SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN 80-86702-07-3."

Transkript

1 Publikační činnost: Monografie: SVOBODOVÁ, Zuzana, ed. Výchova ve světověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s., [18] s. obr. příl. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, mimořádné č. 1/XI/2014. ISBN SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově, Praha: Malvern 2005, ISBN PALOUŠ, R., SVOBODOVÁ, Z. Homo educandus: Filosofické základy teorie výchovy. Praha: Karolinum, ISBN SVOBODOVÁ, Z. K etické výchově. Praha: Karez, s. ISBN SVOBODOVÁ, Z., JANDEJSEK, P., MARTINEK M., MILFAIT, R. Důstojně a radostně: Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Kapitola: Škola a vzdělávání v oblasti etiky: K etické výchově jako školnímu předmětu. Středokluky: Zdeněk Susa, ISBN Kapitoly v knihách: SVOBODOVÁ, Z. Paideia as Care of the Soul the Potentials of Contemporary School. In STĘPKOWSKI, Dariusz, ed. a MURZYN, Andrzej, ed. Religion long forgotten: the importance of religion in education towards civil society. Cracow: Impuls, s. ISBN SVOBODOVÁ, Z. Škola kříže: Fundamentum rerum omnium harmonia est. In SCHIFFEROVÁ, Věra et al. Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, S ISBN SVOBODOVÁ, Z. Čas a výchova: Předběhnout se k nepředstihnutelnému, odhodlat se a převzít. In Čas ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, ISBN , s SVOBODOVÁ, Z. Výchova jako projev vztahu k nedisponovatelnému. In Teologie a sociální práce. Praha: Jabok, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Dialog jako dar a úkol člověku. In Dialog ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, S , 5 s. ISBN SVOBODOVÁ, Z. Člověk a čas. In Čas volnosti čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase. Kaplánek, M. (ed.) Praha: Portál, ISBN

2 SVOBODOVÁ, Z. Jméno jako symbol v židovsko-křesťanské tradici. In Symbol ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, od s ISBN SVOBODOVÁ, Z. Obraz a představa. In Imaginace ve výchově, umění a sportu (filosofická reflexe). Praha: PedF UK, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Prostory pro společné dílo. In Vědění aparticipace. 1. vyd. Praha : Karolinum, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Charitky a Kúros/Koré jeden éthos? In Éthos ve výchově, umění a sportu. Praha: PedF UK, ISBN SVOBODOVÁ, Z. O smyslu poznávání tradic. In Dary J. Peškové: Rozhovory, které pokračují (Knížka z příspěvků přátel a žáků). Praha: Eurolex Bohemia, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Překonat vlastní rozum: Zapomenout na sebe. In Emmanuel Lévinas filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, eds. J. Kružík, K. Novotný, Praha: FHS UK, ISBN SVOBODOVÁ, Z. Umění jako svár pravdy. In Pragma ve výchově, umění a sportu, ed. A. Hogenová, Praha: PedF UK 2005; ISBN SVOBODOVÁ, Z. Nezabiješ odpovědnost za druhého. In Společenské vědy a policie, Sborník k 10. výročí Policejní akademie ČR, ed. D. Krámský, Praha: Policejní akademie ČR 2002 (s ); ISBN SVOBODOVÁ, Z. Odpovědnost k Tváři: Emmanuel Lévinas filosofující Žid, židovský filosof. In Symposion filosofie výchovy. Unie Comenius, Bulletin č. 10 (mimořádné číslo), Praha 1999 (s ); ISSN SVOBODOVÁ, Z. (3 kapitoly:) Kainovo znamení; Rukojmí; Filosofie výchovy. In Průka, M., Vaňková, I. (eds.): Hledání souřadnic společného světa: Filosofie pro každý den, Praha, Eurolex ISBN Odborné články: SVOBODOVÁ, Z. Jiskření výchovy. In SVOBODOVÁ, Zuzana, ed. Výchova ve světověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s., [18] s. obr. příl. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, mimořádné č. 1/XI/2014. ISBN S, ISSN SVOBODOVÁ, Z. Filosofie ve smyslu péče o duši v mateřské škole: K možnostem etické výchovy. In: Poradce ředitelky mateřské školy. Ročník IV, číslo 2, říjen Vyšlo jako hlavní článek ( Téma měsíce ), s

3 SVOBODOVÁ, Z. Profesor Radim Palouš devadesátiletý. Teologické texty. 4/2014, roč. 25. Praha: Jolana Poláková. ISSN S SVOBODOVÁ, Z. Z filosofického života Josefa Petra Ondoka. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE- JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 3/2013, roč. 10. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Čas: Lidská otázka po původu a smyslu. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 1/2013, roč. 10. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Pojem PAIDEIA na cestě od Aischyla k Řehořovi z Nyssy. Paidagogos časopis pro pedagogiku v souvislostech.2/2013. S ISSN SVOBODOVÁ, Z. K odrazu české filosofie výchovy ve světě. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE- JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 3-4/2012, roč. 9. ISSN SVOBODOVÁ, Z.Ethics and Ecoethics by Josef Petr Ondok: Between the Sciences, Philosophy, and Theology, Envigogika, roč. 8, č. 4/2013, s. 1-9, ISSN SVOBODOVÁ, Z. (Ne)mediálnost filosofie. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 2 3/2011, roč. 8. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Jan Patočka: Korespondence s komeniology. (Recenze) Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2012/60, 5, od s , 11 s. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Výuka etiky na školách. In Universum. Revue České křesťanské akademie. Praha: ČKA, 3/2011, s ISSN SVOBODOVÁ, Z. Etická výchova jako cesta z omezené každodennosti. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 1/2011, roč. 8, 7 s. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Čas a výchova: z trvání k času. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha: Univerzita Karlova, 3/2010, roč. 7, 11 s. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Jolana Poláková: Smysl dialogu: O směřování k plnosti lidské komunikace. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40(1992)], Praha: Filosofický ústav AV ČR, roč. 58, 1, s ISSN Recenze odborné knihy. SVOBODOVÁ, Z. Život jako liturgie. PAIDEIA: PHILOSOPHICALE-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 3-4/2009, roč. 6, 10 s. ISSN SVOBODOVÁ, Z. Nové zdůvodnění katechetické odpovědnosti církve. [spoluautor: Tomáš Svoboda] Teologické texty, Praha, 2008, 4, 16 s. ISSN překlad odborného textu z francouzštiny do češtiny.<http://www.teologicketexty.cz/casopis/2008-4/novezduvodneni-katecheticke-odpovednosti-cirkve.html>

4 SVOBODOVÁ, Z. Česká tradice křesťanské víry v Patočkově reflexi, in Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech června 2007 ve Vysokém nad Jizerou. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 12. Semily, SOkA Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově stran, angl. a něm. resumé. ISBN , ISSN X. Společenství na jevišti světa, in Za Jaroslavou Peškovou, in PAIDEIA -PHILOSOPHICAL E- JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2006, roč. 3, č. 2, ISSN , <http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=2&id=69>; nekrology. SVOBODOVÁ, Z. Živel zemský: Pohyby života IV, in PAIDEIA - PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY,2005, roč. 2, č. 4, ISSN , <http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=2&id=34>; SVOBODOVÁ, Z. Vz-duch: Pohyby života III, in PAIDEIA - PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2005, roč. 2, č. 3, ISSN ,<http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=2&id=26>; SVOBODOVÁ, Z. Oheň: Pohyby života II, in PAIDEIA - PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2005, roč. 2, č. 2, ISSN ,<http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=2&id=15>; SVOBODOVÁ, Z. Zakrytost a odkrývání: Pohyby života I, in PAIDEIA - PHILOSOPHICAL E- JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2004, roč. 1, č. 1, ISSN ,<http://www.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=3&id=9&lbs=1>; SVOBODOVÁ, Z. Kainovo znamení: Nezabiješ, in Teologické texty, č. 4, r. 15, Praha 2004 (s ); též in<http://www.teologicke.texty.cz>; SVOBODOVÁ, Z. Chairete, in Teologické texty, č. 3, r. 15, Praha 2004 (s. 122) SVOBODOVÁ, Z. XAIRETE /Chairete/, in Informatorium Pedagogické fakulty UK, č. 39, Praha 2004 (s. 8); též in <http://www.pedf.cuni.cz>; Garance či lektorství v akreditovaných vzdělávacích programech dalšího vzdělávání: při Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, IČ: , RID: 11270: všechny následující kurzy DVPP jsou e-learningové kurzy v systému Moodle, akreditovány pod Č.j.: 38895/ ze dne , udělení akreditace na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád: 1. Etická výchova na primárním stupni škol v zahraničí 2. Etická výchova na primárním stupni škol v České republice 3. Plánování etické výchovy na základní škole

5 4. Etická výchova na sekundárním stupni vzdělávání v zahraničí 5. Etická výchova na gymnáziu současný stav a možnosti v České republice 6. Plánování etické výchovy na gymnáziu 7. Uvedení do lidských práv 8. Práva dítěte 9. Práva lidí s postižením 10. Sociálně-etická dimenze RVP ZV: Výchova demokratického občana 11. Sociálně-etická dimenze RVP ZV: Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech 12. Sociálně-etická dimenze RVP-G při Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, IČ , RID 12260: všechny následující kurzy DVPP byly akreditovány pod Č.j.: 38922/ ze dne , udělení akreditace na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád: 1. Etika a etická výchova v zrcadle evropského školství 2. Plánování předmětu etická výchova 3. Cíle a obsahy etické výchovy (od RVP ZV ke školní předmětové osnově) 4. Metoda filosofického dialogu a etická výchova na ZŠ při VOŠ Jabok: 1. Příspěvek křesťanství výchově a vzdělávání DVPP kurz akreditován MŠMT pod č. j / , (komise dne , akr. s platností do ). 2. Specifika výchovně vzdělávací práce v církevní škole DVPP kurz akreditován MŠMT pod č. j / , (komise dne , akr. s platností do ). při Etickém fóru České republiky, o. s.: Etika zaměstnance veřejné správy kurz akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, součástí lektorského sboru u vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky: (č.j. MV /OPS-2008, číslo akreditace AKI./VE-82/2005). Další vzdělávání: : absolvování kurzu DVPP: Biomedicínská etika (akr. MŠMT ze dne , č. j / ) Konference a odborné přednášky: 17. října 2014 mezinárodní konference Mládež a hodnoty 2014 Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti, univerzita Olomouc, CMTF UP, příspěvek: Kultivace lidské moudrosti

6 15. září 2014; mezinárodní konference Determinismus - svoboda - odpovědnost; Společnost pro křesťansky orientovanou filosofii v Čechách a na Slovensku, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích; příspěvek: Úkol váhání a rozhodování u Paula Ricoeura. 15. května 2014; mezinárodní konference Moc ve výchově, umění a sportu; Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: Moc promluvy ; mezinárodní konference Touha a žádostivost v evropské filosofické tradici; Centrum fenomenologického výzkumu Fakulty humanitních studií UK; příspěvek (1.11.): Pojetí touhy u Emmanuela Lévinase ; přednáška pro Českou křesťanskou akademii v Sušici ve spolupráci s Muzeem Šumavy Sušice; název: Hledání harmonie krizi navzdory- přednáška s výkladem podle spisu J.A. Komenského - Pres Boží října 2013; mezinárodní konference Spiritualita ve vzdělávání; pořadatel: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie nauniverzitě Palackého v Olomouci; příspěvek: Paideia a spiritualita. 2. května 2013; mezinárodní konference Čas ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta;příspěvek: Čas a výchova: Předběhnout se k nepředstihnutelnému, odhodlat se a převzít dubna 2013 mezinárodní konference Sociální práce a teologie - 20 let dialogu. Pořadatel: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2; příspěvek: Výchova jako projev vztahu k nedisponovatelnému. 25. října 2012 mezinárodní konference Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu. Pořadatel: MŠMT ČR, CEUPES, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: K odrazu české filosofie výchovy ve světě. 18. října 2012 konference Mládež a hodnoty 2012, pořadatel: Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci; příspěvek: Výchova a etika: Předávání hodnot? 3. května 2012 mezinárodní konference Telos ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: TELOS OUK EN EMOI (TELOS nikoli ve mně) 24. dubna 2012 DVPP pořadatel: Ostrava, Katechetické centrum. Přednáška Etika bez náboženství: Odkud a kam ve výchově? 5. května 2011 mezinárodní konference Dialog ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: Dialog jako dar a úkol člověka. 25. listopadu 2010 konference Média a filosofie. Pořadatel: katedra občanské výchovy a

7 filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta pořádané v rámci plnění interního grantu GAUK Média jako prostor k poznávání světa ; příspěvek: (Ne)mediálnost filosofie. 6. května 2010 mezinárodní konference Symbol ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: Jméno jako symbol v židovsko-křesťanské tradici. 7. května 2009 mezinárodní konference Imaginace ve výchově, umění a sportu. Pořadatel: katedra občanské výchovy a filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: Obraz a představa. 15. května 2008 mezinárodní konference Éthos ve výchově, umění a sportu; příspěvek: Charitky a Kúros/Koré jeden éthos? 1. června 2007 mezinárodní konference k výročí J. Patočky ve Vysokém nad Jizerou Jan Patočka, české dějiny a Evropa ; příspěvek: Česká tradice křesťanské víry v Patočkově reflexi června 2006 mezinárodní konference Emmanuel Lévinas filosofie a výchova, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze; příspěvek: Překonat vlastní rozum: Zapomenout na sebe (Surmonter sa raison:oublier de soi). 16. listopadu 2005 mezinárodní konference Náboženství a věda, Univerzita Pardubice, Katedra religionistiky a filosofie; příspěvek: Religio & educatio: Rozvod nebo odloučení? 5. května 2005 mezinárodní konference Pohyb ve výchově, umění a sportu, PedF UK, Praha; příspěvek: Pohyb, aneb o mimotných příčinách a o pseudopojmu možnost. 6. května 2004 mezinárodní konference Pragma jako tvůrčí čin ve výchově, umění a sportu, PedF UK, Praha; příspěvek: Umění jako svár pravdy. 16. dubna 2002 interdisciplinární konference k 10. výročí založení Policejní akademie ČR, PA ČR, Praha; příspěvek: Nezabiješ odpovědnost za druhého. květen 1997 česko-německá konference, HTF UK, Praha; příspěvek: Symboly ve Večeři Páně. Další související aktivity 2015: Spoluřešitelka rozvojového projektu Internacionalizace výuky na TF JU. Dílčí projektový záměr PO2 - Rozvoj vzdělávací činnosti institucionálního plánu III/2012-II/2014: inovací předmětu Filosofie výchovy spoluřešitelka projektu Inovace studijního programu Teologie ETF UK Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Operační program Praha Adaptabilita. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/ : Hlavní řešitelka rozvojového projektu (MŠMT) na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích RP 6/5/TF Příprava akreditovaných kurzů pro pedagogické pracovníky DVPP.

8 2011: Spoluřešitelka rozvojového projektu (MŠMT) ETF UK č. 27/ETF/4a Podpora rozvoje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků e-learningové kurzy UK ETF (příprava kurzů v oblasti etické výchovy) 1/1/ /12/2011: Pedagog tvůrce kurzů modulu Filosofie, etika, lidská práva (OPPA 33279), Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2010: Spoluřešitelka rozvojového grantu ETF UK č (MŠMT), r (příprava kurzů celoživotního vzdělávání pro oblast dějin filosofie) Spoluřešitelka grantu GA ČR č. 401/00/0469 prací Hodnocení předložených výsledků práce komise, která připravuje novou učebnici pro občanskou nauku na středních školách (2001; učebnice vyšla pod názvem Základy společenských věd, Praha, Eurolex Bohemia 2004) vedoucí klubu doktorandů filosofie výchovy při PedF UK, Praha; příprava a koordinace doktorandských seminářů.

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy 12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298 Příjemce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Název

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010

Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010 Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010 1. Obecná část Název: Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Adresa: Salmovská 8/1538, 120 00 Praha 2 Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/ 2012 1. Obecná část Název: Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Adresa: Salmovská 8/1538, 120 00 Praha 2 Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha,

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Na podporu odstraňování slabých stránek vysoké školy Podprogram:

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku. Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research

Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku. Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research Sociální pedagogika, ročník 3, číslo 1, 2015 Vydává Univerzita

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Míra nezaměstnanosti podle oborů (2014)

Míra nezaměstnanosti podle oborů (2014) Míra nezaměstnanosti podle oborů (2014) VŠ UČ VOŠ SOŠ Zemědělsko-lesnické a veter. vědy a nauky 26, 34,2 27,3 Ekonomické vědy a nauky 8,6 24 28,6 23,2 Vědy a nauky o kultuře a umění 8,2 22,5 25 21,6 Humanitní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo CZ.04.3.07/3.1.01.03 Unikátní kód žádosti J6A41D Název žadatele Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Název projektu Využití

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008 / 2009

Výroční zpráva za školní rok 2008 / 2009 Výroční zpráva za školní rok 2008 / 2009 1. Obecná část Název: Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Adresa: Salmovská 8/1538, 120 00 Praha 2 Internetová adresa: www.jabok.cz DIČ:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Jana Nejezchlebová Co předcházelo? Konference Informační gramotnost vědomosti a dovednosti pro život V MZK proběhlo 9.ročníků Zaměření: učitelé, pedagogové, ředitelé

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Církve a české školství. Záboj Horák

Církve a české školství. Záboj Horák Církve a české školství Záboj Horák Chtěl bych na tomto místě poděkovat oběma recenzentům knihy, prof. JUDr. Jiřímu Rajmundu Treterovi a doc. JUDr. Stanislavu Přibylovi, Ph.D., IC.D., za provedené recenze.

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog

Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog Martina Bubera a projekt WebDialog Mikuláš Medek, Hádka, 1956, AJG Hluboká nad Vltavou Nadační fond Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog porozumění přítomnému a hledání budoucího Medkovský7.indd

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 08 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 1. výzva s pořadovým číslem 08 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo)

Více

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Nejdůležitější věci jsou ty, o kterých se nehovoří. Současný stav: - akreditace studijních programů a oprávnění konat

Více

Václav Umlauf, Ph.D., MTh Životopis a publikace

Václav Umlauf, Ph.D., MTh Životopis a publikace Václav Umlauf, Ph.D., MTh Životopis a publikace Narozen 21. února 1960 ve Zlíně, starší ze dvou sourozenců (bratr Petr Umlauf, nar. 1963). Otec, Jaroslav Umlauf, byl učitelem na základní škole, obor speciální

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Navrhovaná struktura rigorózní práce Úvod 1. Vzdělávání dospělých: teoretická reflexe a současné požadavky 1.1 Vzdělání a vzdělávání v teoretické reflexi 1.2 Vzdělávání

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více