Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka"

Transkript

1 milan Michalski Luděk Petraš Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka doprovodná brožura k videofilmu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/

2 Úvodem V Českotřebovském regionu byl v minulých letech realizován systém naučných stezek, které vedou návštěvníky po atraktivních a přírodně cenných územích v okolí Semanína, Rybníku a Skuhrova. Nejstarší je Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka, kterou vybudovala, a v dubnu 2002 otevřela, ZO ČSOP Česká Třebová. Od doby vzniku došlo na naučné stezce k mnoha inovacím a to převážně k vybudování nových zastavení a k rozčlenění stezky na trasy, respektující požadavky na délku a časovou náročnost jednotlivých okruhů. Tři naučné okruhy jsou přizpůsobené různým věkovým kategoriím a dostupnost a návštěvnost stezky zvyšuje i fakt, že ji kopíruje cyklotrasa č Jak již z názvu stezky vyplývá, nejedná se jen o pasivní získávání informací o přírodě regionu, ale jde především o celkové smyslové vnímání pomocí různých návodů a her. Praktické informace Informační materiály webové stránky: Město Česká Třebová (www.ceska-trebova.cz), Obec Rybník (http://stezky.csop-podorlicko.cz/). Programy na smyslově naučné stezce (H. Grundová, tel.: cz/). V roce 2012 vydalo Město Česká Třebová průvodce Naučné stezky, který je bezplatně k dispozici v Informačním centru. Autoři

3 Oblast naučné stezky mezi Rybníkem a Skuhrovem. Provozovatel stezky - ZO Českého svazu ochránců přírody Podorlicko. Druh stezky - kombinovaná stezka smyslového vnímání přírody a klasické naučné stezky. Přístup na stezku - z nádraží v České Třebové po žluté turistické značce, nebo po cyklotrase č směr obec Rybník. Vzdálenost ze Starého náměstí přibližně 1,5 km. Vstup na stezku - v obci Rybník (u tenisových kurtů) - GPS: N, E, v Osadě Skuhrov (u vstupu do přírodní rezervace Třebovské stěny). GPS: N, E. Okruhy - varianta A (3 km) končí u restaurace Na Hrázi a je dostupná pouze chodcům, varianta B (5 km) končí na Studené hůře u silnice Skuhrov Česká Třebová, varianta C (8 km) končí nad obcí Skuhrov. Na trase stezky je celkem 20 informačních tabulí. 1

4 Plánek Smyslově naučné stezky Údolím Skuhrovského potoka Podle podkladové mapy, kterou vydalo Město Česká Třebová 2

5 Vysvětlivky k okruhům a zastavením trasa naučné stezky je vyznačena žlutě I. okruh (délka 3km) 1) Pozvání na stezku (Rybník, historie), 2) Xerofytní louka (Teplomilná květena, hmyz), 3A) Historie krajiny, 4) Hajní květena a hmyz, 4B) Čtení hmatem (Dřeviny, Braillovo písmo), 5) Hlasy přírody, 6) Pavučina (Kolotoč potravních vztahů), 6B) Ptačí hodiny, 3B) Zkus to jako zvířata (Herní stanoviště). V této části stezky se nachází ohniště, totem, zastřešená odpočinková rotunda a smyslové prvky ( marimba, dřevoťuk a hmatová cestička). 7A) Poznej strom a smyslový prvek Čichárium, 7B) Geogalerie a expozice zkamenělin, 7C) Mrtvé dřevo (Život v mrtvém stromu). Návrat okolo restaurace Na Hrázi k zastavení 4) Hajní květena a hmyz. II. okruh (délka 5 km) zastavení 1 7A jako v okruhu I. Pokračování 8) Ptactvo lesa a polí, 9) Vodní organismy (Studánka). Opuštění okruhu lesní cestou směr Hliníky a Česká Třebová. III. okruh (délka (8 km) zastavení 1 9 jako okruh I a II. Pokračování 10) Lesní hospodářství, 11) Pramen a hrazení bystřin (Studánka Bukovka), 12) Stopy zvěře (Odbočka na vrch Palice), 13) Houby a květena bučin (Přírodní rezervace Třebovské stěny), 15) Pozvání na stezku Skuhrov). Pozvánka na naučnou stezku 3

6 ZASTAVENÍ 1 POZVÁNÍ NA CESTU Putování po naučné stezce začíná u tenisových kurtů na začátku Srnovského údolí. Stezka byla otevřena v roce 2002 a na jejím vybudování a údržbě se podílejí Obec Rybník, Lesy České republiky s.p. a Český svaz ochránců přírody ZO Česká Třebová. Pomocí mapy na informační tabuli se seznámíme se základními údaji o stezce a s možnostmi, které návštěvníkům nabízí. Je možné si vybrat ze tří okruhů, které se liší délkou a časovou náročností putování. Stezka vede údolím Skuhrovského potoka a je možné ji absolvovat pěšky, nebo na kole. Nejkratší, tříkilometrová varianta, je vhodná pro pěší putování s malými dětmi. Pokud přijedeme motorovým vozidlem, lze zaparkovat na parkovišti u restaurace vedle fotbalového hřiště. Při absolvování nejdelší, osmikilometrové trasy, můžeme pro návrat do České Třebové použít autobusovou dopravu z osady Skuhrov. ZASTAVENÍ 2 XEROFYTNÍ LOUKA Otevřené a prosluněné svahy na začátku údolí poskytují vhodné prostředí suchomilným rostlinám i pestré paletě různých druhů hmyzu. V době, kdy louka na stráni rozkvétá, můžeme pozorovat i vzácné druhy motýlů. Velkým přínosem pro udržení tohoto společenstva je i skutečnost, že na obhospodařování louky nejsou používány zemědělské stroje a hnojiva. V době vzniku naučné stezky zde byl bylo umístěno i Čichárium, které však bylo po rekonstrukci stezky přemístěno na stanoviště 7A. 4

7 Zastavení 3A - Historie krajiny Na tomto zastavení si doplníme trochu historických vědomostí, protože i krajina a vliv člověka na ni se v průběhu staletí měnily. S příchodem prvních kolonistů v 11. století došlo k vykácení původního bukového lesa a k zakládání prvních osad. Dozvíme se zde i něco málo z historie Rybníku, Skuhrova i o vzniku názvu České Třebové a řeky Třebovky. Zastavení 4 - Hajní květena a hmyz Jak jsme se na předchozím zastavení dozvěděli, původní pralesní porosty byly později nahrazeny smrkovými monokulturami, poli a pastvinami. Zastavení č.4 nás na okamžik vrátí do doby, kdy na našem území rostla společenstva dubo-habrových hájů s pestrými koberci jarních bylin. 5

8 Vodní nádrž Srnov Při našem putování po naučné stezce míjíme vodní nádrž Srnov, kterou protéká Skuhrovský potok. Původní sypaná hráz z 50. let minulého století byla v roce 1958 vlivem přívalových dešťů protržena a její vody zaplavily část Rybníku a České Třebové. Dnešní, 45,5 m dlouhá hráz, byla obnovena v roce Více se dozvíme u zastavení č.9 Zastavení 4B - Čtení hmatem Na otevřené informační tabuli si můžeme vyzkoušet, jak citlivý máme hmat. K tomu slouží vzorky vystavených dřevin i Braillovo písmo. Nad stanovištěm je Restaurace Nad Hrází, kde je možné se občerstvit. Nedaleko odsud se nachází louka s totemem, do jehož okolí byla soustředěna čtyři zastavení a umístěno i několik smyslových prvků. Je zde také ohniště a dřevěný altán, který lze využít za nepříznivého počasí. 6

9 Zastavení 5 - Hlasy přírody U tohoto zastavení se seznámíme s aktivitami, které běžně využívaly přírodní národy (Inuité, Indiáni). Můžeme si vyzkoušet stromový telefon, dendrofon a dřevěný xylofon, nebo se bosou nohou projít po speciálně upravené cestičce. Poučíme se o historii a významu totemů v životě přírodních národů. Zastavení 6 - Pavučina - vztahy organismů Na vyobrazení je znázorněna pavučina potravních vztahů lesního společenstva. Oblíbený je i otočný mlýnek pro stejnojmennou hru. Zastavení 6B - Ptačí hodiny Na této tabuli se poučíme, že se v lese můžeme obejít bez hodinek a orientovat se v čase jen podle ptačího zpěvu. 7

10 Zastavení 3B - Zkus to jako zvířata Zastavme se, vžijme se do role některých zvířat a alespoň na chvíli si vyzkoušejme jejich dovednost. Zjistíme, že to není vůbec snadné. Zastavení je vybaveno zařízeními pro pohybové vnímání. Zastavení 7a - Poznej strom Informace o stromech je na tomto zastavení doplněna vzorky dřevin s kůrou. I zde je vhodné zapojit k jejich rozpoznání hmat. Pod sklopným víkem nás čeká další aktivita v podobě Čichária s vonnými přírodninami. Na tomto stanovišti se odděluje nejkratší trasa, která vede k zastavení 7B a 7C a vrací se zpět na začátek stezky. Zastavení 7b Geogalerie Toto zastavení se nachází před opukovou skálou a podává informaci o geologické stavbě regionu. Je zde umístěna geogalerie s vystavenými vzorky hornin a druhohorních zkamenělin. 8

11 Zastaveni 7C Mrtvé dřevo Pod otočnými krytkami, na průřezu kmenem stromu, najdeme škůdce, kteří žijí ve dřevě. Mnozí napadají i zdravé stromy a způsobují rozsáhlé kalamity. Zastavení 8 Ptactvo Ptačí fauna je v našem regionu zastoupena mnoha významnými druhy. Jejich vyobrazení a základní informace najdeme na informační tabuli zastavení 8. Zastavení 9 - Vodní organismy Skuhrovský potok a jeho břehy obývá mnoho vodních živočichů. Od zastavení 9 nás pěšina zavede k písčitým nánosům potoka, kde můžeme pozorovat larvy chrostíků a při trošce štěstí lze zahlédnout i mloka skvrnitého. Dozvíme se, že Skuhrovský potok je součástí povodí Třebovky a seznámíme se i s historií Srnovské nádrže. 9

12 Zastavení 10 - Lesní hospodářství Tabule představuje lesní ekosystém a hospodaření na lesních porostech. Les je složitý ekosystém a rezervoár vody, ve kterém probíhá specifická cirkulace látek. Tabule je doplněna o ukázky dřevin regionu. Zastavení 11 - Prameny, hrazení bystřin U tohoto zastavení si můžeme odpočinout ve stínu krytého posezení a občerstvit se vodou ze studánky. Načerpáme zde mnoho cenných informací a můžeme se zapsat do návštěvní knihy. Víte, že Třebovské stěny tvoří hlavní evropské rozvodí? Zastavení 12 - Stopy zvěře Stačí se jen rozhlédnout a všude kolem nás je mnoho příkladů různě zachovaných stop lesních zvířat a ptáků. A nemusí to být jen otisky tlapek a kopýtek, jak nás o tom informuje tabule u zastavení 12. Zastavení 13 - Mykoflora a květena Třebovských stěn Na naučné stezce a na Třebovských stěnách se, podle výzkumů z konce minulého století, vyskytuje 350 druhů hub a velké množství vzácných rostlin. 10

13 Zastavení 14 - Geomorfologie kraje - panoramatický výhled Předposlední zastavení se nachází na hraně PR Třebovské stěny. Vyhlídkové stanoviště je vybavené panoramatickou fotografií a umožňuje pohled do Lanškrounské kotliny a na panorama Orlických hor a Jeseníků. Zastavení 15 - Pozvání na stezku Na okraji obce Skuhrov je tabule se základními informacemi a mapou stezky, podobně jako u zastavení 1. Máme-li čas, můžeme polní cestou po okraji lesa sejít pod skalní výchozy Třebovských stěn. Pěší návštěvníci mohou pro návrat do České Třebové použít autobusovou linku. Použité zdroje Michalski M. a kol. : Neživá příroda českotřebovska, Česká Třebová Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka, ZO ČSOP Česká Třebová Naučné stezky skládanka, Česká Třebová www: ceska-trebova.cz fotografie: M. Michalski, archív ČSOP. 11

14 METODICKÁ PŘÍLOHA (ZPRACOVAL MILAN MICHALSKI, HANA GRUNDOVÁ, LUDĚK PETRAŠ) METODICKÉ POKYNY K PRACOVNÍM LISTŮM PRO SMYSLOVĚ NAUČNOU STEZKU ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA Pracovní listy jsou vytvořeny pro 3 věkové kategorie žáků (typy škol). Jsou koncipovány tak, aby žákům prvního stupně základní školy stačilo, k správné odpovědi, pouze sledovat obrázky na infomačních tabulích. Žáci druhého stupně ZŠ musí pro zjištění správných odpovědí použít texty na infomačních tabulích. Pro žáky středních škol je pro úspěšné vyřešení úkolů pracovních listů nutné spojit informace z tabulí se základními vědomostmi. Žáci nevědí ze svého zadání, na které tabuli mají hledat odpověď na zadané otázky. Tuto informaci má učitel v autorském řešení pracovních listů. Učitel může žáky navigovat, kde a co mají hledat. Na některé otázky lze najít odpovědi na více informačních tabulích nebo přímo v terénu. Otázky jsou řazené podle jednotlivých zastavení od začátku naučné stezky. Trasa pro 1. stupeň ZŠ Pracovní list je připraven pro nejkratší variantu smyslově naučné trasy. Začíná u stanoviště č. 1 v Rybníku u tenisových kurtů. Vede po žluté turistické značce až ke stanovišti č. 7A, kde odbočuje přes dřevěný mostek žlutě značená vycházková trasa. Ta pokračuje kolem stanovišť 7B a 7C po horní hraně lesa k Restauraci Nad Hrází, odkud je možné se vrátit na výchozí stanoviště č.1. Trasa pro 2. stupeň ZŠ Pracovní list je připraven pro celou, tedy nejdelší trasu smyslově naučné stezky. Začíná u stanoviště č. 1 v Rybníku u tenisových kurtů. Vede po žluté turistické značce údolím Skuhrovského potoka a poté stoupá na hranu Třebovských stěn až na okraj obce Skuhrov. Trasa je dlouhá 8 km. Trasa pro SŠ Pracovní list je opět připraven pro celou trasu smyslově naučné stezky. Trasa je stejná jako pro 2.stupeň ZŠ a je dlouhá 8 km. Místa vhodná pro zastavení a odpočinek Na začátku trasy u informační tabule č. 1 je hřiště s herními prvky a nepravidelně otevřená restaurace. Posedět lze na hrázi Srnovské nádrže. Stanoviště U totemu je vybaveno třemi informačními tabulemi (5,6.6B) a třemi smyslovými prvky. Je zde také ohniště a zastřešený altánek. Nedaleko od stanoviště u totemu je Restaurace Nad Hrází s krytou terasou. Stanoviště u studánky Bukovky (informační tabule č. 11) je vybaveno dřevěným stolem se stříškou. 12

15 SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro 1. stupeň ZŠ JMÉNO TŘÍDA Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 1. Kdo má delší tykadla, saranče nebo kobylka obecná? 2. Jakou barvu květů má smolnička? 3. Kdy se protrhla hráz na Skuhrovském potoce a způsobila záplavy? 4. Kdo je to hrobařík? 5. Kdo má více nožek stonožka nebo mnohonožka? 6. Jak se slepeckým písmem napíše BUK? 7. Čím se živí ježek? 8. Který živočich loví veverky? 9. Kdy začíná zpívat červenka? 10. Na kterém stromě rostou žaludy? 11. V čem žije larva páchníka? 13

16 SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro 2. stupeň ZŠ JMÉNO TŘÍDA Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 13. K čemu slouží larvě vážky maska? 1. Která luční rostlina má lepkavý stonek? 14. Najdi v potoce larvy chrostíků! Z jakého materiálu mají tyto larvy svoje schránky? 2. Napiš 3 léčivky, které rostou na louce! 3. Kde má saranče sluchový orgán? 15. Do kterého moře teče voda Skuhrovského (Dolského) potoka? 4. Co znamená slovo triebiti? 16. Kudy na stezce prochází hlavní evropské rozvodí Labe Dunaj? 5. Jaké bylo původní složení lesa (druh dřevin ) v okolí naučné stezky? 17. Jak poznáš, že je šiška okousaná od veverky? 6. Kdo opyluje rostlinu kopytník? 18. Co je to korálovec a na čem žije? 7. Jak podbílek získává živiny pro svůj růst, když není zelený? 19. Jaký druh chráněného území jsou Třebovské stěny? 8. Zapiš slepeckým písmem název DUB! 20. Jak je chráněné území Třebovských stěn v terénu označeno? 9. Co je hlavní potravou sýčka? 21. Jaký je nejvyšší vrchol v okolí naučné stezky (613m.n.m.)? 10. Napiš 3 příklady rozkladačů! 11. Který náš strom má nejhladší kůru? 22. Který nejvyšší vrchol lze vidět z trasy naučné stezky, ve kterém je pohoří? 12. Ve kterém období žil pravěký chobotnatec Deinotherium? 14

17 SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro střední školy JMÉNO TŘÍDA Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 1. Čím cvrká cvrček? 13. Vyjmenuj 3 fosilie, které můžeme nalézt v místních sedimentech! 2. Kde se vyvíjejí larvy brouků kovaříků a jak se jim lidově říká? 14. Napiš názvy 3 ptáků, kteří osídlují dutiny stromů? 3. Proč si saranče a kobylka na louce nekonkurují? 15. Najdi v potoce pod kameny blešivce a popiš jak se pohybují! 4. Co je to biocentrum? 16. Co je to zmlazování lesa? 5. Ze kterého roku pocházejí první zmínky o obci Rybník? 17. Kudy na stezce prochází hlavní evropské rozvodí a která úmoří odděluje? 6. Co tvoří jarní aspekt dubohabřiny? 7. Kdo je to poloparazit? 18. Najdi v lese zvířecí trus a urči, kterému živočichovi patří! 8. Kdo sestavil slepecké písmo? 19. Které houby jsou saprofytické? 9. Čím se živí křivka obecná? 20. Jak je vyznačena hranice chráněného území Třebovské stěny? 10. Napiš 3 příklady dekompozitorů! 21. Co je to Hříva? 11. Které druhy živočichů jsou zobrazené na velkém totemu? 12. Který náš strom má létavé dvounažky? 15

18 7 AUTORSKÉ ŘEŠENÍ É ŘEŠENÍ SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro 1. stupeň ZŠ OLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA pro 1. stupeň ZŠ Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! h tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 1. Kdo má delší tykadla saranče nebo kobylka obecná? kobylka obecná? Tabule č. 2 - kobylka 2. Jakou barvu květů má smolnička? Tabule č. 2 svítivě červenou 3. Kdy se protrhla hráz na Skuhrovském potoce a způsobila záplavy? m potoce a způsobila záplavy? Tabule č. 3A Kdo je to hrobařík? rtvé živočichy mnohonožka? ždém článku těla 4 nožky zatímco Tabule č. 4 brouk, který požírá mrtvé živočichy 5. Kdo má více nožek stonožka nebo mnohonožka? Tabule č. 4- mnohonožka má na každém článku těla 4 nožky zatímco stonožka jen 2 6. Jak se slepeckým písmem napíše BUK? Tabule č.4b- K? Tabule č.4b- ravami, 7. Čím mršinami, se živí ježek? mláďaty myšic, vejci Tabule č. 6 brouky, žížalami, ponravami, mršinami, mláďaty myšic, vejci 8. Jaké zvíře chytá a žere veverky? rvenka? Tabule č. 6 a 3 jestřáb, kuna 9. V kolik hodin začíná v létě zpívat červenka? Tabule č. 6B v 3, Na kterém stromě rostou žaludy? Tabule č. 7A na dubu ije v mrtvém 11. V čem dřevu, žije larva padlém páchníka kmenu? Tabule č. 7C - stojan Mrtvé dřevo žije v mrtvém dřevu, padlém kmenu 16

19 AUTORSKÉ ŘEŠENÍ RSKÉ ŘEŠENÍ SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro 2. stupeň ZŠ ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA LIST pro 2. stupeň ZŠ Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! informačních tabulích a zapiš odpovědi na 1. Která luční rostlina má lepkavý stonek? Tabule č. 2 smolnička obecná, červeně kvetoucí na louce před tabulí č.2 2. Napiš 3 léčivky, které rostou na louce! stonek? á, červeně kvetoucí na louce před tabulí č.2 louce! louce, která předchází tabuli č. 2) ouška, 3. světlík, Kde má dobromysl, saranče sluchový jitrocel, orgán? úročník předchází tabuli č. 2)? 4. Co znamená slovo triebiti? oleň, koleno) Tabule č. 2 třezalka, mateřídouška, světlík, dobromysl, jitrocel, úročník bolhoj (rostou na Tabule č. 2 na zadní noze (holeň, koleno) Tabule č. 3A káceti, klučiti les s žení lesa (druh dřevin) v okolí naučné 5. Jaké bylo původní přirozené složení lesa (druh dřevin) v okolí naučné stezky? Tabule č. 3A olšiny, jasanové olšiny, jedlobučiny 6. Kdo opyluje rostlinu kopytník? olšiny, jedlobučiny Tabule č. 4 plži- slimáci 7. Jak podbílek získává živiny pro svůj růst, když není zelený? Tabule č. 4 odebírá je z kořenů olší, na nichž cizopasí svůj růst, když není zelený? nů olší, na nichž cizopasí 8. Zapiš slepeckým písmem DUB? Tabule č. 4B Tabule č. 4B 9. Co je hlavní potravou sýčka? Tabule č. 6 hlodavci 10. Napiš 3 příklady rozkladačů! skok, žížala, plísně, houby, roztoči ůru? uk lesní chobotnatec Deinotherium? Tabule č. 6 hrobařík, chvostoskok, žížala, plísně, houby, roztoči 11. Který náš strom má nejhladší kůru? Tabule č. 4B, dendrofon,7a buk lesní 12. Ve kterém období žil pravěký chobotnatec Deinotherium? ka? Tabule č. 7B ve třetihorách. Je vychlípitelná dopředu, zakončená drobné vodní živočichy K čemu slouží larvě vážky maska? Tabule č. 9 k lovu pod vodou. Je vychlípitelná dopředu, zakončená kusadly a larvy pomoci ní loví drobné vodní živočichy 17

20 14. Najdi v potoce larvy chrostíků! Z jakého materiálu mají tyto larvy svoje schránky? Tabule č. 9 z jehličí, z kamínků, pod vodou vyrábí sítě, do kterých loví drobné organismy 15. Do kterého moře teče voda Skuhrovského (Dolského) potoka? Tabule č. 11 do Severního moře 16. Kudy na stezce prochází hlavní evropské rozvodí Labe Dunaj? Tabule č. 11 a 14 po hraně Třebovských stěn 17. Jak poznáš, že je šiška okousaná od veverky? Tabule č. 12 veverka okusuje šišku od širšího okraje a špičku nechává neokousanou 18. Co je to korálovec a na čem žije? Tabule č. 13 korálovec bukový je cizopasná jedlá houba, která roste na buku (korálovec je také druh hada, který žije v Jižní a Střední Americe) 19. Jaký druh chráněného území jsou Třebovské stěny? Tabule č Přírodní rezervace 20. Jak je chráněné území Třebovských stěn v terénu označeno? Tabule č. 13 znakem a červenými pruhy na kmenech stromů 21. Jaký je nejvyšší vrchol v okolí naučné stezky (613m n.m)? Tabule č. 14 Palice 22. Jaký nejvyšší vrchol lze vidět z trasy naučné stezky a ve kterém je pohoří? Tabule č. 14 Praděd v Hrubém Jeseníku 18

21 AUTORSKÉ ŘEŠENÍ SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro střední školu Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 1. Čím cvrká cvrček? Tabule č.2 třením křídel o sebe 2. Kde se vyvíjejí larvy brouků kovaříků a jak se jim lidově říká? Tabule č.2 mezi kořeny trav, název drátovec 3. Proč si saranče a kobylka na louce nekonkurují? Tabule č.2 saranče je býložravé, kobylka masožravá 4. Co je to biocentrum? Tabule č.3a záměrně udržované přirozené rostlinné společenstvo 5. Z jakého roku pocházejí první zmínky o obci Rybník? Tabule č.3a z roku 1292 z listiny krále Václava II. 6. Co tvoří jarní aspekt dubohabřiny? Tabule č.4 rostliny hrachor lecha jarní, jaterník podléška, orsej jarní, sasanka hajní, kokořík mnohokvětý,mařinka vonná 7. Kdo je to poloparazit? Tabule č. 2 a 4 poloparazitická rostlina (hemiparazit) organické látky získává fotosyntézou, doplňkové živiny a vodu čerpá pomocí přísavek a prorůstáním svých kořenů do kořenů nebo stonků jiných rostlin. Příklady: černýš hajní, kokrhel větší, světlík lékařský 8. Kdo sestavil slepecké písmo? Tabule č. 4B - Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louise Brailla, který poté, co v dětství ztratil zrak, v patnácti letech vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy. 9. Čím se živí křivka obecná? Tabule č. 4B semeny jehličnanů 10. Napiš 3 příklady dekompozitorů! Tabule č. 6 hrobařík, chvostoskok, žížala, plísně, houby, roztoči 11. Které druhy živočichů jsou zobrazené na velkém totemu? orel, krokodýl, sova, zajíc, žáby, medvěd 12. Který náš strom má létavé dvojnažky? Tabule č. 7A javor 13. Vyjmenuj 3 fosilie, které můžeme najít v místních sedimentech! 19

22 Tabule č. 7B ježovka, kyjovka, srdcovka, hřebenatka, hlavonožec Amonit, plž rodu Inoceramus, klepítka ráčka Protocallinassa 14. Napiš názvy 3 ptáků, kteří osídlují dutiny stromů! Tabule č. 8 - datel černý, holub doupňák, sýc rousný, strakapoud velký, strakapoud malý, žluna zelená, brhlík lesní, špaček obecný, sýkory, lejsek 15. Najdi v potoce pod kameny blešivce a popiš jak se pohybují! Tabule č. 9 pohybují se po boku trhavými pohyby smršťováním ocasní části k hlavové 16. Co je to zmlazování lesa? Tabule č. 10 růst nového lesa z přirozeně vysemeněných stromů pod vzrostlými stromy, růst nového lesa z náletu 17. Kudy na trase stezky prochází hlavní evropské rozvod,í a která úmoří odděluje? Tabule č. 11 po hraně Třebovských stěn, úmoří Černého moře a Severního moře 18. Najdi v lese zvířecí trus a urči, kterému živočichovi patří! Tabule č. 12 posouzení podle obrázků na tabuli 19. Které houby jsou saprofytické? Tabule č. 13 jsou to houby hniložijné, rozkládající mrtvou hmotu 20. Jak je označena hranice chráněného území Třebovské stěny? Tabule č. 13 až 15 označení státním znakem (u tabule 15) a červenými pruhy na kmenech stromů 21. Co je to Hříva? Tabule č. 14 součást Litické antiklinály, skalní hřbet s vrcholem Palice 20

23

24 Projekt: Škola hrou v kraji KOMENSKÉHO Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.28/

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz www.zsnamesti.cz telefon: 487 722 010 fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

křivolík MetoDika VymeZení ÚZemí trasa

křivolík MetoDika VymeZení ÚZemí trasa křivolík VYMEZENÍ ÚZEMÍ Lokalita Křivolík je lesnaté boční údolí, které se se nalézá na okraji obce Česká Třebová při výjezdu z obce po ulici Litomyšlské. Všichni místní obyvatelé jako Křivolík označují

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

ochrana přírody A Zapiš, který je náš nejstarší a od České Třebové nejbližší národní park.

ochrana přírody A Zapiš, který je náš nejstarší a od České Třebové nejbližší národní park. srnov 6 ochrana přírody A autorské řešení Územní přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze podle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny vyhlásit za zvláště chráněná. Národní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Sluneční soustava Výklad Sluneční soustava Planety Slunce Merkur Venuše Země Měsíc Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Komety Animace oběhu planet Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Přírodopis

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh:

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Třídění bezobratlých živočichů Téma: Šestinozí Metodický list/anotace:

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

Luleč. význam v krajině/využití lidmi ohrožení navrhované opatření fotografie ostatní poznámky mapovatel(é)

Luleč. význam v krajině/využití lidmi ohrožení navrhované opatření fotografie ostatní poznámky mapovatel(é) 1 studánky evidenční číslo 24 typ lokality: studánka, nyní studna místní název: Libuša zaměření N 49 15 27,0 EO 16 55 20,1 325 m n.m. katastr Luleč lokalizace - 100 m JZ od koupaliště U Libuše - studna

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Soutok Moravy a Dyje

Soutok Moravy a Dyje Soutok Moravy a Dyje Je jedním z nejrozsáhlejších lužních lesů Evropy Je nejnižším ( 148 m nad mořem) a nejjižněji položeným místem Moravy Leží na soutoku dvou řek Moravy a Dyje a stýkají se zde hranice

Více

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci VY _52_ INOVACE_18 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Ročník: první - třetí Jarní květiny texty + opakovací testík k prezentaci Sněženku

Více

Rýmařovsk. ovská 15 28. 01. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15 28. 01. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 9. ročník Lesní hospodářstv ství v ČR (Vycházky a exkurze životní prostřed edí) 28. 01. / 2012 Ing. Martin Greško Zeměpisn pisné údaje ČR Rozloha

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň.

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. ZÁKLADY OCHRANY PŘÍRODY V ČR 1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. 2. Do diagramů rozděl typy zvláště chráněných

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Programová nabídka pro školní

Programová nabídka pro školní Programová nabídka pro školní rok 2015 Vedle tradičních ukázek sokolnického výcviku nabízíme mnoho výukových a zážitkových programů pro školy. Programy jsou přizpůsobeny úrovni a věku žáků - kromě samotných

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A

VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A Anotace: Pracovní list je určen pro práci ve dvojicích. Žáci se učí účinně spolupracovat při rozhodování o umístění tvrzení do jednotlivých kategorií týkajících se významu vody

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011 NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP Tisková informace, Valašské Meziříčí, NET4GAS: Generální partner ČSOP Program NET4GAS Blíž přírodě zahájen v roce 2007: společnost NET4GAS se stala

Více

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze 1 Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze Kurz DVPP sakreditací MŠMT vrámci projektu ESF Moderní učitel pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

ŽIVOT VE VODNÍ NÁDRŽI

ŽIVOT VE VODNÍ NÁDRŽI Pracovní list 1A PRACOVNÍ LIST 1. ŽIVOT VE VODNÍ NÁDRŽI 1. Pojmenujte účastníky tohoto potravního řetězce. 1 2 3 4... 5 2. Pojmenujte označené živočichy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pracovní list 1B 3. Podle charakteristiky

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Velká Javořina Monika Reňáková, 7. A Velká Javořina ( slovensky Veľká Javorina) je hora v Bílých Karpatech na moravskoslovenském pomezí.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY Školní rok 2014/2015 Programy pro ZŠ a SŠ Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí Programy jsou cca 2 3 hodiny dlouhé, probíhají částečně v novém

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Nemojany. studánka. ostatní poznámky mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, P. Tomanová dne6. 8. 2004

Nemojany. studánka. ostatní poznámky mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, P. Tomanová dne6. 8. 2004 1 studánka evidenční číslo 25 typ lokality: studánka místní název: U Trati zaměření N 49 14 34,6 EO 16 54 46,0 277 m n.m. katastr Nemojany lokalizace - v obci Nemojany, u zahrádek cca 200 m J od obecního

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list

PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list Y_52_INOACE_CSC2_19_4B PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list Anotace: Tento pracovní list umožní žákům seznámit se s tříděním organismů podle způsobu získávání

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Nejprodávanější projekt historie. Nové Měcholupy VI. Praha 15 Horní Měcholupy. Kvalitní byty nejnižší ceny. Katalog bytů

Nejprodávanější projekt historie. Nové Měcholupy VI. Praha 15 Horní Měcholupy. Kvalitní byty nejnižší ceny. Katalog bytů Nové Měcholupy VI Praha 15 Horní Měcholupy Nejprodávanější projekt historie Kvalitní byty nejnižší ceny Katalog bytů Golfové hřiště 2.. NP 1 bytový areál 8 NOVÉ MĚCHOLUPY VI 1 Hornoměcholupská metro Háje

Více