PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com"

Transkript

1 OLMAR PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY.

2

3 3 KDYŽ CHCETE Z STAT 80 LET NA ŠPICI, MUSÍTE BÝT PRVOT ÍDNÍ. Již 80 let p ihlížíme pot ebám zákazníka p i obchodní strategii a konstrukci stroj DOLMAR. Tohoto cíle se držíme bez kompromisu už od konstrukce první motorové pily v roce Dnes nejsme pyšní jen na to, že jsme celosv tov nejstarší výrobce benzinových motorových pil, nýbrž i na to, že jsme v celém sv t uznávaný výrobce kvalitních motorových p ístroj. Kvalita vyrobená v N mecku. Made in Germany DOLMAR nasazuje od po átku vysoká m ítka kvality, funk nosti, designu, ergonomie, spolehlivosti a servisu. Náro né cíle vyžadují však vysoce kvali kované a zainteresované pracovníky. Považujeme za d ležité, že výroba probíhá p ímo v N mecku a provádí ji odborný personál. Úsp ch je výsledek promyšlené koncepce. DOLMAR má stále nové ideje a nápady, se kterými neustále sout ží s nejtvrdší konkurencí. Profesionální motorové pily dosahují nejvyšší uznání u expert ve vnitrozemí i v zahrani í. Motorové k ovino ezy DOLMAR vás p esv d í svou malou váhou a nízkou hladinou hluku.

4 4 ZA ÁTEK ZÁZRA NÉHO P ÍB HU A ÚSP CHU. 739 m vysoký kopec DOLMAR v Dury sku je kopec, který dal DOLMARu jméno. Zde byla poprvé použita první benzinová motorová pila typ A v roce Motorová pila DOLMAR typ A vážila 58 kg, byla obsluhována dv ma muži. M la výkon 8,0 PS (5,9 kw) a obsah motoru 245 cm 3.

5 5 Logo rmy od roku 1928 s ozdobnými liniemi jako symbol pro et zy pil. Typ CL z roku 1939 s inovovanou konstrukcí p edb hl svou dobu. Pila byla vyráb na tém 30 let a byla celosv tovým úsp chem. D jiny podnikání jsou asto spojovány s hystorií a vývojem. E.Lerp & Co.byl od za átku hamburský podnik. Založil ho Emil Lerp a podn tem založení byl jeho vývoj první benzinové motorové pily v roce 1927: Motorová pila DOLMAR typ A. Pro se vlastn DOLMAR jmenuje DOLMAR? Emil Lerp byl již tehdy moderní podnikatel, orientovaný na budoucnost, který dob e um l motivovat své spolupracovníky. V jednom interním závod m lo být nalezeno jméno pro jeho pilu: jednoduché, libozvu né a lehce vyslovitelné ve všech jazycích. Manželka Emila Lerpse Martha p išla s návrhem DOLMAR. Nebo motorová pila byla poprvé použita na 739m vysokém kopci v Dury sku roku Krom toho pocházel Emil Lerps z Dury ska a kopec DOLMAR byl oblíbeným cílem pro dovolenou jeho rodiny. Pila byla tak úsp šná, že Emil Lerp brzy p enesl jméno DOLMAR i na podnik. S pilou byla zahájena celosv tová technická revoluce p i práci v lesnictví. V dalších letech šel vývoj rychle kup edu. Roku 1939 p išel na trh typ CL. Byl vyráb n tém 30 let a prodáván do celého sv ta. Roku 1935 p išla první elektrická motorová pila pro jednoho muže typ DB 35 a roku 1952 kone n první benzinová jednomužná motorová pila. Následovaly první membránové karburátory, p ímý pohon bez p evod, antivibra ní systém D2M, Wankel v motor a další sv tové novinky. Budoucnost má u DOLMARu dlouhou tradici. Typ DB 35, první pila pro jednoho muže z roku Tato elektrická pila vážila jen ješt 22 kg. Typ CP z roku 1953 vážil jen ješt 13,6 kg. Hrot lišty byl m nitelný. Typ CF z roku 1958 s novým membránovým karburátorem. Vážila jen 10 kilo. Logo rmy z roku 1950 ukazuje ješt práci s tehdy obvyklou dvoumužnou pilu. Legendární KMS 4 z roku DOLMAR sestavil a Fichtlem a Sachsem první et zovou pilu s Wankelovým motorem.

6 6 KOMPETENTNÍ, ANGAŽOVANÝ A DOB E SE ORIENTUJÍCÍ V SERVISU, TAKOVÝ MUSÍ BÝT OD- BORNÝ OBCHODNÍK DOLMARU. Celkový výsledek 2006 Pozice výrobce známka Dolmar (1.) 2 Sabo (5.) 3 Toro/Robin (4.) 4 Cramer (17.) Honda (7.) Metabo (3.) 7 Herkules/Tanaka (12.) 8 Stihl/Viking (16.) 9 Echo (10.) Stiga (12.) 11 agria (8.) 12 Solo (18.) 13 Gutbrod/Yard-Man (6.) 14 Bosch (21.) 15 Iseki (11.) 16 AS-Motor (8.) 17 John Deere (24.) 18 Husqvarna (15.) 19 AL-KO (26.) 20 Brill (19.) 21 Gardena (23.) 22 Gloria (22.) 23 MTD (25.) 24 FA-GA (14.) 25 Wolf-Garten (27.) Ø

7 OBSAH Benzinové motorové pily Elektrické motorové pily Zpracování palivového d eva Prodej a servis motorových p ístroj DOLMAR probíhá celosv tov ve více než 100 zemích pomocí dovozc a obchodních zástupc. I po koupi výrobku DOLMAR se m žete spolehnout na rozsáhlou podporu. Broušení P íslušenství motorových stroj Pohonné látky pro motorové p ístroje 36 et zy a lišty pil 37 Vyžína e a k ovino ezy P íslušenství pro vyžína e a k ovino ezy O vhodném obchodním zástupci se dozvíte od dovozce ve vaší zemi. Adresu dovozce najdete na internetových stránkách ww.dolmar.com. Zde najdete i podrobné informace ke všem p ístroj m DOLMAR a prvot ídní rady pro soukromé i profesionální používání p ístroj. Benzinové seka ky Elektrické seka ky Vertikutátory 57 Traktory na trávník a p íslušenství Benzinové n žky na plot Elektrické n žky na plot a bateriové motorové pily Drti e zahradního odpadu 69 isti e a vysava e podlah 70 Foukací p ístroje 71 Rozbrušovací pily P íslušenství k rozbrušovacím pilám Záchranná technika Mistrovství v lesnické práci Technické novinky, kvalita, životní prost edí P íslušenství pro volný as 86-87

8 8

9 9 PROFESIONÁLOVÉ NEBO KUTILOVÉ, KAŽDOU PRÁCI UD LÁTE NEJLÉPE S PILOU DOLMAR. Zdravé lesy, stavby ze d eva, pé e o krajinu, práce kolem domu a v zahrad, polena pro praskající ohe. To vše a mnohé ostatní má jedno spole né: Spolehlivá a výkonná motorová pila, která vám uleh í práci. Již na první pohled vidíme, že pily DOLMAR nasazují m ítka kvality, dokonalé techniky, designu a ergonomie. Mezi experty je inovace DOLMARu velmi uznávaná. Aktuálním p íkladem jsou nové motorové pily pro zem d lství, lesnictví a náro né soukromé uživatele. Profesionální motorové pily, vysoce cen né experty z vnitrozemí i zahrani í, se vyzna ují velmi p ijatelnou cenou. Motorové pily DOLMAR se p izp sobují požadavk m profesionál i soukromých uživatel silnými motory, progresivní konstrukcí s velmi p íznivou váhou. To iní motorové pily bezpe né, komfortní a nenáro né pro obsluhu, s prvky zajiš ujícími minimální zat žování životního prost edí. S technologií RedPower nabízí DOLMAR motory s optimalizovaným ízením vým ny plynu. Tím, že se ztráty výplachem snížily na polovinu, mohou vysoce moderní dvoutaktní motory lehce spl ovat všechny zákonné p edpisy.

10 10 P EHLED MOTOROVÝCH PIL Hoby pily Pom r výkon/ Postranní Objem válce Výkon Váha váha Délka lišty t z Dekompresní napínání Vyh ívaná (cc) (kw)/ps (kg) (kg/kw) (cm) Kliková sk í ventil et zu rukoje Strana PS ,3 / 1,8 4,7 3,6 35, 40 3/8 20 PS ,4 / 1,9 3,9 2,8 35, 40 3/ PS ,4 / 1,9 3,9 2,8 35, 40 3/ PS ,7 / 2,3 4,0 2,3 35, 40 3/ PS ,7 / 2,3 4,0 2,3 35, 40 3/ Motorové pily st ední t ídy PS-221 TH 22 0,75 / 1,0 2,5 2,5 25, 30 3/8 / 1/4 21 PS ,7 / 2,3 4,0 2,3 33, 38, PS ,7 / 2,3 4,0 2,3 33, 38, ,0 / 2,8 4,5 2,2 33, 38,45 3/8 / HS 43 2,0 / 2,8 4,5 2,2 33, 38,45 3/8 / ,4 / 3,3 4,5 1,9 33, 38,45 3/8 / PS ,2 / 3,0 5,4 2,5 33, 38,45 3/8 /.325 hliník PS-460 D 46 2,2 / 3,0 5,4 2,5 33, 38,45 3/8 /.325 hliník PS ,4 / 3,3 5,4 2,2 33, 38,45 3/8 /.325 hliník PS-500 D 50 2,4 / 3,3 5,4 2,2 33, 38,45 3/8 /.325 hliník Pro pily PS ,4 / 1,9 3,5 2,5 30, 35 3/8 21 PS-3410 TH 34 1,4 / 1,9 3,2 2,3 25, 30, 35 3/8 21 PS-4600 S 46 2,6 / 3,5 5,2 2,0 33, 38, 45 3/8 / PS ,8 / 3,8 5,2 1,8 33, 38, 45 3/8 / PS-5000 D 50 2,8 / 3,8 5,2 1,8 33, 38, 45 3/8 / ,7 / 3,7 5,2 1,9 33, 38, 45 3/8 / PS ,5 / 4,8 6,3 1,8 45, 50, 60 3/ PS-6400 HS 64 3,5 / 4,8 6,3 1,8 45, 50, 60 3/ PS ,2 / 5,7 6,3 1,5 45, 50, 60 3/ PS-7300 HS 73 4,2 / 5,7 6,3 1,5 45, 50, 60 3/ PS ,6 / 6,3 6,3 1,37 45, 50, 60, 70 3/ PS-7900 HS 79 4,6 / 6,3 6,3 1,37 45, 50, 60, 70 3/ PS ,9 / 6,7 8,2 1,7 50, 60, 74 3/ PS-9010 HS 90 4,9 / 6,7 8,2 1,7 50, 60, 74 3/ Elektrické pily ES-31 A V 1800 W 3,5 2,3 30 3/8 23 ES-33 A V 1800 W 3,5 2,3 30 3/8 23 ES-36 A V 1800 W 3,5 2,3 35 3/8 23 ES-38 A V 1800 W 3,5 2,3 35 3/8 23 ES-40 A V 1800 W 3,5 2,3 40 3/8 23 ES-42 A V 1800 W 3,5 2,3 40 3/8 23 ES-2030 A V 2000 W 4,2 2,1 30 3/8 22 ES-2035 A V 2000 W 4,2 2,1 35 3/8 22 ES-2040 A V 2000 W 4,2 2,1 40 3/8 22 ES A V 2000 W 4,2 2,1 45 3/8 22 ES-2130 A V 2000 W 4,2 2,1 30 3/ ES-2135 A V 2000 W 4,2 2,1 35 3/ ES-2140 A V 2000 W 4,2 2,1 40 3/ ES A V 2000 W 4,2 2,1 45 3/8 + 22

11 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 11 ROBUSTNÍ A SILNÁ PILA NA SILNÉ D EVO. Profesionálové oce ují silnou, robustní benzinovou motorovou pilu PS Profesionální motorová pila PS-9010 optimální charakteristika motoru, která spojuje vysoký ezný výkon se spolehlivou technikou optimální tlumení vibrací dokonale vy ešená et zová brzda dvojité uložení p ední ochrany ruky spolehlivý odvod pilin Made in Germany PS-9010 PS-9010 Obsah 90 m 3 Výkon 4,9 kw (6,7 KS) Váha motoru 8,2 kg Nádrž/Pohonné látky 1,0 l Nádrž/ et zový olej 0,4 l Délka lišty 50 / 60 / 74 cm

12 12 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY SILNÉ PILY NA SILNÉ D EVO. Spojení síly, kroutícího momentu a malé váhy - to pot ebuje profesionál pro efektivní a nenamáhavou práci v lese, pro kácení a ezání silného d eva. Údržba ltru bez použití ná adí Uvolníme dv ocelové svorky a sejmeme víko ltru. Další svorky drží vzduchový ltr, který i p es malé vn jší rozm ry nabízí o 20% více ltra ní plochy. Integrovaná brzda et zu a et zové kolo, které je p ístupné pro snadnou montáž et zu a ist ní celého prostoru et zovky. Motor s optimalizovaným ízením vým ny plyn. Viz str. 83 Almaster Systém vzduchového ltru Systém vzduchového ltru vyvinutý rmou DOLMAR ltruje hrubé ne istoty do komory 1 a do komory 2 projdou vzduchovým ltrem jen nepatrné ástice. Tento systém redukuje zne iš ování vzduchového ltru, a proto nemusí být ltr tak asto išt n. 1,37 kg/kw PS-7900 Pom r váhy a výkonu Mnozí odborníci jsou p ekvapeni p i pohledu na pom r výkonu a váhy nové pro motorové pily. Tak nap. nejsiln jší model DOLMAR PS-7900 má pom r jen 1,37 kg/kw.

13 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 13 Tlumení vibrací Bo ní napínání et zu Tlumení vibrací je zajišt no Firma DOLMAR vyvinula stabilními ocelovými pery nový zp sob pro rychlejší a v pouzdrech s dlouhou pohodln jší napínání et zu. životností. Zabírají jen málo prostoru a jsou absolutn odolné proti oleji a benzinu. Ješt leh í start Automatická aretace poloplynu se provádí kombinací táhla syti e a pá ky poloplynu. Nepatrné vynaložení úsilí Stla ením modrého tla ítka dekompresního ventilu je redukováno vynaložené úsilí p i startování motoru. Optimální produkce hoblin Žádné ucpávání díky dob e tvarovanému vedení pilin i p i dlouhých hoblinách. PS-7300 PS-6400 Made in Germany Model PS-7900 PS-7900 HS PS-7300 PS-7300 HS PS-6400 PS-6400 HS Obsah 79 cm 3 79 cm 3 73 cm 3 73 cm 3 64 cm 3 64 cm 3 Výkon 4,6 kw (6,3 KS) 4,6 kw (6,3 KS) 4,2 kw (5,7 KS) 4,2 kw (5,7 KS) 3,5 kw (4,8 KS) 3,5 kw (4,8 KS) Váha motoru 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg Dekompresní ventil Nádrž/ Pohonné látky 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l Nádrž/ et zový olej 0,42 l 0,42 l 0,42 l 0,42 l 0,42 l 0,42 l Délka lišty 45 / 50 / 60 / 70 cm 45 / 50 / 60 / 70 cm 45 / 50 / 60 cm 45 / 50 / 60 cm 45 / 50 / 60 cm 45 / 50 / 60 cm

14 14 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY ERGONOMIE, TAŽNÁ SÍLA A PO ET OTÁ EK. Díky ergonomickému designu, vysokému po tu otá ek a razantnímu zrychlení jsou tyto profesionální pily st ední t ídy, s vysokým výkonem ur ené pro kácení a ezání st edního d eva, ale také ideální pro odv tvování. Díky rovným plochám je s novými motorovými pilami snadná manipulace a není obtížná údržba a išt ní. Nov konstruovaný prostor et zu se dob e istí a vým na et zu je snadná. Pro -motorové pily DOLMAR pro lesnictví a hospodá ství jsou výsledkem vytrvalé práce inženýr DOLMARu, kte í erpali zejména z praktických poznatk d eva a lesnických zam stnanc. Výsledek je patrný. Nová pro - ada je propracována do každého detailu ve všech sm rech. Kompaktní, lehce ovladatelné motorové pily DOLMAR se vyzna ují výkonnými motory v plném rozsahu použití. Ergonomický design, kvalitní materiály s dlouhou životností a precizní propracování na první pohled ukazují, co má obsahovat prvot ídní pila. Hodnocení zkušených profesionál je jednozna né: Motorová pila PS-5000 má p i práci dobré vedení po kmeni. Modely disponují postranním napínáním et zu. Motor s optimalizovaným ízením vým ny plyn. Viz str. 83 PS-5000 PS-5000 (D) PS-4600 S

15 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 15 Sta í uvolnit t i svorky a prostor motoru máme p ed sebou. Systém vzduchového ltru zna n redukuje zne išt ní prostoru karburátoru a sání. Uvoln ní a vyjmutí velkoplošného vzduchového ltru je rychlé bez použití ná adí. Velmi ú inné tlumení vibrací t emi ocelovými pery a dv ma postranními tlumícími bloky zajiš uje díky malým vibracím pohodlnou práci a minimální únavu i p i dlouhodobém používání. Digitáln ízené zapalování s optimální dobou zážehu pro všechny okruhy otá ek a programové jišt ní zp tného zážehu. Motorová pila DOLMAR PS-4600 S s otá kami motoru a razantním zrychlením je ur ená pro odv tvování. P i rychlých zm nách plynu je motor ve svém živlu. Díky zna nému kroutícímu momentu je možné kácet i st edn silné stromy. Made in Germany PS-5000 PS-5000 (D) PS-4600 S Obsah 50 cm 3 50 cm 3 46 cm 3 Výkon 2,8 kw (3,8 KS) 2,8 kw (3,8 KS) 2,6 kw (3,5 KS) Dekompresní ventil + - Síla lánku 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm Váha motoru 5,1 kg 5,1 kg 5,1 kg Vyh ívaná rukoje Ekologické olejové erpadlo Nádrž/ Pohonné látky 0,47 l 0,47 l 0,47 l Nádrž/ et zový olej 0,27 l 0,27 l 0,27 l Délka lišty 33 / 38 / 45 cm 33 / 38 / 45 cm 33 / 38 / 45 cm

16 16 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY LEHKÉ MOTOROVÉ PILY PRO D M, DV R A ZAHRADU. Lehce startovatelná pila PS-3410 je ideální pro d m, dv r a zahradu. Najde své uplatn ní všude tam, kde je zapot ebí lehká váha p ístroje a snadné startování. Proto se hodí tato motorová pila pro pé i o stromy a pro jemné práce, nap. pro prožezávání strom nebo vy ezávání vy ezávání gur. PS-3410 disponuje zadním držadlem a je k dostání s napínáním et zu TLC bez použití ná adí. PS-3410 PS-3410 TLC Motor s obsahem 34-cm 3 je také ur ený pro siln jší d evo p i pé i o stromy. Lehké startování díky optimalizovanému systému karburátoru a zapalování dobré startování ve všech polohách ú inné tlumení vibrací et z bez zp tného rázu pro bezpe nou práci automatické olejové erpadlo Napnutí a montování et zu bez ná adí. TLC varianty disponují postranním napínáním et zu, které vám dovolí namontování a napnutí et zu bez použití ná adí. Pohodln ji to nejde! Prakticky: Pro napnutí et zu sta í pouze uvolnit matici s k ídlovitými držáky a napnutí et zu upravit pomocí se iditelného kola. Made in Germany PS-3410 PS-3410 TLC Motor 2-takt 2-takt Obsah 34 cm 3 34 cm 3 Výkon 1,4 (1,9) kw/ks 1,4 (1,9) kw/ks et z 092 / 3/8 092 / 3/8 Síla lánku 1,3 mm 1,3 mm Váha motoru 3,3 kg 3,3 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,28 l 0,28 l Nádrž/ et zový olej 0,22 l 0,22 l Délka lišty 30 / 35 cm 30 / 35 cm

17 MOTOROVÉ PILY PRO ZAHRADU A ZEM D LSTVÍ. Pro profesionální práce ve výškách. Je vhodná k pé i o stromy. BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY PS-221 TH 17 DOLMAR PS-221 TH: Nejleh í benzinová motorová pila sv ta. nejleh í benzinová motorová pila na sv t váží pouze 2,5 kg motor má obsah 22,2 cm 3, délka lišty je 25 cm jednoduché startování díky automatickému nastavení poloplynu automatické olejové erpadlo et z bez zp tného rázu pro bezpe nou práci, dle volby k dostání také v ¼ d lení DOLMAR PS-3410 TH: Motorová pila pro pé i o stromy. Motor s obsahem 34-cm 3 je také ur ený pro siln jší d evo p i pé i o stromy. Lehké startování díky optimalizovanému systému karburátoru a zapalování dobré startování ve všech polohách ú inné tlumení vibrací et z bez zp tného rázu pro bezpe nou práci automatické olejové erpadlo kryt nádrže je pohodln ru n uzavíratelný, je možné použít i kombinovaného klí e dle volby s TLC - napínání et zu bez použití ná adí PS-3410 TH PS-3410 TH TLC Motorová pila PS-221 je k dostání dle volby také s et zem ¼ a specielní lištou s velmi malým polom rem na špici lišty. D ležité pro práce, p i kterých je velké nebezpe í zp tného vrhu. Made in Germany PS-221 TH PS-3410 TH PS-3410 TH TLC Prakticky: Pro napnutí et zu sta í pouze uvolnit matici s k ídlovitými držáky a napnutí et zu upravit pomocí se iditelného kola. Obsah 22,2 cm cm cm 3 Výkon 0,75 kw (1,02 KS) 1,4 kw (1,9 KS) 1,4 kw (1,9 KS) Váha motoru 2,5 kg 3,2 kg 3,2 kg Elektronické zapalování Nádrž/ Pohonné látky 0,2 l 0,28 l 0,28 l Nádrž/ et zový olej 0,19 l 0,22 l 0,22 l Délka lišty 25 cm 3/8 / 25 cm 1/4 30 / 35 cm 30 / 35 cm P i práci ve výškách, jen pro osoby s odbornou kvali kací.

18 18 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY SILNÉ ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÉ PILY PRO ZEM D LSTVÍ A LESNICTVÍ. Universální a profesionální: To je benzinová motorová pila DOLMAR 115, uznávaná FPA a DLG. Je vhodná k odv tvování, probírce, kácení a ezání palivového d eva. silný motor p íznivá charakteristika motoru efektivní ltrování vzduchu pomocí dvojitého vzduchového ltru bezúdržbové elektronické zapalování optimální tlumení vibrací díky antivibra nímu systému DOLMAR 115 Made in Germany 115 Obsah 52 cm 3 Výkon 2,7 kw (3,7 KS) Váha motoru 5,1 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,56 l Nádrž/ et zový olej 0,28 l Délka lišty 33 / 38 / 45 cm

19 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 19 EKONOMICKÉ PILY S PROFESIONÁLNÍM VYBAVENÍM. Motorové pily PS-500 a PS-460 jsou ideální stroje k využití na farm i zahrad, jsou dostate n výkonné pro práci v lese ke kácení a zpracování palivového d eva. Snadné ovládání a p íjemnou práci zajiš ují výkonné motory s velkým kroutícím momentem. PS-500 PS-460 Robustní s dlouhou životností: PS-500 a PS-460 jsou vybaveny klikovou sk íní z velmi kvalitního aluminia a válce z tlakové slitiny. Den za dnem v tší výkon: moderní 2 taktní motor s optimalizovaným ízením vým ny plynu optimální využití paliva jednoduché a pohodlné ovládání pomocí automatické pozice poloplynu postranní napínání et zu Motor s optimalizovaným ízením vým ny plyn. Viz str. 83 Made in Germany PS-500 PS-460 Obsah 49,9 cm 3 45,6 cm 3 Výkon 2,4 kw 2,2 kw Váha motoru 5,5 kg 5,5 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,47 l 0,47 l Nádrž/ et zový olej 0,27 l 0,27 l Délka lišty 33/38/45 cm 33/38/45 cm vzduchový ltr je možné demontovat bez použití ná adí a lehce vy istit

20 20 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY VÝKONNÉ A EKONOMICKÉ. Benzinové motorové pily 111 a 109 jsou ideální pro d m, zahradu, zem d lství a les. optimální pro kultivaci lesa kvalita vhodná ke kácení, odv tvování a ezání palivového d eva Vysp lá technika jako nap. dvojitý vzduchový ltr Model 109 je na p ání s dekompresním ventilem Dekompresní ventil iní startování snadn jším, rychlejším a pohodln jším. Stisknutím modrého tla ítka se otev e ventil dekompresoru na válci. P i zdvihu pístu odejde ást stla ovaného vzduchu p es ventil a tím pot ebujeme pro start až o 70% mén síly. Made in Germany HS 109 Obsah 52 cm 3 43 cm 3 43 cm 3 Výkon 2,4 kw (3,3 KS) 2,0 kw (2,8 KS) 2,0 kw (2,8 KS) Váha motoru 5,1 kg 5,1 kg 5,1 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,56 l 0,56 l 0,56 l Nádrž/ et zový olej 0,28 l 0,28 l 0,28 l Délka lišty 33 / 38 / 45 cm 33 / 38 / 45 cm 33 / 38 / 45 cm

21 KOMPAKTNÍ MOTOROVÉ PILY PRO D M A ZAHRADU. BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 21 PS-410/PS-411 s dekompresním ventilem: kompaktní pila s et zem 325 a silnou odst edivou spojkou. PS-400:Výborná kompaktní motorová pila pro náro né spot ebitele p i údržb velkých zahrad a sad. PS-401 s dekompresním ventilem: jako PS-400, navíc vybavena dekompresním ventilem PS-411 deko mit Deko PS-410 PS-401 deko mit Deko PS-400 Made in Germany PS-411 PS-410 PS-401 PS-400 Deko Deko Obsah 39 cm 3 39 cm 3 39 cm 3 39 cm 3 Výkon 1,7 kw (2,3 KS) 1,7 kw (2,3 KS) 1,7 kw (2,3 KS) 1,7 kw (2,3 KS) Váha motoru 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,4 l 0,4 l 0,4 l 0,4 l Nádrž/ et zový olej 0,21 l 0,21 l 0,21 l 0,21 l Délka lišty 33 / 38 cm 33 / 38 cm 30 / 35 / 40 cm 30 / 35 / 40 cm

22 22 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY Kvalita vyrobená v N mecku. všechny kompaktní motorové pily DOLMAR jsou vybaveny et zovou brzdou SafetyMatic v p ípad zp tného úderu zapezpe uje zastavení et zu pily PS340: Ideální pro hobby, d m a zahradu. Válec se ty mi kanály snižuje spot ebu pohonných hmot. PS341: Jako PS-340, navíc vybavena dekompresním ventilem PS-341 deko Deko PS-340 Za náš vynikající desing obdržel DOLMAR PS 34 vyznamenání v sout ži Hamburg desing a byl nominován na spolkovou cenu desing produktu ministerstvem hospodá ství. Vynikající motorová pila pro d m a zahradu. Za vynikající design je vyznamenaná motorová pila PS-34, ideální pro d m a zahradu. PS-34 praktická pá ka syti e jednoduché nastavení poloplynu pomocí postranního tla ítka erpadlo PRIMER pro lehký start bezpe nostní brzda automatické mazání et zu elektronické bezúdržbové zapalování Made in Germany PS-341 PS-340 PS-34 Deko Obsah 33 cm 3 33 cm 3 33 cm 3 Výkon 1,4 kw (1,9 KS) 1,4 kw (1,9 KS) 1,3 kw (1,8 KS) Váha motoru 3,9 kg 3,9 kg 4,7 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,4 l 0,4 l 0,37 l Nádrž/ et zový olej 0,21 l 0,21 l 0,25 l Délka lišty 30 / 35 / 40 cm 30 / 35 / 40 cm 30 / 35 / 40 cm

23 23

24 24 ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ PILY SÍLA ZE ZÁSUVKY. Elektrické motorové pily podéln konstruovaný motor o výkonu 2000 W vynikající vyvážení a snadné ovládání automatické mazání et zu et zová brzda Safety-Matic elektrická dopl ková brzda zastaví et z pily p i vypnutí proudu ES-2045 A ES-2040 A ES-2035 A ES-2030 A ES-2145 A ES-2140 A ES-2135 A ES-2130 A Typickým znakem bezpe nosti u elektrických pil DOLMAR je et zová brzda Safety-Matic. Zastaví et z pily ve zlomku sekundy. Dopl kový mikrospína p eruší p ívod proudu k motoru, takže zabrání škodám na p ístroji. Made in Germany ES-2045 A ES-2040 A ES-2035 A ES-2030 A ES-2145 A ES-2140 A ES-2135 A ES-2130 A Nap tí 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Výkon 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W Váha motoru 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,4 kg 4,4 kg 4,4 kg 4,4 kg Nádrž-olej na mazání et zu 115 ml 115 ml 115 ml 115 ml 150 ml 150 ml 150 ml 150 ml Délka lišty 45 cm 40 cm 35 cm 30 cm 45 cm 40 cm 35 cm 30 cm

25 ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ PILY 25 Výkonné elektrické motorové pily DOLMAR p esv d ují domácí kutily i emeslníky bezúdržbovou konstrukcí a rozší enými bezpe nostními prvky. Každý model se vyzna uje vysokou spolehlivostí a optimální technikou. ES-40 A ES-36 A ES-31 A Made in Germany ES-42 A, ES-38 A a ES-33 A ES-42 A ES-38 A ES-33 A silný a extrémn zatížitelný elektrický motor Makita pro vysokou spolehlivost pohodlná práce a dobré vedení pily nov vytvo ená ergonomická ochrana rukou s protiskluznou vrstvou rovný podklad pro snadnou vým nu et zu ES42 A, ES-38 A, ES-33 A s napínáním et zu bez použití ná adí ES-40 A ES-36 A ES-31 A ES-42 A ES-38 A ES-33 A Prodlužovací kabel 25 m, H0 7 RN-F Nap tí 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Výkon 1800 W 1800 W 800 W 1800 W 1800 W 1800 W Váha motoru 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,8 kg 3,8 kg 3,8 kg Nádrž olej na mazání et zu 145 ml 145 ml 145 ml 200 ml 200 ml 200 ml Délka lišty 40 cm 35 cm 30 cm 40 cm 35 cm 30 cm

26 26 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ ROBUSTNÍ, SILNÉ, RYCHLÉ A KVALITNÍ. STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ MADE IN GERMANY. Robustní a kvalitní p ístroje DOLMAR vyrobené v N mecku odpovídají nejnov jším bezpe nostním požadavk m. To zaru uje dlouhou životnost a práci bez úrazu. Program na štípání d íví nabízí široké možnosti špalk r zné síly a délky. Jsou vhodné pro normální proud 230 V, t ífázový proud 400 V nebo pro pohon pomocí náhonové h ídele. Pohon 230 V Pohon t ífázový proud Pohon pomocí náhonové h ídele Práškový povrch je moderní technika lakování. Práškový lak je nanesen na povrch tryskami pod elektrostatickým p sobením a poté vypálen. Laky jsou vysoce kvalitní. Protože je upušt no od použití rozpoušt del, je tento postup zcela ekologický. Normální zásuvka s 230 V je stále ve vaší blízkosti. Jako alternativa je k dispozici silné p ipojení t ífázového proudu 400 V pro trvalejší zát ž. S pohonem pomocí h ídele jste nezávislí na proudu a m žete pracovat kdekoli v terénu. Síla špalku Délka špalk Od 6t do 13t máte sílu pro všechny požadavky p i štípání d íví. Podle toho, jak ežete vaše d evo na délku, jsou vám k dispozici všechny možné délky špalk. Zabudovaný podvozek zabezpe uje bezpe ný a jednoduchý transport a mobilitu. Ergonomické ovládání ob ma rukama pro bezpe nou práci.

27 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ 27 ŠET ÍCÍ PROGRAM DOLMAR. PALIVOVÉ D ÍVÍ JE LEVN JŠÍ NEŽ OLEJ, PLYN NEBO PROUD. Ceny topného oleje jsou vysoké. Pokud chcete jako spot ebitel ušet it energii, zkuste tuto alternativu: D evo je p írodní surovina, která je ekologi t jší, bez škodlivých látek a dob e skladovatelné. Metr d eva je asi 50% lacin jší než olej nebo plyn. Krom toho vám d evo vytvo í p íjemné pokojové klima. P ípravu d eva m žete zabezpe it sami celkem rychle, s nízkými po izovacími náklady. Se širokým sortimentem pro p ípravu palivového d eva kolébkovými okružními pilami nabízí DOLMAR ideální Štípací k íž ešení pro hospodá ské zpracování d eva v zem d lství, komunálu i soukromé sfé e. Vzp ra kmene Mezist l Pro -štípa d eva se sílou 13 tun. Vhodný pro extrémn dlouhé použití v soukromé nebo zem d lské LS-1300 Z a lesnické oblasti. Pohon pomocí h ídele. Hydraulický štípa d eva DOLMAR LS-1300 Z dvoustup ový rychlob žný ventil - dvojnásobná rozb hová rychlost díky vodící mosazné lišt nedochází k opot ebení nosné konstrukce mechanické ovládání ob ma rukama spoušt cí válec pro transport a skladování masivní ocelová konstrukce s podstavcem z plné oceli t íbodové zav šení KAT I a KAT II sériov hydraulické hadice pro nejvyšší zát ž pevný sériový podava Made in Germany Motor Síla štípání Max. délka špalku Délka špalku s mezistolem Pr m r kmene Rychlost štípání Rychlost zp tného chodu Po et otá ek h ídele min./max. Výkon traktoru min. Celková výška p i zdvihu Celková výška p i spušt ní Váha P íslušenství LS-1300 Z h ídel 13 t 1100 mm 590 mm 1050 mm 8,15 cm/s 18 cm/s 380 / 420 min-1 15 kw 2800 mm 2000 mm 400 kg Objednací íslo Štípací k íž Mezist l Mechanický vzp ra kmene Kloubová h ídel

28 28 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ Pro každé použití správný model: Hydraulický štípa d eva DOLMAR s elektrickým pohonem. Tak se stane z kmen vzáp tí krbové d íví. LS-9004 Hydraulický štípa d eva DOLMAR LS-9004 stabilní konstrukce Pravý a devítitunový zesílený vodící p íraz snadná obsluha pomocí obou rukou plynulé nastavení pr m ru kmene integrovaný rychlý zp tný chod s integrovaným podvozkem pro rychlejší a jednodušší p esun sériov s pozinkovaným štípacím klínem a štípacím k ížem kvalitní lakování - práškový povrch pro delší kmeny umož uje sériový, postranní výklopný st l rozší ené využití délky kmene na 1350 mm pozinkované prodloužení štípacího klínu s extra širokým štípacím nožem pro metrové d evo k dodání jako p íslušenství Made in Germany Hydraulický olej HLP 46 1 l nebo 5 l Prodlužovací kabel 400V, 10m, HO 7 RN-F (5 G 4,0 mm 2 ), s CEE-spojkou a CEEzástr kou 400 V 16 Ah Motor Výkon Jmenovité nap tí Síla štípání Max. délka špalku Délka špalku s mezistolem Délka špalku s postranním stolem Pr m r kmene Rychlost štípání Rychlost zp tného chodu Celková výška p i zdvihu Celková výška p i spušt ní Váha LS-9004 elektro 4 kw 400 V 9 t 1350 mm 550 mm 900 mm 500 mm 6,25 cm/s 17 cm/s 1600 mm 1100 mm 200 kg viz str. 36 prodloužení štípacího klínu 280 mm (pozinkované) Pln pozinkované p íslušenství pro speciální úkoly: Objednací íslo Prodloužení štípacího klínu

29 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ 29 ŠTÍPA D EVA: SILNÝ A RYCHLÝ. LS-7504 LS-6004 S LS-6004 LS-6002 Made in Germany Hydraulický štípa d eva DOLMAR LS-7504, LS-6004, LS-6004 S, LS-6002, LS-6002 H robustní, stabilní konstrukce s jednoduchou údržbou snadná obsluha pomocí obou rukou štípací st l nastavitelný bez použití ná adí integrovaný rychlý zp tný chod kvalitní lakování - práškový povrch plynulé nastavení pr m ru kmene vysokorychlostní erpadlo (jen u LS-6004 S) LS-6004 LS-6002 LS-6004 S LS-7504 LS-7500 Z LS-6004 H LS-6002 H Motor elektro elektro elektro elektro h ídel elektro elektro Výkon 3 kw 2,2 kw 4 kw 3 kw - 3 kw 2,2 kw Jmenovité nap tí 400 V 230 V 400 V 400 V h ídel 400 V 230 V Síla štípání 6 t 6 t 6 t 7,5 t 7,5 t 6 t 6 t Max. délka špalku 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 570 mm 570 mm Délka špalku s mezistolem 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm - - Pr m r kmene 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 550 mm 550 mm Rychlost štípání 6,25 cm/s 6,25 cm/s 8 cm/s 5 cm/s 6,25 cm/s 9,2 cm/s 7,9 cm/s Rychlost zp tného chodu 25 cm/s 25 cm/s 33 cm/s 18 cm/s 25 cm/s 18,3 cm/s 13,75 cm/s Po et otá ek h ídele min./max / 540 min Výkon traktoru min ,5 kw - - Celková výška p i zdvihu 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm - - Celková výška p i spušt ní 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm - - Váha 127 kg 127 kg 141 kg 133 kg 133 kg 129 kg 129 kg

30 30 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ LS-7500 Z TAK JE TO JEŠT JEDNODUŠŠÍ, UŠET IT ZA NÁKLADY ZA ENERGII. Horizontální štípa d eva DOLMAR LS-6004 H ješt pohodln jší práce díky horizontálnímu pokládání špalk robustní, stabilní konstrukce se snadnou údržbou snadné ovládání ob ma rukama integrovaný rychlý zp tný chod kvalitní lakování - práškový povrch plynulé nastavení pr m ru kmene LS-6002 H LS-7500 je pohán n náhonem traktoru. Tak je ho možné použít na kterémkoliv míst. LS-6004 H Hydraulický štípa d eva DOLMAR LS-7500 Z robustní, stabilní konstrukce s jednoduchou údržbou snadná obsluha pomocí obou rukou štípací st l nastavitelný bez použití ná adí integrovaný rychlý zp tný chod kvalitní lakování - práškový povrch plynulé nastavení pr m ru kmene pohon pomocí h ídele t íbodové zav šení kategorie I a kategorie II sériov Rozší ení štípacího klínu (pozinkované) Pln pozinkované p íslušenství pro speciální úkoly: Štípací k íž (pozinkovaný) Prodloužení štípacího klínu 280mm (pozinkované) Objednací íslo Rozší ení štípacího klínu Štípací k íž pro 4 ásti Prodloužení štípacího klínu * * Ne pro LS-6004 H Hydraulický olej HLP 46 1 l nebo 5 l viz str. 36

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

zpracování d eva Sekery Sekery

zpracování d eva Sekery Sekery zpracování d eva Sekery Sekery Nová ťenerace seker Fiskars nabízí nejvyšší standard kvality a zpracování pro všechny práce od štípání a sekání d eva po zpracování d eva a tesa ské práce. sekery Fiskars

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

6.790,- Štípače horizontální. Nastavení štípací délky AGAMA JT 6T520 7.490,- včetně pracovního stolu. www.strojeagama.cz

6.790,- Štípače horizontální. Nastavení štípací délky AGAMA JT 6T520 7.490,- včetně pracovního stolu. www.strojeagama.cz Katalog zahradní techniky 2014 Štípače horizontální JT6T520 230V/50Hz 2200 W štípačka elektrická horizontální 6 t 520 mm max. 300 mm 270x470x960 2,9 l 47 kg včetně pracovního stolu! AGAMA JT 6T520 7.490,-

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

DESKY PRYŽOVÉ Materiál SBR

DESKY PRYŽOVÉ Materiál SBR DESKY Gumové desky nachází své uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu, kde lze využít izolačních, ochranných a tlumicích vlastností. Dle technologie výroby, zvoleného materiálu a struktury povrchu desky

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE Výrobce : MONTANARI GIULIO, Itálie Ú el Tento návod poskytuje pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu výtahového stroje. Tento návod neposkytuje pokyny

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE GENERÁTOR EVO SYSTE OTOR 6399 Kč s EVO SYSTE TLAKOVÝ ČISTIČ 6399 Kč s EVO SYSTE ČERPADLO 6399 Kč s 15999 Kč

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Ú innost laseru The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Inovace & zku enost Ekonomika a ekologie PLATINO Fiber 2D laserov ezací stroj - perfektní soulad inovace a zku eností. Tento

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Svět ve Vašich rukou...

Svět ve Vašich rukou... Svět ve Vašich rukou... NEZKRACUJTE ŽIVOTNOST MOTORU A POUŽÍVEJTE FUEL FIT Nový FUEL FIT chrání motor proti negativním vlivům složek paliva jako je ETANOL, který má korozivní účinky. Neošetřené palivo

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laserová kvalita The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Vynikající v kon a kvalita Mnoho dobr ch d vod pro si vybrat Zaphiro ZAPHIRO od Prima Power je nejnov j ím inovací v historii

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Akumulátory Bosch pro osobní vozidla

Akumulátory Bosch pro osobní vozidla Akumulátory Bosch pro osobní vozidla Perfektní energie pro každé osobní vozidlo Akumulátory Bosch v přehledu V moderních osobních vozidlech je stále více komponentů, které spotřebovávají elektrickou energii.

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Excentrická bruska EVA 150 E

Excentrická bruska EVA 150 E Excentrická bruska EVA 150 E EVA 150 E: Síla a bezpečnost. Made in Germany Nízké vibrace vysoký úběr EVA 150 E je určena především pro dlouhodobé použití. Absorbér vibrací odděluje držadlo, tak aby se

Více

NISSAN MURANO ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít

NISSAN MURANO ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít NISSAN MURANO ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ Vn jší vzhledové dopl ky Vyšší osobnost ve m st 4 5 6 7 DOPL TE SM LÝ DESIGN, KTERÝ ADÍ NISSAN MURANO DO KATEGORIE VOZ CEOSSOVER, TÍMTO DESIGNOVÝM P ÍSLUŠENSTVÍM

Více

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI VE VÝROB OKEN - UNIWIN WMS Odborná p ednáška na seminá i D ev ná okna, dve e a schody v minulém roce 2011 v Hranicích na Morav byla zejména v nována

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Profesionální nářadí a příslušenství

Profesionální nářadí a příslušenství Profesionální nářadí a příslušenství Jeden motor. Ruzne pouziti. otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE generátor EVO SYSTE motor 6037,90 Kč s EVO SYSTE tlakový čistič 6037,90 Kč s EVO SYSTE

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Splity 2006. Nová URURU SARARA

Splity 2006. Nová URURU SARARA Nová URURU SARARA 1 Rysy Vnit ní FTXR28E FTXR42E FTXR50E (bílá) Venkovní RXR28E RXR42E RXR50E (béžová) Jediná pln vybavená klimatizace s funkcí kontroly teploty a funkcí ventilace. URURU = zvlh ování SARARA

Více

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02 Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Petr 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ - vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 - SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

NISSAN NAVARA ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít

NISSAN NAVARA ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít NISSAN NAVARA ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ T - Line S - Line X - Line 1 2 3 1> Nový Double Cab s pevnou snímatelnou st echou (80) 2> s pevnou snímatelnou st echou (77) 3> King Cab s pevnou snímatelnou st echou

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Kolo hodnot Wacker Neuson: Úspěch zákazníka je ve středu našich hodnot. Silný výkon, snadná obsluha. ZÁKAZNÍK. Benzínová kladiva VÝKON CHARAKTER

Kolo hodnot Wacker Neuson: Úspěch zákazníka je ve středu našich hodnot. Silný výkon, snadná obsluha. ZÁKAZNÍK. Benzínová kladiva VÝKON CHARAKTER BH Benzínová kladiva INOVACE KVALITA ZÁKAZNÍK CHARAKTER VÝKON Kolo hodnot Wacker Neuson: Úspěch zákazníka je ve středu našich hodnot. Získáváme zákazníky díky hodnotám středně velké a rodinné společnosti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana... A X ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozm ry, hmotnosti...x

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :-

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :- Z tabulky 1 na stran 295, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro pou ití Vynásobte spot ebovaný výkon ízeného stroje s provozním faktorem, z kroku 1) k získání navrhovaného výkonu. Pokud spot ebovaný

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Pláš ová ochrana Stávající magnetické kontakty a detektory t íšt ní skla budou vym ny za nové.

Pláš ová ochrana Stávající magnetické kontakty a detektory t íšt ní skla budou vym ny za nové. íloha. 1 Technické podmínky Stávající poplachové zabezpe ovací a tís ové systémy (dále PZTS, d íve EZS) v uvedených místech pln ní jsou moráln a technicky zastaralé. Poruchovost systém zvyšuje provozní

Více