Podlahové topení Technická specifikace 10-98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podlahové topení Technická specifikace 10-98"

Transkript

1 Podlahové topení Technická specifikace PE-Xa/PAM ü b S ZWÜRZBURG e r w a c ht

2 JISTOTA SE ZÁRUKOU

3 JISTOTA SE ZÁRUKOU Podlahové Topení Pohoda 2 Úspora energie 2 Oblasti použití 2 Značka kvality RAL 2 Bezpečnost 2 Tepelný výkon 2 Možnosti/Předpoklady Stavební předpoklady 3 Isolace 3 Mazanina 3 Podlahová krytina 3 Povrchová teplota 3 Dopravní zatížení 3 Systémové řešení Upevnění potrubí 4 Kotevní tkanina 4 Příchytky tvaru U 4 Vpichovací nástroj 4 Doba pokládání 5 Prořez 5 Dlouhodobá záruka 5 Pokládání trubek 5 Rozsah dodávek - servis 5 Otopné potrubí Difustop Kvalita 6 PE-X/PAM (síťovaný polyethylen) 6 Tabulka 6 Vlastnosti 7 Značka jakosti 7 Potrubí Difustop 7 Pokládání potrubí 7 Tvary položení potrubí 7 Průměr potrubí / velikost tepelného okruhu 8 Ztráta tlaku 8 Isolační materiály Požadavky / předpisy 9 Rolovací systém Isolace 10 Konstrukce 10 Zatižitelnost 10 Tlumení hluku 10 Použití 10 Zvláštní provedení 10 Rozměry 11 Pokládání 11 Okrajové pásy 11 Skládací systém Isolace 12 Konstrukce 12 Položení 12 Rozměry 12 Zatižitelnost 12 Tlumení hluku 12 Použití 12 Zpracování 12 Přídavné isolační desky Isolace 13 Konstrukce 13 Rozměry 13 Zatižitelnost 13 Zlepšení tlumení hluku 13 Použití 13 Tabulka pro použití isolačních materiálů 13 Tlouštky isolace 13 Mazanina Otopná trubka uložená v mazanině 14 Výšková poloha trubky v mazanině 14 Mechanické namáhání 14 Termické namáhání 14 Cementová mazanina 14 Anhydritová mazanina 14 Tekutá mazanina 14 Tlouštka mazaninové vrstvy 15 Výztuž 15 Mazaninová emulse 15 Použití 16 Roztažnost 16 Podlahová krytina Vliv typu podlahy 17 Keramická podlahová krytina 17 Koberce 17 Parkety 17 Montáž podlahového topení Požadavky na nosný podklad 18 Vodotěsnost 18 Okrajová isolace 18 Potrubí a kabely 18 Položení potrubí 18 Nanesení mazaniny 18 První zatopení 18 Rozdělovač Skříň Rozdělovač topných okruhů 19 Skříně rozdělovačů 19 Měřidlo tepla 19 Regulace Rozdělovač topných okruhů 20 Provozní teplota 20 Regulace závislá na počasí 20 Regulace jedné místnosti Regulace v jedné místnosti 21 Regulátor teploty v místnosti 21 Pokojový teplotní regulátor s hodinami 21 Noční pokles teploty 22 Instalace 22 Dálkově ovládaná pokojová regulace 22 Termostat pro dálkové řízení Temco 22 Lišta přijímače dálkového ovládání Temco 23 Napájení el. proudem 23 Bezpečnostní pokyny. 23 Projektování Výška 24 Povrchové teploty 24 Tepelný výkon 25 Mezní výkony 25 Výpočet podlahového topení 25 Plochy pro ustavení nábytku 26 Jiná metoda výpočtu tepelných výkonů 26 Výkonové diagramy dle DIN Výkonové tabulky dle DIN Okrajové oblasti / přídavné radiátory 32 Teplotní spád 32 Intensita toku tepelného media 32 Ztráty tlaku Velikosti okruhů 33 Ztráty tlaku 34 Příklad výpočtu 35 Podmínky pro instalaci a uvedení do provozu Příprava a instalace 36 Naplnění a uvedení do provozu 36 1

4 PODLAHOVÉ TOPENÍ Pohoda Pomocí podlahového topení se oproti jiným systémům vytápění zvýší teplota podlahy. Tím se sníží převod tepla z nohou do podlahy, obzvláště tam, kde jsou keramické podlahy. Výsledkem je daleko větší tepelná pohoda. Při tomto způsobu vytápění se může zároveň snížit teplota vzduchu o 1-2 st. C., protože normovaná teplota je pouze doporučená teplota, která se skládá z 50 % z teploty vzduchu a zbývajících 50 % je určeno plochami tvořícími místnost a tato teplota je zvýšena vytápěním podlahy. V budoucnosti to bude zvláště tepelná pohoda, která bude určovat trend ve vytápění a tím se ještě zvýší význam tohoto způsobu topení. Značka kvality RAL Firma PURMO splňuje jako systémový dodavatel podlahového topení zvláštní kvalitativní a zkušební předpisy dle RAL 963 pro celou paletu dodávaných výrobků. GÜTEZEICHEN SYSTEMZUSAMMENSTELLUNG VON WARMWASSER-FUSSBODENHEIZUNGEN Německý institut pro zabezpečení kvality propůjčil firmě PURMO AG označení kvality za osvědčený systém podlahového topení. Systém podlahového topení PURMO splňuje i české normy. Úspora energie Podlahové topení pracuje s podstatně nižšími teplotami než jiné vytápěcí systémy. Tím se také zvýší úspora energie. Vedle plynu a oleje jako otopných mediií jsou k disposici ještě další alternativní energie, které často zbytečně unikají a kvůli nízkým teplotám nejsou většinou využitelné. Právě zde se nabízejí další možnosti pro podlahové topení, které tyto relativně nízké teploty dokáže využít. Oblasti použití V současné době je v SRN již % všech jedno a dvougeneračních rodinných domků vybaveno podlahovým topením. K tomu potom přistupuje velké množství bytů v osobním vlastnictví, které jsou takto též vybaveny. Také v mnoha dalších objektech jako jsou kostely, sportovní a průmyslové haly má teplota podlahy, tedy teplo od nohou velký význam. Ve velmi vysokých objektech stoupá teplo od radiátorů nahoru a je to vlastně ztrátové teplo. Podlahové topení dodá teplo tam, kde je potřeba. Také na jiných plochách jako jsou např. dvory, rampy, vjezdy, výjezdy a sportovní stadiony je možno v zimě udržovat povrch bez ledu a sněhu, tedy v provozuschopném stavu. Bezpečnost Podlahové topení vytvořené z umělohmotných trubek se vyrábí již více než 20 let. Obzvláště se osvědčil peroxydicky síťovaný polyethylen VPEa. V současné době činí podíl trhu trubek vyrobených ze síťovaného polyethylenu na podlahovém topení více než 75 %. Tyto bezpečné trubky se již osvědčily při použití v sanitární oblasti pro rozvod teplé a studené vody. Časová stálost těchto trubek je zvláště při vyšších teplotách vysoká a to více než 50 let. Tato potrubí jako systémová součást podlahového topení jsou při výrobě neustále kontrolována. Dále jsou našim zákazníkům k disposici naši odborníci, kteří mají rozsáhlé zkušenosti, jsou připraveni vždy poradit a při instalaci prvního zařízení i zaškolit. Tepelný výkon Pro podlahové topení v obytných a kancelářských prostorách platí normy a technická pravidla. Pro výpočet lze použít celou řadu již vypracovaných algoritmů, které umožní výpočet tepelných poměrů v téměř všech v praxi se vyskytujících prostorách. 2 Změna vyhrazena

5 MOŽNOSTI / PŘEDPOKLADY Stavební předpoklady Ve vyšších patrech je výška cca. 110 mm (35 mm isolace, 65 mm mazanina, 10 mm vrchní vrstva). V přízemí podle druhu isolace mm ( mm isolace, 65 mm mazanina, 10 mm vrchní vrstva). V těchto rozměrech nejsou obsaženy přídavky na nerovnosti podkladu. Podlahová krytina Na pokrytí podlahy vytápěné podlahovým topením se hodí téměř všechny podlahové krytiny. Koeficient tepelného odporu R by neměl překročit 0,15 m2 K/W Všechny koberce, které jsou vhodné pro položení na vytápěnou podlahu jsou označeny následujícím specielním znakem. Pokládají - li se kachlíky, nebo keramické dlaždice do maltového podloží je nutno k uvedeným mírám připočítat ještě výšku tohoto podloží. Isolace Mezi hrubý podklad a vytápěnou mazaninu je nutno z důvodu tepelné a event. i hlukové isolace vložit isolační vrstvu. Typ a tlouštka této isolační vrstvy závisí na výšce celého systému, který je k disposici a na stavebních předpisech, které určují min. pevnost této vrstvy. Mazanina Ve spojení s podlahovým topením je možno použít téměř všechny typy mazanin. Nejčastěji se používají cementové a antihydritační mazaniny. Důležité je, aby byly dodrženy tlouštky, které jsou jednak normalisovány a jednak zajišťují správnou funkci topení. Nesmí dojít ke spojení s nosným podkladem, nebo s jinými stavebními díly. Musí být zajištěna tepelná roztažnost mazaninových ploch při různých tepelných výkonech. Čím vyšší je odpor podlahové krytiny, tím vyšší je i teplota vody v podlahovém topení. Dále je nutno snížit i vzájemný odstup trubek a tím stoupá i jejich potřeba při pokládání. Keramická krytina je zdůvodu nepatrného odporu velice výhodná. Povrchová teplota Povrchové teploty podlahového topení jsou závislé na tepelném výkonu. Musí dosáhnout nejvyšších hodnot, když vnější teplota poklesne na nejnižší možnou projektovanou hodnotu. Pro obývanou oblast v obytných prostorách je povoleno max. 29 st. C. Se zřetelem k těmto mezním hodnotám obdržíme následující vztahy mezi vnějšími a vnitřními teplotami. Vnější teplota C Vnitřní teplota C. +29,0 +27,7 +26,4 +25,1 +23,9 +22,6 +21,3 +20,0 Dopravní zatížení Pro normální provoz musí být zabezpečeno toto max. zatížení: Obytné prostory: 1,5 kn/m 2 Kancelářské prostory: 2,0 kn/m 2 Prodejní prostory: do 50 m 2 v obytných domech 2,0 kn/m 2 posluchárny, třídy 3,5 kn/m 2 V prostorách, kde může dojít k vyššímu zatížení je nutno použít isolační vrstvy a mazaniny ze zvláštního materiálu. Změna vyhrazena 3

6 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ Upevnění potrubí Kotevní tkanina Odvíjecí a skládací isolační podložky typu rolljet a faltjet jsou na povrchu vybaveny patentovanou upevňovací tkaninou. Do této tkaniny se ukotvují klipsy tvaru U, které jsou vybaveny zpětnými háčky. Tyto klipsy je možno vytáhnout pouze velkou silou. Vpichovací nástroj Klipsy tvaru U se dodávají v originálním balení a jsou určeny pro přímé použití ve vpichovacím nástroji.tento nástroj je patentován v Německu, rovněž tak i jeho vzorek. Balení U klipsů se jednoduše vloží do vpichovacího nástroje, obal se sejme. Stlačením držadla vpichovacího nástroje se jednoduše vtlačí jeden klips do podložky. Je nutno dbát na to, aby držák vpichovacího nástroje byl po každém vtlačení klipsu vytažen zpět do horní polohy. Zásobník vpichovače musí býr stále naplněn klipsy U min. do poloviny. Zvláštní tvar patky umožňuje vpichování klipsů i při malých odstupech vpichů. Doporučuje se pokládat potrubí ve 2 členném týmu. Jedna osoba odvíjí potrubí z kotouče a předběžně ho ukládá, druhá osoba ho upevňuje pomocí přístroje. Obr. 1 Patentovaná kotvící tkanina. Příchytky tvaru U Upevnění položeného potrubí se děje pomocí patentovaných příchytek tvaru U. Tyto příchytky se upevňují pomocí specielních kleští a to se shora nasazením na otopnou trubku a zapíchnutím do podložky. Obr. 3 Originální vpichovač Podlahová krytina Okrajové tlumící pásky s folií Mazanina Příchytka U se zpětnými háčky Otopná trubka Spojovací folie s kotvící tkaninou Rolovací, nebo skládací isolační vrstva Hrubý beton Obr. 2 Konstrukce podlahového topení Propíchnutí folie nepředstavuje žádné nebezpečí pro isolační vrstvu, neumožňuje pronikání vlhkosti, nepoškozuje ji a ani nevytváří žádný spojovací most pro pronikání hluku. 4 Změna vyhrazena

7 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ Doba pokládání Doba potřebná k položení topení. Pokládání trubek Pokládací doba je závislá na tvaru plochy na kterou se má pokládat. Zhruba je možno počítat s cca. 10 minutami na položení podkladu včetně okrajových tlumících pásů v prostoru 4,00 x 5,00 m. při nepřerušované práci ve 2 pracovnících. Stejný tým potřebuje za stejných podmínek cca. 12 minut na položení 120 m. potrubí. Při kalkulacích je možno počítat s cca. 5 min/m 2 ve 2 lidech. Prořez Všechny typy isolačních desek podlahového topení mají hladký rovný povrch a proto se dají k sobě přirazit bez mezer. Spojovací hrany se přelepí lepící páskou pomocí odvíječe. Malé kusy je možno využít jako výplně a tak nevzniknou prakticky žádné zbytky. Dlouhodobá záruka Více jak desetileté zkušenosti a více jak desítky milionů dodaných čtverečních metrů svědčí o vysoké kvalitě našich výrobků. Na podlahové topení se poskytuje desetiletá záruka a v případě škody způsobené našim výrobkem uhradíme i náklady na vymontování a zamontování vadného dílu. Obr. 4 Pokládání trubek Rozsah dodávek - servis U podlahového topení PURMO jsou všechny jeho části konstrukčně vzájemně přizpůsobeny a zákazník má jistotu, že všechny díly si vzájemně odpovídají. Kompletní montážní program podlahového topení PURMO je stále k disposici v našich velkoobchodních skladech a naši partneři si mohou být jisti, že i nejmenší objednané množství dodáme v požadovaných termínech. Obr. 5 Vozový park Změna vyhrazena 5

8 OTOPNÉ POTRUBÍ - DIFUSTOP Kvalita Otopné potrubí je věc důvěry, buď jste přesvědčeni o jeho kvalitě, nebo ne. Tabulka Trubky jsou nabízeny za různé ceny, ale při nákupu je nutno přihlédnout i k jejich kvalitě. Dlouhodobá životnost není určena pouze kvalitami trubky ale i podmínkami a postupem při jejím ukládání. Nabízené trubky PURMO byly podrobeny dlouhodobým zkouškám v německých střediscích pro umělé hmoty a podle dobrozdání zaručují dlouhou životnost a bezpečnost při provozu. Toto potrubí je též certifikováno ve Státním zkušebním ústavu ve Zlíně. PE-X/PAM (síťovaný polyethylen) Otopné trubky VPE jsou peroxydicky za horka síťovány.metodou Pont a Mousson (PAM) se síťování provádí v horké slané lázni. Tento postup umožňuje výbornou stabilisaci a konstantní stupeň síťování v celém průřezu. Trubka je mimořádně flexibilní a je možno ji pokládat za studena. Toto peroxydické síťování zaručuje i časovou stabilitu trubky daleko nad požadavky normy. Trubky mají nadprůměrnou tepelnou vodivost, max. provozní teplota je 90 st. C. při tlaku 6 bar. Porovnávací napětí N/mm 2 Doba Roků Obr. 6 Vnitřní tlak - časová křivka PURMO VPEa/PAM 6 Změna vyhrazena

9 OTOPNÉ POTRUBÍ - DIFUSTOP Vlastnosti pevné spojení mezi ochrannou vrstvou a VPE vnitřní trubkou (netvoří se faldy) nepatrný tepelný odpor nemožnost pronikání kyslíku stejný koeficient tepelné roztažnosti jak vnitřní, tak i vnější trubky. výborná nepropustnost po celé období životnosti míry odpovídají normám, nejsou nutné žádné specielní propojky Značka jakosti Pokládání potrubí Potrubí může být pokládáno buď řadově, nebo ve tvaru spirály. Tvar položení nemá na celkovou tepelnou účinnost žádný vliv. Tvar položení ovlivňuje pouze rozložení teploty. Začne - li se s pokládáním potrubí u vnější stěny, je to v oblasti, kde lze očekávat největší tepelné ztráty a tam se odevzdá i největší podíl tepla. U spirálového položení lze očekávat rovnoměrné rozložení teploty. Tomuto způsobu pokládání se dává přednost, protože radiusy ohybu jsou menší a potrubí je možno pokládat i při teplotách nižších než 0 st C. Odstupy kotvících háčků by měly být, kromě oblasti ohybu cca. 50 cm. Tvary položení potrubí Na následujících obrázcích jsou znázorněny možné tvary položení potrubí. PE-Xa/PAM ü b S ZWÜRZBURG e r w a c ht auf tüv Sauerstoffdichtheit Potrubí Difustop Otopné potrubí Difustop odpovídá všem požadavkům, které od potrubí tohoto typu požadují normy. Potrubí je certifikováno Státním zkušebním ústavem ve Zlíně a je schváleno pro instalaci a provoz v České republice. Tato norma je platná pro umělohmotná potrubí z PP (typ 2), PB a PE-X, která mohou být provozována do teploty 70 st. C. a do max. provozního tlaku 3 bary. Tato potrubí mohou být dále podle místních podmínek použita i pro přívody k radiátorům. Potrubí jsou registrována včetně šroubových spojení. g e ft p r ü Obr.7 Obr. 8 Meandrové uspořádání potrubí Řadové uspořádání s integrovanou okrajovou zónou Obr. 9 Obr. 10 Spirálové uspořádání potrubí Spirálové uspořádání s integrovanou okrajovou zónou V některých prostorách, zvláště na chodbách se může stát, že je již položeno mnoho přívodů k rozdělovačům tepelných okruhů. Důsledkem je, že zde je již dostatečná teplota. Doporučuje se proto otopné potrubí nejdříve pokrýt tenkou vrstvou mazaniny a po odzkoušení potrubí buď přidat, event. ho zredukovat, nebo částečně zakrýt isolační vrstvou. Změna vyhrazena 7

10 OTOPNÉ POTRUBÍ - DIFUSTOP Průměr potrubí / velikost tepelného okruhu Ztráta tlaku Pro tepelný výkon okruhu je nedůležité, zda se použije trubka o průměru 17, nebo 20 mm. Rozdíl ve výkonu je cca. 2%, tedy bezvýznamný. Trubky mají tu vlastnost, že se po položení snaží zaujmout původní tvar. Trubky o průměru 20 x 2 se proto pokládají hůře než trubky s menším průřezem. To má význam tam, kde je malá plocha a trubky musejí být položeny s malým odstupem. Rozhodnutí o tom zda použít trubky 17 x 2, nebo 20 x 2 je výhradně věc tepelného zatížení okruhu. Teplo se z potrubí předává jak směrem nahoru, tak i směrem dolů do isolace. Obě množství jsou závislá na rozdílu teplot na vstupu a výstupu teplonosného media. Na průměru trubky je závislá i rychlost proudění media a tato rychlost vyvolá i odpovídající ztrátu tlaku. Čerpadlo musí při určeném množství čerpaného media tento tlak překonávat. Rychlost poudění by neměla překročit 0,5 m/sec. V obytných budovách za normálních podmínek je rozestup trubek 150 mm. Průměrný specifický výkon včetně ztrát isolací činí 100 W/m 2. Z jedné role potrubí o délce 120 m se nechá za těchto podmínek instalovat topení na ploše 17,5 m 2. Celkový tepelný výkon činí tedy W. Při teplotním rozdílu mezi přívodem a odtokem 8 st. C. je nutný průtok x 0,86/8 = 188 Kgt/hod. Z tab. obr. 13 zjistíme, že u trubky 17 x 2 dojde ke ztrátě tlaku 2 mbar/m. Celková ztráta tlaku je tedy 240 mbar. Tato ztráta tlaku musí být překonána oběhovým čerpadlem. Zcela jiné podmínky jsou např. na chodbách škol. Zde nejsou žádné požadavky na rovnoměrné rozložení teploty a také nominální teplota se může pohybovat kolem 15 st. C. Odstup trubek může být tedy cca. 300 mm. Průtok v kg/hod (Q) Obr. 11 Tlakové ztráty v otopném potrubí Ztráta tlaku v mar/m (teplota vody 10 st. C) Z jedné role o délce 120 m můžeme vytvořit podlahové topení na ploše cca. 35 m 2. I zde se dá dosáhnout specifického tepelného výkonu 100 W/m 2. Průtok v tomto případě není však již 188 kg/hod, ale 376. Z grafu zjistíme, že pro potrubí 17 x 2 je ztráta tlaku 7 mbar/m. Celková ztráta tlaku je u potrubí 17 x mbar a u potrubí 20 x mbar. Zde každý odborník potvrdí, že pokrýt ztrátu tlaku 840 mbar není bez problémů. Z uvedených příkladů je možno stanovit rozhodující kriteria. max. průtok okruhem o délce 120 m cca. 250 kg/hod max. tepelný výkon okruhu při rozdílu teplot 8 st. C a 120 m délky cca Watt. U zvláště extremně malých odstupů, např. 5 cm v okrajových zonách je nutno pomocí separátních výpočtů stanovit zda jsou přípustné i větší délky než 120 m. V normální bytové výstavbě nejsou žádné podstatné důvody k tomu, aby se používaly větší průměry. 8 Změna vyhrazena

11 ISOLAČNÍ MATERIÁLY Požadavky / předpisy Protože u podlahového topení musí být ohřívána i mazanina je teplotní rozdíl vůči prostorám umístěným nížeji (obytné místnosti, sklep, zemina) větší, než u topení radiátorového. Tím vznikají i tepelné ztráty. Na druhé straně ale po zkušenostech je podlahové topení proti jiným způsobů -m mnohem úspornější. Nezbytná isolační opatření pro podlahové topení jsou určena odpovídajícími normami pro podlahové topení a pro isolaci budov. V praxi se vypočítají nejprve odpory známých vrstev a zjistí se kolik chybí ještě do R = 2,86 m 2 K/W. Z toho se potom vypočte tlouštka předpokládané isolační vrstvy, nebo isolačních vrstev. Při výběru vhodného isolačního materiálu je nutno dbát na to, že při zatížení dojde k jeho stlačení. V doporučené tabulce jsou hodnoty důležité pro výběr již vzaty v úvahu. Bylo zjištěno, že v obytných prostorách nepřekročí podíl tepla unikajícího stropem více než 10 % z celkového množství. Toto množství tepla, které "uniká " směrem dolů je možno ještě zmenšit přidáním polystyrolové isolace, ale není to vždy nutné, protože teplo zdánlivě uniklé směrem dolů se v žádném případě neztratí ale zůstane v domě. Jiný případ nastane, když se pod podlahou nachází sklep, nebo zemina. V tomto případě se doporučuje, aby koeficient prostupu tepla byl nižší než 0,35 W/m 2.K. Výpočet se vztahuje v tomto případě nikoliv na celou stropní konstrukci, nýbrž pouze na vrstvu od topného potrubí směrem dolů. Při výpočtu ztrát směrem do sklepa je nutno počítat s tepelným odporem 0,17 m 2 K/W, zatímco ztráty směrem do zeminy není nutno uvažovat. Číslo Tepelná isolace R isolace, min. (m 2 K/W) A nad prostory se stejným využitím 0,75 B nad prostory s nestejným využitím *) 1,25 C nad nevytápěnými prostory (jako je na př. sklep) a dále nad vnějšími prostory a dle výpočtu D nad zemí *) na př. nad provozovnami Koeficient průchodu tepla je k = 0,35 W/m 2 K odpovídá tepelnému odporu R R = 1 k = 1 0,35 = 2,86 m 2 K/W Aby se splnily požadavky musí jednotlivé odpory být ve své sumě pod úrovní R = 2,86 m 2 K/W. Jednotlivé odpory R se vypočtou z tepelné vodivosti (W/mK) jednotlivých vrstev a jejich tlouštky d(m). R λ = d λ Změna vyhrazena 9

12 ROLOVACÍ SYSTÉM Isolace Podložky typu rolljet jsou vyrobeny z polystyrolové pěny. Polystyrol je ve srovnání s ostatními isolačními hmotami cenově nejvýhodnější. Tato isolační vrstva ve spojení s krycí vrstvou odpovídá požárním předpisům. Tento materiál je cenově výhodný. Při svinování se řezy vzájemně rozestoupí. Po položení se řezy opět uzavřou a to tak, že není možné, aby se vytvořily vzduchové meziprostory. Je-li položení provedeno odborně, nemůže dojít k průniku mazaniny a tím k vytvoření hlukových můstků. Tepelná vodivost je 0,045 W/mK Konstrukce Vrchní strana podkladové desky systému rolljet je tvořena vícevrstvou spojovací folií, která je na své vrchní straně opatřena další ochrannou vrstvou. Nahoře natištěný rastr usnadňuje řezání podkladové desky a pokládání trubek. Protože systém umožňuje libovolný odstup trubek, je tím usnadněno přizpůsobení tepelného výkonu místním ztrátám v místnostech. Ve spojovací folii je zalisována kotvící tkanina, která potom bezpečně drží úchytné klipsy. Obr. 13 Šikmý řez u systému rolljet. Zatižitelnost U systému isolační podložky rolljet je povoleno maximální zatížení 3,5 kn/m 2. Toto odpovídá obvyklému použití v obytných prostorách. V závislosti na tlouštce je stlačitelnost menší než 5 mm a tím je splněno i doporučení. Tlumení hluku Při použití tohoto systému je hluk tlumen o cca. 28 db. Tím jsou splněny předpisy určené ČSN. Požadavky, které jdou nad tuto úroveň je nutno splnit dalšími stavebními opatřeními. Použití Systém rolljet je vhodný pro jednovrstvé položení na podlahy oddělující obytné prostory, nebo i v případě potřeby silnější isolace, např. v kombinaci s jinými isolačními vrstvami. Odpovídající kombinace pro splnění předpisů o tepelné isolaci je možno zjistit z tab. na str. 14. Zvláštní provedení Pro případy, kdy je vyžadováno vyšší zatížení než jaké je obvyklé v obytných prostorách je možno na zakázku vyrobit systém rolljet s jinými parametry. Obr. 12 Systém odvíjecí isolace rolljet. Aby bylo možno systém isolace rolljet navíjet, je zespodu v celé délce šikmo naříznut. 10 Změna vyhrazena

13 ROLOVACÍ SYSTÉM Rozměry Tlouštka Šířka Délka Plocha v mm v mm v m v m 2 27 / / Pokládání Isolační desky systému rolljet je nutno pokládat zásadně ve 2 pracovnících. Okrajové pásy Před položením isolačních desek je nutno ke stěnám položit rohové isolační pásy z polyethylenové pěny. Folií se přelepí též přechod mezi těmito pásy a isolačními deskami. V rozích se tyto pásy patřičně upraví a celé se přelepí opět folií. Vzniklá volná místa v rozích se vyplní zbytkem materiálu. Nejprve se položí průchozí pruhy, na volné plochy u stěn se položí zbytky. V malých místnostech se doporučuje pokládání provést pomocí malých kusů. Místa styku pásů a malých kusů se přelepí a tím utěsní pomocí polypropylenové pásky. Odvíječ této pásky usnadňuje práci. Přelepení je nutno provést ihned po položení, aby nedošlo k event. posunutí. Přelepujeme pouze průhlednou páskou, aby bylo vidět, zda díly jsou k sobě dobře doraženy a zda bylo položení dobře provedeno. Obr. 14 Přelepení míst styku Obr. 15 Pokládání okrajových pásů. Změna vyhrazena 11

14 SKLÁDACÍ SYSTÉM Isolace Isolační materiál faltjet 025 je nově vyvinutý materiál určený pro podlahové topení. Skládá se téměř výhradně z polyuretanové pěny s extrémně nízkou tepelnou vodivostí. Konstrukce Obr. 16 Konstrukce isolace faltjet Položení Spojovací folie Kotvící tkanina Polyuretanová vrstva Spojovací folie Polyuretanová tlumící Pod vrchní vrstvou spojovací folie se nachází kotvící tkanina pro upevnění klipsů opatřených kotvícími háčky. Tento patentovaný systém umožňuje snadné a rychlé pokládání otopného potrubí. Systém faltjet je tvořen dvojitými deskami, ty jsou uprostřed proříznuty, aby se umožnilo jejich vzájemné skládání. Jedna deska má velikost 2 m 2. Rozměry Tlouštka Šířka Délka Plocha WLG v mm v mm v mm v m Zatižitelnost Každá isolační látka se působením tlaku více, nebo méně stlačí. U silných vrstev isolační hmoty s malou tuhostí se někdy vyskytne stlačitelnost až o 5 mm a může dojít k poškození mazaninové vrstvy, systém isolace faltjet může být zatížen bez stlačení až 50 kn/m 2. Proto se faltjet hodí výborně pro dílenské provozovny. Tlumení hluku Systém faltjet je na spodní straně vybaven tenkou vrstvou polyethylenové pěny. Toto opatření snižuje pronikání hluku na rovném podkladu o cca. 20 db. Systém faltjet není nejvhodnější pro bytovou výstavbu, ledaže by stačil útlum 20 db. Při vyšších požadavcích je nutno přijmout další přídavná opatření. Použití Systém faltjet se používá především tam, kde se vyžaduje velké zatížení podlahy, stále více se používá v průmyslových provozech. V bytové výstavbě je nutno ještě přidat hlukovou isolaci. Zpracování Desky faltjet je možno bez problémů odřezávat nožem. Další ulehčení poskytuje rastr na horní ploše. Při pokládání se hrany k sobě na tupo dorazí a spoj se přelepí průhlednou folií. Tak se zabrání tomu, aby mazanina vytvořila zvukový můstek. Samozřejmě musí být před začátkem pokládání přiloženy ke stěnám okrajové tlumící pásy stejně jako u systému rolljet. Upevnění trubek se provádí rovněž stejnými kotvícími oky a stejným způsobem jako u systému rolljet. Obr. 17 skládací systém 12 Změna vyhrazena

15 PŘÍDAVNÉ ISOLAČNÍ DESKY Isolace Tyto isolační desky jsou vyrobeny z polystyrolu PS 20 Použití Používá se jako přídavná isolace k systémům rolljet, nebo faltjet pro dosažení předpokládané konstrukční výšky, nebo pro dosažení předepsané tlouštky isolační vrstvy. Tato přídavná isolace tvoří ve spojení se systémy rolljet, nebo faltjet cenově výhodnou kombinaci pro dosažení vysokého stupně tepelné isolace. Obr. 18 Isolační desky Tabulka pro použití isolačních materiálů Tabulka použití pro isolační materiály obsahuje dodávané materiály, jejich kvality, tak i tlouštky. Příklady použití jsou členěny od shora dolů. Pro každý příklad použití jsou potom v závislosti na na instalační výšce, která je k disposici, uvedeny odpovídající materiály, nebo jejich kombinace a objednací čísla. Stejné uspořádání je potom i v našich cenících. Na základě uvedených konečných cen si potom uživatel může okamžitě nalézt nejvýhodnější řešení pro jeho případ. Pokud jsou na stropě uloženy potrubí, nebo kabel je možno realisovat dvouvrstvé uložení. V dělících stropech bytů je potom vhodné kombinovat rolljet 38/35 s 20 mm vrstvou polystyrolu kvality PS 20. Předem je nutno samozřejmě zkontrolovat, zda je k disposici potřebná výška. Konstrukce V těchto isolačních deskách není zalepena žádná kotvící tkanina pro upevnění klipsů pro potrubí. Tlouštky isolace Rozměry Tlouštka Šířka Délka Plocha v WLG jednom balení v mm v mm v mm v m 2 Zatižitelnost 20 kn/m 2 Zlepšení tlumení hluku Žádné , , , ,0 040 doporučené pro realisaci nových staveb Příklad R λd Tlouštka Počet/ Isolace mm Obj. m 2 K/W mm vrstev č. A 0, rolljet 38/ B 1, rolljet 38/ polyst. PS faltjet faltjet polyst. PS C 2,62 rolljet 38/ polyst. PS rolljet 27/ polyst. PS faltjet faltjet polyst. PS D 2,86 rolljet 38/ polyst. PS rolljet 27/ polyst. PS Změna vyhrazena 13

16 MAZANINA Otopná trubka uložená v mazanině U systémů PURMO je otopné potrubí uloženo ve spodní vrstvě mazaniny. Tento způsob uložení má výhodu v tom, že se teplo rovnoměrně rozloží i do vrstvy mazaniny mezi trubkami a na povrchu je teplota též rovnoměrně rozložena. Trubky, které jsou v mazanině uloženy se při ohřátí neroztahují, ale zvětší se jejich vnitřní průměr o 2 až 3 setiny milimetru.otopné trubky nejsou zcela obklopeny mazaninou. Toto je ale vlastnost téměř všech systémů podlahového topení. Úplné obklopení mazaninou není možno dosáhnout ani za předpokladu, že by se trubky před zalitím o několik milimetrů vyzvedly. Vlastní váha mazaniny trubky obvykle stlačí dolů. Tato okolnost ale nemá žádný vliv na tepelný výkon systému. Ze spodní strany trubky se stejně nepředává teplo do vrchní strany mazaniny. Výšková poloha trubky v mazanině Výškové umístění otopného potrubí v mazanině má na vytápění tak nepatrný vliv, že není třeba se o něm zmiňovat. Event. rozdíly se nechají vyrovnat změnou teploty o max. 1,5 st. K. V protikladu stojí mnohem vyšší náklady na umístění potrubí ve větší výšce a jeho stabilisace při nanášení mazaniny. Mechanické namáhání Zatížení uprostřed místnosti se přenášejí rovnoměrně na isolační vrstvu. Tím se rozloží síla působící na spodní straně mazaniny. Zatížení na okrajích a obzvláště potom v rozích místností vede ke zvětšení mechanického pnutí na vrchní straně mazaniny. Tato pnutí mohou být prakticky převzata pouze vrchním vyztužením, které ale vzhledem k malé tlouštce mazaniny nemůže být instalováno všude. Kotvící síť trubek tuto úlohu nepřejímá. Cementová mazanina V bytové výstavbě se používají nejčastěji cementové mazaniny. Tyto mazaniny se nanášejí buď v plastické konsistenci, nebo v tekutém stavu. Přidáním mazaninové emulse PURMO se redukuje podíl vody v mazanině. Tím se také sníží podíl vzduchových pórů, které snižují tepelnou vodivost. Anhydritová mazanina Anhydritové mazaniny jsou pro podlahové topení nejvhodnější. Nanesení je jednoduché a tepelná vodivost je vysoká. Anhydritové mazaniny nesmějí ale přijít do trvalého styku s vodou. Je nutno prodloužit vysušovací fázi, protože voda se neuvolňuje příliš snadno. Tekutá mazanina Za tekutou mazaninu lze považovat všechny mazaniny, u kterých se hladina vyrovná pouze působením zemské tíže a mechanické dorovnání není prakticky nutné. Tekuté mazaniny jsou tvořeny na základě cementové a anhydritické mazaniny. Pro topenáře je důležité, aby zabránili tomu, aby se u tekutých mazanin nevytvořily zvukové můstky. Přechody mezi okrajovými pásy a isolačními deskami musí být proto absolutně vodotěsné. Termické namáhání Mazanina se roztahuje vlivem teplotního působení potrubí. Při náběhu topení vznikají teplotní rozdíly mezi spodní a vrchní vrstvou. Na základě různých koeficientů tepelné roztažnosti dochází u keramických podlah k určitému pnutí mezi mazaninou a keramickým obložením, které může být kompensováno vyztužením ve vrchní vrstvě mazaniny. Parketové podlahy, nebo podlahy pokryté kobercem mají téměř stejný koeficient roztažnosti jako mazanina. Vyšší odpor tepelné vodivosti vede k vyšší teplotě horní vrstvy mazaniny. Rozdíl činí mezi keramickou dlažbou a průměrným jiným pokrytím až 10 st. C. 14 Změna vyhrazena

17 MAZANINA Tlouštka mazaninové vrstvy Tlouštka mazaninové vrstvy je závislá na typu použité mazaniny, na jejím zpracování a na předpokládaném zatížení. V praxi to znamená, že s ohledem na to, že se použije otopné potrubí o průměru menším než 20 mm je min. výška mazaniny 65 mm. V tom nejsou zahrnuty event. nerovnosti betonového podloží. V nebytových prostorách je nutno počítat s větším zatížením a zde je nutno vzít na pomoc statika. Mazaninová emulse Mazaninová emulse PURMO je disperse na bázi vinilacetátu, ethylenu a vinilchloridu. Tato disperse má nízkou viskositu. Mazaninová emulse PURMO se používá na základě její schopnosti tvořit směs s cementem, vápnem, nebo sádrou k výrobě různých modifikací stavebních hmot. Malta vytvořená na bázi cementu je dobře tekutá. Tato směs má předpoklady pro vytvoření pevného podkladu. Mazanina může mít i menší tlouštku pokud je zajištěna mechanická pevnost, např. tím, že se do ní vloží ocelová, nebo umělohmotná výztuž o stejném koeficientu roztažnosti. Výztuž Výztuž v mazanině není zásadně nutná. Výztuž také nemůže zabránit vzniku trhlin v mazanině. Výztuž může zabránit pouze rozšiřování trhlin a jejich výškovému přesazení. Vyskytnou - li se trhliny není to určitě způsobeno tím, že by chyběla výztuž. Na mazaninové ploše se mohou vyskytnout 3 typy zátěže: Zátěž uprostřed plochy (tlaková síla dole) Zátěž na okraji plochy (tlaková síla působí dole a nahoře) Zátěž v rohu plochy (tlaková síla působí nahoře) Proto musí být výztuž, pokud má být účinná, určena statickým výpočtem.uprostřed ploch podlahového topení a na jejích okrajích nejsou problémy se zatížením, protože se zde zátěž rozloží na isolační podložku topení. Jiná situace je v rozích, protože zde síly působí nahoře. Z tohoto důvodu se do mazaniny dává i výztuž. Instalace výztuže vyžaduje v obytných prostorách min. tlouštku mazaniny 65 mm. Obr. 19 Mazaninová emulse. Výztuž uložená dole může mít, jak zkušenosti ukazují i negativní účinky, protože se pod tyče výztuže nemusí vždy dostat mazanina. Změna vyhrazena 15

18 MAZANINA Mazaninové směsi jsou vláčné a dobře se zpracovávají. Dlouhodobé srážení pěny disperse na povrchu zabraňuje přívodu vzduchu do stavební hmoty. Emulsi je možno zpracovávat do + 6 st. C. Je nutno ji zásadně skladovat v prostorách, kde nemůže zmrznout, doba skladování je přibližně 6 měsíců. Použití Pro použití v obytných prostorách se mazanina míchá následujícím způsobem: 3 l. emulse na 1m 3. mazaninové malty. Toto odpovídá přibližně 100 l vody. Po nanesení mazaniny nesmí teplota trubek překročit 20 st. C. Další zvýšení teploty potrubí je možné u anhydritických směsí teprve po 7 dnech u směsí cementových po 21 dnech. Viz též kapitolu "Vytápění". Roztažnost Mazanina má koeficient roztažnosti 0,012 mm/m.k. To znamená, že mazaninová plocha o hraně cca. 8 m se při rozdílu teplot 30 st. C. na př. od 10 st. C. do 40 st. C. roztáhne o cca. 3 mm. Tento přírůstek délky musí být vykompensován okrajovými pásy. Obr. 20 Vytvoření spáry + ochranná trubka Pokud plocha mazaniny přesahuje 40 m 2, nebo přesahujeli délka jedné stěny 8 m je nutno vytvořit také spáry pro převzetí roztažnosti. Tvary do úhlu, nebo Z tvary je nutno také dělit. Čím větší je plocha musí se na tím více dílčích ploch rozdělit. Různým stupňům roztažnosti je nutno přizpůsobit i nahoře položenou podlahu, např. rastr keramických dlaždiček. Roztažení není samozřejmě rovnoměrné. Nerovnoměrná zátěž může způsobit jednostranné posunutí. Podle zkušeností je nutno počítat s roztažností mazaninové plochy do 5 mm. Proto je nutné počítat např. i s jinou roztažností v oblasti dveří. Event. spáry musí oddělovat celou plochu mazaniny. S vysoušením mazaniny je spojeno i její smršťování. Celá mazaninová plocha se smršťuje a tvoří tzv. "lžicovitý tvar". Mazanina by se měla, pokud se smršťuje i na těchto místech přerušit. Vytvoření spáry pro převzetí roztažnosti v oblasti dveří je poněkud obtížné, protože se zde často kříží s přívodem topného potrubí. Jednoduchá spára se nechá vytvořit pomocí specielního profilu PURMO. Tento umělohmotný profil se odřízne na potřebnou délku a nalepí se na isolaci rollfet, nebo faltjet. Otopné potrubí se vede nyní přes tyto profily. Polyethylenové pěnové proužky pro převzetí roztažnosti se nyní položí na potrubí. Otvory se nechají jednoduše vytvořit pomocí měděné trubky 28 mm. Aby se potrubí mohlo vlivem tepla roztahovat nasadí se na trubky umělohmotné vlnovcové potrubí, které je na podélné straně rozříznuto. Tento řez by potom měl být umístěn na spodní straně a není nutno ho utěsňovat. 16 Změna vyhrazena

19 PODLAHOVÁ KRYTINA Vliv typu podlahy Zásadně je možno použít libovolný typ podlahy. Pokud to je možné, neměl by tepelný odpor překročit hodnotu R = 0,15 m 2.K/W. Podlaha s vyšším odporem vyžaduje i vyšší provozní teplotu a tím se ztratí i více tepla směrem dolů. Podlahová krytina se může instalovat pouze tehdy, je-li mazanina dokonale vyzrálá. Keramická podlahová krytina Keramická krytina má oproti jiným krytinám výhodu v tom, že má mnohem menší tepelný odpor. Z tohoto důvodu se také tato krytina velmi často používá. Při ohřátí se mazanina roztahuje téměř dvakrát tolik než keramická krytina. Proto jsou výhodné velké desky uložené do elastického podkladu se spárami vyplněnými také elastickým materiálem. Koberce Lepidlo pro pokládání koberců musí být určeno pro teploty do 50 st. C. Nalepení koberce se musí uskutečnit po celé ploše. Při výběru koberce pro podlahovou krytinu by měl být jedním z rozhodujících kryterií také tepelný odpor. Parkety Při pokládání parket na vytápěnou plochu je nutno dodržovat následující pravidla. Vlhkost parket musí být nižší než 9%. Použitá lepidla musí být určena pro teploty min. 60 st. C. Povrchová teplota parket nesmí překročit 28 st. C. Vlhkost cementové mazaniny by neměla překročit 2%, anhydritické mazaniny potom 0,5%. Pokládají - li se dlaždice do mokrého podkladu je nutno počkat s vyplňováním spár až do doby kdy bude vše dokonale vyzrálé, protože jinak by mohlo dojít k deformacím. Změna vyhrazena 17

20 MONTÁŽ PODLAHOVÉHO TOPENÍ Požadavky na nosný podklad Podklad musí být dostatečně připraven pro podlahové topení, tzn. musí být rovný a suchý. Nesmí se vyskytovat žádné bodové nerovnosti. Ve starých zástavbách je nutno dále zkontrolovat nosnost podloží, cementová mazanina, vysoká 6,5 cm = 130 kg/m 2. Vodotěsnost V případě, že podlahové topení má být položeno na zemním podloží je nutno vrstvy podlahového topení dokonale odisolovat. Isolace se provádí způsobem obvyklým ve stavebnictví, podlahové topení je nutno oddělit od isolace pomocí PE isolace. Okrajová isolace Okrajové pásy musí absorbovat roztažnost mazaniny do cca. 5 mm. Tyto pásy se pokládají po okrajích topných ploch a měly by se instalovat pokud možno bez přerušení. Musí být tak vysoké, aby vrchní hrana byla výše než budoucí podlahová krytina. Přečnívající pásy se po dokončení prací odříznou nožem. Potrubí a kabely Potrubí a kabely, které jsou položeny na nosném podkladu musí být dostatečně upevněny. Doporučuje se, aby tlumící vrstvy byly nanášeny nadvakrát. Nejprve se nanese vyrovnávací vrstva, která vyplní všechny dutiny. Tato vrstva musí mít dostatečnou nosnost a musí být vysoká min. k hornímu povrchu potrubí, nebo kabelů. Na tuto vrstvu se nanese další, která je již rovná a umožní celoplošné položení další isolačních desek. Položení potrubí Pokládání potrubí a jeho upevnění je nejlépe provádět ve 2 osobách. Zatímco jeden pracovník pracuje s rolí a trubku pokládá tam, kam je třeba, druhý pracovník ji upevňuje specieními kleštěmi pomocí U klipsů. Nejúčelnější je upevnění potrubí do spirály. U řadového upevnění by se krátce před dosažením obrátky měla role s potrubím otočit o 90. Toto odpovídá tvaru trubky, který získala při natáčení ve výrobě. Nanesení mazaniny Je nutno rozlišovat mezi plastickou cementovou mazaninou a tekutou mazaninou. Nyní se až na výjimky mazaninové směsi čerpají hadicí přímo na místo určení. Čerpá-li se plastická mazanina dochází často k rázům v potrubí. Vozí - li se mazanina na kolečku je nutno dbát na to aby nedošlo k poškození potrubí. První zatopení Každá mazanina obsahuje při pokládání určité množství vody. Část této vody se v následujících dnech po položení vypaří z horní vrstvy do vzduchu, přesto ale v nevytápěné mazanině zůstane určitá část, která však není na závadu. Úplně jinak se však chová mazanina tam, kde je položeno otopné potrubí. Tím, že se na povrch položí krytina znemožní se únik vody a dojde k posunu zbytkové vlhkosti a v oblasti, kde je položeno otopné potrubí je vlhkost nepatrná. Toto způsobí větší, nebo menší zvlnění povrchu mazaniny a toto je spojeno se zvětšením výšky uprostřed a snížením v rozích. Proto se doporučuje topit nejdříve po 21 dnech u cementové mazaniny u anhydritické nejdříve po 7 dnech, nebo podle údajů výrobce. První topení by mělo začít o teplotě 25 st. C. a tato teplota by se měla udržovat po 3 dny. Potom by se měla nastavit max. teplota a ta udržovat po 4 dny. Ani potom však není jisté že bylo dosaženo vyzrálosti mazaniny. Keramika - slabá vrstva 2,0 % 0,5 % Keramika - silná vrstva 2,0 % 0,5 % Koberec, PVC 2,5 % 1,0 % Parkety 2,0% 0,5 % Uvedená tabulka obsahuje trvalé hodnoty vlhkosti naměřené při 20 st. C. Protokol, který vystaví instalatér musí obsahovat: 1. Údaje o náběhových teplotách 2. Maximálně dosažené náběhové teploty 3. Provozní stav a vnější teploty Cementová mazanina Anhydritická mazanina Pro velké plochy jsou k disposici role s 500 m. potrubí. 18 Změna vyhrazena

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ České vysoké učení technické v Praze fakulta stavební TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ DANA HAJNOVÁ NIKOLA MOŠNEROVÁ DOMINIK SYROVÝ k 126 MGT 2012-2013 TECHNOLOGICKÝ POSTUP - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO 01/08 173 technický list Akustická izolace pro pod potěry pro plovoucí i lepené podlahy v soukromém, komerčním i průmyslovém prostředí. Vhodná rovněž pod podlahové vytápění. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Vynikající

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Projekční a montážní podklady. Suchý systém podlahového vytápění KB 12

Projekční a montážní podklady. Suchý systém podlahového vytápění KB 12 Projekční a montážní podklady Suchý systém podlahového vytápění KB 12 03/2012 Systémy vytápění a rozvodů vody pro různá použití Rodinný dům, byt podlahové vytápění 1.2.3, TAC, KB 12 stěnové a stropní vytápění/chlazení

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Uponor Profi systém - Technické informace

Uponor Profi systém - Technické informace PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ TECHNICKÉ INFORMACE Uponor Profi systém - Technické informace Uponor inteligentní volba Uponor nabízí řešení, která spočívají na promyšlených produktech což je nejspíše důvodem,

Více

Ceník. Podlahové vytápění 02/2011. www.toptherm.info. Ceník je platný od 01. 02. 2011 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny.

Ceník. Podlahové vytápění 02/2011. www.toptherm.info. Ceník je platný od 01. 02. 2011 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny. Ceník 02/2011 Podlahové vytápění Ceník je platný od 01. 02. 2011 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny. 1. Trubky - jsou vyrobeny v EU a výrobce je držitelem certifikace dle DIN EN ISO

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Čerstvé tekuté potěry

Čerstvé tekuté potěry Čerstvé tekuté potěry 2 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ OD FIRMY SCHÜTZ

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ OD FIRMY SCHÜTZ SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ OD FIRMY SCHÜTZ Systémová řešení pro dnešek a zítřek! Moderní podlahové vytápění od firmy SCHÜTZ základna, na které lze žít. Trend vytápění soukromých a veřejných budov se

Více

Ceník 05/2015 PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. www.toptherm.info Ceník je platný od 1. 5. 2015 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny.

Ceník 05/2015 PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. www.toptherm.info Ceník je platný od 1. 5. 2015 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny. Ceník PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 05/2015 www.toptherm.info Ceník je platný od 1. 5. 2015 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny. 1. Trubky - jsou vyrobeny v EU a výrobce je držitelem certifikace

Více

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NOVÉ ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ OD AEG PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNÝ KOMFORT Kdo si chce užít ve svém bytě tepelného komfortu, musí si přesně rozmyslet, kde a jak tohoto komfortu využije. Koupelnu

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...

Více

Kompaktní paralelní směšovač pro podlahové vytápění, FHM-Cx

Kompaktní paralelní směšovač pro podlahové vytápění, FHM-Cx Datový list Kompaktní paralelní směšovač pro podlahové vytápění, FHM-Cx Použití FHM-C1 Směšovač FHM-C/FHM-C Směšovač FHM-C Kompaktní paralelní směšovače podlahového vytápění Danfoss, mají za úkol regulovat

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Solární akumulátor ECObasic

Solární akumulátor ECObasic TECHNICKÁ INFORMACE Solární akumulátor Wagner & Co Obr. 1 Solární akumulátor 1. Technické informace Rozsah dodávky Solární akumulátor se dodává sešroubovaný nastojato na paletě; izolace je pevně spojená

Více

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ Regulux N Zpětné regulační a uzavírací šroubení s vypouštěním 4.2.1 09.2000 CZ Popis Konstrukce Popis Šroubení pro uzavírání, přednastavení, plnění a vypouštění. Rozměry dle DIN 3842 řada 1. Rohové nebo

Více

fermacell Powerpanel TE

fermacell Powerpanel TE fermacell Powerpanel TE Sprchový podlahový set pro liniové žlaby Fermacell Powerpanel TE sprchový podlahový set pro liniové žlaby řeší suchou cestou zabudování liniových žlabů v bezbariérových koupelnách

Více

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE Schöck ronsole SCHÖCK RONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi podestou a schodišťovým ramenem Schöck ronsole 6 schodišťová podesta monolitický beton nebo poloprefabrikát schodišťové rameno monolitický

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483 VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 8/DRV 8 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Vířivá výusť DRS 8/DRV 8 Vířivá výusť typu DRS 8/DRV 8 je vysoce induktivní, s kruhovou nebo čtvercovou čelní maskou s vylisovanými

Více

T2RED S T2REFLECTA: ENERGETICKY ÚČINNÝ SYSTÉM

T2RED S T2REFLECTA: ENERGETICKY ÚČINNÝ SYSTÉM T2RED S T2REFLECTA Výhody Rovnoměrné rozložení tepla po celé místnosti. Tepelný diagram Hliníková vrstva na desce zaručuje stejnoměrné rozložení tepla po celé místnosti. Části systému Samoregulační topný

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Směšovací uzly FHM-Cx pro podlahové vytápění

Směšovací uzly FHM-Cx pro podlahové vytápění Použití Směšovací uzel FHM-C5 (oběhové čerpadlo UPS) Směšovací uzel FHM-C6 (oběhové čerpadlo UPS) Směšovací uzel FHM-C7 (oběhové čerpadlo Alpha2) Kompaktní směšovací uzly Danfoss se používají k regulaci

Více

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E-Z Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventil E-Z Ventil E-Z E-Z ventil s ponornou trubkou

Více

dodávaná v baleních 3 x 1 m skládané desky, 12 m 2 v balení (kód 4506P0020) dodávaná v baleních 3 x 1 m, 12 m 2 v balení (kód 4506P0030)

dodávaná v baleních 3 x 1 m skládané desky, 12 m 2 v balení (kód 4506P0020) dodávaná v baleních 3 x 1 m, 12 m 2 v balení (kód 4506P0030) 11 - SPECIFIKACE 11.17 Izolační deska s výstupky Předtvarovaná deska z pěnového polystyrenu podle Evropské normy EN 13163, ohnivzdorná (třída E), s následujícími charakteristikami: užitná tloušťka 10mm,

Více

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Před pokládkou Před instalací nechte podlahu v otevřených obalech v místnosti, ve které má být podlaha položená po dobu minimálně 48 hodin,

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL anhylevel Anhydritové a sádrové lité potěry... efektivní řešení podlah anhylevel Tekutá směs na bázi síranu vápenatého (), nebo na bázi alfasádry (AlfaLevel)

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE Termostatický ventil s radiátorovým připojením Ventil E-Z Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Popis

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1205_soustavy_vytápění_2_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Třícestný směšovací ventil. s nebo bez přednastavení pro topná a chladící zařízení

Třícestný směšovací ventil. s nebo bez přednastavení pro topná a chladící zařízení s nebo bez přednastavení pro topná a chladící zařízení Popis Třícestné směšovací y HEIMEIER s nebo bez přednastavení jsou vhodné pro kvalitativní regulaci (směšování) zařízení v topných a chladících soustavách.

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

Schöck Tronsole typ R SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ R SCHÖCK TRONSOLE SCHÖCK TONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku od schodišťových stupnic (pro sanaci a dodatečnou vestavbu) Schöck Tronsole typ schodišťové rameno monolitický beton nebo prefabrikovaná schodišťová

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22 TECHNICKÁ INFORMACE EURO- Sluneční kolektory typ C/C22 Wagner & Co Vysoce průhledné bezpečnostní sklo nebo antireflexní bezp. sklo Pryžové těsnění EPDM s vulkanizačním spojením rohů Eloxovaný hliníkový

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR 5/3/TCH/5 VARYCONTROL VVS-regulátor pro systémy s variabilním průtokem série TVR TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Ideal Standard s.r.o. Zemská 623, 415 74 Teplice T. 417 592 111 F. 417 560 772. www.idealstandard.cz

Ideal Standard s.r.o. Zemská 623, 415 74 Teplice T. 417 592 111 F. 417 560 772. www.idealstandard.cz Ideal Standard s.r.o. Zemská 623, 415 74 Teplice T. 417 592 111 F. 417 560 772 www.idealstandard.cz Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. 03/10 KK2331000 EASY-Box

Více

Armatury + systémy Premium Regulační ventil Cocon Q Ventil pro hydraulické vyvážení a pro regulaci ve chladicích a vytápěcích systémech

Armatury + systémy Premium Regulační ventil Cocon Q Ventil pro hydraulické vyvážení a pro regulaci ve chladicích a vytápěcích systémech Armatury + systémy Premium Regulační ventil Cocon Q Ventil pro hydraulické vyvážení a pro regulaci ve chladicích a vytápěcích systémech Přehled výrobků made in Germany Regulační ventil Cocon Q Funkce,

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Třícestné směšovací ventily. 3-cestné termostatické ventily Bez nebo s nastavením, pro vytápěcí a chladicí systémy.

Třícestné směšovací ventily. 3-cestné termostatické ventily Bez nebo s nastavením, pro vytápěcí a chladicí systémy. Třícestné směšovací ventily -cestné termostatické ventily ez nebo s nastavením, pro vytápěcí a chladicí systémy. IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Třícestné směšovací ventily Třícestné

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

Max Exterior balkonové podlahové desky

Max Exterior balkonové podlahové desky BALKONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA Max balkonové podlahové desky Obr. 1 POVRCH HEXA Obr. 2 AKRYL-POLYURETAN (ochrana proti povětrnostním vlivům) S POVRCHEM HEXA UNI-DEKOR POPIS MATERIÁLU Max balkonové podlahové

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Bezpečnostní předpisy Hmotnost v kg/m Provedení Model Standard Speciál Protože jsou panely těžké (viz tabulku hmotností), musí být transportovány minimálně dvěmi

Více

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů VIESMANN VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW List technických údajů Objednací čísla a ceny na vyžádání VITOMAX 100-LW Typ M148

Více

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém

Více

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Pevnostní třída Dle normy Výrobce P5 EN 312 SPANO Použití Do vlhkého prostředí Konstrukce / podlahy Oblasti použití Vodovzdorná obkladová deska vhodná k pokládání

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

ŘEŠENÍ PRO SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

ŘEŠENÍ PRO SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ ŘEŠENÍ PRO SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ ŘEŠENÍ PRO SYSTÉMY PODL. VYTÁPĚNÍ 6.1. SYSTÉM KLASIK Klasické řešení s deskou s výstupky, která umožňuje instalaci trubek bez použití úchytek. EVOH s rozměry 16

Více

SKRYTÁ KONSTRUKCE ROZEBÍRATELNÁ

SKRYTÁ KONSTRUKCE ROZEBÍRATELNÁ Krátký popis : Podhledová konstrukce se skrytým nosným systémem, využívající díly standardního systému C viditelné konstrukce šířky 24 mm. Každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše zdola do

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

T2QUICKNET : TENKÁ, SAMOLEPICÍ, TOPNÁ ROHOŽ

T2QUICKNET : TENKÁ, SAMOLEPICÍ, TOPNÁ ROHOŽ T2QUICKNET : T2QUICKNET Jakou rohož T2QuickNet potřebuji? Na dobře izolované podlahy. Na přídavné topení. Na rychlý ohřev. Na špatně izolované podklady podlah. Samolepicí, 3 mm silná dvoužilová topná rohož

Více

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady Síranovápenaté potěry (anhydritové) mají dnes v pozemním stavitelství široké uplatnění v neposlední řadě z důvodu nízké ceny suroviny (odsíření elektráren). Vlastnosti jako dobrá rovinnost, bezesparé zpracování,

Více

Třícestné směšovací ventily

Třícestné směšovací ventily -cestné termostatické ventily Třícestné směšovací ventily Bez nebo s nastavením, pro vytápěcí a chladicí systémy. Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING

Více

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ schodišťová podesta: monolitický beton schodišťová stěna:

Více

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY BENEŠ Filip, 2.S 7.1.2015 Hlavní kritéria spárovacích tmelů rychlost tuhnutí paropropustnost nasákavost obsah vodorozpustných solí ultrazvuková transmise-měřena rychlost průniku

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

... 18 roků zkušeností. Ceník

... 18 roků zkušeností. Ceník ... 18 roků zkušeností Ceník platný od 1.3.2012 MODEL PM Nejžádanější Elektrický průtokový ohřívač vody HAKL PM je díky svým rozměrům a ceně nejžádanějším z řady průtokových ohřívačů - ohřívač není tlakový,

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Nová generace rozvodnic Volta pro zapuštěnou montáž a monáž do dutých příček

Nová generace rozvodnic Volta pro zapuštěnou montáž a monáž do dutých příček Nová generace rozvodnic Volta pro zapuštěnou montáž a monáž do dutých příček Nová generace rozvodnic série Volta je ideálním řešením pro oblast bytové výstavby. Kombinace plastové skříně s krycím rámečkem

Více

Účinná energetická úspora a ochrana potrubí.

Účinná energetická úspora a ochrana potrubí. Kaifoam PE je vysoce kvalitní a snadno zpracovatelný polyetylenový izolační materiál pro topná a sanitární zařízení. Má nízkou tepelnou vodivost, snižuje energetické ztráty a trvale tak omezuje emise CO

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

5. Dřevěná podlaha Kährs

5. Dřevěná podlaha Kährs 5. Dřevěná podlaha Kährs Hotové dílce natřené polomatným lakem, olejem tvrzeným ultrafialovým světlem nebo přírodním olejem. Dílce jsou vybaveny systémem Woodloc Kährs. Dřevěné podlahy jsou nabízeny v

Více

Multibox AFC. Regulace podlahového vytápění Podomítková regulace podlahového vytápění s automatickým omezovačem průtoku

Multibox AFC. Regulace podlahového vytápění Podomítková regulace podlahového vytápění s automatickým omezovačem průtoku Multibox AFC Regulace podlahového vytápění Podomítková regulace podlahového vytápění s automatickým omezovačem průtoku IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Multibox AFC Multibox AFC Zaručuje,

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Řadový dům. Kubáněk. www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz. Milovice 2.6.2011. Zhotovitel: svépomocí

Řadový dům. Kubáněk. www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz. Milovice 2.6.2011. Zhotovitel: svépomocí Řadový dům Kubáněk Zhotovitel: svépomocí Milovice 2.6.2011 www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz Instrukce pro montáž a údržbu Manometr Dopouštěcí-vyrovnávací ventil Odvzdušňovací

Více