4500 Skicross Technické údaje Trať Převýšení a sklon tratě Brány Obecné charakteristiky tratí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4500 Skicross. 4501 Technické údaje. 4502 Trať. 4501.1 Převýšení a sklon tratě. 4501.2 Brány. 4502.1 Obecné charakteristiky tratí"

Transkript

1 oddíl Skicross 4501 Technické údaje Převýšení a sklon tratě Tratě na všech závodech musí mít převýšení minimálně 130 metrů a maximálně 250 metrů. Stejná trať může být použita jak pro muže, tak pro ženy. Průměrný sklon svahu by měl být mezi Celkové časy tratě by měly být sekund Brány Skicrossová brána se skládá z dlouhé slalomové tyče, jedné kratší tyče a praporu Po sobě jdoucí brány se musí střídat v barvách (mimo klopenek). Na slalomových tyčích musí být trojúhelníkové prapory stejné barvy jako tyč Trojúhelníkové brány musí mít následující velikosti Disciplína Základna Dlouhá strana Krátká strana SX 130 cm 110 cm 55 cm SX 100 cm 80 cm 40 cm Zatáčí se okolo kratší tyče (45 cm) Trojúhelníkové prapory musí být umístěny na spodu brány Brány musí být umístěny tak, že je závodníci mohou odlišit jasně a rychle i ve velkých rychlostech. Brána musí být upevněna v pravém úhlu ke svahu. Za určitých okolností se mohou postavit brány tak, že lyžaři projíždí dvěma bránami stejné barvy (například koridory) Správný průjezd bránou 4502 Trať Brána je projeta správně pokud obě špičky lyží a obě chodidla závodníka protnou gate line. Když závodník ztratí lyži aniž by se dopustil faulu, např. narazí do brány, musí špička druhé lyže a obě chodidla závodníka protnout gate line. The gate line je pomyslná nejkratší spojnice mezi dvěmi zatáčecími tyčemi. (viz ICR Alpine 661.4) Obecné charakteristiky tratí Svah by neměl být plochý ani strmý (ideální sklon 12-20, průměrný sklon 15 ) s rozmanitým terénem. Skicrossový svah musí být alespoň 30 m široký.

2 Trať pro 4 až 6 závodníků by neměla být užší než 5 metrů. Trať může být za určitých okolností v krátkých úsecích (50 m a méně) široká 20 m, což je minimum. Ideální skicrossová trať umožňuje stavbu všech nebo některých z následujících terénních překážek: klopenky (polokruhového tvaru), dvojíté klopenky, jednoduché, dvojíte nebo trojité skoky, rolety, rolety offset (paraelní) - jednoduché, dvojité, trojité atd., step-up, spine a double spine, step-down, corner, table a střední nebo dlouhé zatáčky typu GS (když není možná stavba překážky). Postaveny mohou být i jiné terénní překážky, ale bezpečnost je vždy nejdůležitější. Za žádných okolností se nepovolují skoky přes díru (gap jump). Překážky by měly být navrženy tak, aby závodníci, kteří se snaží získat rychlost na překonání překážky nemuseli brzdit jeden za druhým Příprava tratě Trať by měla být pro veřejnost uzavřena nejméně 24 hodin před tréninkem. Terénní překážky a skoky musí být postaveny s dostatečným předstihem tak, aby byl sníh kompaktní a tudíž bude zajištěno, že překážky a skoky budou moci být udržovány během tréninku i závodu. Používání pomocných prostředků je povoleno (sůl, voda atd.) Stavba tratě Před oficiální prohlídkou by mělo být hotovo usazení bran. Usazení by mělo rozumně využít terén a vytvořené terénní překážky. Pro zajištění hladkého průjezdu tratí se mohou provést menší úpravy. Jakékoliv změny provedené na trati během tréninku by měly být ohlášeny ve startovací zóně, aby s nimi byli seznámeni všichni závodníci, popřípadě kapitáni družstev O celkovém počtu terénních překážek a skoků rozhoduje stavitel tratě, přičemž se snaží rozumně zakomponovat co největší počet různých prvků.neměly by se stavět slepé skoky (blind jumps) nebo terénní překážky, při kterých lyžař nevidí z místa odrazu místo dopadu. Trať by měla být navržena tak, aby oddělila lyžaře od sebe co nejdříve po startu, např. 3-5 vln nebo jiných terénních překážek mezi startem a první terénní zatáčkou. Tyto terénní překážky by měly být umístěny v přímé linii mezi startem a první zatáčkou. Minimální délka tohoto rovného traťového úseku (mezi startem a první zatáčkou) by neměla být kratší než 60 metrů. Úhel první zatáčky by neměl být menší než 100 (tj. úhel, který svírá příjezdová linie s výjezdovou, musí být minimálně o 10 větší než pravý úhel). První zatáčka je obvykle nejširší zatáčkou tratě a musí být dostatečně široká tak, aby se do ní vešli všichni závodníci najednou. Start by měl být navržen tak, aby závodníci mohli získat rychlost bez použití hůlek nebo bruslení Prohlídka tratě/trénink Závodníci si mohou prohlédnout trať pomalým sesuvem dolů po trati nebo podél tratě. Délka prohlídky je na uvážení Soutěžního výboru, ale měla by být alespoň 15 minut. Doporučují se dvě prohlídkové jízdy menší rychlostí. Všichni závodníci b měli absolvovat minimálně jednu prohlídkovou jízdu před tréninkem. Závodníci musí mít viditelně startovní čísla a helmy. Pro každý závod je povinný minimálně jeden oficiální trénink před závodem - trénink by měl trvat jednu až dvě hodiny a měl by se být den před konáním závodu (za určitých okolností může Soutěžní výbor rozhodnout jinak).

3 4505 Skicrossový závod Finálové jízdy ( dále jen heaty) jede 32 muži/16 žen (4 závodníci v jednom heatu) nebo 48 můžu/24 žen (6 závodníků v jednom heatu ) Skicross se jezdí jednorázovým vyřazovacím systémem. Kvalifikační jízdy slouží ke kvalifikování jezdců do heatů Dvě možnosti kvalifikačních jízd: a) Jednokolová kvalifikace - všichni jezdci jedou jednu jízdu b) Dvoukolová kvalifikace - všichni jezdci mají dvě jízdy, lepší čas z obou jízd se zařazuje do výsledkové listiny kvalifikace (startovní listina je stejná pro obě kola) Pokud mají v kvalifikační jízdě dva nebo více závodníků stejný čas, pořadí se určuje podle toho, který závodník startoval později (tzn. ten, který startoval později, je klasifikován výše) Když mají dva nebo více závodníků mají čas (pro ženy 16. místo a pro muže 32. místo/pro ženy 24. místo a pro muže 48. místo), který postačuje pro postup do finálových jízd, jede se před finálovými jízdami vyřazovací jízda mezi těmito dvěma nebo více závodníky V heatech postupují vždy první dva (4 závodníci v heatu) nebo tři závodníci (6 závodníků v heatu) dle pořadí v cíli každého heatu Určování umístění Umístění je určeno první částí těla nebo lyže, která přetne cílovou čáru K dispozici by měla být pokud možno cílová kamera nebo fotografie. V případě stejných umístění (mezi 2. a 3./3. a 4. místem v heatu), postupuje závodník s nejlepším kvalifikačním časem Pokud více jak jeden závodník nedokončí jízdu, ani neprotne cílovou čáru, umístění budou určena podle toho, kdo se dostal dále na trati Startovní čísla a rozlišovací dresy Pro rozpoznání závodníků traťovými rozhodčími při kvalifikaci, jsou startovní čísla umístěna na prsou i zádech závodníka. Barvy rozlišovacích dresů pro heaty jsou červená, zelená, modrá a žlutá. Bílé a černé dresy se používají dodatečně v případě, že se jedná o závod se 6 závodníky Traťoví rozhodčí Pro skicross je nezbytných 4-8 traťových rozhodčích (jsou spojeni vysílačkami s cílovým rozhodčím). Musí být obeznámeni s pravidly (prohlídka traťe, trénink, diskvalifikace, kontakt atd.) Rozdělení závodníků do finálových jízd Rozdělení závodníků se provádí dle následujícího klíče: Rozdělení pro 8 heatů, 4 jezdci na heat, muži Heat 1. pozice 2. pozice 3. pozice 4. pozice

4 Rozdělení pro 4 heaty/4 jezdci na heat, ženy Heat 1. pozice 2. pozice 3. pozice 4. pozice Rozdělení pro 8 heatů/6 jezdců na heat, muži Heat 1. pozice 2. pozice 3. pozice 4. pozice 5. pozice 6. pozice Rozdělení pro 4 jízdy (heat)/6 jezdců na heat, ženy 4507 Start Heat 1. pozice 2. pozice 3. pozice 4. pozice 5. pozice 6. pozice Proces výběru startovního pole závodníka v každém heatu se usnadní novým přiřazením startovních čísel dle pořadí dosaženého v kvalifikaci. První v kvalifikaci si vybírá jako první své startovní pole, druhý nejrychlejší si vybírá další startovní pole atd., stejně v každém v heatu. Nové přířazení startovních čísel dle pořadí dosaženého v kvalifikaci usnadní výběr startovního pole. Zmeškaný start je DNS. Závodník je zodpovědný za to, aby se dostavil včas na start Startovní pole Každé startovní pole je označeno barvou. Při pohledu nahoru z trati, je umístění barev zleva doprava následující:

5 pro skicross se 4 jezdci: červená, zelená, modrá a žlutá pro skicross se 6 jezdci: černá, červená, zelená, modrá, žlutá a bílá Skicrossová startovní plošina a startovní zařízení Startovní plošina by měla být připravena tak, že závodníci mohou stát volně ve startovním zařízení a mohou rychle dosáhnout plné rychlosti po odstartování. V případě specifické potřeby tratě se připouštějí určité odlišnosti. Startovní zařízení se umísťuje uprostřed tratě. Startovní brány se musí otevřít současně a závodníkovi musí být znemožněno, aby bránu otevřel sám nebo silou blokoval její otevření. Standardy: Výklopné brány, každá 100 cm široká a 40 cm vysoká. Mezi startovními poli by měla být 60 cm mezera. Výška držadel by měla být 95 cm nad úrovní sněhu. Držadlo by mělo mít šířku 10 cm. Výklopná brána musí být pokryta ochranným materiálem, aby se nepoškodily lyže závodníků. Brána musí mít dostatečnou váhu, aby správně fungovala. Uzavírací systém by měl fungovat tak, aby se brána otevírala směrem ven alespoň o 135. Ovládání by mělo být zajištěno jednoduchým mechanismem. Z důvodu spolehlivosti a přenositelnosti se upřednostňuje mechanické ovládání před elektrickým. Všechna startovní zařízení pro FIS Světový pohár musí být schválena organizací FIS Startovní povel Skiers ready, five seconds - Go (popř. Jezdci připraveni, pět sekund - Go) 4508 Kontakt Úmyslný kontakt, jako je strkání, tahání apod., který způsobí jinému závodníkovi zpomalení, pád nebo vyjetí z tratě, je nepovolený a znamená automatickou diskvalifikaci. Nevyhnutelný náhodný kontakt může být akceptován. Vyhodnocení všech přestupků při kontaktu je na rozvaze traťových rozhodčích a Soutěžního výboru. Pokud je lyžař diskvalifikován kvůli přestupku při kontaku, je vyřazen ze závodu Protesty Diskvalifikace budou oznámeny a/nebo zaslány ihned po každém heatu v určeném místě v cíli i na startu závodu. Všechny protesty musí být ohlášeny cílovému rozhodčímu před začátkem dalšího heatu. Později ohlášené protesty se nepřijímají. Protesty nemusí být v písemné formě, ale všechny ostatní ICR pravidla pro protesty platí. Soutěžní výběr se skládá z technického delegáta, ředitele závodu nebo ředitele soutěže a cílového rozhodčího.poplatek za protest musí být zaplacen před nebo při ukončení závodu.

6 4510 Výsledné pořadí Skicross se 4 jezdci Závodníci od 1. do 4. místa se umísťují podle pořadí v cíli finálového heatu. Závodníci od 5. do 8. místa se umisťují dle pořadí v cíli malého finále. Všichni zbývající závodníci se umisťují podle kola, ve kterém vypadli (např. čtvrtfinále) a jejich času v kvalifikaci (např. závodníci od 9. do 16. místa jsou řazeni podle jejich kvalifikačních časů) Skicross se 6 jezdci Závodníci od 1. do 6. místa se umísťují podle pořadí v cíli finálového heatu. Závodníci od 7. do 12. místa se umisťují dle pořadí v cíli malého finále. Všichni zbývající závodníci se umisťují podle kola, ve kterém vypadli (např. čtvrtfinále) a jejich času v kvalifikaci (např. závodníci od 13. do 24. místa jsou řazeni podle jejich kvalifikačních časů) Výbava Výška podrážky lyžařských bot Maximální vzdálenost mezi podrážkou boty a patou včetně všech tvrdých i měkkých částí je pro ženy i muže 45 mm Počet lyží Každý závodník může mít maximálně 2 páry lyží na jeden den závodu (kvalifikace a finálové jízdy). Organizátor označí lyže Helmy Závodníci musí používat helmy. Integrální helmy se doporučují pro prohlídku tratě, trénink i heaty Lyžařské oblečení Lyžařské svrchní oblečení musí být dvojdílné - kalhoty a oddělený vršek. Není povoleno přilnavé oblečení (lycra apod), oblečení pro rychlostní lyžování a sjezdařské disciplíny Oblečení nesmí být potaženo plastem. Doporučují se neodstávající chrániče a polstrování.

I I I. D Í L. Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny

I I I. D Í L. Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny I I I. D Í L Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny 700 Sjezd 701 Technická data 701.1 Výškové rozdíly 701.1.1 Trať mužů Pro ZOH, MS FIS a SP: 800 m (výjimečně 750 m) až 1100 m Pro kontinentální

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO FEDERATION INTERNATIONALE DE SKIBOB - FISB MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO 1 Stanovení pojmů 1. Státní svazy spadající pod Mezinárodní skibobovou federaci - FISB - provozují skibobový sport jako čistě

Více

Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012

Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012 Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012 1. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy U.C.I. se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických

Více

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU A. Obecná část SPORTOVNÍ PRAVOMOC : V souladu s ustanovením Statutu FIM, Všeobecného řádu FIM a Ročenky FIM a UEM respektuje FIM a UEM v

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 Toto vydání Skokových pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2015. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 OBSAH Česká jezdecká federace SKOKOVÁ PRAVIDLA 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. dubna 2005. Jsou obsahovým

Více

Technická pravidla pro všechny disciplíny

Technická pravidla pro všechny disciplíny Český střelecký svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Technická pravidla pro všechny disciplíny Platné od 1.ledna 2014 Vydáno pro vnitřní potřebu členů ČSS Z anglického originálu GENERAL TECHNICAL RULES,

Více

BEZPEČNOST. Pořadatelé jsou povinni se řídit tímto předpisem a také Bezpečnostním manuálem vydaným FAS AČR 2013.

BEZPEČNOST. Pořadatelé jsou povinni se řídit tímto předpisem a také Bezpečnostním manuálem vydaným FAS AČR 2013. PŘÍLOHA č. III BEZPEČNOST Následující text je vyňat z Přílohy H (Doporučení pro dohled nad tratí a záchranné služby) Mezinárodních sportovních řádů FIA jako návod pro pořadatele rally. Kompletní text lze

Více

Bezpečnostní manuál pro rally

Bezpečnostní manuál pro rally Bezpečnostní manuál pro rally Vydal Svaz rally FAS AČR v roce 2013 Úvodní ustanovení Pro automobilový sport v České republice platí Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2013) vč. změn a doplňků

Více

1.1.3 Změny a výklad pravidel a soutěžního řádu vydává pouze Výkonný výbor (VV) SKFČR.

1.1.3 Změny a výklad pravidel a soutěžního řádu vydává pouze Výkonný výbor (VV) SKFČR. 1. SOUTĚŽNÍ ŘÁD Toto je rozdílová verze pravidel, viz informace níže (žlutý rámeček). 1.1 PŮSOBNOST A ZÁVAZNOST PRAVIDEL A SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU 1.1.1. Tato pravidla a soutěžní řád jsou závazné pro všechny pořadatele,

Více

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 3. Vydává Český svaz kin-ballu ve spolupráci s ČASPV, překlad z anglického originálu Martina Mlýnková 110314

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 3. Vydává Český svaz kin-ballu ve spolupráci s ČASPV, překlad z anglického originálu Martina Mlýnková 110314 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Český svaz kin-ballu ve spolupráci s ČASPV, překlad z anglického originálu Martina Mlýnková 110314 VERZE 3 Článek 1. Definice 1 Článek 2. Pomůcky a vybavení 1

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 22. HISTORIC VLTAVA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 22. HISTORIC VLTAVA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 22. HISTORIC VLTAVA RALLYE 1 - ORGANIZACE Rally se bude konat v souladu s mezinárodními sportovními řády FIA (a jejich přílohami), národními sportovními řády (a jejich přílohami) a

Více

Analýza materiální vybavenosti pro výuku atletiky na ZŠ v Karviné

Analýza materiální vybavenosti pro výuku atletiky na ZŠ v Karviné MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Analýza materiální vybavenosti pro výuku atletiky na ZŠ v Karviné Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí bakalářské

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 Úvodní ustanovení - pravidla l a 2 1. Vztahují se pravidla požárního sportu vydaná Pokynem generálního ředitele

Více

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. Rally Krkonoše Trutnov 13. - 14. 6. 2008 Mistrovství České republiky historických automobilů Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti Volný pohár

Více

SPORT A DISCIPLÍNY. Změny pravidel, platné od 1.1.2004, jsou vyznačeny podtržením.

SPORT A DISCIPLÍNY. Změny pravidel, platné od 1.1.2004, jsou vyznačeny podtržením. SPORT A DISCIPLÍNY Toto je neoficiální překlad vybraných pravidel uvedených v AQHA Handbook or Rules and regulations. V případě pochybnosti nebo otázek výkladu je určující původní anglické znění těchto

Více

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU Národní dostihový a coursingový řád ČMKU 1. Obecná ustanovení 1.1 Účel řádu Dostihy a coursingy v České republice se konají podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI s výjimkami dále uvedenými.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 25. - 26. 6. 2010 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do VP 2010 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající i

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Duben 2008 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Definice vybraných pojmů 3 2 Podmínky účasti týmů na soutěžích obedience 4 3 Pravomoci a povinnosti

Více

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ DIPLOMOVÁ PRÁCE PETRA BADINOVÁ Učitelství

Více

OBSAH 1. Soutěžní řád 2. Amatérská pravidla kulturistiky a klasické kulturistiky 3. Amatérská pravidla fitness 4. Pravidla kategorie fitness dětí

OBSAH 1. Soutěžní řád 2. Amatérská pravidla kulturistiky a klasické kulturistiky 3. Amatérská pravidla fitness 4. Pravidla kategorie fitness dětí OBSAH 1. Soutěžní řád... 3 1.1 Působnost a závaznost pravidel a soutěžního řádu... 3 1.2 Soutěže a jejich dělení... 3 1.3 Soutěže mistrovské... 4 1.4 Soutěže nemistrovské... 4 1.5 Pořádání a schvalování

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD A AMATÉRSKÁ PRAVIDLA KULTURISTIKY, KLASICKÉ KULTURISTIKY, FITNESS, BODYFITNESS, FITNESS DĚTÍ A BIKINY PRO ČESKOU REPUBLIKU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD A AMATÉRSKÁ PRAVIDLA KULTURISTIKY, KLASICKÉ KULTURISTIKY, FITNESS, BODYFITNESS, FITNESS DĚTÍ A BIKINY PRO ČESKOU REPUBLIKU SOUTĚŽNÍ ŘÁD A AMATÉRSKÁ PRAVIDLA KULTURISTIKY, KLASICKÉ KULTURISTIKY, FITNESS, BODYFITNESS, FITNESS DĚTÍ A BIKINY PRO ČESKOU REPUBLIKU 2011 Pro seminář rozhodčích v Nymburce 25. - 26. 2. 2006 zpracoval

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK. 4.-6. června 2010 HLAVNÍ ZÁVOD:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK. 4.-6. června 2010 HLAVNÍ ZÁVOD: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU 4.-6. června 2010 HLAVNÍ ZÁVOD: MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

INVAZIVNÍ PLÁŽOVÉ SPORTOVNÍ HRY

INVAZIVNÍ PLÁŽOVÉ SPORTOVNÍ HRY INVAZIVNÍ PLÁŽOVÉ SPORTOVNÍ HRY Filozofie Hlavní myšlenkou plážových sportovních her bylo aktivní využití volného času na pláži u moře => plnohodnotné využití volného času. Postupem času se tato idea měnila

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014 Volný podnik OBSAH: 1. Úvod 2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky 4 5. Pojištění 5 6. Reklama a označení 5 7. Pneumatiky 5 8. Palivo 6

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ XXIX PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) PRAVIDLA TENISU Obsah Předmluva 1. Dvorec 2. Stálá zařízení 3. Míč 4. Raketa 5. Stav ve hře 6. Stav v sadě 7. Stav v zápase 8. Podávající a přijímající 9. Volba stran

Více