Fotografujeme za letu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografujeme za letu"

Transkript

1 Ja na to Fotografujeme za letu Fotografoání z ptačí perspetiy je nesmírně láaé počínání a soro aždý nědy zusil fotografoat z dopraního letadla. Mnohem zajímaější ýsledy ša přináší fotografoání ze sportoního letadla, z rtulníu, z balonu Stále ětší popularitu zísáá fotografoání z letecých modelů Leťte a fotografujte s námi! Krajina letecy Poušení fotografoat rajinu z letadla odolá málodo, poud jsou tomu možnosti. Od podstatě náhodných snímů se odlišují záběry ytářené s jasným cílem. Krajina z ptačí perspetiy může ypadat jao geometricý obrazec, čistě rajinářsé letecé fotografii totiž často esteticý účin přeažuje nad informační cenou záběru. Na zísáání informací při letu nad rajinou se specializuje hlaně letecá fotografie. Nad jejími ýstupy mohou jásat předeším ojáci, ale třeba i archeologoé. Pozemní objety z ptačí perspetiy Potřeba fotografoat nějaý onrétní objet z ýšy roste ze strany měst a zejména podniů ro od rou. Nejde jen o alendáře a relamní prospety, ale často žadatelé chtějí mít nešední sníme na web. Pořizoáním podobných záběrů se žií řada firem, teré mohou fotografoat podle účelu zaázy z letadel, rtulníů, doumístného motoroého rogala nebo i z motoroého padáu. A něteré doonce mohou yužít létající modely s fotopřístrojem, teré mají ýhodu práce z poměrně malé ýšy. Fotografujeme létání ze zduchu Letecé společnosti i balonoí nadšenci a lidé s rogaly a miloníci sportoního létání oceňují záběry sých strojů za letu. Všichni ti báječní muži na létajících strojích ědí, že taoé fotografoání není jednoduché, mnohem snazší je fotit letadla ze země. I dyž dostat napřílad tři dopraní letadla od stejné společnosti do jednoho záběru je pěný oříše organizační i tůrčí Fotografoání létání má z našich tří supin nejíc úsalí. Jao letecá fotografie se širším smyslu označují snímy ytářené z různých těles znášejících se nad zemí (tedy četně zducholodí, balonů, raet), užším smyslu pouze z letadel. Jde o elmi rozrůzněnou oblast fotograficé činnosti, zahrnující rozsáhlé spetrum od amatérsé a zájmoé letecé fotografie po ysoce profesionální automatizoané pořizoání snímů pro zpraodajsé účely a fotogrammetrii. Foto Rudolf Jung. Na snímu je arobaticá supina Očoští bačoia ze Sloensa nad Prahou-Kbely Fotografoáno z L13 Blaní na inofilm Nionem F4 s objetiem 35 mm/f

2 1. Na snímu je oolí jízdárny u Hluboé. Fotografoáno Pentaxem 6 7 na diapoziti Koda z letadla L60 Brigadýr rou Dynamicá řia, ontrast barených ploch a lidsých stop dáají fotografii mimořádné ouzlo, teré se ocení zejména e elém zětšení. 3. Stožáry ysílače u Česého Brodu jsou ýznamným obrazoým acentem. Sníme znil z ýšy asi 250 m z letadla Z526 Trenér. Technicé parametry záběru jsou Canon EOS 1Ds + objeti 24 70/2,8. Polarizační filtr není šemocný, opar pozadí ždy neodstraní, ostatně modrý nádech tomto případě zajímaě obzor rámuje. Krajina letecy Letecá fotografie rajiny se může stát fascinující zálibou, terá může fotografa nesmírně přitahoat až jisté záislosti. Je to ten typ přitažliosti, jaým si fotografa zísáá i pododní fotografie Hledání stanoiště Krajinářsou letecou fotografii je možné fotografoat téměř ze šeho, co dostane fotografa nebo jen jeho fotopřístroj do zduchu. To, čem letí nebo se znáší, do značné míry oliňuje podobu snímu. Jde předeším o různé možnosti ýšy nad terénem a různé úhly opticé osy přístroje e ztahu terénu. Záleží samozřejmě taé na záměru autora a onfiguraci terénu, terý hodlá zobrazoat. Ale zásadě má dosti olné možnosti, poud nejde o úplně onrétní zaázu. Sětelné podmíny Letecá fotografie je elmi odislá od počasí a ročního období. Má-li se fotografoat rajina z ětší ýšy, musí být jasno s dobrou dohledností. Z technicého hledisa se fotograf Autorem šech snímů na této doustraně je Rudolf Jung. 2. Fotografii s názem Běchoicá pole ytořil Rudolf Jung roce Fotografoáno Canonem EOS 1N s objetiem Toina 28 70/2,8 na negati Fuji. Ciilizační atiity čloěa z ýšy ypadají obyle úplně jina než ze zemsého porchu. Vidět je a zachytit neumí aždý. letecých rajinářsých pohledů musí nědy ypořádáat s proměnliou intenzitou osětlení ploše záběru, dyž části rajiny jsou zastíněné mray a části přímo nasětlené. Důležitá pro zhled rajiny je i denní doba záběru: poledne je rajina jiná než podečer, dy stíny terénu mají ýznamný modulační efet. Kůli oparu není hodné ráno. Nejsěžeji ypadá rajina z ýšy dubnu až černu. Nejětší úsalí Snímy pořízené za horšího počasí ztrácí sou alitu s rostoucí ýšou, z níž byly ytořeny. Se sníženou dohledností dochází i bareným posunům. Vedle požadau dobré iditelnosti může mnohé lety zrušit silný nárazoý ítr. Rychle letící fotografoo stanoiště lade elé nároy na rozhodnost, při zniu snímu může hrát sou roli náhoda, terou eliminuje pouze fotografoa zušenost. x 4. Krajina s remízou patří mezi rané rajinářsé letecé snímy Rudolfa Junga. Hra oráče zísáá ze zduchu úplně jiný rozměr a smysl. Fotografoáno z ýšy metrů z letounu L60 Brigadýr. Fotograficá ýzbroj Při olbě fotopřístroje pro letadlo je nutné si uědomit, že jeho hmotnost při přetížení, teré naíc není onstantní, může být pro fotografa problém. Jistěže je středoformátoý přístroj s filmem nebo čipem ůli detailům hodnější, ale preferujeme spíš ybaení s co nejnižší možnou hmotností. Záleží tay na tom, čem budeme létat. Na ýměnu objetiu za letu bych se moc nespoléhal Autofous je při fotografoání ze zduchu nejlepší ypnout. Z filtrů je určitě hodný polarizační. Poud jde o filmy, hodné jsou elmi jemnozrnné a negatiní. KDE SE MŮŽE VYUŽÍT LETECKÁ FOTOGRAFIE, JEJÍ VÝHODY Neobylý pohled zobrazí sutečnost jina, než je běžné, což může být atratiní třeba propagaci a prezentaci. Taé proto, že z ýšy šechno ypadá ulizeně. Pohled z ýšy může být jedinou možností, ja zobrazit nepřístupná místa nebo elé ýrobní či náupní omplexy. Pohled z ptačí perspetiy může být nědy jediná možnost, ja něco podstatného sdělit obrazem beze slo (dálniční řižoata). Pohled z ýšy pro sou jasnost a přehlednost se ocení při plánoání terénu a při ýstabě, může být podladem pro projetoání. Pohledy z ptačí perspetiy pomáhají řadě ědecých oborů od ýzumu starého osídlení archeologii po geologii, zemědělstí, pedologii

3 5. Hotel Hilton Praze na nědejším Těšnoě. Ztárnění něterých noých staeb a úpray jejich oolí jao by přímo předpoládaly pohledy na ýšy. Zaáza fotografoaná z rtulníu na inofilm Canonem EOS 1N. 7. Efetní sníme Hlaního nádraží Praze doazuje, že je třeba olit edle hodného úhlu zobrazení i příhodnou denní dobu. Stíny jsou tu ideální. Fotografoáno z rtulníu Canonem EOS 1N + Toina 28 70/2,8 na diapoziti Koda. Pozemní objety z ptačí perspetiy Vyfotografoat sůj dům z ýšy není cenoě nedostupné a už ůbec není nereálné fotografoat z ýšy sůj podni nebo místo, de mají yrůst noé domy. Vidět historicé hrady a zámy z ptačí perspetiy znamená noé oouzlení architeturou, na snímcích měst z ýšy idíme logiu jejich uspořádání Hledání stanoiště Volba hodného prostředu musí ycházet z fatu, de a proč má být daný sníme pořízen. Podle místa a onfigurace terénu se pa olí třeba sportoní letadlo, rtulní, ultralehé letadlo, doumístné motoroé rogalo nebo motoroý padá, terý má nízou rychlost a elmi dobrou manéroací schopnost. Větší ýša než 3 m je pro doumentaci onrétního objetu už zpraidla neúčelná Snímání z malých ýše řeší nejefetiněji dáloě oládané nosiče s fototechniou na palubě, teré se pohybují rozpětí až do 400 metrů. Jedná se o modely letadel i rtulníů. Sětelné podmíny Volba sětelných parametrů míá zásadní ýznam pro hodnocení ality Autorem šech snímů na této doustraně je Rudolf Jung. 6. Úolem bylo fotografoat řížení na hradecé dálnici u Poděbrad. Dálniční řešení býají z ýšy často elmi fotogenicá, tady byl jen problém s termínem a počasím. Fotografoáno z L60 Brigadýr přístrojem Hasselblad 500CM, objeti 50/4, na negati KODAK GPX. snímu a celoé atmosféry. Ideální je, dyž nejhodnější roční dobu a čas dne fotograf olí podle sých zušeností a optima pro zachycení objetu. Jasno a dobrá dohlednost je často předpoladem pro alitní sníme a mohou nastat situace, dy se na taoé podmíny čeá něoli týdnů. Fotograf musí sledoat předpoědi počasí a rozumět jim. Nejětší úsalí Fotografoání z letadla má mnoho úsalí. Patří nim i typ letadla, dolnoplošní má ýhodu oproti hornoplošníu, terý se ale zase íc hodí pro fotografoání z ětších ýše a z něhož se dá bez problémů fotografoat z přímého letu. Příslušný objet se z dolnoplošníu zpraidla fotí ze zatáčy s ysoým nálonem a zcela jistě se při tom zažije taé pocit přetížení, což yžaduje pro fotografa určitý ci oordinaci pohybu a držení přístroje. Čisté slo abiny a tmaé oblečení je nezbytné. Vrtulní má zase sá jiná specifia, ýhoda je, že u něterých typů se dá fotit sutečně sisle. Fotograficá ýzbroj Podmíny ybaení jsou stejné jao u letecé fotografie rajiny, jen je raději třeba počítat s filmy yšších citliostí (ISO 400), resp. s nastaením yšší citliosti u digitálů a fotit s prioritou času. Vhodným doplňem ýbay je polarizační filtr. Je-li možnost ýběru u zoomů, je třeba olit zoom s oládáním otočným prstencem, nioli na tah. 8. Pohled od jihozápadu na Pražsé ýstaiště Letňany měl zninout oamžiu, dy u areálu bude nejíce náštěníů, potažmo i aut na přilehlém paroišti. Byl určen den i hodina tři neděle dopředu. Počasí nebylo ideální, ale záběr se podařil, jen se startem se čealo až na odchod mraů. Fotografoáno Canonem EOS 1Ds s objetiem 24 40/2,8. LETECKÁ FOTOGRAFIE A POČASÍ Letecá fotografie je na dobrém počasí záislá! Ideálem je jasná obloha, případně něde ysoo může být řídá oblačnost. Mray mohou snímy omplioat, protože ytářejí na zemi zastíněné plochy. Nejlépe se u nás letecy fotografuje dubnu až černu. Pro fotografoání objetů je nejhodnější denní čas olem poledne, dy jsou stíny minimální a neruší. Naopa u rajiny šimé stíny podečera mohou sníme ýrazně obohatit. Efetní může být i čas před západem slunce (poud je letadlo poblíž letiště ). Nehodnou dobou pro letecé fotografoání je ráno a dopoledne, dy rajinu ruší opar a ten s přibýající ýšou podstatně snižuje iditelnost. U zaázy si fotograf musí hlídat předpoědi počasí a musí se naučit jim rozumět, neboť organizuje letoou aci, jejíž odstartoání stojí peníze. TIP Výstaa Francouze Yanna Arthuse Bertranda Země rásná neznámá - Planeta pohledem shůry, terá do 31. října je zdarma poochání na pražsé Kampě pod širým nebem

4 9. Supina Trenérů u Zbraslaic byla fotografoána Canonem EOS Ds při ISO 100 na 1/400 s clonou Supina L60 Brigadýr při show na Aiaticé pouti nad letištěm Pardubicích. Je zjené, že fotograf odmontoal část abiny a fotografoal (do půli stehen) zenu. Nešední situace, nešední sětelná atmosféra. Fotografoáno Canonem EOS 1N s objetiem 28/2,8 na negati Koda 200. Fotografujeme létání ze zduchu Fotografoat letadla z jiných letadel letících poblíž je nejnáročnější a sým způsobem nejatratinější sférou letecé fotografie. Většinou se samozřejmě jedná o letadla sportoní a fotografoo nasazení a odaha mohou dosahoat nešedních parametrů. Autorem snímů 9 12 na doustraně je Rudolf Jung, fota 13 Rade Typlt. JAK FOTOGRAFOVAT VRTULE ZA LETU Neypadá příliš dobře a logicy, dyž letící letadlo má rtuli zobrazenou ostře. Fotograf, terý e zduchu použíá obyle ratší časy, tu musí zolit čas delší. Zušenost říá, že zobrazení uzařeného ruhu točící se rtule je nejhodnější čas 1/250 s. Na tomto snímu musela být použita doonce 1/400 s, což ja uazuje záběr je mezní hodnota tomuto případu zobrazení. Nejětší úsalí Objet se sice nachází dosahu přirozeného sětla, ale obyle je rychlém pohybu stejně jao stanoiště fotografa. Na rozdíl od lasicé rajiny není tu žádné praidlo, že by obzor musel být odoroný, naopa různé úhly horizontu mohou dát snímu další dynamicý fator (foto 12). Poud jde o expoziční čas zachycení rtulí u letadel iz foto 9. Fotograficá ýzbroj O fotograficém ybaení pro fotografoání letících objetů platí stejné možnosti jao u fotografoání objetů na zemi. Výhodou je alitní digitál s ětším snímačem nebo digitální zadní stěna středoformátoého přístroje. Poud jde o film, hodnější je barený negati, terý má ětší expoziční pružnost než diapoziti. x 13. Členoé aerolubu Mladá Bolesla při sesou. Foceno ze deří anduly neboli An-2, fotoaparátem Fuji FinePix S7000 1/450 seundy při cloně 5,6 při ISO 400. Foto Rade Typlt. x 12. Historicý ětroň VT 116 Orlí ostré zatáčce nad letištěm e Zbraslaicích. Slon obzoru jao by orespondoal se zálonem letounu. Fotografoáno Pentaxem MX, objeti 50/1,4, diapoziti Fuji. Volba stanoiště Létající stroje ze zduchu se obyle fotografují podle principu sůj sému neboli balon fotografuje další balon, sportoní letadlo sého olegu, rtulní rtulní. Zejména fotografoání balonů ze zduchu působí na pohled elmi atratině, elmi cenné ša býají snímy letadel z letadel. Sětelné podmíny Na rozdíl od fotografoání rajiny a něterých objetů z ptačí perspetiy, dy na nejlepší sětlo je nutné počat, je fotografoání letících objetů z ýšy, poud jde o sětlo, poněud sobodnější. Ale je tady řada dalších fatorů, jejichž zládnutí není jednoduché. 10. Kranich nad Zbraslaicemi. Nešední pohled znil ta, že se fotograf poněud poytáhl z abiny ětroně. Díy tomu je její část záběru patrná, což dáá snímu sělou hloubu a bizarnost

5 Autoportrét Rudolfa Junga. Rudolf Jung (*1954) ystudoal fotografii na FAMU (1994). Od rou 1995 pracuje jao edoucí fotooddělení Česé teleizi. Vedle letecé fotografie se ěnuje relamní, portrétní a rajinářsé fotografii. Je členem Asociace profesionálních fotografů. Jeho práce byly ueřejněny mnoha časopisech a odborných publiacích. Kontat: Jaé použíáte fotograficé přístroje pro letecou fotografii? Poud to bylo na filmy, ta Canon EOS 1N a Hasselblad 500CM. Použíal jsem taé Pentax 67, ale ten byl pro letecou fotografii elmi nepraticý. Má elmi elou omoru, udy se pohybuje zrcadlo a film, a ta se unitř fotoaparátu ytáří podtla, terý yduje film směrem objetiu, a celý střed obrazu je neostrý, pochopitelně jen případě, dy jste s přístrojem pohybujícím se proudu zduchu, a to jsem byl asi stále Dnes použíám Canon EOS 1Ds. Důležité je nerisoat. Technia pro letecou fotografii Rudolf Jung patří současné době našim nejýznamnějším fotografům, teří se ěnují tematice letectí. Létá od patnácti let a práě létání ho přiedlo fotografii a posléze i ystudoání fotografie na FAMU (1994). Již o ro později měl elou ýstau sých přeážně letecých snímů Národním technicém muzeu. důležité, aby přístroj ruce dobře seděl a aby se od ás neodpoutal taže handgrif a přiázat ruce. Kinofilmoý přístroj a digitál mají madlo a opět u nich mám řemíne namotaný na zápěstí. Kromě toho použíám bezpečnostní pás, dyž jsem mimo letadlo, ta se ážu. Padá nepoužíám, může se za letu o cooli oteřít a je problém. Jaý použíáte fotomateriál? Ten se odíjí od zaázy. Vycházím z toho, co si záazní přeje. Pořád to je hlaně barený negati, deadesátých letech to byly diapozitiy, protože té době ještě u nás nebyly ta alitní senery. Jaé je aše mateřsé letiště a nejoblíbenější letadlo pro fotografoání? Mojí domosou stanicí je Aerolub Zbraslaice (www.lzb.cz). Je to úžasné místo se spoustou úžasných lidí. Co se týá oblíbeného letounu, ta to byl L60 Brigadýr. Bohužel se náš aerolub musel s tímto letadlem rozloučit, protože poinné pojištění na ně je ta ysoé, že ne- rajinné ýseče se zajímaým bareným a lineárním reliéfem. Vznialy z toho docela zajímaé ompozice. Je to lastně činnost lidí, terá se na té rajině projeuje, a nejzajímaější na tom je, že ji ti lidé ětšinou nidy na lastní oči neuidí A jedna z posledních zaáze byla CANON EOS 1N + držadlo s aumulátorem. Je to pro mne trochu historie, protože tomto formátu dáám dnesa spíš přednost digitálu. Ja říal jeden náš olega hrdinů jsou plné hřbitoy CO MÁ V BRAŠNĚ RUDOLF JUNG elmi zajímaá a napínaá, to dyž jsem musel yfotografoat Pražsé ýstaiště Letňany onrétní den a hodinu. Bylo to o fous, ale naonec mi počasí přálo a mray odpluly a mohl jsem fotografoat (iz foto 8). Co fotografujete ze zduchu nejraději? V poslední době letecé sporty, letadla. Krajinu jsem posunul na druhou olej, ale nosím toto téma stále podědomí. Proozně je to dost finančně náročný obor. Poud pro něoho fotografuji, účtují se mu i nálady na letadlo a nemohu tyto nálady zyšoat pro soje fotografoání. To by bylo nefér. Jaým způsobem finalizujete sé letecé fotografie pro prezentaci? Dříe to byly fotografie na papíře, dnes se posílají náhledy em. Finále je CD nebo DVD CANON EOS 1DS s objetiem Canon EF 24 70/2,8. Pro mne ideální digitál. Jaou záladní radu byste dal zájemcům o letecé fotografoání? Tři ěci: mít s sebou ždy nabité baterie, poslouchat poyny pilota, co je pro let ještě bezpečné, nerisoat. Ja říal jeden náš olega hrdinů jsou plné hřbitoy h 15. Zápis do Guinnessoy nihy reordů o nejětší počet ětroňů tažených za jedním motoroým letounem. Foto Z. Lísocoá. Rudolf Jung letí 5. řadě. HASSELBLAD 500CM + hranol. Mám rád Hasselblad pro jeho doonalost. A není náhoda, že jeho olega dysi fotil tay na Měsíci. SLUNEČNÍ CLONA a Planar 80/2,8, zálaďá Hasselbladu. HANDGRIF neboli držá Hasselbladu pro leou ruu Jaé použíáte objetiy? Nejraději použíám záladní objetiy, to je u 6 6 cm 80 mm a u inofilmu 50 mm. Jaé doplňující příslušenstí? U Hasselbladu je to azeta na 24 snímů a ještě něoli na 12 snímů 6 6 cm. Na ýměnu filmů mnoha případech není toli času a taé prostoru. Je bylo možné tuto částu z proozu letadla zaplatit. Je zláštní, že pojištění letadel je u nás dražší než jiných zemích EU směrem na západ. Vaše nejzajímaější zaáza pro letecé fotografoání? Nejzajímaější byla ta, terou jsem si ymyslel sám, to byly ty letecé rajiny. Taže jsem fotografoal pro sebe DVAKRÁT POLARIZAČNÍ FILTR, za plexislem abiny nezbytnost a hodí se i focení do ětší dály mimo abinu OBJEKTIV Canon EF 50/1,4, pené slo, teré při focení z ýšy digitálem upřednostňuji. OBJEKTIV SONAR 150/4 se sluneční clonou. Ta je samozřejmě nezbytná. 3 KAZETY na film 120, tedy na 12 snímů 6 6 cm KAZETA pro film 220, tedy na 24 snímů 6 6 cm

6 PILOT sedí tomto případě zadu. LETOUN má úzou abinu a fotograf je připoután popruhy. Tím je jeho manéroací možnost omezená. Poud by se odázal, hrozí možnost ystoupení za jízdy ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Proč je otočný prstenec na zoomu pro letecou fotografii pratičtější? Zoom s otočným prstencem sutu peně drží, zatímco zoom ysouaný tahem ždycy požadoané nastaení nedrží. Vibrace, přetížení, úplně sislý nálon zoomu to šechno může ést tomu, že se požadoaném ohnisu neudrží. Bohužel. Co s oparem? Tazaný opar, spráněji záal, ouřmo, je označení pro určitý typ počasí denní a roční doby, teploty a lhosti. Z fotograficého hledisa se projeuje jaousi modraou mlhou. Prním protioparoým řešením je ýběr hodné doby focení. Tedy nefotit ráno a dopoledne. S ýšou opar stoupá. Poněud ho může zmírnit UV nebo polarizační filtr, popřípadě pomůže i přechod studené fronty. Proč fotografoat z balonu? Fotografoání z balonu má určitou ýhodu tom, že fotograf má obyle čas sníme promýšlet, nicméně problémem je omezená mobilita. A tichý sen: plout s fotoaparátem nad Prahou a středními Čechami zducholodí MÍSTO PRO FOTOGRAFA je před ním, což je z fotograficého hledisa ýhodnější. U něterých typů to ša nejde a fotograf sedí zadu, což je méně ýhodné. ZEMĚ se při nálonu odrýá a řídlo ustupuje. V horizontálním letu se s ním špatně fotografuje dolů, olmo dolů pa už ůbec ne. 18. Vrtulní Bell 412HP z Helicopter show Hradci Králoé. Foceno ze deří druhého rtulníu. Foto Rade Typlt. 19. Fatem je, že ze země se letadla mnohdy fotí jednodušeji a efetně, zejména z ochozu ontrolní ěže ISO 200, 1/600 seundy, clonoé číslo 8, ohnisoá zdálenost 50 mm. Foto Rade Typlt. NEŽ USEDNETE DO KABINY Fotograf, terý nemá pozitiní ztah létání a ýšám, by si fotografoání z letadla měl rozmyslet. Ideální je, dyž fotograf má tay nějaé minimum ze sportoního létání, dyž í, o co jde Budete mít jasný letoý plán, ať se fotografuje cooli; existuje zásada, že to, o čem se nedomluíte na zemi, se na palubě už nedomlouá! Vezmete si tmaé oblečení. Budete mít spolehliého partnera pilota. Vyčistíte slo, srz teré budete fotit. Hmotnost fotopotřeb bude rozumná. 17. Letoun Trenér (typ Z 226), důěrně známý ětšině letecých fotografů u nás. Foto Rade Typlt. Nejlepší je rtulní, říají něteří letečtí fotografoé. Proč dáají rtulníu přednost? stabilní stanoiště fotografa možnost lépe připraoat záběr možnost oteřít boční deře, nemusí se tudíž fotit přes slo abiny a tomto případě lze bez problémů fotografoat olmo dolů teoreticá možnost u něterých typů odlopit zadní rampu a fotit přirozeně zcela sisle. LETECKÁ FOTOGRAFIE NA INTERNETU 20. Klánoice na Google Earth. Zážity s com/ mohou být nezapomenutelné a stačí sedět doma u počítače. Vprao nahoře se oládá přiblížení, oddálení, slon plochy Hlaní domácí strána: Zlášť zajímaé (= oblíbené) weboé odazy: A ještě jedna trochu morbidní: LETECKÁ FOTOGRAFIE Z MODELŮ Velmi zajímaou metodou pro pořízení snímů z ptačí perspetiy je letecá fotografie z dáloě řízeného modelu letadla nebo rtulníu. Výhodou je zejména snadné snímoání z přízemních hladin, a poud nědo potřebuje zaázoou práci, ta se mu může zalíbit taé cena. Ja to funguje? (dle Wiipedie) Model letadla nebo rtulníu je ybaen obyle digitálním fotoaparátem, speciálními přijímači a ysílačem ideoobrazu z paluby modelu. Pomocí dáloého oládání je ze země model pilotem naeden do požadoaného místa. Fotograf pa samostatným dáloým řízením oládá fotoaparát, úhel pohledu (nahoru/dolů, dopraa/dolea), ohniso (přiblížení/ zdálení) a parametry expozice. Vysílač ideoobrazu přenáší obraz na zem, de ho fotograf sleduje na monitoru. Po přistání modelu jsou digitální snímy přeneseny do počítače. Z modelů se samozřejmě mohou pořizoat taé ideozáběry. Není to báječné? ZÁSADY PRO LETECKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ 1 I dyž středoformátoý přístroj s filmem nebo čipem je ůli detailům hodnější, může být pro fotografa jeho ětší hmotnost při přetížení, teré se naíc mění, problém. Preferujeme tedy ybaení s co nejnižší možnou hmotností. 2 Výběr objetiu určuje plánoaný cíl fotografoání. Výměna objetiu není e zduchu příliš praticá. U středoformátoých je ůli hmotnosti hodnější pené ohniso, u ostatních alitní zoom s otočným(!) prstencem nebo taé pené ohniso, obou případech záladní nebo mírné portrétní. 3 Autofous je při fotografoání ze zduchu nejlepší ypnout, neboť nědy u něterých nastanou ompliace s ostřením přes slo abiny. 4 Poud se fotí objety na zemi, zaostří se manuálně na neonečno. 5 Pro měření expozice pro objety bez zachycení oblohy je nejlepší nejběžnější poměroé měření. 6 Je-li nutné fotografoat přes slo/plexislo, mělo by být čisté a fotograf by měl mít tmaé oblečení. 7 Na spráné nastaení polarizačního filtru není ždy čas, ale jeho použití je elmi hodné. 8 Pro fotografoání objetů na zemi se obecně použíá co nejratší čas expozice při co nejnižší citliosti, což ša yžaduje předeším jasno a slunečno. Nejdelší použíaný čas býá 1/500 s, přičemž samozřejmě záleží též na ohnisu objetiu. 9 Za nejhodnější dobu záběru objetů na zemi se poažuje čas olem poledne, ten ale není moc hodný pro samotnou rajinu, terá poledním sětle působí placatě. Pro rajinu býá hodný podečer, dy slunce modeluje její reliéf. Kůli oparu není hodné ráno. 10 Z ročních období se za nejhodnější pro snímy rajiny poažuje jaro. 11 Zlášť působié jsou snímy z ptačí perspetiy znilé zcela olmo zemi. 12 Je-li možnost ybrat si letadlo, lépe se fotografuje z dolnoplošníů. Pro fotografoání elých rajinných celů z ětší ýšy ša může být ýhodnější hornoplošní. Volba je i ěcí osobního přístupu fotografa. 21. Pohádoá lahůda na onec: Bleriot XI Miaela Carlsona ze Šédsa, letěl z Pardubic do Chuchle (na památu legendárního Kašparoa letu). Foto Rade Typlt Pael Scheufler

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_08 Sada: Digitální fotografie Téma: Krajina, panorama Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

20 - Číslicové a diskrétní řízení

20 - Číslicové a diskrétní řízení 20 - Číslicové a disrétní řízení Michael Šebe Automaticé řízení 2013 22-4-14 Analogové a číslicové řízení Proč číslicově? Snadno se přeprogramuje (srovnej s výměnou rezistorů/apacitorů v analogové řídicím

Více

1.8.9 Bernoulliho rovnice

1.8.9 Bernoulliho rovnice 89 Bernoulliho ronice Předpoklady: 00808 Pomůcky: da papíry, přicucáadlo, fixírka Konec minulé hodiny: Pokud se tekutina proudí trubicí s různými průměry, mění se rychlost jejího proudění mění se její

Více

1.5.7 Zákon zachování mechanické energie I

1.5.7 Zákon zachování mechanické energie I .5.7 Záon zacoání mecanicé energie I Předolady: 506 Oaoání: Síla ůsobící na dráze oná ráci W = Fs cosα. Předmět, terý se oybuje ryclostí má ineticou energii E = m. Předmět, terý se nacází e ýšce nad ladinou

Více

K Mechanika styku kolo vozovka

K Mechanika styku kolo vozovka Mechanika styku kolo ozoka Toto téma se zabýá kinematikou a dynamikou kola silničních ozidel. Problematika styku kolo ozoka má zásadní ýznam pro stanoení parametrů jízdy silničních ozidel, neboť má li

Více

Projekt Brána do vesmíru

Projekt Brána do vesmíru Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy (ne)vědecké astronomické fotografie 1. Astronomický dalekohled 2. Astronomická fotografie jednoduchými prostředky

Více

Modelování a simulace regulátorů a čidel

Modelování a simulace regulátorů a čidel Modeloání a simulace regulátorů a čidel. Modeloání a simulace PI regulátoru Přenos PI regulátoru je yjádřen následujícím ztahem F( p) = ( + p ) p V Simulinu je tento blo obsažen nihoně prů. Bohužel použití

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 2 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_09 Sada: Digitální fotografie Téma: Portréty, postavy Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Sauter Components 71513622920 05

Sauter Components 71513622920 05 51.362/1 AVM 105S, 115S: Pohon entilu s elektronikou SUT (SAUTER Uniersal Technology) Vaše ýhoda pro dosažení yšší energetické účinnosti Automatické přizpůsobení u entilu, přesné řízení a elektronické

Více

Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester.

Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester. Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 6 Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester. Fotografické

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_03 Sada: Digitální fotografie Téma: Práce se světlem Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku 6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyu Úol : Určete Youngův modul pružnosti drátu metodou přímou (z protažení drátu). Prostudujte doporučenou literaturu: BROŽ, J. Zálady fyziálních měření..

Více

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ Jan CHOCHOLÁČ 1 THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ BIO NOTE Jan CHOCHOLÁČ Asistent na Katedře dopravního managementu, maretingu

Více

Fotografujeme tanec. INSPIRACE TANCEM Získané znalosti a kontakty při fotografování. Jak na to

Fotografujeme tanec. INSPIRACE TANCEM Získané znalosti a kontakty při fotografování. Jak na to Ja na to Fotografujeme tanec Fotografování tance může mít mnoo podob: turisté fotografují tance u přírodníc národů a ve sanzenec, tanec se fotografuje na památu v tanečníc, na plesec a disotéác, ale tanec

Více

1.6.7 Složitější typy vrhů

1.6.7 Složitější typy vrhů .6.7 Složitější tp rhů Předpoklad: 66 Pedaoická poznámka: Tato hodina přesahuje běžnou látku, probírám ji pouze případě, že mám přebtek času. Za normálních podmínek není příliš reálné s ětšinou tříd řešit

Více

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název:

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název: MOUDROST moje znalosti = edoucí jo = jiná osoba r = rádce k = kamarád 1. Charitatiní činnost S oddílem/družinou se zúčastním charitatiního projektu Zúčastním se roznášení betlémského sětýlka. 2. Jiná charitatiní

Více

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ N VĚTRNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZÁKLDNÍ PŘEDPOKLDY Konstrukce douplášťoých ětraných střech i fasád ke sé spráné funkci yžadují tralé ětrání, ale případě, že proedeme, zjistíme, že ne

Více

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Teď, když už znáte Kreativní zónu, je čas tyto nové znalosti využít v praxi. Ať už fotografujete sportovní akci nebo dítě na kolotoči, naučíte

Více

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 4 ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní zóna DOSTAŇTE SE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kreativní zóna je název, který Canon vybral pro pokročilejší fotografické

Více

Fotoaparáty a vybavení

Fotoaparáty a vybavení 10 Technická kritéria / Fotoaparáty a vybavení Fotoaparáty a vybavení Jaký druh fotoaparátu potřebujete? Ačkoliv mnoho technik, o kterých pojednává tato kniha, zvládnete s jakýmkoliv fotoaparátem, fotíte-li

Více

Kapitola 1 ÚVOD 11. Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13

Kapitola 1 ÚVOD 11. Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13 OBSAH Kapitola 1 ÚVOD 11 Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13 Co je to architektura 14 Stručný úvod do problému 14 Prehistorická architektura 14 Egyptská a sumerská architektura

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát 2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát Ing. Libor Jakubčík, 2012 CC BY - SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Základní rozdělení digitálních fotoaparátů Kompakty zdroj

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

K většině poznatků o vesmíru přispěla astrofotografie. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum.

K většině poznatků o vesmíru přispěla astrofotografie. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum. K většině poznatků o vesmíru přispěla. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum. Představení autora: astrofotograf náhlých záchvatů :-)... Téměř každý fotograf

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

1.5.7 Prvočísla a složená čísla

1.5.7 Prvočísla a složená čísla 17 Prvočísla a složená čísla Předpolady: 103, 106 Dnes bez alulačy Číslo 1 je dělitelné čísly 1,, 3,, 6 a 1 Množinu, terou tvoří právě tato čísla, nazýváme D 1 množina dělitelů čísla 1, značíme ( ) Platí:

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství TYPY DIGITÁLNÍCH

Více

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY K1655_CMYK.indd 35 10.3.2009 13:41:01 Podkladové fotografie jsou alfou a omegou pro vytváření panoramatických záběrů Proces tvorby digitálních panoramat začíná

Více

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Miloslav Druckmüller, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Hana Druckmüllerová, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Eva Marková, Hvězdárna v Úpici, markova@obsupice.cz

Více

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU Úloha č 5 MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU ÚKOL MĚŘENÍ: Určete moment setrvačnosti ruhové a obdélníové desy vzhledem jednotlivým osám z doby yvu Vypočtěte moment setrvačnosti ruhové a obdélníové

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2013/2014 Radim Farana. Obsah. Detekce chyb

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2013/2014 Radim Farana. Obsah. Detekce chyb Podlady předmětu pro aademicý ro /4 Radim Farana Obsa Detece cyb, Hamminoa dálenost Kontrolní a samooprané ódy Lineární ódy Hamminoy ódy Opaoací ódy Cylicé ódy Detece cyb Množinu šec slo rodělíme na sloa

Více

Pořízení rastrového obrazu

Pořízení rastrového obrazu Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků

Více

Přizdvihněte a potáhněte Vždy po ruce Nerez nebo kvalitní lak

Přizdvihněte a potáhněte Vždy po ruce Nerez nebo kvalitní lak odkládací stolky Noinka Praktický nábytek, který si zamilujete S odkládacími stolky Dastech získáte odkládací plochu pro še, co potřebujete mít po ruce. kolekce 2016 mobilní yužití kalita Přizdihněte a

Více

2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena.

2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena. Pavel Kocur Makro a detailní fotografie kvě n Pavel Kocur, Mutěnická 8, 32300 Plzeň 2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena. Tuto e-knihu je možné získat pouze od prodejce, kterým je vydavatelství

Více

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Komu je kniha určena 7 Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování 10 Nejlepším prostředím je černočerná tma 10 I ta nejjasnější

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Reciprokou funkci znáte ze základní školy pod označením nepřímá úměra.

Reciprokou funkci znáte ze základní školy pod označením nepřímá úměra. @091 7. Reciproá funce Reciproou funci znáte ze záladní šoly pod označením nepřímá úměra. Definice: Reciproá funce je dána předpisem ( 0 je reálné číslo) f : y R \ {0} A) Definiční obor funce: Je třeba

Více

Praktický workshop fotografování v plenéru

Praktický workshop fotografování v plenéru Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Praktický workshop fotografování v plenéru Miroslav Podhrázský metodika přednášky Co je to světlo Většina fotografů ví nebo tuší, že fotografie není nic

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky Ukázkové snímky pořízené bleskem V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky NIKON CORPORATION 2012 Nikon Corporation TT2L01(1L) 8MSA581L-01 Cz Obsah Zvolte typ

Více

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro estabu do střechy Popis ýrobku ČR. 0. 20 Hoal IDKM 250 plochý kolektor ysoce ýkonný plochý kolektor se skleněnou přední stěnou, určený pro termické yužití sluneční energie sestaením několika kolektorů

Více

KONSTRUKCE LICHOBŽNÍKU UŽITÍM MNOŽINY BOD 3 HODINY

KONSTRUKCE LICHOBŽNÍKU UŽITÍM MNOŽINY BOD 3 HODINY KONSTRUKE LIHOBŽNÍKU UŽITÍM MNOŽINY BO 3 HOINY Než istouíš samotným onstucím, zoauj si nejdíe še, co íš o lichobžnících co to lastn lichobžní je, záladní duhy lichobžní a jejich lastnosti. K disozici Ti

Více

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají opatřit jako jednotlivé filtry, výrobce nabízí i sady filtrů,

Více

VŠB-TU Ostrava Referát do předmětu GIS Zpracoval: Petr Heinz DIGITÁLNÍ FOTOGRAMMETRIE

VŠB-TU Ostrava Referát do předmětu GIS Zpracoval: Petr Heinz DIGITÁLNÍ FOTOGRAMMETRIE VŠB-TU Ostrava Referát do předmětu GIS Zpracoval: Petr Heinz DIGITÁLNÍ FOTOGRAMMETRIE Obsah Úvod do fotogrammetrie Základy fotogrammetrie Rozdělení fotogrammetrie Letecká fotogrammetrie Úvod do fotogrammetrie

Více

OBŘAD. Ocení, že jim chce někdo naslouchat a respektovat jejich výsostné území. Vrátí Vám to ve formě vstřícnosti.

OBŘAD. Ocení, že jim chce někdo naslouchat a respektovat jejich výsostné území. Vrátí Vám to ve formě vstřícnosti. OBŘAD Téměř vždy si najdu chvilku, abych se pustil do řeči s oddávajícím či farářem Je fajn si vyslechnout jejich pravidla Neptám se ani tak z důvodů, že bych netušil, co se smí a co nikoliv (stačí to

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

včetně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci.

včetně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci. 140 160 260 280 1140 1280 četně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci. Indiidualita je ýhodou áš nakladač Hoftrac zcela přizpůsobený na míru. Noé základní modely pro ás předstaují

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Kurz digitální fotografie blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Úvod Mgr. Tomáš Slavíček redaktor časopisu DIGIfoto externí učitel Digitální fotografie na FI MU e-mail: tslavicek@gmail.com

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon.

Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ Děujeme za zaoupení výrobu společnosti Canon. Fotoaparát EOS 1000D je digitální jednooá zrcadlova s 10,10megapixelovým obrazovým snímačem. Tento fotoaparát nabízí

Více

Speciální teorie relativity IF relativistická kinematika

Speciální teorie relativity IF relativistická kinematika Prinip relatiity Speiální teorie relatiity IF relatiistiká kinematika Newtonoy pohyboé zákony umožňují popis hoání těles pohybujííh se nízkými ryhlostmi Při ryhlosteh, kterýh dosahují částie uryhloačíh,

Více

KAPALINY Autor: Jiří Dostál 1) Který obrázek je správný?

KAPALINY Autor: Jiří Dostál 1) Který obrázek je správný? KAPALINY Autor: Jiří Dostál 1) Který obráze je správný? a) b) 2) Vypočti hydrostaticý tla v nádobě s vodou na obrázu: a) v ístě A b) v bodě C c) Doplňové ateriály učebnici Fyzia 7 1 ) V bodě C na obrázu

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OPVK-VT-III/2-SO-216

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Obsah Obsah...1 Digitální fotoaparáty...3 Základní rozdělení...3

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Automatizace řízení letového provozu

Automatizace řízení letového provozu CENA DĚKANA Automatizace řízení letového provozu Autor: Jakub Kolář 30.12.2014 Strana 1 ze 5 Úvod Minimální horizontální rozstup je 5NM (9,2 km) v celém sektoru LKAA FIR, výjimku tvoří okruh 50NM (92 km)

Více

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie.

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie. Dobrý den, dovolil jsem si vybrat malý vzorek vašich fotografií a ukázat vám na nich několik chyb, kterých se při fotografování a následné úpravě dopouštíte. Fotografie jsou doopravdy vybrané zcela náhodně,

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené moţnosti vyuţití digitální techniky ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ Ostření režimy zaostřování

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I FOTOAPARÁTY A FOTOGRAFIE Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com JAK TO VŠECHNO ZAČALO Co je fotografie? - Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí

Více

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax)

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax) KATALOG Xerox kancelářských zařízení pohodlnou práci s dokumenty černobílé a barené árny černobílé a barené multifunkce (árna/kopírka/skener/) Produkty objednáejte na: +40 0 410 715 spotrebnimaterial@xdocument.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ Děujeme za zaoupení výrobu společnosti Canon. Model EOS 500D je vysoce výonná digitální zrcadlova vybavená snímačem CMOS s jemnou resbou a rozlišením 15,10 efetivních

Více

OBSAH 1. Úvod... 4. 2. Canon IXUS 75... 5. 3. Nikon Coolpix S200... 6. 4. Kodak EasyShare M873... 7. 5. Olympus FE-140... 8. 6. Symboly...

OBSAH 1. Úvod... 4. 2. Canon IXUS 75... 5. 3. Nikon Coolpix S200... 6. 4. Kodak EasyShare M873... 7. 5. Olympus FE-140... 8. 6. Symboly... Přehled ovládání OBSAH 1. Úvod... 4 2. Canon IXUS 75... 5 3. Nikon Coolpix S200... 6 4. Kodak EasyShare M873... 7 5. Olympus FE-140... 8 6. Symboly... 10 1. ÚVOD Pro ilustraci technických možností a principů

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

3.2.9 Věta o středovém a obvodovém úhlu

3.2.9 Věta o středovém a obvodovém úhlu 3..9 ěta o středovém a obvodovém úhlu Předpolady: ody, rozdělují ružnici na dva oblouy. Polopřímy a pa rozdělují rovinu na dva úhly. rcholy obou úhlů leží ve středu ružnice říáme, že jde o středové úhly

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a)

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a) 1. KOMBINATORIKA Kombinatoria je obor matematiy, terý zoumá supiny prvů vybíraných z jisté záladní množiny. Tyto supiny dělíme jedna podle toho, zda u nich záleží nebo nezáleží na pořadí zastoupených prvů

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 6 FOTOAPARÁTY 10 OBJEKTIVY 14 OSVĚTLENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 18 POČÍTAČE A SOFTWARE 22 TVORBA OBRAZU 26 PRÁCE SE SVĚTLEM 58

OBSAH PŘEDMLUVA 6 FOTOAPARÁTY 10 OBJEKTIVY 14 OSVĚTLENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 18 POČÍTAČE A SOFTWARE 22 TVORBA OBRAZU 26 PRÁCE SE SVĚTLEM 58 OBSAH 6 FOTOAPARÁTY 10 OBJEKTIVY 14 OSVĚTLENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 18 POČÍTAČE A SOFTWARE 22 TVORBA OBRAZU 26 PRÁCE SE SVĚTLEM 58 FOTOGRAFOVÁNÍ LIDÍ 90 DESET NEJLEPŠÍCH TECHNIK VE PHOTOSHOPU 120 REJSTŘÍK 142

Více

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 OBSAH Úvod 7 Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 Různé fotoaparáty vyžadují různé úchyty filtrů 11 Závit na objektivu 13 Redukčním kroužkem na objektiv

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Řešení úloh 1. kola 53. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:J.Thomas(1,4,7),M.Jarešová(3),I.ČápSK(2),J.Jírů(5) P.

Řešení úloh 1. kola 53. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:J.Thomas(1,4,7),M.Jarešová(3),I.ČápSK(2),J.Jírů(5) P. Řešení úloh. ola 53. ročníu fyziální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:J.Thomas(,,7),M.Jarešová(3),I.ČápSK(),J.Jírů(5) P. Šedivý(6).a) Objem V ponořenéčástiválečuje63%objemu V celéhováleču.podle Archimedova

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

1.8.10 Proudění reálné tekutiny

1.8.10 Proudění reálné tekutiny .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly

Více

Třetiny. Diagonála Jedná se o umístění objektu na úhlopříčku nejlépe s nějakým výrazným objektem ve zlatém řezu. Kompozice snímku (fotografie)

Třetiny. Diagonála Jedná se o umístění objektu na úhlopříčku nejlépe s nějakým výrazným objektem ve zlatém řezu. Kompozice snímku (fotografie) Co je kompozice: - jde o to, jak nejlépe vyfotit snímek, aby se na něj co nejlépe koukalo - největší chybou je umisťování nejvýraznějšího objektu na střed snímku - správnou kompozici se snažte vytovřit

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

2011 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne 20.12.2011 od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po

Více

Objevárium: Let me Vysoko Mezinárodní interaktivní výstava pro děti o létání

Objevárium: Let me Vysoko Mezinárodní interaktivní výstava pro děti o létání Objevárium: Let me Vysoko Mezinárodní interaktivní výstava pro děti o létání Pořadatel: Kontakt: Karey Rawitscher ředitelka projektu T 725 501 996 krawitscher@gmail.com O výstavě Flying High LEŤME VYSOKO!

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900.

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-900 Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Cz Volba vhodného rozložení osvětlení Blesk SB-900

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků.

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Cz Radost z osvětlování Osvětlení je tajemstvím zlepšování fotografování. S osvětlením

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2A.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2A. KOMPOZICE 2A. KOMPONOVÁNÍ DESATERO KLASICKÉ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř 1. Fotografie má jeden hlavní motiv, který je světelně nejvýraznější, je ostrý a zřetelně oddělen od pozadí. 2.

Více

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie Zhotovení a úprava fotografií 01 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

HALOVÉ JEVY OBJEKTIVEM AMATÉRSKÉHO FOTOGRAFA. Mgr. Hana Tesařová

HALOVÉ JEVY OBJEKTIVEM AMATÉRSKÉHO FOTOGRAFA. Mgr. Hana Tesařová HALOVÉ JEVY OBJEKTIVEM AMATÉRSKÉHO FOTOGRAFA Mgr. Hana Tesařová Halové jevy v atmosféře Optické jevy v atmosféře objevují se díky lomu a odrazu slunečního nebo měsíčního světla v drobných ledových krystalech

Více