Dočasné a trvalé Prefabrikované silniční zádržné systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dočasné a trvalé Prefabrikované silniční zádržné systémy"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY Dočasné a trvalé Prefabrikované silniční zádržné systémy

2 Obsah

3 Dočasné bezpečnostní zábrany 4 Trvalé bezpečnostní zábrany 6 Bezpečnostní zábrany pro mosty 8 Testované přechodové prvky 10 Vestavěné protihlukové zábrany 12 O nás 14 02_03

4 Dočasné bezpečnostní zábrany H4a Vyberte si ten správný systém H2 N2 T3 Výběr vhodných bezpečnostních zábran pro průjezd staveništěm je nezbytný pro bezpečnost účastníků provozu i personálu stavby. V závislosti na místních podmínkách a národních předpisech má investor v některých zemích při volbě téměř volnou ruku. Některé země mají detailní požadavky ohledně klasifikace zábran a jejich oblasti použití. DELTABLOC nabízí širokou řadu různých produktů dočasných zádržných systémů. Většina těchto produktů je testována na různé úrovně zadržení podle EN 1317 a díky tomuto schválena ve většině evropských zemí i v zámoří. Investor si navíc může vybrat z různých typů a výšek zábran pro optimální zajištění bezpečnosti v dané situaci. Na silnicích se zvýšeným provozem těžkých vozidel by mělo být zváženo užití soustav vyššího zádržného stupně. Zábrany s vyšší úrovní zadržení jsou nejlepší a nejbezpečnější volbou také v kritických místech přesměrování jízdních pruhů a poblíž stavenišť. Pro dočasné oddělení jízdních pruhů je stěžejní šířka zábrany. Neméně důležitou hodnotou je tzv. pracovní šířka, míra vychýlení systému svodidel v případě nárazu. V rámci řady produktů DELTABLOC najdete vhodný zádržný systém pro každé použití. Všechny typy jsou kombinovatelné spojovacími díly, které dovolují plynulé přechody mezi různými profily a výškami zábran. Produktová řada Dočasné bezpečnostní zábrany Typ Délka Výška DB 50SL 6m 50cm Vlastnosti T1 W1 ASI A T3 W2 ASI A T1 W1 ASI A Poznámky Extra úzké díly pro nejužší pracovní zábor DB 65S 6m 65cm DB 80 6m (4m) 80cm T3 W2 ASI A N2 W4 ASI B H1 W6 ASI B N2 W3 (W4) ASI B H1 W4 (W6) ASI B H2 W6 ASI B Multifukční systém s velkým spektrem dočasných využití 2 v 1 řešení jako mobilní nebo pružná trvalá bezpečnostní zábrana DB 80F 6m 80cm DB 80AS-E 6m 92cm DB 100S 6m 100cm T1 W1 ASI A 2 v 1 řešení jako mobilní nebo polotuhá trvalá T3 W2 ASI A bezpečnostní zábrana T1 W1 ASI A 2 v 1 řešení jako mobilní nebo pevná trvalá T3 W2 ASI A bezpečnostní zábrana N2 W3 ASI B Pružné bezpečnostní zábrany s velmi malým vychýlením H2 W5 ASI A při nárazu DB 100 6m 100cm H4a W6 ASI B H4b W6 ASI B Velmi vysoká úroveň zadržení H4a a H4b Pro více informací viz 04_05

5 Nová metoda 2 v 1 Bezpečnostní zábrany 2 v 1 jsou systémy, které je možné využít jak dočasně tak i trvale. To poskytuje možnost velkého snížení nákladů díky tomu, že není potřeba přepravovat, najímat nebo kupovat dočasnou ochranu stavenišť. Díky značné redukci přepravy je znatelně vylepšena uhlíková stopa celé stavby. Trvalý zádržný systém, který je vyžadován v jakémkoli jiném případě, je zde užíván také k ochraně stavenišť v průběhu prací. Montážní tým sestaví přibližně 120 běžných metrů za hodinu. Na konci stavební fáze je zábrana 2 v 1 posunuta na pozici k trvalé ochraně silničního provozu. DELTABLOC nabízí ve svých sériích DB 80 několik systémů použitelných s 2 v 1. Jako dočasné bezpečnostní zábrany mají tyto zábrany úroveň zadržení T3 s minimální pracovní šířkou W2. Pokud jsou instalovány trvale, předvedou tyto systémy své plné výkonnostní spektrum. V závislosti na ukotvení a zvolené aplikaci dosahují zábrany 2 v 1 pracovní šířky W1, W2 a W3 při úrovni zadržení H2. Úzké DB 65S Rychlá montáž s vysokou mírou bezpečnosti 00_00

6 Temporary Trvalé bezpečnostní Safety Barriers zábrany Produktová řada trvalé bezpečnostní zábrany Typ Délka Výška Vlastnosti Poznámky N2 W3 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana DB 80 6m 80cm H1 W4 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana H2 W6 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana H2 W7 ASI B Bezpečnostní zábrany pro dvouliniové uspořádání DB 80AS 4m 80cm N2 W4 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana DB 80AS-E 6m 80cm H2 W1 ASI B Pevná bezpečnostní zábrana H2 W2 ASI B Polotuhá bezpečnostní zábrana DB 80AS-F 6m 80cm H2 W3 ASI B Polotuhá bezpečnostní zábrana DB 80E 6m 80cm H2 W1 ASI B Pevná bezpečnostní zábrana DB 80F 6m 80cm H2 W3 ASI B Polotuhá bezpečnostní zábrana N2 W3 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana DB 100S 6m 100cm H2 W5 ASI A Pružná bezpečnostní zábrana H3 W7 ASI A Pružná bezpečnostní zábrana H4b W7 ASI A Bezpečnostní zábrany pro dvouliniové uspořádání 4m 100cm H4b W7 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana DB 100 6m 100cm H4a W6 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana H4b W6 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana DB 120S 4m 120cm H2 W5 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana Pro více informací viz Pružné a tvrdé bezpečnostní zábrany Pružný Tuhý Patentovaná technologie DELTABLOC je založena na osvědčené napínací tyči v kombinaci s unikátní spojkou. Prefabrikované betonové části jsou spojeny jako řetěz a poskytují určitou plasticitu. Elastomerová ložiska mezi jednotlivými elementy zajišťují kontrolované tlumení při nejvyšším zátížení. To garantuje spolehlivou prevenci prolomení pro těžká vozidla a měkký náraz pro malá osobní auta. Jelikož byla tato technologie optimalizována ve více než 130 nárazových testech v plném rozsahu, dosahují dnes zábrany DELTABLOC nejlepších výsledků při nárazu. Přepracovaný DB 100S splňuje ASI A při stupni zádržení H1, H2 a H3 při sestavení v jedné řadě, pro supeň H4b pouze ve dvouřadém provedení. DELTABLOC investuje všechny své odborné znalosti do vývoje a inovování prefabrikovaných betonových svodidlových systémů. Skupina polotuhých a pevných zábran nabízí různé způsoby ukotvení nebo zapuštění vedoucí ke značné minimalizaci vychýlení z osy. Je působivé, že polotvrdé i tvrdé systémy poskytují minimální pracovní šířku až W1 s vysokým stupněm zadržení H2, také hodnotu zatížení při nárazu ASI B pro malá osobní vozidla. 06_07

7 Multifunkční série prvků DB 80 Pružné, polotuhé a pevné Produktová řada pro dělicí pás zvládne vše DELTABLOC poskytuje širokou řadu různých typů zábran, které splňují všechny potřeby moderních komunikací. Multifunkční série DB 80 je nejvšestrannější produktovou řadou. Je navržená pro celou škálu užití na dálnicích se zádržným stupněm H2. Různé tvary prvků a montážní postupy dovolují pružné, polotuhé i pevné chování zábrany. Všechny produkty série DB 80 jsou vzájemně kombinovatelné. Při standardním tvaru prvku je pružná volně stojící zábrana DB 80 první volbou pro dlouhé úseky z hlediska efektivnosti nákladů. K zabezpečení překážek může být typ zábrany změněn na pevnou DB 80E. Úseky komunikací s výškovým rozdílem jsou řešeny polotuhou zábranu DB 80F, umístěnou přímo na zpevněný štěrk v dělicím pásu. Pro vyšší úroveň zadržení je ideální robustní série DB 100. Poskytuje úroveň zadržení H4a a H4b a zajišťuje tak v jednořadém či dvouřadém provedení silnice s těžkým provozem. Více zakřivené úseky silnic a dálnic vyžadují efektivní ochranu proti oslnění řidičů. Vysoká série DB 120 má ideální výšku k zastínění světlometů protijedoucích vozidel. Všechny série prvků DELTABLOC mohou být mezi sebou kombinovány a tudíž poskytují i estetickou kvalitu při zabezpečení silničního provozu.

8 Zádržné systémy pro mosty Komplexní řešení pro mosty Začlenění mostů do projektů dálnic je pro projektanty výzvou. Při zvážení dnešních nároků na technickou důslednost musí moderní zádržný systém na mostech splnit celou škálu požadavků. Kromě povinné nutnosti nejlepších výsledků nárazových testů je potřeba začlenit všechny speciální stavební detaily použité v moderním projektu mostu. Velký počet prvků DELTABLOC AS-R a AS-A pomáhá inženýrům navrhnout most včetně pasivních bezpečnostních prvků jako celek, úhledně a jednoduše. Bezpečnostní zábrana se musí přizpůsobit pohybům mostní konstrukce způsobenými rozdíly teplot, aniž by to ovlivnilo její účinnost. Škála DELTABLOC dilatačních prvků absorbuje pohyby mostu různými způsoby. Mechanické dilatační prvky se používají pro malé rozměry v podélném směru. Pro větší rozměry do +/- 40cm nabízí DELTABLOC sofistikované hydraulické dilatační prvky. Na začátku a na konci každé mostní konstrukce musí být mostní bezpečnostní zábrana napojena na standardní zádržný systém krajnice nebo dělicího pásu. V závislosti na místních podmínkách a projektových předpisech může být požadován nárazový test přechodového prvku. Prvky DELTABLOC SafeLink poskytují různá testovaná řešení pro napojení prvků série AS-R a AS-A bezpečně k ocelovému svodidlu a stávajícím betonovým bariérám. V kombinaci se standardními přechodovými prvky a prvky pro výškové rozdíly nabízí produktové portfolio speciálních prvků DELTABLOC vzhledově jednotnou a úhlednou integraci mostu do dálnice bez estetického rušení a bez opomenutí prvků pasivní bezpečnosti. Produktová řada bezpečnostní zábrany pro mosty Typ Délka Výška Vlastnosti Poznámky DB 80AS-E 6m 80cm H2 W1 ASI B Pevná bezpečnostní zábrana pro mosty DB 80AS-A 6m 80cm H2 W1 ASI B Polotuhá bezpečnostní zábrana pro mosty DB 80AS-R 6m 80cm H2 W4 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana pro mosty DB 100AS-R 6m 100cm H4b W5 ASI B Pružná bezpečnostní zábrana pro mosty Dilatační kloubové prvky +/- 8cm 2x6m všechny podélné mechanické +/- 25cm 2x6m všechny podélné / obousměrné hydraulické +/- 40cm 2x6m všechny podélné / obousměrné hydraulické +/- 90cm 2x 6m všechny obousměrné hydraulické Pro více informací viz 08_09

9 Snížená nárazová síla pro AS-A a AS-R Mostní systémy DELTABLOC byly podrobeny rozsáhlým testům prokazující vynikající výsledky při zabezpečení mostů. V povinných nárazových testech dle normy EN 1317 jsme měřili nárazové síly a namáhání mostní konstrukce při reálném nárazu a tím jsme poskytli dopravním inženýrům důležité informace pro projektování. Nyní mohou být nové mostní konstrukce navrhovány s realistickými hodnotami zatížení pro podmínky nárazu. V případech kdy se zábrany na mosty řeší dodatečně, poskytuje DELTABLOC projektantům tabulky kde je možné dopátrat se, jestli existující výztuž nosné konstrukce vydrží náraz vozidla nebo ne. DELTABLOC nabízí dva typy mostních zábran. Série AS-R je navržená tak, aby její řetězec pohltil většinu nárazové energie. Není ukotvena přímo k mostní plošině, a tak je namáhání mostní konstrukce nárazem omezeno na minimum. K zajištění spravné pozice zábran při silných vibracích a pohybech mostu je potřeba ukotvit je pouze jedním pevným bodem každých 6 metrů. Série AS-A je navržena tak, aby ji bylo možné nainstalovat na podklad na vnější hraně mostu. Nová kotvicí Uvažovaná část Typ / vlastnosti H [kn] Hrana mostu M [knm] metoda pohlcující energii zajišťuje bezpečnou fixaci i při silných nárazech. Výsledky testů EN 1317 vykazují působivé hodnoty H2 W1 ASI B. n Hrana mostu e [m] h [kn/m] Hlavní konstrukce Hlavní konstrukce v [kn/m] m [knm/m] DB 80AS-A H , DB 80AS-R H , l [m] DB 100AS-R H4b , n: počet osamělých sil e: vzájemná vzdálenost osamělých sil l: uvažovaná délka rozložení sil Série prvků AS Ucelená řada produktů pro mosty

10 Testované systémové přechodové prvky Produktová řada systémové přechodové prvky Typ Délka Výška Vlastnosti DB SafeLink EDSP 18,76m 80cm H2 W3 ASI C DB SafeLink SuperRail 14,76m 80cm H2 W4 ASI C DB SafeLink 4Safe 15,36m 80cm H2 W4 ASI B DB SafeLink In Situ 90 Step 12,52m 100cm H2 W4 ASI C Pro více informací viz Poznámky Testovaný přechodový prvek pro DB 80 na ocelové svodidlo EDSP Testovaný přechodový prvek pro DB 80 na ocelové svodidlo SuperRail Testovaný přechodový prvek pro DB 80 na ocelové svodidlo 4Safe Testovaný přechodový prvek pro DB 100S a DB 80 na 90 Step In Situ zádržný systém SafeLink se montuje rychle a jednoduše Přechodové prvky, které prošly nárazovými testy, musí splnit složitý úkol. Pokud vůz klouže podél zádržného systému, je třeba předejít tzv. kapsovému efektu. Tento efekt je výrazně větší, pokud jsou k sobě spojeny dva různé zádržné systémy s rozdílnými nárazovými deformacemi nebo pracovními šířkami. Všechny prvky DELTABLOC SafeLink jsou podrobovány nárazovým testům podle EN Na základě propracovaných počítačových simulací a rozsáhlého testovacího programu byli inženýři společnosti DELTABLOC schopni vytvořit inovativní a jednoduchý koncept. Každý přechodový prvek obsahuje polotuhou spojovací jednotku k bezproblémovému přenesení sil mezi různými zádržnými systémy. Při připojování ocelových svodidel k bezpečnostním zábranám DELTABLOC je tento polotuhý systém spojení ukotven ocelovými trny, které se zarazí do země. Při připojování stávajících zábran k bezpečnostním zábranám DELTABLOC tvoří polotuhou součást výztužná deska ukotvená ke stávající zábraně. Díky tomuto postupu a možné integraci základních součástí DELTABLOC je možné sérii SafeLink nainstalovat rychle a jednoduše. Není potřeba drahých a časově náročných konstrukcí základů. SafeLink přechody mohou být umístěny přímo na zpevněný štěrk nebo asfaltovou vrstvu, v závislosti na tom, zda se připojují k ocelovým svodidlům nebo ke stávajícím zábranám. 10_11

11 Série SafeLink Testovaná pro více typů spojení Možnost více druhů spojení SafeLink přechodových prvků DELTABLOC SafeLink přechodové prvky mohou připojit téměř všechny DELTABLOC bezpečnostní zábrany k různým typům ocelových svodidel a ke stávajícím zábranám, které podstoupily nárazové testy podle EN Při spojování s ocelovým svodidlem poskytuje polotuhá DB 80F spojení s širokou řadou DB 80 a DB 100S s úrovní zádržení H2. Jelikož DELTABLOC program zádržných systémů s úrovní zadržení H2 obsahuje zábrany ve všech pracovních šířkách od W1 do W6, je možné kombinovat několik typů zábran pro plynulé snížení nebo zvýšení ohebnosti. Pokud vycházíte z DB 80F s H2 W3 můžete jej propojit se skupinou pevných DB 80 s výkonnostní třídou H2 W1 až k H2 W2. Pokud chcete připojit ocelové svodidlo bezpečně k flexibilnějšímu DB 80AS-R mostnímu systému s H2 W4, můžete k přechodu použít také polotuhou DB 80F s H2 W3. DELTABLOC SafeLink přechodové prvky také dovolují přechod z pevné stávající zábrany k široké škále DELTABLOC zábran. Všechny systémy SafeLink poskytují bezpečnost testovanou dle EN 1317 s velmi krátkou montážní dobou. Není třeba žádných základových konstrukcí. Přechodové prvky mohou být umístěny přímo na zpevněný štěrk nebo asfaltovou vrstu, v závislosti na druhu přechodu. Inženýři společnosti DELTABLOC Vám jsou k dispozici při výběru správného řešení pro dannou situaci při dodržení národních předpisů.

12 Integrované protihlukové bariéry Produktová řada integrované protihlukové bariéry Typ Výška 250cm Vlastnosti W4 Poznámky DB 80 LSW-R 300cm 350cm 400cm H2 W5 ASI B Absorpční třídy A3 a A4 Rozmanitá architektura s možností různých protihlukových aplikací 450cm W6 200cm 250cm DB 100 LSW-M 300cm 350cm H4b W5 ASI B Dvojí absorpce ve třídách A3 a A4 Rozmanitá architektura s možností různých protihlukových aplikací 400cm 450cm Pro více informací viz Dva systémy propojené v jedno řešení Obvykle jsou protihlukové stěny umístěny tak blízko silničnímu provozu, jak je jen možné. Proto musí být taková stěna považována za potenciální nebezpečí pro účastníky provozu. Před protihlukovou stěnou je vyžadována bezpečnostní zábrana k zajištění povinné ochrany při možné dopravní nehodě. Je povinností, aby pracovní šířka tohoto zádržného systému zůstala zachována tak, aby dovolila patřičné chování při nárazu. K minimalizování potřebného prostoru kombinuje série DELTABLOC LSW oba systémy do jednoho chytrého řešení. Protihluková stěna je navržena jako volněstojící stěna tvaru obráceného T a bezpečnostní zábrana profilu New Jersey je uložena na její podstavě směrem k vozovce. Oba systémové prvky se chovají jako na sobě nezávislé řetězce propojené spojkami DELTABLOC. Pokud malé osobní auto narazí do integrované protihlukové bariéry, je aktivní první řetězec. Svodidlo profilu New Jersey odkloní automobil a díky své pružnosti zajistí intenzitu při nárazu na úrovni ASI B. Jakmile energie při nárazu přesáhne určitou hranici, začne účinkovat druhý řetězec. Aktivací obou systémů je preventivně bráněno proražení těžkými vozidly. Výsledek tohoto unikátního systémového spojení můžete vidět na uskutečněných crash testech výkonnostní třída H2 W4 a H4b W5, oba při intenzitě nárazu ASI B. 12_13

13 Série LSW Kombinované řešení pro nejvyšší ochranu Šetří peníze i čas Trend spočívající v integraci bezpečnostní zábrany přímo do protihlukové stěny poskytuje značné výhody. Protihluková zábrana se může posunout blíže ke zdroji hluku výrazně se tak zvýší efektivita ochrany proti hluku. Díky tomuto může být výška zábrany zredukována k dosažení přívětivějšího vzhledu a nižších nákladů. Proto příchází série DELTABLOC LSW navržená jako volně stojící řetězec stěnových prvků, který nepotřebuje žádné masivní základy nebo ukotvení, systém se jednoduše umístí na zpevněný štěrkový nebo asfaltový podklad. Možnost vynechání realizace drahých základů a krátká doba montáže citelně šetří náklady a čas. Navíc tento prvek otevírá nové možnosti v oblasti renovace dálnic. Prvky DELTABLOC LSW můžou být použity jako dočasná ochrana staveniště, kde kromě zabezpečení dopravy poskytuje protihlukovou a světelnou ochranu. Po skončení prací může být zábrana použita jako trvalá protihluková zábrana.

14 O nás Objevte nový DELTABLOC online vyhledávač produktů DELTABLOC vyhledávač produktů je efektivní online nástroj pro rychlou a přesnou volbu produktů podle národních směrnic. Pomáhá vám najít správnou bezpečnostní zábranu pro Vaše použití. Porovnejte různá řešení a doporučení produktů. Zjistěte více o národních předpisech v různých zemích a navažte kontakt se svým místním distributorem. Kirchdorfer Industries Group Hlavní odvětví 1. Výroba cementu 2. Písky, štěrky a transport-beton 3. Prefabrikované betonové komponenty DELTA BLOC Group DELTA BLOC International GmbH DELTA BLOC Deutschland GmbH DELTA BLOC Nederland B.V. DELTA BLOC United Kingdom DELTA BLOC France SAS DELTA BLOC South Africa (Pty) Ltd. DELTA BLOC Licence Partners MABA Prefa spol s r.o. pro ČR další se nachází ve více než 30 zemích světa DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28, 2601 Sollenau, Austria Phone: /470, Fax: / _15

15 Více zajímavých produktů DELTABLOC PROTIHLUKOVÉ STĚNY OCHRANNÉ BARIÉRY SILNIČNÍ VYBAVENÍ Designové PHONOBLOC Protihlukové stěny PHONOBLOC chrání proti hluku a zároveň umožňuje moderní architektonické řešení nově dostupný s možností individuálního designu. Multifunkční CITYBLOC II Bezpečnostní zábrany CITYBLOC II je nová generace bezpečnostního vybavení pro městské území multifunkční ochrana pro řízení dopravy a oddělení staveniště. Chytrý DELTABLOC Silniční vybavení DELTABLOC silniční vybavení poskytuje přesné, jednoduché a bezpečně betonové základy pro různá použití nově dostupné po celé Evropě.

16 DELTA BLOC International GmbH Industriestraße 28, 2601 Sollenau, Austria Telefon: /470, Fax: / Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny DELTA BLOC International GmbH, MABA Prefa spol s.r.o. Navrženy a vyrobeny Corporate Publishing Group (CPG)

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

Dopravní a vodohospodářské stavby

Dopravní a vodohospodářské stavby Dopravní a vodohospodářské stavby Studijní text Doc. Ing. Zdeněk Hřebíček, CSc. 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Schindler 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah.

Schindler 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah. 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah. Modernizace Málo prostoru? Ne pro S6200 Nové generace. Vyvinutý tak, aby se přizpůsobil Malé prostory vyžadují kreativitu a variabilitu.

Více

Akustický design. moderní kanceláře

Akustický design. moderní kanceláře Akustický design moderní kanceláře Zvuk v přírodě vzor pro kvalitní akustiku pracovního prostředí Lidský sluch se vyvíjel po tisíce let a optimalizoval se pro venkovní prostředí, které je zcela bez nepřirozených

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

Sněhové a terénní řetězy

Sněhové a terénní řetězy Sněhové a terénní řetězy 2013 / 2014 Doporučené prodejní ceny na sezónu 2013 / 2014 Platnost od 1. května Čechy CZ Samozřejmě od pewagu. Sněhové řetězy, které se postaví nejdrsnější zimě čelem. 2 Sněhové

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

Zimní kola pro Vaše Volvo

Zimní kola pro Vaše Volvo Zimní kola pro Vaše Volvo 2014 2015 obsah Úvod... 4 Testování zimních pneumatik... 6 Základní informace o pneumatikách... 8 Informace o ráfcích z lehké slitiny...10 Označení pneumatik podle směrnic...12

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Ministerstvo dopravy ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací TECHNICKÉ PODMÍNKY únor 2005 Sdružení pro dopravní telematiku

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Kögel Zajištění nákladu

Kögel Zajištění nákladu Kögel Zajištění nákladu Obrázky mohou obsahovat mimořádnou výbavu / výrobky podléhají neustálým technickým změnám Ilustrační obrázek / může obsahovat mimořádnou výbavu Proč se vlastně hovoří o inženýrském

Více

Odborná montáž oken se značkou greenteq

Odborná montáž oken se značkou greenteq Q01 Odborná montáž oken se značkou greenteq Vydání I 2011 greenteq silná značka od VBH. Vysoká kvalita. Dobrý poměr mezi cenou a výkonem. Jednoduše vše, tuto část hesla z našeho Jméno pro tuto značku vznikl

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 Současně se ruší a nahrazují

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více