PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com"

Transkript

1 OLMAR PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY.

2

3 3 KDYŽ CHCETE Z STAT 80 LET NA ŠPICI, MUSÍTE BÝT PRVOT ÍDNÍ. Již 80 let p ihlížíme pot ebám zákazníka p i obchodní strategii a konstrukci stroj DOLMAR. Tohoto cíle se držíme bez kompromisu už od konstrukce první motorové pily v roce Dnes nejsme pyšní jen na to, že jsme celosv tov nejstarší výrobce benzinových motorových pil, nýbrž i na to, že jsme v celém sv t uznávaný výrobce kvalitních motorových p ístroj. Kvalita vyrobená v N mecku. Made in Germany DOLMAR nasazuje od po átku vysoká m ítka kvality, funk nosti, designu, ergonomie, spolehlivosti a servisu. Náro né cíle vyžadují však vysoce kvali kované a zainteresované pracovníky. Považujeme za d ležité, že výroba probíhá p ímo v N mecku a provádí ji odborný personál. Úsp ch je výsledek promyšlené koncepce. DOLMAR má stále nové ideje a nápady, se kterými neustále sout ží s nejtvrdší konkurencí. Profesionální motorové pily dosahují nejvyšší uznání u expert ve vnitrozemí i v zahrani í. Motorové k ovino ezy DOLMAR vás p esv d í svou malou váhou a nízkou hladinou hluku.

4 4 ZA ÁTEK ZÁZRA NÉHO P ÍB HU A ÚSP CHU. 739 m vysoký kopec DOLMAR v Dury sku je kopec, který dal DOLMARu jméno. Zde byla poprvé použita první benzinová motorová pila typ A v roce Motorová pila DOLMAR typ A vážila 58 kg, byla obsluhována dv ma muži. M la výkon 8,0 PS (5,9 kw) a obsah motoru 245 cm 3.

5 5 Logo rmy od roku 1928 s ozdobnými liniemi jako symbol pro et zy pil. Typ CL z roku 1939 s inovovanou konstrukcí p edb hl svou dobu. Pila byla vyráb na tém 30 let a byla celosv tovým úsp chem. D jiny podnikání jsou asto spojovány s hystorií a vývojem. E.Lerp & Co.byl od za átku hamburský podnik. Založil ho Emil Lerp a podn tem založení byl jeho vývoj první benzinové motorové pily v roce 1927: Motorová pila DOLMAR typ A. Pro se vlastn DOLMAR jmenuje DOLMAR? Emil Lerp byl již tehdy moderní podnikatel, orientovaný na budoucnost, který dob e um l motivovat své spolupracovníky. V jednom interním závod m lo být nalezeno jméno pro jeho pilu: jednoduché, libozvu né a lehce vyslovitelné ve všech jazycích. Manželka Emila Lerpse Martha p išla s návrhem DOLMAR. Nebo motorová pila byla poprvé použita na 739m vysokém kopci v Dury sku roku Krom toho pocházel Emil Lerps z Dury ska a kopec DOLMAR byl oblíbeným cílem pro dovolenou jeho rodiny. Pila byla tak úsp šná, že Emil Lerp brzy p enesl jméno DOLMAR i na podnik. S pilou byla zahájena celosv tová technická revoluce p i práci v lesnictví. V dalších letech šel vývoj rychle kup edu. Roku 1939 p išel na trh typ CL. Byl vyráb n tém 30 let a prodáván do celého sv ta. Roku 1935 p išla první elektrická motorová pila pro jednoho muže typ DB 35 a roku 1952 kone n první benzinová jednomužná motorová pila. Následovaly první membránové karburátory, p ímý pohon bez p evod, antivibra ní systém D2M, Wankel v motor a další sv tové novinky. Budoucnost má u DOLMARu dlouhou tradici. Typ DB 35, první pila pro jednoho muže z roku Tato elektrická pila vážila jen ješt 22 kg. Typ CP z roku 1953 vážil jen ješt 13,6 kg. Hrot lišty byl m nitelný. Typ CF z roku 1958 s novým membránovým karburátorem. Vážila jen 10 kilo. Logo rmy z roku 1950 ukazuje ješt práci s tehdy obvyklou dvoumužnou pilu. Legendární KMS 4 z roku DOLMAR sestavil a Fichtlem a Sachsem první et zovou pilu s Wankelovým motorem.

6 6 KOMPETENTNÍ, ANGAŽOVANÝ A DOB E SE ORIENTUJÍCÍ V SERVISU, TAKOVÝ MUSÍ BÝT OD- BORNÝ OBCHODNÍK DOLMARU. Celkový výsledek 2006 Pozice výrobce známka Dolmar (1.) 2 Sabo (5.) 3 Toro/Robin (4.) 4 Cramer (17.) Honda (7.) Metabo (3.) 7 Herkules/Tanaka (12.) 8 Stihl/Viking (16.) 9 Echo (10.) Stiga (12.) 11 agria (8.) 12 Solo (18.) 13 Gutbrod/Yard-Man (6.) 14 Bosch (21.) 15 Iseki (11.) 16 AS-Motor (8.) 17 John Deere (24.) 18 Husqvarna (15.) 19 AL-KO (26.) 20 Brill (19.) 21 Gardena (23.) 22 Gloria (22.) 23 MTD (25.) 24 FA-GA (14.) 25 Wolf-Garten (27.) Ø

7 OBSAH Benzinové motorové pily Elektrické motorové pily Zpracování palivového d eva Prodej a servis motorových p ístroj DOLMAR probíhá celosv tov ve více než 100 zemích pomocí dovozc a obchodních zástupc. I po koupi výrobku DOLMAR se m žete spolehnout na rozsáhlou podporu. Broušení P íslušenství motorových stroj Pohonné látky pro motorové p ístroje 36 et zy a lišty pil 37 Vyžína e a k ovino ezy P íslušenství pro vyžína e a k ovino ezy O vhodném obchodním zástupci se dozvíte od dovozce ve vaší zemi. Adresu dovozce najdete na internetových stránkách ww.dolmar.com. Zde najdete i podrobné informace ke všem p ístroj m DOLMAR a prvot ídní rady pro soukromé i profesionální používání p ístroj. Benzinové seka ky Elektrické seka ky Vertikutátory 57 Traktory na trávník a p íslušenství Benzinové n žky na plot Elektrické n žky na plot a bateriové motorové pily Drti e zahradního odpadu 69 isti e a vysava e podlah 70 Foukací p ístroje 71 Rozbrušovací pily P íslušenství k rozbrušovacím pilám Záchranná technika Mistrovství v lesnické práci Technické novinky, kvalita, životní prost edí P íslušenství pro volný as 86-87

8 8

9 9 PROFESIONÁLOVÉ NEBO KUTILOVÉ, KAŽDOU PRÁCI UD LÁTE NEJLÉPE S PILOU DOLMAR. Zdravé lesy, stavby ze d eva, pé e o krajinu, práce kolem domu a v zahrad, polena pro praskající ohe. To vše a mnohé ostatní má jedno spole né: Spolehlivá a výkonná motorová pila, která vám uleh í práci. Již na první pohled vidíme, že pily DOLMAR nasazují m ítka kvality, dokonalé techniky, designu a ergonomie. Mezi experty je inovace DOLMARu velmi uznávaná. Aktuálním p íkladem jsou nové motorové pily pro zem d lství, lesnictví a náro né soukromé uživatele. Profesionální motorové pily, vysoce cen né experty z vnitrozemí i zahrani í, se vyzna ují velmi p ijatelnou cenou. Motorové pily DOLMAR se p izp sobují požadavk m profesionál i soukromých uživatel silnými motory, progresivní konstrukcí s velmi p íznivou váhou. To iní motorové pily bezpe né, komfortní a nenáro né pro obsluhu, s prvky zajiš ujícími minimální zat žování životního prost edí. S technologií RedPower nabízí DOLMAR motory s optimalizovaným ízením vým ny plynu. Tím, že se ztráty výplachem snížily na polovinu, mohou vysoce moderní dvoutaktní motory lehce spl ovat všechny zákonné p edpisy.

10 10 P EHLED MOTOROVÝCH PIL Hoby pily Pom r výkon/ Postranní Objem válce Výkon Váha váha Délka lišty t z Dekompresní napínání Vyh ívaná (cc) (kw)/ps (kg) (kg/kw) (cm) Kliková sk í ventil et zu rukoje Strana PS ,3 / 1,8 4,7 3,6 35, 40 3/8 20 PS ,4 / 1,9 3,9 2,8 35, 40 3/ PS ,4 / 1,9 3,9 2,8 35, 40 3/ PS ,7 / 2,3 4,0 2,3 35, 40 3/ PS ,7 / 2,3 4,0 2,3 35, 40 3/ Motorové pily st ední t ídy PS-221 TH 22 0,75 / 1,0 2,5 2,5 25, 30 3/8 / 1/4 21 PS ,7 / 2,3 4,0 2,3 33, 38, PS ,7 / 2,3 4,0 2,3 33, 38, ,0 / 2,8 4,5 2,2 33, 38,45 3/8 / HS 43 2,0 / 2,8 4,5 2,2 33, 38,45 3/8 / ,4 / 3,3 4,5 1,9 33, 38,45 3/8 / PS ,2 / 3,0 5,4 2,5 33, 38,45 3/8 /.325 hliník PS-460 D 46 2,2 / 3,0 5,4 2,5 33, 38,45 3/8 /.325 hliník PS ,4 / 3,3 5,4 2,2 33, 38,45 3/8 /.325 hliník PS-500 D 50 2,4 / 3,3 5,4 2,2 33, 38,45 3/8 /.325 hliník Pro pily PS ,4 / 1,9 3,5 2,5 30, 35 3/8 21 PS-3410 TH 34 1,4 / 1,9 3,2 2,3 25, 30, 35 3/8 21 PS-4600 S 46 2,6 / 3,5 5,2 2,0 33, 38, 45 3/8 / PS ,8 / 3,8 5,2 1,8 33, 38, 45 3/8 / PS-5000 D 50 2,8 / 3,8 5,2 1,8 33, 38, 45 3/8 / ,7 / 3,7 5,2 1,9 33, 38, 45 3/8 / PS ,5 / 4,8 6,3 1,8 45, 50, 60 3/ PS-6400 HS 64 3,5 / 4,8 6,3 1,8 45, 50, 60 3/ PS ,2 / 5,7 6,3 1,5 45, 50, 60 3/ PS-7300 HS 73 4,2 / 5,7 6,3 1,5 45, 50, 60 3/ PS ,6 / 6,3 6,3 1,37 45, 50, 60, 70 3/ PS-7900 HS 79 4,6 / 6,3 6,3 1,37 45, 50, 60, 70 3/ PS ,9 / 6,7 8,2 1,7 50, 60, 74 3/ PS-9010 HS 90 4,9 / 6,7 8,2 1,7 50, 60, 74 3/ Elektrické pily ES-31 A V 1800 W 3,5 2,3 30 3/8 23 ES-33 A V 1800 W 3,5 2,3 30 3/8 23 ES-36 A V 1800 W 3,5 2,3 35 3/8 23 ES-38 A V 1800 W 3,5 2,3 35 3/8 23 ES-40 A V 1800 W 3,5 2,3 40 3/8 23 ES-42 A V 1800 W 3,5 2,3 40 3/8 23 ES-2030 A V 2000 W 4,2 2,1 30 3/8 22 ES-2035 A V 2000 W 4,2 2,1 35 3/8 22 ES-2040 A V 2000 W 4,2 2,1 40 3/8 22 ES A V 2000 W 4,2 2,1 45 3/8 22 ES-2130 A V 2000 W 4,2 2,1 30 3/ ES-2135 A V 2000 W 4,2 2,1 35 3/ ES-2140 A V 2000 W 4,2 2,1 40 3/ ES A V 2000 W 4,2 2,1 45 3/8 + 22

11 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 11 ROBUSTNÍ A SILNÁ PILA NA SILNÉ D EVO. Profesionálové oce ují silnou, robustní benzinovou motorovou pilu PS Profesionální motorová pila PS-9010 optimální charakteristika motoru, která spojuje vysoký ezný výkon se spolehlivou technikou optimální tlumení vibrací dokonale vy ešená et zová brzda dvojité uložení p ední ochrany ruky spolehlivý odvod pilin Made in Germany PS-9010 PS-9010 Obsah 90 m 3 Výkon 4,9 kw (6,7 KS) Váha motoru 8,2 kg Nádrž/Pohonné látky 1,0 l Nádrž/ et zový olej 0,4 l Délka lišty 50 / 60 / 74 cm

12 12 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY SILNÉ PILY NA SILNÉ D EVO. Spojení síly, kroutícího momentu a malé váhy - to pot ebuje profesionál pro efektivní a nenamáhavou práci v lese, pro kácení a ezání silného d eva. Údržba ltru bez použití ná adí Uvolníme dv ocelové svorky a sejmeme víko ltru. Další svorky drží vzduchový ltr, který i p es malé vn jší rozm ry nabízí o 20% více ltra ní plochy. Integrovaná brzda et zu a et zové kolo, které je p ístupné pro snadnou montáž et zu a ist ní celého prostoru et zovky. Motor s optimalizovaným ízením vým ny plyn. Viz str. 83 Almaster Systém vzduchového ltru Systém vzduchového ltru vyvinutý rmou DOLMAR ltruje hrubé ne istoty do komory 1 a do komory 2 projdou vzduchovým ltrem jen nepatrné ástice. Tento systém redukuje zne iš ování vzduchového ltru, a proto nemusí být ltr tak asto išt n. 1,37 kg/kw PS-7900 Pom r váhy a výkonu Mnozí odborníci jsou p ekvapeni p i pohledu na pom r výkonu a váhy nové pro motorové pily. Tak nap. nejsiln jší model DOLMAR PS-7900 má pom r jen 1,37 kg/kw.

13 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 13 Tlumení vibrací Bo ní napínání et zu Tlumení vibrací je zajišt no Firma DOLMAR vyvinula stabilními ocelovými pery nový zp sob pro rychlejší a v pouzdrech s dlouhou pohodln jší napínání et zu. životností. Zabírají jen málo prostoru a jsou absolutn odolné proti oleji a benzinu. Ješt leh í start Automatická aretace poloplynu se provádí kombinací táhla syti e a pá ky poloplynu. Nepatrné vynaložení úsilí Stla ením modrého tla ítka dekompresního ventilu je redukováno vynaložené úsilí p i startování motoru. Optimální produkce hoblin Žádné ucpávání díky dob e tvarovanému vedení pilin i p i dlouhých hoblinách. PS-7300 PS-6400 Made in Germany Model PS-7900 PS-7900 HS PS-7300 PS-7300 HS PS-6400 PS-6400 HS Obsah 79 cm 3 79 cm 3 73 cm 3 73 cm 3 64 cm 3 64 cm 3 Výkon 4,6 kw (6,3 KS) 4,6 kw (6,3 KS) 4,2 kw (5,7 KS) 4,2 kw (5,7 KS) 3,5 kw (4,8 KS) 3,5 kw (4,8 KS) Váha motoru 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg Dekompresní ventil Nádrž/ Pohonné látky 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l Nádrž/ et zový olej 0,42 l 0,42 l 0,42 l 0,42 l 0,42 l 0,42 l Délka lišty 45 / 50 / 60 / 70 cm 45 / 50 / 60 / 70 cm 45 / 50 / 60 cm 45 / 50 / 60 cm 45 / 50 / 60 cm 45 / 50 / 60 cm

14 14 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY ERGONOMIE, TAŽNÁ SÍLA A PO ET OTÁ EK. Díky ergonomickému designu, vysokému po tu otá ek a razantnímu zrychlení jsou tyto profesionální pily st ední t ídy, s vysokým výkonem ur ené pro kácení a ezání st edního d eva, ale také ideální pro odv tvování. Díky rovným plochám je s novými motorovými pilami snadná manipulace a není obtížná údržba a išt ní. Nov konstruovaný prostor et zu se dob e istí a vým na et zu je snadná. Pro -motorové pily DOLMAR pro lesnictví a hospodá ství jsou výsledkem vytrvalé práce inženýr DOLMARu, kte í erpali zejména z praktických poznatk d eva a lesnických zam stnanc. Výsledek je patrný. Nová pro - ada je propracována do každého detailu ve všech sm rech. Kompaktní, lehce ovladatelné motorové pily DOLMAR se vyzna ují výkonnými motory v plném rozsahu použití. Ergonomický design, kvalitní materiály s dlouhou životností a precizní propracování na první pohled ukazují, co má obsahovat prvot ídní pila. Hodnocení zkušených profesionál je jednozna né: Motorová pila PS-5000 má p i práci dobré vedení po kmeni. Modely disponují postranním napínáním et zu. Motor s optimalizovaným ízením vým ny plyn. Viz str. 83 PS-5000 PS-5000 (D) PS-4600 S

15 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 15 Sta í uvolnit t i svorky a prostor motoru máme p ed sebou. Systém vzduchového ltru zna n redukuje zne išt ní prostoru karburátoru a sání. Uvoln ní a vyjmutí velkoplošného vzduchového ltru je rychlé bez použití ná adí. Velmi ú inné tlumení vibrací t emi ocelovými pery a dv ma postranními tlumícími bloky zajiš uje díky malým vibracím pohodlnou práci a minimální únavu i p i dlouhodobém používání. Digitáln ízené zapalování s optimální dobou zážehu pro všechny okruhy otá ek a programové jišt ní zp tného zážehu. Motorová pila DOLMAR PS-4600 S s otá kami motoru a razantním zrychlením je ur ená pro odv tvování. P i rychlých zm nách plynu je motor ve svém živlu. Díky zna nému kroutícímu momentu je možné kácet i st edn silné stromy. Made in Germany PS-5000 PS-5000 (D) PS-4600 S Obsah 50 cm 3 50 cm 3 46 cm 3 Výkon 2,8 kw (3,8 KS) 2,8 kw (3,8 KS) 2,6 kw (3,5 KS) Dekompresní ventil + - Síla lánku 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm Váha motoru 5,1 kg 5,1 kg 5,1 kg Vyh ívaná rukoje Ekologické olejové erpadlo Nádrž/ Pohonné látky 0,47 l 0,47 l 0,47 l Nádrž/ et zový olej 0,27 l 0,27 l 0,27 l Délka lišty 33 / 38 / 45 cm 33 / 38 / 45 cm 33 / 38 / 45 cm

16 16 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY LEHKÉ MOTOROVÉ PILY PRO D M, DV R A ZAHRADU. Lehce startovatelná pila PS-3410 je ideální pro d m, dv r a zahradu. Najde své uplatn ní všude tam, kde je zapot ebí lehká váha p ístroje a snadné startování. Proto se hodí tato motorová pila pro pé i o stromy a pro jemné práce, nap. pro prožezávání strom nebo vy ezávání vy ezávání gur. PS-3410 disponuje zadním držadlem a je k dostání s napínáním et zu TLC bez použití ná adí. PS-3410 PS-3410 TLC Motor s obsahem 34-cm 3 je také ur ený pro siln jší d evo p i pé i o stromy. Lehké startování díky optimalizovanému systému karburátoru a zapalování dobré startování ve všech polohách ú inné tlumení vibrací et z bez zp tného rázu pro bezpe nou práci automatické olejové erpadlo Napnutí a montování et zu bez ná adí. TLC varianty disponují postranním napínáním et zu, které vám dovolí namontování a napnutí et zu bez použití ná adí. Pohodln ji to nejde! Prakticky: Pro napnutí et zu sta í pouze uvolnit matici s k ídlovitými držáky a napnutí et zu upravit pomocí se iditelného kola. Made in Germany PS-3410 PS-3410 TLC Motor 2-takt 2-takt Obsah 34 cm 3 34 cm 3 Výkon 1,4 (1,9) kw/ks 1,4 (1,9) kw/ks et z 092 / 3/8 092 / 3/8 Síla lánku 1,3 mm 1,3 mm Váha motoru 3,3 kg 3,3 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,28 l 0,28 l Nádrž/ et zový olej 0,22 l 0,22 l Délka lišty 30 / 35 cm 30 / 35 cm

17 MOTOROVÉ PILY PRO ZAHRADU A ZEM D LSTVÍ. Pro profesionální práce ve výškách. Je vhodná k pé i o stromy. BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY PS-221 TH 17 DOLMAR PS-221 TH: Nejleh í benzinová motorová pila sv ta. nejleh í benzinová motorová pila na sv t váží pouze 2,5 kg motor má obsah 22,2 cm 3, délka lišty je 25 cm jednoduché startování díky automatickému nastavení poloplynu automatické olejové erpadlo et z bez zp tného rázu pro bezpe nou práci, dle volby k dostání také v ¼ d lení DOLMAR PS-3410 TH: Motorová pila pro pé i o stromy. Motor s obsahem 34-cm 3 je také ur ený pro siln jší d evo p i pé i o stromy. Lehké startování díky optimalizovanému systému karburátoru a zapalování dobré startování ve všech polohách ú inné tlumení vibrací et z bez zp tného rázu pro bezpe nou práci automatické olejové erpadlo kryt nádrže je pohodln ru n uzavíratelný, je možné použít i kombinovaného klí e dle volby s TLC - napínání et zu bez použití ná adí PS-3410 TH PS-3410 TH TLC Motorová pila PS-221 je k dostání dle volby také s et zem ¼ a specielní lištou s velmi malým polom rem na špici lišty. D ležité pro práce, p i kterých je velké nebezpe í zp tného vrhu. Made in Germany PS-221 TH PS-3410 TH PS-3410 TH TLC Prakticky: Pro napnutí et zu sta í pouze uvolnit matici s k ídlovitými držáky a napnutí et zu upravit pomocí se iditelného kola. Obsah 22,2 cm cm cm 3 Výkon 0,75 kw (1,02 KS) 1,4 kw (1,9 KS) 1,4 kw (1,9 KS) Váha motoru 2,5 kg 3,2 kg 3,2 kg Elektronické zapalování Nádrž/ Pohonné látky 0,2 l 0,28 l 0,28 l Nádrž/ et zový olej 0,19 l 0,22 l 0,22 l Délka lišty 25 cm 3/8 / 25 cm 1/4 30 / 35 cm 30 / 35 cm P i práci ve výškách, jen pro osoby s odbornou kvali kací.

18 18 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY SILNÉ ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÉ PILY PRO ZEM D LSTVÍ A LESNICTVÍ. Universální a profesionální: To je benzinová motorová pila DOLMAR 115, uznávaná FPA a DLG. Je vhodná k odv tvování, probírce, kácení a ezání palivového d eva. silný motor p íznivá charakteristika motoru efektivní ltrování vzduchu pomocí dvojitého vzduchového ltru bezúdržbové elektronické zapalování optimální tlumení vibrací díky antivibra nímu systému DOLMAR 115 Made in Germany 115 Obsah 52 cm 3 Výkon 2,7 kw (3,7 KS) Váha motoru 5,1 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,56 l Nádrž/ et zový olej 0,28 l Délka lišty 33 / 38 / 45 cm

19 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 19 EKONOMICKÉ PILY S PROFESIONÁLNÍM VYBAVENÍM. Motorové pily PS-500 a PS-460 jsou ideální stroje k využití na farm i zahrad, jsou dostate n výkonné pro práci v lese ke kácení a zpracování palivového d eva. Snadné ovládání a p íjemnou práci zajiš ují výkonné motory s velkým kroutícím momentem. PS-500 PS-460 Robustní s dlouhou životností: PS-500 a PS-460 jsou vybaveny klikovou sk íní z velmi kvalitního aluminia a válce z tlakové slitiny. Den za dnem v tší výkon: moderní 2 taktní motor s optimalizovaným ízením vým ny plynu optimální využití paliva jednoduché a pohodlné ovládání pomocí automatické pozice poloplynu postranní napínání et zu Motor s optimalizovaným ízením vým ny plyn. Viz str. 83 Made in Germany PS-500 PS-460 Obsah 49,9 cm 3 45,6 cm 3 Výkon 2,4 kw 2,2 kw Váha motoru 5,5 kg 5,5 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,47 l 0,47 l Nádrž/ et zový olej 0,27 l 0,27 l Délka lišty 33/38/45 cm 33/38/45 cm vzduchový ltr je možné demontovat bez použití ná adí a lehce vy istit

20 20 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY VÝKONNÉ A EKONOMICKÉ. Benzinové motorové pily 111 a 109 jsou ideální pro d m, zahradu, zem d lství a les. optimální pro kultivaci lesa kvalita vhodná ke kácení, odv tvování a ezání palivového d eva Vysp lá technika jako nap. dvojitý vzduchový ltr Model 109 je na p ání s dekompresním ventilem Dekompresní ventil iní startování snadn jším, rychlejším a pohodln jším. Stisknutím modrého tla ítka se otev e ventil dekompresoru na válci. P i zdvihu pístu odejde ást stla ovaného vzduchu p es ventil a tím pot ebujeme pro start až o 70% mén síly. Made in Germany HS 109 Obsah 52 cm 3 43 cm 3 43 cm 3 Výkon 2,4 kw (3,3 KS) 2,0 kw (2,8 KS) 2,0 kw (2,8 KS) Váha motoru 5,1 kg 5,1 kg 5,1 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,56 l 0,56 l 0,56 l Nádrž/ et zový olej 0,28 l 0,28 l 0,28 l Délka lišty 33 / 38 / 45 cm 33 / 38 / 45 cm 33 / 38 / 45 cm

21 KOMPAKTNÍ MOTOROVÉ PILY PRO D M A ZAHRADU. BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 21 PS-410/PS-411 s dekompresním ventilem: kompaktní pila s et zem 325 a silnou odst edivou spojkou. PS-400:Výborná kompaktní motorová pila pro náro né spot ebitele p i údržb velkých zahrad a sad. PS-401 s dekompresním ventilem: jako PS-400, navíc vybavena dekompresním ventilem PS-411 deko mit Deko PS-410 PS-401 deko mit Deko PS-400 Made in Germany PS-411 PS-410 PS-401 PS-400 Deko Deko Obsah 39 cm 3 39 cm 3 39 cm 3 39 cm 3 Výkon 1,7 kw (2,3 KS) 1,7 kw (2,3 KS) 1,7 kw (2,3 KS) 1,7 kw (2,3 KS) Váha motoru 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,4 l 0,4 l 0,4 l 0,4 l Nádrž/ et zový olej 0,21 l 0,21 l 0,21 l 0,21 l Délka lišty 33 / 38 cm 33 / 38 cm 30 / 35 / 40 cm 30 / 35 / 40 cm

22 22 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY Kvalita vyrobená v N mecku. všechny kompaktní motorové pily DOLMAR jsou vybaveny et zovou brzdou SafetyMatic v p ípad zp tného úderu zapezpe uje zastavení et zu pily PS340: Ideální pro hobby, d m a zahradu. Válec se ty mi kanály snižuje spot ebu pohonných hmot. PS341: Jako PS-340, navíc vybavena dekompresním ventilem PS-341 deko Deko PS-340 Za náš vynikající desing obdržel DOLMAR PS 34 vyznamenání v sout ži Hamburg desing a byl nominován na spolkovou cenu desing produktu ministerstvem hospodá ství. Vynikající motorová pila pro d m a zahradu. Za vynikající design je vyznamenaná motorová pila PS-34, ideální pro d m a zahradu. PS-34 praktická pá ka syti e jednoduché nastavení poloplynu pomocí postranního tla ítka erpadlo PRIMER pro lehký start bezpe nostní brzda automatické mazání et zu elektronické bezúdržbové zapalování Made in Germany PS-341 PS-340 PS-34 Deko Obsah 33 cm 3 33 cm 3 33 cm 3 Výkon 1,4 kw (1,9 KS) 1,4 kw (1,9 KS) 1,3 kw (1,8 KS) Váha motoru 3,9 kg 3,9 kg 4,7 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,4 l 0,4 l 0,37 l Nádrž/ et zový olej 0,21 l 0,21 l 0,25 l Délka lišty 30 / 35 / 40 cm 30 / 35 / 40 cm 30 / 35 / 40 cm

23 23

24 24 ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ PILY SÍLA ZE ZÁSUVKY. Elektrické motorové pily podéln konstruovaný motor o výkonu 2000 W vynikající vyvážení a snadné ovládání automatické mazání et zu et zová brzda Safety-Matic elektrická dopl ková brzda zastaví et z pily p i vypnutí proudu ES-2045 A ES-2040 A ES-2035 A ES-2030 A ES-2145 A ES-2140 A ES-2135 A ES-2130 A Typickým znakem bezpe nosti u elektrických pil DOLMAR je et zová brzda Safety-Matic. Zastaví et z pily ve zlomku sekundy. Dopl kový mikrospína p eruší p ívod proudu k motoru, takže zabrání škodám na p ístroji. Made in Germany ES-2045 A ES-2040 A ES-2035 A ES-2030 A ES-2145 A ES-2140 A ES-2135 A ES-2130 A Nap tí 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Výkon 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W Váha motoru 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,4 kg 4,4 kg 4,4 kg 4,4 kg Nádrž-olej na mazání et zu 115 ml 115 ml 115 ml 115 ml 150 ml 150 ml 150 ml 150 ml Délka lišty 45 cm 40 cm 35 cm 30 cm 45 cm 40 cm 35 cm 30 cm

25 ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ PILY 25 Výkonné elektrické motorové pily DOLMAR p esv d ují domácí kutily i emeslníky bezúdržbovou konstrukcí a rozší enými bezpe nostními prvky. Každý model se vyzna uje vysokou spolehlivostí a optimální technikou. ES-40 A ES-36 A ES-31 A Made in Germany ES-42 A, ES-38 A a ES-33 A ES-42 A ES-38 A ES-33 A silný a extrémn zatížitelný elektrický motor Makita pro vysokou spolehlivost pohodlná práce a dobré vedení pily nov vytvo ená ergonomická ochrana rukou s protiskluznou vrstvou rovný podklad pro snadnou vým nu et zu ES42 A, ES-38 A, ES-33 A s napínáním et zu bez použití ná adí ES-40 A ES-36 A ES-31 A ES-42 A ES-38 A ES-33 A Prodlužovací kabel 25 m, H0 7 RN-F Nap tí 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Výkon 1800 W 1800 W 800 W 1800 W 1800 W 1800 W Váha motoru 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,8 kg 3,8 kg 3,8 kg Nádrž olej na mazání et zu 145 ml 145 ml 145 ml 200 ml 200 ml 200 ml Délka lišty 40 cm 35 cm 30 cm 40 cm 35 cm 30 cm

26 26 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ ROBUSTNÍ, SILNÉ, RYCHLÉ A KVALITNÍ. STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ MADE IN GERMANY. Robustní a kvalitní p ístroje DOLMAR vyrobené v N mecku odpovídají nejnov jším bezpe nostním požadavk m. To zaru uje dlouhou životnost a práci bez úrazu. Program na štípání d íví nabízí široké možnosti špalk r zné síly a délky. Jsou vhodné pro normální proud 230 V, t ífázový proud 400 V nebo pro pohon pomocí náhonové h ídele. Pohon 230 V Pohon t ífázový proud Pohon pomocí náhonové h ídele Práškový povrch je moderní technika lakování. Práškový lak je nanesen na povrch tryskami pod elektrostatickým p sobením a poté vypálen. Laky jsou vysoce kvalitní. Protože je upušt no od použití rozpoušt del, je tento postup zcela ekologický. Normální zásuvka s 230 V je stále ve vaší blízkosti. Jako alternativa je k dispozici silné p ipojení t ífázového proudu 400 V pro trvalejší zát ž. S pohonem pomocí h ídele jste nezávislí na proudu a m žete pracovat kdekoli v terénu. Síla špalku Délka špalk Od 6t do 13t máte sílu pro všechny požadavky p i štípání d íví. Podle toho, jak ežete vaše d evo na délku, jsou vám k dispozici všechny možné délky špalk. Zabudovaný podvozek zabezpe uje bezpe ný a jednoduchý transport a mobilitu. Ergonomické ovládání ob ma rukama pro bezpe nou práci.

27 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ 27 ŠET ÍCÍ PROGRAM DOLMAR. PALIVOVÉ D ÍVÍ JE LEVN JŠÍ NEŽ OLEJ, PLYN NEBO PROUD. Ceny topného oleje jsou vysoké. Pokud chcete jako spot ebitel ušet it energii, zkuste tuto alternativu: D evo je p írodní surovina, která je ekologi t jší, bez škodlivých látek a dob e skladovatelné. Metr d eva je asi 50% lacin jší než olej nebo plyn. Krom toho vám d evo vytvo í p íjemné pokojové klima. P ípravu d eva m žete zabezpe it sami celkem rychle, s nízkými po izovacími náklady. Se širokým sortimentem pro p ípravu palivového d eva kolébkovými okružními pilami nabízí DOLMAR ideální Štípací k íž ešení pro hospodá ské zpracování d eva v zem d lství, komunálu i soukromé sfé e. Vzp ra kmene Mezist l Pro -štípa d eva se sílou 13 tun. Vhodný pro extrémn dlouhé použití v soukromé nebo zem d lské LS-1300 Z a lesnické oblasti. Pohon pomocí h ídele. Hydraulický štípa d eva DOLMAR LS-1300 Z dvoustup ový rychlob žný ventil - dvojnásobná rozb hová rychlost díky vodící mosazné lišt nedochází k opot ebení nosné konstrukce mechanické ovládání ob ma rukama spoušt cí válec pro transport a skladování masivní ocelová konstrukce s podstavcem z plné oceli t íbodové zav šení KAT I a KAT II sériov hydraulické hadice pro nejvyšší zát ž pevný sériový podava Made in Germany Motor Síla štípání Max. délka špalku Délka špalku s mezistolem Pr m r kmene Rychlost štípání Rychlost zp tného chodu Po et otá ek h ídele min./max. Výkon traktoru min. Celková výška p i zdvihu Celková výška p i spušt ní Váha P íslušenství LS-1300 Z h ídel 13 t 1100 mm 590 mm 1050 mm 8,15 cm/s 18 cm/s 380 / 420 min-1 15 kw 2800 mm 2000 mm 400 kg Objednací íslo Štípací k íž Mezist l Mechanický vzp ra kmene Kloubová h ídel

28 28 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ Pro každé použití správný model: Hydraulický štípa d eva DOLMAR s elektrickým pohonem. Tak se stane z kmen vzáp tí krbové d íví. LS-9004 Hydraulický štípa d eva DOLMAR LS-9004 stabilní konstrukce Pravý a devítitunový zesílený vodící p íraz snadná obsluha pomocí obou rukou plynulé nastavení pr m ru kmene integrovaný rychlý zp tný chod s integrovaným podvozkem pro rychlejší a jednodušší p esun sériov s pozinkovaným štípacím klínem a štípacím k ížem kvalitní lakování - práškový povrch pro delší kmeny umož uje sériový, postranní výklopný st l rozší ené využití délky kmene na 1350 mm pozinkované prodloužení štípacího klínu s extra širokým štípacím nožem pro metrové d evo k dodání jako p íslušenství Made in Germany Hydraulický olej HLP 46 1 l nebo 5 l Prodlužovací kabel 400V, 10m, HO 7 RN-F (5 G 4,0 mm 2 ), s CEE-spojkou a CEEzástr kou 400 V 16 Ah Motor Výkon Jmenovité nap tí Síla štípání Max. délka špalku Délka špalku s mezistolem Délka špalku s postranním stolem Pr m r kmene Rychlost štípání Rychlost zp tného chodu Celková výška p i zdvihu Celková výška p i spušt ní Váha LS-9004 elektro 4 kw 400 V 9 t 1350 mm 550 mm 900 mm 500 mm 6,25 cm/s 17 cm/s 1600 mm 1100 mm 200 kg viz str. 36 prodloužení štípacího klínu 280 mm (pozinkované) Pln pozinkované p íslušenství pro speciální úkoly: Objednací íslo Prodloužení štípacího klínu

29 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ 29 ŠTÍPA D EVA: SILNÝ A RYCHLÝ. LS-7504 LS-6004 S LS-6004 LS-6002 Made in Germany Hydraulický štípa d eva DOLMAR LS-7504, LS-6004, LS-6004 S, LS-6002, LS-6002 H robustní, stabilní konstrukce s jednoduchou údržbou snadná obsluha pomocí obou rukou štípací st l nastavitelný bez použití ná adí integrovaný rychlý zp tný chod kvalitní lakování - práškový povrch plynulé nastavení pr m ru kmene vysokorychlostní erpadlo (jen u LS-6004 S) LS-6004 LS-6002 LS-6004 S LS-7504 LS-7500 Z LS-6004 H LS-6002 H Motor elektro elektro elektro elektro h ídel elektro elektro Výkon 3 kw 2,2 kw 4 kw 3 kw - 3 kw 2,2 kw Jmenovité nap tí 400 V 230 V 400 V 400 V h ídel 400 V 230 V Síla štípání 6 t 6 t 6 t 7,5 t 7,5 t 6 t 6 t Max. délka špalku 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 570 mm 570 mm Délka špalku s mezistolem 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm - - Pr m r kmene 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 550 mm 550 mm Rychlost štípání 6,25 cm/s 6,25 cm/s 8 cm/s 5 cm/s 6,25 cm/s 9,2 cm/s 7,9 cm/s Rychlost zp tného chodu 25 cm/s 25 cm/s 33 cm/s 18 cm/s 25 cm/s 18,3 cm/s 13,75 cm/s Po et otá ek h ídele min./max / 540 min Výkon traktoru min ,5 kw - - Celková výška p i zdvihu 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm - - Celková výška p i spušt ní 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm - - Váha 127 kg 127 kg 141 kg 133 kg 133 kg 129 kg 129 kg

30 30 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ LS-7500 Z TAK JE TO JEŠT JEDNODUŠŠÍ, UŠET IT ZA NÁKLADY ZA ENERGII. Horizontální štípa d eva DOLMAR LS-6004 H ješt pohodln jší práce díky horizontálnímu pokládání špalk robustní, stabilní konstrukce se snadnou údržbou snadné ovládání ob ma rukama integrovaný rychlý zp tný chod kvalitní lakování - práškový povrch plynulé nastavení pr m ru kmene LS-6002 H LS-7500 je pohán n náhonem traktoru. Tak je ho možné použít na kterémkoliv míst. LS-6004 H Hydraulický štípa d eva DOLMAR LS-7500 Z robustní, stabilní konstrukce s jednoduchou údržbou snadná obsluha pomocí obou rukou štípací st l nastavitelný bez použití ná adí integrovaný rychlý zp tný chod kvalitní lakování - práškový povrch plynulé nastavení pr m ru kmene pohon pomocí h ídele t íbodové zav šení kategorie I a kategorie II sériov Rozší ení štípacího klínu (pozinkované) Pln pozinkované p íslušenství pro speciální úkoly: Štípací k íž (pozinkovaný) Prodloužení štípacího klínu 280mm (pozinkované) Objednací íslo Rozší ení štípacího klínu Štípací k íž pro 4 ásti Prodloužení štípacího klínu * * Ne pro LS-6004 H Hydraulický olej HLP 46 1 l nebo 5 l viz str. 36

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla ASFALT 1.002 Extrak ní odst edivka pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla podle EN 12697-1 Na údržbu nenáro né uložení v etene odst edivky, motor s tepelnou ochranou, odtoková miska a kryt z hliníku,

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy 2010 Start smart Již po mnoho let se osv d uje MANUALplus v denním provozu díky svému cyklovému programování a získal si renomé i pro možnost

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

NISSAN MURANO ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít

NISSAN MURANO ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít NISSAN MURANO ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ Vn jší vzhledové dopl ky Vyšší osobnost ve m st 4 5 6 7 DOPL TE SM LÝ DESIGN, KTERÝ ADÍ NISSAN MURANO DO KATEGORIE VOZ CEOSSOVER, TÍMTO DESIGNOVÝM P ÍSLUŠENSTVÍM

Více

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

CHEMIE Pracovní listy pro žáky

CHEMIE Pracovní listy pro žáky CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 8. a

Více

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010 Příští Echo vychází 15, ledna 2010 Výsledky LAGUNA CUPU v bowlingu dnes na www.novinyecho.cz Ro ník 16/ íslo 35/18. prosince 2009 ww w.e-nac hod s k o. cz ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY p or tá l n ác h o ds k

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více