Upozornění. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornění. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů."

Transkript

1 Uživatelský manuál

2 Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých a prašných místech Kde dochází k silným otřesům V blízkosti magnetických polí Napájení Zapojte k tomu určený AC adaptér do zásuvky se správným napětím. Nezapojujte jej do zásuvky s jiným napětím než to, pro které je určen. Interference s jiným elektrickým zařízením Radio a TV, umístěné poblíž, mohou vyvolat interferenci. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia a televize. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně. Péče Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky. Uchovejte tento manuál Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití. Zařízení musí stát výhradně samostatně Nikdy na něj nestavějte žádnou nádobu s tekutinou. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty. Pokud cokoliv zapadne dovnitř, odpojte adaptér ze zásuvky. Potom kontaktujte dealera Korg nebo obchodníka, kde jste nástroj zakoupili. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů. Poznámka o odpadech (pro EU) Pokud je symbol "překřížené popelnice"na obalu produktu, v manuálu, na baterii, nebo obalu baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Nepatří proto do běžného domácího odpadu. Likvidací předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte špatnému vlivu na životní prostředí. Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je na baterii nebo jejím balení zobrazen také chemický symbol a to pod symbolem přeškrtnuté popelnice. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí, které se týkají země, ve které je zamýšleno použití tohoto produktu. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonním prodejem, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte. VAROVÁNÍ: Použití produktu ve vaší zemi, jiné než pro kterou je připraven, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechejte účtenku, jako důkaz zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora. 2

3 Obsah Úvod... 3 Vítejte na palubě!... 3 Hlavní vlastnosti... 3 Nastavení... 4 Instalace baterií... 4 Části a jejich funkce... 5 Horní panel... 5 Zadní panel... 7 Funkce Auto Power Off... 7 Použití ladičky... 8 Efekty... 8 Knob FX1: Compressor/Modulation... 8 Knob FX2: Delay/Reverb... 9 Problémy a potíže... 9 Specifikace Použití mikrofonního stojanu Úvod Vítejte na palubě! Děkujeme za výběr VOX SOUNDBOX mini Mobilní víceúčelový zesilovač. Abyste si mohli dlouho a bez problémů užívat váš nový zesilovač, přečtěte si důkladně tuto příručku, uchovejte si ji pro pozdější potřebu a používejte zesilovač dle instrukcí. Doufáme, že se vám s VOX SOUNDBOX mini bude dobře pracovat! Hlavní vlastnosti SOUNDBOX mini využívá specifickou zvukovou technologii VOX, kterou jsme vyvinuli pro použití pro tento víceúčelový stereo zesilovač. Běží na šesti alkalických či nickel-hydride AA bateriích, nebo s přibaleným AC adaptérem, takže můžete pracovat kdekoliv. Mimo čtyři vysoce kvalitní a oblíbené efekty má tento zesilovač také čtyři delay a reverb efekty, které simulují akustický reverb. Tlačítko TAP vám umožní lehce nastavit čas delay v synchronizaci s tempem. SOUNDBOX mini je vybaven funkcí ladičky (jen pro E). Můžete ladit hudební nástroj, např. kytaru, pokud ji zapojíte do jacku GUITAR u SOUNDBOX mini. Mezi vstupy také patří konektor AUX IN, do kterého můžete připojit externí zvukové zařízení (CD, MP3 přehrávač, atd.) a konektor MIC, do kterého můžete připojit mikrofon. Můžete tak hrát spolu s nahranou hudbou nebo doprovodit své vokály na kytaru. Také můžete upravit úroveň signálu z konektoru MIC IN do efektů DELAY/REVERB pomocí určeného knobu FX2 SEND. Pomocí funkce Center Cancel snadno získáte zvuk minus one u audio signálu, vyslaného do AUX In jacku u Soundbox mini. Tato funkce utlumí vokály či sóla, umístěná ve středu pásma mixu, takže tak můžete využít přístroj pro zábavná karaoke představení. SOUNDBOX mini nabízí VOX Bassilator technologii, která umožňuje tvořit solidní basový zvuk. 3

4 Je zde také funkce Wide, která slouží pro realizaci prostorového zvuku, díky technologii *Acoustage. *Acoustage (Virtual Surround Technology by KORG) Originální a revoluční Virtual Surround Technologie Korg umožňuje vytvoření jedinečného, osobního akustického prostoru. I při využití pouze jednoho páru stereo reproboxů, umístěných před posluchačem, Acoustage vytvoří ojedinělý a bezkonkurenční prostorový akustický zážitek. Krom toho je dosaženo maximálního efektu, díky přesnému vyměření akustického prostoru a optimalizaci pro každý systém přehrávání. Instalace baterií Sejměte kryt prostoru pro baterie, umístěný na zadní straně jednotky (str. 7). Vložte 6ks AA alkalických baterií nebo 6ks NiMH baterií, a dbejte na správnou orientaci polarity, jak vidíte na obrázku níže. Nastavení Tato sekce popisuje základní nastavení vašeho zesilovače. POZN.: Tento manuál také popisuje bezpečnostní opatření a funkce. Přečtěte si jej proto celý. 1. Nastavte knoby VOLUME a TRIM na minimum. 2. Nainstalujte do zesilovače baterie. Popř. můžete zapojit přibalený adaptér do DC12V jacku na zadním panelu a ten zapojit do zásuvky. 3. Zapojte kabel, zapojený do hudebního nástroje nebo audio zařízení, do vstupního jacku na čelním panelu SOUNDBOX mini. Pokud se chystáte použít CD, MP3 přehrávač nebo mikrofon, připojte přehrávač do konektoru AUX IN, nebo mikrofon do konektoru MIC také na horním panelu. 4. Podržte vypínač, dokud se LEDka nerozsvítí, přístroj je nyní zapnutý. POZN.: Chcete-li přístroj vypnout, podržte vypínač, až LEDka zhasne. 5. Pomalu zvyšujte hlavní hlasitost knobem VOLUME na požadovanou úroveň. Používáte-li mikrofon, můžete nastavit jeho hlasitost knobem TRIM. POZN.: Baterie nejsou přiloženy. Musíte si je dokoupit zvlášť. POZN.: Ujistěte se, že jste vložili baterie správně. POZN.: Nepoužívejte různé typy baterií, ani baterie s různou úrovní vyčerpání. Výměna baterií Vyměňte baterie, když začne LEDka napájení svítit tlumeně. POZN.: Pokud budou baterie slabé nebo vybité, může vznikat rušivý zvuk. POZN.: Vybité baterie musí být z VOX SOUNDBOX okamžitě vyňaty. Pokud je necháte v přístroji, mohou vytéct a způsobit tak poruchu nebo poškození. Měli byste vyjmout baterie také tehdy, jestliže nebudete VOX SOUNDBOX mini používat delší dobu. 4

5 Části a jejich funkce Horní panel Sekce AMP Tato sekce vám poskytne různá nastavení zesilovače. 5. INST (instrument) selektor Zvolte type hudebního nástroje či zařízení, zapojeného do tohoto vstupního jacku. BASS: Baskytara 1: Hi-fi zvuk, vhodný pro slapování. 2: Zvuk vintage zesilovače, vhodný pro vybrnkávání prsty. GTR: Elektrická kytara 1: Těsný a čistý zvuk, s hlubšími basovými tóny. 2: Nakřáplý zvuk, s jemnějším koncem. 3: Zkreslený zvuk, vhodný pro hraní sóla. 4: High gain zvuk, který je specificky drsný, vhodný pro heavy metal. Sekce Input 1. Vstupní jacky Sem zapojíte výstup hudebního nástroje, např. kytary, nebo audio zařízení. Pro mono výstup použijte jack GUITAR (L/MONO). POZN.: R jack je dostupný pouze, je-li zvolen KBD selektorem INST. 2. MIC jack Sem zapojte mikrofon. 3. TRIM knob Umožní vám upravit úroveň hlasitosti mikrofonního vstupu. 4. FX2 SEND Knob Umožní upravit úroveň signálu z mikrofonního vstupu do efektu 2 (delay/reverb). ACO: Akustická kytara 1: Zvuk, vhodný pro vybrnkávání. 2: Zvuk, vhodný pro hraní jednotlivých not. KBD: Klaviatura 1: Komprimovaný zvuk, vhodný pro perkusní hraní. 2: Zvuk s bohatými středy, vhodný pro elektrické piano. 3: Plochý zvuk, vhodný rovněž pro externí audio zařízení nebo Mp3 přehrávač. 6. LOW/GAIN Knob Pokud jste zvolili BASS nebo GTR selektorem INST, můžete upravit Pre amp Gain (GAIN). Pokud jste zvolili jiný, můžete zadat nižší hlasitost (LOW). 5

6 7. HIGH/TONE Knob Máte-li zvolenu položku BASS nebo GTR selektorem INST, můžete upravit zvuk (TONE). Máte-li zvolenu jinou, můžete upravit vyšší hlasitost (HIGH). 8. Knob Volume Tento knob vám umožní upravit hlasitost sekce zesilovače. EFFECTS sekce Zde můžete upravit nastavení efektů. Detaily o každém efektu najdete v sekci Efekty (str. 8). 9. Knob FX1 Tímto knobem můžete vybrat efekt kompresor/modulační efekt a nastavit intenzitu a míru daného efektu. Pokud chcete efekt obejít, otočte knobem úplně doleva. 10. Knob FX2 Tento knob umožňuje zvolit efekt delay/reverb a nastavit intenzitu efektu, aplikovaného na vstupní zvuk z jacků na vstupu. Pokud chcete efekt obejít, otočte knobem úplně doleva. Pokud chcete přidat efekt (vybraný knobem) k mikrofonnímu výstupu, použijte knob FX2 SEND a nastavte jím intenzitu daného efektu. Jestliže nastavíte knob zcela vlevo, pro každý typ, efekt delay/reverb, aplikovaný na vstupní zvuk z jacku Input bude vypnutý. 11. TAP tlačítko, LEDka Tímto tlačítkem můžete nastavit čas efektu DELAY nebo REVERB. Dvojím stiskem tlačítka nastavíte čas. Doba mezi těmito dvěma stisknutím bude použita jako časový údaj pro efekt. LEDka bliká synchronně k tomuto tempu. TIP: Pokud chcete nastavit přesnou rychlost nebo čas, který bude odpovídat tempu songu, stiskněte několikrát spínač TAP v rytmu daného songu. Podržíte-li přepínač TAP na 1s a více, veškeré efekty se objedou a zapnou se funkce ladičky. Blíže viz Použití ladičky (str. 8). Sekce AUX IN/PHONES 12. PHONES jack Použijte tento konektor, pokud chcete výstup připojit přímo k mixu, k nahrávacímu zařízení nebo pokud chcete použít sluchátka. Výstupní signál z tohoto jacku je brán před výkonovým zesilovačem. POZN.: Zapojením sluchátek do tohoto konektoru ztlumíte zvuk vnitřního reproduktoru. POZN.: Ověřte, že používáte stereo kabel (TRS) pro zapojení do jacku PHONES. 13. AUX IN jack Sem zapojíte externí audio zařízení, např. CD nebo Mp3 přehrávač. To vám umožní současně připojit audio přehrávač a hrát na kytaru v doprovodu přehrávače. Hlasitost nastavíte na připojeném zařízení. 14. WIDE/CENTER CANCEL tlačítko, LEDka Stiskem tlačítka zapnete funkci Wide na ON (svítí červená LEDka). Nyní si můžete užít prostorový zvuk, díky technologii Acoustage. Dalším stiskem tlačítka funkci vypnete (LEDka zhasne). Delším stiskem tlačítka, než 1s způsobí aktivaci funkce Center cancel na ON (svítí zelená LEDka). Dalším stiskem tlačítka funkci vypnete. Je-li zapnutá, zvuky uprostřed pásma mixu (vokály či sóla) stereo hudebního zdroje z AUX IN, budou utlumeny. Tato funkce je užitečná, chcete-li pracovat s vokály nebo signálem z kytary v prostředí minus one. POZN.: Nelze použít současně funkce Wide a Center cancel. 6

7 POZN.: Funkce Wide nemá žádný vliv na výstup z jacku PHONES. POZN.: Pokud je aktivní funkce Center cancel, zvuk na vstupu z AUX IN bude znít jako mono. 15. LEDka napájení Je-li přístroj zapnutý, indikátor svítí. Zadní panel 1. Vypínač napájení Podržíte-li toto tlačítko, za/vypnete přístroj. LEDka svítí, je-li přístroj zapnutý. 2. DC 12V jack Zde připojte přiložený AC adaptér. POZN.: AC adaptér používejte pouze s touto jednotkou. Nepoužívejte jej u jiných přístrojů, mohlo by dojít k poškození. Funkce Auto Power Off VOX SOUNDBOX mini je vybaven funkcí Auto Power Off. Funkce Auto Power Off automaticky vypne přístroj, jakmile nedošlo k jakékoliv akci uživatele na vstupu po dobu 1 hodiny. Je-li přístroj vypnutý, nedojde k jeho oživení, ani když otočíte knobem nebo selektorem. Budete muset přístroj znovu zapnout. POZN.: Funkce Auto Power Off se aktivuje také, jakmile stáhnete hlasitost na vstupu na minimum. POZN.: Funkce Auto Power-Off je v nastavení z výroby aktivní. De/aktivace funkce Auto Power Off 1. Podržte tlačítko TAP a zapněte přístroj. 2. LEDka TAP vyznačuje aktuální nastavení. 3. Stiskem tlačítka TAP de/aktivujete nastavení. 4. Vyčkejte několik sekund, aniž byste použili některé z tlačítek či kontrolerů. Jednotka se automaticky vrátí do normálního režimu. POZN.: De/aktivace nastavení funkce Auto Power Off zůstane zachována, i po vypnutí přístroje. Aktivní Neaktivní POZN.: Pokud změníte nastavení funkce Auto Power Off, časové nastavení efektu delay/reverb se resetuje na standardní hodnotu z výroby. 7

8 Použití ladičky Vestavěná ladička vám umožní naladit kytaru připojenou do konektoru INPUT. Ladička detekuje výšku vstupního zvuku, poté nesrovnalosti vůči standardní výšce E. Následující pokyny vysvětlují, jak naladit např. kytaru. 1. Podržte tlačítko TAP alespoň na 1s. Všechny efekty budou momentálně deaktivovány (bypass) a funkce ladička se zapne. Všechny efekty jsou ve stavu bypass. (Na vstupu není žádný platný signál). 2. Zahrajte pouze na 6-tou strunu. POZN.: Dejte proto pozor, abyste se nedotkli žádné jiné struny. 3. Nalaďte kytaru tak, aby svítila pouze střední zelená LEDka, jak vidíte níže. TIP: SOUNDBOX mini rozpozná tón E v jakékoliv oktávě. To je užitečné, pokud chcete naladit harmonicky oktávu nebo jiný hudební nástroj, jako například baskytaru. 4. Ladičku vypnete stiskem tlačítka TAP. Obcházení efektů je zrušeno. TIP: Jakmile naladíte šestou strunu pomocí ladičky, ostatní struny již můžete naladit podle ní. Tón je přeladěný. Tón je mírně přeladěný. Tón je naladěný. Tón je mírně podladěný. Efekty Tato sekce popisuje charakteristiku jednotlivých efektů. Knob FX1: Compressor/Modulation COMP Tento efekt modeluje kompresor, který tvoří čistý, rázný a příjemný sustain. Vhodný pro popové nebo funky rytmy. Knobem upravte množství sustainu. CHORUS Tento efekt modeluje standardní analogový chorus, který přidává bohatou prostorovost do zvuku. Knobem upravte modulační rychlost. FLANGE Tento efekt modeluje analogový flanger, který vytváří zvuk se zvláštním efektem, jako by se zvuk pohyboval, podobný zvuku tryskového motoru. Knobem upravte modulační rychlost. TREM Modeluje typické tremolo vestavěné do standardních amerických kombo zesilovačů, které mění hlasitost cyklicky nahoru a dolů. Knobem upravte modulační rychlost. Tón je podladěný. 8

9 Knob FX2: Delay/Reverb A.DLY Tento efekt modeluje analogový delay, který používá Bucket Brigade Device (BBD). Zvuková kvalita je lo-fi, ale jeho měkký zvuk je mezi hudebníky populární. Knobem upravte množství delay zvuku přidaného k originálnímu zvuku. Tlačítkem TAP nastavte delay time. Maximální delay time je 1,2s. ECHO Tento efekt modeluje vyhlášené analogové páskové echo. Toto echo bylo původně vytvořeno pomocí hlavy magnetofonu a čas delay byl upraven nastavením rychlosti přehrávání. Funkčnost knobu a tlačítka jsou stejné jako v případě efektu A.DLY. SPRING Tento efekt modeluje pružinový reverb běžný v kytarových zesilovačích. Knobem upravte množství reverb zvuku přidaného k originálnímu zvuku. Tlačítkem TAP nastavte reverb time. HALL Modeluje ozvěnu koncertní síně, obsahující četné odrazy. Funkčnost knobu a tlačítka jsou stejné jako v případě efektu SPRING. Problémy a potíže Přístroj se nezapíná, ani když je vypínač stisknutý a držím jej. Vložili jste baterie? Jsou baterie nainstalovány správně? Nebo, je kabel AC adaptéru správně zapojen do zadního panelu zesilovače? Je zapojen AC adaptér do zásuvky? Je AC zásuvka zapnutá a v pořádku?? Není AC adaptér poškozený? Žádný zvuk ze zesilovače. Nemáte ztlumený nástroj? Ověřte, že je hudební nástroj připojen správně. Nemá závadu připojený kabel? Máte zesílen knob VOLUME? Nemáte do konektoru PHONES na vrchním panelu zesilovače připojeny sluchátka nebo cokoliv jiného? Pokud ano, odpojte je! Zvuk zesilovače není dostatečně silný Nemáte ztlumený nástroj? Není knob VOLUME na čelním panelu ztlumený? Jsou baterie vybité? Z konektoru PHONES není slyšet žádný zvuk, když jej používáte. Zkontrolujte, zda není ztlumena celková hlasitost VOLUME na horním panelu. K tomu budete muset odpojit sluchátka nebo kabel z konektoru PHONES, protože zapojení čehokoliv do tohoto konektoru automaticky ztlumí reproduktory zesilovače. Jestliže stále neslyšíte zvuk ze zesilovače, přejděte do sekce Ze zesilovače nejde žádný zvuk. Pokud slyšíte zvuk, zkontrolujte sluchátka nebo kabel, který jste zapojili do tohoto jacku. 9

10 Na zvukový signál nelze aplikovat efekt. Je zapnutá ladička? Pokud je ladička zapnutá, efekty přejdou do stavu dočasné deaktivace (bypass). Stiskem TAP bypass zrušíte. Nejsou knoby FX1 nebo FX2 nastaveny na OFF nebo na nižší hodnotu? Nastavte knoby FX1 a FX2. Pokud efekty nelze přidat k signálu MIC, možná je knob FX2 SEND zeslabený. Nastavte knob FX2 SEND. Zvuk zařízení, připojeného do jacku AUX IN není slyšet. Ověřte, že je externí zařízení připojeno správně. Ovládání hlasitosti externího zařízení je možná příliš ztlumené. Zvuk mikrofonu, připojeného do jacku MIC není slyšet. Ověřte, že je mikrofon připojený správně. Mikrofonní vypínač může být vypnutý. Knob TRIM je možná nastaven na nízkou hodnotu. Specifikace Počet typů zesilovačů: 11 Bass x 2, Guitar x 4, Acoustic x 2, Keyboard x 3 Počet efektů: 8 Rozsah ladění: E1 E6 (41.2 Hz Hz) Vstupní/výstupní jacky: GUITAR (L/MONO), R, MIC, AUX IN, PHONES Výkon zesilovače (Out): Max. cca 2.5 W x 2 Reproduktor: 4" x 2 Zpracování signálu: A/D konverze: 24 bit D/A konverze: 24 bit Zdroj napájení: Dvě AA baterie (alkalické nebo nickelmetal hydride) 6 baterií nebo přibalený AC adaptér Životnost baterie: 7 hodinu Spotřeba: 260 ma Rozměry (Š x H x V): 281 x 115 x 181 mm (11.06 x 4.53 x 7.13 inches) Hmotnost: 2.4 kg (5.29 lbs.) bez baterií Přibaleno: AC adaptér (DC 12V ) * Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. Více informací o produktech Vox, viz naše webové stránky 10

11 Použití mikrofonního stojanu Můžete použít běžný šroub standardního mikrofonního stojanu, které jsou na trhu, do 3/8" otvoru v dolní části jednotky, a nastavit jej na mikrofonním stojanu do ideální výšky, jako monitor. Podmínky pro použití Ověřte si, že úplně rozumíte následujícím informacím a budete tak používat tento produkt správně. Mikrofonní stojan používejte ve výšce 120 cm (přibližně 4') nebo níže (viz ilustraci). Použijete-li stojan ve větší výšce, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Rozložte nohy stativu tak, aby byly nohy minimálně 63 cm (přibližně 2' 07") od sebe (viz ilustraci). Pokud budou nohy blíže, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Mikrofonní stojan nepoužívejte na nestabilních nebo nakloněných místech. Použijete-li stojan na nestabilním místě, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Kabely, které jsou zapojené do SOUNDBOXU mini, veďte opatrně, aby sestavě nepřekážely. Jestliže někdo zakopne o kabel, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Na SOUNDBOX mini, namontovaný na speaker stojanu nic nepokládejte. Daný předmět by mohl spadnout nebo by se mohl převrátit stojan, poškodit zařízení nebo někoho zranit. Neinstalujte tak, aby bylo těžiště vychýleno, např. jako monitory na jevišti, apod. Stojan by se mohl převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Po připevnění na mikrofonní stojan, dbejte následujících doporučení. více než 63 cm Méně než 120 cm Dejte pozor, abyste si neskřípli prsty. Nenaklánějte stojan s připevněným SOUNDBOX mini. Nikdy neměňte výšku stojanu, když je na něj připevněn SOUNDBOX mini. Ověřte, že je výška od podlahy ke spodní části SOUNDBOX mini (viz ilustraci) 120 cm (přibližně 3.94") nebo méně. Nepoužívejte na stojanu v místech, kde hrozí vysoké vibrace nebo silný vítr. 11

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2 Bezpečnostní opatření Umístění Použití přístroje v následujících místech může způsobit poškození a nefunkčnost. Na přímém slunečním světle Na místech s extrémními teplotami a vlhkostí

Více

Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano.

Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano. Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí aplikovaných v

Více

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti. Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UŽIVATELSKÝ MANUÁL DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Upozornění Poznámka k likvidaci (pouze EU) Umístění Napájení Obsluha Péče Uchovejte tento manuál Do přístroje se nesmí dostat žádné cizí látky

Upozornění Poznámka k likvidaci (pouze EU) Umístění Napájení Obsluha Péče Uchovejte tento manuál Do přístroje se nesmí dostat žádné cizí látky Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

Upozornění. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

Upozornění. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně. Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých a prašných místech

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

Uživatelský Manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED

Uživatelský Manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED Uživatelský Manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS AC-3 Acoustic Simulator. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických polí Napájení

Více

Modelující kytarový efektový procesor. Uživatelský manuál

Modelující kytarový efektový procesor. Uživatelský manuál Modelující kytarový efektový procesor Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou

Více

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket. MX-1400 DSP Uživatelská příručka a návod k obsluze Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.cz Bezpečnostní pokyny: Mixážní pult MX 1400/MX 1400 DSP jsou elektrická

Více

Time Machine. Delay pedál. Uživatelská příručka

Time Machine. Delay pedál. Uživatelská příručka Time Machine Delay pedál Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko

Více

Upozornění Péče Umístění Uchování manuálu Do sluchátek se nesmí dostat žádné cizí látky Napájení Obsluha

Upozornění Péče Umístění Uchování manuálu Do sluchátek se nesmí dostat žádné cizí látky Napájení Obsluha Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

Uživatelský manuál Dynamic Looper. Upozornění

Uživatelský manuál Dynamic Looper. Upozornění Uživatelský manuál Uživatelský manuál Dynamic Looper Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB a RB Richter Bass Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek britské firmy Laney. Jedná se o výrobce s dlouholetou tradicí a bohatou historií, jejíž kořeny spadají

Více

Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking. Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o.

Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking. Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o. Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking Uživatelský manuál Shrnutí některých funkcí zesilovače FlexWave 65: - 65 W zesilovač - jeden 12 reproduktor -

Více

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel www.fishman.cz Začínáme Zde jsou některé základní tipy pro nastavení, které vám pomohou dostat jdeš. Chcete-li ovládat Loudbox Mini bezpečně, přečtěte si prosím celý návod k použití, a to zejména Důležité

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Audio Partner s.r.o. 1

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Audio Partner s.r.o. 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 2010 Audio Partner s.r.o. 1 Úvod Tento manuál vás krok za krokem provede pokročilými funkcemi aparátu Mustang I/II. Informace, jak používat Fender Fuse, Ableton Live nebo Amplitube naleznete

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 1 Návod na použití Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 2 Co je LoopHEAR 160 (LH160) Zesilovač LH160 byl vyvinut jako stacionární indukční smyčka pro použití ve vozidlech, prodejních místech,

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ...

STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ... STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ...4 OŽIVENÍ... 5 APLIKACE ECHA NEBO REVERB EFEKTU...6 OVLADAČE

Více

Upozornění. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

Upozornění. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED Uživatelský manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS ML-2 Metal Core. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 1. NEJDŘÍVE PLNĚ NABIJTE, PAK ZAPNĚTE 2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 3. PŘIPOJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ Plné nabití trvá 3 6 hodin (dle zdroje). Stiskněte a podržte hranaté multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy nebo

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Důležité bezpečnostní symboly:

Více

DIGITÁLNÍ PIANO. Uživatelský manuál. Tabulka MIDI implementace

DIGITÁLNÍ PIANO. Uživatelský manuál. Tabulka MIDI implementace DIGITÁLNÍ PIANO Uživatelský manuál Tabulka MIDI implementace Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Hlavní vlastnosti. Obsah

Hlavní vlastnosti. Obsah Uživatelský manuál Hlavní vlastnosti GC-1 je nový nástroj, který v sobě spojuje tradiční Fender Stratocaster a špičkovou technologii Roland. GC-1 GK-Ready Stratocaster je kytara s GK snímačem, kterou lze

Více

Obsah Úvod... 4 Názvy a funkce... 4 Nastavení... 6 Připevnění stabilizátoru... 7 Použití WAVEDRUM na stojanu... 8 Použití speaker stojanu...

Obsah Úvod... 4 Názvy a funkce... 4 Nastavení... 6 Připevnění stabilizátoru... 7 Použití WAVEDRUM na stojanu... 8 Použití speaker stojanu... Uživatelský manuál Obsah Úvod... 4 Názvy a funkce... 4 Nastavení... 6 Připevnění stabilizátoru... 7 Použití WAVEDRUM na stojanu... 8 Použití speaker stojanu... 9 Specifikace... 10 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál Upozornění Před použitím čtěte pozorně Prosím všimněte si následujících základních pokynů týkajících se používání elektronických varhan, abyste se tak vyhnuli případnému poškození vašeho nástroje a mohli

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uživatelský manuál Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické

Více

Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos)

Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos) 1 Návod na použití Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos) 2 Úvod Bezdrátová sluchátka CL 7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem.

Více

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 PŘED POUŽITÍM TÉTO JEDNOTKY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Cokoliv může být váš reproduktor

Cokoliv může být váš reproduktor Uživatelský manuál Cokoliv může být váš reproduktor X-Vibe je revoluční reproduktor, který díky své technologii vytváří nepředvídatelné zvukové efekty. Můžete ho přilepit na různé objekty jako je například

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

DIGITÁLNÍ PIANO. Děkujeme za zakoupení digitálního piana Korg SP-280. Uživatelský manuál

DIGITÁLNÍ PIANO. Děkujeme za zakoupení digitálního piana Korg SP-280. Uživatelský manuál DIGITÁLNÍ PIANO Děkujeme za zakoupení digitálního piana Korg SP-80. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON USB PŘENOSNÝ GRAMOFON Návod k obsluze Balení obsahuje: Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem Diagram propojení 1 Rychlé nastavení gramofonu 1. Zkontrolujte, zda balení

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální piano Korg LP-180.

Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální piano Korg LP-180. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. přímé sluneční světlo extrémně horká nebo vlhká místa příliš mnoho prachu nebo špíny přílišné

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

PMS 410 výkonový mix. pult

PMS 410 výkonový mix. pult PMS 410 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 410 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 4 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

PMS 206 výkonový mix. pult

PMS 206 výkonový mix. pult PMS 206 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 206 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 2 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady:

Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady: i Pozor! Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady: Varování Napájecí adaptér: Používejte jen adaptér odpovídající specifikacím,

Více

Uţivatelský Manuál AC & BATTERY POWERED FET

Uţivatelský Manuál AC & BATTERY POWERED FET Uţivatelský Manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS SYB-5 Bass Synthesizer. Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŢÍVÁNÍ

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Bezdrátová ladička. Uţivatelský manuál

Bezdrátová ladička. Uţivatelský manuál Bezdrátová ladička Uţivatelský manuál 2 Upozornění Umístění Pouţijete-li přístroj v následujících místech, můţe dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí

Více

NÁVOD OBSLUZE. Obj.č.: 30 08 32

NÁVOD OBSLUZE. Obj.č.: 30 08 32 NÁVOD OBSLUZE Obj.č.: 30 08 32 2 ÚVOD Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení tohoto kytarového komba. Získáváte tak výrobek, který byl vyroben na základně nejnovějších technologií. Přístroj odpovídá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 13 99 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1 Systém domácího kina Průvodce spuštěním HT-XT1 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 3 2 Instalace 4 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů 10

Více

Lil Looper Uživatelský manuál

Lil Looper Uživatelský manuál Uživatelský manuál Lil Looper Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo

Více

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED Uživatelský manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS FDR-1 Deluxe Reverb. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více

DĚKUJEME ZA NÁKUP FREYA - CLINT AUDIO

DĚKUJEME ZA NÁKUP FREYA - CLINT AUDIO ČESKY DĚKUJEME ZA NÁKUP FREYA - CLINT AUDIO Vítejte do světa Clint Asgard audio. Elegantní a jednoduchý design je prací dánského designéra Phillipa Boduma. Asgard audio jsou bezdrátová zařízení s využitím

Více

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mobilní mixážní pult MC CRYPT MCB-1002 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 17 52 Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mono sekce (kanál 1 a 2) (1) MIC- vstup K tomuto souměrnému XLR- vstupu

Více

Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění

Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění 1) Přečtěte si tento návod. 2) Návod uchovejte pro budoucí použití. 3) Věnujte pozornost všem varováním 4) Dodržujte veškeré instrukce.

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

PlayStation 4 / PlayStation 3. Návod k použití. Obsah balení. Upozornění. Platforma. Jak přenášet. Ovladač x1 Návod k použití x1

PlayStation 4 / PlayStation 3. Návod k použití. Obsah balení. Upozornění. Platforma. Jak přenášet. Ovladač x1 Návod k použití x1 Návod k použití Děkujeme vám za koupi tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě pročtěte návod k použití. Po jeho přečtení si jej pro případ potřeby uschovejte. 1825-41NRKUKA Obsah balení

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Mobilní ozvučovací sestava s výkonem W UŽIVATELSKÝ MANUÁL AUDIO PARTNER s.r.o.

Mobilní ozvučovací sestava s výkonem W UŽIVATELSKÝ MANUÁL AUDIO PARTNER s.r.o. Mobilní ozvučovací sestava s výkonem 2 100 W UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 2014 AUDIO PARTNER s.r.o. Drahý zákazníku, nejprve nám dovolte vám poděkovat za to, že jste zakoupili výrobek společnosti Soundsation.

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

1 Dc l e ž i t é i n f o r m a c e B e z p e n o s t a Pl e t3 t e s i t y t o p o k y n y. b P o k y n y s i u l o ž t e k p o z d3 j š í m u n a h l

1 Dc l e ž i t é i n f o r m a c e B e z p e n o s t a Pl e t3 t e s i t y t o p o k y n y. b P o k y n y s i u l o ž t e k p o z d3 j š í m u n a h l Register your product and get support at AJ1000 CS Pl í r u k a p r o u ž i v a t e l e 1 Dc l e ž i t é i n f o r m a c e B e z p e n o s t a Pl e t3 t e s i t y t o p o k y n y. b P o k y n y s i u l

Více