Podlahové topení Technická specifikace 10-98

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podlahové topení Technická specifikace 10-98"

Transkript

1 Podlahové topení Technická specifikace PE-Xa/PAM ü b S ZWÜRZBURG e r w a c ht

2 JISTOTA SE ZÁRUKOU

3 JISTOTA SE ZÁRUKOU Podlahové Topení Pohoda 2 Úspora energie 2 Oblasti použití 2 Značka kvality RAL 2 Bezpečnost 2 Tepelný výkon 2 Možnosti/Předpoklady Stavební předpoklady 3 Isolace 3 Mazanina 3 Podlahová krytina 3 Povrchová teplota 3 Dopravní zatížení 3 Systémové řešení Upevnění potrubí 4 Kotevní tkanina 4 Příchytky tvaru U 4 Vpichovací nástroj 4 Doba pokládání 5 Prořez 5 Dlouhodobá záruka 5 Pokládání trubek 5 Rozsah dodávek - servis 5 Otopné potrubí Difustop Kvalita 6 PE-X/PAM (síťovaný polyethylen) 6 Tabulka 6 Vlastnosti 7 Značka jakosti 7 Potrubí Difustop 7 Pokládání potrubí 7 Tvary položení potrubí 7 Průměr potrubí / velikost tepelného okruhu 8 Ztráta tlaku 8 Isolační materiály Požadavky / předpisy 9 Rolovací systém Isolace 10 Konstrukce 10 Zatižitelnost 10 Tlumení hluku 10 Použití 10 Zvláštní provedení 10 Rozměry 11 Pokládání 11 Okrajové pásy 11 Skládací systém Isolace 12 Konstrukce 12 Položení 12 Rozměry 12 Zatižitelnost 12 Tlumení hluku 12 Použití 12 Zpracování 12 Přídavné isolační desky Isolace 13 Konstrukce 13 Rozměry 13 Zatižitelnost 13 Zlepšení tlumení hluku 13 Použití 13 Tabulka pro použití isolačních materiálů 13 Tlouštky isolace 13 Mazanina Otopná trubka uložená v mazanině 14 Výšková poloha trubky v mazanině 14 Mechanické namáhání 14 Termické namáhání 14 Cementová mazanina 14 Anhydritová mazanina 14 Tekutá mazanina 14 Tlouštka mazaninové vrstvy 15 Výztuž 15 Mazaninová emulse 15 Použití 16 Roztažnost 16 Podlahová krytina Vliv typu podlahy 17 Keramická podlahová krytina 17 Koberce 17 Parkety 17 Montáž podlahového topení Požadavky na nosný podklad 18 Vodotěsnost 18 Okrajová isolace 18 Potrubí a kabely 18 Položení potrubí 18 Nanesení mazaniny 18 První zatopení 18 Rozdělovač Skříň Rozdělovač topných okruhů 19 Skříně rozdělovačů 19 Měřidlo tepla 19 Regulace Rozdělovač topných okruhů 20 Provozní teplota 20 Regulace závislá na počasí 20 Regulace jedné místnosti Regulace v jedné místnosti 21 Regulátor teploty v místnosti 21 Pokojový teplotní regulátor s hodinami 21 Noční pokles teploty 22 Instalace 22 Dálkově ovládaná pokojová regulace 22 Termostat pro dálkové řízení Temco 22 Lišta přijímače dálkového ovládání Temco 23 Napájení el. proudem 23 Bezpečnostní pokyny. 23 Projektování Výška 24 Povrchové teploty 24 Tepelný výkon 25 Mezní výkony 25 Výpočet podlahového topení 25 Plochy pro ustavení nábytku 26 Jiná metoda výpočtu tepelných výkonů 26 Výkonové diagramy dle DIN Výkonové tabulky dle DIN Okrajové oblasti / přídavné radiátory 32 Teplotní spád 32 Intensita toku tepelného media 32 Ztráty tlaku Velikosti okruhů 33 Ztráty tlaku 34 Příklad výpočtu 35 Podmínky pro instalaci a uvedení do provozu Příprava a instalace 36 Naplnění a uvedení do provozu 36 1

4 PODLAHOVÉ TOPENÍ Pohoda Pomocí podlahového topení se oproti jiným systémům vytápění zvýší teplota podlahy. Tím se sníží převod tepla z nohou do podlahy, obzvláště tam, kde jsou keramické podlahy. Výsledkem je daleko větší tepelná pohoda. Při tomto způsobu vytápění se může zároveň snížit teplota vzduchu o 1-2 st. C., protože normovaná teplota je pouze doporučená teplota, která se skládá z 50 % z teploty vzduchu a zbývajících 50 % je určeno plochami tvořícími místnost a tato teplota je zvýšena vytápěním podlahy. V budoucnosti to bude zvláště tepelná pohoda, která bude určovat trend ve vytápění a tím se ještě zvýší význam tohoto způsobu topení. Značka kvality RAL Firma PURMO splňuje jako systémový dodavatel podlahového topení zvláštní kvalitativní a zkušební předpisy dle RAL 963 pro celou paletu dodávaných výrobků. GÜTEZEICHEN SYSTEMZUSAMMENSTELLUNG VON WARMWASSER-FUSSBODENHEIZUNGEN Německý institut pro zabezpečení kvality propůjčil firmě PURMO AG označení kvality za osvědčený systém podlahového topení. Systém podlahového topení PURMO splňuje i české normy. Úspora energie Podlahové topení pracuje s podstatně nižšími teplotami než jiné vytápěcí systémy. Tím se také zvýší úspora energie. Vedle plynu a oleje jako otopných mediií jsou k disposici ještě další alternativní energie, které často zbytečně unikají a kvůli nízkým teplotám nejsou většinou využitelné. Právě zde se nabízejí další možnosti pro podlahové topení, které tyto relativně nízké teploty dokáže využít. Oblasti použití V současné době je v SRN již % všech jedno a dvougeneračních rodinných domků vybaveno podlahovým topením. K tomu potom přistupuje velké množství bytů v osobním vlastnictví, které jsou takto též vybaveny. Také v mnoha dalších objektech jako jsou kostely, sportovní a průmyslové haly má teplota podlahy, tedy teplo od nohou velký význam. Ve velmi vysokých objektech stoupá teplo od radiátorů nahoru a je to vlastně ztrátové teplo. Podlahové topení dodá teplo tam, kde je potřeba. Také na jiných plochách jako jsou např. dvory, rampy, vjezdy, výjezdy a sportovní stadiony je možno v zimě udržovat povrch bez ledu a sněhu, tedy v provozuschopném stavu. Bezpečnost Podlahové topení vytvořené z umělohmotných trubek se vyrábí již více než 20 let. Obzvláště se osvědčil peroxydicky síťovaný polyethylen VPEa. V současné době činí podíl trhu trubek vyrobených ze síťovaného polyethylenu na podlahovém topení více než 75 %. Tyto bezpečné trubky se již osvědčily při použití v sanitární oblasti pro rozvod teplé a studené vody. Časová stálost těchto trubek je zvláště při vyšších teplotách vysoká a to více než 50 let. Tato potrubí jako systémová součást podlahového topení jsou při výrobě neustále kontrolována. Dále jsou našim zákazníkům k disposici naši odborníci, kteří mají rozsáhlé zkušenosti, jsou připraveni vždy poradit a při instalaci prvního zařízení i zaškolit. Tepelný výkon Pro podlahové topení v obytných a kancelářských prostorách platí normy a technická pravidla. Pro výpočet lze použít celou řadu již vypracovaných algoritmů, které umožní výpočet tepelných poměrů v téměř všech v praxi se vyskytujících prostorách. 2 Změna vyhrazena

5 MOŽNOSTI / PŘEDPOKLADY Stavební předpoklady Ve vyšších patrech je výška cca. 110 mm (35 mm isolace, 65 mm mazanina, 10 mm vrchní vrstva). V přízemí podle druhu isolace mm ( mm isolace, 65 mm mazanina, 10 mm vrchní vrstva). V těchto rozměrech nejsou obsaženy přídavky na nerovnosti podkladu. Podlahová krytina Na pokrytí podlahy vytápěné podlahovým topením se hodí téměř všechny podlahové krytiny. Koeficient tepelného odporu R by neměl překročit 0,15 m2 K/W Všechny koberce, které jsou vhodné pro položení na vytápěnou podlahu jsou označeny následujícím specielním znakem. Pokládají - li se kachlíky, nebo keramické dlaždice do maltového podloží je nutno k uvedeným mírám připočítat ještě výšku tohoto podloží. Isolace Mezi hrubý podklad a vytápěnou mazaninu je nutno z důvodu tepelné a event. i hlukové isolace vložit isolační vrstvu. Typ a tlouštka této isolační vrstvy závisí na výšce celého systému, který je k disposici a na stavebních předpisech, které určují min. pevnost této vrstvy. Mazanina Ve spojení s podlahovým topením je možno použít téměř všechny typy mazanin. Nejčastěji se používají cementové a antihydritační mazaniny. Důležité je, aby byly dodrženy tlouštky, které jsou jednak normalisovány a jednak zajišťují správnou funkci topení. Nesmí dojít ke spojení s nosným podkladem, nebo s jinými stavebními díly. Musí být zajištěna tepelná roztažnost mazaninových ploch při různých tepelných výkonech. Čím vyšší je odpor podlahové krytiny, tím vyšší je i teplota vody v podlahovém topení. Dále je nutno snížit i vzájemný odstup trubek a tím stoupá i jejich potřeba při pokládání. Keramická krytina je zdůvodu nepatrného odporu velice výhodná. Povrchová teplota Povrchové teploty podlahového topení jsou závislé na tepelném výkonu. Musí dosáhnout nejvyšších hodnot, když vnější teplota poklesne na nejnižší možnou projektovanou hodnotu. Pro obývanou oblast v obytných prostorách je povoleno max. 29 st. C. Se zřetelem k těmto mezním hodnotám obdržíme následující vztahy mezi vnějšími a vnitřními teplotami. Vnější teplota C Vnitřní teplota C. +29,0 +27,7 +26,4 +25,1 +23,9 +22,6 +21,3 +20,0 Dopravní zatížení Pro normální provoz musí být zabezpečeno toto max. zatížení: Obytné prostory: 1,5 kn/m 2 Kancelářské prostory: 2,0 kn/m 2 Prodejní prostory: do 50 m 2 v obytných domech 2,0 kn/m 2 posluchárny, třídy 3,5 kn/m 2 V prostorách, kde může dojít k vyššímu zatížení je nutno použít isolační vrstvy a mazaniny ze zvláštního materiálu. Změna vyhrazena 3

6 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ Upevnění potrubí Kotevní tkanina Odvíjecí a skládací isolační podložky typu rolljet a faltjet jsou na povrchu vybaveny patentovanou upevňovací tkaninou. Do této tkaniny se ukotvují klipsy tvaru U, které jsou vybaveny zpětnými háčky. Tyto klipsy je možno vytáhnout pouze velkou silou. Vpichovací nástroj Klipsy tvaru U se dodávají v originálním balení a jsou určeny pro přímé použití ve vpichovacím nástroji.tento nástroj je patentován v Německu, rovněž tak i jeho vzorek. Balení U klipsů se jednoduše vloží do vpichovacího nástroje, obal se sejme. Stlačením držadla vpichovacího nástroje se jednoduše vtlačí jeden klips do podložky. Je nutno dbát na to, aby držák vpichovacího nástroje byl po každém vtlačení klipsu vytažen zpět do horní polohy. Zásobník vpichovače musí býr stále naplněn klipsy U min. do poloviny. Zvláštní tvar patky umožňuje vpichování klipsů i při malých odstupech vpichů. Doporučuje se pokládat potrubí ve 2 členném týmu. Jedna osoba odvíjí potrubí z kotouče a předběžně ho ukládá, druhá osoba ho upevňuje pomocí přístroje. Obr. 1 Patentovaná kotvící tkanina. Příchytky tvaru U Upevnění položeného potrubí se děje pomocí patentovaných příchytek tvaru U. Tyto příchytky se upevňují pomocí specielních kleští a to se shora nasazením na otopnou trubku a zapíchnutím do podložky. Obr. 3 Originální vpichovač Podlahová krytina Okrajové tlumící pásky s folií Mazanina Příchytka U se zpětnými háčky Otopná trubka Spojovací folie s kotvící tkaninou Rolovací, nebo skládací isolační vrstva Hrubý beton Obr. 2 Konstrukce podlahového topení Propíchnutí folie nepředstavuje žádné nebezpečí pro isolační vrstvu, neumožňuje pronikání vlhkosti, nepoškozuje ji a ani nevytváří žádný spojovací most pro pronikání hluku. 4 Změna vyhrazena

7 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ Doba pokládání Doba potřebná k položení topení. Pokládání trubek Pokládací doba je závislá na tvaru plochy na kterou se má pokládat. Zhruba je možno počítat s cca. 10 minutami na položení podkladu včetně okrajových tlumících pásů v prostoru 4,00 x 5,00 m. při nepřerušované práci ve 2 pracovnících. Stejný tým potřebuje za stejných podmínek cca. 12 minut na položení 120 m. potrubí. Při kalkulacích je možno počítat s cca. 5 min/m 2 ve 2 lidech. Prořez Všechny typy isolačních desek podlahového topení mají hladký rovný povrch a proto se dají k sobě přirazit bez mezer. Spojovací hrany se přelepí lepící páskou pomocí odvíječe. Malé kusy je možno využít jako výplně a tak nevzniknou prakticky žádné zbytky. Dlouhodobá záruka Více jak desetileté zkušenosti a více jak desítky milionů dodaných čtverečních metrů svědčí o vysoké kvalitě našich výrobků. Na podlahové topení se poskytuje desetiletá záruka a v případě škody způsobené našim výrobkem uhradíme i náklady na vymontování a zamontování vadného dílu. Obr. 4 Pokládání trubek Rozsah dodávek - servis U podlahového topení PURMO jsou všechny jeho části konstrukčně vzájemně přizpůsobeny a zákazník má jistotu, že všechny díly si vzájemně odpovídají. Kompletní montážní program podlahového topení PURMO je stále k disposici v našich velkoobchodních skladech a naši partneři si mohou být jisti, že i nejmenší objednané množství dodáme v požadovaných termínech. Obr. 5 Vozový park Změna vyhrazena 5

8 OTOPNÉ POTRUBÍ - DIFUSTOP Kvalita Otopné potrubí je věc důvěry, buď jste přesvědčeni o jeho kvalitě, nebo ne. Tabulka Trubky jsou nabízeny za různé ceny, ale při nákupu je nutno přihlédnout i k jejich kvalitě. Dlouhodobá životnost není určena pouze kvalitami trubky ale i podmínkami a postupem při jejím ukládání. Nabízené trubky PURMO byly podrobeny dlouhodobým zkouškám v německých střediscích pro umělé hmoty a podle dobrozdání zaručují dlouhou životnost a bezpečnost při provozu. Toto potrubí je též certifikováno ve Státním zkušebním ústavu ve Zlíně. PE-X/PAM (síťovaný polyethylen) Otopné trubky VPE jsou peroxydicky za horka síťovány.metodou Pont a Mousson (PAM) se síťování provádí v horké slané lázni. Tento postup umožňuje výbornou stabilisaci a konstantní stupeň síťování v celém průřezu. Trubka je mimořádně flexibilní a je možno ji pokládat za studena. Toto peroxydické síťování zaručuje i časovou stabilitu trubky daleko nad požadavky normy. Trubky mají nadprůměrnou tepelnou vodivost, max. provozní teplota je 90 st. C. při tlaku 6 bar. Porovnávací napětí N/mm 2 Doba Roků Obr. 6 Vnitřní tlak - časová křivka PURMO VPEa/PAM 6 Změna vyhrazena

9 OTOPNÉ POTRUBÍ - DIFUSTOP Vlastnosti pevné spojení mezi ochrannou vrstvou a VPE vnitřní trubkou (netvoří se faldy) nepatrný tepelný odpor nemožnost pronikání kyslíku stejný koeficient tepelné roztažnosti jak vnitřní, tak i vnější trubky. výborná nepropustnost po celé období životnosti míry odpovídají normám, nejsou nutné žádné specielní propojky Značka jakosti Pokládání potrubí Potrubí může být pokládáno buď řadově, nebo ve tvaru spirály. Tvar položení nemá na celkovou tepelnou účinnost žádný vliv. Tvar položení ovlivňuje pouze rozložení teploty. Začne - li se s pokládáním potrubí u vnější stěny, je to v oblasti, kde lze očekávat největší tepelné ztráty a tam se odevzdá i největší podíl tepla. U spirálového položení lze očekávat rovnoměrné rozložení teploty. Tomuto způsobu pokládání se dává přednost, protože radiusy ohybu jsou menší a potrubí je možno pokládat i při teplotách nižších než 0 st C. Odstupy kotvících háčků by měly být, kromě oblasti ohybu cca. 50 cm. Tvary položení potrubí Na následujících obrázcích jsou znázorněny možné tvary položení potrubí. PE-Xa/PAM ü b S ZWÜRZBURG e r w a c ht auf tüv Sauerstoffdichtheit Potrubí Difustop Otopné potrubí Difustop odpovídá všem požadavkům, které od potrubí tohoto typu požadují normy. Potrubí je certifikováno Státním zkušebním ústavem ve Zlíně a je schváleno pro instalaci a provoz v České republice. Tato norma je platná pro umělohmotná potrubí z PP (typ 2), PB a PE-X, která mohou být provozována do teploty 70 st. C. a do max. provozního tlaku 3 bary. Tato potrubí mohou být dále podle místních podmínek použita i pro přívody k radiátorům. Potrubí jsou registrována včetně šroubových spojení. g e ft p r ü Obr.7 Obr. 8 Meandrové uspořádání potrubí Řadové uspořádání s integrovanou okrajovou zónou Obr. 9 Obr. 10 Spirálové uspořádání potrubí Spirálové uspořádání s integrovanou okrajovou zónou V některých prostorách, zvláště na chodbách se může stát, že je již položeno mnoho přívodů k rozdělovačům tepelných okruhů. Důsledkem je, že zde je již dostatečná teplota. Doporučuje se proto otopné potrubí nejdříve pokrýt tenkou vrstvou mazaniny a po odzkoušení potrubí buď přidat, event. ho zredukovat, nebo částečně zakrýt isolační vrstvou. Změna vyhrazena 7

10 OTOPNÉ POTRUBÍ - DIFUSTOP Průměr potrubí / velikost tepelného okruhu Ztráta tlaku Pro tepelný výkon okruhu je nedůležité, zda se použije trubka o průměru 17, nebo 20 mm. Rozdíl ve výkonu je cca. 2%, tedy bezvýznamný. Trubky mají tu vlastnost, že se po položení snaží zaujmout původní tvar. Trubky o průměru 20 x 2 se proto pokládají hůře než trubky s menším průřezem. To má význam tam, kde je malá plocha a trubky musejí být položeny s malým odstupem. Rozhodnutí o tom zda použít trubky 17 x 2, nebo 20 x 2 je výhradně věc tepelného zatížení okruhu. Teplo se z potrubí předává jak směrem nahoru, tak i směrem dolů do isolace. Obě množství jsou závislá na rozdílu teplot na vstupu a výstupu teplonosného media. Na průměru trubky je závislá i rychlost proudění media a tato rychlost vyvolá i odpovídající ztrátu tlaku. Čerpadlo musí při určeném množství čerpaného media tento tlak překonávat. Rychlost poudění by neměla překročit 0,5 m/sec. V obytných budovách za normálních podmínek je rozestup trubek 150 mm. Průměrný specifický výkon včetně ztrát isolací činí 100 W/m 2. Z jedné role potrubí o délce 120 m se nechá za těchto podmínek instalovat topení na ploše 17,5 m 2. Celkový tepelný výkon činí tedy W. Při teplotním rozdílu mezi přívodem a odtokem 8 st. C. je nutný průtok x 0,86/8 = 188 Kgt/hod. Z tab. obr. 13 zjistíme, že u trubky 17 x 2 dojde ke ztrátě tlaku 2 mbar/m. Celková ztráta tlaku je tedy 240 mbar. Tato ztráta tlaku musí být překonána oběhovým čerpadlem. Zcela jiné podmínky jsou např. na chodbách škol. Zde nejsou žádné požadavky na rovnoměrné rozložení teploty a také nominální teplota se může pohybovat kolem 15 st. C. Odstup trubek může být tedy cca. 300 mm. Průtok v kg/hod (Q) Obr. 11 Tlakové ztráty v otopném potrubí Ztráta tlaku v mar/m (teplota vody 10 st. C) Z jedné role o délce 120 m můžeme vytvořit podlahové topení na ploše cca. 35 m 2. I zde se dá dosáhnout specifického tepelného výkonu 100 W/m 2. Průtok v tomto případě není však již 188 kg/hod, ale 376. Z grafu zjistíme, že pro potrubí 17 x 2 je ztráta tlaku 7 mbar/m. Celková ztráta tlaku je u potrubí 17 x mbar a u potrubí 20 x mbar. Zde každý odborník potvrdí, že pokrýt ztrátu tlaku 840 mbar není bez problémů. Z uvedených příkladů je možno stanovit rozhodující kriteria. max. průtok okruhem o délce 120 m cca. 250 kg/hod max. tepelný výkon okruhu při rozdílu teplot 8 st. C a 120 m délky cca Watt. U zvláště extremně malých odstupů, např. 5 cm v okrajových zonách je nutno pomocí separátních výpočtů stanovit zda jsou přípustné i větší délky než 120 m. V normální bytové výstavbě nejsou žádné podstatné důvody k tomu, aby se používaly větší průměry. 8 Změna vyhrazena

11 ISOLAČNÍ MATERIÁLY Požadavky / předpisy Protože u podlahového topení musí být ohřívána i mazanina je teplotní rozdíl vůči prostorám umístěným nížeji (obytné místnosti, sklep, zemina) větší, než u topení radiátorového. Tím vznikají i tepelné ztráty. Na druhé straně ale po zkušenostech je podlahové topení proti jiným způsobů -m mnohem úspornější. Nezbytná isolační opatření pro podlahové topení jsou určena odpovídajícími normami pro podlahové topení a pro isolaci budov. V praxi se vypočítají nejprve odpory známých vrstev a zjistí se kolik chybí ještě do R = 2,86 m 2 K/W. Z toho se potom vypočte tlouštka předpokládané isolační vrstvy, nebo isolačních vrstev. Při výběru vhodného isolačního materiálu je nutno dbát na to, že při zatížení dojde k jeho stlačení. V doporučené tabulce jsou hodnoty důležité pro výběr již vzaty v úvahu. Bylo zjištěno, že v obytných prostorách nepřekročí podíl tepla unikajícího stropem více než 10 % z celkového množství. Toto množství tepla, které "uniká " směrem dolů je možno ještě zmenšit přidáním polystyrolové isolace, ale není to vždy nutné, protože teplo zdánlivě uniklé směrem dolů se v žádném případě neztratí ale zůstane v domě. Jiný případ nastane, když se pod podlahou nachází sklep, nebo zemina. V tomto případě se doporučuje, aby koeficient prostupu tepla byl nižší než 0,35 W/m 2.K. Výpočet se vztahuje v tomto případě nikoliv na celou stropní konstrukci, nýbrž pouze na vrstvu od topného potrubí směrem dolů. Při výpočtu ztrát směrem do sklepa je nutno počítat s tepelným odporem 0,17 m 2 K/W, zatímco ztráty směrem do zeminy není nutno uvažovat. Číslo Tepelná isolace R isolace, min. (m 2 K/W) A nad prostory se stejným využitím 0,75 B nad prostory s nestejným využitím *) 1,25 C nad nevytápěnými prostory (jako je na př. sklep) a dále nad vnějšími prostory a dle výpočtu D nad zemí *) na př. nad provozovnami Koeficient průchodu tepla je k = 0,35 W/m 2 K odpovídá tepelnému odporu R R = 1 k = 1 0,35 = 2,86 m 2 K/W Aby se splnily požadavky musí jednotlivé odpory být ve své sumě pod úrovní R = 2,86 m 2 K/W. Jednotlivé odpory R se vypočtou z tepelné vodivosti (W/mK) jednotlivých vrstev a jejich tlouštky d(m). R λ = d λ Změna vyhrazena 9

12 ROLOVACÍ SYSTÉM Isolace Podložky typu rolljet jsou vyrobeny z polystyrolové pěny. Polystyrol je ve srovnání s ostatními isolačními hmotami cenově nejvýhodnější. Tato isolační vrstva ve spojení s krycí vrstvou odpovídá požárním předpisům. Tento materiál je cenově výhodný. Při svinování se řezy vzájemně rozestoupí. Po položení se řezy opět uzavřou a to tak, že není možné, aby se vytvořily vzduchové meziprostory. Je-li položení provedeno odborně, nemůže dojít k průniku mazaniny a tím k vytvoření hlukových můstků. Tepelná vodivost je 0,045 W/mK Konstrukce Vrchní strana podkladové desky systému rolljet je tvořena vícevrstvou spojovací folií, která je na své vrchní straně opatřena další ochrannou vrstvou. Nahoře natištěný rastr usnadňuje řezání podkladové desky a pokládání trubek. Protože systém umožňuje libovolný odstup trubek, je tím usnadněno přizpůsobení tepelného výkonu místním ztrátám v místnostech. Ve spojovací folii je zalisována kotvící tkanina, která potom bezpečně drží úchytné klipsy. Obr. 13 Šikmý řez u systému rolljet. Zatižitelnost U systému isolační podložky rolljet je povoleno maximální zatížení 3,5 kn/m 2. Toto odpovídá obvyklému použití v obytných prostorách. V závislosti na tlouštce je stlačitelnost menší než 5 mm a tím je splněno i doporučení. Tlumení hluku Při použití tohoto systému je hluk tlumen o cca. 28 db. Tím jsou splněny předpisy určené ČSN. Požadavky, které jdou nad tuto úroveň je nutno splnit dalšími stavebními opatřeními. Použití Systém rolljet je vhodný pro jednovrstvé položení na podlahy oddělující obytné prostory, nebo i v případě potřeby silnější isolace, např. v kombinaci s jinými isolačními vrstvami. Odpovídající kombinace pro splnění předpisů o tepelné isolaci je možno zjistit z tab. na str. 14. Zvláštní provedení Pro případy, kdy je vyžadováno vyšší zatížení než jaké je obvyklé v obytných prostorách je možno na zakázku vyrobit systém rolljet s jinými parametry. Obr. 12 Systém odvíjecí isolace rolljet. Aby bylo možno systém isolace rolljet navíjet, je zespodu v celé délce šikmo naříznut. 10 Změna vyhrazena

13 ROLOVACÍ SYSTÉM Rozměry Tlouštka Šířka Délka Plocha v mm v mm v m v m 2 27 / / Pokládání Isolační desky systému rolljet je nutno pokládat zásadně ve 2 pracovnících. Okrajové pásy Před položením isolačních desek je nutno ke stěnám položit rohové isolační pásy z polyethylenové pěny. Folií se přelepí též přechod mezi těmito pásy a isolačními deskami. V rozích se tyto pásy patřičně upraví a celé se přelepí opět folií. Vzniklá volná místa v rozích se vyplní zbytkem materiálu. Nejprve se položí průchozí pruhy, na volné plochy u stěn se položí zbytky. V malých místnostech se doporučuje pokládání provést pomocí malých kusů. Místa styku pásů a malých kusů se přelepí a tím utěsní pomocí polypropylenové pásky. Odvíječ této pásky usnadňuje práci. Přelepení je nutno provést ihned po položení, aby nedošlo k event. posunutí. Přelepujeme pouze průhlednou páskou, aby bylo vidět, zda díly jsou k sobě dobře doraženy a zda bylo položení dobře provedeno. Obr. 14 Přelepení míst styku Obr. 15 Pokládání okrajových pásů. Změna vyhrazena 11

14 SKLÁDACÍ SYSTÉM Isolace Isolační materiál faltjet 025 je nově vyvinutý materiál určený pro podlahové topení. Skládá se téměř výhradně z polyuretanové pěny s extrémně nízkou tepelnou vodivostí. Konstrukce Obr. 16 Konstrukce isolace faltjet Položení Spojovací folie Kotvící tkanina Polyuretanová vrstva Spojovací folie Polyuretanová tlumící Pod vrchní vrstvou spojovací folie se nachází kotvící tkanina pro upevnění klipsů opatřených kotvícími háčky. Tento patentovaný systém umožňuje snadné a rychlé pokládání otopného potrubí. Systém faltjet je tvořen dvojitými deskami, ty jsou uprostřed proříznuty, aby se umožnilo jejich vzájemné skládání. Jedna deska má velikost 2 m 2. Rozměry Tlouštka Šířka Délka Plocha WLG v mm v mm v mm v m Zatižitelnost Každá isolační látka se působením tlaku více, nebo méně stlačí. U silných vrstev isolační hmoty s malou tuhostí se někdy vyskytne stlačitelnost až o 5 mm a může dojít k poškození mazaninové vrstvy, systém isolace faltjet může být zatížen bez stlačení až 50 kn/m 2. Proto se faltjet hodí výborně pro dílenské provozovny. Tlumení hluku Systém faltjet je na spodní straně vybaven tenkou vrstvou polyethylenové pěny. Toto opatření snižuje pronikání hluku na rovném podkladu o cca. 20 db. Systém faltjet není nejvhodnější pro bytovou výstavbu, ledaže by stačil útlum 20 db. Při vyšších požadavcích je nutno přijmout další přídavná opatření. Použití Systém faltjet se používá především tam, kde se vyžaduje velké zatížení podlahy, stále více se používá v průmyslových provozech. V bytové výstavbě je nutno ještě přidat hlukovou isolaci. Zpracování Desky faltjet je možno bez problémů odřezávat nožem. Další ulehčení poskytuje rastr na horní ploše. Při pokládání se hrany k sobě na tupo dorazí a spoj se přelepí průhlednou folií. Tak se zabrání tomu, aby mazanina vytvořila zvukový můstek. Samozřejmě musí být před začátkem pokládání přiloženy ke stěnám okrajové tlumící pásy stejně jako u systému rolljet. Upevnění trubek se provádí rovněž stejnými kotvícími oky a stejným způsobem jako u systému rolljet. Obr. 17 skládací systém 12 Změna vyhrazena

15 PŘÍDAVNÉ ISOLAČNÍ DESKY Isolace Tyto isolační desky jsou vyrobeny z polystyrolu PS 20 Použití Používá se jako přídavná isolace k systémům rolljet, nebo faltjet pro dosažení předpokládané konstrukční výšky, nebo pro dosažení předepsané tlouštky isolační vrstvy. Tato přídavná isolace tvoří ve spojení se systémy rolljet, nebo faltjet cenově výhodnou kombinaci pro dosažení vysokého stupně tepelné isolace. Obr. 18 Isolační desky Tabulka pro použití isolačních materiálů Tabulka použití pro isolační materiály obsahuje dodávané materiály, jejich kvality, tak i tlouštky. Příklady použití jsou členěny od shora dolů. Pro každý příklad použití jsou potom v závislosti na na instalační výšce, která je k disposici, uvedeny odpovídající materiály, nebo jejich kombinace a objednací čísla. Stejné uspořádání je potom i v našich cenících. Na základě uvedených konečných cen si potom uživatel může okamžitě nalézt nejvýhodnější řešení pro jeho případ. Pokud jsou na stropě uloženy potrubí, nebo kabel je možno realisovat dvouvrstvé uložení. V dělících stropech bytů je potom vhodné kombinovat rolljet 38/35 s 20 mm vrstvou polystyrolu kvality PS 20. Předem je nutno samozřejmě zkontrolovat, zda je k disposici potřebná výška. Konstrukce V těchto isolačních deskách není zalepena žádná kotvící tkanina pro upevnění klipsů pro potrubí. Tlouštky isolace Rozměry Tlouštka Šířka Délka Plocha v WLG jednom balení v mm v mm v mm v m 2 Zatižitelnost 20 kn/m 2 Zlepšení tlumení hluku Žádné , , , ,0 040 doporučené pro realisaci nových staveb Příklad R λd Tlouštka Počet/ Isolace mm Obj. m 2 K/W mm vrstev č. A 0, rolljet 38/ B 1, rolljet 38/ polyst. PS faltjet faltjet polyst. PS C 2,62 rolljet 38/ polyst. PS rolljet 27/ polyst. PS faltjet faltjet polyst. PS D 2,86 rolljet 38/ polyst. PS rolljet 27/ polyst. PS Změna vyhrazena 13

16 MAZANINA Otopná trubka uložená v mazanině U systémů PURMO je otopné potrubí uloženo ve spodní vrstvě mazaniny. Tento způsob uložení má výhodu v tom, že se teplo rovnoměrně rozloží i do vrstvy mazaniny mezi trubkami a na povrchu je teplota též rovnoměrně rozložena. Trubky, které jsou v mazanině uloženy se při ohřátí neroztahují, ale zvětší se jejich vnitřní průměr o 2 až 3 setiny milimetru.otopné trubky nejsou zcela obklopeny mazaninou. Toto je ale vlastnost téměř všech systémů podlahového topení. Úplné obklopení mazaninou není možno dosáhnout ani za předpokladu, že by se trubky před zalitím o několik milimetrů vyzvedly. Vlastní váha mazaniny trubky obvykle stlačí dolů. Tato okolnost ale nemá žádný vliv na tepelný výkon systému. Ze spodní strany trubky se stejně nepředává teplo do vrchní strany mazaniny. Výšková poloha trubky v mazanině Výškové umístění otopného potrubí v mazanině má na vytápění tak nepatrný vliv, že není třeba se o něm zmiňovat. Event. rozdíly se nechají vyrovnat změnou teploty o max. 1,5 st. K. V protikladu stojí mnohem vyšší náklady na umístění potrubí ve větší výšce a jeho stabilisace při nanášení mazaniny. Mechanické namáhání Zatížení uprostřed místnosti se přenášejí rovnoměrně na isolační vrstvu. Tím se rozloží síla působící na spodní straně mazaniny. Zatížení na okrajích a obzvláště potom v rozích místností vede ke zvětšení mechanického pnutí na vrchní straně mazaniny. Tato pnutí mohou být prakticky převzata pouze vrchním vyztužením, které ale vzhledem k malé tlouštce mazaniny nemůže být instalováno všude. Kotvící síť trubek tuto úlohu nepřejímá. Cementová mazanina V bytové výstavbě se používají nejčastěji cementové mazaniny. Tyto mazaniny se nanášejí buď v plastické konsistenci, nebo v tekutém stavu. Přidáním mazaninové emulse PURMO se redukuje podíl vody v mazanině. Tím se také sníží podíl vzduchových pórů, které snižují tepelnou vodivost. Anhydritová mazanina Anhydritové mazaniny jsou pro podlahové topení nejvhodnější. Nanesení je jednoduché a tepelná vodivost je vysoká. Anhydritové mazaniny nesmějí ale přijít do trvalého styku s vodou. Je nutno prodloužit vysušovací fázi, protože voda se neuvolňuje příliš snadno. Tekutá mazanina Za tekutou mazaninu lze považovat všechny mazaniny, u kterých se hladina vyrovná pouze působením zemské tíže a mechanické dorovnání není prakticky nutné. Tekuté mazaniny jsou tvořeny na základě cementové a anhydritické mazaniny. Pro topenáře je důležité, aby zabránili tomu, aby se u tekutých mazanin nevytvořily zvukové můstky. Přechody mezi okrajovými pásy a isolačními deskami musí být proto absolutně vodotěsné. Termické namáhání Mazanina se roztahuje vlivem teplotního působení potrubí. Při náběhu topení vznikají teplotní rozdíly mezi spodní a vrchní vrstvou. Na základě různých koeficientů tepelné roztažnosti dochází u keramických podlah k určitému pnutí mezi mazaninou a keramickým obložením, které může být kompensováno vyztužením ve vrchní vrstvě mazaniny. Parketové podlahy, nebo podlahy pokryté kobercem mají téměř stejný koeficient roztažnosti jako mazanina. Vyšší odpor tepelné vodivosti vede k vyšší teplotě horní vrstvy mazaniny. Rozdíl činí mezi keramickou dlažbou a průměrným jiným pokrytím až 10 st. C. 14 Změna vyhrazena

17 MAZANINA Tlouštka mazaninové vrstvy Tlouštka mazaninové vrstvy je závislá na typu použité mazaniny, na jejím zpracování a na předpokládaném zatížení. V praxi to znamená, že s ohledem na to, že se použije otopné potrubí o průměru menším než 20 mm je min. výška mazaniny 65 mm. V tom nejsou zahrnuty event. nerovnosti betonového podloží. V nebytových prostorách je nutno počítat s větším zatížením a zde je nutno vzít na pomoc statika. Mazaninová emulse Mazaninová emulse PURMO je disperse na bázi vinilacetátu, ethylenu a vinilchloridu. Tato disperse má nízkou viskositu. Mazaninová emulse PURMO se používá na základě její schopnosti tvořit směs s cementem, vápnem, nebo sádrou k výrobě různých modifikací stavebních hmot. Malta vytvořená na bázi cementu je dobře tekutá. Tato směs má předpoklady pro vytvoření pevného podkladu. Mazanina může mít i menší tlouštku pokud je zajištěna mechanická pevnost, např. tím, že se do ní vloží ocelová, nebo umělohmotná výztuž o stejném koeficientu roztažnosti. Výztuž Výztuž v mazanině není zásadně nutná. Výztuž také nemůže zabránit vzniku trhlin v mazanině. Výztuž může zabránit pouze rozšiřování trhlin a jejich výškovému přesazení. Vyskytnou - li se trhliny není to určitě způsobeno tím, že by chyběla výztuž. Na mazaninové ploše se mohou vyskytnout 3 typy zátěže: Zátěž uprostřed plochy (tlaková síla dole) Zátěž na okraji plochy (tlaková síla působí dole a nahoře) Zátěž v rohu plochy (tlaková síla působí nahoře) Proto musí být výztuž, pokud má být účinná, určena statickým výpočtem.uprostřed ploch podlahového topení a na jejích okrajích nejsou problémy se zatížením, protože se zde zátěž rozloží na isolační podložku topení. Jiná situace je v rozích, protože zde síly působí nahoře. Z tohoto důvodu se do mazaniny dává i výztuž. Instalace výztuže vyžaduje v obytných prostorách min. tlouštku mazaniny 65 mm. Obr. 19 Mazaninová emulse. Výztuž uložená dole může mít, jak zkušenosti ukazují i negativní účinky, protože se pod tyče výztuže nemusí vždy dostat mazanina. Změna vyhrazena 15

18 MAZANINA Mazaninové směsi jsou vláčné a dobře se zpracovávají. Dlouhodobé srážení pěny disperse na povrchu zabraňuje přívodu vzduchu do stavební hmoty. Emulsi je možno zpracovávat do + 6 st. C. Je nutno ji zásadně skladovat v prostorách, kde nemůže zmrznout, doba skladování je přibližně 6 měsíců. Použití Pro použití v obytných prostorách se mazanina míchá následujícím způsobem: 3 l. emulse na 1m 3. mazaninové malty. Toto odpovídá přibližně 100 l vody. Po nanesení mazaniny nesmí teplota trubek překročit 20 st. C. Další zvýšení teploty potrubí je možné u anhydritických směsí teprve po 7 dnech u směsí cementových po 21 dnech. Viz též kapitolu "Vytápění". Roztažnost Mazanina má koeficient roztažnosti 0,012 mm/m.k. To znamená, že mazaninová plocha o hraně cca. 8 m se při rozdílu teplot 30 st. C. na př. od 10 st. C. do 40 st. C. roztáhne o cca. 3 mm. Tento přírůstek délky musí být vykompensován okrajovými pásy. Obr. 20 Vytvoření spáry + ochranná trubka Pokud plocha mazaniny přesahuje 40 m 2, nebo přesahujeli délka jedné stěny 8 m je nutno vytvořit také spáry pro převzetí roztažnosti. Tvary do úhlu, nebo Z tvary je nutno také dělit. Čím větší je plocha musí se na tím více dílčích ploch rozdělit. Různým stupňům roztažnosti je nutno přizpůsobit i nahoře položenou podlahu, např. rastr keramických dlaždiček. Roztažení není samozřejmě rovnoměrné. Nerovnoměrná zátěž může způsobit jednostranné posunutí. Podle zkušeností je nutno počítat s roztažností mazaninové plochy do 5 mm. Proto je nutné počítat např. i s jinou roztažností v oblasti dveří. Event. spáry musí oddělovat celou plochu mazaniny. S vysoušením mazaniny je spojeno i její smršťování. Celá mazaninová plocha se smršťuje a tvoří tzv. "lžicovitý tvar". Mazanina by se měla, pokud se smršťuje i na těchto místech přerušit. Vytvoření spáry pro převzetí roztažnosti v oblasti dveří je poněkud obtížné, protože se zde často kříží s přívodem topného potrubí. Jednoduchá spára se nechá vytvořit pomocí specielního profilu PURMO. Tento umělohmotný profil se odřízne na potřebnou délku a nalepí se na isolaci rollfet, nebo faltjet. Otopné potrubí se vede nyní přes tyto profily. Polyethylenové pěnové proužky pro převzetí roztažnosti se nyní položí na potrubí. Otvory se nechají jednoduše vytvořit pomocí měděné trubky 28 mm. Aby se potrubí mohlo vlivem tepla roztahovat nasadí se na trubky umělohmotné vlnovcové potrubí, které je na podélné straně rozříznuto. Tento řez by potom měl být umístěn na spodní straně a není nutno ho utěsňovat. 16 Změna vyhrazena

19 PODLAHOVÁ KRYTINA Vliv typu podlahy Zásadně je možno použít libovolný typ podlahy. Pokud to je možné, neměl by tepelný odpor překročit hodnotu R = 0,15 m 2.K/W. Podlaha s vyšším odporem vyžaduje i vyšší provozní teplotu a tím se ztratí i více tepla směrem dolů. Podlahová krytina se může instalovat pouze tehdy, je-li mazanina dokonale vyzrálá. Keramická podlahová krytina Keramická krytina má oproti jiným krytinám výhodu v tom, že má mnohem menší tepelný odpor. Z tohoto důvodu se také tato krytina velmi často používá. Při ohřátí se mazanina roztahuje téměř dvakrát tolik než keramická krytina. Proto jsou výhodné velké desky uložené do elastického podkladu se spárami vyplněnými také elastickým materiálem. Koberce Lepidlo pro pokládání koberců musí být určeno pro teploty do 50 st. C. Nalepení koberce se musí uskutečnit po celé ploše. Při výběru koberce pro podlahovou krytinu by měl být jedním z rozhodujících kryterií také tepelný odpor. Parkety Při pokládání parket na vytápěnou plochu je nutno dodržovat následující pravidla. Vlhkost parket musí být nižší než 9%. Použitá lepidla musí být určena pro teploty min. 60 st. C. Povrchová teplota parket nesmí překročit 28 st. C. Vlhkost cementové mazaniny by neměla překročit 2%, anhydritické mazaniny potom 0,5%. Pokládají - li se dlaždice do mokrého podkladu je nutno počkat s vyplňováním spár až do doby kdy bude vše dokonale vyzrálé, protože jinak by mohlo dojít k deformacím. Změna vyhrazena 17

20 MONTÁŽ PODLAHOVÉHO TOPENÍ Požadavky na nosný podklad Podklad musí být dostatečně připraven pro podlahové topení, tzn. musí být rovný a suchý. Nesmí se vyskytovat žádné bodové nerovnosti. Ve starých zástavbách je nutno dále zkontrolovat nosnost podloží, cementová mazanina, vysoká 6,5 cm = 130 kg/m 2. Vodotěsnost V případě, že podlahové topení má být položeno na zemním podloží je nutno vrstvy podlahového topení dokonale odisolovat. Isolace se provádí způsobem obvyklým ve stavebnictví, podlahové topení je nutno oddělit od isolace pomocí PE isolace. Okrajová isolace Okrajové pásy musí absorbovat roztažnost mazaniny do cca. 5 mm. Tyto pásy se pokládají po okrajích topných ploch a měly by se instalovat pokud možno bez přerušení. Musí být tak vysoké, aby vrchní hrana byla výše než budoucí podlahová krytina. Přečnívající pásy se po dokončení prací odříznou nožem. Potrubí a kabely Potrubí a kabely, které jsou položeny na nosném podkladu musí být dostatečně upevněny. Doporučuje se, aby tlumící vrstvy byly nanášeny nadvakrát. Nejprve se nanese vyrovnávací vrstva, která vyplní všechny dutiny. Tato vrstva musí mít dostatečnou nosnost a musí být vysoká min. k hornímu povrchu potrubí, nebo kabelů. Na tuto vrstvu se nanese další, která je již rovná a umožní celoplošné položení další isolačních desek. Položení potrubí Pokládání potrubí a jeho upevnění je nejlépe provádět ve 2 osobách. Zatímco jeden pracovník pracuje s rolí a trubku pokládá tam, kam je třeba, druhý pracovník ji upevňuje specieními kleštěmi pomocí U klipsů. Nejúčelnější je upevnění potrubí do spirály. U řadového upevnění by se krátce před dosažením obrátky měla role s potrubím otočit o 90. Toto odpovídá tvaru trubky, který získala při natáčení ve výrobě. Nanesení mazaniny Je nutno rozlišovat mezi plastickou cementovou mazaninou a tekutou mazaninou. Nyní se až na výjimky mazaninové směsi čerpají hadicí přímo na místo určení. Čerpá-li se plastická mazanina dochází často k rázům v potrubí. Vozí - li se mazanina na kolečku je nutno dbát na to aby nedošlo k poškození potrubí. První zatopení Každá mazanina obsahuje při pokládání určité množství vody. Část této vody se v následujících dnech po položení vypaří z horní vrstvy do vzduchu, přesto ale v nevytápěné mazanině zůstane určitá část, která však není na závadu. Úplně jinak se však chová mazanina tam, kde je položeno otopné potrubí. Tím, že se na povrch položí krytina znemožní se únik vody a dojde k posunu zbytkové vlhkosti a v oblasti, kde je položeno otopné potrubí je vlhkost nepatrná. Toto způsobí větší, nebo menší zvlnění povrchu mazaniny a toto je spojeno se zvětšením výšky uprostřed a snížením v rozích. Proto se doporučuje topit nejdříve po 21 dnech u cementové mazaniny u anhydritické nejdříve po 7 dnech, nebo podle údajů výrobce. První topení by mělo začít o teplotě 25 st. C. a tato teplota by se měla udržovat po 3 dny. Potom by se měla nastavit max. teplota a ta udržovat po 4 dny. Ani potom však není jisté že bylo dosaženo vyzrálosti mazaniny. Keramika - slabá vrstva 2,0 % 0,5 % Keramika - silná vrstva 2,0 % 0,5 % Koberec, PVC 2,5 % 1,0 % Parkety 2,0% 0,5 % Uvedená tabulka obsahuje trvalé hodnoty vlhkosti naměřené při 20 st. C. Protokol, který vystaví instalatér musí obsahovat: 1. Údaje o náběhových teplotách 2. Maximálně dosažené náběhové teploty 3. Provozní stav a vnější teploty Cementová mazanina Anhydritická mazanina Pro velké plochy jsou k disposici role s 500 m. potrubí. 18 Změna vyhrazena

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK

REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA TECHNICKÉ INFORMACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA

Více

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel Projekční podklady Projekční podklady Vydání 01/2008 Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody.................................

Více

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C Evropa izoluje nazeleno Styrodur C Tepelná izolace zdí 1 Tepelná izolace Styrodur C 3 2 Tepelné mosty 4 2.1 Geometrické tepelné mosty 5 2.2 Konstrukční a materiálové tepelné mosty 5 2.3 Nepříznivé vlivy

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

svépomocné solární systémy

svépomocné solární systémy Armin Themeßl Werner Weiß svépomocné solární systémy Příručka projektování a stavby solárních systémů Pro workshop svépomocné instalace přeložil a připravil Ekologický institut Autoři děkují všem, kteří

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou KOMPLEXNÍ SYSTÉM EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ S VODOU infra OBSAH 1 Všeobecně 6 2 Systém STORMBOX 7 3 Certifikace, značení

Více

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Předmluva Předkládaná publikace je první ze série příruček, které Státní úřad pro jadernou bezpečnost bude postupně vydávat.

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT VIESMANN VITOVOLT Projekční návod VITOVOLT Fotovoltaické (FV) moduly k výrobě elektrického proudu ze sluneční energie Vitovolt 100 v provedení s fólií na skleněném podkladě Vitovolt 200 v jednodeskovém

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více