VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Milena Prášková ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla : Projednána pedagogickou radou: Schválena pedagogickou radou: Projednána Školskou radou: Schválena Školskou radou: Představitelé Školské rady: PhDr. Viktor Bezdíček Oldřich Haager Jaroslav Duras Ing. Luboš Machulda Mgr. Jaroslava Šašková Eva Seidlová Ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888: Mgr. Milena Prášková

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: Str.1 Str.2 3 Str.4-7 Str.8-16 Str. 17 Str Str Str. 32 Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str.91 Str Str. 92 Podklady pro výroční zprávu Základní údaje o škole, přehled vzdělávacích oborů Školská rada, HV SRPDŠ, Žákovský parlament Přehled pracovníků školy Zápis žáků k povinné školní docházce Přijímací řízení žáků na SŠ Činnost ŠD Využití sportovní haly, venkovního hřiště Údaje o DVPP a správních zaměstnanců Materiální zabezpečení provozu školy, ŠD, SpH Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ŠVP ZV Pojďte s námi ( pozitiva, negativa) Kontrolní, hospitační a poradenská činnost Oblasti, ve kterých dosahuje škola dobrých výsledků, nejvýznamnější akce Výsledky vzdělávání Organizační formy výuky, typy vyučování Formy práce s nadanými žáky, se žáky s SPU Projektové vyučování Výchovná opatření Závěry z kontrolní, hospitační a činnosti, vzájemné hospitace Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, soutěže, olympiády Spolupráce školy a dalších subjektů Údaje o kontrolách ČŠI Zpráva o hospodaření Seznam příloh

4 PODKLADY PRO VÝROČNÍ ZPRÁVU: 1. Zpráva o plnění Programu školy a jeho dodatků pro školní rok 2010/ Zpráva vedoucí vychovatelka ŠD. 3. Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů. 4. Zpráva výchovného poradce. 5. Zpráva metodika pro environmentální výchovu. 6. Zpráva koordinátorů ŠVP ZV Pojďte s námi. 7. Zpráva koordinátora ICT. 8. Zprávy metodicko profesních orgánů ( MS, PK). 9. Zprávy poradců ředitelky školy a organizátorů jednotlivých činností ( prevence negativních jevů, vědecko technická činnost, kulturní a společenská činnost,oblast tělovýchovy a sportu, zájmová činnost) 10. Zpráva bezpečnostního technika a požárního preventivy. 11. Zpráva zdravotníka. 12. Zpráva školního psychologa. 13. Poznatky vedení z kontrolní, hospitační, rozborové a pohovkové činnosti. 14. Poznatky z jednání s HV SRPDŠ a Školské rady. 15. Poznatky ČŠI. 16. Poznatky z jednání vedení školy a Žákovského parlamentu. 17. Poznatky z jednání se zákonnými účastníky žáků. 18. Poznatky z jednání s dalšími institucemi. 19. Poznatky a závěry ze sebehodnocení školy pedagogy a žáky. 1

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE : 1.1 ŠKOLA: Název školy: Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Adresa školy: Jiráskova 888, Benešov, Právní norma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitelka : Mgr. Milena Prášková stat. zástupce: Mgr. Petr Šedivý zástupce: Ing.Bc. Jitka Moosová ekonom, hospodářka: Jaroslava Babková personalistka, mzdová účetní: Jana Barková kontakt: tel.: fax: ZŘIZOVATEL: Název zřizovatele: Město Benešov Adresa zřizovatele: Masarykovo náměstí 100, Benešov, Kontakt: tel.: fax: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: 1.stupeň ZŠ: 17 tříd 461 žáků 2.stupeň ZŠ: 12 tříd 272 žáků Celkem: 29 tříd 733 žáků Školní družina 8 oddělení 200 žáků 2

6 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1 SOUSTAVA: Kód C/01 Základní škola 2.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZV Pojďte s námi: č.j- 560/31/08/07 Zařazené třídy: roč. 3

7 3. ŠKOLSKÁ RADA, HV SRPDŠ, ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 3.1 Školská rada Zástupce rodičů Jméno a příjmení PhDr. Viktor Bezdíček - předseda zřizovatele Jaroslav Duras Oldřich Haager - místopředseda Ing.Luboš Machulda školy Mgr. Jaroslava Šašková Eva Seidlová 3.2 Hlavní výbor SRPDŠ Třída Třídní důvěrník předseda PhDr. Viktor Bezdíček 1.A Petra Kúhtreiberová 1.B Iveta Pechová 1.C Michal Beneš 2. A Ladislava Slepičková 2. B Mgr. Iva Křížková 2. C Alena Janoušková 2. D Anna Zemanová 3. A Daniela Sahulová 3. B Monika Pivoňková 3. C Renata Tušková 4. A Alena Seidlová 4. B Štěpánka Hamerlová 4. C PhDr. Viktor Bezdíček

8 4. D Zbyněk Červ 5. A Ingrid Trojancová 5. B Romana Mazánková 5. C Vladimíra Fučíková 6. A Zdeňka Pospíšilová 6. B Marta Karpovová 6. C Michaela Polesná 6. D Jana Kristlová 7. A Ivana Kundrtová 7. B MUDr. Filip Moural 7. C Josef Vyhnálek 8. A MVDr. Ludvík Bělohlávek 8. B MUDr. Marie Mrvová 9. A Romana Šittlerová 9. B Marie Novotná 9. C Oldřich Haager 5

9 3.3 Žákovský parlament 5. A Aneta Svobodová Lukáš Novák 5. B Aneta Hypšová Petr Herold 5. C Veronika Šebková Tadeáš Tulach 6. A Zdena Blažejovská Michaela Sekyrková 6. B Andrea Lukášová Miroslav Bobok 6. C Adéla Votrubová David Novotný 6. D Agáta Karmazínová Barbora Jonáková 7. A Aneta Hlaváčková Markéta Hlaváčková 7. B Adéla Tesáčková Tereza Bílková 7. C Jana Vyhnálková Petra Jirovská 8. A Soňa Pelíšková Nicola Studničková 8. B Eva Suldovská Matěj Moravanský 9. A Nikola Odstrčilová Tereza Balcarová 9. B Jana Novotná Patrik Suk 9. C Magdaléna Zlevorová Eva Haagerová Žákovský parlament je sestaven ze zástupců tříd z ročníku, kteří se i v letošním školním roce setkávali na pravidelných schůzkách s vedením školy, a to dle měsíčních plánů školy, zpravidla jednou za měsíc. Žáci nižších ročníků měli možnost obdobné komunikace se svými třídními učiteli. I v tomto roce byly na přání zástupců tříd zavedeny žolíkové listiny. Jednoho žolíka bylo možné použít jednorázově jako osvobození od ústního zkoušení v libovolném předmětu Toto se nevztahovalo na diktáty, písemné testy, kontrolní práce, atd. Žolíka rovněž nebylo možné použít v období uzavírání klasifikace za dané období. Každý žák měl k dispozici tři žolíky na školní rok. 6

10 Pokračování v činnosti Žákovského parlamentu se opět osvědčilo a bylo nesporným přínosem ke včasnému řešení vzniklých problémů, přispělo k budování příznivého klimatu na škole mezi třídními kolektivy, mezi učiteli a žáky, zlepšily se i vzájemné vztahy mezi žáky různých ročníků. Na těchto schůzkách zároveň vzniklo mnoho zajímavých nápadů pro činnost školy, SpH i ŠD. Některé z nich byly proto aktuálně zařazeny do měsíčních plánů činnosti školy. Kromě těchto schůzek měli žáci možnost využít i schránku důvěry. Žákovský parlament se i v tomto školním roce osvědčil, a proto budeme v této spolupráci pokračovat i v následujícím školním roce. 7

11 4. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4.1 Pedagogičtí pracovníci školy s odbornou kvalifikací Pracovník Funkce Roků praxe Stupeň vzdělání Aprobace Ing. Bareš Bohumil učitel, koordinátor ICT nad 20 VŠ SŠ + pedagogické vzdělání Mgr. Bečváříková učitel nad 18 VŠ 1. stupeň Alexandra Mgr. Blažková Marcela učitel nad 18 VŠ 1. stupeň Mgr. Bobková Marie učitel nad 34 VŠ 1. stupeň Bradová Helena Asistent pedagoga nad 15 SŠ AP Mgr. Brázdová Jana učitel nad 18 VŠ 1. stupeň Mgr. Cudlínová Jana učitel nad 23 VŠ 1. stupeň Mgr. Černá Hana učitel nad 37 VŠ PŘ, Pěstitelské práce Mgr. Hasmanová Eva učitel nad 46 VŠ ČJL,D Mgr. Heřmánková učitel, koordinátor ŠVP nad 27 VŠ ČJL,D Wendy Mgr. Hlinovská Jana učitel nad 25 VŠ 1. stupeň Mgr. Hronková Jitka učitel nad 24 VŠ 1. stupeň Mgr. Jedlanová Hana učitel nad 46 VŠ M, HV Mgr. Jiro Sedláčková učitel, koordinátor ŠVP nad 30 VŠ 1. stupeň Jaroslava Mgr. Klusoňová Jaroslava učitel nad 31 VŠ 1. stupeň Mgr. Marešová Eva učitel nad 16 VŠ ČJL,OV Mgr. Marešová Martina učitel nad 20 VŠ 1. stupeň

12 Mgr. Mláková Iva učitel, výchovný poradce nad 23 VŠ RJ, D Ing.,Bc. Moosová Jitka učitel,zástupce, metodik prevence nad 28 VŠ SŠ+ pedagogické vzdělání Mgr. Pařík Aleš učitel nad 22 VŠ M, ZT Mgr. Pavlíková Lenka učitel nad 30 VŠ RJ, VV Mgr. Pěnkavová Jana učitel nad 31 VŠ 1. stupeň Mgr. Prášková Milena ředitelka školy nad 27 VŠ ČJL,HV Mgr. Říhová Jitka učitel nad 34 VŠ M, CH Mgr. Řezníčková Hana učitel nad 24 VŠ 1. stupeň Mgr. Růžičková Petra učitel nad 2 VŠ AJ, ZSP Mgr. Slunečko Jindřich učitel nad 20 VŠ 1. stupeň Mgr. Skalická Lucie učitel nad 6 VŠ 1.stupeň Mgr. Soperová Jana učitel nad 26 VŠ 1. stupeň Mgr. Suldovská Lenka učitel nad 16 VŠ 1. stupeň Mgr. Šašková Jaroslava učitel nad 34 VŠ M, F Mgr. Šedivá Ilona učitel nad 21 VŠ 1. stupeň Mgr. Šedivý Petr učitel, statutární zástupce nad 20 VŠ 1. stupeň Mgr. Šilhavá Irena učitel nad 38 VŠ M, F Mgr. Vacíková Adriana učitel nad 11 VŠ M, F Mgr. Vilímková Jana učitel nad 5 VŠ HV Mgr. Zafouk Filip učitel nad 10 VŠ TV Mateřská a rodičovská dovolená: Mgr. Stiborová Kateřina učitel nad13 VŠ 1. stupeň Mgr. Vodrážková Markéta učitel nad 11 VŠ 1. stupeň a AJ

13 Zástup v průběhu školního roku 4.2 Pedagogičtí pracovníci školy bez odborné kvalifikace Pracovník Funkce Roků praxe Stupeň vzdělání Kvalifikace Kahounová Jana Kytýr učitel nad 6 SŠ bez kvalifikace, zahájila studium učitel nad 10 SŠ bez kvalifikace, nezahájil studium Jaroslav Novák Pravoslav Pokorná učitel nad 12 SŠ bez kvalifikace, nezahájil studium, ale podal přihlášku na VŠ učitel nad 8 SŠ bez kvalifikace, zahájila studium Dana Mgr. Svoboda Karel Varga učitel nad 9 VŠ FF, bez pedagogického vzdělání, zahájil studium učitel nad13 SŠ bez kvalifikace, studuje 3 rokem Zdeňka Informace o studiu, viz. DVPP 10

14 4.3 Nepedagogičtí pracovníci školy Pracovník Funkce Stupeň Babková Jaroslava hospodářka SŠ vzdělání Barková Jana Hlaváček Jaroslav mzdová účetní, sekretářka údržbář školy, školník SŠ SOU Blahušová Zuzana uklízečka SOU Hájková Ladislava uklízečka SOU Kohoutková Alena uklízečka ŠD ZŠ Kovářová Jaroslava uklízečka SOU Nejedlá Jarmila uklízečka ZŠ Páková Simona uklízečka SOU Šestáková Jana uklízečka SOU Starostová Eva uklízečka SOU zástup za nemoc od Školní psycholog Pracovník Funkce Druh pracovního Stupeň vzdělání poměru PhDr. Balatová Anna školní psycholog DPČ VŠ 11

15 4.5 Distributor školního mléka a ovoce Pracovník Funkce Druh pracovního Stupeň vzdělání poměru Polesná Ladislava Distributor školního mléka DPČ VŠ a ovoce 4.6 Pracovníci školní družiny Pracovník Funkce Roků praxe Stupeň vzdělání Aprobace Bezoušková Jana vychovatelka nad 19 SŠ vychovatelka Bradová Helena vychovatelka nad 15 SŠ vychovatelka / DPČ Fojtíková Martina vychovatelka nad 12 SŠ bez kvalifikace Křepelková Jitka vychovatelka nad 31 SŠ vychovatelka Němcová Martina vychovatelka nad 22 SŠ vychovatelka Seidlová Eva vedoucí vychovatelka nad 29 SŠ vychovatelka Šustová Marcela vychovatelka nad 35 SŠ vychovatelka Vanišová Marcela vychovatelka nad 19 SŠ vychovatelka 12

16 4. 7 Pracovníci haly Pracovník Funkce Roků Stupeň vzdělání praxe Novák Pravoslav vedoucí správce nad 18 SŠ Hlaváček Jaroslav správce nad 44 SOU, konec PP Moudrá Věra správce nad 40 USO 4. 8 Školní logoped Pracovník Funkce Druh pracovního Stupeň vzdělání poměru Mgr. Řezníčková Hana školní logoped DPČ VŠ 4. 9 Celkový počet pracovníků školy: ( k ) Kategorie pracovníků Počet Pracovní poměr Učitel 41/1 pracovní poměr /další prac. poměr Vychovatel 7/1 pracovní poměr/dpč Asistent pedagoga 1 pracovní poměr Nepedagogičtí pracovníci 10 pracovní poměr Správci haly 2/1 pracovní poměr / další prac. poměr Školní psycholog 1 DPČ Školní logoped 1 DPČ Distribuce mléka a ovoce 1 DPČ

17 4. 10 Věková struktura zaměstnanců: Věk Muži Ženy Celkem Muži% Ženy % Celkem % do ,00 0,00 0,00 od 21 do ,00 3,28 3,28 od 31 do ,28 9,84 13,11 od 41 do ,20 31,15 39,34 od 51 do ,00 36,07 36,07 od 61 a více ,28 4,92 8,20 Celkem ,75 85,25 100, Struktura vzdělání zaměstnanců Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Muži % Ženy % Celkem % základní ,00 3,28 3,28 učební obor ,00 8,20 8,20 střední odborné + VL ,64 0,00 1,64 úplné střední všeobecné ,00 1,64 1,64 úplné střední odborné ,28 21,31 24,59 vysokoškolské ,84 50,92 60,66 Celkem ,75 85,25 100,00 14

18 4.12 Struktura délky zaměstnání Věk Muži Ženy Celkem Muži % Ženy% Celkem % do 5 let ,15 18,46 24,62 do 10 let ,69 23,08 30,77 do 15 let ,54 9,23 10,77 do 20 let ,54 6,15 7,69 do 25let ,00 3,08 3,08 do 30 let ,00 10,77 10,77 do 35 let ,00 10,77 10,77 do 40 let ,00 1,54 1,54 nad 40 let ,00 0,00 0,00 Celkem ,92 83,08 100,00 15

19 4.13 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Stupnice Učitelé s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci Učitelé s VŠ vzděláním, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci Učitelé se středoškolským vzděláním, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci Asistent pedagoga se středoškolským vzděláním, který splňuje odbornou kvalifikaci Vychovatelky školní družiny, které splňují odbornou kvalifikaci Vychovatelky školní družiny, které nesplňují odbornou kvalifikaci Počet pracovníků 36 1/zahájí studium v září , z toho: 3 zahájili studium / 1 nezahájil studium/1 nezahájil studium, ale podal přihlášku na VŠ / 1 na DPČ zahájila studium / 1 nezahájila studium Celkem 51 16

20 5. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 5.1 Zápis k povinné školní docházce: Počet prvních tříd ve školním roce 2013/ Počet přihlášených dětí do 1. tříd v roce 2014/ Počet přijatých dětí do 1.třídy v roce 2014/ Počet odkladů pro školní rok 2014/ Počet 1. tříd ve školním roce 2014/

21 5.2 Výsledky přijímacího řízení do SŠ pro školní rok 2013/2014 a) víceleté gymnázium Název školy Počet přihlášených žáků Počet přijatých žáků Počet nepřijatých žáků Víceleté gymnázium Soukromé gymnázium Církevní gymnázium b) střední školy zřizované krajem Název školy Počet přijatých žáků Gymnázium Benešov 7 Gymnázium Vlašim 1 1 Gymnázium Praha, Přípotoční 2 Gymnázium - celkem 11 Obchodní akademie, Vlašim 3 Obchodní akademie, Neveklov 1 Obchodní akademie, Praha 1 Střední zdravotnická škola, Benešov 3 Střední průmyslová škola, Vlašim 2 Střední průmyslová škola, Praha, Ječná 4

22 Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha, Panská Střední průmyslová škola dopravní, Praha, Masná 1 1 SOŠ Černoleská, Benešov 2 VOŠ a SZeŠ, Benešov 7 Stř. uměleckoprůmyslová škola, Praha,Žižkovo náměstí 1 OA, Stř. pedagogická škola, U Stadionu, Beroun Střední škola Aloyse Klara, Praha 1 Celkem 28 1 c, střední školy soukromé Název školy Počet přijatých žáků SŠ cestovního ruchu, Táborská, Benešov 2 SŠ ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD, Benešov 1 Celkem 3 19

23 d, Učební obory na SOU Název školy Počet přijatých žáků SOU stavební J. Nohy, Benešov 1 SOŠ a SOU Vlašim 2 ISŠT Benešov 1 Celkem 4 c) Povinnou devítiletou školní docházku dokončilo ve školním roce 2013/2014: v 9. ročníku - 46 žáků Přihlášku ke studiu podali celkem 80 žáků: z 5. ročníku - 33 žáků ze 7. ročníku 1 žák z 9. ročníku - 46 žáků Odvolání V prvním kole přijímacího řízení podávalo 7 žáků odvolání, z toho 5 bylo přijato na základě tohoto odvolání. Ve druhém kole podávali přihlášku 2 žáci - byli přijati. 20

24 Umístění žáků 9. roč. podle kategorií vzdělání: Kategorie vzdělání Počet přijatých žáků K - Úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázia) 11 M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 30 1 H Střední odborné vzdělání s výučním listem E 0 4 Vypracovala dne 26. června 2014 Mgr. I. Mláková, výchovný poradce 21

25 6. ČINNOST ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ Personální zabezpečení chodu ŠD: 1. oddělení 1.C, 3.D 28 M.Vanišová 2. oddělení 3.C, 3.B 20 M.Šustová 3. oddělení 3.A, 3.D 20 H. Bradová 4. oddělení 2.B 24 J.Bezoušková 5. oddělení 2.A 25 E.Seidlová 6. oddělení 2.C 26 M.Němcová 7. oddělení 1.A 26 J.Křepelková 8. oddělení 1.B 29 M.Fojtíková Celkem 198 žáků 22

26 6.2. Zájmové kroužky Den Název kroužku Vychovatelka Počet žáků Po Malujeme I. M.Šustová 15 Malujeme II. M.Fojtíková 14 Šikovné ruce I. Šikovné ruce II. E.Seidlová J. Bezoušková Hrátky s pohádkami M.Němcová 8 Út Chvilka pro bystré hlavy J.Křepelková 22 Krok za krokem přírodou I. J.Bezoušková 14 Krok za krokem přírodou II. M.Němcová 15 Krok za krokem přírodou III. Krok za krokem přírodou IV. M.Fojtíková E. Seidlová St Cvičení nás baví I. E.Seidlová 16 Cvičení nás baví II. J.Křepelková 16 Hrátky s angličtinou I. J.Bezoušková 11 Malá kuchařinka I. M. Němcová 11 Malá kuchařinka II. M.Vanišová 10 Čt Malujeme III. M.Němcová 14 Šikovné ruce III. M.Šustová 11 Malá kuchařinka III. M.Vanišová 11 Zdravé foukání s harmonikou J.Křepelková 12

27 Pá Hrátky s angličtinou II. J.Bezoušková 8 Hra na flétnu J.Křepelková 13 Malá kuchařinka IV. M.Vanišová 10 Švadlenky M.Fojtíková 9 Celkem

28 6.3. Přehled akcí, úspěchy, zájem dětí: Měsíc Téma Společná akce Akce v odděleních Září Můj nový kolektiv a já Nešťourej se v nose - kvíz Puzzliáda - umíme spolupracovat? Říjen Máme rádi zvířata Pohádky ze ZOO zahrádky (divadlo Hračka) Říše zvířat ( plakát) Listopad Advent plný her a tvoření Vánoční zdobení Rej strašidel Prosinec Vánoce našich prababiček Návštěva muzea Flétnisté a harmonikáři hrají seniorům Vánoční zvyky a tradice - beseda

29 Leden Zimní království Ples v ledovém království Plesový sál (výzdoba) Únor Zdraví a já Beseda s Policií ČR Malý doktor - Kvíz Březen Zadními vrátky do pohádky Návštěva knihovny Jarní veršování Duben Veselé Velikonoce Otevírání pokladů (stopovaná) Výrobky na velikonoční jarmark

30 Květen Žijeme v době technického pokroku Roboti současnosti a budoucnosti (stavebnice) Hrajeme a zpíváme seniorům Zachraňme planetu (didakt.hra) Červen Cvičím, cvičíš, cvičíme Sportovní odpoledne Netradiční sporty Společných akcí se zúčastnilo 780 žáků a do akcí v oddělení se zapojili téměř všichni. Žáci kroužků Hrátky s pohádkami, Flétny a Harmoničky potěšili, a to letos dvakrát, o Vánocích a Dnu matek klienty domova seniorů svým hudebním a dramatickým vystoupením.navázali jsme novou spolupráci s MŠ Longenova a představili se svým malým kamarádům zdramatizovanou pohádkou a hrou na flétny a harmoničky. Doučování anglického jazyka se setkalo s pozitivním ohlasem od rodičů i učitelů, proto jsme v této aktivitě pokračovali i v letošním roce. Na veřejnosti jsme se prezentovali účastí na vánoční výstavě v Radničním sklípku, školním jarmarku a novinovými články v BND. Spolupracovali jsme s Městskou knihovnou, Policií ČR a ZUŠ. 27

31 6. 4. Výchovná oblast co se děti naučily (nenaučily), rezervy: Program ŠD byl sestaven s ohledem na věk, zájmy, schopnosti žáků a byl splněn ve všech bodech. Žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu (posilování tělesné zdatnosti a citových vazeb, otužování, dodržování osobní hygieny, pěstování pracovních návyků a dovedností). Vychovatelky se snažily vybavit žáky vědomostmi, dovednostmi a postoji, které pomáhají odolávat nástrahám současné společnosti, jakými jsou agresivita, nesnášenlivost, lhostejnost, šikana, aby se tak žáci naučili bránit projevům násilí, ponižování a ubližování. Žáci byli seznamováni se základními pravidly slušného chování, k ochotě poučit se z vlastních chyb umět pochválit nejen sebe, ale i kamarády Návrhy na další vybavení ŠD: Vchodové dveře do ŠD Židle 25 ks, stoly, nástavce na šatny Zvyšování profesionální úrovně: Název kurzu, školení: Jméno vychovatelky: Hodnocení: Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémy chování Moderní korálková technika a kreativní práce s drátem M. Vanišová poučné M. Fojtíková přínosné Rizikové chování všechny motivující 28

32 6. 7. Vzájemné hospitace: - z provozních důvodů se vzájemné hospitace neuskutečňují, hospitace vykonává pouze vedoucí vychovatelka. Vychovatel: Hospitující: Oddělení: Datum: M. Vanišová E. Seidlová M. Vanišová E. Seidlová M. Šustová E. Seidlová M. Šustová E. Seidlová J. Bezoušková E. Seidlová J. Bezoušková E. Seidlová M. Němcová E. Seidlová M. Němcová E. Seidlová J. Křepelková E. Seidlová J. Křepelková E. Seidlová M. Fojtíková E. Seidlová M. Fojtíková E. Seidlová

33 6. 8. Připomínky k plnění vzdělávání podle ŠVP ZV, změny, návrhy: I v letošním školním roce se opět objevily možnosti k úpravě a aktualizaci ŠVP, a proto byly aktivně využity Náměty, připomínky k vedení školy: Spolupráce s vedením školy byla vzájemně vstřícná. Jménem svým i vychovatelek děkuji ředitelce školy za výši přiděleného rozpočtu,s kterým jsme mohly disponovat hned po jeho schválení. 30

34 ŠD Závěrečná hodnotící zpráva Vychovatelky se i v letošním školním roce 2013/2014 snažily svou výchovně vzdělávací činností o to, aby naše ŠD nebyla veřejností chápána jako pouhá sociální služba, jako hlídání dětí a nabídla ve svém Programu rodičům a žákům, mimo jiné, 23 zájmových útvarů všech výchovně vzdělávacích zaměření, které 290 ti zájemcům umožnilo během celého školního roku regeneraci sil po vyučování, rozvoj tvořivosti, komunikačních a sociálních dovedností, posilování sebevědomí a přinášení radosti z dosahovaných výsledků. Vychovatelky nezapomněly ani na to, že žáci, kteří právě absolvovali školní vyučování, netouží potichu sedět a být hodní, proto naplánovaly žákům vydatné pohybové aktivity během vycházek a zájmových kroužků Cvičení nás baví a Krok za krokem přírodou. Při rukodělných činnostech v kroužcích Šikovné ruce, Malá kuchařinka a Švadlenky si žáci rozvíjeli jemnou motoriku a osvojovali praktické dovednosti a návyky, které přispívají ke zklidnění a soustředění při vyučování a zlepšení (zejména u chlapců) školního prospěchu. Žáci kroužků Hrátky s pohádkami, Flétny a Harmoničky potěšili, a to letos dvakrát, klienty Domova seniorů svým hudebním a literárně dramatickým vystoupením. Při poslední návštěvě ke Dni matek obdarovali babičky vlastnoručně vyrobenými lineckými srdíčky. Také navázali spolupráci s MŠ Longenova a představili se svým mladším kamarádům zdramatizovanou pohádkou O Budulínkovi a hrou na flétny a harmoničky. Do akcí v oddělení se zapojili téměř všichni žáci a 780 z nich se účastnilo akcí společných. Tou první, zářijovou, nazvanou Kde autobusy odpočívají, poděkovali řidiči společnosti ICOM našim žákům za sběr víček od PET lahví, jehož výtěžek putoval na konto nemocného Davídka. Areál autobusové společnosti ČSAD Benešov v Mariánovicích se stal cílem naší exkurze. Velkým zážitkem byla jízda novým autobusem z nádraží do garáží, kde pracovníci ČSAD uspořádali šikovnostní soutěže a za odměnu našim sběračům věnovali odznaky. Kvíz o znalostech etikety s názvem Nešťourej se v nose a didaktická hra Zachraňme planetu prověřily a rozšířily vědomosti žáků. O tom, jak vnímavě se daří žákům prožívat hudbu pohybem, nás přesvědčili během akce Rej strašidel. Konec pololetí jsme oslavili Ledovým bálem, soutěže se tentokrát odehrály se zimním podtextem. Nezapomněli jsme ani na prevenci dětské úrazovosti. Akcí Bezpečně do školy nám policistka Lenka Solnařová připomněla základní pravidla chování chodců a cyklistů v silničním provozu. Zapojili jsme se do příprav výrobků na školní velikonoční jarmark a výtěžek použili na uhrazení vstupného na dvě představení, které nám přijeli zahrát herci divadélka Hračka. V loňském roce jsme v rámci přípravy na vyučování nabídli žákům čtvrtých ročníků doučování anglického jazyka,a protože se setkalo s pozitivním ohlasem rodičů i učitelů, pokračovali jsme v této aktivitě i letos. Se školním rokem jsme se rozloučili pohádkou Hrnečku vař, kterou nám přišli zahrát žáci ZUŠ pod vedením paní Faltejskové. Děkuji za prezentaci naší práce Benešovskému deníku, který nám umožnil na svých stránkách, během celého školního roku, prezentovat naší činnost a vytvářet povědomí o ŠD, vychovatelkám za jejich aktivitu a pomoc při výukových hodinách bruslení, dále pak při dohledech na výletech a plavání účastí na škole v přírodě a Noci s Andersenem. Na úplný závěr chci poděkovat všem třídním učitelům a vedení školy za vstřícnou spolupráci během celého roku a za sebe i své kolegyně přeji krásné léto, spoustu nových zážitků a šťastné setkání se všemi o přípravném týdnu. Eva Seidlová, vedoucí vychovatelka 31

35 7. Využití sportovní haly a venkovního hříště ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce, který začínal a končil kvůli rekonstrukci sportovní haly , byla sportovní hala ZŠ Benešov, Jiráskova 888 téměř každý všední i víkendový den využita. V pracovních dnech od brzkých ranních hodin (cca 6:30 hodin) do 15:30 hodin využívala sportovní halu ZŠ Benešov, Jiráskova 888, a to zejména pro zájmové kroužky, výuku TV, školní soutěže, školní družinu a v neposlední řadě i pro kulturní činnost školy. Od 16:00 hodin pak využívaly halu zájmové útvary (DDM a MC Hvězdička) a sportovní oddíly, které jsou dotovány zřizovatelem. Využití sportovní haly končilo krátce po 22:00 hodině. Každé pondělí v celém školním roce po dobu dvou hodin pak bylo I. podlaží využito pro regenerační a kondiční cvičení starších osob, které vedla paní Klápová. O víkendových dnech byla hala z největší části pronajata sportovním oddílům (TJ Sokol Benešov, 1.VK Benešov a SK florbal Benešov), které se mezi sebou před sezónou domluvily, kdo bude halu v jednotlivých dnech o víkendu využívat (viz. webové stránky ZŠ Benešov, Jiráskova 888) ke svým mistrovským a turnajovým utkáním. Závěrem se dá říci, že sportovní hala ZŠ Benešov, Jiráskova 888 byla od září do konce května maximálně vytížena. V závěrečném měsíci školního roku byla hala z důvodu rekonstrukce uzavřena. Z tohoto důvodu bylo všem sportovním oddílům a zájmovým útvarům nabídnuto k využití školní sportovní venkovní hřiště. Tuto nabídku v závěrečné fázi využívaly zejména zájmové útvary DDM a MC Hvězdičky. 32

36 8. ÚDAJE O DVPP A SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 8.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a hospodářek Období září leden (1. pololetí): Datum Školení pro sborovnu Počet účastníků Agentura Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování 50 (43 učitelé, 7 vychovatelky) PREVALIS, Táborská 45/421, Praha 4 MŠMT / Zvyšování kvalifikace učitelé, asistent pedagoga Období Pedagogický pracovník VŠ, Agentura Obor - aprobace Ročník Září - leden Z. Varga UK Praha, Pedagogická fakulta, M. D.Rettigové 7/4, Praha 1 Učitelství pro 1. Stupeň 7503T Září - leden J. Kahounová Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Sedláčkova 88, Plzeň Informatika a výpočetní technika se zaměřením na vzdělávání 1. Září - leden D. Pokorná UK Praha, Pedagogická fakulta, M. D.Rettigové 47/4, Praha 1 Výchova ke zdraví 7504R a Základy společenských věd 7507R031

37 Září - prosinec H. Bradová - AP JABOK-Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, Praha 2 Asistent pedagoga ve třídě s individuálně integrovaným žákem kurz MŠMT 38917/ Vzdělávací institut Středočeského kraje VISK, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, V Kolonii 1804, Nymburk, id. zařízení , G 40 Datum Předmět Název semináře Učitel Poznámka ČJL Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení VV Kreativní techniky a jejich praktické využití/sítotisk Mgr. A. Bečváříková Mgr. L. Pavlíková MSMT- 1905/ MSMT- 6511/ ČJL Genetická výuka čtení v praxi Mgr. M. Marešová MSMT / M Podpora matematické gramotnosti na 2. Stupni ZŠ/Didaktické situace ve vyučování 1. Mgr. J. Šašková MSMT- 6511/ Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování Mgr. A. Bečváříková MSMT 20893/ Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování Z. Varga MSMT 20893/ Doškolovací kurz instruktorů školního Mgr. I. Šedivá MSMT 20893/2013-

38 lyžování Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování Mgr. P. Šedivý MSMT 20893/ NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ, NIDV, Krajské pracoviště, Jeruzalémská 957/12, Praha 1 Datum Předmět Název semináře Učitel Poznámka ČJL Rozvíjíme čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ Mgr. E. Marešová MSMT /

39 Ostatní agentury Datum Předmět Název semináře Učitel Poznámka TV Celostátní seminář garantů sportů AŠSK ČR Mgr. J. Slunečko ASŠSK ČR Praha a ČJL Interaktivní tabule činnostně ČJ Mgr. M. Blažková TV McDonald s Cup 2013 Mgr. J. Slunečko TV McDonald s Cup 2013 Mgr. M. Prášková Tvořivá škola, o. s. akreditovaná vzdělávací instituce, Kamenná čtvrť 120, Brno, MSMT / McDonald s Cup Praha McDonald s Cup Praha TV McDonald s Cup 2013 P. Novák McDonald s Cup Praha D Využití médií ve výuce dějepisu/dějepis v 21. století Mgr. W. Heřmánková Ústav pro studium totalitních režimů Siwiecova 2, Praha 3 MSMT-6502/ Rizikové chování Management školní třídy Mgr. J. Cudlínová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, PedF UK, Hloubětínská 26, Praha 9 MSMT 39452/ VV Od hravých činností k vlastnímu tvoření praktické návody pro výuku Mgr. J. Vilímková Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, PedF UK, Hloubětínská 26, Praha 9 MSMT, 6499/ Vedení školy, TV soutěže Setkání pořadatelů okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR Mgr. M. Prášková Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská Vedení školy, TV Setkání pořadatelů okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných Mgr. J. Slunečko Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11

40 soutěže MŠMT ČR stup. + IT Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky stup. + IT Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky Mgr. M. Blažková Mgr. J. Slunečko AV MEDIA Seminář bude ukončen do AV MEDIA Seminář bude ukončen do Vedení školy Právo ve škole pro rok 2014 Ing., Bc. J. Moosová Mgr. Michaela Veselá a Společnost k bezpečí o.s., Praha MSMT /

41 Zvyšování kvalifikace hospodářky, personalistky Období Pedagogický pracovník VŠ Obor Ročník Září - leden J. Babková UK Praha, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 47/4, Praha 1 Management v pedagogice N Září - leden J. Barková UK Praha, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 47/4, Praha 1 Management v pedagogice N Datum Název semináře Název agentury Hospodářka Poznámky Účetní uzávěrka obcí a PO Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti 2013 REVA regionální vzdělávací agentura DAKO, s.r.o. J. Babková J. Barková 38

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Jiráskova 888 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Jiráskova 888 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Mgr.Milena Prášková ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENEŠOV JIRÁSKOVA 888, BENEŠOV, 256 01 STŘEDOČESKÝ KRAJ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZŠ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více