Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz"

Transkript

1 Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

2 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky 3.2. Dopravní řešení 4. Občanská vybavenost 5. Dopravní dostupnost B. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 1. Komunikace 2. Oplocení 3. Kanalizace - řad a přípojky 4. Vodovod - řad a přípojky 5. Plynovod řad a přípojky 6. Rozvody NN 7. Rozvody telefonu 8. Rozvody veřejného osvětlení C. GRAFICKÁ ČÁST 1. Vizualizace RD 2. Vizualizace situačního plánu 3. Situace dle geometrického plánu 4. Územní plán Lahošť 5. Ortofoto 6. Dispozice a nákres rodinného domu NP NP D. PŘÍLOHY 1. Územní rozhodnutí

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí: Teplice jsou lázeňské město v Ústeckém kraji. Leží 15km západně od Ústí nad Labem v kotlině mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Teplice mají přes 50tisíc obyvatel. Duchcov je město cca 7 km západním směrem od města Teplice, 3 km od obce Lahošť, kde se nachází veškerá občanská vybavenost. 2. Stručná charakteristika obce: Lahošť je obec, která se nachází 7km a 12min od Teplic a leží v nadmořské výšce 225 až 230 m. n. m. V obci je několik nevelkých vodních ploch vzniklých zatopením bývalých povrchových těžeb vápenců, nyní slouží k rekreaci, koupání a rybolovu. Rozloha obce 300ha. Počet obyvatel obce Popis lokality: Vymezená část pozemku č. 134, v k.ú Lahošť má výměru 0,83ha a nachází se mezi potokem Bouřlivec a bývalým kravínem na severním okraji obce Specifické charakteristiky Pozemky k jednotlivým jednotkám jsou o rozloze od 366m 2 do 644m 2 včetně zastavěné plochy. Je zde plánována výstavba RD KUBIS 631, RD KUBIS 632 RD Rýmařov celková plocha areálu: m 2 celková počet rodinných domů: 14 celková plocha pozemků rodinných domů: m 2 Rovinatý pozemek v současné době slouží jako louka a po celém obvodě je lemován vzrostlými stromy, při jižní části tvoří přirozenou bariéru strouha potoka. Za severní hranicí je demolovaný areál kravína, kde investor plánuje areál s multifunkčními skladovacími halami. Z tohoto důvodu předpokládáme vytvoření pásu zeleně, který odcloní oba samostatně fungující areály s rozdílným využitím. Celý koncept je měřítkově přizpůsoben okolním stavbám. Příjezd na pozemek je v severozápadním rohu a podél severní hranice je vedena komunikace, na kterou kolmo navazují dva apendixy, kterými jsou obsluhovány všechny domy Dopravní řešení: Příjezd k pozemku je zajištěn přes mostek nad potokem od ulice Švermova nebo ulicí Příčnou, která vede od silnice Teplické. Po dohodě s obcí se předpokládá úprava zvolené příjezdové komunikace tak, aby vyhovovala zátěži vzniklé souborem nových domů. tj. 6 dvojdomů a 2 rodinné domy stojící samostatně. 4. Občanská vybavenost Mateřská škola FK Lahošť výdejní místo ČP 5. Dopravní dostupnost železniční trať ČD Ústí n.l. - Chomutov státní silnice II/254 Duchcov Teplice. Dopravní spojení mezi oběma městy zajišťuje příměstská MHD Teplice

4 B. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 1. Komunikace Bude umístěna na p.p.č. 134/8, 418, 134/1, k.ú. Lahošť. Místní obslužná komunikace bude dvoupruhová, obousměrná, slepě ukončená, funkční skupiny C s chodníky na obou stranách před plánovanými domy. Šíře asfaltové komunikace bude 6,0m, šíře chodníků ze zámkové dlažby bude 1,5m. 2. Oplocení Bude umístěno na p.p.č. 134/8, 134/1, k.ú. Lahošť, pro ochranu řešeného území se zvýšenou podezdívkou bude ho tvořit železobetonová stěna šířky 300mm. Výška zvýšené podezdívky bude od 0,4 m nad stávající terén a u jihozápadní hranice pozemku bude přecházet v zeď maximální výšky 2,1m. Na zvýšenou podezdívku bude proveden plot s dřevěnou výplní polí a vyzdívanými sloupky tak, aby výška oplocení byla v rozmezí 1,4 1,8m nad upravený terén. 3. Kanalizace řad a přípojky Budou umístěny na p.p.č. 134/8, 451, 410, k.ú. Lahošť, z potrubí DN 250, rozdělen na dvě větve. První bude napojena na šachtu stávajícího řadu splaškové kanalizace DN 250 v ulici U Kapličky. Druhá bude napojena do sběrné šachty na první větvi. Přípojky z potrubí DN 150 budou ukončeny revizními šachtami osazenými na pozemku jednotlivých rodinných domů. 4. Vodovod řad a přípojky Budou umístěny na p.p.č. 420, 419, 448/1, 447/1, 137/1, 418, 134/8, 451, 410, k.ú. Lahošť. Vodovodní řad z potrubí DN 80 mm bude napojen v ulici Švermova na stávající vodovod LT 100. V místě křížení s vodním tokem Bouřlivec bude potrubí vedeno v zemi pomocí řízeného protlaku. Nový řad bude rozdělen na 2 větve. První bude napojena na stávající vodovodní řad LT 60 v ulici U Kapličky, druhá bude ukončena hydrantem, který nebude sloužit pro požární pčely, ale pouze pro odkalení příslušné části nového vodovodního řadu. Vodovodní přípojky z potrubí DN 25 budou ukončeny ve vodoměrných šachtách osazených max. 1,5m od hranice pozemků jednotlivých RD. 5. Plynovod řad a přípojky Umístěny na p.p.č. 418, 134/8, k.ú. Lahošť. Nový STL plynovod z DN 50 mm bude napojen na stávající STL plynovod v Příčné ulici. Bude rozdělen na dvě větve ukončené záslepkou. Přípojky z potrubí DN 25 pro jednotlivé RD budou ukončeny v pilířích na hranicích pozemků, kde bude osazen regulátor tlaku plynu STL/NTL RP-6 a HUP s kulovým kohoutem. 6. Rozvody NN Rozvody NN řeší pouze umístění přípojných skříní u jednotlivých RD a předběžnou trasu jako podklad pro správce sítě. Pro napojení lokality je určena kompaktní transformační stanice vn/nn, situována na okraji lokality. 7. Rozvody telefonu Metalická síť bude připojena v určeném napojovacím bodě. Rozvody zemními kabely budou provedeny jako paprskové se síťovým rozvaděčem pro rozbočení. Pro připojení jednotlivých účastníků se osadí kabelové uzávěry na veřejně přístupném místě. Pro případný rozvod CTV budou kladeny chráničky. 8. Rozvody veřejného osvětlení Budou napojeny na stávající VO v ulici Příčná. Pro osvětlení budou osazeny 4 stožáry výšky 6m s jednostranným umístěním, propojeny zemními kabely. V souběhu s kabely budou kladeny zemní vodiče FeZn.

5 C. GRAFICKÁ ČÁST

6 C. GRAFICKÁ ČÁST 1. Vizualizace RD 2. Situační plán

7 C. GRAFICKÁ ČÁST 3. Situace dle geometrického plánu 4. Ortofoto

8 C. GRAFICKÁ ČÁST 5. Územní plán Lahošť

9 C. GRAFICKÁ ČÁST 6. Dispozice a nákres rodinného domu KUBIS NP

10 C. GRAFICKÁ ČÁST 6. Dispozice a nákres rodinného domu KUBIS NP

11 D. PŘÍLOHY

12 Volejte ZDARMA na Linka je dostupná denně od 10:00-17:00 PRODECA s.r.o. Plaská 622/ , Praha 5 IČ: DIČ: CZ Martin Bílek jednatel společnosti Iveta Laurinová hypoteční poradce Petr Laurin manažer obchodu FINFIX T: E: Lucie Šírová realitní makléř Partneři projektu:

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění územního plánu Toužetín Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 MÚ Louny Úřad územního plánování Ing. Jiří Janíček

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A

- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A - P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 A.1. IDENTIFIKACE DOKUMENTACE 2 A.1.a. Identifikační údaje

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV Středočeský kraj A.D.O. Praha červenec 2010 SEZNAM PŘÍLOH Textová část - viz. str. 3 Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres 1:5000 C. Výkres veřejně

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

A120 MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZLIČÍN

A120 MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZLIČÍN AGE project,s.r.o., www.ageproject.cz, ageproject@ageproject.cz STUDIE K PŘEDBĚŽNÉMU PROJEDNÁNÍ A. Průvodní zpráva A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.2. A.3. AGE project,s.r.o., www.ageproject.cz, ageproject@ageproject.cz

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP LIPOVEC ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Červen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu str. A. Vymezení

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

ZVĚRKOVICE. Územní plán

ZVĚRKOVICE. Územní plán Územní plán ZVĚRKOVICE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč Ing.arch. Milan Grygar, Ing. Lukáš Petr 05/2011 mobil 603 522 531 IČO 60715227. DIČ CZ 60715227, e-mail: disprojekt@volny.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více