Aktivní senzor mikročipu Aktuální čas Čas zamčení Čas odemčení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivní senzor mikročipu Aktuální čas Čas zamčení Čas odemčení"

Transkript

1 Dvířka SureFlap 1

2 Obsah balení 1. Hlavní montážní díl 2. Vnější rám 3. Přihrádka pro baterie (po jedné přihrádce z každé strany dvířek) 4. 2 kryty přihrádek pro baterie 5. Kryt tlačítek 6. Tlačítka 7. LCD displej 8. LED 9. Mechanismus dvojitého uzavírání 10. Uzávěr proti průvanu 11. Různé šrouby 12. Krytky 13. Přívěsek na obojek 2

3 Vstupní a výstupní zařízení Tlačítka 1. Modus zamčení 2. Nastavení času/ aktuální čas 3. Zamčení 4. Odemčení 5. Ukládání nastavení Fn (funkce): viz Nastavení modů definovaných uživatelem LCD displej Čas Ukazatel slabé baterie Modus zamčení průchodu dovnitř Modus zamčení průchodu ven Aktivní senzor mikročipu Aktuální čas Čas zamčení Čas odemčení 3

4 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení dvířek SureFlap. Přístroj je koncipován tak, že rozezná jak čip, který je implantován pod kůži Vašeho zvířete, tak RFID přívěsek na obojek (jeden přívěsek je součástí balení, náhradní dvojbalení je možno dokoupit). Vaše zvíře bude mít volný přístup do domu, zatímco ostatní zvířata se dovnitř nedostanou. Typy mikročipů Dvířka SureFlap pro kočky s mikročipem jsou kompatibilní s následujícími běžně používanými druhy mikročipů: - patnáctimístné mikročipy (též označované jako FDX-B) - desetimístné mikročipy (též označované jako FDX-A) - devítimístné mikročipy RFID přívěsek na obojek Doporučujeme Vám nechat Vaše zvíře očipovat, protože implantovaný čip zvíře nemůže ztratit. Pokud však Vaše zvíře zatím očipováno není anebo z nějakého důvodu očipováno být nemůže, lze jako alternativu použít RFID přívěsek na obojek. Důrazně doporučujeme použít bezpečnostní obojek. RFID přívěsek na obojek je malý, velmi lehký a můžete jej bez problémů připevnit na obojek Vašeho zvířete. Stejně jako mikročipy disponuje i tento přívěsek unikátním registračním číslem. Programovací modus Aby mohla dvířka správně fungovat, je třeba uložit do jejich paměti mikročipové číslo (příp. registrační číslo RFID přívěsku na obojek). Naprogramování se provádí pro každé zvíře jednou, protože číslo se ukládá do paměti dvířek natrvalo a není vymazáno ani po vyjmutí baterií. Proveďte naprogramování následujícím způsobem: 1. Odejměte kryt tlačítek. Stiskněte tlačítko pro ukládání (s obrázkem kočičí hlavy) a podržte je po dobu cca 1 sekundy (viz obr. 1). 2. Dvířka se odemknou a budou průchozí oběma směry. Dalším indikátorem programovacího modu bude blikání symbolů na LCD displeji. 3. Pokud nyní zvíře z některého z obou směrů projde dvířky anebo strčí hlavu do tunelu ve směru ke klapce, bude jeho mikročip identifikován a uložen do paměti dvířek. 4. Ihned po uložení čísla mikročipu se dvířka vrátí do běžného modu a LCD displej již nebude blikat. Jakmile se zvíře vzdálí od dvířek, dvířka se zamknou. Pokud máte více zvířat, musíte celý proces opakovat, dokud do paměti dvířek neuložíte čipy všech zvířat. Uložit můžete až 32 čipů. Po ukončení programování nasaďte zpět kryt tlačítek. Tento způsob programování je obzvláště vhodný pro nespolupracující zvířata! Místo toho, abyste zvíře hledali a pak protahovali rámem, můžete jednoduše nastavit programovací modus a čekat, až zvíře samo přijde na to, že dvířky může procházet. 4

5 Pro ukončení programovacího modu (třeba po jeho zapnutí omylem) podržte cca 1 sekundu tlačítko pro uložení nastavení. Přístroj se vrátí do běžného modu. Pro uložení mikročipu je důležité, aby zvíře dvířky opravdu prošlo. V tunelu je senzor, který rozpozná přítomnost zvířete a na jejím základě se aktivuje. Nepostačí, že se zvíře bude jen pohybovat před dvířky. Pro uložení do paměti RFID přívěsku na obojek postupujte podle kroků 1 a 2. Přívěsek podržte několik sekund v ruce a strčte ji do tunelu dvířek. Dotkněte se pohyblivé klapky. Registrační číslo přívěsku bude uloženo do paměti dvířek. Montáž Obr. 1 Dvířka jsou vhodná pro montáž do rozličných typů dveří, např. dveří dřevěných, plastových, skleněných nebo kovových. Před montáží ověřte, zda ve dveřích není plech. V takovém případě by bylo nutno vyříznout při montáži větší otvor. Tento způsob montáže je popsán v samostatné kapitole níže. Ideální výška pro umístění dvířek je tak, aby se dno tunelu nacházelo ve vzdálenosti břicha Vašeho zvířete od země. Dvířka obsahují citlivý přijímač signálů z mikročipu Vašeho zvířete. Ve vzácných případech může vysoký výskyt elektronických interferencí zmenšitt dosah systému. Proto dbejte následujícího: - Dvířka se nesmí nacházet v blízkosti jiných čteček čipů nebo podobných nízkofrekvenčních zařízení. Tyto působí nepříznivě na výkon zařízení a mohou mít za následek až úplnou ztrátu jeho funkčnosti. - Odstraňte očividně rušivé zdroje jako jsou poškozené a blikající žárovky. - V bezprostřední blízkosti dvířek nesmí vést elektrické kabely a být provozovány síťové přístroje. V žádném případě nesmíte poškodit tunel hlavního montážního dílu vrtáním nebo jinými zásahy, protože obsahuje senzor. 5

6 Montáž do dveří ze dřeva, plastu nebo do sádrokartonových zdí 1. Položte vnější rám dvířek SurFlap vnější stranou dolů (viz obr. 2). Na každý ze čtyř rohů připevněte kousek lepicí pásky. Rám by tak měl na většině dveří dobře držet. 2. Rozhodněte, kam přesně budete chtít ve dveřích dvířka umístit, a pak připevněte rám na dveře. Aby byla dvířka namontována opravdu rovně, doporučujeme použití vodováhy (obr. 3). 3. Na dveře obkrelete vnitřek rámu špičatou tužkou a vyznačte čtyři otvory pro vrtání. 4. Sundejte rám ze dveří a zkontrolujte, zda je čára plná a dobře viditelná a body pro vrtání správně vyznačeny. Pomocí vrtačky s vrtákem 6 mm vyvrtejte dva otvory pro šrouby. Je důležité, aby nebyly otvory vyvrtány šikmo, pak by k sobě poloviny dvířek nebyly kolmé. 5. Před vyříznutím otvoru pro tunel vyvrtejte ve všech čtyřech rozích otvory dostatečně velké na to, aby jimi prošla čepel pilky (obr. 5). Elektrickou listovou pilkou vyřízněte otvor pro tunel; dbejte přitom na to, abyste řez vedli 3 mm vně vyznačené linie a vytvořili tak dostatečně velký otvor pro tunel (obr. 6). 6. Před montáží dvířek SureFlap odstraňte ze dveří špínu a prach. 7. Hlavní montážní díl dvířek (kryt pro baterie a LCD displej) přiložte z vnější strany domu do vzniklého otvoru (obr. 7). 8. Připevněte vnější rám z vnějšku domu. Podle tloušťky dveří bude tunel z rámu více nebo méně vyčnívat. Přesto tunel za žádných okolností nezkracujte, protože je v něm čtečka čipu a dvířka by po zkrácení tunelu nefungovala správně. Součástí dodávky dvířek jsou tři druhy šroubů lišící se délkou, které jsou vhodné pro různou tloušťku dveří. Pokud si nejste jisti, které šrouby zvolit pro montáž do Vašich dveří, zkuste nejprve použít kratší. Teprve pokud by se ukáže, že nejsou dostatečně dlouhé, použijte delší šrouby. V žádném případě nesmíte použít příliš dlouhé šrouby, protože by mohly poškodit přední část hlavního montážního dílu. Přišroubujte vnější rám k hlavnímu montážnímu dílu (obr. 8). 9. Po úspěšné montáži dvířek SureFlap nasaďte krytky na otvory pro šrouby u vnějšího rámu. Krytky nasaďte prohlubněmi směrem ven a pak na ně pevně přitlačte. Když budete chtít krytky odstranit, stačí do prohlubní vsunout šroubovák a krytky s jeho pomocí jemně odejmout. Obr. 2 Obr. 3 6

7 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 7

8 Montáž do skleněných dveří a oken Během montáže dvířek SureFlap do skleněných dveřích nebo oken byste měli mít vždy nasazeny ochranné rukavice, abyste se nepořezali o ostré hrany. Dvířka SureFlap lze namontovat do jednoduchého i dvojitého skla. Pro řezání skla byste se měli obrátit na odborníka, protože je možné, že budou zapotřebí odborné znalosti. Vaříznutý ptvor do skla by měl mít průměr ideálně 300 mm. Při montáži do skla je potřeba použít adaptér pro tento typ montáže (obr. 10). Adaptér je vhodný do otvorů o průměru od 294 mm do 320 mm. Postup montáže: Obr Abyste získali dostatek místa pro tunel, je zapotřebí vyříznout kulatý otvor o průměru 300 mm (viz obr. 11). 2. Doporučujeme utěsnit montážní adaptér po obou stranách skla celoročním tmelem (obr. 12). Ten přispívá k tomu, aby namontovaná dvířka lépe držela, zejména ve větších otvorech; také zabraňuje pronikání vlhkosti z vnějšku. Tento druh tmelu je k dostání ve většině sklenářství nebo v prodejnách stavebnin. 3. Přes hlavní montážní díl přetáhněte jeden z kruhů montážního adaptéru. 4. Z vnitřní strany domu prostrčte tunel hlavního montážního dílu otvorem ve skle. Při pohledu z vnějšku by měla dvířka vypadat jako na obr Z vnější strany připevněte druhý montážní adaptér a pak vnější rám (viz obr. 14 a 15). 6. Obě poloviny sešroubujte tak, jak ukazuje obr. 16. V případě montáže do jednoduchého skla použijte nejkratší šrouby. U dvojitého skla můžete potřebovat šrouby prostřední délky podle konkrétního rozestupu mezi skleněnými tabulemi. Před zašroubováním šroubů ověřte, je-li zařízení umístěno opravdu uprostřed kulatého otvoru. 7. Bílé krytky nasaďte štěrbinami směrem ven a pak na ně pevně přitlačte. 8. Při pohledu z vnitřku domu budou dvířka vypadat tak, jak ilustruje obr

9 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15 Obr. 16 9

10 Obr. 17 Montáž do kovových dveří Pokud dveře obsahují kov, může být narušena funkčnost dvířek SureFlap a zkrácen dosah čtečky čipu, a to zejména v případě následujících typů dveří: - dveře s kovovou deskou - bezpečnostní dveře - garážová vrata z kovu - kovové dveře s PVC fólií na povrchu Ve většině případů je zkrácení dosahu čtečky tak malé, že je mikročip stále ještě dostatečně silný. Pokud ovšem zpozorujete, že dvířka fungují jenom někdy nebo vůbec, ověřte nejprve, zda ve dveřích není kov. Upozorňujeme, že kovové dveře s PVC fólií na povrchu často vypadají jako dveře z PVC. Pokud zjistíte pod PVC povrchem přítomnost kovu, postupujte níže uvedeným způsobem pro zlepšení dosahu čtečky. Zvětšete otvor pro dvířka. Mezi tunelem dvířek a kovem dveří ponechte rozestup 2 až 3 cm. Nejprve obreslete vnější hranu zadního rámu (viz obr. 18). Nyní vyznačte linii řezu 1 cm zevnitř linie okolo zadního rámu a vyrtaných otvorů (obr. 19). Vyřízněte tento otvor a dvířka SureFlap znovu namontujte. Pokud dvířka ani pak nebudou správně fungovat, bude třeba otvor ještě více zvětšit, a to za využití montážního adaptéru (obr. 10). Nejprve obkreslete obrys adaptéru. Nakreslete kruh ca 2 cm uvnitř této linie a okolo otvorů. Tento otvor vyřízněte a znovu namontujte dvířka. Zvýšíte tak rozsah senzoru a měli byste tím tedy předejít problémům, které mohou vznikat v důsledku montáže dvířek do kovu. 10

11 Montáž do zdi Obr. 18 Obr. 19 Před montáží dvířek do zdi se ujistěte, jestli zdí ve Vámi zvoleném místě neprochází elektrické vedení nebo rozvody plynu či vody. Pro montáž dvířek do zdi doporučujeme použít prodloužení tunelu. 1. Změřte vzdálenost mezi zemí a bříškem Vašeho zvířete, když stojí. V této výšce by se měla nacházet spodní hrana otvoru ve stěně. V této výšce proto udělejte na zeď značku. Upozornění: Pokud je otvor na vnější stěně nachází výše nad zemí, přidělejte pod výlez ze dvířek schůdek. 2. Vezměte vnější rám, který jste použili jako předlohu pro vyznačení místa, kde bude ve stěně otvor. Nejprve označte střed spodní hrany vnějšího rámu (viz obr. 20). 3. Na každý ze čtyř rohů rámu připevněte kus Blu-tacku nebo podobného slabého lepicího tmelu (obr. 21). 4. Přilepte vnější rám na vniřní stěnu podle vyznačení na stěně. Doporučujeme použít vodováhu, aby byl rám přilepen rovně. 5. Tužkou nakreslete na stěnu zřetelnou linku podél vnitřní hrany rámu. Pak přiložený rám zase odložte. 6. Než začnete vrtat, ujistěte se, že jsou dvířka chráněna před prachem, který při vrtání vznikne. 7. Nejprve vyřízněte otvor do vnitřní stěny a pak do vnější. Pak můžete jako záchytný bod vyvrtat otvor, který bude provrtán skrz celou zeď. 8. Bez ohledu na materiál (cihla, cřevo, obkladačky nebo sádra) byste měli mít podél obvodu linie nějaké vyvrtané otvory jako záchytné body. Tyto otvory by neměly přesahovat linii o více než 1-2 mm. Odstraňte materiál zdi vhodným náčiním (obr. 22). 9. Otvor nesmí být příliš velký - nemuselo by pak být možné zařízení upevnit. 10. Když je otvor ve zdi hotov, můžete pokračovat v montáži z vnější strany. Mějte na paměti, že se otvor z vnější strany musí nacházet o něco níže než otvor zevnitř, aby mohla z tunelu odtékat ven dešťová voda. Odstraňte z otvoru suť a prach. 11. Spojte obě prodloužení tunelu a konec tunelu pomocí lepicí pásky odolné proti vlivům počasí. Nepoužívejte lepidlo - pro případ, že budete muset přizpůsobit díly nebo odebrat dvířka (obr. 24). 12. Prodloužení tunelu nasuňte zevnitř do otvoru tak, aby byla klapka na úrovni stěny. Ověřte, že se otvory nacházejí na správném místě. Pokud není třeba je přizpůsobovat, můžete vyvrtat otvory pro šrouby. 11

12 13. Otvory pro šrouby se nacházejí pod předním krytem. Pro odebrání předního krytu musíte odejmout kryt tlačítek a oba krytky šroubů vespod dvířek (obr. 25). 14. Vyznačte na stěně tužkou čtyři otvory. Nevrtejte skrz otvor, protože jinak se může prach z vrtání dostat do mechanismu zamykání a blokovat jej (obr. 26). 15. Před vrtáním otvorů odeberte dvířka a prodloužení tunelu. 16. Znovu nasaďte dvířka a prodloužení tunelu a připevněte SureFlap pomocí přiložených šroubů. Doporučujeme ruční šroubování, abyste šrouby neutáhli příliš (obr. 27). 17. Připevněte přední kryt pomocí čtyř šroubů a nasaďte krytky šroubů a tlačítek. 18. Na vnější stěně by mělo být viditelné prodloužení tunelu. Nasaďte vnější rám na prodloužení a označte tužkou pozici čtyř budoucích otvorů. 19. Odeberte rám a vyvrtejte čtyři otvory pro šrouby. 20. Znovu připevněte vnější rám a pevně jej přišroubujte. Nasaďte kryty šroubů. 21. Naneste trochu silikonového tmelu mezi prodloužení tunelu a vnější rám a také mezi stěnu a horní resp. boční okraj rámu (obr. 28). Obr. 20 Obr. 21 Obr. 22 Obr. 23 Obr. 24 Obr. 25 Obr. 26 Obr. 27 Obr

13 Připevnění mikročipových dvířek na vnitřní stěně Ve většině případů není připevňování zevnitř potřeba. Pokud se ale obáváte o svou bezpečnost, můžete dvířka zevnitř připevnit. Montáž do dveří: 1. Namontujte dvířka podle pokynů v kapitole Montáž do dveří ze dřeva, plastu nebo do sádrokartonových zdí 2. Odejměte přední kryt, jak je popsáno v bodu 13 kapitoly montáž do zdi. 3. Pomocí malého vrtáku vyvrtejte mělkou díru (obr. 29) skrz čtyři otvory pod běžnými otvory pro šrouby (obr. 30). 4. Za využití šroubů vhodné délky připevněte zevnitř na dveře klapku (obr. 31). 5. Znovu připevněte horní kryt. 6. Nasaďte zpět kryty šroubů a tlačítek. Montáž do skla: 1. Namontujte dvířka podle pokynů v kapitole Montáž do skla. 2. Odejměte přední kryt, jak je popsáno v bodu 13 kapitoly montáž do zdi. 3. Upevněte zařízení do vnějšího rámu a montážního adaptéru zevnitř domu za využití dvou otvorů pro šrouby (obr.30). Dbejte na to, abyste použili šrouby vhodné délky, aby nevyčnívaly. 4. Znovu připevněte horní kryt. 5. Nasaďte zpět kryty šroubů a tlačítek. Obr

14 Baterie a ukazatel slabých baterií Po namontování dvířek do nich vložte baterie, a sice 4 x C- popř. malé monočlánkové baterie (LR14). Za běžných provozních podmínek je výdrž baterií asi 6 měsíců. Po vložení baterií počkejte asi 10 sekund, než se dvířka začnou používat. Když používáte baterie, zvolte uživatelem definovaný modus 2. Ukazatel slabé baterie Když je baterie už téměř vybitá, upozorní Vás na to ukazatel slabé baterie na LCD displeji a červeně blikající LED. V takovém případě co nejdříve proveďte výměnu baterií. Obr. 32 Obr. 33 Obr. 34 Obr. 35 Princip fungování dvířek Když chce zvíře projít dvířky dovnitř do domu, musí strčit hlavu do tunelu a odstrčit klapku. Senzor zvíře rozpozná podle jeho čipu a dvířka se odemknou. Mějte prosím na paměti, že pouhé pobíhání zvířete před dvířky nevede k jejich odemčení. V běžném režimu dvířka fungují jenom pro jeden směr průchodu tak, že každé zvíře může z domu ven, ale jen Vaše zvíře se dostane zpět dovnitř. Jedná se o opatření pro vzácné případy, kdy se by v těsném závěsu za Vaším zvířetem dostalo dovnitř i cizí zvíře dříve, než by se dvířka stačila zamknout. V takovém případě nesmí dojít k tomu, aby zůstal vetřelec ve Vašem domě uvězněn. Po odemčení zůstanou dvířka odemčena tak dlouho, dokud zvíře neprojde celým tunelem. O několik sekund později se dvířka automaticky zamknou. Neopomeňte prosím, že se dvířka automaticky zamknou i poté, co Vaše zvíře opustí dům, přestože by to nemuselo být přímo nutné. Dvířka mají magnetickou aretaci, díky které jsou dvířka zavřena, když nejsou používána. 14

15 Provozní režimy Kromě běžného modu jsou i další, které lze volit pomocí tlačítka se dvěma šipkami (šipkou dolů a šipkou nahoru). Modus 1: Běžný modus: Zvíře může procházet dvířky kdykoliv a libovolným směrem. Modus 2: Jen dovnitř: Zvíře může dovnitř, ale nesmí ven. Tento modus je ideální, když potřebujete, aby zvíře zůstalo doma (např. když bude muset jet k veterinárnímu lékaři) Modus 3: Jen ven: Zvíře může ven, ale nesmí dovnitř. Modus 4: Zcela zavřeno: Zvíře nesmí do domu ani ven. Modus 5: Nastavení libovolných časů zamčení a odemčení. V tomto modu je na LCD displeji zobrazován aktuální čas. 15

16 Nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení Můžete si určit časová rozmezí, v nichž budou dvířka odemčena nebo uzamčena, aby mohlo Vaše zvíře dvířky procházet pouze ve Vámi požadovanou dobu (např. mohou být dvířka ráno odemčena a večer zamčena). Následující kroky popisují, jak nastavit Vámi doby odemčení a uzamčení. Při uzamčení jsou vlastně dvířka v režimu pouze dovnitř - zvíře se dostane dovnitř do domu, ale ne ven. Obr. 36 Obr. 37 Obr Nastavte aktuální čas: Abyste mohli nastavit libovolný čas uzamčení a odemčení dvířek, musíte na nich nejprve nastavit aktuální čas. Podržte tlačítko se symbolem ciferníku po dobu cca 3 s (viz obr. 36), dokud se na displeji nerozbliká čas. Pro změnění času tlačítko se symbolem ciferníku několikrát stiskněte (nebo pro rychlejší volbu tlačítko podržte). Jakmile se zobrazí správný čas, tlačítko pusťte. Nyní je čas uložen a ukazatel času již nebliká. 2. Nastavení času uzamčení: Opakujte výše popsaný proces, tentokrát s tlačítkem se symbolem zamčeného ciferníku (viz obr. 37). 3. Nastavení času odemčení: Použijte tlačítko se symbolem odemčeného ciferníku (viz obr. 38). 4. Aktivujte nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení: Stiskněte tlačítko se dvěma šipkami: šipkou dolů a šipkou nahoru (obr. 39). Obr. 39 Nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení lze deaktivovat stisknutím tlačítka se dvěma šipkami. Z displeje tak zmizí aktuální čas. Časy odemčení a uzamčení se na displeji zobrazí po jednom stisknutí odpovídajícího tlačítka. Čas stačí nastavit jen jednou (kromě případů, kdy čas chcete měnit - např. kvůli letnímu času), protože nastavení času zůstává v paměti uloženo bez ohledu na to, zda využíváte nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení nebo nikoliv. Nastavení je však vymazáno, pokud dojde k vybití nebo výměně baterií. Pokud potřebujete, aby zvíře nevstupovalo do domu (např. aby v noci nepřineslo dovnitř kořist), použijte uživatelem definovaný modus 6. 16

17 Vymazání uloženého nastavení Je velmi nepravděpodobné, že budete někdy potřebovat vymazat číslo čipu Vašeho zvířete, protože do paměti dvířek lze uložit až 32 čísel. Ukládáním dalších čísel jsou přepisována nejdříve uložená čísla. V nepravděpodobném případě, že budete potřebovat vymazat paměť přístroje (např. pokud jste omylem uložili číslo zvířete Vašeho souseda), postupujte následujícím způsobem: 1. Držte tlačítko pro uložení (se symbolem kočičí hlavy) po dobu min. 10 sekund. 2. To, že došlo k vymazání paměti, poznáte podle toho, že se otevře a následně rychle uzamkne automatický uzávěr. 3. Paměť dvířek je následně prázdná a dvířka můžete nově naprogramovat. Při vymazání paměti se vymažou i mody definované uživatelem, jestliže jste je měli navolené. Provozování dvířek bez selektivní funkce na základě mikročipu Pokud vypínáte automatické funkce dvířek, protože chcete dvířka používat pouze manuálně, postupujte podle pokynů v kapitole Nastavení modů definovaných uživatelem a zvolte modus 1. Tento modus využijete zejména tehdy, pokud jste již zakoupili dvířka, avšak Vaše zvíře ještě není očipováno (alternativně však můžete využít také RFID přívěsek na obojek) a nebo chcete, aby si Vaše zvíře na dvířka co nejlépe zvyklo (viz kapitola Řešení potíží ). V tomto modu můžete využít nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení a další funkce mikročipových dvířek, když Vaše zvíře nemá čip nebo pokud nerado nosí obojek. Nastavení modů definovaných uživatelem Dvířka nabízejí možnost nastavení řady modů definovaných uživatelem pro neobvyklé situace. Níže naleznete popis, jak lze tyto mody aktivovat a deaktivovat a v jakých případech mají své využití. Takto provedete nastavení modu definovaného uživatelem: Podržte tlačítko Fn (funkce) po dobu 10 sekund. Budete k tomu potřebovat tužku, protože tlačítko je posazeno hlouběji. Na displeji se zobrazí modus definovaný živatelem. Zobrazován je poslední uložený modus nebo uživatelem definovaný modus 0 (C00), pokud ještě žádný modus nebyl uložen. Použijte tlačítko 1 (se dvěma šipkami) a tlačítko 2 (s ciferníkem) pro otevření nabídky a možnost volby požadovaného modu. Stiskněte tlačítko 5 (s kočičí hlavou) pro vybrání uživatelem definovaného modu, který zůstane uložen do doby, než bude vymazán (nebo než budou vyjmuty baterie). Po uložení bude LED několik sekund zeleně blikat. Menu pro mody definované uživatelem můžete kdykoliv zavřít tlačítkem Fn. Pro vymazání všech modů definovaných uživatelem zvolte uživatelem definovaný modus 0 (C00), případně úplně vymažte paměť dvířek. 17

18 Uživatelem definovaný modus 1 Zvolte tento modus, pokud chcete, aby dvířka fungovala neselektivně. Senzor mikročipových dvířek je v tomto modu deaktivován a dvířka může využívat kterékoliv zvíře. Další funkce (např. nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení a další zavírací mody) zůstávají aktivní. Nezobrazuje se ikona pro senzor mikročipu. Uživatelem definovaný modus 2 Tento modus zvolte tehdy, pokud dvířka provozujete na baterie. Na nízké napětí baterií upozorní ukazatel slabých baterií. Uživatelem definovaný modus 3 Tento modus zvolte v případě, že chcete na dvířka navyknout bázlivé zvíře. Při tomto modu trvá déle, než se dvířka zamknou, což je užitečné, pokud je zvíře nejisté ze zvuku uzamčení. Poté, co si zvíře na dvířka zvykne, můžete tento modus ukončit zvolením uživatelem definovaného modu 0. Uživatelem definovaný modus 4 Je podobný uživatelem definovanému modu 3, ale liší se od něj delším intervalem před zamknutím dveří. Uživatelem definovaný modus 5 Tento modus poskytuje ještě větší ochranu před průnikem cizích zvířat do domu. Pokud dvířka rozpoznají vetřelce, aktivuje se u nich vnější zamčení. Dvířka pak není možné směrem ven otevřít. Tento modus je vhodný tehdy, pokud se chce do domu dostat obzvláště vytrvalé a šikovné zvíře. Uživatelem definovaný modus 6 Tento modus je alternativou k nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení, pokud chcete v určitou dobu udržet Vaše zvířata mimo dům - například chcete-li zabránit přinášení kořisti do domu. Můžete si zde zvolit dobu, po kterou budou dvířka průchozí pouze ven. Údržba Senzor, který rozpozná přítomnost zvířete v tunelu a který je umístěn uvnitř střechy tunelu, funguje na bázi optických signálů. Může dojít ke znečištění jeho čoček, což může mít za následek nespolehlivost zařízení a zkrácení životnosti baterií. Každých několik měsíců proto čočky otřete vhkým hadříkem. Protože senzor funguje díky odrazům ode dna tunelu, mělo by být dno tunelu udržováno čisté. Pokud máte dvířka v hnědé barvě, musíte dbát na to, aby byly přítomné a čisté stříbrné nálepky. Po vyčištění by dvířka po dobu ca 10 sekund neměla být používána. 18

19 Odejmutí horního krytu dvířek Pokud musíte zařízení otevřít (např. kvůli výměně stavebních částí), můžete tak učinit i bez jeho vymontování. 1. Odstraňte kryt tlačítek a krytky šroubů na spodní straně dvířek. 2. Povolte čtyři šrouby držící přední kryt a odeberte jej. Řešení potíží Popis problému: Dvířka neukládají správně čip Vašeho zvířete nebo se dvířka Vašemu zvířeti neotvírají. - Zkontrolujte, zda nejsou špatně vloženy baterie nebo nejsou-li slabé. Upozorňujeme, že je nutné používat kvalitní alkalické baterie. - Ověřte, zda nejsou dvířka namontována do kovových dveří; do nich je totiž dvířka nutno montovat specifickým způsobem. - Ověřte, zda jsou tunel a čočky senzoru čisté. - Počkali jste po vložení baterií asi 10 sekund, než zvíře prošlo tunelem? Pokud ne, vyjměte alespoň na 2 minuty baterie. - Ověřte, zda se v blízkosti dvířek nenacházejí zdroje rušivých signálů např. problikávající žárovky a nebo čtečky čipů. - Ověřte, zda jste správně naprogramovali čipy Vašich zvířat. Někdy se stane, že se dvířka nacházejí v programovacím režimu pro uložení čipu druhého zvířete, ale namísto něj projde dvířky první zvíře. V případě pochybností, zda k tomuto nemohlo dojít i ve Vašem případě, čipy všech zvířat raději znovu naprogramujte. - Výjimečně se může stát, že je dosah mikročipu příliš krátký. Pokud příčinou problému není žádný z výše uvedených případů, zbývá ještě tato možnost. V těchto vzácných případech lze dvířka využívat jen jako běžná dvířka. Popis problému: Krátká výdrž baterií - Ověřte, zda jsou tunel a čočky senzoru čisté. - Pokud je výdrž baterií kratší než 6 měsíců, prohlédněte uzávěr proti průvanu kvůli nečistotám jako jsou zejm. chlupy a tyto odstraňte. - Ověřte, zda se v blízkosti dvířek nenacházejí zdroje rušivých signálů např. problikávající žárovky nebo čtečky čipů. - Pokud máte dvířka v hnědé barvě, zkontrolujte přítomnost a čistotu stříbrných nálepek v tunelu. 19

20 Popis problému: Automatické zamčení dvířek trvá 10 sekund - Příležitostně může docházet k tomu, že se senzor rozpoznávající přítomnost Vašeho zvířete potřebuje zresetovat, na což potřebuje cca 10 sekund. Jedná se o normální jev. Pokud by k němu však docházelo často, ověřte, zda jsou tunel a čočky senzoru čisté. Popis problému: Zvíře se bojí zvuku uzamykání dvířek - Zvířata dvířka SureFlap využívají ráda. Některá zvířata však mají zpočátku strach ze zvuku automatického uzamykání, především nebyla-li předtím zvyklá na využívání dvířek s kontrolou přístupu. V takovém případě můžete využít níže uvedených tipů pro snadnější navyknutí Vašeho zvířete na dvířka. - Postupujte podle pokynů v kapitole Nastavení modů definovaných uživatelem a nastavte modus 1 (neselektivní fungování dvířek). Nyní jsou dvířka používána bez funkce zamykání. - Poté, co si Vaše zvíře zvykne dvířka využívat, můžete do zařízení vložit baterie. Pokud si zvíře stále nemůže na dvířka zvyknout, ponechte klapku zvednutou (upevněte klapku směrem dovnitř, tedy tak, aby ukazovala k domu). Jednoduchým způsobem, jak trvale zvednout klapku, je přilepit spodní okraj klapky na horní stranu hlavního montážního dílu. Zvířata si budou navykat na cvakání a zároveň budou povzbuzována k použití dvířek výhledem do průchodu. - Po nějaké době klapku opět odlepte, aby zvířata využívala dvířka už s klapkou. Zvířata můžete povzbudit strategickým umístěním potravy pro ně tak, aby za ní musela projít dvířky. Popis problému: Neustálé cvakání - Neustále cvakání může být způsobeno vadnými bateriemi nebo slabým kontaktem mezi bateriemi a zařízením. - Očistěte proto konce baterií a kontakty v přihrádce pro baterie suchým hadříkem. - Pokud nedojde ke zlepšení, nahraďte baterie jinými, které jsou alkalické a vysoce kvalitní. Tovární nastavení (reset) V nepravděpodobném případě, že budete se zařízením pracovat zase úplně od začátku, můžete provést reset zařízení: - Proveďte úplné vymazání paměti viz kapitola Vymazání uložení. - Vyjměte baterie na dobu min. 2 minut. - Zařízení se nyní nachází zpět v továrním nastavení. 20

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

Profesionální meteostanice Slim. Obj. č.: 65 08 77. Účel použití. Rozsah dodávky. Vlastnosti a funkce

Profesionální meteostanice Slim. Obj. č.: 65 08 77. Účel použití. Rozsah dodávky. Vlastnosti a funkce Účel použití Tato meteostanice slouží ke zobrazování různých naměřených hodnot (např. teploty uvnitř/venku, vlhkosti vzduchu uvnitř/venku, množství srážek, tlaku vzduchu, rychlosti větru a směru větru).

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi dveřního telefonu ATEUS Helios, který je nástupcem osvědčeného výrobku ATEUS ENTRYCOM. Našim

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj. www.garudan.cz MA-6

Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj. www.garudan.cz MA-6 Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj MA-6 ANITA B s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 516 452 751 tel: +420 516 454 774, +420 516 453 496 e-mail: info@anita.cz Anita

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Leden 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost ABB s.r.o. Elektro-Praga Nové bydlení = moderní elektroinstalace A jaké jsou její možnosti? Obsah Komfort Stmívání 6 7 Spínání na základě pohybu 8

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU model LanitGarden Clips - CALYPSO 6 x 10-5800 6 x 12-7300 Tento návod obsahuje 22 stran. Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod 1 NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU

Více

2N Helios Force 2N Helios Safety

2N Helios Force 2N Helios Safety 2N Helios Force 2N Helios Safety Dveřní interkomy Instalační manuál Verze 1.0.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU. Skleník 6 x 12-7300. Návod obsahuje 17 stran. !!! před stavbou skleníku si přečtěte až do konce tento montážní návod!!!

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU. Skleník 6 x 12-7300. Návod obsahuje 17 stran. !!! před stavbou skleníku si přečtěte až do konce tento montážní návod!!! NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU Skleník 6 x 12-7300 Návod obsahuje 17 stran!!! před stavbou skleníku si přečtěte až do konce tento montážní návod!!! V případě potíži při stavbě skleníku volejte v pracovní dny

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více