Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné"

Transkript

1 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné S vámi od A do Z

2 Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 13) Krk (str. 2) Krk (str. 15) Hrudník (str. 3) Hrudník (str. 15) Rameno a paže (str. 4) Horní končetina (str. 17) Břicho, záda, páteř a pánev (str. 3) Břicho, záda, páteř a pánev (str. 15) Loket a předloktí (str. 5) Zápěstí a ruka (str. 5) Dolní končetina (str. 21) Kyčel a stehno (str. 8) Koleno a bérec (str. 9) Kotník a noha (str. 9) Jizvy (str. 10) Nervová soustava (str. 25) Popálení, poleptání, omrzliny (str. 25) Ostatní (str. 25)

3 OCEŇOVACÍ TABULKA TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU - OTTN (OCEŇOVACÍ TABULKA PRO TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU, TABULKA PRO HODNOCENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ) TNU - trvalé následky úrazu (sjednané od ) VTU - vyjmenované trvalé následky úrazu (sjednané od ) č. Tělesné poškození PORANĚNÍ HLAVY 1 TNU VTU % % 1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm ² Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm ² Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm ² Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (potvrzeno neurologickým a psychiatrickým vyšetřením) od 10 do Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně Traumatické poškození trojklanného nervu lehkého stupně Traumatická porucha trojklanného nervu středního stupně Traumatická porucha trojklanného nervu těžkého stupně Poškození obličeje - provázené funkčními poruchami lehkého stupně Poškození obličeje - provázené funkčními poruchami středního stupně Poškození obličeje - provázené funkčními poruchami těžkého stupně Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvorea) 15 0 Poranění nosu 14 Ztráta hrotu nosu Ztráta celého nosu bez poruchy dýchání Ztráta celého nosu s poruchou dýchání Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení do Perforace nosní přepážky Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin do Úplná ztráta čichu (pouze částečná není plněna) Úplná ztráta chuti (pouze částečná není plněna) 5 5 Poranění oka Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 % a na druhém více než 75 %. 23 Úplná ztráta zraku na jednom oku Úplná ztráta zraku na druhém oku Trvalá poškození uvedená v položkách 26, 34 až 37, 39, 42 až 43 se však hodnotí i nad tuto hranici. 25 Zranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové se hodnotí podle pomocné tabulky č Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně od 10 do Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/ Je-li horší, stanoví se % podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % za obtíže z nošení afaktické korekce. 31 Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích 10 0

4 č. Tělesné poškození 2 TNU VTU % % 36 Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na jednom oku Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na obou očích Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně 39 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu), pro každé oko od 2 do Traumatická porucha akomodace jednostranná Traumatická porucha akomodace oboustranná Lagoftalmus postraumatický operativně nekorigovatelný jednostranný Lagoftalmus postraumatický operativně nekorigovatelný oboustranný 16 0 Při hodnocení podle položek 42 a 43 nelze současně hodnotit podle položky Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici jednostranná Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici oboustranná 50 0 Poranění ucha 46 Ztráta jednoho boltce Ztráta obou boltců Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako následek úrazu Nahluchlost jednostranná lehkého stupně Nahluchlost jednostranná středního stupně Nahluchlost jednostranná těžkého stupně Nahluchlost oboustranná lehkého stupně Nahluchlost oboustranná středního stupně Nahluchlost oboustranná těžkého stupně Ztráta sluchu jednoho ucha Ztráta sluchu druhého ucha Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu Porucha labyrintu jednostranná podle stupně 60 Porucha labyrintu oboustranná podle stupně Poranění zubu Ztráta zubů nebo jejich částí, vedoucích ke ztrátě vitality zubu, jen nastane-li působením zevního násilí. od 10 do 20 od 30 do Ztráta jednoho zubu Ztráta každého dalšího zubu Ztráta části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu Ztráta, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů 0 0 Poranění jazyka 65 Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformitami, jen pokud se již nehodnotí podle položek 69 až 72 PORANĚNÍ KRKU Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně Podle položky 68 nelze současně oceňovat při hodnocení podle položek 69 až Poúrazová porucha hlasu do Ztráta hlasu (afonie) Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 30 0

5 č. Tělesné poškození TNU VTU % % 72 Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 20 0 Při hodnocení podle položek 69 až 72 nelze současně hodnotit podle položek 68 nebo Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou Při hodnocení podle položek 73 nelze současně hodnotit podle položky 68 nebo podle položek 69 až 72 PORANĚNÍ HRUDNÍKU 74 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené lehkého stupně Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené středního stupně Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené těžkého stupně Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu jednostranné 78 Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu oboustranné 79 Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce od 15 do 40 od 25 do 100 od 10 do Píštěl jícnu Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně Poúrazové zúžení jícnu středního stupně 83 Poúrazové zúžení jícnu těžkého stupně PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE od 11 do 30 od 31 do Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu do Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy a výživy od 10 do Ztráta sleziny Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí od 30 do Nedomykavost řitních svěračů částečná Nedomykavost řitních svěračů úplná Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti lehkého stupně Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti těžkého stupně 50 0 Poranění močových a pohlavních orgánů 92 Ztráta jedné ledviny Ztráta obou ledvin Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně chronické druhotné infekce lehkého stupně Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně chronické druhotné infekce středního stupně Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně chronické druhotné infekce těžkého stupně Píštěl močového měchýře nebo močové trubice 50 0 Nelze současně hodnotit podle položky 94 až Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu se hodnotí jako ztráta obou varlat) Ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená sexuologickým vyšetřením do 45 let Ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená sexuologickým vyšetřením od 46 do 60 let Ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená sexuologickým vyšetřením nad 60 let Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let Ztráta pyje nebo závažné deformity od 46 do 60 let Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let Je-li hodnoceno podle položek 102 až 104, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle položek 99 až 101 od 15 do 40 od 25 do 100 od 10 do od 10 do

6 č. Tělesné poškození 105 Poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů Poranění páteře a míchy TNU VTU % % od 10 do Omezení hybnosti páteře lehkého stupně do Omezení hybnosti páteře středního stupně 108 Omezení hybnosti páteře těžkého stupně Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušení funkce lehkého stupně Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušení funkce středního stupně Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušení funkce těžkého stupně Poranění pánve 112 Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let 113 Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen nad 45 let a u mužů PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (NADLOKTÍ) Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. U leváků platí hodnocení opačné. od 11 do 25 od 26 do 55 od 10 do 25 od 26 do 40 od 41 do 100 od 30 do 65 od 15 do Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem - vpravo Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem - vlevo Úplná ztuhlost ramene v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) - vpravo Úplná ztuhlost ramene v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) - vlevo Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50º až 70º, předpažení 40º až 45º a vnitřní rotace 20º) - vpravo Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50º až 70º, předpažení 40º až 45º a vnitřní rotace 20º) - vlevo od 10 do od 41 do Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně - vpravo Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně - vlevo Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně - vpravo Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně - vlevo Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně - vpravo Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně - vlevo Pakloub kosti pažní - vpravo Pakloub kosti pažní - vlevo Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu - vpravo Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu - vlevo Habituální vykloubení ramene (alespoň po třech jednoznačně úrazových luxacích ramenního kloubu) - vpravo Habituální vykloubení ramene (alespoň po třech jednoznačně úrazových luxacích ramenního kloubu) - vlevo Endoprotéza ramenního kloubu Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce - vpravo Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce - vlevo Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu - vpravo Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu - vlevo 6 0 4

7 č. Tělesné poškození PORANĚNÍ LOKTE A PŘEDLOKTÍ Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) - vpravo Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) - vlevo Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90º až 95º) nebo v postaveních jemu blízkých - vpravo Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90º až 95º) nebo v postaveních jemu blízkých - vlevo TNU VTU % % Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně - vpravo Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně - vlevo Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně - vpravo Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně - vlevo Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně - vpravo Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně - vlevo Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých - vpravo Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých - vlevo Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) - vpravo Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) - vlevo Omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně - vpravo Omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně - vlevo Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně - vpravo Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně - vlevo Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně - vpravo Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně - vlevo Pakloub obou kostí předloktí - vpravo Pakloub obou kostí předloktí - vlevo Pakloub kosti vřetenní - vpravo Pakloub kosti vřetenní - vlevo Pakloub kosti loketní - vpravo Pakloub kosti loketní - vlevo Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu - vpravo Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu - vlevo Viklavý kloub loketní - vpravo do Viklavý kloub loketní - vlevo do Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu - vpravo Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu - vlevo PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY 169 Ztráta ruky v zápěstí - vpravo Ztráta ruky v zápěstí - vlevo Ztráta všech prstů ruky (popřípadě včetně záprstních kostí) - vpravo Ztráta všech prstů ruky (popřípadě včetně záprstních kostí) - vlevo Ztráta prstů ruky kromě palce (popřípadě včetně záprstních kostí) - vpravo Ztráta prstů ruky kromě palce (popřípadě včetně záprstních kostí) - vlevo

8 č. Tělesné poškození Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky) - vpravo Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky) - vlevo TNU VTU % % Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20º až 40º) - vpravo Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20º až 40º) - vlevo Pakloub člunkové kosti - vpravo Pakloub člunkové kosti - vlevo Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně - vpravo Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně - vlevo Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně - vpravo Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně - vlevo Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně - vpravo Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně - vlevo Viklavost zápěstí - vpravo do Viklavost zápěstí - vlevo do 9 0 Poranění palce ruky 189 Ztráta koncového článku palce - vpravo Ztráta koncového článku palce - vlevo Ztráta palce se záprstní kostí - vpravo Ztráta palce se záprstní kostí - vlevo Ztráta obou článků palce - vpravo Ztráta obou článků palce - vlevo Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) - vpravo Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) - vlevo Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi) - vpravo Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi) - vlevo Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) - vpravo Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) - vlevo Úplná ztuhlost základního kloubu palce - vpravo Úplná ztuhlost základního kloubu palce - vlevo Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) - vpravo Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) - vlevo Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) - vpravo Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) - vlevo Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce - vpravo Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce - vlevo Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení - vpravo Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně - vpravo 2 0 6

9 TNU VTU č. Tělesné poškození % % 218 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně - vlevo 7 0 Poranění ukazováku 229 Ztráta koncového článku ukazováku - vpravo Ztráta koncového článku ukazováku - vlevo Ztráta dvou článků ukazováku - vpravo Ztráta dvou článků ukazováku - vlevo Ztráta všech tří článků ukazováku - vpravo Ztráta všech tří článků ukazováku - vlevo Ztráta ukazováku se záprstní kostí - vpravo Ztráta ukazováku se záprstní kostí - vlevo Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení - vpravo Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení - vlevo Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí - vpravo Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí - vlevo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm - vpravo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm - vlevo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 až 3 cm - vpravo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 až 3 cm - vlevo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm - vpravo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm - vlevo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm - vpravo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm - vlevo Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových kloubů ukazováku - vpravo Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových kloubů ukazováku - vlevo Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce - vpravo Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce - vlevo 2 0 Poranění prostředníku, prsteníku a malíku 253 Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní - vpravo Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní - vlevo Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu - vpravo Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu - vlevo Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů - vpravo Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů - vlevo Ztráta dvou článků prstů bez omezení základního kloubu - vpravo Ztráta dvou článků prstů bez omezení základního kloubu - vlevo 4 0 7

10 č. Tělesné poškození Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) - vpravo Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) - vlevo TNU VTU % % Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm - vpravo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm - vlevo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 až 3 cm - vpravo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 až 3 cm - vlevo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm - vpravo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm - vlevo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm - vpravo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm - vlevo Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů (při neporušené úchopové funkci prstu)- vpravo Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů (při neporušené úchopové funkci prstu)- vlevo 0, Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce - vpravo Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce - vlevo 1 0 Poranění nervů horní končetiny V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické. 275 Traumatická porucha nervu axillárního - vpravo do Traumatická porucha nervu axillárního - vlevo do Traumatická porucha kmene nervu vřetenního - s postižením všech inervovaných svalů - vpravo do Traumatická porucha kmene nervu vřetenního - s postižením všech inervovaných svalů - vlevo do Traumatická porucha kmene nervu vřetenního - se zachováním funkce trojhlavého svalu - vpravo do Traumatická porucha kmene nervu vřetenního - se zachováním funkce trojhlavého svalu - vlevo do Traumatická porucha nervu muskulokutanního - vpravo do Traumatická porucha nervu muskulokutanního - vlevo do Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů - vpravo do Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů - vlevo do Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů - vpravo Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů - vlevo do 30 0 do Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů - vpravo do Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů - vlevo do Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva - vpravo do Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva - vlevo do Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní) - vpravo do Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní) - vlevo do 40 0 PORANĚNÍ KYČLE A STEHNA 293 Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo ztráta jedné dolní končetiny v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem Pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavice Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu Zkrácení jedné dolní končetiny do 1 cm 0 0 8

11 č. Tělesné poškození TNU VTU % % 298 Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm do Zkrácení jedné dolní končetiny do 7 cm do Zkrácení jedné dolní končetiny o více než 7 cm do Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační), za každých 5º úchylky Úchylky přes 45º se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat - musí být prokázány na RTG Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká) Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí) Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu - lehkého stupně Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu - středního stupně Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu - těžkého stupně 30 0 PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE 307 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení - ohnutí nad úhel 20º Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení - ohnutí nad úhel 30º Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení - ohnutí nad úhel 60º Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení - úplné natažení nebo ohnutí do úhlu 20º Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) Omezení pohyblivosti kolenního kloubu - lehkého stupně Omezení pohyblivosti kolenního kloubu - středního stupně Omezení pohyblivosti kolenního kloubu - těžkého stupně Viklavost kolenního kloubu v důsledku nedostatečnosti postranního vazu do Viklavost kolenního kloubu v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazu do Viklavost kolenního kloubu v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého a postranního vazu do Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku - lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokád) Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku - těžkého stupně (s prokázanými opětovnými blokádami) do 5 0 do Trvalé následky po operativním vynětí češky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů Trvalé následky po operativním vynětí části jednoho menisku (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu; jinak podle poruchy funkce) Trvalé následky po operativním vynětí části obou menisků (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu; jinak podle poruchy funkce) Pokud jsou trvalé následky hodnoceny již podle položek 312 až 317 nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322 Poranění bérce Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovaným kolenem Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenním kloubem Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány na RTG); za každých 5º Úchylky přes 45º se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchylky nelze současně počítat relativní zkrácení končetiny. PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM Ztráta nohy v hlezenném kloubu Ztráta nohy pod hlezenným kloubem se zachovalou patní kostí Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodezou hlezna

12 č. Tělesné poškození TNU VTU % % 331 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahýlem v plantární flexi Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe) Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5º) Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně Úplná ztráta pronace a supinace nohy Omezení pronace a supinace nohy do Viklavost hlezenného kloubu (nutný průkaz RTG) do Plochá, vbočená nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy do Chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu Poranění v oblasti nohy Ztráta všech prstů nohy Ztráta obou článků palce nohy Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí Ztráta koncového článku palce nohy Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy Úplná ztuhlost jiného prstu nohy než palce Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce (za každý prst) Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině do Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách do Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu na stehně (od 3 cm) Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu na bérci (od 3 cm) 3 0 Poranění nervů dolní končetiny V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické. 361 Traumatická porucha nervu sedacího do Traumatická porucha nervu stehenního do Traumatická porucha nervu obturatorii do Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů do Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů do Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů do Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového do Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového do Stav po operaci Achillovy šlachy pro rupturu (v tomto případě nehodnotí omezení hybnosti hlezenního kloubu) 5 0 JIZVY Plošné hypertrofické jizvy (bez přihlédnutí k poruše funkce) 370 Poškození do 0,5 % tělesného povrchu v obličeji a na krku do

13 TNU VTU č. Tělesné poškození % % 371 Poškození od 0,5 % do 2 % tělesného povrchu v obličeji a na krku do Poškození do 0,5 % tělesného povrchu mimo obličej a krk do Poškození od 0,5 % do 1 % tělesného povrchu mimo obličej a krk do Poškození nad 1 % tělesného povrchu za každé další 1 % poškození tělesného povrchu ā 1 0 Podélné jizvy 375 Jizvy v obličeji a na krku do 2 cm Jizvy v obličeji a na krku od 2 do 3 cm 0, Jizvy v obličeji a na krku nad 3 cm - za každý další 1 cm ā 0, Podélné jizvy mimo obličej a krk 0 0 Pomocné tabulky pro hodnocení trvalého poškození zraku Tabulka č. 1 - Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí 6/6 6/9 1/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0 6/ / / / / / / / / / / Tabulka č. 2 - Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole Stupeň koncentrického zúžení jednoho oka obou očí stejně jednoho oka při slepotě druhého k k ke ke ke k k

14 Tabulka č. 3 - Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole Hemianopsie homonymní levostranná 35 % jednostranná temporální 15 % - 20 % homonymní pravostranná 45 % jednostranná horní 5 % - 20 % binasální 10 % jednostranná dolní 10 % - 20 % bitemporální 60 % - 70 % kvantová nasální horní 4 % horní oboustranná 10 % - 15 % nasální dolní 6 % dolní oboustranná 30 % - 50 % temporální horní 6 % nasální jednostranná 6 % temporální dolní 12 % Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti. 12

15 OCEŇOVACÍ TABULKA DENNÍHO ODŠKODNÉHO - OTDO (OCEŇOVACÍ TABULKA PRŮMĚRNÉ DOBY LÉČENÍ NÁSLEDKŮ ÚRAZU, OCEŇOVACÍ TABULKA PRO PRŮMĚRNOU DOBU LÉČENÍ NÁSLEDKŮ ÚRAZU) DOU - denní odškodné (sjednané od ) DOU denní odškodné 29+ (sjednané od ) VDOU - vyjmenované denní odškodné (sjednané od ) č. Následek úrazu PORANĚNÍ HLAVY 13 DOU DOU 29+ VDOU dnů dnů koeficient 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem Úplná skalpace hlavy s kožním defektem Pohmoždění hlavy těžšího stupně Pohmoždění obličeje těžšího stupně Podvrtnutí čelistního kloubu Vymknutí dolní čelisti (jednostranné nebo oboustranné) - repozice lékařem Zlomenina spodiny lební Zlomenina klenby lební bez vpáčení úlomků Zlomenina klenby lební s vpáčením úlomků nebo s operačním léčením Zlomenina kosti čelní bez vpáčení úlomků Zlomenina kosti čelní s vpáčením úlomků nebo s operačním léčením Zlomenina kosti temenní bez vpáčení úlomků Zlomenina kosti temenní s vpáčením úlomků nebo s operačním léčením Zlomenina kosti týlní bez vpáčení úlomků Zlomenina kosti týlní s vpáčením úlomků nebo s operačním léčením Zlomenina kosti spánkové bez vpáčení úlomků Zlomenina kosti spánkové s vpáčením úlomků nebo s operačním léčením Zlomenina okraje očnice Zlomenina kostí nosních bez posunutí úlomků Zlomenina kostí nosních s posunutím úlomků Zlomenina přepážky nosní s repozicí Zlomenina kosti lícní Zlomenina dolní čelisti bez posunutí úlomků Zlomenina dolní čelisti s posunutím úlomků Zlomenina horní čelisti bez posunutí úlomků Zlomenina horní čelisti s posunutím úlomků Zlomenina dásňového výběžku horní či dolní čelisti Zlomenina komplexu jařmové kosti a horní čelisti Sdružená zlomenina Le Fort I Sdružená zlomenina Le Fort II Sdružená zlomenina Le Fort III Poranění oka 32 Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená, bez přerušení slzných cest Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slzné cesty Pohmoždění víček a krajiny kolem očí (periokulární krajina) komplikované zlomeninou nosních kůstek a průnikem vzduchu do podkoží (emfyzém) Pohmoždění víček a krajiny kolem očí (periokulární krajina) komplikované zlomeninou nosních kůstek s přerušením slzných cest léčené konzervativně Pohmoždění víček a krajiny kolem očí (periokulární krajina) komplikované zlomeninou nosních kůstek s přerušením slzných cest léčené operačně Zánět slzného váčku prokázaný po úrazu léčený konzervativně

16 č. Následek úrazu 38 Zánět slzného váčku prokázaný po úrazu léčený operačně Popálení nebo poleptání spojivky bez poškození rohovky Perforující poranění spojivky (konjunktiva) bez poranění bělimy (skléra) s nebo bez cizího tělesa léčeno konzervativně Perforující poranění spojivky (konjunktiva) bez poranění bělimy (skléra) s nebo bez cizího tělesa léčeno operačně Oděrka (eroze) rohovky s nebo bez cizího tělesa Oděrka (eroze) rohovky s nebo bez cizího tělesa komplikovaná rohovkovým vředem Oděrka (eroze) rohovky s nebo bez cizího tělesa komplikovaná nitroočním zánětem Hluboká rána rohovky bez proděravění s nebo bez cizího tělesa, zhojená bez komplikací Hluboká rána rohovky bez proděravění s nebo bez cizího tělesa komplikovaná rohovkovým vředem Hluboká rána rohovky bez proděravění s nebo bez cizího tělesa komplikovaná nitroočním zánětem Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená bez komplikací Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním komplikovaná nitroočním tělískem Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním komplikovaná nitroočním zánětem Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním komplikovaná výhřezem duhovky nebo jejím vklíněním Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním komplikovaná šedým zákalem Rána pronikající do očnice bez komplikací Raná pronikající do očnice komplikovaná zánětem Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělesem Popálení nebo poleptání rohovky a spojivky povrchové (epitel rohovky) Popálení nebo poleptání rohovky a spojivky hluboké (poškozující parenchym rohovky) Pohmožení oka (hematom víček, podspojivkové krvácení, natržení spojivky, poranění rohovky) bez komplikací Pohmoždění oka s krvácením do přední komory (hyféma) Pohmoždění oka s krvácením do přední komory spojené s natržením duhovky (iridorhexe, iridodialýza) Pohmoždění oka komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku (sekundární glaukom) Pohmoždění oka komplikované šedým zákalem Pohmoždění oka komplikované částečným vykloubením čočky (subluxace) bez komplikací Pohmoždění oka komplikované částečným vykloubením čočky (subluxace) s komplikacemi Pohmoždění oka komplikované úplným vykloubením čočky (luxace nebo dislokace) bez komplikací Pohmoždění oka komplikované úplným vykloubením čočky (luxace nebo dislokace) s komplikacemi Pohmoždění oka komplikované výhřezem (prolaps) sklivce do přední komory oční Pohmoždění oka komplikované krvácením do sklivce (hemoftalmus) nebo sítnice mimo makulu (žlutá skvrna) Pohmoždění oka komplikované trhlinou sítnice nebo cévnatky zasahující makulu nebo úrazová makulární díra Pohmoždění oka komplikované otřesem sítnice (komoce retiny) Pohmoždění oka komplikované poúrazovým odchlípením sítnice (amoce retiny) mimo makulu DOU DOU 29+ VDOU dnů dnů koeficient

17 č. Následek úrazu 72 Pohmoždění oka komplikované poúrazovým odchlípením sítnice (amoce retiny) zasahujícím makulu (žlutá skvrna) Poranění oka vyžadující bezprostřední vynětí oka (enukleace) Poranění okohybného aparátu s dvojitým viděním (diplopie) Úrazové postižení zrakového nervu nebo chiasmatu Poranění ucha 76 Rána nebo pohmoždění boltce s rozsáhlým krevním výronem Rána boltce s druhotnou infekcí léčená operačně Proděravění bubínku bez zlomeniny lebních kostí a druhotné infekce Traumatické poškození sluchu Otřes labyrintu Poranění zubu Ztráta nebo nutná extrakce jednoho až šesti zubů následkem působení vnějšího násilí (nikoliv skousnutí) Ztráta nebo nutná extrakce sedmi nebo více zubů následkem působení vnějšího násilí (nikoliv skousnutí) Vysvětlení k položce 81 a 82 : Jako ztráta se hodnotí i odlomení korunky nebo její části s ohrožením vitality dřeně, vyžadující léčení. Za vyražení nebo poškození umělých zubů a zubů dočasných (mléčných) pojistitel pojistné plnění neposkytuje. Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho a více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou Zlomení jednoho nebo více kořenů s nutnou fixační dlahou PORANĚNÍ KRKU 85 Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice Zlomenina jazylky nebo chrupavky štítné Poškození hlasivek následkem nadýchání se dráždivých par nebo úderu PORANĚNÍ HRUDNÍKU 89 Roztržení plic Úrazové poškození srdce klinicky prokázané Roztržení bránice Pohmoždění stěny hrudní nebo pohmoždění prsu těžšího stupně Zlomeniny kosti hrudní bez posunutí úlomků Zlomeniny kosti hrudní s posunutím úlomků Zlomenina jednoho žebra klinicky prokázaná Zlomenina dvou až pěti žeber klinicky prokázaná Zlomenina více než pěti žeber klinicky prokázaná Poúrazový pneumotorax zavřený Poúrazový mediastinální a podkožní emfysem Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový Poúrazové krvácení do hrudníku léčené konzervativně Poúrazové krvácení do hrudníku léčené operačně PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE DOU DOU 29+ VDOU dnů dnů koeficient 103 Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů) Roztržení jater nebo sleziny léčené konzervativně Roztržení jater nebo sleziny léčené operačně

18 č. Následek úrazu 107 Roztržení slinivky břišní Úrazové proděravění žaludku Úrazové proděravění dvanáctníku Roztržení nebo přetržení tenkého střeva bez resekce Roztržení nebo přetržení tenkého střeva s resekcí Roztržení nebo přetržení tlustého střeva bez resekce Roztržení nebo přetržení tlustého střeva s resekcí Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria) bez resekce střeva Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria) s resekcí střeva Poranění močových a pohlavních orgánů 116 Pohmoždění ledviny s přítomností krve v moči Pohmoždění těžkého stupně nebo roztržení zevního genitálu ženy Pohmoždění pyje, varlat nebo šourku těžšího stupně Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete nebo nadvarlete Roztržení nebo rozdrcení ledviny léčené konzervativně Roztržení nebo rozdrcení ledviny léčené operačně Roztržení močového měchýře nebo močové trubice Poranění páteře a míchy Pohmoždění těžšího stupně krajiny krční páteře (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Pohmoždění těžšího stupně krajiny hrudní páteře (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Pohmoždění těžšího stupně krajiny bederní páteře (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Pohmoždění těžšího stupně krajiny sakrální páteře a kostrče (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Podvrtnutí (blok) krční páteře (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Podvrtnutí (blok) hrudní páteře (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Podvrtnutí (blok) bederní páteře (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Subluxace krční páteře - posun obratlů prokázaný RTG (platí pouze pro pojištění/ připojištění sjednané do ) Zlomenina trnového výběžku Zlomeniny více trnových výběžků Zlomenina jednoho příčného výběžku Zlomenina více příčných výběžků Zlomenina jednoho kloubního výběžku Zlomeniny více kloubních výběžků Zlomenina jednoho oblouku obratle Zlomeniny více oblouků obratlů Zlomenina zubu čepovce Zlomenina těla obratle bez dislokace, bez komprese (fissura) Kompresivní zlomenina těla jednoho obratle krčního, hrudního nebo bederního se snížením přední části těla nejvýše o jednu třetinu Kompresivní zlomenina více těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením předních částí těl nejvýše o jednu třetinu DOU DOU 29+ VDOU dnů dnů koeficient

19 č. Následek úrazu Kompresivní zlomenina těla jednoho obratle krčního, hrudního nebo bederního se snížením přední části těla o více než jednu třetinu léčená konzervativně Kompresivní zlomenina těl více obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením předních částí těl o více než jednu třetinu léčená konzervativně Tříštivá (nestabilní) zlomenina těla jednoho obratle krčního, hrudního nebo bederního Tříštivé (nestabilní) zlomenina těl více obratlů krčních, hrudních nebo bederních Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla přilehlého obratle Poranění pánve Pohmoždění pánve těžšího stupně Podvrtnutí pánve v kloubu křížokyčelním Odtržení předního trnu nebo hrbolu kosti kyčelní Odtržení hrbolu kosti sedací Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací bez posunutí Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací s posunutím Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná zlomenina s rozestupem spony stydké Zlomenina lopaty kosti kyčelní bez posunutí Zlomenina lopaty kosti kyčelní s posunutím Zlomenina kosti křížové Zlomenina kostrče Zlomenina acetabula Zlomenina kosti stydké a kyčelní Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní Rozestup spony stydké Zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu Zlomenina oboustranná tříštivá nebo dislokovaná pánevního kruhu s kompletní nestabilitou PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY Pohmoždění Pohmoždění paže těžšího stupně Pohmoždění předloktí těžšího stupně Pohmoždění ruky těžšího stupně Pohmoždění jednoho a více prstů ruky těžšího stupně s pevnou fixací Pohmoždění kloubu zápěstí těžšího stupně Pohmoždění kloubu loketního těžšího stupně Pohmoždění kloubu ramenního těžšího stupně Pohmoždění kloubu ramenního těžšího stupně s poúrazovou periarthritidou Svaly a šlachy Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce u jednoho prstu Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce u několika prstů DOU DOU 29+ VDOU dnů dnů koeficient Úplné přerušení šlach ohýbačů na prstu nebo na ruce u jednoho prstu Úplné přerušení šlach ohýbačů na prstech nebo na ruce u několika prstů Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce u jednoho prstu Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce u několika prstů

20 č. Následek úrazu 179 Odtržení dorsální aponeurozy (extensoru) prstu Neúplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů v zápěstí Úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů v zápěstí Natržení svalu nadhřebenového nebo úplné přetržení svalu nadhřebenového léčené konzervativně Úplné přetržení svalu nadhřebenového léčené operačně Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené konzervativně Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené operačně Natržení jiného svalu nebo poškození kloubního pouzdra Podvrtnutí 187 Podvrtnutí nebo subluxace skloubení mezi klíčkem a lopatkou (TOSSY I.; II.) Podvrtnutí nebo subluxace skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní Podvrtnutí kloubu ramenního Podvrtnutí kloubu loketního Podvrtnutí kloubu zápěstí Vymknutí Podvrtnutí základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky s pevnou fixací delší 14 dní - jednoho nebo dvou prstů Podvrtnutí základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky s pevnou fixací delší 14 dní - tří nebo více prstů Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené konzervativně Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené operačně Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené konzervativně - repozice lékařem Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené operačně Vymknutí kosti pažní (ramene) léčené konzervativně - repozice lékařem Vymknutí kosti pažní (ramene) léčené operačně Vymknutí předloktí (lokte) léčené konzervativně - repozice lékařem Vymknutí předloktí (lokte) léčené operačně Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené konzervativně - repozice lékařem Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené operačně Vymknutí jedné záprstní kosti - repozice lékařem Vymknutí více záprstních kostí - repozice lékařem Vymknutí základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu - repozice lékařem Vymknutí základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů - repozice lékařem Zlomeniny DOU DOU 29+ VDOU dnů dnů koeficient Zlomenina těla lopatky Zlomenina krčku lopatky Zlomenina nadpažku lopatky Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky Zlomenina klíčku neúplná Zlomenina klíčku úplná bez posunutí úlomků Zlomenina klíčku úplná s posunutím úlomků Zlomenina klíčku operovaná Zlomenina horního konce kosti pažní - velkého hrbolu bez posunutí

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pol. DIAGNÓZA DNL - 8 DNL -

Více

Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu

Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu účinnost 1. 6. 2008 Hodnocení trvalých následků úrazu vychází zlékařské zprávy, postižení s ohledem na míru funkčního poškození orgánu v% Diagnoza %

Více

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012 p Klasifikace plnění za trvalé následky úrazu ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu 001 do 10 cm 2 5 % 002 nad 10 cm 2 15 % Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém

Více

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem [procenta z pojistné částky] a za pracovní neschopnost následkem úrazu [dny uvedené v závorce] TP+PN 1/12 s platností od 1. října

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 7. vydání 2/2011 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) B. PŘEHLED BOLESTI (SAZBY BODOVÉHO HODNOCENÍ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2005/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2005/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění () 99.50.20.00 08.2004 verze 01 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA DPP SKLO A/10

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA DPP SKLO A/10 b) skrytý vypínač, tj. zařízení pro přerušení elektrického obvodu motoru vozidla, které tímto přerušením blokuje startér, zapalování či jiné zařízení znemožňující pohyb vozidla, c) autoalarm, tj. elektronické

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

NABÍDKA SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ

NABÍDKA SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ NABÍDKA SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PRAHA, ČERVEN 2009 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY: 1 Identifikační údaje Pojišťovny...

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL

Více

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Investiční životní pojištění nabízí klientovi spojení komplexní pojistné ochrany a investování volných finančních prostředků do podílových fondů. Jaké jsou hlavní

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Prevence úrazů pro sportovce

Prevence úrazů pro sportovce prevenceok.qxd 3.10.2006 21:25 Page 2 Poděkování Jménem autorského kolektivu děkuji doc. PhDr. Františku Dvořákovi, CSc. za cenné připomínky při tvorbě této publikace. Dále děkuji rehabilitačním sestrám

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE 35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE zlomenina porušení kontinuity kosti (úplné i neúplné) vznikající mechanismem přímým (působení sil přímo v místě zlomeniny) nepřímým (síla působí v oblasti vzdálené

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více