Letňanské listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.letnany.cz Letňanské listy"

Transkript

1 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 1 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 15 Číslo 6 ČERVEN 2009 ZDARMA DOPRAVA Cyklisté mají zelenou Strana 1, 2 VÝSLEDKY VOLEB do Evropského parlamentu Strana 2 ČISTÉ LETŇANY Každý odpad má své místo Strana 3 VOLNÝ ČAS Dětská radost v Letňanech Strana 4 Milí čtenáři, v tomto čísle si budete moci přečíst o cyklogenerelu, tedy studii cyklistické dopravy, kterou zadala městská část v roce Je to jen první krok ve zpracování studie dopravy v Letňanech. Cílem samozřejmě není jen vytvořit v Letňanech lepší podmínky pro cyklisty, ale také zklidnit celé Letňany, aby byly příjemným prostředím pro všechny, ať už to jsou občané trpící nedostatkem parkování v různých částech Letňan nebo třeba ti, kteří budou jezdit přes Havraňák do čakovického gymnázia na kole, protože to pro ně bude Zvyšující se životní úroveň, potřeba pohodlí, zrychlující se životní styl apod. má za následek zvýšené nároky na přemisťování. V mnoha centrech měst můžeme sledovat, jak je kapacita tamějších ulic již na hranici funkčnosti tj. udržitelnosti. Typickým příkladem je severojižní magistrála a její okolí. Je to především kvůli skutečnosti, že pohyb i mezi velmi blízkými cíli se vzhledem k využití území odehrává neadekvátním způsobem. Často nás podmínky města nutí k použití auta například tam, kde nefunguje dobře veřejná doprava. Tím vzniká tzv. zbytná doprava a neustále se zvyšující nároky na kapacitu komunikací, parkování atd. V našich městech takto brzy nezbude žádný další prostor. Aby byl stav dopravy jako celku nadále udržitelný, je nezbytné vedle vhodných regulativních opatření hledat vedle veřejné dopravy i alternativy v podobě pěší a cyklistické dopravy. Právě poslední jmenovaná složka dopravy byla dosud v našich zeměpisných šířkách vnímána pouze jako druh sportovního vyžití. Podpora realizace infrastruktury pro cyklisty Tato podpora není živena vizemi někoho náhle nutit přesedlat na jiný prostředek, nebo někomu ubírat z prostoru na úkor jiného, ale v zásadě jde o vhodné a rozumné přerozdělení prostoru ulic resp. nabídnutí dalších možností pro pohyb městem i mimo něj. Pokračování na str. 2 po stavbě cyklostezky nejrychlejší a nejpříjemnější cesta. V letech bylo vyznačeno několik kilometrů cyklotras, na jaře 2009 byly instalováno nové stojany, které neničí výplety kol. Cílem opatření je taková organizace dopravy, která většině pomůže a omezí pouze ty, kdo nerespektují pravidla, například kamiony porušující zákazy vjezdu nebo závodníky na Tupolevce. A co dále najdete v novém čísle Letňanských listů? Při prvních dvou ročnících akce Letňany nejen dětem ukázalo počasí svou vlídnou tvář. Zato letos si vše vynahradilo a kromě sněhové vánice předvedlo snad vše, co může akce pod širým nebem pokazit. Zima, vítr a provazy deště bičovaly diváky a ohrožovaly techniku i účinkující na pódiu. Přes to všechno se dá říci, že se akce vydařila a kultuře se dařilo, i když byl svatý Petr proti. Setkání Letňany nejen dětem připomínáme ve fotoreportáži. Jako tradičně se Letňanské listy na dva měsíce odmlčí. Další číslo vyjde v září. Přejeme všem letňanským příjemně prožité léto spojené s odpočinkem a relaxací. Těšíme se na setkání po prázdninách. Tomáš Raška, předseda redakční rady Cyklistická doprava v Letňanech 1 1. Na obrázku vidíte vizualizaci možného zklidnění Tupolevovy ulice. Na ulici značně stoupá nehodovost, zejména kvůli nesmyslné šířce jízdních pruhů. Nejnebezpečnějšími jsou přechody pro chodce. Z tohoto důvodu usiluje městská část o zklidnění této ulice, aby se z ní stala klidná městská třída, která už nebude atraktivní pro řidiče, kteří chtějí Letňany jen rychle projet. Na prvním místě jde o bezpečnost přechodů pro chodce, pak byla věnována pozornost vyhrazeným pruhům pro autobusy všude, kde je to zapotřebí a část mezi zastávkami Dobratická ZKLIDNĚNÍ TUPOLEVOVY ULICE a Fryčovická má být zklidněna cyklistickými pruhy. V tomto případě není účelem jen pohodlí pro cyklisty, ale také možnost objet případnou dopravní nehodu. 2. Na ilustraci je patrno, jak by mohla vypadat Tupolevova ulice, pokud se zde podaří prosadit výsadbu aleje platanů javorolistých a zimolezu obecného. Stromy sníží hluk a prašnost a postupem času se z nich stane zelený tunel, který celou ulici obklopí. Platan je strom, který se hodí do městské výsadby a můžeme ho vidět například na pražské Koněvově ulici. 2 NÁZOR STAROSTY Okurková sezóna Tak, jak nám pomalu budou dozrávat okurky, bude v Letňanech čas prázdninový naplněn realizací řady projektů. V době letních prázdnin budou zahájeny opravy obecních panelových domů, začnou se stavět dvě velká sportoviště na stávajících hřištích ZŠ Fryčovická a ZŠ Tupolevova a také se započne s přestavbou mateřské školky Malkovského. Objekt mateřské školy v ulici Malkovského bude postupně rekonstruován včetně přilehlé zahrady tak, aby v září mohlo nastoupit 70 dětí. Zahájení rekonstrukce bylo bohužel hned zpočátku opožděno. Problém nastal při složitých jednáních se stávajícím nájemníkem jediného bytu v tomto objektu, který se rozhodl zůstat a riskovat útrapy při rekonstrukčních pracích, ačkoliv mu byl městskou částí náhradou nabízen nájemní byt. Všichni pevně věříme ve zdárný průběh celé akce a vy, kteří bydlíte v blízkém okolí, to budete moci sledovat. V současné době se dokončuje stavební řízení na stavbu in-line dráhy a cyklostezky v území letňanského lesoparku, kdy by na podzim 2009 měla vyrůst 1,2 km dlouhá cesta spojující Letňany a Kbely a zároveň in-line okruh uvnitř lesoparku, a to vše v šíři 3,5 m v délce 2 km. Během prázdnin by se měl rovněž dokončit projekt výstavby veřejných parkovišť okolo domu v Rýmařovské ulici a u zastávky autobusů na Tupolevově ulici. Dojde zde k úpravě povrchů chodníků a vznik přibližně 52 parkovacích míst. Přeji vám, aby vám okurky úspěšně dozrály k vaší radosti a vy, kteří je nemáte rádi, si alespoň prázdninově odpočiňte. Ivan Kabický, starosta VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18 Informace o činnosti Rady MČ Praha 18 Během uvedeného období RMČ na svých zasedáních projednávala celkem 235 usnesení, z nichž 41 předložila k projednání ZMČ. Přehled počtu projednávaných usnesení dle předkladatelů: za období Jméno Celkem předkladů Halama Martin, Ing. 4 Ježková Věra PaedDr. 6 Kabický Ivan, Mgr. 56 Kolínský David 40 Korch Štěpán 64 Lněnička Ondřej, Mgr. 1 Tomášek Stanislav, Ing. 52 Gerhard Vladislav, Ing. tajemník 12 celkem 235 Ukazatele rychlosti Rada schválila umístění ukazatelů rychlosti radarů v Letňanech. Běžný řidič v konfrontaci se svým přestupkem překročením povolené rychlosti podvědomě zpomalí. Radary budou obsahovat statistický modul, který bude zaznamenávat přestupky. Umístění tzv. radarů se osvědčilo na území MČ Prahy 19 a v Lovosické ulici v Letňanech. Instalaci dalšího radaru u ZŠ Tupolevova přislíbil Odbor dopravy MHMP v rámci posilování bezpečnosti v pražské dopravě. Likvidace ekologických škod V areálech bývalého Letova, Avie a ZPA zůstaly z minulých desetiletích ekologické škody. Jde zejména o znečištění spodní vody, které se přeneslo dále do povodí Červenomlýnského potoka. Městská část má v úmyslu podat žádost o podporu z evropských fondů na vyčištění oblasti. V první řadě je třeba zpracovat analýzu rizik a projektovou žádost. Všechno se děje ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí. Analýza rizik bude zahrnovat podrobný průzkum vymezeného území, ověření zdrojů znečištění a jejich původců (kteří již pravděpodobně neexistují), zmapování a ohraničení ohnisek kontaminace a rozsahu jejího šíření, a dále bude obsahovat návrh nutných nápravných opatření, včetně návrhu cílových parametrů sanace. Mateřinka Malkovského Pokračují práce na zprovoznění mateřské školky v ulici Malkovského. Městská část se totiž dlouhodobě potýká s nedostatkem volných míst v mateřských školách. Největším problémem je umístění tříletých dětí, které přijímá pouze jedno předškolní zařízení. David Kolínský, zástupce starosty VEŘEJNÉ TOALETY V LETŇANECH Vážení a milí spoluobčané, v minulém čísle jste byli vyzváni k vyjádření, zda mají být v Letňanech veřejná WC. Anketa dopadla tak, že přesně 50 % občanů veřejná WC nechce, protože se obávají nedodržování hygienických norem a znečišťování WC bezdomovci a opilci. Ti, kteří si je přejí, se z velké části shodují na dvou místech v Letňanech, kde by měly být toalety umístěny, a to v parku na Staré Návsi a v nově otevřeném areálu Chlebovická. Na základě výsledků ankety proto budeme realizovat kompromisní variantu, a to umístěním jediného veřejného WC v areálu Chlebovická. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se ankety zúčastnili. Ivan Kabický

2 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 2 2 Letňanské listy červen 2009 Cyklistická doprava v Letňanech Pokračování ze str. 1 Již dnes se dá potkat mnoho uživatelů (např. na podolské stezce ve směru do centra), se kterými by se člověk nejspíš setkal někde v Nizozemí a ne v necyklistickém městě jako je Praha. Po pražských nábřežích se již dnes prohánějí dámy v sukních, pánové v saku, na městských nenáročných jízdních kolech. Z necyklistického města se najednou stává město cyklistům přívětivější. Jak lze již dlouhodobě sledovat u našich západních sousedů, jízdní kolo se dá využít nejen o víkendu, ale také přes týden, pro cesty do práce, do školy, za kulturou či sportem, na nákupy apod. Cyklisté jsou v současné Evropě již plnohodnotnou součástí dopravy ve městech i jinde. Nejde ani tak o kopcovitý terén nebo počasí, ale o přístup, tedy o to, jaká bude nabídka pro jednotlivé druhy dopravy. Stejně jako rozšíření počtu silnic a dálnic vede k dalšímu nárůstu motorismu, podobně nové cyklostezky a pruhy na silnicích vedou k většímu užívání jízdních kol. Vidíme to nejen na ulici Beranových, ale i na frekventované cyklotrase A44 přes letiště do Kbel. Cyklistické pásy byly v komunikaci Letňanská již kolem roku (zdroj Potenciál cyklistické dopravy Výše popsaný logický vývoj a trend má snahu zachytit i letňanská radnice, a to zadáním zpracování studie cyklistické dopravy. Ta má obecně hledat odpovědi na většinu otázek, jak je to s využitím jízdního kola v daném území. Jedním z cílů studie cyklistické dopravy v Praze 18 je vyvrátit některé mýty a předsudky. Dále pak zjistit řešení bezpečných a pohodlných cest, kterých se nebudou zdráhat využít i rodiče s dětmi (například při ranní cestě do školy) nebo i jiní dosud méně zdatní cyklisté, kteří se dnes především bojí provozu automobilů, a proto kolo využijí pouze o víkendu nebo odpoledne k vysportování. Průzkum z roku 2004, který provedl Ústav dopravního inženýrství Praha, hovoří až o 20 % potencionálních uživatelů jízdního kola, kteří by kolo použili, avšak protože není dostatek stezek, stojanů apod., bojí se na kole do ulic vyjet. Studie cyklistické dopravy Městská část Praha 18 si v roce 2008 objednala vypracování studie cyklistické infrastruktury. Za vzor jí sloužil pokrok v cyklistické dopravě na Praze 11 (Jižní Město). Pro zpracování byla oslovena firma DIPRO, s. r. o., Studii vedl ing. Květoslav Syrový a spolupracoval s ing. arch. Tomášem Cachem. Studie řešení cyklistické dopravy pro území MČ Prahy 18-Letňany určuje potřeby pro cyklistickou dopravu, a to jak v rámci vlastní MČ, tak ve vazbách na okolní území a regiony, především na celopražskou síť cyklo - tras. Studie pracuje jak se stavem současným, tak s výhledem i dalším rozvojem MČ. Dalším z hlavních cílů je poskytnout v dopravě ekologickou alternativu. Náplní studie je zpracovat ideové řešení pohybu cyklistů na území Letňan, včetně přístupů k důležitým a navštěvovaným objektům v rámci MČ jako jsou např. budova úřadu, pošty, školy, kulturní, zdravotnická a sportovní zařízení a další objekty související s občanskou vybaveností a dalších propojení zdrojových a cílových oblastí. Součástí je i návrh rozmístění stojanů pro parkování kol, včetně dalších prvků cyklistické infrastruktury jako jsou odpočívadla a infopanely s mapami. Studie se tedy ve svém výsledku zabývá jak dopravní, tak rekreační cyklistikou a jejich vzájemným přesahem. Pro vznik logické a kvalitní koncepce cyklistické dopravy je nutné vytvořit základní kostru systému a jeho podpůrných prostředků. K tomu má sloužit studie, někdy nazývaná generel cyklistické infrastruktury. Systém cyklotras hl. m. Prahy má zajišťovat napojení jednotlivých městských částí mezi sebou. Naopak místní systém, na úrovni každé městské části, má zajistit plošné napojení obytných celků na tento páteřní systém a vlastní obsluhu území (stejně jako je tomu i pro automobilový nebo pěší provoz). Páteřní systém kombinuje dopravní i turistickou funkci, takže se budují v zásadě značené trasy, jejichž součástí jsou podle možností a potřeby také oddělené chodníkové stezky či pruhy na silnicích. V místním systému se pak jedná především o plošné zajištění průjezdu územím, tedy úpravy, usnadňující cyklistům prostupnost území všemi směry (úpravy dopravních režimů, zavádění zón s omezením dopravy, pro cyklisty zobousměrňování komunikací apod.) tj. zvýšení bezpečnosti a přehlednosti prostoru pro všechny složky dopravy. Finální výstup studie, byl dokončen v roce Navazující jednání, která proběhnou během léta 2009, upřesní výčet akcí s finální propočtovou bilancí nákladů, na jejichž základě bude možné hned začít tyto akce připravovat, ať už to bude ve spolupráci s MHMP (mj. finanční podpora) nebo nezávisle. Ing. Květoslav Syrový DIPRO, s.r.o. Sekce bezmotorové dopravy a dopravního zklidňování Člen Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu Vnitroblok Chlebovická V současné době probíhá zkušební provoz nového sportovně oddychového parku ve vnitrobloku Chlebovická. Až bude areál magistrátem předán naší městské části, bude plně sloužit našim dětem i jejich rodičům. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ METRA DO LETŇAN Prázdniny jsou vždy ve znamení omezení provozu MHD. Stejně tomu bude i letos, kdy v důsledku pásmového provozu dojde k tomu, že v sedle pracovních dnů (cca od 9.30 do 13.00) bude interval přijíždějících a odjíždějících souprav metra ve stanici Letňany celých 10 minut. Vlaky budou do Letňan přijíždět vždy po 10 minutách od 9.59 do 12.59, odjíždět budou ve stejném intervalu od 9.23 do Návazná autobusová doprava do Letňan do oblasti Tupolevovy ulice by měla být, oproti běžnému stavu, pouze mírně omezena. Složitější to bude s dopravou ze starých Letňan, kde budou na přestup z autobusů na metro pouhé 3 minuty. Jakékoli zpoždění autobusu bude tedy znamenat buď sprint na nástupiště, nebo dlouhé čekání na další spoj. Opačným směrem, tedy od metra do starých Letňan, bude na přestup 6 minut, což je dostačující. -tr- Martin Halama, komise sportu a volného času a Olaf Deutsch, komise kultury a spol. org. foto a autor článku Dětské hřiště na Novém Proseku VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V LETŇANECH Ve dnech 6. a se konaly volby do Evropského parlamentu. Volební místnosti navštívilo a platné hlasy odevzdalo celkem voličů, tedy 30,86 % oprávněných. Vítězem ve volebním obvodě Praha 18 se stala ODS, která získala hlasy 38,81 % voličů, což je výrazně nad celorepublikovým výsledkem, ale mírně pod drtivým úspěchem v tradičně pravicové Praze, kde dalo svou důvěru této straně přes 40 % voličů. S obrovským odstupem za ODS a získanými 18,5 % hlasů získala druhé místo ČSSD, v Praze i Letňanech dosahující výsledku horšího, než je celorepublikový průměr. -trzdroj: údaje v procentech získaných hlasů Třetí nejsilnější stranou v Letňanech byla KSČM, jíž dalo důvěru necelých 11 % voličů, tedy opět méně, než strana dosáhla v celorepublikovém měřítku. KDU-ČSL, jejíž tradiční baštou jsou moravské kraje, volilo v Letňanech pouze 3,07 % voličů. Zajímavostí voleb je, že i v Letňanech dostal z kandidátů ODS nejvíce preferenčních hlasů bývalý hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský, těsně následovaný europoslancem Janem Zahradilem. Výrazná kampaň zastupitelky Prahy 5 Andrey Češkové přinesla této kandidátce 3. místo v počtu preferenčních hlasů od letňanských voličů. Sfirmou Skanska se podařilo vyjednat koupi pozemku, na kterém bude postaveno dětské hřiště. Již dříve byla vedena jednání s majitelem sousedního pozemku SK Prosek. Zastupitelstvo 28. května smlouvu o koupi schválilo a vyčlenilo na hřiště 900 tisíc korun. 3. června byla podepsána smlouva o zakoupení herních prvků dánského výrobce KOMPAN. Předpokládáme, že atrakce budou instalovány koncem července. Hřiště bude oploceno a bude obsahovat i pískoviště. Následně budou vybudovány přístupové cestičky, takže se dá očekávat, že hřiště bude v provozu v srpnu Věříme, že děti z nového prostoru budou mít radost! Z materiálů ÚMČ připravila redakce

3 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 3 červen 2009 Letňanské listy 3 OTÁZKY A ODPOVĚDI Na internetových stánkách MČ Prahy 18 můžete podat v sekci Otázky a odpovědi své dotazy na problémy, které vás pálí. I v tomto měsíci přinášíme výňatek dotazů. Plechová stavba v ulici Toužimská Pavel Dobrý den, prosím, kdy se odstraní nevzhledná plechová budova v ulici Toužimská směrem na Kbely? Předmětný pozemek není ve vlastnictví MČ Praha 18. Současným vlastníkem je společnost SIT PRAGUE a.s., Ovocný trh 572/11, Praha 1. MČ Praha 18 měla pozemek v pronájmu do K tomuto datu byl oboustrannou dohodou nájemní vztah ukončen s tím, že do dvou měsíců bude pozemek vyklizen. Současně bylo dohodnuto, že nájemce na pozemku ponechá montovanou halu a pronajimatel zajistí, dle svých časových a finančních možností, její demontáž a likvidaci. Do doby likvidace je pronajimatel oprávněn s halou bezplatně disponovat. Po ukončení nájmu byl pozemek s halou kompletně vyčištěn a připraven k předání pronajimateli. Pro ilustraci uvádím, že bylo odvezeno cca 18 velkokapacitních kontejnerů různého odpadu. Pronajimatel byl několikrát telefonicky a následně i písemně vyzván k převzetí předmětu nájmu. Protože pronajimatel na žádnou z výzev nereagoval, byl na společnost SIT PRAGUE, a. s., zaslán dopis s konstatováním, že vzhledem k marným pokusům o předání pozemku považujeme den doručení zmíněného dopisu za den předání a od tohoto data nezodpovídáme za jeho stav ani údržbu. Tento dopis zůstal opět bez odezvy. Dopis byl pronajímatelem řádně převzat (doručenka) a tak se lze domnívat, že byl vzat bez výhrad na vědomí. Ing. Vladislav Gerhard Komise dopravy a ochrany životního prostředí provedla 8. června místní šetření v oblasti kolem Toužimské ulice a zjistila, že majitel zatím halu znovu uklidil a zabezpečil proti novým skládkám. Stejně tak už byla odvezena skládka poblíž plotu Leteckých opraven. Zůstal zde jen starý gauč a několik pneumatik. Radek Čermák Psí hřiště Lucie Dobrý den, měla bych dotaz ohledně psího hřiště, o kterém jsem se dočetla v deníku Metro, že by se v Letňanech mělo nacházet nově spolu s novým dětským hřištěm. A tak by mě zajímalo, zda tomu tak opravdu je a kde ho najdu? Díky za odpověď. V původní projektové dokumentaci se s touto alternativou počítalo, ale k realizaci nedošlo. Do tisku se tato zpráva dostala proto, že autor vycházel právě z projektové dokumentace a ne z reálné skutečnosti. Ing. Vladislav Gerhard Nonstop herna u školy v Třinecké Stanislav Vejvoda Má obec nějaké pravomoce se postavit ministerstvu financí, které hernu povolilo??? Přijde mi to nechutné, provozovat hernu naproti škole... Lidský rozum mi říká, že taková herna ke škole prostě nepatří. Díky za odpověď. V podstatě ne. O provozování heren vyšla celopražská obecní vyhláška, kde jsou přesně stanovena kritéria, uveden seznam povolených heren i doba otevření. Povolení Multilotta je jedním ze způsobů, jak tuto vyhlášku obejít. Městská část má určité možnosti, ale z pochopitelných důvodů je zde nebudu uvádět. Ing. Vladislav Gerhard Dobrovolní hasiči Stanislav Havel Dobrý den vážení, rád bych se vás zeptal zda a jakým způsobem je možné se stát dobrovolným hasičem v naší městské části. Děkuji za odpověď a posílám velké poděkování za svou rodinu za to, jak to v Letňanech vedete. Jsem moc spokojený a držím vám palce, aby se vám dařilo i nadále! S pozdravem Stanislav Havel. Veškeré kontakty najdete na webových stránkách hasičů: Ing. Vladislav Gerhard (redakčně upraveno) Udržujme čistotu a pořádek na veřejném prostranství, ne jen na svém pozemku! Přáním každého spořádaného občana je bydlet a žít v čistém a zdravém životním prostředí. Ve velkých městech však nežijí jen pořádkumilovní lidé, kteří se zalíbením spočinou okem na upraveném trávníku či čerstvě zameteném chodníku. Bohužel díky těmto lidem, lhostejným ke svému okolí, jsme nuceni denně řešit nepořádek v okolí sídlišť, kontejnerových stání, autobusových zastávek či v zeleni. Jeho úklid však vyžaduje čas a především nemalé finanční prostředky! Veřejná prostranství slouží nám všem, a tudíž my všichni jsme zodpovědní za své chování a činy, které mají vliv na jejich čistotu. Přitom stačí jen docela málo k udržení pořádku v našem okolí! Stačí jen odkládat věci na k tomu určená místa: Odnášet obaly od potravin, uhasené nedopalky od cigaret do odpadkových košů či nádob na směsný odpad nikoliv do trávy, kolem níž procházíme. Odevzdávat nepoužité léky v lékárnách a nevyhazovat je spolu se směsným komunálním odpadem do popelnic. Odkládat sešlapané plastové lahve, papír, nápojové kartony či sklo do nádob na tříděný odpad nikoliv do příkopu podél komunikace či na chodník, po kterém denně chodíme. Odvážet velkoobjemový odpad (nábytek, elektrospotřebiče, koberce ) a nebezpečný odpad (baterie, akumulátory, zářivky, barvy, laky, ředidla ) do sběrného dvora či odevzdávat při mobilních svozech na patřičném místě a neodkládat ho v blízkosti nádob na směsný a tříděný odpad anebo na trávník, kam v žádném případě nepatří! Sběrné dvory se nachází sice dále než tyto kontejnery, ale pro čistotu a pořádek ve svém okolí se vyplatí delší cestu podniknout! Přispějte také ke zlepšení čistoty a pořádku na veřejném prostranství svým ohleduplným chováním, sledováním svého okolí a upozorňováním na vzniklé hromady biologického či nebiologického odpadu, černé skládky či zanedbané pozemky (vysoká tráva, plevel, neudržované dřeviny) přímo vlastníky pozemků nebo příslušný městský úřad. Kontrola údržby pozemků v Letňanech Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 18 (dále jen ODŽP ÚMČ P18) pravidelně provádí kontroly údržby pozemků na katastrálním území Letňany. Dále přijímá podněty a stížnosti od občanů, které zaeviduje a prošetří. Na zjištěné nedostatky v údržbě pozemků upozorní vlastníky a vyzve je ke zjednání nápravy. ODŽP ÚMČ P18 vyřizuje Vaše dotazy, podněty, stížnosti a žádosti, které se dotýkají oblasti ochrany ovzduší, ochrany zvířat proti týrání, oblasti zeleně (veřejné i soukromé), čistoty a úklidu veřejných ploch a komunikací, svozu odpadu a dalších témat oblasti odpadového hospodářství. Na území Letňan nejčastěji řešíme hromadící se biologický i nebiologický odpad v zeleni, blízkosti popelnic a autobusových zastávek. Permanentně se také zabýváme pozemky zarostlými vysokou travou. Jen za první čtvrtletí tohoto roku (2009) řešil ODŽP ÚMČ P18 desítky stížností týkající se nepořádku na veřejně přístupných plochách. Mezi nejproblémovější oblasti naší městské části z hlediska čistoty a pořádku patří pozemky ve vnitrobloku Malkovského, ulice Tupolevova a Fryčovická. Nejbližší sběrné dvory hl. m. Prahy Voctářova ulice, Praha 8, tel.: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, tel.: Chvalkovická 3, Praha 9-Horní Počernice, tel.: Provozní doba všech sběrných dvorů: Pondělí Pátek: (v zimním období ) Sobota Pokud nemáte možnost vlastního odvozu odpadu do sběrného dvora, je možnost si na výše uvedených telefonních číslech za úplatu odvoz samostatně objednat. Jana Pandadisová, vedoucí oddělení životního prostředí Oznámení občanům využívání velkoobjemových kontejnerů Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů 07 12/2009 poř. č. Stanoviště Termíny přistavení kontejnerů červenec srpen září říjen listopad prosinec 1 Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická a Běloveská x 7 x 9 x 4 3b Žamberská 10 x 4 x 6 x 4 Opočenská Místecká x Jablůnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská 24 x 18 x 20 x 9 Terezínská x 21 x 23 x Fryčovická u školy Tvrdého x Rychnovská x kontejner není přistaven ZAVÁŽENÍ: pátek od hod. ODVOZ: sobota bez výměn V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnatelnostech v přistavování kontejnerů se lze obrátit na ÚMČ Praha 18, odbor hospodářské správy a investic tel. č p. Fialka. Martin Hrádek, ved.ohsi ÚMČ Praha 18 Ing. Jana Káparová, ved. odb. ODŽP ÚMČ Praha 18 Z HISTORIE LETŇAN O letňanských letadlech XXI Vpředcházejících dvou pokračováních jsme se seznámili s úvodními informacemi, které vedly ke vzniku dnešního VZLÚ. Vraťme se, ale k letadlům vyrobeným v katastru naší obce. Avii jsme opustili u druhého provedení stíhačky B-534, tedy v době, kdy v Letově vznikl dvouplošník Š-328. Jednalo se o univerzální letoun, který mohl být používán jako pozorovací, bombardovací či dokonce jako noční stíhací stroj. Poměrně velké série představovaly ve druhé polovině třicátých let 20. století značnou bojovou sílu, leč sílu pomyslnou. Při porovnání s letouny rýsujícího se nepřítele, nacistického Š-328 československého vojenského letectva. Německa, měl mnoho slabin. Byl pomalý (jeho maximální rychlost nepřesahovala 280 km/h), postrádal pancéřování prostoru posádky, v důsledku čehož nebyl odolný ani proti pěchotním zbraním. S tímto strojem se také dostáváme do údobí Mnichova a druhé světové války. V roce 1939 šmolíky krátkodobě do svého stavu zařadila Luftwaffe, během války pak sloužily v bulharském letectvu a v letectvu Slovenského státu. Proti nepříteli, kvůli kterému vlastně Š-328 vznikly, se ale dostaly až v době Slovenského národního povstání. Pro Letňanské listy píše Václav Šorel

4 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 4 4 Letňanské listy červen 2009 Dětské radování v Letňanech Malé roztleskávačky ze skupiny Sandra zahřívaly pohybem sebe i diváky. Country skupina Watseka obrací počasí. Loni po jejím vystoupení přišla bouře, letos se naopak poprvé vyjasnilo. Duo Vanda a Standa zvládlo nelehký úkol rozhýbat na začátku ztuhlé publikum skvěle. Možná jednou někdo z nich stane na pódiu velké koncertní síně. Pěvecký dorost ze sdružení Broučci, Kamarádi a Camerata. Jaroslav Suchánek byl jako vždy pohotovým a vtipným moderátorem celé akce. Právě zpovídá pohádkové postavy z Kazimírky. Výtvarné fantazie ve stanu klubu Slunečnice. Uměl ten kocour v botách mluvit nebo ne? Ideálním nápojem pro letošní Letňany nejen dětem byl grog (samozřejmě pouze pro dospělé!). Paragraf 219 začal své vystoupení skladbou Varovná. I nezasvěcení diváci brzy pochopili proč. Co všechno se dá vyrobit ze skla? Cokoliv, dokázal mistr sklář. Co se dá čekat od hudební skupiny s názvem Panelákoví fotři? Pouze nečekané. Hudba Praha (dříve Jasná páka) nabíjí diváky energií už 28 let. Nestárnoucí frontman skupiny Natural Petr Kadlček na to rozhodně stále má. Kluci i holky se mohli pod vedením zkušených šermířů vžít do role mušketýra. Když se skloubí stoprocentní profesionalita a charisma, vznikne zlatý hřeb celé akce. Michal Nesvadba. Tomáš Raška, autor textu Olaf Deutsch, autor foto, další fotky najdete na

5 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 5 červen 2009 Letňanské listy 5 JUBILANTI OSLAVILI květen let Švandová Marta 80 let Švecová Marta Farská Jaroslava Louda Ladislav Vacek Antonín 75 let Šindelářová Květuše Vokál Miroslav Jiránek Bedřich Kohoutová Evžena Přejeme jubilantům vše nejlepší. SVATBA Dne uzavřeli na radnici MČ Praha 18 manželství pan Stanislav Vintr a slečna Petra Steinerová. Blahopřejeme! Slunečnice vyrostla do výšky a krásy Když jsme začaly před 4 lety pořádat výtvarné kursy pro děti, netušily jsme, jak velká a silná květina z naší Slunečnice vyroste. S končícím školním rokem můžeme zase nejen bilancovat, ale také plánovat budoucnost, abychom i nadále nabízely letňanským dětem i dospělým zábavu, poučení i odpočinek. Postupem času se naše aktivity rozšířily nejen na výtvarné dílny. V naší klubovně se můžete naučit například základům masáží malých dětí, které vytvářejí silné pouto mezi matkou a dítětem. V období letních prázdnin můžete zdokonalit svou angličtinu a od září pro vás všechny opět naplno rozjedeme kompletní program pro všechny věkové kategorie. Chtěly bychom poděkovat Městské části Praha 18 za trvalou podporu, bez níž by to všechno bylo mnohem složitější. Vážíme si také práce našich spolupracovnic a lektorek, které zajímavou formou učí děti i dospělé tradičním i neobvyklým výtvarným technikám. Ale v neposlední řadě děkujeme všem, kteří k nám do Slunečnice chodí a naplňují tak smysl její existence. Váš stále rostoucí zájem nás upřímně těší. Zápis do nových kursů se uskuteční ve druhé polovině září. Sledujte naše webové stránky - nice.cz, kde naleznete všechny potřebné informace. Přejeme Vám krásné prožití léta a od nového školního roku se na vás všechny opět těšíme. Markéta Rašková, Jana Čehylová a Monika Kajínková, klub Slunečnice KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ LETŇANY OS ČČK Praha 9 pořádá dne zájezd KRÁLOVÉ HRADECKO Odjezd v 8.00 hod. od Úřadu Městské části, Praha 9-Letňany, ul. Bechyňská 639 Návrat cca hod. k Úřadu Městské části Praha 9-Letňany, ul. Bechyňská 639 Trasa a program: HRÁDEK U NECHANIC: romantický zámek z poloviny 19. století CHLUM: bojiště z roku 1866 HRADEC KRÁLOVÉ: prohlídka města, soutok, katedrála sv. Ducha, historické náměstí, volný program Se zájezdem pojede průvodce. Cena zájezdu cca. 200 Kč. Zájemci o výlet se mohou přihlásit od u paní Herzingerové tel.: , mobil: a od i osobně každou středu od hod. do hod. v DPS Malkovského 603 u paní Šnáblové SEZNAM POŘÁDANÝCH AKCÍ KAZIMÍRKA Info: pí Kubištová, tel.: Příměstský tábor v Praze je určen pro děti 5 13 let, které na konci letních prázdnin jsou již v Praze. Pro děti je zajištěn přes den program a v noci spí normálně doma. Kontakt na organizátora: tel.: , Letní chatové tábory, červenec 2009 Letní tábory pro děti ve věku 5 15 let. Táborem bude provázet celotáborová hra Madagaskar. Děti se mohou těšit na volbu Miss, XFactor, Olympiádu, táboráky, diskotéky, oddílové hry, koupání, kroužky aerobiku, sportu, zálesáctví a výtvarných činností. Ubytování v chatkách, strava 5x denně, pitný režim, stálí vedoucí, zdravotnický dohled, odjezd autobusy z Prahy. Termíny a místo konání: 1. turnus RS Pařez 2. turnus RZ Lažánky Od září se bude opět otevírat kroužek aerobiku pro dívky 6 15 let Cvičit se bude opět v malé tělocvičně ZŠ Fryčovická, Fryčovická 462, Praha organizuje Kazimírka pro školáky Rozloučení s prázdninami aneb návštěva historické vesničky řemesel, Další informace na našich internetových stránkách www. kazimirka.cz Členové Kazimírky přejí všem dětem krásné prázdniny a budou se na vás těšit jak o prázdninách, tak v novém školním roce. SPORT AGENCY PRAHA KD Letňanka, zrcadlový sál druhé patro, ul. Rýmařovská, Praha 9- Letňany. Bližší informace u Mgr. Gabriely Doležalové, tel.: , Sport agency Praha organizuje v KD Letňanka nové zápisy do tanečního studia: 1) kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti ve věku 6 až 14 let 2) rytmika pro děti od 3 do 5 let 3) sportovní taneční klub 4) orientální tance a pilates pro ženy 5) kondiční cvičení pro muže 6) taneční kurzy pro dospělé 7) cvičení pro ženy 8) klub Lakys OJAI CLUB LETŇANY Občanské sdružení Kultura 18, Místecká 366, Praha 18-Letňany, Info: p. Pospíšil Tel.: , Celé léto bude v klubu probíhat výstava kreslených vtipů Zdeňka Hofmana ze života muzikantů Šílenosti z čeledi lidí KNIHOVNA MČ PRAHA 18 (1. patro objektu Šumperka) Mgr. Jana Babková, tel.: knihovna.letnany.cz Knihovna je v provozu ON-LINE katalog. Přístup do ON-LINE katalogu je umožněn přes webové stránky knihovny knihovna.letnany.cz (bez www). Prázdninový provoz Knihovny MČ Praha 18 najdete v samostatném článku v tomto čísle. CAMERATA PRAHA Info: Mgr. Veronika Dvořáčková-Žofáková Tel.: Od září budou každé úterý v budově ZŠ Fryčovická od hodin probíhat zápisy do dětského pěveckého sboru. Těšíme se na nové broučky a kamarády! DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KYTICE Informace na dvojka.cz/kytice Mgr. Helena Harčariková, tel.: se koná letní soustředění tanečníků soubor Kytice Přejeme dětem krásné prázdniny KLUB SLUNEČNICE, o. s. Třinecká 350, Praha 9-Letňany tel.: Po dobu prázdnin malujeme a uklízíme naše prostory. Všem dětem přejeme krásné prázdniny. TANEČNÍ SKUPINA SANDRA 96 ZŠ Tupolevova 525, Praha 9-Letňany, další informace u Petry Mandové, tel.: , Dne 10. září 2009 ve čtvrtek od hod. v ZŠ Tupolevova 525, Praha 9-Letňany pořádáme zápis děvčat ve věku od 4 20 let do naší taneční skupiny. Dívky se naučí hip-hop, moderní tanec, mažoretky, roztleskávačky, břišní tanec, kankán, latinskoamerické tance, standardní tance a aerobic. LETŇANSKÉ SPORTOVNÍ OSOBNOSTI LADISLAV KRATINA PEKINGSKÝ PARALYMPIONIK Prosincové zasedání Zastupitelstva naší městské části mělo vzácnou návštěvu. Zastupitelé a přítomní hosté z řad letňanských občanů potleskem přivítali bronzového medailistu z Pekingu, úspěšného českého paralympionika, pana Ladislava Kratinu. Požádal jsem sympatického sportovce o rozhovor, který vám nyní přinášíme. Představte se letňanským spoluobčanům Jmenuji se Ladislav Kratina, narodil jsem se roku 1975 a v Letňanech bydlím od svých 2 let. V létě roku 1989 jsem uklouzl po zpevněném břehu řeky a zlomil si obratle krční páteře. Vzhledem k tomu, že jsem měl též poškozenou míchu, jsem nyní vozíčkář tetraplegik. Přes deset let jsem pracoval v Centru Paraple, kde jsem pomáhal lidem po úrazu páteře a nyní pracuji pro o.s. Sportem proti bariérám Český Ráj. Mám manželku Květu a jedenáctiměsíčního syna Vojtu. Jakým sportům se věnujete? Na vrcholové úrovni jsem se věnoval pouze boccie (hra podobná petanque), rekreačně plavání a šachům. V rámci sportovních kurzů, které jsem pořádal, jsem si vyzkoušel také potápění, skákal jsem v tandemu padákem, sjížděli jsme řeku, jezdil jsem na koni... Jaký máte vztah k Letňanům? Co byste v Letňanech změnil (třeba i z pohledu vozíčkáře)? V Letňanech se mi žije velmi dobře. Díky rovinaté poloze, bezbariérovým nájezdům, vstřícnosti sociálních pracovnic i ostatních lidí z místního úřadu a především díky rodině: manželce a mamince, která též bydlí v Letňanech a velmi nám pomáhá. Nevím, co bych zlepšil, jsem zvyklý pracovat s tím, co je a přemýšlet o tom, co můžu přímo ovlivnit. Např. pokud mi někde chybí nájezd, najdu si jinou trasu a na to, že to někudy nešlo, zapomenu. V přeneseném smyslu to tak trochu platí na všechno. Jak se vám líbilo na paralympiádě v Pekingu? Jaký další zážitek kromě zisku bronzové medaile jste si přivezl? V Pekingu to bylo nádherné. Sportovci byli po většinu času uvolnění a slavnostně naladění, neboť každý to vnímal tak, že už to, že se na paralympiádu nominoval, je obrovský úspěch. My jsme měli štěstí, že jsme naše zápasy odehráli v první třetině celého pobytu, takže jsme měli spoustu času na výlety a oslavy. Vzhledem k tomu, že jsme získali medai li, jsme si to opravdu užívali. Byli jsme kromě jiného v Chrámu nebes, Zakázaném městě, na Velké čínské zdi,...všude byla přísná bezpečnostní opatření, ale k nám se všichni chovali skvěle vstřícně a slavnostně. Stále jsme slyšeli výkřiky v angličtině: Vítejte v Pekingu, mnoho lidí se s námi chtělo fotit, přímé přenosy paralympiády byly v autobusech, v metru nejen na zastávkách, ale i ve vagónech, na budovách,...zázemí ve vesničce bylo úžasné. Obrovský stan, kam se člověk mohl přijít kdykoliv najíst (klidně ve čtyři ráno), do cca 21 hodin tam byl výběr ze všech světových kuchyní více než 30 druhů teplých jídel, spousta ovoce a zeleniny, atd. K dispozici jsme měli posilovnu, saunu, 50m bazén, hernu. Vše bylo zadarmo a na něco jsme dostali žetony, které jsme si mohli kdykoliv doplnit. V samotném městě pro nás bylo velmi lacino, ale bohužel se muselo skoro všude smlouvat. Prodejci byli vybaveni kalkulačkami na kterých ukazovali cenu, člověk se musel vždy zhrozit, chytat za hlavu, odcházet a v konečném výsledku zaplatit desetinu původní ceny. Vzhledem k tomu, že i první nabídka byla z mého pohledu dobrá, moc mi to nešlo. Naštěstí můj asistent na to měl velký talent. Zahájení a zakončení bylo nádherné a já tam rozhodně neřešil, kolik to stálo peněz a jak tím strádá čínský lid. Čínský lid z nás měl radost a všude nás vítal. Nepohybovali jsme se jen v omezených prostorách mohli jsme jet a vstoupit kamkoliv. Mrzela mě atmosféra před odletem, kdy se mě kamarádi významně ptali, zda tam opravdu poletím, když... Čína nebyl můj výběr, čtyři roky jsem dřel pro to, abych se dostal na největší svátek sportu a skvěle jsem si to užil. Svýma, možná trochu zaslepenýma očima jsem viděl jen tu velkou slavnost a žádnou propagandu. Skvěle zorganizované a v dobrém slova smyslu pompézní. Jaké máte sportovní plány do budoucna? Sportovat letos budu už jen rekreačně a v dalších blízkých letech také. Po návratu jsem ještě vyhrál celou naší první ligu což bylo další moje velké přání. Tím jsem si splnil vše, čeho jsem chtěl ve sportu dosáhnout. Víte, nikdy jsem nebyl moc velký sportovec. Úsilí vynaložené k dosažení takovýchto cílů, a čas tím strávený, to pro mě vždy bylo malinko mrháním života. Já jsem si to chtěl jen vyzkoušet. Na co mám, co můžu dokázat, jaké to je. Tyhle odpovědi jsem dostal. Tak je to pro mne ukončená kapitola. Možná někdy budu mít pocit, že je to to nejlepší, co mohu dělat a pak se k tomu vrátím. Teď mám ale důležitější radosti i starosti. Lepší zábavu a důležitější povinnosti. Víte, poslední půlrok jsem trénoval každý týden 8 až 10 hodin. Závody byly skvělé, ale ten nezbytný trénink, to je hrozná řehole. Když k tomu člověk ještě pracuje, tak je to příliš velká oběť. Děkuji za rozhovor a do dalších let přeji spokojenost a radost z narozeného syna. Martin Halama, komise sportu a volného času

6 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 6 6 Letňanské listy červen 2009 Den bezpečí na ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC Ve čtvrtek 11. června se žáci a žákyně, včetně dětí z MŠ, mohli seznámit s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Na zahradu školy přijela hasičská auta, vozidla Policie ČR i Městské policie. Hasiči a policisté dětem umožnili všechno si vyzkoušet, prozkoumat. Kromě ukázek techniky a vybavení byla pro děti připravena přednáška s promítáním, na stanovišti Červeného kříže si děvčata a kluci vyzkoušeli první pomoc a dozvěděli se mnoho zajímavých a užitečných informací týkajících se prevence úrazů. Nadšeni byli všichni zúčastnění, bylo to dopoledne plné poučení KINOBUS film v pohybu V minulém čísle Letňanských listů jsme vás informovali o letním kině, které přijede za námi do Letňan a představí nám úspěšné české filmy. Promítání se bude konat na Staré návsi, začátky představeních budou vždy po setmění od hod a provozovatel kinobusu, DP hl. m. Prahy, zajišťuje v místě promítání deky a prodej občerstvení. Těšit se můžeme na níže uvedené filmy: 12. července 2009 Bobule 13. července 2009 Anglické jahody 14. července 2009 Sněženky a machři 15. července 2009 Sněženky a machři po 25 letech Vstup zdarma. Změna programu vyhrazena. Více na Jana Halamová, komise kultury a spol.org. i legrace. Moc děkujeme všem, kdo nám tyto zážitky připravili. Lenka Matoušková, ředitelka školy Taneční skupina Sandra 96 Byla založena v roce 1996 Petrou Mandovou, která je hlavní choreo - grafkou a uměleckou vedoucí taneční skupiny. Skupina se zabývá tanečními styly hip-hop, moderním tancem, břišním tancem, kankánem, latinskoamerickými tanci, standardními tanci. Dále děti trénují aerobic a umění mažoretek a roztleskávaček. Taneční skupina Sandra 96 se již od roku 1997 zúčastňuje každoročně tanečních vystoupení na nejrůznějších sportovních a společenských akcích. Tvrdá práce tanečníků se zúročuje ve skvělých výsledcích v různých kategoriích. O taneční skupinu Sandra 96 je stále velký zájem. Měli jsme možnost vidět ji i na akci naší městské části Letňany nejen dětem Z poskytnutých zdrojů Taneční skupiny Sandra 96 připravil Olaf Deutsch Proběhl Den zdraví na ZŠ Fryčovická V úterý proběhl za finanční podpory MČ Prahy 18 a ve spolupráci s Informačním centrem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství a pracovníky Regionálního pracoviště podpory zdraví Státního zdravotního ústavu Den zdraví. V průběhu dne byli žáci informováni o zásadách správné výživy a první pomoci při různých úrazech. Menší děti se podívaly ráno na zábavné hudební poučné vystoupení Přijede k nám návštěva v podání skupiny Vanda a Standa. Starší žáci se zúčastnili hry Jak se správně chránit před AIDS. Aby se žáci dopoledně nenudili, tak jim učitelský sbor zorganizoval sportovní hry na školním hřišti. Olaf Deutsch, foto a autor článku AeroExpo Europe 2009 Na letňanském výstavišti proběhl ve dnech letecký veletrh AeroExpo Europe Prague Návštěvníci měli možnost si prohlédnout nejnovější letouny od business jetů přes velmi lehká letadla, pístová letadla a vrtulníky až po kluzáky. Zajímavostí veletrhu byla zdařilá replika německého letounu z 2 světové války Meserschmit Bf-109. Olaf Deutsch, foto a autor článku Pohybové studio Sport agency Za úspěchy se skrývá tvrdá příprava: Týnec nad Sázavou 3. místo, Tábor 2. místo Ve dvou soutěžích dětských tanečních páru, které se konaly v květnu v Týnci nad Sázavou a v Táboře, se na předních příčkách umístil pár z tanečního studia Sport agency Tomáš Votava a Markéta Škorpilová. Dle informace ze studia tomuto páru chybí jen kousíček k dosažení nejvyšší taneční třídy v jejich kategorii. Moc gratulujeme. Redakce Letňanských listů POD LETŇANSKOU POKLIČKOU Zdravím, milí labužníci letňanští i přespolní. Počasí mělo být v letošním červnu nadprůměrně teplé, ale zatím to vypadá spíš na apríl. Dnes nám slavný francouzský gurmán, lékař a spisovatel Edouard de Pomiane ve svém Veselém umění kuchařském v kapitole Jak sestavit menu pro přátele radí: Pokud jde o zasmažené polévky, je jich čím dál tím méně. Nalévají se obyčejně předem na talíř a nejsou v podstatě stravou vydatnou. Podejte raději čistou hovězí polévku, která chutná každému a která vzbuzuje sekreci žaludečních šťáv jak říkají fyziologové a také ostatních šťáv pro zažívání důležitých. Myslím, že přípravu dobré hovězí polévky nemusím popisovat, ale pokud máme naše žaludeční šťávy už v pohotovosti, určitě je tentokrát potěšíme skvělými a naprosto netradičními řízky. Výlet parním vláčkem do železničního dálnověku V neděli 17. května jsme se s dětmi vydali do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Brzo ráno nás na pražském Masarykově nádraží čekal historický vlak tažen parní lokomotivou pojmenovanou Davídek. Dovezl nás do železničního muzea, kde nás již čekal místní průvodce, který začal děti postupně seznamovat se všemi exponáty v muzeu. Velice zajímavý byl elektronický řídící panel svítící světýlky různých barev. Dále jsme se seznámili s místními stařičkými lokomotivami, k čemu sloužily, jak se nazývaly a třeba i jejich příběh. Jednou z výjimečných lokomotiv byla lokomotiva Papoušek, která si své jméno vysloužila díky své ojedinělé modré barvě. Velkým zážitkem byla jistě také možnost vystoupat nahoru do strojovny funkční parní lokomotivy. V obrovském kotli hořel oheň, z měřáků unikala syčící pára, stačilo jen přiložit lopatkou uhlí, zahoukat a rozpohybovat mohutný kolos kupředu. Toto jsme už, ale nechali zkušeným strojvedoucím, kteří nás opět za charakteristického zvuku syčící lokomotivy zavezli zpět do Prahy. Lenka Kubištová, Kazimírka Tajemství letňanské studny, aneb řízky naruby Potřebné přísady: 4 vepřové kotlety bez kosti nebo 4 řízky vepřové či kuřecí 250 ml sladké smetany 1 cibule česnek nebo libovolné koření 8 plátků anglické slaniny sůl, pepř polohrubá mouka 1 vejce s trochou mléka Postup přípravy: Troubu zapneme na 180 stupňů. Maso naklepeme, osolíme, opepříme a potřeme česnekem nebo zvoleným kořením. Obalíme v mouce a vajíčku, rozšlehaném s trochou mléka. Řízky na pánvi osmažíme z obou stran do zlatova a vložíme na pekáč. Pokryjeme je nakrájenou cibulkou, plátky anglické slaniny a zalijeme šlehačkou. Pečeme v rozehřáté troubě asi 30 minut (dle výkonu trouby). Moc dobrou chuť a krásné prázdniny či dovolenou přeje Evita. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVNY MČ PRAHA 18 LETŇANSKÁ MIMINKA Kačenka Plšková Platný od pondělí do pondělí PO ÚT ST ČT Pá zavřeno Knihovna bude z důvodu nezbytné každoroční generální údržby knihovního fondu pro veřejnost uzavřena od úterý do pátku Jana Babková, knihovna Miminku přejeme radost do života a rodičům gratulujeme!

7 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 7 červen 2009 Letňanské listy 7 2. ročník Českého pivního festivalu Jak se rodí nová hasičská zbrojnice Vposledních květnových dnech proběhl poprvé na Výstavišti PVA v Letňanech 2. ročník Českého pivního festivalu. Festival probíhal v šesti velkoprostorových stanech. V každém stanu byl zajištěn celodenní zábavný program. Vstup na festival byl zdarma a jednotným platidlem byl 1 Tolar, Rád bych koupil byt 1+1 až 3+1 v Praze, v osobním či družstevním vlastnictví. Rychlá platba, na stavu bytu nezáleží. Za vaše nabídky předem děkuji. Tel.: Pro zaměstnance bank a pojištoven sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po celé Praze, i nezařízené. Telefon: Vyměníme cihlový 2+1 OV v Letňanech za větší, cihlový, tichý, v Letňanech, doplatek. Tel: Ihned odkoupím nebo oddlužím váš byt. Zavolejte a pomůžu i Vám. Seriozně a bez poplatků předem, úrok jako v bance. Přímý investor. Tel.: Pište na: kterým se platilo za jídlo i pití. Návštěvníci měli možnost ochutnat tradiční i méně známá česká piva. Olaf Deutsch, foto a autor článku PURTEX, s. r. o. Český výrobce matrací, Ústecká 103, Zdiby přijme: Před několika týdny započala rozsáhlá rekonstrukce domovské stanice Sboru dobrovolných hasičů v Toužimské ulici. V současné době jsou na obou budoucích budovách hasičské stanice hotové betonové základy, rozvod kanalizace a u jedné budovy již stavbaři započali výstavbu zděných konstrukcí. Olaf Deutsch, foto a autor článku Mistrovou na šicí dílnu pro šití potahů na matrace. Pracoviště: Klecany, Parkerova 617. Výhodou praxe v oboru, požadujeme zodpovědnost, PC. Nabízíme: 25 dní dovolené, obědy, klimatizované prostředí. Informace u p. Kořínka, tel.: , , Prodej značkových krmiv a klinických diet Ivy Prodáváme nejvíce realit na světě. Prodáváte nebo pronajímáte nemovitost? Váš realitní poradce tel. : Veterinární ordinace Letňany MVDr. Norbert Nemes v rámci zkvalitnění služeb všem majitelům zvířecích miláčků vám nabízí možnost využít následující služby: Označování zvířat mikročipy dle ISO normy a vystavování Pet passportů Preventivní medicína vakcinace, problematika vnitřních i zevních parazitóz, konzultace výživy Chirurgie RTG a ultrasonografické vyšetření Odběry krve a laboratorní vyšetření krve přímo v ordinaci Dermatologie-mikroskopické vyšetření kožních seškrabů Stomatologie zubní ultrazvuk V průběhu roku 2009 každý zákazník starší šedesáti let může zdarma využít jednorázové ošetření drápů u svého psa nebo kočky. Kontakt: Praha 9-Letňany, Šumperská 652 (za lékárnou), tel.:

8 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:58 PM Stránka 8 8 Letňanské listy červen 2009 Nově zrekonstruovaná restaurace V Ohybu Otevírací doba: po pá , so ne Velký výběr hotových jídel! Šipky, kulečník, jukebox nekuřácký salonek, letní zahrádka. Letňany-Toužimská 41 tel.: , tel./fax: ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE Kompletní rekonstrukce bytů, bytových jader a kuchyní. Elektroinstalační, zednické, obkladačské a instalatérské práce na klíč dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků Svoboda a Nejtek, s. r. o , , Pneuservis KCM Sleva pneu od 25 %, Sleva disků ocel a AL. 19 % Nejkvalitnější pneuservisní vybavení v okolí Nejpřesnější vyvažovačka v okolí Moto pneuservis, včetně vyvážení na vyvažovačce Kontrola a prodej brzdové kapaliny Plnění a desinfekce klimatizací Prodej brzdových desek a kotoučů, tlumičů pérování, ocelových disků Prodej a výměna kabinových (pylových, prachových) filtrů Prodej a montáž výfuků Prodej a opravy pneu všech značek, AL. disků Provozovna: Beranových 60, Praha-Letňany Tel.: , , Provozní doba: Po Pá hod., So + Ne po dohodě NON-STOP odtahová služba Tel.: Odtahová služba po Praze 1000 Kč bez DPH, cizina od 9 Kč/Km bez DPH. Žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu, garnýže, čalounění dveří, shrnovací dveře, silikonové těsnění, montáž nábytku Z. Petříček, tel.: , P O D L A H Y POKLÁDKA A PRODEJ PODLAHOVÝCH KRYTIN Pl. podlahy, parkety, koberce, PVC, linoleum J. Lipták, tel.: KADEŘNICTVÍ ŠÁRKA má pro vás slevu 10 % na měsíc červenec a srpen na modeláž nehtů a veškerou vlasovou úpravu. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU Tvrdého 643, Praha 9-Letňany Tel.: , Opravy chladniček a mrazniček v bytech. KAREL KREJČÍ Tel.: STĚHOVÁNÍ VYKLÍZENÍ, ČEŠTÍ PRACOVNÍCI. So Ne stejné ceny. Přistavení, odstavení + km po Praze zdarma. Tel.: Letňanské listy. Měsíčník (vychází 10 čísel ročně kromě měsíců červenec a srpen). Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany, IČO Registrace MK ČR E Redakční rada: Ing. Tomáš Raška, předseda, David Kolínský, Radek Čermák, Ing. Martin Halama, Olaf Deutsch. Redakce tel.: , Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. Příjem inzerce tel.: , , Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Číslo předáno do tisku Vydáváno v nakladatelské péči Siréna, spol. s r. o., Jihlavská 70, Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad výtisků. Toto číslo vyšlo Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ.

Letňanské listy INFORMACE. řidiče ohleduplnosti. a ukázky toho, v čem Letňany udělaly kroky k tomu, aby byly ještě příjemnějším

Letňanské listy INFORMACE. řidiče ohleduplnosti. a ukázky toho, v čem Letňany udělaly kroky k tomu, aby byly ještě příjemnějším 15 Ročník 10 Číslo Prosinec 2009 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Městská část se mění 2 INFORMACE Letňanští nesouhlasí se změnami autobusů INFORMACE KULTURA POZVÁNKY Nová Tupolevka učí V

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami 16 Ročník 08 Číslo Září 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Letňany získají další plochu pro relaxaci 2 ZPRAVODAJSTVÍ Víte, kdy a kam jít volit? KULTURA KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 5 KVĚTEN 2008 ZDARMA DOPRAVA... na téma metro Strana 3 ROZHOVOR... s poslancem Tomášem Kladívkem Strana 3 SPORT Zkušenosti se mají předávat

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 13 Číslo 2 ÚNOR 2007 ZDARMA INFORMACE Představujeme humanitní odbor str. 3 ŠKOLSTVÍ Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol str. 3 STALO SE Letňany

Více

Letňanské listy. Stavba obchodního komplexu pokračuje Baumax míří do Letňan

Letňanské listy. Stavba obchodního komplexu pokračuje Baumax míří do Letňan Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 2 ÚNOR 2008 ZDARMA PŘEDSTAVUJEME Odbor státní sociální podpory Strana 2 PRO A PROTI K otázkám nájemného Strana 3 INFORMACE Kam s odpady 2.

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi.

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. Květen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. TÉMA MĚSÍCE Oslavte s námi Den dětí na Staré Návsi str. 4-5 BEZPEČNOST V Letňanech se bude

Více

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Červen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Strana 24 www.letnany.cz Téma měsíce Česko se hýbe! A tančí i letňanští školáci Strany 4 5 ROZHOVOR O historii

Více

Letňanské listy. Letňanská kultura ožívá! Styl práce radnice naší městské části se změnil, Letošní 7. schůze rady naší městské části se

Letňanské listy. Letňanská kultura ožívá! Styl práce radnice naší městské části se změnil, Letošní 7. schůze rady naší městské části se Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 13 Číslo 5 KVĚTEN 2007 ZDARMA KULTURA Letňanská kultura ožívá strana 1 SPORT Letňany Lagoon strana 3 INFORMACE Bytová politika strana 3 NÁZORY Pro a

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves Říjen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Peter Nagy rozezpíval Starou Náves strany 24 25 TÉMA MĚSÍCE I na letošních hrách získali letňanští senioři medaile Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Drakiáda bude již

Více

V Letňanech se konal velký čertovský rej

V Letňanech se konal velký čertovský rej PRAHA LETŇANY Měsíčník městské části Praha18 Prosinec 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz V Letňanech se konal velký čertovský rej TÉMA MĚSÍCE Užijte si pohodový advent str. 4-5 KULTURA Letňanka hostila

Více

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé!

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! květen 2014 ročník 20 zdarma Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! Strany 4 5 www.letnany.cz Životní prostředí Rozkvétá vám vše pod rukama? Přihlaste se

Více

Letňanští senioři opět zlatí!

Letňanští senioři opět zlatí! Říjen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA Letňanští senioři opět zlatí! www.letnany.cz Pohár potěšil seniory i vedení radnice. Více se dočtete na str. 4 5 2 09 I 2012 INZERCE STŘEDISKO SLUŽEB A OBCHODU BAHOK Optika

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Dětské hřiště Vinice. Vážení spoluobčané, tento způsob léta zdá se mi poněkud neobvyklým,

Dětské hřiště Vinice. Vážení spoluobčané, tento způsob léta zdá se mi poněkud neobvyklým, Úprava bytu pro Dětský domov Domino V areálu 90. MŠ v Západní ulici č. 7 došlo ke kompletní rekonstrukci stávajícího bytu. Tento před opravou značně poškozený byt však svými rozměry odpovídal potřebám

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

KlíČ / periodický tisk územního samosprávného celku

KlíČ / periodický tisk územního samosprávného celku KlíČ / periodický tisk územního samosprávného celku Zveme všechny na 12. ročník festivalu TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 2015 Časopis klíč ročník xxiii / měsíčník městské Části praha 11 / 30. Června 2015 / zdarma

Více

DEVITKA POPELKA NA DEVÍTCE. 6. 7. července 2009 NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE 9 TÉMA MĚSÍCE: VĚČNÝ PROBLÉM - PARKOVÁNÍ

DEVITKA POPELKA NA DEVÍTCE. 6. 7. července 2009 NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE 9 TÉMA MĚSÍCE: VĚČNÝ PROBLÉM - PARKOVÁNÍ 1 titul:devitka 5/25/09 12:33 Page 1 ČERVEN 2009 TÉMA MĚSÍCE: VĚČNÝ PROBLÉM - PARKOVÁNÍ DEVITKA OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více