Letňanské listy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.letnany.cz Letňanské listy"

Transkript

1 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 1 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 15 Číslo 6 ČERVEN 2009 ZDARMA DOPRAVA Cyklisté mají zelenou Strana 1, 2 VÝSLEDKY VOLEB do Evropského parlamentu Strana 2 ČISTÉ LETŇANY Každý odpad má své místo Strana 3 VOLNÝ ČAS Dětská radost v Letňanech Strana 4 Milí čtenáři, v tomto čísle si budete moci přečíst o cyklogenerelu, tedy studii cyklistické dopravy, kterou zadala městská část v roce Je to jen první krok ve zpracování studie dopravy v Letňanech. Cílem samozřejmě není jen vytvořit v Letňanech lepší podmínky pro cyklisty, ale také zklidnit celé Letňany, aby byly příjemným prostředím pro všechny, ať už to jsou občané trpící nedostatkem parkování v různých částech Letňan nebo třeba ti, kteří budou jezdit přes Havraňák do čakovického gymnázia na kole, protože to pro ně bude Zvyšující se životní úroveň, potřeba pohodlí, zrychlující se životní styl apod. má za následek zvýšené nároky na přemisťování. V mnoha centrech měst můžeme sledovat, jak je kapacita tamějších ulic již na hranici funkčnosti tj. udržitelnosti. Typickým příkladem je severojižní magistrála a její okolí. Je to především kvůli skutečnosti, že pohyb i mezi velmi blízkými cíli se vzhledem k využití území odehrává neadekvátním způsobem. Často nás podmínky města nutí k použití auta například tam, kde nefunguje dobře veřejná doprava. Tím vzniká tzv. zbytná doprava a neustále se zvyšující nároky na kapacitu komunikací, parkování atd. V našich městech takto brzy nezbude žádný další prostor. Aby byl stav dopravy jako celku nadále udržitelný, je nezbytné vedle vhodných regulativních opatření hledat vedle veřejné dopravy i alternativy v podobě pěší a cyklistické dopravy. Právě poslední jmenovaná složka dopravy byla dosud v našich zeměpisných šířkách vnímána pouze jako druh sportovního vyžití. Podpora realizace infrastruktury pro cyklisty Tato podpora není živena vizemi někoho náhle nutit přesedlat na jiný prostředek, nebo někomu ubírat z prostoru na úkor jiného, ale v zásadě jde o vhodné a rozumné přerozdělení prostoru ulic resp. nabídnutí dalších možností pro pohyb městem i mimo něj. Pokračování na str. 2 po stavbě cyklostezky nejrychlejší a nejpříjemnější cesta. V letech bylo vyznačeno několik kilometrů cyklotras, na jaře 2009 byly instalováno nové stojany, které neničí výplety kol. Cílem opatření je taková organizace dopravy, která většině pomůže a omezí pouze ty, kdo nerespektují pravidla, například kamiony porušující zákazy vjezdu nebo závodníky na Tupolevce. A co dále najdete v novém čísle Letňanských listů? Při prvních dvou ročnících akce Letňany nejen dětem ukázalo počasí svou vlídnou tvář. Zato letos si vše vynahradilo a kromě sněhové vánice předvedlo snad vše, co může akce pod širým nebem pokazit. Zima, vítr a provazy deště bičovaly diváky a ohrožovaly techniku i účinkující na pódiu. Přes to všechno se dá říci, že se akce vydařila a kultuře se dařilo, i když byl svatý Petr proti. Setkání Letňany nejen dětem připomínáme ve fotoreportáži. Jako tradičně se Letňanské listy na dva měsíce odmlčí. Další číslo vyjde v září. Přejeme všem letňanským příjemně prožité léto spojené s odpočinkem a relaxací. Těšíme se na setkání po prázdninách. Tomáš Raška, předseda redakční rady Cyklistická doprava v Letňanech 1 1. Na obrázku vidíte vizualizaci možného zklidnění Tupolevovy ulice. Na ulici značně stoupá nehodovost, zejména kvůli nesmyslné šířce jízdních pruhů. Nejnebezpečnějšími jsou přechody pro chodce. Z tohoto důvodu usiluje městská část o zklidnění této ulice, aby se z ní stala klidná městská třída, která už nebude atraktivní pro řidiče, kteří chtějí Letňany jen rychle projet. Na prvním místě jde o bezpečnost přechodů pro chodce, pak byla věnována pozornost vyhrazeným pruhům pro autobusy všude, kde je to zapotřebí a část mezi zastávkami Dobratická ZKLIDNĚNÍ TUPOLEVOVY ULICE a Fryčovická má být zklidněna cyklistickými pruhy. V tomto případě není účelem jen pohodlí pro cyklisty, ale také možnost objet případnou dopravní nehodu. 2. Na ilustraci je patrno, jak by mohla vypadat Tupolevova ulice, pokud se zde podaří prosadit výsadbu aleje platanů javorolistých a zimolezu obecného. Stromy sníží hluk a prašnost a postupem času se z nich stane zelený tunel, který celou ulici obklopí. Platan je strom, který se hodí do městské výsadby a můžeme ho vidět například na pražské Koněvově ulici. 2 NÁZOR STAROSTY Okurková sezóna Tak, jak nám pomalu budou dozrávat okurky, bude v Letňanech čas prázdninový naplněn realizací řady projektů. V době letních prázdnin budou zahájeny opravy obecních panelových domů, začnou se stavět dvě velká sportoviště na stávajících hřištích ZŠ Fryčovická a ZŠ Tupolevova a také se započne s přestavbou mateřské školky Malkovského. Objekt mateřské školy v ulici Malkovského bude postupně rekonstruován včetně přilehlé zahrady tak, aby v září mohlo nastoupit 70 dětí. Zahájení rekonstrukce bylo bohužel hned zpočátku opožděno. Problém nastal při složitých jednáních se stávajícím nájemníkem jediného bytu v tomto objektu, který se rozhodl zůstat a riskovat útrapy při rekonstrukčních pracích, ačkoliv mu byl městskou částí náhradou nabízen nájemní byt. Všichni pevně věříme ve zdárný průběh celé akce a vy, kteří bydlíte v blízkém okolí, to budete moci sledovat. V současné době se dokončuje stavební řízení na stavbu in-line dráhy a cyklostezky v území letňanského lesoparku, kdy by na podzim 2009 měla vyrůst 1,2 km dlouhá cesta spojující Letňany a Kbely a zároveň in-line okruh uvnitř lesoparku, a to vše v šíři 3,5 m v délce 2 km. Během prázdnin by se měl rovněž dokončit projekt výstavby veřejných parkovišť okolo domu v Rýmařovské ulici a u zastávky autobusů na Tupolevově ulici. Dojde zde k úpravě povrchů chodníků a vznik přibližně 52 parkovacích míst. Přeji vám, aby vám okurky úspěšně dozrály k vaší radosti a vy, kteří je nemáte rádi, si alespoň prázdninově odpočiňte. Ivan Kabický, starosta VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18 Informace o činnosti Rady MČ Praha 18 Během uvedeného období RMČ na svých zasedáních projednávala celkem 235 usnesení, z nichž 41 předložila k projednání ZMČ. Přehled počtu projednávaných usnesení dle předkladatelů: za období Jméno Celkem předkladů Halama Martin, Ing. 4 Ježková Věra PaedDr. 6 Kabický Ivan, Mgr. 56 Kolínský David 40 Korch Štěpán 64 Lněnička Ondřej, Mgr. 1 Tomášek Stanislav, Ing. 52 Gerhard Vladislav, Ing. tajemník 12 celkem 235 Ukazatele rychlosti Rada schválila umístění ukazatelů rychlosti radarů v Letňanech. Běžný řidič v konfrontaci se svým přestupkem překročením povolené rychlosti podvědomě zpomalí. Radary budou obsahovat statistický modul, který bude zaznamenávat přestupky. Umístění tzv. radarů se osvědčilo na území MČ Prahy 19 a v Lovosické ulici v Letňanech. Instalaci dalšího radaru u ZŠ Tupolevova přislíbil Odbor dopravy MHMP v rámci posilování bezpečnosti v pražské dopravě. Likvidace ekologických škod V areálech bývalého Letova, Avie a ZPA zůstaly z minulých desetiletích ekologické škody. Jde zejména o znečištění spodní vody, které se přeneslo dále do povodí Červenomlýnského potoka. Městská část má v úmyslu podat žádost o podporu z evropských fondů na vyčištění oblasti. V první řadě je třeba zpracovat analýzu rizik a projektovou žádost. Všechno se děje ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí. Analýza rizik bude zahrnovat podrobný průzkum vymezeného území, ověření zdrojů znečištění a jejich původců (kteří již pravděpodobně neexistují), zmapování a ohraničení ohnisek kontaminace a rozsahu jejího šíření, a dále bude obsahovat návrh nutných nápravných opatření, včetně návrhu cílových parametrů sanace. Mateřinka Malkovského Pokračují práce na zprovoznění mateřské školky v ulici Malkovského. Městská část se totiž dlouhodobě potýká s nedostatkem volných míst v mateřských školách. Největším problémem je umístění tříletých dětí, které přijímá pouze jedno předškolní zařízení. David Kolínský, zástupce starosty VEŘEJNÉ TOALETY V LETŇANECH Vážení a milí spoluobčané, v minulém čísle jste byli vyzváni k vyjádření, zda mají být v Letňanech veřejná WC. Anketa dopadla tak, že přesně 50 % občanů veřejná WC nechce, protože se obávají nedodržování hygienických norem a znečišťování WC bezdomovci a opilci. Ti, kteří si je přejí, se z velké části shodují na dvou místech v Letňanech, kde by měly být toalety umístěny, a to v parku na Staré Návsi a v nově otevřeném areálu Chlebovická. Na základě výsledků ankety proto budeme realizovat kompromisní variantu, a to umístěním jediného veřejného WC v areálu Chlebovická. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se ankety zúčastnili. Ivan Kabický

2 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 2 2 Letňanské listy červen 2009 Cyklistická doprava v Letňanech Pokračování ze str. 1 Již dnes se dá potkat mnoho uživatelů (např. na podolské stezce ve směru do centra), se kterými by se člověk nejspíš setkal někde v Nizozemí a ne v necyklistickém městě jako je Praha. Po pražských nábřežích se již dnes prohánějí dámy v sukních, pánové v saku, na městských nenáročných jízdních kolech. Z necyklistického města se najednou stává město cyklistům přívětivější. Jak lze již dlouhodobě sledovat u našich západních sousedů, jízdní kolo se dá využít nejen o víkendu, ale také přes týden, pro cesty do práce, do školy, za kulturou či sportem, na nákupy apod. Cyklisté jsou v současné Evropě již plnohodnotnou součástí dopravy ve městech i jinde. Nejde ani tak o kopcovitý terén nebo počasí, ale o přístup, tedy o to, jaká bude nabídka pro jednotlivé druhy dopravy. Stejně jako rozšíření počtu silnic a dálnic vede k dalšímu nárůstu motorismu, podobně nové cyklostezky a pruhy na silnicích vedou k většímu užívání jízdních kol. Vidíme to nejen na ulici Beranových, ale i na frekventované cyklotrase A44 přes letiště do Kbel. Cyklistické pásy byly v komunikaci Letňanská již kolem roku (zdroj Potenciál cyklistické dopravy Výše popsaný logický vývoj a trend má snahu zachytit i letňanská radnice, a to zadáním zpracování studie cyklistické dopravy. Ta má obecně hledat odpovědi na většinu otázek, jak je to s využitím jízdního kola v daném území. Jedním z cílů studie cyklistické dopravy v Praze 18 je vyvrátit některé mýty a předsudky. Dále pak zjistit řešení bezpečných a pohodlných cest, kterých se nebudou zdráhat využít i rodiče s dětmi (například při ranní cestě do školy) nebo i jiní dosud méně zdatní cyklisté, kteří se dnes především bojí provozu automobilů, a proto kolo využijí pouze o víkendu nebo odpoledne k vysportování. Průzkum z roku 2004, který provedl Ústav dopravního inženýrství Praha, hovoří až o 20 % potencionálních uživatelů jízdního kola, kteří by kolo použili, avšak protože není dostatek stezek, stojanů apod., bojí se na kole do ulic vyjet. Studie cyklistické dopravy Městská část Praha 18 si v roce 2008 objednala vypracování studie cyklistické infrastruktury. Za vzor jí sloužil pokrok v cyklistické dopravě na Praze 11 (Jižní Město). Pro zpracování byla oslovena firma DIPRO, s. r. o., Studii vedl ing. Květoslav Syrový a spolupracoval s ing. arch. Tomášem Cachem. Studie řešení cyklistické dopravy pro území MČ Prahy 18-Letňany určuje potřeby pro cyklistickou dopravu, a to jak v rámci vlastní MČ, tak ve vazbách na okolní území a regiony, především na celopražskou síť cyklo - tras. Studie pracuje jak se stavem současným, tak s výhledem i dalším rozvojem MČ. Dalším z hlavních cílů je poskytnout v dopravě ekologickou alternativu. Náplní studie je zpracovat ideové řešení pohybu cyklistů na území Letňan, včetně přístupů k důležitým a navštěvovaným objektům v rámci MČ jako jsou např. budova úřadu, pošty, školy, kulturní, zdravotnická a sportovní zařízení a další objekty související s občanskou vybaveností a dalších propojení zdrojových a cílových oblastí. Součástí je i návrh rozmístění stojanů pro parkování kol, včetně dalších prvků cyklistické infrastruktury jako jsou odpočívadla a infopanely s mapami. Studie se tedy ve svém výsledku zabývá jak dopravní, tak rekreační cyklistikou a jejich vzájemným přesahem. Pro vznik logické a kvalitní koncepce cyklistické dopravy je nutné vytvořit základní kostru systému a jeho podpůrných prostředků. K tomu má sloužit studie, někdy nazývaná generel cyklistické infrastruktury. Systém cyklotras hl. m. Prahy má zajišťovat napojení jednotlivých městských částí mezi sebou. Naopak místní systém, na úrovni každé městské části, má zajistit plošné napojení obytných celků na tento páteřní systém a vlastní obsluhu území (stejně jako je tomu i pro automobilový nebo pěší provoz). Páteřní systém kombinuje dopravní i turistickou funkci, takže se budují v zásadě značené trasy, jejichž součástí jsou podle možností a potřeby také oddělené chodníkové stezky či pruhy na silnicích. V místním systému se pak jedná především o plošné zajištění průjezdu územím, tedy úpravy, usnadňující cyklistům prostupnost území všemi směry (úpravy dopravních režimů, zavádění zón s omezením dopravy, pro cyklisty zobousměrňování komunikací apod.) tj. zvýšení bezpečnosti a přehlednosti prostoru pro všechny složky dopravy. Finální výstup studie, byl dokončen v roce Navazující jednání, která proběhnou během léta 2009, upřesní výčet akcí s finální propočtovou bilancí nákladů, na jejichž základě bude možné hned začít tyto akce připravovat, ať už to bude ve spolupráci s MHMP (mj. finanční podpora) nebo nezávisle. Ing. Květoslav Syrový DIPRO, s.r.o. Sekce bezmotorové dopravy a dopravního zklidňování Člen Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu Vnitroblok Chlebovická V současné době probíhá zkušební provoz nového sportovně oddychového parku ve vnitrobloku Chlebovická. Až bude areál magistrátem předán naší městské části, bude plně sloužit našim dětem i jejich rodičům. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ METRA DO LETŇAN Prázdniny jsou vždy ve znamení omezení provozu MHD. Stejně tomu bude i letos, kdy v důsledku pásmového provozu dojde k tomu, že v sedle pracovních dnů (cca od 9.30 do 13.00) bude interval přijíždějících a odjíždějících souprav metra ve stanici Letňany celých 10 minut. Vlaky budou do Letňan přijíždět vždy po 10 minutách od 9.59 do 12.59, odjíždět budou ve stejném intervalu od 9.23 do Návazná autobusová doprava do Letňan do oblasti Tupolevovy ulice by měla být, oproti běžnému stavu, pouze mírně omezena. Složitější to bude s dopravou ze starých Letňan, kde budou na přestup z autobusů na metro pouhé 3 minuty. Jakékoli zpoždění autobusu bude tedy znamenat buď sprint na nástupiště, nebo dlouhé čekání na další spoj. Opačným směrem, tedy od metra do starých Letňan, bude na přestup 6 minut, což je dostačující. -tr- Martin Halama, komise sportu a volného času a Olaf Deutsch, komise kultury a spol. org. foto a autor článku Dětské hřiště na Novém Proseku VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V LETŇANECH Ve dnech 6. a se konaly volby do Evropského parlamentu. Volební místnosti navštívilo a platné hlasy odevzdalo celkem voličů, tedy 30,86 % oprávněných. Vítězem ve volebním obvodě Praha 18 se stala ODS, která získala hlasy 38,81 % voličů, což je výrazně nad celorepublikovým výsledkem, ale mírně pod drtivým úspěchem v tradičně pravicové Praze, kde dalo svou důvěru této straně přes 40 % voličů. S obrovským odstupem za ODS a získanými 18,5 % hlasů získala druhé místo ČSSD, v Praze i Letňanech dosahující výsledku horšího, než je celorepublikový průměr. -trzdroj: údaje v procentech získaných hlasů Třetí nejsilnější stranou v Letňanech byla KSČM, jíž dalo důvěru necelých 11 % voličů, tedy opět méně, než strana dosáhla v celorepublikovém měřítku. KDU-ČSL, jejíž tradiční baštou jsou moravské kraje, volilo v Letňanech pouze 3,07 % voličů. Zajímavostí voleb je, že i v Letňanech dostal z kandidátů ODS nejvíce preferenčních hlasů bývalý hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský, těsně následovaný europoslancem Janem Zahradilem. Výrazná kampaň zastupitelky Prahy 5 Andrey Češkové přinesla této kandidátce 3. místo v počtu preferenčních hlasů od letňanských voličů. Sfirmou Skanska se podařilo vyjednat koupi pozemku, na kterém bude postaveno dětské hřiště. Již dříve byla vedena jednání s majitelem sousedního pozemku SK Prosek. Zastupitelstvo 28. května smlouvu o koupi schválilo a vyčlenilo na hřiště 900 tisíc korun. 3. června byla podepsána smlouva o zakoupení herních prvků dánského výrobce KOMPAN. Předpokládáme, že atrakce budou instalovány koncem července. Hřiště bude oploceno a bude obsahovat i pískoviště. Následně budou vybudovány přístupové cestičky, takže se dá očekávat, že hřiště bude v provozu v srpnu Věříme, že děti z nového prostoru budou mít radost! Z materiálů ÚMČ připravila redakce

3 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 3 červen 2009 Letňanské listy 3 OTÁZKY A ODPOVĚDI Na internetových stánkách MČ Prahy 18 můžete podat v sekci Otázky a odpovědi své dotazy na problémy, které vás pálí. I v tomto měsíci přinášíme výňatek dotazů. Plechová stavba v ulici Toužimská Pavel Dobrý den, prosím, kdy se odstraní nevzhledná plechová budova v ulici Toužimská směrem na Kbely? Předmětný pozemek není ve vlastnictví MČ Praha 18. Současným vlastníkem je společnost SIT PRAGUE a.s., Ovocný trh 572/11, Praha 1. MČ Praha 18 měla pozemek v pronájmu do K tomuto datu byl oboustrannou dohodou nájemní vztah ukončen s tím, že do dvou měsíců bude pozemek vyklizen. Současně bylo dohodnuto, že nájemce na pozemku ponechá montovanou halu a pronajimatel zajistí, dle svých časových a finančních možností, její demontáž a likvidaci. Do doby likvidace je pronajimatel oprávněn s halou bezplatně disponovat. Po ukončení nájmu byl pozemek s halou kompletně vyčištěn a připraven k předání pronajimateli. Pro ilustraci uvádím, že bylo odvezeno cca 18 velkokapacitních kontejnerů různého odpadu. Pronajimatel byl několikrát telefonicky a následně i písemně vyzván k převzetí předmětu nájmu. Protože pronajimatel na žádnou z výzev nereagoval, byl na společnost SIT PRAGUE, a. s., zaslán dopis s konstatováním, že vzhledem k marným pokusům o předání pozemku považujeme den doručení zmíněného dopisu za den předání a od tohoto data nezodpovídáme za jeho stav ani údržbu. Tento dopis zůstal opět bez odezvy. Dopis byl pronajímatelem řádně převzat (doručenka) a tak se lze domnívat, že byl vzat bez výhrad na vědomí. Ing. Vladislav Gerhard Komise dopravy a ochrany životního prostředí provedla 8. června místní šetření v oblasti kolem Toužimské ulice a zjistila, že majitel zatím halu znovu uklidil a zabezpečil proti novým skládkám. Stejně tak už byla odvezena skládka poblíž plotu Leteckých opraven. Zůstal zde jen starý gauč a několik pneumatik. Radek Čermák Psí hřiště Lucie Dobrý den, měla bych dotaz ohledně psího hřiště, o kterém jsem se dočetla v deníku Metro, že by se v Letňanech mělo nacházet nově spolu s novým dětským hřištěm. A tak by mě zajímalo, zda tomu tak opravdu je a kde ho najdu? Díky za odpověď. V původní projektové dokumentaci se s touto alternativou počítalo, ale k realizaci nedošlo. Do tisku se tato zpráva dostala proto, že autor vycházel právě z projektové dokumentace a ne z reálné skutečnosti. Ing. Vladislav Gerhard Nonstop herna u školy v Třinecké Stanislav Vejvoda Má obec nějaké pravomoce se postavit ministerstvu financí, které hernu povolilo??? Přijde mi to nechutné, provozovat hernu naproti škole... Lidský rozum mi říká, že taková herna ke škole prostě nepatří. Díky za odpověď. V podstatě ne. O provozování heren vyšla celopražská obecní vyhláška, kde jsou přesně stanovena kritéria, uveden seznam povolených heren i doba otevření. Povolení Multilotta je jedním ze způsobů, jak tuto vyhlášku obejít. Městská část má určité možnosti, ale z pochopitelných důvodů je zde nebudu uvádět. Ing. Vladislav Gerhard Dobrovolní hasiči Stanislav Havel Dobrý den vážení, rád bych se vás zeptal zda a jakým způsobem je možné se stát dobrovolným hasičem v naší městské části. Děkuji za odpověď a posílám velké poděkování za svou rodinu za to, jak to v Letňanech vedete. Jsem moc spokojený a držím vám palce, aby se vám dařilo i nadále! S pozdravem Stanislav Havel. Veškeré kontakty najdete na webových stránkách hasičů: Ing. Vladislav Gerhard (redakčně upraveno) Udržujme čistotu a pořádek na veřejném prostranství, ne jen na svém pozemku! Přáním každého spořádaného občana je bydlet a žít v čistém a zdravém životním prostředí. Ve velkých městech však nežijí jen pořádkumilovní lidé, kteří se zalíbením spočinou okem na upraveném trávníku či čerstvě zameteném chodníku. Bohužel díky těmto lidem, lhostejným ke svému okolí, jsme nuceni denně řešit nepořádek v okolí sídlišť, kontejnerových stání, autobusových zastávek či v zeleni. Jeho úklid však vyžaduje čas a především nemalé finanční prostředky! Veřejná prostranství slouží nám všem, a tudíž my všichni jsme zodpovědní za své chování a činy, které mají vliv na jejich čistotu. Přitom stačí jen docela málo k udržení pořádku v našem okolí! Stačí jen odkládat věci na k tomu určená místa: Odnášet obaly od potravin, uhasené nedopalky od cigaret do odpadkových košů či nádob na směsný odpad nikoliv do trávy, kolem níž procházíme. Odevzdávat nepoužité léky v lékárnách a nevyhazovat je spolu se směsným komunálním odpadem do popelnic. Odkládat sešlapané plastové lahve, papír, nápojové kartony či sklo do nádob na tříděný odpad nikoliv do příkopu podél komunikace či na chodník, po kterém denně chodíme. Odvážet velkoobjemový odpad (nábytek, elektrospotřebiče, koberce ) a nebezpečný odpad (baterie, akumulátory, zářivky, barvy, laky, ředidla ) do sběrného dvora či odevzdávat při mobilních svozech na patřičném místě a neodkládat ho v blízkosti nádob na směsný a tříděný odpad anebo na trávník, kam v žádném případě nepatří! Sběrné dvory se nachází sice dále než tyto kontejnery, ale pro čistotu a pořádek ve svém okolí se vyplatí delší cestu podniknout! Přispějte také ke zlepšení čistoty a pořádku na veřejném prostranství svým ohleduplným chováním, sledováním svého okolí a upozorňováním na vzniklé hromady biologického či nebiologického odpadu, černé skládky či zanedbané pozemky (vysoká tráva, plevel, neudržované dřeviny) přímo vlastníky pozemků nebo příslušný městský úřad. Kontrola údržby pozemků v Letňanech Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 18 (dále jen ODŽP ÚMČ P18) pravidelně provádí kontroly údržby pozemků na katastrálním území Letňany. Dále přijímá podněty a stížnosti od občanů, které zaeviduje a prošetří. Na zjištěné nedostatky v údržbě pozemků upozorní vlastníky a vyzve je ke zjednání nápravy. ODŽP ÚMČ P18 vyřizuje Vaše dotazy, podněty, stížnosti a žádosti, které se dotýkají oblasti ochrany ovzduší, ochrany zvířat proti týrání, oblasti zeleně (veřejné i soukromé), čistoty a úklidu veřejných ploch a komunikací, svozu odpadu a dalších témat oblasti odpadového hospodářství. Na území Letňan nejčastěji řešíme hromadící se biologický i nebiologický odpad v zeleni, blízkosti popelnic a autobusových zastávek. Permanentně se také zabýváme pozemky zarostlými vysokou travou. Jen za první čtvrtletí tohoto roku (2009) řešil ODŽP ÚMČ P18 desítky stížností týkající se nepořádku na veřejně přístupných plochách. Mezi nejproblémovější oblasti naší městské části z hlediska čistoty a pořádku patří pozemky ve vnitrobloku Malkovského, ulice Tupolevova a Fryčovická. Nejbližší sběrné dvory hl. m. Prahy Voctářova ulice, Praha 8, tel.: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, tel.: Chvalkovická 3, Praha 9-Horní Počernice, tel.: Provozní doba všech sběrných dvorů: Pondělí Pátek: (v zimním období ) Sobota Pokud nemáte možnost vlastního odvozu odpadu do sběrného dvora, je možnost si na výše uvedených telefonních číslech za úplatu odvoz samostatně objednat. Jana Pandadisová, vedoucí oddělení životního prostředí Oznámení občanům využívání velkoobjemových kontejnerů Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů 07 12/2009 poř. č. Stanoviště Termíny přistavení kontejnerů červenec srpen září říjen listopad prosinec 1 Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická a Běloveská x 7 x 9 x 4 3b Žamberská 10 x 4 x 6 x 4 Opočenská Místecká x Jablůnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská 24 x 18 x 20 x 9 Terezínská x 21 x 23 x Fryčovická u školy Tvrdého x Rychnovská x kontejner není přistaven ZAVÁŽENÍ: pátek od hod. ODVOZ: sobota bez výměn V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnatelnostech v přistavování kontejnerů se lze obrátit na ÚMČ Praha 18, odbor hospodářské správy a investic tel. č p. Fialka. Martin Hrádek, ved.ohsi ÚMČ Praha 18 Ing. Jana Káparová, ved. odb. ODŽP ÚMČ Praha 18 Z HISTORIE LETŇAN O letňanských letadlech XXI Vpředcházejících dvou pokračováních jsme se seznámili s úvodními informacemi, které vedly ke vzniku dnešního VZLÚ. Vraťme se, ale k letadlům vyrobeným v katastru naší obce. Avii jsme opustili u druhého provedení stíhačky B-534, tedy v době, kdy v Letově vznikl dvouplošník Š-328. Jednalo se o univerzální letoun, který mohl být používán jako pozorovací, bombardovací či dokonce jako noční stíhací stroj. Poměrně velké série představovaly ve druhé polovině třicátých let 20. století značnou bojovou sílu, leč sílu pomyslnou. Při porovnání s letouny rýsujícího se nepřítele, nacistického Š-328 československého vojenského letectva. Německa, měl mnoho slabin. Byl pomalý (jeho maximální rychlost nepřesahovala 280 km/h), postrádal pancéřování prostoru posádky, v důsledku čehož nebyl odolný ani proti pěchotním zbraním. S tímto strojem se také dostáváme do údobí Mnichova a druhé světové války. V roce 1939 šmolíky krátkodobě do svého stavu zařadila Luftwaffe, během války pak sloužily v bulharském letectvu a v letectvu Slovenského státu. Proti nepříteli, kvůli kterému vlastně Š-328 vznikly, se ale dostaly až v době Slovenského národního povstání. Pro Letňanské listy píše Václav Šorel

4 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 4 4 Letňanské listy červen 2009 Dětské radování v Letňanech Malé roztleskávačky ze skupiny Sandra zahřívaly pohybem sebe i diváky. Country skupina Watseka obrací počasí. Loni po jejím vystoupení přišla bouře, letos se naopak poprvé vyjasnilo. Duo Vanda a Standa zvládlo nelehký úkol rozhýbat na začátku ztuhlé publikum skvěle. Možná jednou někdo z nich stane na pódiu velké koncertní síně. Pěvecký dorost ze sdružení Broučci, Kamarádi a Camerata. Jaroslav Suchánek byl jako vždy pohotovým a vtipným moderátorem celé akce. Právě zpovídá pohádkové postavy z Kazimírky. Výtvarné fantazie ve stanu klubu Slunečnice. Uměl ten kocour v botách mluvit nebo ne? Ideálním nápojem pro letošní Letňany nejen dětem byl grog (samozřejmě pouze pro dospělé!). Paragraf 219 začal své vystoupení skladbou Varovná. I nezasvěcení diváci brzy pochopili proč. Co všechno se dá vyrobit ze skla? Cokoliv, dokázal mistr sklář. Co se dá čekat od hudební skupiny s názvem Panelákoví fotři? Pouze nečekané. Hudba Praha (dříve Jasná páka) nabíjí diváky energií už 28 let. Nestárnoucí frontman skupiny Natural Petr Kadlček na to rozhodně stále má. Kluci i holky se mohli pod vedením zkušených šermířů vžít do role mušketýra. Když se skloubí stoprocentní profesionalita a charisma, vznikne zlatý hřeb celé akce. Michal Nesvadba. Tomáš Raška, autor textu Olaf Deutsch, autor foto, další fotky najdete na

5 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 5 červen 2009 Letňanské listy 5 JUBILANTI OSLAVILI květen let Švandová Marta 80 let Švecová Marta Farská Jaroslava Louda Ladislav Vacek Antonín 75 let Šindelářová Květuše Vokál Miroslav Jiránek Bedřich Kohoutová Evžena Přejeme jubilantům vše nejlepší. SVATBA Dne uzavřeli na radnici MČ Praha 18 manželství pan Stanislav Vintr a slečna Petra Steinerová. Blahopřejeme! Slunečnice vyrostla do výšky a krásy Když jsme začaly před 4 lety pořádat výtvarné kursy pro děti, netušily jsme, jak velká a silná květina z naší Slunečnice vyroste. S končícím školním rokem můžeme zase nejen bilancovat, ale také plánovat budoucnost, abychom i nadále nabízely letňanským dětem i dospělým zábavu, poučení i odpočinek. Postupem času se naše aktivity rozšířily nejen na výtvarné dílny. V naší klubovně se můžete naučit například základům masáží malých dětí, které vytvářejí silné pouto mezi matkou a dítětem. V období letních prázdnin můžete zdokonalit svou angličtinu a od září pro vás všechny opět naplno rozjedeme kompletní program pro všechny věkové kategorie. Chtěly bychom poděkovat Městské části Praha 18 za trvalou podporu, bez níž by to všechno bylo mnohem složitější. Vážíme si také práce našich spolupracovnic a lektorek, které zajímavou formou učí děti i dospělé tradičním i neobvyklým výtvarným technikám. Ale v neposlední řadě děkujeme všem, kteří k nám do Slunečnice chodí a naplňují tak smysl její existence. Váš stále rostoucí zájem nás upřímně těší. Zápis do nových kursů se uskuteční ve druhé polovině září. Sledujte naše webové stránky - nice.cz, kde naleznete všechny potřebné informace. Přejeme Vám krásné prožití léta a od nového školního roku se na vás všechny opět těšíme. Markéta Rašková, Jana Čehylová a Monika Kajínková, klub Slunečnice KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ LETŇANY OS ČČK Praha 9 pořádá dne zájezd KRÁLOVÉ HRADECKO Odjezd v 8.00 hod. od Úřadu Městské části, Praha 9-Letňany, ul. Bechyňská 639 Návrat cca hod. k Úřadu Městské části Praha 9-Letňany, ul. Bechyňská 639 Trasa a program: HRÁDEK U NECHANIC: romantický zámek z poloviny 19. století CHLUM: bojiště z roku 1866 HRADEC KRÁLOVÉ: prohlídka města, soutok, katedrála sv. Ducha, historické náměstí, volný program Se zájezdem pojede průvodce. Cena zájezdu cca. 200 Kč. Zájemci o výlet se mohou přihlásit od u paní Herzingerové tel.: , mobil: a od i osobně každou středu od hod. do hod. v DPS Malkovského 603 u paní Šnáblové SEZNAM POŘÁDANÝCH AKCÍ KAZIMÍRKA Info: pí Kubištová, tel.: Příměstský tábor v Praze je určen pro děti 5 13 let, které na konci letních prázdnin jsou již v Praze. Pro děti je zajištěn přes den program a v noci spí normálně doma. Kontakt na organizátora: tel.: , Letní chatové tábory, červenec 2009 Letní tábory pro děti ve věku 5 15 let. Táborem bude provázet celotáborová hra Madagaskar. Děti se mohou těšit na volbu Miss, XFactor, Olympiádu, táboráky, diskotéky, oddílové hry, koupání, kroužky aerobiku, sportu, zálesáctví a výtvarných činností. Ubytování v chatkách, strava 5x denně, pitný režim, stálí vedoucí, zdravotnický dohled, odjezd autobusy z Prahy. Termíny a místo konání: 1. turnus RS Pařez 2. turnus RZ Lažánky Od září se bude opět otevírat kroužek aerobiku pro dívky 6 15 let Cvičit se bude opět v malé tělocvičně ZŠ Fryčovická, Fryčovická 462, Praha organizuje Kazimírka pro školáky Rozloučení s prázdninami aneb návštěva historické vesničky řemesel, Další informace na našich internetových stránkách www. kazimirka.cz Členové Kazimírky přejí všem dětem krásné prázdniny a budou se na vás těšit jak o prázdninách, tak v novém školním roce. SPORT AGENCY PRAHA KD Letňanka, zrcadlový sál druhé patro, ul. Rýmařovská, Praha 9- Letňany. Bližší informace u Mgr. Gabriely Doležalové, tel.: , Sport agency Praha organizuje v KD Letňanka nové zápisy do tanečního studia: 1) kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti ve věku 6 až 14 let 2) rytmika pro děti od 3 do 5 let 3) sportovní taneční klub 4) orientální tance a pilates pro ženy 5) kondiční cvičení pro muže 6) taneční kurzy pro dospělé 7) cvičení pro ženy 8) klub Lakys OJAI CLUB LETŇANY Občanské sdružení Kultura 18, Místecká 366, Praha 18-Letňany, Info: p. Pospíšil Tel.: , Celé léto bude v klubu probíhat výstava kreslených vtipů Zdeňka Hofmana ze života muzikantů Šílenosti z čeledi lidí KNIHOVNA MČ PRAHA 18 (1. patro objektu Šumperka) Mgr. Jana Babková, tel.: knihovna.letnany.cz Knihovna je v provozu ON-LINE katalog. Přístup do ON-LINE katalogu je umožněn přes webové stránky knihovny knihovna.letnany.cz (bez www). Prázdninový provoz Knihovny MČ Praha 18 najdete v samostatném článku v tomto čísle. CAMERATA PRAHA Info: Mgr. Veronika Dvořáčková-Žofáková Tel.: Od září budou každé úterý v budově ZŠ Fryčovická od hodin probíhat zápisy do dětského pěveckého sboru. Těšíme se na nové broučky a kamarády! DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KYTICE Informace na dvojka.cz/kytice Mgr. Helena Harčariková, tel.: se koná letní soustředění tanečníků soubor Kytice Přejeme dětem krásné prázdniny KLUB SLUNEČNICE, o. s. Třinecká 350, Praha 9-Letňany tel.: Po dobu prázdnin malujeme a uklízíme naše prostory. Všem dětem přejeme krásné prázdniny. TANEČNÍ SKUPINA SANDRA 96 ZŠ Tupolevova 525, Praha 9-Letňany, další informace u Petry Mandové, tel.: , Dne 10. září 2009 ve čtvrtek od hod. v ZŠ Tupolevova 525, Praha 9-Letňany pořádáme zápis děvčat ve věku od 4 20 let do naší taneční skupiny. Dívky se naučí hip-hop, moderní tanec, mažoretky, roztleskávačky, břišní tanec, kankán, latinskoamerické tance, standardní tance a aerobic. LETŇANSKÉ SPORTOVNÍ OSOBNOSTI LADISLAV KRATINA PEKINGSKÝ PARALYMPIONIK Prosincové zasedání Zastupitelstva naší městské části mělo vzácnou návštěvu. Zastupitelé a přítomní hosté z řad letňanských občanů potleskem přivítali bronzového medailistu z Pekingu, úspěšného českého paralympionika, pana Ladislava Kratinu. Požádal jsem sympatického sportovce o rozhovor, který vám nyní přinášíme. Představte se letňanským spoluobčanům Jmenuji se Ladislav Kratina, narodil jsem se roku 1975 a v Letňanech bydlím od svých 2 let. V létě roku 1989 jsem uklouzl po zpevněném břehu řeky a zlomil si obratle krční páteře. Vzhledem k tomu, že jsem měl též poškozenou míchu, jsem nyní vozíčkář tetraplegik. Přes deset let jsem pracoval v Centru Paraple, kde jsem pomáhal lidem po úrazu páteře a nyní pracuji pro o.s. Sportem proti bariérám Český Ráj. Mám manželku Květu a jedenáctiměsíčního syna Vojtu. Jakým sportům se věnujete? Na vrcholové úrovni jsem se věnoval pouze boccie (hra podobná petanque), rekreačně plavání a šachům. V rámci sportovních kurzů, které jsem pořádal, jsem si vyzkoušel také potápění, skákal jsem v tandemu padákem, sjížděli jsme řeku, jezdil jsem na koni... Jaký máte vztah k Letňanům? Co byste v Letňanech změnil (třeba i z pohledu vozíčkáře)? V Letňanech se mi žije velmi dobře. Díky rovinaté poloze, bezbariérovým nájezdům, vstřícnosti sociálních pracovnic i ostatních lidí z místního úřadu a především díky rodině: manželce a mamince, která též bydlí v Letňanech a velmi nám pomáhá. Nevím, co bych zlepšil, jsem zvyklý pracovat s tím, co je a přemýšlet o tom, co můžu přímo ovlivnit. Např. pokud mi někde chybí nájezd, najdu si jinou trasu a na to, že to někudy nešlo, zapomenu. V přeneseném smyslu to tak trochu platí na všechno. Jak se vám líbilo na paralympiádě v Pekingu? Jaký další zážitek kromě zisku bronzové medaile jste si přivezl? V Pekingu to bylo nádherné. Sportovci byli po většinu času uvolnění a slavnostně naladění, neboť každý to vnímal tak, že už to, že se na paralympiádu nominoval, je obrovský úspěch. My jsme měli štěstí, že jsme naše zápasy odehráli v první třetině celého pobytu, takže jsme měli spoustu času na výlety a oslavy. Vzhledem k tomu, že jsme získali medai li, jsme si to opravdu užívali. Byli jsme kromě jiného v Chrámu nebes, Zakázaném městě, na Velké čínské zdi,...všude byla přísná bezpečnostní opatření, ale k nám se všichni chovali skvěle vstřícně a slavnostně. Stále jsme slyšeli výkřiky v angličtině: Vítejte v Pekingu, mnoho lidí se s námi chtělo fotit, přímé přenosy paralympiády byly v autobusech, v metru nejen na zastávkách, ale i ve vagónech, na budovách,...zázemí ve vesničce bylo úžasné. Obrovský stan, kam se člověk mohl přijít kdykoliv najíst (klidně ve čtyři ráno), do cca 21 hodin tam byl výběr ze všech světových kuchyní více než 30 druhů teplých jídel, spousta ovoce a zeleniny, atd. K dispozici jsme měli posilovnu, saunu, 50m bazén, hernu. Vše bylo zadarmo a na něco jsme dostali žetony, které jsme si mohli kdykoliv doplnit. V samotném městě pro nás bylo velmi lacino, ale bohužel se muselo skoro všude smlouvat. Prodejci byli vybaveni kalkulačkami na kterých ukazovali cenu, člověk se musel vždy zhrozit, chytat za hlavu, odcházet a v konečném výsledku zaplatit desetinu původní ceny. Vzhledem k tomu, že i první nabídka byla z mého pohledu dobrá, moc mi to nešlo. Naštěstí můj asistent na to měl velký talent. Zahájení a zakončení bylo nádherné a já tam rozhodně neřešil, kolik to stálo peněz a jak tím strádá čínský lid. Čínský lid z nás měl radost a všude nás vítal. Nepohybovali jsme se jen v omezených prostorách mohli jsme jet a vstoupit kamkoliv. Mrzela mě atmosféra před odletem, kdy se mě kamarádi významně ptali, zda tam opravdu poletím, když... Čína nebyl můj výběr, čtyři roky jsem dřel pro to, abych se dostal na největší svátek sportu a skvěle jsem si to užil. Svýma, možná trochu zaslepenýma očima jsem viděl jen tu velkou slavnost a žádnou propagandu. Skvěle zorganizované a v dobrém slova smyslu pompézní. Jaké máte sportovní plány do budoucna? Sportovat letos budu už jen rekreačně a v dalších blízkých letech také. Po návratu jsem ještě vyhrál celou naší první ligu což bylo další moje velké přání. Tím jsem si splnil vše, čeho jsem chtěl ve sportu dosáhnout. Víte, nikdy jsem nebyl moc velký sportovec. Úsilí vynaložené k dosažení takovýchto cílů, a čas tím strávený, to pro mě vždy bylo malinko mrháním života. Já jsem si to chtěl jen vyzkoušet. Na co mám, co můžu dokázat, jaké to je. Tyhle odpovědi jsem dostal. Tak je to pro mne ukončená kapitola. Možná někdy budu mít pocit, že je to to nejlepší, co mohu dělat a pak se k tomu vrátím. Teď mám ale důležitější radosti i starosti. Lepší zábavu a důležitější povinnosti. Víte, poslední půlrok jsem trénoval každý týden 8 až 10 hodin. Závody byly skvělé, ale ten nezbytný trénink, to je hrozná řehole. Když k tomu člověk ještě pracuje, tak je to příliš velká oběť. Děkuji za rozhovor a do dalších let přeji spokojenost a radost z narozeného syna. Martin Halama, komise sportu a volného času

6 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 6 6 Letňanské listy červen 2009 Den bezpečí na ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC Ve čtvrtek 11. června se žáci a žákyně, včetně dětí z MŠ, mohli seznámit s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Na zahradu školy přijela hasičská auta, vozidla Policie ČR i Městské policie. Hasiči a policisté dětem umožnili všechno si vyzkoušet, prozkoumat. Kromě ukázek techniky a vybavení byla pro děti připravena přednáška s promítáním, na stanovišti Červeného kříže si děvčata a kluci vyzkoušeli první pomoc a dozvěděli se mnoho zajímavých a užitečných informací týkajících se prevence úrazů. Nadšeni byli všichni zúčastnění, bylo to dopoledne plné poučení KINOBUS film v pohybu V minulém čísle Letňanských listů jsme vás informovali o letním kině, které přijede za námi do Letňan a představí nám úspěšné české filmy. Promítání se bude konat na Staré návsi, začátky představeních budou vždy po setmění od hod a provozovatel kinobusu, DP hl. m. Prahy, zajišťuje v místě promítání deky a prodej občerstvení. Těšit se můžeme na níže uvedené filmy: 12. července 2009 Bobule 13. července 2009 Anglické jahody 14. července 2009 Sněženky a machři 15. července 2009 Sněženky a machři po 25 letech Vstup zdarma. Změna programu vyhrazena. Více na Jana Halamová, komise kultury a spol.org. i legrace. Moc děkujeme všem, kdo nám tyto zážitky připravili. Lenka Matoušková, ředitelka školy Taneční skupina Sandra 96 Byla založena v roce 1996 Petrou Mandovou, která je hlavní choreo - grafkou a uměleckou vedoucí taneční skupiny. Skupina se zabývá tanečními styly hip-hop, moderním tancem, břišním tancem, kankánem, latinskoamerickými tanci, standardními tanci. Dále děti trénují aerobic a umění mažoretek a roztleskávaček. Taneční skupina Sandra 96 se již od roku 1997 zúčastňuje každoročně tanečních vystoupení na nejrůznějších sportovních a společenských akcích. Tvrdá práce tanečníků se zúročuje ve skvělých výsledcích v různých kategoriích. O taneční skupinu Sandra 96 je stále velký zájem. Měli jsme možnost vidět ji i na akci naší městské části Letňany nejen dětem Z poskytnutých zdrojů Taneční skupiny Sandra 96 připravil Olaf Deutsch Proběhl Den zdraví na ZŠ Fryčovická V úterý proběhl za finanční podpory MČ Prahy 18 a ve spolupráci s Informačním centrem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství a pracovníky Regionálního pracoviště podpory zdraví Státního zdravotního ústavu Den zdraví. V průběhu dne byli žáci informováni o zásadách správné výživy a první pomoci při různých úrazech. Menší děti se podívaly ráno na zábavné hudební poučné vystoupení Přijede k nám návštěva v podání skupiny Vanda a Standa. Starší žáci se zúčastnili hry Jak se správně chránit před AIDS. Aby se žáci dopoledně nenudili, tak jim učitelský sbor zorganizoval sportovní hry na školním hřišti. Olaf Deutsch, foto a autor článku AeroExpo Europe 2009 Na letňanském výstavišti proběhl ve dnech letecký veletrh AeroExpo Europe Prague Návštěvníci měli možnost si prohlédnout nejnovější letouny od business jetů přes velmi lehká letadla, pístová letadla a vrtulníky až po kluzáky. Zajímavostí veletrhu byla zdařilá replika německého letounu z 2 světové války Meserschmit Bf-109. Olaf Deutsch, foto a autor článku Pohybové studio Sport agency Za úspěchy se skrývá tvrdá příprava: Týnec nad Sázavou 3. místo, Tábor 2. místo Ve dvou soutěžích dětských tanečních páru, které se konaly v květnu v Týnci nad Sázavou a v Táboře, se na předních příčkách umístil pár z tanečního studia Sport agency Tomáš Votava a Markéta Škorpilová. Dle informace ze studia tomuto páru chybí jen kousíček k dosažení nejvyšší taneční třídy v jejich kategorii. Moc gratulujeme. Redakce Letňanských listů POD LETŇANSKOU POKLIČKOU Zdravím, milí labužníci letňanští i přespolní. Počasí mělo být v letošním červnu nadprůměrně teplé, ale zatím to vypadá spíš na apríl. Dnes nám slavný francouzský gurmán, lékař a spisovatel Edouard de Pomiane ve svém Veselém umění kuchařském v kapitole Jak sestavit menu pro přátele radí: Pokud jde o zasmažené polévky, je jich čím dál tím méně. Nalévají se obyčejně předem na talíř a nejsou v podstatě stravou vydatnou. Podejte raději čistou hovězí polévku, která chutná každému a která vzbuzuje sekreci žaludečních šťáv jak říkají fyziologové a také ostatních šťáv pro zažívání důležitých. Myslím, že přípravu dobré hovězí polévky nemusím popisovat, ale pokud máme naše žaludeční šťávy už v pohotovosti, určitě je tentokrát potěšíme skvělými a naprosto netradičními řízky. Výlet parním vláčkem do železničního dálnověku V neděli 17. května jsme se s dětmi vydali do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Brzo ráno nás na pražském Masarykově nádraží čekal historický vlak tažen parní lokomotivou pojmenovanou Davídek. Dovezl nás do železničního muzea, kde nás již čekal místní průvodce, který začal děti postupně seznamovat se všemi exponáty v muzeu. Velice zajímavý byl elektronický řídící panel svítící světýlky různých barev. Dále jsme se seznámili s místními stařičkými lokomotivami, k čemu sloužily, jak se nazývaly a třeba i jejich příběh. Jednou z výjimečných lokomotiv byla lokomotiva Papoušek, která si své jméno vysloužila díky své ojedinělé modré barvě. Velkým zážitkem byla jistě také možnost vystoupat nahoru do strojovny funkční parní lokomotivy. V obrovském kotli hořel oheň, z měřáků unikala syčící pára, stačilo jen přiložit lopatkou uhlí, zahoukat a rozpohybovat mohutný kolos kupředu. Toto jsme už, ale nechali zkušeným strojvedoucím, kteří nás opět za charakteristického zvuku syčící lokomotivy zavezli zpět do Prahy. Lenka Kubištová, Kazimírka Tajemství letňanské studny, aneb řízky naruby Potřebné přísady: 4 vepřové kotlety bez kosti nebo 4 řízky vepřové či kuřecí 250 ml sladké smetany 1 cibule česnek nebo libovolné koření 8 plátků anglické slaniny sůl, pepř polohrubá mouka 1 vejce s trochou mléka Postup přípravy: Troubu zapneme na 180 stupňů. Maso naklepeme, osolíme, opepříme a potřeme česnekem nebo zvoleným kořením. Obalíme v mouce a vajíčku, rozšlehaném s trochou mléka. Řízky na pánvi osmažíme z obou stran do zlatova a vložíme na pekáč. Pokryjeme je nakrájenou cibulkou, plátky anglické slaniny a zalijeme šlehačkou. Pečeme v rozehřáté troubě asi 30 minut (dle výkonu trouby). Moc dobrou chuť a krásné prázdniny či dovolenou přeje Evita. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVNY MČ PRAHA 18 LETŇANSKÁ MIMINKA Kačenka Plšková Platný od pondělí do pondělí PO ÚT ST ČT Pá zavřeno Knihovna bude z důvodu nezbytné každoroční generální údržby knihovního fondu pro veřejnost uzavřena od úterý do pátku Jana Babková, knihovna Miminku přejeme radost do života a rodičům gratulujeme!

7 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 7 červen 2009 Letňanské listy 7 2. ročník Českého pivního festivalu Jak se rodí nová hasičská zbrojnice Vposledních květnových dnech proběhl poprvé na Výstavišti PVA v Letňanech 2. ročník Českého pivního festivalu. Festival probíhal v šesti velkoprostorových stanech. V každém stanu byl zajištěn celodenní zábavný program. Vstup na festival byl zdarma a jednotným platidlem byl 1 Tolar, Rád bych koupil byt 1+1 až 3+1 v Praze, v osobním či družstevním vlastnictví. Rychlá platba, na stavu bytu nezáleží. Za vaše nabídky předem děkuji. Tel.: Pro zaměstnance bank a pojištoven sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po celé Praze, i nezařízené. Telefon: Vyměníme cihlový 2+1 OV v Letňanech za větší, cihlový, tichý, v Letňanech, doplatek. Tel: Ihned odkoupím nebo oddlužím váš byt. Zavolejte a pomůžu i Vám. Seriozně a bez poplatků předem, úrok jako v bance. Přímý investor. Tel.: Pište na: kterým se platilo za jídlo i pití. Návštěvníci měli možnost ochutnat tradiční i méně známá česká piva. Olaf Deutsch, foto a autor článku PURTEX, s. r. o. Český výrobce matrací, Ústecká 103, Zdiby přijme: Před několika týdny započala rozsáhlá rekonstrukce domovské stanice Sboru dobrovolných hasičů v Toužimské ulici. V současné době jsou na obou budoucích budovách hasičské stanice hotové betonové základy, rozvod kanalizace a u jedné budovy již stavbaři započali výstavbu zděných konstrukcí. Olaf Deutsch, foto a autor článku Mistrovou na šicí dílnu pro šití potahů na matrace. Pracoviště: Klecany, Parkerova 617. Výhodou praxe v oboru, požadujeme zodpovědnost, PC. Nabízíme: 25 dní dovolené, obědy, klimatizované prostředí. Informace u p. Kořínka, tel.: , , Prodej značkových krmiv a klinických diet Ivy Prodáváme nejvíce realit na světě. Prodáváte nebo pronajímáte nemovitost? Váš realitní poradce tel. : Veterinární ordinace Letňany MVDr. Norbert Nemes v rámci zkvalitnění služeb všem majitelům zvířecích miláčků vám nabízí možnost využít následující služby: Označování zvířat mikročipy dle ISO normy a vystavování Pet passportů Preventivní medicína vakcinace, problematika vnitřních i zevních parazitóz, konzultace výživy Chirurgie RTG a ultrasonografické vyšetření Odběry krve a laboratorní vyšetření krve přímo v ordinaci Dermatologie-mikroskopické vyšetření kožních seškrabů Stomatologie zubní ultrazvuk V průběhu roku 2009 každý zákazník starší šedesáti let může zdarma využít jednorázové ošetření drápů u svého psa nebo kočky. Kontakt: Praha 9-Letňany, Šumperská 652 (za lékárnou), tel.:

8 Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:58 PM Stránka 8 8 Letňanské listy červen 2009 Nově zrekonstruovaná restaurace V Ohybu Otevírací doba: po pá , so ne Velký výběr hotových jídel! Šipky, kulečník, jukebox nekuřácký salonek, letní zahrádka. Letňany-Toužimská 41 tel.: , tel./fax: ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE Kompletní rekonstrukce bytů, bytových jader a kuchyní. Elektroinstalační, zednické, obkladačské a instalatérské práce na klíč dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků Svoboda a Nejtek, s. r. o , , Pneuservis KCM Sleva pneu od 25 %, Sleva disků ocel a AL. 19 % Nejkvalitnější pneuservisní vybavení v okolí Nejpřesnější vyvažovačka v okolí Moto pneuservis, včetně vyvážení na vyvažovačce Kontrola a prodej brzdové kapaliny Plnění a desinfekce klimatizací Prodej brzdových desek a kotoučů, tlumičů pérování, ocelových disků Prodej a výměna kabinových (pylových, prachových) filtrů Prodej a montáž výfuků Prodej a opravy pneu všech značek, AL. disků Provozovna: Beranových 60, Praha-Letňany Tel.: , , Provozní doba: Po Pá hod., So + Ne po dohodě NON-STOP odtahová služba Tel.: Odtahová služba po Praze 1000 Kč bez DPH, cizina od 9 Kč/Km bez DPH. Žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu, garnýže, čalounění dveří, shrnovací dveře, silikonové těsnění, montáž nábytku Z. Petříček, tel.: , P O D L A H Y POKLÁDKA A PRODEJ PODLAHOVÝCH KRYTIN Pl. podlahy, parkety, koberce, PVC, linoleum J. Lipták, tel.: KADEŘNICTVÍ ŠÁRKA má pro vás slevu 10 % na měsíc červenec a srpen na modeláž nehtů a veškerou vlasovou úpravu. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU Tvrdého 643, Praha 9-Letňany Tel.: , Opravy chladniček a mrazniček v bytech. KAREL KREJČÍ Tel.: STĚHOVÁNÍ VYKLÍZENÍ, ČEŠTÍ PRACOVNÍCI. So Ne stejné ceny. Přistavení, odstavení + km po Praze zdarma. Tel.: Letňanské listy. Měsíčník (vychází 10 čísel ročně kromě měsíců červenec a srpen). Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany, IČO Registrace MK ČR E Redakční rada: Ing. Tomáš Raška, předseda, David Kolínský, Radek Čermák, Ing. Martin Halama, Olaf Deutsch. Redakce tel.: , Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. Příjem inzerce tel.: , , Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Číslo předáno do tisku Vydáváno v nakladatelské péči Siréna, spol. s r. o., Jihlavská 70, Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad výtisků. Toto číslo vyšlo Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ.

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Co přinesl čas - leden 2011

Co přinesl čas - leden 2011 Co přinesl čas - leden 2011 Vzhledem k tomu, že nevydáváme žádný časopis o naší činnosti, rozhodli jsme se Vám přiblížit každodenní činnost práci v úřadu, zastupitelů, zaměstnanců či jiné podněty, které

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA

POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA Táborová základna Kolčava se nachází v Jihočeském kraji, ve strakonickém okrese, na louce mezi obcemi Zvotoky a Strašice, které jsou vzdálené každá cca 1,5 km. Autem je

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

O čem se dočtete: Změny v naší obci za volební období 2006-2010 * Závěrečné slovo starosty Změny v naší obci za volební období 2006-2010 Vážení spoluobčané, blíží se konec čtyřletého volebního období a

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Slovo starostky obce

Slovo starostky obce Září 2013 ČÍSLO 9 Slovo starostky obce Vážení spoluobčané, v pondělí dne 2. září 2013 jsme společně s paní ředitelkou, pedagogy a žáky zahájili nový školní rok 2013/2014. Do lavic v první třídě usedlo

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více