Dočasné a trvalé Prefabrikované silniční zádržné systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dočasné a trvalé Prefabrikované silniční zádržné systémy"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY Dočasné a trvalé Prefabrikované silniční zádržné systémy

2 Obsah

3 Dočasné bezpečnostní zábrany 4 Trvalé bezpečnostní zábrany 6 Bezpečnostní zábrany pro mosty 8 Testované přechodové prvky 10 Vestavěné protihlukové zábrany 12 O nás 14 02_03

4 Dočasné bezpečnostní zábrany H4a Vyberte si ten správný systém H2 N2 T3 Výběr vhodných bezpečnostních zábran pro průjezd staveništěm je nezbytný pro bezpečnost účastníků provozu i personálu stavby. V závislosti na místních podmínkách a národních předpisech má investor v některých zemích při volbě téměř volnou ruku. Některé země mají detailní požadavky ohledně klasifikace zábran a jejich oblasti použití. DELTABLOC nabízí širokou řadu různých produktů dočasných zádržných systémů. Většina těchto produktů je testována na různé úrovně zadržení podle EN 1317 a díky tomuto schválena ve většině evropských zemí i v zámoří. Investor si navíc může vybrat z různých typů a výšek zábran pro optimální zajištění bezpečnosti v dané situaci. Na silnicích se zvýšeným provozem těžkých vozidel by mělo být zváženo užití soustav vyššího zádržného stupně. Zábrany s vyšší úrovní zadržení jsou nejlepší a nejbezpečnější volbou také v kritických místech přesměrování jízdních pruhů a poblíž stavenišť. Pro dočasné oddělení jízdních pruhů je stěžejní šířka zábrany. Neméně důležitou hodnotou je tzv. pracovní šířka, míra vychýlení systému svodidel v případě nárazu. V rámci řady produktů DELTABLOC najdete vhodný zádržný systém pro každé použití. Všechny typy jsou kombinovatelné spojovacími díly, které dovolují plynulé přechody mezi různými profily a výškami zábran. Produktová řada Dočasné bezpečnostní zábrany Typ Délka Výška DB 50SL 6m 50cm Vlastnosti T1 W1 ASI A T3 W2 ASI A T1 W1 ASI A Poznámky Extra úzké díly pro nejužší pracovní zábor DB 65S 6m 65cm DB 80 6m (4m) 80cm T3 W2 ASI A N2 W4 ASI B H1 W6 ASI B N2 W3 (W4) ASI B H1 W4 (W6) ASI B H2 W6 ASI B Multifukční systém s velkým spektrem dočasných využití 2 v 1 řešení jako mobilní nebo pružná trvalá bezpečnostní zábrana DB 80F 6m 80cm DB 80AS-E 6m 92cm DB 100S 6m 100cm T1 W1 ASI A 2 v 1 řešení jako mobilní nebo polotuhá trvalá T3 W2 ASI A bezpečnostní zábrana T1 W1 ASI A 2 v 1 řešení jako mobilní nebo pevná trvalá T3 W2 ASI A bezpečnostní zábrana N2 W3 ASI B Pružné bezpečnostní zábrany s velmi malým vychýlením H2 W5 ASI A při nárazu DB 100 6m 100cm H4a W6 ASI B H4b W6 ASI B Velmi vysoká úroveň zadržení H4a a H4b Pro více informací viz 04_05

5 Nová metoda 2 v 1 Bezpečnostní zábrany 2 v 1 jsou systémy, které je možné využít jak dočasně tak i trvale. To poskytuje možnost velkého snížení nákladů díky tomu, že není potřeba přepravovat, najímat nebo kupovat dočasnou ochranu stavenišť. Díky značné redukci přepravy je znatelně vylepšena uhlíková stopa celé stavby. Trvalý zádržný systém, který je vyžadován v jakémkoli jiném případě, je zde užíván také k ochraně stavenišť v průběhu prací. Montážní tým sestaví přibližně 120 běžných metrů za hodinu. Na konci stavební fáze je zábrana 2 v 1 posunuta na pozici k trvalé ochraně silničního provozu. DELTABLOC nabízí ve svých sériích DB 80 několik systémů použitelných s 2 v 1. Jako dočasné bezpečnostní zábrany mají tyto zábrany úroveň zadržení T3 s minimální pracovní šířkou W2. Pokud jsou instalovány trvale, předvedou tyto systémy své plné výkonnostní spektrum. V závislosti na ukotvení a zvolené aplikaci dosahují zábrany 2 v 1 pracovní šířky W1, W2 a W3 při úrovni zadržení H2. Úzké DB 65S Rychlá montáž s vysokou mírou bezpečnosti 00_00

6 Temporary Trvalé bezpečnostní Safety Barriers zábrany Produktová řada trvalé bezpečnostní zábrany Typ Délka Výška Vlastnosti Poznámky N2 W3 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana DB 80 6m 80cm H1 W4 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana H2 W6 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana H2 W7 ASI B Bezpečnostní zábrany pro dvouliniové uspořádání DB 80AS 4m 80cm N2 W4 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana DB 80AS-E 6m 80cm H2 W1 ASI B Pevná bezpečnostní zábrana H2 W2 ASI B Polotuhá bezpečnostní zábrana DB 80AS-F 6m 80cm H2 W3 ASI B Polotuhá bezpečnostní zábrana DB 80E 6m 80cm H2 W1 ASI B Pevná bezpečnostní zábrana DB 80F 6m 80cm H2 W3 ASI B Polotuhá bezpečnostní zábrana N2 W3 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana DB 100S 6m 100cm H2 W5 ASI A Pružná bezpečnostní zábrana H3 W7 ASI A Pružná bezpečnostní zábrana H4b W7 ASI A Bezpečnostní zábrany pro dvouliniové uspořádání 4m 100cm H4b W7 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana DB 100 6m 100cm H4a W6 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana H4b W6 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana DB 120S 4m 120cm H2 W5 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana Pro více informací viz Pružné a tvrdé bezpečnostní zábrany Pružný Tuhý Patentovaná technologie DELTABLOC je založena na osvědčené napínací tyči v kombinaci s unikátní spojkou. Prefabrikované betonové části jsou spojeny jako řetěz a poskytují určitou plasticitu. Elastomerová ložiska mezi jednotlivými elementy zajišťují kontrolované tlumení při nejvyšším zátížení. To garantuje spolehlivou prevenci prolomení pro těžká vozidla a měkký náraz pro malá osobní auta. Jelikož byla tato technologie optimalizována ve více než 130 nárazových testech v plném rozsahu, dosahují dnes zábrany DELTABLOC nejlepších výsledků při nárazu. Přepracovaný DB 100S splňuje ASI A při stupni zádržení H1, H2 a H3 při sestavení v jedné řadě, pro supeň H4b pouze ve dvouřadém provedení. DELTABLOC investuje všechny své odborné znalosti do vývoje a inovování prefabrikovaných betonových svodidlových systémů. Skupina polotuhých a pevných zábran nabízí různé způsoby ukotvení nebo zapuštění vedoucí ke značné minimalizaci vychýlení z osy. Je působivé, že polotvrdé i tvrdé systémy poskytují minimální pracovní šířku až W1 s vysokým stupněm zadržení H2, také hodnotu zatížení při nárazu ASI B pro malá osobní vozidla. 06_07

7 Multifunkční série prvků DB 80 Pružné, polotuhé a pevné Produktová řada pro dělicí pás zvládne vše DELTABLOC poskytuje širokou řadu různých typů zábran, které splňují všechny potřeby moderních komunikací. Multifunkční série DB 80 je nejvšestrannější produktovou řadou. Je navržená pro celou škálu užití na dálnicích se zádržným stupněm H2. Různé tvary prvků a montážní postupy dovolují pružné, polotuhé i pevné chování zábrany. Všechny produkty série DB 80 jsou vzájemně kombinovatelné. Při standardním tvaru prvku je pružná volně stojící zábrana DB 80 první volbou pro dlouhé úseky z hlediska efektivnosti nákladů. K zabezpečení překážek může být typ zábrany změněn na pevnou DB 80E. Úseky komunikací s výškovým rozdílem jsou řešeny polotuhou zábranu DB 80F, umístěnou přímo na zpevněný štěrk v dělicím pásu. Pro vyšší úroveň zadržení je ideální robustní série DB 100. Poskytuje úroveň zadržení H4a a H4b a zajišťuje tak v jednořadém či dvouřadém provedení silnice s těžkým provozem. Více zakřivené úseky silnic a dálnic vyžadují efektivní ochranu proti oslnění řidičů. Vysoká série DB 120 má ideální výšku k zastínění světlometů protijedoucích vozidel. Všechny série prvků DELTABLOC mohou být mezi sebou kombinovány a tudíž poskytují i estetickou kvalitu při zabezpečení silničního provozu.

8 Zádržné systémy pro mosty Komplexní řešení pro mosty Začlenění mostů do projektů dálnic je pro projektanty výzvou. Při zvážení dnešních nároků na technickou důslednost musí moderní zádržný systém na mostech splnit celou škálu požadavků. Kromě povinné nutnosti nejlepších výsledků nárazových testů je potřeba začlenit všechny speciální stavební detaily použité v moderním projektu mostu. Velký počet prvků DELTABLOC AS-R a AS-A pomáhá inženýrům navrhnout most včetně pasivních bezpečnostních prvků jako celek, úhledně a jednoduše. Bezpečnostní zábrana se musí přizpůsobit pohybům mostní konstrukce způsobenými rozdíly teplot, aniž by to ovlivnilo její účinnost. Škála DELTABLOC dilatačních prvků absorbuje pohyby mostu různými způsoby. Mechanické dilatační prvky se používají pro malé rozměry v podélném směru. Pro větší rozměry do +/- 40cm nabízí DELTABLOC sofistikované hydraulické dilatační prvky. Na začátku a na konci každé mostní konstrukce musí být mostní bezpečnostní zábrana napojena na standardní zádržný systém krajnice nebo dělicího pásu. V závislosti na místních podmínkách a projektových předpisech může být požadován nárazový test přechodového prvku. Prvky DELTABLOC SafeLink poskytují různá testovaná řešení pro napojení prvků série AS-R a AS-A bezpečně k ocelovému svodidlu a stávajícím betonovým bariérám. V kombinaci se standardními přechodovými prvky a prvky pro výškové rozdíly nabízí produktové portfolio speciálních prvků DELTABLOC vzhledově jednotnou a úhlednou integraci mostu do dálnice bez estetického rušení a bez opomenutí prvků pasivní bezpečnosti. Produktová řada bezpečnostní zábrany pro mosty Typ Délka Výška Vlastnosti Poznámky DB 80AS-E 6m 80cm H2 W1 ASI B Pevná bezpečnostní zábrana pro mosty DB 80AS-A 6m 80cm H2 W1 ASI B Polotuhá bezpečnostní zábrana pro mosty DB 80AS-R 6m 80cm H2 W4 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana pro mosty DB 100AS-R 6m 100cm H4b W5 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana pro mosty Dilatační kloubové prvky +/- 8cm 2x6m všechny podélné mechanické +/- 25cm 2x6m všechny podélné / obousměrné hydraulické +/- 40cm 2x6m všechny podélné / obousměrné hydraulické +/- 90cm 2x 6m všechny obousměrné hydraulické Pro více informací viz 08_09

9 Snížená nárazová síla pro AS-A a AS-R Mostní systémy DELTABLOC byly podrobeny rozsáhlým testům prokazující vynikající výsledky při zabezpečení mostů. V povinných nárazových testech dle normy EN 1317 jsme měřili nárazové síly a namáhání mostní konstrukce při reálném nárazu a tím jsme poskytli dopravním inženýrům důležité informace pro projektování. Nyní mohou být nové mostní konstrukce navrhovány s realistickými hodnotami zatížení pro podmínky nárazu. V případech kdy se zábrany na mosty řeší dodatečně, poskytuje DELTABLOC projektantům tabulky kde je možné dopátrat se, jestli existující výztuž nosné konstrukce vydrží náraz vozidla nebo ne. DELTABLOC nabízí dva typy mostních zábran. Série AS-R je navržená tak, aby její řetězec pohltil většinu nárazové energie. Není ukotvena přímo k mostní plošině, a tak je namáhání mostní konstrukce nárazem omezeno na minimum. K zajištění spravné pozice zábran při silných vibracích a pohybech mostu je potřeba ukotvit je pouze jedním pevným bodem každých 6 metrů. Série AS-A je navržena tak, aby ji bylo možné nainstalovat na podklad na vnější hraně mostu. Nová kotvicí Uvažovaná část Typ / vlastnosti H [kn] Hrana mostu M [knm] metoda pohlcující energii zajišťuje bezpečnou fixaci i při silných nárazech. Výsledky testů EN 1317 vykazují působivé hodnoty H2 W1 ASI B. n Hrana mostu e [m] h [kn/m] Hlavní konstrukce Hlavní konstrukce v [kn/m] m [knm/m] DB 80AS-A H , DB 80AS-R H , l [m] DB 100AS-R H4b , n: počet osamělých sil e: vzájemná vzdálenost osamělých sil l: uvažovaná délka rozložení sil Série prvků AS Ucelená řada produktů pro mosty

10 Testované systémové přechodové prvky Produktová řada systémové přechodové prvky Typ Délka Výška Vlastnosti DB SafeLink EDSP 18,76m 80cm H2 W3 ASI C DB SafeLink SuperRail 14,76m 80cm H2 W4 ASI C DB SafeLink 4Safe 15,36m 80cm H2 W4 ASI B DB SafeLink In Situ 90 Step 12,52m 100cm H2 W4 ASI C Pro více informací viz Poznámky Testovaný přechodový prvek pro DB 80 na ocelové svodidlo EDSP Testovaný přechodový prvek pro DB 80 na ocelové svodidlo SuperRail Testovaný přechodový prvek pro DB 80 na ocelové svodidlo 4Safe Testovaný přechodový prvek pro DB 100S a DB 80 na 90 Step In Situ zádržný systém SafeLink se montuje rychle a jednoduše Přechodové prvky, které prošly nárazovými testy, musí splnit složitý úkol. Pokud vůz klouže podél zádržného systému, je třeba předejít tzv. kapsovému efektu. Tento efekt je výrazně větší, pokud jsou k sobě spojeny dva různé zádržné systémy s rozdílnými nárazovými deformacemi nebo pracovními šířkami. Všechny prvky DELTABLOC SafeLink jsou podrobovány nárazovým testům podle EN Na základě propracovaných počítačových simulací a rozsáhlého testovacího programu byli inženýři společnosti DELTABLOC schopni vytvořit inovativní a jednoduchý koncept. Každý přechodový prvek obsahuje polotuhou spojovací jednotku k bezproblémovému přenesení sil mezi různými zádržnými systémy. Při připojování ocelových svodidel k bezpečnostním zábranám DELTABLOC je tento polotuhý systém spojení ukotven ocelovými trny, které se zarazí do země. Při připojování stávajících zábran k bezpečnostním zábranám DELTABLOC tvoří polotuhou součást výztužná deska ukotvená ke stávající zábraně. Díky tomuto postupu a možné integraci základních součástí DELTABLOC je možné sérii SafeLink nainstalovat rychle a jednoduše. Není potřeba drahých a časově náročných konstrukcí základů. SafeLink přechody mohou být umístěny přímo na zpevněný štěrk nebo asfaltovou vrstvu, v závislosti na tom, zda se připojují k ocelovým svodidlům nebo ke stávajícím zábranám. 10_11

11 Série SafeLink Testovaná pro více typů spojení Možnost více druhů spojení SafeLink přechodových prvků DELTABLOC SafeLink přechodové prvky mohou připojit téměř všechny DELTABLOC bezpečnostní zábrany k různým typům ocelových svodidel a ke stávajícím zábranám, které podstoupily nárazové testy podle EN Při spojování s ocelovým svodidlem poskytuje polotuhá DB 80F spojení s širokou řadou DB 80 a DB 100S s úrovní zádržení H2. Jelikož DELTABLOC program zádržných systémů s úrovní zadržení H2 obsahuje zábrany ve všech pracovních šířkách od W1 do W6, je možné kombinovat několik typů zábran pro plynulé snížení nebo zvýšení ohebnosti. Pokud vycházíte z DB 80F s H2 W3 můžete jej propojit se skupinou pevných DB 80 s výkonnostní třídou H2 W1 až k H2 W2. Pokud chcete připojit ocelové svodidlo bezpečně k flexibilnějšímu DB 80AS-R mostnímu systému s H2 W4, můžete k přechodu použít také polotuhou DB 80F s H2 W3. DELTABLOC SafeLink přechodové prvky také dovolují přechod z pevné stávající zábrany k široké škále DELTABLOC zábran. Všechny systémy SafeLink poskytují bezpečnost testovanou dle EN 1317 s velmi krátkou montážní dobou. Není třeba žádných základových konstrukcí. Přechodové prvky mohou být umístěny přímo na zpevněný štěrk nebo asfaltovou vrstu, v závislosti na druhu přechodu. Inženýři společnosti DELTABLOC Vám jsou k dispozici při výběru správného řešení pro dannou situaci při dodržení národních předpisů.

12 Integrované protihlukové bariéry Produktová řada integrované protihlukové bariéry Typ Výška 250cm Vlastnosti W4 Poznámky DB 80 LSW-R 300cm 350cm 400cm H2 W5 ASI B Absorpční třídy A3 a A4 Rozmanitá architektura s možností různých protihlukových aplikací 450cm W6 200cm 250cm DB 100 LSW-M 300cm 350cm H4b W5 ASI B Dvojí absorpce ve třídách A3 a A4 Rozmanitá architektura s možností různých protihlukových aplikací 400cm 450cm Pro více informací viz Dva systémy propojené v jedno řešení Obvykle jsou protihlukové stěny umístěny tak blízko silničnímu provozu, jak je jen možné. Proto musí být taková stěna považována za potenciální nebezpečí pro účastníky provozu. Před protihlukovou stěnou je vyžadována bezpečnostní zábrana k zajištění povinné ochrany při možné dopravní nehodě. Je povinností, aby pracovní šířka tohoto zádržného systému zůstala zachována tak, aby dovolila patřičné chování při nárazu. K minimalizování potřebného prostoru kombinuje série DELTABLOC LSW oba systémy do jednoho chytrého řešení. Protihluková stěna je navržena jako volněstojící stěna tvaru obráceného T a bezpečnostní zábrana profilu New Jersey je uložena na její podstavě směrem k vozovce. Oba systémové prvky se chovají jako na sobě nezávislé řetězce propojené spojkami DELTABLOC. Pokud malé osobní auto narazí do integrované protihlukové bariéry, je aktivní první řetězec. Svodidlo profilu New Jersey odkloní automobil a díky své pružnosti zajistí intenzitu při nárazu na úrovni ASI B. Jakmile energie při nárazu přesáhne určitou hranici, začne účinkovat druhý řetězec. Aktivací obou systémů je preventivně bráněno proražení těžkými vozidly. Výsledek tohoto unikátního systémového spojení můžete vidět na uskutečněných crash testech výkonnostní třída H2 W4 a H4b W5, oba při intenzitě nárazu ASI B. 12_13

13 Série LSW Kombinované řešení pro nejvyšší ochranu Šetří peníze i čas Trend spočívající v integraci bezpečnostní zábrany přímo do protihlukové stěny poskytuje značné výhody. Protihluková zábrana se může posunout blíže ke zdroji hluku výrazně se tak zvýší efektivita ochrany proti hluku. Díky tomuto může být výška zábrany zredukována k dosažení přívětivějšího vzhledu a nižších nákladů. Proto příchází série DELTABLOC LSW navržená jako volně stojící řetězec stěnových prvků, který nepotřebuje žádné masivní základy nebo ukotvení, systém se jednoduše umístí na zpevněný štěrkový nebo asfaltový podklad. Možnost vynechání realizace drahých základů a krátká doba montáže citelně šetří náklady a čas. Navíc tento prvek otevírá nové možnosti v oblasti renovace dálnic. Prvky DELTABLOC LSW můžou být použity jako dočasná ochrana staveniště, kde kromě zabezpečení dopravy poskytuje protihlukovou a světelnou ochranu. Po skončení prací může být zábrana použita jako trvalá protihluková zábrana.

14 O nás Objevte nový DELTABLOC online vyhledávač produktů DELTABLOC vyhledávač produktů je efektivní online nástroj pro rychlou a přesnou volbu produktů podle národních směrnic. Pomáhá vám najít správnou bezpečnostní zábranu pro Vaše použití. Porovnejte různá řešení a doporučení produktů. Zjistěte více o národních předpisech v různých zemích a navažte kontakt se svým místním distributorem. Kirchdorfer Industries Group Hlavní odvětví 1. Výroba cementu 2. Písky, štěrky a transport-beton 3. Prefabrikované betonové komponenty DELTA BLOC Group DELTA BLOC International GmbH DELTA BLOC Deutschland GmbH DELTA BLOC Nederland B.V. DELTA BLOC United Kingdom DELTA BLOC France SAS DELTA BLOC South Africa (Pty) Ltd. DELTA BLOC Licence Partners MABA Prefa spol s r.o. pro ČR další se nachází ve více než 30 zemích světa DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28, 2601 Sollenau, Austria Phone: /470, Fax: / _15

15 Více zajímavých produktů DELTABLOC PROTIHLUKOVÉ STĚNY OCHRANNÉ BARIÉRY SILNIČNÍ VYBAVENÍ Designové PHONOBLOC Protihlukové stěny PHONOBLOC chrání proti hluku a zároveň umožňuje moderní architektonické řešení nově dostupný s možností individuálního designu. Multifunkční CITYBLOC II Bezpečnostní zábrany CITYBLOC II je nová generace bezpečnostního vybavení pro městské území multifunkční ochrana pro řízení dopravy a oddělení staveniště. Chytrý DELTABLOC Silniční vybavení DELTABLOC silniční vybavení poskytuje přesné, jednoduché a bezpečně betonové základy pro různá použití nově dostupné po celé Evropě.

16 DELTA BLOC International GmbH Industriestraße 28, 2601 Sollenau, Austria Telefon: /470, Fax: / Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny DELTA BLOC International GmbH, MABA Prefa spol s.r.o. Navrženy a vyrobeny Corporate Publishing Group (CPG)

DELTABLOC Produktové listy

DELTABLOC Produktové listy DELTABLOC Produktové listy Zádržné systémy DB 80 DB 100 DB 100S DB 120S nejvyšší bezpečnost - flexibilita rychlá instalace DELTABLOC DB 80 v e l m i v y s o k á b e z p e č n o s t f l e x i b i l n í

Více

Limes - mobilní silniční svodidla

Limes - mobilní silniční svodidla Limes - mobilní silniční svodidla tested pursuant to DIN EN 1317 Výhody produktové řady Limes: Pasivní zádržný systém z oceli a betonu pro všechny oblasti použití Kompatibilní vzájemně i s ostatními systémy

Více

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ GDS síťový systém JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ Czech EFEKTIVNÍ A FUNKČNÍ OCHRANA PROTI HLUKU Na základě úspěšného systému panelů PLANTA byl nový protihlukový panel PLANTA ALUFERA přizpůsoben požadavkům evropských

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 DODATEK č. 1/2012 Fracasso SpA zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.

Více

Výkon pneumatik, který se vyplatí

Výkon pneumatik, který se vyplatí Výkon pneumatik, který se vyplatí Bravuris 3 HM Bravuris 2 Nabídka letních pneumatik 2015 pro osobní, 4x4/SUV a dodávková vozidla. Bravuris 4x4 Brillantis 2 Vanis 2 Letní pneumatiky Barum Bravuris 3 HM

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Sněhové řetězy pro autobusy & užitková vozidla

Sněhové řetězy pro autobusy & užitková vozidla Sněhové řetězy pro autobusy & užitková vozidla Přehled výrobků 23 & užitková vozidla Spolehlivé. Inovativní.. Bezpečná přeprava osob a nákladu. Pro autobusy může znamenat nebezpečí přejet zasněženou vozovku.

Více

IP 10b >>> VACOV, SIL. II/171

IP 10b >>> VACOV, SIL. II/171 A15 >>> SOBĚŠICE SIL. II/172 C3a IP 10b IP 10b E13 C3a A15 IS 11b IS 11a B1 > VACOV, SIL. II/171 >>> SOBĚŠICE SIL. I/172 IS 11b > NOVÁ VES, SIL. III/17220

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Janisol HI. Kvalitní ocel pro kvalitní izolaci

Janisol HI. Kvalitní ocel pro kvalitní izolaci Janisol HI Kvalitní ocel pro kvalitní izolaci Nové měřítko v oblasti tepelných izolací oken a dveří Janisol HI spojuje estetiku a technickou vyzrálost. Velmi štíhlé pohledové šířky dávají akcent architektuře,

Více

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Výkon pneumatik, který se vyplatí

Výkon pneumatik, který se vyplatí Výkon pneumatik, který se vyplatí Nabídka letních pneumatik pro osobní, 4x4/SUV a dodávková vozidla 2014 Bravuris 3 HM NOVINKA! Bravuris 2 Bravuris 4x4 Brillantis 2 Vanis 2 NOVINKA! Pneumatiky Barum NOVINKA!

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC Ministerstvo dopravy ČR TPV 228/2014 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 36/2014-120-TN/2 ze dne 10. 4. 2014 s účinností od 1. května

Více

Always Supplying Advanced Flexible Excellence

Always Supplying Advanced Flexible Excellence Always Supplying Advanced Flexible Excellence Always Supplying Advanced Flexible Excellence A-SAFE iflex RackGuard pohled přední. 01 Pohlcuje boční náraz. Pro více informací volejte +420 602 665 004, kontaktujte

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Povolování uzavírek na dálnicích a rychlostních silnicích Nová bezpečnostní opatření Zavádění systému řízení uzavírek Povolování uzavírek obecně Zákon č. 13/1997

Více

MULTINORM. Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor. Kvalitní sklepní světlík. Kvalitní sklepní svût. www.ronn.cz

MULTINORM. Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor. Kvalitní sklepní světlík. Kvalitní sklepní svût. www.ronn.cz MULTINORM Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Kvalitní sklepní světlík Kvalitní sklepní svût www.ronn.cz MEA MULTINORM osvědčené a spolehlivé. Již mnoho let standardní řešení pro jednoduché použití

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

Hladký odtok. Řešení pro sprchy v úrovni podlahy.

Hladký odtok. Řešení pro sprchy v úrovni podlahy. Hladký odtok. Řešení pro sprchy v úrovni podlahy. Sprchy v úrovni podlahy zažívají boom. Stále více zákazníků si přeje mít sprchový kout, který otevřeně a plynule navazuje na interiér koupelny. Menší překážky

Více

Vzdušnicové pneumatiky. Speciální pneumatiky pro maximální efektivitu.

Vzdušnicové pneumatiky. Speciální pneumatiky pro maximální efektivitu. Vzdušnicové pneumatiky. Speciální pneumatiky pro maximální efektivitu. ContiRT20 Performance Nový standard výkonu a životnosti. 1 2 3 Standardní radiální pneumatiky Nový design Continentalu s lepší boční

Více

Modernizace dálnice D1

Modernizace dálnice D1 Zbyněk Stanjura, ministr dopravy David Čermák, generální ředitel ŘSD Modernizace dálnice D1 10. dubna 2013 D1 nutnost modernizace Nejstarší dálnice v ČR, která je již za hranicí životnosti Dlouhodobé úvahy

Více

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora HLINÍKOVÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM PRO ODVĚTRANÉ FASÁDY Hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití cementotřískových, vláknocementových, kompaktních a ostatních desek na bázi dřeva, kovu

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015.

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015. Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Technické údaje daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 3 3.1 Žáci... 3 3.2 Zaměstnanci... 4 3.3 Rodiče dětí... 4 3.4 Veřejnost...

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony www.siemens.cz/ventily Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony Široká řada pohonů a příslušenství pro jednoduchý návrh, úsporu času a bezchybnou instalaci Answers for infrastructure. Termické

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH Ministerstvo dopravy TP 256 DODATEK Č. 1/2015 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Jednoduše bezpečný Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Bezpečnostní zámek CET CET kombinuje princip mechanického zamykání s elektronicky kódovaným aktuátorem. Všestranný Zámky CET se používají pro

Více

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché vedení kabelů a optimální umístění svítidel z hlediska osvětlovací

Více

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE > STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE SPOLEÈNÌ SE STAVÍ LÉPE Charakteristika konstrukce Žebírkový stropní systém RECTOLIGHT je určen pro obytnou výstavbu a veřejně přístupné budovy. Dosahované rozpětí

Více

Schöck Dorn typ ESD s kombinovaným pouzdrem

Schöck Dorn typ ESD s kombinovaným pouzdrem SCHÖCK DORNSYSTEME ESD-SQ ESD-S ESD-K ED ED ESD-B -S, ESD-SQ, ESD-K a ESD-B Obsah Příklady použití / Detaily...........................................................26-27 Rozměry........................................................................

Více

Sicherheitstreppen. Tritte, Podeste

Sicherheitstreppen. Tritte, Podeste Sicherheitstreppen Tritte, Podeste ZARGES bezpečnostní schůdky a stoličky mnohostranné, praktické a kompaktní. Bezpečnostní schůdky a stoličky ZARGES jsou kompaktní a rychle použitelné. Stoličky nabízejí

Více

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ÚVOD Větrací potrubí s pravoúhlým průřezem k použití pro mechanické odsávání kouřových spalin, obecně nazýváno jako potrubí pro odvod tepla a kouře. Klasifikace E600120(ho) 1500

Více

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách Posi Posi-Joist TM MiTek Contact Details and Logo Technologie pro pasivní a nízkoenergetické stavby od společnosti MiTek STROPY STĚNY STŘECHY Posi-Joist TM Stropy Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi

Více

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat 136 Kryty šachet Výplňové kryty Pozinkované a nerezové kryty TopTek UNIFACE GS/SS 140 Hliníkové kryty TopTek UNIFACE AL TopTek UNIFACE SMART AL

Více

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ schodišťová podesta: monolitický beton schodišťová stěna:

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Crawford 680 Loadhouse

Crawford 680 Loadhouse Loadhouse_680_cz_2013a.doc 11.03.2013 Strana: 1 / 7 Typový list výrobku Modulový systém pro doplnění 6010SA a 621 Autodock, Typ: HM, HI Loadhouse_680_cz_2013a.doc 11.03.2013 Strana: 2 / 7 je komplexní

Více

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný Jak chránit obce před kamiony Zklidňování dopravy Petr Pokorný DEFINICE Zklidňování dopravy je termín označující proces tvorby takových městských komunikací, které svým utvářením podporují snižování rychlosc

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

průměr otvorů 12 mm podíl otvorů 25%

průměr otvorů 12 mm podíl otvorů 25% ZÁKLADNÍ INFORMACE je celohliníkový protihlukový systém vhodný pro pro stavbu protihlukových stěn silničních a železničních koridorů a splňuje kompletní požadavky dle evropských norem EN 14388 a směrnic

Více

MYSLENÍ NOV. MOVEO Glas. Dverní technika. Automatika. Kování na sklo. Záchranné a únikové cesty. Posuvné delicí stěny

MYSLENÍ NOV. MOVEO Glas. Dverní technika. Automatika. Kování na sklo. Záchranné a únikové cesty. Posuvné delicí stěny Dverní technika Automatika MOVEO Glas WN 053 532 51532, CZ, 5, BD, 01/09, změny vyhrazeny. Kování na sklo Záchranné a únikové cesty Posuvné delicí stěny DORMA dveřní technika ČR, s. r. o Vinohradská 184

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

Vážené dámy a pánové,

Vážené dámy a pánové, Vážené dámy a pánové, před sebou máte první vydání nového newsletteru ASFINAG, kterým bychom Vás chtěli od této chvíle pravidelně a aktuálně informovat o největších stavebních projektech důležitých zejména

Více

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Ploché klimatizační jednotky proč právě aeromaster fp? Klimatizační jednotky Aeromaster FP jsou ideální pro větrání a klimatizaci administrativních, obchodních, restauračních

Více

AL02 AL10 + AL10 AL15. Dálková doprava. Dálková doprava. Rozměry. Rozměry. Dálková doprava. Dálková doprava. Rozměry. Rozměry

AL02 AL10 + AL10 AL15. Dálková doprava. Dálková doprava. Rozměry. Rozměry. Dálková doprava. Dálková doprava. Rozměry. Rozměry hankooksqhx c] PNEUMATIKY HANKOOK NÁKLADNÍ PNEUMATIKY Katalog ČR/SR AL10 + POZICE A DÁLKOVOU DOPRAVU AL02 POZICE A DÁLKOVOU DOPRAVU mm Šířka mm Šířka 80 315/80R22.5 156/150L(154/150M) 20 13.5 3.0 8.0 70

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Bravuris 2. Rychlost. podpořená. ekonomičností. Bravuris 2

Bravuris 2. Rychlost. podpořená. ekonomičností. Bravuris 2 Rychlost podpořená ekonomičností Asymetrický dezén Koncept asymetrického dezénu skvěle koresponduje s požadavky kladenými na vysokorychlostní pneumatiky. Rozdílné jízdní požadavky mohou být cíleně směrovány

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

energeto Vyjímečné okno

energeto Vyjímečné okno 1 energeto Vyjímečné okno Podstatné pro energetickou účinnost okna je Uw hodnota. Čím je tato hodnota koeficientu tepelného prostupu (Uw) nižší, tím je energetická účinnost okna vyšší. Zlepšením (snížením)

Více

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla Nabídka omnimat ring Osvědčený řetěz s rychlou montáží s pevným kruhem Řetěz speciálně pro autobusy a lehké nákladní vozy Pokud se musí jet rychle dál, je

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Řešení pro jízdní kola

Řešení pro jízdní kola Řešení pro jízdní kola Návrhy & vývoj Disponujeme rozsáhlými schopnostmi pro provádění vnitropodnikových návrhů, testů a výzkumu & vývoje a využíváme naše mezinárodní technická střediska pro podporu místních

Více

STROPNÍ STATIVY. ...kvalita provìøená medicínou

STROPNÍ STATIVY. ...kvalita provìøená medicínou STROPNÍ STATIVY...kvalita provìøená medicínou Systémy stropních stativů od společnosti TRUMPF Flexibilita a svoboda designu Optimální využití prostoru a individuální poziční nastavitelnost zařízení to

Více

Před vozovými parky neustále stojí nové úkoly. zlepšování jejich ekonomické efektivnosti.

Před vozovými parky neustále stojí nové úkoly. zlepšování jejich ekonomické efektivnosti. Opravdový úspěch. ontire TM Před vozovými parky neustále stojí nové úkoly zlepšování jejich ekonomické efektivnosti. Pneumatiky pro nákladní automobily ontinental: pneumatiky s německou technologií navržené

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.12027/2011-Ha DATUM: 3.4.2012 Č.J.: MUZN 24924/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing. Stanislava Hájková 515 216 263

Více

Sněhové řetězy pro osobní vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

Sněhové řetězy pro osobní vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla Sněhové řetězy pro osobní vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla Přehled výrobků 17 Sportovní. Inovativní.. Ideální konstrukce a vysoce tichý chod. Nové sněhové řetězy pro 4x4 zvládnou každou situaci v běžném

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD Ministerstvo dopravy TP 245 OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 68/2013-120-TN/1 ze dne 17.7.2013 s účinností od

Více

Dokonalá ochrana s automatickou svářečskou helmou KEMPER. www.kemper.eu

Dokonalá ochrana s automatickou svářečskou helmou KEMPER. www.kemper.eu Dokonalá ochrana s automatickou svářečskou helmou KEMPER www.kemper.eu 1 KEMPER autodark Oko je důležitou součástí lidské zrakové soustavy. Je proto nezbytné zajistit během sváření optimální ochranu proti

Více

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V2_COVERS.indd 1-3 25/03/2015 11:59:20

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V2_COVERS.indd 1-3 25/03/2015 11:59:20 M{ZD{ 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 7 6 4 5 18 19 SKYACTIV TECHNOLOGY 20 21 6 1 7 5 2 4 3 8 22 23 NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO NA SILNICI Každá Mazda, kterou vyrobíme, je vybavena celou škálou

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí. Progresivní Pohodlný Praktický Přesný Pěkný

Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí. Progresivní Pohodlný Praktický Přesný Pěkný Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí Progresivní Pohodlný Praktický Přesný Pěkný Proč vznikl Filip? V první fázi jsme tvořili naše konstrukce jako svařence, které nebylo možné jednoduše

Více

Montážní příručka. Vario-Guard

Montážní příručka. Vario-Guard Montážní příručka Montážní příručka podle normy 1317 5 pro zádržný systém vozidel Výrobce: SPIG GmbH & Co. KG Schmelzer Str. 7 66839 Schmelz Spolková republika Německo Dovozce: AGROZET ZS,s.r.o. Šumavská

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Flexo-připojovací komory

Flexo-připojovací komory T 2.3/9/CZ/1 Flexo-připojovací komory Typ FLEXTRO Pro stropní anemostaty The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Inovace 3 Provedení Rozměry 4 Instalace Nastavení průtoku vzduchu 5 Anemostaty 6 Definice

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání lanem Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání diamantovým lanem je nejjednodušší a nejúčinnější způsob práce s velkými betonovými konstrukcemi, například

Více

MODULOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY

MODULOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY MODULOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY PowerGame - Response - Defense Povrchy SportCourt jsou vyvíjeny především pro sportovce, jejich bezpečnost, pohodlí a ochranu zdraví. Vyjímečná technologie SportCourt zároveň

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FOXX PLUS P R E M I U M Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. Ideální jako vodotěsné podstřeší. Vodotěsné disperzní povrstvení.

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu 1952 1954 1955 1956 1966 STAR LIFTKET generace 21. století Počáteční konstrukce LIFTKETu ukázala jako první na trhu cestu k menší

Více

AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje

AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje Adaptabilní AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje NOVINKA Vylepšená Konstrukce Jednodušší montáž na oválných nebo spirálových trubkách Nyní je k dispozici i ve světlosti 280

Více

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1 Stavby pro plnění funkcí lesa Odborný seminář Brno, 14. října j a 2010 0 doc.ing. Bohumil STRAKA, CSc. Charakteristický příčný řez lávky: 1-podlaha, 2-trámové hlavní nosníky, 3-zábradlí Konstrukční skladba

Více

Dřevoocelová svodidla. Přírodní inženýrství a městské vybavení

Dřevoocelová svodidla. Přírodní inženýrství a městské vybavení Dřevoocelová svodidla Přírodní inženýrství a městské vybavení Úroveň zadržení N2 T18 4m Dřevoocelová svodidla Verze s madly pro pěší Výška nad zemí Hloubka zarážení 30 Kg / m 70 cm 130 cm 37 cm 400 cm

Více

PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY. www.zpsv.cz

PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY. www.zpsv.cz PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY www.zpsv.cz PRAŽEC B 03 značka Pražec B 03 APP 80-19 Výroba a dodávka betonových předepjatých pražců typu B 03 s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic

Více

LindabRoof systém pro přestřešení plochých střech

LindabRoof systém pro přestřešení plochých střech LindabRoof systém pro přestřešení plochých střech Problémy plochých střech... ...a naše řešení - chráněné užitným vzorem č.15151 ...představuje - komplexní systém šikmé střechy od jednoho dodavatele -

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

NOVINKA! TECEdrainpoint S podlahové vpusti. Kompaktní, osobitý a všestranný stavebnicový systém

NOVINKA! TECEdrainpoint S podlahové vpusti. Kompaktní, osobitý a všestranný stavebnicový systém NOVINKA! TECEdrainpoint S podlahové vpusti Kompaktní, osobitý a všestranný stavebnicový systém 2 TECEdrainpoint S TECEdrainpoint S princip na bázi stavebnice. Kompaktní, osobitý, všestranný TECEdrainpoint

Více

Railing Systems. jednoduše a efektivně

Railing Systems. jednoduše a efektivně Railing Systems jednoduše a efektivně REVOLUCE v oboru celoskleněného zábradlí Balardo je kompletně novou koncepcí skleněného zábradlí, která umožnila snížit náklady na výrobu i montáž. Systém Balardo

Více

KULTIVAČNÍ PNEUMATIKY

KULTIVAČNÍ PNEUMATIKY KULTIVAČNÍ PNEUMATIKY NAŠE PŘEPRAVNÍ KAPACITA. VAŠE VÝNOSY. PNEUMATIKY VYVINUTÉ PRO VÝZVY DNEŠNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ Současné postřikovače se vyvíjejí rychlým tempem. Stávají se většími, těžšími, výkonnějšími

Více

ŠIKMÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY

ŠIKMÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY ŠIKMÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY Technická Specifikace SUPRA LINEA - pro rovné schodiště Supra Lineu lze nepochybně považovat za vrchol našich rozsáhlých zkušeností o oblasti šikmých zdvihacích plošinách. Zaoblené

Více

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov A. Technická zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov Úprava interiéru Město Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov Vypracoval: Ing.

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88

řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88 řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88 Naše široká nabídka řezaček spár zahrnuje výkonné pily na podlahy, příjezdové

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více