PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011"

Transkript

1 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

2 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID 80 GUARANTEED... 7 PODFONDY ALOKACE AKTIV PIONEER P.F. GLOBAL DEFENSIVE PIONEER P.F. GLOBAL BALANCED PIONEER P.F. GLOBAL CHANGES PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO ABSOLUT PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO WACHSTUM PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO CHANCE IV. OBECNÉ INVESTIČNÍ INFORMACE V. OBECNÉ FINANČNÍ INFORMACE VI. OBECNÉ OBCHODNÍ INFORMACE

3 Tento zjednodušený prospekt ( Zjednodušený prospekt ) obsahuje pouze klíčové informace o fondu Pioneer P.F. ( Fond ) a o každém z jeho Podfondů (jednotlivě Podfond a společně Podfondy ). Pro získání více informací včetně poslední úplné verze prospektu Fondu ( úplný Prospekt ) s poslední výroční zprávou a pololetní zprávou podrobně popisujícími cíle, poplatky a výdaje i rizika každého jednotlivého Podfondu a odpovědi na další otázky, prosím kontaktujte Vašeho finančního poradce nebo si vyžádejte Prospekt s poslední výroční zprávou a pololetní zprávou u Manažera Fondu, tj. společnosti Pioneer Asset Management S.A., na adrese 4, Rue Alphonse Weicker, L Lucemburk, telefon: , fax: Tyto dokumenty jsou všem stávajícím i budoucím investorům zdarma kdykoliv k dispozici. Pokud není v tomto Zjednodušeném prospektu uvedeno jinak, slova psaná velkými písmeny mají takový význam, jaký je uvedený v úplném Prospektu. Investorům se doporučuje, aby si před každým investičním rozhodnutím přečetli aktuální úplný Prospekt Fondu. I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA Právní struktura Fondu: Zastřešující FCP vytvořený v Lucembursku dne 20. listopadu 2006 na dobu neurčitou a organizovaný podle Části I zákona ze dne 17. prosince 2010, o podnikání v oblasti kolektivního investování ( Zákon z roku 2010 ) Zřizovatel Fondu: UniCredit S.p.A. Manažer, Pioneer Asset Management S.A. Místní zástupce 4, rue Alphonse Weicker a Distributor: Investiční manažeři: Depozitář a Platební agent: Auditor: Administrátor: Registrátor a Převodní agent: Právní poradce: Orgán dohledu: L-2721 Lucemburk Pioneer Investment Management Limited 1, George s Quay Plaza George s Quay Dublin 2 Irsko Pioneer Investment Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße D Unterföhring u Mnichova Německo Société Générale Bank & Trust 11, Avenue Emile Reuter L-2420 Lucemburk KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 Lucemburk Société Générale Securities Services Luxembourg 16, Boulevard Royal L-2449 Lucemburk European Fund Services S.A. 18, Boulevard Royal L-2449 Lucemburk Arendt & Medernach 14, Rue Erasme L Lucemburk Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) 3

4 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI Lucembursko Pioneer Asset Management S.A. 4, rue Alphonse Weicker L-2721 Lucemburk Lucemburské velkovévodství Tel.: Fax: Německo Platební agent Informační místo Société Générale S.A. Pioneer Investment Kapitalanlagegesellschaft mbh Frankfurt Branch Apianstraße Neue Mainzer Straße D Unterföhring u Mnichova D Frankfurt am Main Německo Německo Tel.: Fax: Rakousko Platební agent a informační místo UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 A-1010 Vídeň Rakousko Španělsko Pioneer Global Investments Limited Paseo de la Castellana 41 2a planta E Madrid Španělsko Tel.: Fax: Nizozemsko Informační místo a zástupce Fastnet Netherlands N.V. De Ruyterkade 6 NL-1013 AA Amsterdam Nizozemsko Tel.: Fax: Francie Platební agent Informační místo Société Générale Pioneer Global Investments Limited 29, Boulevard Haussmann 1er étage F Paříž 6, rue Halevy Francie F Paříž Francie Lichtenštejnsko Platební agent Zástupce Liechtensteinische Landesbank AG LLB Fund Services Aktiengesellschaft Städtle 44 Äulestrasse 80, Postfach 1238 FL-9490 Vaduz FL-9490 Vaduz Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko Tel.: Fax: Česká republika Zástupce Pioneer Asset Management, a.s. Karolinská 650/1 Praha 8, Česká republika Tel.: Fax:

5 Slovenská republika Platební agent UniCredit Bank Slovakia, a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovenská republika Tel.: Maďarsko Pioneer Fund Management Ltd 1011 Budapešť Fő utca 14 Maďarsko Tel.: Fax: Slovinsko Platební agent UniCredit Bank Slovenija d.d. Šmartinska Lublaň Slovinsko Tel.: Fax: Bulharsko Platební agent UniCredit Bulbank AD 7 Sv. Nedelya Square 1000 Sofie Bulharsko Tel.: Fax: Další informace Na požádání lze zdarma získat úplný Prospekt i Zjednodušený prospekt spolu s výroční zprávou a pololetní zprávou před uzavřením kontraktu i následně na následujících místech: - Manažer, Místní zástupce a Distributor: Pioneer Asset Management S.A.; - Depozitář a Platební agent: Société Générale Bank & Trust; - Administrátor: Société Générale Securities Services Luxembourg; - Registrátor a Převodní agent: European Fund Services S.A.; - místních zástupců v jednotlivých jurisdikcích, v nichž je Fond obchodován. 5

6 III. PODFONDY 1. Podfondy obhospodařované společností Pioneer Investment Management Limited, Dublin: Dynamic Hybrid 80 Guaranteed; Global Defensive 20; Global Balanced 50; Global Changes. 2. Podfondy obhospodařované společností Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh, Mnichov: StrategiePortfolio Absolut; StrategiePortfolio Balance; StrategiePortfolio Wachstum; StrategiePortfolio Chance. 6

7 Podfondy se zajištěným kapitálem 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID 80 GUARANTEED INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, a přitom poskytovat investorům částečnou záruku investovaného kapitálu. Investiční zásady Podfond bude sestávat z diverzifikovaného portfolia aktiv investovaných do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a úrokových stvrzenek. Podfond používá techniku dynamické alokace portfolia, jak je popsáno níže, která denně sleduje analytiku portfolia a všechny podkladové finanční nástroje vůči převládající úrovni záruky. Hodnota vlastního kapitálu Podfondu bude odrážet dynamiku finančních trhů v závislosti na různých finančních schématech všech podkladových nástrojů. V případě nepříznivých finančních podmínek prokážou techniky dynamické alokace progresivní posun portfolia od nástrojů s vyšším rizikem k nástrojům s nižším rizikem s cílem zachovat hodnotu portfolia Podfondu na úrovni platné záruky nebo nad touto úrovní. Podle toho se kdykoliv může výrazně změnit složení Podfondu. Záruka a ručitel Ručitelem je společnost UniCredit Bank AG ( ručitel ) která poskytuje převoditelnou (rolling) záruku ( záruka ), že poslední pracovní den každého kalendářního měsíce ( den záruky ) nebude hodnota vlastního kapitálu Podfondu činit méně než 80 % hodnoty vlastního kapitálu Podfondu platné poslední pracovní den předcházejícího kalendářního měsíce. Pokud nastane splatnost záruky, splatnou částku uhradí Fondu ručitel a tato bude náležitě zobrazena v hodnotě vlastního kapitálu. Tato částečná záruka poskytovaná ručitelem (jak je dále definováno) pro Podfond Dynamic Hybrid 80 Guaranteed vychází z hodnoty vlastního kapitálu Podfondu platné k poslednímu pracovnímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, nikoliv z původní ceny za úpis Podílových listů upsaných podílníkem. Z toho plyne, že navrácená částka může činit méně než 80 % původní ceny za úpis. Pro podílníky, kteří chtějí provést zpětný odkup, bude plná částka záruky odvozena pouze ze zpětných odkupů v den záruky a nikoliv ze zpětných odkupů provedených v jakýkoliv jiný pracovní den během měsíce. Ručitelem je společnost UniCredit Bank AG, což je přidružená bankovní společnost skupiny společností UniCredit se sídlem v Německu. UniCredit Bank AG byla založena v roce 1869 a podléhá regulaci Federálního úřadu pro finanční dohled (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) v souladu s německými zákony. Datum zahájení činnosti Podfond zahájil činnost dne 1. července Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální a rovněž sofistikované investory, kteří se chtějí podílet na růstu globálních trhů, a přitom mít částečnou záruku v případě nepříznivého vývoje na trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Absolutní VaR Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % 7

8 Výkonnost Tento Podfond neexistoval po celý kalendářní rok. V současné době nejsou k dispozici informace o jeho výkonnosti. FINANČNÍ INFORMACE Kategorie A Nedistribuované LU Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Kategorie A Max. 0,00 % n/a Odložený nákupní poplatek Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Cena záruky Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,20 % 0 % n/a Max. 0,75 % Transakční cena v případě zpětného odkupu Pokud jde o zpětný odkup Podílových listů Kategorie A v den záruky, bude transakční cena odpovídat buď hodnotě vlastního kapitálu vypočtené příslušný Oceňovací den nebo 80 % hodnoty vlastního kapitálu platné poslední pracovní den předcházejícího kalendářního měsíce podle toho, která z nich bude vyšší. Jakýkoliv jiný Oceňovací den mimo den záruky záruka neplatí a transakční cena za zpětné odkupy v rámci Podfondu bude odpovídat hodnotě vlastního kapitálu platné daný Oceňovací den. 8

9 Podfondy alokace aktiv 2. PIONEER P.F. GLOBAL DEFENSIVE 20 INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do diverzifikovaného portfolia níže popsaných povolených nástrojů. Investiční zásady Podfond bude běžně investovat 20 % avšak ne více než 30 % svých aktiv do akcií a nástrojů spojených s akciemi. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a úrokových stvrzenek. Podfond může také investovat až 15 % svých aktiv do způsobilých stvrzenek na komoditní indexy. Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Relativní VaR (referenční portfolio: 80 % JP Morgan GBI EMU, 12 % MSCI Europe, 6 % MSCI North America a 2 % MSCI Pacific) Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % Výkonnost Pioneer P.F. Global Defensive 20: výkonnost za 3 roky Indikativní tabulka výkonnosti - Následující tabulka zobrazuje výkonnost Podfondu s použitím výkonnosti Kategorie E. 15,00% 5,00% -8,49% 7,38% 3,96% -5,00% ,00% -25,00% Pioneer P.F. - Global Defensive 20 Kategorie E Nedistribuované EUR 9

10 Kategorie Podílových listů v EUR, kumulativní výkonnost v EUR Kategorie A Distribuované ročně -8,81 % 6,91 % 3,48 % Kategorie A Nedistribuované -8,74 % 6,81 % 3,62 % Kategorie C Nedistribuované -9,42 % 6,36 % 2,90 % Kategorie E Nedistribuované -8,49 % 7,38 % 3,96 % Kategorie F Nedistribuované -9,16 % 6,55 % 3,18 % Kategorie Podílových listů v USD, kumulativní výkonnost v USD Kategorie A Nedistribuované -13,33 % 10,48 % -3,24 % Kategorie Podílových listů v CZK, kumulativní výkonnost v CZK Kategorie A Zajištěné Nedistribuované -14,03 % 5,58 % 3,76 % Upozornění Uvedené výkony z minulosti neindikují budoucí výkony. Podfond podléhá určitým rizikům investic. Cena podílových listů a stejně tak jejich příjem mohou růst nebo klesat. Změny v úrokových sazbách mohou též vyvolat růst nebo pokles hodnoty podílových listů. Nelze garantovat, že Podfond dosáhne svého cíle. FINANČNÍ INFORMACE Kódy cenných papírů Kategorie A Distribuované ročně EUR LU Kategorie C Nedistribuované EUR LU Kategorie A Nedistribuované USD LU Kategorie E Nedistribuované EUR LU Kategorie A Nedistribuované EUR LU Kategorie F Nedistribuované EUR LU Kategorie A Zajištěné Nedistribuované CZK LU Kategorie I Nedistribuované EUR LU Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Odložený nákupní poplatek Kategorie A Max. 5,00 % n/a Kategorie B 0 % Max. 4,00 % 1 Kategorie C 0 % Max. 1,00 % 2 Kategorie E Max. 4,00 % n/a Kategorie F 0 % n/a Kategorie H Max. 2,00 % n/a Kategorie I 0 % n/a 1 Odložený nákupní poplatek v maximální výši 4,00 %, klesající na nulu během 4letého období po uskutečnění investice. 2 Odložený nákupní poplatek ve výši 1,00 %, jestliže ke zpětnému odkupu došlo během jednoho roku po nákupu. Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,20 % 0,50 % n/a Kategorie B 1,20 % Max. 1,50 % n/a Kategorie C 1,20 % Max. 1,00 % n/a Kategorie E 1,20 % 0 % n/a Kategorie F 1,95 % 0 % n/a Kategorie H 0,80 % 0 % n/a Kategorie I 0,60 % 0 % n/a 10

11 3. PIONEER P.F. GLOBAL BALANCED 50 INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do diverzifikovaného portfolia níže popsaných povolených nástrojů. Investiční zásady Podfond bude běžně investovat 50 % avšak ne více než 70 % svých aktiv do akcií a nástrojů spojených s akciemi. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a úrokových stvrzenek. Podfond může také investovat až 15 % svých aktiv do způsobilých stvrzenek na komoditní indexy. Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Relativní VaR (referenční portfolio: 50 % JP Morgan GBI EMU, 50 % MSCI World) Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % Výkonnost Tento Podfond k datu vydání tohoto Zjednodušeného prospektu neexistoval po celý kalendářní rok. Nejsou tedy k dispozici informace o jeho výkonnosti. Upozornění Uvedené výkony z minulosti neindikují budoucí výkony. Podfond podléhá určitým rizikům investic. Cena podílových listů a stejně tak jejich příjem mohou růst nebo klesat. Změny v úrokových sazbách mohou též vyvolat růst nebo pokles hodnoty podílových listů. Nelze garantovat, že Podfond dosáhne svého cíle. FINANČNÍ INFORMACE Kódy cenných papírů Kategorie A Zajištěné Nedistribuované CZK Kategorie A Nedistribuované USD Kategorie A Nedistribuované EUR Kategorie C Nedistribuované EUR Kategorie E Nedistribuované EUR Kategorie F Nedistribuované EUR Kategorie I Nedistribuované EUR LU LU LU LU LU LU LU

12 Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Odložený nákupní poplatek Kategorie A Max. 5,00 % n/a Kategorie B 0 % Max. 4,00 % 1 Kategorie C 0 % Max. 1,00 % 2 Kategorie E Max. 4,00 % n/a Kategorie F 0 % n/a Kategorie H Max. 2,00 % n/a Kategorie I 0 % n/a 1 Odložený nákupní poplatek v maximální výši 4,00 %, klesající na nulu během 4letého období po uskutečnění investice. 2 Odložený nákupní poplatek ve výši 1,00 %, jestliže ke zpětnému odkupu došlo během jednoho roku po nákupu. Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,50 % Max. 0,50 % n/a Kategorie B 1,50 % Max. 1,50 % n/a Kategorie C 1,50 % Max. 1,00 % n/a Kategorie E 1,50 % 0 % n/a Kategorie F 2,25 % 0 % n/a Kategorie H 0,90 % 0 % n/a Kategorie I 0,70 % 0 % n/a 12

13 4. PIONEER P.F. GLOBAL CHANGES INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do diverzifikovaného portfolia níže popsaných povolených nástrojů. Investiční zásady Podfond se zaměří na investice do akcií a nástrojů spojených s akciemi s možností investovat do tohoto druhu aktiv až 100 % svých aktiv. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a úrokových stvrzenek. Podfond může také investovat až 15 % svých aktiv do způsobilých stvrzenek na komoditní indexy. Může rovněž investovat do jakéhokoliv druhu finančních derivátových nástrojů, včetně mimo jiné termínovaných kontraktů, opcí, kreditních swapů, úrokových swapů, akciových swapů, swapů s celkovou návratností či měnových forwardových kontraktů, termínovaných kontraktů a opcí na volatilitu, variačních swapů a korelačních swapů. Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Relativní VaR (referenční portfolio: 100 % MSCI AC World Daily) Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % Výkonnost Pioneer P.F. Global Changes: výkonnost za 3 roky Indikativní tabulka výkonnosti - Následující tabulka zobrazuje výkonnost Podfondu s použitím výkonnosti Kategorie A. 55,00% 35,00% 15,00% NA 33,76% 20,15% -5,00% -25,00% Pioneer P.F. - Global Changes Kategorie A Nedistribuované EUR 13

14 Kategorie Podílových listů v EUR, kumulativní výkonnost v EUR Kategorie A Nedistribuované 1 n/a 33,76 % 20,15 % Kategorie E Nedistribuované 3 n/a n/a n/a Kategorie F Nedistribuované 3 n/a n/a n/a Kategorie H Distribuované ročně 2 n/a n/a n/a Kategorie H Nedistribuované 4 n/a n/a n/a 1 Kategorie podílových listů uvedena dne Kategorie podílových listů uvedena dne Kategorie podílových listů uvedena dne Kategorie podílových listů uvedena dne Kategorie Podílových listů v CZK, kumulativní výkonnost v CZK Kategorie A Zajištěné Nedistribuované 1 n/a n/a n/a 1 Kategorie podílových listů uvedena dne Upozornění Uvedené výkony z minulosti neindikují budoucí výkony. Podfond podléhá určitým rizikům investic. Cena podílových listů a stejně tak jejich příjem mohou růst nebo klesat. Změny v úrokových sazbách mohou též vyvolat růst nebo pokles hodnoty podílových listů. Nelze garantovat, že Podfond dosáhne svého cíle. FINANČNÍ INFORMACE Kódy cenných papírů Kategorie A Nedistribuované EUR Kategorie A Zajištěné Nedistribuované CZK Kategorie E Nedistribuované EUR Kategorie F Nedistribuované EUR Kategorie H Distribuované ročně Kategorie H Nedistribuované EUR LU LU LU LU LU LU Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Odložený nákupní poplatek Kategorie A Max. 5,00 % n/a Kategorie B 0 % Max. 4,00 % 1 Kategorie C 0 % Max. 1,00 % 2 Kategorie E Max. 4,00 % n/a Kategorie F 0 % n/a Kategorie H Max. 2,00 % n/a Kategorie I 0 % n/a 1 Odložený nákupní poplatek v maximální výši 4,00 %, klesající na nulu během 4letého období po uskutečnění investice. 2 Odložený nákupní poplatek ve výši 1,00 %, jestliže ke zpětnému odkupu došlo během jednoho roku po nákupu. Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,80 % Max. 0,10 % n/a Kategorie B 1,80 % Max. 1,50 % n/a Kategorie C 1,80 % Max. 1,00 % n/a Kategorie E 1,80 % 0 % n/a Kategorie F 2,50 % 0 % n/a Kategorie H 1,00 % 0 % n/a Kategorie I 0,80 % 0 % n/a 14

15 5. PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO ABSOLUT INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond má dosáhnout absolutní návratnosti při zachování hospodářských rizik na nízké úrovni investováním do diverzifikovaného portfolia. Investiční zásady Podfond může držet až 70 % svých aktiv v akciích a nástrojích spojených s akciemi. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců, úrokových stvrzenek a akciových stvrzenek a stvrzenek na akciové indexy. Podfond může investovat až 15 % svých aktiv do způsobilých stvrzenek na komoditní indexy. Pokud je více než 50 % čistých aktiv Podfondu investováno do jiných UCI a UCITS, musí mít alespoň dvě třetiny cílových fondů nabývaných pro Podfond, pokud jde o čistá aktiva Podfondu investovaná do cílových fondů, stejné podmínky pro zpětný odkup jako Podfond. Investování především do cílových fondů je pro investora obecně spojeno s následujícími výhodami: - široká diverzifikace rizik do různých investičních stylů a strategií; - ucelený proces výběru za použití kvalitativních a kvantitativních kritérií; - neustálý monitoring ze strany manažerské společnosti různých cílových fondů. Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu, neboť jeho cílem je dosáhnout absolutní výkonnosti a zachování kapitálu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Absolutní VaR Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % Výkonnost Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Absolut: výkonnost za 3 roky Indikativní tabulka výkonnosti- Následující tabulka zobrazuje výkonnost Podfondu s použitím výkonnosti Kategorie A 15

16 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% 4,64% -15,07% 1,01% ,00% -15,00% -20,00% Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Absolut Kategorie A Distribuované ročně Kategorie Podílových listů v EUR, kumulativní výkonnost v EUR Kategorie A Distribuované ročně -15,07 % 4,64 % 1,01 % Upozornění Uvedené výkony z minulosti neindikují budoucí výkony. Podfond podléhá určitým rizikům investic. Cena podílových listů a stejně tak jejich příjem mohou růst nebo klesat. Změny v úrokových sazbách mohou též vyvolat růst nebo pokles hodnoty podílových listů. Nelze garantovat, že Podfond dosáhne svého cíle. FINANČNÍ INFORMACE Kódy cenných papírů Kategorie A Distribuované ročně EUR LU Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Kategorie A Max. 5,00 % n/a Odložený nákupní poplatek Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,40 % 0 % n/a 16

17 6. PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond má generovat absolutní návratnost při zachování hospodářských rizik na nízké úrovni investováním do diverzifikovaného portfolia. Investiční zásady Podfond může držet až 80 % svých aktiv v akciích a nástrojích spojených s akciemi. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců, úrokových stvrzenek a akciových stvrzenek a stvrzenek na akciové indexy. Podfond může investovat až 15 % svých aktiv do způsobilých stvrzenek na komoditní indexy. Pokud je více než 50 % čistých aktiv Podfondu investováno do jiných UCI a UCITS, musí mít alespoň dvě třetiny cílových fondů nabývaných pro Podfond, pokud jde o čistá aktiva Podfondu investovaná do cílových fondů, stejné podmínky pro zpětný odkup jako Podfond. Investování především do cílových fondů je pro investora obecně spojeno s následujícími výhodami: - široká diverzifikace rizik do různých investičních stylů a strategií; - ucelený proces výběru za použití kvalitativních a kvantitativních kritérií; - neustálý monitoring ze strany manažerské společnosti různých cílových fondů. Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu, neboť jeho cílem je dosáhnout absolutní výkonnosti a zachování kapitálu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Relativní VaR (referenční portfolio: 27,10 % MSCI Emerging Markets, 26,00 % MSCI North America, 25,40 % STOXX Europe 600, 11,50 % MSCI Pacific, 5,00 % DJ UBS Gold Subindex a 5,00 % Dow Jones UBS Commodity.) Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % 17

18 Výkonnost Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Balance: výkonnost za 3 roky Indikativní tabulka výkonnosti - Následující tabulka zobrazuje výkonnost Podfondu s použitím výkonnosti Kategorie A. 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% 18,35% 8,41% -32,66% ,00% -30,00% -40,00% Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Balance Kategorie A Distribuované EUR Kategorie Podílových listů v EUR, kumulativní výkonnost v EUR Kategorie A Distribuované ročně -32,66 % 18,35 % 8,41 % Upozornění Uvedené výkony z minulosti neindikují budoucí výkony. Podfond podléhá určitým rizikům investic. Cena podílových listů a stejně tak jejich příjem mohou růst nebo klesat. Změny v úrokových sazbách mohou též vyvolat růst nebo pokles hodnoty podílových listů. Nelze garantovat, že Podfond dosáhne svého cíle. FINANČNÍ INFORMACE Kódy cenných papírů Kategorie A Distribuované ročně EUR LU Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Kategorie A Max. 5,00 % n/a Odložený nákupní poplatek Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,40 % 0 % n/a 18

19 7. PIONEER P.F. STRATEGIEPORTFOLIO WACHSTUM INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Tento Podfond má generovat absolutní návratnost při zachování hospodářských rizik na nízké úrovni investováním do diverzifikovaného portfolia. Investiční zásady Podfond může držet až 90 % svých aktiv v akciích a nástrojích spojených s akciemi. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců, úrokových stvrzenek a akciových stvrzenek a stvrzenek na akciové indexy. Podfond může investovat až 15 % svých aktiv do způsobilých stvrzenek na komoditní indexy. Pokud je více než 50 % čistých aktiv Podfondu investováno do jiných UCI a UCITS, musí mít alespoň dvě třetiny cílových fondů nabývaných pro Podfond, pokud jde o čistá aktiva Podfondu investovaná do cílových fondů, stejné podmínky pro zpětný odkup jako Podfond. Investování především do cílových fondů je pro investora obecně spojeno s následujícími výhodami: - široká diverzifikace rizik do různých investičních stylů a strategií; - ucelený proces výběru za použití kvalitativních a kvantitativních kritérií; - neustálý monitoring ze strany manažerské společnosti různých cílových fondů. Základní měna Základní měnou Podfondu je euro. Profil vhodného investora Tento Podfond je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu, neboť jeho cílem je dosáhnout absolutní výkonnosti a zachování kapitálu. Profil rizika Investice v rámci Podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie Podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené Podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Upozornění na další rizika naleznete v části Investiční informace upozornění na rizika tohoto Zjednodušeného prospektu. Měření globálního rizika Relativní VaR (referenční portfolio: 27,10 % MSCI Emerging Markets, 26,00 % MSCI North America, 25,40 % STOXX Europe 600, 11,50 % MSCI Pacific, 5,00 % DJ UBS Gold Subindex a 5,00 % Dow Jones UBS Commodity.) Nejvyšší očekávaný pákový efekt (čistý pákový efekt): 50 % 19

20 Výkonnost Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Wachstum: výkonnost za 3 roky Indikativní tabulka výkonnosti - Následující tabulka zobrazuje výkonnost Podfondu s použitím výkonnosti Kategorie A. 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% 27,73% 10,82% -38,97% Pioneer P.F. - StrategiePortfolio Wachstum Kategorie A Distribuované ročně EUR Kategorie Podílových listů v EUR, kumulativní výkonnost v EUR Kategorie A Distribuované ročně -38,97 % 27,73 % 10,82 % Upozornění Uvedené výkony z minulosti neindikují budoucí výkony. Podfond podléhá určitým rizikům investic. Cena podílových listů a stejně tak jejich příjem mohou růst nebo klesat. Změny v úrokových sazbách mohou též vyvolat růst nebo pokles hodnoty podílových listů. Nelze garantovat, že Podfond dosáhne svého cíle. FINANČNÍ INFORMACE Kódy cenných papírů Kategorie A Distribuované ročně EUR LU Poplatky a výdaje Podílníků Kategorie Nákupní Podílových poplatek listů Kategorie A Max. 5,00 % n/a Odložený nákupní poplatek Provozní výdaje Podfondu Kategorie Manažerský Distribuční Výkonnostní poplatek Podílových listů poplatek poplatek % z příslušné částky Kategorie A 1,40 % 0 % n/a 20

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO fondu progresivních společností, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost,

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Toto oznámení se Vám předkládá v souladu s pravidly Úřadu pro finanční služby ( Financial Services Authority ) ( FSA ) a pravidly České

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční cíle...

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více