SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN 80-86702-07-3."

Transkript

1 Publikační činnost: Monografie: SVOBODOVÁ, Zuzana, ed. Výchova ve světověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s., [18] s. obr. příl. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, mimořádné č. 1/XI/2014. ISBN SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN PALOUŠ, R., SVOBODOVÁ, Z. Homo educandus: Filosofické základy teorie výchovy. Praha: Karolinum, ISBN SVOBODOVÁ, Z. K etické výchově. Praha: Karez, s. ISBN SVOBODOVÁ, Z., JANDEJSEK, P., MARTINEK M., MILFAIT, R. Důstojně a radostně: Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Kapitola: Škola a vzdělávání v oblasti etiky: K etické výchově jako školnímu předmětu. Středokluky: Zdeněk Susa, ISBN Kapitoly v knihách: SVOBODOVÁ, Z. Paideia as Care of the Soul the Potentials of Contemporary School. In STĘPKOWSKI, Dariusz, ed. a MURZYN, Andrzej, ed. Religion long forgotten: the importance of religion in education towards civil society. Cracow: Impuls, s. ISBN SVOBODOVÁ, Z. Škola kříže: Fundamentum rerum omnium harmonia est. In SCHIFFEROVÁ, Věra et al. Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, S ISBN SVOBODOVÁ, Z. Čas a výchova: Předběhnout se k nepředstihnutelnému, odhodlat se a převzít. In Čas ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, ISBN , s SVOBODOVÁ, Z. Výchova jako projev vztahu k nedisponovatelnému. In Teologie a sociální práce. Praha: Jabok, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Dialog jako dar a úkol člověku. In Dialog ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, S , 5 s. ISBN SVOBODOVÁ, Z. Člověk a čas. In Čas volnosti čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase. Kaplánek, M. (ed.) Praha: Portál, ISBN

2 SVOBODOVÁ, Z. Jméno jako symbol v židovsko-křesťanské tradici. In Symbol ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, od s ISBN SVOBODOVÁ, Z. Obraz a představa. In Imaginace ve výchově, umění a sportu (filosofická reflexe). Praha: PedF UK, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Prostory pro společné dílo. In Vědění aparticipace. 1. vyd. Praha : Karolinum, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Charitky a Kúros/Koré jeden éthos? In Éthos ve výchově, umění a sportu. Praha: PedF UK, ISBN SVOBODOVÁ, Z. O smyslu poznávání tradic. In Dary J. Peškové: Rozhovory, které pokračují (Knížka z příspěvků přátel a žáků). Praha: Eurolex Bohemia, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Překonat vlastní rozum: Zapomenout na sebe. In Emmanuel Lévinas filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, eds. J. Kružík, K. Novotný, Praha: FHS UK, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Umění jako svár pravdy. In Pragma ve výchově, umění a sportu, ed. A. Hogenová, Praha: PedF UK 2005; ISBN SVOBODOVÁ, Z. Nezabiješ odpovědnost za druhého. In Společenské vědy a policie, Sborník k 10. výročí Policejní akademie ČR, ed. D. Krámský, Praha: Policejní akademie ČR 2002 (s ); ISBN SVOBODOVÁ, Z. Odpovědnost k Tváři: Emmanuel Lévinas filosofující Žid, židovský filosof. In Symposion filosofie výchovy. Unie Comenius, Bulletin č. 10 (mimořádné číslo), Praha 1999 (s ); ISSN SVOBODOVÁ, Z. (3 kapitoly:) Kainovo znamení; Rukojmí; Filosofie výchovy. In Průka, M., Vaňková, I. (eds.): Hledání souřadnic společného světa: Filosofie pro každý den, Praha, Eurolex ISBN Odborné články: SVOBODOVÁ, Z. Jiskření výchovy. In SVOBODOVÁ, Zuzana, ed. Výchova ve světověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s., [18] s. obr. příl. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, mimořádné č. 1/XI/2014. ISBN S, ISSN SVOBODOVÁ, Z. Filosofie ve smyslu péče o duši v mateřské škole: K možnostem etické výchovy. In: Poradce ředitelky mateřské školy. Ročník IV, číslo 2, říjen Vyšlo jako hlavní článek ( Téma měsíce ), s

3 SVOBODOVÁ, Z. Profesor Radim Palouš devadesátiletý. Teologické texty. 4/2014, roč. 25. Praha: Jolana Poláková. ISSN S SVOBODOVÁ, Z. Z filosofického života Josefa Petra Ondoka. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE- JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 3/2013, roč. 10. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Čas: Lidská otázka po původu a smyslu. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 1/2013, roč. 10. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Pojem PAIDEIA na cestě od Aischyla k Řehořovi z Nyssy. Paidagogos časopis pro pedagogiku v souvislostech.2/2013. S ISSN SVOBODOVÁ, Z. K odrazu české filosofie výchovy ve světě. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE- JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 3-4/2012, roč. 9. ISSN SVOBODOVÁ, Z.Ethics and Ecoethics by Josef Petr Ondok: Between the Sciences, Philosophy, and Theology, Envigogika, roč. 8, č. 4/2013, s. 1-9, ISSN SVOBODOVÁ, Z. (Ne)mediálnost filosofie. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 2 3/2011, roč. 8. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Jan Patočka: Korespondence s komeniology. (Recenze) Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2012/60, 5, od s , 11 s. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Výuka etiky na školách. In Universum. Revue České křesťanské akademie. Praha: ČKA, 3/2011, s ISSN SVOBODOVÁ, Z. Etická výchova jako cesta z omezené každodennosti. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 1/2011, roč. 8, 7 s. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Čas a výchova: z trvání k času. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 3/2010, roč. 7, 11 s. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Jolana Poláková: Smysl dialogu: O směřování k plnosti lidské komunikace. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40(1992)], Praha: Filosofický ústav AV ČR, roč. 58, 1, s ISSN Recenze odborné knihy. SVOBODOVÁ, Z. Život jako liturgie. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 3-4/2009, roč. 6, 10 s. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Nové zdůvodnění katechetické odpovědnosti církve. [spoluautor: Tomáš Svoboda] Teologické texty, Praha, 2008, 4, 16 s. ISSN překlad odborného textu z francouzštiny do češtiny.<http://www.teologicketexty.cz/casopis/2008-4/novezduvodneni-katecheticke-odpovednosti-cirkve.html>

4 SVOBODOVÁ, Z. Česká tradice křesťanské víry v Patočkově reflexi, in Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech června 2007 ve Vysokém nad Jizerou. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 12. Semily, SOkA Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově stran, angl. a něm. resumé. ISBN , ISSN X. Společenství na jevišti světa, in Za Jaroslavou Peškovou, in PAIDEIA -PHILOSOPHICAL E- JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2006, roč. 3, č. 2, ISSN , <http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=2&id=69>; nekrology. SVOBODOVÁ, Z. Živel zemský: Pohyby života IV, in PAIDEIA - PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY,2005, roč. 2, č. 4, ISSN , <http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=2&id=34>; SVOBODOVÁ, Z. Vz-duch: Pohyby života III, in PAIDEIA - PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2005, roč. 2, č. 3, ISSN ,<http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=2&id=26>; SVOBODOVÁ, Z. Oheň: Pohyby života II, in PAIDEIA - PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2005, roč. 2, č. 2, ISSN ,<http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=2&id=15>; SVOBODOVÁ, Z. Zakrytost a odkrývání: Pohyby života I, in PAIDEIA - PHILOSOPHICAL E- JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2004, roč. 1, č. 1, ISSN ,<http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=3&id=9&lbs=1>; SVOBODOVÁ, Z. Kainovo znamení: Nezabiješ, in Teologické texty, č. 4, r. 15, Praha 2004 (s ); též in<http://www.teologicke.texty.cz>; SVOBODOVÁ, Z. Chairete, in Teologické texty, č. 3, r. 15, Praha 2004 (s. 122) SVOBODOVÁ, Z. XAIRETE /Chairete/, in Informatorium Pedagogické fakulty UK, č. 39, Praha 2004 (s. 8); též in <http://www.pedf.cuni.cz>; Garance či lektorství v akreditovaných vzdělávacích programech dalšího vzdělávání: při Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, IČ: , RID: 11270: všechny následující kurzy DVPP jsou e-learningové kurzy v systému Moodle, akreditovány pod Č.j.: 38895/ ze dne , udělení akreditace na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád: 1. Etická výchova na primárním stupni škol v zahraničí 2. Etická výchova na primárním stupni škol v České republice 3. Plánování etické výchovy na základní škole

5 4. Etická výchova na sekundárním stupni vzdělávání v zahraničí 5. Etická výchova na gymnáziu současný stav a možnosti v České republice 6. Plánování etické výchovy na gymnáziu 7. Uvedení do lidských práv 8. Práva dítěte 9. Práva lidí s postižením 10. Sociálně-etická dimenze RVP ZV: Výchova demokratického občana 11. Sociálně-etická dimenze RVP ZV: Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech 12. Sociálně-etická dimenze RVP-G při Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, IČ , RID 12260: všechny následující kurzy DVPP byly akreditovány pod Č.j.: 38922/ ze dne , udělení akreditace na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád: 1. Etika a etická výchova v zrcadle evropského školství 2. Plánování předmětu etická výchova 3. Cíle a obsahy etické výchovy (od RVP ZV ke školní předmětové osnově) 4. Metoda filosofického dialogu a etická výchova na ZŠ při VOŠ Jabok: 1. Příspěvek křesťanství výchově a vzdělávání DVPP kurz akreditován MŠMT pod č. j / , (komise dne , akr. s platností do ). 2. Specifika výchovně vzdělávací práce v církevní škole DVPP kurz akreditován MŠMT pod č. j / , (komise dne , akr. s platností do ). při Etickém fóru České republiky, o. s.: Etika zaměstnance veřejné správy kurz akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, součástí lektorského sboru u vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky: (č.j. MV /OPS-2008, číslo akreditace AKI./VE-82/2005). Další vzdělávání: : absolvování kurzu DVPP: Biomedicínská etika (akr. MŠMT ze dne , č. j / ) Konference a odborné přednášky: 17. října 2014 mezinárodní konference Mládež a hodnoty 2014 Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti, univerzita Olomouc, CMTF UP, příspěvek: Kultivace lidské moudrosti

6 15. září 2014; mezinárodní konference Determinismus - svoboda - odpovědnost; Společnost pro křesťansky orientovanou filosofii v Čechách a na Slovensku, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích; příspěvek: Úkol váhání a rozhodování u Paula Ricoeura. 15. května 2014; mezinárodní konference Moc ve výchově, umění a sportu; Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: Moc promluvy ; mezinárodní konference Touha a žádostivost v evropské filosofické tradici; Centrum fenomenologického výzkumu Fakulty humanitních studií UK; příspěvek (1.11.): Pojetí touhy u Emmanuela Lévinase ; přednáška pro Českou křesťanskou akademii v Sušici ve spolupráci s Muzeem Šumavy Sušice; název: Hledání harmonie krizi navzdory- přednáška s výkladem podle spisu J.A. Komenského - Pres Boží října 2013; mezinárodní konference Spiritualita ve vzdělávání; pořadatel: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie nauniverzitě Palackého v Olomouci; příspěvek: Paideia a spiritualita. 2. května 2013; mezinárodní konference Čas ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta;příspěvek: Čas a výchova: Předběhnout se k nepředstihnutelnému, odhodlat se a převzít dubna 2013 mezinárodní konference Sociální práce a teologie - 20 let dialogu. Pořadatel: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2; příspěvek: Výchova jako projev vztahu k nedisponovatelnému. 25. října 2012 mezinárodní konference Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu. Pořadatel: MŠMT ČR, CEUPES, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: K odrazu české filosofie výchovy ve světě. 18. října 2012 konference Mládež a hodnoty 2012, pořadatel: Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci; příspěvek: Výchova a etika: Předávání hodnot? 3. května 2012 mezinárodní konference Telos ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: TELOS OUK EN EMOI (TELOS nikoli ve mně) 24. dubna 2012 DVPP pořadatel: Ostrava, Katechetické centrum. Přednáška Etika bez náboženství: Odkud a kam ve výchově? 5. května 2011 mezinárodní konference Dialog ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: Dialog jako dar a úkol člověka. 25. listopadu 2010 konference Média a filosofie. Pořadatel: katedra občanské výchovy a

7 filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta pořádané v rámci plnění interního grantu GAUK Média jako prostor k poznávání světa ; příspěvek: (Ne)mediálnost filosofie. 6. května 2010 mezinárodní konference Symbol ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: Jméno jako symbol v židovsko-křesťanské tradici. 7. května 2009 mezinárodní konference Imaginace ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: Obraz a představa. 15. května 2008 mezinárodní konference Éthos ve výchově, umění a sportu; příspěvek: Charitky a Kúros/Koré jeden éthos? 1. června 2007 mezinárodní konference k výročí J. Patočky ve Vysokém nad Jizerou Jan Patočka, české dějiny a Evropa ; příspěvek: Česká tradice křesťanské víry v Patočkově reflexi června 2006 mezinárodní konference Emmanuel Lévinas filosofie a výchova, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze; příspěvek: Překonat vlastní rozum: Zapomenout na sebe (Surmonter sa raison:oublier de soi). 16. listopadu 2005 mezinárodní konference Náboženství a věda, Univerzita Pardubice, Katedra religionistiky a filosofie; příspěvek: Religio & educatio: Rozvod nebo odloučení? 5. května 2005 mezinárodní konference Pohyb ve výchově, umění a sportu, PedF UK, Praha; příspěvek: Pohyb, aneb o mimotných příčinách a o pseudopojmu možnost. 6. května 2004 mezinárodní konference Pragma jako tvůrčí čin ve výchově, umění a sportu, PedF UK, Praha; příspěvek: Umění jako svár pravdy. 16. dubna 2002 interdisciplinární konference k 10. výročí založení Policejní akademie ČR, PA ČR, Praha; příspěvek: Nezabiješ odpovědnost za druhého. květen 1997 česko-německá konference, HTF UK, Praha; příspěvek: Symboly ve Večeři Páně. Další související aktivity 2015: Spoluřešitelka rozvojového projektu Internacionalizace výuky na TF JU. Dílčí projektový záměr PO2 - Rozvoj vzdělávací činnosti institucionálního plánu III/2012-II/2014: inovací předmětu Filosofie výchovy spoluřešitelka projektu Inovace studijního programu Teologie ETF UK Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Operační program Praha Adaptabilita. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/ : Hlavní řešitelka rozvojového projektu (MŠMT) na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích RP 6/5/TF Příprava akreditovaných kurzů pro pedagogické pracovníky DVPP.

8 2011: Spoluřešitelka rozvojového projektu (MŠMT) ETF UK č. 27/ETF/4a Podpora rozvoje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků e-learningové kurzy UK ETF (příprava kurzů v oblasti etické výchovy) 1/1/ /12/2011: Pedagog tvůrce kurzů modulu Filosofie, etika, lidská práva (OPPA 33279), Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2010: Spoluřešitelka rozvojového grantu ETF UK č (MŠMT), r (příprava kurzů celoživotního vzdělávání pro oblast dějin filosofie) Spoluřešitelka grantu GA ČR č. 401/00/0469 prací Hodnocení předložených výsledků práce komise, která připravuje novou učebnici pro občanskou nauku na středních školách (2001; učebnice vyšla pod názvem Základy společenských věd, Praha, Eurolex Bohemia 2004) vedoucí klubu doktorandů filosofie výchovy při PedF UK, Praha; příprava a koordinace doktorandských seminářů.

Decentralizovaný rozvojový projekt 2011

Decentralizovaný rozvojový projekt 2011 Decentralizovaný rozvojový projekt 2011 4. Program na podporu otevřenosti vysokých škol a) podprogram na podporu rozvoje všech forem dalšího vzdělávání, vč. seniorů na vysokých školách Název projektu:

Více

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku Filosofie výchovy Úvod do studia tematického bloku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Roman Míčka strukturovaný životopis

Roman Míčka strukturovaný životopis Roman Míčka strukturovaný životopis Data narození: 1. 5. 1976 PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. Rodinný stav: ženatý (2002), manželka Eva (1980), 4 děti (2003 Anna, 2005 Alena, 2008 Roman, 2012 Pavel) Telefon:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN 80-86702-07-3.

SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN 80-86702-07-3. Publikační činnost: Monografie: SVOBODOVÁ, Zuzana, ed. Výchova ve světověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 260 s., [18] s. obr. příl. Paideia: philosophical e-journal of

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost:

PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost: PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost: Kapitoly v publikacích Současná česká tomistická psychologie, in NAKONEČNÝ, MACHULA, SAMOHÝL, Historie a perspektivy české tomistické psychologie, Praha: Triton,

Více

Rozvrh kombinované studium Jabok 2016/2017. datum 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Rozvrh kombinované studium Jabok 2016/2017. datum 1. ročník 2. ročník 3. ročník datum. ročník. ročník 3. ročník. 9. čtvrtek! 3. 9. 0. 9. 4. 9. 7. 9. 4. 0.. 0. 8. 0. Rozvrh kombinované studium Jabok 06/07 Zápis a úvod do studia Ortová V0 Zdraví a nemoc T30 Dějiny filosofického a teologického

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

Opatření děkana č. 1/2016

Opatření děkana č. 1/2016 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 1/2016 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2016/17 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015

VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015 VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015 konz. datum 1. ročník 2. ročník 1. 2.9. 2. 9.9. 3. 16.9. 4. 5. 10. 21.10. 11. 4.11. 12. 11.11. 13. 18.11. 14. 15. 20.9. 6. 23.9. 7. 30.9. 8. 7.10.

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU Univerzita Palackého v Olomouci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU CMTF UP v OLOMOUCI (Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti CMTF UP) - strategické

Více

PODMÍNKY CŽV PŘEDSTAVENÍ ABSOLVENTI VZDĚLANOST STABILITA INOVACE MODERNÍ KAMPUS STÁŽ FAKULTY FINANCOVÁNÍ ANALÝZA PR TÝM. Bc. INTERNACIONALIZACE

PODMÍNKY CŽV PŘEDSTAVENÍ ABSOLVENTI VZDĚLANOST STABILITA INOVACE MODERNÍ KAMPUS STÁŽ FAKULTY FINANCOVÁNÍ ANALÝZA PR TÝM. Bc. INTERNACIONALIZACE VOLBY VÝZKUM VIZE JU PŘIPRAVENOST AKADEMICKÉ SVOBODY STRATEGIE SÍŤ INTERNET DATA 2016-2020 STUDENTI MODERNÍ KAMPUS ZDROJE ODBORNOST CÍLE GRANT PODPORA REGION AV DYNAMICKÁ UČITEL NOVÁ MÉDIA ROZVOJ STABILITA

Více

FILOSOFIE VÝCHOVY. Úvod do předmětu 2013/2014. Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci

FILOSOFIE VÝCHOVY. Úvod do předmětu 2013/2014. Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci FILOSOFIE VÝCHOVY Úvod do předmětu 2013/2014 Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci Eva.kaneckova@upol.cz Úvod do předmětu Jaké jsou Vaše představy a očekávání od předmětu? K čemu tento předmět

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

Multikulturní výchova

Multikulturní výchova Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 133; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS Osobní data Trvalý pobyt: Datum a místo narození: Stav: ilona.gillernova@ff.cuni.cz Olešovice, Opuková 454, 251 68 p. Kamenice 23. března 1955 v Praze vdaná,

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Vyjádření školitelky

Vyjádření školitelky Vyjádření školitelky Titul jméno příjmení doktorandky: Mgr. Klára Ptáčková Obor doktorského studia: Speciální pedagogika Jméno školitele: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D Téma disertační práce: Rozvoj čtenářství

Více

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 1 Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy 12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298 Příjemce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Název

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010 1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Vás srdečně zve na další přednášku

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Životní příběhy klientů z azylových domů

Životní příběhy klientů z azylových domů Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Možnosti vzdělávání školních knihovníků (nejen) v Moravskoslezském kraji Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE Vstupní požadavky Uchazeč je nejčastěji absolventem magisterského studia psychologie. Přijmout však lze absolventa i jiného, nejlépe příbuzného oboru univerzitního

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více