Aktivní senzor mikročipu Aktuální čas Čas zamčení Čas odemčení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivní senzor mikročipu Aktuální čas Čas zamčení Čas odemčení"

Transkript

1 Dvířka SureFlap 1

2 Obsah balení 1. Hlavní montážní díl 2. Vnější rám 3. Přihrádka pro baterie (po jedné přihrádce z každé strany dvířek) 4. 2 kryty přihrádek pro baterie 5. Kryt tlačítek 6. Tlačítka 7. LCD displej 8. LED 9. Mechanismus dvojitého uzavírání 10. Uzávěr proti průvanu 11. Různé šrouby 12. Krytky 13. Přívěsek na obojek 2

3 Vstupní a výstupní zařízení Tlačítka 1. Modus zamčení 2. Nastavení času/ aktuální čas 3. Zamčení 4. Odemčení 5. Ukládání nastavení Fn (funkce): viz Nastavení modů definovaných uživatelem LCD displej Čas Ukazatel slabé baterie Modus zamčení průchodu dovnitř Modus zamčení průchodu ven Aktivní senzor mikročipu Aktuální čas Čas zamčení Čas odemčení 3

4 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení dvířek SureFlap. Přístroj je koncipován tak, že rozezná jak čip, který je implantován pod kůži Vašeho zvířete, tak RFID přívěsek na obojek (jeden přívěsek je součástí balení, náhradní dvojbalení je možno dokoupit). Vaše zvíře bude mít volný přístup do domu, zatímco ostatní zvířata se dovnitř nedostanou. Typy mikročipů Dvířka SureFlap pro kočky s mikročipem jsou kompatibilní s následujícími běžně používanými druhy mikročipů: - patnáctimístné mikročipy (též označované jako FDX-B) - desetimístné mikročipy (též označované jako FDX-A) - devítimístné mikročipy RFID přívěsek na obojek Doporučujeme Vám nechat Vaše zvíře očipovat, protože implantovaný čip zvíře nemůže ztratit. Pokud však Vaše zvíře zatím očipováno není anebo z nějakého důvodu očipováno být nemůže, lze jako alternativu použít RFID přívěsek na obojek. Důrazně doporučujeme použít bezpečnostní obojek. RFID přívěsek na obojek je malý, velmi lehký a můžete jej bez problémů připevnit na obojek Vašeho zvířete. Stejně jako mikročipy disponuje i tento přívěsek unikátním registračním číslem. Programovací modus Aby mohla dvířka správně fungovat, je třeba uložit do jejich paměti mikročipové číslo (příp. registrační číslo RFID přívěsku na obojek). Naprogramování se provádí pro každé zvíře jednou, protože číslo se ukládá do paměti dvířek natrvalo a není vymazáno ani po vyjmutí baterií. Proveďte naprogramování následujícím způsobem: 1. Odejměte kryt tlačítek. Stiskněte tlačítko pro ukládání (s obrázkem kočičí hlavy) a podržte je po dobu cca 1 sekundy (viz obr. 1). 2. Dvířka se odemknou a budou průchozí oběma směry. Dalším indikátorem programovacího modu bude blikání symbolů na LCD displeji. 3. Pokud nyní zvíře z některého z obou směrů projde dvířky anebo strčí hlavu do tunelu ve směru ke klapce, bude jeho mikročip identifikován a uložen do paměti dvířek. 4. Ihned po uložení čísla mikročipu se dvířka vrátí do běžného modu a LCD displej již nebude blikat. Jakmile se zvíře vzdálí od dvířek, dvířka se zamknou. Pokud máte více zvířat, musíte celý proces opakovat, dokud do paměti dvířek neuložíte čipy všech zvířat. Uložit můžete až 32 čipů. Po ukončení programování nasaďte zpět kryt tlačítek. Tento způsob programování je obzvláště vhodný pro nespolupracující zvířata! Místo toho, abyste zvíře hledali a pak protahovali rámem, můžete jednoduše nastavit programovací modus a čekat, až zvíře samo přijde na to, že dvířky může procházet. 4

5 Pro ukončení programovacího modu (třeba po jeho zapnutí omylem) podržte cca 1 sekundu tlačítko pro uložení nastavení. Přístroj se vrátí do běžného modu. Pro uložení mikročipu je důležité, aby zvíře dvířky opravdu prošlo. V tunelu je senzor, který rozpozná přítomnost zvířete a na jejím základě se aktivuje. Nepostačí, že se zvíře bude jen pohybovat před dvířky. Pro uložení do paměti RFID přívěsku na obojek postupujte podle kroků 1 a 2. Přívěsek podržte několik sekund v ruce a strčte ji do tunelu dvířek. Dotkněte se pohyblivé klapky. Registrační číslo přívěsku bude uloženo do paměti dvířek. Montáž Obr. 1 Dvířka jsou vhodná pro montáž do rozličných typů dveří, např. dveří dřevěných, plastových, skleněných nebo kovových. Před montáží ověřte, zda ve dveřích není plech. V takovém případě by bylo nutno vyříznout při montáži větší otvor. Tento způsob montáže je popsán v samostatné kapitole níže. Ideální výška pro umístění dvířek je tak, aby se dno tunelu nacházelo ve vzdálenosti břicha Vašeho zvířete od země. Dvířka obsahují citlivý přijímač signálů z mikročipu Vašeho zvířete. Ve vzácných případech může vysoký výskyt elektronických interferencí zmenšitt dosah systému. Proto dbejte následujícího: - Dvířka se nesmí nacházet v blízkosti jiných čteček čipů nebo podobných nízkofrekvenčních zařízení. Tyto působí nepříznivě na výkon zařízení a mohou mít za následek až úplnou ztrátu jeho funkčnosti. - Odstraňte očividně rušivé zdroje jako jsou poškozené a blikající žárovky. - V bezprostřední blízkosti dvířek nesmí vést elektrické kabely a být provozovány síťové přístroje. V žádném případě nesmíte poškodit tunel hlavního montážního dílu vrtáním nebo jinými zásahy, protože obsahuje senzor. 5

6 Montáž do dveří ze dřeva, plastu nebo do sádrokartonových zdí 1. Položte vnější rám dvířek SurFlap vnější stranou dolů (viz obr. 2). Na každý ze čtyř rohů připevněte kousek lepicí pásky. Rám by tak měl na většině dveří dobře držet. 2. Rozhodněte, kam přesně budete chtít ve dveřích dvířka umístit, a pak připevněte rám na dveře. Aby byla dvířka namontována opravdu rovně, doporučujeme použití vodováhy (obr. 3). 3. Na dveře obkrelete vnitřek rámu špičatou tužkou a vyznačte čtyři otvory pro vrtání. 4. Sundejte rám ze dveří a zkontrolujte, zda je čára plná a dobře viditelná a body pro vrtání správně vyznačeny. Pomocí vrtačky s vrtákem 6 mm vyvrtejte dva otvory pro šrouby. Je důležité, aby nebyly otvory vyvrtány šikmo, pak by k sobě poloviny dvířek nebyly kolmé. 5. Před vyříznutím otvoru pro tunel vyvrtejte ve všech čtyřech rozích otvory dostatečně velké na to, aby jimi prošla čepel pilky (obr. 5). Elektrickou listovou pilkou vyřízněte otvor pro tunel; dbejte přitom na to, abyste řez vedli 3 mm vně vyznačené linie a vytvořili tak dostatečně velký otvor pro tunel (obr. 6). 6. Před montáží dvířek SureFlap odstraňte ze dveří špínu a prach. 7. Hlavní montážní díl dvířek (kryt pro baterie a LCD displej) přiložte z vnější strany domu do vzniklého otvoru (obr. 7). 8. Připevněte vnější rám z vnějšku domu. Podle tloušťky dveří bude tunel z rámu více nebo méně vyčnívat. Přesto tunel za žádných okolností nezkracujte, protože je v něm čtečka čipu a dvířka by po zkrácení tunelu nefungovala správně. Součástí dodávky dvířek jsou tři druhy šroubů lišící se délkou, které jsou vhodné pro různou tloušťku dveří. Pokud si nejste jisti, které šrouby zvolit pro montáž do Vašich dveří, zkuste nejprve použít kratší. Teprve pokud by se ukáže, že nejsou dostatečně dlouhé, použijte delší šrouby. V žádném případě nesmíte použít příliš dlouhé šrouby, protože by mohly poškodit přední část hlavního montážního dílu. Přišroubujte vnější rám k hlavnímu montážnímu dílu (obr. 8). 9. Po úspěšné montáži dvířek SureFlap nasaďte krytky na otvory pro šrouby u vnějšího rámu. Krytky nasaďte prohlubněmi směrem ven a pak na ně pevně přitlačte. Když budete chtít krytky odstranit, stačí do prohlubní vsunout šroubovák a krytky s jeho pomocí jemně odejmout. Obr. 2 Obr. 3 6

7 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 7

8 Montáž do skleněných dveří a oken Během montáže dvířek SureFlap do skleněných dveřích nebo oken byste měli mít vždy nasazeny ochranné rukavice, abyste se nepořezali o ostré hrany. Dvířka SureFlap lze namontovat do jednoduchého i dvojitého skla. Pro řezání skla byste se měli obrátit na odborníka, protože je možné, že budou zapotřebí odborné znalosti. Vaříznutý ptvor do skla by měl mít průměr ideálně 300 mm. Při montáži do skla je potřeba použít adaptér pro tento typ montáže (obr. 10). Adaptér je vhodný do otvorů o průměru od 294 mm do 320 mm. Postup montáže: Obr Abyste získali dostatek místa pro tunel, je zapotřebí vyříznout kulatý otvor o průměru 300 mm (viz obr. 11). 2. Doporučujeme utěsnit montážní adaptér po obou stranách skla celoročním tmelem (obr. 12). Ten přispívá k tomu, aby namontovaná dvířka lépe držela, zejména ve větších otvorech; také zabraňuje pronikání vlhkosti z vnějšku. Tento druh tmelu je k dostání ve většině sklenářství nebo v prodejnách stavebnin. 3. Přes hlavní montážní díl přetáhněte jeden z kruhů montážního adaptéru. 4. Z vnitřní strany domu prostrčte tunel hlavního montážního dílu otvorem ve skle. Při pohledu z vnějšku by měla dvířka vypadat jako na obr Z vnější strany připevněte druhý montážní adaptér a pak vnější rám (viz obr. 14 a 15). 6. Obě poloviny sešroubujte tak, jak ukazuje obr. 16. V případě montáže do jednoduchého skla použijte nejkratší šrouby. U dvojitého skla můžete potřebovat šrouby prostřední délky podle konkrétního rozestupu mezi skleněnými tabulemi. Před zašroubováním šroubů ověřte, je-li zařízení umístěno opravdu uprostřed kulatého otvoru. 7. Bílé krytky nasaďte štěrbinami směrem ven a pak na ně pevně přitlačte. 8. Při pohledu z vnitřku domu budou dvířka vypadat tak, jak ilustruje obr

9 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15 Obr. 16 9

10 Obr. 17 Montáž do kovových dveří Pokud dveře obsahují kov, může být narušena funkčnost dvířek SureFlap a zkrácen dosah čtečky čipu, a to zejména v případě následujících typů dveří: - dveře s kovovou deskou - bezpečnostní dveře - garážová vrata z kovu - kovové dveře s PVC fólií na povrchu Ve většině případů je zkrácení dosahu čtečky tak malé, že je mikročip stále ještě dostatečně silný. Pokud ovšem zpozorujete, že dvířka fungují jenom někdy nebo vůbec, ověřte nejprve, zda ve dveřích není kov. Upozorňujeme, že kovové dveře s PVC fólií na povrchu často vypadají jako dveře z PVC. Pokud zjistíte pod PVC povrchem přítomnost kovu, postupujte níže uvedeným způsobem pro zlepšení dosahu čtečky. Zvětšete otvor pro dvířka. Mezi tunelem dvířek a kovem dveří ponechte rozestup 2 až 3 cm. Nejprve obreslete vnější hranu zadního rámu (viz obr. 18). Nyní vyznačte linii řezu 1 cm zevnitř linie okolo zadního rámu a vyrtaných otvorů (obr. 19). Vyřízněte tento otvor a dvířka SureFlap znovu namontujte. Pokud dvířka ani pak nebudou správně fungovat, bude třeba otvor ještě více zvětšit, a to za využití montážního adaptéru (obr. 10). Nejprve obkreslete obrys adaptéru. Nakreslete kruh ca 2 cm uvnitř této linie a okolo otvorů. Tento otvor vyřízněte a znovu namontujte dvířka. Zvýšíte tak rozsah senzoru a měli byste tím tedy předejít problémům, které mohou vznikat v důsledku montáže dvířek do kovu. 10

11 Montáž do zdi Obr. 18 Obr. 19 Před montáží dvířek do zdi se ujistěte, jestli zdí ve Vámi zvoleném místě neprochází elektrické vedení nebo rozvody plynu či vody. Pro montáž dvířek do zdi doporučujeme použít prodloužení tunelu. 1. Změřte vzdálenost mezi zemí a bříškem Vašeho zvířete, když stojí. V této výšce by se měla nacházet spodní hrana otvoru ve stěně. V této výšce proto udělejte na zeď značku. Upozornění: Pokud je otvor na vnější stěně nachází výše nad zemí, přidělejte pod výlez ze dvířek schůdek. 2. Vezměte vnější rám, který jste použili jako předlohu pro vyznačení místa, kde bude ve stěně otvor. Nejprve označte střed spodní hrany vnějšího rámu (viz obr. 20). 3. Na každý ze čtyř rohů rámu připevněte kus Blu-tacku nebo podobného slabého lepicího tmelu (obr. 21). 4. Přilepte vnější rám na vniřní stěnu podle vyznačení na stěně. Doporučujeme použít vodováhu, aby byl rám přilepen rovně. 5. Tužkou nakreslete na stěnu zřetelnou linku podél vnitřní hrany rámu. Pak přiložený rám zase odložte. 6. Než začnete vrtat, ujistěte se, že jsou dvířka chráněna před prachem, který při vrtání vznikne. 7. Nejprve vyřízněte otvor do vnitřní stěny a pak do vnější. Pak můžete jako záchytný bod vyvrtat otvor, který bude provrtán skrz celou zeď. 8. Bez ohledu na materiál (cihla, cřevo, obkladačky nebo sádra) byste měli mít podél obvodu linie nějaké vyvrtané otvory jako záchytné body. Tyto otvory by neměly přesahovat linii o více než 1-2 mm. Odstraňte materiál zdi vhodným náčiním (obr. 22). 9. Otvor nesmí být příliš velký - nemuselo by pak být možné zařízení upevnit. 10. Když je otvor ve zdi hotov, můžete pokračovat v montáži z vnější strany. Mějte na paměti, že se otvor z vnější strany musí nacházet o něco níže než otvor zevnitř, aby mohla z tunelu odtékat ven dešťová voda. Odstraňte z otvoru suť a prach. 11. Spojte obě prodloužení tunelu a konec tunelu pomocí lepicí pásky odolné proti vlivům počasí. Nepoužívejte lepidlo - pro případ, že budete muset přizpůsobit díly nebo odebrat dvířka (obr. 24). 12. Prodloužení tunelu nasuňte zevnitř do otvoru tak, aby byla klapka na úrovni stěny. Ověřte, že se otvory nacházejí na správném místě. Pokud není třeba je přizpůsobovat, můžete vyvrtat otvory pro šrouby. 11

12 13. Otvory pro šrouby se nacházejí pod předním krytem. Pro odebrání předního krytu musíte odejmout kryt tlačítek a oba krytky šroubů vespod dvířek (obr. 25). 14. Vyznačte na stěně tužkou čtyři otvory. Nevrtejte skrz otvor, protože jinak se může prach z vrtání dostat do mechanismu zamykání a blokovat jej (obr. 26). 15. Před vrtáním otvorů odeberte dvířka a prodloužení tunelu. 16. Znovu nasaďte dvířka a prodloužení tunelu a připevněte SureFlap pomocí přiložených šroubů. Doporučujeme ruční šroubování, abyste šrouby neutáhli příliš (obr. 27). 17. Připevněte přední kryt pomocí čtyř šroubů a nasaďte krytky šroubů a tlačítek. 18. Na vnější stěně by mělo být viditelné prodloužení tunelu. Nasaďte vnější rám na prodloužení a označte tužkou pozici čtyř budoucích otvorů. 19. Odeberte rám a vyvrtejte čtyři otvory pro šrouby. 20. Znovu připevněte vnější rám a pevně jej přišroubujte. Nasaďte kryty šroubů. 21. Naneste trochu silikonového tmelu mezi prodloužení tunelu a vnější rám a také mezi stěnu a horní resp. boční okraj rámu (obr. 28). Obr. 20 Obr. 21 Obr. 22 Obr. 23 Obr. 24 Obr. 25 Obr. 26 Obr. 27 Obr

13 Připevnění mikročipových dvířek na vnitřní stěně Ve většině případů není připevňování zevnitř potřeba. Pokud se ale obáváte o svou bezpečnost, můžete dvířka zevnitř připevnit. Montáž do dveří: 1. Namontujte dvířka podle pokynů v kapitole Montáž do dveří ze dřeva, plastu nebo do sádrokartonových zdí 2. Odejměte přední kryt, jak je popsáno v bodu 13 kapitoly montáž do zdi. 3. Pomocí malého vrtáku vyvrtejte mělkou díru (obr. 29) skrz čtyři otvory pod běžnými otvory pro šrouby (obr. 30). 4. Za využití šroubů vhodné délky připevněte zevnitř na dveře klapku (obr. 31). 5. Znovu připevněte horní kryt. 6. Nasaďte zpět kryty šroubů a tlačítek. Montáž do skla: 1. Namontujte dvířka podle pokynů v kapitole Montáž do skla. 2. Odejměte přední kryt, jak je popsáno v bodu 13 kapitoly montáž do zdi. 3. Upevněte zařízení do vnějšího rámu a montážního adaptéru zevnitř domu za využití dvou otvorů pro šrouby (obr.30). Dbejte na to, abyste použili šrouby vhodné délky, aby nevyčnívaly. 4. Znovu připevněte horní kryt. 5. Nasaďte zpět kryty šroubů a tlačítek. Obr

14 Baterie a ukazatel slabých baterií Po namontování dvířek do nich vložte baterie, a sice 4 x C- popř. malé monočlánkové baterie (LR14). Za běžných provozních podmínek je výdrž baterií asi 6 měsíců. Po vložení baterií počkejte asi 10 sekund, než se dvířka začnou používat. Když používáte baterie, zvolte uživatelem definovaný modus 2. Ukazatel slabé baterie Když je baterie už téměř vybitá, upozorní Vás na to ukazatel slabé baterie na LCD displeji a červeně blikající LED. V takovém případě co nejdříve proveďte výměnu baterií. Obr. 32 Obr. 33 Obr. 34 Obr. 35 Princip fungování dvířek Když chce zvíře projít dvířky dovnitř do domu, musí strčit hlavu do tunelu a odstrčit klapku. Senzor zvíře rozpozná podle jeho čipu a dvířka se odemknou. Mějte prosím na paměti, že pouhé pobíhání zvířete před dvířky nevede k jejich odemčení. V běžném režimu dvířka fungují jenom pro jeden směr průchodu tak, že každé zvíře může z domu ven, ale jen Vaše zvíře se dostane zpět dovnitř. Jedná se o opatření pro vzácné případy, kdy se by v těsném závěsu za Vaším zvířetem dostalo dovnitř i cizí zvíře dříve, než by se dvířka stačila zamknout. V takovém případě nesmí dojít k tomu, aby zůstal vetřelec ve Vašem domě uvězněn. Po odemčení zůstanou dvířka odemčena tak dlouho, dokud zvíře neprojde celým tunelem. O několik sekund později se dvířka automaticky zamknou. Neopomeňte prosím, že se dvířka automaticky zamknou i poté, co Vaše zvíře opustí dům, přestože by to nemuselo být přímo nutné. Dvířka mají magnetickou aretaci, díky které jsou dvířka zavřena, když nejsou používána. 14

15 Provozní režimy Kromě běžného modu jsou i další, které lze volit pomocí tlačítka se dvěma šipkami (šipkou dolů a šipkou nahoru). Modus 1: Běžný modus: Zvíře může procházet dvířky kdykoliv a libovolným směrem. Modus 2: Jen dovnitř: Zvíře může dovnitř, ale nesmí ven. Tento modus je ideální, když potřebujete, aby zvíře zůstalo doma (např. když bude muset jet k veterinárnímu lékaři) Modus 3: Jen ven: Zvíře může ven, ale nesmí dovnitř. Modus 4: Zcela zavřeno: Zvíře nesmí do domu ani ven. Modus 5: Nastavení libovolných časů zamčení a odemčení. V tomto modu je na LCD displeji zobrazován aktuální čas. 15

16 Nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení Můžete si určit časová rozmezí, v nichž budou dvířka odemčena nebo uzamčena, aby mohlo Vaše zvíře dvířky procházet pouze ve Vámi požadovanou dobu (např. mohou být dvířka ráno odemčena a večer zamčena). Následující kroky popisují, jak nastavit Vámi doby odemčení a uzamčení. Při uzamčení jsou vlastně dvířka v režimu pouze dovnitř - zvíře se dostane dovnitř do domu, ale ne ven. Obr. 36 Obr. 37 Obr Nastavte aktuální čas: Abyste mohli nastavit libovolný čas uzamčení a odemčení dvířek, musíte na nich nejprve nastavit aktuální čas. Podržte tlačítko se symbolem ciferníku po dobu cca 3 s (viz obr. 36), dokud se na displeji nerozbliká čas. Pro změnění času tlačítko se symbolem ciferníku několikrát stiskněte (nebo pro rychlejší volbu tlačítko podržte). Jakmile se zobrazí správný čas, tlačítko pusťte. Nyní je čas uložen a ukazatel času již nebliká. 2. Nastavení času uzamčení: Opakujte výše popsaný proces, tentokrát s tlačítkem se symbolem zamčeného ciferníku (viz obr. 37). 3. Nastavení času odemčení: Použijte tlačítko se symbolem odemčeného ciferníku (viz obr. 38). 4. Aktivujte nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení: Stiskněte tlačítko se dvěma šipkami: šipkou dolů a šipkou nahoru (obr. 39). Obr. 39 Nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení lze deaktivovat stisknutím tlačítka se dvěma šipkami. Z displeje tak zmizí aktuální čas. Časy odemčení a uzamčení se na displeji zobrazí po jednom stisknutí odpovídajícího tlačítka. Čas stačí nastavit jen jednou (kromě případů, kdy čas chcete měnit - např. kvůli letnímu času), protože nastavení času zůstává v paměti uloženo bez ohledu na to, zda využíváte nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení nebo nikoliv. Nastavení je však vymazáno, pokud dojde k vybití nebo výměně baterií. Pokud potřebujete, aby zvíře nevstupovalo do domu (např. aby v noci nepřineslo dovnitř kořist), použijte uživatelem definovaný modus 6. 16

17 Vymazání uloženého nastavení Je velmi nepravděpodobné, že budete někdy potřebovat vymazat číslo čipu Vašeho zvířete, protože do paměti dvířek lze uložit až 32 čísel. Ukládáním dalších čísel jsou přepisována nejdříve uložená čísla. V nepravděpodobném případě, že budete potřebovat vymazat paměť přístroje (např. pokud jste omylem uložili číslo zvířete Vašeho souseda), postupujte následujícím způsobem: 1. Držte tlačítko pro uložení (se symbolem kočičí hlavy) po dobu min. 10 sekund. 2. To, že došlo k vymazání paměti, poznáte podle toho, že se otevře a následně rychle uzamkne automatický uzávěr. 3. Paměť dvířek je následně prázdná a dvířka můžete nově naprogramovat. Při vymazání paměti se vymažou i mody definované uživatelem, jestliže jste je měli navolené. Provozování dvířek bez selektivní funkce na základě mikročipu Pokud vypínáte automatické funkce dvířek, protože chcete dvířka používat pouze manuálně, postupujte podle pokynů v kapitole Nastavení modů definovaných uživatelem a zvolte modus 1. Tento modus využijete zejména tehdy, pokud jste již zakoupili dvířka, avšak Vaše zvíře ještě není očipováno (alternativně však můžete využít také RFID přívěsek na obojek) a nebo chcete, aby si Vaše zvíře na dvířka co nejlépe zvyklo (viz kapitola Řešení potíží ). V tomto modu můžete využít nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení a další funkce mikročipových dvířek, když Vaše zvíře nemá čip nebo pokud nerado nosí obojek. Nastavení modů definovaných uživatelem Dvířka nabízejí možnost nastavení řady modů definovaných uživatelem pro neobvyklé situace. Níže naleznete popis, jak lze tyto mody aktivovat a deaktivovat a v jakých případech mají své využití. Takto provedete nastavení modu definovaného uživatelem: Podržte tlačítko Fn (funkce) po dobu 10 sekund. Budete k tomu potřebovat tužku, protože tlačítko je posazeno hlouběji. Na displeji se zobrazí modus definovaný živatelem. Zobrazován je poslední uložený modus nebo uživatelem definovaný modus 0 (C00), pokud ještě žádný modus nebyl uložen. Použijte tlačítko 1 (se dvěma šipkami) a tlačítko 2 (s ciferníkem) pro otevření nabídky a možnost volby požadovaného modu. Stiskněte tlačítko 5 (s kočičí hlavou) pro vybrání uživatelem definovaného modu, který zůstane uložen do doby, než bude vymazán (nebo než budou vyjmuty baterie). Po uložení bude LED několik sekund zeleně blikat. Menu pro mody definované uživatelem můžete kdykoliv zavřít tlačítkem Fn. Pro vymazání všech modů definovaných uživatelem zvolte uživatelem definovaný modus 0 (C00), případně úplně vymažte paměť dvířek. 17

18 Uživatelem definovaný modus 1 Zvolte tento modus, pokud chcete, aby dvířka fungovala neselektivně. Senzor mikročipových dvířek je v tomto modu deaktivován a dvířka může využívat kterékoliv zvíře. Další funkce (např. nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení a další zavírací mody) zůstávají aktivní. Nezobrazuje se ikona pro senzor mikročipu. Uživatelem definovaný modus 2 Tento modus zvolte tehdy, pokud dvířka provozujete na baterie. Na nízké napětí baterií upozorní ukazatel slabých baterií. Uživatelem definovaný modus 3 Tento modus zvolte v případě, že chcete na dvířka navyknout bázlivé zvíře. Při tomto modu trvá déle, než se dvířka zamknou, což je užitečné, pokud je zvíře nejisté ze zvuku uzamčení. Poté, co si zvíře na dvířka zvykne, můžete tento modus ukončit zvolením uživatelem definovaného modu 0. Uživatelem definovaný modus 4 Je podobný uživatelem definovanému modu 3, ale liší se od něj delším intervalem před zamknutím dveří. Uživatelem definovaný modus 5 Tento modus poskytuje ještě větší ochranu před průnikem cizích zvířat do domu. Pokud dvířka rozpoznají vetřelce, aktivuje se u nich vnější zamčení. Dvířka pak není možné směrem ven otevřít. Tento modus je vhodný tehdy, pokud se chce do domu dostat obzvláště vytrvalé a šikovné zvíře. Uživatelem definovaný modus 6 Tento modus je alternativou k nastavení libovolných časů uzamčení a odemčení, pokud chcete v určitou dobu udržet Vaše zvířata mimo dům - například chcete-li zabránit přinášení kořisti do domu. Můžete si zde zvolit dobu, po kterou budou dvířka průchozí pouze ven. Údržba Senzor, který rozpozná přítomnost zvířete v tunelu a který je umístěn uvnitř střechy tunelu, funguje na bázi optických signálů. Může dojít ke znečištění jeho čoček, což může mít za následek nespolehlivost zařízení a zkrácení životnosti baterií. Každých několik měsíců proto čočky otřete vhkým hadříkem. Protože senzor funguje díky odrazům ode dna tunelu, mělo by být dno tunelu udržováno čisté. Pokud máte dvířka v hnědé barvě, musíte dbát na to, aby byly přítomné a čisté stříbrné nálepky. Po vyčištění by dvířka po dobu ca 10 sekund neměla být používána. 18

19 Odejmutí horního krytu dvířek Pokud musíte zařízení otevřít (např. kvůli výměně stavebních částí), můžete tak učinit i bez jeho vymontování. 1. Odstraňte kryt tlačítek a krytky šroubů na spodní straně dvířek. 2. Povolte čtyři šrouby držící přední kryt a odeberte jej. Řešení potíží Popis problému: Dvířka neukládají správně čip Vašeho zvířete nebo se dvířka Vašemu zvířeti neotvírají. - Zkontrolujte, zda nejsou špatně vloženy baterie nebo nejsou-li slabé. Upozorňujeme, že je nutné používat kvalitní alkalické baterie. - Ověřte, zda nejsou dvířka namontována do kovových dveří; do nich je totiž dvířka nutno montovat specifickým způsobem. - Ověřte, zda jsou tunel a čočky senzoru čisté. - Počkali jste po vložení baterií asi 10 sekund, než zvíře prošlo tunelem? Pokud ne, vyjměte alespoň na 2 minuty baterie. - Ověřte, zda se v blízkosti dvířek nenacházejí zdroje rušivých signálů např. problikávající žárovky a nebo čtečky čipů. - Ověřte, zda jste správně naprogramovali čipy Vašich zvířat. Někdy se stane, že se dvířka nacházejí v programovacím režimu pro uložení čipu druhého zvířete, ale namísto něj projde dvířky první zvíře. V případě pochybností, zda k tomuto nemohlo dojít i ve Vašem případě, čipy všech zvířat raději znovu naprogramujte. - Výjimečně se může stát, že je dosah mikročipu příliš krátký. Pokud příčinou problému není žádný z výše uvedených případů, zbývá ještě tato možnost. V těchto vzácných případech lze dvířka využívat jen jako běžná dvířka. Popis problému: Krátká výdrž baterií - Ověřte, zda jsou tunel a čočky senzoru čisté. - Pokud je výdrž baterií kratší než 6 měsíců, prohlédněte uzávěr proti průvanu kvůli nečistotám jako jsou zejm. chlupy a tyto odstraňte. - Ověřte, zda se v blízkosti dvířek nenacházejí zdroje rušivých signálů např. problikávající žárovky nebo čtečky čipů. - Pokud máte dvířka v hnědé barvě, zkontrolujte přítomnost a čistotu stříbrných nálepek v tunelu. 19

20 Popis problému: Automatické zamčení dvířek trvá 10 sekund - Příležitostně může docházet k tomu, že se senzor rozpoznávající přítomnost Vašeho zvířete potřebuje zresetovat, na což potřebuje cca 10 sekund. Jedná se o normální jev. Pokud by k němu však docházelo často, ověřte, zda jsou tunel a čočky senzoru čisté. Popis problému: Zvíře se bojí zvuku uzamykání dvířek - Zvířata dvířka SureFlap využívají ráda. Některá zvířata však mají zpočátku strach ze zvuku automatického uzamykání, především nebyla-li předtím zvyklá na využívání dvířek s kontrolou přístupu. V takovém případě můžete využít níže uvedených tipů pro snadnější navyknutí Vašeho zvířete na dvířka. - Postupujte podle pokynů v kapitole Nastavení modů definovaných uživatelem a nastavte modus 1 (neselektivní fungování dvířek). Nyní jsou dvířka používána bez funkce zamykání. - Poté, co si Vaše zvíře zvykne dvířka využívat, můžete do zařízení vložit baterie. Pokud si zvíře stále nemůže na dvířka zvyknout, ponechte klapku zvednutou (upevněte klapku směrem dovnitř, tedy tak, aby ukazovala k domu). Jednoduchým způsobem, jak trvale zvednout klapku, je přilepit spodní okraj klapky na horní stranu hlavního montážního dílu. Zvířata si budou navykat na cvakání a zároveň budou povzbuzována k použití dvířek výhledem do průchodu. - Po nějaké době klapku opět odlepte, aby zvířata využívala dvířka už s klapkou. Zvířata můžete povzbudit strategickým umístěním potravy pro ně tak, aby za ní musela projít dvířky. Popis problému: Neustálé cvakání - Neustále cvakání může být způsobeno vadnými bateriemi nebo slabým kontaktem mezi bateriemi a zařízením. - Očistěte proto konce baterií a kontakty v přihrádce pro baterie suchým hadříkem. - Pokud nedojde ke zlepšení, nahraďte baterie jinými, které jsou alkalické a vysoce kvalitní. Tovární nastavení (reset) V nepravděpodobném případě, že budete se zařízením pracovat zase úplně od začátku, můžete provést reset zařízení: - Proveďte úplné vymazání paměti viz kapitola Vymazání uložení. - Vyjměte baterie na dobu min. 2 minut. - Zařízení se nyní nachází zpět v továrním nastavení. 20

1. Vložte baterie (podle pokynů v kapitole 8) a počkejte 10 sekund při prázdném tunelu, aby se mohla vyladit čidla.

1. Vložte baterie (podle pokynů v kapitole 8) a počkejte 10 sekund při prázdném tunelu, aby se mohla vyladit čidla. Důležité upozornění PŘED instalací dvířek SureFlap pro zvířata s mikročipem si přečtěte všechny tyto pokyny. Důležité je zkontrolovat, jestli materiál, do kterého chcete dvířka nainstalovat, obsahuje kov.

Více

Nyní uslyšíte několik pípnutí. Tlačítka jsou nyní zablokovaná. Stiskněte zelené tlačítko na 30 vteřin.

Nyní uslyšíte několik pípnutí. Tlačítka jsou nyní zablokovaná. Stiskněte zelené tlačítko na 30 vteřin. Petporte Smart Flap Přehled: FUNKCE Normální mód (nelze aktivovat při provozu na baterie) Mód veterinář Programovací mód Dětský zámek Vymazání všech naprogramovaných čipů Deaktivační mód TLAČÍTKO Tento

Více

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod!

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! PetPorte Smart Flap: návod na instalaci Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! Doporučujeme Vám před zabudováním dvířek je nejprve sestavit, zapojit do zásuvky,

Více

Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903. Návod k obsluze

Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903. Návod k obsluze Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903 Návod k obsluze Funkce a vlastnosti Vyhledávání dřeva, kovu a kabelů pod napětím Možnost detekce dřeva, kovu a kabelů pod napětím do hloubky

Více

Montáž dvířek pro kočku

Montáž dvířek pro kočku Montáž dvířek pro kočku K montáži potřebujeme toto nářadí: Listová elektrická pilka (děrovka) Křížový šroubovák Elektrická vrtačka Tužka Pravítko, metr a smirkový papír 1) U kočky změříme vzdálenost hrudníku

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Průvodce instalací ve venkovním prostředí

Průvodce instalací ve venkovním prostředí Průvodce instalací ve venkovním prostředí 1 1. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (1) Přiložte montážní šablonu na stěnu. Vyvrtejte otvory podle značek na šabloně (díry pro šrouby a vedení). (2) Odstraňte šroub na spodní

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko:

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko: DINNER TIME DOUBLE Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti Savic. Než krmítko začnete používat, doporučujeme Vám vyzkoušet, zda lze poklopy manuálně otevřít. Doporučujeme ověřit funkčnost krmítka

Více

DORMA AGILE 150 MONTÁŽNÍ NÁVOD varianta montáže na zeď

DORMA AGILE 150 MONTÁŽNÍ NÁVOD varianta montáže na zeď DORMA AGILE 150 MONTÁŽNÍ NÁVOD varianta montáže na zeď Nářadí potřebné pro montáž: vrtačka, vrták pro hmoždinky o průměru 8mm imbusový klíč 4 a 3 mm křížový šroubovák střední velikosti normální šroubovák

Více

Důrazně proto doporučujeme provést následující kontroly předtím, než provedete trvalé změny na dveřích pro instalaci dvířek pro kočky:

Důrazně proto doporučujeme provést následující kontroly předtím, než provedete trvalé změny na dveřích pro instalaci dvířek pro kočky: Důležité upozornění PŘED instalací dvířek SureFlap pro kočky s mikročipem si přečtěte všechny tyto pokyny. Důležité je zkontrolovat, jestli materiál, do kterého chcete dvířka nainstalovat, obsahuje kov.

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE IS181 (TAVOLARA )

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE IS181 (TAVOLARA ) NÁVOD NA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE IS181 (TAVOLARA ) ČESKY POPIS Digestoř se může používat ve filtračním nebo odtahovém režimu. Filtrační verze (obr. 1): Digestoř nasává vzduch nasycený

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV M01214

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV M01214 NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV M01214 Děkujeme, že jste si zakoupili nástěnný držák na televizor a LCD monitory. Před sestavením a používáním držáku si prosím pečlivě prostudujte následující návod.

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Staywell série 700. Před montáží dvířek si prosím pozorně pročtěte následující pokyny.

Staywell série 700. Před montáží dvířek si prosím pozorně pročtěte následující pokyny. Staywell série 700 Před montáží dvířek si prosím pozorně pročtěte následující pokyny. K montáži potřebujete toto nářadí: tužka pravítko listová elektrická pilka (děrovka) křížový šroubovák metr smirkový

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM. Návod k použití

Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM. Návod k použití Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM Obsah: 1) Elektrická krbová vložka 2) Elektrické krby 3) Krbová ostění Návod k použití Užitečné informace před instalací Postupujte podle

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75 S NSKDS 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75 S NSKDS 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOŘE KB610

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOŘE KB610 NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOŘE K610 ČESKY POPIS Přístroj se může používat ve filtrační i odtahové verzi. U filtrační verze (Obr. 1.) jsou výpary a vzduch nasávány do přístroje, kde jsou pročištěny uhlíkovými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

MILANO točité schody. Montážní návod 2/21. (Fig. 1) (Fig. 2)

MILANO točité schody. Montážní návod 2/21. (Fig. 1) (Fig. 2) 1/18 1/21 MILANO točité schody s lankovou výplní Montážní návod Montáž začněte tím, že sestavíte fitingy pro zábradlí s kovovou částní nášlapu. Fiting se může pohybovat v otvoru v závislosti na úhlu, který

Více

Detektor kouře SS-166-01

Detektor kouře SS-166-01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/02 Detektor kouře SS-166-01 Obj. č.: 75 00 87 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón zazní okamžitě, jakmile senzor zjistí

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

Prosím dodržujte instrukce pro naprogramování Le Bistro

Prosím dodržujte instrukce pro naprogramování Le Bistro Důležité: Přečtěte si prosím pečlivě instrukce před použitím Tento dávkovač je vhodný pouze pro suché krmivo Používejte dávkovač pouze s košem na krmení a miskou. Nevhodné pro štěňata a koťata do 7 měsíců

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Laser FLS 90. Návod k použití

Laser FLS 90. Návod k použití Laser FLS 90 cs Návod k použití L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2 D

Více

Radiový hlásič PIR FAZ 3000-PIR. Obj. č.: 75 03 32

Radiový hlásič PIR FAZ 3000-PIR. Obj. č.: 75 03 32 NÁVOD K OBSLUZE Radiový hlásič PIR FAZ 3000-PIR Obj. č.: 75 03 32 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

AZ FLEX, a.s. - 1 / 6-21.06.2016. Technické izolace,tepelné izolace, Suchá výstavba. Katalog produktů. Instalační návody

AZ FLEX, a.s. - 1 / 6-21.06.2016. Technické izolace,tepelné izolace, Suchá výstavba. Katalog produktů. Instalační návody AZ FLEX, a.s. - 1 / 6-21.06.2016 Technické izolace,tepelné izolace, Suchá výstavba Katalog produktů Instalační návody AZ FLEX, a.s. - 1 / 6-21.06.2016 AZ FLEX, a.s. - / 6-21.06.2016 AZ FLEX, a.s.... 1

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Bezdrátová parkovací kamera s monitorem - APR035

Bezdrátová parkovací kamera s monitorem - APR035 Bezdrátová parkovací kamera s monitorem - APR035 Model: APR035 Výrobní číslo: 16228/20119 Monitor: 8,9cm = 3,5 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před montáží Pokud sami nevíte, jak tento systém namontovat

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Rio 30 Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Před použitím zařízení si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze a uschovejte pro další použití. Obsah Popis

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

> > PŘÍPRAVA CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY.

> > PŘÍPRAVA CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. > > PŘÍPRAVA Doporučujeme objednávat všechny panely pro jeden podlahový projekt současně. 1 Panely Magnum vinyl vždy

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

F-OS-RS207RA2 - Instrukční manuál. Bezdrátový barevný kamerový set s krytím IP54!!! a možností nočního vidění

F-OS-RS207RA2 - Instrukční manuál. Bezdrátový barevný kamerový set s krytím IP54!!! a možností nočního vidění F-OS-RS207RA2 - Instrukční manuál Bezdrátový barevný kamerový set s krytím IP54!!! a možností nočního vidění Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Tento produkt pracuje na bázi bezdrátového přenosu

Více

Návod k rekuperační jednotce

Návod k rekuperační jednotce Návod k rekuperační jednotce Classic S/M/L S/M/L Color S/M/L Turbo Obsah Úvod Popis výrobku Obsah balení Montáž Funkce a ovládání Údržba Doplňující informace verze 2016-05-02 1 2 4 5 10 12 13 Úvod Děkujeme

Více

Hlavní součástí tohoto výrobku je sběrná nádoba, která může být instalována třemi různými způsoby:

Hlavní součástí tohoto výrobku je sběrná nádoba, která může být instalována třemi různými způsoby: NÁDOBA NA ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY A VÝBOJKY NÁDOBA NA ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY A VÝBOJKY 1. Popis a použití: Sběrná nádoba je určena pro sběr úsporných kompaktních zářivek a výbojek. Uplatnění může

Více

Modulové schody BERLIN - se zábradlím

Modulové schody BERLIN - se zábradlím Modulové schody BERLIN - se zábradlím - Montážní návod - Montáž schodů provádějte v pořadí odshora dolů. Každý schod (schodišťový modul) je možné navýšit o 4 cm. Před započetím montáže, vypočtěte výšku

Více

Montážní návod LWH 030

Montážní návod LWH 030 Montážní návod LWH 030 2 OBSAH Výstražné pokyny... 4 Bezpečnostní pokyny... 4 Instalační sada.... 5 Montáž na stěnu s dřevěnými fošnami... 6 Montáž na plné cihly a betonové tvárnice.................. 7

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY.

CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY. Doporučujeme objednávat všechny panely pro jeden podlahový projekt současně. Panely Quick-Step Livyn vždy skladujte

Více

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1. Jednotlivé části a funkce 2. Manipulace a opatření 3. Obsluha 4. Poruchy a závady 1/6 1. Horní otvor Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne do přístroje. Čas měření

Více

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9 Návod k použití Jednocestná světelná závora OJ - Laser 701400/01-07/02 Strana 1 z 9 Funkce a vlastnosti Jednocestná světelná závora bezdotykově zjišťuje předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

PARKOVACÍ SYSTÉM NÁVOD K POUŽITÍ THUNDER PK011

PARKOVACÍ SYSTÉM NÁVOD K POUŽITÍ THUNDER PK011 PARKOVACÍ SYSTÉM NÁVOD K POUŽITÍ THUNDER PK011 Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru projevenou koupí tohoto produktu.!upozornění! 1) Děšť, nečistoty a poškození může ovlivnit detekci vzdálenosti. 2) Různě

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky.

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Montážní návod KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Posuvné dveře bez rámu Obr. 1. Kování na posuvné dveře-vyobrazení (Skleněné dveře nejsou součástí dodávky). Seite 1

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Vyvrtat, sešroubovat, přidat plyn

Vyvrtat, sešroubovat, přidat plyn Minikára pro malé závodníky Vyvrtat, sešroubovat, přidat plyn Bez motoru, ale o to větší nadšení: Minikára rozbuší srdce malých závodníků. 1. Úvod Je to sice jenom minikára, ale zato je vybavená několika

Více

TRIP tm 1 & TRIP tm 4W Uživatelský manuál

TRIP tm 1 & TRIP tm 4W Uživatelský manuál Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Náhradní díly a příslušenství je možné zakoupit u prodejců Bontrager - seznam naleznete na stránkách www.bretton.cz Výhradním

Více

www.juwel-aquarium.com

www.juwel-aquarium.com Návod Automatické krmítko A B C < > D E www.juwel-aquarium.com Úvod Máme radost z toho, že jste se rozhodli pro výrobek značky JUWEL Aquarium a děkujeme Vám za důvěru. Naše produkty se vyrábějí vždy s

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50, 2/80 R50 PSKRH 2/90, 2/80 (PSKPÚ 1/90)

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50, 2/80 R50 PSKRH 2/90, 2/80 (PSKPÚ 1/90) 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50,

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Obsah balení: 1 ks programovatelný termostat 2 ks 6x1 šroubky 2 ks úchytek na stěnu 1 ks montážní destička na zeď 1 ks uživatelský manuál Teplotní režim:

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR 1/100 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR 1/100 S 63 64 Spytihněv č.p. 56, okres Zlín tel.:+420 5 110 311, fax:+420 5 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 00 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Platnost od 22. 9. 2002

Platnost od 22. 9. 2002 NÁVOD NA MONTÁŽ A INSTALACI KOUPELNOVÝCH SESTAV Platnost od 22. 9. 2002 VAGNERPLAST spol. s r.o., Velké Přítočno 2, 273 51 Unhošť Tel. : 00420 / 312 816 111, fax : 00420 / 312 688 815 Internet :http://www.vagnerplast.cz

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Elektronický výcvikový obojek DOG-T02

Elektronický výcvikový obojek DOG-T02 Elektronický výcvikový obojek DOG-T02 Návod k použití 1.Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické výcvikové obojky

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Vrtání řad otvorů v systému 32 mm

Vrtání řad otvorů v systému 32 mm č. 04 Vrtání řad otvorů v systému 3 mm A Popis Průmysl stanovuje standardy: řady otvorů se vždy vrtají s roztečí otvorů 3 mm a průměrem otvoru 5 mm nebo 3 mm. Pro tuto rozteč otvorů označovanou také jako

Více

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití Odsavač par CEC 61, 91 Návod na montáž a použití 1 POPIS Zařízení může být ve verzi filtrační nebo odsávací. Ve verzi filtrační (obr. 1) jsou vzduch a výpary odváděny zařízením, a jsou čištěny uhlíkovými

Více

Montážní návod LWH 050

Montážní návod LWH 050 Montážní návod LWH 050 Technické údaje 30 kg 43-94 cm max. 200 2 OBSAH Technické údaje....2 Výstražné pokyny....4 Bezpečnostní pokyny....4 Instalační sada....5 Montáž na stěnu s dřevěnými fošnami....6

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C. AX-7520 UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C Nastavitelná emisivita Teplotní alarm Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Bezpečnostní

Více

HIERO SPRCHOVÝ PANEL SE SPRCHOVOU ZÁSTĚNOU

HIERO SPRCHOVÝ PANEL SE SPRCHOVOU ZÁSTĚNOU MONTÁŽNÍ NÁVOD HIERO SPRCHOVÝ PANEL SE SPRCHOVOU ZÁSTĚNOU TEiKO spol. s r.o. 763 64 Spytihněv č.p. 576, Zlínský kraj tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 http:// www.teiko.cz, e-mail: teiko@teiko.cz

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více