Manipulátory Manipulators Demmeler Ergonomix M Federální vítězové 2011 Demmeler Robotix LP. Přesvědčivá kvalita Získáno několik ocenění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manipulátory Manipulators Demmeler Ergonomix M Federální vítězové 2011 Demmeler Robotix LP. Přesvědčivá kvalita Získáno několik ocenění"

Transkript

1 50 LET Přesvědčivá kvalita Získáno několik ocenění OUR PERFORMANCE makes THE DIFFERENCE Jsme první na světě! Práva průmyslového vlastnictví Industrial property rights pending! Rozsah otáčení 180 Swivel range up to 180 DAS ORIGINAL Made in Germany Czech - English Version 2.1 LP-Serie M-Serie Manipulátory Manipulators Demmeler Ergonomix M Federální vítězové 2011 Demmeler Robotix LP Aplikace Applications

2 Geniální k svařování a montáži Demmeler Ergonomix M Jednoduché polohování s velkou pracovní plochou simple positioning with a large working area Rozsah otáčení 180 Swivel range up to 180 Dobrý ergonomický design vytváří pro pracovní stanice výkonnější bezchybné práce, rozšíření ochrany pracovníků proti poškození zdraví, a to i s dlouhodobou činností. Manipulátory Demmeler r ErgonomiX M a Demmeler Robotix LP poskytují preventivní bezpečnosti a ochranu zdraví - bezpečnosti práce, zvýšení produktivity a tím i zlepšení kvality ve výrobě. Proto jsou manipulátory Demmeler nezbytné. otáčení / rotate otočné / swivel zdvih / lifting Demmeler Robotix LP Přesné umístění ve všech stupních volnosti exact positioning in all degrees of freedom Zlepšení kvality: Práce v ideální poloze a výšce Méně svařovacího zkreslení díky svařovací sekvenci Stálou kvalitu s možností funkce Teach která uloží opakovatelné procesy Zvýšení produktivity: Několikanásobné a časově náročné kroucení a otáčení obrobků např. odstranění pomocí jeřábu - tudíž jasné snížení prostojů a výrazné zvýšení produktivity Vyšší depozice při svařování, neboť většina svarů může být provedena v optimální poloze (vodorovné poloze) Pomalejší únavy pracovníka díky optimální pracovní pozici Zdraví a bezpečnost: Aby se předešlo přetížení a špatnému držení těla, což vede ke snížení pracovní neschopnosti Optimální pracovní prostředí Lidé se zdravotním omezením mohou převzít úkoly, které by bez manipulátoru nezvladli (může mít za následek nižší investice možná finanční podpora) Výrazné snížení nebezpečí způsobené jeřábem 2 3

3 Použití v praxi / Applications Proper ergonomic design of the workplace allows efficient and error-free performance of work and protects staff against health hazards, even during long assignments. The Demmeler Ergonomix M and Demmeler Robotix LP manipulators offer preventative occupational safety, more safety at the workplace, higher efficiency and thereby improved quality in production. Whichever way you look at it, the Demmeler manipulator is indispensable. Quality improvement: by working in an ideal position at the correct height less welding distortion through an optimised welding sequence which produces constant quality with an optional teach function to save reproducible sequences. Increased productivity: repeated time-consuming turning or rotating of the workpieces, e.g. with a crane, falls away, resulting in a reduction of non-productive time and a significant improvement of productivity. higher welding deposition rates because most of the welding seams are performed in the optimal position (flat position) less fatigue of the worker because of an optimised work position Health protection and safety: prevention of overexertion and malposition, therefore less absences due to illness ergonomically optimised work environment employees with physical disabilities can take on tasks which they would not be able to perform without the manipulator (investment support through subsidies could be possible) significant reduction of dangerous handling of the workpiece with a crane Flexible multi-geniuses for welding and assembly.

4 Demmeler Ergonomix M má hlavu na Vaše obrobky Díky důmyslnému uspořádání celé mechaniky, Demmelerští vývojáři dosáhli bezkonkurenčně velký pracovní prostor s malými rozměry manipulátoru Ergonomix M. Manipulátor vždy umístí obrobek do ideální polohy. Rozsah otáčení až 180 je speciální vlastnost výrobku Ergonomix l ine. Pro mnoho obrobků toto nabízí nespornou výhodu, že se může zcela zpracovat na jedno upnutí, aniž by bylo nutné upínat znovu. Vynikající poměr ceny a výkonu produktu se dostává Demmeler do centra pozornosti. With the ingenious arrangement of the entire mechanics, the Demmeler developers achieved an unbeatably large workspace with a small footprint of the Demmeler Ergonomix manipulator. The manipulator always gets the heaviest payloads into the ideal position. The swivel range of up to 180 is a special feature of the Ergonomix product line. For many workpieces this offers the distinct advantage of being able to completely process them in a single clamping position, without the need to turn them. The excellent cost-performance ratio of the Demmeler products takes centre stage. Práva průmyslového vlastnictví Industrial property rights pending! Velká plocha s nepatrnou konstrukční výškou Large workspace at slightly design height 4 5

5 Technická data / Technical specifications: Demmeler Ergonomix M Unikátně otočný o 180 a o 180 obracejicí se Unique swivelling to 180 and 180 turnover zdvih / lifting otáčení / rotate Základní údaje bez stolu Název / Designation M2000 M4000 M8000 Nosnost / Load [kg] D=max. ø při 180 otáčení ve spodu max. interference area ø 180 tip [mm] max. rychlost / max. speed [U/min] 2 2 1,5 Točivý moment / torque (MD) [Nm] Úhel sklonu / tilt angle [ ] Sklopný moment / tilt torque (MK) [Nm] A=min. výška / min. height [mm] B=max. výška při otáčení o 180 max. height 180 swivel [mm] C=max. výška / max. height [mm] Výrobní číslo/ Article-No. *) M M M *) Základní model s panelem a závěsným ovladačem. Volitelné: uzemnění, nožní spínač, regulace otáček rotační osy a Teach řídící systém. Basic model with pendant control panel. Optional: ground connector, foot-operated switch, speed control of rotary axis and teach control system. Další technické údaje a speciální provedení na požádání Further technical specifications on request and specific requirements possible. Demmeler Ergonomix M obrátí Váš obrobek vzhůru nohama Technické změny, rozměry a tiskové chyby vyhrazeny Technical changes, dimension specifications and printing errors expected

6 Demmeler Robotix LP vždy v ideální pozici Produktová řada Demmeler Robotix LP zvláště doporučuje tam kde musí být dílce umístěny velmi přesně a s přesností opakování ve všech stupních volnosti. Polohovadla jsou k dispozici ve třech provedeních. 1) Pouze s výškovou osu posuvu 2) S výškovou osou posuvu a osou otáčení 3) S výškovou osou posuvu, osou otáčení a nosníku se dvěma osa otáčení Se 3. variantou můžete libovolně umístit obrobek pod úhlem a chytře v libovolné výšce. Polohovadlo lze použít v místech s manuální prácí s jednoduchým závěsným ovladačem nebo volitelně pomocí inteligentního řídícího systému a díky své konstrukci Teach je LP ideální pro integraci do robotiky. Tímto způsobem jsou všechny osy plně programovatelné pomocí integrovaného řídicího systému. Pro tento model manipulátoru tak získáte od nás optimální stůl nebo mechanismus. Na přání lze dodat všechny periferní zařízení, včetně lineárních os. Výšková osa posuvu (Z) Height axis Rotační osa 1 (B) Rotational axis 1 Výšková osa posuvu (Z) Height axis The Demmeler Robotix product line is particularly recommended if workpieces must be positioned very precisely and with repeat accuracy in all degrees of freedom. The positioner is available in three designs. 1.) Only with height axis 2.) With height axis and rotational axis 1 3.) With height axis, rotational axis 1 and beam with rotational axis 2 Rotační osa 2(C) Rotational axis 2 NB With design option 3.) You can arbitrarily position your workpiece angle-wise and height-wise. The positioner can be used in manual workplaces with a simple pendant control panel or optionally with an intelligent teach control system. Due to its construction, the Robotics LP is perfectly suited for integration into a robot cell. NC Rotační osa 1 (B) Rotational axis 1 In this way, all axes are integrated fully programmable via the robot control system. For this manipulator model, you also receive the optimum table top or mechanism from us. IUpon request, we can supply all of the peripheral equipment, including linear axes. 6 7

7 Technická data / Technical specifications: Demmeler Robotix LP Robotix je dostupný v 5 různých provedeních. Robotix is available in 5 different designs. Základní údaje bez stolu Název LP1000 LP2000 LP4000 LP8000 LP16000 Nosnost / Load [kg] max. ø desky stolu / max. table top ø [mm] max. rychlost / max. speed (NC) [U/min] 2,5 2,5 2, 1,5 1 max. točivý moment / max. torque (MC) [Nm] max. rychlost / max. speed (NB) [U/min] 2 1,5 1,5 1 1 max. točivý moment / max. torque (MB) [Nm] A=min. výška / min. height [mm] B=max. výška / max. height [mm] C=max. poloměr obrobku / max. workpiece radius [mm] Výrobní číslo / Article-No. *) L L L L L *) Základní model s panelem a závěsným ovladačem. Volitelné: uzemnění, nožní spínač, regulace otáček rotační osy a Teach řídící systém. Basic model with pendant control panel. Optional: ground connector, foot-operated switch, speed control of rotary axis and teach control system. Další technické údaje a speciální provedení na požádání Further technical specifications on request and specific requirements possible. Technické změny, rozměry a tiskové chyby vyhrazeny / Technical changes, dimension specifications and printing errors expected Vždy v ideální pozici, ve všech stupních volnosti.

8 Práce může být tak snadná 8 9

9 Nový obecný katalog pro 3D systém upnutí je ZDE! Speciální provedení na vyžádání. Specific requirements possible on request. Požádejte o něj nebo navštivte nás on-line na THE NEW GENERAL CATALOGUE FOR 3D CLAMPING SYSTEM IS HERE! Request it now or vist us online on the Práce může být tak snadná

10 3D práce a svařovací stoly / Možnosti Možnosti stolu / Table top options Stolní provedení se závitem M24 / Threaded table top Desky stolu k dispozici v různých velikostech a tvarech, můžete připojit svůj obrobků unifikovaným závitem M24 a také v kombinaci s osvědčeným 3D systém upínání (D28). V zásadě doporučujeme malé až střední velikosti stolu, tak aby byla zajištěna optimální dostupnost k obrobku. Je možné rozšířit stůl s boční stranou. A C Speciální desky pro vaše konkrétní požadavky na požádání. With the table tops available as options in different sizes and shapes, you can attach your workpieces with standard unified thread also in combination with the proven 3D clamping system. In principle, we recommend a small to medium size table, so that optimum accessibility to the workpiece is ensured. It is possible to expand the table top with the side surface. Special table tops for your specific requirements on request. Výměnné perforované desky stolu s otvory (otvory se systémem D28 a závitem M24) / Exchangeable perforated table top with holes (with system holes D28 and M24 thread) A ø v mm C v mm Popis / Description Výbní číslo / Article-No M24 xxx *) M24 xxx M24 xxx M24 xxx M24 xxx 3D pracovní stůl (otvory se systémem D28 a závitem M24)/ 3D work table Okto (with system holes D28 and M24 thread) M24 D28 M24 D28 A B B A A v mm B v mm Diagonalní rastr / Diagonal grid Výrobní číslo/ Article-No. A v mm B v mm Diagonalní rastr / Diagonal grid Výrobní číslo/ Article-No. SW x 100 D xxx *) SW x 100 D xxx *) SW x 100 D xxx SW x 100 D xxx SW x 100 D xxx SW x 100 D xxx SW x 100 D xxx SW x 100 D xxx SW x 100 D xxx SW x 100 D xxx SW 3000 *) Číslo v závislosti na typu manipulátoru x 100 D xxx 10 11

11 3D pracovní a svářecí stoly / 3D upínací Systém (otvory se systémem D28 a závitem M24) / Exchangeable perforated table top with holes (with system holes D28 and M24 thread) M24 D28 Velikosti stolů v mm table top size in mm Diagonalní rastr Diagonal grid Výrobní číslo/ Article-No x 1000 x x 100 D xxx *) 1200 x 1200 x x 100 D xxx 1500 x 1500 x x 100 D xxx 2000 x 1000 x x 100 D xxx 2400 x 1200 x x 100 D xxx 3000 x 1500 x x 100 D xxx *) Číslo v závislosti na typu manipulátoru Standardní ovládací panel se zavěšením Standard pendant control panel Pro jednoduchý přístup poziční ovladač s tlačítky for simple approach of the positions with buttons. Teach řídící systém / Teach control system V řídícím systému Teach si můžete ručně pomocí tlačítek ukládat jednotlivá místa pro obrobek.tímto způsobem se udržuje konstantní průběh pohybu z pozice na pozici. Je možné uložit několik různých obrobkových programů v ovládacích panelech a později vyvolat v případě potřeby. Teach control system option / you can manually approach the positions with the buttons and save individual positions in the workpiece program with the push of a button, via the teach control system. In this way you maintain a constant course of movement from position to position. It is possible to save multiple different workpiece programs in the control system and to invoke them when required. Spojení pomocí rychlospojky with slip ring and quick coupling Demmeler Ergonomix M/ Robotix LP Uzemnění/ Ground Connector Volitelně: Nožní spínač / Nožní spínač ovládání rychlosti / otáček Foot-operated switch/ speed control M 2000 Z Z M 4000 Z Z M 8000 Z Z LP 1000 Z Z LP 2000 Z Z LP 4000 Z Z LP 8000 Z Z LP Z Z Teach řídící systém Teach control system Z Z Z Z Z Z Z Z Demmeler nabízí více

12 Celkem m² operační plochy, m² prostoru v hale a více jak 200 vysoce motivovaných lidí! Těšíme se na Vaši návštěvu! We look forward to your visit! A total of m² operational area, m² of hall area and more than 200 highly motivated employees! Demmeler prodejní, vývojové a školící centrum Demmeler Sales, Development and Training Centre Distributor / Vertriebspartner Nový / NEW Nový / NEW Nový / NEW DAS ORIGINAL Made in Germany Firmenbroschüre Company brochure Rundtische NC rotary tables Schweißtischsysteme Clamping systems Werkzeugwechselsysteme Werkzeugarena Tool arena Maschinenliste List of machines Demmeler nabízí více Demmeler offers more! Technické změny, rozměrové specifikace a tiskové chyby vyhrazeny Technical changes, dimension specifications and printing errors expected Datum Září 2010 / Date: September 2010 / Version 1.0 / Copyright Demmeler Demmeler Maschinenbau GmbH & Co. KG Alpenstraße 10 / Postfach Heimertingen / Germany Telefon: Internet:

Upínací technika Clamping Technology

Upínací technika Clamping Technology Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for

Více

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other MSV 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" 462403 Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení,

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

Systém řízení skladu LFS

Systém řízení skladu LFS Systém řízení skladu LFS Integrované řešení Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Přední mezinárodní odborník na skladovou logistiku The internationally

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Přehled výrobků Programme overview

Přehled výrobků Programme overview Přehled výrobků Programme overview Kompetence v kabelovém managementu Competence in cable management PFLITSCH Kompetence v kabelovém managementu PFLITSCH Competence in cable management Kabelové kanály

Více

FONTLAB STUDIO 5: TYPE DESIGNER S DELIGHT

FONTLAB STUDIO 5: TYPE DESIGNER S DELIGHT TYPO.TEXT Nimbus Sans Novus (medium, semibold, heavy) URW++ 2 TYPO.TOOLS The year 2005 marks an unusual anniversary: 30 years of digital font technology. In 1975, at the ATypI conference in Warsaw, Peter

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Úspěšný transfer technologie Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Původce technologie: Botek Systems AB, Švédsko Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika Renomovaná

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE SÉRIE, KTERÁ DRŽÍ SVÉ SLIBY TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE TRI CON (ALFA) TRI CON (ALFA) KOVOVĚ TĚSNÍCÍ TROJITĚ EXCENTRICKÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA METAL SEATED TRIPLE OFF-SET BUTTERFLY VALVE

Více

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VIZE / VISION Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytnout jim služby a prostory

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem potrubí a příslušenství

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production 201 2 //v ýroční zpráv a // annual report OBSAH CONTENT úvodní slovo tuzemský obchod zahraniční obchod konstrukce armatur výroba servis a služby potrubí a příslušenství kvalita personalistika 4 5 7 11

Více

Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight

Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight Umíme vdechnout život vašim představám We can make your plans take flight Profil společnosti / Company profile 01 ČSOB Leasing, Budoucnost, která má jméno 2 ČSOB Leasing, Your credible future 02 Historické

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Nástroj. Simple Gateway. pro účinnou komunikaci. to Effective Communication. Synchronised. Publishing. Synchronizované.

Nástroj. Simple Gateway. pro účinnou komunikaci. to Effective Communication. Synchronised. Publishing. Synchronizované. Nástroj Simple Gateway to Effective Communication pro účinnou komunikaci Synchronizované Synchronised nahrávání Recording on line on dem Publikování Publishing Archiving Archivace Nástroj Simple Gateway

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

NEJNOVĚJŠÍ INOVACE V PROVÁDĚNÍ OSTĚNÍ ZE STŘÍKANÉHO BETONU METODA LASERSHELL THE LATEST INNOVATION IN SPRAYED CONCRETE LINING THE LASERSHELL METHOD

NEJNOVĚJŠÍ INOVACE V PROVÁDĚNÍ OSTĚNÍ ZE STŘÍKANÉHO BETONU METODA LASERSHELL THE LATEST INNOVATION IN SPRAYED CONCRETE LINING THE LASERSHELL METHOD NEJNOVĚJŠÍ INOVACE V PROVÁDĚNÍ OSTĚNÍ ZE STŘÍKANÉHO BETONU METODA LASERSHELL THE LATEST INNOVATION IN SPRAYED CONCRETE LINING THE LASERSHELL METHOD MATOUS HILAR, ALUN THOMAS & LEO FALKNER ÚVOD Tunely s

Více

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION MICHAL GRAMBLIČKA, JIŘÍ MÁRA, LIBOR MAŘÍK ÚVOD Rozvoj železniční infrastruktury patří již řadu

Více