VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Milena Prášková ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla : Projednána pedagogickou radou: Schválena pedagogickou radou: Projednána Školskou radou: Schválena Školskou radou: Představitelé Školské rady: PhDr. Viktor Bezdíček Oldřich Haager Jaroslav Duras Ing. Luboš Machulda Mgr. Jaroslava Šašková Eva Seidlová Ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888: Mgr. Milena Prášková

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: Str.1 Str.2 3 Str.4-7 Str.8-16 Str. 17 Str Str Str. 32 Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str.91 Str Str. 92 Podklady pro výroční zprávu Základní údaje o škole, přehled vzdělávacích oborů Školská rada, HV SRPDŠ, Žákovský parlament Přehled pracovníků školy Zápis žáků k povinné školní docházce Přijímací řízení žáků na SŠ Činnost ŠD Využití sportovní haly, venkovního hřiště Údaje o DVPP a správních zaměstnanců Materiální zabezpečení provozu školy, ŠD, SpH Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ŠVP ZV Pojďte s námi ( pozitiva, negativa) Kontrolní, hospitační a poradenská činnost Oblasti, ve kterých dosahuje škola dobrých výsledků, nejvýznamnější akce Výsledky vzdělávání Organizační formy výuky, typy vyučování Formy práce s nadanými žáky, se žáky s SPU Projektové vyučování Výchovná opatření Závěry z kontrolní, hospitační a činnosti, vzájemné hospitace Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, soutěže, olympiády Spolupráce školy a dalších subjektů Údaje o kontrolách ČŠI Zpráva o hospodaření Seznam příloh

4 PODKLADY PRO VÝROČNÍ ZPRÁVU: 1. Zpráva o plnění Programu školy a jeho dodatků pro školní rok 2010/ Zpráva vedoucí vychovatelka ŠD. 3. Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů. 4. Zpráva výchovného poradce. 5. Zpráva metodika pro environmentální výchovu. 6. Zpráva koordinátorů ŠVP ZV Pojďte s námi. 7. Zpráva koordinátora ICT. 8. Zprávy metodicko profesních orgánů ( MS, PK). 9. Zprávy poradců ředitelky školy a organizátorů jednotlivých činností ( prevence negativních jevů, vědecko technická činnost, kulturní a společenská činnost,oblast tělovýchovy a sportu, zájmová činnost) 10. Zpráva bezpečnostního technika a požárního preventivy. 11. Zpráva zdravotníka. 12. Zpráva školního psychologa. 13. Poznatky vedení z kontrolní, hospitační, rozborové a pohovkové činnosti. 14. Poznatky z jednání s HV SRPDŠ a Školské rady. 15. Poznatky ČŠI. 16. Poznatky z jednání vedení školy a Žákovského parlamentu. 17. Poznatky z jednání se zákonnými účastníky žáků. 18. Poznatky z jednání s dalšími institucemi. 19. Poznatky a závěry ze sebehodnocení školy pedagogy a žáky. 1

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE : 1.1 ŠKOLA: Název školy: Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Adresa školy: Jiráskova 888, Benešov, Právní norma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitelka : Mgr. Milena Prášková stat. zástupce: Mgr. Petr Šedivý zástupce: Ing.Bc. Jitka Moosová ekonom, hospodářka: Jaroslava Babková personalistka, mzdová účetní: Jana Barková kontakt: tel.: fax: ZŘIZOVATEL: Název zřizovatele: Město Benešov Adresa zřizovatele: Masarykovo náměstí 100, Benešov, Kontakt: tel.: fax: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: 1.stupeň ZŠ: 17 tříd 461 žáků 2.stupeň ZŠ: 12 tříd 272 žáků Celkem: 29 tříd 733 žáků Školní družina 8 oddělení 200 žáků 2

6 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1 SOUSTAVA: Kód C/01 Základní škola 2.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZV Pojďte s námi: č.j- 560/31/08/07 Zařazené třídy: roč. 3

7 3. ŠKOLSKÁ RADA, HV SRPDŠ, ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 3.1 Školská rada Zástupce rodičů Jméno a příjmení PhDr. Viktor Bezdíček - předseda zřizovatele Jaroslav Duras Oldřich Haager - místopředseda Ing.Luboš Machulda školy Mgr. Jaroslava Šašková Eva Seidlová 3.2 Hlavní výbor SRPDŠ Třída Třídní důvěrník předseda PhDr. Viktor Bezdíček 1.A Petra Kúhtreiberová 1.B Iveta Pechová 1.C Michal Beneš 2. A Ladislava Slepičková 2. B Mgr. Iva Křížková 2. C Alena Janoušková 2. D Anna Zemanová 3. A Daniela Sahulová 3. B Monika Pivoňková 3. C Renata Tušková 4. A Alena Seidlová 4. B Štěpánka Hamerlová 4. C PhDr. Viktor Bezdíček

8 4. D Zbyněk Červ 5. A Ingrid Trojancová 5. B Romana Mazánková 5. C Vladimíra Fučíková 6. A Zdeňka Pospíšilová 6. B Marta Karpovová 6. C Michaela Polesná 6. D Jana Kristlová 7. A Ivana Kundrtová 7. B MUDr. Filip Moural 7. C Josef Vyhnálek 8. A MVDr. Ludvík Bělohlávek 8. B MUDr. Marie Mrvová 9. A Romana Šittlerová 9. B Marie Novotná 9. C Oldřich Haager 5

9 3.3 Žákovský parlament 5. A Aneta Svobodová Lukáš Novák 5. B Aneta Hypšová Petr Herold 5. C Veronika Šebková Tadeáš Tulach 6. A Zdena Blažejovská Michaela Sekyrková 6. B Andrea Lukášová Miroslav Bobok 6. C Adéla Votrubová David Novotný 6. D Agáta Karmazínová Barbora Jonáková 7. A Aneta Hlaváčková Markéta Hlaváčková 7. B Adéla Tesáčková Tereza Bílková 7. C Jana Vyhnálková Petra Jirovská 8. A Soňa Pelíšková Nicola Studničková 8. B Eva Suldovská Matěj Moravanský 9. A Nikola Odstrčilová Tereza Balcarová 9. B Jana Novotná Patrik Suk 9. C Magdaléna Zlevorová Eva Haagerová Žákovský parlament je sestaven ze zástupců tříd z ročníku, kteří se i v letošním školním roce setkávali na pravidelných schůzkách s vedením školy, a to dle měsíčních plánů školy, zpravidla jednou za měsíc. Žáci nižších ročníků měli možnost obdobné komunikace se svými třídními učiteli. I v tomto roce byly na přání zástupců tříd zavedeny žolíkové listiny. Jednoho žolíka bylo možné použít jednorázově jako osvobození od ústního zkoušení v libovolném předmětu Toto se nevztahovalo na diktáty, písemné testy, kontrolní práce, atd. Žolíka rovněž nebylo možné použít v období uzavírání klasifikace za dané období. Každý žák měl k dispozici tři žolíky na školní rok. 6

10 Pokračování v činnosti Žákovského parlamentu se opět osvědčilo a bylo nesporným přínosem ke včasnému řešení vzniklých problémů, přispělo k budování příznivého klimatu na škole mezi třídními kolektivy, mezi učiteli a žáky, zlepšily se i vzájemné vztahy mezi žáky různých ročníků. Na těchto schůzkách zároveň vzniklo mnoho zajímavých nápadů pro činnost školy, SpH i ŠD. Některé z nich byly proto aktuálně zařazeny do měsíčních plánů činnosti školy. Kromě těchto schůzek měli žáci možnost využít i schránku důvěry. Žákovský parlament se i v tomto školním roce osvědčil, a proto budeme v této spolupráci pokračovat i v následujícím školním roce. 7

11 4. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4.1 Pedagogičtí pracovníci školy s odbornou kvalifikací Pracovník Funkce Roků praxe Stupeň vzdělání Aprobace Ing. Bareš Bohumil učitel, koordinátor ICT nad 20 VŠ SŠ + pedagogické vzdělání Mgr. Bečváříková učitel nad 18 VŠ 1. stupeň Alexandra Mgr. Blažková Marcela učitel nad 18 VŠ 1. stupeň Mgr. Bobková Marie učitel nad 34 VŠ 1. stupeň Bradová Helena Asistent pedagoga nad 15 SŠ AP Mgr. Brázdová Jana učitel nad 18 VŠ 1. stupeň Mgr. Cudlínová Jana učitel nad 23 VŠ 1. stupeň Mgr. Černá Hana učitel nad 37 VŠ PŘ, Pěstitelské práce Mgr. Hasmanová Eva učitel nad 46 VŠ ČJL,D Mgr. Heřmánková učitel, koordinátor ŠVP nad 27 VŠ ČJL,D Wendy Mgr. Hlinovská Jana učitel nad 25 VŠ 1. stupeň Mgr. Hronková Jitka učitel nad 24 VŠ 1. stupeň Mgr. Jedlanová Hana učitel nad 46 VŠ M, HV Mgr. Jiro Sedláčková učitel, koordinátor ŠVP nad 30 VŠ 1. stupeň Jaroslava Mgr. Klusoňová Jaroslava učitel nad 31 VŠ 1. stupeň Mgr. Marešová Eva učitel nad 16 VŠ ČJL,OV Mgr. Marešová Martina učitel nad 20 VŠ 1. stupeň

12 Mgr. Mláková Iva učitel, výchovný poradce nad 23 VŠ RJ, D Ing.,Bc. Moosová Jitka učitel,zástupce, metodik prevence nad 28 VŠ SŠ+ pedagogické vzdělání Mgr. Pařík Aleš učitel nad 22 VŠ M, ZT Mgr. Pavlíková Lenka učitel nad 30 VŠ RJ, VV Mgr. Pěnkavová Jana učitel nad 31 VŠ 1. stupeň Mgr. Prášková Milena ředitelka školy nad 27 VŠ ČJL,HV Mgr. Říhová Jitka učitel nad 34 VŠ M, CH Mgr. Řezníčková Hana učitel nad 24 VŠ 1. stupeň Mgr. Růžičková Petra učitel nad 2 VŠ AJ, ZSP Mgr. Slunečko Jindřich učitel nad 20 VŠ 1. stupeň Mgr. Skalická Lucie učitel nad 6 VŠ 1.stupeň Mgr. Soperová Jana učitel nad 26 VŠ 1. stupeň Mgr. Suldovská Lenka učitel nad 16 VŠ 1. stupeň Mgr. Šašková Jaroslava učitel nad 34 VŠ M, F Mgr. Šedivá Ilona učitel nad 21 VŠ 1. stupeň Mgr. Šedivý Petr učitel, statutární zástupce nad 20 VŠ 1. stupeň Mgr. Šilhavá Irena učitel nad 38 VŠ M, F Mgr. Vacíková Adriana učitel nad 11 VŠ M, F Mgr. Vilímková Jana učitel nad 5 VŠ HV Mgr. Zafouk Filip učitel nad 10 VŠ TV Mateřská a rodičovská dovolená: Mgr. Stiborová Kateřina učitel nad13 VŠ 1. stupeň Mgr. Vodrážková Markéta učitel nad 11 VŠ 1. stupeň a AJ

13 Zástup v průběhu školního roku 4.2 Pedagogičtí pracovníci školy bez odborné kvalifikace Pracovník Funkce Roků praxe Stupeň vzdělání Kvalifikace Kahounová Jana Kytýr učitel nad 6 SŠ bez kvalifikace, zahájila studium učitel nad 10 SŠ bez kvalifikace, nezahájil studium Jaroslav Novák Pravoslav Pokorná učitel nad 12 SŠ bez kvalifikace, nezahájil studium, ale podal přihlášku na VŠ učitel nad 8 SŠ bez kvalifikace, zahájila studium Dana Mgr. Svoboda Karel Varga učitel nad 9 VŠ FF, bez pedagogického vzdělání, zahájil studium učitel nad13 SŠ bez kvalifikace, studuje 3 rokem Zdeňka Informace o studiu, viz. DVPP 10

14 4.3 Nepedagogičtí pracovníci školy Pracovník Funkce Stupeň Babková Jaroslava hospodářka SŠ vzdělání Barková Jana Hlaváček Jaroslav mzdová účetní, sekretářka údržbář školy, školník SŠ SOU Blahušová Zuzana uklízečka SOU Hájková Ladislava uklízečka SOU Kohoutková Alena uklízečka ŠD ZŠ Kovářová Jaroslava uklízečka SOU Nejedlá Jarmila uklízečka ZŠ Páková Simona uklízečka SOU Šestáková Jana uklízečka SOU Starostová Eva uklízečka SOU zástup za nemoc od Školní psycholog Pracovník Funkce Druh pracovního Stupeň vzdělání poměru PhDr. Balatová Anna školní psycholog DPČ VŠ 11

15 4.5 Distributor školního mléka a ovoce Pracovník Funkce Druh pracovního Stupeň vzdělání poměru Polesná Ladislava Distributor školního mléka DPČ VŠ a ovoce 4.6 Pracovníci školní družiny Pracovník Funkce Roků praxe Stupeň vzdělání Aprobace Bezoušková Jana vychovatelka nad 19 SŠ vychovatelka Bradová Helena vychovatelka nad 15 SŠ vychovatelka / DPČ Fojtíková Martina vychovatelka nad 12 SŠ bez kvalifikace Křepelková Jitka vychovatelka nad 31 SŠ vychovatelka Němcová Martina vychovatelka nad 22 SŠ vychovatelka Seidlová Eva vedoucí vychovatelka nad 29 SŠ vychovatelka Šustová Marcela vychovatelka nad 35 SŠ vychovatelka Vanišová Marcela vychovatelka nad 19 SŠ vychovatelka 12

16 4. 7 Pracovníci haly Pracovník Funkce Roků Stupeň vzdělání praxe Novák Pravoslav vedoucí správce nad 18 SŠ Hlaváček Jaroslav správce nad 44 SOU, konec PP Moudrá Věra správce nad 40 USO 4. 8 Školní logoped Pracovník Funkce Druh pracovního Stupeň vzdělání poměru Mgr. Řezníčková Hana školní logoped DPČ VŠ 4. 9 Celkový počet pracovníků školy: ( k ) Kategorie pracovníků Počet Pracovní poměr Učitel 41/1 pracovní poměr /další prac. poměr Vychovatel 7/1 pracovní poměr/dpč Asistent pedagoga 1 pracovní poměr Nepedagogičtí pracovníci 10 pracovní poměr Správci haly 2/1 pracovní poměr / další prac. poměr Školní psycholog 1 DPČ Školní logoped 1 DPČ Distribuce mléka a ovoce 1 DPČ

17 4. 10 Věková struktura zaměstnanců: Věk Muži Ženy Celkem Muži% Ženy % Celkem % do ,00 0,00 0,00 od 21 do ,00 3,28 3,28 od 31 do ,28 9,84 13,11 od 41 do ,20 31,15 39,34 od 51 do ,00 36,07 36,07 od 61 a více ,28 4,92 8,20 Celkem ,75 85,25 100, Struktura vzdělání zaměstnanců Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Muži % Ženy % Celkem % základní ,00 3,28 3,28 učební obor ,00 8,20 8,20 střední odborné + VL ,64 0,00 1,64 úplné střední všeobecné ,00 1,64 1,64 úplné střední odborné ,28 21,31 24,59 vysokoškolské ,84 50,92 60,66 Celkem ,75 85,25 100,00 14

18 4.12 Struktura délky zaměstnání Věk Muži Ženy Celkem Muži % Ženy% Celkem % do 5 let ,15 18,46 24,62 do 10 let ,69 23,08 30,77 do 15 let ,54 9,23 10,77 do 20 let ,54 6,15 7,69 do 25let ,00 3,08 3,08 do 30 let ,00 10,77 10,77 do 35 let ,00 10,77 10,77 do 40 let ,00 1,54 1,54 nad 40 let ,00 0,00 0,00 Celkem ,92 83,08 100,00 15

19 4.13 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Stupnice Učitelé s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci Učitelé s VŠ vzděláním, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci Učitelé se středoškolským vzděláním, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci Asistent pedagoga se středoškolským vzděláním, který splňuje odbornou kvalifikaci Vychovatelky školní družiny, které splňují odbornou kvalifikaci Vychovatelky školní družiny, které nesplňují odbornou kvalifikaci Počet pracovníků 36 1/zahájí studium v září , z toho: 3 zahájili studium / 1 nezahájil studium/1 nezahájil studium, ale podal přihlášku na VŠ / 1 na DPČ zahájila studium / 1 nezahájila studium Celkem 51 16

20 5. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 5.1 Zápis k povinné školní docházce: Počet prvních tříd ve školním roce 2013/ Počet přihlášených dětí do 1. tříd v roce 2014/ Počet přijatých dětí do 1.třídy v roce 2014/ Počet odkladů pro školní rok 2014/ Počet 1. tříd ve školním roce 2014/

21 5.2 Výsledky přijímacího řízení do SŠ pro školní rok 2013/2014 a) víceleté gymnázium Název školy Počet přihlášených žáků Počet přijatých žáků Počet nepřijatých žáků Víceleté gymnázium Soukromé gymnázium Církevní gymnázium b) střední školy zřizované krajem Název školy Počet přijatých žáků Gymnázium Benešov 7 Gymnázium Vlašim 1 1 Gymnázium Praha, Přípotoční 2 Gymnázium - celkem 11 Obchodní akademie, Vlašim 3 Obchodní akademie, Neveklov 1 Obchodní akademie, Praha 1 Střední zdravotnická škola, Benešov 3 Střední průmyslová škola, Vlašim 2 Střední průmyslová škola, Praha, Ječná 4

22 Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha, Panská Střední průmyslová škola dopravní, Praha, Masná 1 1 SOŠ Černoleská, Benešov 2 VOŠ a SZeŠ, Benešov 7 Stř. uměleckoprůmyslová škola, Praha,Žižkovo náměstí 1 OA, Stř. pedagogická škola, U Stadionu, Beroun Střední škola Aloyse Klara, Praha 1 Celkem 28 1 c, střední školy soukromé Název školy Počet přijatých žáků SŠ cestovního ruchu, Táborská, Benešov 2 SŠ ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD, Benešov 1 Celkem 3 19

23 d, Učební obory na SOU Název školy Počet přijatých žáků SOU stavební J. Nohy, Benešov 1 SOŠ a SOU Vlašim 2 ISŠT Benešov 1 Celkem 4 c) Povinnou devítiletou školní docházku dokončilo ve školním roce 2013/2014: v 9. ročníku - 46 žáků Přihlášku ke studiu podali celkem 80 žáků: z 5. ročníku - 33 žáků ze 7. ročníku 1 žák z 9. ročníku - 46 žáků Odvolání V prvním kole přijímacího řízení podávalo 7 žáků odvolání, z toho 5 bylo přijato na základě tohoto odvolání. Ve druhém kole podávali přihlášku 2 žáci - byli přijati. 20

24 Umístění žáků 9. roč. podle kategorií vzdělání: Kategorie vzdělání Počet přijatých žáků K - Úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázia) 11 M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 30 1 H Střední odborné vzdělání s výučním listem E 0 4 Vypracovala dne 26. června 2014 Mgr. I. Mláková, výchovný poradce 21

25 6. ČINNOST ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ Personální zabezpečení chodu ŠD: 1. oddělení 1.C, 3.D 28 M.Vanišová 2. oddělení 3.C, 3.B 20 M.Šustová 3. oddělení 3.A, 3.D 20 H. Bradová 4. oddělení 2.B 24 J.Bezoušková 5. oddělení 2.A 25 E.Seidlová 6. oddělení 2.C 26 M.Němcová 7. oddělení 1.A 26 J.Křepelková 8. oddělení 1.B 29 M.Fojtíková Celkem 198 žáků 22

26 6.2. Zájmové kroužky Den Název kroužku Vychovatelka Počet žáků Po Malujeme I. M.Šustová 15 Malujeme II. M.Fojtíková 14 Šikovné ruce I. Šikovné ruce II. E.Seidlová J. Bezoušková Hrátky s pohádkami M.Němcová 8 Út Chvilka pro bystré hlavy J.Křepelková 22 Krok za krokem přírodou I. J.Bezoušková 14 Krok za krokem přírodou II. M.Němcová 15 Krok za krokem přírodou III. Krok za krokem přírodou IV. M.Fojtíková E. Seidlová St Cvičení nás baví I. E.Seidlová 16 Cvičení nás baví II. J.Křepelková 16 Hrátky s angličtinou I. J.Bezoušková 11 Malá kuchařinka I. M. Němcová 11 Malá kuchařinka II. M.Vanišová 10 Čt Malujeme III. M.Němcová 14 Šikovné ruce III. M.Šustová 11 Malá kuchařinka III. M.Vanišová 11 Zdravé foukání s harmonikou J.Křepelková 12

27 Pá Hrátky s angličtinou II. J.Bezoušková 8 Hra na flétnu J.Křepelková 13 Malá kuchařinka IV. M.Vanišová 10 Švadlenky M.Fojtíková 9 Celkem

28 6.3. Přehled akcí, úspěchy, zájem dětí: Měsíc Téma Společná akce Akce v odděleních Září Můj nový kolektiv a já Nešťourej se v nose - kvíz Puzzliáda - umíme spolupracovat? Říjen Máme rádi zvířata Pohádky ze ZOO zahrádky (divadlo Hračka) Říše zvířat ( plakát) Listopad Advent plný her a tvoření Vánoční zdobení Rej strašidel Prosinec Vánoce našich prababiček Návštěva muzea Flétnisté a harmonikáři hrají seniorům Vánoční zvyky a tradice - beseda

29 Leden Zimní království Ples v ledovém království Plesový sál (výzdoba) Únor Zdraví a já Beseda s Policií ČR Malý doktor - Kvíz Březen Zadními vrátky do pohádky Návštěva knihovny Jarní veršování Duben Veselé Velikonoce Otevírání pokladů (stopovaná) Výrobky na velikonoční jarmark

30 Květen Žijeme v době technického pokroku Roboti současnosti a budoucnosti (stavebnice) Hrajeme a zpíváme seniorům Zachraňme planetu (didakt.hra) Červen Cvičím, cvičíš, cvičíme Sportovní odpoledne Netradiční sporty Společných akcí se zúčastnilo 780 žáků a do akcí v oddělení se zapojili téměř všichni. Žáci kroužků Hrátky s pohádkami, Flétny a Harmoničky potěšili, a to letos dvakrát, o Vánocích a Dnu matek klienty domova seniorů svým hudebním a dramatickým vystoupením.navázali jsme novou spolupráci s MŠ Longenova a představili se svým malým kamarádům zdramatizovanou pohádkou a hrou na flétny a harmoničky. Doučování anglického jazyka se setkalo s pozitivním ohlasem od rodičů i učitelů, proto jsme v této aktivitě pokračovali i v letošním roce. Na veřejnosti jsme se prezentovali účastí na vánoční výstavě v Radničním sklípku, školním jarmarku a novinovými články v BND. Spolupracovali jsme s Městskou knihovnou, Policií ČR a ZUŠ. 27

31 6. 4. Výchovná oblast co se děti naučily (nenaučily), rezervy: Program ŠD byl sestaven s ohledem na věk, zájmy, schopnosti žáků a byl splněn ve všech bodech. Žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu (posilování tělesné zdatnosti a citových vazeb, otužování, dodržování osobní hygieny, pěstování pracovních návyků a dovedností). Vychovatelky se snažily vybavit žáky vědomostmi, dovednostmi a postoji, které pomáhají odolávat nástrahám současné společnosti, jakými jsou agresivita, nesnášenlivost, lhostejnost, šikana, aby se tak žáci naučili bránit projevům násilí, ponižování a ubližování. Žáci byli seznamováni se základními pravidly slušného chování, k ochotě poučit se z vlastních chyb umět pochválit nejen sebe, ale i kamarády Návrhy na další vybavení ŠD: Vchodové dveře do ŠD Židle 25 ks, stoly, nástavce na šatny Zvyšování profesionální úrovně: Název kurzu, školení: Jméno vychovatelky: Hodnocení: Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémy chování Moderní korálková technika a kreativní práce s drátem M. Vanišová poučné M. Fojtíková přínosné Rizikové chování všechny motivující 28

32 6. 7. Vzájemné hospitace: - z provozních důvodů se vzájemné hospitace neuskutečňují, hospitace vykonává pouze vedoucí vychovatelka. Vychovatel: Hospitující: Oddělení: Datum: M. Vanišová E. Seidlová M. Vanišová E. Seidlová M. Šustová E. Seidlová M. Šustová E. Seidlová J. Bezoušková E. Seidlová J. Bezoušková E. Seidlová M. Němcová E. Seidlová M. Němcová E. Seidlová J. Křepelková E. Seidlová J. Křepelková E. Seidlová M. Fojtíková E. Seidlová M. Fojtíková E. Seidlová

33 6. 8. Připomínky k plnění vzdělávání podle ŠVP ZV, změny, návrhy: I v letošním školním roce se opět objevily možnosti k úpravě a aktualizaci ŠVP, a proto byly aktivně využity Náměty, připomínky k vedení školy: Spolupráce s vedením školy byla vzájemně vstřícná. Jménem svým i vychovatelek děkuji ředitelce školy za výši přiděleného rozpočtu,s kterým jsme mohly disponovat hned po jeho schválení. 30

34 ŠD Závěrečná hodnotící zpráva Vychovatelky se i v letošním školním roce 2013/2014 snažily svou výchovně vzdělávací činností o to, aby naše ŠD nebyla veřejností chápána jako pouhá sociální služba, jako hlídání dětí a nabídla ve svém Programu rodičům a žákům, mimo jiné, 23 zájmových útvarů všech výchovně vzdělávacích zaměření, které 290 ti zájemcům umožnilo během celého školního roku regeneraci sil po vyučování, rozvoj tvořivosti, komunikačních a sociálních dovedností, posilování sebevědomí a přinášení radosti z dosahovaných výsledků. Vychovatelky nezapomněly ani na to, že žáci, kteří právě absolvovali školní vyučování, netouží potichu sedět a být hodní, proto naplánovaly žákům vydatné pohybové aktivity během vycházek a zájmových kroužků Cvičení nás baví a Krok za krokem přírodou. Při rukodělných činnostech v kroužcích Šikovné ruce, Malá kuchařinka a Švadlenky si žáci rozvíjeli jemnou motoriku a osvojovali praktické dovednosti a návyky, které přispívají ke zklidnění a soustředění při vyučování a zlepšení (zejména u chlapců) školního prospěchu. Žáci kroužků Hrátky s pohádkami, Flétny a Harmoničky potěšili, a to letos dvakrát, klienty Domova seniorů svým hudebním a literárně dramatickým vystoupením. Při poslední návštěvě ke Dni matek obdarovali babičky vlastnoručně vyrobenými lineckými srdíčky. Také navázali spolupráci s MŠ Longenova a představili se svým mladším kamarádům zdramatizovanou pohádkou O Budulínkovi a hrou na flétny a harmoničky. Do akcí v oddělení se zapojili téměř všichni žáci a 780 z nich se účastnilo akcí společných. Tou první, zářijovou, nazvanou Kde autobusy odpočívají, poděkovali řidiči společnosti ICOM našim žákům za sběr víček od PET lahví, jehož výtěžek putoval na konto nemocného Davídka. Areál autobusové společnosti ČSAD Benešov v Mariánovicích se stal cílem naší exkurze. Velkým zážitkem byla jízda novým autobusem z nádraží do garáží, kde pracovníci ČSAD uspořádali šikovnostní soutěže a za odměnu našim sběračům věnovali odznaky. Kvíz o znalostech etikety s názvem Nešťourej se v nose a didaktická hra Zachraňme planetu prověřily a rozšířily vědomosti žáků. O tom, jak vnímavě se daří žákům prožívat hudbu pohybem, nás přesvědčili během akce Rej strašidel. Konec pololetí jsme oslavili Ledovým bálem, soutěže se tentokrát odehrály se zimním podtextem. Nezapomněli jsme ani na prevenci dětské úrazovosti. Akcí Bezpečně do školy nám policistka Lenka Solnařová připomněla základní pravidla chování chodců a cyklistů v silničním provozu. Zapojili jsme se do příprav výrobků na školní velikonoční jarmark a výtěžek použili na uhrazení vstupného na dvě představení, které nám přijeli zahrát herci divadélka Hračka. V loňském roce jsme v rámci přípravy na vyučování nabídli žákům čtvrtých ročníků doučování anglického jazyka,a protože se setkalo s pozitivním ohlasem rodičů i učitelů, pokračovali jsme v této aktivitě i letos. Se školním rokem jsme se rozloučili pohádkou Hrnečku vař, kterou nám přišli zahrát žáci ZUŠ pod vedením paní Faltejskové. Děkuji za prezentaci naší práce Benešovskému deníku, který nám umožnil na svých stránkách, během celého školního roku, prezentovat naší činnost a vytvářet povědomí o ŠD, vychovatelkám za jejich aktivitu a pomoc při výukových hodinách bruslení, dále pak při dohledech na výletech a plavání účastí na škole v přírodě a Noci s Andersenem. Na úplný závěr chci poděkovat všem třídním učitelům a vedení školy za vstřícnou spolupráci během celého roku a za sebe i své kolegyně přeji krásné léto, spoustu nových zážitků a šťastné setkání se všemi o přípravném týdnu. Eva Seidlová, vedoucí vychovatelka 31

35 7. Využití sportovní haly a venkovního hříště ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce, který začínal a končil kvůli rekonstrukci sportovní haly , byla sportovní hala ZŠ Benešov, Jiráskova 888 téměř každý všední i víkendový den využita. V pracovních dnech od brzkých ranních hodin (cca 6:30 hodin) do 15:30 hodin využívala sportovní halu ZŠ Benešov, Jiráskova 888, a to zejména pro zájmové kroužky, výuku TV, školní soutěže, školní družinu a v neposlední řadě i pro kulturní činnost školy. Od 16:00 hodin pak využívaly halu zájmové útvary (DDM a MC Hvězdička) a sportovní oddíly, které jsou dotovány zřizovatelem. Využití sportovní haly končilo krátce po 22:00 hodině. Každé pondělí v celém školním roce po dobu dvou hodin pak bylo I. podlaží využito pro regenerační a kondiční cvičení starších osob, které vedla paní Klápová. O víkendových dnech byla hala z největší části pronajata sportovním oddílům (TJ Sokol Benešov, 1.VK Benešov a SK florbal Benešov), které se mezi sebou před sezónou domluvily, kdo bude halu v jednotlivých dnech o víkendu využívat (viz. webové stránky ZŠ Benešov, Jiráskova 888) ke svým mistrovským a turnajovým utkáním. Závěrem se dá říci, že sportovní hala ZŠ Benešov, Jiráskova 888 byla od září do konce května maximálně vytížena. V závěrečném měsíci školního roku byla hala z důvodu rekonstrukce uzavřena. Z tohoto důvodu bylo všem sportovním oddílům a zájmovým útvarům nabídnuto k využití školní sportovní venkovní hřiště. Tuto nabídku v závěrečné fázi využívaly zejména zájmové útvary DDM a MC Hvězdičky. 32

36 8. ÚDAJE O DVPP A SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 8.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a hospodářek Období září leden (1. pololetí): Datum Školení pro sborovnu Počet účastníků Agentura Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování 50 (43 učitelé, 7 vychovatelky) PREVALIS, Táborská 45/421, Praha 4 MŠMT / Zvyšování kvalifikace učitelé, asistent pedagoga Období Pedagogický pracovník VŠ, Agentura Obor - aprobace Ročník Září - leden Z. Varga UK Praha, Pedagogická fakulta, M. D.Rettigové 7/4, Praha 1 Učitelství pro 1. Stupeň 7503T Září - leden J. Kahounová Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Sedláčkova 88, Plzeň Informatika a výpočetní technika se zaměřením na vzdělávání 1. Září - leden D. Pokorná UK Praha, Pedagogická fakulta, M. D.Rettigové 47/4, Praha 1 Výchova ke zdraví 7504R a Základy společenských věd 7507R031

37 Září - prosinec H. Bradová - AP JABOK-Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, Praha 2 Asistent pedagoga ve třídě s individuálně integrovaným žákem kurz MŠMT 38917/ Vzdělávací institut Středočeského kraje VISK, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, V Kolonii 1804, Nymburk, id. zařízení , G 40 Datum Předmět Název semináře Učitel Poznámka ČJL Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení VV Kreativní techniky a jejich praktické využití/sítotisk Mgr. A. Bečváříková Mgr. L. Pavlíková MSMT- 1905/ MSMT- 6511/ ČJL Genetická výuka čtení v praxi Mgr. M. Marešová MSMT / M Podpora matematické gramotnosti na 2. Stupni ZŠ/Didaktické situace ve vyučování 1. Mgr. J. Šašková MSMT- 6511/ Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování Mgr. A. Bečváříková MSMT 20893/ Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování Z. Varga MSMT 20893/ Doškolovací kurz instruktorů školního Mgr. I. Šedivá MSMT 20893/2013-

38 lyžování Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování Mgr. P. Šedivý MSMT 20893/ NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ, NIDV, Krajské pracoviště, Jeruzalémská 957/12, Praha 1 Datum Předmět Název semináře Učitel Poznámka ČJL Rozvíjíme čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ Mgr. E. Marešová MSMT /

39 Ostatní agentury Datum Předmět Název semináře Učitel Poznámka TV Celostátní seminář garantů sportů AŠSK ČR Mgr. J. Slunečko ASŠSK ČR Praha a ČJL Interaktivní tabule činnostně ČJ Mgr. M. Blažková TV McDonald s Cup 2013 Mgr. J. Slunečko TV McDonald s Cup 2013 Mgr. M. Prášková Tvořivá škola, o. s. akreditovaná vzdělávací instituce, Kamenná čtvrť 120, Brno, MSMT / McDonald s Cup Praha McDonald s Cup Praha TV McDonald s Cup 2013 P. Novák McDonald s Cup Praha D Využití médií ve výuce dějepisu/dějepis v 21. století Mgr. W. Heřmánková Ústav pro studium totalitních režimů Siwiecova 2, Praha 3 MSMT-6502/ Rizikové chování Management školní třídy Mgr. J. Cudlínová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, PedF UK, Hloubětínská 26, Praha 9 MSMT 39452/ VV Od hravých činností k vlastnímu tvoření praktické návody pro výuku Mgr. J. Vilímková Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, PedF UK, Hloubětínská 26, Praha 9 MSMT, 6499/ Vedení školy, TV soutěže Setkání pořadatelů okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR Mgr. M. Prášková Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská Vedení školy, TV Setkání pořadatelů okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných Mgr. J. Slunečko Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11

40 soutěže MŠMT ČR stup. + IT Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky stup. + IT Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky Mgr. M. Blažková Mgr. J. Slunečko AV MEDIA Seminář bude ukončen do AV MEDIA Seminář bude ukončen do Vedení školy Právo ve škole pro rok 2014 Ing., Bc. J. Moosová Mgr. Michaela Veselá a Společnost k bezpečí o.s., Praha MSMT /

41 Zvyšování kvalifikace hospodářky, personalistky Období Pedagogický pracovník VŠ Obor Ročník Září - leden J. Babková UK Praha, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 47/4, Praha 1 Management v pedagogice N Září - leden J. Barková UK Praha, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 47/4, Praha 1 Management v pedagogice N Datum Název semináře Název agentury Hospodářka Poznámky Účetní uzávěrka obcí a PO Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti 2013 REVA regionální vzdělávací agentura DAKO, s.r.o. J. Babková J. Barková 38

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Benešov, Jiráskova 888 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mgr. Milena Prášková ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 PLÁN PRÁCE

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 PLÁN PRÁCE Základní škola Benešov, Jiráskova 888 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 I. Výchova a vzdělávání 3-4 II. Pedagogičtí

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více