Nástr. troje a implantát. aumatologii Instr. truments and Implants for f. aumatology

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástr. troje a implantát. aumatologii Instr. truments and Implants for f. aumatology"

Transkript

1 Nástr troje a implantát plantáty y pro o traumat aumatologii Instr truments and Implants for f TrT aumatology

2

3

4 MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město na Moravě PSČ Czech Republic IČO DIČ CZ centrála Tel.: prodej Č e s k á r e p u b l i k a Tel.: Fax: prodejna Praha Jana Želivského 6 Praha 3 PSČ Tel./Fax: Mobil: prodej S l o v e n s k á r e p u b l i k a Tel.: Fax: E x p o r t Phone: Fax:

5 Certifikát EN ISO Certificate EN ISO Certifikát ISO 9001 Certificate ISO

6 kciová společnost MEDIN se sídlem v Novém Městě na Moravě zahájila činnost jako právní nástupce bývalého státního podniku Chirana Nové Město na Moravě. Komplex výrobních, pomocných a administrativních prostor společnosti splňuje použitými technologiemi a energetickými zdroji přísná ekologická hlediska. MEDIN, a.s. je největší český výrobce nástrojů pro humánní lékařství ve všech hlavních oborech lékařských specializací včetně kostní chirurgie a implantátů pro traumatologii, dentálních nástrojů ordinačních a rotačních. Dlouholetá tradice výroby lékařských nástrojů, začínající již v roce 1949, vytvořila know-how, umožňující zaujmout odpovídající místo na trhu České republiky i úspěšnou konkurenční schopnost na náročných zahraničních trzích. Rozhodující podíl výroby a prodeje tvoří nástroje pro humánní lékařství ze všech hlavních oborů lékařských specializací včetně kostní chirurgie a implantátů. Úroveň, kvalita a bezpečnost všech nástrojů je pečlivě posuzována. kcent na kvalitu a bezpečnost nástrojů je tradičně zakotven ve firemní politice jakosti a strategii firmy. Pro zajištění těchto požadavků používáme účinných postupů dle mezinárodních norem ISO 9001 a ISO 13485, jejichž certifikáty pravidelně obnovujeme. Důležitou oblastí je splnění legislativních podmínek při uvádění výrobků na trh, zejména evropské direktivy Medical Devices 93/42/EHS. MEDIN, a.s., největší český výrobce nástrojů pro humánní lékařství, Vám v tomto katalogu představuje sortiment nástrojů a implantátů pro traumatologii. MEDIN, the joint -stock company, having its headquarters in Nové Město na Moravě commenced its activity on May 4, 1992 as a legal successor to the former state-owned enterprise Chirana Nové Město na Moravě. The complex of production, auxiliary and administration buildings of the company meets the strict environmental aspects with the applied technologies and energy sources. MEDIN, the joint-stock company is the greatest Czech producer of instruments for human medicine in all main fields of medical specializations, inclusive the bone surgery and implants for traumatology, the surgery and rotary dental instruments. long standing tradition of surgical instruments production, founded as early as 1949, has established a know-how which makes possible to take an adequate position on the market in the Czech Republic, and also successfully competes on the fastidious international markets. decisive share in production and sales is formed by instruments for human medicine of all main fields of medical specializations inclusive bone surgery and implants. The level, quality and safety of all instruments is carefully evaluated. The accent of quality and safety of instruments is traditionally anchored with the company policy of quality and company strategy. To secure these requirements we use the effective procedures according to the International Standard EN ISO 9001 and the European Standard EN which certificates are regularly renewed by us. n important field is the observance of legislative conditions with the placing of products on the market, mainly of the European Directive Medical Devices 93/42/EEC. MEDIN, the joint-stock company, the greatest Czech producer of instruments for human medicine, presents in this catalogue its assortment of instruments and implants for traumatology.

7

8 Šrouby kostní včetně instrumentária Bone Screws Inclusive of Instruments B Dlahy Plates C Drobné implantáty k fixaci kostních úlomků Small-implants for Bone Fragments Fixation D Hřebování Nailing E Skluzné kompresní šrouby včetně instrumentária Dynamic Hip/Condylar Screws Inclusive of Instruments F Kloubní implantáty a instrumentárium Joint Implants and Instruments G Zevní fixace External Fixation H Stabilizace páteře Spine Stabilization I Nástroje pro ortopedii a traumatologii Instruments for Orthopaedy and Traumatology Číselný rejstřík Numerical Index

9

10

11

12 Šroub ouby y kosk ostní vče tně instr trumentária Bone Scre w s Inclusive e of Instr truments

13 ŠROUBY KOSTNÍ BONE SCREWS 13 ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ CORTICL BONE SCREWS ŠROUBY KOSTNÍ SPONGIOZNÍ CNCELLOUS BONE SCREWS ŠROUBY KOSTNÍ MLEOLÁRNÍ MLLEOLR BONE SCREWS 23 ŠROUBY KOSTNÍ KNLIZOVNÉ CNNULTED BONE SCREWS 24 ŠROUBY KOSTNÍ KNLIZOVNÉ NVICULÁRNÍ CNNULTED NVICULR BONE SCREWS 25 ŠROUBY KOSTNÍ KNLIZOVNÉ KORTIKÁLNÍ CNNULTED CORTICL BONE SCREWS 25 ŠROUBY KOSTNÍ KNLIZOVNÉ SPONGIOZNÍ CNNULTED CNCELLOUS BONE SCREWS 26 ŠROUBY KOSTNÍ UZMYKTELNÉ LOCKING BONE SCREWS 27 STOJÁNKY N ŠROUBY STNDS FOR SCREWS ZÁKLDNÍ SET N OPERCI KOSTÍ MLÝ BSIC SET FOR OPERTION OF BONES SMLL ZÁKLDNÍ SET N OPERCI KOSTÍ VELKÝ BSIC SET FOR OPERTION OF BONES LRGE ZÁKLDNÍ SET KNLIZOVNÝ N OPERCI KOSTÍ MLÝ CNNULTED BSIC SET FOR OPERTION OF BONES SMLL ZÁKLDNÍ SET KNLIZOVNÝ N OPERCI KOSTÍ VELKÝ CNNULTED BSIC SET FOR OPERTION OF BONES LRGE INSTRUMENTÁRIUM PRO KOSTNÍ ŠROUBY SET OF INSTRUMENTS FOR BONE SCREWS INSTRUMENTÁRIUM N VYTHOVÁNÍ ZLOMENÝCH ŠROUBŮ SET OF INSTRUMENTS FOR EXTRCTION OF BROKEN SCREWS 46 51

14 Šroub ouby y kosk ostní Bone Scre w s ŠROUBY VRTÁKY ZÁVITNÍKY DRÁTY SCREWS DRILLS TPS WIRES TYP TYPE kortikální cortical kortikální cortical kortikální cortical kortikální cortical maleolární malleolar ROZMĚR SIZE H 2,7 H 3,5 H 3,5 H 4,5 H 4,5 2,7 mm 3,5 mm 3,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 3 mm předvrtaný otvor pro závit opening for thread 2,7 mm 3,5 mm 3,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 5 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm VRTÁK DRILL BIT 2,0 mm 2,7 mm 2,7 mm 3,2 mm 3,2 mm ZÁVITNÍK TP 2,7 mm 3,5 mm 3,5 mm 4,5 mm 4,5 mm () TYP TYPE spongiozní cancellous spongiozní cancellous spongiozní cancellous spongiozní cancellous spongiozní cancellous ROZMĚR SIZE HB 4 HB 4 HB 6,5 HB 6,5 HB 6,5 4 mm 4 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 2,4 mm 4,5 mm 4,5 mm předvrtaný otvor pro závit opening for thread 4 mm 4 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm VRTÁK DRILL BIT 2,0 mm 2,0 mm 3,2/3,75 mm 3,2/3,75 mm 3,2/3,75 mm ZÁVITNÍK TP 4,0 mm 4,0 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm () 13

15 Šroub ouby y kosk ostní Bone Scre w s ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 2,7 CORTICL BONE SCREWS H 2, mm 2,7 mm 5 mm 2,5 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 3,5 CORTICL BONE SCREWS H 3, mm 3,5 mm 6 mm 2,5 mm titan titanium mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm POZNÁMKY: provedení TITN materiál: Ti 6 l 4 V ELI, dle ISO NOTES: TITNIUM version material: Ti 6 l 4 V ELI, in accordance with ISO

16 Šroub ouby y kosk ostní Bone Scre w s SMOŘEZNÉ ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 3,5 SELF TPING CORTICL BONE SCREWS H 3, ,5 mm samořezné drážky self taping flutes 24 mm 6 mm 2,5 mm titan titanium mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm POZNÁMKY: provedení TITN materiál: Ti 6 l 4 V ELI, dle ISO NOTES: TITNIUM version material: Ti 6 l 4 V ELI, in accordance with ISO

17 Šroub ouby y kosk ostní Bone Scre w s ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5 CORTICL BONE SCREWS H 4, mm 4,5 mm 8 mm titan titanium mm mm mm 3,5 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm POZNÁMKY: provedení TITN materiál: Ti 6 l 4 V ELI, dle ISO NOTES: TITNIUM version material: Ti 6 l 4 V ELI, in accordance with ISO

18 Šroub ouby y kosk ostní Bone Scre w s SMOŘEZNÉ ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5 SELF TPING CORTICL BONE SCREWS H 4, samořezné drážky self taping flutes 42 mm 4,5 mm 8 mm 3,5 mm titan titanium mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm POZNÁMKY: provedení TITN materiál: Ti 6 l 4 V ELI, dle ISO NOTES: TITNIUM version material: Ti 6 l 4 V ELI, in accordance with ISO

19 Šroub ouby y kosk ostní Bone Scre w s ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ S DŘÍKEM H 3,5 CORTICL BONE SCREWS WITH SHNK H 3,5 3,5 mm mm B 6 mm 2,5 mm mm 4 mm mm 4 mm mm 6 mm mm 6 mm mm 6 mm mm 6 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 14 mm mm 14 mm mm 14 mm mm 14 mm mm 18 mm mm 18 mm mm 18 mm B ŠROUBY KOSTNÍ SPONGIOZNÍ HB 4 CNCELLOUS BONE SCREWS HB 4 B mm 4 mm 6 mm 2,5 mm mm 9 mm mm 11 mm mm 13 mm mm 15 mm mm 17 mm mm 19 mm mm 21 mm mm 23 mm mm 25 mm mm 27 mm mm 29 mm mm 31 mm mm 33 mm mm 35 mm mm 37 mm mm 39 mm mm 41 mm mm 43 mm mm 45 mm mm 50 mm mm 55 mm B 18

20 Šroub ouby y kosk ostní Bone Scre w s ŠROUBY KOSTNÍ SPONGIOZNÍ HB 4 CNCELLOUS BONE SCREWS HB mm 4 mm B 6 mm 2,5 mm mm 5 mm mm 5 mm mm 5 mm mm 6 mm mm 7 mm mm 8 mm mm 9 mm mm 10 mm mm 12 mm mm 14 mm mm 14 mm mm 14 mm mm 15 mm mm 15 mm mm 15 mm mm 14 mm mm 15 mm mm 15 mm mm 15 mm mm 15 mm mm 15 mm mm 16 mm mm 16 mm B 19

21 Šroub ouby y kosk ostní Bone Scre w s ŠROUBY KOSTNÍ SPONGIOZNÍ HB 6,5 CNCELLOUS BONE SCREWS HB 6,5 B 6,5 mm 8 mm 3,5 mm mm 17 mm mm 22 mm mm 27 mm mm 32 mm mm 37 mm mm 42 mm B mm mm 6,5 mm B 8 mm 3,5 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 10 mm mm 10 mm B SMOŘEZNÉ ŠROUBY KOSTNÍ SPONGIOZNÍ HB 6,5 SELF TPING CNCELLOUS BONE SCREWS HB 6,5 B 6,5 mm 8 mm 3,5 mm mm 17 mm mm 22 mm mm 27 mm mm 32 mm mm 37 mm mm 42 mm B samořezné drážky self taping flutes 50 mm 20

22 Šroub ouby y kosk ostní Bone Scre w s ŠROUBY KOSTNÍ SPONGIOZNÍ HB 6,5 CNCELLOUS BONE SCREWS HB 6, mm 6,5 mm B 8 mm 3,5 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm B mm B 6,5 mm 8 mm 3,5 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm B 21

23 Šroub ouby y kosk ostní Bone Scre w s SMOŘEZNÉ ŠROUBY KOSTNÍ SPONGIOZNÍ HB 6,5 SELF TPING CNCELLOUS BONE SCREWS HB 6, samořezné drážky self taping flutes 120 mm 6,5 mm B 8 mm 3,5 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm B samořezné drážky self taping flutes 120 mm B 6,5 mm 8 mm 3,5 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm B 22

24 Šroub ouby y kosk ostní kanalizk analizo v ané Cannulated Bone Scre w s ŠROUBY KOSTNÍ MLEOLÁRNÍ H 4,5 MLLEOLR BONE SCREWS H 4, mm B 4,5 8 mm 3,5 mm mm 10 mm mm 12 mm mm 15 mm mm 17 mm mm 20 mm mm 22 mm mm 25 mm mm 27 mm mm 30 mm mm 32 mm B 23

25 Šroub ouby y kosk ostní kanalizk analizo v ané Cannulated Bone Scre w s ŠROUBY VRTÁKY ZÁVITNÍKY DRÁTY SCREWS DRILLS TPS WIRES TYP TYPE navicularní navicular kortikální cortical spongiozní cancellous spongiozní cancellous ROZMĚR SIZE HB 4,5 H 5 HB 7 HB 7 4,5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 5 mm 5 mm drát extenční se závitem wire with thread 4,5 mm 5 mm 7 mm 7 mm předvrtaný otvor pro závit opening for thread 1,2 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm VRTÁK DRILL BIT 3,4 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm ZÁVITNÍK TP 4,5 mm 5,0 mm 7,0 mm 7,0 mm DRÁT EXTENČNÍ WIRE THREDED 1,0 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm () 24

26 Šroub ouby y kosk ostní kanalizk analizo v ané Cannulated Bone Scre w s ŠROUBY KOSTNÍ NVICULR HB 4,5 NVICULR BONE SCREWS HB 4, mm 4,5 mm B 6 mm 2,5 mm 1,2 mm mm 5 mm mm 5 mm mm 5 mm mm 6 mm mm 7 mm mm 8 mm mm 9 mm mm 10 mm mm 12 mm mm 14 mm mm 14 mm mm 14 mm mm 14 mm mm 15 mm mm 15 mm B SMOŘEZNÉ ŠROUBY KOSTNÍ NVICULR HB 4,5 SELF TPING NVICULR BONE SCREWS HB 4, samořezné drážky self taping flutes 45 mm 4,5 mm B 6 mm 2,5 mm 1,2 mm mm 5 mm mm 5 mm mm 5 mm mm 6 mm mm 7 mm mm 8 mm mm 9 mm mm 10 mm mm 12 mm mm 14 mm mm 14 mm mm 14 mm mm 14 mm mm 15 mm mm 15 mm B ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 5 CORTICL BONE SCREWS H mm 5 mm 8 mm 3,5 mm 1,8 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 25

27 Šroub ouby y kosk ostní kanalizk analizo v ané Cannulated Bone Scre w s ŠROUBY KOSTNÍ SPONGIOZNÍ HB 7 CNCELLOUS BONE SCREWS HB mm 7 mm B 8 mm 3,5 mm 1,8 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm mm 16 mm B PODLOŽK WSHER mm B 7 mm 8 mm 3,5 mm 1,8 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm mm 32 mm B 6 mm síla thickness 1,5 mm 13 mm

28 Šroub ouby y kosk ostní uzamyk ykatelné Locking Bone Scre w s ŠROUBY KOSTNÍ UZMYKTELNÉ LOCKING BONE SCREWS mm 3,5 mm 2,5 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm VYMEZOVČ UZMYKTELNÝ LOCKING SPCER 5 mm 6 mm 2,5 mm VYMEZOVČ UZMYKTELNÝ LOCKING SPCER mm 27

29 Instr trumentárium pro o kosk ostní šroub ouby Set t of Instr truments for f Bone Scre w s STOJÁNEK N ŠROUBY MLÝ STND FOR SCREWS SMLL mm výška height 40 mm STOJÁNEK N ŠROUBY VELKÝ STND FOR SCREWS LRGE mm výška height 80 mm 28

30 Instr trumentárium pro o kosk ostní šroub ouby Set t of Instr truments for f Bone Scre w s STOJÁNEK N ŠROUBY NVICULR STND FOR NVICULR SCREWS mm výška height 50 mm STOJÁNEK N ŠROUBY KNLIZOVNÉ STND FOR CNNULTED SCREWS mm výška height 80 mm 29

31 Set y na operaci kosk ostí Set t for f Operation of Bones ZÁKLDNÍ SET N OPERCI KOSTÍ MLÝ BSIC SET FOR OPERTION OF BONES SMLL ilustrační foto illuminative photo síto drátěné wire sieve mm silikonová protiskluzová podložka silicone non-slip mat mm / soubor set 30

32 Set y na operaci kosk ostí Set t for f Operation of Bones INSTRUMENTÁRIUM N ZVEDENÍ ŠROUBŮ INSTRUMENTS FOR INSERTION OF SCREWS počet ks number of pcs STOJÁNEK N ŠROUBY STND FOR SCREWS VRTÁK; průměr 2,0 mm DRILL; diameter 2,0 mm VRTÁK; průměr 2,7 mm DRILL; diameter 2,7 mm VRTÁK; průměr 3,6 mm DRILL; diameter 3,6 mm ZÁVITNÍK KORTIKÁLNÍ H 2,7 CORTICL TP H 2, ZÁVITNÍK KORTIKÁLNÍ H 3,5 CORTICL TP H 3, ZÁVITNÍK SPONGIÓZNÍ HB 4 CNCELLOUS TP HB VRTCÍ POUZDRO; průměr 3,7 mm DRILL SLEEVE; diameter 3,7 mm VRTCÍ POUZDRO; průměr 4,6 mm DRILL SLEEVE; diameter 4,6 mm HLOUBKOMĚR; 185 mm DEPTH GUGE; 185 mm ŠROUBOVÁK šestihran 2,5 mm SCREWDRIVER hexagonal 2,5 mm PINZET ZKŘÍŽENÁ PRO KOSTNÍ ŠROUBY BONE SCREW FORCEPS 1 ŠROUBY KOSTNÍ BONE SCREWS ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 2,7; 8 mm CORTICL BONE SCREW H 2,7; 8 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 2,7; 10 mm CORTICL BONE SCREW H 2,7; 10 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 2,7; 12 mm CORTICL BONE SCREW H 2,7; 12 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 2,7; 14 mm CORTICL BONE SCREW H 2,7; 14 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 2,7; 16 mm CORTICL BONE SCREW H 2,7; 16 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 2,7; 18 mm CORTICL BONE SCREW H 2,7; 18 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 2,7; 20 mm CORTICL BONE SCREW H 2,7; 20 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 2,7; 22 mm CORTICL BONE SCREW H 2,7; 22 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 2,7; 24 mm CORTICL BONE SCREW H 2,7; 24 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 3,5; 8 mm CORTICL BONE SCREW H 3,5; 8 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 3,5; 10 mm CORTICL BONE SCREW H 3,5; 10 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 3,5; 12 mm CORTICL BONE SCREW H 3,5; 12 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 3,5; 14 mm CORTICL BONE SCREW H 3,5; 14 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 3,5; 16 mm CORTICL BONE SCREW H 3,5; 16 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 3,5; 18 mm CORTICL BONE SCREW H 3,5; 18 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 3,5; 20 mm CORTICL BONE SCREW H 3,5; 20 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 3,5; 22 mm CORTICL BONE SCREW H 3,5; 22 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 3,5; 24 mm CORTICL BONE SCREW H 3,5; 24 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 3,5; 26 mm CORTICL BONE SCREW H 3,5; 26 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 4; 10 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 4; 10 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 4; 12 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 4; 12 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 4; 14 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 4; 14 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 4; 16 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 4; 16 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 4; 18 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 4; 18 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 4; 20 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 4; 20 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 4; 22 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 4; 22 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 4; 24 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 4; 24 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 4; 26 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 4; 26 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 4; 28 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 4; 28 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 4; 30 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 4; 30 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 4; 32 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 4; 32 mm 5 POZNÁMKY: Drátěné síto a silikonová protiskluzová podložka není součástí instrumentária. NOTES: Wire sieve and silicone non-slip mat does not enter in the set. 31

33 Set y na operaci kosk ostí Set t for f Operation of Bones ZÁKLDNÍ SET N OPERCI KOSTÍ VELKÝ BSIC SET FOR OPERTION OF BONES LRGE ilustrační foto illuminative photo síto drátěné wire sieve mm silikonová protiskluzová podložka silicone non-slip mat mm soubor set INSTRUMENTÁRIUM N ZVEDENÍ ŠROUBŮ INSTRUMENTS FOR INSERTION OF SCREWS počet ks number of pcs STOJÁNEK N ŠROUBY STND FOR SCREWS VRTÁK; průměr 3,2 mm; 80 mm DRILL; diameter 3,2 mm; 80 mm VRTÁK; průměr 3,2 mm; 120 mm DRILL; diameter 3,2 mm; 120 mm VRTÁK; průměr 3,2 mm; 210 mm DRILL; diameter 3,2 mm; 210 mm VRTÁK; průměr 3,75 mm; 120 mm DRILL; diameter 3,75 mm; 120 mm VRTÁK; průměr 3,75 mm; 210 mm DRILL; diameter 3,75 mm; 210 mm VRTÁK; průměr 4,5 mm; 120 mm DRILL; diameter 4,5 mm; 120 mm VRTÁK; průměr 4,5 mm; 210 mm DRILL; diameter 4,5 mm; 210 mm ZÁVITNÍK KORTIKÁLNÍ H 4,5 krátký CORTICL TP H 4,5 short ZÁVITNÍK KORTIKÁLNÍ H 4,5 dlouhý CORTICL TP H 4,5 long 1 32

34 Set y na operaci kosk ostí Set t for f Operation of Bones INSTRUMENTÁRIUM N ZVEDENÍ ŠROUBŮ INSTRUMENTS FOR INSERTION OF SCREWS ZÁVITNÍK SPONGIÓZNÍ HB 6,5 CNCELLOUS TP HB 6, VRTCÍ POUZDRO; průměr 4,6 mm DRILL SLEEVE; diameter 4,6 mm VRTCÍ POUZDRO; průměr 4,6 mm DRILL SLEEVE; diameter 4,6 mm CHRÁNIČ ZÁVITNÍKU; průměr 7,2 mm DRILL SLEEVE; diameter 7,2 mm HLOUBKOMĚR; 300 mm DEPTH GUGE; 300 mm ŠROUBOVÁK šestihran 3,5 mm SCREWDRIVER hexagonal 3,5 mm PINZET ZKŘÍŽENÁ PRO KOSTNÍ ŠROUBY BONE SCREW FORCEPS 1 ŠROUBY KOSTNÍ BONE SCREWS ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5; 24 mm CORTICL BONE SCREW H 4,5; 24 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5; 26 mm CORTICL BONE SCREW H 4,5; 26 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5; 28 mm CORTICL BONE SCREW H 4,5; 28 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5; 30 mm CORTICL BONE SCREW H 4,5; 30 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5; 32 mm CORTICL BONE SCREW H 4,5; 32 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5; 34 mm CORTICL BONE SCREW H 4,5; 34 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5; 36 mm CORTICL BONE SCREW H 4,5; 36 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5; 38 mm CORTICL BONE SCREW H 4,5; 38 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5; 40 mm CORTICL BONE SCREW H 4,5; 40 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5; 42 mm CORTICL BONE SCREW H 4,5; 42 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5; 44 mm CORTICL BONE SCREW H 4,5; 44 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5; 46 mm CORTICL BONE SCREW H 4,5; 46 mm ŠROUB KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ H 4,5; 48 mm CORTICL BONE SCREW H 4,5; 48 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 25 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 25 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 30 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 30 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 35 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 35 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 40 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 40 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 45 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 45 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 50 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 50 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 55 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 55 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 60 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 60 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 45 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 45 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 50 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 50 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 55 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 55 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 60 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 60 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 65 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 65 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 70 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 70 mm ŠROUB KOSTNÍ SPONGIÓZNÍ HB 6,5; 75 mm CNCELLOUS BONE SCREW H 6,5; 75 mm ŠROUB KOSTNÍ MLEOLÁRNÍ H 4,5; 25 mm MLLEOLR BONE SCREW H 6,5; 25 mm ŠROUB KOSTNÍ MLEOLÁRNÍ H 4,5; 30 mm MLLEOLR BONE SCREW H 6,5; 30 mm ŠROUB KOSTNÍ MLEOLÁRNÍ H 4,5; 35 mm MLLEOLR BONE SCREW H 6,5; 35 mm ŠROUB KOSTNÍ MLEOLÁRNÍ H 4,5; 40 mm MLLEOLR BONE SCREW H 6,5; 40 mm ŠROUB KOSTNÍ MLEOLÁRNÍ H 4,5; 45 mm MLLEOLR BONE SCREW H 6,5; 45 mm ŠROUB KOSTNÍ MLEOLÁRNÍ H 4,5; 50 mm MLLEOLR BONE SCREW H 6,5; 50 mm ŠROUB KOSTNÍ MLEOLÁRNÍ H 4,5; 55 mm MLLEOLR BONE SCREW H 6,5; 55 mm ŠROUB KOSTNÍ MLEOLÁRNÍ H 4,5; 60 mm MLLEOLR BONE SCREW H 6,5; 60 mm ŠROUB KOSTNÍ MLEOLÁRNÍ H 4,5; 65 mm MLLEOLR BONE SCREW H 6,5; 65 mm ŠROUB KOSTNÍ MLEOLÁRNÍ H 4,5; 70 mm MLLEOLR BONE SCREW H 6,5; 70 mm 3 POZNÁMKY: Drátěné síto a silikonová protiskluzová podložka není součástí instrumentária. NOTES: Wire sieve and silicone non-slip mat does not enter in the set. 33

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 F Sterilizace a pomocné vybavení Sterilization and Accessories NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 Nádobky Boxes 135 Držátka ubrousku Napkin Holders 135 Toulce Quivers 136 Kazety,

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

Přehled výrobků Programme overview

Přehled výrobků Programme overview Přehled výrobků Programme overview Kompetence v kabelovém managementu Competence in cable management PFLITSCH Kompetence v kabelovém managementu PFLITSCH Competence in cable management Kabelové kanály

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Upínací technika Clamping Technology

Upínací technika Clamping Technology Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

TRINEC CMC LTD. CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH OBERBAU

TRINEC CMC LTD. CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH OBERBAU OBSAH CONTENT 03 VÝROBA KOLEJNIC 03 THE MANUFACTURE OF 04 ZKOUŠENÍ, TŘÍDĚNÍ, PŘEJÍMKA 04 TESTING, CLASSIFICATION, AND ACCEPTANCE 05 VÝZKUM A VÝVOJ 05 RESEARCH AND DEVELOPMENT 06 TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRY

Více

Best regards, DR. GREPL

Best regards, DR. GREPL Vážení obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás katalog ortopedickych pomůcek a vložek do obuvi. Věříme, že jeho prezentace bude dostatečně přehledná a zajímavá. Mohla by Vám i posloužit k plně kvalifikovanému

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu

LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu LED modules for illuminated advertisement 1 NEW WHITE LED MODULES For the purposes of white illumination and for transparent yellow colour our company has introduced three new types of LED modules. These

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other MSV 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" 462403 Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení,

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1 ORTODONCIE ÍT20I7 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1 Obsah (Conte): Společeká rubrika str.

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

LCP dlahy na horní přední část klavikuly. Anatomicky předtvarovaný fixační systém s úhlovou stabilitou pro diafýzu a laterální konec klavikuly.

LCP dlahy na horní přední část klavikuly. Anatomicky předtvarovaný fixační systém s úhlovou stabilitou pro diafýzu a laterální konec klavikuly. LCP dlahy na horní přední část klavikuly. Anatomicky předtvarovaný fixační systém s úhlovou stabilitou pro diafýzu a laterální konec klavikuly. Technický návod Nástroje a implantáty schválené nadací AO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou

Více