Fotografujeme za letu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografujeme za letu"

Transkript

1 Ja na to Fotografujeme za letu Fotografoání z ptačí perspetiy je nesmírně láaé počínání a soro aždý nědy zusil fotografoat z dopraního letadla. Mnohem zajímaější ýsledy ša přináší fotografoání ze sportoního letadla, z rtulníu, z balonu Stále ětší popularitu zísáá fotografoání z letecých modelů Leťte a fotografujte s námi! Krajina letecy Poušení fotografoat rajinu z letadla odolá málodo, poud jsou tomu možnosti. Od podstatě náhodných snímů se odlišují záběry ytářené s jasným cílem. Krajina z ptačí perspetiy může ypadat jao geometricý obrazec, čistě rajinářsé letecé fotografii totiž často esteticý účin přeažuje nad informační cenou záběru. Na zísáání informací při letu nad rajinou se specializuje hlaně letecá fotografie. Nad jejími ýstupy mohou jásat předeším ojáci, ale třeba i archeologoé. Pozemní objety z ptačí perspetiy Potřeba fotografoat nějaý onrétní objet z ýšy roste ze strany měst a zejména podniů ro od rou. Nejde jen o alendáře a relamní prospety, ale často žadatelé chtějí mít nešední sníme na web. Pořizoáním podobných záběrů se žií řada firem, teré mohou fotografoat podle účelu zaázy z letadel, rtulníů, doumístného motoroého rogala nebo i z motoroého padáu. A něteré doonce mohou yužít létající modely s fotopřístrojem, teré mají ýhodu práce z poměrně malé ýšy. Fotografujeme létání ze zduchu Letecé společnosti i balonoí nadšenci a lidé s rogaly a miloníci sportoního létání oceňují záběry sých strojů za letu. Všichni ti báječní muži na létajících strojích ědí, že taoé fotografoání není jednoduché, mnohem snazší je fotit letadla ze země. I dyž dostat napřílad tři dopraní letadla od stejné společnosti do jednoho záběru je pěný oříše organizační i tůrčí Fotografoání létání má z našich tří supin nejíc úsalí. Jao letecá fotografie se širším smyslu označují snímy ytářené z různých těles znášejících se nad zemí (tedy četně zducholodí, balonů, raet), užším smyslu pouze z letadel. Jde o elmi rozrůzněnou oblast fotograficé činnosti, zahrnující rozsáhlé spetrum od amatérsé a zájmoé letecé fotografie po ysoce profesionální automatizoané pořizoání snímů pro zpraodajsé účely a fotogrammetrii. Foto Rudolf Jung. Na snímu je arobaticá supina Očoští bačoia ze Sloensa nad Prahou-Kbely Fotografoáno z L13 Blaní na inofilm Nionem F4 s objetiem 35 mm/f

2 1. Na snímu je oolí jízdárny u Hluboé. Fotografoáno Pentaxem 6 7 na diapoziti Koda z letadla L60 Brigadýr rou Dynamicá řia, ontrast barených ploch a lidsých stop dáají fotografii mimořádné ouzlo, teré se ocení zejména e elém zětšení. 3. Stožáry ysílače u Česého Brodu jsou ýznamným obrazoým acentem. Sníme znil z ýšy asi 250 m z letadla Z526 Trenér. Technicé parametry záběru jsou Canon EOS 1Ds + objeti 24 70/2,8. Polarizační filtr není šemocný, opar pozadí ždy neodstraní, ostatně modrý nádech tomto případě zajímaě obzor rámuje. Krajina letecy Letecá fotografie rajiny se může stát fascinující zálibou, terá může fotografa nesmírně přitahoat až jisté záislosti. Je to ten typ přitažliosti, jaým si fotografa zísáá i pododní fotografie Hledání stanoiště Krajinářsou letecou fotografii je možné fotografoat téměř ze šeho, co dostane fotografa nebo jen jeho fotopřístroj do zduchu. To, čem letí nebo se znáší, do značné míry oliňuje podobu snímu. Jde předeším o různé možnosti ýšy nad terénem a různé úhly opticé osy přístroje e ztahu terénu. Záleží samozřejmě taé na záměru autora a onfiguraci terénu, terý hodlá zobrazoat. Ale zásadě má dosti olné možnosti, poud nejde o úplně onrétní zaázu. Sětelné podmíny Letecá fotografie je elmi odislá od počasí a ročního období. Má-li se fotografoat rajina z ětší ýšy, musí být jasno s dobrou dohledností. Z technicého hledisa se fotograf Autorem šech snímů na této doustraně je Rudolf Jung. 2. Fotografii s názem Běchoicá pole ytořil Rudolf Jung roce Fotografoáno Canonem EOS 1N s objetiem Toina 28 70/2,8 na negati Fuji. Ciilizační atiity čloěa z ýšy ypadají obyle úplně jina než ze zemsého porchu. Vidět je a zachytit neumí aždý. letecých rajinářsých pohledů musí nědy ypořádáat s proměnliou intenzitou osětlení ploše záběru, dyž části rajiny jsou zastíněné mray a části přímo nasětlené. Důležitá pro zhled rajiny je i denní doba záběru: poledne je rajina jiná než podečer, dy stíny terénu mají ýznamný modulační efet. Kůli oparu není hodné ráno. Nejsěžeji ypadá rajina z ýšy dubnu až černu. Nejětší úsalí Snímy pořízené za horšího počasí ztrácí sou alitu s rostoucí ýšou, z níž byly ytořeny. Se sníženou dohledností dochází i bareným posunům. Vedle požadau dobré iditelnosti může mnohé lety zrušit silný nárazoý ítr. Rychle letící fotografoo stanoiště lade elé nároy na rozhodnost, při zniu snímu může hrát sou roli náhoda, terou eliminuje pouze fotografoa zušenost. x 4. Krajina s remízou patří mezi rané rajinářsé letecé snímy Rudolfa Junga. Hra oráče zísáá ze zduchu úplně jiný rozměr a smysl. Fotografoáno z ýšy metrů z letounu L60 Brigadýr. Fotograficá ýzbroj Při olbě fotopřístroje pro letadlo je nutné si uědomit, že jeho hmotnost při přetížení, teré naíc není onstantní, může být pro fotografa problém. Jistěže je středoformátoý přístroj s filmem nebo čipem ůli detailům hodnější, ale preferujeme spíš ybaení s co nejnižší možnou hmotností. Záleží tay na tom, čem budeme létat. Na ýměnu objetiu za letu bych se moc nespoléhal Autofous je při fotografoání ze zduchu nejlepší ypnout. Z filtrů je určitě hodný polarizační. Poud jde o filmy, hodné jsou elmi jemnozrnné a negatiní. KDE SE MŮŽE VYUŽÍT LETECKÁ FOTOGRAFIE, JEJÍ VÝHODY Neobylý pohled zobrazí sutečnost jina, než je běžné, což může být atratiní třeba propagaci a prezentaci. Taé proto, že z ýšy šechno ypadá ulizeně. Pohled z ýšy může být jedinou možností, ja zobrazit nepřístupná místa nebo elé ýrobní či náupní omplexy. Pohled z ptačí perspetiy může být nědy jediná možnost, ja něco podstatného sdělit obrazem beze slo (dálniční řižoata). Pohled z ýšy pro sou jasnost a přehlednost se ocení při plánoání terénu a při ýstabě, může být podladem pro projetoání. Pohledy z ptačí perspetiy pomáhají řadě ědecých oborů od ýzumu starého osídlení archeologii po geologii, zemědělstí, pedologii

3 5. Hotel Hilton Praze na nědejším Těšnoě. Ztárnění něterých noých staeb a úpray jejich oolí jao by přímo předpoládaly pohledy na ýšy. Zaáza fotografoaná z rtulníu na inofilm Canonem EOS 1N. 7. Efetní sníme Hlaního nádraží Praze doazuje, že je třeba olit edle hodného úhlu zobrazení i příhodnou denní dobu. Stíny jsou tu ideální. Fotografoáno z rtulníu Canonem EOS 1N + Toina 28 70/2,8 na diapoziti Koda. Pozemní objety z ptačí perspetiy Vyfotografoat sůj dům z ýšy není cenoě nedostupné a už ůbec není nereálné fotografoat z ýšy sůj podni nebo místo, de mají yrůst noé domy. Vidět historicé hrady a zámy z ptačí perspetiy znamená noé oouzlení architeturou, na snímcích měst z ýšy idíme logiu jejich uspořádání Hledání stanoiště Volba hodného prostředu musí ycházet z fatu, de a proč má být daný sníme pořízen. Podle místa a onfigurace terénu se pa olí třeba sportoní letadlo, rtulní, ultralehé letadlo, doumístné motoroé rogalo nebo motoroý padá, terý má nízou rychlost a elmi dobrou manéroací schopnost. Větší ýša než 3 m je pro doumentaci onrétního objetu už zpraidla neúčelná Snímání z malých ýše řeší nejefetiněji dáloě oládané nosiče s fototechniou na palubě, teré se pohybují rozpětí až do 400 metrů. Jedná se o modely letadel i rtulníů. Sětelné podmíny Volba sětelných parametrů míá zásadní ýznam pro hodnocení ality Autorem šech snímů na této doustraně je Rudolf Jung. 6. Úolem bylo fotografoat řížení na hradecé dálnici u Poděbrad. Dálniční řešení býají z ýšy často elmi fotogenicá, tady byl jen problém s termínem a počasím. Fotografoáno z L60 Brigadýr přístrojem Hasselblad 500CM, objeti 50/4, na negati KODAK GPX. snímu a celoé atmosféry. Ideální je, dyž nejhodnější roční dobu a čas dne fotograf olí podle sých zušeností a optima pro zachycení objetu. Jasno a dobrá dohlednost je často předpoladem pro alitní sníme a mohou nastat situace, dy se na taoé podmíny čeá něoli týdnů. Fotograf musí sledoat předpoědi počasí a rozumět jim. Nejětší úsalí Fotografoání z letadla má mnoho úsalí. Patří nim i typ letadla, dolnoplošní má ýhodu oproti hornoplošníu, terý se ale zase íc hodí pro fotografoání z ětších ýše a z něhož se dá bez problémů fotografoat z přímého letu. Příslušný objet se z dolnoplošníu zpraidla fotí ze zatáčy s ysoým nálonem a zcela jistě se při tom zažije taé pocit přetížení, což yžaduje pro fotografa určitý ci oordinaci pohybu a držení přístroje. Čisté slo abiny a tmaé oblečení je nezbytné. Vrtulní má zase sá jiná specifia, ýhoda je, že u něterých typů se dá fotit sutečně sisle. Fotograficá ýzbroj Podmíny ybaení jsou stejné jao u letecé fotografie rajiny, jen je raději třeba počítat s filmy yšších citliostí (ISO 400), resp. s nastaením yšší citliosti u digitálů a fotit s prioritou času. Vhodným doplňem ýbay je polarizační filtr. Je-li možnost ýběru u zoomů, je třeba olit zoom s oládáním otočným prstencem, nioli na tah. 8. Pohled od jihozápadu na Pražsé ýstaiště Letňany měl zninout oamžiu, dy u areálu bude nejíce náštěníů, potažmo i aut na přilehlém paroišti. Byl určen den i hodina tři neděle dopředu. Počasí nebylo ideální, ale záběr se podařil, jen se startem se čealo až na odchod mraů. Fotografoáno Canonem EOS 1Ds s objetiem 24 40/2,8. LETECKÁ FOTOGRAFIE A POČASÍ Letecá fotografie je na dobrém počasí záislá! Ideálem je jasná obloha, případně něde ysoo může být řídá oblačnost. Mray mohou snímy omplioat, protože ytářejí na zemi zastíněné plochy. Nejlépe se u nás letecy fotografuje dubnu až černu. Pro fotografoání objetů je nejhodnější denní čas olem poledne, dy jsou stíny minimální a neruší. Naopa u rajiny šimé stíny podečera mohou sníme ýrazně obohatit. Efetní může být i čas před západem slunce (poud je letadlo poblíž letiště ). Nehodnou dobou pro letecé fotografoání je ráno a dopoledne, dy rajinu ruší opar a ten s přibýající ýšou podstatně snižuje iditelnost. U zaázy si fotograf musí hlídat předpoědi počasí a musí se naučit jim rozumět, neboť organizuje letoou aci, jejíž odstartoání stojí peníze. TIP Výstaa Francouze Yanna Arthuse Bertranda Země rásná neznámá - Planeta pohledem shůry, terá do 31. října je zdarma poochání na pražsé Kampě pod širým nebem

4 9. Supina Trenérů u Zbraslaic byla fotografoána Canonem EOS Ds při ISO 100 na 1/400 s clonou Supina L60 Brigadýr při show na Aiaticé pouti nad letištěm Pardubicích. Je zjené, že fotograf odmontoal část abiny a fotografoal (do půli stehen) zenu. Nešední situace, nešední sětelná atmosféra. Fotografoáno Canonem EOS 1N s objetiem 28/2,8 na negati Koda 200. Fotografujeme létání ze zduchu Fotografoat letadla z jiných letadel letících poblíž je nejnáročnější a sým způsobem nejatratinější sférou letecé fotografie. Většinou se samozřejmě jedná o letadla sportoní a fotografoo nasazení a odaha mohou dosahoat nešedních parametrů. Autorem snímů 9 12 na doustraně je Rudolf Jung, fota 13 Rade Typlt. JAK FOTOGRAFOVAT VRTULE ZA LETU Neypadá příliš dobře a logicy, dyž letící letadlo má rtuli zobrazenou ostře. Fotograf, terý e zduchu použíá obyle ratší časy, tu musí zolit čas delší. Zušenost říá, že zobrazení uzařeného ruhu točící se rtule je nejhodnější čas 1/250 s. Na tomto snímu musela být použita doonce 1/400 s, což ja uazuje záběr je mezní hodnota tomuto případu zobrazení. Nejětší úsalí Objet se sice nachází dosahu přirozeného sětla, ale obyle je rychlém pohybu stejně jao stanoiště fotografa. Na rozdíl od lasicé rajiny není tu žádné praidlo, že by obzor musel být odoroný, naopa různé úhly horizontu mohou dát snímu další dynamicý fator (foto 12). Poud jde o expoziční čas zachycení rtulí u letadel iz foto 9. Fotograficá ýzbroj O fotograficém ybaení pro fotografoání letících objetů platí stejné možnosti jao u fotografoání objetů na zemi. Výhodou je alitní digitál s ětším snímačem nebo digitální zadní stěna středoformátoého přístroje. Poud jde o film, hodnější je barený negati, terý má ětší expoziční pružnost než diapoziti. x 13. Členoé aerolubu Mladá Bolesla při sesou. Foceno ze deří anduly neboli An-2, fotoaparátem Fuji FinePix S7000 1/450 seundy při cloně 5,6 při ISO 400. Foto Rade Typlt. x 12. Historicý ětroň VT 116 Orlí ostré zatáčce nad letištěm e Zbraslaicích. Slon obzoru jao by orespondoal se zálonem letounu. Fotografoáno Pentaxem MX, objeti 50/1,4, diapoziti Fuji. Volba stanoiště Létající stroje ze zduchu se obyle fotografují podle principu sůj sému neboli balon fotografuje další balon, sportoní letadlo sého olegu, rtulní rtulní. Zejména fotografoání balonů ze zduchu působí na pohled elmi atratině, elmi cenné ša býají snímy letadel z letadel. Sětelné podmíny Na rozdíl od fotografoání rajiny a něterých objetů z ptačí perspetiy, dy na nejlepší sětlo je nutné počat, je fotografoání letících objetů z ýšy, poud jde o sětlo, poněud sobodnější. Ale je tady řada dalších fatorů, jejichž zládnutí není jednoduché. 10. Kranich nad Zbraslaicemi. Nešední pohled znil ta, že se fotograf poněud poytáhl z abiny ětroně. Díy tomu je její část záběru patrná, což dáá snímu sělou hloubu a bizarnost

5 Autoportrét Rudolfa Junga. Rudolf Jung (*1954) ystudoal fotografii na FAMU (1994). Od rou 1995 pracuje jao edoucí fotooddělení Česé teleizi. Vedle letecé fotografie se ěnuje relamní, portrétní a rajinářsé fotografii. Je členem Asociace profesionálních fotografů. Jeho práce byly ueřejněny mnoha časopisech a odborných publiacích. Kontat: Jaé použíáte fotograficé přístroje pro letecou fotografii? Poud to bylo na filmy, ta Canon EOS 1N a Hasselblad 500CM. Použíal jsem taé Pentax 67, ale ten byl pro letecou fotografii elmi nepraticý. Má elmi elou omoru, udy se pohybuje zrcadlo a film, a ta se unitř fotoaparátu ytáří podtla, terý yduje film směrem objetiu, a celý střed obrazu je neostrý, pochopitelně jen případě, dy jste s přístrojem pohybujícím se proudu zduchu, a to jsem byl asi stále Dnes použíám Canon EOS 1Ds. Důležité je nerisoat. Technia pro letecou fotografii Rudolf Jung patří současné době našim nejýznamnějším fotografům, teří se ěnují tematice letectí. Létá od patnácti let a práě létání ho přiedlo fotografii a posléze i ystudoání fotografie na FAMU (1994). Již o ro později měl elou ýstau sých přeážně letecých snímů Národním technicém muzeu. důležité, aby přístroj ruce dobře seděl a aby se od ás neodpoutal taže handgrif a přiázat ruce. Kinofilmoý přístroj a digitál mají madlo a opět u nich mám řemíne namotaný na zápěstí. Kromě toho použíám bezpečnostní pás, dyž jsem mimo letadlo, ta se ážu. Padá nepoužíám, může se za letu o cooli oteřít a je problém. Jaý použíáte fotomateriál? Ten se odíjí od zaázy. Vycházím z toho, co si záazní přeje. Pořád to je hlaně barený negati, deadesátých letech to byly diapozitiy, protože té době ještě u nás nebyly ta alitní senery. Jaé je aše mateřsé letiště a nejoblíbenější letadlo pro fotografoání? Mojí domosou stanicí je Aerolub Zbraslaice ( Je to úžasné místo se spoustou úžasných lidí. Co se týá oblíbeného letounu, ta to byl L60 Brigadýr. Bohužel se náš aerolub musel s tímto letadlem rozloučit, protože poinné pojištění na ně je ta ysoé, že ne- rajinné ýseče se zajímaým bareným a lineárním reliéfem. Vznialy z toho docela zajímaé ompozice. Je to lastně činnost lidí, terá se na té rajině projeuje, a nejzajímaější na tom je, že ji ti lidé ětšinou nidy na lastní oči neuidí A jedna z posledních zaáze byla CANON EOS 1N + držadlo s aumulátorem. Je to pro mne trochu historie, protože tomto formátu dáám dnesa spíš přednost digitálu. Ja říal jeden náš olega hrdinů jsou plné hřbitoy CO MÁ V BRAŠNĚ RUDOLF JUNG elmi zajímaá a napínaá, to dyž jsem musel yfotografoat Pražsé ýstaiště Letňany onrétní den a hodinu. Bylo to o fous, ale naonec mi počasí přálo a mray odpluly a mohl jsem fotografoat (iz foto 8). Co fotografujete ze zduchu nejraději? V poslední době letecé sporty, letadla. Krajinu jsem posunul na druhou olej, ale nosím toto téma stále podědomí. Proozně je to dost finančně náročný obor. Poud pro něoho fotografuji, účtují se mu i nálady na letadlo a nemohu tyto nálady zyšoat pro soje fotografoání. To by bylo nefér. Jaým způsobem finalizujete sé letecé fotografie pro prezentaci? Dříe to byly fotografie na papíře, dnes se posílají náhledy em. Finále je CD nebo DVD CANON EOS 1DS s objetiem Canon EF 24 70/2,8. Pro mne ideální digitál. Jaou záladní radu byste dal zájemcům o letecé fotografoání? Tři ěci: mít s sebou ždy nabité baterie, poslouchat poyny pilota, co je pro let ještě bezpečné, nerisoat. Ja říal jeden náš olega hrdinů jsou plné hřbitoy h 15. Zápis do Guinnessoy nihy reordů o nejětší počet ětroňů tažených za jedním motoroým letounem. Foto Z. Lísocoá. Rudolf Jung letí 5. řadě. HASSELBLAD 500CM + hranol. Mám rád Hasselblad pro jeho doonalost. A není náhoda, že jeho olega dysi fotil tay na Měsíci. SLUNEČNÍ CLONA a Planar 80/2,8, zálaďá Hasselbladu. HANDGRIF neboli držá Hasselbladu pro leou ruu Jaé použíáte objetiy? Nejraději použíám záladní objetiy, to je u 6 6 cm 80 mm a u inofilmu 50 mm. Jaé doplňující příslušenstí? U Hasselbladu je to azeta na 24 snímů a ještě něoli na 12 snímů 6 6 cm. Na ýměnu filmů mnoha případech není toli času a taé prostoru. Je bylo možné tuto částu z proozu letadla zaplatit. Je zláštní, že pojištění letadel je u nás dražší než jiných zemích EU směrem na západ. Vaše nejzajímaější zaáza pro letecé fotografoání? Nejzajímaější byla ta, terou jsem si ymyslel sám, to byly ty letecé rajiny. Taže jsem fotografoal pro sebe DVAKRÁT POLARIZAČNÍ FILTR, za plexislem abiny nezbytnost a hodí se i focení do ětší dály mimo abinu OBJEKTIV Canon EF 50/1,4, pené slo, teré při focení z ýšy digitálem upřednostňuji. OBJEKTIV SONAR 150/4 se sluneční clonou. Ta je samozřejmě nezbytná. 3 KAZETY na film 120, tedy na 12 snímů 6 6 cm KAZETA pro film 220, tedy na 24 snímů 6 6 cm

6 PILOT sedí tomto případě zadu. LETOUN má úzou abinu a fotograf je připoután popruhy. Tím je jeho manéroací možnost omezená. Poud by se odázal, hrozí možnost ystoupení za jízdy ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Proč je otočný prstenec na zoomu pro letecou fotografii pratičtější? Zoom s otočným prstencem sutu peně drží, zatímco zoom ysouaný tahem ždycy požadoané nastaení nedrží. Vibrace, přetížení, úplně sislý nálon zoomu to šechno může ést tomu, že se požadoaném ohnisu neudrží. Bohužel. Co s oparem? Tazaný opar, spráněji záal, ouřmo, je označení pro určitý typ počasí denní a roční doby, teploty a lhosti. Z fotograficého hledisa se projeuje jaousi modraou mlhou. Prním protioparoým řešením je ýběr hodné doby focení. Tedy nefotit ráno a dopoledne. S ýšou opar stoupá. Poněud ho může zmírnit UV nebo polarizační filtr, popřípadě pomůže i přechod studené fronty. Proč fotografoat z balonu? Fotografoání z balonu má určitou ýhodu tom, že fotograf má obyle čas sníme promýšlet, nicméně problémem je omezená mobilita. A tichý sen: plout s fotoaparátem nad Prahou a středními Čechami zducholodí MÍSTO PRO FOTOGRAFA je před ním, což je z fotograficého hledisa ýhodnější. U něterých typů to ša nejde a fotograf sedí zadu, což je méně ýhodné. ZEMĚ se při nálonu odrýá a řídlo ustupuje. V horizontálním letu se s ním špatně fotografuje dolů, olmo dolů pa už ůbec ne. 18. Vrtulní Bell 412HP z Helicopter show Hradci Králoé. Foceno ze deří druhého rtulníu. Foto Rade Typlt. 19. Fatem je, že ze země se letadla mnohdy fotí jednodušeji a efetně, zejména z ochozu ontrolní ěže ISO 200, 1/600 seundy, clonoé číslo 8, ohnisoá zdálenost 50 mm. Foto Rade Typlt. NEŽ USEDNETE DO KABINY Fotograf, terý nemá pozitiní ztah létání a ýšám, by si fotografoání z letadla měl rozmyslet. Ideální je, dyž fotograf má tay nějaé minimum ze sportoního létání, dyž í, o co jde Budete mít jasný letoý plán, ať se fotografuje cooli; existuje zásada, že to, o čem se nedomluíte na zemi, se na palubě už nedomlouá! Vezmete si tmaé oblečení. Budete mít spolehliého partnera pilota. Vyčistíte slo, srz teré budete fotit. Hmotnost fotopotřeb bude rozumná. 17. Letoun Trenér (typ Z 226), důěrně známý ětšině letecých fotografů u nás. Foto Rade Typlt. Nejlepší je rtulní, říají něteří letečtí fotografoé. Proč dáají rtulníu přednost? stabilní stanoiště fotografa možnost lépe připraoat záběr možnost oteřít boční deře, nemusí se tudíž fotit přes slo abiny a tomto případě lze bez problémů fotografoat olmo dolů teoreticá možnost u něterých typů odlopit zadní rampu a fotit přirozeně zcela sisle. LETECKÁ FOTOGRAFIE NA INTERNETU 20. Klánoice na Google Earth. Zážity s com/ mohou být nezapomenutelné a stačí sedět doma u počítače. Vprao nahoře se oládá přiblížení, oddálení, slon plochy Hlaní domácí strána: Zlášť zajímaé (= oblíbené) weboé odazy: A ještě jedna trochu morbidní: LETECKÁ FOTOGRAFIE Z MODELŮ Velmi zajímaou metodou pro pořízení snímů z ptačí perspetiy je letecá fotografie z dáloě řízeného modelu letadla nebo rtulníu. Výhodou je zejména snadné snímoání z přízemních hladin, a poud nědo potřebuje zaázoou práci, ta se mu může zalíbit taé cena. Ja to funguje? (dle Wiipedie) Model letadla nebo rtulníu je ybaen obyle digitálním fotoaparátem, speciálními přijímači a ysílačem ideoobrazu z paluby modelu. Pomocí dáloého oládání je ze země model pilotem naeden do požadoaného místa. Fotograf pa samostatným dáloým řízením oládá fotoaparát, úhel pohledu (nahoru/dolů, dopraa/dolea), ohniso (přiblížení/ zdálení) a parametry expozice. Vysílač ideoobrazu přenáší obraz na zem, de ho fotograf sleduje na monitoru. Po přistání modelu jsou digitální snímy přeneseny do počítače. Z modelů se samozřejmě mohou pořizoat taé ideozáběry. Není to báječné? ZÁSADY PRO LETECKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ 1 I dyž středoformátoý přístroj s filmem nebo čipem je ůli detailům hodnější, může být pro fotografa jeho ětší hmotnost při přetížení, teré se naíc mění, problém. Preferujeme tedy ybaení s co nejnižší možnou hmotností. 2 Výběr objetiu určuje plánoaný cíl fotografoání. Výměna objetiu není e zduchu příliš praticá. U středoformátoých je ůli hmotnosti hodnější pené ohniso, u ostatních alitní zoom s otočným(!) prstencem nebo taé pené ohniso, obou případech záladní nebo mírné portrétní. 3 Autofous je při fotografoání ze zduchu nejlepší ypnout, neboť nědy u něterých nastanou ompliace s ostřením přes slo abiny. 4 Poud se fotí objety na zemi, zaostří se manuálně na neonečno. 5 Pro měření expozice pro objety bez zachycení oblohy je nejlepší nejběžnější poměroé měření. 6 Je-li nutné fotografoat přes slo/plexislo, mělo by být čisté a fotograf by měl mít tmaé oblečení. 7 Na spráné nastaení polarizačního filtru není ždy čas, ale jeho použití je elmi hodné. 8 Pro fotografoání objetů na zemi se obecně použíá co nejratší čas expozice při co nejnižší citliosti, což ša yžaduje předeším jasno a slunečno. Nejdelší použíaný čas býá 1/500 s, přičemž samozřejmě záleží též na ohnisu objetiu. 9 Za nejhodnější dobu záběru objetů na zemi se poažuje čas olem poledne, ten ale není moc hodný pro samotnou rajinu, terá poledním sětle působí placatě. Pro rajinu býá hodný podečer, dy slunce modeluje její reliéf. Kůli oparu není hodné ráno. 10 Z ročních období se za nejhodnější pro snímy rajiny poažuje jaro. 11 Zlášť působié jsou snímy z ptačí perspetiy znilé zcela olmo zemi. 12 Je-li možnost ybrat si letadlo, lépe se fotografuje z dolnoplošníů. Pro fotografoání elých rajinných celů z ětší ýšy ša může být ýhodnější hornoplošní. Volba je i ěcí osobního přístupu fotografa. 21. Pohádoá lahůda na onec: Bleriot XI Miaela Carlsona ze Šédsa, letěl z Pardubic do Chuchle (na památu legendárního Kašparoa letu). Foto Rade Typlt Pael Scheufler

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název:

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název: MOUDROST moje znalosti = edoucí jo = jiná osoba r = rádce k = kamarád 1. Charitatiní činnost S oddílem/družinou se zúčastním charitatiního projektu Zúčastním se roznášení betlémského sětýlka. 2. Jiná charitatiní

Více

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ Jan CHOCHOLÁČ 1 THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ BIO NOTE Jan CHOCHOLÁČ Asistent na Katedře dopravního managementu, maretingu

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

OBŘAD. Ocení, že jim chce někdo naslouchat a respektovat jejich výsostné území. Vrátí Vám to ve formě vstřícnosti.

OBŘAD. Ocení, že jim chce někdo naslouchat a respektovat jejich výsostné území. Vrátí Vám to ve formě vstřícnosti. OBŘAD Téměř vždy si najdu chvilku, abych se pustil do řeči s oddávajícím či farářem Je fajn si vyslechnout jejich pravidla Neptám se ani tak z důvodů, že bych netušil, co se smí a co nikoliv (stačí to

Více

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Teď, když už znáte Kreativní zónu, je čas tyto nové znalosti využít v praxi. Ať už fotografujete sportovní akci nebo dítě na kolotoči, naučíte

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax)

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax) KATALOG Xerox kancelářských zařízení pohodlnou práci s dokumenty černobílé a barené árny černobílé a barené multifunkce (árna/kopírka/skener/) Produkty objednáejte na: +40 0 410 715 spotrebnimaterial@xdocument.cz

Více

Vysokorychlostní železnice úspěchy a výzvy

Vysokorychlostní železnice úspěchy a výzvy Vysoorychlostní železnice úspěchy a výzvy Dr. Gunter Ellwanger, ředitel pro vysoorychlostní železnice, Mezinárodní železniční unie Vysoorychlostní vlay přiláaly na železnici nové cestující především na

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

1.8.10 Proudění reálné tekutiny

1.8.10 Proudění reálné tekutiny .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly

Více

Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon.

Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ Děujeme za zaoupení výrobu společnosti Canon. Fotoaparát EOS 1000D je digitální jednooá zrcadlova s 10,10megapixelovým obrazovým snímačem. Tento fotoaparát nabízí

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Miloslav Druckmüller, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Hana Druckmüllerová, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Eva Marková, Hvězdárna v Úpici, markova@obsupice.cz

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené moţnosti vyuţití digitální techniky ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ Ostření režimy zaostřování

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Václav Cempírek 1 1. ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LOGISTICKÁ ZAŘÍZENÍ

Václav Cempírek 1 1. ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LOGISTICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁVRH PARAMETRŮ LOGISTICKÝCH CENTER, DIMENZOVÁNÍ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ THE ARGUMENTS CONCEPT OF LOGISTIC CENTRE, DIMENSOINING OF TECHNICAL INSTRUMENT AND DEVICE Václav Cempíre 1 Anotace:Příspěve

Více

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Komu je kniha určena 7 Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování 10 Nejlepším prostředím je černočerná tma 10 I ta nejjasnější

Více

6. Jehlan, kužel, koule

6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan, kužel, koule 9. ročník 6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan ( síť, objem, porch ) Jehlan je těleso, které má jednu podstau taru n-úhelníku. Podle počtu rcholů n-úhelníku má jehlan náze. Stěny toří

Více

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 OBSAH Úvod 7 Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 Různé fotoaparáty vyžadují různé úchyty filtrů 11 Závit na objektivu 13 Redukčním kroužkem na objektiv

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

Kinetická teorie plynu

Kinetická teorie plynu Kineticá teorie plnu Kineticá teorie plnu, terá prní poloině 9.století doázala úspěšně spojit lasicou fenoenologicou terodnaiu s echaniou, poažuje pln za soustau elého počtu nepatrných hotných částic oleul,

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH J. Tesař, P. Batoš Jihočesá univezita, Pedagogicá faulta, Kateda fyziy, Jeonýmova 0, 37 5 Česé Budějovice Abstat V příspěvu

Více

1) Videokamery 2) Webkamery

1) Videokamery 2) Webkamery 1) Videokamery 2) Webkamery Videokamera je elektronické zařízení, sloužící k zachycení pohyblivého obrazu a synchronního zvuku. Rozdělení: Analogové dnes jsou na ústupu a téměř se nevyrábí. Minulé systémy:

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků.

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Cz Radost z osvětlování Osvětlení je tajemstvím zlepšování fotografování. S osvětlením

Více

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy Schválení Vruty EASYfast 8-1 mm, technicé schválení pro izolační systémy Jazyy / Languages: cs BERNER_78156.pdf 013-07-5 Z-9.1-619 pro tesařsé vruty EASYfast 8,0 1,0 mm Všeobecné stavebně technicé schválení

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

2. STAVBA PARTPROGRAMU

2. STAVBA PARTPROGRAMU Stavba partprogramu 2 2. STAVBA PARTPROGRAMU 2.1 Slovo partprogramu 2.1.1 Stavba slova Elementárním stavebním prvem partprogramu je tzv. slovo (instruce programu). Každé slovo sestává z písmene adresy

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu . Dráha ronoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu teorie Veličina, která charakterizuje změnu ektoru rychlosti, se nazýá zrychlení. zrychlení akcelerace a, [a] m.s - a a Δ Δt Zrychlení je ektoroá fyzikální

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

Užitečné tipy II. Posunutí více vrstev současně Vrstvy svážete klepnutím

Užitečné tipy II. Posunutí více vrstev současně Vrstvy svážete klepnutím Užitečné tipy II Užitečné tipy II Vypnutí vodítek a přichytávání k vodítkům Vodítka můžete dočasně vypnout pomocí příkazu z nabídky Zobrazení Zobrazovat vodítka. To ovšem na přichytávání výběrových oken

Více

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10.

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10. VZ 12 O OBSAH Slovo ředitely 1 Klub pro rodinu Jahůda 2 NZDM Jahoda 4 NZDM Džagoda 6 Terénní program 8 Souromá mateřsá šola 10 Dobrovolníci 12 Lidé v Jahodě 13 Ace pro všechny 14 Účetní zpráva 16 Kontaty

Více

Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný

Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný DRUHY SVĚTLA Druhy světla Při fotografické praxi se setkáme většinou s přírodním světlem, ranním, denním, večerním, nočním. Je nejpřirozenější

Více

Dekompoziční analýza příjmové nerovnosti v České republice

Dekompoziční analýza příjmové nerovnosti v České republice Deompoziční analýza příjmové nerovnosti v Česé republice Zdeňa MALÁ, Gabriela ČERVENÁ, Czech University of Life Sciences in Prague i Abstract The paper focuses on an analysis of income inequality of population

Více

Základy digitální fotografie. Základní pojmy

Základy digitální fotografie. Základní pojmy Základy digitální fotografie Základní pojmy 1 Proč fotografujeme Rodinné foto - osobní potřeba Dokument, reportáž - osobní nebo sdělování Dokumentace, fotopoznámky - pracovní Technická fotografie - pracovní

Více

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie Multimediální systémy 05 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní pojmy

Více

RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ. 680 000 diváků 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně. Sledovanost TV pořadu

RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ. 680 000 diváků 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně. Sledovanost TV pořadu Sledoanost TV pořadu 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA: je oblíbený publicistický pořad pro kutily a zahrádkáře. Každý díl přináší teleizním m zajímaé informace

Více

Světlo elektromagnetické vlnění

Světlo elektromagnetické vlnění FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Sětlo elektromagnetické lnění Sětelné jey jsou známy od pradána. Ale až 9. století se podařilo íce proniknout k podstatě sětla

Více

Logo 100%, ochranná zóna loga

Logo 100%, ochranná zóna loga Logo 100%, ochranná zóna loga x Logo 100%, ochranná zóna loga x Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 (1889 1893), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012.

TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012. TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012. A8LED je autorizovaný distributor panelů technologie LED (super jasné diody s velkým úhlem

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

Objevárium: Let me Vysoko Mezinárodní interaktivní výstava pro děti o létání

Objevárium: Let me Vysoko Mezinárodní interaktivní výstava pro děti o létání Objevárium: Let me Vysoko Mezinárodní interaktivní výstava pro děti o létání Pořadatel: Kontakt: Karey Rawitscher ředitelka projektu T 725 501 996 krawitscher@gmail.com O výstavě Flying High LEŤME VYSOKO!

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. IDEÁLÍ PLY I Prof. RDr. Eanuel Soboda, CSc. DEFIICE IDEÁLÍHO PLYU (MODEL IP) O oleulách ideálního plynu ysloujee 3 předpolady: 1. Rozěry oleul jsou zanedbatelně alé e sronání se střední zdáleností oleul

Více

Sbírka A - Př. 1.1.5.3

Sbírka A - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný ohyb říklady nejnižší obtížnosti Sbírka A - ř...5. Kolik hodin normální chůze (rychlost 5 km/h) je od rahy zdálen Řím? Kolik dní by tuto zdálenost šel rekreační chodec, který je schoen ujít

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Digitální foto Digitální foto

Digitální foto Digitální foto Zrcadlovka 28 Digitální foto Srpen 2007 DF52_028_Feat1.indd 28 23.7.2007 17:45:54 v praxi Dokonalé zvládání fotoaparátu je předpokladem vydařených fotografií. Když v terénu nemusíte přemýšlet, jaké tlačítko

Více

Základy portrétní fotografie

Základy portrétní fotografie Základy portrétní fotografie Nejčastější chyby a jak jim předejít Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou určena pouze jako doplňkový studijní materiál k

Více

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T AC- T AC- T BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 20] AC-T >>> WILKA VLOŽKY Wilka program Jsme autorizoaným distributorem a ýhradním zástupcem Vložky Wilka Široká škála ložek staební / bezpečnostní četně chráněných profilů

Více

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a)

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a) 1. KOMBINATORIKA Kombinatoria je obor matematiy, terý zoumá supiny prvů vybíraných z jisté záladní množiny. Tyto supiny dělíme jedna podle toho, zda u nich záleží nebo nezáleží na pořadí zastoupených prvů

Více

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: 1. 6. 1993) TÝM ZPRACOVATELE

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

Základní charakteristika a funkce

Základní charakteristika a funkce Společnost FUJIFILM uvádí na trh FUJIFILM X-A1: kompaktní a stylový základní fotoaparát řady FUJIFILM X s výměnnými objektivy, velkým snímačem APS-C CMOS a procesorem EXR II. FUJIFILM Corporation (Prezident:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Faulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2002 Igor Potúče PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Martina

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Fotografujeme přírodní parky

Fotografujeme přírodní parky Jak na to Fotografujeme přírodní parky Fotograf milovník přírody se v rozlehlých přírodních rezervacích může oddávat přímo fotografickým orgiím. Jeho úsilí je limitováno jen příslušným návštěvním řádem,

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Udělejte skvělé fotky

Udělejte skvělé fotky Udělejte skvělé fotky Teď když víte, jak svůj fotoaparát ovládat, můžete začít s fotografováním. Třeba běžnými momentkami. Nicméně pokud se budete chtít dostat od obyčejných momentek dál k opravdu skvělým

Více

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda Barvy v digitální fotografii Jaroslav Svoboda Co je fotografie? Stroj času Trošku víc fyzikálně a bez sci-fi Záznam odrazu světla v určitém časovém intervalu Můžeme zaznamenat nejen intenzitu, ale i vlnovou

Více

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁŠ PŘÍSTUP Nejsme vystudovaní pedagogové ani fotografové, přesto si díky mnohaleté praxi myslíme, že již máme dostatečné znalosti a přehled abychom mohli poradit dalším.

Více

Analýza investičních pobídek v České republice

Analýza investičních pobídek v České republice Analýza investičních pobíde v Česé republice věten 2007 Vypracovali Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. vedoucí autorsého oletivu Petr Bartoň, M.A. Ing. Peter Bolcha Ing. Pavel Heřmansý Ing. Petr Mach Národohospodářsá

Více

Technické údajeslt-a35k

Technické údajeslt-a35k Technické údajeslt-a35k Naše příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Držák objektivu Bajonet A společnosti Sony Kompatibilita objektivu Všechny typy objektivů

Více

Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí. Jakub KARAS

Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí. Jakub KARAS Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí Jakub KARAS RPAS - dálkově ovládané letecké systémy UAS - bezpilotní letecké systémy UAV - bezpilotní letecké prostředky...

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

Panoramatická fotografie

Panoramatická fotografie Panoramatická fotografie Jan Hnízdil xhnij08@vse.cz VŠE Praha Fakulta informatiky a statistiky Panoramatická fotografie p.1/37 Osnova Panoramatická fotografie, jak jí vytvořit, programy na tvorbu panoramatických

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY Úkolem digitálního fotoaparátu je převést snímanou scénu do digitální podoby, rastrového obrázku, tedy vytvořit na paměťové kartě počítačový soubor. Na rozdíl od klasického fotoaparátu

Více

Digitální fotografie. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Digitální fotografie. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Digitální fotografie Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Fotografie volně přeloženo kreslení světlem Fotoaparát princip činnosti obraz je zachycen objektivem

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Fotografujeme na plážích

Fotografujeme na plážích Praxe Fotografujeme na plážích Písčitá mořská pláž je to nejhorší pro fotografický přístroj... To nezní jako dobrá upoutávka pro prázdninové fotografování u moře a i když na plážích vznikají každoročně

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - technická a průmyslová fotografie

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - technická a průmyslová fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - technická a průmyslová fotografie Jiráskova 4, 411 12 Čížkovice - www.harrer.eu - studio@harrer.eu - +420 774 427 737 Rámcový ceník fotografických služeb - produktová

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

DIFRAKCE SVTLA. Rozdlení ohybových jev. Ohybové jevy mžeme rozdlit na dv základní skupiny:

DIFRAKCE SVTLA. Rozdlení ohybových jev. Ohybové jevy mžeme rozdlit na dv základní skupiny: DIFRAKCE SVTLA V paprsové optice jsme se zabývali opticým zobrazováním (zrcadly, oami a jejich soustavami). Pedpoládali jsme, že se svtlo šíí pímoae podle záona pímoarého šíení svtla. Ve sutenosti je ale

Více

Astrofotografie, http://astrolight.cz Motto: Jindy než v noci stejně na koníčky není čas

Astrofotografie, http://astrolight.cz Motto: Jindy než v noci stejně na koníčky není čas Astrofotografie, http://astrolight.cz Motto: Jindy než v noci stejně na koníčky není čas Petr Švenda petr@svenda.com A long time ago in a galaxy far, far away......ve vesnici 13 km od Brna se psal rok

Více