VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Milena Prášková ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla : Projednána pedagogickou radou: Schválena pedagogickou radou: Projednána Školskou radou: Schválena Školskou radou: Představitelé Školské rady: PhDr. Viktor Bezdíček Oldřich Haager Jaroslav Duras Ing. Luboš Machulda Mgr. Jaroslava Šašková Eva Seidlová Ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888: Mgr. Milena Prášková

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: Str.1 Str.2 3 Str.4-7 Str.8-16 Str. 17 Str Str Str. 32 Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str.91 Str Str. 92 Podklady pro výroční zprávu Základní údaje o škole, přehled vzdělávacích oborů Školská rada, HV SRPDŠ, Žákovský parlament Přehled pracovníků školy Zápis žáků k povinné školní docházce Přijímací řízení žáků na SŠ Činnost ŠD Využití sportovní haly, venkovního hřiště Údaje o DVPP a správních zaměstnanců Materiální zabezpečení provozu školy, ŠD, SpH Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ŠVP ZV Pojďte s námi ( pozitiva, negativa) Kontrolní, hospitační a poradenská činnost Oblasti, ve kterých dosahuje škola dobrých výsledků, nejvýznamnější akce Výsledky vzdělávání Organizační formy výuky, typy vyučování Formy práce s nadanými žáky, se žáky s SPU Projektové vyučování Výchovná opatření Závěry z kontrolní, hospitační a činnosti, vzájemné hospitace Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, soutěže, olympiády Spolupráce školy a dalších subjektů Údaje o kontrolách ČŠI Zpráva o hospodaření Seznam příloh

4 PODKLADY PRO VÝROČNÍ ZPRÁVU: 1. Zpráva o plnění Programu školy a jeho dodatků pro školní rok 2010/ Zpráva vedoucí vychovatelka ŠD. 3. Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů. 4. Zpráva výchovného poradce. 5. Zpráva metodika pro environmentální výchovu. 6. Zpráva koordinátorů ŠVP ZV Pojďte s námi. 7. Zpráva koordinátora ICT. 8. Zprávy metodicko profesních orgánů ( MS, PK). 9. Zprávy poradců ředitelky školy a organizátorů jednotlivých činností ( prevence negativních jevů, vědecko technická činnost, kulturní a společenská činnost,oblast tělovýchovy a sportu, zájmová činnost) 10. Zpráva bezpečnostního technika a požárního preventivy. 11. Zpráva zdravotníka. 12. Zpráva školního psychologa. 13. Poznatky vedení z kontrolní, hospitační, rozborové a pohovkové činnosti. 14. Poznatky z jednání s HV SRPDŠ a Školské rady. 15. Poznatky ČŠI. 16. Poznatky z jednání vedení školy a Žákovského parlamentu. 17. Poznatky z jednání se zákonnými účastníky žáků. 18. Poznatky z jednání s dalšími institucemi. 19. Poznatky a závěry ze sebehodnocení školy pedagogy a žáky. 1

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE : 1.1 ŠKOLA: Název školy: Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Adresa školy: Jiráskova 888, Benešov, Právní norma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitelka : Mgr. Milena Prášková stat. zástupce: Mgr. Petr Šedivý zástupce: Ing.Bc. Jitka Moosová ekonom, hospodářka: Jaroslava Babková personalistka, mzdová účetní: Jana Barková kontakt: tel.: fax: ZŘIZOVATEL: Název zřizovatele: Město Benešov Adresa zřizovatele: Masarykovo náměstí 100, Benešov, Kontakt: tel.: fax: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: 1.stupeň ZŠ: 17 tříd 461 žáků 2.stupeň ZŠ: 12 tříd 272 žáků Celkem: 29 tříd 733 žáků Školní družina 8 oddělení 200 žáků 2

6 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1 SOUSTAVA: Kód C/01 Základní škola 2.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZV Pojďte s námi: č.j- 560/31/08/07 Zařazené třídy: roč. 3

7 3. ŠKOLSKÁ RADA, HV SRPDŠ, ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 3.1 Školská rada Zástupce rodičů Jméno a příjmení PhDr. Viktor Bezdíček - předseda zřizovatele Jaroslav Duras Oldřich Haager - místopředseda Ing.Luboš Machulda školy Mgr. Jaroslava Šašková Eva Seidlová 3.2 Hlavní výbor SRPDŠ Třída Třídní důvěrník předseda PhDr. Viktor Bezdíček 1.A Petra Kúhtreiberová 1.B Iveta Pechová 1.C Michal Beneš 2. A Ladislava Slepičková 2. B Mgr. Iva Křížková 2. C Alena Janoušková 2. D Anna Zemanová 3. A Daniela Sahulová 3. B Monika Pivoňková 3. C Renata Tušková 4. A Alena Seidlová 4. B Štěpánka Hamerlová 4. C PhDr. Viktor Bezdíček

8 4. D Zbyněk Červ 5. A Ingrid Trojancová 5. B Romana Mazánková 5. C Vladimíra Fučíková 6. A Zdeňka Pospíšilová 6. B Marta Karpovová 6. C Michaela Polesná 6. D Jana Kristlová 7. A Ivana Kundrtová 7. B MUDr. Filip Moural 7. C Josef Vyhnálek 8. A MVDr. Ludvík Bělohlávek 8. B MUDr. Marie Mrvová 9. A Romana Šittlerová 9. B Marie Novotná 9. C Oldřich Haager 5

9 3.3 Žákovský parlament 5. A Aneta Svobodová Lukáš Novák 5. B Aneta Hypšová Petr Herold 5. C Veronika Šebková Tadeáš Tulach 6. A Zdena Blažejovská Michaela Sekyrková 6. B Andrea Lukášová Miroslav Bobok 6. C Adéla Votrubová David Novotný 6. D Agáta Karmazínová Barbora Jonáková 7. A Aneta Hlaváčková Markéta Hlaváčková 7. B Adéla Tesáčková Tereza Bílková 7. C Jana Vyhnálková Petra Jirovská 8. A Soňa Pelíšková Nicola Studničková 8. B Eva Suldovská Matěj Moravanský 9. A Nikola Odstrčilová Tereza Balcarová 9. B Jana Novotná Patrik Suk 9. C Magdaléna Zlevorová Eva Haagerová Žákovský parlament je sestaven ze zástupců tříd z ročníku, kteří se i v letošním školním roce setkávali na pravidelných schůzkách s vedením školy, a to dle měsíčních plánů školy, zpravidla jednou za měsíc. Žáci nižších ročníků měli možnost obdobné komunikace se svými třídními učiteli. I v tomto roce byly na přání zástupců tříd zavedeny žolíkové listiny. Jednoho žolíka bylo možné použít jednorázově jako osvobození od ústního zkoušení v libovolném předmětu Toto se nevztahovalo na diktáty, písemné testy, kontrolní práce, atd. Žolíka rovněž nebylo možné použít v období uzavírání klasifikace za dané období. Každý žák měl k dispozici tři žolíky na školní rok. 6

10 Pokračování v činnosti Žákovského parlamentu se opět osvědčilo a bylo nesporným přínosem ke včasnému řešení vzniklých problémů, přispělo k budování příznivého klimatu na škole mezi třídními kolektivy, mezi učiteli a žáky, zlepšily se i vzájemné vztahy mezi žáky různých ročníků. Na těchto schůzkách zároveň vzniklo mnoho zajímavých nápadů pro činnost školy, SpH i ŠD. Některé z nich byly proto aktuálně zařazeny do měsíčních plánů činnosti školy. Kromě těchto schůzek měli žáci možnost využít i schránku důvěry. Žákovský parlament se i v tomto školním roce osvědčil, a proto budeme v této spolupráci pokračovat i v následujícím školním roce. 7

11 4. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4.1 Pedagogičtí pracovníci školy s odbornou kvalifikací Pracovník Funkce Roků praxe Stupeň vzdělání Aprobace Ing. Bareš Bohumil učitel, koordinátor ICT nad 20 VŠ SŠ + pedagogické vzdělání Mgr. Bečváříková učitel nad 18 VŠ 1. stupeň Alexandra Mgr. Blažková Marcela učitel nad 18 VŠ 1. stupeň Mgr. Bobková Marie učitel nad 34 VŠ 1. stupeň Bradová Helena Asistent pedagoga nad 15 SŠ AP Mgr. Brázdová Jana učitel nad 18 VŠ 1. stupeň Mgr. Cudlínová Jana učitel nad 23 VŠ 1. stupeň Mgr. Černá Hana učitel nad 37 VŠ PŘ, Pěstitelské práce Mgr. Hasmanová Eva učitel nad 46 VŠ ČJL,D Mgr. Heřmánková učitel, koordinátor ŠVP nad 27 VŠ ČJL,D Wendy Mgr. Hlinovská Jana učitel nad 25 VŠ 1. stupeň Mgr. Hronková Jitka učitel nad 24 VŠ 1. stupeň Mgr. Jedlanová Hana učitel nad 46 VŠ M, HV Mgr. Jiro Sedláčková učitel, koordinátor ŠVP nad 30 VŠ 1. stupeň Jaroslava Mgr. Klusoňová Jaroslava učitel nad 31 VŠ 1. stupeň Mgr. Marešová Eva učitel nad 16 VŠ ČJL,OV Mgr. Marešová Martina učitel nad 20 VŠ 1. stupeň

12 Mgr. Mláková Iva učitel, výchovný poradce nad 23 VŠ RJ, D Ing.,Bc. Moosová Jitka učitel,zástupce, metodik prevence nad 28 VŠ SŠ+ pedagogické vzdělání Mgr. Pařík Aleš učitel nad 22 VŠ M, ZT Mgr. Pavlíková Lenka učitel nad 30 VŠ RJ, VV Mgr. Pěnkavová Jana učitel nad 31 VŠ 1. stupeň Mgr. Prášková Milena ředitelka školy nad 27 VŠ ČJL,HV Mgr. Říhová Jitka učitel nad 34 VŠ M, CH Mgr. Řezníčková Hana učitel nad 24 VŠ 1. stupeň Mgr. Růžičková Petra učitel nad 2 VŠ AJ, ZSP Mgr. Slunečko Jindřich učitel nad 20 VŠ 1. stupeň Mgr. Skalická Lucie učitel nad 6 VŠ 1.stupeň Mgr. Soperová Jana učitel nad 26 VŠ 1. stupeň Mgr. Suldovská Lenka učitel nad 16 VŠ 1. stupeň Mgr. Šašková Jaroslava učitel nad 34 VŠ M, F Mgr. Šedivá Ilona učitel nad 21 VŠ 1. stupeň Mgr. Šedivý Petr učitel, statutární zástupce nad 20 VŠ 1. stupeň Mgr. Šilhavá Irena učitel nad 38 VŠ M, F Mgr. Vacíková Adriana učitel nad 11 VŠ M, F Mgr. Vilímková Jana učitel nad 5 VŠ HV Mgr. Zafouk Filip učitel nad 10 VŠ TV Mateřská a rodičovská dovolená: Mgr. Stiborová Kateřina učitel nad13 VŠ 1. stupeň Mgr. Vodrážková Markéta učitel nad 11 VŠ 1. stupeň a AJ

13 Zástup v průběhu školního roku 4.2 Pedagogičtí pracovníci školy bez odborné kvalifikace Pracovník Funkce Roků praxe Stupeň vzdělání Kvalifikace Kahounová Jana Kytýr učitel nad 6 SŠ bez kvalifikace, zahájila studium učitel nad 10 SŠ bez kvalifikace, nezahájil studium Jaroslav Novák Pravoslav Pokorná učitel nad 12 SŠ bez kvalifikace, nezahájil studium, ale podal přihlášku na VŠ učitel nad 8 SŠ bez kvalifikace, zahájila studium Dana Mgr. Svoboda Karel Varga učitel nad 9 VŠ FF, bez pedagogického vzdělání, zahájil studium učitel nad13 SŠ bez kvalifikace, studuje 3 rokem Zdeňka Informace o studiu, viz. DVPP 10

14 4.3 Nepedagogičtí pracovníci školy Pracovník Funkce Stupeň Babková Jaroslava hospodářka SŠ vzdělání Barková Jana Hlaváček Jaroslav mzdová účetní, sekretářka údržbář školy, školník SŠ SOU Blahušová Zuzana uklízečka SOU Hájková Ladislava uklízečka SOU Kohoutková Alena uklízečka ŠD ZŠ Kovářová Jaroslava uklízečka SOU Nejedlá Jarmila uklízečka ZŠ Páková Simona uklízečka SOU Šestáková Jana uklízečka SOU Starostová Eva uklízečka SOU zástup za nemoc od Školní psycholog Pracovník Funkce Druh pracovního Stupeň vzdělání poměru PhDr. Balatová Anna školní psycholog DPČ VŠ 11

15 4.5 Distributor školního mléka a ovoce Pracovník Funkce Druh pracovního Stupeň vzdělání poměru Polesná Ladislava Distributor školního mléka DPČ VŠ a ovoce 4.6 Pracovníci školní družiny Pracovník Funkce Roků praxe Stupeň vzdělání Aprobace Bezoušková Jana vychovatelka nad 19 SŠ vychovatelka Bradová Helena vychovatelka nad 15 SŠ vychovatelka / DPČ Fojtíková Martina vychovatelka nad 12 SŠ bez kvalifikace Křepelková Jitka vychovatelka nad 31 SŠ vychovatelka Němcová Martina vychovatelka nad 22 SŠ vychovatelka Seidlová Eva vedoucí vychovatelka nad 29 SŠ vychovatelka Šustová Marcela vychovatelka nad 35 SŠ vychovatelka Vanišová Marcela vychovatelka nad 19 SŠ vychovatelka 12

16 4. 7 Pracovníci haly Pracovník Funkce Roků Stupeň vzdělání praxe Novák Pravoslav vedoucí správce nad 18 SŠ Hlaváček Jaroslav správce nad 44 SOU, konec PP Moudrá Věra správce nad 40 USO 4. 8 Školní logoped Pracovník Funkce Druh pracovního Stupeň vzdělání poměru Mgr. Řezníčková Hana školní logoped DPČ VŠ 4. 9 Celkový počet pracovníků školy: ( k ) Kategorie pracovníků Počet Pracovní poměr Učitel 41/1 pracovní poměr /další prac. poměr Vychovatel 7/1 pracovní poměr/dpč Asistent pedagoga 1 pracovní poměr Nepedagogičtí pracovníci 10 pracovní poměr Správci haly 2/1 pracovní poměr / další prac. poměr Školní psycholog 1 DPČ Školní logoped 1 DPČ Distribuce mléka a ovoce 1 DPČ

17 4. 10 Věková struktura zaměstnanců: Věk Muži Ženy Celkem Muži% Ženy % Celkem % do ,00 0,00 0,00 od 21 do ,00 3,28 3,28 od 31 do ,28 9,84 13,11 od 41 do ,20 31,15 39,34 od 51 do ,00 36,07 36,07 od 61 a více ,28 4,92 8,20 Celkem ,75 85,25 100, Struktura vzdělání zaměstnanců Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Muži % Ženy % Celkem % základní ,00 3,28 3,28 učební obor ,00 8,20 8,20 střední odborné + VL ,64 0,00 1,64 úplné střední všeobecné ,00 1,64 1,64 úplné střední odborné ,28 21,31 24,59 vysokoškolské ,84 50,92 60,66 Celkem ,75 85,25 100,00 14

18 4.12 Struktura délky zaměstnání Věk Muži Ženy Celkem Muži % Ženy% Celkem % do 5 let ,15 18,46 24,62 do 10 let ,69 23,08 30,77 do 15 let ,54 9,23 10,77 do 20 let ,54 6,15 7,69 do 25let ,00 3,08 3,08 do 30 let ,00 10,77 10,77 do 35 let ,00 10,77 10,77 do 40 let ,00 1,54 1,54 nad 40 let ,00 0,00 0,00 Celkem ,92 83,08 100,00 15

19 4.13 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Stupnice Učitelé s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci Učitelé s VŠ vzděláním, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci Učitelé se středoškolským vzděláním, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci Asistent pedagoga se středoškolským vzděláním, který splňuje odbornou kvalifikaci Vychovatelky školní družiny, které splňují odbornou kvalifikaci Vychovatelky školní družiny, které nesplňují odbornou kvalifikaci Počet pracovníků 36 1/zahájí studium v září , z toho: 3 zahájili studium / 1 nezahájil studium/1 nezahájil studium, ale podal přihlášku na VŠ / 1 na DPČ zahájila studium / 1 nezahájila studium Celkem 51 16

20 5. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 5.1 Zápis k povinné školní docházce: Počet prvních tříd ve školním roce 2013/ Počet přihlášených dětí do 1. tříd v roce 2014/ Počet přijatých dětí do 1.třídy v roce 2014/ Počet odkladů pro školní rok 2014/ Počet 1. tříd ve školním roce 2014/

21 5.2 Výsledky přijímacího řízení do SŠ pro školní rok 2013/2014 a) víceleté gymnázium Název školy Počet přihlášených žáků Počet přijatých žáků Počet nepřijatých žáků Víceleté gymnázium Soukromé gymnázium Církevní gymnázium b) střední školy zřizované krajem Název školy Počet přijatých žáků Gymnázium Benešov 7 Gymnázium Vlašim 1 1 Gymnázium Praha, Přípotoční 2 Gymnázium - celkem 11 Obchodní akademie, Vlašim 3 Obchodní akademie, Neveklov 1 Obchodní akademie, Praha 1 Střední zdravotnická škola, Benešov 3 Střední průmyslová škola, Vlašim 2 Střední průmyslová škola, Praha, Ječná 4

22 Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha, Panská Střední průmyslová škola dopravní, Praha, Masná 1 1 SOŠ Černoleská, Benešov 2 VOŠ a SZeŠ, Benešov 7 Stř. uměleckoprůmyslová škola, Praha,Žižkovo náměstí 1 OA, Stř. pedagogická škola, U Stadionu, Beroun Střední škola Aloyse Klara, Praha 1 Celkem 28 1 c, střední školy soukromé Název školy Počet přijatých žáků SŠ cestovního ruchu, Táborská, Benešov 2 SŠ ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD, Benešov 1 Celkem 3 19

23 d, Učební obory na SOU Název školy Počet přijatých žáků SOU stavební J. Nohy, Benešov 1 SOŠ a SOU Vlašim 2 ISŠT Benešov 1 Celkem 4 c) Povinnou devítiletou školní docházku dokončilo ve školním roce 2013/2014: v 9. ročníku - 46 žáků Přihlášku ke studiu podali celkem 80 žáků: z 5. ročníku - 33 žáků ze 7. ročníku 1 žák z 9. ročníku - 46 žáků Odvolání V prvním kole přijímacího řízení podávalo 7 žáků odvolání, z toho 5 bylo přijato na základě tohoto odvolání. Ve druhém kole podávali přihlášku 2 žáci - byli přijati. 20

24 Umístění žáků 9. roč. podle kategorií vzdělání: Kategorie vzdělání Počet přijatých žáků K - Úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázia) 11 M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 30 1 H Střední odborné vzdělání s výučním listem E 0 4 Vypracovala dne 26. června 2014 Mgr. I. Mláková, výchovný poradce 21

25 6. ČINNOST ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ Personální zabezpečení chodu ŠD: 1. oddělení 1.C, 3.D 28 M.Vanišová 2. oddělení 3.C, 3.B 20 M.Šustová 3. oddělení 3.A, 3.D 20 H. Bradová 4. oddělení 2.B 24 J.Bezoušková 5. oddělení 2.A 25 E.Seidlová 6. oddělení 2.C 26 M.Němcová 7. oddělení 1.A 26 J.Křepelková 8. oddělení 1.B 29 M.Fojtíková Celkem 198 žáků 22

26 6.2. Zájmové kroužky Den Název kroužku Vychovatelka Počet žáků Po Malujeme I. M.Šustová 15 Malujeme II. M.Fojtíková 14 Šikovné ruce I. Šikovné ruce II. E.Seidlová J. Bezoušková Hrátky s pohádkami M.Němcová 8 Út Chvilka pro bystré hlavy J.Křepelková 22 Krok za krokem přírodou I. J.Bezoušková 14 Krok za krokem přírodou II. M.Němcová 15 Krok za krokem přírodou III. Krok za krokem přírodou IV. M.Fojtíková E. Seidlová St Cvičení nás baví I. E.Seidlová 16 Cvičení nás baví II. J.Křepelková 16 Hrátky s angličtinou I. J.Bezoušková 11 Malá kuchařinka I. M. Němcová 11 Malá kuchařinka II. M.Vanišová 10 Čt Malujeme III. M.Němcová 14 Šikovné ruce III. M.Šustová 11 Malá kuchařinka III. M.Vanišová 11 Zdravé foukání s harmonikou J.Křepelková 12

27 Pá Hrátky s angličtinou II. J.Bezoušková 8 Hra na flétnu J.Křepelková 13 Malá kuchařinka IV. M.Vanišová 10 Švadlenky M.Fojtíková 9 Celkem

28 6.3. Přehled akcí, úspěchy, zájem dětí: Měsíc Téma Společná akce Akce v odděleních Září Můj nový kolektiv a já Nešťourej se v nose - kvíz Puzzliáda - umíme spolupracovat? Říjen Máme rádi zvířata Pohádky ze ZOO zahrádky (divadlo Hračka) Říše zvířat ( plakát) Listopad Advent plný her a tvoření Vánoční zdobení Rej strašidel Prosinec Vánoce našich prababiček Návštěva muzea Flétnisté a harmonikáři hrají seniorům Vánoční zvyky a tradice - beseda

29 Leden Zimní království Ples v ledovém království Plesový sál (výzdoba) Únor Zdraví a já Beseda s Policií ČR Malý doktor - Kvíz Březen Zadními vrátky do pohádky Návštěva knihovny Jarní veršování Duben Veselé Velikonoce Otevírání pokladů (stopovaná) Výrobky na velikonoční jarmark

30 Květen Žijeme v době technického pokroku Roboti současnosti a budoucnosti (stavebnice) Hrajeme a zpíváme seniorům Zachraňme planetu (didakt.hra) Červen Cvičím, cvičíš, cvičíme Sportovní odpoledne Netradiční sporty Společných akcí se zúčastnilo 780 žáků a do akcí v oddělení se zapojili téměř všichni. Žáci kroužků Hrátky s pohádkami, Flétny a Harmoničky potěšili, a to letos dvakrát, o Vánocích a Dnu matek klienty domova seniorů svým hudebním a dramatickým vystoupením.navázali jsme novou spolupráci s MŠ Longenova a představili se svým malým kamarádům zdramatizovanou pohádkou a hrou na flétny a harmoničky. Doučování anglického jazyka se setkalo s pozitivním ohlasem od rodičů i učitelů, proto jsme v této aktivitě pokračovali i v letošním roce. Na veřejnosti jsme se prezentovali účastí na vánoční výstavě v Radničním sklípku, školním jarmarku a novinovými články v BND. Spolupracovali jsme s Městskou knihovnou, Policií ČR a ZUŠ. 27

31 6. 4. Výchovná oblast co se děti naučily (nenaučily), rezervy: Program ŠD byl sestaven s ohledem na věk, zájmy, schopnosti žáků a byl splněn ve všech bodech. Žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu (posilování tělesné zdatnosti a citových vazeb, otužování, dodržování osobní hygieny, pěstování pracovních návyků a dovedností). Vychovatelky se snažily vybavit žáky vědomostmi, dovednostmi a postoji, které pomáhají odolávat nástrahám současné společnosti, jakými jsou agresivita, nesnášenlivost, lhostejnost, šikana, aby se tak žáci naučili bránit projevům násilí, ponižování a ubližování. Žáci byli seznamováni se základními pravidly slušného chování, k ochotě poučit se z vlastních chyb umět pochválit nejen sebe, ale i kamarády Návrhy na další vybavení ŠD: Vchodové dveře do ŠD Židle 25 ks, stoly, nástavce na šatny Zvyšování profesionální úrovně: Název kurzu, školení: Jméno vychovatelky: Hodnocení: Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémy chování Moderní korálková technika a kreativní práce s drátem M. Vanišová poučné M. Fojtíková přínosné Rizikové chování všechny motivující 28

32 6. 7. Vzájemné hospitace: - z provozních důvodů se vzájemné hospitace neuskutečňují, hospitace vykonává pouze vedoucí vychovatelka. Vychovatel: Hospitující: Oddělení: Datum: M. Vanišová E. Seidlová M. Vanišová E. Seidlová M. Šustová E. Seidlová M. Šustová E. Seidlová J. Bezoušková E. Seidlová J. Bezoušková E. Seidlová M. Němcová E. Seidlová M. Němcová E. Seidlová J. Křepelková E. Seidlová J. Křepelková E. Seidlová M. Fojtíková E. Seidlová M. Fojtíková E. Seidlová

33 6. 8. Připomínky k plnění vzdělávání podle ŠVP ZV, změny, návrhy: I v letošním školním roce se opět objevily možnosti k úpravě a aktualizaci ŠVP, a proto byly aktivně využity Náměty, připomínky k vedení školy: Spolupráce s vedením školy byla vzájemně vstřícná. Jménem svým i vychovatelek děkuji ředitelce školy za výši přiděleného rozpočtu,s kterým jsme mohly disponovat hned po jeho schválení. 30

34 ŠD Závěrečná hodnotící zpráva Vychovatelky se i v letošním školním roce 2013/2014 snažily svou výchovně vzdělávací činností o to, aby naše ŠD nebyla veřejností chápána jako pouhá sociální služba, jako hlídání dětí a nabídla ve svém Programu rodičům a žákům, mimo jiné, 23 zájmových útvarů všech výchovně vzdělávacích zaměření, které 290 ti zájemcům umožnilo během celého školního roku regeneraci sil po vyučování, rozvoj tvořivosti, komunikačních a sociálních dovedností, posilování sebevědomí a přinášení radosti z dosahovaných výsledků. Vychovatelky nezapomněly ani na to, že žáci, kteří právě absolvovali školní vyučování, netouží potichu sedět a být hodní, proto naplánovaly žákům vydatné pohybové aktivity během vycházek a zájmových kroužků Cvičení nás baví a Krok za krokem přírodou. Při rukodělných činnostech v kroužcích Šikovné ruce, Malá kuchařinka a Švadlenky si žáci rozvíjeli jemnou motoriku a osvojovali praktické dovednosti a návyky, které přispívají ke zklidnění a soustředění při vyučování a zlepšení (zejména u chlapců) školního prospěchu. Žáci kroužků Hrátky s pohádkami, Flétny a Harmoničky potěšili, a to letos dvakrát, klienty Domova seniorů svým hudebním a literárně dramatickým vystoupením. Při poslední návštěvě ke Dni matek obdarovali babičky vlastnoručně vyrobenými lineckými srdíčky. Také navázali spolupráci s MŠ Longenova a představili se svým mladším kamarádům zdramatizovanou pohádkou O Budulínkovi a hrou na flétny a harmoničky. Do akcí v oddělení se zapojili téměř všichni žáci a 780 z nich se účastnilo akcí společných. Tou první, zářijovou, nazvanou Kde autobusy odpočívají, poděkovali řidiči společnosti ICOM našim žákům za sběr víček od PET lahví, jehož výtěžek putoval na konto nemocného Davídka. Areál autobusové společnosti ČSAD Benešov v Mariánovicích se stal cílem naší exkurze. Velkým zážitkem byla jízda novým autobusem z nádraží do garáží, kde pracovníci ČSAD uspořádali šikovnostní soutěže a za odměnu našim sběračům věnovali odznaky. Kvíz o znalostech etikety s názvem Nešťourej se v nose a didaktická hra Zachraňme planetu prověřily a rozšířily vědomosti žáků. O tom, jak vnímavě se daří žákům prožívat hudbu pohybem, nás přesvědčili během akce Rej strašidel. Konec pololetí jsme oslavili Ledovým bálem, soutěže se tentokrát odehrály se zimním podtextem. Nezapomněli jsme ani na prevenci dětské úrazovosti. Akcí Bezpečně do školy nám policistka Lenka Solnařová připomněla základní pravidla chování chodců a cyklistů v silničním provozu. Zapojili jsme se do příprav výrobků na školní velikonoční jarmark a výtěžek použili na uhrazení vstupného na dvě představení, které nám přijeli zahrát herci divadélka Hračka. V loňském roce jsme v rámci přípravy na vyučování nabídli žákům čtvrtých ročníků doučování anglického jazyka,a protože se setkalo s pozitivním ohlasem rodičů i učitelů, pokračovali jsme v této aktivitě i letos. Se školním rokem jsme se rozloučili pohádkou Hrnečku vař, kterou nám přišli zahrát žáci ZUŠ pod vedením paní Faltejskové. Děkuji za prezentaci naší práce Benešovskému deníku, který nám umožnil na svých stránkách, během celého školního roku, prezentovat naší činnost a vytvářet povědomí o ŠD, vychovatelkám za jejich aktivitu a pomoc při výukových hodinách bruslení, dále pak při dohledech na výletech a plavání účastí na škole v přírodě a Noci s Andersenem. Na úplný závěr chci poděkovat všem třídním učitelům a vedení školy za vstřícnou spolupráci během celého roku a za sebe i své kolegyně přeji krásné léto, spoustu nových zážitků a šťastné setkání se všemi o přípravném týdnu. Eva Seidlová, vedoucí vychovatelka 31

35 7. Využití sportovní haly a venkovního hříště ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce, který začínal a končil kvůli rekonstrukci sportovní haly , byla sportovní hala ZŠ Benešov, Jiráskova 888 téměř každý všední i víkendový den využita. V pracovních dnech od brzkých ranních hodin (cca 6:30 hodin) do 15:30 hodin využívala sportovní halu ZŠ Benešov, Jiráskova 888, a to zejména pro zájmové kroužky, výuku TV, školní soutěže, školní družinu a v neposlední řadě i pro kulturní činnost školy. Od 16:00 hodin pak využívaly halu zájmové útvary (DDM a MC Hvězdička) a sportovní oddíly, které jsou dotovány zřizovatelem. Využití sportovní haly končilo krátce po 22:00 hodině. Každé pondělí v celém školním roce po dobu dvou hodin pak bylo I. podlaží využito pro regenerační a kondiční cvičení starších osob, které vedla paní Klápová. O víkendových dnech byla hala z největší části pronajata sportovním oddílům (TJ Sokol Benešov, 1.VK Benešov a SK florbal Benešov), které se mezi sebou před sezónou domluvily, kdo bude halu v jednotlivých dnech o víkendu využívat (viz. webové stránky ZŠ Benešov, Jiráskova 888) ke svým mistrovským a turnajovým utkáním. Závěrem se dá říci, že sportovní hala ZŠ Benešov, Jiráskova 888 byla od září do konce května maximálně vytížena. V závěrečném měsíci školního roku byla hala z důvodu rekonstrukce uzavřena. Z tohoto důvodu bylo všem sportovním oddílům a zájmovým útvarům nabídnuto k využití školní sportovní venkovní hřiště. Tuto nabídku v závěrečné fázi využívaly zejména zájmové útvary DDM a MC Hvězdičky. 32

36 8. ÚDAJE O DVPP A SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 8.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a hospodářek Období září leden (1. pololetí): Datum Školení pro sborovnu Počet účastníků Agentura Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování 50 (43 učitelé, 7 vychovatelky) PREVALIS, Táborská 45/421, Praha 4 MŠMT / Zvyšování kvalifikace učitelé, asistent pedagoga Období Pedagogický pracovník VŠ, Agentura Obor - aprobace Ročník Září - leden Z. Varga UK Praha, Pedagogická fakulta, M. D.Rettigové 7/4, Praha 1 Učitelství pro 1. Stupeň 7503T Září - leden J. Kahounová Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Sedláčkova 88, Plzeň Informatika a výpočetní technika se zaměřením na vzdělávání 1. Září - leden D. Pokorná UK Praha, Pedagogická fakulta, M. D.Rettigové 47/4, Praha 1 Výchova ke zdraví 7504R a Základy společenských věd 7507R031

37 Září - prosinec H. Bradová - AP JABOK-Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, Praha 2 Asistent pedagoga ve třídě s individuálně integrovaným žákem kurz MŠMT 38917/ Vzdělávací institut Středočeského kraje VISK, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, V Kolonii 1804, Nymburk, id. zařízení , G 40 Datum Předmět Název semináře Učitel Poznámka ČJL Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení VV Kreativní techniky a jejich praktické využití/sítotisk Mgr. A. Bečváříková Mgr. L. Pavlíková MSMT- 1905/ MSMT- 6511/ ČJL Genetická výuka čtení v praxi Mgr. M. Marešová MSMT / M Podpora matematické gramotnosti na 2. Stupni ZŠ/Didaktické situace ve vyučování 1. Mgr. J. Šašková MSMT- 6511/ Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování Mgr. A. Bečváříková MSMT 20893/ Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování Z. Varga MSMT 20893/ Doškolovací kurz instruktorů školního Mgr. I. Šedivá MSMT 20893/2013-

38 lyžování Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování Mgr. P. Šedivý MSMT 20893/ NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ, NIDV, Krajské pracoviště, Jeruzalémská 957/12, Praha 1 Datum Předmět Název semináře Učitel Poznámka ČJL Rozvíjíme čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ Mgr. E. Marešová MSMT /

39 Ostatní agentury Datum Předmět Název semináře Učitel Poznámka TV Celostátní seminář garantů sportů AŠSK ČR Mgr. J. Slunečko ASŠSK ČR Praha a ČJL Interaktivní tabule činnostně ČJ Mgr. M. Blažková TV McDonald s Cup 2013 Mgr. J. Slunečko TV McDonald s Cup 2013 Mgr. M. Prášková Tvořivá škola, o. s. akreditovaná vzdělávací instituce, Kamenná čtvrť 120, Brno, MSMT / McDonald s Cup Praha McDonald s Cup Praha TV McDonald s Cup 2013 P. Novák McDonald s Cup Praha D Využití médií ve výuce dějepisu/dějepis v 21. století Mgr. W. Heřmánková Ústav pro studium totalitních režimů Siwiecova 2, Praha 3 MSMT-6502/ Rizikové chování Management školní třídy Mgr. J. Cudlínová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, PedF UK, Hloubětínská 26, Praha 9 MSMT 39452/ VV Od hravých činností k vlastnímu tvoření praktické návody pro výuku Mgr. J. Vilímková Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, PedF UK, Hloubětínská 26, Praha 9 MSMT, 6499/ Vedení školy, TV soutěže Setkání pořadatelů okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR Mgr. M. Prášková Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská Vedení školy, TV Setkání pořadatelů okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných Mgr. J. Slunečko Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11

40 soutěže MŠMT ČR stup. + IT Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky stup. + IT Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky Mgr. M. Blažková Mgr. J. Slunečko AV MEDIA Seminář bude ukončen do AV MEDIA Seminář bude ukončen do Vedení školy Právo ve škole pro rok 2014 Ing., Bc. J. Moosová Mgr. Michaela Veselá a Společnost k bezpečí o.s., Praha MSMT /

41 Zvyšování kvalifikace hospodářky, personalistky Období Pedagogický pracovník VŠ Obor Ročník Září - leden J. Babková UK Praha, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 47/4, Praha 1 Management v pedagogice N Září - leden J. Barková UK Praha, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 47/4, Praha 1 Management v pedagogice N Datum Název semináře Název agentury Hospodářka Poznámky Účetní uzávěrka obcí a PO Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti 2013 REVA regionální vzdělávací agentura DAKO, s.r.o. J. Babková J. Barková 38

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více