Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

2 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 4 III.2 Chráněné bydlení IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing k V. Základní údaje o klientech VI. Organizační struktura k VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Finanční plán na rok X. Vedení organizace, kontakty Příloha č. 1a Základní údaje o klientech pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Přehled o počtech klientů DOZP Brtníky k Složení klientů dle krajů k Věkové složení klientů k Zdravotní stav klientů Přiznání příspěvku na péči k Způsob ubytování klientů k Příloha č. 1b Základní údaje o klientech pobytové služby chráněné bydlení Přehled o počtech klientů CHB k Složení klientů dle krajů k Věkové složení klientů Zdravotní stav klientů Přiznání příspěvku na péči k Přiznání příspěvku na péči k Způsob ubytování klientů k Příloha č. 2a Základní personální údaje u DOZP Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví fyzický stav k Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví fyzický stav k Složení zaměstnanců dle profesí průměrný přepočtený stav... 30

3 1.3.4 Stav zaměstnanců a průměrná mzda Příloha č. 2b Základní personální údaje u CHB Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví fyzický stav k Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví fyzický stav k Složení zaměstnanců dle profesí průměrný přepočtený stav Stav zaměstnanců a průměrná mzda Příloha č Hospodaření organizace Přehled nákladů (v tis.kč) Přehled výnosů (v tis.kč) Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.kč Přehled přijatých sponzorských darů Příloha č Finanční plán na rok

4 I. Sídlo organizace 4 Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace Sídlo: Brtníky, č. p. 119, PSČ IČ: DIČ: CZ II. Vznik a postavení organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. (do Ústav sociální péče Brtníky), byl založen již v roce 1961 řádovými sestrami. Od té doby prošel mnoha vývojovými stádii. V prvních letech existence ústavu byli umísťováni do Brtníků mentálně postižení lidé pouze ve věku od 3 do 26 let. Ústav zajišťoval kromě jiného, hlavně zdravotní a výchovnou činnost. V roce 1986 řádové sestry z ústavu odešly a byly nahrazeny tzv. civilním kvalifikovaným personálem. Do roku 1994 byl ústav jednou z organizací spadající pod Okresní ústav sociálních služeb Děčín. V roce 1995 získal právní subjektivitu, zřizovatelem se stal Okresní úřad Děčín a od roku 2003 se stal Ústav sociální péče Brtníky příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. 1. července 2009 byl změněn název zařízení na Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky. Domov je od roku 1994 členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (dříve Asociace ústavů sociální péče) a zároveň byl i jejím spoluzakladatelem. III. Zaměření a činnost organizace Činnost organizace se řídí Rozhodnutím o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Organizace poskytuje dva typy pobytových sociálních služeb: domovy pro osoby se zdravotním postižením a od chráněné bydlení. Organizace má stanovena poslání, cíle a okruh osob, kterým je jednotlivá sociální služba určena. III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Specifikace činnosti sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením: poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro cílovou skupinu osob s mentální retardací, případně v kombinaci s jiným zdravotním postižením, a to od věku 7 let. Kapacita služby se v rámci transformace a humanizace zařízení snižuje v závislosti na vzniku pobytových míst ve službě chráněného bydlení a je v současné době na početním stavu 63 osob.

5 Aktivity, které byly organizovány v rámci služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 např.: 5 Únor: Taneční odpoledne s dechovkou v Rumburku Březen: Výlet do Pekla Ples Tančím tak rychle, jak dokážu Střelnice Rumburk Cirkusové představení ve Varnsdorfu Duben: Prezentace DOZP na Velikonoční prodejce v městské knihovně Rumburk Velikonoční těšení Kytlice Prezentace DOZP na Velikonoční prodejce v O 2 v Ústí nad Labem Prezentace DOZP na Velikonoční prodejce na KÚ ÚK Plavání bez hranic bazén Rumburk

6 Velikonoční jezdci v Mikulášovicích Divadelní představení divadlo Varnsdorf Country odpoledne v Chřibské Čarodějnice - Brtníky Květen: Stezka odvahy

7 Výlet do České Lípy Hasičská soutěž v Ústí nad Labem Severní stopa Cvrnkaná Stará Oleška Výlet do ZOO v Ústí nad Labem Prezentace DOZP na Lipovském Jarmarku Prezentace DOZP na Filipovských oslavách Návštěva Jiříkovských slavností

8 Červen: Senicup Havlíčkův Brod Turnaj v Petanque Noc snů 2014 ZOO Děčín Filipovská pouť Prezentace DOZP na pouti v Kytlicích Výlet na autodrom Sosnová Prezentace DOZP na Svatojánských slavnostech Vlčí Hora Rekreace Sloup v Čechách

9 Sportovní hry Poslův mlýn Rekreace Sloup v Čechách Červenec: Prezentace DOZP na slavnostním otevření železnice v D. Poustevně Rekreace Salmov

10 Starokřečanské slavnosti 10 Srpen: Rekreace Doubice Září: Výlet a branný závod Jestřebí Rekreace Salmov - penzion Rytíř z Ježova Putování za Soptíkem Rozloučení s létem Chřibská

11 Výlet vlakem do Děčína Výlet do Centra Tisku Česká Lípa Výlet do Planetária v Praze Rekreace Mikulášovice Říjen Výlet Děčín Den seniorů v Rumburku Návštěva bazénu ve Varnsdorfu Listopad: Den seniorů Křečany Soutěž v první pomoci Děčín

12 Prezentace DOZP na KÚ Ústí n/labem Domácnost zvládám na jedničku Stará Oleška Prezentace DOZP- Vánoční trhy knihovna Rumburk, rozsvěcení vánočního stromu Taneční zábava Chřibská Prezentace DOZP na vánočních trzích Jílové Cirkus Mikulášovice Prosinec: Výlet do Děčína Rozsvěcení vánočního stromku v DOZP Vánoční těšení Kytlice Mikulášská zábava Lipová

13 Adventní výlet Praha Výlet do Děčína III.2 Chráněné bydlení Specifikace činnosti sociální služby chráněné bydlení: poskytování sociální služby chráněné bydlení pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením, případně v kombinaci s jiným zdravotním postižením, a to od věku 16 let, kteří vyžadují nižší míru podpory, než jaká je poskytována ve službě domovy pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita služby byla k osob. O tento počet uživatelů se v rámci transformace a humanizace zařízení snížila kapacita služby domovy pro osoby se zdravotním postižením. Klienty služby chráněné bydlení podporujeme mimo jiné v samostatnosti při organizování svého volného času, přesto některé akce v roce 2014 byly organizovány za pomoci zaměstnanců, zde uvádíme několik z nich: Olympijský park ČT Praha Letná Ples Střelnice Rbk 3.5. Stezka odvahy Severní stopa Návštěva Motor klubu Sosnová Návštěva planetária a technického muzea Praha

14 IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing k Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o., poskytuje službu domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) v pěti objektech (čp. 118, čp. 119, čp. 122, čp. 278, objekt kuchyň a jídelna) v obci Brtníky. Službu chráněné bydlení (dále jen CHB) poskytujeme v pronajatých bytech v Rumburku a ve Varnsdorfu. Objekty v Brtníkách, kde je poskytována služba DOZP, jsou udržovány a postupně opravovány s cílem dosažení co nejúspornějšího provozu a zároveň za účelem vzniku domácností v duchu humanizovaného prostředí pro uživatele. Areál DOZP se skládá z pěti objektů, z nichž jsou tři mezi sebou stavebně propojeny, což ocení zejména imobilní klienti např. za nepříznivého počasí. Rovněž zahrada DOZP je bezbariérová a stavební úpravy areálu jsou prováděny s ohledem na další odstraňování stavebních bariér. V roce 2012 byla realizována investiční akce zřizovatele, KÚ Ústeckého kraje, výměna oken v objektu čp. 122 a v roce 2013 oprava a zateplení střechy čp Z prostředků zařízení byla provedena výměna oken objektu čp. 278 a kuchyně. Postupnými dílčími opravami vznikají v jednotlivých objektech tzv. domácnosti, kdy nejblíže je tomuto prostředí objekt čp. 278, tzv. Domeček. V roce 2013 byla vybudována nová domácnost v objektu čp. 122, tzv. Celnice, kde vznikla domácnost se zázemím kuchyně s obývacím pokojem, sociální zázemím a třemi ložnicemi. V roce 2014 byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení v 1. nadzemním podlaží v objektu čp. 118, čímž vznikla bezbariérová koupelna a sociální zařízení, které splňuje veškeré požadavky pro vybudování samostatných domácností, které je zde plánováno. Dále byla v roce 2014 v objektu čp. 278 mezi 1. a 2. nadzemním podlažím instalována schodišťová sedačka, čímž byl usnadněn přístup uživatelů služeb do pokojů ve 2. nadzemním podlaží, tímto se stal tento objekt částečně bezbariérovým. Objekt čp Tento objekt dnes slouží k ubytování 16 klientů a zároveň je zde kompletní sociální zázemí pro personál včetně infrasauny. V roce 2014 došlo k realizaci rekonstrukce koupelny v I.NP s ohledem na vznik bezbariérové domácnosti pro klienty s tělesným postižením.

15 Objekt čp. 119., tzv. Vila 15 Kompletní rekonstrukce tohoto objektu byla ukončena v roce 2008 a od té doby je v 1.PP umístěna moderní prádelna, dále je zde pracoviště údržby, relaxační bazén a rehabilitace. V 1.NP jsou umístěny terapeutické dílny, ve kterých klienti vyrábí nejrůznější výrobky, kterými prezentují domov na různých akcích. Dále je na patře denní místnost pro zaměstnance, která je rovněž využívána při menších školeních, seminářích či supervizích. Ve 2.NP je ubytováno 12 imobilních klientů, kteří zde mají veškerý komfort včetně společenské místnosti, sociálního zařízení, dvou výtahů a balkónů. Ve 3.NP je umístěna takřka veškerá administrativa. Objekt č.p.122, tzv. Celnice Tento objekt má 2 NP, v 1 NP se nachází 3 domácnosti pro 14 klientů. Další dvě domácnosti mají své sociální zázemí a kuchyňku. V 2 NP je od roku 2014 jedna domácnost čítající kuchyň s obývacím pokojem, sociálním zázemím a tři ložnice. Další domácnost má své sociální zázemí a malou kuchyňku a čtyři jedno a dvoulůžkové ložnice. Třetí domácnost má své sociální zázemí, kuchyňku s obývacím pokojem sdílí s klienty první domácnosti a jedno a dvoulůžkové pokoje. V těchto domácnostech žije 12 klientů. V tomto objektu došlo v roce 2012 k výměně oken a v plánovaných investicích je zateplení objektu, fasáda a rekonstrukce objektu v duchu humanizace, vzniku domácností včetně výstavby výtahu.

16 Objekt čp. 278 zvaný domeček 16 Zde je ubytováno 9 žen převážně na jednolůžkových pokojích, k dispozici mají kuchyňku, obývací pokoj a veškeré sociální zázemí. V roce 2012 se nám podařilo na domečku zrealizovat výměnu stávajících oken za plastová, zrekonstruovat veškeré sociální zařízení, obývací pokoj, kuchyň a zázemí pro zaměstnance. V roce 2013 došlo v rámci investiční akce zřizovatele, Ústeckého kraje, k opravě a zateplení střechy, k instalaci střešních oken a tím k vzniku dvou jednolůžkových pokojů pro nezletilé klientky. V rámci těchto oprav a investic došlo k zařazení tohoto objektu do energetické náročnosti C Úsporná. V roce 2014 byla v objektu domečku mezi 1. a 2. nadzemním podlažím instalována schodišťová sedačka, čímž byl usnadněn přístup uživatelů služeb do pokojů ve 2. nadzemním podlaží. Objekt Jiříkovská 323/64, Rumburk 1 CHB V tomto objektu je poskytována služba CHB, jedná se o pronajatý byt v 2 NP dvougeneračního rodinného domu v klidné lokalitě města Rumburk. Součástí bytu je obývací pokoj, kuchyň, sociální zázemí, dvě jednolůžkové a jedna jednolůžková ložnice, balkón a část zahrady.

17 Objekt Edisonova 1454, Varnsdorf 1 CHB 17 V tomto objektu je poskytována služba CHB, jedná se o pronajatý byt v 1 NP dvougeneračního rodinného domu v klidné lokalitě města Varnsdorf. Součástí bytu je obývací pokoj, kuchyň, sociální zázemí, dvě dvoulůžkové ložnice, zahrada, garáž a sklep. V. Základní údaje o klientech Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o., poskytoval k sociální služby 71 klientům s mentálním postižením, u některých kombinované s tělesným či smyslovým postižením. Z tohoto počtu byla 63 klientům poskytovaná služba domovy pro osoby se zdravotním postižením v areálu v Brtníkách a 7 klientům služba chráněné bydlení v domácnostech v Rumburku a Varnsdorfu. Příspěvek na péči mělo ke konci roku 2014 přiznáno 100% uživatelů. Bližší údaje: viz., přílohy č.1a, b. V rámci integrace našich klientů spolupracujeme s mnoha organizacemi v našem regionu. Některé organizace a podniky jako je např. Městský úřad Mikulášovice, Schäffer a Sýkora Rumburk, RATIO Rumburk a OBY Varnsdorf, Agentura Pondělí, a firma NGW Rumburk, zaměstnávají naše klienty na řádnou pracovní smlouvu. U klientů, kteří se nedokázali ihned prosadit na trhu práce, poskytujeme v rámci výcviku pro zaměstnávání dohody o pracovní činnosti v DOZP Brtníky. Dále spolupracujeme s Občanským sdružením Agenturou Pondělí v Rumburku, Základní školou a Praktickou školou Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně, Speciální školou ve Šluknově, Spolek kolem do kola v Mikulášovicích a dalšími. Pokud to klientům fyzické a mentální schopnosti umožňují, pohybují se samostatně nejenom v rámci obce, ale cestují veřejnými dopravními prostředky do okolních obcí v rámci dojezdu do zaměstnání, za nákupy a kulturou. Klienty motivujeme a podporujeme ve využívání různých služeb mimo domov jako např. kadeřník nebo pedikúru, či v zapojení do různých činností v rámci občanského života v rámci různých oslav a podobně např. masopust, pálení čarodějnic. Od roku 2013 poskytujeme službu chráněného bydlení (CHB) ve smyslu ustanovení 51, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Klienti, kteří přišli do CHB ve Varnsdorfu a v Rumburku se pod vedením asistentů velmi rychle aklimatizovali na podmínky CHB. Někteří během roku 2014 přešli z CHB do služby podporovaného bydlení poskytovaného Agenturou Pondělí v Rumburku.

18 U klientů využívajících služby CHB pokračujeme i nadále v intenzivním nácviku sebe obslužných dovedností tak, aby po jejich zvládnutí mohli plynule přejít do následných komunitních služeb. 18 VI. Organizační struktura k VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců V roce 2014 v organizaci pracovalo celkem 55 zaměstnanců, včetně zaměstnanců na částečný pracovní úvazek. Ve službě domovy pro osoby se zdravotním postižením to bylo 53 zaměstnanců a ve službě chráněné bydlení celkem 7 zaměstnanců v přímé péči, přičemž 5 z nich se zároveň podílelo na chodu služby DOZP. Na službě chráněné bydlení, se dále procentuálně podílel management domova. Organizace vytvořila i místo pro pracovníky z úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací. V čele zařízení stojí statutární orgán - ředitelka, jejím zástupcem je ekonom domova. V přímé péči o klienty bylo zaměstnáno celkem 26 zaměstnanců. Zbývající počet zaměstnanců zajišťuje provoz kuchyně, údržby, prádelny a administrativu. Organizace klade důraz na odbornost a kvalifikaci všech pracovníků. Má zpracován program vzdělávání všech svých zaměstnanců a zajišťuje jim účast na školeních. Má také vypracován etický kodex zaměstnance, stanoveny kvalifikační požadavky, pracovní náplně, pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků. V organizaci je plně využíván systém celoživotního vzdělávání, personál je školen buďto přímo v organizaci, nebo využívá programů školicích středisek. Pracovníci přímé péče absolvovali pro rok 2014 povinné školení. Pro zaměstnance je dále zajišťováno skupinové proškolování formou pravidelných supervizí. Dále byly uskutečněny tyto kurzy:

19 VIII. Stáž v IC Horní Poustevna, Alternativní komunikace, Prevence agrese, Sexualita lidí s MP a Evropský den muzikoterapie Tloskov. Hospodaření organizace 19 Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. V roce 2014 vykázala naše organizace kladný hospodářský výsledek v celkové výši 155 tis. Kč, což bylo dáno úsporou ve spotřebě elektrické energie z důvodu příznivých klimatických podmínek v průběhu roku IX. Finanční plán na rok 2015 Finanční plán na rok 2015, uvedený v příloze č. 4, je sestaven podle předpokládaných výnosů a nákladů jako vyrovnaný. Podle skutečnosti v roce 2014 je vyšší z důvodu vyšších mzdových nákladů z důvodu zvyšování platů zaměstnanců ve veřejných službách a zdravotnického personálu v zařízeních sociálních služeb od o 3,5% a další zvyšování platů sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči o 4% a zdravotnického personálu o 1,5% od X. Vedení organizace, kontakty Ředitelka: Zástupce ředitele: Vedoucí sociálního a zdravotního úseku: Lékařka: Vedoucí zdravotního úseku: Vedoucí technik: Vedoucího stravovacího úseku: Ekonom: Mgr. Ilona Trojanová Vladimír Jordán Mgr. Jiří Lipenský MUDr. Jana Vavříková Pavla Čechová Luboš Charvát Jindřiška Charvátová Vladimír Jordán Poštovní adresa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o., Brtníky 119, Brtníky Webové stránky: Telefon: Tel./Fax:

20 Příloha č. 1a 1.1 Základní údaje o klientech pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Přehled o počtech klientů DOZP Brtníky k Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení DOZP k Počet klientů (obložnost) k Kapacita zařízení DOZP k Počet klientů (obložnost) k Přijato v r Návrat k rodině Přemístěno do jiného zařízení v r Odchod do jiné služby Úmrtí Ukončen pobyt v r celkem Počet klientů (obložnost) k Složení klientů dle krajů k Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovenská republika země EU - - -

21 Složení klientů k muži ženy Věkové složení klientů k Celke m Muži Ženy Celke m Muži Ženy Celke m do 1 roku let let let let let let let nad 80 let Průměrný věk 39,8 43,7 33, ,98 35,92 43,5 47,9 37,9 Muži Ženy Nezpůsobilí k právním úkonům Věkové složení klientů k do 1 roku 1-7 let 7-10 let let let let let let Muži Muži Ženy

22 1.1.4 Zdravotní stav klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní Zdravotní stav klientů k Muži Ženy 0 mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k Počet klientů Muži Ženy stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV Přiznání příspěvku na péči k Muži Ženy I. stupeň PP II.stupeň PP III.stupeň PP IV. stupeň PP

23 1.1.6 Způsob ubytování klientů k Počet lůžek Počet pokojů Způsob ubytování klientů k jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový čtyřlůžkový

24 Příloha č. 1b 1.2 Základní údaje o klientech pobytové služby chráněné bydlení Přehled o počtech klientů CHB k Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení CHB k Počet klientů (obložnost) k Kapacita zařízení CHB k Počet klientů (obložnost) k Přijato v r Návrat k rodině 1-1 Přemístěno do jiného zařízení v r Odchod do jiné služby Úmrtí Ukončen pobyt v r celkem Počet klientů (obložnost) k Složení klientů dle krajů k Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovenská republika země EU - - -

25 Složení klientů k muži ženy Věkové složení klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy do 1 roku let let let let let let let nad 80 let Průměrný věk ,41 38,4 24,5 37,9 38,6 33,4 6 Nezpůsobilí k právním úkonům Věkové složení klientů k % 0 80% 1 60% 40% % 0% do 1 roku 1-7 let 7-10 let let let let let let Ženy Muži

26 1.2.4 Zdravotní stav klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní Zdravotní stav klientů k Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k Počet klientů Muži Ženy stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV Přiznání příspěvku na péči k ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 I. stupeň PP II.stupeň PP III.stupeň PP IV. stupeň PP Muži Ženy

27 1.2.6 Způsob ubytování klientů k Počet lůžek Počet pokojů Způsob ubytování klientů k , ,5 1 0,5 0 jednolůžkový dvoulůžkový 0 třílůžkový 0 čtyřlůžkový

28 Počet zaměstnanců Příloha č. 2a Základní personální údaje u DOZP Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví fyzický stav k Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let let , let , let , let ,3 61 let a více ,8 Celkem % 13,2 86,8 100 x Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - fyzický stav k Muži 10 9 Ženy do 20 let let let let let 61 let a více

29 Počet zaměstnanců Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví fyzický stav k Vzdělání dosažené muži ženy celkem % bez vzdělání ,9 základní ,6 vyučen ,6 střední odborné ,8 úplné střední s maturitou ,2 bakalářské ,9 vysokoškolské ,8 celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - fyzický stav k Muži Ženy

30 1.3.3 Složení zaměstnanců dle profesí průměrný přepočtený stav Složení zaměstnanců Administrativa 5,21 5,4 5,6 30 Střední zdravotnický personál 7,6 7,8 6,9 Pracovníci v sociálních službách 25 24,6 24,01 Sociální pracovníci 1 0,8 0,8 Stravovací provoz 4,81 4,75 4,84 Prádelna 1,87 1,87 1,87 Údržba Úklid 2,24 2,48 2,16* *vč.vpp (0,37) Složení zaměstnanců dle profesí - průměrný přepočtený stav 1,87 2 2,16 5,6 0,8 4,84 6,9 Administrativa Stř. zdrav. personál Pracovníci v soc.sl. Sociální pracovník Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid 24, Stav zaměstnanců a průměrná mzda Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. 49,8 49,7 48,3 Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč Mzdové náklady v tis.kč

31 Počet zaměstnanců Příloha č. 2b 1.4 Základní personální údaje u CHB Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví fyzický stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let let , let , let ,9 61 let a více celkem % 14,3 85,7 100 x 2 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - fyzický stav k ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 1 Muži Ženy 0,6 0,4 0, do 20 let let let let let 61 let a více

32 Počet zaměstnanců Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví fyzický stav k Vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen ,6 střední odborné úplné střední s maturitou ,4 bakalářské vysokoškolské celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - fyzický stav k ,5 4 3,5 3 2,5 Muži Ženy 2 1, ,

33 1.4.3 Složení zaměstnanců dle profesí průměrný přepočtený stav Složení zaměstnanců Administrativa - 0,3 0,4 33 Střední zdravotnický personál - 0,1 0,1 Pracovníci v sociálních službách - 2,25 3,46 Sociální pracovníci - 0,1 0,1 Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid Složení zaměstnanců dle profesí - průměrný přepočtený stav 0,1 0,4 0,1 Administrativa Stř. zdrav. personál Pracovníci v soc.sl. Sociální pracovník 3, Stav zaměstnanců a průměrná mzda Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. - 2,7 4,06 Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč Mzdové náklady v tis.kč

34 Příloha č Hospodaření organizace Přehled nákladů (v tis.kč) č.ú. vybrané položky Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková činnost činnost činnost činnost činnost činnost 501 Materiál Energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady Zákonné a soc.poj Příděly do FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady celkem Přehled výnosů (v tis.kč) Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková činnost činnost činnost činnost činnost činnost Tržby celkem (ú ) toho: tržby za vlastní výrobky tržby z prodeje služeb tržby za prodané zboží Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz kaz Dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem

35 Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady na 1 místo (lůžko) : služba domovy pro osoby se zdravotním postižením: 433 tis. Kč služba chráněné bydlení : 267 tis.kč (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo lůžko = celkové neinvestiční náklady-odpisy nemovitého majetku ) celková kapacita Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce v tis. Kč Zdroj financování * Drobné strojní oprava a 304 Organizace opravy služebních vozidel Výmalba celého objektu č.p.118 a prádelny 127 Organizace-investiční fond Oprava podlah ve 2 pokojích budovy č.p.118 (hydroizolace,podlahové krytiny) Oprava 2 pokojů v budově č.p.278 oprava stropů a omítek, výměna dveřních zárubní Oprava topení v budově č.p.118 a 278 -výměna 6ks radiátorů Oprava plotové zdi u budovy č.p Organizace -investiční fond 115 Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz 24 Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz 82 Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz Oprava 1ks vchodových dveří na balkon v budově č.p.119 a 2ks oken v jídelně formou výměny stávajících dřevěných za plastová 45 Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz Drobné stavební opravy 23 Organizace z příspěvku zřizovatele na provoz Celkem 798 * organizace, zřizovatel, dotace

36 1.6 Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary minulých let 45 Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r Jiné zdroje (sponzor.dary,dědictví,apod.) za r Tvorba celkem 522 Čerpání celkem 66 Zdroje celkem k Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r Odpisy 2529 Jiné zdroje (sponzor.dary,invest.dotace,apod.) za r Převod z RF 0 Tvorba celkem 3536 Čerpání celkem 2899 Zdroje celkem k Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.kč Zůstatek k Převod z HV z r Čerpání 0 Stav k

37 1.6.4 Přehled přijatých sponzorských darů počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.kč 37 Věcné dary Finanční dary

38 Příloha č Finanční plán na rok 2015 Náklady v tis. Kč Skutečnost UFP roku 2014 FP na rok 2015 Skutečnost k r r Celkem HČ DČ za HČ a DČ Celkem HČ DČ Spotřeba materiálu Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie plyn voda Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboží Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování, z toho: z toho: stavební ostatní Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby z toho: služby spojů odvoz a likvidace odpadů bankovní poplatky revize strojů a zařízení praní prádla ostatní služby Mzdové náklady

39 Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady Daň silniční, daň z nemovitosti a jiné daně a poplatky Ostatní náklady z činnosti, z toho: Zákonné pojištění organizace,pojištění majetku Ostatní Odpisy dlouhodobého majetku, z toho Movitý majetek Nemovitý majetek Prodaný DNM a DHM Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů Náklady celkem Výnosy Skutečnost UFP roku 2014 FP na rok 2015 r r Celkem HČ DČ Skutečnost k HČ a DČ Celkem HČ DČ 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb, z toho Tržby od klientů, PnP Tržby od zdravotních pojišťoven Ostatní Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků Čerpání fondů, z toho: z toho použití: RF

40 IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO Ostatní výnosy z činnosti Úroky,kurzové zisky a ost.fin.výnosy Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem, z toho: Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK z toho: příspěvek zřizovatele na provoz ZU Výnosy z transferů ze SR, z toho: Dotace MPSV Ostatní Výnosy celkem Doplňkové údaje: r r r r plán Přepočtený počet zaměstnanců** 49,94 52,40 52,30 54,30 Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč Počet klientů *** ** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané *** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace. Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018 Obsah I. Sídlo organizace... 4 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kameni 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 IV. Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 IV. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek - Místek příspěvková organizace Fibichova 469, 738 01 Frýdek Místek IČ: 00847011, č. ú.:5801307 734/0600, tel.: 558 431 563, 558 647 782 centrummpm@quick.cz, www.centrummpm.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2013 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2013 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2013 POBYTOVÁ SLUŽBA Zatímco rok 2012 proběhl ve znamení přestavby vnitřních prostor celého zařízení, v roce 2013 jsme se kromě úprav schodišť zaměřili na opravu vnějšího

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Ústav sociální péče Brtníky, příspěvková organizace Brtníky 118

Ústav sociální péče Brtníky, příspěvková organizace Brtníky 118 Ústav sociální péče Brtníky, příspěvková organizace Brtníky 118 Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice příspěvková Ústeckého kraje Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 3 Obsah I. Sídlo II. Vznik a postavení III. Zaměření a IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO: 71197061

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy U kojeneckého ústavu 520/2 Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace OBSAH strana A. Základní údaje 2-4 B. Přehled o činnosti 4-11 B.1 Zaměření 5 B.2 Organizační

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) e-mail: uspdomecky@tiscali.cz

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V. Základní údaje

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A ROK 2010 I. Plnění ní úkolů v oblasti hlavní i organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice

Více

Hodnotící zpráva za rok 2011

Hodnotící zpráva za rok 2011 Hodnotící zpráva za rok 2011 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. Výroční zpráva organizace 2010

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. Výroční zpráva organizace 2010 Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. Výroční zpráva organizace 2010 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Výroční zpráva organizace 2010 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání CSS 4 Profil organizace

Více

Výroční zpráva. za rok 2011

Výroční zpráva. za rok 2011 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2011 PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. ředitel Klíče CSS, p. o. V Olomouci 9. března 2012 1 Obsah strana I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2009 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Výroční zpráva. Rytmus D., o.p.s., Rumburk R Y T M U S

Výroční zpráva. Rytmus D., o.p.s., Rumburk R Y T M U S Výroční zpráva Rytmus D., o.p.s., Rumburk 2015 R Y T M U S SLOVO ÚVODEM Mílí přátelé, tak jsme tu zase, abychom vás seznámili s činností naší organizace. V loňském roce jsme zažili v naší organizaci velké

Více

1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2

1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Sociální služby a služby klientům 3 1.2. Zdravotnická a ošetřovatelská péče 5 1.3. Podíl financování a kapacita 7 1.4. Budova - stav, údržba,

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 47 847 000,00 50 079 824,23 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 47 847 000,00 49 981 084,35 3 Spotřeba materiálu 501 3 650

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Vyhodnocení cílů 2010-2011 V. Stavebně technické

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2012 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Zpráva o činnosti. rok 2012

Zpráva o činnosti. rok 2012 , pro mentálně &Yn posti&nou ~mládel Chotillce Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice rok 2012 ~.~ ml8jmaln I I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti II. Plnění

Více

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. DOM OV ve VĚŽI. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová, ředitelka Domova ve Věži. Ve Věži 23.3. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. DOM OV ve VĚŽI. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová, ředitelka Domova ve Věži. Ve Věži 23.3. 2014 DOM OV ve VĚŽI příspěvková organizace Věž 1 582 56 IČO : 60128089 tel. 569 445 504, 569 445 227 www.domov-vez.cz e-mail : reditel@domov-vez.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová, ředitelka

Více

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření v roce 2006. Kojenecký ústav Most

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření v roce 2006. Kojenecký ústav Most Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace Kojenecký ústav Most Kojenecký ústav Teplice Dětský domov Teplice 1 Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace 434 01 Most, Husitská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Zpráva o účetní závěrce za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013

Zpráva o účetní závěrce za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 Zpráva o účetní závěrce za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 Dobrý den dámy a pánové. Dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky hospodaření naší organizace za rok 2012 a představil návrh rozpočtu na

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavený k 31.12.2010. (v tis.

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavený k 31.12.2010. (v tis. Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V České Lípě dne 13. února 2013 Mgr. Libor Š m e

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Rozpočet 2010. K návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010. Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta

Rozpočet 2010. K návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010. Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta Rozpočet 2010 K návrhu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010 Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta Komentář k návrhu m.č. Praha 20 - Horní Počernice na rok 2010 městské

Více