BŘEZEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 3"

Transkript

1 BŘEZEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 3 V sobotu 8. března od 14 hodin se v Kulturním domě Josefa Suka uskuteční Velký dětský karneval, který, jako každoročně, pořádá Klub Velká Kobra.

2 Návštěva sedlčanských studentů u Krakonoše Neděle 12. ledna byla pro nás již dlouho očekávaným cílem na nekonečné pouti studiem. Důvod? Tento slunečním svitem požehnaný den byl nám všem předzvěstí něčeho velkého... Rodiče se s námi loučili se slzičkami na krajíčku, a my jen jásali, že se konečně dostaneme mimo jejich dozor, a s rádoby zarmoucenými výrazy jsme opětovali jejich srdcervoucí sbohem (a přitom těkavě vyhlíželi, kde je ten zatracený autobus). Když náš odvoz konečně dorazil a my se krátce po sedmé hodině konečně vydali na cestu, všem na tvářích zářily natěšené úsměvy. Mluvíme-li o nás, měli bychom se nejdříve představit. Jsme studenti sedlčanského gymnázia, přesněji třídy kvinta a 1.G, a ve dnech ledna jsme absolvovali svůj (pro mnohé již druhý) lyžařský výcvikový kurz. Po několika hodinách jízdy autobusem, během níž jsme se pokochali spíše než sněhem vidinou přicházejícího jara, jsme konečně dosáhli jisté provincie Krakonošova revíru a sice bělostné Pece pod Sněžkou. Hned po výstupu z autobusu nás sice zchladily sněhové koule od těch, kteří se kurzu zúčastnili týden před námi, ale to nám na náladě neubralo. Tu nám zkazil až náročný hodinový výstup k Mělnické boudě, která se měla stát naším domovem. My, kvintáni, kteří jsme v těchto místech prožili svůj lyžák již před třemi lety, jsme prožívali zvláštní nostalgické chvíle. Vzájemně jsme se navštěvovali na pokojích a vzpomínali, jaká dobrodružství jsme zde dříve zažívali. Také jsme si ale moc dobře pamatovali namáhavý výcvik, otravné běžky a dlouhé fronty u vleků První den (a pro někoho i dva dny) byl zaměřen na běžkování. Za hlasitého funění jsme poznávali krásy krkonošské krajiny a jen tiše prosili, aby byl tomu utrpení konec. Spálené kalorie jsme pak náležitě doplnili během návštěv různých okolních boud, kde jsme si kromě pití mohli dát i zmrzlinové poháry, palačinky, lívanečky a spoustu dalších dobrot. Zbytek týdne byl pak věnován už samotnému sjezdovému lyžování. Rozmanitost místních sjezdovek nám vykouzlila úsměvy na tvářích. Na své si zde přišli jak naprostí antilyžaři, tak i ostřílení borci (nejen na lyžích), co dovedli ladně splynout se sjezdovkami jakéhokoli typu. Celý výcvik vyvrcholil závody, a to jak v běžkařském umění, tak i v obratnosti na lyžích. Ti nejlepší se utkali ještě v prestižním závodě Tour de Ski a pak byli náležitě oceněni. Nezapomenutelné byly i večerní programy, při nichž jsme se před spánkem ještě náležitě vybláznili. Všemožné hry, zpívání a další společné aktivity se do nás navždy zapsaly Při přednášce bývalého velitele záchranné služby Přemysla Kovaříka jsme se patřičně zasmáli a poučili ( Vykloubené rameno, to nebolí jak svině! To bolí jak stádo sviní!!! ). A ačkoli se tento výcvik bohužel neobešel bez zranění, nemůžeme si snad na nic stěžovat. Aneta Hřebejková kvinta Snímek ze zimního soustředění sedlčanského kanoistického oddílu v Příchovicích.

3 NÁVRH ROZPOČTU 2014 (v tis. Kč) Úvodník starosty města Vážení spoluobčané, v minulém městském zpravodaji byly zveřejněny výsledky hospodaření města za loňský rok, rok Připomenu, že proti schválenému rozpočtu zastupitelstvem 25. února 2013 ve výši tis. Kč jsme dosáhli v příjmech konečných tis. Kč a výdajích pak tis. Kč. Hospodaření města tak skončilo s přebytkem, resp. zůstatkem na běžném účtu tis. Kč. Tento hospodářský výsledek byl ovlivněn jednak červnovými povodněmi jak v příjmové tak i výdajové části rozpočtu, vyšším prodejem bytů proti předpokladu a na druhé straně redukcí výdajů v investiční výstavbě z důvodů nezahájení některých akcí, např. zateplení budov Městské nemocnice nebo rekultivace skládky TKO v Kosově Hoře. Některé investiční akce se nerealizovaly v plném objemovém i rozpočtovém rozsahu z důvodů náročného průběhu výběrových řízení na zhotovitele díla, např. zateplení budov 5. MŠ nebo výstavby provozní budovy hasičů a přecházejí do letošního roku. Rok 2013 jsme uzavřeli velmi úspěšně nejen podle výsledku hospodaření, ale také s tím, že zadluženost obce je nulová, poslední splátka 1,36 mil. Kč úvěru na ČOV z r byla uhrazena v prosinci 2013 a na rezervním fondu je cca 40 mil. Kč. Vytvořili jsme tak dobré podmínky pro rozpočet města 2014, pro poslední rok volebního období a především pro připravovanou nejnáročnější investici města přivaděč pitné vody. V současné době je před závěrečným projednáním rozpočet města na r Hlavní zásady jeho tvorby jsou stejné jako v předchozích letech, t.j.: zachování struktury rozpočtu - vyrovnaný rozpočet - reálné příjmy v jednotlivých kapitolách a položkách - dodržení vztahu ke státnímu a krajskému rozpočtu. Návrh byl projednán s řediteli všech městských organizací, v Radě města a byl zveřejněn na úřední desce. Při jeho sestavení hrála prioritní roli nejvýznamnější investice Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany, která vyvolá ve výdajové části potřebu 244 mil. Kč pro letošní rok. Model financování této nejnáročnější akce vychází z dotací SFŽP ve výši 174 mil. Kč, úvěru 60 mil. Kč a zapojení 30 % rezervního fondu cca 10 mil. Kč. Při této rozpočtové zátěži bylo maximální snahou zajistit další finanční zdroje na dokončení rozestavěných akcí, ale i na celou řadu oprav, rekonstrukcí, místní komunikace, vodohospodářskou infrastrukturu apod. Reálné příjmy včetně dotací SFŽP jsou v celkové výši tis. Kč a stejně tak výdaje. Z této celkové částky představuje přivaděč pitné vody tis. Kč (58 % výdajů), ostatní položky stavebnictví tis. (16,6 %) a činnost města včetně organizací tis. Kč (25,4 %). Tím je základní úkol při sestavování rozpočtu pro letošní rok naplněn. Ing. Jiří Burian, starosta města NÁVRH ROZPOČTU P Ř Í J M Y Oblast příjmů Návrh DAŇOVÉ PŘÍJMY , Výnosy daní ,0 a) daň z příjmu SVČ 1150,0 b) daň z příjmu ze závislé činnosti ,0 c) daň z nemovitosti 5000,0 d) daň z příjmu právnických osob ,0 e) daň z příjmu PO - město 5000,0 f) daň z přidané hodnoty , Místní a správní poplatky ,0 a) poplatky za psy 90,0 b) poplatky za užívání veř. prostr. 1460,0 c) správní poplatky 4700,0 d) příjmy z odvodu z loterií aj. her 2000,0 e) poplatky za komunální odpad 3600,0 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 Příjmy z vlastní činnosti a) Pečovatelská služba 200,0 b) Městská knihovna 120,0 c) Příjmy z prodeje zboží /RIS/ 70,0 d) Pronájem pozemků 170,0 e) Příjmy z úroků bank.vkladů 50,0 f) Pokuty 750,0 g) Prodej dřeva - obecní lesy 195,0 h) Přijaté dary 0,0 ch) Ostatní nedaňové příjmy 452,0 i) Pronájem nebyt. prostor 3950,0 j) Nájemné z byt. fondu 4400,0 k) Nájemné ubytovna 2550,0 l) Pronájem kotelen - MTS s.r.o. 4000,0 m) Pronájem vodohosp. zařízení 1830,0 n) Příjmy z dobývací činnosti 100,0 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z prodeje pozemků 1120, Příjmy z prodeje majetku ,0 Prodej BF ,0 4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY , Dotace ze SR, OP EU ,0 a) výkon státní správy ,0 b) výkon státní správy SO-SPOD 1075,0 c) OLH, LHO 2000,0 d) FV r SPOD 400,0 e) příspěvek na výkon pěstounské péče 624, Investiční účel.dotace ,0 a) OPŽP - 5. MŠ 1580,0 b) OPŽP- varovný systém (povodně) 3963,0 c) OPŽP - Přivaděč pitné vody ,0 d) OPŽP - Kompostárna 6614, Zapojení rezerv ,0 a) zapojení rezerv - zůstatky účtů ,0 b) zapojení rezerv - fond skládky 3400,0 c) zapojení rezerv - fond rezerv , Úvěry ,0 a) úvěr investiční - Přivaděč pitné vody ,0 Příjmy celkem: ,0 NÁVRH ROZPOČTU V Ý D A J E Název kapitoly Návrh Zemědělství - lesní hosp. 2535,0 Obecní lesy - pěstební činnost 535,0 LHO - z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2000,0 2. Průmyslová a ostatní odv. 9480,0 hospodářství 2.1. Doprava 4400,0 Silnice-údržba a opravy MK 4000,0 Dopravní obslužnost 400, Vodní hospodářství 240,0 Provoz RTN 45,0 Manipulační řáde RTN 145,0 Pronájem pozemků-čov 50,0 2.3 Vodohospodářské zařízení 4800,0 Opravy 1. SčV 1100,0 Prodloužení vod. a kanal.cihelný vrch 600,0 Vodovod a kanalizace U Háječku 2000,0 (pokračování na další straně)

4 NÁVRH ROZPOČTU 2014 (v tis. Kč) (dokončení z předchozí strany) Výměna základových výpustí RTN 1100, Všeobecné služby 40,0 Provoz parkoviště 40,0 3. Služby obyvatelstvu , Školství (strav., škol., provoz) 8935,0 1. ZŠ (příspěvek na provoz) 2750,0 2. ZŠ (příspěvek na provoz) 2195,0 ZUŠ (příspěvek na provoz) 395,0 Mateřská škola (přísp.na provoz) 2600,0 ŠJ 1. ZŠ - (příspěvek na provoz) 545,0 ŠJ 2. ZŠ -(příspěvek na provoz) 450, Kultura ,0 Příspěvek KDJS 4400,0 Příspěvek městskému muzeu 2465,0 Městská knihovna 2765,0 Komise pro občanské obřady 40,0 Tisk městského zpravodaje Radnice 320,0 Výdaje na prezentaci města,ris 400,0 Slavnosti ROSA ,0 Jarní koncerty 60, Tělovýchova a zájm. činnost 4330,0 Příspěvek SAS 4310,0 příspěvek na činnost 3700,0 př. na opr. a údržbu sp.zařízení 610,0 Provoz minigolfu 20, Bydlení, komunální služby ,0 územní rozvoj, investiční výst. Správa budov a zařízení města 4600,0 Činnost MTS 1800,0 Provozní nákl. ubytovny č.p ,0 Opravy BF 2500,0 Výkony technických služeb 8205,0 z toho: čištění města 2240,0 zimní údržba 1485,0 veřejná zeleň 2270,0 veřejné osvětlení 2025,0 provoz hřbitova 185,0 Skládka TKO 265,0 Provoz sběrného dvora 190,0 Svoz komunálního odpadu 3600,0 Nebezpečný odpad 90,0 Biologický odpad 80,0 PD - přivaděč pitné vody 735,0 TDI - přivaděč pitné vody 1400,0 Projektová dokumentace 405,0 Projekty k OP EU 670,0 Úpravy osad 600,0 Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ 800,0 Pronájem pozemků, nemovitostí 315,0 Výkup pozemků a nemovitostí 1200,0 Topné kanály 3430,0 Úpravy sídlišť 400,0 Sídliště - zpevněné plochy 2150,0 Investice a další akce charakteru ,0 oprav, st. úprav, údržby majetku města: Přivaděč pitné vody ,0 5. MŠ - zateplení 2226,0 Venkovní úpravy 5. MŠ 270,0 Kompostárna 7268,0 Rekultivace skládky TKO 9550,0 Rekonstrukce el.instalace 1. ZŠ 320,0 Oprava výtahové šachty 2. ZŠ 400,0 Budova SDH II 6475,0 Inženýrské sítě k budově SDH II 2030,0 Výměna oken ZUŠ 100,0 Výměna oken BD č. p ,0 Úpravy prostranství Na Potůčku 2000,0 Rekonstrukce šaten - tribuna TJ 700,0 Rekonstrukce sauny 1000,0 Výměna oken polikliniky č.p ,0 Dokončení rek.út č.p ,0 Výměna kotle CZT-3 300,0 Zateplení fasády BD č.p ,0 Zateplení fasády BD č.p ,0 Zateplení fasády BD č.p ,0 Výměna oken BD č.p ,0 Výměna oken BD č.p ,0 Stavební úpravy NP č.p prodejna 330,0 Výměna okenní stěny BD č.p ,0 Výměna oken ubytovna č.p ,0 Rekonstrukce buňky ubytovna 270,0 Výměna výtahu MěN 1300,0 Parkoviště Severní sídliště 1900,0 Zatepl.fas.BD č.p dokončení 855,0 VO - Severní sídliště 100,0 VO - - silniční přechody 70,0 VO- Strojírenská ulice 370,0 VO - Na Potůčku 45,0 VO - Nádražní ul. 260,0 Hřiště na plážový volejbal 100,0 4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 2685,0 Provozní náklady RC Petrklíč 250,0 Pečovatelská služba 1640,0 Výkon pěstounské péče 730,0 Klub důchodců 20,0 Svaz tělesně postižených Sedlčany 20,0 Svaz Diabetiků Sedlčany 20,0 Benkon Benešov 5,0 5. OCHRANA A BEZPEČN. 5820,0 Městská policie 4250,0 Hasiči 800,0 Vybavení budovy SDH II Sedlčany 250,0 Varovný a kamer.systém-údržba 250,0 Auto MěP 270,0 6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA ,0 Správa Městského úřadu ,0 Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org. 680,0 Tělovýchova: 500,0 TJ TATRAN - přísp. na činnost 400,0 TJ SOKOL - přísp. na činnost 40,0 SK PEGAS - přísp. na činnost 40,0 Šachový klub KDJS 20,0 Ochrana fauny 80,0 Ostatní: 100,0 Úroky z úvěrů a půjček 400,0 Daň z příjmu placená obcí 5000,0 Příspěvek Sdružení obcí Sedlčanska 375,0 Daň z převodu nemovitostí 500,0 Výdaje celkem: ,0

5 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 2/2014 ze dne Rada města Sedlčany (RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání RM ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - RM bere na vědomí přednesenou Zprávu pod názvem Výsledky hospodaření za rok 2013 (ve skladbě Příjmy; Výdaje) a doporučuje takto koncipovanou Zprávu o výsledcích hospodaření předložit Zastupitelstvu města Sedlčany k řádnému projednání a schválení, a to na jeho nebližším zasedání. Příjmy dosáhly ve sledovaném rozpočtovém období roku 2013 celkové výše ,40 tis. Kč a výdaje celkové výše ,35 tis. Kč. - RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany (jako povinným ) a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská č. p. 940, Ústí nad Labem, , zastoupené na základě plné moci ze dne společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, (jako oprávněným ), která se věcně týká vstupu na pozemek parc. č. 3030, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem stavby plynárenského zařízení STL plynovod a přípojky Sedlčany; č. stavby RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany (jako povinným ) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , zastoupené na základě pověření (plné moci ze dne ) č. 0280/2010 panem Miroslavem Cihelkou, se sídlem Jelence č. p. 50, Kamýk nad Vltavou, (jako oprávněným ), která se týká vstupu na pozemek parc. č. 1530/20, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (venkovní vedení NN) Sedlčany - Jateční (B593) číslo stavby IV /1. - RM doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit, aby v případě připravovaného prodeje městských bytů byl realizován prodej takto: a) Sedlčany, ulice 28. října č. p. 622, Sedlčany, včetně pozemku parc. č. 57/1, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 432 m 2 v k. ú. a obci Sedlčany (viz. GP Ing. Lubomíra Soukupa č /2013 ze dne 11. září 2013), za cenu 5100 Kč/m 2 ; b) Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623 až č. p. 624, Sedlčany, včetně pozemků parc. č. 55, druhem pozemku zastavěná plocha o výměře 190 [m 2 ] a parc. č. 56, druhem pozemku zastavěná plocha o výměře 191 m 2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, za cenu 5100 Kč/m 2 ; c) Sedlčany, Za Nemocnicí č. p až č. p. 1061, Sedlčany, včetně pozemků parc. č. 103/3 o výměře 205 m 2, parc. č. 103/4 o výměře 205 m 2 a parc. č. 103/5 o výměře 205 m 2, vše druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Sedlčany, za cenu 5100 Kč/m 2. - Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit záměr Města Sedlčany prodat uvolněný městský byt o velikostní kategorii 2+1, výměře užitné plochy 49,86 m 2 (č. bytu 5/I. patro), na adrese Sedlčany, U Kulturního domu č. p. 586, Sedlčany, za cenu minimálně Kč, a to způsobem (v místě a čase) obvyklým na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit záměr Města Sedlčany pronajmout uvolněný městský byt velikostní kategorie 1+1 o výměře užitné plochy spolu se sklepem 41,64 [m 2 ] (č. bytu 15/I. patro) na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, Sedlčany, a to způsobem (v místě a čase) obvyklým na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM schvaluje jako prioritní v oblasti podpory sportu a tělovýchovy realizaci záměru projektu pod názvem Víceúčelové sportovní hřiště - Sedlčany s tím, že ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investičnímu, zajistit a koordinovat související provedení všech potřebných administrativních kroků vedoucích k podání Žádosti o finanční podporu, a to v termínu do dne Rada města Sedlčany ukládá starostovi města objednat vypracování projektové dokumentace v podrobnostech ve stupni pro výběr zhotovitele v intencích požadavků Regionálního operačního programu Střední Čechy na akci Víceúčelové sportovní hřiště - Sedlčany, a to podle předložené věcné a cenové nabídky Ing. Jaromíra Veselého, PROKON atelier, se sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 657, Sedlčany, za cenu tis. Kč včetně DPH. - RM ukládá starostovi města objednat zpracování a podání Žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 82 Regionálního operačního programu Střední Čechy na akci Víceúčelové sportovní hřiště - Sedlčany, podle předložené věcné a cenové nabídky Ing. Lukáše Lánského, Střelečská 2379, Praha 9, a to za cenu tis. Kč včetně DPH. - Rada města Sedlčany stanovuje termín řádného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se uskuteční dne (pondělí) od 17:00 hod. ve Společenském sále KDJS v Sedlčanech. - Na základě uplatněných Žádostí fyzických osob (celkem 27 případů), podrobně uvedeno USNESENÍ v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí, Rada města Sedlčany rozhoduje o poskytnutí finančních darů ve výši 800 Kč/rok/nemovitost, kde příjemcem jsou osoby splňující kritéria potřebnosti definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dary v souhrnné výši Kč budou pro každý případ samostatně vyplaceny na základě uzavřené Darovací smlouvy. - Rada města Sedlčany schvaluje přijetí finančního daru ze zdrojů společnosti Women for Women, o. p. s.; IČ , účelově určeného na úhradu obědů pro vybrané žáky navštěvující 1. základní školu Sedlčany, o kterém bude účtováno subjektem práva, příjemcem finančního daru, Školní jídelnou 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, Sedlčany. Výše darované částky na programové období únor-červen roku 2014 je 7081 Kč. - Rada města Sedlčany schvaluje přijetí finančního daru ve prospěch 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, Sedlčany, formou dárkového poukazu ve výši 1000 Kč, a to za účelem využití při realizaci projektu pod názvem Komplexní vzdělávání pedagogů v GRV. - Rada města Sedlčany schvaluje přijetí účelového finančního daru na nákup pomůcek a zařízení pro výuku žáků 2. základní školy - Školy Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, Sedlčany, ve výši 8647 Kč, a to od Občanského sdružení Život dětem, se sídlem Praha, Lindnerova č. p. 6, Praha 8; IČ Rada města Sedlčany zamítá Žádost o dotaci pro privátní subjekt Seniorcentrum OASA, s. r. o., se sídlem Petřvald 2, Petřvaldík č. p. 68, Petřvald u Nového Jičína; IČ , a to za účelem úhrady pobytu paní Jiřiny Bednářové. - Rada města Sedlčany schvaluje návrh na odstoupení Města Sedlčany od realizace veřejné zakázky pod názvem Rekonstrukce areálu nemocnice Sedlčany, akceptační číslo projektu Tímto rozhodnutím zadavatel uvedené veřejné zakázky ruší výběrové řízení na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. - Rada města Sedlčany ruší s náhradou usnesení vydané ve věci schválení Nařízení města Sedlčany č. 1/2013, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na místních komunikacích na území města Sedlčany a zrušení některých nařízení města Sedlčany uvedené v Zápise z jednání RM č. 11/2013 ze dne a nahrazuje jej usnesením, které je k věci uvedeno v Zápise z jednání RM č. 2/2014 ze dne Rada města Sedlčany schvaluje Naříze- (pokračování na další straně)

6 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 1/2014 ze dne Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu ve věci výkonu státní správy za rok 2013 na Městském úřadu Sedlčany, včetně evidenčně a statisticky zjistitelných údajů ve vztahu k definovaným výkonům a porovnání jejich vývoje, zejména s obdobím roku Rada města Sedlčany v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovuje celkový počet zaměstnanců Města Sedlčany zařazených do Městského úřadu Sedlčany na 73 zaměstnanců a současně stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do organizačních složek Města Sedlčany na 27 zaměstnanců. Konkretizace členění pracovních míst a pracovních úvazků je obsahem Systemizace pracovních míst zaměstnanců Města Sedlčany zařazených do Městského úřadu Sedlčany, kterou tímto Rada města Sedlčany pro rok 2014 schvaluje. - Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku parc. č. 2492/19, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 173 m 2 v k. ú. a obci Sedlčany, který byl nově oddělen z původního pozemku parc. č. 2492/9 (dle geometrického plánu Martina Komárka, Zduchovice č. p. 71, Kamýk nad Vltavou č /2013 ze dne 9. prosince 2013), a to paní Lence Bartošové, trvale bytem Sedlčany, Strojírenská č. p. 928, Sedlčany a panu Petru Šimkovi, trvale bytem Sedlčany, Vítěžská č. p. 956, Sedlčany za cenu 150 Kč/m 2, tj. celkem za částku ve výši Kč. - Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany prodat pozemky identifikované jako parc. č. 330/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha, o výměře 647 m 2 a parc. č. 338/7, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, o výměře 135 m 2, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to jedinému zájemci panu Petru Balínkovi, jednateli společnosti Balínek Trade, s. r. o., Oříkov č. p. 41, Sedlčany, za cenu 20 Kč/m 2, tj. celkem za cenu Kč. - Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany (jako povinným ) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , zastoupené na základě pověření (plné moci ze dne 1. října 2010) č. 0179/2010 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Žižkova č. p. 1547, (dokončení z předchozí strany) ní města Sedlčany č. 1/2014, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na místních komunikacích na území města Sedlčany a zrušení některých nařízení města Sedlčany, a to na základě ustanovení 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 11 odst. 1 a 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - Rada města Sedlčany v souladu s cenovými předpisy, tj. podle ustanovení 2 zákona č. Dobříš, dále zastoupené společností ENERGON reality, s. r. o., se sídlem Praha, Budějovická 601/128, Praha 4 - Krč, IČ (jako oprávněným ), která se týká zajištění práv vstupu na pozemek parc. č. 773, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem stavby zařízení a provozování distribuční elektrizační soustavy Třebnice - Štileček, knn parc. č. 244 číslo stavby IP /2. - Rada města Sedlčany schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu části nebytových prostor o výměře užitné plochy 15 m 2 v bytovém domě Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 876, Sedlčany, a to mezi nájemcem paní Alenou Chábovou (viz. Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 27. listopadu 2012) a podnájemcem paní Terezou Střelákovou, za účelem provozování kosmetiky a manikúry. - Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v návaznosti na předmět Žádosti paní Mgr. Martiny Moravcové, trvale bytem Sedlčany, U Školky č. p. 697, Sedlčany, zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr Města Sedlčany prodat pozemek parc. č. 537/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 133 [m 2 ] v k. ú. a obci Sedlčany. - Rada města Sedlčany vzala na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 20/VI. patro) na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti III./676, Sedlčany, a to z práv paní Marie Lupáčkové na pana Miroslava Lupáčka (syn), neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil, resp. zemřel. - Rada města Sedlčany schvaluje Žádost paní Marie Gulášové o prodloužení Smlouvy o ubytování na Městské ubytovně Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany (ubyt. jednotka č. 10/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. od 1. ledna do 31. března Rada města Sedlčany schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2013, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených změn. Rozpočtové úpravy jsou prováděny pouze na výdajové straně rozpočtu, a to přesunem položek v rámci výdajové subkapitoly pod názvem Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba, bez nároků na další finanční prostředky na rok Na základě uplatněných Žádostí fyzických osob (celkem 21 případů), podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí, Rada města Sedlčany rozhoduje o poskytnutí finančních darů ve výši 800 Kč/rok/nemovitost, kde příjemcem jsou osoby splňující kritéria potřebnosti definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dary v souhrnné výši Kč budou pro každý případ samostatně vyplaceny na základě uzavřené Darovací smlouvy. - Rada města Sedlčany rozhoduje o vyloučení uchazeče SLÁDEK GROUP, a. s., Jana Nohy č. p. 1441, Benešov; IČ , z další účasti na výběrovém řízení na akci označené názvem Rekonstrukce areálu nemocnice Sedlčany, neboť subjektem nabízená cena za vyhotovení díla byla vyšší než cena maximální (nebyly splněny zadávací podmínky). - Rada města Sedlčany nově zřizuje Povodňovou komisi města Sedlčany, a to ve složení Ing. Jiří Burian, předseda; Ing. Vojtěch Hlaváček, místopředseda; Ing. Vladimír Mrázek, tajemník; členové Povodňové komise města Sedlčany jsou dále Ing. Miroslav Hölzel; pan Jan Kundrlík; pan Jiří Daněk; npor. Ing. Petr Hron; pan Petr Krch; Ing. Hana Knoulichová a pan Petr Řehák. USNESENÍ RADY MĚSTA č. 2/2014 z /1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje základní sazbu ceny sjednané za stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na místních komunikacích na území města Sedlčany, ve výši 10 Kč za stání do jedné hodiny. Za stání za každou další i započatou hodinu je stanovena sazba ve výši 10 Kč. - Rada města Sedlčany schvaluje Parkovací řád k Nařízení města Sedlčany č. 1/2014, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na místních komunikacích na území města Sedlčany a zrušení některých nařízení města Sedlčany.

7 BŘEZEN 2014 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany dlouhodobé akce: do VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ MILOŠE FIKEJZE (knihovna) VÝSTAVA od do BARVY JARA V KERAMICE A KLUBÍČKÁCH (knihovna) - str VÝSTAVA od do VYFOŤ TOULAVU I TY (KDJS) - str VÝSTAVA do TOULÁNÍ - DRAHOSLAVA ŠMÍDOVÁ (KDJS) VÝSTAVA do HISTORIE KLUČENIC A JEJICH OSAD SLOVEM A OBRAZEM (muzeum) - str VÝSTAVA od ZE ŽIVOTA HMYZU (muzeum) - str VÝSTAVA březnové akce: SO v 9 hod. OBNOVENÉ SEDLČANSKÉ KŘÍŽKY (sraz v 9 hod. u kašny na nám. TGM, trasa dlouhá cca 8-10 km)... POCHOD SO ve 20 hod. MAFIÁNOVI (akční, komedie, krimi USA/F) - str KINO NE v 15 hod. MATYLDA ZASAHUJE (KDJS) - str PRO DĚTI A RODIČE PO v hod. JOSEF FOUSEK - BEZ NÁHUBKU (KDJS) - str POEZIE - KONCERT ÚT od hod. SEDLČANSKÝ MASOPUST - str MASOPUST ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 18 hod. JARNÍ REGENERACE ORGANISMU (knihovna) - str PŘEDNÁŠKA PÁ v 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA/POHÁDKOVÝ DĚDEČEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ ve 20 hod. R.I.P.D. - Útvar rozhodně neživých agentů (komedie, akční, fantasy USA) - str KINO SO ve 14 hod. VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL (KDJS) - str DĚTSKÝ KARNEVAL SO v 15 hod. BARVY JARA V KERAMICE A KLUBÍČKÁCH (knihovna) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY SO ve 20 hod. APAČI (příběh, tragedie Francie) - str KINO PO v hod TECHTLE MECHTLE (KDJS) - str SHOW - mimo předplatné ÚT v 18 hod. MARTIN MACÍK: DAKAR 2014 (muzeum) - str PŘEDNÁŠKA ÚT ve 20 hod. ANGELIKA (romantický dobrodružný film F, B, ČR, A) - str KINO ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 18 hod. BŮH A ĎÁBEL (knihovna) - str ROZMLUVA PÁ v 15 hod. HRABALOVSKÉ PÁBENÍ A ČTENÁŘSKÁ RODINA ROKU (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ a SO 14. a PATNÁCT LET FILMOVÉHO KLUBU (Filmový klub) - str KINO S v 9.25 hod. TOULÁNÍ U MILEVSKA (sraz v 9.25 na autobus. nádraží, trasa km, příjezd v hod.)... POCHOD SO v 15 hod. NOVINÁŘSKÁ OHLÉDNUTÍ (knihovna) - str KŘEST KNIHY A AUKCE SO ve 17 hod. VYFOŤ TOULAVU I TY (KDJS) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY NE v 15 hod. LIŠÁK RENART (animovaný film F) - str KINO PRO DĚTI A RODIČE NE v 17 hod. DŮM BERNARDY ALBY (KDJS) - str DIVADLO - mimo předplatné ÚT v hod. ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS (KDJS) - str KONCERT - mimo předplatné ST v 10 hod. HRÁTKY S BIRLIBÁNEM (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 18 hod. CIVILIZACE NA SCESTÍ (knihovna) - str PROMLUVA ČT ve 20 hod. PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI (Filmový klub) - str KINO PÁ v 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA/POHÁDKOVÝ DĚDEČEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ ve 20 hod. RIVALOVÉ (akční drama USA, D, GB) - str KINO SO ve 20 hod. CIZÍ OBĚD (drama Indie) - str KINO PO v 16 hod. KONCERT HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ (KDJS - Koncertní sál) KONCERT ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ČT v 18 hod. ZE ŽIVOTA HMYZU (muzeum) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY ČT v 19 hod. NABUCCO (KDJS) - str DIVADLO - předplatné PÁ v hod. JORDÁNSKO - IZRAEL A PALESTINA (muzeum) - str PŘEDNÁŠKA PÁ v 15 hod. LABYRINTY, BLUDIŠTĚ, KŘÍŽOVKY (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ ve 20 hod. COLETTE (drama ČR, SR) - str KINO SO ve 20 hod. ATTILA MARCEL (absurdní komedie F) - str KINO BŘEZEN 2014 V sedlčanském městském muzeu budou od konce března k vidění preparovaní brouci z Čech, Moravy a Slovenska ze sbírky entomologa Antonína Trmala. 1

8 Havlíčkova Sedlčany tel.: Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: PROGRAM KDJS - BŘEZEN 2014 neděle 2. března v 15 hod. POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE Na první březnovou neděli jsme připravili pohádkové představení společnosti DAP Praha, nazvané MATYLDA ZASAHUJE Matylda je kachna domácí, která žije se svým sousedem psem Barykem a ostatními zvířaty na venkovském dvorku. Všem svým zvířecím sousedům ráda pomůže, ale hlavně poradí, protože se zajímá o své bližní, jak říká své zálibě zasahovat druhým do života a manipulovat jimi. Určitě se budete smát Matyldiným nápadům, budete napnutí, jak to všechno dopadne, zda zase nezpůsobí víc škody než užitku a navíc se potěšíte hezkými písničkami. Ano, s Matyldou je legrace, ale i nervy. Její veselé příběhy pobaví nejen děti, ale i rodiče. Možná najdou v Matyldiných příhodách hodně legrace a snad i nějaké poučení Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky. sobota 8. března ve 14 hod. KLUB VELKÁ KOBRA pořádá: DĚTSKÝ KARNEVAL VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL Připravena je pestrá zábava, hudba, tanec, soutěže, občerstvení a samozřejmě i vyhlášení nejlepších masek. Délka akce cca 180 minut. pondělí 10. března v hod. SHOW - mimo předplatné Travesti revue Techtle Mechtle míří do našeho města s nadčasovým zábavným pořadem 2106 Lukáš, Honza a Alex - tři muži, kteří se téměř každý večer změní v krásné ženy na prknech divadel a kulturních domů v celé České republice i na Slovensku! Jejich pořady jsou postavené na parodii, nadsázce, humoru a hlavním cílem jsou rozesmáté tváře publika, které tvoří převážně ženy. Kromě zpěváků a zpěvaček s oblibou parodují také politiky, aktuální dění ve společnosti a známé zábavné scénky od 80. let až po současnost. V pořadu s názvem 2106 se můžete těšit na náhled do budoucnosti očima slečen Dolores, Stacey a mistra Alexe. Co nás čeká? Jak bude vypadat budoucnost dalších generací? Věřte že bude zatraceně pestrá, barevná, veselá, rozesmátá... Tedy alespoň u nás! Těšit se můžete na Halinu Pawlovskou, Karla Gotta, Rickyho Martina, Šíleně smutnou princeznu a řadu dalších včetně speciálního hosta večera. pondělí 3. března v hod. POEZIE - KONCERT Tentokrát v divadelním sále se uskuteční poslední představení cyklu slova, hudby a poezie, které nese název JOSEF FOUSEK - BEZ NÁHUBKU Hudebně-literární zábavný pořad spisovatele, skladatele, zpěváka, kytaristy a moderátora, kterého známe z televize, rozhlasu, koncertů a v neposlední řadě jako člena divadla SEMAFOR. Milovníci příjemné a inteligentní zábavy neváhejte a přijďte strávit velmi příjemný večer do KDJS. Účinkuje: JOSEF FOUSEK - mluvené slovo, kytara, zpěv. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 95 minut + přestávka. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 240 Kč předprodej/260 Kč na místě. Délka představení cca 95 minut + přestávka. 2 BŘEZEN 2014

9 sobota 15. března v 17 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY úterý 18. března v hod. KONCERT - mimo předplatné V koncertním sále KDJS bude nainstalována výstava fotografií pořízených širokou skupinou fotografů, kteří se zúčastnili fotosoutěže VYFOŤ TOULAVU I TY Výstava je putovní a můžeme se těšit na záběry krásné přírody, osad a měst, které se v regionu Toulavy nacházejí. Na vernisáži, kterou organizuje MAS Sedlčansko o.p.s. vystoupí s kulturním programem Lidový soubor žáků ZUŠ Sedlčany. Výstava bude přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při každé akci konané v KDJS. Trvá do 27. března neděle 16. března v 17 hod.!!! DIVADLO - mimo předplatné Po úspěšném uvedení hry v říjnu 2013 se s reprízou představí Občanské sdružení NAŠLOSE, které uvede hru autora Federica Garcia Lorcy DŮM BERNARDY ALBY Vdova Bernarda Alba vládne svým pěti dospělým dcerám podle nejpřísnějších zásad. Zakazuje jim byť jen pomýšlet na muže nehodné jejich postavení, společný domov s hrdostí a pokrytectvím proměnila ve vězení. Nejstarší dceři Augustias je už téměř čtyřicet, když se má konečně vdávat. Chystaná svatba vyvolá mezi sestrami skutečné drama vášní. Matka je ale k signálům probouzející se touhy po svobodné volbě života slepá, a to až do nevyhnutelného konce. Režie: Pavel Vopat Hudba, hudební doprovod: Adam Říha Hrají: členové Občanského sdružení NAŠLOSE Na sedlčanské publikum čeká skutečná kulturní lahůdka - ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS Účinkující poslali tento vzkaz, který Vám rádi tlumočíme: Náš milý diváku, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se tentokrát rozhodli nabídnout Ti ty vůbec nejkrásnější hudební perly, jež nám světový swing 30. a 40. let zanechal. Zběsilé, virtuózní kusy střídají nesmrtelné sladké melodie. Žhavý americký swing zvedá ze židlí, české písně konejší Tvé nervy. Anebo naopak! Beze všech pochyb však věz, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu a humoru, korunované brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty Juraje Bartoše, Ti zazáří... Plaménky v očích Tvých...! Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 350 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka. čtvrtek 27. března v 19 hod.!!! DIVADLO - předplatné V divadelním sále proběhne slavnostní zahájení jubilejního 50. ročníku Hudebního festivalu SUKOVY SEDLČANY. Festival zahájí starosta města Sedlčany Ing. Jiří Burian a poté uvítáme na jevišti soubor opery a baletu Severočeského divadla z Ústí nad Labem. Tentokrát k nám přijíždí se světoznámou operou Giuseppe Verdiho Režie: Martin Dubovic NABUCCO Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 100 Kč. Délka představení cca 95 minut + přestávka. Dirigent: Milan Kaňák Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné 300 Kč. Délka představení cca 150 min.+ přestávka. BŘEZEN

10 HUDEBNÍ FESTIVAL SUKOVY SEDLČANY ROČNÍK čtvrtek 27. března v 19 hod. 4 DIVADLO - předplatné Divadelní sál KDJS Zahájení 50. ročníku Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany. Slavnostní projev přednese starosta města Sedlčan Ing. Jiří Burian. Účinkuje soubor opery Severočeského divadla z Ústí nad Labem, který uvede operu G. Verdiho NABUCCO Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 300 Kč. Délka pořadu je cca 150 minut + přestávka. úterý 1. dubna v 18 hod. Divadelní sál KDJS - KONCERT Tradiční součástí festivalu je akce Základní umělecké školy v Sedlčanech - KONCERT UČITELŮ ZUŠ V programu zazní sólová čísla, vystoupení malých hudebních seskupení a již tradičně vystoupí i Big band složený z učitelů ZUŠ. Žánrový záběr bude opět široký klasika, pop, rock, jazz, swing i muzikál. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 80 Kč. Délka pořadu je cca 80 minut + přestávka. středa 9. dubna v 18 hod. Koncertní sál KDJS - KONCERT Uvítáme mladé talentované umělce v rámci vystoupení posluchačů Konzervatoře Jaroslava Ježka Praha a Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy. Program nese název KLAVÍRNÍ KONCERT ŽÁKŮ IRINY KONDRATĚNKO V programu uvidíme mimo jiných vystoupení i rodáka ze Sedlčan bývalého žáka ZUŠ Sedlčany Karla Marka. Vstup volný. Délka pořadu je cca 120 minut + přestávka. čtvrtek 10. dubna v hod. Divadelní sál KDJS - KONCERT Doposud v Sedlčanech nikdy nevystupoval vynikající orchestr, který naši vlast reprezentuje v mnoha zemích celého světa. Máme tu čest uvítat jeden z nejpočetnějších českých orchestrů. Vystoupí ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY & DASHA Mimo stálých členů tohoto špičkového tělesa vystoupí jako host vynikající zpěvačka DASHA. V programu zazní skladby širokého repertoárového rozpětí českých i světových autorů. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka. čtvrtek 15. května v hod. Divadelní sál KDJS - KONCERT Koncert přední české mezzosopranistky, sólistky Le Grand Theatre du Pay du Fou ve Francii paní EDITY ADLEROVÉ za varhanního doprovodu Vladimíra ROUBALA ředitele chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově, nese název AVE MARIA a nejkrásnější spirituály varhanní koncert se zpěvy Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka pořadu je cca 70 minut + přestávka. středa 21. května v 18 hod. Divadelní sál KDJS - KONCERT Tradiční součástí festivalu je koncert místních pěveckých sborů ZÁBOJ a ZÁBOJÁČEK nazvaný SEDLČANSKÁ VONIČKA Se svým programem se představí i Lidový soubor Základní umělecké školy Sedlčany. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 80 Kč. Délka pořadu je cca 70 minut bez přestávky. pátek 23. května v 18 hod. Zámek Červený Hrádek - KONCERT Tradiční koncert v rytířském sále na zámku Červený Hrádek. Vystoupí soubor MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka pořadu je cca 80 minut + přestávka. sobota 24. května v 18 hod. Zámek Červený Hrádek - KONCERT Tradiční koncert v krásném prostředí rytířského sálu na zámku Červený Hrádek. Vystoupí orchestr, který letos slaví 40. výročí svého vzniku. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka pořadu je 80 minut + přestávka. neděle 25. května v hod. Kostel Křečovice - KONCERT Závěr Sukových Sedlčan již tradičně obstará v křečovickém kostele koncert vážné hudby. Po jeho skončení proběhne Pietní akt u hrobu hudebního skladatele Josefa Suka. KDJS vypravuje autobus do Křečovic. Odjezd je v 9.30 hod. od Kina Sedlčany a ihned po skončení akce se navrací zpět do Sedlčan. Cestovné je zdarma. BŘEZEN 2014

11 BŘEZEN 2014 Kino KDJS Sedlčany tel.: , vedoucí M. Čekal kancelář kina 8-14 hod. pokladna kina hod. (v den promítání) PROGRAM KINA - BŘEZEN 2014 sobota 1. března ve 20 hod. film USA, F akční, komedie, krimi (2013) 111 min. MAFIÁNOVI - Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý mafiánský boss Giovani Manzoni a jeho rodina jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Mafiánské klany však zuřivě pátrají po špinavém udavači s jasným cílem. Hrají R. DeNiro, M. Pfeifferová. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. pátek 7. března ve 20 hod. film USA komedie, akční, fantasy (2013), 97 min. R.I.P.D. - Útvar rozhodně neživých agentů - Mrtví policajti nemusí nutně skončit v nebi nebo v pekle. Když jsou dobří, nastupují k URNA Útvaru rozhodně neživých andělů. Tahle super tajná jednotka dohlíží na to, aby mrtváci nám živým neotravovali vzduch, ale aby na věky odpočívali v pokoji. Hrají J. Bridges, R. Reynolds, K. Bacon a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. sobota 8. března ve 20 hod. film Francie příběh, tragedie (2014), 93 min. APAČI - V pařížském slangu apač znamená tulák. Parta pěti teenagerů se jen tak poflakuje. Jednoho večera stráví noc plnou alkoholu a polonahých radovánek v prázdné luxusní vile. Odcizí zde bezcenné věci, ale i dvě značkové pušky. Majitelka krádež ohlásí svému známému, místnímu bossovi... Hrají A. Brusque, M, Cayon a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné. úterý 11. března ve 20 hod. film F, B, ČR, A romantický dobr. (2014), 113 min. ANGELIKA - Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil diváky po celém světě. Markýza Angelika Sancé de Monteloup je nejen mladá a okouzlující, ale také neústupná a svéhlavá. Proti své vůli je provdána za hraběte Joffrey de Peyrac... Hrají Nora Arnezeder, Gérard Lanvin, T. Sisley, D. Kross, S. Abkarian a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. pátek 21. března ve 20 hod. film USA, D, GB akční, drama, biografický (2013), 123 min. RIVALOVÉ - Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné dívky a nezkrotná touha po vítězství. Film vypráví skutečný příběh dvou pilotů, Nikyho Laudy a Jamese Hunta, kteří jsou soky na okruzích i ve skutečném životě. Vstup 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. sobota 22. března ve 20 hod. film Indie drama (2014), 104 min. CIZÍ OBĚD - Už 120 let posílají ženy v Bombaji svým manželům do práce obědy v kastrůlkách prostřednictvím pozoruhodné sítě poslíčků. Vědci z Harvardu analyzovali tento doručovací systém s tím, že jeden oběd z milionu dojde na nesprávnou adresu. A právě tento ojedinělý zatoulaný oběd svede dohromady osudy půvabné Ily a úředníka Saajana... Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné. pátek 28. března ve 20 hod. film ČR, SR drama (2013), 126 min. COLETTE - V osvětimském koncentračním táboře se před námi odhaluje nelítostný svět každodenního boje o přežití. Milostný příběh zajatců Viliho a krásné židovky Colette vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží... Hrají Jiří Mádl, Eric Bouver, Clémence Thioly, Ondřej Vetchý a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. sobota 29. března ve 20 hod. film F absurdní komedie (2014), 102 min. ATTILA MARCEL - Třicátník Paul žije v bytě se svými dvěma tetami, postaršími aristokratkami, které ho vychovávají od dvou let a které sní o tom, že se z něj stane klavírní viruos. Jednou se však Paul seznámí se sousedkou madame Poustovou a objeví kouzlo jejích bylinných čajů s příchutí LSD. Objeví svou minulost a najde klíč k tomu, jak konečně žít svůj život... Hraje G. Gouix, A. Le Ny, B. Lafont. Vstupné 70 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. neděle 16. března v 15 hod. film F animovaný, 95 min. LIŠÁK RENART - Renart je nepolepšitelný snílek, který se nedokáže smířit s příliš upjatými a nudnými pravidly společnosti zvířat. Není dne, aby nevymyslel nějakou bláznivou hloupost, která se téměř nikdy nesetká s pochopením okolí... Vstupné 60 Kč. pátek a sobota 14. a 15. března PATNÁCT LET FILMOVÉHO KLUBU - Oslavte s námi patnáct let nepřerušeného fungování filmového klubu. Slavit budeme pochopitelně filmem (a taky trochu hudbou). pátek 14. března od 20 hod.: PÁSMO FILMŮ TOMÁŠE VORLA, ČR 1985, 86 min + překvapení divadelní skupiny Zážeh na živo (cca 30 min). sobota 15. března od 14 hod.: KOLEKCE ČESKÝCH KRÁT- KÝCH FILMŮ PRO DĚTI, 75 min. sobota 15. března od 16 hod.: KOYANNISQATSI, USA 1982, Godfrey Reggio, 86 min. sobota 15. března od 19 hod.: HASTA LA VISTA!, Belgie 2011, Geoffrey Enthoven, 115 min čtvrtek 20. března ve 20 hod. film S, GB režie Malik Bendjelloul, 86 min. PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI - Pátrání po Sugar Manovi vypráví neuvěřitelný, ale pravdivý příběh Rodrigueze: největší rockové hvězdy 70. let, která nebyla. Dva producenti objevili Rodrigueze na konci 60. let, byli ohromeni a přesvědčeni, že mu písně plné silných melodií a prorockých textů zajistí pověst největšího hudebníka své generace. Jenže všechno bylo jinak Film sleduje snahu dvou Rodriguezových fanoušků, kteří touží zjistit, co se opravdu stalo s jejich hrdinou. A tomu, co objeví, se sami nestačí divit. Film byl oceněn Oscarem v kategorii Nejlepší dokumentární film. 5

12 Městská knihovna Sedlčany Kpt. Jaroše 482, Sedlčany tel.: Otevírací doba: P0-ST 9-18 hod., ČT zavřeno, PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod. AKCE KNIHOVNY - BŘEZEN 2014 Březen - měsíc čtenářů (čtvrtý ročník) Letos s mottem: 2014 Hrabalovský rok v knihovnách! Vyhlašovatelem této celostátní knihovnické kampaně je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. V centru zájmu knihoven v tomto období je právě čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář - knih, časopisů, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Cílem této kampaně je nabídnout moderní služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás hodně! I naše knihovna pro toto období přichystala mnoho nejrůznějších akcí a aktivit. Některé jsou určeny našim dlouhodobým partnerům (školská zařízení, domov pro seniory apod.) a další jsou určeny pro širokou veřejnost. místního gymnázia se přestěhovala do Prahy a s dětmi pak přišla i touha po vytvoření něčeho jiného než konvenčních doplňků. Háčkuje pro Vás čepice, čepičky, šály i jiné doplňky. Občas zasedne k šicímu stroji a pak ušije šátky dozdobené krajkou. Výtvarnice Bára Vávrová a Lea Komárková si vybraly keramickou tvorbu jako svou profesi i hobby zároveň. Před 15 lety otevřely Svatovítskou dílnu v Praze - Dejvicích, kde tvoří a pořádají výtvarné a keramické kurzy pro děti, dospělé i seniory. Přesto, že se každá realizuje v jiném keramickém odvětví, spojuje je láska a pokora k materiálu, barvě a vlastní invenci. Čtenář roku 2014 Městské knihovny Sedlčany I v tomto roce pokračuje naše dobrodružná cesta za nejlepšími čtenáři (nejen Hrabalovými). Čtenářkou roku 2012 a první nositelkou tohoto titulu se stala paní Milada Bosáková, která naši knihovnu navštěvuje již od roku 1945 (v roce 2012 jsme hledali čtenáře, který knihovnu navštěvuje nejdéle). Čtenářem roku 2013 se stal Aleš Kristen (nejlepší dětský čtenář). A v letošním roce hledáme nejlepší čtenářskou rodinu. A kdo to bude? To se všichni dozvíme v pátek v 15 hod. v programu Hrabalovské pábení a vyhlášení čtenářské rodiny roku. Pojďte si společně s námi užít měsíc, kdy začíná jaro sobota 8. března v 15 hod. 6 VERNISÁŽ VÝSTAVY Barvy jara v keramice a klubíčkách prodejní výstava tří kamarádek (Bára Vávrová keramika, Lea Komárková keramické šperky, Ivana Hošková háčkované doplňky) Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 7. března do 2. dubna. Ptáte se, co mají společného keramika a klubíčka? Určitě nadšení pro tvorbu z vlastních nápadů. Ivana Hošková je sedlčanskou rodačkou. Po absolvování středa 5. března od 18 hod. středa 12. března od 18 hod. PŘEDNÁŠKA Jarní regenerace organismu přednáška Ivany Švandelíkové Jarní regenerace organismu důležitá očista nejen fyzická, ale i mentální, čínský rok dřevěného koně a jeho vliv na náš organismus. Alternativa regenerace - preparáty Energy. ROZMLUVA Bůh a ďábel kdo je kdo a jak je rozpoznat a nebát se zkušenostní rozmluva Davida Komínka O poznání (co je poznání, k čemu je to dobré a proč je nezbytné), o rovnováze a o strachu, o podstatě zdraví i nemoci, o léčivých a ničivých silách a bytostech a o duchovních specifikách současného Sedlčanska hovoří a na otázky odpovídá duchovní učitel, léčitel, Reiki mistr a Reiki učitel David Komínek. Tlumočení do angličtiny dostupné na požádání nejpozději při začátku rozmluvy. English interpreting available: inquire when talk starts or call in advance (tel ). BŘEZEN 2014

13 sobota 15. března od 15 hod. středa 19. března od 18 hod. Civilizace na scestí čtvrtá z promluv Mgr. Josefa Muzikáře KŘEST KNIHY A AUKCE Novinářská ohlédnutí aneb Střípky a klípky (nejen) ze Sedlčanska křest knihy regionální novinářky Marie Břeňové Proslýchá se, že kniha bude mít hodně mediálně známých i méně známých kmotrů a kmoter, ale třeba je to jen klípek. Nicméně doufáme, že právě toto odpoledne později zařadíte (zařadíme) ke střípkům, na které budete (budeme) rádi vzpomínat. Na knižní křest naváže Aukce andělů. Výtěžek bude darován knihovně na nadstandardní vybavení dětského oddělení. Dražit budeme: 1. Křišťálového Anděla ochránce výtvarnice Denisy Holubové 2. Pár paličkovaných Andělů ochránců od sedlčanských krajkářek 3. Anděla ochránce (šitá aplikace) od členek patchworkového klubu Programy na dětském oddělení pro veřejnost PROMLUVA Ve středu 19. března od 18 hodin pokračuje v Městské knihovně Sedlčany další promluva z plánovaného cyklu, tentokrát pod názvem Civilizace na scestí. Mgr. J. Muzikář se v ní bude zamýšlet nad posláním lidské civilizace v kosmickém dění jako Božím díle, zvláště pak nad selháním člověka ve vztahu ke Stvořiteli a jeho důsledky pro dějiny lidské společnosti. Středem pozornosti budou pojmy myšlení, svoboda, moc, vlastnictví a náboženství. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka čtení z knihy Knížka Ferdy Mravence od Ondřeje Sekory. Na program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Jak se žije v mraveništi. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Hrabalovské pábení a vyhlášení čtenářské rodiny roku. Připomeneme si pivovar téma Hrabalových knížek a místo, kde spisovatel v dětství žil. Zabijačka patří k masopustu, ale také k vesnici, Hrabalovu dětství a k námětům jeho knih. Čtenářská rodina roku bude v sedlčanské knihovně samozřejmě náležitě odměněna a slavnostní předání diplomu a cen se stane součástí cyklu Páteční odpoledne. Na program naváže cca od 16 hod. dílna Pečeme s Lobkowiczem, při které si upečeme výborné pivní rohlíky. Středa od 10 hod. Hrátky s Birlibánem pořad pro rodiče s dětmi. Program je motivován knihou Birlibán spisovatele Eduarda Petišky, který by v letošním roce oslavil 90. výročí narození. Pro dospělé bude připravena nabídka knih Bohumila Hrabala. Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Návštěva Pohádkové babičky nebo dědečka čtení veršovaných pohádek. Na čtení a povídání naváže od 16 hod. Ptačí výtvarná dílna, při které budeme vyrábět papírové ptáčky na dřevěné kolíčky. Snad tím ptáčky venku budeme motivovat k jarním koncertům Středa od 17 hod. Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod. Labyrinty, bludiště, křížovky aneb Třeba i pan Hrabal luštil Program z cyklu Čteme jinak. Pábení světem her a čtení, protože číst můžeme kdeco a zdaleka to nemusí být beletrie. Ke čtení totiž patří i studování návodů a pravidel, ale také čtení myšlenek soupeře a čtení a vyhodnocování herní situace. Od 16 hod. na tento program naváže řemeslná výtvarná dílna Ruličkový labyrint, při které zkusíme vytvořit labyrint z ruliček, které nás přijde naučit paní Milada Jelenová. Kluby v komunitním centru: Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit Fotografování FotoFlegmatici Sedlčany: od 18 hod. Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od do hod. pouze pro ženy, od do hod. pro ženy i pro muže. Klub Mnémé: a od 9 hod. Klub pletení: schází se každý pátek od 15 do 18 hod. Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý hod. Kreslení Kurz Lukáš: a od 9 hod. Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod. Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod. Výzva: Zajímá vás Sudoku? Pokud patříte mezi nadšené příznivce luštění Sudoku vězte, že právě pro Vás se rodí nový klub. První (informační) schůzka je naplánovaná na pátek od 17 hod. Nadšence zvou knihovnice společně s panem učitelem Vladimírem Roškotem, který klub povede. BŘEZEN

14 Městské muzeum Sedlčany Tyršova 136, Sedlčany tel./fax: otevírací doba: leden-březen ÚT, ČT, PÁ: 9-12, ST: 9-12, duben-květen ÚT-PÁ: 9-12, SO: 9-12, NE: červen-září ÚT-NE: 9-16 říjen-prosinec ÚT-PÁ: 9-12 a 13-16, NE: AKCE MUZEA - BŘEZEN 2014 do pátku 21. března VÝSTAVA Ve výstavní síni sedlčanského muzea můžete navštívit výstavu HISTORIE KLUČENIC A JEJICH OSAD SLOVEM A OBRAZEM Výstavu pro vás připravilo občanské sdružení Klučenice a obec Klučenice. Výstava potrvá do pátku 21. března. Vstup zdarma. Vstup zdarma. Délka trvání akce: cca 90 minut. od čtvrtka 27. března VÝSTAVA Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu sedlčanského entomologa Antonína Trmala ZE ŽIVOTA HMYZU Vystaveni budou preparovaní brouci z Čech, Moravy a Slovenska, které doplní ukázka exotických druhů brouků a dalších skupin hmyzu. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 27. března v 18 hodin. Vstup zdarma. 8 Vstupné: 40 Kč. Délka přednášky: cca 90 minut. BŘEZEN 2014

15 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Zpráva o neutěšitelných poměrech a stavu města Sedlčan měla informovat hlavně nadřízené orgány. O informaci širší veřejnosti se pokoušeli dopisovatelé do krajských časopisů nebo krajských příloh denních listů. Některé z těchto příspěvků uvádím, i když celou řadu článků časopisy neuveřejnily. Pozor na střelivo! Všude, kudy prošla ustupující německá armáda, jsou pohozeny náboje, miny, rozbušky, granáty, pancéřové pěsti a pod. Zvlášť bohatě byly zásobeny Sedlčany a kraj v prostoru bývalého vojenského cvičiště. Některá místa byla Němci jakoby úmyslně výbušnými látkami zamořena. Ačkoliv byla veřejnost a zvláště mládež na toto nebezpečí upozorňována, vyskytují se stále četné úrazy tohoto druhu. Tak jen v Sedlčanech - o okolí ani nemluvím, - tam je případů ještě více - jsou to čtyři úrazy z řad mládeže: čtrnáctiletý Jaroslav Kuželka, Alois Brožek, třináctiletý František Šimek a další pětiletý chlapec. Ale i mezi dospělými jsou případy úrazů, dokonce ruský důstojník i československý voják. Proto pozor, zvláště při žňových pracích. Mezi travou a obilím může být pohozen ruční granát nebo mina. Nikdo nesmí hazardovat životem, ani svým! Vždyť každého je v nové republice třeba. Dělostřelecké náboje shromážděné k odvozu a jejich následnému zničení. Zbytky válečné techniky lemovaly okraje silnic po kterých ustupovaly německé jednotky na západ do amerického zajetí. Zbraně a další válečný materiál ze Sedlčanska byl shromažďován a dočasně uložen na Lhotce v lokalitě Pod Lesíkem. Lidová hvězdárna Na březnové večerní obloze zaujme několik jasných hvězd patřících do zimních souhvězdí seskupených nad jižním obzorem. Nejníže nad obzorem to bude velmi jasný Sirius, vpravo od Siria pak bílý Rigel a červený Betelgeuze v Orionu. Vlevo od Siria, více nad obzorem pak Procyon a nad ním téměř v zenitu dvojice Castor a Pollux ze souhvězdí Blíženců. Poblíž zenitu to bude jasná Capella ze souhvězdí Vozky. Nad východním obzorem se později přidá Regulus v souhvězdí Lva. Mezi Regulem a Blíženci je dostupný pro prosté oko nápadný obláček, který se i v malém dalekohledu rozpadne na jednotlivé hvězdy tvořící otevřenou hvězdokupu M44, Jesličky. V prostoru toto seskupení hvězd zaujímá rozlohu přibližně 40 sv. roků a nachází se od nás ve vzdálenosti 525 sv. roků. V souhvězdí Raka se nachází ještě otevřená hvězdokupa M67 přibližně 8 jižně od M44. Přibližně 25 jižně v souhvězdí Hydry na hranici souhvězdí Jednorožce je další otevřená hvězdokupa M48 ve skutečné vzdálenosti 1000 sv. roků. Ještě dále ve vzdálenosti 5000 sv. roků jsou dvě hvězdokupy M46 a M47 v souhvězdí Velkého psa, v polovině úhlové vzdálenosti mezi M48 a Siriem. K nejvýraznějším otevřeným hvězdokupám patří Plejády v souhvězdí Býka a z téhož souhvězdí Hyády v blízkém okolí Aldebarana, první hvězdy Býka. Pokud zamíříme velký dalekohled hvězdárny do vzdálených oblastí vesmíru pak v souhvězdí Velké medvědice, rozeznáme dvojici galaxií M81 M82. Nízko nad obzorem pak M57 v souhvězdí Honicích psů, které se nachází pod ojí Velkého vozu. Nad severozápadním obzorem opouští večerní oblohu Pegas s Andomedou, kde ještě můžeme zastihnout Galaxie M31 a M33. Podrobnější obraz Velké mlhoviny M42 v Orionu poskytne zorné pole velkého dalekohledu při zvětšení 75x a také snímky CCD kamer, které jsou umístěné v ohniscích zrcadlových dalekohledů na společné montáži s velkým dalekohledem hvězdárny. Barevné detaily mlhoviny z velkých dalekohledů jsou dostupné na internetových stránkách významných astronomických observatoří i na stránkách astronomů amatérů z celého světa. Plán pozorování na březen: Sedlčanská hvězdárna je v březnu otevřena každý pátek od 18 do 21 hod. Měsíc Na páteční večerní obloze 7. a Nov 1. 3., první čtvrť 8. 3., úplněk a poslední čtvrť Planety Merkur nepozorovatelný, Venuše je výraznou Jitřenkou nad jihovýchodním obzorem, Mars kromě večera viditelný po celou noc. Jupiter po většinu noci kromě ranních hodin. Saturn až ve druhé polovině noci. Uran s Neptunem nepozorovatelný. Ostatní objekty Otevřené hvězdokupy jarní oblohy, vzdálené galaxie a mlhoviny. Zajímavé dvojhvězdy a ostatní objekty noční oblohy. Úkazy v 1 hod. Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 3,9 jižně; seskupení Měsíce, Marsu, Spiky a Saturnu pozorovatelné 18. až ve druhé polovině noci na jihu a jihozápadě, na jihovýchodě ráno svítí Venuše) ve 4 hod. Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,1 jižně) František Lomoz

16 KULTURA Amadeus, Smrt v Benátkách a dvě stě dalších... Na začátku roku 1999 si několik lidí ze Sedlčan přálo vidět v kině filmy, které patří ke klasice nebo vznikají v menších produkcích a většinou se nedostanou do běžné distribuce. Vznikla tak myšlenka založit si filmový klub. 1. února 1999 bylo v rámci klubu uvedeno první představení a od té doby fungujeme nepřetržitě už patnáct let. Ve dnech 14. a 15. března 2014 si toto výročí připomeneme a slavit budeme jak jinak filmem. Za těch patnáct let sedlčanský filmový klub nabídl lidem ze Sedlčan a okolí možnost zhlédnout více než dvě stovky filmů a vytvořit tak neformální otevřenou komunitu lidí, kteří se můžou pravidelně jednou dvakrát měsíčně ve čtvrtek sejít a rozšiřovat své filmové obzory. To vše i díky velké podpoře ze strany Města a Kulturního domu Josefa Suka, které si velmi ceníme. Z perspektivy patnácti let je příjemné vidět, jak nám diváci postupně odrůstají, stále se k nám hlásí a někdy i spolupracují na chodu klubu. Abych zjistil, jak klub na své diváky působí, oslovil jsem čtyři naše členky Annu, Elišku, Evu a Petru, které na naše filmy pravidelně chodily nebo chodí a požádal jsem je o jejich vzpomínku na klub. Petra Hodysová: Vzpomínám si na své první představení, které jsem v klubu zhlédla. Na gymnáziu jsme se dívali na Amadea od Miloše Formana a vyučující nám doporučil, že to budou brzy dávat ve filmovém klubu. A že prý na plátně je to větší a lepší, než v televizi ve škole. Nevěděly jsme, co je to filmový klub, ale byla to dobrá příležitost dostat se ve školní den večer ven, takže jsme se spolužačkou vyrazily. První dojmy byly všelijaké, mezi samými staršími klubaři jsme si připadaly trochu nepatřičně. Bylo to před deseti lety a filmáč mi rychle přirostl k srdci. Postupně jsem začala objevovat, že filmy nejsou jen ty v televizi a že se mi vlastně tyhle občas trochu divné líbí víc. Díky filmovému klubu jsem za tu dobu na pověstných sedačkách sedlčanského kina viděla téměř sedmdesát filmů. Začala jsem jezdit na filmové festivaly a navštěvovat pražská artová kina. Poznala jsem díky tomu spousty nových kinofilů a míst, a stejně je mi nejlépe v tom našem sedlčanském biografu, kde se sice trochu tvrdě sedí, ale má nezaměnitelnou atmosféru. A Besedu hned vedle vchodu. Eva Pešková: Před devíti lety, když jsem v prváku na gymplu začala pravidelně navštěvovat čtvrteční projekce - bylo to tehdy cool a sexy-, pro mě Filmový klub znamenal zařadit se po bok místní filmové intelektuální elity, kterou jsem zbožně obdivovala. Inu, každý si cestu k dobrému filmu hledá jinak. Děkuju své milé spolužačce E. H. a svým rodičům, že mě tenkrát dotáhli na můj první klubový zážitek Pink Floyd:The Wall, po kterém jsem Filmáči docela propadla a díky čemuž mohu dnes i já přispět svou troškou do mlýna při jeho organizaci. Eliška Hodysová: Poprvé jsem do filmového klubu zavítala v září 2003, a to trochu omylem na film Smrt v Benátkách. V Benátkách jsem nedávno předtím byla a hodně mě to město nadchlo. Slovo smrt v názvu filmu zase slibovalo napínavou detektivku, což je žánr, který mám ráda ve všech formách. Výborný Viscontiho film se sice v Benátkách odehrával, detektivce se však samozřejmě neblížil ani vzdáleně, a dost mě tedy tenkrát zklamal. Po pár měsících jsem se však filmovému klubu rozhodla dát druhou šanci a v té již s Oscarovým vítězem Invaze barbarů obstál. Pak následovalo několik let, kdy jsem v prostorách sedlčanského kina trávila skoro všechny klubové čtvrtky, a byla to léta moc příjemná, v jejichž průběhu jsem se do organizace klubu i trochu zapojila. V dnešní době už se vzhledem ke studiu a práci v Praze dostanu do Sedlčan ve čtvrtek spíše výjimečně. Když se to ale někdy povede, je moc fajn se na filmu a po něm v Besedě setkat Občanské sdružení Posázavský Pacifik ve spolupráci s městem Sedlčany, dalšími dotčenými obcemi a podnikatelskými subjekty připravuje na den 27. září oslavy 120 let místní dráhy Olbramovice - Sedlčany. Při této příležitosti bude ve spolupráci s Městským muzeem Sedlčany vydána publikace o historii dráhy a jejím přínosu pro rozvoj celého Sedlčanska. Žádáme všechny pamět- se známými tvářemi a současně se přesvědčit, že i naše malé městečko stále nabízí kulturní program srovnatelný s pražskými artovými kiny. Anna Nádvorníková: Milý přátelé dobrého filmu, pokud se chcete jako já nechat smést přívalem promítaných 24 obrázků/s, zrychlit tím tep těla nehybně vmáčknuti v křesle, zakusit dojetí ve tmě sálu, či poslat na zářivé plátno svůj úsměv, nechte se vést zkušenými cinefily z Filmového klubu Sedlčany. Ukáží Vám, jak snít s otevřenýma očima výběrem toho nejlepšího ze světové i domácí kinematografie. Ve filmovém klubu totiž všechno začíná Rád bych vás pozval na oslavy našich patnáctin (a samozřejmě i další představení, která pro vás připravujeme) v rámci malého festivalu, který jsme připravili na 14. a 15. března Přehled filmů najdete v kulturním kalendáři Radnice. Na závěr připravujeme pro své diváky a divačky after party v Červeném salonku za doprovodu kapely Repete. Permanentka na všechny filmy bude stát 150 Kč. Je rovněž možné koupit si vstupné na jednotlivé filmy. Přijďte a choďte, těšíme se na vás. Petr Sokol Filmový klub Sedlčany Připravovaná publikace o dráze Olbramovice - Sedlčany níky, sběratele, bývalé zaměstnance dráhy či jejich rodinné příslušníky o zapůjčení dobových fotografií, pohlednic a dokumentů. Materiály můžete přinést k oskenování do Městského muzea v Sedlčanech nebo přímo zaslat na Předem děkujeme za poskytnuté materiály vlastníci otištěných dokumentů dostanou autorský výtisk publikace zdarma.

17 SPORT V neděli 16. února sehrála mladší a MINI C přípravka turnaj nejmladších přípravek, který se hrál v tělocvičně SOU Sedlčany. Výsledky týmu ročník 2006: TJ TATRAN Sedlčany - SOKOL Dublovice 2 : 3 Střelci branek: Jan Jiráček, Alex Potůček TJ TATRAN Sedlčany - MFK Dobříš 3 : 1 Střelci branek: 3 x David Barták TJ TATRAN Sedlčany - SK Votice 5 : 2 Střelci branek: 4 x Adam Sobotka, Šimon Macháček SUPERFINÁLE: TJ TATRAN Sedlčany MFK Dobříš 2 : 3 Střelci branek: Petr Pudil, David Barták Pořadí v turnaji: 1. MFK Dobříš, 2. TJ TATRAN Sedlčany, 3. SOKOL Dublovice, 4. SK Votice Halový turnaj nejmladších přípravek Výsledky týmu ročník 2007 a mladší: TJ TATRAN Sedlčany - SOKOL Dublovice 3 : 0 Střelci branek: 3x Štěpán Kindlmann TJ TATRAN Sedlčany - MFK Dobříš 1 : 2 Střelci branek: Vojtěch Matuška TJ TATRAN Sedlčany - SK Votice 2 : 2 Střelci branek: 2 x Štěpán Kindlmann Zápas o 3 a 4 místo: TJ TATRAN Sedlčany - SOKOL Dublovice 1 : 1 penalty 0 : 2 Střelci branek: Štěpán Kindlmann Pořadí v turnaji: 1. MFK Dobříš, 2. SK Votice, 3. Sokol Dublovice, 4. TATRAN Sedlčany Zajímavý turnaj pro nejmladší hráče. Pořadatelům se podařilo připravit pro chlapce a rodiče překvapení. Před finálovými zápasy zatančila děvčata z tanečního kroužku SLIMKA Sedlčany. Obě představení se líbila, protože děvčata odbíhala za ohromného potlesku všech diváků. Závěrečné vyhlášení výsledků provedl předseda Tělovýchovné jednoty TATRAN Sedlčany Ing. Martin Havel. Všem hráčům předal medaile a zajímavé ceny. Touto cestou bych chtěl poděkovat sponzorům mezi které patřili: Městský úřad Sedlčany, S-B stavební firma Sedlčany, Truhlářství Martin Macháček Kosova Hora, Soňa a Petr Černí - Sedlčany. Zapsal: Petr Herynk. Mistrem Formanky v ping-pongu je Kedar V sobotu 18. ledna se v hotelu Vltavan uskutečnil 1. ročník turnaje v ping-pongu o mistra Formanky. Hrálo 17 hráčů. Jestli si někdo myslí, že do Formanky chodí mladí jen pařit a hulit, je na velkém omylu. Všichni rozumí sportu a fandí našim sportovcům. Atmosféra, jaká zde panuje při zápasech našich hokejistů, se nikde nevidí. Mistrem Formanky v ping-pongu pro rok 2014 je Radek Landa (Kedar), který ve finále za bouřlivého prostředí porazil Davida Myslikovjana (2:0). Překvapením pro mne je 5. místo Vládi Eršeka, který v nejhezčím zápase dne prohrál se Šulcem těsně (0:2). Hráči děkují hlavním sponzorům: Městskému úřadu Sedlčany, malíři Pavlu Míkovi, Čumbrkovi a Honzovi Benešovi. Děkuji za spolupráci Regionálnímu informačnímu středisku pod vedením Jany Špalové. František Pejša Přípravka 2006 a Stojící zleva: Petr Herynk - vedoucí mužstva, David Počárovský, Adam Sobotka, Martin Macháček II. trenér. Klečící: Matěj Jaroš, Šimon Macháček, Petr Pudil, David Barták, Alex Potůček. Ležící: Jan Jiráček. Přípravka MIDI 2007 a mladší. Stojící zleva: František Hrdlička, Štěpán Kindlmann, Vojtěch Matuška, Vilém Sadecký. Klečící: Patrik Machek, Jan Pudil, Matěj Macháček. Ležící: Jakub Hodouš.

18 SENIOŘI Tuto otázku jsme položili vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany Mgr. Věře Skálové, která na ni odpovídá: V každoročním strukturování položek městského rozpočtu je v kapitole sociálních věcí a zdravotnictví pravidelně pamatováno na dvě zásadní oblasti, ve kterých Město Sedlčany zohledňuje specifické potřeby seniorské věkové skupiny obyvatel. V první oblasti jde o služby potřebné k podpoře samostatného života ve vlastní domácnosti, a to podporou a financováním vlastní, městské pečovatelské služby, která existuje a pracuje od roku 2001 jako organizační složka Městského úřadu Sedlčany. Profesionální pečovatelky pomáhají svými službami klientům tak, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením co možná nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Služba je poskytována obyvatelům s trvalým pobytem na území města Sedlčany a jeho regionu (Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, Zberaz, Roudný). Foto D. Chlastákové z výletu na Orlík v loňském květnu. Věková kategorie klientů není omezena, podmínkou poskytování služby je statut důchodce (starobní, pro invaliditu, pozůstalostní) a zároveň zjištění, že služba je potřebná. Služby jsou poskytovány formou ambulantní (ve středisku osobní hygieny) nebo terénní (v domácnostech klientů). Zájemcům o služby doporučujeme obrátit se na vedoucí PS Sedlčany pí Janu Máchovou, a to v sídle organizace Pečo- Jak město Sedlčany pečuje o své seniory? vatelské služby a středisku osobní hygieny Sedlčany, U Kulturního domu č. 746, Sedlčany (suterén Domova Sedlčany), telefon: , sedlcany. pracovní doba: Po-Pá hod. Od roku 2006 je, s ohledem na platnou legislativu, tato služba oficiálně registrována, typově zařaditelná, její jednotlivé aktivity specifikovány, řídí se vlastními vnitřními pravidly, která odpovídají standardům kvality v sociálních službách a zároveň jsou v souladu s představami vedení města o možnostech a potřebách seniorské generace. Druhou oblastí je historicky již tradiční podpora aktivit Klubu důchodců Sedlčany. Vznikl v 80. letech v souladu s metodickým doporučením ONV v Příbrami pro národní výbory okresu a tehdejší legislativou. Za téměř 30 let činnosti se podmínky pro aktivizaci a podporu kulturních, společenských a osvětových aktivit, mnohokrát proměnily, ale základy činnosti nikdy neustaly, a díky tomu se provoz klubu udržuje v kontinuitě času i nadále - až do současnosti. Aktuálně je činnost zabezpečena po stránce materiální i finanční dostatečně, a to tak, že je možné na pravidelné schůzky, konané každé druhé pondělí v měsíci, uskutečňované v červeném salonku Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, v čase od 14 do cca 16 hodin, přizvat i další, nové, členy z řad obyvatel Sedlčan (včetně osad regionu). Kontaktní osobou pro zájemce z veřejnosti i nevolenou předsedkyní a duší podniku je paní Helena Váňová, telefon , která ráda poskytne bližší informace, termíny schůzek i plán činnosti. Dohled nad čerpáním finančních prostředků a pomoc s organizací a náplní jednotlivých schůzek zajišťuje Odbor sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany, především já osobně. Jednotlivých klubových setkání se často účastním a jsem ochotna a schopna poskytnout zájemcům o členství základní informace a uvést je mezi stávající členy. Foto D. Chlastákové z výletu z loňského října na Podblanicko. Velmi vítáme, že se v poslední době do klubu hlásí i celé manželské dvojice, protože programová náplň je, dle možností, poskládána tak, aby vzdělávání, kulturní a společenské aspekty aktivit byly v rovnováze a zároveň byly zajímavé i pro muže. Veřejnosti i seniorům, uvažujícím o členství, můžeme prozradit, že předmětem schůzek je, kromě vlastního setkávání spřízněných lidí, kteří si pohovoří o svých osobních záležitostech v kulturním prostředí, při zajištěném občerstvení, také přednášková činnost různorodého charakteru, oslavy spojené s MDŽ, Dnem matek, Mikulášem nebo vánočními svátky, hudba, tanec a zpěv jako aktivizační činnosti, pořádáme si vlastní autobusové poznávací výlety, dostáváme informace poskytované představiteli města, městskými organizacemi nebo vedoucími jednotlivých odborů Úřadu, využíváme znalostí a schopností předat poznání vlastními členy. Zároveň je tento Klub představiteli města vnímán jako určitý partner, subjekt, který lze považovat za návaznou službu v rámci veřejných služeb obce, který může být přednostně zapojen do spolupráce s vedením města např. nabídkou účastnit se zapojením do projektů nebo při získávání reprezentativního názoru, zpětné vazby od seniorské generace na určité problematiky. Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci. Ceník inzerce: černobílé 1250 Kč (1/4 strany), 2100 Kč (1/2 strany), 4100 Kč (celá strana), barevně 1900 Kč (1/4 str.), 3200 Kč (1/2 str.), 4900 Kč (celá strana). Jedno opakování sleva 5 %, více opakování sleva 10 %. Ceny včetně 21 % DPH. Vyřizuje Jana Špalová - Městský úřad Sedlčany, tel ,

19 Lidé mají noční můry o tom, jak je honí zlý pes, topí se nebo hoří zaživa. Nevím, jak v první ze zmíněných situací, ale v těch ostatních se vás snaží zachránit přivolaní hasiči. Jsou to ti, kteří se vrhají do hořících budov nebo jiných nebezpečných oblastí jen proto, aby zachránili lidský život a majetek. Ne nadarmo se slovo hasič překládá do angličtiny jako fireman ohnivý muž. Několik takových mužů máme i v Sedlčanech. Jejich velitel Ing. Petr Hron mi odpověděl na mé otázky. Kolik členů má jedna posádka? V Sedlčanech máme celkem tři posádky, které se střídají po 24hodinových směnách, tři dny po sobě. Maximální počet sloužících osob je pět. V každém případě tu musí být aspoň čtyři lidé na obsazení potřebné techniky. Musíte jako členové hasičského záchranného sboru každoročně absolvovat fyzické testy? Samozřejmě. U nás je to povinností, je to jedna z podmínek zaměstnání. To znamená, že všichni příslušníci, včetně těch denních, což jsem já, musí vykonávat jednou za rok fyzické testy. Kritéria pro úspěch jsou stanovena velmi přísně. Máte při zásahu rozdělené funkce? Rozhovor s velitelem stanice HZS Sedlčany Ovšem. U hasičů je to velmi specifické. Každý příslušník ví, co má dělat. Velitelem počínaje, až po strojníky, hasiče a případné techniky, ať už chemické, strojní, nebo spojové služby. Stalo se vám už, že některý z vašich kolegů zahynul při akci? Při vlastní zásahové činnosti na stanici v Sedlčanech, která existuje od roku 2000, zaplať pánbůh k ničemu takovému nedošlo. Zasahujete častěji při požárech, nebo dopravních nehodách? V poslední době se to hodně specifikovalo. Zhruba třetina výjezdů jsou požáry, další třetina jsou dopravní nehody. Nejvíce je však technických zásahů. To jsou všechny ty ostatní, v podstatě od hořících popelnic až po plané poplachy. Jaké používáte nástroje pro vyprošťování při dopravních nehodách? Máme speciální vybavení, které používáme na různé druhy zásahů. V autě s sebou vždy vozíme základní výbavu a když je potřeba speciální technika, je možné ji zavolat. Ať už se jedná o potřebné vyprošťovací nástroje pro těžké zásahy nebo i výškovou techniku. Mezi základními věcmi, co používáme, jsou různé sady na vyprošťování, případně třeba pro řezání sloupku, nebo k záchraně osob. Dále třeba rozbrusky, elektrické přímočaré pily, zvedací pneumatické vaky atd. Je to poměrně široký výběr věcí. Každý hasič ví, co lze na co použít. Nejdůležitější ovšem je, jak máme v přísaze, záchrana života. Jak vysoko dosáhne místní hasičská plošina? Naše stávající plošina je AVP 27, z čehož vyplývá, že ideální výška, do které dosáhne, je 27 metrů. Reálná situace je ale trochu jiná. Rameno plošiny nikdy není přímo kolmo. Říká se, že do 5. patra výškové budovy mohou být lidé bez obav. Potom už je to horší Trochu přeháním. V případě potřeby vyšší plošiny určené k evakuaci osob a provedení zásahu je možné povolat velitelem zásahu přes KOPIS Kladno, např. plošinu Bronto z Příbrami nebo Benešova. Ta dosáhne až do výšky 37 metrů. V okrese Příbram je ale budova s více jak 10 patry. Tam je v případě nouze umístěn tzv. evakuační rukáv, který se přidělá na okno třeba 11. patra. Je to bezpečný způsob, jak se dostat až dolů na zem. Dosud naštěstí nebyl při ostrém zásahu použit. Jen při cvičeních. Děkuji za rozhovor. Andrea Šulcová (sexta-literární dílna-g a SOŠE Sedlčany)

20 Sedlčanský Masopust 2014 MÚ Sedlčany, ZUŠ Sedlčany, Našlose a Městské muzeum Sedlčany Vás srdečně zvou na tradiční masopustní průvod v úterý 4. března. Sraz masek je ve 14 hod. u pekárny Bejšovec. Těšíme se, že se k nám přidáte. Další program bude probíhat na náměstí TGM.

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více