iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "iva a výroba krmiv v chovu masného skotu"

Transkript

1 Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat Za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci Programu rozvoje venkova ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Výroba a konzervace krmiv Ing. Radoslav Koprna, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín

3 Brutto energie krmiva (BE) Energie výkalů(ev) 30 % Stravitelná energie krmiva (SE) 70 % Energie plynů(12 %) Energie moče (8 %) Metabolizovatelná energie (ME) 50 % Tepelné ztráty (12 %) NEL, NEV (38 %) Využití energie u masného skotu

4 Nároky na výživu skotu -specifika Bachorová fermentace produkce mikrobiálních bílkovin Část bílkovin se degraduje, zbytek přechází do tenkého střeva Podíl vlákniny (seno) má vliv na tvorbu kyseliny octové propionové a izovalerové Vysoký přísun NL má negativní vliv na metabolizmus ph v bachoru (pro optimální rozvoj mikroflóry a trávení) Riziko nadýmání při zkrmování některých objemných krmiv Vysoký přísun jadrných krmiv neníefektivněvyužit a může způsobit acidózu Citlivost na výkyvy v krmné dávce

5 Krmnázákladna možnosti výběru Objemná krmiva (sušené, siláže): Víceletépícniny -pastviny a travníporosty (trávy, jeteloviny, byliny, plevele) Jednoletépícniny -objemnákrmiva na ornépůdě(jetel luční, lucerka, kukuřice, luskovino-obilné směsky atd.) Jadrná krmiva Kukuřice (CCM, LKS, vlhké zrno) Obiloviny (ječmen, pšenice, žito a další) Luskoviny (hrách, bob, vikev, sója) Krmné směsi, koncentráty, premixy, doplňky

6 Objemnákrmiva -pastva Pastva častý způsob příjmu energie z objemných krmiv ve výkrmu skotu. Kvalita pastvy vlivy: Ošetřování neošetřovaný (potlačení podílu jetelovin) Dešťové srážky Počet pastevních cyklů Hnojení Druhové složení pastvy (cenné jsou volně trsnaté a výběžkaté trávy a jeteloviny -zdroj NL)

7 Objemnákrmiva -pastva Druhové složení pastevního porostu: Druhy s nejvyššíkrmnou hodnotou (KH): srha laločnatá, psárka luční, bojínek luční, trojštět žlutavý, štírovník růžkatý Druhy s vysokou KH: kostřava červená, kostřava rákosovitá, pampeliška lékařská(v porostu max. do 10 %), řebříček obecný (max. do 10 %) Druhy s nízkou KH: metlice trsnatá, kopretina bílá Druhy škodlivé až bezcenné: šťovík (kadeřavý, alpský, tupolistý ) Druhy jedovaté: pryskyřník prudký, starčeky, přeslička bahenní Optimální výška spásání: Krávy + masný skot: 7 10 cm Ovce: 3 8 cm

8 Objemnákrmiva -pastva Krmná hodnota některých druhů trav, jetelovin a bylin (Sommers et al., 1994, Zeman, 1995) rozsah hodnot podle sklizňových fází (počátek metání, metání, kvetení) Druh SOH (%) NEL (MJ/kg suš.) NL (%) VL (%) Jílek mnohokvětý 61,3 74,5 5,45 6,99 12,0 21,0 23,0-24,3 Jílek vytrvalý 64,3 77,6 5,81 7,31 12,3 15,0 22,0 31,8 Srha laločnatá 58,2 70,6 5,09 6,53 9,5 19,0 21,0 33,0 Bojínek luční 59,5 72,8 5,25 6,77 10,5 17,0 21,0 29,5 Jetel plazivý - 6,29 23,6 20,1 Štírovník růžkatý - 5,73 17,5 25,7 Šťovík tupolistý - 3,74 12,7 23,5 Změna druhového spektra pastvin: - Úplná obnova zaorání TTP a založení nového porostu - Přesev na jaře po vláčení, resp. i v létě, pokud je dostatečná zásoba vody v půdě (vhodné jsou jílek vytrvalý a mnohokvětý cca 20 kg/ha) provedení přísevu - povrchově - Přísev speciálním strojem do vyfrézované brázdy např. jílek, lipnice, resp. jeteloviny (20 35 kg/ha). Vhodné provést na jaře.

9 Objemnákrmiva -pastva Varianty pastevních cyklů a jejich vztah k NEL energii pokus Agrovýzkum Rapotín s.r.o.: P4/0 - čtyři pastevní cykly za rok (1. pastevní cyklus 1. 5., další po 46 dnech), bez hnojení; P4/NPK - čtyři pastevní cykly za rok (1. pastevní cyklus 1. 5., další po 46 dnech), hnojení: N 100 P 30 +K 60 ; P3/0 tři pastevní cykly za rok (1. pastevní cyklus , další po 60 dnech), bez hnojení; P3/NPK - tři pastevní cykly za rok (1. pastevní cyklus 15.5., další po 60 dnech), hnojení: N 100 P 30 +K 60 ; P2/0 dva pastevní cykly za rok (1. pastevní cyklus , další po 92 dnech), bez hnojení; P2/NPK - dva pastevní cykly za rok (1. pastevní cyklus , další po 92 dnech), hnojení: N 100 P 30 +K 60

10 Objemnákrmiva -silážování

11 Objemnákrmiva -silážování Podstata silážování zakonzervovat rostlinnou hmotu v kyselém anaerobním prostředí bez ztráty živin a výživné hodnoty (bakterie pak produkují ze sacharidů v silážní hmotě kyselinu mléčnou -konzervant, CO 2 a vodu. Vpřípaděvyššího ph se silážzahřívá, docházíkrozvoji plísnía tím i mykotoxinů. Pro fermentačníproces vsiláži je důležitý obsah cukrů. Lehce silážovatelné kukuřice Středně silážovatelné jeteloviny, trávy Těžce silážovatelné vojtěška, bob (vyšší obsah bílkovin, nižší obsah cukrů)

12 Objemnákrmiva -silážování Technologie silážování: Silážní žlaby (nejčastěji) ekonomicky nejvýhodnější, vhodné pro podniky svyššími stavy skotu (rychlejšívyprázdněnía spotřeba siláže) Vaky (LKS, vlhkézrno, cukrovarskéřízky, příp. siláž) na menších farmách, ekonomicky nákladnější, ale nižší ztráty Silážní věže Balíky (vhodnépro silážovánízavadlépíce) problém zaplísnění, vhodnépřidat konzervanty, možno takto konzervovat i seno

13

14 Objemnákrmiva -kukuřice

15 Objemnákrmiva -kukuřice Silážováníkukuřice, jako nejcennějšíobjemnéplodiny zhlediska produkce energie, stravitelnosti organickéhmoty a tvorby biomasy zjednotky plochy, je možnéněkolika způsoby. Škrob obsažený vkukuřici je dobře využitelný přežvýkavci díky nízkédegradovatelnosti vbachoru. Sklizeň celých rostlin (v mléčné voskové zralosti při sušině %). Vhodné je používat hybridy s tzv. stay green efektem. Pro dosaženímaximálníkoncentrace energie (NEV, NEL) je nutnédodržet následujícípožadavky: Co nejvyšší podíl zralého zrna Vysoká stravitelnost zbytku rostliny (zelené hmoty rostliny) Dostatečnázralost kukuřice sminimálním výskytem houbových onemocnění a tvorba mykotoxinů

16 Objemnákrmiva ostatnísiláže Travní siláže: Konzervace víceletých pícnin a trvalých travních porostůje prováděna ve většiněpřípadůmetodou zavadání. Optimálníobsah sušina vtakovésiláži je %. Při konzervaci těchto pícnin je vhodné použít inokulaci kmenů bakteriemi mléčného kvašení (okyselení hmoty siláže). Luskovinoobilnésměsky jsou vhodným zdrojem bílkovin pro skot a jsou poměrně dobře silážovatelné. Vhodné kombinace druhů plodin: Hrách + pšenice jarní Lupina bílá + jarní tritikale Lupina červená + pšenice jarní Hrách + jarní ječmen

17 Kvalita siláží-vlivy Optimálníkompromis mezi obsahem živin a sušinou (přestárléporosty mají nižší obsah živin na úkor vlákniny, mladší porosty mají zase vyšší obsah vody) Optimálnítermín sklizně(trávy obdobímetání, kukuřice na siláž-při sušiněrostliny %, jeteloviny tvorba poupat ažzačátek kvetení, GPS vmléčněvoskovézralosti obiloviny, vlhkékukuřičnézrno 60 65% sušiny zrna) Výška strniště trávy 5 cm, jeteloviny 8 cm, kukuřice na siláž10 50 cm (možno tímto snížit obsah vlákniny a ligninu) Délka řezanky - kukuřice 0,5 2 cm (podle sklizňové vlhkosti) Kvalita udusání a zamezení přístupu vzduchu Ošetřenísiláže konzervanty (chemické, biologické) náchylnémísta (boky žlabůa vrchnívrstva) by měli být ošetřeny vždy

18 Následky přístupu vzduchu do siláže - rozvoj plísní(výskyt mykotoxinů) - snížení stravitelnosti - metabolické a reprodukční poruchy

19 Jadrnákrmiva Jejich použitíve výživěpřispívánízkávýkupnícena krmného ječmene, pšenice a dalších (vyššípřidanáhodnota jejich využitím ve výživě zvířat) LKS, CMM, vlhké zrno kukuřice (vysoký obsah škrobu) Pšenice vysoká výživná hodnota, ale obsahuje lepek (limitní množství ve výživě) Ječmen dobrástravitelnost, zastoupenív KD jen do určitého podílu Možnosti: - míchání krmných směsí z vlastní produkce - nákup krmných směsí

20 Děkuji za pozornost Ing. Radoslav Koprna, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu s.r.o. Rapotín Výzkumníků 267, Vikýřovice Tel: , GSM:

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07/2.4.00/31.0037) Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Zdeněk

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Alois Kohoutek a kol. Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů

Alois Kohoutek a kol. Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů Alois Kohoutek a kol. Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe a je výstupem řešení

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Úvod do ekologického zemědělství...3 1 Co??...3 2 Proč??...4 3 Jak??...4 4 Kdo??...5 Historie EZ...6 1 Ve světě...6 2 U nás...6 EZ jako uzavřený cyklus...8 Struktura hospodaření

Více

Ekologické zemědělství 1. Úvod 2. Legislativa EZ, kontrolní a certifikační systém Legislativa EZ

Ekologické zemědělství 1. Úvod 2. Legislativa EZ, kontrolní a certifikační systém Legislativa EZ Ekologické zemědělství 1. Úvod Ekologické zemědělství (EZ) představuje pro venkov - možný přístup k řešení problému o strukturální politiky, o agro-ekologie (minimum kontaminace potravního řetězce, welfare

Více

Rukověť chovatele ovcí. Ing. Petr David

Rukověť chovatele ovcí. Ing. Petr David Rukověť chovatele ovcí Ing. Petr David Obsah 1. Úvod............................................................................. 2 2. Analýza součastného stavu chovu ovcí v ČR...........................................3

Více

Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně

Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně Hrabě, F., Svěráková, J., Skládanka, J., Rosická, L. Ústav výživy zvířat a pícninářství

Více

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat PLÍSNĚ A MYKOTOXINY, PREVENCE JEJICH VZNIKU A DEKONTAMINACE V KRMIVECH Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2005 Výzkumný ústav živočišné

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Vědecký výbor výživy zvířat Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Ing. Václav Kudrna, CSc., Ing. Petr Homolka, Ph.D. Praha, prosinec 2007 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Přátelství

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat STOPOVÉ PRVKY VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby Přátelství 815, Praha - Uhříněves,

Více

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku?

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Babinec,CSc., AGROGEN Troubsko spol. s r.o., Šlechtitelská stanice Želešice

Více

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ Pavel ZEMÁNEK a kolektiv doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice vedoucí kolektivu doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice Ing. Mária

Více

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Realizace výzkumného projektu MZe ČR QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství financovaného

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe VLIV VÝŽIVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ S DŮRAZEM NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA vzdělávací seminář v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE Z. Strašil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Abstract

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

Produkce biomasy kg/m 2. Procentický podíl. Celkem biomasy 10 9 t. 10 6 km 2

Produkce biomasy kg/m 2. Procentický podíl. Celkem biomasy 10 9 t. 10 6 km 2 5. ENERGIE Z BIOMASY (Bioenergetika, Fytopaliva) Jako biomasa se označují produkty živých organismů rostlinného nebo živočišného původu. Největší význam má biomasa rostlinného původu, tzv. fytomasa. Tyto

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více