SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN 80-86702-07-3."

Transkript

1 Publikační činnost: Monografie: SVOBODOVÁ, Zuzana, ed. Výchova ve světověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s., [18] s. obr. příl. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, mimořádné č. 1/XI/2014. ISBN SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN PALOUŠ, R., SVOBODOVÁ, Z. Homo educandus: Filosofické základy teorie výchovy. Praha: Karolinum, ISBN SVOBODOVÁ, Z. K etické výchově. Praha: Karez, s. ISBN SVOBODOVÁ, Z., JANDEJSEK, P., MARTINEK M., MILFAIT, R. Důstojně a radostně: Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Kapitola: Škola a vzdělávání v oblasti etiky: K etické výchově jako školnímu předmětu. Středokluky: Zdeněk Susa, ISBN Kapitoly v knihách: SVOBODOVÁ, Z. Paideia as Care of the Soul the Potentials of Contemporary School. In STĘPKOWSKI, Dariusz, ed. a MURZYN, Andrzej, ed. Religion long forgotten: the importance of religion in education towards civil society. Cracow: Impuls, s. ISBN SVOBODOVÁ, Z. Škola kříže: Fundamentum rerum omnium harmonia est. In SCHIFFEROVÁ, Věra et al. Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, S ISBN SVOBODOVÁ, Z. Čas a výchova: Předběhnout se k nepředstihnutelnému, odhodlat se a převzít. In Čas ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, ISBN , s SVOBODOVÁ, Z. Výchova jako projev vztahu k nedisponovatelnému. In Teologie a sociální práce. Praha: Jabok, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Dialog jako dar a úkol člověku. In Dialog ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, S , 5 s. ISBN SVOBODOVÁ, Z. Člověk a čas. In Čas volnosti čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase. Kaplánek, M. (ed.) Praha: Portál, ISBN

2 SVOBODOVÁ, Z. Jméno jako symbol v židovsko-křesťanské tradici. In Symbol ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, od s ISBN SVOBODOVÁ, Z. Obraz a představa. In Imaginace ve výchově, umění a sportu (filosofická reflexe). Praha: PedF UK, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Prostory pro společné dílo. In Vědění aparticipace. 1. vyd. Praha : Karolinum, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Charitky a Kúros/Koré jeden éthos? In Éthos ve výchově, umění a sportu. Praha: PedF UK, ISBN SVOBODOVÁ, Z. O smyslu poznávání tradic. In Dary J. Peškové: Rozhovory, které pokračují (Knížka z příspěvků přátel a žáků). Praha: Eurolex Bohemia, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Překonat vlastní rozum: Zapomenout na sebe. In Emmanuel Lévinas filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, eds. J. Kružík, K. Novotný, Praha: FHS UK, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Umění jako svár pravdy. In Pragma ve výchově, umění a sportu, ed. A. Hogenová, Praha: PedF UK 2005; ISBN SVOBODOVÁ, Z. Nezabiješ odpovědnost za druhého. In Společenské vědy a policie, Sborník k 10. výročí Policejní akademie ČR, ed. D. Krámský, Praha: Policejní akademie ČR 2002 (s ); ISBN SVOBODOVÁ, Z. Odpovědnost k Tváři: Emmanuel Lévinas filosofující Žid, židovský filosof. In Symposion filosofie výchovy. Unie Comenius, Bulletin č. 10 (mimořádné číslo), Praha 1999 (s ); ISSN SVOBODOVÁ, Z. (3 kapitoly:) Kainovo znamení; Rukojmí; Filosofie výchovy. In Průka, M., Vaňková, I. (eds.): Hledání souřadnic společného světa: Filosofie pro každý den, Praha, Eurolex ISBN Odborné články: SVOBODOVÁ, Z. Jiskření výchovy. In SVOBODOVÁ, Zuzana, ed. Výchova ve světověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s., [18] s. obr. příl. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, mimořádné č. 1/XI/2014. ISBN S, ISSN SVOBODOVÁ, Z. Filosofie ve smyslu péče o duši v mateřské škole: K možnostem etické výchovy. In: Poradce ředitelky mateřské školy. Ročník IV, číslo 2, říjen Vyšlo jako hlavní článek ( Téma měsíce ), s

3 SVOBODOVÁ, Z. Profesor Radim Palouš devadesátiletý. Teologické texty. 4/2014, roč. 25. Praha: Jolana Poláková. ISSN S SVOBODOVÁ, Z. Z filosofického života Josefa Petra Ondoka. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE- JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 3/2013, roč. 10. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Čas: Lidská otázka po původu a smyslu. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 1/2013, roč. 10. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Pojem PAIDEIA na cestě od Aischyla k Řehořovi z Nyssy. Paidagogos časopis pro pedagogiku v souvislostech.2/2013. S ISSN SVOBODOVÁ, Z. K odrazu české filosofie výchovy ve světě. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE- JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 3-4/2012, roč. 9. ISSN SVOBODOVÁ, Z.Ethics and Ecoethics by Josef Petr Ondok: Between the Sciences, Philosophy, and Theology, Envigogika, roč. 8, č. 4/2013, s. 1-9, ISSN SVOBODOVÁ, Z. (Ne)mediálnost filosofie. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 2 3/2011, roč. 8. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Jan Patočka: Korespondence s komeniology. (Recenze) Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2012/60, 5, od s , 11 s. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Výuka etiky na školách. In Universum. Revue České křesťanské akademie. Praha: ČKA, 3/2011, s ISSN SVOBODOVÁ, Z. Etická výchova jako cesta z omezené každodennosti. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 1/2011, roč. 8, 7 s. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Čas a výchova: z trvání k času. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 3/2010, roč. 7, 11 s. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Jolana Poláková: Smysl dialogu: O směřování k plnosti lidské komunikace. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40(1992)], Praha: Filosofický ústav AV ČR, roč. 58, 1, s ISSN Recenze odborné knihy. SVOBODOVÁ, Z. Život jako liturgie. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 3-4/2009, roč. 6, 10 s. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Nové zdůvodnění katechetické odpovědnosti církve. [spoluautor: Tomáš Svoboda] Teologické texty, Praha, 2008, 4, 16 s. ISSN překlad odborného textu z francouzštiny do češtiny.<http://www.teologicketexty.cz/casopis/2008-4/novezduvodneni-katecheticke-odpovednosti-cirkve.html>

4 SVOBODOVÁ, Z. Česká tradice křesťanské víry v Patočkově reflexi, in Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech června 2007 ve Vysokém nad Jizerou. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 12. Semily, SOkA Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově stran, angl. a něm. resumé. ISBN , ISSN X. Společenství na jevišti světa, in Za Jaroslavou Peškovou, in PAIDEIA -PHILOSOPHICAL E- JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2006, roč. 3, č. 2, ISSN , <http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=2&id=69>; nekrology. SVOBODOVÁ, Z. Živel zemský: Pohyby života IV, in PAIDEIA - PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY,2005, roč. 2, č. 4, ISSN , <http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=2&id=34>; SVOBODOVÁ, Z. Vz-duch: Pohyby života III, in PAIDEIA - PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2005, roč. 2, č. 3, ISSN ,<http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=2&id=26>; SVOBODOVÁ, Z. Oheň: Pohyby života II, in PAIDEIA - PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2005, roč. 2, č. 2, ISSN ,<http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=2&id=15>; SVOBODOVÁ, Z. Zakrytost a odkrývání: Pohyby života I, in PAIDEIA - PHILOSOPHICAL E- JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2004, roč. 1, č. 1, ISSN ,<http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=3&id=9&lbs=1>; SVOBODOVÁ, Z. Kainovo znamení: Nezabiješ, in Teologické texty, č. 4, r. 15, Praha 2004 (s ); též in<http://www.teologicke.texty.cz>; SVOBODOVÁ, Z. Chairete, in Teologické texty, č. 3, r. 15, Praha 2004 (s. 122) SVOBODOVÁ, Z. XAIRETE /Chairete/, in Informatorium Pedagogické fakulty UK, č. 39, Praha 2004 (s. 8); též in <http://www.pedf.cuni.cz>; Garance či lektorství v akreditovaných vzdělávacích programech dalšího vzdělávání: při Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, IČ: , RID: 11270: všechny následující kurzy DVPP jsou e-learningové kurzy v systému Moodle, akreditovány pod Č.j.: 38895/ ze dne , udělení akreditace na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád: 1. Etická výchova na primárním stupni škol v zahraničí 2. Etická výchova na primárním stupni škol v České republice 3. Plánování etické výchovy na základní škole

5 4. Etická výchova na sekundárním stupni vzdělávání v zahraničí 5. Etická výchova na gymnáziu současný stav a možnosti v České republice 6. Plánování etické výchovy na gymnáziu 7. Uvedení do lidských práv 8. Práva dítěte 9. Práva lidí s postižením 10. Sociálně-etická dimenze RVP ZV: Výchova demokratického občana 11. Sociálně-etická dimenze RVP ZV: Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech 12. Sociálně-etická dimenze RVP-G při Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, IČ , RID 12260: všechny následující kurzy DVPP byly akreditovány pod Č.j.: 38922/ ze dne , udělení akreditace na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád: 1. Etika a etická výchova v zrcadle evropského školství 2. Plánování předmětu etická výchova 3. Cíle a obsahy etické výchovy (od RVP ZV ke školní předmětové osnově) 4. Metoda filosofického dialogu a etická výchova na ZŠ při VOŠ Jabok: 1. Příspěvek křesťanství výchově a vzdělávání DVPP kurz akreditován MŠMT pod č. j / , (komise dne , akr. s platností do ). 2. Specifika výchovně vzdělávací práce v církevní škole DVPP kurz akreditován MŠMT pod č. j / , (komise dne , akr. s platností do ). při Etickém fóru České republiky, o. s.: Etika zaměstnance veřejné správy kurz akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, součástí lektorského sboru u vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky: (č.j. MV /OPS-2008, číslo akreditace AKI./VE-82/2005). Další vzdělávání: : absolvování kurzu DVPP: Biomedicínská etika (akr. MŠMT ze dne , č. j / ) Konference a odborné přednášky: 17. října 2014 mezinárodní konference Mládež a hodnoty 2014 Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti, univerzita Olomouc, CMTF UP, příspěvek: Kultivace lidské moudrosti

6 15. září 2014; mezinárodní konference Determinismus - svoboda - odpovědnost; Společnost pro křesťansky orientovanou filosofii v Čechách a na Slovensku, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích; příspěvek: Úkol váhání a rozhodování u Paula Ricoeura. 15. května 2014; mezinárodní konference Moc ve výchově, umění a sportu; Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: Moc promluvy ; mezinárodní konference Touha a žádostivost v evropské filosofické tradici; Centrum fenomenologického výzkumu Fakulty humanitních studií UK; příspěvek (1.11.): Pojetí touhy u Emmanuela Lévinase ; přednáška pro Českou křesťanskou akademii v Sušici ve spolupráci s Muzeem Šumavy Sušice; název: Hledání harmonie krizi navzdory- přednáška s výkladem podle spisu J.A. Komenského - Pres Boží října 2013; mezinárodní konference Spiritualita ve vzdělávání; pořadatel: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie nauniverzitě Palackého v Olomouci; příspěvek: Paideia a spiritualita. 2. května 2013; mezinárodní konference Čas ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta;příspěvek: Čas a výchova: Předběhnout se k nepředstihnutelnému, odhodlat se a převzít dubna 2013 mezinárodní konference Sociální práce a teologie - 20 let dialogu. Pořadatel: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2; příspěvek: Výchova jako projev vztahu k nedisponovatelnému. 25. října 2012 mezinárodní konference Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu. Pořadatel: MŠMT ČR, CEUPES, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: K odrazu české filosofie výchovy ve světě. 18. října 2012 konference Mládež a hodnoty 2012, pořadatel: Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci; příspěvek: Výchova a etika: Předávání hodnot? 3. května 2012 mezinárodní konference Telos ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: TELOS OUK EN EMOI (TELOS nikoli ve mně) 24. dubna 2012 DVPP pořadatel: Ostrava, Katechetické centrum. Přednáška Etika bez náboženství: Odkud a kam ve výchově? 5. května 2011 mezinárodní konference Dialog ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: Dialog jako dar a úkol člověka. 25. listopadu 2010 konference Média a filosofie. Pořadatel: katedra občanské výchovy a

7 filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta pořádané v rámci plnění interního grantu GAUK Média jako prostor k poznávání světa ; příspěvek: (Ne)mediálnost filosofie. 6. května 2010 mezinárodní konference Symbol ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: Jméno jako symbol v židovsko-křesťanské tradici. 7. května 2009 mezinárodní konference Imaginace ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: Obraz a představa. 15. května 2008 mezinárodní konference Éthos ve výchově, umění a sportu; příspěvek: Charitky a Kúros/Koré jeden éthos? 1. června 2007 mezinárodní konference k výročí J. Patočky ve Vysokém nad Jizerou Jan Patočka, české dějiny a Evropa ; příspěvek: Česká tradice křesťanské víry v Patočkově reflexi června 2006 mezinárodní konference Emmanuel Lévinas filosofie a výchova, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze; příspěvek: Překonat vlastní rozum: Zapomenout na sebe (Surmonter sa raison:oublier de soi). 16. listopadu 2005 mezinárodní konference Náboženství a věda, Univerzita Pardubice, Katedra religionistiky a filosofie; příspěvek: Religio & educatio: Rozvod nebo odloučení? 5. května 2005 mezinárodní konference Pohyb ve výchově, umění a sportu, PedF UK, Praha; příspěvek: Pohyb, aneb o mimotných příčinách a o pseudopojmu možnost. 6. května 2004 mezinárodní konference Pragma jako tvůrčí čin ve výchově, umění a sportu, PedF UK, Praha; příspěvek: Umění jako svár pravdy. 16. dubna 2002 interdisciplinární konference k 10. výročí založení Policejní akademie ČR, PA ČR, Praha; příspěvek: Nezabiješ odpovědnost za druhého. květen 1997 česko-německá konference, HTF UK, Praha; příspěvek: Symboly ve Večeři Páně. Další související aktivity 2015: Spoluřešitelka rozvojového projektu Internacionalizace výuky na TF JU. Dílčí projektový záměr PO2 - Rozvoj vzdělávací činnosti institucionálního plánu III/2012-II/2014: inovací předmětu Filosofie výchovy spoluřešitelka projektu Inovace studijního programu Teologie ETF UK Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Operační program Praha Adaptabilita. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/ : Hlavní řešitelka rozvojového projektu (MŠMT) na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích RP 6/5/TF Příprava akreditovaných kurzů pro pedagogické pracovníky DVPP.

8 2011: Spoluřešitelka rozvojového projektu (MŠMT) ETF UK č. 27/ETF/4a Podpora rozvoje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků e-learningové kurzy UK ETF (příprava kurzů v oblasti etické výchovy) 1/1/ /12/2011: Pedagog tvůrce kurzů modulu Filosofie, etika, lidská práva (OPPA 33279), Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2010: Spoluřešitelka rozvojového grantu ETF UK č (MŠMT), r (příprava kurzů celoživotního vzdělávání pro oblast dějin filosofie) Spoluřešitelka grantu GA ČR č. 401/00/0469 prací Hodnocení předložených výsledků práce komise, která připravuje novou učebnici pro občanskou nauku na středních školách (2001; učebnice vyšla pod názvem Základy společenských věd, Praha, Eurolex Bohemia 2004) vedoucí klubu doktorandů filosofie výchovy při PedF UK, Praha; příprava a koordinace doktorandských seminářů.

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

SVATOJÁNSKÁ KOLEJ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ

SVATOJÁNSKÁ KOLEJ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SVATOJÁNSKÁ KOLEJ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Beroun Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Svatém Janu pod Skalou dne 21. 10. 2014 RNDr. Věra Štěpinová, PhD. Schváleno

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ CZECH SOCIETY FOR THE STUDY OF RELIGIONS INFORMAČNÍ BULLETIN BRNO 10 PROSINEC 2002 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ Arna Nováka 1, 660 88 Brno tel.: 541

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ Výroční zpráva 1999 OBSAH Na prahu třetího desetiletí úvodní slovo ředitele Programy a projekty Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 1999 Akademické informační centrum Program podpory vyššího vzdělávání

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

Církve a české školství. Záboj Horák

Církve a české školství. Záboj Horák Církve a české školství Záboj Horák Chtěl bych na tomto místě poděkovat oběma recenzentům knihy, prof. JUDr. Jiřímu Rajmundu Treterovi a doc. JUDr. Stanislavu Přibylovi, Ph.D., IC.D., za provedené recenze.

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum

Více