TUNING LIGA - Pravidla pro sezónu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUNING LIGA - Pravidla pro sezónu"

Transkript

1 TUNING LIGA - Pravidla pro sezónu 2011 Pilotní projekt Hard Driver Tuning Teamu

2 1 Zkratky, Pojmy, Definice TL Tuning Liga soutěž Soutěžící Každý zaregistrovaný člen soutěže Pořadatel Klub pořádající jednotlivé kolo soutěže Hlavní organizátor Hard Driver Tuning Team 2 Obecné informace Tuning Liga je soutěž automobilů, přizpůsobená ligovému prostředí světoznámých sportů, jako jsou např. fotbal či hokej. Cílem soutěže je vyburcovat tunery k co nejlepším úpravám na svých vozech, utužovat komunitu tunerů a především se na těchto soutěžích skvěle bavit. Tuning Liga je soutěží směřovanou pro dlouhodobou motivaci soutěžících zlepšovat své vozy. Soutěžící zde dle dosaženého pořadí postupují a sestupují do vyšších či nižších lig. Do pilotní (první) sezóny jsou v Tuning Lize stanoveny 3. základní kategorie: - Extraliga 3 poháry - 1. liga 3 poháry - 2. liga 3 poháry Jako doplňkové kategorie jsme pro Vás připravili: - CLUB Cup (Soutěž klubů) 1 pohár - LADIES Scene (Soutěž pro dívky) 1 pohár - OLDIES (Soutěž automobilů výrobených do roku 1985) 1 pohár - BEST Výfuk (soutěž o nejhlasitější výfuk) 1 pohár - BEST Audio (soutěž o nejhlasitější audio) 1pohár - EXTREM Racket (soutěž o největší kravál souč. výfuku a audia) 1 pohár - NEON Show (Soutěž v nejnápaditějším osvětlení vozidla) 3 poháry - BEST Aranžmá (Soutěž o nejnápaditější doplňky vozu) 1 pohár V Tuning Lize se do vyšších, či nižších lig přestupuje vždy na konci sezóny a to dle pořadí v lize, nikoli na základě zvolené bodové hranice na ligu. Pro zvýšení kvality soutěže byl vyvinut exkluzivní systém bodování jednotlivých pozic, který je určen pro ještě větší motivaci soutěžících a který navíc zajišťuje dramatičnost průběhu celé soutěže. Porota hodnotící na jednotlivých kolech Tuning Ligy bude 4 člená a počet náhradníků bude stanoven počtem klubů v soutěži. V této soutěži se budeme snažit dodržet pravidlo: Každý porotce bude z jiného klubu. Aby prožití každého kola této soutěže bylo pro soutěžící tak i pro diváky co nejpříjemnější, stanovili jsme pro nás i pro spřátelené kluby, které budou pořádat některé z kol Tuning Ligy, požadavky, které stanovují jak minimální velikost placu, parkování pro diváky, doprovodný program, tak dostupné občerstvení, sociální zařízení, včetně zajištění moderování a bezpečnosti na akci. Pro jednoznačnost a finanční nenáročnost akcí je stanoveno pevné cenové rozpětí startovného za vozidlo ve kterém je započítána účast ve všech podkategoriích, do které vozidlo soutěžícího spadá. ( kč na kolo, bez rozdílu jeslti jde o akci jednodenní či dvoudenní). I diváci si zde přijdou na své a i na ně jsme nezapomněli s příjemným cenovým rozpětím. (0-50kč opět bez rozdílu délky trvání akce, přičemž u dvoudenní akce se počítá s parádní noční párty). 2

3 3 Pravidla 3.1 Registrace a startovné První registrace Při první účasti v soutěži Tuning Liga, bude po zaplacení startovného a podání několika základních informací, každému soutěžícímu přiděleno startovní číslo, které mu zůstane již po celou dobu účasti v soutěži. Platba startovného i poskytnutí informací probíhá přímo u vstupu do areálu akce (Jedna z inf ormací je i rok v ýroby soutěžního v ozu. V případě, že vůz již spadá do podkategorie OLDIES, je tahle skutečnost ověřena dle malého TP). Pod přiděleným číslem bude soutěžící veden v databázi TL a s tímto číslem se může účastnit srazů i v příštích letech v případě, že mu nebude číslo odebráno (v iz. poznámka). Každý soutěžící dostane tohle číslo v podobě kartičky s číslem, kterou umístí viditelně za čelní sklo. Kartička s číslem již každému soutěžícímu zůstává pro použití na dalších kolech. Tento postup využijí i soutěžící kteří se registrují v dalších kolech, ale účastní se Tuning Ligy poprvé. Pozn.: Soutěžícímu může být zrušeno / odebráno startov ní číslo v těchto případech: o Od posledního srazu na kterém se zúčastnil uběhlo již v íce než 24 měsíců o Pokud sám požádá o v yřazení ze soutěže. V tomto případě se již do soutěže nesmí v příštích 24 měsících přihlásit. o V případě úmy slného opakov aného porušov ání prav idel Tuning Ligy Přihlášení na dalších kolech Při každém dalším kole již dříve zaregistrovaný soutěžící s přiděleným číslem, předloží kartu se svým číslem, dle které bude po zaplacení startovného přihlášen do dalšího kola. Kartu s číslem musí mít každý soutěžní vůz viditelně za čelním sklem až do ukončení vyhlášování výsledků. V případě ztráty / zničení / nebo jiného poškození kartičky s číslem, a tím znemožnění se při příjezdu prokázat, soutěžící nahlásí tuto skutečnost u vstupu do areálu a na místě mu bude vystaven duplikát karty s číslem.(probíhá na základě ověření inf ormací dle databáze TL) Startovné Startovné soutěžící platí na každém kole soutěže zvlášť a má pevně stanovené cenové rozmezí pro celou sezónu. Startovné od soutěžících vždy vybírá pořadatel akce, nikoli hlavní organizátor. V ceně startovného je zahrnuto: o Vstup na akci (Platí pro řidiče a jednoho spolujezdce, ostatní platí v stup dle ceny v stupného pro div áky ) o Účast v hlavních kateoriích o Účast v podkategoriích do kterých soutěžící spadá (My šleno tak, že nemůže muž soutěžit v dív kách nebo nové auto v oldies) o Srazová nálepka Cena startovného: kč / soutěžní kolo Tuning Ligy Cena pro diváky: 0-50kč / soutěžní kolo Tuning Ligy 3.2 Kategorie Hlavní kategorie Extraliga: Nejvyšší kategorie v soutěži Tuning Liga. Každé kolo jsou zde ohodnoceny, formou pohárů, 3 soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Na konci každé sezóny sestoupí určitý počet soutěžících do 1.ligy. Stanovení přesného počtu sestupujících soutěžících je popsáno v kapitole

4 1.Liga: Druhá nejvyšší kategorie v soutěži Tuning Liga. Každé kolo jsou zde ohodnoceny, formou pohárů, 3 soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Na konci každé sezóny postoupí 3 soutěžící s největším počtem bodů z této ligy do Extraligy. Naopak určitý počet soutěžících sestoupí do 2. ligy. Opět stanovení počtu sestupujících je popsáno v kapitole Liga: Třetí nejvyšší kategorii v soutěži Tuning Liga. Každé kolo jsou zde ohodnoceny, formou pohárů, 3 soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Na konci každé sezóny postoupí 3 soutěžící s největším počtem bodů z této ligy do 1. Ligy. V této kategirii žádné sestupy neprobíhají Princip sestupování z Extraligy a 1.Ligy. Počet sestupujících ze dvou nejvyšších kategorií soutěže se určuje dle následující tabulky. V prvním řádku se na konci sezóny vybere rozmezí ve kterém je celkový počet registrovaných soutěžících za celou sezónu. Na základě vybraného rozmezí, nám druhý řádek stanoví, počet soutěžících na ligu pro následující sezónu. Z Extraligy a 1. Ligy, na konci sezóny sestoupí všichni soutěžící, kteří budou nad tento limit, o ligu níže tak, aby součet soutěžících v lize a nově postupujících do této ligy, byl roven právě limitu na ligu pro další sezónu. V případě, že součet soutěžících v lize, a nově postupujících do této ligy, je nižší než limit na ligu pro další sezónu, nikdo do nižší ligy nesestupuje. Soutěžících v ukončené sezóně: Limit na ligu do další sezóny: Soutěžících v ukončené sezóně: Limit na ligu do další sezóny: Soutěžících v ukončené sezóně: Limit na ligu do další sezóny: Příklad: Pokud vznikne situace, kdy součet všech registrovaných soutěžících je na konci sezóny 97 (90-104) a v Extralize je 32 soutěžících, sestoupí do 1. Ligy 5 posledních soutěžících z Extraligy. Tím získáme 27 soutěžících, které doplní 3 postupující z 1. Ligy. To dohromdy dělá 30 soutěžících do další sezóny. Příklad: Pokud vznikne situace, kdy součet všech registrovaných soutěžících je na konci sezóny 97 (90-104) a v Extralize je 24 soutěžících, nikdo nesestupuje. Pouze ligu doplní 3 postupující z 1. Ligy. To dohromdy dělá 27 soutěžících do další sezóny Rozdělení soutěžících do jednotlivých hlavních kategorií v 1. kole pilotní sezóny 2011 Do hlavních kategorií (Extraliga, 1. liga, 2. liga) jsou zařazeny všichni soutěžící po zaplacení startovného a následné evidenci u hlavního organizátora. V 1. kole pilotní sezóny 2011 jsou ohodnoceny všechny vozy bez rozdílu. Na základě obdržených počtu bodů dle systému bodování jsou sestupně seřazeny. Rozdělení do jednotlivých kategorií pak probíhá následovně: V případě, že se 1. kola 2011 účastní méně než 45 soutěžících: - Celé startovní pole se dle pořadí rozdělí na 3 části o stejném počtu soutěžících* - Dle dosaženého počtu bodů se sestupně naplní všechny tři kategorie viz. příklad č.1 4

5 Příklad č.1: Soutěžících: 36 Extraliga: 12 soutěžících 1. Liga: 12 soutěžících 2. Liga: 12 soutěžících *Pokud nelze rozdělit na 3 stejné části, použije se příkladu č.2 Příklad č.2: Soutěžících: 41 Soutěžících: 43 Extraliga: 13 soutěžících Extraliga: 14 soutěžících 1. Liga: 13 soutěžících 1. Liga: 14 soutěžících 2. Liga: 15 soutěžících 2. Liga: 15 soutěžících V případě, že se 1. kola 2011 účastní 45 a více soutěžících. V případě, že se 1. kola 2011 účastní 45 a více soutěžících, bude postupováno dle následující tabulky. Dle počtu soutěžících v 1. kole sezóny 2011 se určí rozmezí ve kterém se počet nachází dle 1. řádku. Podle vybraného rozmezí bude přiděleno do Extraligy a 1.ligy tolik soutěžících, kolik nám ukládá 2. řádek. Zbytek soutěžících bude přidělen do 2. ligy. Účast na prvním kole 2011: Rozdělení Extraliga, 1.liga: Účast na prvním kole 2011: Rozdělení Extraliga, 1.liga: Účast na prvním kole 2011: Rozdělení Extraliga, 1.liga: Příklad: Pokud vznikne situace, kdy součet registrovaných soutěžících v prvním kole 2011 bude 70 (60-74), bude rozdělení vypadat následovně: Extraliga: liga: liga: Rozdělení soutěžících do jednotlivých hlavních kategorií (všechna další kola) Soutěžící, kteří se zaregistrují do Tuning Ligy v dalších kolech sezóny, jsou zařazeny do jednotlivých hlavních kategorií dle mustru, který vzniknul rozdělením soutěžících v 1. kole sezóny. Pokud například nově zaregistrovaný soutěžící získá 155b. a po 1. kole sezóny budou soutěžící Extraligy v bodovém rozpětí b, 1. ligy b a 2. ligy b, zařadí se nově registrovaný do 1. ligy. Dle vytvořeného mustru 1. kolem sezóny 2011 se určuje zařazení soutěžících po celou sezónu. Vytvoření mustru pro sezónu 2012 a následně pro další sezóny je popsáno v kapitole

6 Vytvoření mustru pro sezónu 2012 a následující Mustr pro každou následující sezónu bude vytvořen dle výsledkové listiny z právě ukončené sezóny tímto způsobem: Soutěžícímu, který postupuje do Extraligy z 1. pozice 1. ligy, bude zprůměrován celkový bodový zisk a výsledek bude použit pro spodní hranici Extraligy a zároveň pro Horní hranici 1. ligy. Stejným způsobem se zprůměruje bodový zisk soutěžícího postupujícího do 1.ligy z 1. pozice 2. ligy. Tímto vznikne i hranice mezi 1. a 2. ligou. Tímto způsobem bude, pro zachování objektivity mezi jednotlivými ligami, na každou sezónu stanovován mustr Vedlejší kategorie - CLUB Cup je soutěž pro kluby zúčastněné v soutěži Tuning Liga. Do hodnocení pro tento pohár je započítáno vždy maximálně 8 nejlepších soutěžících z každého klubu v daném kole. Každé kolo je ohodnocen, formou poháru, jeden klub s nejvyšším počtem získaných bodů. Body se každému klubu sčítají celou sezónu, kdy v posledním kole sezóny budou ohodnoceny, formou poháru, 3 kluby s nejvyšším počtem nasbíraných bodů. - LADIES Scene je soutěž pro všechny dívky které se dle TP (nebo smlouvou o provozu vozidla) prokáží vlastnictvím soutěžního vozu. Každé kolo je ohodnocena, formou poháru, jedna soutěžící s nejvyšším počtem získaných bodů. Body se každé soutěžící sčítají celou sezónu, kdy v posledním kole sezóny budou ohodnoceny, formou poháru, 3 soutěžící dívky s nejvyšším počtem nasbíraných bodů. - OLDIES je soutěž pro majitele vozů starších 25let.(Musí být prokázáno TP). Do kategorie OLDIES se v roce 2011 můžou zapojit všechny vozy, které jsou vyrobeny nejpozději 12/1985. Každé kolo je ohodnocen, formou poháru, jeden soutěžící s nejvyšším počtem získaných bodů. Body se každému soutěžícímu sčítají celou sezónu, kdy v posledním kole sezóny budou ohodnoceny, formou poháru, 3 soutěžící s nejvyšším počtem nasbíraných bodů. - BEST Výfuk v téhle kategorii probíhá měření hlasitosti výfuku. Měření probíhá jednoduchým měřidlem na měření hluku, tudíž nejde o žádné profi měření. Soutěžící s nejvyšším výsledkem získá ocenění formou poháru. - BEST Audio - v téhle kategorii probíhá měření hlasitosti reprosoustavy. Měření probíhá jednoduchým měřidlem na měření hluku, tudíž nejde o žádné profi měření. Soutěžící s nejvyšším výsledkem získá ocenění formou poháru. - EXTREM Racket tahle kategorie je zvláštní ocenění za nejhlasitější soutěžní vůz. Všem soutěžícím, účastnícím se v kategorii BEST Výfuk a BEST Audio jsou sečteny výsledky z obou kategoriií. Soutěžící s nejvyšším součtem získává ocenění formou poháru. - NEON Show je soutěží v osvětlení interieru a exterieru soutěžního vozu. NEON Show probíhá pouze na dvou a vícedenních akcích. Hodnotí 4členná porota a 3 soutěžící s nejvyšším dosaženým výsledkem od porotců, jsou ohodnoceny formou pohárů. - BEST Aranžmá soutěž o nejnápaditější doplnění svého vozu. Hodnotí se pouze doplňky, které nejsou pevnou součástí vozu. Vítěz je ohodnocen formou poháru. 6

7 3.3 Systém bodování Kritéria hodnocení Každý soutěžící zaregistrovaný do soutěže bude ohodnocen porotou dle Kritérií hodnocení, na základě kterých mu dle dosaženého pořadí bude přidělen jemu náležící počet bodů. Exterier 0-10b Interier 0-10b Motor 0-10b Podvozek 0-10b Audio 0-8b Lak 0-5b Kola 0-5b Celkový dojem 0-5b Postup přidělování konečných bodů Po sečtení bodů které každý jednotlivý soutěžící dostal dle Kritérií hodnocení, budou všichni soutěžící v jednotlivých hlavních kategoriích seřazeni sestupně pod sebe. Poté jim bude přidělen příslušný počet bodů, dle dosažené pozice ve své kategorii. Vítěz kategorie vždy dostane 100 bodů. Každý další soutěžící dostane tolik bodů, kolik mu dle níže uvedeného vzorce náleží. Příklad: Pokud v Extralize bude v jednom kole soutěžit 20 vozů, vítěz dostane 100b. Další soutěžící pod ním pak 95, 90, 85 až 5. A to na základě víše uvedeného vzorce. V případě výsledku s desetínnými čísly bude vždy zaokrouhlováno na 1 desetinné místo. Dle tohoto bodování bude počítáno veškeré konečné umísťování v jednotlivých ligách Porota Každý ze zúčastněných klubů si zvolí jednoho svého zástupce. Tento zástupce je stálý pro celou sezónu. Každé kolo sezóny, před zahájením hodnocení, proběhne veřejné losování 4 porotců a jednoho náhradníka, kteří ohodnotí příslušné soutěžní kolo. V případě menší účasti než pěti soutěžních klubů, budou z každého klubu vybráni zástupci 2. Při hodnocení vozů porotců, vždy ten porotce, kterého vůz je hodnocen, přenechá svůj post náhradnímu porotci, který místo něj ohodnotí jeho vůz. Tento náhradní porotce se takto prostřídá se všemi porotci při hodnocení jejich vozů. 7

8 4 Zaručení minimální úrovně srazů Tuning Ligy Pro zaručení určité kvality každého srazu soutěže, hlavní organizátor stanovil standart, který bude každé kolo soutěže splňovat. Každý klub pořádající některé z kol Tuning Ligy je povinen zajistit: - Legálně vyhrazený plac - Parkování pro diváky - Doprovodný program - Poháry pro vítěze v jednotlivých kategorií - Občerstvení po dobu trvání akce - Sociální zařízení - Moderování akce - Bezpečnost na akci Veškeré náklady spojené s pořádáním jednotlivých kol soutěže hradí vždy pořadatel akce. Veškerý zisk náleží opět pořadateli. Ze zisku z každého kola bude však pro finále rezervovaná částka pro zvýšené náklady z důvodu nákupu finálových pohárů. Na tyto poháry bude rezervováno vždy 10kč za každý soutěžní vůz na daném kole. Tento poplatek se platí pouze z prvních 100 soutěžících. (rezervovaná částka na poháry je tedy max. 1000kč za jedno soutěžní kolo.) Rezervovaná částka bude veřejná a po celou dobu sezóny aktualizována na oficiálních stránkách soutěže. Každý pořadatelský klub je povinen na konci soutěžního kola, předat rezervovanou částku hlavnímu organizátorovi soutěže, který rezervovanou částku schraňuje do příprav na finálové kolo. 5 Kontakt Zakladatel a hlavní organizátor soutěže: Hard Driver Tuning Team Oficiální stránky soutěže: Dotazy ohledně organizace a spolupráce: - Dotazy ohledně výsledků a pravidel: Redd Theminson Tel: Tel: Hlavní organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změny v pravidlech soutěže Tuning Ligy. V případě změny v pravidlech bude tato skutečnost vždy uveřejněna na webu soutěže a u hlavního organizátora soutěže. Věříme, že se Vám na akcích Tuning Ligy bude líbit a přejeme hodně štěstí ve světě tuningu. 8

Pilotní projekt Hard Driver Tuning Teamu

Pilotní projekt Hard Driver Tuning Teamu 1 Zkratky, Definice Pilotní projekt Hard Driver Tuning Teamu TL Tuning Liga soutěž Soutěžící Každý zaregistrovaný člen soutěže Pořadatel Klub pořádající jednotlivé kolo soutěže Organizátor Tuning Ligy

Více

Oficiální pravidla soutěže pro sezónu 2006

Oficiální pravidla soutěže pro sezónu 2006 Oficiální pravidla soutěže pro sezónu 2006 Obsah: 1. Základní kolo...3 2. Postup do finále...3 3. Časový harmonogram...4 4. Program soutěže...4 5. Zahraniční soutěžící...4 6. Bodový systém...5 6.1. Koeficienty:...5

Více

Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu. platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu. platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Soutěžní řád Pražské oblasti ČSOS (dále jen PSŘ) navazuje svým

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE. Výňatek ze soutěžního řádu související s hracím systémem soutěží družstev pro sezónu 2012-2013

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE. Výňatek ze soutěžního řádu související s hracím systémem soutěží družstev pro sezónu 2012-2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE Výňatek ze soutěžního řádu související s hracím systémem soutěží družstev pro sezónu 2012-2013 1.9.2012 Stránka 1 z 5 SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH - MUŽI Družstva jsou rozdělena do čtyř výkonnostní

Více

PRAVIDLA SLEZSKÝ POHÁR. Rok 2010

PRAVIDLA SLEZSKÝ POHÁR. Rok 2010 1 PRAVIDLA SLEZSKÝ POHÁR Rok 2010 2 PRAVIDLA SLEZSKÝ POHÁR Rok 2010 Co je to Slezský pohár Slezský pohár je populární otevřená veřejná automobilová soutěž. Obecná pravidla 1. Cyklus závodů Silesian Puchar/Slezský

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016]

Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016] Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016] Přítomní členové (VV): Omluvení členové (VV): Přítomní hosté: Omluvení: Chocholouš Vladimír, Novotný

Více

AZ pneu Tuning Cup 2008 Oficiální pravidla soutěže

AZ pneu Tuning Cup 2008 Oficiální pravidla soutěže AZ pneu Tuning Cup 2008 Oficiální pravidla soutěže Obsah: 1. Obecné informace...3 1.1. Základní kolo - předvýběr...3 1.2. Časový harmonogram a systém soutěže...3 1.3. Program soutěže...4 2. Bodový systém...4

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží ČSOS v trail-o 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. SOUTĚŽE MISTROVSKÉ. 2.1 Společná ustanovení

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží ČSOS v trail-o 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. SOUTĚŽE MISTROVSKÉ. 2.1 Společná ustanovení SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOS v trail-o 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží ČSOS v trail-o (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v trail-o, které vypisuje Český svaz

Více

PRAVIDLA ŠAMPIONÁTU SAFARI CUP:

PRAVIDLA ŠAMPIONÁTU SAFARI CUP: PRAVIDLA ŠAMPIONÁTU SAFARI CUP: Registrace a přihlášky registrace do šampionátu bude probíhat v průběhu celého roku konání šampionátu a registrovat se může kterýkoliv jezdec splňující technická pravidla.

Více

VŠEOBECNÁ ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA

VŠEOBECNÁ ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA POHÁR STAROSTY HARTIGA ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 VŠEOBECNÁ Níže uvedená pravidla byla schválena na poradě ředitelů škol Prahy 3 dne 2.10.2008, aktualizována na poradách ředitelů škol Prahy 3 dne 27.8.2009,

Více

MORAVSKÁ LIGA LMP / GT / Historik / NSR GT3 Cup / LMP-GT 1:24

MORAVSKÁ LIGA LMP / GT / Historik / NSR GT3 Cup / LMP-GT 1:24 MORAVSKÁ LIGA LMP / GT / Historik / NSR GT3 Cup / LMP-GT 1:24 Kategorie: LMP - komerčně vyráběné modely na domácí autodráhu v měřítku 1:32, jejichž předlohy se účastnily LMS, ALMS a LM24 od r.v.1999 do

Více

Program 12.9.2013 : 20.00 hod. Společné posezení v restauraci Na Špici v Radošově

Program 12.9.2013 : 20.00 hod. Společné posezení v restauraci Na Špici v Radošově ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary VI. ZÁPADOČESKÉ DERBY RETRIEVERŮ O POHÁR STAROSTY OBCE KYSELKA Klubové podzimní zkoušky

Více

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet platné od 10.5.2015 1 OBSAH I. Úvod...3 II. Všeobecné podmínky...4 III. Podmínky pro vydávání jednotlivých typů parkovacích karet...4 III.a Rezidentní

Více

MORAVSKÁ LIGA - LMP/GT/Historik/LMP-GT 1:24

MORAVSKÁ LIGA - LMP/GT/Historik/LMP-GT 1:24 Pravidla pro závod LMP/GT od r.v.1999 do současnosti: KATEGORIE: MORAVSKÁ LIGA - LMP/GT/Historik/LMP-GT 1:24 I. LMP komerčně vyráběné modely na domácí autodráhu v měřítku 1:32, jejichž předlohy se účastnily

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky 2 1. Identifikační údaje zadavatele Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Správa silnic

Více

Mikulášský orientační závod Prahou 45. ročník

Mikulášský orientační závod Prahou 45. ročník ŘEKA - klub pro vodní sporty, Císařská louka 27,150 00 Praha 5 IČ: 709 865 17 Mikulášský orientační závod Prahou 45. ročník Sraz: Sobota 7. prosince 2013 v 9:00 hodin - Malostranské gymnázium, Josefská

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

povinnosti a odměňování rozhodčích

povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 68 upravující povinnosti a odměňování rozhodčích Článek I - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako ČSLH ) je právnická osoba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: Nákup 3 autobusů pro příměstskou dopravu Zadavatel: Znojemská dopravní společnost -

Více

STATUT. Národní soutěže vín. znojemské vinařské podoblasti

STATUT. Národní soutěže vín. znojemské vinařské podoblasti 1. Úvodní ustanovení STATUT Národní soutěže vín znojemské vinařské podoblasti 2011 Posláním soutěže je zvýšení odborné úrovně a porovnání vín s původem ve znojemské vinařské podoblasti. Cílem soutěže je

Více

2.. Národní pohár juniorů, U21 a seniorů. Propozice

2.. Národní pohár juniorů, U21 a seniorů. Propozice 2.. Národní pohár juniorů, U21 a 2.. kolo Ligy kumite týmů juniorů a Memoriál Ing. Jiřího Fuchse (IV. IV. ročník roč soutěže ě 2015) Propozice 1. Pořadatel: TJ Karate Praha (www.tjkaratepraha.cz) 3. Místo

Více

Šíma sprint 2012 A. TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ:

Šíma sprint 2012 A. TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ: Propozice soukromého Mistrovství České republiky závodů soudobých automobilů do vrchu, závodů do vrchu historických automobilů a motocyklů a etapových závodů automobilů. Šíma sprint 2012 A. TERMÍNY A MÍSTA

Více

16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér

16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér 16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér I. Vozidla a posádka Závodu se účastní osobní terénní vozidla do 3

Více

Průvodce převzetím vozidla po ukončení leasingové smlouvy.

Průvodce převzetím vozidla po ukončení leasingové smlouvy. Průvodce převzetím vozidla po ukončení leasingové smlouvy. Společnost Credium, a.s. využívá při stanovení poškození nad rámec běžného opotřebení v plném rozsahu metodiku zpracovanou společností Dekra Automobil,

Více

STATUT. nominačního předkola Národní soutěže vín. slovácké vinařské podoblasti

STATUT. nominačního předkola Národní soutěže vín. slovácké vinařské podoblasti STATUT nominačního předkola Národní soutěže vín 1. Úvodní ustanovení slovácké vinařské podoblasti 2010 Posláním soutěže je zvýšení odborné úrovně a porovnání vín s původem ve slovácké vinařské podoblasti.

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Hroznová 2/63

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Hroznová 2/63 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Zadávací dokumentace pro zpracování nabídek k realizaci podlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Nákup 4 kusů osobních automobilů.

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Nákup 4 kusů osobních automobilů. V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A J E S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M F O N D E M P R O R E G I O N Á L N Í Číslo jednací zadavatele: 1 333/2009-42 R O Z V O J A S T Á T N Í M R O Z P O Č T

Více

PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD

PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mezinárodní závody amatérů osobních vozů na okruzích CARBONIA CUP 2011 1. CARBONIA CUP 2011 Pořádá Carbonia Racing a Karting Klub, o.s., který vypisuje podnik 6-ti závodů amatérů

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

TFA Cup Mrač 2012. Úvod: Prezentace závodníků: Čas a místo konání: Startovné:

TFA Cup Mrač 2012. Úvod: Prezentace závodníků: Čas a místo konání: Startovné: Úvod: TFA Cup Mrač 2012 SDH Mrač pořádá 5.ročník silového víceboje TFA Cup Mrač 2012. Soutěž je určená pro jednotlivce, kteří se nebojí sáhnout si až na dno svých sil. Skládá se z několika disciplín T.F.A.,

Více

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové 1.1 Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové o. s. (dále jen "soutěžní řád") stanoví podmínky organizace florbalových utkání pořádaných v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na veřejnou zakázku s názvem,,svoz

Více

MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín

MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín kategorie způsob vyřezávání * soutěţ ve vyřezávání vodních a cukrových melounů na místě v limitu - (31.7-2.8.) A MISTROVSTVÍ

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Mistrovství ČR profesionálních nehtových designérek

Mistrovství ČR profesionálních nehtových designérek Mistrovství ČR profesionálních nehtových designérek Vážené soutěžící, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na celostátní soutěži v profesionálním STUDIO NAIL CUPu, pořádané v rámci mezinárodního veletrhu

Více

Úplná pravidla soutěže KINDER VYHRAJ TÝDEN V MIAMI S KABRIEM

Úplná pravidla soutěže KINDER VYHRAJ TÝDEN V MIAMI S KABRIEM Úplná pravidla soutěže KINDER VYHRAJ TÝDEN V MIAMI S KABRIEM ČESKÁ REPUBLIKA Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže KINDER VYHRAJ TÝDEN V MIAMI S KABRIEM (dále jen soutěž ). Tato

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Jana A. Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE MISTROVSTVÍ ČR V ALLKAMPF-JITSU

PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE MISTROVSTVÍ ČR V ALLKAMPF-JITSU Strana: 1 / 12 1 Úvod 1.1 Tato pravidla pro pořádání soutěže slouží k zajištění organizačně bezchybného průběhu národní soutěže. 1.2 Soutěžní pravidla soutěže Mistrovství ČR v AKJ se mohou přizpůsobovat

Více

PRAVIDLA SYNCHRONIZOVANÉHO PLAVÁNÍ

PRAVIDLA SYNCHRONIZOVANÉHO PLAVÁNÍ PRAVIDLA SYNCHRONIZOVANÉHO PLAVÁNÍ SS 1 Všechny mezinárodní soutěže v synchronizovaném plavání probíhají podle "Pravidel FINA". Tato pravidla jsou závazná pro všechny kluby (oddíly) a členy Českého svazu

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek nabídky na zakázku s názvem:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek nabídky na zakázku s názvem: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek nabídky na zakázku s názvem: uchazeče k podání SPORTaS pronájem restaurace v areálu národní házené

Více

Carlsbad Classic 2014

Carlsbad Classic 2014 Carlsbad Classic 2014 Setinová soutěž veteránů a youngtimerů v České republice Oficiální pravidla Preambule Carlsbad Classic je prezentací historicky důležitých vozidel s testy, které jsou nastaveny tak,

Více

Pravidla Moot Courtu z azylového práva 2014

Pravidla Moot Courtu z azylového práva 2014 Pravidla Moot Courtu z azylového práva 2014 PRVNÍ ČÁST Organizace soutěže 1. Moot Court z azylového práva (dále jen Moot Court ) je soutěží studentů práv simulující skutečný soudní proces. 2. Moot Court

Více

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 9.ročník podzim 2008 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel : 608-862698, E-mail : info@bowlingweb.cz

Více

Pořízení systému pro svoz a separaci BRO ve městě Havířov dodávka svozového vozidla

Pořízení systému pro svoz a separaci BRO ve městě Havířov dodávka svozového vozidla Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí a

Více

ČSOB Aktivní konto. ČSOB Konto. Založení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma. Zrušení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

ČSOB Aktivní konto. ČSOB Konto. Založení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma. Zrušení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma Sazebník pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2015 k 1. 4. 2016 původně nově OBSAH F JIŽ NENABÍZENÉ SLUŽBY A PRODUKTY Osobní konta ( Osobní, Studentské Plus, Aktivní, Exkluzivní ) Úvodní ustanovení

Více

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. Zadávací dokumentace zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. 1. Název zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

Ustanovení k závodu Cross Country Martinice 2010

Ustanovení k závodu Cross Country Martinice 2010 Ustanovení k závodu Cross Country Martinice 2010 Název podniku: Cross Country Martinice 2010 Místo konání: Martinice v Krkonoších Datum pořádání: 11. 9. 12. 9. 2010 1. POŘADATEL Název klubu: Enduro Martinice

Více

VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM

VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM Datum: 5.8.2010 Č.j. Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Vysokoškolské sportovní centrum Sídlo: Vaníčkova 5, 169 00, Praha 6 Právní forma: organizační složka státu IČO: 71154639 DIČ: nejsme

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.)

Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.) Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.) Registrace do šampionátu Přihlášení do šampionátu se provádí zasláním e-mailu na registrace@crc-rcrally.cz. Pro letošní rok je registrační poplatek 300,- za jednoho jezdce,

Více

Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2016 z rozpočtu Libereckého kraje

Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2016 z rozpočtu Libereckého kraje Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2016 z rozpočtu Libereckého kraje Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně

Více

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o.

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o. Zadávací dokumentace k projektu Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Kemper spol. s r. o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00864 Název zakázky: Zadavatel: Vzdělávání v Kemper

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 21. 3. 2016 od 12:00 hodin do 30. 4. 2016, 23:59 hodin.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 21. 3. 2016 od 12:00 hodin do 30. 4. 2016, 23:59 hodin. Pravidla soutěže Syoss Color Day Pořadatel soutěže: Pořadatelem soutěže je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., IČO: 15889858, U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

Celostátní přehlídce předcházejí regionální kola, případně tam, kde je velký počet kolektivů, se mohou uskutečnit ještě oblastní kola.

Celostátní přehlídce předcházejí regionální kola, případně tam, kde je velký počet kolektivů, se mohou uskutečnit ještě oblastní kola. F E S T I V A L T A N E Č N Í H O M L Á D Í 2 0 1 6 CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA PARKETOVÉHO TANCE V ČR - MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SUT PROPOZICE Název soutěže: 1. REGIONÁLNÍ KOLO FTM 2016 - VÝCHODNÍ ČECHY *

Více

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool ČMBS, SEKCE POOL SOUTĚŽNÍ ŘÁD STRANA 1 Z 14 Sportovně technické předpisy ČMBS - sekce pool l Soutěžní řád ČMBS sekce pool l 1. Základní ustanovení Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení sportovních soutěží

Více

Stavebně technická a závodní pravidla

Stavebně technická a závodní pravidla Verze 1.2 z 23.3.2013 cel-pravidla2012-2013-v1-2.doc 1 /9 Seriál Čelákovice Open GP Společná pravidla pro soutěžní den y seriálu Čelákovice Open Large Scale 1:5 (Open GP 1:5) a Open GP 1:10 se konají ve

Více

ROZPIS XXII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN. TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA. Bod 1.

ROZPIS XXII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN. TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA. Bod 1. ROZPIS XXII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA Bod 1. Pořadatel závodu Sekretariát závodu Klub cyklistiky Krásná Lípa Česká republika Městský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky v rámci výběrového řízení na dodávku komponentů pro optiku a počítačové vybavení Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro optiku a počítačové vybavení Zadavatel

Více

Pravidla soutěže #FlyOK

Pravidla soutěže #FlyOK Pravidla soutěže #FlyOK (dále také jen pravidla ) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatelem soutěže #FlyOK (dále jen soutěž ) je společnost České aerolinie a.s. se sídlem Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6,

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích 1. Identifikační údaje o zadavateli: Zadavatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Více

8. ročník. aktualizovaná pravidla platná od 13. 2. 2013

8. ročník. aktualizovaná pravidla platná od 13. 2. 2013 8. ročník aktualizovaná pravidla platná od 13. 2. 2013 Všeobecné informace 1. SQ Liga (dále jen SQL) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy dohromady. Přihlásit se mohou hráči všech výkonnostních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail Kontaktní osoba Martin Jandík Telefon 734 522 683 Fax E-mail jandik@iss-cheb.cz Datum 16.05.2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ dle ustanovení 44

Více

AZ pneu Tuning Cup 2011 Oficiální pravidla soutěže

AZ pneu Tuning Cup 2011 Oficiální pravidla soutěže AZ pneu Tuning Cup 2011 Oficiální pravidla soutěže 1. Základní informace Soutěž AZ pneu Tuning Cup je soutěží krásy upravených automobilů a je zaměřena na jejich stylingové a tuningové úpravy. Hlavním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

Nákup služebních automobilů

Nákup služebních automobilů Nákup služebních automobilů Identifikační údaje zadavatele: Město Rumburk Tř.9.května 1366/48 408 01 Rumburk IČ:00261602 DIČ: CZ 00261602 zastoupeno: Jaroslavem Trégrem, starostou města Rumburk tel.: 412

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

Obsah: 4. Vzlety... 9 4.1. Místo startu.. 9 4.2. Předčasný start.. 9 4.3. Inicializace výškoměru. 9 4.4. Opakovaný vzlet. 9

Obsah: 4. Vzlety... 9 4.1. Místo startu.. 9 4.2. Předčasný start.. 9 4.3. Inicializace výškoměru. 9 4.4. Opakovaný vzlet. 9 Národní pravidla pro soutěž RCE100 Soutěž modelů letadel s elektrickým pohonem vybavených výškoměrem. Platné pro rok 2014 Verze 1.3. Účel: Soutěž rádiem řízených termických větroňů s elektrickým pohonem

Více

Soutěžní řád v lyžařském orientačním běhu Český svaz orientačních sportů

Soutěžní řád v lyžařském orientačním běhu Český svaz orientačních sportů Soutěžní řád v lyžařském orientačním běhu Český svaz orientačních sportů Soutěžní řád je spolu s Pravidly lyžařského orientačního běhu, Klasifikačním řádem a Mapovým klíčem pro OB základními předpisy pro

Více

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí č. 2014/1, účinné pro aukce vyhlášené od 1.12.2014 včetně 1. Předmět

Více

ROZPIS CHARITATIVNÍ SPORTOVNÍ HOBBY ZÁVODY V. DVŮR NOVÉ ZÁMKY

ROZPIS CHARITATIVNÍ SPORTOVNÍ HOBBY ZÁVODY V. DVŮR NOVÉ ZÁMKY ROZPIS CHARITATIVNÍ SPORTOVNÍ HOBBY ZÁVODY V. DVŮR NOVÉ ZÁMKY Výtěžek z akce věnován organizaci Podané ruce Sponzoři: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 1.1. Pořadatel : JK Moneriko 1.2. Datum konání: 22.-23.8.2015 1.3.

Více

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky - 1 - Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) POPLATKY A NÁHRADY E) ODMĚŇOVÁNÍ F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1)

Více

Registrace: Ministerstvo vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/58103/04R ze dne 4.8.2004, IČO: 26670186

Registrace: Ministerstvo vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/58103/04R ze dne 4.8.2004, IČO: 26670186 PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVNÍ SKUPINY KHnetGSM OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KHnet.info, o. s. Čl. I. - Prohlášení: a) Cílem KHnetGSM je zajistit svým účastníkům telefonní (aj.) služby telekomunikačních operátorů provozujících

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

Oldtimer Bohemia Rally 2016 FIVA Int.

Oldtimer Bohemia Rally 2016 FIVA Int. Organizace a pravida MLADÁ BOLESLAV 26.5. - 28.5. 2016 1. ORGANIZACE A POPIS 1.1 Jméno pořadatele 1.2 Adresa a spojení 1.3 Organizační výbor 1.4 Hlavní činovníci 1.5 Umístění sekretariátu 1.6 Oficiální

Více

Propozice. 1. Orientační časový harmonogram závodů

Propozice. 1. Orientační časový harmonogram závodů Propozice 1. Orientační časový harmonogram závodů 07:30 08:30 registrace čtyřkolky 08:30 09:00 předdepo 09:00 09:45 závod kategorie hobby čtyřkolky 09:15 09:45 předdepo 10:15 11:15 registrace motorky (dle

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka malého rozsahu Zřízení bezbariérového WC v budově B MěÚ Nový Bor, B. Egermanna 1001 a v budově Městské knihovny v Novém Boru, B. Egermanna 76 Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1 473

Více

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi

Více

Oprava nástavby u vozidla CAS 32

Oprava nástavby u vozidla CAS 32 Obec Libice nad Cidlinou Zadávací dokumentace k výběrovému řízení HAS/SDH025861/2015 Oprava nástavby u vozidla CAS 32 Zadavatel: Obec Libice nad Cidlinou Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou IČ:00239381

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Odbor hospodářské správy Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 22. února 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod Věrnostní programy Obsah kapitoly Obsahem této kapitoly je přehled problematiky věrnostních programů, jejich zaměření, typologie, plánování, problémy a rizika včetně souvisejících legislativních aspektů.

Více

Smlouva o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům

Smlouva o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům Příloha usnesení: Smlouva o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům uzavřená ve smyslu ustanov. 51 občanského zákoníku v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE

FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE Flagová liga U19 je soutěž flag fotbalu určená juniorské kategorii a hraná ve smíšených týmech. Celý název soutěže zní Česká liga flag fotbalu (U19) 2016. 1. PODMÍNKY

Více

ArtFest 4. ročník 3. 12. 4. 12. 2016

ArtFest 4. ročník 3. 12. 4. 12. 2016 ArtFest 4. ročník 3. 12. 4. 12. 2016 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI PRO VYSTAVOVATELE PLATNÉ ROKU 2016 1. PŘIHLÁŠENÍ NA VÝSTAVU A PŘIDĚLENÍ PLOCHY 1.1. Na základě řádně vyplněné přihlášky provede garant výstavy

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Hořanská cesta 205, CZ 435 02 Most Souš Tel.: + 420 476 449 975, Fax: +420 476 449 994 sport@autodrom-most.cz

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Hořanská cesta 205, CZ 435 02 Most Souš Tel.: + 420 476 449 975, Fax: +420 476 449 994 sport@autodrom-most.cz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: The Most SLALOM #1 Trať: Polygon Most, viz Příloha 1 Datum: 7. 5. 2016 2. Statut podniku Jednodenní klubový 3. Organizace Pořadatel: Ředitelství závodu: Sekretariát

Více

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo 1. Údaje o zadavateli Identifikace

Více

Připravte se na svůj velký příjezd

Připravte se na svůj velký příjezd Příslušenství Stylové doplňky Připravte se na svůj velký příjezd Udělejte unikátní dojem! Kompletní sortiment stylového příslušenství pro vůz i40 poskytuje vše, co potřebujete, abyste mohli vdechnout svůj

Více