Automatický Externí Defibrilátor, přístroj určení pro provedení defibrilace laikem co nejdříve po srdeční příhodě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automatický Externí Defibrilátor, přístroj určení pro provedení defibrilace laikem co nejdříve po srdeční příhodě"

Transkript

1 A AB ABC abdominální AED akutní ambuvak antidotum ALS ALS unit amp. anemie aneurysma astma bronchiale, bronchiální astma zajištění základních životních funkcí (z angl. Airway - Breathing - Circulation) břišní Automatický Externí Defibrilátor, přístroj určení pro provedení defibrilace laikem co nejdříve po srdeční příhodě náhlý, neočekávaný gumový vak používaný na provádění umělého dýchání protijed, létka, částečně, nebo úplně neuralizující působení jiné, škodlivé látky Advanced Life Support, rozšířená nedkladná resuscitace, tj. resuscitace za pomoci pomůcek, přístrojů, léků atd. (v anglosaské terminologii) sanita vybavená technicky i personálně pro poskytování ALS, resp. řady dalších, i invazivních léčebných výkonů ampule nedostatek červených krvinek v krvi výduť (zpravidla na tepně - místo s rizikem prasknutí) angina pectoris anterior jeden z projevů nedostatečnosti prokrvení srdce (ICHS), projevující se bolestí na prsou zejména při námaze přední anti ika ( iva) léky působící proti aorta AP největší tepna těla vedoucí od srdce vzhůru a obloukem zpět podél páteře do pánve angina pectoris Apgar skóre podle Apgarové = škála pro hodnocení novorozence ihned po porodu. Boduje se několik parametrů 3x po porodu, maximum = 3 x 10 ARO asystolie astenie ataxie AV blok anesteziologicko-resuscitační oddělení, oddělení kde se léčí pacienti bezprostředně ohrožení na životě stav kdy se srdce nestahuje slabost, "neduživost" poruchy postoje a pohybů porucha převodu srdečních vzruchů mezi sredeční síní a komorou

2 B C - D BLS BLS unit bolus bradykardie bronchiální ca. CMP COPD CP C-páteř Basic Life Support, základní nedkladná resuscitace, tj. resuscitace bez pomůcek resp. s nejjednoduššími neinvazivními pomůckami (v anglosaské terminologii) sanita vybavená technicky i personálně pro poskytování BLS, tj. pouze se základní výbavou podání většího množství (léku, roztoku) najednou pomalá srdeční akce, puls zpravidla 40 tepů za minutu a méně průduškový, s průduškami související karcinom, zhoubný nádor cévní příhoda mozková, porucha prokrvení mozku CHCHBP v anglické zkratce centrální příjem krční část páteře (prvních 7 obratlů) CT CVP CŽK DEFI defibrilace dialýza diagnóza počítačová tomografie, RTG vyšetřovací metoda zobrazující příčné řezy zobrazovanou částí těla centrální žilní tlak, tlak krve v horní duté žíle centrální žilní katétr = plastová trubička zavedená do žíly velkého průsvitu elektrická defibrilace, léčebný elektrický výboj mající za cíl obnovit pravidlenou srdeční akci elektrická defibrilace, léčebný elektrický výboj mající za cíl obnovit pravidlenou srdeční akci léčebná procedura nahrazující funkci ledvin odborný název nemoci DIC distorze diuretika DLS DN disseminovaná intravaskulární koagulopatie, těžká porucha krevní srážlivosti zpravidla ve spojení s šokem podvrtnutí léky způsobující zvýšenou tvorbu moči, zpravidla užívané při léčbě krevního tlaku Dispatch Life Support, řízení laické resuscitace po telefonu dispečerem záchranné služby dopravní nehoda

3 E F - G ebrieta ED EEG opilost Emergency Department, centrální příjmové oddělení nemocnice elektroencefalogram, snímání a zápis elektrických potenciálů mozku EF EKG embolie embolus EPI ejekční frakce, udává, jaká část krve v srdeční komoře je při stahu srdce vypuzena ven do aorty elektrokardiogram, záznam elektrické aktivity srdeční ucpání cévy (tepny) sraženou krví (vmetkem) vmetek, původně trombus, chuchvalec sražené krve který se utrhl a ucpal nějakou cévu epilepsie (padoucnice) epiglotis epilepsie ET-CO2 Fe febrilie femur fio2 fisura FK fóbie FR fr. fraktura FS GCS glukoza glykemie příklopka hrtanová, destička z chrupavky kryjící vstup do dýchacích cest a bránící vdechnutí potravy padoucnice, záchvatovité křeče koncentrace kysličníku uhličitého ve vydechovaném vzduchu Fentanyl = opiát, silný lék proti bolesti zvýšená teplota stehenní kost koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduch prasklina fibrilace (nekoordinovaný pohyb) srdečních komor chorobný strach, obava z něčeho fyziologický roztok = infuzní roztok vody a soli fraktura, zlomenina zlomenina fibrilace (nekoordinovaný pohyb) srdečních síní Glasgow Coma Scale - škála pro hodnocení poruch vědomí. nejdůležitější z cukrů rozpuštěných v krvi hladina cukru v krvi

4 H CH I J hemisféra hemoragie humerus hy. hypnotika hypoxie HZS CHOCHBP i.m. i.o. i.v. ictus ICU ICHDK polovina mozku (levá, pravá) krvácení pažní kost hysterie léky na vyvolání spánku stav nedostatku kyslíku Hasičský záchranný sbor chronická obstrukční choroba bronchopulmonální intramuskulární - do svalu (zpravidla podání léku) intraosseální - nitrokostní (zpravidla podání léku) intravenózní - do žíly (zpravidla podání léku) cévní příhoda mozková, porucha prokrvení mozku JIP v anglické zkratce ischemická choroba dolních končetin, zpravidla následek zúžení ucpání tepen v pánvi nebo končetinách ICHS infuzní inj. intoxikace intra ischemie IZS JIP ischemická choroba srdeční - nedostatečné zásobení srdce krví, zpravidla následek zúžení nebo ucpání tepen zásobujících srdce (koronárních tepen) určený k podání do žíly injekce, injekční otrava nacházející se (probíhající) uvnitř nedostatečné prokrvení integrovaný záchranný systém jednotka intenzivní péče

5 K L M kanyla kardiální karotida katetr KCT KJ kolika koniotomie komoce koronární KPCR KPR krkavice KS kvadruplegie larynx laterální L-páteř LSPP luxace LZS ME mg. ml. MO MP dutá, tuhá, zpravidla plastová nebo kovová trubička sloužící pro zřízení komunikace mezi tělní dutinou, případně cévou. Zpravidla slouží pro podání léku do či odsátí patologického obsahu či vzorku z dutiny (cévy). srdeční krkavice, tepna vystupující z aurty a vedoucí krev pod kůží na krku směrem do mozku pružná plastová nebo gumová hadička určená k zavedení do žíly nebo tělní dutiny kraniocerebrální trauma, úraz mozku koronární jednotka, jednotka intenzivní péče specializovaná na léčbu nemocí srdce křečovité a velmi bolestivé stažení hladkého svalstva v útrobách zjednání náhradního přístupu do dýchacích cest protětím kůže a vyzivové membrány pod ohryzkem otřes mozku věnčitý (o tepnách), týkající se srdce (všeobecně) kardiopulmocerebrální resuscitace, modernější název pro KPR kardioplumnální resuscitace, oživování tepna vystupující z aurty a vedoucí krev pod kůží na krku směrem do mozku kardiostimulátor, přístroj k podpoře pravidleného srdečního rytmu ochrnutí všech končetin hrtan boční bederní část páteře (posledních 5-6 obratlů) lékařská služba první pomoci, pohotovostní služba praktických lékařů vykloubení letecká záchranná služba Mesocain, látka užívaná k místnímu znecitlivění a jako lék proti arytmiím miligram = jednotka dávkování mililitr = jednotka dávkování Morfin = opiát, silný lék proti bolesti Městská policie

6 N O P N2O nausea NCA oxid dusný, "rajský plyn", látka používaná kve směsi s kyslíkem ke znecitlivění pocit nevolnosti neurocirkulační astenie, labilita oběhu v závislosti na nervovém rozpoložení negativní revers prohlášení pacienta, že nesouhlasí s navrhovaným léčebným úkonem/postupem nitráty NMR NSA NTG O2 OS léky působící roztažení cév a zlepšení prokrvení, typicky užívané při ischemické chorobě srdeční nukleární magnetická rezonance, zobrazovací vyšetřovací metoda přesnější naž RTG nesteroidní antirevmatika = slabší léky proti zánětu a zpravidla i proti bolesti nitroglycerin kyslík operační středisko OTI p.o. PAD paraplegie parazit PCI PČR PEEP permanentní plicní edém pneumonie PNO posterior PQ pruritus psychóza orotracheální intubace = zajištení dýchacích cest plastovou rourkou s možností napojení na dýchací přístroj perorální - ústy (zpravidla podání léku) Public Access Defibrilation, veřejně dostupná defibrilace, myšlenka defibrilace laickým svědkem příhody za použití automatického defibrilátoru ochrnutí obou dolních kočetin cizopasník, živý organizmus žijící v - a na úkor - jiného živého organismu (např. tasemnice) perkutánní koronární intervence - moderní metoda metoda zprůchodnění srdečních cév katetrem s mikrobalónkem zavedeným z třísla aortou do srdce (též PTCA) Policie České republiky pozitivní end-expirační přetlak, metoda umožňující pomocí speciálního ventilu a přívodu kyslíku (nebo při řízené ventilaci) zajistit pozitivní tlak v dýchacích cestách v nádechu i výdechu stálý otok plicní, volná tekutina v plicní tkáni zápl plic pneumothorax (vzduch mezi stěnou hrudní a plicí) zadní část křivky elektrokardiogramu vypovídající o šíření vzruchů po srdci z předsíní na komory svědění duševní onemocnění PTCA perkutánní transluminální koronární angioplastika, moderní metoda metoda zprůchodnění srdečních cév katetrem s mikrobalónkem zavedeným z třísla aortou do srdce (též PCI)

7 Q R S QRS resuscitace retro RL RLP obraz stahu srdečních komor na elektrokardiogramu oživování nacházející se za Ringerův roztok s laktátem rychlá lékařská pomoc (posádka záchrané slžby s lékařem) RR RTG RV RZP ŘV s.c. SAK sat. O2 scoop sedativa set schanz SCHJ sono spasmus Ringerův roztok = infusní roztok vody a solí, též zkratka pro dechovou frekvenci (Respiratory Rate) rentgen rendesvous systém (vozidlo) rychlá zdravotnická pomoc (posádka záchranné slžužby se setraou a/nebo záchranářem) řízená ventilace = dýchání přístrojem subcutánní - podkožní (zpravidla podání léku) subarachnoidální krvácení, krvácení do mozkové tkáně saturace kyslíkem - podíl okysličeného hemoglobinu v krvi speciální rám pro šetrnou manipulaci s pacientem v terénu léky na zklidnění souprava, sada Schanzův lémec, plastový korzet používaný ke stabilizaci krční páteře succinylcholinjodid, látka použávaná k uvolnění svalů při OTI vyšetření ultrazvukem křeč ST stenokardie sternum stridor symptom syndrom část křivky eletrokardiogramu, jejíž zvýšení (elevace) nebo snížení (deprese) mimo nulovou úroveň svědčí pro nedokrvení a následný nedostatek kyslíku v srdeční svalovině typická svíravá bolest za hrudní kostí, jíž se projevuje nedokrvení srdeční svaloviny hrudní kost "hvízdání" při překážce v dýhacích cestách příznak spolu se vyskytující skupina příznaků typická pro konkrétní onemocnění

8 T U tachykardie taxe tbl. TEP tepna thorakální Th-páteř TIA tibie titubace TK TK diast. TK syst. trauma trombolýza trombus Tu ug. ung. UPV UZ rychlá srdeční akce, puls zpravidla 100 tepů za minutu a více schopnost přesného doteku na určené místě (při testování pohybových funkcí) - viz Ataxie tableta totální endoprotéza, umělá náhrada kloubu céva vedoucí krev od srdce k orgánům hrudní hrudní část páteře (prostředních 12 obratlů) tranzitorní ischemická ataka = přechodná porucha prokrvení mozku holenní kost kolísání ve stoji, chůzi tlak krve (dvě čísla oddělená lomítkem, první je větší než druhé) tlak krve v diastole (v okmažiku uvolnění srdce) = číslo za lomítkam tlak krve v systole (v okamžiku stahu srdce) = číslo před lomítkem úraz rozpuštění trombu látkou podanou do krve chuchvalec sražené krve lpící na porušené vnitřní cévní stěně tumor, nádor bez určení zhoubnosti mikrogram = jednotka dávkování mast umělá plicní ventilace = přístrojová náhrada dýchání ultrazvuk, vyšetření ultrazvukem ÚSZS Územní středisko záchranné služby. Záchranná služba sídlící v sídle kraje, jejíž úkolem je metodicky řídit jednotlivé or kresní a místní ZZS a pomáhat jim v případě větších nehod a neštěstí. ÚSZS zpravidla disponuje vrtulníkem LZS.

9 V Z ventimaska vertigo viróza vomitus vulnus zoonóza ZOS ZZS žíla plastová maska sloužící k podání kyslíku pacientovi který sám dýchá pocit "motání" hlavy choroba způsobená viry, nitrobuněčnými parazity zvracení rána onemocnění přenosné ze zvířat na člověka zdravotnické operační středisko zdravotnická záchranná služba céva vedoucí krev od orgánů k srdci

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP COBATRICE SYLLABUS česká verze 1/2010 COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Překlad textu odpovídá obsahově originální verzi COBATRICE

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Ratmanová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti a dovednosti osob zajišťujících zdravotnické dozory na

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych Obsah 1 Neinvazivní monitoring

Více

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS s.r.o., Čelákovice Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Jakub Balušík

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

Skripta. Teorie první pomoci

Skripta. Teorie první pomoci Skripta Teorie první pomoci MUDr Jaroslav Gutvirth OBSAH: poslední úprava: srpen 2009 text cc MUDr Jaroslav Gutvirth: text může být šířen poze jako celek, ne pro komerční užití: pokud cítíte nutnost změny

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý) MUDr. Jan Šťastný ZDRAVÍ a NEMOC (díl druhý) Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální práce a sociální politiky Vedoucí: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Použitá literatura: Repetitorium

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON K základním životním funkcím člověka patří dýchání. Při zástavě dýchání dochází z nedostatku kyslíku v krvi do několika minut k zástavě srdeční

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr.Jitka Havlíčková

Více