Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna Strana 1 / 24

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24"

Transkript

1 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24

2 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD TECHNICKÉ POŽADAVKY PŘIHLÁŠENÍ ÚVOD DO APLIKACE Prtfli Menu Obchdvání Běžný investiční účet Náhled Platební příkaz Prtál ROZŠÍŘENÉ FUNKČNOSTI Prtfli Vyhledávaní Simulvané prtfli Menu Základní ppis jedntlivých stránek aplikace Obchdvání Aktuální seznam pzic Další mžnsti v zadání bjednávky Seznam bjednávek Žádst zrušení bjednávky Běžný investiční účet Histrie platebních příkazů Prtál PRO PROFESIONÁLY Margin trading EXPORT A TISK NASTAVENÍ APLIKACE Jazyk aplikace Datum Nastavení stránek Změna hesla Nastavení zbrazení tabulky PŘEHLED ZKRATEK PODPORA A KONTAKTY Strana 2 / 24

3 RBrker Váš průvdce světem investic ÚVOD RBrker je systém nabízející nline přístup k bchdvání na kapitálvých trzích. Základem je mít svje investiční prtfli pd kntrlu. Cenné papíry a jiné investiční nástrje jsu přeceňvány aktuálními tržními cenami a jsu k nim dpčítány rizikvé ukazatele, které vám umžňují získat rychlý přehled vašem riziku, výnsech či ztrátách z investic. Máte mžnst dávat bjednávky a uzavírat bchdy v reálném čase. Obchdvání je ve vyské míře autmatizvané, systém je ale pd dhledem útvarů investičníh bankvnictví. RBrker se skládá se z 2 částí Brker aplikace a Investičníh prtálu. Prtál má primární funkci infrmační, zatímc Brker služí především k bchdvání a ke správě investičníh prtflia cenných papírů. Systém je spravván splečnstí Raiffeisenbank a.s. Tent dkument je určen pr uživatele bchdníh systému RBrker. Věnuje se hlavně pčátečním nastavením, která usnadňují začátek pužívání RBrker a zvyšují kmfrt práce s aplikací. 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY Dpručené technické pžadavky pr plynulý prvz systému RBrker: Operační systém Windws family (Windws7/2000/XP Prfessinal/Vista x86/x64) Pdprvané internetvé prhlížeče jsu Internet Explrer, Mzilla Firefx, Chrme a Opera MS Excell pr exprt d XLS frmátu, PDF reader V internetvém prhlížeči zapnutý JavaScript a pp-up kna (kvůli genervání pdf a xls reprtů) 2 PŘIHLÁŠENÍ Při pdpisu Kmisinářské smluvy jste si zvlili Klientské čísl a na schůzce s pradce Vám byl předán PIN kód v bálce. D prhlížeče zadejte dkaz a zbrazí se Vám stránka s následujícím bsahem: 1. D klnky KLIENTSKÉ ČÍSLO zadejte Vám přiřazené klientské čísl (najdete v Kmisnářské smluvě, v přílze 1B). 2. Klikněte na tlačítk AUTENTIZAČNÍ KÓD. Systém Vám vygeneruje kód, který bdržíte prstřednictvím SMS zprávy na mbilní telefn (najdete v Kmisnářské smluvě, v přílze 1B). 3. Kód přepište d klnky AUTENTIZAČNÍ KÓD. 4. D klnky PIN zadejte PIN kód z bálky. 5. P kliknutí na OK se přihlásíte d aplikace. Strana 3 / 24

4 RBrker Váš průvdce světem investic 3 ÚVOD DO APLIKACE 3.1 PORTFOLIO P přihlášení d aplikace se Vám zbrazí seznam prtflií. P kliknutí na Čísl vybranéh prtflia uvidíte základní přehled infrmací tmt prtfliu. Pkud máte na vybrané prtfli aktivní přístup, tak můžete kliknut na Název vybranéh prtflia, dstanete se tak d seznamu aktuálních pzic a můžete zadávat bjednávky. Infrmace aktuálně vybraném prtfliu se nachází nad menu. Strana 4 / 24

5 RBrker Váš průvdce světem investic 3.2 MENU Aplikace Brker se skládá ze dvu hlavních částí: Pracvní plcha Menu Menu se skládá ze dvu úrvní. Dlní část menu se aktualizuje nastavením myši na hrní části menu. Kliknutím na vybranu plžku z dlní části menu se v pracvní plše aplikace zbrazí příslušná stránka pr aktuální prtfli. Některé menu plžky jsu dstupné, puze pkud je vybrané prtfli. 3.3 OBCHODOVÁNÍ Zadat bjednávku je mžné na stránce Aktuální seznam pzic: pkud si přejete zadat bjednávku s CP, který ještě nemáte v prtfliu, stiskněte tlačítk Vytvř bjednávku. pkud si přejete zadat bjednávku s CP, který již máte v prtfliu, nejprve ptvrďte příslušný řádek ve slupci Nákup neb Prdej (sučasně je mžné zadat puze jednu bjednávku). Následně ptvrďte tlačítk Vytvř bjednávku. Strana 5 / 24

6 RBrker Váš průvdce světem investic Pté se zbrazí frmulář, na kterém je třeba dplnit další parametry bjednávky. Frmulář pr zadání bjednávky je rzdělen na pět blků: 1. Prtfli, investiční účet a aktuální směnný kurz 2. Infrmace CP a výběr burzy 3. Výběr Nákup / Prdej 4. Parametry bjednávky jak druh příkazu (limitní, tržní, ), platnst bjednávky, pčet kusů a cena 5. Výsledný bjem bjednávky bez / včetně rientačních pplatků Při vyplňvání frmuláře pstupujte následvně: 1. Pkud jste si předem vybrali CP, se kterým chcete realizvat bjednávku, můžete tent bd přeskčit. V pačném případě zadejte d ple ISIN část z ISIN kódu CP neb d ple Název fin. instrumentu část názvu CP. Následně stiskněte tlačítk Hledej. Zbrazí se Vám seznam CP, které splňují zadaná kritéria. Vyberte pžadvaný CP. 2. Vyberte si burzu, na které chcete bchdvat. Může se stát, že burza se hned předvyplní (např. v případě, že CP není bchdván na burze, předvyplní se OTC) neb dstanete nvé kn se seznamem burz, na kterých je CP bchdván. Strana 6 / 24

7 RBrker Váš průvdce světem investic Některé burzy mhu být zvýrazněny, t znamená, že jste již na nich v minulsti tent CP bchdvali (pr zvlené prtfli) neb na nich můžete CP prdat bez pplatků za změnu depzitáře. Pkud burza pr CP není známa, autmaticky se vyplní hdnta Unknwn. Vaši bjednávku můžete přest zadat a bude zpracvána manuálně. 3. Zkntrlujte výběr Nákup neb Prdej. 4. Zkntrlujte vybraný investiční účet. Pkud si přejete, aby byla částka zaplacena / připsána na jiný investiční účet vedený k prtfliu, vyberte pžadvaný investiční účet. V případě, že měna účtu se liší d měny CP, dplní se infrmace aktuálním směnném kurzu. 5. Zadejte pčet kusů, které chcete nakupit neb prdat. Pčet kusů nezahrnuje nminální hdntu CP, čili pkud si přejete bchdvat 5 ks dluhpisu s nminálem Kč, d ple Ks vlžte hdntu Stiskněte tlačítk Vypčítat. Následně se dplní bjem bjednávky a rientační pplatky zakruhleny na 2 desetinná místa. Zkntrlujte vyplněnu bjednávku a můžete ji ptvrdit tlačítkem Odeslat. Následně systém bjednávku ulží a dešle na realizaci. Zadanu bjednávku a přehled všech histrických bjednávek naleznete v menu Správa bjednávek» Seznam bjednávek. Může se také stát, že bjednávka neprjde kntrlu systému (např. kntrla na dispnibilní zůstatek na investičním účtu). V tm případě Vás bude systém infrmvat upzrněním a je třeba změnit parametry bjednávky před pětvným desláním. Některé kntrly systému jsu jen infrmační (např. kntrla vhdnsti vzhledem k vašemu rizikvému prfilu). Tehdy Vám systém nabízí tlačítk Pkračvat a můžete se rzhdnut, že přes upzrnění bjednávku dešlete. Strana 7 / 24

8 RBrker Váš průvdce světem investic 3.4 BĚŽNÝ INVESTIČNÍ ÚČET NÁHLED Náhled na stav Vašich investičních účtů Vám nabízí stránka Seznam htvstních účtů. Přehled nejdůležitějšíh bsahu: Menu Seznam htvstních účtů Vám nabízí přehled zůstatků na Vašich investičních účtech: Zůstatek v měně účtu: je účetní zůstatek účtu (k datu vybranéh bchdníh dne). Celkvý zůstatek v měně účtu: je Zůstatek upravený peníze na cestě (nevypřádané pkyny, jiné transakce) Dispnibilní zůstatek: je aktuální zůstatek snížený nevypřádané nákupy. D výše tht zůstatku můžete pdat platební příkaz. Dispnibilní zůstatek můžete aktualizvat pmcí tlačítka. Hdnty v některých slupcích jsu pdtrženy a t značí, že umžňují navigaci: na brat na účtu (slupec Čísl) neb na phyby na účtu (slupec Zůstatek v měně účtu). Strana 8 / 24

9 RBrker Váš průvdce světem investic PLATEBNÍ PŘÍKAZ Zadat platební příkaz je mžné dvěma způsby: přím ze stránky Seznam htvstních účtů: vyberte si účet, ze kteréh chcete zadat platební příkaz a stiskněte tlačítk Platební Příkaz přes menu Dmácí platební příkazy: najeďte myší na menu Prtfli a p rzbalení klikněte na Dmácí platební příkazy Pté se zbrazí frmulář, na kterém je třeba dplnit další parametry platebníh příkazu. Frmulář pr zadání platebníh příkazu je rzdělen na čtyři blky: Plátce vyberte účet, ze kteréh budete převádět peníze. Pkud jste zvlili zadání platebníh příkazu ze stránky Seznam htvstních účtů, účet je již vyplněn. Příjemce zadejte účet, na který se mají peníze připsat. Peníze je mžné zaslat puze na účet v rámci Raiffeisenbank. Platba zadejte další infrmace platbě. Platební příkazy můžete zadávat jen pr aktuální datum splatnsti. Ptvrzení pkud ptvrdíte Zaslat Ptvrzení na a zadáte , na tent se zašle ptvrzení úspěšné realizaci platebníh příkazu Pznámka: ple značená hvězdičku jsu pvinné. Strana 9 / 24

10 RBrker Váš průvdce světem investic P vyplnění platebníh příkazu stiskněte tlačítk Pkračvat. Zbrazí se Vám detail platebníh příkazu, který můžete zkntrlvat a následně pdepsat. Platební příkaz se pdepisuje SMS kódem a Vašim heslem (PIN). Pr vygenervání SMS kódu stiskněte Zaslat autrizační SMS kód. SMS kód se zašle na mbilní čísl, které jste uvedli ve smluvě. Zadejte SMS kód a PIN a ptvrďte zadání platebníh příkazu pmcí tlačítka Odeslat. Může se stát, že platební příkaz neprjde kntrlu systému (např. kntrla na dispnibilní zůstatek na investičním účtu). V tm případě Vás bude systém infrmvat a je třeba změnit parametry platebníh příkazu před pětvným desláním. Platební příkaz je mžné zadat puze v rámci Raiffeisenbank, tj. cílvý účet musí být vedený v Raiffeisenbank a.s. Strana 10 / 24

11 RBrker Váš průvdce světem investic 3.5 PORTÁL Na Investičním prtálu si můžete najít a vybrat cenný papír, který máte zájem, a nakupit h můžete přes tlačítk Obchdvat. Systém vás přesune přím d Brkera, kde budete mci dknčit Vaši bjednávku. Více infrmací zadání bjednávky naleznete v kapitle Obchdvání. Pkud není cenný papír mžné přím bchdvat, je při CP bchdvaných na burzách, na kterých bchdujeme, mžné pžádat RB jeh aktivaci. P kliknutí na tlačítk Žádst bchdvání na detailu cennéh papíru v Investičním prtálu, se spustí prces aktivace cennéh papíru. O výsledku aktivace budete infrmvání. 4 ROZŠÍŘENÉ FUNKČNOSTI 4.1 PORTFOLIO VYHLEDÁVANÍ Vyhledat prtfli můžete pmcí vyhledávače v pravé hrní části brazvky. P zadání jména prtflia neb jeh části, klikněte na iknu lupy. Psledně vybraná prtflia se zbrazí nastavením se na brázek lupy. Strana 11 / 24

12 RBrker Váš průvdce světem investic SIMULOVANÉ PORTFOLIO K Vašemu účtu v systému RBrker jste autmaticky dstali i simulvané prtfli s virtuální htvstí Kč. Na tmt prtfliu si můžete vyzkušet všechny tržní perace. Simulvané prtfli si můžete rzkliknut na Seznamu prtflií. Pr inspiraci máte náhled i na simulvaná prtflia bankvních specialistů. Simulvané prtfli se d reálnéh prtflia liší následvně: Simulvané prtfli neumžňuje výběr htvsti z investičníh účtu Před tevřením masky bjednávky na simulvaném prtfliu se vždy zbrazí upzrnění, že zadáváte bjednávku na simulvaném prtfliu. Maska bjednávky bsahuje vdznak Simulated. Realizace bjednávek na simulvaném prtfliu je také simulvaná a běží v intervalu 15 min. Simulvané prtfli není dstupné v Agregvaném přehledu prtflií Simulvané prtfli nezahrnuje výpčet transakčních neb jiných pplatků 4.2 MENU ZÁKLADNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH STRÁNEK APLIKACE V následující kapitle naleznete základní přehled všech infrmací, které Vám Brker nabízí. Rzsah aplikace závisí na Vašem investičním prfilu, a prt ne všechny ppsané mžnsti máte dstupné. Dmv návrat na seznam prtflií Prtfli tt menu je dstupné, puze pkud je zvlen prtfli. Najdete zde následující infrmace: Přehled prtflia základní přehled Vašem prtfliu včetně alkace p investičních kších a Strana 12 / 24

13 RBrker Váš průvdce světem investic výknnsti k vybranému datu uzávěrky Výknnst zbrazení výknnsti prtflia za libvlně zvlené bdbí Hdnta prtflia vs. Investvaný kapitál grafické zbrazení pměru hdnty prtflia k investvanému kapitálu Seznam htvstních účtů bsahuje přehled běžných investičních účtů vážících se k zvlenému prtfliu. Více tét části Brkera se dzvíte v dalších kapitlách. Dmácí platební příkazy v tét části je mžné zadat platební příkaz z vybranéh investičníh účtu. Více zadání platebníh příkazu se dzvíte v dalších kapitlách. Histrie platebních příkazů seznam histrických platebních příkazů. Více tét části Brkera se dzvíte v dalších kapitlách. Přehled majetku prtflia sumární přehled celkvéh majetku zvlenéh prtflia včetně investičních účtů, phledávek a závazků k vybranému datu uzávěrky Klientské reprty mžnst stáhnut klientské reprty ve frmátu PDF. Navíc umžňuje nastavit autmatické zasílání stavvéh klientskéh reprtu ve zvlené peridě. Správcvské reprty dkumentace d správce majetku (výpisy a pplatky). Pzice tt menu je dstupné, puze pkud je zvlen prtfli. Najdete zde přehled jedntlivých a agregvaných pzic. Seznam pzic přehled pzic na vybraném prtfliu k vybranému datu uzávěrky Tp pzice zbrazení 10 pzic s největším pdílem na majetku prtflia k vybranému datu uzávěrky Výkaz majetku rzdělení majetku pdle rizikvsti k vybranému datu uzávěrky Investiční kše alkace majetku pdle investičních kšů k vybranému datu uzávěrky Měny alkace majetku pdle měn k vybranému datu uzávěrky Sektry alkace majetku pdle sektrů k vybranému datu uzávěrky Transakce seznam transakcí realizvaných na prtfliu. Dstupné puze pkud je zvlen prtfli. Transakce na htvstních účtech seznam všech htvstních transakcí prvedených na investičních účtech ke zvlenému prtfliu Transakce na majetkvých účtech seznam všech transakcí s cennými papíry ke zvlenému Strana 13 / 24

14 RBrker Váš průvdce světem investic prtfliu Transakce na htvstním trhu seznam všech transakcí na htvstním trhu k zvlenému prtfliu Měnvé transakce seznam všech transakcí na měnvém trhu k zvlenému prtfliu Správa bjednávek v tét části můžete zadávat bchdní bjednávky a sledvat jejich aktuální stav. Aktuální seznam pzic seznam aktuálních pzic s mžnstí zadat nákup neb prdej. Více tét části Brkera se dzvíte v dalších kapitlách. Dstupné puze pkud je zvlen prtfli. Seznam bjednávek přehled všech histrických bjednávek pr vybrané prtfli. Pkud nemáte vybrané prtfli, přehled bsahuje bjednávky ze všech prtflií. Detailní ppis tét části Brkera naleznete níže. Agregvaný přehled když máte něklik prtflií, v tét části si můžete prhlédnut agregvané přehledy Vašeh majetku. Tyt přehledy nezahrnují simulvané prtflia. Přehled úrvně přehled agregvaných zůstatků na majetkvých a htvstních účtech k vybranému datu uzávěrky Seznam prtflií ve Vaší verzi Brkera se jedná pdbný přehled jak Přehled úrvně Seznam htvstních účtu seznam všech běžných investičních účtů agregvaných pdle měny. Infrmace zůstatku na účtech je k vybranému datu uzávěrky. P kliknutí na zvlenu menu se zbrazí seznam prtflií, ke kterým patří alespň jeden investiční účet v dané měně. Seznam pzic agregvaný seznam pzic k vybranému datu uzávěrky. P kliknutí na ISIN se zbrazí seznam prtflií, na kterých je pzice s vybraným cenným papírem. Prime Prtal přechd na investiční prtál. Více tét části Brkera se dzvíte v dalších kapitlách. Schránka zpráv bsahuje seznam zpráv pslaných z Raiffeisenbank pr zvlené prtfli Klientské údaje seznam majitelů a dispnentů prtflií s kntaktními údaji. Krmě th zde můžete najít i kntaktní údaje bankvních specialistů, jejichž simulvaná prtflia máte mžnst sledvat. Strana 14 / 24

15 RBrker Váš průvdce světem investic 4.3 OBCHODOVÁNÍ Obchdvání v RBrker prbíhá v části Správa bjednávek. V tét části naleznete 1. aktuální seznam pzic včetně aktuálních cen 2. seznam aktuálních a histrických bjednávek AKTUÁLNÍ SEZNAM POZIC Přehled nejdůležitějšíh bsahu: Část Aktuální seznam pzic bsahuje aktuální stav Vašeh prtflia včetně infrmací aktuálních cenách z nejlikvidnější burzy. Dstupné ceny mhu být real-time neb se zpžděním. Standardně máte k dispzici ceny s bvykle 15 min. zpžděním, ale máte mžnst zakupit si real-time data. Pkud je při ceně uveden čas 00:00:00 neb není uvedena nejlikvidnější burza, jedná se infrmace z pslední uzávěrky systému a aktuálnější infrmace nejsu k dispzici. Strana 15 / 24

16 RBrker Váš průvdce světem investic Datum pslední aktualizace stavu pzic je uveden nad tabulku se seznamem pzic. Klikem na pzic včetně aktuálních cen. zaktualizujete stav Tlačítk umžňuje nastavit sledvání vývje tržní ceny. Systém Vás upzrní em, pkud cena překrčí Vámi zadanu hdntu. Více nastavení alertů naleznete v kapitle Prtál. Hdnty v některých slupcích jsu pdtrženy a t značí, že umžňují navigaci: na detail cennéh papíru - CP (slupec ISIN) neb na seznam transakcí (slupec Ks) DALŠÍ MOŽNOSTI V ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY Krmě parametrů bjednávky zmíněných výše, zadání bjednávky bsahuje následující mžnsti: Výběr Druh příkazu: Na bjednávce je autmaticky vyplněn Příkaz za trh. Krmě th je mžné zadat i limitní příkaz, případně v kmbinaci se Stp cenu. Pdle vybranéh druhu bjednávky se upraví i frmulář ddatečné parametry: Limitní cena: definuje maximální nákupní neb minimální prdejní cenu Stp cena: definuje minimální nákupní neb maximální prdejní cenu Nminální bjem: je dstupný puze v případě dluhpisů a pkladničních pukázek AÚV (alikvtní úrkvý výns): je dstupný puze v případě dluhpisů a platný pr aktuální datum Limitní výns: infrmace výnsu d splatnsti prti limitní ceně. Je dstupný puze v případě dluhpisů. Nad tabulku se nachází filtr, který Vám umžní zbrazit jen pzice splňující zadaná kritéria (například ISIN neb jeh část). Filtr je bvykle skrytý a můžete jej zbrazit kliknutím na panel Filtr. Vyplněný filtr aktivujete kliknutím na a zrušíte pmcí. Strana 16 / 24

17 RBrker Váš průvdce světem investic SEZNAM OBJEDNÁVEK Jak již byl zmíněn výše, všechny histrické bjednávky můžete najít v menu Správa bjednávek» Seznam bjednávek. Ve slupci Stav bjednávky v tabulce Seznam bjednávek je infrmace aktuálním stavu bjednávky. Každá bjednávka, kteru zadáte, se může nacházet v jednm z následujících stavů: Odeslána - bjednávka byla zadána a deslána ke zpracvání. Aktuálně se čeká na ptvrzení, že byla deslána na trh Otevřená - bjednávka byla deslána na trh. Objednávka už může být částečně zrealizvána Pžádána zrušení - byl pžádán zrušení bjednávky (více zrušení bjednávky naleznete níže) Prvedená - bjednávku se pdařil kmpletně zrealizvat a v seznamu transakcí naleznete příslušnu transakci / transakce Pršlá - bjednávku se nepdařil kmpletně zrealizvat d termínu její expirace (část bjednávky mhla být zrealizvána) Zrušena - bjednávka byla kmpletně neb částečně zrušena (část bjednávky mhla být zrealizvána) Pznámka: existují i jiné stavy bjednávky, ale nejsu pr Vaši verzi systému dstupné Nad tabulku se seznamem bjednávek se nachází filtr, který Vám umžní zbrazit jen bjednávky splňující zadaná kritéria (například ISIN neb jeh část). Vyplněný filtr aktivujete kliknutím na a zrušíte pmcí. Je mžné si individuálně nastavit filtr na náhled stavu bjednávek, primárně v něm jsu nastaveny stavy Nedeslána, Odeslána, Otevřená a Pžádaná zrušení, napak nejsu Prvedená, Pršlá, Zrušená a Změněná. Strana 17 / 24

18 RBrker Váš průvdce světem investic ŽÁDOST O ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY V případě, že jste zadali chybnu bjednávku a ptřebujete ji strnvat, klikněte na stránku se seznamem bjednávek (Správa bjednávek» Seznam bjednávek). Vyberte bjednávku, kteru pžadujete strnvat a stiskněte tlačítk Žádst zrušení. Systém Vás ještě jednu pžádá ptvrzení Vaší žádsti a žádst se dešle ke zpracvání. Pkyn může být velmi rychle realizván, strn pkynu je prt mžné jen v mezeném rzsahu. O výsledku strna jste neprdleně infrmváni mailem. Se zadáním další bjednávky je třeba pčkat na vyrzumění úspěšném vyřízení Vašeh pžadavku. 4.4 BĚŽNÝ INVESTIČNÍ ÚČET HISTORIE PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ Všechny histrické platební příkazy najdete v menu Prtfli» Histrie platebních příkazů. Strana 18 / 24

19 RBrker Váš průvdce světem investic Nad tabulku se seznamem platebních příkazù se nachází filtr, který Vám umžní zbrazit jen příkazy splňující zadaná kritéria (například datum neb částka). Vyplněný filtr aktivujete kliknutím na a zrušíte pmcí. Ve slupci Stav v tabulce Seznam platebních příkazů je infrmace stavu platebníh příkazu. Každý příkaz, který zadáte, se může nacházet v jednm z následujících stavů: Čeká na zpracvání platební příkaz byl úspěšně pdepsán a deslán ke zpracvání. Platební příkaz čeká na ptvrzení, že zpracvání prběhl úspěšně. Zpracvaný platební příkaz byl přijat a úspěšně zpracván Neúspěšný platební příkaz byl dmítnut. Důvd dmítnutí je dstupný ve slupci Výsledek. Pznámka: existují i jiné stavy, ale nejsu pr Vaši verzi systému dstupné Strana 19 / 24

20 RBrker Váš průvdce světem investic 4.5 PORTÁL Z Brkera se dstanete na Investiční prtál přím z (při navigace z Brkera d investičníh prtálu budete v prtálu autmaticky přihlášen pd svým uživatelským jménem z Brkera): hlavníh menu Prime Prtal: dstanete se na hlavní stránku investičníh prtálu tlačítka Alerty: dstanete se na seznam Vašich alertů v inv. prtálu prkliknutím přes detail cennéh papíru: dstanete se na detail vybranéh cennéh papíru s infrmacemi burzách a cenvém vývji Strana 20 / 24

21 RBrker Váš průvdce světem investic Z Prtálu se dstanete zpět na Brkera přím z menu můj RBrker. Pkud jste byli v investičním prtálu přihlášeni pd uživatelským jménem z Brkera (d investičníh prtálu jste přešli z Brkera a neuplynul více než 10 min.), dstanete se d Brkera bez přihlášení. V pačném případě se musíte znvu přihlásit. Odhlásit se můžete jak v části Brker, tak v Investičním prtálu. V případě, že nebudete aktivní více jak 15 minut, tak budete z bezpečnstních důvdů autmaticky z Brkera dhlášeni. Strana 21 / 24

22 RBrker Váš průvdce světem investic 5 PRO PROFESIONÁLY 5.1 MARGIN TRADING 6 EXPORT A TISK RBROKER nabízí tisk stránek a exprt d excelu. Exprt d excelu je dstupný přes iknu nacházející se nad tabulku s údaji vedle mžnsti změny nastavení tabulky. Vyexprtuje bsah tabulky jak xls subr s mžnstí příméh tevření neb ulžení subru. Tisk stránek je dstupný přes iknu nacházející se v liště, kde je i ple pr datum. P kliknutí na iknu se zbrazí náhled stránky před tiskem a kn pr nastavení tisku. Zpět d aplikace se můžete vrátit kliknutím na iknu v levém hrním rhu. 7 NASTAVENÍ APLIKACE P přihlášení d aplikace máte mžnst vlby nastavení, které definují, jak se budu jedntlivé stránky aplikace zbrazvat. 7.1 JAZYK APLIKACE P přihlášení d aplikace věřte, zda Vám vyhvuje jazyk aplikace. Jazyk můžete měnit v pravém hrním rhu aplikace pmcí vlajky. Vaší změnu preference jazykvé vlby si aplikace zapamatuje a při každém dalším přihlášení se aplikace zbrazí ve Vámi prefervané vlbě jazyka. 7.2 DATUM V pravém hrním rhu aplikace se nachází datumvé ple. Obsah vybraných stránek (např. Alkace majetku) dpvídá uzávěrce z danéh data. P přihlášení d aplikace je vždy přednastavené pslední datum, pr které jsu v aplikaci dstupné údaje. Pr zbrazení histrických dat si můžete vybrat příslušné histrické datum. Datum je mžné přím napsat, neb vybrat kliknutím na iknu kalendáře. Strana 22 / 24

23 RBrker Váš průvdce světem investic 7.3 NASTAVENÍ STRÁNEK Nastavení vzhledu vybraných stránek (stránek, které bsahují graf a tabulku s údaji) můžete změnit v: Na stránkách aplikace lze nastavit zbrazvání grafu, datvé tabulky a jejich přadí. Další nastavení umžňuje výběr výchzíh typu grafu v části aplikace, která pdpruje dva typy grafů, výsečvý graf a histgram. 7.4 ZMĚNA HESLA V tét části můžete také změnit své přihlašvací hesl. Při změně hesla dbejte na t, aby byl bezpečné. Vysku úrveň bezpečnsti dsáhnete v případě, že Vaše nvé hesl bsahuje sučasně velké a malé znaky, číslice a jeh délka je alespň 8 znaků. Nvé hesl si pečlivě uschvejte, aby nebyl přístupné jiné sbě. 7.5 NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ TABULKY Uživatel může měnit bsah a vzhled tabulek v aplikaci vytvřením vlastníh nastavení tabulky (knkrétně se jedná přadí slupců v tabulce, viditelnst a šířku slupců). Změnu tabulky ilustrujeme na příkladu stránky Seznam pzic. V hrní části menu se nastavte na plžku Pzice a zvlte Seznam pzic z dlní části menu. V pracvní plše se zbrazí stránka, která bsahuje i tabulku se seznamem pzic. Nad tabulku se nachází tlačítk Změnit náhled. Kliknutím na uvedené tlačítk se zbrazí kn se seznamem existujících nastavení tabulky. Nvé nastavení vytvříte tak, že si vyznačíte stávající nastavení (kliknete na jeh název) a stisknete tlačítk Kpírvat. Následně zadáte jmén nvéh nastavení tabulky a ptvrdíte jej kliknutím na OK. Nvé nastavení tabulky se Vám přidá d seznamu existujících nastavení. Vlastnsti nvéh nastavení lze upravit tak, že h značíte a stisknete tlačítk Změnit. Zbrazí se Vám tabulka, kde lze upravvat 1. viditelnst jedntlivých slupců tabulky přes slupec VIDITELNOST Strana 23 / 24

24 RBrker Váš průvdce světem investic 2. šířku slupců přes slupec ŠÍŘKA 3. přadí slupců tabulky pmcí šipek na pravé straně kna Prvedené změny ulžte pmcí tlačítka Ulžit. V případě, že jste uknčili vytváření nastavení, zavřete kn se seznamem nastavení. Náhled tabulky můžete nyní měnit tak, že si vyberete jedn ze stávajících nastavení: 8 PŘEHLED ZKRATEK CP = cenný papír ISIN = (Internatinal Securities Identificatin Number) je mezinárdní identifikační čísl cennéh papíru, které je přidělván pr účely bchdnvání s ním. OTC = Over-the-cunter je typem uspřádání trhu s cennými papíry. Pkud jsu nějaké cenné papíry bchdvány OTC, znamená t, že jejich bchdvání neprbíhá pd záštitu ficiální instituce, která by vyknávala dhled nad trhem a přebírala by dpvědnst za vypřádání dhdnutých bchdů. 9 PODPORA A KONTAKTY Systém RBrker je uživatelsky pdprván dealery ddělení treasury, na kterých je mžné se brátit s bchdním i technickým dtazem. Seznam dealerů včetně kntaktů je dstupný na stránkách banky Technické dtazy na administrátra systému je mžné psílat na vu adresu V případě ztráty hesla kntaktujte svéh sbníh pradce neb vlejte na Call centrum Pr změnu telefnníh čísla mbilníh telefnu, který máte ve smluvě, neb sbních údajů ihned kntaktujte svéh sbníh pradce. Budete-li mít k systému RBrker neb k tmut návdu jakékli dtazy či připmínky, neváhejte prsím kntaktvat vašeh sbníh pradce neb nás kntaktujte přes: Call centrum: Strana 24 / 24

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp SEN - Mbilní prstředí pr seniry ČVUT PRAHA Fakulta elektrtechnická Dkumentace - Deliverable 3 elektrnický prttyp Mbilní prstředí pr seniry A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Tým: SEN Tmáš Slavíček,

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

brugermanual wearable digital audio player

brugermanual wearable digital audio player brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Více

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium.

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium. ZÁPISY 2010 Obsah: K zápisu přineste:...- 1 - Web adresa...- 2 - Přihlášení...- 2 - Čas...- 3 - Jak si zapsat vlitelné předměty?...- 4 - Vlba předmětů... 5 - Náhled na detailní infrmace předmětech...-

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

ÚVOD OVLÁDÁNÍ APLIKACE PROFIL SLUŽBY TIPY A DOPORUČENÍ

ÚVOD OVLÁDÁNÍ APLIKACE PROFIL SLUŽBY TIPY A DOPORUČENÍ 1 ÚVOD OVLÁDÁNÍ APLIKACE PROFIL SLUŽBY TIPY A DOPORUČENÍ 2 JabltrnSOS TIP 3 UPOZORNĚNÍ: Pkud jste v aplikaci pprvé, neb nemáte účet, je ptřeba se registrvat. Registrvat nvéh uživatele Zaregistrvat 4 TIP:

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60 HELIOS Fenix Kntrlní hlášení DPH verze 7.70 verze 7.60 Assec Slutins, a.s. 2016 HELIOS Fenix, Kntrlní hlášení DPH 2/11 Obsah: 1 Pdání kntrlníh hlášení ze zákna... 3 2 Kntrlní hlášení... 4 2.1 Evidenční

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor PROPER PIXI apex lkátr 1 ÚVOD Gratulujeme k zakupení prper pixi apex lkátru. prper pixi je zařízení určené pr detekci menšíh apikálníh framenu zalžené na analýze elektrických vlastnstí různých tkání uvnitř

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL Kulturní kalendář Karlvarskéh kraje MANUÁL 1. ROLE UŽIVATELŮ Superadmin Superadmin je v každém kalendáři vždy jen jeden. Oprti administrátrvi má navíc mžnst vytvářet a spravvat další uživatele (administrátry),

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Záznam zkušební komise Jméno a příjmení Podpis Vyhodnocení provedl INSTRUKCE

Záznam zkušební komise Jméno a příjmení Podpis Vyhodnocení provedl INSTRUKCE VYSOKÉ UČNÍ THNIKÉ V RNĚ FKULT PONIKTLSKÁ Přijímací řízení 2008 akalářské studium Obry: aňvé pradenství knmika a prcesní management Míst pr nalepení kódu Kód nalepí uchazeč Záznam zkušební kmise Jmén a

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc.

Více