SOUČASNÉ METODOLOGICKÉ PŘÍSTUPY A STRATEGIE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÉ METODOLOGICKÉ PŘÍSTUPY A STRATEGIE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU"

Transkript

1 SOUČASNÉ METODOLOGICKÉ PŘÍSTUPY A STRATEGIE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU konference pořádaná Katedrou pedagogiky FPE ZČU v Plzni a Českou asociací pedagogického výzkumu pod záštitou rektora ZČU v Plzni doc. Ing. J. Průši, CSc. ve dnech září 2006 na ZČU v Plzni

2 Program konference: Konference bude probíhat v budově Fakulty elektrotechnické ZČU univerzitního areálu v Plzni na Borských polích. 5. září Prezence účastníků (vstupní hala FEL) Zahájení konference (místnost EP110) Jednání v plénu (místnost EP110) Polední přestávka Jednání v sekcích (podle rozpisu) Členská schůze ČAPV (míst. EP208) Zahájení společenského večera 6. září Jednání v sekcích (podle rozpisu) září Plenární zasedání zprávy ze sekcí, závěr konference (míst. EP120) Doktorský seminář (přednášky pro studenty doktorských studijních programů) (EP206) Doktorský seminář (dílny pro studenty doktorských studijních úprogramů) (EP206) Konferenci zahájí: Doc. Ing. Josef Průša, CSc. rektor ZČU v Plzni Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. děkanka FPE ZČU v Plzni Doc. PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D. předsedkyně ČAPV Referáty v plénu přednesou: Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.: Možnosti a meze kvantitativního výzkumu ve společenských vědách Doc. RNDr. Jan Hendl, CSc.: Kvalitativní výzkum v pedagogice Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.: Zamyšlení nad obsahovým zaměřením českého pedagogického výzkumu 2

3 Jednání bude probíhat v těchto sekcích: 1. Reflexe kvalitativních metodologických přístupů (garant sekce: PhDr. Miloš Kučera, CSc.) EU Výzkum žáka a studenta skupina A (garant sekce: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.) EU303 skupina B (garant sekce: PhDr. Jiří Němec, Ph.D.) EU Výzkum učitele a jeho vzdělávání skupina A (garant sekce: Doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.) EU305 skupina B (garant sekce PhDr. Václav Holeček, Ph.D.) EU Výzkum školy a dalších vzdělávacích institucí (garant sekce: Doc. PhDr. Milan Pol, CSc.) EU Výzkum kurikula (garant sekce: Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.) EU Výzkum vzdělávacích a učebních procesů (garant sekce: Doc. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.) EU Výzkum terciárního vzdělávání a celoživotního učení (garant sekce: Doc. PhDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.) EU311 3

4 1. sekce (místnost EU302) Program sekcí: Reflexe kvalitativních metodologických přístupů Garant: PhDr. Miloš Kučera, CSc. 1. Uplatnenie metódy voľných asociácií vo výskume poznania a presvedčení učiteľov (Zuzana Petrová) 2. Životní historie učitele experta (Roman Švaříček) 3. K výzkumu ředitele české základní školy (Martin Sedláček) 4. ICT očima učitelů (Jiří Zounek, Klára Šeďová) 5. Může být rozbor hospitačního záznamu variantou kvalitativního výzkumu? (Rudolf Podlipský) 6. Uplatnenie etnologickej koncepcie liminality pri výskume školskej reality (Ondrej Kaščák) 7. Mezi empirickým materiálem a teorií: příklad dětské strategie psaní copy and delete (Ida Viktorová) 8. Klasifikace dětských her dle Opieových analýza z hlediska možných problematických okruhů teorie klasifikace her (Miroslav Klusák) 1. S jinou tváří, neviditelné divadlo v kontextu zkoumání předsudků (Lenka Remisová, Jiří Němec) 2. Žákovské prekoncepty pojmu "kvalita života" (Eva Švarcová, Tomáš Svatoš) 3. Problematika hodnocení žáků s dysfázií v mladším školním věku (Blanka Housarová) 4. Zkvalitnění vzdělávacího procesu v botanických a ekologických disciplínách na PdF UHK (Jitka Málková) 5. Psychologické aspekty terénního výzkumu (terénní výzkum jako přechodový rituál. (Lucie Plavjaniková, Mical Růžička) 6. Výsledky a efekty edukačního procesu: kvalitativní výzkum kurzů zážitkové pedagogiky (Petr Zappe) 2. sekce Výzkum žáka a studenta Skupina A (místnost EU303) Garant: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 1. Spravedlivost školy a vzdělávacího systému očima žáků (David Greger) 2. Pohled studentů na klima tříd středních škol (Jana Kašpárková) 3. Didaktická analýza nefigurativního výtvarného vyjádření pojmů emocí u dvanáctiletých dětí (Jan Slavík, Jindřich Lukavský) 4. K metodologii pojetí hodnotících kritérií úspěšnosti studenta VŠ (Karel Rýdl) 4

5 5. Uplatnění smíšené metodologie při zkoumání strategií práce s textem žáků 1. st ZŠ a při zkoumání fenoménu rané výuky cizích jazyků (Petr Najvar, Veronika Najvarová) 6. Metodologické přístupy a strategie ve výzkumu čtenáře (Kateřina Homolová) 7. Individuálne rozdiely u prvákov v stratégiách čítania textu (Miriam Harnúšková) 8. Pocity žáků a reakce učitelů i rodičů na špatné výsledky ve škole (Ladislava Poláčková) 9. Homogenita a heterogenita v žákovských postojích ke školním předmětům (Isabella Pavelková, Alena Škaloudová) 10. Žák na málotřídní škole: témata zahraničního výzkumu (Kateřina Trnková) 1. Žák mladšího školního věku a jeho sociometrický status (Marie Linková) 2. Případová studie výuky na nižší sekundární škole (Karel Starý) 3. Výzkumné a výukové účely metody dotazníku pro žáky 3.-5.roč. ZŠ (Helena Hejlová) 4. Participace žáků v české škole z pohledu dospělých aktérů života škol: zpráva z pilotní studie (Jitka Redlichová) 5. Psychosociálne faktory a osobnostné determinanty žiaka vplývajúce na úspešnosť environmentálneho vzdelávania (Daniel Kuracina) 6. Štandardizácia motorických testov koordinačních schopností (Ján Junger, Michal Belej) 7. Výzkum neurotičnosti žáků ve sportovních třídách základních škol (Jana Miňhová) Skupina B (místnost EU304) Garant: PhDr. Jiří Němec, Ph.D. 1. Srovnání úspěšnosti pubescentů ve škole a ve volném čase (Iva Čejková) 2. Násilí v televizi a jeho vliv na dětské chování (Pavla Macháčková) 3. Axiologické otázky při výzkumu žáka (Jiřina Novotná) 4. Šikana a školní klima - dílčí výsledky výzkumu (Radek Pospíšil) 5. Analýza komunikačního chování žáků s postižením (Miloň Potměšil) 6. Výzkum dětských pojetí rozpadu rodiny u žáků základní školy praktické (Jiří Škoda) 7. Problémy sociální adaptace žáků základních škol (Zdenka Stránská, Ivana Poledňová) 8. Televize a počítač - fenomény dětského světa 21. století (Jitka Bělohradská) 9. Přírodní vědy ve škole - analýza zájmu patnáctiletých žáků ZŠ a gymnázií v České republice (Martin Bílek, Olga Řádková) 10. Žákovské představy o genderových rozdílech (Irena Smetáčková) 11. Umí se žáci a studenti učit? (Lucie Smékalová) 1. Význam vzdělání ve vybraných romských rodinách (Radka Pavlíčková) 2. Zlovolné obrazy: film a audiovizuální kultura z pohledu vysokoškolských studentů (Patrik Vacek, Jana Krátká) 3. Využitie postupov zhlukovej analýzy pri poznávaní študentov (Eva Nábělková) 5

6 4. Přípravné vzdělávání v učitelství pro MŠ a studentovo sebehodnocení osvojených komponent profesních kompetencí (Radmila Burkovičová) 5. Podíl dramatické výchovy na rozvíjení klíčových kompetencí Hana Cisovská, (Jan Karaffa) 6. Praktické využití metody dotazování při mapování stresových faktorů u různých populačních skupin (Alexandra Aišmanová, Lenka Novotná) 7. Metodologické postupy při zkoumání šikany na ZŠ (Alena Szachtová) 8. Výzkum dětských pojetí rozpadu rodiny u žáků základní školy praktické (Jiří Škoda, Pavel Doulík, Michal Slavík) 3. sekce Výzkum učitele a jeho vzdělávání Skupina A (místnost EU305) Garant: Doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc. 1. Činnosti třídních učitelů z pohledu vedení škol (Stanislav Střelec, Jana Krátká) 2. Evropská dimenze ve škole výzkum učitele (Andrea Gröschlová) 3. Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů (Alena Seberová) 4. Vzdělávací potřeby škol a učitelů (Jana Kohnová, Martin Chvál) 5. Osobnost učitele sebereflexe (Radmila Dytrtová) 6. Které pedagogické činnosti považují současní zkušení učitelé za nejméně obtížné? (Václav Klapal) 7. Učitel ve třídě s integrovanými žáky: vybrané výsledky výzkumu (Martin Skutil, Pavel Zikl, Jana Petříková) 1. Proměny představ o působení učitele v souvislosti s realizací ŠVP (Renata Jandová) 2. Názory učitelů na tvorbu ŠVP (Jana Doležalová) 3. Jaká kritéria jsou důležitá pro učitele ZŠ při výběru učebnic zeměpisu? (Petr Krecht, Martin Weinhöfer) 4. Životní příběhy učitelů od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu (Josef Lukáš) Skupina B (místnost EU306) Garant: PhDr. Václav Holeček, Ph.D. 1. Výzkum připravenosti studentů oboru Učitelství pro MŠ na cizojazyčnou výchovu a vzdělávání (Alena Nelešovská, Eva Šmelová) 2. Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů (Michaela Píšová, Monika Černá, Pavel Brebera) 3. Výskum absolventov štúdia na FF PU v Prešove (Marta Černotová) 4. Individuální pojetí role učitele studenty učitelství (Pavel dolík, Jiří Škoda) 5. Praktická příprava učitelů na PF: analýza stavu (Karolina Marková, Petr Urbánek) 6

7 6. Dialogické jednání v průpravě pedagoga (Stanislav Suda) 7. Problematika multikulturní výchovy v doplňkovém pedagogickém studiu (Jaroslava Pavelková) 8. Názory učitelů a studentů oborů připravujících učitele mateřských a primárních škol na studijní disciplinu Základy rodinné a sexuální výchovy (Miluše Rašková) 1. Rozvoj výzkumných dovedností studentů na pedagogické praxi (Vladimír Horkem, Hana Horkelová) 2. Subjektivní odpovědnost studenta učitelství při praxi za školní úspěšnost svých žáků (Petr Urbánek) 3. Příprava učitele na realizaci primární prevence na základních školách (Miroslav Procházka) 4. Zjišťování úrovně základních statistických znalostí studentů učitelství přírodovědných a technických oborů PdF UHK. (Josef Šedivý, Martina Chrzová) 5. Reflexe přípravy studentů pro vyučování podtématu RVP Místo, kde žijeme (Helena Šimíčková) 4. sekce (místnost EU307) Výzkum školy a dalších vzdělávacích institucí Garant: Doc. PhDr. Milan Pol, CSc. 1. Možnosti využití případové studie ve výzkumu školy (Eliška Walterová) 2. Výzkum kvality výchovných ústavů (Julius Sekera) 3. Analýza výchovných a terapeutických programů (Bohumil Koukola) 4. Demokracie v české škole: potřeby hlavních dospělých aktérů života škol (Milan Pol, Milada Rabušicová, Petr Novotný) 5. Škola jako sociální prostředí aktuální problémy a požadavky (Tomáš Čech) 6. Identifikace faktorů ovlivňujících matematickou gramotnost v ČR Sekundární analýza dat PISA (Hana Voňková) 7. K problematice vztahu výchovného ústavu a jeho vnějšího prostředí (otazníky projektové fáze) (Jaroslava Mišíková, Věra Filipi) 8. Realizace autoevaluačních procesů ve školách (Jana Vašťatková, Michaela Prášilová) 9. Jak zjistit názory studentů kombinovaného studia na jejich přípravu na PdF? (Bronislava Růžičková) 10. Socializačné odkazy skrytého kurikula v materskej škole (Markéta Filagová) 11. Vybrané atributy současné situace na základních školách z hlediska jejich potenciálu v procesu vnitřní proměny školy (Jan Voda) 1. Internetová prezentace jako zdroj informací o sociálním klimatu školy (Jan Mareš) 2. Vybrané aspekty klimatu třídy ve vztahu k sociálnímu charakteru regionu (Iva Červenková) 3. Klima učitelských sborů: empirická zjištění (Petr Urbánek) 4. Klima školy: srovnání pohledu začínajících učitelů a jejich mentorů (Stanislav Ježek) 7

8 5. Vztah vybraných vlastností osobnosti vychovatele a klimatu ve výchovné skupině (Hana Kubíčková) 6. Vytvoření profesiogramu vychovatele a zmapování jeho profesních kompetencí pomocí metod snímkování, dotazníku a rozhovoru (Ondřej Sekera, Milena Kurelová) 5. sekce (místnost EU308) Výzkum kurikula Garant: Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. 1. Problémy výzkumu kurikula (Vlastimil Švec, Josef Maňák, Tomáš Janík) 2. Posuzování kritérií pro hodnocení učebnic (Zuzana Sikorová) 3. Obsahová analýza souboru učebnic němčiny pro ZŠ (Věra Ježková) 4. Současná témata a metodologie výzkumu strategií učení cizímu jazyku (Kateřina Vlčková) 5. Výzkum procesu utváření pojmů v psychologii (Václav Holeček, Miloslava Hrochová) 6. Metodologické problémy a vybrané výsledky výzkumu výuky žáků s odlišným mateřským jazykem (Jitka Kropáčková) 7. Analýza spontánního výtvarného projevu ve výtvarné výchově na 2. a 3. stupni (Martina Fišerová) 8. Reflexe jako jedna z metod evaluace výcviků osobnostního a sociálního rozvoje (Božena Jiřincová) 1. Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Nová autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ (Zdeněk Vašíček) 2. Morální výchova (Gabriela Fišarová) 3. Výchova demokratického občana ve ŠVP na 1. stupni ZŠ (Jana Stará) 4. Multimediální tvorba a současná výtvarná výchova (Vladimíra Zikmundová) 5. Možnosti ateliérového způsobu výuky při přípravě učitelů dramatické výchovy na katedře pedagogiky FPE ZČU (Roman Černík) 6. Využití Bloomovy taxonomie ve školní praxi (Zuzana Bažantová) 7. Prieskum vedomostí žiakov 6. ročníka nadobudnutých v 5. ročníku základnej školy v predmete technická výchova (Renáta Orosová) 6. sekce (místnost EU309) Výzkum vzdělávacích a učebních procesů Garant: Doc. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 1. Kvalitatívne ukazovatele vývinu čítania žiakov 1. ročníka ZŠ v prístupe M. M. Clayovej (Olga Zápotočná) 8

9 2. Rozvoj prekonceptů u žáků 1. stupně: Dosavadní zkušenosti s výzkumem (Kateřina Korcová) 3. Hodnocení žáka na 1. stupni ZŠ (Marie Švrčková) 4. Zkušenosti z výzkumu organizačního klimatu na škole (Helena Grecmanová) 5. Reflexe jako jedna z metod evaluace výcviků osobnostního a sociálního rozvoje (Michal Svoboda) 6. Ideológia v pedagogike a v pedagogickom výskume (Branislav Pupala) 7. Snaha o integritu vědy na základě etických principů (Ivo Syřiště) 8. Které faktory v současné době ovlivňují studentské hodnocení vysokoškolské výuky (Miroslav Chráska) 9. Zkušenosti z výzkumu kooperativního vyučování na základní škole (Dagmar Čábalová) 1. Experimentální metoda v oborových didaktikách - možnosti a omezení (Věra Čížková) 2. Role média v edukačním prostředí a vybrané otázky mediální pedagogiky (Jan Mašek) 3. Využití projektových metod pro rozvoj technicky orientované tvořivosti (Jan Novotný, Jarmila Honzíková) 4. Prieskum postojov a názorov učiteľov k hodnoteniu psychomotorických zručností žiakov v technickej výchove (Ján Bartoš, Slavomír Kožár) 5. Porovnání kvality výuky fyziky vedené různými učiteli (Vojtěch Žák) 6. Co ukázala CPV videostudie fyziky na 2. stupni brněnských základních škol? (Tomáš Janík, Marcela Miková, Petr Najvar, Veronika Najvarová) 7. Autorita učitele na SŠ (Věra Kosíková, Monika Holečková) 7. sekce (místnost EU311) Výzkum terciárního vzdělávání a celoživotního učení Garant: Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. 1. Motivy a bariéry ve vzdělávání dospělých: Učíme se všichni po celý život? (Milada Rabušicová, Vlastimil Čiháček) 2. Terciární vzdělávání učitelů biologie - výchozí stav a perspektivy (Milada Švecová) 3. Vysokoškolská pedagogika teorie, výzkum, vzdělávání (Jaroslava Vašutová) 4. Analýza metod užitých v pracích studentů učitelských oborů (Marie Kočárová) 5. Kompendium společenských věd na vysokých školách "ne-filozofického" zaměření (Radim Šíp) 6. Kritéria kvalitní vysokoškolské výuky jako základ pro hodnocení výuky studenty (Kateřina Vaněčková) 7. Přístupy ke komparaci systémů podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v terciárním sektoru (Jiří Votava) 8. Vzdělávání dospělých ve volném čase (Dana Knotová) 9. Vzdělávání jako výraz jistoty v zaměstnání (Lenka Hloušková) 10. Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu (Petr Novotný) 11. Ke vztahu ICT a vzdělávání dospělých (Jiří Zounek) 12. Identifikace a uznávání výsledků předchozího učení (Hana Čiháková, Helena Marinková) 9

10 1. Metodologický přístup k problematice edukace seniorů v domově důchodců (Pavla Vyhnálková) 2. Dobrovolnictví jako motivace k celoživotnímu učení (Kateřina Životská) 3. Kvalita přípravy učitelů odborných předmětů (Petr Mach) 4. Rozvoj osobnostních kompetencí lektorů dalšího profesního vzdělávání (Pavla Sovová) 5.Průzkum trhu dalšího vzdělávání na pozadí týmové spolupráce. (Vladimíra Lovasová) 6. Význam a specifika celoživotního učení ve vzdělávání a rozvoji osob s mentálním postižením (Josef Slowík) Poznámka: Případné změny v programu sekce jsou v kompetenci jejího garanta ,00 17,00 Přednášky: Program doktorského semináře: (místnost EP 206) PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.: Vzdělanostní reprodukce v dělnických rodinách: zpráva o výsledcích a metodologii kvalitativního šetření Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.: Kvalitativní přístup v psychologickém výzkumu PhDr. Miloš Kučera, CSc.: Takzvané formální teorie v kvalitativním výzkumu ,00 12,00 Dílny: Mgr. Petr Novotný, Ph.D.: Od nápadu k výzkumné zprávě: jak navrhnout a realizovat výzkumný Mgr. Klára Šeďová: Rozbít a slepit: kódovací techniky v kvalitativním výzkumu Mgr. Martin Sedláček: Jak používat počítačový program ATLAS.ti při analýze kvalitativních dat 10

11 Informace o stravování během konference: K dispozici je stravování v menze v budově naproti místu jednání. Menza nabízí výběr z několika jídel (včetně minutek). Další možnosti stravování v blízkém okolí (10 minut chůze nebo 1 zastávka autobusu č. 24 nebo 30 v obou směrech): Restaurant klub Mandarín Máchova 14, 1 zastávka autobusu č. 30, 24 směr Bory Restaurant Švejk Klatovská 125, 1 zastávka autobusu č. 30, 24 směr Bory Prima hospůdka restaurant Máchova 6, 1 zastávka autobusu č. 30, 24 směr Bory Pizzeria San Marino Raisova 36, 1 zastávka autobusu č. 30, 24 směr Bory Jídelna U Kaplíře Kaplířova 14, pěšky, směr Borský park Supermarket Tesco U Letiště 2, 1 zastávka autobusu č. 30, 24 směr Borská pole Informace o společenském večeru: Společenský večer bude zahájen ve v Hotelu CD (Karlovarská 83, Plzeň tel , Cesta do hotelu z místa jednání konference autobusem č. 24 nebo 30 jednu stanici na zastávku Bory (konečná tramvaje č. 4), přestoupit na tram. č. 4 a vystoupit na desáté zastávce (Ul. B. Němcové), vydat se po kolejích ve směru jízdy, asi po 50m uvidíte na levé straně hotel CD. Jízdné v Plzni stojí 12 Kč, celodenní přestupní jízdenka 40 Kč. Jízdenky lze zakoupit v novinových stáncích, v některých vybraných obchodech a v automatech. Jízdní řády jsou vyvěšeny na zastávkách. Poplatek za společenský večer ve výši 350,- Kč měl být zaplacen spolu s vložným na konferenci nebo může být uhrazen u prezence. 11

12 1 Západočeská univerzita v Plzni (místo jednání konference) 2 Hotel CD (ubytování a místo konání společenského večera) 3 VŠ koleje Borská (ubytování) 4 Hotel Victoria (ubytování) 12

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků Časy: Program Pondělí 24. 1. 2011 Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ Kinosál VARIA 8:00 9:30 Registrace účastníků 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference 10:00 10:45 Zvaná přednáška:

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP K obhajobám se dostavte 20 minut před určeným časem. Technika k dispozici nebude. 23.5.2016 učebna 129 - přízemí Jméno studenta Název práce 8

Více

* LADISLAV RABUŠIC: Možnosti a meze kvantitativního výzkumu ve společenských vědách

* LADISLAV RABUŠIC: Možnosti a meze kvantitativního výzkumu ve společenských vědách Referáty v plénu JAN HENDL: Kvalitativní výzkum v pedagogice * LADISLAV RABUŠIC: Možnosti a meze kvantitativního výzkumu ve společenských vědách 1. SEKCE: Reflexe kvalitativních metodologických přístupů

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna 9.00-9.15 Zahájení konference + křest knih - Ilona Gillernová (vedoucí Katedry psychologie

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Nejpozdější termín zadání bakalářských a diplomových prací do SIS ve školním roce 2013/2014 na katedře primární pedagogiky je 20. 12. 2013.

Nejpozdější termín zadání bakalářských a diplomových prací do SIS ve školním roce 2013/2014 na katedře primární pedagogiky je 20. 12. 2013. TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ pro akademický rok 2013/14 Nejpozdější termín zadání bakalářských a diplomových prací do SIS ve školním roce 2013/2014 na katedře primární pedagogiky je 20. 12.

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Strana 1 z 5 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Shromáždění vlastníků souhlasí s renovací vrat v Ostrovní ulici s firmou Tomáš Šmídl

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II 21. 5. 2015 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Eva Zahutová Místopředseda: Mgr. Jaroslava Kaňková Třídní:

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko:

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Č. p. Ulice Vlastník 126 Čechova Šlehofer Josef,Šlehoferová Květuše, Mikuláš Pavel, Mikulášová Andrea 132 Čechova Krištof Radek,

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ NÁZEV SOUTĚŢE Kategorie Umístění Jméno a příjmení Vysílající škola MATEMATICKÝ KLOKAN klokánek Ulman Jiří ZŠ Jičín, Ţeleznická

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Radim Kryštov pr. - Chemie 8:30 8:45 Mgr. Lenka Spilková / Ing. Věra Čapková / pr. - Biologie 10:00 10:15 Mgr. Kateřina Pavlasová / Halina Hendruková / Katrin Sedláčková

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J LISTOPAD 2005 ČÍSLO 8 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

PEDAGOGICKÝ DEN 2. 4. 2008

PEDAGOGICKÝ DEN 2. 4. 2008 PEDAGOGICKÝ DEN 2. 4. 2008 Hudební katedra 9.00 11.00 Diskusní setkání s učiteli a bývalými studenty Práce s notačním programem Capella 2002 *) doc. Michal Chrobák Mgr. Jiří Skopal, Ph.D. F2 F1 *) Vzhledem

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 1. pololetí školního roku 3/4 Počet žáků : 31 z toho dívek: 8 chlapců: 3 ubylo: přibylo: 1 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016

Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016 Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016 sekce Fyzická geografie doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (předsedkyně) doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. RNDr. Martin Jurek, Ph.D. RNDr. Aleš Létal,

Více

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570 Červeně jsou označeni Mistři Jihomoravského kraje a modře další postupující do semifinále Mistrovství ČR a zeleně další postupující na Mistrovství ČR. Muži KK Blansko - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. aa/ JUDr. Petr Hochman v lednu a únoru každého roku

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. aa/ JUDr. Petr Hochman v lednu a únoru každého roku - 1 - Oddíl I. Obvodní soud pro Prahu l a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu JUDr. Petr Hochman JUDr. Roman Hochman JUDr. Bohdan Hallada JUDr. Jarmila Humpolcová JUDr. Miroslav Novák

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí Rozdělovník: Právnické osoby: 1. Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk 2. F & F Park, spol. s r.o., č.p. 10,38451 Želnava 3. HORMEN s.r.o., Libušská 8/19, 142 00 Praha 4. Jihočeský kraj,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vaše případné další PŘÍSPĚVKY, fotografie, komentáře nebo kontakty rádi připojíme...

Vaše případné další PŘÍSPĚVKY, fotografie, komentáře nebo kontakty rádi připojíme... Seminář vedoucích. Od pátku 30. března do neděle 1. dubna 2007 se sejdou v hotelu OGAR v Luhačovicích vedoucí debrujárských klubů. Tradiční setkání nadšenců hry s vědou a technikou bude mít netradiční

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 37913/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 98524/2013 VYS/LUVE odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01CTFDK* Datum: 24.4.2014 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2011

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2011 Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2011 V roce 2011 Západočeská univerzita obdržela účelovou podporu na specifický vysokoškolský

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Strana 1 z 8 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. Schvaluji účetní závěrku roku 2011 ANO 2. Souhlasím s tím, aby výše odměn funkcionářů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

Výchova ke zdraví a kvalita života II. mezinárodní konferenci. Termín konání: 8. - 10. 10. 2009 Místo konání: zámecký hotel Štekl Hluboká nad Vltavou

Výchova ke zdraví a kvalita života II. mezinárodní konferenci. Termín konání: 8. - 10. 10. 2009 Místo konání: zámecký hotel Štekl Hluboká nad Vltavou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - Katedra výchovy ke zdraví ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU, Státním zdravotním ústavem Praha a ČSVV pořádá pod záštitou

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Ředitel DÚ. Telefon Linka Mobil. Ing. Ph.D. PHA Ředitel DÚ. KOLÁŘ Jiří. Interní auditor. Telefon Linka Mobil

Ředitel DÚ. Telefon Linka Mobil. Ing. Ph.D. PHA Ředitel DÚ. KOLÁŘ Jiří. Interní auditor. Telefon Linka Mobil Drážní úřad Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 adresa pracoviště telefonní předvolba Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady 9722 IDDS: 5mjaatd mail: podatelna@ducr.cz, sekretariat@ducr.cz fax: 9722 41831

Více

PROGRAM KONFERENCE elearning 2010 Úterý 9. 11. 2010

PROGRAM KONFERENCE elearning 2010 Úterý 9. 11. 2010 PROGRAM KONFERENCE elearning 2010 Úterý 9. 11. 2010 8:30 17:00 prezence 9:30 Zahájení 11. ročníku konference elearning 2010 Václav Janeček děkan FIM UHK Animace, simulace, video 9:45 PODCAST PODPORA VÝUKY

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Němčice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková. 9. A třídní učitelka Anna Mášová. 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis

1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková. 9. A třídní učitelka Anna Mášová. 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis 1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková 9. B třídní učitelka Anna Mášová 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis 9. B třídní učitelka Jiřina Černušáková 1965/1966 9. B třídní učitel pan Stejskal

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2016 - SRPEN 2016 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2010-2011. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2010-2011. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. Geriatrická péče o seniory - zařízení a služby pro seniory. Paliativní péče v České republice. Prevence zubního kazu v regionu. Systém zdravotnictví ve vybrané zemi - srovnání

Více

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ Příjmení Jméno Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2016 kategorie - Požární sport Kraj - STŘEDOČESKÝ START POVOLEN START NEPOVOLEN ZA OKRES KRAJ ZA OKRES KRAJ Adamovská Klára Kolín Středočeský

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Gymnázium, Most, ČSA 1530. Školská rada

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Gymnázium, Most, ČSA 1530. Školská rada Gymnázium, Most, ČSA 1530 Školská rada Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen zřizovatel) VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento volební řád vydal zřizovatel

Více

Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc.

Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc. Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc. technik 3036, 3391 Oddělení konstrukce strojů, nanovláken a netkaných

Více

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor UK Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor UK Doc.

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více