STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY. S námi se přání stávají skutečností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY. S námi se přání stávají skutečností"

Transkript

1 STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY S námi se přání stávají skutečností Hlavní brožura 212

2 2 > Informace o produktu Canopy / plovoucí podhledy Optima Canopy (minerál) 34 Ultima Canopy (minerál) 36 metal Canopy (Kov) 38 axiom Canopy (Kov) 4 infusions Canopy (polykarbonát) 42 Minerál laminovaný Ultima 46 Ultima lamely 48 Ultima Op 5 Ultima db 52 Optima 54 perla 56 perla Op perla Op 1. 6 perla db 62 alpina Op 64 NeeVa 66 Minerál hlavní řada SaHaRa 68 SaHaRa lamely 7 SaHaRa max 72 SaHaRa db 74 CiRRUS 76 plain 78 FiNe FiSSUReD 8 Minerál designový COlORtONe DUNe & NeeVa 82 DeSiGN CiRRUS image 84 CONtRaSt CiRRUS 86 GRapHiS 88 ViSUal 9 Specifická řešení BiOGUaRD (iso 5) 94 parafon HYGieN (iso 5) 96 CleaN ROOm Fl (iso 5) 98 HYDROBOaRD (1% RH) 1 CeRamaGUaRD (1% RH) 12 NewtONe (1% RH) 14 Kov Technické informace 18 Clip-in Q-Clip, R-Clip 11 Clip-in S-Clip F, T-Clip F 112 lay-in Axal Vector, Board, Microlook 114 lay-in Tegular 116 HOOK-On R-H 2, R-H ZÁKAZniCKÁ ŘEŠEnÍ 12 TAHOKOV 122 Dřevo madera microlook / Vector / Sl2 126 Závěsné systémy AxiOM profily a přechody 132 interlude 134 SilHOUETTE 135 prelude prelude prelude SixTY² 138 prelude BAnDRASTER SYSTEM 14 SYSTEM Z 141 SpECiFiCKÉ ApliKACE 142 ZÁVĚSnÉ integrace

3 Architektonické A environmentální trendy Trendy designu jsou přímým důsledkem měnících se sociálních, hospodářských a ekologických vlivů. Dnešní architektura je ekologicky odpovědná a kombinuje spektrum designu sahajícího od minimalistické otevřenosti až k úplnému otevření pohledu. Ve fázi návrhu a výstavby budovy jsou na prvním místě úvahy o energetické účinnosti a dopadu stavebních materiálů na životní prostředí (všudypřítomný CO 2, odpady, obsah recyklovaných materiálů a recyklovatelnost). Při obsazování prostoru nastavují laťku úrovně komfortu a efektivity práce konečné povrchové úpravy interiéru. Stropy, které představují nejrozsáhlejší vnitřní úpravy interiéru budovy, přispívají klíčovým způsobem k definování estetiky, akustiky a světelných účinků interiérů budovy. Ať bereme v úvahu konstrukci, která využívá tepelné vlastnosti betonového nosného stropu nebo vytváření stropního povrchu od stěny ke stěně, Armstrong vám nabízí podhledové systémy, materiály a souhrn vlastností pro doplnění architektonických konceptů, počínaje monolitickými až po diskontinuální pohledové prvky. ULTIMA Canopy diskontinuální řešení canopy CANOPY / PLOVOUCÍ PODHLEDY OPTIMA CANOPY ULTIMA CANOPY METAL CANOPY AXIOM CANOPY INFUSIONS CANOPY Jako reakci na nové trendy v architektuře, které volají po akustických a zároveň designových řešeních s použitím odkrytých stropů a jako odpověď na rostoucí požadavky koncových uživatelů, navrhla firma Armstrong řadu diskontinuálních podhledů, aby odpovídaly nejnáročnějším normám kvality pracoviště a zároveň podporovaly původní architektonickou koncepci. Pro projekt, který má být navržen s odkrytou konstrukcí nebo doplňující současné řešení podhledů od stěny ke stěně, se mohou použít tyto prvky Canopy: vizuálně překvapující s moderním důrazem; esteticky integrované, nerušící s důrazem na výkon; barevné pro vytvoření kontrastu a rytmu; tvarované pro koordinaci s nábytkem; seskupené jako replika hlavních architektonických prvků; zahnuté pro vytvoření ochranného a intimního prostředí; texturované nebo mikroperforované aby vyhovovaly tématice designu; solitérně upevněné pod stávajícím řešením od stěny ke stěně a tvořící vizuální prvek; inteligentní, plné technologických a servisních prvků; ekologicky šetrné, bez prořezů vzniklých na staveništi; na míru protože... vy jste jedineční! InfUsIons Canopy 32 33

4 Canopy plovoucí podhledy > Mineral > OPTIMA CANOPY 82% 9% Recyklovaný obsah Odrazivost světla Srozumitelnost Soustředění fyzické údaje Barva* Bílá Hrana Barva na hranách * Další barvy RAL jsou k dispozici na zvláštní objednávku TvARY k dispozici Nominální 12 x 12 mm 117 mm 117 mm 12 mm 117 mm 117 mm 117 mm Všechny OPTIMA CANOPY jsou ploché panely. 14 mm 14 mm PlOChý ČíSlO POlOžkY Položka č. Tvar jednotek Sabine* na jednu položku CS 544 Čtverec 2.45 CS 5441 Konvexní tvar 2.35 CS 5442 Konkávní tvar 1.85 CS 5443 Kruh 2. CS 5444 Šestiúhelník 1.5 CS 5445 Lichoběžník 2.5 CS 5446 Rovnoběžník zkosený doleva 2.5 CS 5447 Rovnoběžník zkosený doprava 2.5 CS 5448 Malý obdélník 3.85 CS 5449 Velký obdélník 5.25 * Průměr laboratorních měření 5-4 Hz s jednotkami zavěšenými 1 metr podle Zavolejte linku technické podpory prodeje a vyžádejte si další informace o akustických vlastnostech Canopy. ČTvEREC konvexní TvAR 117 mm 117 mm 11 mm kruh ŠESTIúhElNík 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 12 mm 12 mm ROvNOběžNík zkosený ROvNOběžNík zkosený doleva doprava konkávní TvAR 86 mm 117 mm 117 mm lichoběžník Nominální 12 x 18 mm Nominální 12 x 24 mm PRvkY SESTAvY - Panel OPTIMA CANOPY s integrovaným hliníkovým rámem - Upevňovací šablona na horním krytu kartonu - Instalační manuál Pozn.: Zavěšovací sada není součástí dodávky. Objednejte prosím sadu příslušenství podle instalační konfigurace. 178 mm MAlý ObdélNík 117 mm 239 mm velký ObdélNík 117 mm AkuSTICké údaje - 1 mm vzdušného prostoru 7 OPTIMA CANOPY Zlepšuje akustiku v otevřených prostorách. Esteticky definuje prostory. Deset standardních plochých panelů v různých velikostech a tvarech, a to včetně dvou nových tvarů. Lze získat ve velikostech a barvách podle přání. Namontujte jednotlivě nebo po více a vytvořte si svůj vlastní jedinečný design. Kompletní řada závěsných sestav a příslušenství. Přizpůsobitelné různým výškám a úhlům. Snadná a rychlá montáž z líce podhledu, skrze strop, přímým připevněním k sádrokartonu, na standardní závěsy nebo na zeď. Navrhnuto a testováno pro použití v seismických oblastech. KAnCELÁŘE - north Carolina Dance Theatre (Us) optima Canopy Trapezoid optima Canopy kruhový Ekvivalentní plocha zvukové pohltivosti jedné Canopy v jednotkách Sabine EN Střední frekvence oktávového pásma (Hz) euro třída B-s1, d Velký obdélník Obdélník Čtverec Kruh 9 % RH Integrovaný hliníkový rám je určen pro napojení na příslušenství pro zavěšení a seskupování Rozměry hliníkového rámu: Moduly 12 x 12 mm: 61 x 61 mm Moduly 12 x 18 mm: 61 x 122 mm Moduly 12 x 24 mm: 61 x 183 mm Nominální 12 x 12mm: 4,5Kg Nominální 12 x 18mm: 6,8Kg Nominální 12 x 24mm: 9Kg Podrobné akustické údaje jsou uvedeny na stranách a na naší webové stránce. 35

5 Canopy plovoucí podhledy > Mineral > ultima CANOPY 44% 85% Recyklovaný obsah Odrazivost světla Srozumitelnost Soustředění fyzické údaje Rozměry Barva Hrana 195 x 118 x 32 mm Bílá Nátěr na hranách TvARY k dispozici Řez (poloměr = 328 mm) 195 mm: délka oblouku 17 mm 32 mm konkávní konvexní ČíSlO POlOžkY 1 kus v krabici kusy v krabici mm 32 mm PRvkY SESTAvY - Panel ULTIMA CANOPY včetně integrovaných kotevních bodů pro napojení na závěsné sady - 4 x závěsná lanka (délka pro spuštění 4,8 m) - 4 x svorka kotvy pro zachycení do konstrukce - 4 x čepička kotvy - 4 x nastavovací prvek spodního konce lanka * - 4 x svorka spodního konce a montáž * - 4 x čepička vnitřního válečku * - Upevňovací šablona na horním krytu kartonu - Instalační manuál * Zařízení pro nastavení lanka při připojení k panelu. Půdorys Příklad půdorysu ploché Canopy 118 mm 61 mm 195 mm 122 mm PříSluŠENSTví Položka číslo. Popis CS 5423 Standardní závěsná sada: 4 lanka; Délka spuštění: 4,8 m Rozšířená sada zavěšení: 4 lanka; Délka spuštění: 9,15 m 76 Krycí sada - používá se při zavěšení ULTIMA CANOPY pod stávající podhled Pozn.: Jedna Canopy potřebuje 2 sady ULTIMA CANOPY Zlepšuje akustiku pomocí místní absorpce. Esteticky definuje prostory. Jsou k dispozici konkávní i konvexní tvary. Lze získat v barvách podle přání. Upravitelné na speciální výšky. Energii šetřící povrch s vysokou odrazivostí světla. Zabudovaný rámový systém pro čistý vzhled. KAnCELÁŘE - Kinnarps showroom (fr) Ultima Canopy konkávní AkuSTICké údaje - 1 mm vzdušného prostoru Ekvivalentní plocha zvukové pohltivosti jedné Canopy v jednotkách Sabine Střední frekvence oktávového pásma (Hz) konkávní konvexní euro třída A2-s1, d 7 % RH 23 kg/ks EN Podrobné akustické údaje jsou uvedeny na stranách a na naší webové stránce. 37

6 Canopy plovoucí podhledy > Kov > METAL CANOPY 3% 85% Recyklovaný obsah Odrazivost světla Srozumitelnost Soustředění fyzické údaje Rozměry Barva Detail hrany Povrch / konečná úprava 189 x 1181 x 4 mm Bílá (RAL91) - Zahnuté (konkávní / konvexní): detail hrany šířka: 47 detail hrany délka: 9 - Ploché: všechny strany 47 - Přední strana: Extra Microperforation,7 mm, 1% volné plochy, pro bezchybný vzhled viditelného prvku - Zadní strana: Standard Perforation 2,5 mm, 16% volné plochy pro lepší akustické vlastnosti. Akustická výplň 2 mm, 25 kg/m 3 TvARY k dispozici Řez min 2 mm max 19 mm 4 mm 156 mm min 2 mm max 19 mm 4 mm 156 mm konkávní konvexní konkávní konvexní PlOChé ČíSlO POlOžkY 1 kus v krabici CS 664 CS 665 CS 663 min 2 mm max 19 mm 4 mm PlOChé PRvkY SESTAvY - Panel Metal Canopy - 4 x závěsná lanka (délka pro spuštění 2, m) - 4 x svorka kotvy pro upevnění do konstrukce - 4 x čepička kotvy - 4 x 5 mm podložka desek - Návod k instalaci PříSluŠENSTví Položka číslo. CS 666 CS 668 Popis Standardní sada pro zavěšení Metal Canopy 2 m délka Plochá podložka pro Metal Canopy 6.5 mm Půdorys Příklad půdorysu zahnutých podhledů Canopy. 189 mm 1181 mm METAL CANOPY Definuje a zvýrazňuje prostory. Snadná instalace. Přizpůsobitelné různým výškám a úhlům. Ocelové panely nastříkané práškovou barvou. Výběr perforačních možností pro lepší akustiku. Tři typy panelů - plochý, konkávní a konvexní. Odolné, snadné čištění a údržba. Monolitický a jemný design. Bez viditelných rámů či rastrů. DoPRAVA - Letiště nice (fr) Metal Canopy konkávní AkuSTICké údaje - 1 mm vzdušného prostoru Ekvivalentní plocha zvukové pohltivosti jedné Canopy v jednotkách Sabine Střední frekvence oktávového pásma (Hz) Metal ploché, konkávní a konvexní 95 mm EN euro třída B-s2, d 9 % RH Plochý: 26 kg Zakřivený (konkávní/konvexní): 28 kg Podrobné akustické údaje jsou uvedeny na stranách a na naší webové stránce. 39

7 Canopy plovoucí podhledy > AxIOM C & AxIOM ke CANOPY 25% 9% Recyklovaný obsah Odrazivost světla Srozumitelnost do fyzické údaje Barva Barva Global White / RAL 91 * Materiál Extrudovaný hliník * Další barvy RAL jsou k dispozici na zvláštní objednávku TvARY k dispozici - STANdARdNí SESTAvY 1.2 m 3. m 1 Podhledové kazety 2.4 m 1.8 m 1.2 m 8 Podhledové kazety 6 Podhledové kazety 4 Podhledové kazety AXIOM C CANOPY SPECIFICKÉ AxIOM ke CANOPY SPECIfICké AxIOM C ANd AxIOM ke CANOPY kit COMPONENTS Číslo položky description B AXIOM C Tegular Vector profil A 345 CS CS 57 A361 A 338 C 3 AWDN 21 AXIOM C Tegular Vector rohová spojka AXIOM KE profil AXIOM KE Canopy Mitre rohový kus AXIOM KE Canopy Mitre rohový spojovací konektor Univerzální podélná spojka AXIOM Primární C profil Závěs T profilu 1.8 m 2.4 m 3. m AkuSTICké údaje - 1 mm vzdušného prostoru Ekvivalentní plocha zvukové pohltivosti jedné Canopy v jednotkách Sabine Podhledové kazety 2 Podhledové kazety 25 Podhledové kazety 12 Podhledové kazety 16 Podhledové kazety 9 Podhledové kazety Střední frekvence oktávového pásma (Hz) PERLA OP OPTIMA 15 mm 3,6 m 2 Kov Mikroperforace Rd1522 AXIOM CANOPY KAnCELÁŘE - TWE office (DE) Axiom KE Canopy A 348 Závěs C profilu Ideální pro prostory náročné na akustiku nebo rozsáhlé dřevěné prostory v prvotním designu, nebo pro rychlou úpravu. Canopy: snižují dobu dozvuku v prostoru, snižují úroveň hluku v prostoru, zvyšují srozumitelnost hovoru, profil: 25% recyklovaný obsah. Samostatně zavěšená oblaka jakoby se vznášela - nadčasový vzhled vyžadující méně závěsných lan. Široký výběr panelových, multipanelových a multi-rozměrových designových možností. Množství kompatibilních barev rastru. Obvodový profil uříznutý na míru: Vyrobený v továrně pro přesnost a kvalitu. Kompletované rohy seříznuté na pokos. Z továrny až na stavbu v jednom balení. Není třeba žádné další řezání. Žádné plýtvání. Konstrukce a opracování pro instalaci celého panelu. Axiom KE Canopy Axiom C Canopy CA 97 A 347 A 346 A 339 Svorka pro C profil (dodává se v sadě pouze pro Velkou Británii) 24mm XL 2 spojovací sponka XL 2 spojovací sponka Univerzální spojka T profilu Pozn.: Sada Axiom je k dispozici buď s nebo 24mm závěsnou konstrukcí. Kazety nejsou součástí sady. * Všimněte si, že recyklovaný obsah se uvádí jen pro rám. Více informací o tomto recyklovaném obsahu naleznete na stránce produktu výplňová kazeta. Podrobné akustické údaje jsou uvedeny na stranách a na naší webové stránce. 41

8 Canopy plovoucí podhledy > Polykarbonát > INfuSIONS CANOPY barvy konkávní konvexní fyzické údaje Rozměry Materiál Konečná úprava povrchu Barva Pravoúhlá hrana 1525 x 61 x 6 mm 183 x 61 x 6 mm Komůrkový polykarbonát Hladká Všechny barvy PRvkY SESTAvY - Ploché panely INFUSIONS s 61 mm širokými profily z extrudovaného hliníku (2 extrudované profily / panel) - 2 prodlužovací lanka pro vytvoření oblouku 6-2 prodlužovací lanka pro vytvoření oblouku 9 Pozn.: Závěsná sada není součástí dodávky. Prosím, objednejte sadu příslušenství podle instalační konfigurace. Channelled Intellect Channelled Sunset SAdA S PříSluŠENSTvíM Položka číslo. Popis 74A Standardní závěsná sada (2,4 m) 75A Rozšířená závěsná sada (4,8 m) 76 Ozdobný kryt závěsné sady 77 Propojovací sada 78 Sada připevnění na zeď 79 Sada připevnění na konec zdi Channelled Vision Channelled Mist 6 arc 6 arc 1675mm 1475mm 1775mm euro třída B-s1, d2 23mm 292mm 9 arc 14mm INFUSIONS CANOPY Dejte prostor své kreativitě ve zcela nové dimenzi. Díky ukotvení ke stropu pomocí jedinečně jednoduchého systému kabelů se INFUSIONS Canopy vznáší, jakoby na ně nepůsobila gravitační síla. Široký výběr velikostí, barev a textur. Jsou dostupné možnosti umístění, konfigurace a osvětlení. Představují důmyslný způsob, jak definovat zóny různých velikostí a účelů. Rychlá a snadná instalace, buďto pod sádrokartonové stropy, stávající rastrové systémy nebo na beton. obchod - Tyco Restaurant (B) Infusions Channelled Midnight 9 arc 35mm 24mm Channelled Caribbean Channelled Midnight Dostupnost produktů se může v jednotlivých zemích lišit. Prosím kontaktujte Armstrong Technical Sales nebo nahlédněte do naší brožury Canopy plovoucí podhledy x 61: 2.7 kg 183 x 61: 3.1 kg EN

9 laminovaný Řada laminovaných výrobků společnosti Armstrong skýtá čisté a jasné pohledové povrchy bez perforace, které jsou schopné dostát všem požadavkům na současný interiér. Tyto trvanlivé povrchy, takové jako je ULTIMA, jsou velmi odolné vůči poškrábání a mají světelnou odrazivost až 9%. Naše řada laminovaných produktů nabízí rovněž mimořádné akustické vlastnosti. Ať už má koncový zákazník požadavky na srozumitelnost, diskrétnost, soustředění nebo vyváženost všech těchto požadavků, společnost Armstrong má řešení. Produktová řada OP poskytuje míru pohltivosti zvuku až do 1. a w tím přispívá ke zlepšení celkové akustické pohody ve velkoplošných (open space) prostorách. Produktová řada db je zkonstruována tak, že poskytuje zvukový útlum až 44 db - zvyšuje tím míru potřebné diskrétnosti v uzavřených kancelářích. PERLA OP Standardní produktová řada poskytuje jak dobrou zvukovou pohltivost, tak dobrou úroveň zvukového útlumu, což umožňuje dosáhnout požadovaného akustického komfortu potřebného v běžně používaných prostorách. ŘEŠENÍ MINERÁL LAMINOVANÝ HLAVNÍ ŘADA DESIGNOVÝ Monolitická řešení Systémy zavěšených podhledů se posunuly od své primární technické funkce (zakrytí technických rozvodů v budově a zároveň umožnění přístupu k nim) k funkci estetické být součástí estetického řešení interiérů, jejich akustického a architektonického výrazu, a to prostřednictvím takových inovací jako je například Tech Zone. Optimalizace osvětlení denním pomocí podhledových desek s vysokou hodnotou světelné odrazivosti vedla k podhledům, které počítají s většími navrženými moduly a bělejším povrchem desek s jemnější dekorativní úpravou. S úmyslem co nejvíce snížit míru estetické rušivosti podhledu, společnost Armstrong dále vyvinula řadu Vector s upravenou hranou, jejímž výsledkem je skrytý rastr a jednolitější vzhled. V místech, která jsou pohledově významná, přichází společnost Armstrong se závěsným systémem Interlude, který vytváří poutavý vizuální rytmus. Hlavní řada Tato klasická řada našich výrobků poskytuje takový poměr technického provedení, kvality a cenové přijatelnosti, který mezi výrobci podhledů učinil značku Armstrong značkou prvotřídní. Vrcholem po technické stránce jsou podhledy produktové řady DUNE, která tvoří jádro výrobků společnosti Armstrong v oblasti podhledů. Tyto pohledy, které jsou již opatřeny finální texturou povrchu, buďto bez perforace nebo s perforací, zajišťují dobrou zvukovou pohltivost i zvukový útlum. Naše nejnovější verze MAX jak řady SAHARA tak řady CIRRUS nabízí zvýšenou schopnost pohltivosti, zatímco řada SAHARA db poskytuje vysokou míru zvukového útlumu. designový SAHARA Designová produktová řada společnosti Armstrong je připravena pro místa, ve kterých architekt nebo koncový uživatel dává důraz na architektonický výraz, nebo hodlají využít podhledu k vytvoření a podtržení specifického významu místnosti. Počínaje moderními geometrickými vzory řady GRAPHIS, přes užití barevnosti řady COLORTONE až k propracované dekorativní úpravě a vzorům řady CIRRUS, společnost Armstrong má k dispozici širokou nabídku vzorů a barev, které vám pomohou vytvořit jakýchkoli prostor dle vašich představ. ULTIMA Vector 44 45

10 Minerál laminovaný > Desky > ULTIMA 33% 87% Recyklovaný obsah Odrazivost světla Srozumitelnost ultima board tegular microlook be Vector Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TL 15 mm Prelude XL 2 24 mm Prelude Sixty 2 Prelude Sixty 2 Silhouette XL 2 15 mm Prelude Sixty²/XL² Interlude XL 2 15 mm 19mm 15 8mm 9.5mm 19mm 3mm mm 19mm 8mm 19mm 1mm 575mm 594mm 6mm 19mm 1mm 586mm 575mm 594mm 2mm 14mm 5 x 5 x 19 mm 2254 M 6 x 6 x 19 mm 9536 M 9538 M 9843 M 332 M 625 x 625 x 19 mm 9536 D 9538 D 9843 D 332 D 675 x 675 x 19 mm 2743 M 6 x 12 x 19 mm 9537 M 2734 M 2735 M 3 x 12 x 19 mm 9964 M 354 & a w NRC Hz Board, Tegular, MicroLook BE.7(H) a P Vector.75(H) a P Třída pohltivosti zvuku = C a P kmitočet středu oktávového pásma (Hz) & D nfw 36 db (Board, Tegular, MicroLook BE) 34 db (Vector) R w 18 db ULTIMA Díky laminaci ze skelných vláken nabízí minerální kazeta hladký, jemně texturovaný povrch. K dispozici ve více hustotách pro smíšené aplikace (Standard, OP, db) a lamely. Výhody Dobrá zvuková pohltivost: až.75 (H) α w Vysoká odrazivost světla: 87 % Vyztužený povrch odolný proti poškrábání Odolné zpracování hran Oblasti použití Ideální do zasedacích místností nebo čekáren. KANCELÁŘE - Woningbouwvereniging Compaen (NL) Ultima Vector 14-3 & EN & ISO 831 euro třída A2-s1, d RUS G1, V1, D1, T1 to FZ 123 l =.52 W/m K 95 % RH 5.2 kg/m 2 15 LET záruka 47

11 Minerál laminovaný > Lamely > ULTIMA LAMELy 33% 87% Recyklovaný obsah Odrazivost světla Srozumitelnost ultima lamely sl2 Prelude 24 mm Main Runner Prelude Sixty 2 System Z 9mm 11.3mm A 11.5mm 19mm 13mm B 26mm 3 x 15 x 19 mm 9954 M 3 x 172 x 19 mm 2736 M 3 x 18 x 19 mm 9955 M 3 x 25 x 19 mm 9956 M 354 & a w NRC Hz.7(H) a Třída pohltivosti zvuku = C a P kmitočet středu oktávového pásma (Hz) D nfw 4 db & R w 18 db ULTIMA LAMELy KANCELÁŘE - Kantoor Stam & De Koning Wessels (NL) Ultima Lamely SL & euro třída A2-s1, d RUS G1, V1, D1, T1 to FZ 123 Díky laminaci ze skelných vláken nabízí minerální kazeta hladký, jemně texturovaný povrch, ULTIMA lamely poskytují flexibilní rozčleněné interiéru. EN Výhody Dobrá zvuková pohltivost:.7 (H) α w Vysoká odrazivost světla: 87 % Vyztužený povrch odolný proti poškrábání Oblasti použití Ideální do chodeb. & ISO 831 l =.52 W/m K 95 % RH 5.2 kg/m 2 15 LET záruka 49

12 Minerál laminovaný > Desky > ULTIMA OP 3% 86% Recyklovaný obsah Odrazivost světla Soustředění ultima op board tegular microlook Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TL 15 mm Prelude Sixty 2 Prelude Sixty 2 Interlude XL 2 15 mm 9.5mm 5mm 2mm 8mm 2mm 8mm 2mm x 6 x 2 mm 286 M 2862 M 2863 M 625 x 625 x 2 mm 286 D 2862 D 2863 D 6 x 12 x 2 mm 2861 M 354 & a w NRC Hz a P Třída pohltivosti zvuku = A a P kmitočet středu oktávového pásma (Hz) D nfw 26 db & R w 1 db 14-3 & ULTIMA OP KANCELÁŘE - Van der Valk (NL) Ultima OP MicroLook EN euro třída A2-s1, d RUS G1, V1, D1, T1 to FZ 123 Díky laminaci ze skelných vláken nabízí minerální kazeta hladký, jemně texturovaný povrch. Perfektní kombinace akustických vlastností řady OP a hladkého povrchu ULTIMA. & ISO 831 l =.37 W/m K 95 % RH 3.7 kg/m 2 15 LET záruka Výhody Výborná zvuková pohltivost: 1. α w Vysoká odrazivost světla: 87 % Vyztužený povrch odolný proti poškrábání Oblasti použití Ideální do otevřených prostor (call centra, kavárny...). 51

13 Minerál laminovaný > Desky & Lamely > ULTIMA db 64% Recyklovaný obsah 87% Odrazivost světla Diskrétnost ultima db board tegular microlook be Sl2 Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TL 15 mm Prelude 24 mm Main Runner System Z Prelude Sixty 2 Prelude Sixty 2 Silhouette XL 2 15 mm Prelude Sixty 2 Interlude XL 2 15 mm 9.5mm 4.5mm 9mm 23mm 15 8mm 23mm 3mm 45 23mm 8mm 11.3mm A 11.5mm 19mm 13mm B 26mm Desky 6 x 6 x 23 mm 238 M 24 M 241 M 625 x 625 x 23 mm 238 D 24 D 241 D 6 x 12 x 23 mm 239 M Lamely 3 x 15 x 19 mm 246 M 3 x 18 x 19 mm 247 M 3 x 25 x 19 mm 249 M 354 & a w NRC Hz Board, Tegular, MicroLook BE.65(H) a P SL2.6(H) a P Třída pohltivosti zvuku = C a P kmitočet středu oktávového pásma (Hz) & D nfw 43 db (SL2) 4 db (Board, Tegular, MicroLook BE) ULTIMA db KANCELÁŘE - Acantus (NL) Ultima db Lamely SL & R w 21 db (Board, Tegular, MicroLook BE) Díky laminaci ze skelných vláken nabízí minerální kazeta hladký, jemně texturovaný povrch. Jedinečná kombinace pohltivosti a útlumu zvuku. euro třída A2-s1, d RUS G1, V1, D1, T1 to FZ 123 EN Výhody Eliminuje potřebu zvukových přepážek v uzavřených kancelářích. Vysoká odrazivost světla: 87 % Vyztužený povrch odolný proti poškrábání Oblasti použití Ideální pro jednotlivé / soukromé kanceláře. & ISO 831 l =.67 W/m K 8.1 kg/m 95 % RH 2 15 LET záruka 53

14 Minerál laminovaný > Desky > OPTIMA 82% Recyklovaný obsah 87% Odrazivost světla Soustředění optima board tegular microlook Vector Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TL 15 mm Prelude XL 2 24 mm Prelude Sixty 2 Prelude Sixty 2 Interlude XL 2 15 mm Prelude XL² 24 mm Cross Tee Silhouette 15 mm 15/2/25mm 8mm 9.5mm 15/2/25mm 4.5mm 15/2/25mm 8mm 22mm 1mm 575mm 594mm 22mm 6mm 1mm 586mm 575mm 594mm 2mm 14mm OPTIMA 15 mm 6 x 6 x 15 mm 2327 M 2329 M 2331 M 6 x 12 x 15 mm 2328 M 233 M 2332 M OPTIMA 2 mm 6 x 6 x 2 mm 2335 M 2349 M 2363 M 6 x 12 x 2 mm 2364 M 6 x 18 x 2 mm 2337 M 12 x 12 x 2 mm 2338 M 2352 M 2366 M OPTIMA 22 mm 6 x 6 x 22 mm 2387 M 6 x 12 x 22 mm 3413 M OPTIMA 25 mm 6 x 6 x 25 mm 2379 M 2381 M 2383 M 354 & a w NRC Hz Board, Tegular, MicroLook 15 mm a P Board, Tegular, MicroLook 2 mm a P Board, Tegular, MicroLook 25 mm a P Vector 22 mm a P Třída pohltivosti zvuku = A a P kmitočet středu oktávového pásma (Hz) OPTIMA KANCELÁŘE - Mazars (NL) Optima Tegular 14-3 & R w 7 db (OPTIMA 15 mm) Díky laminaci ze skelných vláken má OPTIMA jemně texturovaný povrch a je k dispozici ve velkém množství rozměrů a typů hran. euro třída A2-s1, d RUS G1, V2, D1, T1 to FZ 123 EN Výhody Výborná zvuková pohltivost: 1, α w Vysoká odrazivost světla: 87 % Natřené hrany Výborná mechanická pevnost (flís ze skelného vlákna na zadní straně). Oblasti použití Ideální do otevřených prostor (call centra, knihovny, kavárny...). & ISO 831 l =.32 W/m K 95 % RH 15 LET záruka 15 mm: 1.8 kg/m 2 2 mm: 2.3 kg/m 2 22 mm: 2.9 kg/m 2 25 mm: 2.8 kg/m 2 55

15 Minerál laminovaný > Desky > PERLA 33% 86% Recyklovaný obsah Odrazivost světla Srozumitelnost Perla board tegular microlook be Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TL 15 mm Prelude Sixty 2 Prelude Sixty 2 Silhouette XL 2 15 mm Interlude XL 2 15 mm 9.5mm 4.5mm 17mm 15 8mm 17mm 3mm 45 17mm 8mm 6 x 6 x 17 mm 281 M 283 M 284 M 625 x 625 x 17 mm 281 D 283 D 284 D 6 x 12 x 17 mm 282 M 625 x 125 x 17 mm 282 D 354 & a w NRC Hz.65(H) a P Třída pohltivosti zvuku = C a P kmitočet středu oktávového pásma (Hz) D nfw 35 db & R w 18 db 14-3 & PERLA ŠKOLSTVÍ - Bolsover School (UK) Perla EN euro třída A2-s1, d RUS G1, V1, D1, T1 to FZ 123 Díky laminaci ze skelných vláken je PERLA designová kazeta s jednoduchým, hladkým, texturovaným povrchem. K dispozici ve více hustotách pro smíšené aplikace (Standard, OP, db). l = =.52 W/m K 95 % RH 4.7 kg/m 2 15 LET záruka Výhody Působivá rovnováha zvukového útlumu a absorpce. Vylepšená trvanlivost produktu. Vysoký stupeň odrazivosti světla: 86 % Oblasti použití Ideální pro práci a studium... & ISO

16 Minerál laminovaný > Desky & Lamely > PERLA OP.95 Desky 53% Lamely 3% Recyklovaný obsah Recyklovaný obsah 85% Odrazivost světla Soustředění PERlA OP.95 board tegular MicROlOOk sl2 Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TL 15 mm Prelude Sixty 2 Prelude Sixty 2 Interlude XL 2 15 mm Prelude 24 mm Main Runner Prelude Sixty 2 System Z 9.5mm 4.5mm 9mm 15 6mm 15 8mm 2mm 11.3mm A 26mm 11.5mm 18mm 13mm B Desky 6 x 6 x 15 mm 3819 M 3824 M 675 x 675 x 15 mm 382 M 3825 M 6 x 12 x 15 mm 3821 M 6 x 6 x 2 mm 3827 M 675 x 675 x 2 mm 3828 M Lamely 6 x 15 x 18 mm 392 M 6 x 18 x 18 mm 393 M 3 x 15 x 18 mm 394 M 3 x 18 x 18 mm 396 M 354 & & a w NRC Hz Desky a P Lamely a P Třída pohltivosti zvuku = A D nfw 27 db (SL2) 25 db 1..8 a P kmitočet středu oktávového pásma (Hz) PERLA OP.95 ŠKOLSTVÍ - Bolsover School (UK) Perla OP.95 Board 14-3 & R w 12 db (Desky) 1 db (Board Lamely) Euroclass A2-s1,d Díky laminaci ze skelných vláken je Perla OP designová kazeta s jednoduchým hladkým, texturovaným povrchem. EN Výhody Výborná zvuková pohltivost:,95 α w ISO 5 Vysoké množství recyklovaného obsahu: 53% Oblasti použití Ideální do otevřených prostor (call centra, kavárny...). & ISO 831 l =.36 W/m K l =.37 W/m K (Lamely) 95 % RH ISO ISO 5 15 LET záruka 2.4 kg/m 2 (Board & Tegular Desky) 3.3 kg/m 2 (Lamely) 3.4 kg/m 2 (MicroLook Desky) 59

17 Minerál laminovaný > Desky > PERLA OP 1. 36% Recyklovaný obsah 85% Odrazivost světla Soustředění PERlA OP 1. board tegular MicROlOOk Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TL 15 mm Prelude Sixty 2 Prelude Sixty 2 Interlude XL 2 15 mm 9.5mm 4.5mm 2mm 8mm 2mm 8mm 2mm x 6 x 2 mm 3861 M 3866 M 3869 M 675 x 675 x 2 mm 3862 M 3867 M 387 M 6 x 12 x 2 mm 3863 M 354 & a w NRC Hz a P Třída pohltivosti zvuku = A 1..8 a P D nfw 25 db kmitočet středu oktávového pásma (Hz) & R w 12 db 14-3 & Euroclass A2-s1, d EN PERLA OP 1. ŠKOLSTVÍ - Amphitheatre Perla OP 1. Board & ISO 831 l =.37 W/m K 95 % RH ISO kg/m 2 ISO LET záruka Díky laminaci ze skelných vláken je Perla OP designová kazeta s jednoduchým hladkým, texturovaným povrchem. Výhody Výborná zvuková pohltivost: 1, α w Dobrá odrazivost světla: 85% ISO 5 Oblasti použití Ideální do otevřených prostor (call centra, knihovny, kavárny...). 61

18 A Minerál laminovaný > Desky & Lamely > PERLA db 65% 86% Recyklovaný obsah Odrazivost světla Diskrétnost Perla db board tegular microlook be Sl2 Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TL 15 mm Prelude 24 mm System Z Prelude Sixty 2 Prelude Sixty 2 Silhouette XL 2 15 mm Main Runner* Interlude XL 2 15 mm Prelude Sixty 2 19mm mm 19mm 8mm 3mm 45 5mm 19mm 8mm 11.3mm 9mm 19mm 11.5mm 13mm B 26mm Desky 6 x 6 x 19 mm 3191 M 3192 M 3193 M Lamely 3 x 15 x 19 mm 3797 M 3 x 18 x 19 mm 3798 M 3 x 25 x 19 mm 3799 M 354 & a w NRC Hz Board, Tegular, MicroLook BE.6(H) a P Třída pohltivosti zvuku = C SL2.5(H) a P Třída pohltivosti zvuku = D a P kmitočet středu oktávového pásma (Hz) & D nfw 41 db (Board, Tegular, MicroLook BE) 43 db (SL2) R w 21 db (Board, Tegular, MicroLook BE) PERLA db KANCELÁŘE - Jahrsdörfer & Co (DE) Perla db Board 14-3 & euro třída A2-s1, d RUS G1, V1, D1, T1 to FZ 123 Díky laminaci ze skelných vláken má Perla db na produkt s vysokým výkonem jemný a jednoduchý vzhled. EN Výhody Výborný zvukový útlum: až 43 db Vysoké množství recyklovaného obsahu. Oblasti použití Ideální pro soukromé kanceláře. & ISO 831 l =.6 W/m K 95 % RH 7.6 kg/m 2 15 LET záruka 63

19 Minerál laminovaný > Desky > ALPinA OP 53% Recyklovaný obsah 85% Odrazivost světla Soustředění AlPiNA OP board tegular MicROlOOk Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TLX 24 mm Prelude XL 2 /TL 15 mm Prelude Sixty 2 Prelude Sixty 2 Interlude XL 2 15 mm 9.5mm 4.5mm 15 6mm 15 6mm 6 x 6 x 15 mm 387 M 381 M 3812 M 675 x 675 x 15 mm 388 M 3811 M 3813 M 6 x 12 x 15 mm 389 M Délka maximální 12 mm x 6 mm 354 & a w NRC Hz a P Třída pohltivosti zvuku = A 1..8 a P D nfw 25 db kmitočet středu oktávového pásma (Hz) & R w 12 db 14-3 & Euroclass A2-s1,d ALPINA OP Díky laminaci ze skelných vláken je ALPINA OP novým odolným a akustickým řešením s hladkým povrchem. ŠKOLSTVÍ - Knihovna Alpina OP Board EN & ISO 831 l =.36 W/m K 95 % RH ISO ISO 5 15 LET záruka 2.4 kg/m 2 Výhody Vysoká úroveň pohltivosti zvuku: až,9 α w Dlouhodobé řešení, jednoduše omyvatelné. ISO 5 Oblasti použití Ideální do otevřených prostor (call centra, knihovny, kavárny...). 65

20 Minerál laminovaný > Desky & Lamely > NEEVA 82% Odrazivost světla Soustředění NeeVa board tegular microlook Prelude XL 2 /TLX / CR 24 mm Prelude XL 2 /TLX / CR 24 mm Prelude XL 2 /TL 15 mm Prelude Sixty 2 Prelude Sixty 2 Interlude XL 2 15 mm Silhouette XL 2 15 mm 9.5mm 4.5mm 15/18mm 8mm 18mm 18mm 8mm Desky NEEVA 15 mm 6 x 6 x 15 mm 2691 M 6 x 12 x 15 mm 2692 M Desky NEEVA 18 mm 6 x 6 x 18 mm 244 M 2414 M 2423 M 625 x 625 x 18 mm 244 D 675 x 675 x 18 mm 249 M 6 x 12 x 18 mm 245 M 2415 M 2424 M 625 x 125 x 18 mm 245 D 12 x 12 x 18 mm 246 M 2416 M Lamely NEEVA 18 mm 3 x 18 x 18 mm 248 M 6 x 18 x 18 mm 247 M 135 x 6 x 18 mm 241 M 135 x 675 x 18 mm 2411 M COLORTONE NEEVA : černá (BK), tmavě modrá (Ny), kov (MT), cement (CG). Viz str & a w NRC Hz NEEVA Board 15 mm a P NEEVA Board 18 mm a P NEEVA Tegular, MicroLook 18 mm a P Třída pohltivosti zvuku = A a P kmitočet středu oktávového pásma (Hz) NEEVA Produkt s nízkou hustotou, jehož základním materiálem je kamenná vlna. Laminace je vyrobena ze skelných vláken se světlým, bílým nátěrem. Dostupný také v barvách (str. 83). Velké množství rozměrů a typů hran nabízí rozsáhlé designové možnosti. KANCELÁŘE - Dutch Technology (NL) Neeva Board 12 x 12 EN & EN & D ncw 27 db (Tegular, MicroLook 18mm) 24 db (Board 18mm) R w 7 db (15 mm) euro třída A1 (White) RUS G1, V2, D1, T1 to FZ 123 Výhody Výborná pohltivost zvuku: až 1, αw Natřené hrany pro větší mechanickou pevnost Flís ze skelných vláken na zadní straně pro větší pevnost Oblasti použití Ideální do otevřených prostor (call centra, knihovny, kavárny...). EN & ISO LET l =.33 W/m K 95 % RH Board (15 mm) 1.2 kg/m 2 Board (18 mm) 1.26 kg/m záruka 2 Tegular & MicroLook (18 mm) 2.52 kg/m 2 67

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství!

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY S námi se přání stávají skutečností Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! Hlavní brožura 2011 Informace o podhledu Informace o produktu ZákaZnická

Více

SYSTÉMY STROPNÍ&STĚNOVÉ. S námi se přání stávají skutečností. canopy. plovoucí podhledy

SYSTÉMY STROPNÍ&STĚNOVÉ. S námi se přání stávají skutečností. canopy. plovoucí podhledy STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY S námi se přání stávají skutečností C canopy plovoucí podhledy PROJEKT: Jarošova Office Centrum (SK) :::::::: ŘEŠENÍ: Optima Canopy kruhový Canopy plovoucí podhledy :::: 03 ÚVOD

Více

Akustický design. moderní kanceláře

Akustický design. moderní kanceláře Akustický design moderní kanceláře Zvuk v přírodě vzor pro kvalitní akustiku pracovního prostředí Lidský sluch se vyvíjel po tisíce let a optimalizoval se pro venkovní prostředí, které je zcela bez nepřirozených

Více

SAINT-GOBAIN. pro developery

SAINT-GOBAIN. pro developery SAINT-GOBAIN pro developery SAINT-GOBAIN O nás Saint-Gobain působí na světových trzích již od roku 1665 a je jednou z nejstarších firem na světě. Patří k top 100 průmyslových podniků světa a je dnes díky

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

STŘECHA V KAŽDÉM DETAILU

STŘECHA V KAŽDÉM DETAILU STŘECHA V KAŽDÉM DETAILU www.satjam.cz Představení společnosti SATJAM SATJAM, NABÍZÍME MNOHEM VÍCE, NEJEN STŘECHU Střecha se mnohdy dělá na celý život. Výběr vhodné a kvalitní krytiny určitě stojí za pozornost,

Více

www.sulko.cz. 800 155 156

www.sulko.cz. 800 155 156 www.sulko.cz. 800 155 156 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu jejich bydlení.

Více

ČISTÉ PROSTORY REALIZACE PROSTOR S VYSOCE NÁROČNÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ

ČISTÉ PROSTORY REALIZACE PROSTOR S VYSOCE NÁROČNÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ ČISTÉ PROSTORY REALIZACE PROSTOR S VYSOCE NÁROČNÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ FORCLEAN - ucelený systém pro komplexní výstavbu prostor s vysoce náročnými požadavky na pracovní prostředí, tzv. čisté

Více

Průvodce nabídkou. www.sulko.cz. 800 155 156

Průvodce nabídkou. www.sulko.cz. 800 155 156 Průvodce nabídkou 2011. 800 155 156 02 03 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

Energetická účinnost budov. Studentská příručka

Energetická účinnost budov. Studentská příručka Energetická účinnost budov Studentská příručka Edice CZ 1.0 - září 2009 Aktualizované verze ke stažení na webu projektu IUSES www.iuses.eu. Prohlášení Tento projekt je financován s podporou Evropského

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

NOVINKA: Zábrana proti vloupání testovaná zkušebním ústavem TÜV. Garážová sekční vrata. Den za dnem více pohodlí a bezpečnosti

NOVINKA: Zábrana proti vloupání testovaná zkušebním ústavem TÜV. Garážová sekční vrata. Den za dnem více pohodlí a bezpečnosti // NOVINKA: Zábrana proti vloupání testovaná zkušebním ústavem TÜV Garážová sekční vrata Den za dnem více pohodlí a bezpečnosti 2 Znaky kvality společnosti Hörmann 4 Konstrukční výhody 6 Automatická sekční

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché Zpracování a technická data Jednoduše originální, originálně jednoduché 1 OBSAH PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 4 všeobecně STANOVENÍ ROZMĚRŮ DESEK 5 všeobecně POKLÁDKA DESEK 6 všeobecně INFORMACE KE SPECIÁLNÍM

Více

Prima domov! 20LET ISO NORMY GARANCE MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz PERFEKTNÍ NABÍDKA!

Prima domov! 20LET ISO NORMY GARANCE MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz PERFEKTNÍ NABÍDKA! 2014 Prima domov! 20LET PERFEKTNÍ NABÍDKA! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA CZ TRADIČNÍ ZNAČKA ISO NORMY GARANCE ŠPIČKOVÁ KVALITA MODERNÍ DESIGN ODBORNÉ

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.onduline.cz. Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele. Parotesné a paropropustné folie. Hydroizolace.

KATALOG PRODUKTŮ. www.onduline.cz. Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele. Parotesné a paropropustné folie. Hydroizolace. www.onduline.cz Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele Parotesné a paropropustné folie Hydroizolace Prosvetlovací desky Okna a schody KATALOG PRODUKTŮ OBSAH ONDUVILLA Technické parametry...

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

1/2009. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod. Dřevěné zásuvky

1/2009. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod. Dřevěné zásuvky Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1/2009 Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Vysoce kvalitní zásuvkový systém holzbox byl vyvinut v návaznosti na výrobky

Více

Radnice, Londýn, UK Architekti: Foster and Partners

Radnice, Londýn, UK Architekti: Foster and Partners MEMENTO Radnice, Londýn, UK Architekti: Foster and Partners MEMENTO 2006 Společný obraz našich společností SAINT-GOBAIN GLASS na celém světě je jednotná značka, kolem které se točí celá škála našich výrobků,

Více