PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com"

Transkript

1 OLMAR PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY.

2

3 3 KDYŽ CHCETE Z STAT 80 LET NA ŠPICI, MUSÍTE BÝT PRVOT ÍDNÍ. Již 80 let p ihlížíme pot ebám zákazníka p i obchodní strategii a konstrukci stroj DOLMAR. Tohoto cíle se držíme bez kompromisu už od konstrukce první motorové pily v roce Dnes nejsme pyšní jen na to, že jsme celosv tov nejstarší výrobce benzinových motorových pil, nýbrž i na to, že jsme v celém sv t uznávaný výrobce kvalitních motorových p ístroj. Kvalita vyrobená v N mecku. Made in Germany DOLMAR nasazuje od po átku vysoká m ítka kvality, funk nosti, designu, ergonomie, spolehlivosti a servisu. Náro né cíle vyžadují však vysoce kvali kované a zainteresované pracovníky. Považujeme za d ležité, že výroba probíhá p ímo v N mecku a provádí ji odborný personál. Úsp ch je výsledek promyšlené koncepce. DOLMAR má stále nové ideje a nápady, se kterými neustále sout ží s nejtvrdší konkurencí. Profesionální motorové pily dosahují nejvyšší uznání u expert ve vnitrozemí i v zahrani í. Motorové k ovino ezy DOLMAR vás p esv d í svou malou váhou a nízkou hladinou hluku.

4 4 ZA ÁTEK ZÁZRA NÉHO P ÍB HU A ÚSP CHU. 739 m vysoký kopec DOLMAR v Dury sku je kopec, který dal DOLMARu jméno. Zde byla poprvé použita první benzinová motorová pila typ A v roce Motorová pila DOLMAR typ A vážila 58 kg, byla obsluhována dv ma muži. M la výkon 8,0 PS (5,9 kw) a obsah motoru 245 cm 3.

5 5 Logo rmy od roku 1928 s ozdobnými liniemi jako symbol pro et zy pil. Typ CL z roku 1939 s inovovanou konstrukcí p edb hl svou dobu. Pila byla vyráb na tém 30 let a byla celosv tovým úsp chem. D jiny podnikání jsou asto spojovány s hystorií a vývojem. E.Lerp & Co.byl od za átku hamburský podnik. Založil ho Emil Lerp a podn tem založení byl jeho vývoj první benzinové motorové pily v roce 1927: Motorová pila DOLMAR typ A. Pro se vlastn DOLMAR jmenuje DOLMAR? Emil Lerp byl již tehdy moderní podnikatel, orientovaný na budoucnost, který dob e um l motivovat své spolupracovníky. V jednom interním závod m lo být nalezeno jméno pro jeho pilu: jednoduché, libozvu né a lehce vyslovitelné ve všech jazycích. Manželka Emila Lerpse Martha p išla s návrhem DOLMAR. Nebo motorová pila byla poprvé použita na 739m vysokém kopci v Dury sku roku Krom toho pocházel Emil Lerps z Dury ska a kopec DOLMAR byl oblíbeným cílem pro dovolenou jeho rodiny. Pila byla tak úsp šná, že Emil Lerp brzy p enesl jméno DOLMAR i na podnik. S pilou byla zahájena celosv tová technická revoluce p i práci v lesnictví. V dalších letech šel vývoj rychle kup edu. Roku 1939 p išel na trh typ CL. Byl vyráb n tém 30 let a prodáván do celého sv ta. Roku 1935 p išla první elektrická motorová pila pro jednoho muže typ DB 35 a roku 1952 kone n první benzinová jednomužná motorová pila. Následovaly první membránové karburátory, p ímý pohon bez p evod, antivibra ní systém D2M, Wankel v motor a další sv tové novinky. Budoucnost má u DOLMARu dlouhou tradici. Typ DB 35, první pila pro jednoho muže z roku Tato elektrická pila vážila jen ješt 22 kg. Typ CP z roku 1953 vážil jen ješt 13,6 kg. Hrot lišty byl m nitelný. Typ CF z roku 1958 s novým membránovým karburátorem. Vážila jen 10 kilo. Logo rmy z roku 1950 ukazuje ješt práci s tehdy obvyklou dvoumužnou pilu. Legendární KMS 4 z roku DOLMAR sestavil a Fichtlem a Sachsem první et zovou pilu s Wankelovým motorem.

6 6 KOMPETENTNÍ, ANGAŽOVANÝ A DOB E SE ORIENTUJÍCÍ V SERVISU, TAKOVÝ MUSÍ BÝT OD- BORNÝ OBCHODNÍK DOLMARU. Celkový výsledek 2006 Pozice výrobce známka Dolmar (1.) 2 Sabo (5.) 3 Toro/Robin (4.) 4 Cramer (17.) Honda (7.) Metabo (3.) 7 Herkules/Tanaka (12.) 8 Stihl/Viking (16.) 9 Echo (10.) Stiga (12.) 11 agria (8.) 12 Solo (18.) 13 Gutbrod/Yard-Man (6.) 14 Bosch (21.) 15 Iseki (11.) 16 AS-Motor (8.) 17 John Deere (24.) 18 Husqvarna (15.) 19 AL-KO (26.) 20 Brill (19.) 21 Gardena (23.) 22 Gloria (22.) 23 MTD (25.) 24 FA-GA (14.) 25 Wolf-Garten (27.) Ø

7 OBSAH Benzinové motorové pily Elektrické motorové pily Zpracování palivového d eva Prodej a servis motorových p ístroj DOLMAR probíhá celosv tov ve více než 100 zemích pomocí dovozc a obchodních zástupc. I po koupi výrobku DOLMAR se m žete spolehnout na rozsáhlou podporu. Broušení P íslušenství motorových stroj Pohonné látky pro motorové p ístroje 36 et zy a lišty pil 37 Vyžína e a k ovino ezy P íslušenství pro vyžína e a k ovino ezy O vhodném obchodním zástupci se dozvíte od dovozce ve vaší zemi. Adresu dovozce najdete na internetových stránkách ww.dolmar.com. Zde najdete i podrobné informace ke všem p ístroj m DOLMAR a prvot ídní rady pro soukromé i profesionální používání p ístroj. Benzinové seka ky Elektrické seka ky Vertikutátory 57 Traktory na trávník a p íslušenství Benzinové n žky na plot Elektrické n žky na plot a bateriové motorové pily Drti e zahradního odpadu 69 isti e a vysava e podlah 70 Foukací p ístroje 71 Rozbrušovací pily P íslušenství k rozbrušovacím pilám Záchranná technika Mistrovství v lesnické práci Technické novinky, kvalita, životní prost edí P íslušenství pro volný as 86-87

8 8

9 9 PROFESIONÁLOVÉ NEBO KUTILOVÉ, KAŽDOU PRÁCI UD LÁTE NEJLÉPE S PILOU DOLMAR. Zdravé lesy, stavby ze d eva, pé e o krajinu, práce kolem domu a v zahrad, polena pro praskající ohe. To vše a mnohé ostatní má jedno spole né: Spolehlivá a výkonná motorová pila, která vám uleh í práci. Již na první pohled vidíme, že pily DOLMAR nasazují m ítka kvality, dokonalé techniky, designu a ergonomie. Mezi experty je inovace DOLMARu velmi uznávaná. Aktuálním p íkladem jsou nové motorové pily pro zem d lství, lesnictví a náro né soukromé uživatele. Profesionální motorové pily, vysoce cen né experty z vnitrozemí i zahrani í, se vyzna ují velmi p ijatelnou cenou. Motorové pily DOLMAR se p izp sobují požadavk m profesionál i soukromých uživatel silnými motory, progresivní konstrukcí s velmi p íznivou váhou. To iní motorové pily bezpe né, komfortní a nenáro né pro obsluhu, s prvky zajiš ujícími minimální zat žování životního prost edí. S technologií RedPower nabízí DOLMAR motory s optimalizovaným ízením vým ny plynu. Tím, že se ztráty výplachem snížily na polovinu, mohou vysoce moderní dvoutaktní motory lehce spl ovat všechny zákonné p edpisy.

10 10 P EHLED MOTOROVÝCH PIL Hoby pily Pom r výkon/ Postranní Objem válce Výkon Váha váha Délka lišty t z Dekompresní napínání Vyh ívaná (cc) (kw)/ps (kg) (kg/kw) (cm) Kliková sk í ventil et zu rukoje Strana PS ,3 / 1,8 4,7 3,6 35, 40 3/8 20 PS ,4 / 1,9 3,9 2,8 35, 40 3/ PS ,4 / 1,9 3,9 2,8 35, 40 3/ PS ,7 / 2,3 4,0 2,3 35, 40 3/ PS ,7 / 2,3 4,0 2,3 35, 40 3/ Motorové pily st ední t ídy PS-221 TH 22 0,75 / 1,0 2,5 2,5 25, 30 3/8 / 1/4 21 PS ,7 / 2,3 4,0 2,3 33, 38, PS ,7 / 2,3 4,0 2,3 33, 38, ,0 / 2,8 4,5 2,2 33, 38,45 3/8 / HS 43 2,0 / 2,8 4,5 2,2 33, 38,45 3/8 / ,4 / 3,3 4,5 1,9 33, 38,45 3/8 / PS ,2 / 3,0 5,4 2,5 33, 38,45 3/8 /.325 hliník PS-460 D 46 2,2 / 3,0 5,4 2,5 33, 38,45 3/8 /.325 hliník PS ,4 / 3,3 5,4 2,2 33, 38,45 3/8 /.325 hliník PS-500 D 50 2,4 / 3,3 5,4 2,2 33, 38,45 3/8 /.325 hliník Pro pily PS ,4 / 1,9 3,5 2,5 30, 35 3/8 21 PS-3410 TH 34 1,4 / 1,9 3,2 2,3 25, 30, 35 3/8 21 PS-4600 S 46 2,6 / 3,5 5,2 2,0 33, 38, 45 3/8 / PS ,8 / 3,8 5,2 1,8 33, 38, 45 3/8 / PS-5000 D 50 2,8 / 3,8 5,2 1,8 33, 38, 45 3/8 / ,7 / 3,7 5,2 1,9 33, 38, 45 3/8 / PS ,5 / 4,8 6,3 1,8 45, 50, 60 3/ PS-6400 HS 64 3,5 / 4,8 6,3 1,8 45, 50, 60 3/ PS ,2 / 5,7 6,3 1,5 45, 50, 60 3/ PS-7300 HS 73 4,2 / 5,7 6,3 1,5 45, 50, 60 3/ PS ,6 / 6,3 6,3 1,37 45, 50, 60, 70 3/ PS-7900 HS 79 4,6 / 6,3 6,3 1,37 45, 50, 60, 70 3/ PS ,9 / 6,7 8,2 1,7 50, 60, 74 3/ PS-9010 HS 90 4,9 / 6,7 8,2 1,7 50, 60, 74 3/ Elektrické pily ES-31 A V 1800 W 3,5 2,3 30 3/8 23 ES-33 A V 1800 W 3,5 2,3 30 3/8 23 ES-36 A V 1800 W 3,5 2,3 35 3/8 23 ES-38 A V 1800 W 3,5 2,3 35 3/8 23 ES-40 A V 1800 W 3,5 2,3 40 3/8 23 ES-42 A V 1800 W 3,5 2,3 40 3/8 23 ES-2030 A V 2000 W 4,2 2,1 30 3/8 22 ES-2035 A V 2000 W 4,2 2,1 35 3/8 22 ES-2040 A V 2000 W 4,2 2,1 40 3/8 22 ES A V 2000 W 4,2 2,1 45 3/8 22 ES-2130 A V 2000 W 4,2 2,1 30 3/ ES-2135 A V 2000 W 4,2 2,1 35 3/ ES-2140 A V 2000 W 4,2 2,1 40 3/ ES A V 2000 W 4,2 2,1 45 3/8 + 22

11 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 11 ROBUSTNÍ A SILNÁ PILA NA SILNÉ D EVO. Profesionálové oce ují silnou, robustní benzinovou motorovou pilu PS Profesionální motorová pila PS-9010 optimální charakteristika motoru, která spojuje vysoký ezný výkon se spolehlivou technikou optimální tlumení vibrací dokonale vy ešená et zová brzda dvojité uložení p ední ochrany ruky spolehlivý odvod pilin Made in Germany PS-9010 PS-9010 Obsah 90 m 3 Výkon 4,9 kw (6,7 KS) Váha motoru 8,2 kg Nádrž/Pohonné látky 1,0 l Nádrž/ et zový olej 0,4 l Délka lišty 50 / 60 / 74 cm

12 12 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY SILNÉ PILY NA SILNÉ D EVO. Spojení síly, kroutícího momentu a malé váhy - to pot ebuje profesionál pro efektivní a nenamáhavou práci v lese, pro kácení a ezání silného d eva. Údržba ltru bez použití ná adí Uvolníme dv ocelové svorky a sejmeme víko ltru. Další svorky drží vzduchový ltr, který i p es malé vn jší rozm ry nabízí o 20% více ltra ní plochy. Integrovaná brzda et zu a et zové kolo, které je p ístupné pro snadnou montáž et zu a ist ní celého prostoru et zovky. Motor s optimalizovaným ízením vým ny plyn. Viz str. 83 Almaster Systém vzduchového ltru Systém vzduchového ltru vyvinutý rmou DOLMAR ltruje hrubé ne istoty do komory 1 a do komory 2 projdou vzduchovým ltrem jen nepatrné ástice. Tento systém redukuje zne iš ování vzduchového ltru, a proto nemusí být ltr tak asto išt n. 1,37 kg/kw PS-7900 Pom r váhy a výkonu Mnozí odborníci jsou p ekvapeni p i pohledu na pom r výkonu a váhy nové pro motorové pily. Tak nap. nejsiln jší model DOLMAR PS-7900 má pom r jen 1,37 kg/kw.

13 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 13 Tlumení vibrací Bo ní napínání et zu Tlumení vibrací je zajišt no Firma DOLMAR vyvinula stabilními ocelovými pery nový zp sob pro rychlejší a v pouzdrech s dlouhou pohodln jší napínání et zu. životností. Zabírají jen málo prostoru a jsou absolutn odolné proti oleji a benzinu. Ješt leh í start Automatická aretace poloplynu se provádí kombinací táhla syti e a pá ky poloplynu. Nepatrné vynaložení úsilí Stla ením modrého tla ítka dekompresního ventilu je redukováno vynaložené úsilí p i startování motoru. Optimální produkce hoblin Žádné ucpávání díky dob e tvarovanému vedení pilin i p i dlouhých hoblinách. PS-7300 PS-6400 Made in Germany Model PS-7900 PS-7900 HS PS-7300 PS-7300 HS PS-6400 PS-6400 HS Obsah 79 cm 3 79 cm 3 73 cm 3 73 cm 3 64 cm 3 64 cm 3 Výkon 4,6 kw (6,3 KS) 4,6 kw (6,3 KS) 4,2 kw (5,7 KS) 4,2 kw (5,7 KS) 3,5 kw (4,8 KS) 3,5 kw (4,8 KS) Váha motoru 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg Dekompresní ventil Nádrž/ Pohonné látky 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l Nádrž/ et zový olej 0,42 l 0,42 l 0,42 l 0,42 l 0,42 l 0,42 l Délka lišty 45 / 50 / 60 / 70 cm 45 / 50 / 60 / 70 cm 45 / 50 / 60 cm 45 / 50 / 60 cm 45 / 50 / 60 cm 45 / 50 / 60 cm

14 14 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY ERGONOMIE, TAŽNÁ SÍLA A PO ET OTÁ EK. Díky ergonomickému designu, vysokému po tu otá ek a razantnímu zrychlení jsou tyto profesionální pily st ední t ídy, s vysokým výkonem ur ené pro kácení a ezání st edního d eva, ale také ideální pro odv tvování. Díky rovným plochám je s novými motorovými pilami snadná manipulace a není obtížná údržba a išt ní. Nov konstruovaný prostor et zu se dob e istí a vým na et zu je snadná. Pro -motorové pily DOLMAR pro lesnictví a hospodá ství jsou výsledkem vytrvalé práce inženýr DOLMARu, kte í erpali zejména z praktických poznatk d eva a lesnických zam stnanc. Výsledek je patrný. Nová pro - ada je propracována do každého detailu ve všech sm rech. Kompaktní, lehce ovladatelné motorové pily DOLMAR se vyzna ují výkonnými motory v plném rozsahu použití. Ergonomický design, kvalitní materiály s dlouhou životností a precizní propracování na první pohled ukazují, co má obsahovat prvot ídní pila. Hodnocení zkušených profesionál je jednozna né: Motorová pila PS-5000 má p i práci dobré vedení po kmeni. Modely disponují postranním napínáním et zu. Motor s optimalizovaným ízením vým ny plyn. Viz str. 83 PS-5000 PS-5000 (D) PS-4600 S

15 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 15 Sta í uvolnit t i svorky a prostor motoru máme p ed sebou. Systém vzduchového ltru zna n redukuje zne išt ní prostoru karburátoru a sání. Uvoln ní a vyjmutí velkoplošného vzduchového ltru je rychlé bez použití ná adí. Velmi ú inné tlumení vibrací t emi ocelovými pery a dv ma postranními tlumícími bloky zajiš uje díky malým vibracím pohodlnou práci a minimální únavu i p i dlouhodobém používání. Digitáln ízené zapalování s optimální dobou zážehu pro všechny okruhy otá ek a programové jišt ní zp tného zážehu. Motorová pila DOLMAR PS-4600 S s otá kami motoru a razantním zrychlením je ur ená pro odv tvování. P i rychlých zm nách plynu je motor ve svém živlu. Díky zna nému kroutícímu momentu je možné kácet i st edn silné stromy. Made in Germany PS-5000 PS-5000 (D) PS-4600 S Obsah 50 cm 3 50 cm 3 46 cm 3 Výkon 2,8 kw (3,8 KS) 2,8 kw (3,8 KS) 2,6 kw (3,5 KS) Dekompresní ventil + - Síla lánku 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm Váha motoru 5,1 kg 5,1 kg 5,1 kg Vyh ívaná rukoje Ekologické olejové erpadlo Nádrž/ Pohonné látky 0,47 l 0,47 l 0,47 l Nádrž/ et zový olej 0,27 l 0,27 l 0,27 l Délka lišty 33 / 38 / 45 cm 33 / 38 / 45 cm 33 / 38 / 45 cm

16 16 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY LEHKÉ MOTOROVÉ PILY PRO D M, DV R A ZAHRADU. Lehce startovatelná pila PS-3410 je ideální pro d m, dv r a zahradu. Najde své uplatn ní všude tam, kde je zapot ebí lehká váha p ístroje a snadné startování. Proto se hodí tato motorová pila pro pé i o stromy a pro jemné práce, nap. pro prožezávání strom nebo vy ezávání vy ezávání gur. PS-3410 disponuje zadním držadlem a je k dostání s napínáním et zu TLC bez použití ná adí. PS-3410 PS-3410 TLC Motor s obsahem 34-cm 3 je také ur ený pro siln jší d evo p i pé i o stromy. Lehké startování díky optimalizovanému systému karburátoru a zapalování dobré startování ve všech polohách ú inné tlumení vibrací et z bez zp tného rázu pro bezpe nou práci automatické olejové erpadlo Napnutí a montování et zu bez ná adí. TLC varianty disponují postranním napínáním et zu, které vám dovolí namontování a napnutí et zu bez použití ná adí. Pohodln ji to nejde! Prakticky: Pro napnutí et zu sta í pouze uvolnit matici s k ídlovitými držáky a napnutí et zu upravit pomocí se iditelného kola. Made in Germany PS-3410 PS-3410 TLC Motor 2-takt 2-takt Obsah 34 cm 3 34 cm 3 Výkon 1,4 (1,9) kw/ks 1,4 (1,9) kw/ks et z 092 / 3/8 092 / 3/8 Síla lánku 1,3 mm 1,3 mm Váha motoru 3,3 kg 3,3 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,28 l 0,28 l Nádrž/ et zový olej 0,22 l 0,22 l Délka lišty 30 / 35 cm 30 / 35 cm

17 MOTOROVÉ PILY PRO ZAHRADU A ZEM D LSTVÍ. Pro profesionální práce ve výškách. Je vhodná k pé i o stromy. BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY PS-221 TH 17 DOLMAR PS-221 TH: Nejleh í benzinová motorová pila sv ta. nejleh í benzinová motorová pila na sv t váží pouze 2,5 kg motor má obsah 22,2 cm 3, délka lišty je 25 cm jednoduché startování díky automatickému nastavení poloplynu automatické olejové erpadlo et z bez zp tného rázu pro bezpe nou práci, dle volby k dostání také v ¼ d lení DOLMAR PS-3410 TH: Motorová pila pro pé i o stromy. Motor s obsahem 34-cm 3 je také ur ený pro siln jší d evo p i pé i o stromy. Lehké startování díky optimalizovanému systému karburátoru a zapalování dobré startování ve všech polohách ú inné tlumení vibrací et z bez zp tného rázu pro bezpe nou práci automatické olejové erpadlo kryt nádrže je pohodln ru n uzavíratelný, je možné použít i kombinovaného klí e dle volby s TLC - napínání et zu bez použití ná adí PS-3410 TH PS-3410 TH TLC Motorová pila PS-221 je k dostání dle volby také s et zem ¼ a specielní lištou s velmi malým polom rem na špici lišty. D ležité pro práce, p i kterých je velké nebezpe í zp tného vrhu. Made in Germany PS-221 TH PS-3410 TH PS-3410 TH TLC Prakticky: Pro napnutí et zu sta í pouze uvolnit matici s k ídlovitými držáky a napnutí et zu upravit pomocí se iditelného kola. Obsah 22,2 cm cm cm 3 Výkon 0,75 kw (1,02 KS) 1,4 kw (1,9 KS) 1,4 kw (1,9 KS) Váha motoru 2,5 kg 3,2 kg 3,2 kg Elektronické zapalování Nádrž/ Pohonné látky 0,2 l 0,28 l 0,28 l Nádrž/ et zový olej 0,19 l 0,22 l 0,22 l Délka lišty 25 cm 3/8 / 25 cm 1/4 30 / 35 cm 30 / 35 cm P i práci ve výškách, jen pro osoby s odbornou kvali kací.

18 18 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY SILNÉ ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÉ PILY PRO ZEM D LSTVÍ A LESNICTVÍ. Universální a profesionální: To je benzinová motorová pila DOLMAR 115, uznávaná FPA a DLG. Je vhodná k odv tvování, probírce, kácení a ezání palivového d eva. silný motor p íznivá charakteristika motoru efektivní ltrování vzduchu pomocí dvojitého vzduchového ltru bezúdržbové elektronické zapalování optimální tlumení vibrací díky antivibra nímu systému DOLMAR 115 Made in Germany 115 Obsah 52 cm 3 Výkon 2,7 kw (3,7 KS) Váha motoru 5,1 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,56 l Nádrž/ et zový olej 0,28 l Délka lišty 33 / 38 / 45 cm

19 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 19 EKONOMICKÉ PILY S PROFESIONÁLNÍM VYBAVENÍM. Motorové pily PS-500 a PS-460 jsou ideální stroje k využití na farm i zahrad, jsou dostate n výkonné pro práci v lese ke kácení a zpracování palivového d eva. Snadné ovládání a p íjemnou práci zajiš ují výkonné motory s velkým kroutícím momentem. PS-500 PS-460 Robustní s dlouhou životností: PS-500 a PS-460 jsou vybaveny klikovou sk íní z velmi kvalitního aluminia a válce z tlakové slitiny. Den za dnem v tší výkon: moderní 2 taktní motor s optimalizovaným ízením vým ny plynu optimální využití paliva jednoduché a pohodlné ovládání pomocí automatické pozice poloplynu postranní napínání et zu Motor s optimalizovaným ízením vým ny plyn. Viz str. 83 Made in Germany PS-500 PS-460 Obsah 49,9 cm 3 45,6 cm 3 Výkon 2,4 kw 2,2 kw Váha motoru 5,5 kg 5,5 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,47 l 0,47 l Nádrž/ et zový olej 0,27 l 0,27 l Délka lišty 33/38/45 cm 33/38/45 cm vzduchový ltr je možné demontovat bez použití ná adí a lehce vy istit

20 20 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY VÝKONNÉ A EKONOMICKÉ. Benzinové motorové pily 111 a 109 jsou ideální pro d m, zahradu, zem d lství a les. optimální pro kultivaci lesa kvalita vhodná ke kácení, odv tvování a ezání palivového d eva Vysp lá technika jako nap. dvojitý vzduchový ltr Model 109 je na p ání s dekompresním ventilem Dekompresní ventil iní startování snadn jším, rychlejším a pohodln jším. Stisknutím modrého tla ítka se otev e ventil dekompresoru na válci. P i zdvihu pístu odejde ást stla ovaného vzduchu p es ventil a tím pot ebujeme pro start až o 70% mén síly. Made in Germany HS 109 Obsah 52 cm 3 43 cm 3 43 cm 3 Výkon 2,4 kw (3,3 KS) 2,0 kw (2,8 KS) 2,0 kw (2,8 KS) Váha motoru 5,1 kg 5,1 kg 5,1 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,56 l 0,56 l 0,56 l Nádrž/ et zový olej 0,28 l 0,28 l 0,28 l Délka lišty 33 / 38 / 45 cm 33 / 38 / 45 cm 33 / 38 / 45 cm

21 KOMPAKTNÍ MOTOROVÉ PILY PRO D M A ZAHRADU. BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY 21 PS-410/PS-411 s dekompresním ventilem: kompaktní pila s et zem 325 a silnou odst edivou spojkou. PS-400:Výborná kompaktní motorová pila pro náro né spot ebitele p i údržb velkých zahrad a sad. PS-401 s dekompresním ventilem: jako PS-400, navíc vybavena dekompresním ventilem PS-411 deko mit Deko PS-410 PS-401 deko mit Deko PS-400 Made in Germany PS-411 PS-410 PS-401 PS-400 Deko Deko Obsah 39 cm 3 39 cm 3 39 cm 3 39 cm 3 Výkon 1,7 kw (2,3 KS) 1,7 kw (2,3 KS) 1,7 kw (2,3 KS) 1,7 kw (2,3 KS) Váha motoru 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,4 l 0,4 l 0,4 l 0,4 l Nádrž/ et zový olej 0,21 l 0,21 l 0,21 l 0,21 l Délka lišty 33 / 38 cm 33 / 38 cm 30 / 35 / 40 cm 30 / 35 / 40 cm

22 22 BENZINOVÉ MOTOROVÉ PILY Kvalita vyrobená v N mecku. všechny kompaktní motorové pily DOLMAR jsou vybaveny et zovou brzdou SafetyMatic v p ípad zp tného úderu zapezpe uje zastavení et zu pily PS340: Ideální pro hobby, d m a zahradu. Válec se ty mi kanály snižuje spot ebu pohonných hmot. PS341: Jako PS-340, navíc vybavena dekompresním ventilem PS-341 deko Deko PS-340 Za náš vynikající desing obdržel DOLMAR PS 34 vyznamenání v sout ži Hamburg desing a byl nominován na spolkovou cenu desing produktu ministerstvem hospodá ství. Vynikající motorová pila pro d m a zahradu. Za vynikající design je vyznamenaná motorová pila PS-34, ideální pro d m a zahradu. PS-34 praktická pá ka syti e jednoduché nastavení poloplynu pomocí postranního tla ítka erpadlo PRIMER pro lehký start bezpe nostní brzda automatické mazání et zu elektronické bezúdržbové zapalování Made in Germany PS-341 PS-340 PS-34 Deko Obsah 33 cm 3 33 cm 3 33 cm 3 Výkon 1,4 kw (1,9 KS) 1,4 kw (1,9 KS) 1,3 kw (1,8 KS) Váha motoru 3,9 kg 3,9 kg 4,7 kg Nádrž/ Pohonné látky 0,4 l 0,4 l 0,37 l Nádrž/ et zový olej 0,21 l 0,21 l 0,25 l Délka lišty 30 / 35 / 40 cm 30 / 35 / 40 cm 30 / 35 / 40 cm

23 23

24 24 ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ PILY SÍLA ZE ZÁSUVKY. Elektrické motorové pily podéln konstruovaný motor o výkonu 2000 W vynikající vyvážení a snadné ovládání automatické mazání et zu et zová brzda Safety-Matic elektrická dopl ková brzda zastaví et z pily p i vypnutí proudu ES-2045 A ES-2040 A ES-2035 A ES-2030 A ES-2145 A ES-2140 A ES-2135 A ES-2130 A Typickým znakem bezpe nosti u elektrických pil DOLMAR je et zová brzda Safety-Matic. Zastaví et z pily ve zlomku sekundy. Dopl kový mikrospína p eruší p ívod proudu k motoru, takže zabrání škodám na p ístroji. Made in Germany ES-2045 A ES-2040 A ES-2035 A ES-2030 A ES-2145 A ES-2140 A ES-2135 A ES-2130 A Nap tí 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Výkon 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W Váha motoru 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,4 kg 4,4 kg 4,4 kg 4,4 kg Nádrž-olej na mazání et zu 115 ml 115 ml 115 ml 115 ml 150 ml 150 ml 150 ml 150 ml Délka lišty 45 cm 40 cm 35 cm 30 cm 45 cm 40 cm 35 cm 30 cm

25 ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ PILY 25 Výkonné elektrické motorové pily DOLMAR p esv d ují domácí kutily i emeslníky bezúdržbovou konstrukcí a rozší enými bezpe nostními prvky. Každý model se vyzna uje vysokou spolehlivostí a optimální technikou. ES-40 A ES-36 A ES-31 A Made in Germany ES-42 A, ES-38 A a ES-33 A ES-42 A ES-38 A ES-33 A silný a extrémn zatížitelný elektrický motor Makita pro vysokou spolehlivost pohodlná práce a dobré vedení pily nov vytvo ená ergonomická ochrana rukou s protiskluznou vrstvou rovný podklad pro snadnou vým nu et zu ES42 A, ES-38 A, ES-33 A s napínáním et zu bez použití ná adí ES-40 A ES-36 A ES-31 A ES-42 A ES-38 A ES-33 A Prodlužovací kabel 25 m, H0 7 RN-F Nap tí 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Výkon 1800 W 1800 W 800 W 1800 W 1800 W 1800 W Váha motoru 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,8 kg 3,8 kg 3,8 kg Nádrž olej na mazání et zu 145 ml 145 ml 145 ml 200 ml 200 ml 200 ml Délka lišty 40 cm 35 cm 30 cm 40 cm 35 cm 30 cm

26 26 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ ROBUSTNÍ, SILNÉ, RYCHLÉ A KVALITNÍ. STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ MADE IN GERMANY. Robustní a kvalitní p ístroje DOLMAR vyrobené v N mecku odpovídají nejnov jším bezpe nostním požadavk m. To zaru uje dlouhou životnost a práci bez úrazu. Program na štípání d íví nabízí široké možnosti špalk r zné síly a délky. Jsou vhodné pro normální proud 230 V, t ífázový proud 400 V nebo pro pohon pomocí náhonové h ídele. Pohon 230 V Pohon t ífázový proud Pohon pomocí náhonové h ídele Práškový povrch je moderní technika lakování. Práškový lak je nanesen na povrch tryskami pod elektrostatickým p sobením a poté vypálen. Laky jsou vysoce kvalitní. Protože je upušt no od použití rozpoušt del, je tento postup zcela ekologický. Normální zásuvka s 230 V je stále ve vaší blízkosti. Jako alternativa je k dispozici silné p ipojení t ífázového proudu 400 V pro trvalejší zát ž. S pohonem pomocí h ídele jste nezávislí na proudu a m žete pracovat kdekoli v terénu. Síla špalku Délka špalk Od 6t do 13t máte sílu pro všechny požadavky p i štípání d íví. Podle toho, jak ežete vaše d evo na délku, jsou vám k dispozici všechny možné délky špalk. Zabudovaný podvozek zabezpe uje bezpe ný a jednoduchý transport a mobilitu. Ergonomické ovládání ob ma rukama pro bezpe nou práci.

27 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ 27 ŠET ÍCÍ PROGRAM DOLMAR. PALIVOVÉ D ÍVÍ JE LEVN JŠÍ NEŽ OLEJ, PLYN NEBO PROUD. Ceny topného oleje jsou vysoké. Pokud chcete jako spot ebitel ušet it energii, zkuste tuto alternativu: D evo je p írodní surovina, která je ekologi t jší, bez škodlivých látek a dob e skladovatelné. Metr d eva je asi 50% lacin jší než olej nebo plyn. Krom toho vám d evo vytvo í p íjemné pokojové klima. P ípravu d eva m žete zabezpe it sami celkem rychle, s nízkými po izovacími náklady. Se širokým sortimentem pro p ípravu palivového d eva kolébkovými okružními pilami nabízí DOLMAR ideální Štípací k íž ešení pro hospodá ské zpracování d eva v zem d lství, komunálu i soukromé sfé e. Vzp ra kmene Mezist l Pro -štípa d eva se sílou 13 tun. Vhodný pro extrémn dlouhé použití v soukromé nebo zem d lské LS-1300 Z a lesnické oblasti. Pohon pomocí h ídele. Hydraulický štípa d eva DOLMAR LS-1300 Z dvoustup ový rychlob žný ventil - dvojnásobná rozb hová rychlost díky vodící mosazné lišt nedochází k opot ebení nosné konstrukce mechanické ovládání ob ma rukama spoušt cí válec pro transport a skladování masivní ocelová konstrukce s podstavcem z plné oceli t íbodové zav šení KAT I a KAT II sériov hydraulické hadice pro nejvyšší zát ž pevný sériový podava Made in Germany Motor Síla štípání Max. délka špalku Délka špalku s mezistolem Pr m r kmene Rychlost štípání Rychlost zp tného chodu Po et otá ek h ídele min./max. Výkon traktoru min. Celková výška p i zdvihu Celková výška p i spušt ní Váha P íslušenství LS-1300 Z h ídel 13 t 1100 mm 590 mm 1050 mm 8,15 cm/s 18 cm/s 380 / 420 min-1 15 kw 2800 mm 2000 mm 400 kg Objednací íslo Štípací k íž Mezist l Mechanický vzp ra kmene Kloubová h ídel

28 28 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ Pro každé použití správný model: Hydraulický štípa d eva DOLMAR s elektrickým pohonem. Tak se stane z kmen vzáp tí krbové d íví. LS-9004 Hydraulický štípa d eva DOLMAR LS-9004 stabilní konstrukce Pravý a devítitunový zesílený vodící p íraz snadná obsluha pomocí obou rukou plynulé nastavení pr m ru kmene integrovaný rychlý zp tný chod s integrovaným podvozkem pro rychlejší a jednodušší p esun sériov s pozinkovaným štípacím klínem a štípacím k ížem kvalitní lakování - práškový povrch pro delší kmeny umož uje sériový, postranní výklopný st l rozší ené využití délky kmene na 1350 mm pozinkované prodloužení štípacího klínu s extra širokým štípacím nožem pro metrové d evo k dodání jako p íslušenství Made in Germany Hydraulický olej HLP 46 1 l nebo 5 l Prodlužovací kabel 400V, 10m, HO 7 RN-F (5 G 4,0 mm 2 ), s CEE-spojkou a CEEzástr kou 400 V 16 Ah Motor Výkon Jmenovité nap tí Síla štípání Max. délka špalku Délka špalku s mezistolem Délka špalku s postranním stolem Pr m r kmene Rychlost štípání Rychlost zp tného chodu Celková výška p i zdvihu Celková výška p i spušt ní Váha LS-9004 elektro 4 kw 400 V 9 t 1350 mm 550 mm 900 mm 500 mm 6,25 cm/s 17 cm/s 1600 mm 1100 mm 200 kg viz str. 36 prodloužení štípacího klínu 280 mm (pozinkované) Pln pozinkované p íslušenství pro speciální úkoly: Objednací íslo Prodloužení štípacího klínu

29 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ 29 ŠTÍPA D EVA: SILNÝ A RYCHLÝ. LS-7504 LS-6004 S LS-6004 LS-6002 Made in Germany Hydraulický štípa d eva DOLMAR LS-7504, LS-6004, LS-6004 S, LS-6002, LS-6002 H robustní, stabilní konstrukce s jednoduchou údržbou snadná obsluha pomocí obou rukou štípací st l nastavitelný bez použití ná adí integrovaný rychlý zp tný chod kvalitní lakování - práškový povrch plynulé nastavení pr m ru kmene vysokorychlostní erpadlo (jen u LS-6004 S) LS-6004 LS-6002 LS-6004 S LS-7504 LS-7500 Z LS-6004 H LS-6002 H Motor elektro elektro elektro elektro h ídel elektro elektro Výkon 3 kw 2,2 kw 4 kw 3 kw - 3 kw 2,2 kw Jmenovité nap tí 400 V 230 V 400 V 400 V h ídel 400 V 230 V Síla štípání 6 t 6 t 6 t 7,5 t 7,5 t 6 t 6 t Max. délka špalku 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 570 mm 570 mm Délka špalku s mezistolem 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm - - Pr m r kmene 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 550 mm 550 mm Rychlost štípání 6,25 cm/s 6,25 cm/s 8 cm/s 5 cm/s 6,25 cm/s 9,2 cm/s 7,9 cm/s Rychlost zp tného chodu 25 cm/s 25 cm/s 33 cm/s 18 cm/s 25 cm/s 18,3 cm/s 13,75 cm/s Po et otá ek h ídele min./max / 540 min Výkon traktoru min ,5 kw - - Celková výška p i zdvihu 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm - - Celková výška p i spušt ní 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm - - Váha 127 kg 127 kg 141 kg 133 kg 133 kg 129 kg 129 kg

30 30 ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO D ÍVÍ LS-7500 Z TAK JE TO JEŠT JEDNODUŠŠÍ, UŠET IT ZA NÁKLADY ZA ENERGII. Horizontální štípa d eva DOLMAR LS-6004 H ješt pohodln jší práce díky horizontálnímu pokládání špalk robustní, stabilní konstrukce se snadnou údržbou snadné ovládání ob ma rukama integrovaný rychlý zp tný chod kvalitní lakování - práškový povrch plynulé nastavení pr m ru kmene LS-6002 H LS-7500 je pohán n náhonem traktoru. Tak je ho možné použít na kterémkoliv míst. LS-6004 H Hydraulický štípa d eva DOLMAR LS-7500 Z robustní, stabilní konstrukce s jednoduchou údržbou snadná obsluha pomocí obou rukou štípací st l nastavitelný bez použití ná adí integrovaný rychlý zp tný chod kvalitní lakování - práškový povrch plynulé nastavení pr m ru kmene pohon pomocí h ídele t íbodové zav šení kategorie I a kategorie II sériov Rozší ení štípacího klínu (pozinkované) Pln pozinkované p íslušenství pro speciální úkoly: Štípací k íž (pozinkovaný) Prodloužení štípacího klínu 280mm (pozinkované) Objednací íslo Rozší ení štípacího klínu Štípací k íž pro 4 ásti Prodloužení štípacího klínu * * Ne pro LS-6004 H Hydraulický olej HLP 46 1 l nebo 5 l viz str. 36

PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com

PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com OLMAR PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com 3 KDYŽ CHCETE ZŮSTAT 80 LET NA ŠPICI, MUSÍTE BÝT PRVOTŘÍDNÍ. Již 80 let přihlížíme potřebám zákazníka při obchodní strategii

Více

Univerzální a výkonný jako žádný jiný...

Univerzální a výkonný jako žádný jiný... Systém pro údržbu velkých ploch SF 310 / SF 370 Univerzální a robustní jako traktor - nové a snadno ovladatelné stroje pro údržbu velkých ploch ISEKI SF Systémy ISEKI SF-300 se vždy p i náro ném profesionálním

Více

KATALOG 2011 TRAVNÍ SEKAČKY DRTIČE DŘEVA ŘETĚZOVÉ PILY. Tradice z Nizozemí od roku 1906

KATALOG 2011 TRAVNÍ SEKAČKY DRTIČE DŘEVA ŘETĚZOVÉ PILY. Tradice z Nizozemí od roku 1906 KATALOG 2011 TRAVNÍ SEKAČKY DRTIČE DŘEVA ŘETĚZOVÉ PILY Tradice z Nizozemí od roku 1906 Rotační travní sekačky s pojezdem U multifunkčních sekaček někdy bývá problém, že zvládají spoustu věcí, ale pouze

Více

Nabídka výrobků PARTNER na rok 2010

Nabídka výrobků PARTNER na rok 2010 Nabídka výrobků PARTNER na rok 2010 BENZINOVÝ FOUKAČ Tornado GBV 325 výkonná turbina 1,0 PS / 0,7 kw Objem válce 25 ccm Poměr 10:1 Rychlost 320km/h Sací výkon 12,16m³/min Sběrný vak 45 l 4,4kg 3 v 1 3

Více

Nabídka příslušenství DOLMAR

Nabídka příslušenství DOLMAR Oleje Dolmar Lišty Dolmar Řetězy Dolmar Přípravky na řetězy a broušení Příslušenství rozbrušovacích pil Vyžínací nástroje a příslušenství Příslušenství k sekačkám a traktorům Příslušenství k traktorům

Více

TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL

TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL Správná odpověď na otázku je vždy odpověď a) MP 01 Každá MP musí být vybavena a) krytem pohyblivých částí, tlumiči vibrujících částí a zachycovačem

Více

Rozm r kleštiny. ty hran. Šestihranný držák bit. Max. Ø vrták. Otá ky/min. Max. utahovací moment. Upnutí sklí idla.

Rozm r kleštiny. ty hran. Šestihranný držák bit. Max. Ø vrták. Otá ky/min. Max. utahovací moment. Upnutí sklí idla. ty hran Rozm r kleštiny Max. pr m r šroubu Šestihranný držák bit Otá ky/min. Max. Ø vrták Max. utahovací moment Upnutí sklí idla Utahovací moment Délka se sklí idlem Tlak vzduchu Max. pr m r šroubu Ø p

Více

Akumulátorová těsnicí pistole 2055

Akumulátorová těsnicí pistole 2055 Akumulátorová těsnicí pistole 2055 Napětí Kapacita akumulátoru Doba nabíjení Rychlost včetně akumulátoru 4,8 V,2 Ah 3 H 40-450 mm/min,7 kg Regulace rychlosti vytlačování materiálu umožňuje dokonalé přizpůsobení

Více

Střední třída K 4 Classic *EU

Střední třída K 4 Classic *EU Střední třída K 4 Classic *EU Vysokotlaký čistič K4 pro příležitostné použití a středně silné nečistoty, např. na malých automobilech, zahradních plotech nebo jízdních kolech. Tento vysokotlaký čistič

Více

W2004056 Ausgabe Jänner 2014-EX-tsch. Štípačky dřeva a okružní pily. Ostře propočítané. Přehled výrobků pro ČR a SR / Platnost od 1. ledna 2014.

W2004056 Ausgabe Jänner 2014-EX-tsch. Štípačky dřeva a okružní pily. Ostře propočítané. Přehled výrobků pro ČR a SR / Platnost od 1. ledna 2014. W2004056 Ausgabe Jänner 2014-EX-tsch Štípačky dřeva a okružní pily. Ostře propočítané. Přehled výrobků pro ČR a SR / Platnost od 1. ledna 2014. Jedině Paldu! Štípačka dřeva 1050 a horizontální štípačka

Více

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L Vladimír Bernklau 1460, 1475,1486 Válec a kliková sk í Provedení/znak motoru Držák trysek Tlumi výfuku Vrtání válce Ozna ení na hlav v oblasti A SB 130 /

Více

Jsem 50 metrů vpravo od strže.

Jsem 50 metrů vpravo od strže. A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Motorové pily a vyvětvovací pily Jsem 50 metrů vpravo od strže. Nad sněhem se ozývá zvuk motorů pil. Od časných ranních hodin jsou

Více

Základní třída K 2.300

Základní třída K 2.300 Základní třída K 2.300 Mobilní & kompaktní: všestranný stroj pro příležitostné použití. Dokonalý při malých nečistotách (např. na zahradní nábytek, jízdní kola, vozidla a malé plochy kolem domu). Ideální

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje 5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/drevoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů koutočové

Více

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 Pöttinger TERRADISC Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 TERRADISC Dát půdě život V moderní rostlinné výrobě nové systémy obdělávání půdy zintenzivnily trend k minimální míře tohoto obdělávání. Po žních

Více

Katalog 2010/2011. A member of the MAKITA Group

Katalog 2010/2011. A member of the MAKITA Group Katalog 2010/2011 A member of the MAKITA Group Váš prodejce: 2 Více než 80 let praxe, kvalita a spokojenost zákazníka DOLMAR patří k nejvýznamějším výrobcům benzínového nářadí na světě. Vyvíjí, vyrábí

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění k výběrovém řízení na Dodávku strojů a zařízení, včetně dopravy, instalace a zaškolení Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: OPPK

Více

GB Router INSTRUCTION MANUAL. RO Ma in de frezat vertical MANUAL DE INSTRUC IUNI RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP2300FC RP2301FC

GB Router INSTRUCTION MANUAL. RO Ma in de frezat vertical MANUAL DE INSTRUC IUNI RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP2300FC RP2301FC GB Router INSTRUCTION MANUAL UA PL UGI RO Ma in de frezat vertical MANUAL DE INSTRUC IUNI DE HU Fels SK CZ RP800 RP800F RP80 RP80F RP300FC RP30FC 3 7 8 4 5 6 3 009857 009855 3 009858 4 009864 5 009865

Více

Třída Premium K 7 Premium *EU

Třída Premium K 7 Premium *EU Třída Premium K 7 Premium *EU Ať už silně znečištěné cesty, bazény, jízdní kola nebo automobily vysokotlaký čistič K7 Premium s vodou chlazeným motorem si s nečistotami hravě poradí. S navíjecím bubnem

Více

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 956CR 956CVR 956CR 956CVR 9564CR

Více

Vyžínače a křovinořezy

Vyžínače a křovinořezy Vyžínače a křovinořezy Vůně čerstvě posečené trávy stoupá vzhůru a do spodních partií dřevin konečně zase dopadá světlo. Potřebujete po čase uvést po perfektního stavu svůj soukromý pozemek? Nebo je profesionální

Více

Ceník Transportní technika 2011

Ceník Transportní technika 2011 Ceník Transportní technika 20 Důležité informace k ceníku 20 Všechny ceny jsou nezávaznými doporučenými cenami. Rozumí se, pokud není uvedeno jinak, Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při nasazení našich produktů

Více

Sněhové frézy a zimní technika 2010-2011

Sněhové frézy a zimní technika 2010-2011 Sněhové frézy a zimní technika 2010-2011 Jak si vybrat správnou sněhovou frézu? Před vlastním výběrem vhodné frézy je třeba zvážit velikost a členitost plochy, ze které budete sníh odklízet a také množství

Více

ZDARMA 18V AKU VRTAČKA DC720KA + TRIKO DEWALT

ZDARMA 18V AKU VRTAČKA DC720KA + TRIKO DEWALT AKCE DEWALT PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY / ŠROUBOVÁKY NOVÁ ŘADA KOMPAKTNÍCH PŘÍKLEPOVÝCH VRTAČEK / ŠROUBOVÁKŮ mm ZDARMA 8V AKU VRTAČKA DC70KA + TRIKO DEWALT 9mm Západkové sklíčidlo s jednou objímkou Zabudované diodové

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008)

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Systém WAGA WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Konstrukční řada WAGA, Multi/Joint 3000: Konstrukční řada Waga, Multi/Joint 3000

Více

Popis mopedů. Moped Stadion S11

Popis mopedů. Moped Stadion S11 Popis mopedů Moped Stadion S11 Moped Stadion S11 je náš nejlehčí a nejlevnější motorový dopravní prostředek. Je lehké, avšak solidní konstrukce. Typ S11 je jen o 18 kg těžší než normální cestovní kolo.

Více

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 6/13 C Plus

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 6/13 C Plus VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 6/13 C Plus Vysokotlaký čistič pro univerzální živnostenské použití. U tohoto TOP přístroje lze plynule regulovat tlak a průtok. Vybavení: Ruční stříkací pistole

Více

Projekt: Modernizace Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana CZ.1.14/2.4.00/34.03249 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt: Modernizace Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana CZ.1.14/2.4.00/34.03249 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Příloha č. zadávacího řízení specifikace dodávek b/ Dodávka vybavení laboratoře chemie (orientační cena: 46 00 Kč bez DPH) * Min. požadavky a orientační rozměry: Č. Název položky Stůl laboratorní žákovský

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

Obsah VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

Obsah VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY www.dolmar.cz VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY SEKAČKY TRAKTORY PILY PRO DŮ A ZAHRADU FARÁŘSKÉ PILY PROFI PILY AKU PILA / ELEKTRICKÉ PILY KOBI SYÉ SPECIÁLNÍ PILY BENZINOVÉ PLOTOŘIHY ELEKTRICKÉ PLOTOŘIHY ROZBRUŠOVACÍ

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 5/15 CX Plus

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 5/15 CX Plus VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 5/15 CX Plus Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro komerční používání. S integrovaným bubnem na navíjení hadice, 15 m dlouhou VT hadicí a rotační tryskou, která je součástí

Více

Základní třída K 2.200 Balcony

Základní třída K 2.200 Balcony Základní třída K 2.200 Balcony Všestranně použitelný šikovný úklidový stroj pro balkóny. Ideální na čištění květináčů, čištění balkónového nábytku apod. Lepší a rychlejší úklid než i s tím nejlepším kartáčem

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

KATALOG 2007 ZKRÁTKA PROFESIONÁL

KATALOG 2007 ZKRÁTKA PROFESIONÁL KATALOG 2007 ZKRÁTKA PROFESIONÁL HISTORIE ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ AEG ZKRÁTKA PROFESIONÁL Ve světě, kde si profesionálové uvědomují, že více nutně neznamená lépe, soustřeďuje AEG Elektrické Nářadí ve Winnendenu

Více

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BR 40/10C ADV

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BR 40/10C ADV Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BR 40/10C ADV BR 40/10 C - kompaktní a účinný stroj s pracovní šířkou 400 mm a objemem nádrže 10 l. Varianta Advance je navíc vybavená transportními koly a nastavením

Více

SORTIMENT 2014/2015. www.stanley.eu

SORTIMENT 2014/2015. www.stanley.eu SORTIMENT 2014/2015 VYVINUTO PRO PROFESIONÁLY Společnost Stanley byla založena v roce 1843 jako železářský podnik. Společnost patří k americkému koncernu (US) Stanley Black & Decker se sídlem v New Britain,

Více

až do průměru 132 mm a občas až do průměru 152 mm až do průměru 152 mm a občas až do průměru 202 mm až do průměru 122 mm a občas až do průměru 132 mm

až do průměru 132 mm a občas až do průměru 152 mm až do průměru 152 mm a občas až do průměru 202 mm až do průměru 122 mm a občas až do průměru 132 mm DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ SUCHÉ Vrtáte pouze do měkkých materiálů, jako jsou cihly, bloky z Porotonu, tvárnice nebo vápenec? Potřebujete systém pro suché vrtání NE - Viz níže ANO Jak velké otvory a díry vrtáte?

Více

ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5. Opravdový rozdíl

ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5. Opravdový rozdíl ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5 Opravdový rozdíl PŘEDSTAVUJEME MOTORY SCANIA EURO 5 2-3 Dokonalost se vyplácí. O tom, co je motorem vašich ambicí, se můžeme jen dohadovat. Zato přesně víme, jakým překážkám musíte

Více

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BR 40/10C ADV

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BR 40/10C ADV Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BR 40/10C ADV BR 40/10 C - kompaktní a účinný stroj s pracovní šířkou 400 mm a objemem nádrže 10 l. Varianta Advance je navíc vybavená transportními koly a nastavením

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY. ešení pro vstupní systémy s poštovní schránkou

SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY. ešení pro vstupní systémy s poštovní schránkou SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY ešení pro vstupní systémy s poštovní schránkou SÉRIE 2590 Poštovní schránky z nerez oceli se systémy audio a barevné video Poštovní schránka audio 259A/P Sound System Používá se

Více

RuËnÌ diamantovè vrtaëky HCW-22 HC-1. Pr mïr vrt nì: 8-22 mm NOVINKA. Pr mïr vrt nì: 22-82 mm. Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky

RuËnÌ diamantovè vrtaëky HCW-22 HC-1. Pr mïr vrt nì: 8-22 mm NOVINKA. Pr mïr vrt nì: 22-82 mm. Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky DiamantovÈ vrtaëky - p ehled * Maximální průměr 82 mm pro ruční vrtání za mokra MokrÈ SuchÈ Model Max. pr mïr mm P ipojenì HCW-22 8-22 Rychlospojka HC-1

Více

HORKOVODNÍ profesionální vysokotlaké stroje

HORKOVODNÍ profesionální vysokotlaké stroje HORKOVODNÍ profesionální vysokotlaké stroje Aktivace průtokem Unikátní technologie regulačního bloku Unikátní technologie průtokem řízeného regulačního bloku. Nilfisk-ALTO se vrací k osvědčené a navíc

Více

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka SikaBond Dispenser-1800 Sika CZ, s.r.o. Vzduchový aplikační přístroj na plošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidla SikaBond. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce

Více

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy Maximální flexibilita instalace S pouze 4 kryty, Série

Více

Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním B 40 W Bp Pack DOSE D 51. Vybavení: Diskové kartáče Konstrukce nádrž v nádrži Trakční motor 130 W

Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním B 40 W Bp Pack DOSE D 51. Vybavení: Diskové kartáče Konstrukce nádrž v nádrži Trakční motor 130 W Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním B 40 W Bp Pack DOSE D 51 Podlahový mycí stroj Kärcher s odsáváním s pohonem pojezdu, diskovým kartáčem, pracovní šířkou 51 cm, baterií (105 Ah) a sací lištou

Více

Tisková zpráva AKE 30 LI od firmy Bosch provede více než 100 řezů na jedno nabití akumulátoru

Tisková zpráva AKE 30 LI od firmy Bosch provede více než 100 řezů na jedno nabití akumulátoru Tisková zpráva První akumulátorová řetězová pila s 36V lithiumiontovým akumulátorem AKE 30 LI od firmy Bosch provede více než 100 řezů na jedno nabití akumulátoru Srpen 2009 PI 6596 PT MS Pro výkonné a

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

Šest uzlovačů (LB423 a LB433) Perfektní tvar, stálá a vysoká hustota balíku.

Šest uzlovačů (LB423 a LB433) Perfektní tvar, stálá a vysoká hustota balíku. KVALITNÍ, RYCHLÁ A ŠETRNÁ SKLIZEŇ LISEM ZNAČKY CASE IH CASE IH provozní monitor Úplná kontrola nad lisováním od začátku tvorby balíku. Šest uzlovačů (LB423 a LB433) Perfektní tvar, stálá a vysoká hustota

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při

Více

Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012

Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012 Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012 Silný vrtací šroubovák s kompaktními akumulátory ASV 14 A (2x 1,3 Ah) vhodný pro aplikace s vysokými nároky na výkon při nízké hmotnosti stroje nový silnější

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních

Více

Pro perfektní broušení.

Pro perfektní broušení. 134 Oscilační, excentrické a Delta-brusky Pro perfektní broušení. FLEX oscilační bruska OS 80-2/OSE 80-2 a FLEX Delta-bruska OD 100-2/ODE 100-2 jsou vhodné především pro opracování malých ploch, rohů a

Více

Benzinová pila PS35C. Benzinová pila PS32CTLC. Benzinové pily PS350SC / PS420SC. Benzinová pila PS500C PS420SC PS350SC

Benzinová pila PS35C. Benzinová pila PS32CTLC. Benzinové pily PS350SC / PS420SC. Benzinová pila PS500C PS420SC PS350SC Uvedené ceny jsou vč. DPH. Akční nabídka platí od 8. 7. 2014 do 31. 12. 2014 nebo do vyprodání zásob. Benzinová pila PS32CTLC 6 690 6 690 4 990 Tradiční německý výrobce zahradní techniky Benzinová pila

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

Originál návodu BE 6 BE 10

Originál návodu BE 6 BE 10 Originál návodu BE 6 BE 10 2 3 4 Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí, obrátili na značku Metabo. Každé elektrické nářadí firmy Metabo

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

BDR 700. Verze 2 výroba od roku 1994 DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm. Vladimír Bernklau

BDR 700. Verze 2 výroba od roku 1994 DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm. Vladimír Bernklau BDR 700 Verze 2 výroba od roku 1994 DVOUBUBNOVÁ ROTA NÍ SEKA KA ZÁB R 70 cm Vladimír Bernklau 0005321 Rozpis díl kle e zahradní 1 9474704 DÍL KLE Í SPODNÍ PRO KAPSU 1 1A 9474710 DÍL KLE Í SPODNÍ 1 2 6055503

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

Dopřejte si správnou velikost

Dopřejte si správnou velikost Myčky na hrnce, plechy a pracovní pomůcky Série GS 600 Dopřejte si správnou velikost Série GS 600 myčky na hrnce, plechy a pracovní pomůcky Winterhalter Mytí kuchyňského nádobí vyžaduje velký výkon série

Více

SF 438 / SF 450. www.iseki.cz. Posečená tráva až za horizont. SF 438 / SF 450. m 2. Výkonný motor ISEKI. Plošný výkon převyšující (13.

SF 438 / SF 450. www.iseki.cz. Posečená tráva až za horizont. SF 438 / SF 450. m 2. Výkonný motor ISEKI. Plošný výkon převyšující (13. SF 48 / SF 450 Snadná údržba Výkonný motor ISEKI Velký objem koše (00 l) m Plošný výkon převyšující (.000 qm/h) SF 48 / SF 450 Posečená tráva až za horizont. www.iseki.cz SF 48/SF 450 Nastupte na královskou

Více

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace:

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG135SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

K 3 Premium Home T150

K 3 Premium Home T150 Vysokotlaký čistič K 3 Premium se sadou Home Kit je ideální stroj pro příležitostné použití a lehká znečištění okolo domu. Např. mytí automobilů, zahradních plotů nebo jízdních kol. Výkonný vysokotlaká

Více

Katalog výrobků 2007/2008

Katalog výrobků 2007/2008 Katalog výrobků 2007/2008 Více než svařování www.kemper.cz Odsávací stoly Všeobecné informace... 85-86 Odsávací stoly se systémem 87-88 Konstrukce, volba velikosti... 89-90 Odsávací a filtrační technika

Více

Novinky 2015. Doplnění KATALOGU 2014 / 2015

Novinky 2015. Doplnění KATALOGU 2014 / 2015 Novinky 2015 Doplnění KATALOGU 2014 / 2015 2 Rittal Novinky 2015 Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí To platí také pro Rittal The System. Proto jsme spojili naše inovativní výrobky

Více

Vibra ní bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Vibra ní bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument EN60745, EN55014, EN61000 rovn ž i sm rnic

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky

Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky Combi Pack 1250 MC, 1500 V MC CZ Chytře kombinovat, šetřit náklady! Pádné argumenty! První zcela integrovaná kombinace na trhu, lis a balička! Originál od jedničky

Více

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2 Radlice VARES VARES Mnichovice a. s. Ondřejovská 699 251 64 Mnichovice info@vares.cz www.vares.cz Tel : 323 640 413,323 640 607,323 640 613 Fax: 323 640466 Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70

Více

Výce elový vysava (pro mokré a suché vysávání) Návod k obsluze 445X

Výce elový vysava (pro mokré a suché vysávání) Návod k obsluze 445X Výce elový vysava (pro mokré a suché vysávání) Návod k obsluze 445X Odpov dný výrobce MAKITA CORPORATION Anjo, Aichi Japan Autorizovaný zástupce v Evrop MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive,

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Benzínové řezačky spár

Benzínové řezačky spár Výkopy a demolice jako stavební proces: Wacker Neuson nabízí vše, co potřebují profesionálové Praktické rozbrušovačky a kladiva od společnosti Wacker Neuson šetří na nákladech, nikoli však na výkonu. Jsou

Více

přesnápřizpůsobivákomfortnísilnámnohostranná

přesnápřizpůsobivákomfortnísilnámnohostranná přesnápřizpůsobivákomfortnísilnámnohostranná Ponorná pila MT 55 cc Ponorná pila MT 55 cc: Pět výhod Zde se představuje MT 55 cc: velmi přesné řezy, např. pracovní desky pro kuchyně MT 55 cc na vodících

Více

K 7 Compact Car. K 7 Compact Car, 1.447-003.0, 2016-02-09

K 7 Compact Car. K 7 Compact Car, 1.447-003.0, 2016-02-09 Kompaktní a vysoce výkonný vysokotlaký čistič K7 Compact Car má vodou chlazený motor a je vhodný pro časté použití a silné nečistoty v domácnosti. K přístrojovému vybavení patří sada Car Kit s Power kartáčem,

Více

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku SKUPINA A Témata k výkladu předpisů o provozu na pozemních komunikacích Vymezení základních pojmů ( 2), základní podmínky účasti provozu na pozemních komunikacích, povinnosti účastníka provozu na pozemních

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26 Vysokotlaký čistič Kärcher K3 a lehké nečistoty říkají sbohem. Tento vysokotlaký čistič, který je vybaven pistolí Quick Connect a 6 m dlouhou vysokotlakou hadicí, je ideálním pro příležitostné použití

Více

214 Modré elektrické nářadí pro profesionály. Diamantová technika

214 Modré elektrické nářadí pro profesionály. Diamantová technika 21 Modré elektrické nářadí pro profesionály Diamantová technika Modré elektrické nářadí pro profesionály 215 Síla systému: Diamantová technika a dělicí brusky Bosch Diamantové vrtací systémy Bosch spojují

Více

MI-3 přístroj na zjištění indexu tavení

MI-3 přístroj na zjištění indexu tavení Göttfert Werkstoff-Prüfmaschinen GmbH Siemensstraße 2 74722 Buchen E-Mail: info@goettfert.de Internet: http://www.goettfert.com Zastoupení v ČR a SR: JD Dvořák, s.r.o. V Holešovičkách 14, 180 00 Praha

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek. Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

Technické podmínky pro požární kontejner technický

Technické podmínky pro požární kontejner technický Příloha č. 1 k č.j.:hspm-3496-2/2015 ÚIZS Technické podmínky pro požární kontejner technický 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks požárního kontejneru technického (dále jen KTE

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Technický manuál. Polyfast AZ. www.titan-metalplast.cz

Technický manuál. Polyfast AZ. www.titan-metalplast.cz Technický manuál Polyfast AZ Technické informace a parametry POLYFAST sv rných spojek a navrtávacích pas pro PE trubky Polypropylenové sv rné spojky POLYFAST jsou ur eny pro rychlé a bezpe né spojování

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY Obsah nabídky veřejné zakázky strana 1 A Krycí list nabídky strana 2 B Základní kvalifikační předpoklady strana 3 C Profesní kvalifikační předpoklady strana x D Ekonomické a finanční

Více

POHYBLIVÉ PŘÍVODY ENERGIE SIGNALIZAČNÍ A JEŘÁBOVÁ TECHNIKA

POHYBLIVÉ PŘÍVODY ENERGIE SIGNALIZAČNÍ A JEŘÁBOVÁ TECHNIKA POHYBLIVÉ PŘÍVODY ENERGIE SIGNALIZAČNÍ A JEŘÁBOVÁ TECHNIKA OVLÁDACÍ A ŘÍDÍCÍ PRVKY PRO JEŘÁBY KABELOVÉ VLEČKY Pohyblivé přívody energie s pojezdem po ocelovém lanku, C-profilu, I-profilu nebo čtyřhranném

Více

Nabídka výrobků FLYMO na rok 2010

Nabídka výrobků FLYMO na rok 2010 Nabídka výrobků FLYMO na rok 2010 BENZINOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU Quicksilver 46S 46cm 40cm pracovní šířka Briggs & Stratton Sprint Motor Max. výkon Šířka sekání Výška sekání Skříň Sběrný koš Briggs & Stratton

Více

Granulová myčka černého nádobí

Granulová myčka černého nádobí Granulová myčka černého nádobí WD-90GR HC WD-90GR Flex www.wexiodisk.com Naše historie - mytí správnou cestou! Wexiödisk byl založen v roce 1972 Wexiödisk je švédská společnost založena v roce 1972 a

Více

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení:

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení: NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ RMO 0 rotační myčky obuvi ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Kapacita zařízení: 00 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: 30 V, 50 Hz Příkon zařízení: Krytí

Více

PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 650 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 1010 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 1050 W

PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 650 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 1010 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 1050 W PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY Příruční příklepové vrtačky k nejrůznějším činnostem nejen v domácnosti. Elektronicky řízené s funkcí změny směru otáčení. Všechny modely příklepových vrtaček jsou standardně vybaveny:

Více