Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod!"

Transkript

1 PetPorte Smart Flap: návod na instalaci Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! Doporučujeme Vám před zabudováním dvířek je nejprve sestavit, zapojit do zásuvky, naprogramovat a vyzkoušet, zda dvířka s mikročipem Vaší kočky správně fungují. Zatímco Smart Flap funguje s nejvíce používanými čipy v Evropě (mikročip FDX-B), existuje malý počet koček, jejichž mikročipy mají moc krátký dosah na to, aby se Smart Flap spolehlivě fungovaly. Někdy se může mikročip posunout i ve Vaší kočce, díky čemuž ho scanner nemůže načíst. V tomto případě lze Smart Flap používat pouze jako běžná dvířka pro kočky. Proto Vám velice doporučujeme nejprve Smart Flap sestavit, zapojit do zásuvky, dvířka naprogramovat a vyzkoušet, zda dvířka s mikročipem Vaší kočky fungují ze stejné vzdálenosti, ze které chcete, aby dvířka po přiblížení Vaší kočky fungovala po jejich instalaci. Aktuální seznam s nejvíce používanými mikročipy naleznete na naší webové stránce: Upozorňujeme, že nepřebíráme odpovědnost za vyvrtané či vyříznuté otvory ve dveřích či zdi za účelem instalace dvířek, či za vzniklé škody při instalaci dvířek. Na případné požadavky na náhradu škody vzniklé při instalaci či opravu dveří či zdi nebude brán zřetel. 1. SESTAVENÍ DVÍŘEK SMART FLAP (NA VYZKOUŠENÍ PŘED ZABUDOVÁNÍM) Před sestavením či rozebíráním dvířek se ujistěte, zda je přerušen přívod elektrického proudu/ zda jsou vyndány baterky. i) Nasaďte venkovní stříšku dvířek na vnější část dvířek. (obr. 1). Ujistěte se, že lze kabel a spínač prostrčit skrz hranatý otvor ve stříšce a ve vnější části dvířek. ii) Zasuňte všechny čtyři plastové šroubky do otvorů na zadní straně vnějšího dílu dvířek Smart Flap a stříšky. (obr. 2) iii) Zajistěte všechny čtyři plastové šroubky z vnitřní strany čtyřmi háčky podkovovitého tvaru. iv) Odstraňte tunelový nástavec z vnitřní části dvířek a čtyři šrouby z velkého vnitřního krytu, abyste ho mohli zvednout. v) Odstraňte průhlednou klapku.

2 vi) Prostrčte kabel ze stříšky skrz obdélníkový otvor ve vnitřním dílu dvířek (obr. 5) a poté zasuňte vnější část včetně stříšky do tunelového nástavce vnitřního dílu. vii) Tyto dva díly sešroubujte z vnější strany (ne moc pevně) dvěma přiloženými M6 šrouby. viii) Zasuňte konec kabelu skeneru do elektronické destičky a zbytek kabelu zasuňte vpravo od obdélníkového výřezu. (obr. 6) ix) Kabel k přípojce do el. sítě zastrčte do přípojky na elektronické destičce. Kabel upevněte v držáčcích tak, aby se dal nakonec protáhnout malým výřezem ve spodní části dvířek. (obr. 7) Kabel ještě nezapojujte do zásuvky. Jako alternativu nebo současně s elektrickým proudem můžete použít baterii PP3, kterou zasunete do obdélníkového prostoru pod elektrickou destičkou. x) Nasaďte zpět průhlednou klapku tak, aby okraj klapky byl umístěn směrem dovnitř. xi) Nasaďte velký vnitřní kryt zpět na vnitřní díl a upevněte jej (na zkoušku - ne moc pevně) čtyřmi šrouby. (obr. 8) xii) Pokud jste tak ještě neudělali, zakryjte přiloženým malým krytem prostor, kde jsou baterky. (obr. 9) xiii) Zapojte kabel do zásuvky, zapněte proud nebo aktivujte baterky tím, že průhlednou klapku lehce stlačíte směrem k zelenému zámku a tím se spínač zapne. Při úspěšné aktivaci uslyšíte slabé cvaknutí. xiv) Nyní se podívejte do druhého návodu, jak máte dvířka Smart Flap naprogramovat. Po naprogramování se ujistěte, že scanner v dvířkách mikročip kočky pozná a zareaguje na něj ze vzdálenosti, ze které má reagovat i po instalaci dvířek. Pokud máte více koček, postup u každé z nich opakujte. (obr. 10a a 10b). INSTALACE Pokud dvířka Smart Flap správně fungují a reagují na mikročip Vaší kočky, můžete se připravit na instalaci dvířek do: 1. dveří (ne skleněných) 2. skleněných dveří nebo okna 3. zdi (lze pouze se specialním modelem Smart Flap podívejte se na spodní část balení, o který model se ve Vašem případě jedná)

3 Upozornění: Před umístěním dvířek Smart Flap dbejte na: a) Pokud dvířka umístíte do dveří: Můžou se některé části Smart Flap zavíráním a otvíráním dveří přiskřípnout, narazit či poškodit? b) Pokud dvířka umístíte do zdi: Jsou v blízkosti objekty, např. dveře, které by namontovaným dvířkům zavazely? c) Kde je nejbližší zásuvka? d) Chcete zajistit provoz dvířek pouze baterkami? e) Pokud jsou dveře nebo zdi silnější než 52 mm, potřebujeme prodlužovací tunel. f) Není před Vašimi dveřmi vyšší schod? g) Pokud již máte otvor ve dveřích po jiných zabudovaných dvířkách, je větší než 212 mm v průměru (u kulatého otvoru) nebo 169mm x 169mm? Napájení Smart Flap má kabel napájení dlouhý 2,5 m. Pokud je nejbližší zásuvka dále než 2,2 m, potřebujete prodlužovačku. Provoz na baterie Aby SmartFlap fungoval rychleji a spolehlivěji, doporučujeme jej připojit do elektrické sítě. Existuje však alternativa provozu na baterii 9V PP3, takže Vaše kočka bude moct dvířka používat i během případného výpadku proudu. Doporučujeme používat kvalitní nedobíjecí lithiovou baterii. Upozorňujeme, že jisté funkce dvířek za provozu pouze na baterii nefungují, např. automatický noční mód. Pokud jsou dvířka připojena do elektrické sítě, zjišťuje skener nepřetržitě, zda se v blízkosti nenachází čip Vaší kočky. Dvířka tedy mohou takto rychleji reagovat, když se k nim Vaše kočka přiblíží. Při provozu na baterie musí kočka do dvířek nejprve lehce strčit, tím dojde k aktivaci skeneru a dvířka se otevřou. Pokud se kočka za provozu na baterie pouze k dvířkám přiblíží, dvířka se neotevřou. Prodlužovací tunely

4 Vaše dvířka dostanete již s jedním prodlužovacím tunelem, aby je bylo možno zabudovat do dveří o tloušťce do 52mm. Pokud pro Vaši instalaci potřebujete delší tunel, je možné jej přiobjednat na internetu. Více tunelů lze spojit dohromady. Výška instalace Ideálně by mělo být dno dvířek přibližně ve výšce břicha Vaší kočky. Občas to však není možné z důvodu různé konstrukce dveří. Doporučujeme zabudovat dvířka co nejblíže ideální výšky, je možné, že bude potřeba např. malý schůdek na vnější straně dveří tak, aby se kočka mohla dostat čipem co nejblíže skeneru na dvířkách. Dříve vyříznuté otvory SmartFlap je konstruován tak, aby se vešel do běžných otvorů na dvířka o průměru 212mm nebo rozměru 169mm x 169mm. Pokud máte již ve dveřích/zdi vyříznut otvor větších rozměrů, je nutné dveře vyměnit nebo do otvoru připevnit např. dřevěnou desku a do ní pak vyříznout otvor menší, vhodný pro zabudování dvířek. Instalace do dveří (ne skleněných) I. Odpojte dvířka ze zásuvky. II. III. IV. Odšroubujte šrouby na krytu vnitřního dílu dvířek, oddělejte tento kryt a průhlednou klapku. Odstraňte baterii. Odpojte kabel z vnější stříšky. V. Připevněte papírovou šablonu na vnější stranu dveří do požadované pozice, dejte pozor, že je šablona umístěna správně. VI. VII. VIII. Dle šablony vyvrtejte dvě díry o průměru 7mm. Vyřízněte do dveří díru podle čárkované čáry na šabloně. Řežte po vnějším okraji čárkované čáry, aby byl otvor na dvířka dostatečně velký. Okolí očistěte od odřezků či prachu. IX. Připevněte vnitřní díl do otvoru včetně všech příp. dílů tunelu (viz obr. 11) X. Kabel od vnější stříšky a vnějšího dílu dvířek provlékněte hranatým otvorem ve vnitřním dílu dvířek. XI. Umístěte dodané šrouby M6 zvenku a našroubujte do vnitřního dílu. Šrouby musí být zkráceny dle průměru Vašich dveří.

5 XII. XIII. XIV. XV. XVI. Zastrčte konec kabelu do elektronické destičky a uložte přebytečnou délku kabelu vpravo od hranatého otvoru. Kabel k přípojce do el. sítě zastrčte do přípojky na elektronické destičce. Kabel upevněte v držáčcích tak, aby se dal nakonec protáhnout malým výřezem ve spodní části dvířek a dosáhnul k zásuvce. Pokud potřebujete prodlužovací kabel, pak tento zastrčte do elektronické části dvířek a dodávaný kabel pak do zásuvky. Nasaďte zpět průhlednou klapku, okraj kolem klapky je směrem uvnitř Umístěte velký kryt na vnitřní část a přišroubujte. XVII. Pokud chcete dodatečně k připojení k síti použít baterie, vsaďte PP3 baterii a zakryjte krytem. XVIII. Poté, co je SmartFlap nainstalován, překryjte šrouby krytkami, 4 vně a 4 uvnitř. (viz obr. 13) XIX. Zapojte nyní SmartFlap do zásuvky. Je připraven k použití. Instalace do skleněných dveří nebo okna SmartFlap je možné zabudovat do jednoduchého skla. K tomu je zapotřebí vyříznout otvor ve skle průměru 212 mm. Doporučujeme provedení řezání skla odborníkem či odbornicí. V případě pochybností o možnosti zabudování se poraďte s odborníkem nebo odbornicí. Instalace do skla se provádí přiměřeně dle výše uvedených instrukcí, kromě bodů V.-VIII. Instalace do zdi/stěny Do zdi je možno instalovat pouze speciální model SmartFlapu, který je k tomu speciálně upraven. Pro vyvrtání otvoru do zdi se poraďte s odborníkem či odbornicí. K zabudování do zdi je vhodný opět otvor o průměru 212mm nebo otvor 169mm x 169mm. Při vrtání je nutné dát pozor na rozvody v domě. Obr. 1 Provlékněte kabel skeneru hranatým otvorem ve vnějším dílu dvířek.

6 Obr. 2 Zasuňte čtyři plastové šroubky skrz vnější díl dvířek do střechy dvířek. Obr. 3 Zafixujte konce plastových špuntů háčky ve tvaru podkovy. Obr. 4 Z vnitřního dílu vyndejte tunel. Odšroubujte 4 šrouby na vnitřním dílu a odejměte kryt. Obr. 5 Provlečte kabel skeneru hranatým otvorem ve vnitřním dílu dvířek. Obr. 6 Připevněte vnější část se stříškou k vnitřnímu dílu šrouby M6.Zasuňte kabel skeneru do elektronické destičky vnitřního dílu jak je vyobrazeno na obr. 6. Obr. 7 Kabel k přípojce do el. sítě zastrčte do přípojky na elektronické destičce, veďte kabel dvířky podél držáčků až k otvoru ve spodní části vnitřního dílu. Obr. 8 Umístěte kryt opět na vnitřní díl dvířek a přišroubujte. Obr. 9 Připevněte krytku v horní části vnitřního dílu dvířek. Obr. 10a Zapojte nyní SmartFlap do zásuvky a naprogramujte Vaši kočku jak je uvedeno v návodu na programování dvířek. Při programování přibližte dvířka ke kočce tak, jak se později k nim bude sama kočka blížit. Obr. 10b SmartFlap můžete pro ulehčení programování držet i střechou dolů. Obr. 11 Při zabudovávání SmartFlapu zabudujte nejdříve vnitřní díl i s tunely a provlékněte pak kabel skeneru z vnějšího dílu skrz hranatý otvor vnitřního dílu.

7 Obr. 12 Zastrčte kabel skeneru do elektroniky a připevněte vnější a vnitřní díl šrouby M6. Šrouby utáhněte, aby jste zafixovali dvířka v požadované pozici. Obr. 13 Po upevnění vnějšího a vnitřního dílu upevněte šrouby velký vnitřní kryt a zaklapněte malý kryt na vnitřní straně dvířek nahoře. Všechny šrouby zakryjte krytkami a dvířka zapojte do el. sítě.

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU VENUS 6200, 7500. Tento návod má 16 stránek. Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU VENUS 6200, 7500. Tento návod má 16 stránek. Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU VENUS 6200, 7500 Tento návod má 16 stránek Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod 1 2 3 NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU SKLENÍKU Umístění skleníku a jeho kotvení

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi dveřního telefonu ATEUS Helios, který je nástupcem osvědčeného výrobku ATEUS ENTRYCOM. Našim

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

2N Helios IP Dveřní komunikátor

2N Helios IP Dveřní komunikátor 2N Helios IP Dveřní komunikátor Uživatelský manuál Verze 1.8.0 Firmware 1.8.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

ZAVLAŽUJTE CHYTŘE A UŽÍVEJTE SI S inteligentní zavlažovací technikou

ZAVLAŽUJTE CHYTŘE A UŽÍVEJTE SI S inteligentní zavlažovací technikou Nákupní seznam Micro-Drip-System. Díky němu budete mít při nákupu všechno poruce Obsahuje naplánované systémové díly, přenesené do nákupního seznamu WWW.GARDENA.CZ/WWW.GARDENA.SK Č. v. Označení Počet kusů

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS CMP0015-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována,

Více

Návod na stavbu tiskárny REBEL II

Návod na stavbu tiskárny REBEL II Návod na stavbu tiskárny REBEL II 1. Než se stavbou začnete 3D tiskárna je stroj. Jako každý stroj je nebezpečná. Obsahuje pohyblivé a horké části. Nemanipulujte v prostoru tiskárny pokud je v provozu,

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

2N Helios Force 2N Helios Safety

2N Helios Force 2N Helios Safety 2N Helios Force 2N Helios Safety Dveřní interkomy Instalační manuál Verze 1.0.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU. Skleník 6 x 12-7300. Návod obsahuje 17 stran. !!! před stavbou skleníku si přečtěte až do konce tento montážní návod!!!

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU. Skleník 6 x 12-7300. Návod obsahuje 17 stran. !!! před stavbou skleníku si přečtěte až do konce tento montážní návod!!! NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU Skleník 6 x 12-7300 Návod obsahuje 17 stran!!! před stavbou skleníku si přečtěte až do konce tento montážní návod!!! V případě potíži při stavbě skleníku volejte v pracovní dny

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kuchyňský odsavač par CZ Česky Obsah Instalace, 2 Instalace, 2 Popis spotřebiče, 7 Ovládací panel, 7 Ovládání a provoz, 8 HDAI HDSI HFI HDA HDS HF HFD Údržba, 9 Čištění, 9 Čištění

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU model LanitGarden Clips - CALYPSO 6 x 10-5800 6 x 12-7300 Tento návod obsahuje 22 stran. Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod 1 NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU

Více

Plastová. okna a dveře. Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy. česky 1/2015

Plastová. okna a dveře. Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy. česky 1/2015 Plastová okna a dveře 1 Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy česky 1/2015 Vážení zákazníci, děkujeme vám, že jste se rozhodli pro nákup plastových oken a dveří od firmy Okna Macek

Více

verze 01.08.2011 NÁVOD NA MONTÁŽ Venus Tento návod má 16 stránek Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod

verze 01.08.2011 NÁVOD NA MONTÁŽ Venus Tento návod má 16 stránek Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod NÁVOD NA MONTÁŽ Venus 2500 3800 5000 6200 7500 Tento návod má 16 stránek Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod 1 2 3 NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU SKLENÍKU Umístění skleníku a jeho

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více