Fotografujeme za letu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografujeme za letu"

Transkript

1 Ja na to Fotografujeme za letu Fotografoání z ptačí perspetiy je nesmírně láaé počínání a soro aždý nědy zusil fotografoat z dopraního letadla. Mnohem zajímaější ýsledy ša přináší fotografoání ze sportoního letadla, z rtulníu, z balonu Stále ětší popularitu zísáá fotografoání z letecých modelů Leťte a fotografujte s námi! Krajina letecy Poušení fotografoat rajinu z letadla odolá málodo, poud jsou tomu možnosti. Od podstatě náhodných snímů se odlišují záběry ytářené s jasným cílem. Krajina z ptačí perspetiy může ypadat jao geometricý obrazec, čistě rajinářsé letecé fotografii totiž často esteticý účin přeažuje nad informační cenou záběru. Na zísáání informací při letu nad rajinou se specializuje hlaně letecá fotografie. Nad jejími ýstupy mohou jásat předeším ojáci, ale třeba i archeologoé. Pozemní objety z ptačí perspetiy Potřeba fotografoat nějaý onrétní objet z ýšy roste ze strany měst a zejména podniů ro od rou. Nejde jen o alendáře a relamní prospety, ale často žadatelé chtějí mít nešední sníme na web. Pořizoáním podobných záběrů se žií řada firem, teré mohou fotografoat podle účelu zaázy z letadel, rtulníů, doumístného motoroého rogala nebo i z motoroého padáu. A něteré doonce mohou yužít létající modely s fotopřístrojem, teré mají ýhodu práce z poměrně malé ýšy. Fotografujeme létání ze zduchu Letecé společnosti i balonoí nadšenci a lidé s rogaly a miloníci sportoního létání oceňují záběry sých strojů za letu. Všichni ti báječní muži na létajících strojích ědí, že taoé fotografoání není jednoduché, mnohem snazší je fotit letadla ze země. I dyž dostat napřílad tři dopraní letadla od stejné společnosti do jednoho záběru je pěný oříše organizační i tůrčí Fotografoání létání má z našich tří supin nejíc úsalí. Jao letecá fotografie se širším smyslu označují snímy ytářené z různých těles znášejících se nad zemí (tedy četně zducholodí, balonů, raet), užším smyslu pouze z letadel. Jde o elmi rozrůzněnou oblast fotograficé činnosti, zahrnující rozsáhlé spetrum od amatérsé a zájmoé letecé fotografie po ysoce profesionální automatizoané pořizoání snímů pro zpraodajsé účely a fotogrammetrii. Foto Rudolf Jung. Na snímu je arobaticá supina Očoští bačoia ze Sloensa nad Prahou-Kbely Fotografoáno z L13 Blaní na inofilm Nionem F4 s objetiem 35 mm/f

2 1. Na snímu je oolí jízdárny u Hluboé. Fotografoáno Pentaxem 6 7 na diapoziti Koda z letadla L60 Brigadýr rou Dynamicá řia, ontrast barených ploch a lidsých stop dáají fotografii mimořádné ouzlo, teré se ocení zejména e elém zětšení. 3. Stožáry ysílače u Česého Brodu jsou ýznamným obrazoým acentem. Sníme znil z ýšy asi 250 m z letadla Z526 Trenér. Technicé parametry záběru jsou Canon EOS 1Ds + objeti 24 70/2,8. Polarizační filtr není šemocný, opar pozadí ždy neodstraní, ostatně modrý nádech tomto případě zajímaě obzor rámuje. Krajina letecy Letecá fotografie rajiny se může stát fascinující zálibou, terá může fotografa nesmírně přitahoat až jisté záislosti. Je to ten typ přitažliosti, jaým si fotografa zísáá i pododní fotografie Hledání stanoiště Krajinářsou letecou fotografii je možné fotografoat téměř ze šeho, co dostane fotografa nebo jen jeho fotopřístroj do zduchu. To, čem letí nebo se znáší, do značné míry oliňuje podobu snímu. Jde předeším o různé možnosti ýšy nad terénem a různé úhly opticé osy přístroje e ztahu terénu. Záleží samozřejmě taé na záměru autora a onfiguraci terénu, terý hodlá zobrazoat. Ale zásadě má dosti olné možnosti, poud nejde o úplně onrétní zaázu. Sětelné podmíny Letecá fotografie je elmi odislá od počasí a ročního období. Má-li se fotografoat rajina z ětší ýšy, musí být jasno s dobrou dohledností. Z technicého hledisa se fotograf Autorem šech snímů na této doustraně je Rudolf Jung. 2. Fotografii s názem Běchoicá pole ytořil Rudolf Jung roce Fotografoáno Canonem EOS 1N s objetiem Toina 28 70/2,8 na negati Fuji. Ciilizační atiity čloěa z ýšy ypadají obyle úplně jina než ze zemsého porchu. Vidět je a zachytit neumí aždý. letecých rajinářsých pohledů musí nědy ypořádáat s proměnliou intenzitou osětlení ploše záběru, dyž části rajiny jsou zastíněné mray a části přímo nasětlené. Důležitá pro zhled rajiny je i denní doba záběru: poledne je rajina jiná než podečer, dy stíny terénu mají ýznamný modulační efet. Kůli oparu není hodné ráno. Nejsěžeji ypadá rajina z ýšy dubnu až černu. Nejětší úsalí Snímy pořízené za horšího počasí ztrácí sou alitu s rostoucí ýšou, z níž byly ytořeny. Se sníženou dohledností dochází i bareným posunům. Vedle požadau dobré iditelnosti může mnohé lety zrušit silný nárazoý ítr. Rychle letící fotografoo stanoiště lade elé nároy na rozhodnost, při zniu snímu může hrát sou roli náhoda, terou eliminuje pouze fotografoa zušenost. x 4. Krajina s remízou patří mezi rané rajinářsé letecé snímy Rudolfa Junga. Hra oráče zísáá ze zduchu úplně jiný rozměr a smysl. Fotografoáno z ýšy metrů z letounu L60 Brigadýr. Fotograficá ýzbroj Při olbě fotopřístroje pro letadlo je nutné si uědomit, že jeho hmotnost při přetížení, teré naíc není onstantní, může být pro fotografa problém. Jistěže je středoformátoý přístroj s filmem nebo čipem ůli detailům hodnější, ale preferujeme spíš ybaení s co nejnižší možnou hmotností. Záleží tay na tom, čem budeme létat. Na ýměnu objetiu za letu bych se moc nespoléhal Autofous je při fotografoání ze zduchu nejlepší ypnout. Z filtrů je určitě hodný polarizační. Poud jde o filmy, hodné jsou elmi jemnozrnné a negatiní. KDE SE MŮŽE VYUŽÍT LETECKÁ FOTOGRAFIE, JEJÍ VÝHODY Neobylý pohled zobrazí sutečnost jina, než je běžné, což může být atratiní třeba propagaci a prezentaci. Taé proto, že z ýšy šechno ypadá ulizeně. Pohled z ýšy může být jedinou možností, ja zobrazit nepřístupná místa nebo elé ýrobní či náupní omplexy. Pohled z ptačí perspetiy může být nědy jediná možnost, ja něco podstatného sdělit obrazem beze slo (dálniční řižoata). Pohled z ýšy pro sou jasnost a přehlednost se ocení při plánoání terénu a při ýstabě, může být podladem pro projetoání. Pohledy z ptačí perspetiy pomáhají řadě ědecých oborů od ýzumu starého osídlení archeologii po geologii, zemědělstí, pedologii

3 5. Hotel Hilton Praze na nědejším Těšnoě. Ztárnění něterých noých staeb a úpray jejich oolí jao by přímo předpoládaly pohledy na ýšy. Zaáza fotografoaná z rtulníu na inofilm Canonem EOS 1N. 7. Efetní sníme Hlaního nádraží Praze doazuje, že je třeba olit edle hodného úhlu zobrazení i příhodnou denní dobu. Stíny jsou tu ideální. Fotografoáno z rtulníu Canonem EOS 1N + Toina 28 70/2,8 na diapoziti Koda. Pozemní objety z ptačí perspetiy Vyfotografoat sůj dům z ýšy není cenoě nedostupné a už ůbec není nereálné fotografoat z ýšy sůj podni nebo místo, de mají yrůst noé domy. Vidět historicé hrady a zámy z ptačí perspetiy znamená noé oouzlení architeturou, na snímcích měst z ýšy idíme logiu jejich uspořádání Hledání stanoiště Volba hodného prostředu musí ycházet z fatu, de a proč má být daný sníme pořízen. Podle místa a onfigurace terénu se pa olí třeba sportoní letadlo, rtulní, ultralehé letadlo, doumístné motoroé rogalo nebo motoroý padá, terý má nízou rychlost a elmi dobrou manéroací schopnost. Větší ýša než 3 m je pro doumentaci onrétního objetu už zpraidla neúčelná Snímání z malých ýše řeší nejefetiněji dáloě oládané nosiče s fototechniou na palubě, teré se pohybují rozpětí až do 400 metrů. Jedná se o modely letadel i rtulníů. Sětelné podmíny Volba sětelných parametrů míá zásadní ýznam pro hodnocení ality Autorem šech snímů na této doustraně je Rudolf Jung. 6. Úolem bylo fotografoat řížení na hradecé dálnici u Poděbrad. Dálniční řešení býají z ýšy často elmi fotogenicá, tady byl jen problém s termínem a počasím. Fotografoáno z L60 Brigadýr přístrojem Hasselblad 500CM, objeti 50/4, na negati KODAK GPX. snímu a celoé atmosféry. Ideální je, dyž nejhodnější roční dobu a čas dne fotograf olí podle sých zušeností a optima pro zachycení objetu. Jasno a dobrá dohlednost je často předpoladem pro alitní sníme a mohou nastat situace, dy se na taoé podmíny čeá něoli týdnů. Fotograf musí sledoat předpoědi počasí a rozumět jim. Nejětší úsalí Fotografoání z letadla má mnoho úsalí. Patří nim i typ letadla, dolnoplošní má ýhodu oproti hornoplošníu, terý se ale zase íc hodí pro fotografoání z ětších ýše a z něhož se dá bez problémů fotografoat z přímého letu. Příslušný objet se z dolnoplošníu zpraidla fotí ze zatáčy s ysoým nálonem a zcela jistě se při tom zažije taé pocit přetížení, což yžaduje pro fotografa určitý ci oordinaci pohybu a držení přístroje. Čisté slo abiny a tmaé oblečení je nezbytné. Vrtulní má zase sá jiná specifia, ýhoda je, že u něterých typů se dá fotit sutečně sisle. Fotograficá ýzbroj Podmíny ybaení jsou stejné jao u letecé fotografie rajiny, jen je raději třeba počítat s filmy yšších citliostí (ISO 400), resp. s nastaením yšší citliosti u digitálů a fotit s prioritou času. Vhodným doplňem ýbay je polarizační filtr. Je-li možnost ýběru u zoomů, je třeba olit zoom s oládáním otočným prstencem, nioli na tah. 8. Pohled od jihozápadu na Pražsé ýstaiště Letňany měl zninout oamžiu, dy u areálu bude nejíce náštěníů, potažmo i aut na přilehlém paroišti. Byl určen den i hodina tři neděle dopředu. Počasí nebylo ideální, ale záběr se podařil, jen se startem se čealo až na odchod mraů. Fotografoáno Canonem EOS 1Ds s objetiem 24 40/2,8. LETECKÁ FOTOGRAFIE A POČASÍ Letecá fotografie je na dobrém počasí záislá! Ideálem je jasná obloha, případně něde ysoo může být řídá oblačnost. Mray mohou snímy omplioat, protože ytářejí na zemi zastíněné plochy. Nejlépe se u nás letecy fotografuje dubnu až černu. Pro fotografoání objetů je nejhodnější denní čas olem poledne, dy jsou stíny minimální a neruší. Naopa u rajiny šimé stíny podečera mohou sníme ýrazně obohatit. Efetní může být i čas před západem slunce (poud je letadlo poblíž letiště ). Nehodnou dobou pro letecé fotografoání je ráno a dopoledne, dy rajinu ruší opar a ten s přibýající ýšou podstatně snižuje iditelnost. U zaázy si fotograf musí hlídat předpoědi počasí a musí se naučit jim rozumět, neboť organizuje letoou aci, jejíž odstartoání stojí peníze. TIP Výstaa Francouze Yanna Arthuse Bertranda Země rásná neznámá - Planeta pohledem shůry, terá do 31. října je zdarma poochání na pražsé Kampě pod širým nebem

4 9. Supina Trenérů u Zbraslaic byla fotografoána Canonem EOS Ds při ISO 100 na 1/400 s clonou Supina L60 Brigadýr při show na Aiaticé pouti nad letištěm Pardubicích. Je zjené, že fotograf odmontoal část abiny a fotografoal (do půli stehen) zenu. Nešední situace, nešední sětelná atmosféra. Fotografoáno Canonem EOS 1N s objetiem 28/2,8 na negati Koda 200. Fotografujeme létání ze zduchu Fotografoat letadla z jiných letadel letících poblíž je nejnáročnější a sým způsobem nejatratinější sférou letecé fotografie. Většinou se samozřejmě jedná o letadla sportoní a fotografoo nasazení a odaha mohou dosahoat nešedních parametrů. Autorem snímů 9 12 na doustraně je Rudolf Jung, fota 13 Rade Typlt. JAK FOTOGRAFOVAT VRTULE ZA LETU Neypadá příliš dobře a logicy, dyž letící letadlo má rtuli zobrazenou ostře. Fotograf, terý e zduchu použíá obyle ratší časy, tu musí zolit čas delší. Zušenost říá, že zobrazení uzařeného ruhu točící se rtule je nejhodnější čas 1/250 s. Na tomto snímu musela být použita doonce 1/400 s, což ja uazuje záběr je mezní hodnota tomuto případu zobrazení. Nejětší úsalí Objet se sice nachází dosahu přirozeného sětla, ale obyle je rychlém pohybu stejně jao stanoiště fotografa. Na rozdíl od lasicé rajiny není tu žádné praidlo, že by obzor musel být odoroný, naopa různé úhly horizontu mohou dát snímu další dynamicý fator (foto 12). Poud jde o expoziční čas zachycení rtulí u letadel iz foto 9. Fotograficá ýzbroj O fotograficém ybaení pro fotografoání letících objetů platí stejné možnosti jao u fotografoání objetů na zemi. Výhodou je alitní digitál s ětším snímačem nebo digitální zadní stěna středoformátoého přístroje. Poud jde o film, hodnější je barený negati, terý má ětší expoziční pružnost než diapoziti. x 13. Členoé aerolubu Mladá Bolesla při sesou. Foceno ze deří anduly neboli An-2, fotoaparátem Fuji FinePix S7000 1/450 seundy při cloně 5,6 při ISO 400. Foto Rade Typlt. x 12. Historicý ětroň VT 116 Orlí ostré zatáčce nad letištěm e Zbraslaicích. Slon obzoru jao by orespondoal se zálonem letounu. Fotografoáno Pentaxem MX, objeti 50/1,4, diapoziti Fuji. Volba stanoiště Létající stroje ze zduchu se obyle fotografují podle principu sůj sému neboli balon fotografuje další balon, sportoní letadlo sého olegu, rtulní rtulní. Zejména fotografoání balonů ze zduchu působí na pohled elmi atratině, elmi cenné ša býají snímy letadel z letadel. Sětelné podmíny Na rozdíl od fotografoání rajiny a něterých objetů z ptačí perspetiy, dy na nejlepší sětlo je nutné počat, je fotografoání letících objetů z ýšy, poud jde o sětlo, poněud sobodnější. Ale je tady řada dalších fatorů, jejichž zládnutí není jednoduché. 10. Kranich nad Zbraslaicemi. Nešední pohled znil ta, že se fotograf poněud poytáhl z abiny ětroně. Díy tomu je její část záběru patrná, což dáá snímu sělou hloubu a bizarnost

5 Autoportrét Rudolfa Junga. Rudolf Jung (*1954) ystudoal fotografii na FAMU (1994). Od rou 1995 pracuje jao edoucí fotooddělení Česé teleizi. Vedle letecé fotografie se ěnuje relamní, portrétní a rajinářsé fotografii. Je členem Asociace profesionálních fotografů. Jeho práce byly ueřejněny mnoha časopisech a odborných publiacích. Kontat: Jaé použíáte fotograficé přístroje pro letecou fotografii? Poud to bylo na filmy, ta Canon EOS 1N a Hasselblad 500CM. Použíal jsem taé Pentax 67, ale ten byl pro letecou fotografii elmi nepraticý. Má elmi elou omoru, udy se pohybuje zrcadlo a film, a ta se unitř fotoaparátu ytáří podtla, terý yduje film směrem objetiu, a celý střed obrazu je neostrý, pochopitelně jen případě, dy jste s přístrojem pohybujícím se proudu zduchu, a to jsem byl asi stále Dnes použíám Canon EOS 1Ds. Důležité je nerisoat. Technia pro letecou fotografii Rudolf Jung patří současné době našim nejýznamnějším fotografům, teří se ěnují tematice letectí. Létá od patnácti let a práě létání ho přiedlo fotografii a posléze i ystudoání fotografie na FAMU (1994). Již o ro později měl elou ýstau sých přeážně letecých snímů Národním technicém muzeu. důležité, aby přístroj ruce dobře seděl a aby se od ás neodpoutal taže handgrif a přiázat ruce. Kinofilmoý přístroj a digitál mají madlo a opět u nich mám řemíne namotaný na zápěstí. Kromě toho použíám bezpečnostní pás, dyž jsem mimo letadlo, ta se ážu. Padá nepoužíám, může se za letu o cooli oteřít a je problém. Jaý použíáte fotomateriál? Ten se odíjí od zaázy. Vycházím z toho, co si záazní přeje. Pořád to je hlaně barený negati, deadesátých letech to byly diapozitiy, protože té době ještě u nás nebyly ta alitní senery. Jaé je aše mateřsé letiště a nejoblíbenější letadlo pro fotografoání? Mojí domosou stanicí je Aerolub Zbraslaice (www.lzb.cz). Je to úžasné místo se spoustou úžasných lidí. Co se týá oblíbeného letounu, ta to byl L60 Brigadýr. Bohužel se náš aerolub musel s tímto letadlem rozloučit, protože poinné pojištění na ně je ta ysoé, že ne- rajinné ýseče se zajímaým bareným a lineárním reliéfem. Vznialy z toho docela zajímaé ompozice. Je to lastně činnost lidí, terá se na té rajině projeuje, a nejzajímaější na tom je, že ji ti lidé ětšinou nidy na lastní oči neuidí A jedna z posledních zaáze byla CANON EOS 1N + držadlo s aumulátorem. Je to pro mne trochu historie, protože tomto formátu dáám dnesa spíš přednost digitálu. Ja říal jeden náš olega hrdinů jsou plné hřbitoy CO MÁ V BRAŠNĚ RUDOLF JUNG elmi zajímaá a napínaá, to dyž jsem musel yfotografoat Pražsé ýstaiště Letňany onrétní den a hodinu. Bylo to o fous, ale naonec mi počasí přálo a mray odpluly a mohl jsem fotografoat (iz foto 8). Co fotografujete ze zduchu nejraději? V poslední době letecé sporty, letadla. Krajinu jsem posunul na druhou olej, ale nosím toto téma stále podědomí. Proozně je to dost finančně náročný obor. Poud pro něoho fotografuji, účtují se mu i nálady na letadlo a nemohu tyto nálady zyšoat pro soje fotografoání. To by bylo nefér. Jaým způsobem finalizujete sé letecé fotografie pro prezentaci? Dříe to byly fotografie na papíře, dnes se posílají náhledy em. Finále je CD nebo DVD CANON EOS 1DS s objetiem Canon EF 24 70/2,8. Pro mne ideální digitál. Jaou záladní radu byste dal zájemcům o letecé fotografoání? Tři ěci: mít s sebou ždy nabité baterie, poslouchat poyny pilota, co je pro let ještě bezpečné, nerisoat. Ja říal jeden náš olega hrdinů jsou plné hřbitoy h 15. Zápis do Guinnessoy nihy reordů o nejětší počet ětroňů tažených za jedním motoroým letounem. Foto Z. Lísocoá. Rudolf Jung letí 5. řadě. HASSELBLAD 500CM + hranol. Mám rád Hasselblad pro jeho doonalost. A není náhoda, že jeho olega dysi fotil tay na Měsíci. SLUNEČNÍ CLONA a Planar 80/2,8, zálaďá Hasselbladu. HANDGRIF neboli držá Hasselbladu pro leou ruu Jaé použíáte objetiy? Nejraději použíám záladní objetiy, to je u 6 6 cm 80 mm a u inofilmu 50 mm. Jaé doplňující příslušenstí? U Hasselbladu je to azeta na 24 snímů a ještě něoli na 12 snímů 6 6 cm. Na ýměnu filmů mnoha případech není toli času a taé prostoru. Je bylo možné tuto částu z proozu letadla zaplatit. Je zláštní, že pojištění letadel je u nás dražší než jiných zemích EU směrem na západ. Vaše nejzajímaější zaáza pro letecé fotografoání? Nejzajímaější byla ta, terou jsem si ymyslel sám, to byly ty letecé rajiny. Taže jsem fotografoal pro sebe DVAKRÁT POLARIZAČNÍ FILTR, za plexislem abiny nezbytnost a hodí se i focení do ětší dály mimo abinu OBJEKTIV Canon EF 50/1,4, pené slo, teré při focení z ýšy digitálem upřednostňuji. OBJEKTIV SONAR 150/4 se sluneční clonou. Ta je samozřejmě nezbytná. 3 KAZETY na film 120, tedy na 12 snímů 6 6 cm KAZETA pro film 220, tedy na 24 snímů 6 6 cm

6 PILOT sedí tomto případě zadu. LETOUN má úzou abinu a fotograf je připoután popruhy. Tím je jeho manéroací možnost omezená. Poud by se odázal, hrozí možnost ystoupení za jízdy ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Proč je otočný prstenec na zoomu pro letecou fotografii pratičtější? Zoom s otočným prstencem sutu peně drží, zatímco zoom ysouaný tahem ždycy požadoané nastaení nedrží. Vibrace, přetížení, úplně sislý nálon zoomu to šechno může ést tomu, že se požadoaném ohnisu neudrží. Bohužel. Co s oparem? Tazaný opar, spráněji záal, ouřmo, je označení pro určitý typ počasí denní a roční doby, teploty a lhosti. Z fotograficého hledisa se projeuje jaousi modraou mlhou. Prním protioparoým řešením je ýběr hodné doby focení. Tedy nefotit ráno a dopoledne. S ýšou opar stoupá. Poněud ho může zmírnit UV nebo polarizační filtr, popřípadě pomůže i přechod studené fronty. Proč fotografoat z balonu? Fotografoání z balonu má určitou ýhodu tom, že fotograf má obyle čas sníme promýšlet, nicméně problémem je omezená mobilita. A tichý sen: plout s fotoaparátem nad Prahou a středními Čechami zducholodí MÍSTO PRO FOTOGRAFA je před ním, což je z fotograficého hledisa ýhodnější. U něterých typů to ša nejde a fotograf sedí zadu, což je méně ýhodné. ZEMĚ se při nálonu odrýá a řídlo ustupuje. V horizontálním letu se s ním špatně fotografuje dolů, olmo dolů pa už ůbec ne. 18. Vrtulní Bell 412HP z Helicopter show Hradci Králoé. Foceno ze deří druhého rtulníu. Foto Rade Typlt. 19. Fatem je, že ze země se letadla mnohdy fotí jednodušeji a efetně, zejména z ochozu ontrolní ěže ISO 200, 1/600 seundy, clonoé číslo 8, ohnisoá zdálenost 50 mm. Foto Rade Typlt. NEŽ USEDNETE DO KABINY Fotograf, terý nemá pozitiní ztah létání a ýšám, by si fotografoání z letadla měl rozmyslet. Ideální je, dyž fotograf má tay nějaé minimum ze sportoního létání, dyž í, o co jde Budete mít jasný letoý plán, ať se fotografuje cooli; existuje zásada, že to, o čem se nedomluíte na zemi, se na palubě už nedomlouá! Vezmete si tmaé oblečení. Budete mít spolehliého partnera pilota. Vyčistíte slo, srz teré budete fotit. Hmotnost fotopotřeb bude rozumná. 17. Letoun Trenér (typ Z 226), důěrně známý ětšině letecých fotografů u nás. Foto Rade Typlt. Nejlepší je rtulní, říají něteří letečtí fotografoé. Proč dáají rtulníu přednost? stabilní stanoiště fotografa možnost lépe připraoat záběr možnost oteřít boční deře, nemusí se tudíž fotit přes slo abiny a tomto případě lze bez problémů fotografoat olmo dolů teoreticá možnost u něterých typů odlopit zadní rampu a fotit přirozeně zcela sisle. LETECKÁ FOTOGRAFIE NA INTERNETU 20. Klánoice na Google Earth. Zážity s com/ mohou být nezapomenutelné a stačí sedět doma u počítače. Vprao nahoře se oládá přiblížení, oddálení, slon plochy Hlaní domácí strána: Zlášť zajímaé (= oblíbené) weboé odazy: A ještě jedna trochu morbidní: LETECKÁ FOTOGRAFIE Z MODELŮ Velmi zajímaou metodou pro pořízení snímů z ptačí perspetiy je letecá fotografie z dáloě řízeného modelu letadla nebo rtulníu. Výhodou je zejména snadné snímoání z přízemních hladin, a poud nědo potřebuje zaázoou práci, ta se mu může zalíbit taé cena. Ja to funguje? (dle Wiipedie) Model letadla nebo rtulníu je ybaen obyle digitálním fotoaparátem, speciálními přijímači a ysílačem ideoobrazu z paluby modelu. Pomocí dáloého oládání je ze země model pilotem naeden do požadoaného místa. Fotograf pa samostatným dáloým řízením oládá fotoaparát, úhel pohledu (nahoru/dolů, dopraa/dolea), ohniso (přiblížení/ zdálení) a parametry expozice. Vysílač ideoobrazu přenáší obraz na zem, de ho fotograf sleduje na monitoru. Po přistání modelu jsou digitální snímy přeneseny do počítače. Z modelů se samozřejmě mohou pořizoat taé ideozáběry. Není to báječné? ZÁSADY PRO LETECKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ 1 I dyž středoformátoý přístroj s filmem nebo čipem je ůli detailům hodnější, může být pro fotografa jeho ětší hmotnost při přetížení, teré se naíc mění, problém. Preferujeme tedy ybaení s co nejnižší možnou hmotností. 2 Výběr objetiu určuje plánoaný cíl fotografoání. Výměna objetiu není e zduchu příliš praticá. U středoformátoých je ůli hmotnosti hodnější pené ohniso, u ostatních alitní zoom s otočným(!) prstencem nebo taé pené ohniso, obou případech záladní nebo mírné portrétní. 3 Autofous je při fotografoání ze zduchu nejlepší ypnout, neboť nědy u něterých nastanou ompliace s ostřením přes slo abiny. 4 Poud se fotí objety na zemi, zaostří se manuálně na neonečno. 5 Pro měření expozice pro objety bez zachycení oblohy je nejlepší nejběžnější poměroé měření. 6 Je-li nutné fotografoat přes slo/plexislo, mělo by být čisté a fotograf by měl mít tmaé oblečení. 7 Na spráné nastaení polarizačního filtru není ždy čas, ale jeho použití je elmi hodné. 8 Pro fotografoání objetů na zemi se obecně použíá co nejratší čas expozice při co nejnižší citliosti, což ša yžaduje předeším jasno a slunečno. Nejdelší použíaný čas býá 1/500 s, přičemž samozřejmě záleží též na ohnisu objetiu. 9 Za nejhodnější dobu záběru objetů na zemi se poažuje čas olem poledne, ten ale není moc hodný pro samotnou rajinu, terá poledním sětle působí placatě. Pro rajinu býá hodný podečer, dy slunce modeluje její reliéf. Kůli oparu není hodné ráno. 10 Z ročních období se za nejhodnější pro snímy rajiny poažuje jaro. 11 Zlášť působié jsou snímy z ptačí perspetiy znilé zcela olmo zemi. 12 Je-li možnost ybrat si letadlo, lépe se fotografuje z dolnoplošníů. Pro fotografoání elých rajinných celů z ětší ýšy ša může být ýhodnější hornoplošní. Volba je i ěcí osobního přístupu fotografa. 21. Pohádoá lahůda na onec: Bleriot XI Miaela Carlsona ze Šédsa, letěl z Pardubic do Chuchle (na památu legendárního Kašparoa letu). Foto Rade Typlt Pael Scheufler

Fotografujeme hory. Celkové pohledy. Atmosféra hor. Hory. zblízka

Fotografujeme hory. Celkové pohledy. Atmosféra hor. Hory. zblízka Jak na to Fotografujeme hory Fotografování horské krajiny je zvláštním odvětvím fotografie, které má své uznávané specialisty. Hory fotografují nejen turisté, horolezci, lyžaři nebo horští cyklisté, ale

Více

Fotografujeme ptáky. Ptáci ve vzduchu. Ptáci na stromech. Ptáci v zajetí. Jak na to

Fotografujeme ptáky. Ptáci ve vzduchu. Ptáci na stromech. Ptáci v zajetí. Jak na to Fotografujeme ptáky Fotografování ptačí říše má své milovníky a zkušené autory, jejichž práce obdivujeme na webu, výstavách a v prestižních časopisech. V divoké přírodě je k zachycení ptáků vhodná kvalitní

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

ISO 400 1/400 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 126 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/400 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 126 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 6 ISO 400 1/400 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm 126 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Řekněte sýr REŽIMY A FUNKCE FOTOAPARÁTU PRO SKVĚLÉ PORTRÉTY Fotografování lidí je jednou z největších radostí

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

Kreslení světlem. Jak na to

Kreslení světlem. Jak na to Připravil Pavel Scheufler www.scheufler.cz (Další kresby světlem v části /prehledy-dila/vlastni-fotografie.html) Kreslení světlem S rozmachem digitální fotografie některé staré, vzácněji užívané fotografické

Více

NEJPODROBNĚJŠÍ TESTY FOTOAPARÁTŮ

NEJPODROBNĚJŠÍ TESTY FOTOAPARÁTŮ Digitální foto září 2012 Častěji používám prioritu clony než plně manuální režim, přirozenému světlu dávám přednost před bleskem. (str. 70) 109 Navštivte naše stránky www.digifotomag.cz NA DVD 74 MINUT

Více

Digitální Fotografie

Digitální Fotografie Digitální Fotografie - - - Obsah - - - Obsah -2- Úvodník -3- Digitální fotoaparáty vs. fotomobily -4-5- Tipy a triky pro lepší fotografie -6-7- Když slunce usíná -7-8- Kouzla s Adobe Photoshop -9-10- Snadno

Více

1. Úvod - 1 - 2. Formy focení

1. Úvod - 1 - 2. Formy focení 1. Úvod - 1-2. Formy focení - 2-2.1. Zakázková fotografie (honorář pro fotografa) - 2-2.2. Placené modelky (honorář pro modelku) - 2-2.3. Fotografování formou TFP /TFCD - 3-2.3.1. Jak sehnat modelku na

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Faulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2002 Igor Potúče PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Martina

Více

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5 Obsah Historický přehled 5 Plynný sta hmoty 8. Jednotky tlaku................ 8.. Použíané jednotky tlaku.......... 9.. Rozlišení oblastí akua podle tlaku...... 9. Staoá ronice................ 9.. Gay

Více

pravidla fotografování

pravidla fotografování E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E pravidla fotografování a kdy je porušovat THE RULES OF PHOTOGRAPHY AND WHEN TO BREAK THEM Haje Jan Kamps First published in the UK in 2012 by

Více

ZPŮSOBY A TECHNIKA ZACHYCENÍ (NEJEN) LUMINOGRAFIE. Otevřete kameru a malujte aneb Cesta kontinuální expozice

ZPŮSOBY A TECHNIKA ZACHYCENÍ (NEJEN) LUMINOGRAFIE. Otevřete kameru a malujte aneb Cesta kontinuální expozice ZPŮSOBY A TECHNIKA ZACHYCENÍ (NEJEN) LUMINOGRAFIE Otevřete kameru a malujte aneb Cesta kontinuální expozice Patrně nejvhodnějším pro zachycení luminografi e při použití digitální, ale i klasické techniky

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

začněte opravdu fotit!

začněte opravdu fotit! začněte opravdu fotit! Expoziční režimy Lenka Smolinská LenkaS Photo www.jaknafoceni.cz ZAČNĚTE OPRAVDU FOTIT: EXPOZIČNÍ REŽIMY Fotografie: Lenka Smolinská Text: Lenka Smolinská Copyright 2015 Lenka Smolinská

Více

sluzba horská Rok Horské služby v mrazivých Jizerkách Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map.

sluzba horská Rok Horské služby v mrazivých Jizerkách Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map. horská Doporučení ˇ sluzba i n formac e číslo 6 zima 2011/2012 Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map.net pro lyžaře HS Krušné hory Škola HS Rok Horské služby Noční chodec v mrazivých

Více

SLOVNÍČEK POJMŮ II. ÚVOD III. TEORETICKÉ POZNATKY

SLOVNÍČEK POJMŮ II. ÚVOD III. TEORETICKÉ POZNATKY OBSAH I. SLOVNÍČEK POJMŮ... 3 II. ÚVOD... 4 III. TEORETICKÉ POZNATKY... 5 1. Klasické televizní zpravodajství... 5 1.1. Zprávy celoplošných terestrických televizí na území ČR... 5 1.2. Regionální zpravodajství...

Více

LÉTO S DIGITÁLEM. základních desek. Velký srovnávací test. Jak nejlépe a nejlevněji vyfotit, upravit a nechat udělat fotky 13-14/04

LÉTO S DIGITÁLEM. základních desek. Velký srovnávací test. Jak nejlépe a nejlevněji vyfotit, upravit a nechat udělat fotky 13-14/04 DVD Přes 4,5 GB nejlepších her a nástrojů pro tvorbu webu ZDARMA! srozumitelný počítačový čtrnáctideník vychází 1. července 2004, ročník XI 13-14/04 Celkem 62 testů! Luxusní kreditka přehrávač Creative

Více

Martin Tlapa. Export pro rozvoj firem a růst ekonomiky ČR. Muž, který ví, co chce. Osobnosti tohoto vydání: Martin Tlapa

Martin Tlapa. Export pro rozvoj firem a růst ekonomiky ČR. Muž, který ví, co chce. Osobnosti tohoto vydání: Martin Tlapa www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce srpen 2015 Osobnosti tohoto vydání: Martin Tlapa Jan Denemark Petra Štěpánová Karel Havlíček Jan Tykvart Martin Tlapa Export pro rozvoj firem a růst ekonomiky ČR

Více

II. Programování v ActionScript FLASH MX 54 66

II. Programování v ActionScript FLASH MX 54 66 Obsah A. Úvod k tvorbě multimediálního díla: strana 2 8 I. Obecné pedagogické otázky 2 II. Konkrétní otázky projektového vyučování 4 III. Odborné otázky z informační a výpočetní techniky 6 IV. Jak probíhalo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013 2014)

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013 2014) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36 Výroční zpráva o činnosti šoly (šolní ro 2013 2014) podle 10, odstavce 3) Záona č. 561/2004 Sb. o předšolním, záladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Digitální astronomická fotografie

Digitální astronomická fotografie Středoškolská odborná činnost 2008/2009 Obor: 02. Fyzika Digitální astronomická fotografie Autor: Radek Prokeš, 8.G Škola: Gymnázium Třebíč Masarykovo nám. 9/116 674 01 Třebíč Kraj: Vysočina Konzultant

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu PŘĺRUČKA Navrhování dřevěnỳch onstrucí podle Euroódu 5 Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/06/B/F/PP/168007 Educational Materials or Designing and Testing o Timber Structures Leonardo da Vinci Pilot Projects

Více

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory LLP Grundtvig Partnerství 11-Pp-GRU-088 pod záštitou partnerství mezinárodního programu Grundtvig 2 OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Modul 1: Teoretická

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

horská sluzba HS Beskydy Stanice HS do vaší GPS Sněžení v létě Víte jak Evakuace z lanovky

horská sluzba HS Beskydy Stanice HS do vaší GPS Sněžení v létě Víte jak Evakuace z lanovky horská Doporučení ˇ sluzba i n formac e číslo 4 léto 2010 HS Beskydy se představuje Lysá hora Paragliding v Beskydech Stanice HS do vaší GPS Sněžení v létě Víte jak resuscitovat? Příběhy, které se staly

Více

Fotografie módy. Móda v interiéru. Móda. Módní detail. v exteriéru

Fotografie módy. Móda v interiéru. Móda. Módní detail. v exteriéru Jak na to Fotografie módy Fotografování módy je krásné, ale velmi náročné. Má velmi mnoho poloh, od laického fotografování zajímavého oblečení přes vzývání krásy šatů, které se mnohdy snoubí s krásou figury,

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více