 hod. Termíny zápisu do českolipských mateřských škol Mateřská škola termín zápisu čas zápisu MŠ Špičák MŠ Bratří Čapků ; MŠ Arbesova ; MŠ Pastelka ; MŠ Sovička MŠ Šikulka MŠ Severní MŠ Nerudova MŠ Jižní Příští vydání MN je 15. dubna Uzávěrka tohoto čísla je 5. dubna 2

3 investice březen 2011 č. 6 Územně analytické podklady diagnostikují území Město Česká Lípa patří do kategorie obcí s rozšířenou působností (ORP) a jednou z jeho zákonných povinností je pořízení Územně analytických podkladů (ÚAP), a to včetně jejich pravidelné aktualizace, která se u datové části provádí průběžně s tím, že se každé dva roky celé podklady novelizují. První ÚAP pro ORP Česká Lípa pořídilo město koncem roku 2008 a nyní pořídilo 2. ÚAP. Územně analytické podklady v podstatě stanovují tzv.,,diagnózu území, vysvětluje Jaromír Smělý z úseku územního plánování na MěÚ Česká Lípa. Jde tedy o soustavné sledování, průzkum a rozbor území. Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje daného území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů, nebo vyplývajících z vlastností území, což jsou limity využití území, záměry na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. S ohledem na povahu činností spojených s pořizováním se tak ÚAP člení na 2 základní části: A) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území B) Rozbor udržitelného rozvoje území, který zahrnuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území, jehož závěrem je vyhodnocení vyváženosti vztahu podmínek pro příznivé ŽP, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. ÚAP jsou tak územně plánovací podklady, z jejichž dat se vychází při pořizování územních plánů jednotlivých obcí. ÚAP tudíž obcím zlevňují i jejich územní plány, neboť ušetří za spoustu podkladů a dat, které mohou čerpat z již zpracovaného ÚAP. ÚAP pro obec s rozšířenou působností Česká Lípa řeší území o rozloze cca 870 km 2, kde se nachází celkem 40 obcí Českolipska. Kromě grafické části zahrnující čtyři hlavní výkresy po 20 listech mapových podkladů se skládají z části textové, kterou tvoří podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a rozbor udržitelného rozvoje území. Za velkou přednost 2. ÚAP J. Smělý považuje především to, že hlavní výkresy jsou oproti prvnímu ÚAP zpracovány v podrobnějším měřítku, tudíž jsou přehlednější a přitom podrobnější. Další kvalitativní posun je, že v textové části jsou informace řazeny jednotlivě po obcích. Podle J. Smělého se na nových analytických podkladech velice příznivě odrazila i vlastní spolupráce s jednotlivými obcemi, s nimiž byly projednávány jak jejich problémy, tak záměry v oblasti ekonomických aktivit, například otázka stavu výroby, průmyslových zón, dopravy silnic a železnic. Dále byla řešena otázka problémů a záměrů obcí v oblasti cyklostezek, cyklotras, hipostezek a turistických tras. Samozřejmě jsme zjistili, že značná část obcí má obdobné problémy. K těm například patří stav technické vybavenosti - např. absence kanalizace, plynovodu, či vodovodu. Častým problémem zejména menších obcí je rovněž nevyhovující věková struktura obyvatel, vysoká nezaměstnanost, nedostatek pracovních příležitostí, školních a předškolních zařízení, a s tím spojené dojíždění obyvatel do zaměstnání a do škol i několik desítek kilometrů. Výsledkem je migrace obyvatel do větších měst a postupné snižování počtu obyvatel v některých malých obcích, které čelí i dalšímu souvisejícímu problému v podobě malé či téměř žádné výstavbě nových bytů a rodinných domů. Další, co je pro mnohé obce Českolipska společné, jsou jejich záměry budovat cyklostezky a cyklotrasy a podpořit turistický ruch a volnočasové aktivity. Ostatně nejhůře byl během průzkumu, který je rovněž součástí celé analýzy, ve většině obcí hodnocen tzv. pilíř hospodářský, lépe byl hodnocen pilíř soudržnosti společenství obyvatel, který je odrazem lokálního patriotizmu, ale úplně nejlépe dopadl pilíř životní prostředí. Podle Jaromíra Smělého toto zjištění z kategorizace jednotlivých obcí odpovídá celkovému charakteru území ORP Česká Lípa, jehož velkou předností je kvalitní životní prostředí. Úplně aktualizované ÚAP jsou k nahlédnutí na usek-urad-uzemniho-planovani/uplnaaktualizace-uzemne-analytickychpodkladu-orp-ceska-lipa-2010/ Klášterní ulice je jednou z prvních, kde město Česká Lípa zahájilo letošní opravy místních komunikací. Opravu povrchu provádí firma Silnice Žáček, která údržbu komunikací zajišťuje na základě obstaravatelské smlouvy. Postupně se začnou opravovat i další komunikace podle harmonogramu, kterým se bude zabývat březnové zastupitelstvo. Foto: E. Markgrafová Ke štítové stěně objektu čp. 158 na Škroupově náměstí bylo nainstalováno lešení kvůli opravě a lepšímu zabezpečení střechy na konstrukci sousedící se štítovou stěnou. Dalším osudem celého prostoru na rohu Škroupova a Jeřábkova náměstí, o kterém se v minulosti uvažovalo, že poslouží k výstavbě nové divadelní budovy, se nyní zabývá výbor pro rozvoj města a posléze by se touto otázkou mělo zabývat i Zastupitelstvo města Česká Lípa, neboť již v minulém volebním období se zastupitelstvo usneslo, že se nové divadlo v tomto prostoru stavět nebude, protože město zrekonstruuje budovu divadla v Jiráskově ulici. Foto: Eva Markgrafová 3

4 z města č. 6 březen 2011 Rozhovor s Tomášem Balcarem, předsedou představenstva Českolipské teplárenské a. s. Kdy teplárna dokončí svoji velkou investici, kterou realizuje v České Lípě, tj. kdy budou dobudovány kogenerační jednotky ve Staré Lípě a kdy skončí rozsáhlé výkopové práce a dojde k napojení nových rozvodů na kogenerace? Výstavba a začlenění celého systému kogeneračních jednotek s příslušenstvím do soustavy by měla skončit v průběhu letošního léta. Projekt COGEN II tak přinese nově do České Lípy výrobu elektřiny již v tomto roce a z původních výtopen se stanou teplárny. Hlavní stavební práce v areálu výtopny ve Staré Lípě jsou téměř dokončeny, motory jsou na místě a akumulační nádrže mají za sebou zatěžkávací zkoušky. V současné době se začíná se samotným zapojováním všech zařízení a dolaďováním jejich jednotlivých částí. Výkopové práce na 1,6 km dlouhém propoji horkovodních soustav by měly skončit do konce března. Počasí nám bohužel nepřálo, po letních povodních přišly pořádné přívaly sněhu a silné mrazy, které práce zkomplikovaly. Nicméně zatím to vypadá, že se nám termín podaří dodržet. Rád bych touto cestou poděkoval všem obyvatelům České Lípy za pochopení, protože omezení byla v některých případech opravdu nepříjemná. Veškeré připomínky jsme ale vždy vyřešili k jejich spokojenosti. Od loňského léta se udělal neuvěřitelný kus práce. Všichni se budou moci přesvědčit na dni otevřených dveří 20. května, že ČLT má opravdu jednu z nejmodernějších soustav v České republice. Jak se promítne tato rozsáhlá modernizace tepelného hospodářství do ceny tepla odběratelům, zejména pak domácnostem v bytových domech? Nikdo nedokáže odhadnout vývoj cen zemního plynu a elektřiny, které se na celkové ceně tepla podílejí až ze tří čtvrtin. Především každoroční výběrové řízení na dodavatele zemního plynu nám však zajišťuje pružnou reakci na ceny paliv na trhu. Pro rok 2011 jsme již cenu tepla právě díky vhodnému výběru dodavatele snížili. A také stamiliónové investice do celé soustavy v České Lípě cenu tepla v nejbližších letech mohou stabilizovat. Nízké ztráty v rozvodech a vysoce efektivní spalování přináší již dnes našim zákazníkům jedno z nejmodernějších vytápění s nejvyšším komfortem a v dalších letech také jistotu v podobě rozvíjení konkurenčních výhod ve srovnání s ostatními dodavateli tepla. Jakou cenu tepla mají vaši českolipští odběratelé ve srovnání s cenami od jiných dodavatelů tepla v ČR? Je tato cena výrazně nižší, vyšší, nebo se pohybuje někde v průměru. Prosím o konkrétní srovnání ceny za GJ. Průměrné ceny tepla ze všech českých tepláren se podle serveru cenyenergie.cz a informací Teplárenského sdružení pohybují na úrovni 530 Kč/GJ. Toto číslo ale zahrnuje i uhelné teplárny, kterých je v České republice většina. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ účtovala v minulém roce 555 Kč/GJ, čímž se dostala výrazně pod celorepublikový průměr ceny tepla vyráběného ze zemního plynu, který je 604 Kč/GJ. Věřím, že vzhledem k vysokému stupni modernizace soustavy a brzkému zahájení kogenerační výroby bude nadále teplárenství v České Lípě pro naše zákazníky výhodné a především vysoce komfortní. Česká Lípa prezentuje svá protikorupční opatření Česká Lípa se jako jedno z prvních měst České republiky přihlásilo do projektu zaměřeného na protikorupční opatření v jednotlivých městech a obcích. Prostřednictvím webového portálu iniciativy BEZ KORUPCE tak Česká Lípa prezentuje svá protikorupční opatření i na speciální interaktivní mapě České republiky (www.bezkorupce.cz). Ta názornou formou informuje laickou i odbornou veřejnost, jaká města a obce a jak konkrétně přistupují k boji proti korupci. Mapa navíc umožňuje zapojit se do diskuse o protikorupční politice jednotlivých radnic a obsahuje i jejich odborné hodnocení. Naše město v současné chvíli prezentuje celkem devět realizovaných či připravovaných opatření a další budou doplněna a prezentována na základě diskuse s neziskovými organizacemi a inspirací od ostatních měst a obcí. Přehled realizovaných opatření dle jednotlivých kategorií: Otevřené rozhodování orgánů města Materiály pro jednání Zastupitelstva města Česká Lípa jsou zveřejněny na webu města přibližně 5 dní před samotným zasedáním. Z jednání je pořizován písemný a audiovizuální záznam, který se zveřejňuje na webu města, kde se zveřejňuje rovněž hlasování zastupitelů po jménech. K větší transparentnosti přispívá rovněž ustavení poradních orgánů rady města (komise) a zastupitelstva města (výbory), neboť komise rady města byly zřízeny pouze pro dvě oblasti - prevenci kriminality a komunikaci s veřejností. Vše ostatní řeší výbory odpovědné zastupitelstvu města (kultura, sport, pronájem a prodej městského majetku, sociální politika, rozvoj města atd.). Řešení škod způsobených městu Touto problematikou se systematicky zabývá škodní a likvidační výbor zastupitelstva města. Objektivní radniční média Zvolená komise pro komunikaci s veřejností připravuje novou koncepci městských novin (více prostoru veřejnosti a rovný přístup pro politické strany). Dojde k obnovení internetové rubriky dotazů a odpovědí, která bude určena pouze pro registrované uživatele. Otevřené a hospodárné nakládání s nemovitým majetkem Záměry a prodeje schvaluje zastupitelstvo města po předchozím projednání ve výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. Zastupitelstvo stanovilo jednotné ceny pro prodej pozemků v daných lokalitách. Jednotná pravidla pro prodeje obecních budov byla odložena do doby zmapování technického stavu a využití jednotlivých objektů v majetku města. V přípravě je internetová databáze objektů. Budovy určené k prodeji budou oceněny znaleckým posudkem. Záměry o prodeji budou zveřejněny na webu města, případně v Městských novinách, minimálně 30 dní před rozhodnutím. Technický způsob prodeje bude řešen příslušným výborem ZM. Transparentní smluvní vztahy Město zveřejňuje všechny smlouvy (obstaravatelské, veřejnoprávní, kupní apod.). Každé dva roky dojde k přezkoumání výhodnosti obstaravatelských smluv na dobu neurčitou. Transparetní hospodaření městských společností V přípravě je nová směrnice a elektronické aukce na nákup výpočetní techniky prostřednictvím Českolipské informační s. r. o. Transparentní rozpočet města Zveřejněný rozpočet je rozpoložkován výrazně nad rámec zákona. Transparentní veřejné zakázky Celý průběh veřejné zakázky (nad , Kč) je zveřejněn na webu města (zadávací dokumentace, protokoly z otevírání obálek a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy vzešlé z veřejné zakázky, včetně všech dodatků, atd.). Zakázky do Kč schvaluje rada města, nad Kč byla tato pravomoc převedena na zastupitelstvo města. Jednou z podmínek pak je, že vítěz veřejné zakázky musí zajistit alespoň 30% veřejné zakázky vlastní kapacitou. Před spuštěním je registr občanů pro účast veřejnosti v hodnotících komisích, které posuzují nabídky uchazečů. Ve vývoji je portál pro firmy a živnostníky pro registraci do informačního systému veřejných zakázek. Ten bude automaticky rozesílat všem zaregistrovaným firmám informaci o vyhlášení nových veřejných zakázek dle oboru jejich podnikání. dokončení na str.9 4

5 březen 2011 pravidelné rubriky č. 6 Úřad práce informuje Obrovský zájem veřejnosti vyvolala I. českolipská burza pracovních příležitostí, kterou ve středu 16. března v sále kulturního domu Crystal uspořádal Úřad práce v České Lípě ve spolupráci s městem Česká Lípa. Své pracovní nabídky zde prezentovalo celkem 27 zaměstnavatelů, mezi nimiž nechyběly ani mladoboleslavská škodovka či místní firmy Modus, Johnson Controls a Bombardier. Zájem veřejnosti nám jenom potvrdil, že naše rozhodnutí uspořádat podobnou burzu v České Lípě bylo správné. Je zřejmé, že k podpoře zaměstnanosti je třeba využít a podpořit každou možnost, která lidem bez práce pomůže najít novou práci, uvedla na adresu burzy starostka Hana Moudrá. Podobně jako ředitelka úřadu práce Zdeňka Cibulková se domnívá, že i tato burza by se mohla do budoucna konat tradičně. Českolipsko má v celém Libereckém kraji nyní nejvyšší míru nezaměstnanosti. Na konci února činila 12,3 %, což představuje v evidenci úřadu práce lidí bez práce. Vzhledem k tomu, že úřad eviduje čtyři sta padesát volných míst, znamená to, že na jedno volné místo připadá šestnáct uchazečů. Právě tato čísla pak vysvětlují, proč byl o burzu takový zájem. Stomatologická pohotovost ordinační hodiny sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, ČL, tel neděle MUDr. Ivana Adamcová Markvartice 98, Jablonné v Podještědí tel sobota MUDr. Marcela Pánková Máchova 70, Doksy, tel neděle MUDr. Pavel Klíma Smetanova 372, Nový Bor tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, ČL, tel neděle MUDr. Miroslav Kopřiva 28. října 3004, ČL, tel sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, ČL, tel neděle MUDr. Jana Vejvodová Prokopa Holého 149, Česká Lípa tel Sportareál informuje VELKÉ HAPPY DAYS a V těchto dne se ve Sportareálu platí za 3 hodiny plavání jako za 1,5 hodiny. Okénko pro seniory 11. dubna Přednáška Mgr. Smejkal Máchův kraj 14:00 15:30h KLUB DŮCHODCŮ ČL, ŠKOLNÍ UL. 2213, SEVER Tři mladíky ve věku 24, 25 a 31 let museli strážníci městské policie zpacifikovat na vlakovém nádraží v České Lípě, kde podnapilí skákali před projíždějící vlak a zdržovali svým opileckým chování dopravu. Nejagresivnějšího z nich poté museli předvést ke zjištění totožnosti. Jejich jednání naplnilo skutkovou podstatu několika přestupků a správních deliktů a bude mít dohru před správním orgánem. Při demolici odpadkového koše přistihli strážníci městské policie v ul. Purkyňova v České Lípě sedmatřicetiletého muže z Jablonce nad Nisou. Test na alkohol v krvi či omamné a psychotropní látky byl u něj negativní. Údajnou příčinou bylo rozčílení z potíží při vydávání nových dokladů a nemožnosti nalézt práci. Po vyčíslení způsobené škody bude ve věci dále rozhodnuto. Rozlehlý požár louky na sídlišti Špičák v České Lípě zapříčinil šedesátiletý muž původem z Jablonce nad Nisou, který na nevhodném místě a při nevhodném počasí v této lokalitě K zápisu do Pamětní knihy města Česká Lípa byly dne 5. března pozvány nově narozené děti: Valerie Andrejková, Natálie Meierová, Monika Doležalová, Lucie Demeterová, Kateřina Prášilová, Vojtěch Úhrada daně z nemovitosti Na českolipský finanční úřad jsme se obrátili s dotazem, jak to bude s letošním rozesíláním složenek na úhradu daně z nemovitosti. V roce 2006 zavedla česká daňová správa tzv. daňovou složenku, která umožňovala daňovým poplatníkům zaplatit jakoukoliv daň bez úhrady poplatku za převod peněžních prostředků. Daňová složenka byla dostupná jak na finančních úřadech, tak na pobočkách České pošty a pro poplatníky daně z nemovitostí byly tyto složenky každoročně centrálně zpracovávány a hromadně distribuovány prostřednictvím dodavatelské firmy k jejich včasné úhradě. Daňoví poplatníci si na daňovou složenku zvykli, ale z důvodu nezbytných úspor ve státní pokladně Městská policie Vítání dětí Co vás zajímá opaloval kabely. Na místě byl zadržen hlídkou městské policie. Škoda prozatím nebyla vyčíslena, případ šetří Policie ČR. Čtyři mladíci 15 až 17 let se poprali kvůli 30,-Kč na hlavní třídě ve městě Česká Lípa. Jejich výtržnost byla zachycena městským kamerovým systémem. Na místě bylo zjištěno, že všichni jsou pod vlivem alkoholu. Po jejich předání zákonným zástupcům byl případ zadokumentován a bude postoupen do správního řízení. Krádeže cigaret v hodnotě skoro 1,5 tis. Kč se dopustil pachatel v novinovém stánku na náměstí Osvobození v České Lípě. V okamžiku krádeže se nedaleko místa činu nacházel strážník městské policie. Společně s další hlídkou městské policie byl pak poberta na útěku zadržen asi po 10 minutách v městském parku i se svou kořistí. Třiadvacetiletý mladík ze Šluknova není pro svou trestnou činnost osobou neznámou. Případ je prozatím v šetření městské policie. Majer, Vladimír Holko, Martina Pekárková, Anna Luňáková, David Luňák, Tomáš Hrnčiarik, Lukáš Kubišta, Matěj Kopecký, Jakub Hradecký, Milan Bednář, Nikol Molíková. se situace od 1. ledna 2011 mění a to v tom smyslu, že Ministerstvo financí přestává hradit poštovní poplatek za úhradu daně v hotovosti prostřednictvím těchto daňových složenek. V letošním roce sice obdrží poplatníci pro zaplacení daně z nemovitostí složenku jako obvykle poštou, nicméně poplatek za převod peněžních prostředků budou muset hradit na vlastní náklady. V tomto případě už nepůjde o barevně odlišnou daňovou složenku, ale o klasickou složenku typu A, která je běžně dostupná na všech pobočkách České pošty. Další možností úhrady daňové povinnosti je její zaplacení na pokladně finančního úřadu, bankovním příkazem nebo formou internetového bankovnictví. 5

6 historie č. 6 březen 2011 Válečná Česká Lípa mocenská centra V totalitě to máte celkem jednoduché, je jen jedna skutečná strana a veškeré složky společenského života jsou ve zjednodušené podobě na ni napojeny. V nacistickém státu neexistovaly ani formálně jiné strany. Dřívější Sudetoněmecká strana, působící v letech jako hnutí se v listopadu 1938 přeměnila v součást Nacionálně socialistické německé dělnické strany (NSDAP). Obsadila poměrně rozsáhlou budovu hotelu Stará pošta v Poštovní ulici (dnes Sokolská). Dům byl v roce 1983 zbořen. Zde byl partajní sekretariát a přidružená vedení mládeže a žen. Sídlil zde i nacistický autoklub a složky odborové, tzv. Pracovní fronta. Původní stranický archiv se nedochoval, ale četné partajní archiválie lze nalézt mezi doklady z jednotlivých měst. Většinou různé direktivy, příkazy, konkrétní požadavky. V Rumburku je uloženo torzo původních stranických dokumentů, dle nichž můžeme proniknout i do mechanizmu práce českolipské NSDAP. Každý týden byly připraveny zvláštní oběžníky pro stranické i státní složky, v nichž byl podán souhrn o náladách obyvatelstva. Šlo Hotel Stará pošta o materiál propagandistický, nikoliv výzvědné šetření. Zkoumání se provádělo prostřednictvím blokových důvěrníků, kteří sdělovali i různé indiskrétnosti o tom, jak se kdo vyjadřoval na veřejnosti, co se říkalo ve frontách při rozdělování potravin, jaká šeptanda probíhala mezi lidmi a jaké názory byly vyslovovány na průběh války. Propagandisté v sekretariátu z toho udělali souhrn s příklady dobrými, o lidech, kteří se obětují a projevují patřičné nadšení pro nacizmus a také byly uváděny příklady jednání váhajících, pochybujících, ba přímo zrádných. Partajní sekretariát se tvářil, že plně věří vítězství ve válce, ale na ochranu před jejími důsledky se připravoval velmi obezřetně. Za sekretariátem, v klášterní zahradě, kde terén náhle spadal směrem do nivy Ploučnice, byly vystavěny dva betonové úkryty. Dílo zůstalo patrně nedokončené. Důvod byl zjevný v okamžiku, kdy byla zahájena stavba kulturního domu Crystal a prováděly se v roce 1984 výkopy. Z řezu na odbagrované stráni bylo patrné, že úhlopříčně šla čára, která ukazovala, že terén původně zamýšlené klášterní zahrady byl skloněn směrem do dnešní Sokolské ulice a byl tudíž vyrovnán zeminou vytěženou v 17. století při stavbě kláštera. Podloží ve stráni bylo tedy celkem nestabilní. Stavba skončila jen dvěma krátkými chodbami a nebyl vytvořen vnitřní krytý prostor. Výkonnou složkou nacistické moci byla především tajná státní policie, známá pod názvem gestapo. Sídlilo v dřívějším hodinovém hotelu v tehdejší Sluneční ulici (dnes Žižkova čp. 234). Sem se v roce 1935 původně nastěhovala státní policie Československa. Úřady samosprávy a státní správy byly plně podřízeny nacistické partaji. Radnice neměla zastupitelskou soustavu, ta byla zrušena a seděli zde pouze nevolení úředníci. Dřívější okresy byly přeměněny na tzv. landráty. Zdejší sídlil v budově okresního úřadu v Zádušní ulici. Dnes je to ulice Paní Zdislavy a v tomto domě byl v roce 1945 zřízen okresní národní výbor. Později zde bylo ředitelství dřevařských závodů. Ladislav SMEJKAL Zatrhli jsme pro Vás Z historického kalendáře Barokní portrétista Josef Hickel Syn malíře církevních obrazů Jana Křtitele Hickela Josef a jeho mladší bratr Antonín předčili ve slávě svého otce, který maloval církevní obrazy jen kolem své českolipské domoviny. Jedno jeho malířské dílo visí v českolipském kostele Narození P. Marie. Josef Hickel se narodil 20. března 1736 v otcovském domě v Křížové ulici. Jeho prvním učitelem byl otec a patrně pod jeho vedením vytvořil také své první známé dílo, totiž obraz sv. Bartoloměje pro kostel v Doksech, který namaloval ve svých patnácti letech. Ve dvaceti letech se dostal na akademii výtvarných umění ve Vídni, kde rozvinul svůj talent pro portrétní malbu. Ve věku třiceti let se dostal na císařský dvůr díky přízni Marie Terezie, která mu umožnila i rozsáhlé studijní cesty do Itálie. Postavení mladého malíře u dvora nebylo jednoduché. Potýkal se s podlostí závistníků a dvorních intrikánů. Dočasně se stáhl do Florencie, kde působil na tamní malířské akademii. V roce 1771 se vrátil do Vídně, kde se ho ujímá spoluvladař císařovny Josef II a jmenuje ho dvorním malířem. Jeho ateliér začal být brzy vyhledáván a četné jim malované portréty byly rytci přenášeny do mědi a tím rozmnožovány. Císaře Josefa II maloval pětkrát a jeho podoba mezi všemi vrstvami obyvatelstva se rozšířila právě díky četným kopiím. Vytvořil prý asi portrétů a mezi nimi byli králové i papeži. Snad nejvíce jeho malířských děl bylo k vidění ve Vídni v roce 1980, kdy se zde konala velká výstava ke 200. výročí slavné císařovny. Umělec zemřel v roce V České Lípě žádné originální dílo nemáme. Sčítání lidu v roce 1911 Věnujme kratičkou noticku sčítání lidu před sto lety. V mnohonárodnostním státě rakousko-uherském byla citlivou záležitostí národnost. Sčítací komisaři zjišťovali tzv. obcovací jazyk, to znamená, že národnost byla odvozována od nejčastěji používaného jazyka. U české menšiny v pohraničí byla připisována národnost německá a to zvláště v těch případech, kdy určité rodiny v závislosti na svých zaměstnavatelích byli nuceni převážně hovořit německy. V České Lípě tak bylo zachyceno asi 3% Čechů. Národní jednota severočeská konala kontrolní sčítání a zjistila, že podle původu je ve městě asi 7% Čechů. V létě 1911 pobýval v Kytlici spisovatel Jaroslav Hašek, protože jeho Dobranov manželka zde měla sjednaný letní byt. V té době vzniklo několik povídek týkajících se Českolipska. Nejvýznamnější z nich má vztah ke sčítání lidu. Jmenuje se Ich bin Serinek, ein Deutscher. Vypráví o vychytralém cikánovi, který v době sčítání obcházel obce kolem České Lípy, takže se zastavil v Žíznikově, Dobranově, Písečné a vždy se přihlásil u starosty s jedinou naučenou německou větou, která je v názvu povídky. Přihlásil se za Němce a byl připsán do sčítacího archu. Starosta se radoval, že má o jednoho Němce více a Serinek byl za to pohoštěn. Ladislav SMEJKAL 6

7 z města březen 2011 č. 6 Na setkání starostů se diskutovalo i o rušení poštovních přepážek První setkání starostů Českolipska a Novoborska v tomto volebním období uspořádalo 10. března město Česká Lípa ve spolupráci s městem Nový Bor. Toto setkání tak navázalo na pravidelná pracovní jednání, která představitelé obou měst pořádali pro své kolegy i v předchozích letech. Na jednání, které zahájila českolipská starostka Hana Moudrá spolu s novoborským starostou Jaromírem Dvořákem, se probírala řada aktuálních témat. Jako první host, který přijal pozvání mezi starosty, vystoupil ředitel Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, Petr Chmátal. Nejprve poděkoval městům a obcím za finanční příspěvky, které ze svých rozpočtů věnovaly na nákup nového mammografu. Celkem tak NSP získala více než milión korun. Přítomné dále informoval o současné personální i ekonomické situaci nemocnice, která je stabilizovaná a kterou by podle jeho názoru neměly postihnout ani připravované redukce akutních lůžek. Se starosty pak diskutoval o plánovaném záměru Libereckého kraje zrušit LDN v Novém Boru, odkud by se pacienti i personál měli přesunout do českolipské nemocnice. I když vyloučil, že by v tomto směru už byly konány nějaké konkrétní kroky, naznačil, že přesun LDN do NsP Česká Lípa je v souladu s reformou zdravotnictví a má své odborné i ekonomické opodstatnění. Z reakce přítomných starostů však bylo zřejmé, že se jim záměr vedoucí k úplnému zrušení novoborského zdravotnického zařízení nelíbí a považují ho za nepřijatelné zhoršení dostupnosti zdravotní péče v rámci celého okresu. Jak poznamenala starostka Hana Moudrá, která je i zastupitelkou Libereckého kraje, zachování LDN v Novém Boru budou proto spolu s dalšími zastupiteli z Českolipska a Novoborska i nadále prosazovat také na půdě kraje. O tom, jak pokračuje likvidace následků Napsali jste nám: Cosi výjimečného se dělo Rád bych upozornil na koncert, tak odlišný od kulturních akcí v České Lípě. Dne 26. února byl v Galerii Jídelna v českolipském muzeu pořádán Koncert improvizované hudby. Dva hudebníci, mě a myslím i veřejnosti zcela neznámí, jejichž hudbu není možné slyšet na veřejných rozhlasových či televizních stanicích, předvedli něco výjimečného a jedinečného. V komorním prostředí Jídelny byla atmosféra souladu a naslouchání. Naslouchání a dialogu, jakoby přebíhala inspirace mezi klarinety, saxofonem a kontrabasem. Úžasné. Energie proudila a na nás posluchače dopadalo něco zvláštního a velmi potěšujícího. Děkuji panu Pavlu Zlámalovi, panu Georgovi Gremaschi a muzeu. Více takových počinů. Jaroslav NEPOUČENÝ loňských povodní, přišli starosty informovat zástupci s. p. Povodí Ohře. Z této diskuse pak vzešla reálná potřeba svolat kvůli protipovodňovým opatřením pracovní jednání, kam budou kromě povodí pozváni všichni správci a majitelé vodních toků, kterým povinnost správy ukládá zákon. Řeč byla i o protipovodňovém varovném systému, jehož informace by velice rády využili ve všech dotčených obcích. Dalším poměrně ožehavým tématem byla optimilizace poboček České pošty. Na okrese Česká Lípa by podle starostky Volfartic Marie Bernátové, která před chystanými změnami varovala, mělo zůstat pouze 14 pracovišť a téměř 30 pošt by mělo být zrušeno. Zatím by se optimalizace měla týkat těch nejmenších obcí například Svojkova, Hamru na Jezeře a Volfartic. Starostka Volfartic tento záměr považuje za JUDr. Karel Bubeník k vystoupení z ČSSD Dne 28. února jsem vystoupil z ČSSD, za kterou jsem v České Lípě kandidoval a byl v loňských komunálních volbách zvolen do městského zastupitelstva. Důvody mého odchodu z ČSSD jsou ryze osobní. Nejsem zastáncem konfrontační politiky a nadále zůstávám členem Zastupitelstva města Česká Lípa, kde budu jednat konstruktivně při projednávání různých problematik města. Názorově zůstávám sociálním demokratem a budu hájit zájmy města v souladu se slibem, který jsem jako zastupitel složil na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne Karel BUBENÍK destruktivní jednání, neboť s obcemi o rušení poštovních přepážek vpodstatě nikdo nejednal a podmínky, za jakých by případně mohly být podle České pošty do budoucna pošty v malých obcích provozozovány, jsou zcela nereálné. (Podle vyjádření pošty, které v těchto dnech obdrželo město Česká Lípa, je optimalizace prozatím zastavena, pozn. red.) O zamítavém stanovisku Libereckého kraje k plánovanému zavedení mýtného i na silnicích nižších tříd informoval zástupce obcí Jan Čáp z odboru dopravy Libereckého kraje. Starostové Stružnice a Horní Police se v této souvislosti shodli, že mýto už vyhnalo nákladní dopravu na silnice, které procházejí jejich obcemi, kde mají s kamiony velké problémy. V první řadě proto, že pro tento účel nebyly silnice vybudovány, jsou úzké a ohrožují bezpečnost chodců. Pro představu stružnický starosta Jan Mečíř uvedl, že jejich obcí projede denně cca 450 kamionů. Posledním hostem jednání byl nový ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Roman Hlinovský. Ten seznámil starosty s úspornými opatřeními, které se nevyhnou ani profesionálním hasičům v našem kraji, kde pro tento rok musejí upravit i poplachové plány, neboť dojde ke snížení stavu o 12 hasičů. Kvůli sníženému letošnímu rozpočtu o cca 6,3 mil. korun, nemohou počítat ani s žádnou investicí do údržby svého nemovitého majetku. (ema) Za Českou Lípu krásnější Stejně jako v předešlých letech připravuje město Česká Lípa prostřednictvím odboru životního prostředí MěÚ Česká Lípa akci ke Dni Země (22. duben) s názvem Za Českou Lípu krásnější, která se stala již tradicí a každoročně je zaměřena na čistotu našeho města. Akce bude v letošním roce probíhat po celý měsíc duben. Obracím se proto na všechny občany i ředitele škol a organizací se žádostí o spolupráci. Jako každoročně se jedná o provedení jarního úklidu veřejně přístupných míst ve městě a jeho okolí. Zapojit se tak mohou všichni, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí, vyzývá ve své žádosti starostka Hana Moudrá. Odvoz sesbíraného odpadu a nezbytné pomůcky k úklidu Vám opět zajistí odbor životního prostředí, kde Vám také poskytnou bližší informace. Kontaktní osobou je Lada Kučerová (telefon: , a Ing. Jiří Smékal (telefon: , Všem, kdo projeví zájem o zvelebení České Lípy a do jejího úklidu se zapojí, předem moc děkuji. 7

8 čištění města č. 6 březen 2011 Harmonogram čištění města Česká Lípa 28. října (spojovací chodník od Telecomu po Centrál) 5.května Akátová Alexandrovská Alšova Anenská Antonína Sovy Arbesova B. Martinů Bardějovská Bardějovská - pojezdové chodníky Bardějovská,spojka Barvířská Bendlova vč. prostoru v oblasti zdrav.střed. Berkova Bezručova Bohušovická B. Němcové Bratří Čapků Brněnská Březová Buckova Budyšínská Bulharská Centrál Cvikovská část Holý Vrch (mezi paneláky - nepojm. chodníky) 1x měsíčně část Slovanka (mezi paneláky - nepojm. chodníky) 1x měsíčně část Střelnice (mezi paneláky - nepojm. chodníky) 1x měsíčně Častolovice 1x měsíčně Červeného kříže Česká Českokamenická Českých Bratří Čs. Armády Děčínská Dlouhá Dobranov 1x měsíčně Dolní Libchava - Libchavská, U Hřiště, U Šporky 1x měsíčně Dubická Dukelská Dvořákova Eliášova Emila Fily (podél Hypernovy) Erbenova Foglarova Hálkova Havířská Havířská PRŮCHOZÍ CHODÍK Havířská VSTUPY K PANELÁ- KŮM Havlíčkova Heroutova Heřmaničky 1x měsíčně Hornická Horova Hradecká + spojky Hrnčířská Hrubínova Husova Chelčického CHODNÍK podél sil. I/9 J. Wericha Jabloňová Jáchymovská Jana Zrzavého Janáčkova Jarní J. Seiferta Jasanová Jasmínová Javorová Jeřábkovo nám. (mimo parkoviště) Jihlavská Jilmová Jindřicha z Lipé Jiráskova Jiřího z Poděbrad Jižní J. Maštálka K Pastvinám Karla Poláčka Kinského Klášterní Klínová Kolínská Komenského vč. SAMOST. CHODNÍKU Kovářova Kozákova Kožnarova Krátká Kunratická (ch. z obou stran paneláku) Kutnohorská Lesní Letní Liberecká Lipová Lomená (ch. z obou stran paneláku) Luční Lukostřelecká Lužická Máchova Malá Mánesova Manušice 1x měsíčně Mariánská (od nám.tgm po Palackého nám.) Mariánská (od Palackého nám. po Okružní) Masná Matouškova MĚSTSKÝ HŘBITOV (hlavní chodníky) - ručně Městský park Mikanova Mikuláška Mimoňská (pod most I/9) Mlýnská Moravská Moskevská (od odbočky ke hřbitovu po Libereckou) Moskevská(pod mostem k odbočce na hřbitov) Myslbekova Na Blatech Na Jílech Na Kopečku Na Nivách Na Ptačí louce Na Svahu Na Vyhlídce Na Výsluní nám. Osvobození náměstí T.G.M. Nawkova Nebeského NEPOJM.CHOD. Brněnská x Bardějovská x Žitavská NEPOJM. CHOD. J. Wericha x Č. kříže x Alexandrovská NEPOJM. CHOD. Kolínská x Východní x Na Jílech NEPOJM. CHOD. Zhořelecká x Sluneční x Žitavská NEPOJM.CHODNÍKY Alexandrovská x Dlouhá NEPOJMENOVANÉ CHOD. - podél Ploučnice NEPOJM. CHODNÍKY Hradecká x Žitavská NEPOJMENOVANÉ CHODNÍKY Lada NEPOJMENOVANÉ CHODNÍKY Sever NEPOJM. CHODNÍK podél Dlouhé (zezadu) Nerudova Norská Nová Okružní Okřešice 1x měsíčně P. Wonky Paní Zdislavy Panská Partyzánská Pátova Pihelská Písečná 1x měsíčně Pivovarská Plynárenská Pod Hůrkou Pod Špičákem Podzimní Poříční Pražská Prokopa Holého Příbramská Příčná Purkyňova R. Hrušínského Roháče z Dubé od Českokamenické po Okružní Roháče z Dubé od Žižkov. po Českokamenickou Ronovská Rousova Ruská Růžová Sadová Salusova Sedláčkova Severní Sloupská Slovanka Slovenská Sluneční Smetanovo nábřeží Sokolská spojka ke hřbitovu+chodníky v okolí hřbitova, ZŠ a SOU Stará Lada - U Rokle, Dolní 1x měsíčně Starý Újezd Strmá Střelnice Střelnice - Luxor Disco Studničkova Svárovská Sv. Čecha Svojsíkova stezka Šeříková Šípková Školní Škrétova Škroupovo náměstí Šluknovská Špálova Šrámkova Štursova Topolová Tovární Trnková Tržní Tylova U Brodu U Jatek U Kapličky U Kartounky U Katovny U Kola U Kovárny U Mlékárny U Nemocnice 8

9 čištění města březen 2011 č. 6 U Průmyslovky U Rybníčku U Spojů U Střelnice (od spodu židovského hřbitova po Střelnici) U Synagogy U Výtopny Újezd Uranová Ústecká Úvoz V Cihelně Vachkova Válečných zajatců Větrná Vězeňská Višňová Vladimírská Vlčí Důl 1x měsíčně Vohradského Vrchlického Vřesová Východní Wolkerova Zahradní Zámecká Západní Zhořelecká Zimní Zoubkova Železničářská Žitavská Žitonická Žizníkov Žižkova 1x měsíčně Město Česká Lípa si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu dle aktuálních potřeb (technických, finančních a místních). Aktuální harmonogram včetně map na Harmonogram blokového čištění út. U nemocnice (od ul. Bardějovská po ul. Pod Špičákem), Sluneční (vč. nových parkovišť), Č. Kříže, Na Blatech (včetně parkovišť) čt. Štursova, P. Wonky, R. Hrušínského, Na Jílech, Pod Špičákem (od ul. U Nemocnice po ul. Dlouhá) út. Kutnohorská (vč. nového parkoviště), Kolínská, Na Svahu, Norská, Východní, J. Maštálka, Uranová čt. Alexandrovská, Dukelská, 5. května (od ul. Škrétova po ul. Buckova), Okružní (od čp po ul. Příbramská) út. Havlíčkova, U Průmyslovky, Paní Zdislavy, Okružní (od ul. Jáchymovská po ul. Mariánskou),Bardějovská-parkoviště pod Albertem čt. Havířská, Brněnská (vč. parkovišť pod věžáky), Cvikovská, Jáchymovská (vč. parkovišť za věžáky) út. Škroupovo nám., Újezd (parkoviště), A. Sovy (parkoviště před čp ), Smetanovo nábř. ( sídliště) čt. Mánesova, Eliášova, Vohradského, spojka mezi ul. Vál. Zajatců a ul. Mikanova, Příbramská, Arbesova út. Sokolská (od Klášterní k B. Němcové), Klášterní (po křiž. s ul. R. z Dubé), R. z Dubé (podél čp parkoviště u parku), Pražská (celá od Šluknovské po E. Fily vč. všech přilehlých slepých částí, mimo části ve vnitrobloku), Kunratická čt. Pátova, Železničářská (vč. parkovišť), Příčná (od Na Blatech po Zahradní), Špálova, Bratří Čapků út. Jiráskova, Žižkova, Hradecká (bez dlážděných parkovišť), Jižní (vč. parkovišť u čp a ) čt. Mikovcova, Mariánská (před čp a 567), Palackého nám. (prostor mezi kostelem a čp. 545-SOU), Moskevská (od ul. U synagogy po ul. J. z Lipé), Okružní (od Příbramské k Mariánské) út. Zoubkova, Okružní (parkoviště a naproti k Zoubkově), Severní, Ústecká, Komenského čt. Větrná (vč. parkoviště u čp parkoviště zezadu ZŠ), Hradecká (dlážděná parkoviště ), Jihlavská út. Bardějovská (parkoviště podél čp po oboustranách), Okružní (od Zoubkoby po Jáchymovskou), Šluknovská, ČSA čt. Bardějovská (od 2466 po Žitavskou po obou stranách všechna parkoviště kromě parkoviště pod Albertem a chodníky navazující na Bardějovskou), Dlouhá (všechna parkoviště po obou stranách) út. Zhořelecká (vč. přípojek), Zámecká, Budyšínská (vč. přípojek), J. Zrzavého, Lomená, Pod Hůrkou Česká Lípa prezentuje svá protikorupční opatření dokončení ze str. 4 Transparentní dotační řízení Město má jasně stanovenou grantovou politiku, kterou pro jednotlivé grantové oblasti upravují zásady, ze kterých vyplývá i schvalovací proces, kde doporučující stanovisko vydávají příslušné výbory. O projektu (ze stránek Projekt vznikl ve spolupráci občanského sdružení OŽIVENÍ a iniciativy Vyměňte politiky.cz. Mapa je reakcí na řadu předvolebních slibů kandidátů do komunálních voleb, že razantně zakročí proti korupci, a navazuje na předvolební iniciativy Protikorupční desatero a Semilská výzva. V rámci těchto iniciativ se stovky kandidátů veřejně zavázaly k prosazování protikorupčních nástrojů a z nich 450 kandidátů ve volbách uspělo. Jedním z cílů mapy je informovat občany-voliče o skutečném stavu plnění předvolebních slibů a ukázat, v jakých městech jsou starostové a primátoři ochotni přeměnit své sliby v konkrétní protikorupční kroky. Boj proti korupci se stal velmi populárním volebním tahákem na hlasy voličů, po volbách však často zvolení zástupci na své sliby zapomínají. Mapa tak ukáže, kteří komunální politici mysleli boj proti korupci skutečně vážně, vysvětluje záměr mapy Tomáš Kramár z Oživení. Na podzim jsme politikům předložili návod, jak omezit korupci v našich městech a voliči dali politikům jednoznačný signál k omezení korupčních praktik. Nyní je čas začít sledovat a kontrolovat, do jaké míry politici vyslyší přání veřejnosti a podniknou skutečné kroky proti korupci. Tato mapa to občanům umožňuje, popisuje smysl projektu Jaroslav Kuchař z Vyměňte politiky.cz Mapa v prvotním zobrazení zahrnuje údaje o 227 městech (všechny obce s rozšířenou působností a hlavní pražské městské části). Starostům, kteří nenaleznou své město na mapě, stačí požádat Oživení o vyznačení města do mapy. Zaslali jsme všem starostům a primátorům měst obsažených v mapě výzvu, aby do ní uvedli všechna plánovaná, nebo už realizovaná protikorupční opatření, protože hlavním smyslem mapy je vytvoření komunikačního kanálu mezi starosty a občany, kteří se o protikorupční politiku svého města zajímají. Mapa umožňuje protikorupční plány komentovat a samozřejmě také porovnávat mezi sebou, vysvětluje Martin Kameník. Realizace protikorupčních opatření bude průběžně známkována jako ve škole známkou od 1 do 5. Hodnocení měst plánuje sdružení Oživení provádět průběžně v závislosti na termínech realizace stanovených radnicemi. Mapa bude také přehledně rozlišovat radnice, které se v tomto volebním období zavázaly činit nějaké kroky proti korupci od těch radnic, které to v úmyslu nemají, nebo to nejsou ochotny veřejně sdělit. Tomáš HUDEC Mapu protikorupčních opatření naleznete na adrese:mapa.bezkorupce.cz 9

10 z radnice č. 6 březen 2011 Mladý mimozemský moderátor na Základní škole Slovanka Již po čtvrté uspořádala Základní škola na Slovance v České Lípě celorepublikovou soutěž o titul Mladého moderátora určenou dětem od 6 do 18 let, které si chtějí vyzkoušet moderování a procvičit své komunikační dovednosti před odbornou porotou. Tématem letošního ročníku byl vesmír, a proto organizátoři trochu poupravili i název soutěže na Mladý mimozemský moderátor. Mimozemskou atmosféru podtrhla návštěva prvního československého kosmonauta a europoslance Vladimíra Remka, který přijal pozvání do poroty, kam usedl spolu se starostkou České Lípy Hanou Moudrou, dlouholetým reportérem Českého rozhlasu Petrem Voldánem, ředitelem Dětské tiskové agentrury Slávkem Hrzalem, zpěvákem a hercem Davidem Gránským, reportérem TV Nova Martinem Kočárkem, mluvčí skupiny ČEZ Soňou Helingerovou Hendrychovou, marktetingovou ředitelkou IBM Vladimírou Pavelkovou a zástupci Hitrádia FM. Nejprve se však porota přesunula do školního studia místního Rádia Slovanka, kde zdejší moderátoři stylově oblečení do leteckých uniforem všechny své hosty vyzpovídali. Pak už se porotci zhostili nelehké role a z cca 70 soutěžících vybrali ty nejlepší moderátory, pro něž byly připraveny zajímavé ceny v podobě zájezdu do Evropského parlamentu anebo pozemku na Měsíci. V kategorii střední školy zvítězila Radana Lukovičová - Gymnázium Česká Lípa, v kat. 8., 9. třída - Vojtěch Kunát - Gymnázium Jilemnice, v kateg. 7. a 6. třída - Diana Rybová - Gymnázium Česká Lípa, v kateg. 4. a 5. třída - Adéla Zahradníčková - ZŠ Tupolevova, Praha a v kategorii třída - Markéta Bulířová - ZŠ Šluknovská, Česká Lípa, která svým výkonem okouzlila celou porotu. Němečtí farníci přispěli českolipské farní charitě Eva Ortová, ředitelka Farní charity v České Lípě převzala z rukou českolipského místostarosty Tomáše Vlčka finanční dar ve výši 500 eur, které prostřednictvím radnice v České Lípě věnovali charitě farníci z jejího partnerského města Mittweidy. Jde o výtěžek ze sbírky mezi katolíky a evangelíky, kterou v Mittweidě uspořádali na podporu českolipské farní charity, upřesnil místostarosta. Jak uvedla Eva Ortová, prostředky, za které německým dárcům moc děkují, využijí pro potřeby Jonáše - domu pro matky s dětmi v nouzi, který již několik let provozují v Dubici. (ema) Semináře pro pěstouny Město Česká Lípa, prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálněprávní ochrany, pořádá v průběhu měsíců března až května 2011 pro pěstounské rodiny sérii tří seminářů v rozsahu dvou hodin na téma Poruchy učení. Zázemí pro realizaci poskytl DDM Libertin v České Lípě a lektorsky je zajišťuje Helena Kopřivová. První seminář se uskutečnil 5. března s názvem Co je dobré vědět o poruchách učení a chování u dětí. Účastníci semináře vyslechli nejen teoretické informace k této problematice, ale sami si mohli prakticky vyzkoušet, jak těžké to mají děti s různými typy poruch učení při činnostech v rámci výuky ve škole, jak tyto děti vnímají jednotlivé činnosti, jak se s nimi při výuce potýkají a co vše musí při své snaze o dobrý výsledek ve škole překonat. Další semináře pak proběhnou dne 2. dubna a 7. května a oba budou zaměřené na praktické ukázky poruch učení a přímou práci s dětmi. Petra NOVOTNÁ 10

11 inzerce březen 2011 č. 6 POZNÁVACÍ ZÁJEZD NA MORAVU ,-Kč Hrad Pernštejn, Zelená Hora / UNESCO/, Devět skal, skanzen Vysočina... luxusní hotel, polopenze,bus z ČL REPREZENTAČNÍ PROSTORY PRAŽSKÉHO HRADU sobota - 310,-Kč z ČL CK Mgr. Jana Hušáková Varnsdorf, , LEVNĚ!! injup.cz Plnění a renovace náplní do tiskáren na počkání!! KOPÍRKA VEŘEJNÝ INTERNET Prodej originálních a kompatibilních tonerů, cartridge a spotřebního zboží HYPERMARKET ALBERT /dříve Hypernova/ Česká Lípa Po-Ne tel Opravy šicích strojů, prodej náhradních dílů a prodej starších šicích strojů NONSTOP Telefon: mobil: Adresa: Sehnoutek Pavel Slovenská 2395 (Svárov u mlékárny) Česká Lípa web: AUTOSERVIS SERVIS - VÝFUKY Servis: Provozní náplně, nápravy, brzdy, spojky, rozvody, diagnostika, autoskla, výměny motorů. Náhradní díly. Kompletní prohlídka vozu ZDARMA Nově: Opravna motocyklů Výfuky: Nové výfuky, katalyzátory, vlnovce. Výměny nových výfuků ZDARMA RYCHLE, LEVNĚ, SPOLEHLIVĚ Po-pá:8:00-12:00 13:00-17:00 Žahourek Jan, Litoměřická 26 Dubice (naproti ubytovnám) TEL: AUTOMOTOSPORT levné autodíly večer objednáte ráno přivezeme Vězeňská 187 Česká Lípa tel , výfuky sleva 20% díly Babeta, Pionýr, Simson 11

12 inzerce č. 6 březen

13 pozvánky březen 2011 č. 6 Příspěvková organizace Lipý Česká Lípa pořádá 23. dubna PAŠIJE VODNÍ HRAD LIPÝ ČESKÁ LÍPA Program: hodin ŘECHTAČKA Jedinečné divadelní představení divadla KVELB hodin PAŠIJOVÉ HRY Biblický příběh o utrpení Ježíše Krista v tradičním podání místních ochotníků Po celou dobu konání bohatý doprovodný program Velikonoční jarmark Dětské výtvarné dílny Vstupné: dospělí 60,- Kč, děti 30,- Kč Srdečně Vás zveme na prezentaci umělecké tvorby osob se zdravotním postižením a seniorů. Tradiční výstava proběhne opět v prostorách Centra zdravotně postižených Česká Lípa, Konopeova 812 (u autobusového nádraží ve dnech od 18. až 21. dubna vždy od 9:00 do 15:00 hod. Výrobky určené k prezentaci či prodeji mohou vystavovatelé z řad veřejnosti doručit na CZP Česká Lípa do 15. dubna. Pozvánka na velikonoční výstavu Zveme Vás na Jarní výstavu prací osob se zdravotním postižením a seniorů, která proběhne ve dnech dubna v prostorách Komunitního centra, Školní Výstavu pořádá Sdružení zdravotně postižených společně s MO STP, ZO SPCCH, ZO SNN a ZO SPMP Česká Lípa. Výstav bude otevřena: po, Jarní výstava út, stř , čt Součástí výstavy je soutěž O nejkrásnějšího velikonočního zajíčka. O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodnou návštěvníci svými hlasy. Výrobky na výstavu přijímáme v Komunitním centru 5. a 7. dubna od do hod. 4. ročník Českolipských ozvěn Ekofilmu Potřetí Vás zveme na pokračování 4. ročníku Českolipských ozvěn Ekofilmu na pobočku humanitární organizace ADRA, v ulici Čs. Armády V letošním ročníku naprosto výjimečně převažují české snímky. Pokračujeme v sobotu od 17. hod. českým dokumentem Řeka v proudu času (28 min) a rovněž českým snímkem Poslední lovci (52 min), který Základní škola 28. října (Špičák) pořádá již 3. společenský večer, který je věnován vycházejícím žákům, jejich rodičům, zaměstnancům i přátelům školy. Uskuteční se v sobotu 2. dubna od 19 hodin v KD Crystal. Spolupořadatelem této akce je SRPDŠ obdržel cenu diváků. Vstupné je dobrovolné a je určeno na provoz pobočky humanitární organizace ADRA a zakončujeme francouzským dokumentem Vetřelci z Amazonie (90 min), který obdržel hlavní Velkou cenu Ekofilmu. Vstupné je dobrovolné a je určeno na provoz pobočky humanitární organizace ADRA. Ing. Petr MÁŠKA Společenský večer školy Všichni, kteří v České Lípě žijete, studujete a pracujete, přijďte vytvořit rekord! Studenti 4. ročníku SPoSŠ připravují společnou akci pro Českolipáky v rámci projektu Malé granty 5 za podpory T-MOBILE a Aisis, která chce podpořit regionální identitu. Hlavními cíli projektu jsou zejména, podpora regionální identity obyvatel, sdružit maximální počet lidí s cílem vytvořit společnou věc lidský řetěz, vytvořit novou česko- sdružení rodičů a přátel dětí a školy. Na začátku večera budou představeni deváťáci, kteří se tímto pomalu se základní školou loučí. Následovat bude kulturní program. K tanci bude hrát skupina Diesell, celým večerem bude provázet Pavel Kožáni. I. KURDZIELOVÁ, ZŠ Špičák Držme se Přijďte podpořit první českolipský rekord v lidském řetězu na náměstí T.G.M. lipskou tradici a zjistit vliv sociální sítě Facebook i v reálném životě. Projekt se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna od 16:00 hodin na náměstí T.G.Masaryka v České Lípě. Předpokládaná délka trvání bude 44 minut, přičemž samotná akce vytvoření lidského řetězu bude trvat 20 minut. Potvrďte i Vy svoji účast a podpořte společný rekord Českolipáků na Ing.DLOUHÁ Až do 1. května potrvá v ambitu českolipského vlastivědného muzea výstava fotografií DETAIL FENOMÉN UMĚNÍ, kde autor Zdeněk Pokorný představuje svých 240 záběrů na umělecké detaily, které nafotografoval při svých cestách doma i v zahraničí. Najdete tu záběry pořízené v Egyptě, Portugalsku či Skotsku ale také v České Lípě, ve Stvolíkách či Třebíči. Návštěvníkovi tak nabízí jedinečnou podívanou a představuje mu svůj pohled na umění, kde právě detail vytváří důležitou součást celku a je jedno, zda jde o významnou monumentální sochu nebo drobnou plastiku v malém kostelíku. Byl bych rád, kdybyste se zastavili u krásy, kterou často míjíme a všimli si podnětů, které tu jsou, a možná i trochu pochopili mé vnímání, říká ke své výstavě Zdeněk Pokorný, kterého na vernisáži doprovázela jeho paní. Té patřilo i autorovo poděkování za celoživotní trpělivost s jeho velkým koníčkem, jakým je pro něj cestování a fotografování. Foto: Eva Markgrafová 13

14 č. 6 kulturní nabídka březen Kino Crystal Čt Ne vždy v HOP USA. Animovaná komedie. Na Velikonočním ostrově žije Velikonoční zajíc Čt 3.4.Ne vždy v SUCKER PUNCH USA. Epická akční fantasy Čt Ne vždy ve HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ USA. Velmi originální romantická komedie Ivana Reitmana. DDM Libertin so OTEVŘENÁ SOBOTA Počítačový klub 9 12 hod., cena 10 Kč Otevřená keramická dílna 9 12 hod., poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal Otevřený teraristický koutek 9 12 hod., so Jarní šachový turnaj žáků do 15 let prezence 9.45 hod., zahájení 10 hod., klubovny út Biologická olympiáda kategorie C, 8.30 hod., Gymnázium Česká Lípa, st Matematická olympiáda kategorie Z6, Z7, Z8, 8.30 hod., Gymnázium KD Crystal 1. dubna v hodin, Kulturní dům Crystal OLYMPIC Přijďte si poslechnout a zatancovat největší hity. Vstupné v předprodeji 250,-Kč, na místě 290,-Kč 12. dubna v hodin, Jiráskovo divadlo Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN Jiří Bartoška a Karel Heřmánek v hlavních rolích. Dále hrají: Veronika Freimanová, Dana Morávková, Josef Carda a další. Divadlo bez zábradlí Praha. Vstupné 390,-Kč 13. dubna v 8.30 a hod., Jiráskovo divadlo představení pro MŠ a 1. stupeň ZŠ O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU. Mladá scéna Ústí nad Labem. 17. dubna ve 14 hodin, Kulturní dům Crystal Taneční a poslechové odpoledne. Vstupné 130,- MORAVANKA JANA SLABÁKA 16. dubna v 15 hodin, Jiráskovo divadlo KOUZELNÉ KŘESADLO Hudební pohádka na motivy klasického příběhu světoznámého vypravěče pohádkových příběhů Hanse Christiana Andersena. Vstupné 60,-Kč ZUŠ Dechový koncert 17:00 malý sál ZUŠ představí se žáci dechového oddělení, kteří se připravují na účast v soutěži Velká cena ZUŠ ZUSSION 19:00 velký sál ZUŠ hudební festival, na kterém se představí kapely ZUŠ a hosté Interní koncert 17:00 malý sál ZUŠ představí se žáci hudebního oboru Po St vždy v VŠEMOCNÝ Po pouze ve Filmový klub uvádí: LEPŠÍ SVĚT Út St vždy ve FIGHTER Čt Ne vždy v NA VLÁSKU 3D Čt Ne vždy v LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI Čt Ne vždy ve VEM SI MOU DUŠI 3D Po St vždy v přihlášky do st Jóga podle Iyengara PRO RODIČE, Nové (v době kurzu je zajištěno hlídání dětí v JoJo klubu sousedícím s tělocvičnou) hod., každou středu, učebna DDM Libertin, akce pro začínající s jógou, inf. Petr Němeček, tel , čt Přednáška HOMEOPATIE PRO KAŽDÉHO! 19 hod., učebna DDM Libertin, přednáší MUDr. Kateřina Drábková, vstupné 70,- Kč, inf ne JARNÍ VÝLET DO PEKLA Koncert Svatý Jiří v Dobranově Občanské sdružení MBHB umělecká společnost Česká Lípa Vás srdečně zve na koncert Sv. Jiří v Dobranově, který se bude konat v neděli 24. dubna v dobranovském kostele od hodin. Zahraje Vám orchestr MBHB a zazpívají jeho sólisté, Dětský pěvecký sbor ZŠ Sever a děti z azylového domu Jonáš Farní Charity Česká Lípa. Dobrovolné vstupné bude věnováno občanskému sdružení Drobné památky severních Čech jako příspěvek na postupnou obnovu kostela sv. Jiří v Dobranově. Budeme rádi, když si nás přijdete poslechnout. Marek KUČERA Přednášky v AJAK od 19,00 hod. PRÁVNÍ CESTA STUDETSKÝCH NĚMCŮ Doc. PhDr. E. Broklová, DrSc. Klub přátel muzea 9. dubna, sobota, výlet do Jezvé po stopách knihy manželů Vojtíškových Odjezd vlakem z České Lípy, hlavní nádraží v 8:30 hodin do Stružnice, odtud pěšky do Jezvé (2 km), prohlídka obce s výkladem Ladislava Smejkala. Návštěva kostela sv. Vavřince. Návrat ze Stružnice v 13:16 hodin. NEVINNOST Po pouze ve Art kino uvádí: JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT Út St vždy ve HON NA ČARODĚJNICE Čt Ne vždy v a 17.30, Po St vždy v RIO 3D Čt Ne vždy ve VŘÍSKOT Po St vždy v JSEM ČÍSLO 4 Sraz v 10hod. v DDM Libertin, návrat v 16hod ne ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA: Výroba šperků z PRYSKYŘICE hod., učebna DDM Libertin, přihlášky na poplatek: 50,- Kč/osoba (v ceně pryskyřice a závěsný materiál), s sebou vylisované jarní kytičky (fialky, sedmikrásky, podběl,..) út Biologická olympiáda kategorie D, 8.30 hod., Gymnázium Česká Lípa, so Otevřená keramická dílna pro veřejnost 9 12 hod., keramická dílna ve 2.patře DDM, poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal Muzeum a Galerie ZDENĚK POKORNÝ Detail fenomén v umění České hrady v díle Jana Konůpka České hrady z ptačí perspektivy Radovan Smokoň. Hrady a zámky Středočeského a Libereckého kraje z ptačí perspektivy Petr Nožička JAN VONDRA - Na vzduchu domova Souborná výstava Eduarda Steffena - obrazy, kresby a grafiky z depozitářů Jiřina Hankeová Na cestě - fotografie Městská knihovna Úterý 29. března od 17,00 hod MY ČTEME I PÍŠEME! Prezentace sdružení Kruh autorů Liberecka. Setkání s autory, kteří žijí na Liberecku, autorské čtení a prezentace knižní tvorby Otto Hejnice, Luboše Příhody, Jana Šebelky a Marka Sekyry Čítárna městské knihovny Sobota 2. dubna od 9,00 do 12,00 hod S ANDERSENEM DO POHÁDEK Užijte si sobotní dopoledne s pohádkami Hanse Christiana Andersena. Pro děti i rodiče úkoly i soutěže. Nám.T.G.Masaryka Úterý 5. dubna od 17,00 hod Roman Vehovský: CESTOU OSUDU A NÁHODY. Cestopisné vyprávění o sedmiletém putování stopem po Asii a Oceánii jen s tím, co se vešlo do batohu. Dataprojekce, prezentace i prodej stejnojmenné knihy. Čítárna MK

15 nadace, organizace březen 2011 č. 6 Den otevřených dveří v MŠ na Ladech Zveme vás na Den otevřených dveří do Mateřské školy na Ladech, který pořádáme od 10,00 do 16,00 hodin. MŠ je umístěna uprostřed sídliště LADA a je obklopena zelení. Budova má panelákový vzhled, ale její fasáda má příjemné barevné provedení. Zahrada je přístupná po celý den. Děti jsou umístěné ve čtyřech třídách pojmenovaných podle květin daného ročního období. Pampelišky, Kopretinky, Jeřabinky a Sněženky. Třídy Naše škola ZŠ Slovanka se před dvěma lety přihlásila do mezinárodního projektu EKOŠKO- LA. Cílem tohoto projektu je, aby nejen zaměstnanci, ale hlavně žáci usilovali o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a okolí. Od našeho zapojení do programu se intenzivně zabýváme problémem odpadů. Chodby školy jsme na několika místech vybavili plastovými nádobami na třídění papíru, plastu a zbytkového (směsného) odpadu. Vedle hlavního vchodu do školy jsou sbírány vybité baterie a drobné elektrozařízení do sběrných boxů. Tento odpad pravidelně odevzdáváme recyklačním firmám. Děti se již delší dobu starají i o energie, které škola spotřebovává. Svítíme úspornými zářivkami tam, kde i kdy je to potřebné. Tuto skutečnost monitorují tzv. ekohlídky. Jsou jimi zástupci tříd, kteří se střídají. O tom, co s doslouženým elektrozařízením už také víme mnoho, a proto se snažíme, abychom toto zařízení v případě potřeby nahradili již ekonomicky a ekologicky výhodnějším. Tuto skutečnost žáci propočítávají v hodinách matematiky a fyziky. V hodinách informatiky tyto údaje zpracovávají do přehledných tabulek a předávají vedení školy. Právě jednu z učeben IVP jsme vybavili novými, úspornějšími notebooky. V druhé z učeben nám toto rozpočet školy prozatím nedovoluje, ale i přesto se snažíme o úsporu. Většina počítačů se za určitou dobu automaticky přepíná na úsporný režim a každý den jsou centrálně vypnuty po ukončení výuky. Spotřebu elektřiny a plynu sleduje pan školník spolu se zástupci ekotýmu v měsíčních intervalech. Kvalitní pitná voda není samo- jsou vybavené dřevěným nábytkem, vhodnými estetickými doplňky, variabilními stavebnicemi, knihami. Specializace: do třídy Sněženek dochází pouze 12 dětí. Tato třída je speciální a sdružují se zde děti se zdravotním postižením. Provádíme i logopedickou nápravu. Zájmové činnosti: máme zde kroužek mažoretek, ekologický, keramický, zdravotní, dopravní, angličtiny, turistický, gymnastický. Další informace u ředitelky MŠ. Prestižní titul na ZŠ Slovanka na dosah zřejmostí, to už ví i ti nejmenší žáci naší školy, proto se i v tomto směru snažíme o maximální úspory. Ve třídách jsou nainstalovány baterie s časovačem, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání. Pravidelně správnou funkčnost kontroluje opět pan školník se zástupci ekotýmu. Interiér školní budovy působí nejen na většinu žáků a učitelů, ale i na rodiče dětí a návštěvy příjemným dojmem. Chodby jsou zdobeny četnými informačními nástěnkami o historii školy, vědě, školních akcích a samozřejmě i životním prostředí. Samozřejmostí jsou výtvarné práce žáků. Nedílnou součástí je i zeleň, kterou máme jak po chodbách, tak i ve třídách. Venkovní prostory v okolí školy jsou méně uspokojivé. Děti se snaží v rámci možností i o vylepšení těchto prostor. Pravidelně se starají o školní pozemek a školní sad. Bohužel ani naše školní zahrada neunikne vandalům nebo nezvaným návštěvníkům, kteří nám naši práci zničí a úrodu odcizí. Jedním z velkých plánů na vylepšení školní zahrady je rekonstrukce školního hřiště. Dále bychom si přáli vybudovat venkovní učebnu, malé arboretum a svod na dešťovou vodu. Tyto plány nám však bohužel prozatím troskotají na nedostatku peněz. Zapojení se do programu Ekoškoly nás přivedlo ke spolupráci mezi žáky, učiteli, provozními zaměstnanci, vedením školy, ale i rodiči. Ekotým, který na naší škole funguje, má svůj účel i význam. Právě proto, že se nám již podařilo naplnit většinu z požadavků projektu, chtěli bychom požádat o získání titulu Ekoškola. O tom, zda tento prestižní titul získáme, rozhodnou zástupci ze Sdružení Tereza v Praze, kteří provedou na naší škole audit. Jana PANCOVÁ ZŠ Jižní opět mezi nejlepšími V úterý 8. března se v jedné ze základních skupin sálové kopané představila ZŠ Jižní škola zastoupena kluky převážně z 8. ročníků a podařilo se jim tuto skupinu vyhrát. Celkem se této akce zúčastnilo 5 škol a hrálo se systémem každý s každým po dobu 2 x 6 minut. Ve velice vyrovnané a těžké skupině se nám podařilo potvrdit skvělou sportovní pověst školy a postoupit. Úspěšní reprezentanti: Tomáš Holub, Vojta Barták, Michal Tomíček, Michal Spilka a Jakub Durdil. Velký úspěch, protože věkově bylo naše Den plný zábavy, soutěží a tance připravily pro děti ze 4. třídy MŠ Sever, učitelky Martina Procházková a Eliška Konrádová. Děti se na maškarní rej těšily celý týden. Malovaly karnevalové masky a papírové balónky, aby si vyzdobily svoji třídu. V přestrojení za pohádkové postavy se tak rozloučily s odcházející zimou. Nechyběly ani odměny a sladkosti, které dětem upekly obětavé maminky. V březnu jsme se na naší Základní škole Sever zaměřili na dopravní výchovu. My, žáci 5. A. jsme se v rámci projektu učili na různých stanovištích poznávat lidské tělo, jak reagovat při zlomenině končetiny nebo při popálení, jaká má být výbava kola, co všechno potřebujeme a co je nutné zkontrolovat, než vyjedeme. Připomněli jsme si, jak máme být oblečeni při snížené viditelnosti. Zhlédli jsme i pár crash testů, a také družstvo nejmladší a přesto postoupilo do okresního finále. Tam budeme spolu s Horní Policí a Dubou bojovat o nejlepší okresní tým. Martin HAMADA Stříbrná Nicola Fletcherová ze ZŠ Jižní Srdečně blahopřejeme žákyni 9. A Nicole Fletcherové ze Základní školy Jižní, která se minulý měsíc zúčastnila okresního kola olympiády v anglickém jazyce. Nicola si vybojovala krásné druhé místo mezi 15 soutěžícími ze škol našeho okresu. Jan POLICER Maškarní na Severu Dopravní výchova na ZŠ Sever jsme poznali následky nedbalosti řidičů. Viděli jsme, co se stane při dopravní nehodě, když nejsme připoutaní. Na posledním stanovišti byla dotyková tabule, na které jsme plnili dopravní testy. Za všechny bychom proto chtěli poděkovat pracovníkům Týmu silniční bezpečnosti Libereckého kraje a Záchrannému týmu ČČK z Liberce za nádherné 4 hodiny vyprávění a ukázek. R. Mígl a O. Baborák Program výtvarné centrum ŠUM čt. KERAMIKA pro veřejnost každý čtvrtek, volná tvorba, příchod hod., cena: 20,-Kč + materiál 2. 4.so. Keramika modelování vlastní tvorba, 9-14 hodin, HEDVÁBÍ-malování, (18) hod., k dispozici šála, šátky, kravaty, pouzdra na brýle,.. Nutné přihlášky s udáním materiálu předem! 15

16 č. 6 sport březen 2011 Ondřej Mach: Nejsem extrasnílek, vyhovola by mi extraliga v České Lípě Českolipský florbalový klub reprezentovali tři dorostenci na mistrovství republiky v dorosteneckých výběrech, Lukáš Kotera, Dominik Jansa a Ondřej Mach, právě s posledním jmenovaným je tento rozhovor. Ondra je v FBC poměrně nováčkem, druhý rok sice hájí barvy České Lípy, ale spolu s Dominikem to jsou šenovští patrioti, a tak historky z vesnice a jejich neotevřeného klubu se dají poslouchat hodiny. Je však potřeba říci, že jejich vzorný přístup by měl být impulsem pro ostatní hráče našeho klubu. Ondra je nedílnou a důležitou součástí dorosteneckého i juniorského týmu a jeho cit pro hru a kombinaci dává tušit, že jeho kariéra může v dalších letech strmě stoupat. Absolvoval jsi dorostenecké výběry, jaký z nich máš pocit po herní a organizační stránce? Celý turnaj byl velice dobře zorganizován. Popravdě to byl nejlépe organizovaný turnaj, na kterém jsem kdy byl. Hala, ve které jsme hráli, byla velmi luxusní s výborným povrchem, na který jsem celkem zvyklý. Jídlo a ubytování bylo také velmi dobře zvládnuté. Obzvláště mě překvapila televize v pokoji, který byl přidělen mně a Dominiku Jansovi. Jak bys popsal celkovou úroveň výběrů do kvality a jaké je srovnání s ostatními hráči z regionu a republiky? Myslím, že letošní výběr Ústeckého a Libereckého kraje byl dost silný a s pomocí velmi zkušených trenérů měl vysoké ambice. Bohužel jsme neměli takové štěstí a na výsledku se to projevilo. Myslím, že tam letos bylo mnoho starších a zkušenějších hráčů než jsem byl já. Jak fungoval tým? Jak berou spoluhráči Českou Lípu, ještě přeci jenom nemá takový zvuk jako Ústí nebo Liberec. Tým fungoval dobře, nikdo se s nikým nehádal a všichni si celkem rozuměli. Po herní stránce bylo vidět, že nejsme dostatečně sehraní. Alespoň mě to tak přišlo. Co se týče České Lípy, tak bych řekl, že ve florbale ji Liberec i Ústí berou za rovnocenného soupeře a kvůli úspěchům juniorů uvažovali někteří hráči o přestupu do FBC Česká Lípa. Jaké jsou Tvoje další plány do sezóny, jaká je další motivace? Druhé lize juniorů Česká Lípa nyní kraluje, a tak doufám o udržení první příčky a postupu do juniorské extraligy, což by byl důležitý krok pro naší florbalovou kariéru. Tvůj sen a vzor? Nejsem žádný extra snílek, proto nebudu psát nic o švédské superlize nebo české reprezentaci. Ve florbalové kariéře by mi vyhovovalo hrát v extralize za tým FBC Česká Lípa. (šs) MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ HOKEJOVÉ HRY VE SPORTAREÁLU Příznivce ledního hokeje zveme na zimní stadion ve Sportareálu na historicky první Mezinárodní dětské hokejové hry, konané pod záštitou prezidentky turnaje a starostky města Česká Lípa Mgr. Hany Moudré a pod patronátem legend českého ledního hokeje Vladimíra Martince a Jiřího Bubly Ve dnech až se vám na českolipském ledě představí mládežnické týmy z evropských klubů ve věkové kategorii 11 a 12 let. Z programu her Oficiální zahájení od 13:15 13:45 hod All stars game Vladimíra Martince a Jiřího Bubly od 17:30-19:30 hod Oficiální ukončení her a předávání cen soutěžním týmům od 17:00 18:00 hod. Kompletní informace o průběhu celého šampionátu naleznete na Sport Česká Lípa, p.o. Fotbalový ARSENAL vás zve na městský stadion a nabízí volný vstup na utkání Neděle v 16,30 hod. ARSENAL- Bohemians Sobota v 17,00 hod. ARSENAL- Plzeň B Zveme vás, čtenáře Městských novin k návštěvě fotbalových utkání na Městský stadion u Ploučnice, kde je zajištěno i občerstvení a losování programů k zápasům s hodnotnými cenami. Roman HEJNA Za pár dnů budou ve Sportareálu zahájeny Mezinárodní dětské hokejové hry, a proto bylo nezbytné přihlášené týmy rozlosovat do dvou skupin po šesti týmech, odkud budou ty nejlepší postupovat do zápasu o medaile. Rozlosování proběhlo za účasti organizátorů v kanceláři starostky Hany Moudré, která je prezidentkou turnaje a která se spolu s ředitelkou organizace Sport Česká Lípa Ivetou Žižkovou zapojila i do losování. Pozvánka Klubu českých turistů Na chvíli k Sasům. ČL, hl.n. v 7,39 do Bad Schandau (Krippen) Schmilky (společná jízdenka Elbe pro 5 lidí á 80 Kč, příchod 15 min. předem), návrat v 19 hod. Trasa: Krippen, Schrammsteinaussicht, Carola Felsen, Heilige Stiege, Kleine Bastei, Schmilka. Cca 15 km Tradiční cesta do Pekla V 10 hod. od nábytku u Merkuru do Karby, kolem zámku k Dlabačovi. Zpět dopravou nebo přes Kvítkov. Cca 10 km Do Vídně na vídeňskou kávu. V 8,38 hod. ČL Střelnice na Šluknov Valdek. Blíže na nádraží a cestou. Délka trasy ~10 km. MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Komise pro komunikaci s veřejností: předseda Tomáš Hudec, pracovní skupina pro MN Jitka Čížková, Mgr. Michal Panáček, Jiří Šubrt, Petr Novák. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , e- mail: Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

Městský úřad Česká Lípa. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany

Městský úřad Česká Lípa. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany Městský úřad Česká Lípa Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany Mgr. Novotná Petra Tel.: 487 885 476, e mail: novotna_p@mucl.cz, č. kanceláře 206 Vedoucí oddělení Majetkové

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Elektronická komunikace s veřejností. 20/listopad/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Elektronická komunikace s veřejností. 20/listopad/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 0/listopad/0 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 8. listopadu 0 Elektronická komunikace s veřejností Novou rubriku na svých internetových

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011)

USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodrţení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) Č. usnesení 619/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B Sportovní granty 1. etapa Kategorie I.A - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let výkonnostní sport a kategorie I.B - podpora činnosti organizací vykazujících v

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa 29. 9. 2010 od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Termín: středa 18.03.2015 od 20 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2015:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více