BÁJEČNÁ UKLÍZEČKA ANEB JAK BÝT PANÍ SVÉHO ČASU A JEŠTĚ SI PŘIVYDĚLAT! Báječná uklízečka, strana 1. Projekt Rodina a práce i pro Čelákovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BÁJEČNÁ UKLÍZEČKA ANEB JAK BÝT PANÍ SVÉHO ČASU A JEŠTĚ SI PŘIVYDĚLAT! Báječná uklízečka, strana 1. Projekt Rodina a práce i pro Čelákovice"

Transkript

1 BÁJEČNÁ UKLÍZEČKA ANEB JAK BÝT PANÍ SVÉHO ČASU A JEŠTĚ SI PŘIVYDĚLAT! Báječná uklízečka, strana 1

2 OBSAH 1. Obecná právní úprava možnosti podnikání žen v oblasti služeb pro domácnost (úklid, žehlení, praní atd.) a) Zahájení podnikání b) Centrální registrační místo c) Živnostenský úřad d) Česká správa sociálního zabezpečení (PPM, rodičovský příspěvek) e) Úřad práce f) Zdravotní pojišťovna g) Účetnictví, daňové přiznání h) Pojištění odpovědnosti za škodu 2. Motivační složka výhody podnikání pro ženy 3. Konkrétní podnikatelský plán na služby pro domácnost včetně rizik, kalkulace možností, vzorů a) vstupní možnosti vlastní čas psychologie vzdálenost práce b) typy nabízených služeb domácnost venkovní prostory hlídání dětí péče o seniory kanceláře c) ceny nabízených služeb aneb konkurenceschopnost d) jak si najít klientelu inzerce a další možnosti e) jdeme na to! (první setkání s klientem, kvalita úklidu, úklidové prostředky, úklid) f) práce vás baví a chcete v oboru víc? 4. Příklad dobré praxe a) fyzická osoba hospodyně b) agentura 5. Odkazy na další zdroje informací 6. Přílohy a) Příloha 1: Příprava letáčku b) Příloha 2: Smlouva o provádění úklidových prací c) Příloha 3: Smlouva o poskytování služeb v oblasti úklidu Báječná uklízečka, strana 2

3 1. Obecná právní úprava možnosti podnikání žen v oblasti služeb pro domácnost (úklid, žehlení, praní atd.). a) Zahájení podnikání aneb OSVČ: K tomu, abyste mohli začít podnikat v oblasti služeb pro domácnost, potřebujete pouze občanský průkaz a maximálně jeden úřední den, kdy stihnete oběhnout Živnostenský úřad, Českou správu soc. zabezpečení (dále jen ČSSZ) a Zdravotní pojišťovnu (ZP), ke které jste hlášeny. Začněte na Živnostenském úřadě v místě svého bydliště. Je to velmi jednoduché a podle mých zkušeností jsou dnes úřednice na úřadech většinou milé a vstřícné. Poradí a vysvětlí co je potřeba stačí jim vyložit, co máte v plánu. Pokud přece jen narazíte na neochotnou úřednici, nenechte se odradit a požádejte ji o číslo dveří vedoucí odboru. Heslem se slušností nejdál dojdeš se řiďte nejen Vy, ale vyžadujte jej i po ostatních. Ostatně, úředníky si platíme ze svých daní a tím, jak se sami chováme a jaké chování vyžadujeme po ostatních kultivujeme společnost a své okolí. b) Centrální registrační místo (CRM): Úplně nejrychlejší a nejjednodušší způsob ohlášení živnosti lze prostřednictvím Jednotného registračního formuláře pro fyzické osoby, který se vyplňuje přímo na kterémkoliv Živnostenském úřadě na místě, zvaném Centrální registrační místo (CRM). Vyplněním tohoto formuláře si ušetříte cesty na další úřady a tedy ani nemusíte na každém z nich vyplňovat do jednotlivých formulářů většinu údajů, které se opakují. Vyplněný formulář úředníci z CRM rozešlou do Vaší zdravotní pojišťovny, příslušného úřadu sociálního zabezpečení, na finanční úřad, případně i na úřad práce, pokud jste tam hlášeni. Toto řešení doporučuji v případě, že již máte se všemi zmíněnými úřady zkušenost, resp. jste je již navštívili, znáte úřední postupy, apod. nebo spěcháte a úřady jsou od Vašeho aktuálního bydliště příliš daleko. Pokud však s podnikáním skutečně začínáte poprvé nebo po dlouhé době, doporučuji přece jen osobní návštěvu každého z příslušných úřadů, kde se dozvíte veškeré aktuální legislativní podrobnosti a vztahy, související s Vaším podnikáním a příslušným úřadem. Báječná uklízečka, strana 3

4 c) Živnostenský úřad: Oblast služeb pro domácnost (úklid, žehlení, praní, atd.) je tzv. Živnost volná. To znamená, že nepotřebujete žádné odborné vzdělání ani praxi. Volnou živnost stačí nahlásit na kterémkoliv Živnostenském úřadě. Ohlášení provedete vyplněním jednoduchého formuláře a zaplacením správního poplatku ve výši 1,000,-Kč. Živnostenský úřad vám vydá živnostenské oprávnění a zapíše vaši živnost do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů. Které živnosti ze seznamu volných živností se Vám budou hodit? Nechte si jich zapsat rovnou více (vše za jeden souhrnný správní poplatek 1,000,- Kč, ať s každou novou prací nebo typem klienta nemusíte běžet na živnostenský úřad znovu. Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí (v případě, že budete uklízet např. kanceláře nebo jiné nebytové prostory) 75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží (v případě, že budete tuto činnost pro druhé vykonávat u sebe doma) 79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost (úklid v domácnostech, apod.) Detailní popis Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba): Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. U živnosti volné nejsou zvláštní podmínky, tj. odborná způsobilost, pro provozování živnosti předepsány, podnikatel musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti ( 6 ŽZ), u podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti ( 8 ŽZ). Kdo může ohlásit volnou živnost? Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou v tomto případě fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely živnostenského zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. Jaké jsou podmínky provozování volné živnosti? Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Dosažení věku 18 let. Způsobilost k právním úkonům. Bezúhonnost. Báječná uklízečka, strana 4

5 Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením. Jak ohlásit živnost? Ohlášení je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Ohlášení se podá u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu centrálního registračního místa (CRM). Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě). Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu. Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu (doklady nesmí být starší než 3 měsíce) Tytéž doklady předkládá i odpovědný zástupce (je-li ustanoven) je-li občanem jiného než výše uvedeného státu. Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před (kterýmkoliv) živnostenským úřadem. Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele. Doklad o zaplacení správního poplatku. Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte: "Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, příp. je volně dostupný na internetových stránkách V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje: Jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Státní občanství. Bydliště. Rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení. Báječná uklízečka, strana 5

6 Provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení). Předmět podnikání. Místo podnikání. Identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno. Provozovnu nebo provozovny, ve které bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů. V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání. 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností. Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává zachována). Jaké jsou lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku: Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. Můžete využít tuto elektronickou službu: Kontakty na živnostenské úřady v hlavním městě Praze a v jednotlivých krajích České republiky na serveru odkaz - Adresář (rozdělen dle krajů). Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. d) Česká správa sociálního zabezpečení (www.cssz.cz): Vzhledem k častým změnám zákonů a stejně tak k nepřebernému množství kombinací životních situací, doporučujeme zajít si osobně na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení a probrat svou situaci do detailu s pracovnicí, která Vás má konkrétně na starosti. Věřte, že návštěva odborně vzdělané úřednice Vám ušetří mnoho času. Báječná uklízečka, strana 6

7 Samostudium složitých zákonů doma na internetu by Vám trvalo mnohem déle a výsledek, že jste si správně spočítala své zálohy na sociálním a nemocenském pojištění podle všech kritérii, by byl nejistý. Kromě toho je velmi důležité setkat se osobně s úředníky, pod které spadáte a navázat s nimi kontakt. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že dnešní úředníci jsou milí a vstřícní na rozdíl od historek, které se o nich tradují a ve vlastním zájmu se chovají ke klientům slušně. Navíc při osobním setkání můžete předat telefonní a ový kontakt a požádat úřednici, aby Vás kontaktovala kdykoliv se vyskytne nějaký zádrhel např. ve Vašich platbách a předešla jste tak penále a dalším problémům. Podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství (PPM) pro podnikatelky Peněžitá pomoc v mateřství není u žen samostatně výdělečně činných zcela automatická. Pro přiznání této dávky musí podnikatelka splnit určité podmínky stanovené zákonem: 1. Pokud chce mít podnikatelka v budoucnu nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tak si musí platit nemocenské pojištění, neboť mateřská je dávkou nemocenského pojištění. 2. Pro získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství musí být samostatně výdělečně činná žena účastna na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před počátkem nástupu na mateřskou dovolenou, z toho alespoň 180 dnů nemocenského pojištění OSVČ v období jednoho roku před narozením dítěte. 3. V době pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmíte vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. Kdy máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje od 6. až 8. týdne před plánovaným porodem a to na dobu 28 týdnů při jednom porozeném dítěti. Pokud žena porodí dvě a více dětí, tak má nárok na 37 týdnů mateřské. PPM je od poskytována ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu už od prvního dne. Vyměřovacím základem je úhrn měsíčních vyměřovacích základů. Samostatně výdělečné ženě je mateřská vyplácena Okresní správou sociálního zabezpečení podle místa bydliště. V případě, že vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání a nesplníte podmínky na nárok na peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ, budou vám dávky vyplaceny z nemocenského pojištění zaměstnance. Musíte ale splnit alespoň podmínku 270 dnů účasti nemocenského pojištění zaměstnance. Báječná uklízečka, strana 7

8 Kdy mateřskou nedostanete Nesplní-li žena podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství, tak je jí vyplácen ihned od narození dítěte rodičovský příspěvek a nemůže si zvolit délku jeho pobírání. Ze zákona bude pobírat rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě. Na rodičovský příspěvek má nárok každá matka, která celý kalendářní měsíc o své dítě řádně a celodenně pečuje. Při čtyřleté variantě je rodičovský příspěvek Kč v prvních devíti měsících a poté od desátého měsíce jí bude vypláceno 3800 Kč do čtyř let věku dítěte. Za čtyři roky rodičovské tak samostatně výdělečně činná matka dostane vyplaceno celkem Kč. Od se připravují změny v této oblasti. Rodičovský příspěvek a podnikání Jestliže si matka podnikatelka zajistí péči o své dítě jinou zletilou osobou, tak může pobírat rodičovský příspěvek a současně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Při řešení této situace mohou být nápomocné jesle, mateřské školy či jiná podobná zařízení pro děti předškolního věku. Dítě mladší tří let může navštěvovat jesle nejvýš pět dnů v kalendářním měsíci. Pokud dítě dovršilo tří let, lze využít služeb mateřské školy, ovšem v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo pět dnů v kalendářním měsíci. Co dělat, když zahájíte podnikání na rodičovské V případě podnikání při pobírání rodičovského příspěvku se jedná o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti v době rodičovské dovolené vznikají podnikatelce běžné ohlašovací povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Vzhledem k tomu, že jde o činnost vedlejší, neplatí pro ní ustanovení o základních minimálních sazbách pojistného na zdravotní pojištění, platí jen dle výše zisku. Zároveň má podnikatelka povinnost podat daňové přiznání a příjmy z podnikání řádně zdanit. e) Úřad práce Pokud jste hlášena na Úřadu práce, je nezbytně nutné, dojít ohlásit začátek podnikání a odhlásit se z registrace na Úřadu práce. f) Zdravotní pojišťovna: V souvislosti se zahájením podnikání jste povinni nahlásit tuto změnu na pobočce své zdravotní pojišťovny, u které jste hlášena. Případně lze toto ohlášení uskutečnit prostřednictvím vyplnění Jednotného registračního formuláře, o kterém jsme psali v úvodu. Báječná uklízečka, strana 8

9 g) Účetnictví, daňové přiznání: Co je daňová evidence? Daňová evidence není jednoduché účetnictví! Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Co obsahuje daňová evidence: 1) daňovou evidenci příjmů a výdajů 2) daňovou evidenci majetku a závazků Pro podnikání v oblasti služeb pro rodinu a domácnost si vystačíme s evidencí příjmů, resp. vlastních faktur a na odpočet výdajů využijeme tzv. Výdaje paušálem, procentem z příjmů. Paušální výdaje jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Nemusíme totiž schovávat doklady za výdaje a nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Své výdaje spočítáme vysokým procentem ze svých příjmů podle toho, jaký druh příjmů máme: 60 % pro příjmy ze všech živností kromě řemeslných. Daňové přiznání podáváme do 30. března každého roku na finančním úřadě, pod který spadáme podle místa trvalého bydliště. Doporučuji neponechávat podání daňového přiznání na poslední chvíli a ušetřit tak čas v dlouhých frontách na Finančním úřadě. h) Pojištění odpovědnosti za škodu (na zdraví, majetku a finanční újmy jiným osobám) Co je to pojištění odpovědnosti? Pojištění odpovědnosti vás ochrání při škodě, kterou způsobíte ve svém zaměstnání, povolání nebo v běžném občanském životě. Pojištění odpovědnosti za škody slouží ke krytí škod, které vznikly třetí osobě činností pojištěného. Může být sjednáváno samostatně nebo formou připojištění například k pojištění domácnosti. Jaké jsou druhy pojištění odpovědnosti? V zásadě jsou dva druhy pojištění odpovědnosti pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání. Co lze pojistit v rámci pojištění odpovědnosti občanů? Toto pojištění vám poskytne ochranu pro případ, kdy způsobíte jinému subjektu škodu, za kterou odpovídáte a kterou jste povinni nahradit. Takováto škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě, např. při neúmyslném poškození nebo rozbití zboží v obchodě, při Báječná uklízečka, strana 9

10 vyplavení sousedního bytu, při vzniku úrazu na chodníku před domem, kde jste povinni zabezpečovat jeho úklid apod. V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (občanská odpovědnost) bývají pojištěny všechny osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti, nejčastěji manžel/manželka a děti. Jaké škody pojištění odpovědnosti občanů kryje? Pojišťovny mají zpravidla tři různé pojistné limity pro škody na zdraví, pro škody na majetku a pro škody finanční. Ochrana je poskytována tak, že pojišťovna za vás poškozenému subjektu náhradu škody uhradí. Hlavní výhody: pojistná ochrana v případě způsobené škody zpravidla evropská platnost nízká cena Nevýhody: velmi pestrá paleta výluk u některých typů pojištění spoluúčast Kdo prodává: Allianz pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB Pojišťovna Generali Pojišťovna HALALI, všeobecná pojišťovna CHARTIS EUROPE MAXIMA pojišťovna Kooperativa pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna UNIQA pojišťovna Hasičská vzájemná pojišťovna Báječná uklízečka, strana 10

11 2. Motivační složka výhody podnikání pro ženy. Motivační složka aneb proč je výhodné začít podnikat: 1. Časová flexibilita: přizpůsobíte si čas své práce svým časovým potřebám, budete paní svého času. Sladíte rodinu a práci (děti, domácnost, péče o staré rodiče, apod.). 2. Nezávislost: nemusíte čekat na výplatu od manžela či partnera, tvoříte si vlastní zdroj prostředků, ať už se je rozhodnete utrácet za cokoliv. 3. Lepší, než být na ÚP. 4. Východisko, když nelze sehnat práci. 5. Odpadá dojíždění do zaměstnání. 6. V případě podnikání jako vedlejší činnost během pobírání rodičovského příspěvku, nemusíte platit povinná minima sociálního a zdravotního pojištění, neboť jej za Vás hradí stát. Je zde však finanční strop, který se často mění. Je nutné si zjistit aktuální výši maximálního možného výdělku v rámci podnikání jako vedlejší činnosti, abyste tyto odvody nemuseli platit. Důležitá poznámka: nevstupujte do podnikání v žádném případě tzv. načerno. Šetřením na povinných platbách sociálního a zdravotního pojištění si zaděláváte na velké problémy! V případě nemoci, úrazu nebudete mít nárok na jakékoliv dávky, plynoucí z nemocenského pojištění. Roky práce odpracované načerno, se Vám nezapočtou do odpracovaných let, podle kterých se vypočítává důchod, atd. 3. Konkrétní podnikatelský plán na služby pro domácnost včetně rizik, kalkulace možností, vzorů. a) vstupní možnosti vlastní čas psychologie vzdálenost práce b) typy nabízených služeb domácnost venkovní prostory hlídání dětí péče o seniory kanceláře c) ceny nabízených služeb aneb konkurenceschopnost d) jak si najít klientelu inzerce a další možnosti e) popis nabízených služeb aneb co tě v praxi čeká f) jdeme na to! (první setkání s klientem, kvalita úklidu, úklidové prostředky, úklid) g) práce vás baví a chcete v oboru víc? Báječná uklízečka, strana 11

12 a) Vstupní možnosti: Rozhodujete se, zda začít vlastní podnikání v oblasti práce pro jinou domácnost? Zvažte předem a proberte se svým partnerem následující faktory: Vlastní čas: Zeptejte se sama sebe, jaké máte ve skutečnosti časové možnosti zda máte pevně daný volný čas a můžete tedy docházet do domácností např. pouze v době, kdy jsou děti ve škole/školce nebo večer, kdy je doma Váš manžel? Nebo jste naopak schopná flexibility vyhovět zákazníkovi mimo pevně daný časový plán díky tomu, že máte v dosahu babičku nebo časově flexibilního manžela či partnera, kteří vám mohou kdykoliv pohlídat děti? Kolik času denně a týdně chcete věnovat práci? Započítejte i čas a peníze na dojíždění ke klientovi. Počítejte s tím, že po vydatné fyzické práci budete unavená a budete potřebovat čas na odpočinek či regeneraci sil. Klient obvykle pochopí, že jednou za čas pojedete na dovolenou a bude mít tedy ve vašich službách výjimečný výpadek. Pravděpodobně však nebude tolerovat, pokud budete chybět každý třetí týden v důsledku své nemoci nebo péče o nemocné dítě. Pro tyto případy budete potřebovat buď možnost zajistit si hlídání svých nemocných dětí, nebo spolupracovat s prověřenou kamarádkou, která za Vás (se souhlasem Vašeho klienta) zaskočí podle potřeby. Podnikání v poskytování vlastních služeb v pravidelných intervalech je proto časově mnohem zodpovědnější než zaměstnání s nárokem na 5 týdnů dovolené a nemocenskou kdykoliv potřebujete. Variant je mnoho, záleží tedy na tom, zda budete schopná dodržovat to, na čem se dohodnete s klientem a také na tom, jak bude klient tolerovat Vaše případné výpadky. Psychologie: Chcete podnikat, protože máte ve své práci problém s autoritami? Volba podnikání v oblasti služeb v domácnosti se nehodí pro vůdčí typy, ale naopak pro lidi, které baví předvést ze sebe to nejlepší, aby vyhověli požadavkům svých klientů. Neznamená to samozřejmě nízké sebevědomí a nechat sebou vláčet či dělat práci mimo oblast dohodnutých služeb, či se dokonce nechat psychicky týrat nebo sexuálně obtěžovat!!! Nicméně heslo Služby k Vaší plné spokojenosti by mělo vycházet z Vaší vlastní spokojenosti a radosti z práce, kterou nabízíte. Samozřejmě není každý den svátek a někdy není do zpěvu nikomu a práci musí přetrpět. Ve většině dnů by ale měla převážit radost z výsledku práce, kterou po sobě zanechá a z výše peněz, které za svou práci dostane. Báječná uklízečka, strana 12

13 Vzdálenost práce: Již jsme zmínili, že dojíždění ke klientovi a zpátky vás bude stát další čas. Kromě toho vás bude stát i peníze, pokud budete muset dojíždět hromadnou dopravou nebo automobilem. Stanovte si proto předem okruh vzdálenosti klientů, kam až jste schopni a ochotni dojíždět, aby se vám práce vůbec finančně vyplatila. b) Typy nabízených služeb aneb vybírejte, co vás bude bavit: V rámci svých služeb můžete nabízet služby rozdělené podle typů práce, které se obvykle liší i cenou vzhledem k jejich náročnosti. Obvykle se práce pro domácnost rozdělují následujícím způsobem: Domácnost: běžný úklid hloubkový úklid jednorázový úklid služby hospodyně žehlení venčení psa nákupy Venkovní prostory: zametání/úklid kolem domu, popelnice drobné práce na zahradě Hlídání dětí: hlídání dětí doprovod dětí ze školy, školky, na kroužky doučování Péče o seniory v místě jejich bydliště: pomoc v domácnosti společnost seniorům (komunikace, čtení, hry, další podle dohody) Kanceláře: běžný úklid hloubkový úklid zalévání květin, doplňování hygienických potřeb jednorázový úklid úklid kolem objektu Báječná uklízečka, strana 13

14 Podrobnější rozpis jednotlivých služeb: Domácnost: běžný úklid (zametání, vytírání, luxování, stírání prachu, mytí koupelny a WC, vyčištění kuchyňské linky včetně spotřebičů, vynesení koše, porovnání věcí, atd.) hloubkový úklid (mytí oken, rámů, vyčištění žaluzií, věšení záclon, mytí dveří včetně jejich výplní, důkladné čištění kuchyňské linky, včetně spotřebičů, vymytí skříněk, skříní, umytí veškerého sanitárního zařízení, umytí obkladů, důkladné vyčištění spár, povlečení postelí, otření květin, atd.) jednorázový úklid (obvykle mix běžného a hloubkového úklidu) služby hospodyně (převlečení povlečení, praní prádla, věšení prádla, zalévání květin, donáška oblečení do/z čistírny, opravny obuvi, pošta, zajištění hodinového manžela nebo jiného potřebného řemeslníka podle domluvy s klientem, zajištění strojového čištění koberců a sedaček, příprava pokrmu, nákup čistících prostředků a jiné nákupy podle domluvy s klientem) žehlení (žehlení můžeme provádět u klienta nebo si domluvit odnos k Vám domů a donášku zpět. V tom případě počítejte vyšší hodinovou/paušální sazbu, do které musíte zakalkulovat opotřebení vlastní žehličky a spotřebovanou el. energii. Vezměte v úvahu i čas strávený cestováním mezi domácností klienta a Vaší) venčení psa (doporučujeme pouze těm, kteří mají se psy zkušenosti. Menší plemena nemusí být problém i pro nezkušeného pejskaře. Velká plemena vyžadují skutečně znalost chování psů. V každém případě se vyptejte majitele na chování a zvyklosti jejich mazlíčků. Při venčení psů si účtujte každou započatou půlhodinu. Obvyklé je venčení 30 nebo 60 minut.) nákupy (toto je velmi individuální téma a klient bude mít o zajištění nákupů zájem obvykle jenom v případě velmi dobrých osobních referencí nebo po delší době Vaší práce pro něj. Svěří Vám na nákupy peníze, leckdy své auto. Vše záleží na vaší společné dohodě. Venkovní prostory: zametání/úklid kolem domu, popelnice (zametání listí, prachu kolem domu, úklid odpadků z chodníku, vynášení popelnice a její úklid, čištění popelnice v letních měsících) drobné práce na zahradě (pletí záhonků, sekání trávy, uklízení výkalů po psu, a jiné) Hlídání dětí: hlídání dětí doprovod dětí ze školy, na kroužky doučování Báječná uklízečka, strana 14

15 Péče o seniory v místě jejich bydliště: pomoc v domácnosti společnost seniorům (komunikace, čtení, hry, další podle dohody) Kanceláře: běžný úklid hloubkový úklid zalévání květin, doplňování hygienických potřeb jednorázový úklid úklid kolem objektu c) Ceny nabízených služeb aneb konkurenceschopnost: Ceny jednotlivých služeb se pohybují v určitém rozpětí a liší se podle typu, resp. náročnosti práce. Ceny si můžete stanovit hodinově za jednotlivé služby nebo paušálně za kompletní služby, které si dohodnete se svým klientem. V případě paušální ceny za dohodnutý objem služeb počítejte s tím, že se pokaždé Vaše práce bude částečně lišit tak, abyste celkově udržovali domácnost klienta v pořádku podle jeho představ. Bude se tedy jednat o mix běžného úklidu a hloubkového úklidu, plus dalších služeb. Cenu svých služeb uzpůsobte také času, který u klienta pokaždé strávíte: čím delší služba, tím nižší cena, protože ušetříte čas za přesouvání k dalšímu klientovi. Pokud máte např. 5 hodin času, počítejte, co je pro Vás výhodnější: 1 klient na 5 hodin za 100,-Kč/ 1 hod. = 500,-Kč 2 klienti po 2 hodinách za 120,-Kč/1 hod. = 480,-Kč (počítejte s 1 hodinou času ztraceného převlékáním na cestu k druhému klientovi, čas strávený cestou k němu, opět převlékání do pracovního) Ceny služeb jsou obvykle vyšší v Praze oproti menším městům. Neliší se však nijak zásadně - v Praze je sice více movitějších klientů, ale zároveň obrovská konkurence úklidových firem, agentur a jednotlivců, která ceny tlačí dolů. Uvedeme zde hodinové ceny obvykle pro rok 2012 v oblasti Praha-východ. Pozor jedná se pouze o orientační ceny, abyste si mohly udělat obrázek o svém možném výdělku. Ceny jsme snížili o 10-15,-Kč / 1 hod. oproti cenám, které si účtují agentury v okolí. Pracovníci agentur živí i majitele agentury, zatímco Vám zůstane částka celá (samozřejmě po Báječná uklízečka, strana 15

16 řádném zdanění). Agentura Vám konkuruje tím, že je schopná nabídnout okamžitě náhradu za pracovníka, který má výpadek. Klient proto může dát přednost Agentuře i s mírně vyšší cenou služeb, u které nebude muset řešit nemoc nebo dovolenou pracovníka. Proto agentuře, která nabízí služby ve Vašem okolí, musíte konkurovat na prvním místě právě cenou! Domácnost: běžný úklid 120,-Kč / 1 hod. hloubkový úklid 130,-Kč / 1 hod. jednorázový úklid 140,-Kč / 1 hod. služby hospodyně 140,-Kč / 1 hod. žehlení 120,-Kč / 1 hod., 140,-Kč/1 hod. ve vlastní domácnosti s odvozem venčení psa 50,-Kč / 30 min., 90,-Kč / 60 min. Venkovní prostory: ,-Kč / 1 hod. Hlídání dětí: hlídání dětí 110,-Kč / 1 hod. + 20,-Kč / 1 hod. za každé další dítě Péče o seniory v místě jejich bydliště: Kanceláře: 120,-Kč/ 1 hod. 120,-Kč / 1 hod. Důležitá je Vaše konkurenceschopnost v místě, kde chcete své služby nabízet. Dříve než si stanovíte vlastní ceny, prohlédněte si inzeráty v místních novinách, zpravodajích, na vývěskách v supermarketu apod. a uzpůsobte své ceny tak, abyste obstála. Neznamená to ovšem, jít pouze automaticky tzv. pod cenu. Konkurenceschopnost se skládá z více faktorů, které namixujte podle svých možností a schopností: ceny Vašich služeb + možná úprava cen dohodou (delší služba = nižší cena) nabídka/druhy Vašich služeb (pokud nemáte problém dělat téměř cokoliv, uveďte ve své nabídce co nejširší spektrum služeb. Pokud chcete nabízet jen několik konkrétních služeb, vyjmenujte je.) odbornost (pokud máte k nějaké činnosti zvlášť blízko, nebojte se uvést odbornost: profese zdravotní sestra, učitelka je velkou výhodou pokud nabízíte hlídání dětí nebo péči o seniory) časová flexibilita (pokud máte pevně stanovenou dobu, kdy můžete pracovat, neodrazujte předem klienta přesnou specifikací svých časových možností. Ponechte informace o svých časových možnostech až na rozhovor s konkrétním klientem. Buď se Vaše časové možnosti a klientovy představy protnou, nebo ne a budete hledat dál) Báječná uklízečka, strana 16

17 ochota přizpůsobit se přání/potřebám klienta způsob prezentace Vašich služeb d) Jak si najít klientelu inzerce a další možnosti: Nepředpokládáme, že byste mohla investovat peníze do inzerování svých služeb. Investujte tedy čas a vlastní píli. Na malých vesnicích máte následující možnosti: vytipujte si domy potencionálních klientů, obejděte je a dejte jim do schránek letáček nabízející vaše služby. využijte vývěsky v místních samoobsluhách nebo jiných místech, kde je umožněno umístit reklamu. Kontrolujte pravidelně, jestli není letáček stržený nebo přelepený jiným a obnovujte je. pokud obec vydává místní zpravodaj, zeptejte se na obecním úřadě na podmínky umístění krátkého sdělení. Tato možnost je účinná, pokud obec dává svůj zpravodaj do všech schránek v obci, ale zase není časově příliš flexibilní a nebude pravděpodobně zadarmo. Malá a středně velká města, příměstská část Prahy: V městech s velkým počtem obyvatel bude samozřejmě inzerce náročnější a to především na finance. Zdarma bývají obvykle jen inzertní vývěsky v supermarketech, které ale nejsou příliš účinné. Vlastní roznos do schránek vytipovaných domů se týká jenom menší lokality rozhodně nemáte šanci naházet sama letáky do schránek v celých Počernicích. Přesto obě možnosti využijte, jak jen to jde, za pokus to stojí! Rozhoďte sítě: poptejte se kamarádek, které mají s prací v domácnostech zkušenost ať v současnosti nebo v minulosti, zda o někom, kdo hledá úklid neví, nebo zda-li nepotřebují vystřídat. Požádejte je, zda by se nezeptali svých klientů, zda jejich známí nehledají pomocnici do domácnosti. Takto, přes doporučení či reference, se získávají klienti mnohem lépe než anonymním inzerátem. Inzerce na internetu: Zadejte své služby do katalogů zdarma: služba: Přidat firmu zdarma. Zadáte své IČO a vyplníte své údaje a krátký text inzerátu. Vytvořte si vlastní letáček, vizitky nebo webovou stránku! Báječná uklízečka, strana 17

18 Letáček, který budete dávat do schránek, vylepovat nebo umísťovat na místa, která jsou pro reklamy vyčleněny, si lehce napíšete ručně nebo sestavíte v počítači sami. Příklad letáčku viz příloha. Vizitky můžete využít podobně jako letáček. Vyrobíte si je snadno sami zdarma podobně jako leták v počítači. Nevýhodou je malý rozměr, kam se vejde maximálně jeden krátký text a kontakty. Webové stránky jsou naopak skvělou příležitostí jak působit profesionálně a popsat přehledně co nejvíce nabízených služeb. Jednoduché stránky si vyrobíte za dvě hodiny ZDARMA i s grafickou úpravou, kterou si můžete vybrat z mnoha nabízených šablon. e) A jdeme na to! První setkání s klientem důležitý je první dojem. Ozval se Vám první zákazník nebo obvykle spíš zákaznice. Domluvte si nejprve osobní schůzku, na které se vzájemně seznámíte, ujasníte si jaká práce po Vás bude vyžadována, čas za který ji budete muset udělat, frekvence návštěv a cena a platby za Vaše služby. Psychologie: Na dojednanou schůzku se dostavte určitě včas a s úsměvem, decentně a čistě oblečená a upravená. Vystresovaná, upocená a nestíhající osoba dobrý dojem neudělá stejně tak jako dáma s dlouhými rudými nehty a na vysokých podpatcích. Se svým budoucím klientem jednejte mile a slušně. Krátce se představte, a pokud máte předejte písemné reference nebo aktuální výpis z trestního rejstříku. Z Vašeho jednání by měl Váš klient získat pocit: aktivní a zároveň diskrétní osoby. Historky o nepořádku u jiných klientů nebo u Vás doma nejsou dobrou vizitkou. Dále nechte mluvit především svého klienta na první schůzce byste měli detailně probrat náplň Vaší práce, čas, za který si Váš klient představuje, že práci stihnete (v případě účtování hodinové sazby) frekvenci Vašich návštěv, případně paušálně stanovenou cenu za soubor služeb, které klient vyspecifikuje. Pokud se na obsahu a rozsahu stanovené práce a na jejím ocenění dohodnete, měl by následovat další krok, kterým je seznámení s místem výkonu Vaší práce. Prohlídka domu: Požádejte svého klienta, aby Vás provedl domem, ukázal KDE a CO máte uklízet, ideálně JAK (jakým způsobem). Jsou klienti, kteří se o to nezajímají a nechají vše na Báječná uklízečka, strana 18

19 Vás. Jsou ale také klienti, kteří mají přesné představy o postupu a způsobu úklidu a použitých čisticích prostředcích. To vše je potřeba zjistit. Můžou být pokoje a skříně pro Vás zapovězené (a to se neopovažujte porušit mohou zde číhat nástrahy coby zkouška důvěry) a naopak pokoje a skříně i zásuvky (např. v dětském pokoji), které po Vás klient bude chtít uklízet, čistit a rovnat. Důležité je seznámení s čistícími prostředky, jejich používáním co do množství i míst, kde je používat. Někteří klienti jsou úzkostně čistotní a vyžadují pravidelné čištění a desinfikování. Jiným stačí otírání povrchů vlhkým hadříkem a impregnaci jen jednou za čas. Kvalita úklidu Stejně tak je důležité, jakou kvalitu práce si zákazník představuje! Není tím myšleno, že po Vaší práci bude napůl neuklizeno a špína. Jsou to drobné, ale pro náročné zákazníky velmi podstatné nuance typu: umyvadlo po umytí utřít zevnitř i zvenčí suchou utěrkou, včetně baterií, aby na nich nezůstaly žádné kapičky. Nebo typicky se jedná u vytírání podlah o rozdíl mezi ručním vytíráním anebo vytíráním mopem! Pokud klient vyžaduje takto detailní a precizní čištění, musí počítat také s tím, že Vaše práce zabere víc času a tedy bude finančně nákladnější. Proto sami nenabízejte nejvyšší kvalitu za minimální čas a peníze nemuselo by se Vám to vyplatit, až zjistíte, že práci nestíháte v domluveném čase. Jak odhadnout čas úklidu nového prostoru? První jeden až tři úklidy Vám zaberou víc času, než budete do budoucna k úklidu potřebovat. Chvíli trvá, než si osvojíte prostor, zařizovací předměty a zajedete si systém úklidu. Pokud klient měl uklízečku před Vámi, může mít přehled o tom, jak dlouho požadovaná práce trvá. Anebo také mohou být jeho nároky neadekvátní. Je dobré se nenápadně zeptat, jestli byl s prací a dobou úklidu předchozího pracovníka spokojen nebo ne a proč, abyste se mohli případně vyvarovat stejných chyb. Zároveň tak nenápadně zjistíte, jestli Váš klient nemá přehnané nároky na poměr kvalita / čas a nevyžaduje víc práce, než je možné v daném časovém úseku stihnout. Ať už se dohodnete na hodinové odměně nebo odměně paušální za soubor odvedené práce i zde musíte v duchu počítat, jestli nebudete někde uklízet půl dne za 300,-Kč. Úklidové firmy počítají dobu úklidu podle metrů čtverečních a náročnosti různých činností. Pokud tedy Váš klient nemá od začátku jasno v tom, jakou práci a čas od Vás vyžaduje na základě svých předchozích zkušeností, nezbyde Vám než vlastní odhad na základě zkušeností, které máte s rychlostí úklidu u sebe doma, případně domluva s klientem, že po prvním úklidu následnou dobu stanovíte s přihlédnutím k tomu, že až se zaběhnete, budete samozřejmě rychlejší. Při prohlídce domu mějte u sebe papír a tužku a místnost po místnosti si zapisujte, co a jak často po Vás klient vyžaduje za úklid. Jedná se víceméně o kombinaci běžného a hloubkového úklidu. Klienta to může zarazit a přičítat to vaší nezkušenosti. S úsměvem ho vyveďte z omylu s tím, že jste v prostoru poprvé a při procházení domu a poslouchání se zdá Báječná uklízečka, strana 19

20 všechno být jasné, ale jakmile budete při prvním úklidu v objektu sami, nemusíte si vzpomenout, co po Vás klient všechno chtěl nebo se Vám můžou plést přání více klientů dohromady. Není proto nic snazšího, než mít v tu chvíli po ruce sešitek, kde si jednotlivé úkoly připomenete. Rozepište si také pro každou místnost, v čem spočívá podle Vašeho klienta běžný (pravidelný) úklid a v čem hloubkový úklid. Modelový příklad: Koupelna (B běžný, H hloubkový úklid) B: umytí sanity, baterií, WC, otření všech povrchů od prachu pouze vlhkým hadříkem, vyluxování, vytření podlahy ručně, vynesení koše se špinavým prádlem k pračce. H: 1x měsíčně: hloubkové čištění odpadu u vany chemickým přípravkem, vyprání koupelnové a záchodové předložky v pračce, program XY. Dále se domluvte, zda klient bude čisticí prostředky doplňovat sám (ideálně můžete nabídnout, že vždy upozorníte osobně nebo vzkazem na lístečku) anebo zda je budete dokupovat Vy podle potřeby. V tom případě si můžete buď nechat proplácet účtenky, nebo nákup čisticích prostředků fakturovat, pokud tak uvedete ve smlouvě a budete mít živnostenské oprávnění na živnost volnou - Velkoobchod a maloobchod. Dalším důležitým bodem je telefonní číslo klienta, na které budete moci zavolat v případě, že se něco vážného v době a místě vaší práce přihodí. Požádejte také klienta o informaci, kde máte lékárničku pro případ úrazu. Domluvte se s klientem, jakým způsobem se budete dostávat do domu jestli bude vždy přítomen, nebo získáte klíče a kód zabezpečení objektu, apod. Vyptejte se také na sousedy zda Vám od nich nehrozí nějaké problémy plynoucí ze sousedských vztahů a případně jak máte reagovat na jejich dotazy týkající se přítomnosti v domě/bytě. Sepište smlouvu! Nezapomeňte, že podnikáte legálně a fakturovat za svoje služby byste měla na základě Smlouvy o poskytování služeb. Smlouva Vás ochrání v případě náhlých nestandardních požadavků od Vašeho klienta, které budou v rozporu se smlouvou a zajistí Vám právní ochranu v případě, že by Vám klient odmítl zaplatit za provedenou práci. Vzor Smlouvy uvádíme v Příloze 2 a v Příloze 3. Čisticí prostředky a jejich použití Předpokládáme, že každá žena má minimálně základní přehled o druzích čisticích prostředků, které jsou u nás na trhu. Každý typ čisticího prostředku se v obchodě objevuje v nespočetných variantách nejrůznějších výrobců. Čisticí prostředky se liší kvalitou i cenou. Báječná uklízečka, strana 20

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

POKYNY K VYPLN NÍ ZM NOVÝ LIST

POKYNY K VYPLN NÍ ZM NOVÝ LIST 10ZmenList2_info.pdf POKYNY K VYPLN NÍ ZM NOVÝ LIST 01 Uvede se živnost (živnosti), u které se změna oznamuje. 02 Uvede se údaj, který se mění, např. adresa pro doručování nebo adresa, kde lze vypořádat

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole 1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole denně prováděné práce: - vyprázdnění odpadkových košů, třídění odpadu, výměna hyg.sáčků,

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Orientace v pracovněprávních vztazích

Orientace v pracovněprávních vztazích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Výukový kurz pro chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je finančně podpořen Evropským sociálním fondem v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/2.1.00/37094 s názvem Udržení

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZÁKON Č. 214/2006 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY (PROJEKT

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 1 POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Standard úklidových prací: kanceláře, recepce, zasedačky chodby, schodiště toalety, kuchyňky denní úklid denní úklid denní úklid vyprazdňování odpadkových košů vyprazdňování

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a?

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a? D I AK O N I E C Í R K V E B R AT R S K É K Ř E S Ť A N S K Á S O C I Á L N Í P O M O C Koněvova 24, 130 00 Praha 3, IČO: 45250855 Ž Á D O S T O P Ř I J E T Í d o C h r á n ě n é h o b y d l e n í n a

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

vyhlašuje veřejnou zakázku

vyhlašuje veřejnou zakázku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 1659/3, 14000 PRAHA 4, TELEFON: 261 217 206, FAX: 261 215 063 WWW.SPSGOCAR.CZ IČO: 49624059, DIČ: CZ49624059 Informace o zadavateli: vyhlašuje

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ženy před SVČ. Účetní minimum. Ing. Pavlína Novotná

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ženy před SVČ. Účetní minimum. Ing. Pavlína Novotná Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ženy před SVČ Účetní minimum Ing. Pavlína Novotná 16.4.2013 Rodinné centrum ROUTA, o.s. www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice Podnikání je

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Několik slov o službě Trvaly-pobyt.Cz.

Několik slov o službě Trvaly-pobyt.Cz. Několik slov o službě Trvaly-pobyt.Cz. Komu poskytnete adresu trvalého pobytu? Pro koho je služba určena?... 3 Kde poskytujete adresu pro trvalý pobyt? Jste vlastník nemovitosti?... 3 Je to legální?...

Více

Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Registrační číslo Úřadu práce ČR: Překlenovací příspěvek Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů O překlenovací

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č. 1 Smlouvy

Příloha č. 1 Smlouvy ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní práce měsíční práce 2x do roka ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní práce měsíční práce 2x do roka ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní

Více

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018 Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se (jedná se o 15. až 16. otázku v pořadí) Do objemu služeb je započítáváno i plnění v rámci grantových projektů financovaných z Evropského sociálního fondu

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 4. PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIKTIVNÍ FIRMY Klíčová slova Živnost Živnostenský zákon Typy obchodních společností

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zájemce Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Telefon: Rodiče nebo zákonní zástupci Jméno a příjmení: Adresa: Zaměstnání: Telefon: Typ služby,

Více

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 1 Identifikační číslo 196 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 4 Základní informace k životní

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozšiřování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti K.V.P. Gastro odborné profesní specializované kurzy v gastronomii

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30

Více

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 6 HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Zadavatel: Právní forma zadavatele: Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 331-Příspěvková organizace IČ zadavatele: 70631832 Sídlo zadavatele:

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 -1- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadávacího řízení: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 Zadavatel zakázky: Obec Bařice-Velké Těšany IČO: 00287 024 Sídlo: Bařice č.p.8 767 01 Kroměříž Zadavatel

Více