Upozornění. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornění. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů."

Transkript

1 Uživatelský manuál

2 Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých a prašných místech Kde dochází k silným otřesům V blízkosti magnetických polí Napájení Zapojte k tomu určený AC adaptér do zásuvky se správným napětím. Nezapojujte jej do zásuvky s jiným napětím než to, pro které je určen. Interference s jiným elektrickým zařízením Radio a TV, umístěné poblíž, mohou vyvolat interferenci. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia a televize. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně. Péče Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky. Uchovejte tento manuál Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití. Zařízení musí stát výhradně samostatně Nikdy na něj nestavějte žádnou nádobu s tekutinou. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty. Pokud cokoliv zapadne dovnitř, odpojte adaptér ze zásuvky. Potom kontaktujte dealera Korg nebo obchodníka, kde jste nástroj zakoupili. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů. Poznámka o odpadech (pro EU) Pokud je symbol "překřížené popelnice"na obalu produktu, v manuálu, na baterii, nebo obalu baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Nepatří proto do běžného domácího odpadu. Likvidací předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte špatnému vlivu na životní prostředí. Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je na baterii nebo jejím balení zobrazen také chemický symbol a to pod symbolem přeškrtnuté popelnice. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí, které se týkají země, ve které je zamýšleno použití tohoto produktu. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonním prodejem, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte. VAROVÁNÍ: Použití produktu ve vaší zemi, jiné než pro kterou je připraven, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechejte účtenku, jako důkaz zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora. 2

3 Obsah Úvod... 3 Vítejte na palubě!... 3 Hlavní vlastnosti... 3 Nastavení... 4 Instalace baterií... 4 Části a jejich funkce... 5 Horní panel... 5 Zadní panel... 7 Funkce Auto Power Off... 7 Použití ladičky... 8 Efekty... 8 Knob FX1: Compressor/Modulation... 8 Knob FX2: Delay/Reverb... 9 Problémy a potíže... 9 Specifikace Použití mikrofonního stojanu Úvod Vítejte na palubě! Děkujeme za výběr VOX SOUNDBOX mini Mobilní víceúčelový zesilovač. Abyste si mohli dlouho a bez problémů užívat váš nový zesilovač, přečtěte si důkladně tuto příručku, uchovejte si ji pro pozdější potřebu a používejte zesilovač dle instrukcí. Doufáme, že se vám s VOX SOUNDBOX mini bude dobře pracovat! Hlavní vlastnosti SOUNDBOX mini využívá specifickou zvukovou technologii VOX, kterou jsme vyvinuli pro použití pro tento víceúčelový stereo zesilovač. Běží na šesti alkalických či nickel-hydride AA bateriích, nebo s přibaleným AC adaptérem, takže můžete pracovat kdekoliv. Mimo čtyři vysoce kvalitní a oblíbené efekty má tento zesilovač také čtyři delay a reverb efekty, které simulují akustický reverb. Tlačítko TAP vám umožní lehce nastavit čas delay v synchronizaci s tempem. SOUNDBOX mini je vybaven funkcí ladičky (jen pro E). Můžete ladit hudební nástroj, např. kytaru, pokud ji zapojíte do jacku GUITAR u SOUNDBOX mini. Mezi vstupy také patří konektor AUX IN, do kterého můžete připojit externí zvukové zařízení (CD, MP3 přehrávač, atd.) a konektor MIC, do kterého můžete připojit mikrofon. Můžete tak hrát spolu s nahranou hudbou nebo doprovodit své vokály na kytaru. Také můžete upravit úroveň signálu z konektoru MIC IN do efektů DELAY/REVERB pomocí určeného knobu FX2 SEND. Pomocí funkce Center Cancel snadno získáte zvuk minus one u audio signálu, vyslaného do AUX In jacku u Soundbox mini. Tato funkce utlumí vokály či sóla, umístěná ve středu pásma mixu, takže tak můžete využít přístroj pro zábavná karaoke představení. SOUNDBOX mini nabízí VOX Bassilator technologii, která umožňuje tvořit solidní basový zvuk. 3

4 Je zde také funkce Wide, která slouží pro realizaci prostorového zvuku, díky technologii *Acoustage. *Acoustage (Virtual Surround Technology by KORG) Originální a revoluční Virtual Surround Technologie Korg umožňuje vytvoření jedinečného, osobního akustického prostoru. I při využití pouze jednoho páru stereo reproboxů, umístěných před posluchačem, Acoustage vytvoří ojedinělý a bezkonkurenční prostorový akustický zážitek. Krom toho je dosaženo maximálního efektu, díky přesnému vyměření akustického prostoru a optimalizaci pro každý systém přehrávání. Instalace baterií Sejměte kryt prostoru pro baterie, umístěný na zadní straně jednotky (str. 7). Vložte 6ks AA alkalických baterií nebo 6ks NiMH baterií, a dbejte na správnou orientaci polarity, jak vidíte na obrázku níže. Nastavení Tato sekce popisuje základní nastavení vašeho zesilovače. POZN.: Tento manuál také popisuje bezpečnostní opatření a funkce. Přečtěte si jej proto celý. 1. Nastavte knoby VOLUME a TRIM na minimum. 2. Nainstalujte do zesilovače baterie. Popř. můžete zapojit přibalený adaptér do DC12V jacku na zadním panelu a ten zapojit do zásuvky. 3. Zapojte kabel, zapojený do hudebního nástroje nebo audio zařízení, do vstupního jacku na čelním panelu SOUNDBOX mini. Pokud se chystáte použít CD, MP3 přehrávač nebo mikrofon, připojte přehrávač do konektoru AUX IN, nebo mikrofon do konektoru MIC také na horním panelu. 4. Podržte vypínač, dokud se LEDka nerozsvítí, přístroj je nyní zapnutý. POZN.: Chcete-li přístroj vypnout, podržte vypínač, až LEDka zhasne. 5. Pomalu zvyšujte hlavní hlasitost knobem VOLUME na požadovanou úroveň. Používáte-li mikrofon, můžete nastavit jeho hlasitost knobem TRIM. POZN.: Baterie nejsou přiloženy. Musíte si je dokoupit zvlášť. POZN.: Ujistěte se, že jste vložili baterie správně. POZN.: Nepoužívejte různé typy baterií, ani baterie s různou úrovní vyčerpání. Výměna baterií Vyměňte baterie, když začne LEDka napájení svítit tlumeně. POZN.: Pokud budou baterie slabé nebo vybité, může vznikat rušivý zvuk. POZN.: Vybité baterie musí být z VOX SOUNDBOX okamžitě vyňaty. Pokud je necháte v přístroji, mohou vytéct a způsobit tak poruchu nebo poškození. Měli byste vyjmout baterie také tehdy, jestliže nebudete VOX SOUNDBOX mini používat delší dobu. 4

5 Části a jejich funkce Horní panel Sekce AMP Tato sekce vám poskytne různá nastavení zesilovače. 5. INST (instrument) selektor Zvolte type hudebního nástroje či zařízení, zapojeného do tohoto vstupního jacku. BASS: Baskytara 1: Hi-fi zvuk, vhodný pro slapování. 2: Zvuk vintage zesilovače, vhodný pro vybrnkávání prsty. GTR: Elektrická kytara 1: Těsný a čistý zvuk, s hlubšími basovými tóny. 2: Nakřáplý zvuk, s jemnějším koncem. 3: Zkreslený zvuk, vhodný pro hraní sóla. 4: High gain zvuk, který je specificky drsný, vhodný pro heavy metal. Sekce Input 1. Vstupní jacky Sem zapojíte výstup hudebního nástroje, např. kytary, nebo audio zařízení. Pro mono výstup použijte jack GUITAR (L/MONO). POZN.: R jack je dostupný pouze, je-li zvolen KBD selektorem INST. 2. MIC jack Sem zapojte mikrofon. 3. TRIM knob Umožní vám upravit úroveň hlasitosti mikrofonního vstupu. 4. FX2 SEND Knob Umožní upravit úroveň signálu z mikrofonního vstupu do efektu 2 (delay/reverb). ACO: Akustická kytara 1: Zvuk, vhodný pro vybrnkávání. 2: Zvuk, vhodný pro hraní jednotlivých not. KBD: Klaviatura 1: Komprimovaný zvuk, vhodný pro perkusní hraní. 2: Zvuk s bohatými středy, vhodný pro elektrické piano. 3: Plochý zvuk, vhodný rovněž pro externí audio zařízení nebo Mp3 přehrávač. 6. LOW/GAIN Knob Pokud jste zvolili BASS nebo GTR selektorem INST, můžete upravit Pre amp Gain (GAIN). Pokud jste zvolili jiný, můžete zadat nižší hlasitost (LOW). 5

6 7. HIGH/TONE Knob Máte-li zvolenu položku BASS nebo GTR selektorem INST, můžete upravit zvuk (TONE). Máte-li zvolenu jinou, můžete upravit vyšší hlasitost (HIGH). 8. Knob Volume Tento knob vám umožní upravit hlasitost sekce zesilovače. EFFECTS sekce Zde můžete upravit nastavení efektů. Detaily o každém efektu najdete v sekci Efekty (str. 8). 9. Knob FX1 Tímto knobem můžete vybrat efekt kompresor/modulační efekt a nastavit intenzitu a míru daného efektu. Pokud chcete efekt obejít, otočte knobem úplně doleva. 10. Knob FX2 Tento knob umožňuje zvolit efekt delay/reverb a nastavit intenzitu efektu, aplikovaného na vstupní zvuk z jacků na vstupu. Pokud chcete efekt obejít, otočte knobem úplně doleva. Pokud chcete přidat efekt (vybraný knobem) k mikrofonnímu výstupu, použijte knob FX2 SEND a nastavte jím intenzitu daného efektu. Jestliže nastavíte knob zcela vlevo, pro každý typ, efekt delay/reverb, aplikovaný na vstupní zvuk z jacku Input bude vypnutý. 11. TAP tlačítko, LEDka Tímto tlačítkem můžete nastavit čas efektu DELAY nebo REVERB. Dvojím stiskem tlačítka nastavíte čas. Doba mezi těmito dvěma stisknutím bude použita jako časový údaj pro efekt. LEDka bliká synchronně k tomuto tempu. TIP: Pokud chcete nastavit přesnou rychlost nebo čas, který bude odpovídat tempu songu, stiskněte několikrát spínač TAP v rytmu daného songu. Podržíte-li přepínač TAP na 1s a více, veškeré efekty se objedou a zapnou se funkce ladičky. Blíže viz Použití ladičky (str. 8). Sekce AUX IN/PHONES 12. PHONES jack Použijte tento konektor, pokud chcete výstup připojit přímo k mixu, k nahrávacímu zařízení nebo pokud chcete použít sluchátka. Výstupní signál z tohoto jacku je brán před výkonovým zesilovačem. POZN.: Zapojením sluchátek do tohoto konektoru ztlumíte zvuk vnitřního reproduktoru. POZN.: Ověřte, že používáte stereo kabel (TRS) pro zapojení do jacku PHONES. 13. AUX IN jack Sem zapojíte externí audio zařízení, např. CD nebo Mp3 přehrávač. To vám umožní současně připojit audio přehrávač a hrát na kytaru v doprovodu přehrávače. Hlasitost nastavíte na připojeném zařízení. 14. WIDE/CENTER CANCEL tlačítko, LEDka Stiskem tlačítka zapnete funkci Wide na ON (svítí červená LEDka). Nyní si můžete užít prostorový zvuk, díky technologii Acoustage. Dalším stiskem tlačítka funkci vypnete (LEDka zhasne). Delším stiskem tlačítka, než 1s způsobí aktivaci funkce Center cancel na ON (svítí zelená LEDka). Dalším stiskem tlačítka funkci vypnete. Je-li zapnutá, zvuky uprostřed pásma mixu (vokály či sóla) stereo hudebního zdroje z AUX IN, budou utlumeny. Tato funkce je užitečná, chcete-li pracovat s vokály nebo signálem z kytary v prostředí minus one. POZN.: Nelze použít současně funkce Wide a Center cancel. 6

7 POZN.: Funkce Wide nemá žádný vliv na výstup z jacku PHONES. POZN.: Pokud je aktivní funkce Center cancel, zvuk na vstupu z AUX IN bude znít jako mono. 15. LEDka napájení Je-li přístroj zapnutý, indikátor svítí. Zadní panel 1. Vypínač napájení Podržíte-li toto tlačítko, za/vypnete přístroj. LEDka svítí, je-li přístroj zapnutý. 2. DC 12V jack Zde připojte přiložený AC adaptér. POZN.: AC adaptér používejte pouze s touto jednotkou. Nepoužívejte jej u jiných přístrojů, mohlo by dojít k poškození. Funkce Auto Power Off VOX SOUNDBOX mini je vybaven funkcí Auto Power Off. Funkce Auto Power Off automaticky vypne přístroj, jakmile nedošlo k jakékoliv akci uživatele na vstupu po dobu 1 hodiny. Je-li přístroj vypnutý, nedojde k jeho oživení, ani když otočíte knobem nebo selektorem. Budete muset přístroj znovu zapnout. POZN.: Funkce Auto Power Off se aktivuje také, jakmile stáhnete hlasitost na vstupu na minimum. POZN.: Funkce Auto Power-Off je v nastavení z výroby aktivní. De/aktivace funkce Auto Power Off 1. Podržte tlačítko TAP a zapněte přístroj. 2. LEDka TAP vyznačuje aktuální nastavení. 3. Stiskem tlačítka TAP de/aktivujete nastavení. 4. Vyčkejte několik sekund, aniž byste použili některé z tlačítek či kontrolerů. Jednotka se automaticky vrátí do normálního režimu. POZN.: De/aktivace nastavení funkce Auto Power Off zůstane zachována, i po vypnutí přístroje. Aktivní Neaktivní POZN.: Pokud změníte nastavení funkce Auto Power Off, časové nastavení efektu delay/reverb se resetuje na standardní hodnotu z výroby. 7

8 Použití ladičky Vestavěná ladička vám umožní naladit kytaru připojenou do konektoru INPUT. Ladička detekuje výšku vstupního zvuku, poté nesrovnalosti vůči standardní výšce E. Následující pokyny vysvětlují, jak naladit např. kytaru. 1. Podržte tlačítko TAP alespoň na 1s. Všechny efekty budou momentálně deaktivovány (bypass) a funkce ladička se zapne. Všechny efekty jsou ve stavu bypass. (Na vstupu není žádný platný signál). 2. Zahrajte pouze na 6-tou strunu. POZN.: Dejte proto pozor, abyste se nedotkli žádné jiné struny. 3. Nalaďte kytaru tak, aby svítila pouze střední zelená LEDka, jak vidíte níže. TIP: SOUNDBOX mini rozpozná tón E v jakékoliv oktávě. To je užitečné, pokud chcete naladit harmonicky oktávu nebo jiný hudební nástroj, jako například baskytaru. 4. Ladičku vypnete stiskem tlačítka TAP. Obcházení efektů je zrušeno. TIP: Jakmile naladíte šestou strunu pomocí ladičky, ostatní struny již můžete naladit podle ní. Tón je přeladěný. Tón je mírně přeladěný. Tón je naladěný. Tón je mírně podladěný. Efekty Tato sekce popisuje charakteristiku jednotlivých efektů. Knob FX1: Compressor/Modulation COMP Tento efekt modeluje kompresor, který tvoří čistý, rázný a příjemný sustain. Vhodný pro popové nebo funky rytmy. Knobem upravte množství sustainu. CHORUS Tento efekt modeluje standardní analogový chorus, který přidává bohatou prostorovost do zvuku. Knobem upravte modulační rychlost. FLANGE Tento efekt modeluje analogový flanger, který vytváří zvuk se zvláštním efektem, jako by se zvuk pohyboval, podobný zvuku tryskového motoru. Knobem upravte modulační rychlost. TREM Modeluje typické tremolo vestavěné do standardních amerických kombo zesilovačů, které mění hlasitost cyklicky nahoru a dolů. Knobem upravte modulační rychlost. Tón je podladěný. 8

9 Knob FX2: Delay/Reverb A.DLY Tento efekt modeluje analogový delay, který používá Bucket Brigade Device (BBD). Zvuková kvalita je lo-fi, ale jeho měkký zvuk je mezi hudebníky populární. Knobem upravte množství delay zvuku přidaného k originálnímu zvuku. Tlačítkem TAP nastavte delay time. Maximální delay time je 1,2s. ECHO Tento efekt modeluje vyhlášené analogové páskové echo. Toto echo bylo původně vytvořeno pomocí hlavy magnetofonu a čas delay byl upraven nastavením rychlosti přehrávání. Funkčnost knobu a tlačítka jsou stejné jako v případě efektu A.DLY. SPRING Tento efekt modeluje pružinový reverb běžný v kytarových zesilovačích. Knobem upravte množství reverb zvuku přidaného k originálnímu zvuku. Tlačítkem TAP nastavte reverb time. HALL Modeluje ozvěnu koncertní síně, obsahující četné odrazy. Funkčnost knobu a tlačítka jsou stejné jako v případě efektu SPRING. Problémy a potíže Přístroj se nezapíná, ani když je vypínač stisknutý a držím jej. Vložili jste baterie? Jsou baterie nainstalovány správně? Nebo, je kabel AC adaptéru správně zapojen do zadního panelu zesilovače? Je zapojen AC adaptér do zásuvky? Je AC zásuvka zapnutá a v pořádku?? Není AC adaptér poškozený? Žádný zvuk ze zesilovače. Nemáte ztlumený nástroj? Ověřte, že je hudební nástroj připojen správně. Nemá závadu připojený kabel? Máte zesílen knob VOLUME? Nemáte do konektoru PHONES na vrchním panelu zesilovače připojeny sluchátka nebo cokoliv jiného? Pokud ano, odpojte je! Zvuk zesilovače není dostatečně silný Nemáte ztlumený nástroj? Není knob VOLUME na čelním panelu ztlumený? Jsou baterie vybité? Z konektoru PHONES není slyšet žádný zvuk, když jej používáte. Zkontrolujte, zda není ztlumena celková hlasitost VOLUME na horním panelu. K tomu budete muset odpojit sluchátka nebo kabel z konektoru PHONES, protože zapojení čehokoliv do tohoto konektoru automaticky ztlumí reproduktory zesilovače. Jestliže stále neslyšíte zvuk ze zesilovače, přejděte do sekce Ze zesilovače nejde žádný zvuk. Pokud slyšíte zvuk, zkontrolujte sluchátka nebo kabel, který jste zapojili do tohoto jacku. 9

10 Na zvukový signál nelze aplikovat efekt. Je zapnutá ladička? Pokud je ladička zapnutá, efekty přejdou do stavu dočasné deaktivace (bypass). Stiskem TAP bypass zrušíte. Nejsou knoby FX1 nebo FX2 nastaveny na OFF nebo na nižší hodnotu? Nastavte knoby FX1 a FX2. Pokud efekty nelze přidat k signálu MIC, možná je knob FX2 SEND zeslabený. Nastavte knob FX2 SEND. Zvuk zařízení, připojeného do jacku AUX IN není slyšet. Ověřte, že je externí zařízení připojeno správně. Ovládání hlasitosti externího zařízení je možná příliš ztlumené. Zvuk mikrofonu, připojeného do jacku MIC není slyšet. Ověřte, že je mikrofon připojený správně. Mikrofonní vypínač může být vypnutý. Knob TRIM je možná nastaven na nízkou hodnotu. Specifikace Počet typů zesilovačů: 11 Bass x 2, Guitar x 4, Acoustic x 2, Keyboard x 3 Počet efektů: 8 Rozsah ladění: E1 E6 (41.2 Hz Hz) Vstupní/výstupní jacky: GUITAR (L/MONO), R, MIC, AUX IN, PHONES Výkon zesilovače (Out): Max. cca 2.5 W x 2 Reproduktor: 4" x 2 Zpracování signálu: A/D konverze: 24 bit D/A konverze: 24 bit Zdroj napájení: Dvě AA baterie (alkalické nebo nickelmetal hydride) 6 baterií nebo přibalený AC adaptér Životnost baterie: 7 hodinu Spotřeba: 260 ma Rozměry (Š x H x V): 281 x 115 x 181 mm (11.06 x 4.53 x 7.13 inches) Hmotnost: 2.4 kg (5.29 lbs.) bez baterií Přibaleno: AC adaptér (DC 12V ) * Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. Více informací o produktech Vox, viz naše webové stránky 10

11 Použití mikrofonního stojanu Můžete použít běžný šroub standardního mikrofonního stojanu, které jsou na trhu, do 3/8" otvoru v dolní části jednotky, a nastavit jej na mikrofonním stojanu do ideální výšky, jako monitor. Podmínky pro použití Ověřte si, že úplně rozumíte následujícím informacím a budete tak používat tento produkt správně. Mikrofonní stojan používejte ve výšce 120 cm (přibližně 4') nebo níže (viz ilustraci). Použijete-li stojan ve větší výšce, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Rozložte nohy stativu tak, aby byly nohy minimálně 63 cm (přibližně 2' 07") od sebe (viz ilustraci). Pokud budou nohy blíže, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Mikrofonní stojan nepoužívejte na nestabilních nebo nakloněných místech. Použijete-li stojan na nestabilním místě, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Kabely, které jsou zapojené do SOUNDBOXU mini, veďte opatrně, aby sestavě nepřekážely. Jestliže někdo zakopne o kabel, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Na SOUNDBOX mini, namontovaný na speaker stojanu nic nepokládejte. Daný předmět by mohl spadnout nebo by se mohl převrátit stojan, poškodit zařízení nebo někoho zranit. Neinstalujte tak, aby bylo těžiště vychýleno, např. jako monitory na jevišti, apod. Stojan by se mohl převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Po připevnění na mikrofonní stojan, dbejte následujících doporučení. více než 63 cm Méně než 120 cm Dejte pozor, abyste si neskřípli prsty. Nenaklánějte stojan s připevněným SOUNDBOX mini. Nikdy neměňte výšku stojanu, když je na něj připevněn SOUNDBOX mini. Ověřte, že je výška od podlahy ke spodní části SOUNDBOX mini (viz ilustraci) 120 cm (přibližně 3.94") nebo méně. Nepoužívejte na stojanu v místech, kde hrozí vysoké vibrace nebo silný vítr. 11

Pa900 Operační systém ver. 1.01

Pa900 Operační systém ver. 1.01 Quick Start Pa900 Operační systém ver. 1.01 Tato verze Operačního systému odstraňuje zjištěné problémy. Pozn.: Před spuštěním update Operačního systému doporučujeme uložit veškerá data do externí paměti,

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

PORTATONE PSR-K1. Uživatelská příručka

PORTATONE PSR-K1. Uživatelská příručka PORTATONE PSR-K1 Uživatelská příručka 1 Loga na panelu... 4 Součásti balení... 4 Označení použitá v této příručce... 5 Hlavní funkce PSR-K1... 6 Nastavení PSR-K1... 7 Napájení nástroje...7 Vkládání karty

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Uživatelská příručka 2/14. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Uživatelská příručka 2/14. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Uživatelská příručka 2/14 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah OBECNÉ INFORMACE... 4 OBECNÉ POKYNY... 4 VLASTNOSTI... 4 SESTAVENÍ... 4 OVLÁDÁNÍ A FUNKCE...

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Frekvenční výhybka DCX2496. Obj. č. 30 26 75. Schéma výstupů

Frekvenční výhybka DCX2496. Obj. č. 30 26 75. Schéma výstupů Schéma výstupů Frekvenční výhybka DCX2496 Obj. č. 30 26 75 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup frekvenční výhybky Behringer. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více