Upolín. ZO 71/02 Českého svazu ochránců přírody v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upolín. ZO 71/02 Českého svazu ochránců přírody v Olomouci"

Transkript

1 Upolín ZO 71/02 Českého svazu ochránců přírody v Olomouci Výroční zpráva za rok 2007

2 Český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody je největší nevládní organizace v České republice, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životní prostředí. ZO 71/02 ČSOP UPOLÍN Naše základní organizace 71/02 ČSOP Upolín Olomouc vznikla v lednu V současnosti se zaměřujeme především na dvě oblasti činnosti: 1) práce s dětmi a mládeží se zájmem o poznávání a ochranu přírody. Lid Medvědího potoka je náš oddíl mladých ochránců přírody. Již řadu let má kolem stovky členů. Podílíme se na akcích pro malé děti a jejich rodiče a pořádáme místní a krajské kolo Zelené stezky - Zlatého listu. 2) práce pro přírodu Pečujeme o lesní stromky, vyrábíme, vyvěšujeme a čistíme ptačí budky, vyhledáváme a značíme doupné stromy, mapujeme výskyt vzácných organismů. Při naší činnosti spolupracujeme s Domem dětí a mládeže Olomouc, Lesy České republiky a CEA MMO Sluňákov. Aktivity dětských kolektivů mop a některé naše další akce jsou významně podporovány Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP z prostředků MŠMT ČR. Další projekty podporuje Statutární město Olomouc Název organizace: ZO 71/02 ČSOP Upolín Adresa: Skřivánčí 23, Olomouc 9 IČ: Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s. BÚ: / 0800 Výbor ZO: Kateřina Čechová předsedkyně, podpisové právo, statutární zástupce Jaroslav Marx hospodář, podpisové právo, ved. mop LMP Michal Jína člen Daniel Dostál člen Tomáš Brázda člen Zuzana Dubová členka Hana Roubalíková členka Lenka Calábková revizorka, podpisové právo

3 MOP Lid Medvědího potoka Náš kmen Lid Medvědího potoka vychází z tradic oddílu založeného v roce 1980 na škole v Olomouci - Řepčíně (Ochránci přírody - později FFNI) a oddílu Šákimové (1989 v DDM Olomouc). Nezbytné zázemí máme v DDM Olomouc a zároveň jsme oddílem mladých ochránců přírody při 71/02 Českého svazu ochránců přírody Upolín v Olomouci. Lidem Medvědího potoka jsme se stali po poznání krásy a čistoty života Indiánů a přírody v okolí Medvědího potoka v Huslenkách. Je nás šest klanů. Mývali se scházejí v pondělí, Bzučiví medvídci v úterý, Blatouši a Blešivci ve středu, Mloci ve čtvrtek a v pátek Sklípkani. Vedoucí celého oddílu je Jaroslav Marx. Zaměření a cíle našeho oddílu Učíme se poznávat přírodu a cítit s ní. Učíme se správnému pobytu v přírodě. Chceme, aby bylo samozřejmostí, že patříme mezi oddíly, kde se nikdo nevyhýbá podílu na společné činnosti a práci, kde se na akcích např. nekouří, mluví slušně, kde členové oddílu jsou k sobě ohleduplní a vnímají přírodu, kamarády nebo lesní ticho, kde na vícedenních výpravách nepotřebujeme např. televizi ( vždyť kvůli ní jsme přece do lesa nejeli ). Je docela normální, že nás nerozhodí nějaký ten kopec a trochu deště či jiné nepohody, že kdekdo je tu kouzelník nebo čaroděj, mág šam napištum a že známe cesty do bájné Faerie a vrypy klínů a křivky tajemných run, dračích ryn, dévánágárí, alfavíty, tengwaru nebo složité obrázky Iximů MOP Racek Oddíl Racek je přírodovědně zaměřený oddíl působící ve vesnici Ludéřově. Má průměrně 12 až 15 aktivních členů a jsou to děti převážně z Ludéřova. Do oddílu chodí děti od první až po osmou třídu. Oddíl Racek má ve vesnici dlouhou tradici. Dětský oddíl zde funguje již od dob pionýrů, kdy byl součástí pionýrské skupiny Drahanovice. Náš oddíl existuje pod názvem Racek od roku Racek byla jednou z lodí kapitána Cooka a náš oddíl přijal tento název díky celoroční hře podle knihy J. Verna. V roce 1990 se také stala oddílovou vedoucí Petra Koppová, která vede oddíl dodnes. Jako pionýrský oddíl fungoval pod různým vedením ještě v roce Potom přešel pod Český svaz ochránců přírody, základní organizaci v Olomouci, která byla brzy nazvána Upolín. Scházíme se v klubovně v jedné z nejstarších budov v centru naší obce. Klubovna je útulná a slouží mládeži od nepaměti. Je v majetku Obecního úřadu Drahanovice. Ten nás také pravidelně podporuje v naší činnosti finanční částkou, kterou čerpáme na nezbytné vytápění klubovny a drobné potřeby pro činnost oddílu. Oddíl Racek se pravidelně schází jedenkrát týdně ve čtvrtek v 16 hod. Kromě schůzek pořádáme jednodenní a vícedenní výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Každý rok v létě pořádáme letní tábor, který patří mezi naše nejkrásnější zážitky. Vedoucí oddílu je Petra Koppová. UPOLÍN V ROCE 2007 V roce 2007 měla naše ZO ČSOP 23 členů starších 18 let. Ve výboru pracovali Kateřina Čechová (předsedkyně), Jaroslav Marx (hospodář, vedoucí mop LMP), Hana Roubalíková, Tomáš Brázda, Michal Jína, Zuzana Dubová, Daniel Dostál a Petra Koppová. Revizorkou byla Lenka Calábková. Během roku proběhlo jedenáct porad výboru a řada dalších pracovních setkání k zajištění našich akcí, vyšly čtyři Zpravodaje Upolínu a dva Totolan Wi. V lednu proběhla inventura majetku organizace, nebyly shledány žádné nesrovnalosti.

4 Pro přírodu Lesy dřeviny a ptáci V roce 2007 jsme vyrobili a vyvěsili v lesích spravovaných Lesy České republiky a.s. 33 ptačích budek (dřevo nám věnovaly Lesy České republiky) a dalších přibližně 60 vyčistili. Uskutečnili jsme 6 akcí zaměřených na čištění lesů, značení doupných stromů, koudelování jedlí na zimu a čištění již vyvěšených budek. Mezinárodní sčítání vodních ptáků a Akce Buteo - sčítání kání V lednu jsme provedli sčítání na úseku řeky Moravy od Černovíra do Nových Sadů a kolem Chomoutovského jezera. V lednu a v březnu jsme provedli druhé a třetí sčítání kání na úseku u Chomoutova a v listopadu první v Lošově.. Sledování výskytu ptactva v Rozáriu a Botanické zahradě Během roku jsme uskutečnili šest pozorování, výsledkem je 33 zaznamenaných druhů. Pro veřejnost Během roku DDM Olomouc a naše ZO připravily a zajistily pro malé děti několik přírodou motivovaných akcí : Myšák Fousek v zimě, Den Země pro nejmenší, Zastavení na Ekojarmarku a Sova Bubu na podzim. Celkem přišlo 640 návštěvníků.

5 Náš web a propagace činnosti Naše webová stránka prošla během drobnými úpravami. V roce 2007 ji navštívilo přes 2500 návštěvníků. Během roku vzniklo devět cd z našich akcí. Zelená stezka Zlatý list Ve spolupráci s DDM Olomouc a Výstavištěm Flora Rozárium a Botanická zahrada jsme uskutečnili místní olomoucké kolo (120 účastníků). Místní kolo finančně podpořilo Statutární město Olomouc. Krajské kolo proběhlo v lesích na Svatém Kopečku za účasti 146 dětí. Uspořádání krajského kola finančně podpořil Krajský úřad Olomouckého kraje prostřednictvím DDM Olomouc. Obě kola podpořilo MŠMT ČR prostřednictvím SMOP ČSOP Praha. Děkujeme za pomoc také ČSOP Iris v Prostějově a Lesům České republiky Ing. J. Eichler Lesní závod Šternberk. Vše o místním i krajském kole si lze přečíst v našich sbornících vydaných v papírové i elektronické podobě..

6 Mladí ochránci přírody Lid Medvědího potoka měl v roce 2007 sto deset členů. Na jeho smysluplné a pestré činnosti či její propagaci měli podíl tito členové Upolínu: Petra Barveníčková, Tomáš Brázda, Jana Burešová, Lenka Calábková, Ondřej David, Daniel a Jakub Dostálovi, Zuzana Dubová, Michal Jína, Richard Kratochvíl, Jaroslav Marx, Vojtěch Pikal, Hana Roubalíková, Ondřej Skopal a Alice Zachařová, jako instruktoři pracovali Barbora Kudličková, Anna Chytilová, Michaela Poláková, Robert Minařík, Filip Zaoral, Michal Král, Karolína Jašíčková, Bohumila Poliánová a Lenka Pustinová. Řada z nich obdržela různé stupně Březových lístků (celostátní ocenění práce s dětmi a mládeží). Pro činnost oddílu také mnoho udělali rodiče dětí paní Hana Rudorferová, Anna Kapura, manželé Šrámkovi, Pospíšilovi a Zdráhalovi a tímto jim velice děkujeme. Z činnosti V roce 2007 se klany Lidu Medvědího potoka sešly na 200 schůzkách, proběhlo 30 jednodenních exkurzí a 6 třídenních výprav, zapojili jsme se do všech brigád a akcí pro veřejnost (které pořádal Upolín a DDM Olomouc) a uskutečnili Kuličkiádu a mlákiádu, Sněm kouzelníků atd. Na začátku března a v říjnu úspěšně proběhly pobytovky v Ochoze u Konice, v létě hlavní tábor v Pod Krkatkou u Lubě a menší tábor v Říčkách. V národním kole Zelené stezky - Zlatého listu si zástupci MOP LMP vedli velice dobře a získali krásná umístění v kategorii mladších a starších (2. místa v České republice).

7 Oddíl Racek v roce 2007 povyrostl. Většina z členů už téměř převýšila vedoucí Petru. V oddíle se nás pravidelně scházelo kolem deseti členů. K nejaktivnějším patřili : Tamara Vařeková, Pavla Menšíková, Dagmar Petercová, Pepa Peterec, Jakub Hlavinka, Pavel a Lukáš Poláškovi, Matěj Ztloukal, Katka Brijarová. K hlavní činnosti oddílu patřily pravidelné schůzky ve čtvrtek od 16,45ti hodin. Oddíl má stále v bezplatném pronájmu klubovnu v centru obce. O tu se stará tak, aby byla naší chloubou a rádi jsme se tam vraceli. Klubovnu občas využívají také místní hasiči ke schůzím a poradám. Rok 2007 jsme započali úspěšnou výpravou na Novou Ves v Jeseníkách. Sněhu bylo plno a tak jsme si při hledání Tajného přítele pořádně zařádili. Při hrách si účastníci ověřili své schopnosti přežití v zimní krajině, ošetření zraněného kamaráda, rozdělání ohně na sněhu a nakonec jsme odtajnili i záhadného přítele. Prostě výprava se povedla a patřila k nejoblíbenějším akcím tohoto roku společně s červnovým výletem a brigádou na Sovinec. Na hradě nás uvítali a ubytovali přímo v hradním křídle. Výlet do Jiříkova s dřevěnými sochami a s putováním po krásném okolí se vyvedl. V neděli jsme si ubytování zdarma odpracovali čištěním hradu. Bohužel ne všechny výpravy se zdařily uspořádat. Někteří členové už mají jiné zájmy a tak i na letní tábor pořádaný Sluňákovem nikdo z Racku nejel. Vzhledem k měsíčnímu pobytu vedoucí Petry v zahraničí, začaly podzimní schůzky až v říjnu. Zbytek roku rychle utekl a tak k významnějším akcí patřila beseda s myslivci. Díky pozvání od Mysliveckého sdružení v Drahanovicích jsme byli prvními návštěvníky nově upraveného areálu v Ludéřově - U Svatopluka. Vyrostl zde nový přístřešek a na novém kamenném posezení u ohniště jsme si poseděli při opékání buřtů. Následovala přednáška o lesních obyvatelích a myslivosti. Závěr roku patřil vánočnímu setkání, které bylo tentokrát v režii členů oddílu. I bez dárků a vánočních tradic byl nakonec večer plný legrace a her. Petra Koppová

8 Většina naší činnosti je založena na dobrovolné práci členů (která v roce 2007 obnášela nejméně 4000 hodin), finanční náklady jsou hrazeny z účastnických poplatků nebo podpory a projektů Sdružení MOP ČSOP v Praze, Statutárního města Olomouce a Obecního úřadu v Drahanovicích. Finanční dary na činnost mop Lid Medvědího potoka věnovali Olga Čablíková, Libor Čech, Jiří Holinka, Miluše Lichtensteinová, Kateřina a Petr Pospíšilovi, Zorka a Petr Procházkovi, Hana Rudorferová a Ivo Šrámek a tímto jim velice děkujeme! Přehled hospodaření ZO 71/02 ČSOP Upolín v roce 2007 Příjmy účastnické poplatky na akce příspěvek SMO na MK ZSZL příspěvek SMOP na MK ZSZL a KK ZSZL dotace a příspěvky SMOP ČSOP na činnost mop příspěvek ObÚ Drahanovice na činnost mop Racek dary na činnost mop LMP členské příspěvky úroky ,50 celkem ,91 Kč ,41 Výdaje spotřební materiál potraviny na akce potraviny na občerstvení drobný dlouhodobý materiál ostatní služby poplatky v bance jízdné hromadnou dopravou pronájmy tábořišť občerstvení na akci mzdové náklady 22816, , , celkem ,50 Kč z toho přibližně MOP LMP: Kč, MOP Racek: 4500 Kč Příspěvky * J.Marx a P.Koppová Fotografie * L.Calábková, J.Marx T. Brázda, P.Koppová, H. Roubalíková, A. Chytilová Zpracoval * Jaroslav Marx Olomouc

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Český svaz ochránců přírody Člen IUCN, nositel ocenění OSN - UNEP Global 500 Základní organizace Bory 66/02 Vydala ZO ČSOP Bory v počtu 15 výtisků Zpracoval P. Kříž Bory 2009 Výroční zpráva za rok 2008

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, z.

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE 2010... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA... 4 OSLAVY

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje

Více

Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904. web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131

Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904. web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131 Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904 web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131 Jsme organizace, která si říká KADET - kamarádi dětem. Právě jim, mládeži

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 3. ročník č. 1 / březen 2014 www.smrzice.cz V polovině ledna uspořádali smržičtí myslivci v kulturním domě posezení s manželkami jako poděkování za pochopení pro svůj koníček.

Více

YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA

YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o YMCA 4 Co je YMCA 5 Popis činnosti 6 Mezinárodní aktivity 7 YMCA Braník 8 Brno 9 Černilov 10 České Budějovice

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Jsme sdružením dobrovolným, otevřeným hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme

Více

NABÍDKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ. pro mateřské a základní školy na školní rok 2014/2015

NABÍDKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ. pro mateřské a základní školy na školní rok 2014/2015 Dům dětí a mládeže Olomouc oddělení přírodních věd tř. 17. listopadu 47, 771 74 Olomouc NABÍDKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ pro mateřské a základní školy na školní rok 2014/2015 tel.: 585 223 233 www.ddmolomouc.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 7 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE Obsah Vlídný vtip na úvod Organizační struktura Členská základna Z našich krajských rad 4 Adresář krajánků Asociace TOM ČR 5 Výlety a výpravy našich

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Personální obsazení:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Personální obsazení: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz www.iskopanice.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Více

Výroční zpráva 2014. Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Výroční zpráva 2014. Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Výroční zpráva 2014 Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2014 3.1 Velká Duha 3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 OBSAH:

Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 OBSAH: Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 2009 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti personální zabezpečení školy V)

Více

LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, 658 12 Brno, tel.: 549 524 111, e-mail: luzanky@luzanky.cz, www.luzanky.cz bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2100163623/2010 Fakultní školské zařízení

Více

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 Zlatým Zpěváčkem 2013 je Jakub Ošmera z Postřekova na Domažlicku Již 19. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Valných hromadách Rady KSRaP Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost

Valných hromadách Rady KSRaP Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost Vážení přátelé Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pokračoval i v roce 2013 v činnosti směřující jednak k podpoře výchovně vzdělávací práce Cyrilometodějského gymnázia,

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Junák -svaz skautů a skautek ČR. Středisko sdružuje následující oddíly: Velikost členské základny:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Junák -svaz skautů a skautek ČR. Středisko sdružuje následující oddíly: Velikost členské základny: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky středisko Moravská Orlice Moravské Budějovice IČ: 60418648 Organizační číslo jednotky: 614.04 č.ú. 1400002472/7940 Junák -svaz skautů a

Více

Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904. web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131

Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904. web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131 Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904 web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131 Jsme organizace, která si říká KADET - kamarádi dětem. Právě jim, mládeži

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více