Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka"

Transkript

1 milan Michalski Luděk Petraš Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka doprovodná brožura k videofilmu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/

2 Úvodem V Českotřebovském regionu byl v minulých letech realizován systém naučných stezek, které vedou návštěvníky po atraktivních a přírodně cenných územích v okolí Semanína, Rybníku a Skuhrova. Nejstarší je Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka, kterou vybudovala, a v dubnu 2002 otevřela, ZO ČSOP Česká Třebová. Od doby vzniku došlo na naučné stezce k mnoha inovacím a to převážně k vybudování nových zastavení a k rozčlenění stezky na trasy, respektující požadavky na délku a časovou náročnost jednotlivých okruhů. Tři naučné okruhy jsou přizpůsobené různým věkovým kategoriím a dostupnost a návštěvnost stezky zvyšuje i fakt, že ji kopíruje cyklotrasa č Jak již z názvu stezky vyplývá, nejedná se jen o pasivní získávání informací o přírodě regionu, ale jde především o celkové smyslové vnímání pomocí různých návodů a her. Praktické informace Informační materiály webové stránky: Město Česká Třebová (www.ceska-trebova.cz), Obec Rybník (http://stezky.csop-podorlicko.cz/). Programy na smyslově naučné stezce (H. Grundová, tel.: cz/). V roce 2012 vydalo Město Česká Třebová průvodce Naučné stezky, který je bezplatně k dispozici v Informačním centru. Autoři

3 Oblast naučné stezky mezi Rybníkem a Skuhrovem. Provozovatel stezky - ZO Českého svazu ochránců přírody Podorlicko. Druh stezky - kombinovaná stezka smyslového vnímání přírody a klasické naučné stezky. Přístup na stezku - z nádraží v České Třebové po žluté turistické značce, nebo po cyklotrase č směr obec Rybník. Vzdálenost ze Starého náměstí přibližně 1,5 km. Vstup na stezku - v obci Rybník (u tenisových kurtů) - GPS: N, E, v Osadě Skuhrov (u vstupu do přírodní rezervace Třebovské stěny). GPS: N, E. Okruhy - varianta A (3 km) končí u restaurace Na Hrázi a je dostupná pouze chodcům, varianta B (5 km) končí na Studené hůře u silnice Skuhrov Česká Třebová, varianta C (8 km) končí nad obcí Skuhrov. Na trase stezky je celkem 20 informačních tabulí. 1

4 Plánek Smyslově naučné stezky Údolím Skuhrovského potoka Podle podkladové mapy, kterou vydalo Město Česká Třebová 2

5 Vysvětlivky k okruhům a zastavením trasa naučné stezky je vyznačena žlutě I. okruh (délka 3km) 1) Pozvání na stezku (Rybník, historie), 2) Xerofytní louka (Teplomilná květena, hmyz), 3A) Historie krajiny, 4) Hajní květena a hmyz, 4B) Čtení hmatem (Dřeviny, Braillovo písmo), 5) Hlasy přírody, 6) Pavučina (Kolotoč potravních vztahů), 6B) Ptačí hodiny, 3B) Zkus to jako zvířata (Herní stanoviště). V této části stezky se nachází ohniště, totem, zastřešená odpočinková rotunda a smyslové prvky ( marimba, dřevoťuk a hmatová cestička). 7A) Poznej strom a smyslový prvek Čichárium, 7B) Geogalerie a expozice zkamenělin, 7C) Mrtvé dřevo (Život v mrtvém stromu). Návrat okolo restaurace Na Hrázi k zastavení 4) Hajní květena a hmyz. II. okruh (délka 5 km) zastavení 1 7A jako v okruhu I. Pokračování 8) Ptactvo lesa a polí, 9) Vodní organismy (Studánka). Opuštění okruhu lesní cestou směr Hliníky a Česká Třebová. III. okruh (délka (8 km) zastavení 1 9 jako okruh I a II. Pokračování 10) Lesní hospodářství, 11) Pramen a hrazení bystřin (Studánka Bukovka), 12) Stopy zvěře (Odbočka na vrch Palice), 13) Houby a květena bučin (Přírodní rezervace Třebovské stěny), 15) Pozvání na stezku Skuhrov). Pozvánka na naučnou stezku 3

6 ZASTAVENÍ 1 POZVÁNÍ NA CESTU Putování po naučné stezce začíná u tenisových kurtů na začátku Srnovského údolí. Stezka byla otevřena v roce 2002 a na jejím vybudování a údržbě se podílejí Obec Rybník, Lesy České republiky s.p. a Český svaz ochránců přírody ZO Česká Třebová. Pomocí mapy na informační tabuli se seznámíme se základními údaji o stezce a s možnostmi, které návštěvníkům nabízí. Je možné si vybrat ze tří okruhů, které se liší délkou a časovou náročností putování. Stezka vede údolím Skuhrovského potoka a je možné ji absolvovat pěšky, nebo na kole. Nejkratší, tříkilometrová varianta, je vhodná pro pěší putování s malými dětmi. Pokud přijedeme motorovým vozidlem, lze zaparkovat na parkovišti u restaurace vedle fotbalového hřiště. Při absolvování nejdelší, osmikilometrové trasy, můžeme pro návrat do České Třebové použít autobusovou dopravu z osady Skuhrov. ZASTAVENÍ 2 XEROFYTNÍ LOUKA Otevřené a prosluněné svahy na začátku údolí poskytují vhodné prostředí suchomilným rostlinám i pestré paletě různých druhů hmyzu. V době, kdy louka na stráni rozkvétá, můžeme pozorovat i vzácné druhy motýlů. Velkým přínosem pro udržení tohoto společenstva je i skutečnost, že na obhospodařování louky nejsou používány zemědělské stroje a hnojiva. V době vzniku naučné stezky zde byl bylo umístěno i Čichárium, které však bylo po rekonstrukci stezky přemístěno na stanoviště 7A. 4

7 Zastavení 3A - Historie krajiny Na tomto zastavení si doplníme trochu historických vědomostí, protože i krajina a vliv člověka na ni se v průběhu staletí měnily. S příchodem prvních kolonistů v 11. století došlo k vykácení původního bukového lesa a k zakládání prvních osad. Dozvíme se zde i něco málo z historie Rybníku, Skuhrova i o vzniku názvu České Třebové a řeky Třebovky. Zastavení 4 - Hajní květena a hmyz Jak jsme se na předchozím zastavení dozvěděli, původní pralesní porosty byly později nahrazeny smrkovými monokulturami, poli a pastvinami. Zastavení č.4 nás na okamžik vrátí do doby, kdy na našem území rostla společenstva dubo-habrových hájů s pestrými koberci jarních bylin. 5

8 Vodní nádrž Srnov Při našem putování po naučné stezce míjíme vodní nádrž Srnov, kterou protéká Skuhrovský potok. Původní sypaná hráz z 50. let minulého století byla v roce 1958 vlivem přívalových dešťů protržena a její vody zaplavily část Rybníku a České Třebové. Dnešní, 45,5 m dlouhá hráz, byla obnovena v roce Více se dozvíme u zastavení č.9 Zastavení 4B - Čtení hmatem Na otevřené informační tabuli si můžeme vyzkoušet, jak citlivý máme hmat. K tomu slouží vzorky vystavených dřevin i Braillovo písmo. Nad stanovištěm je Restaurace Nad Hrází, kde je možné se občerstvit. Nedaleko odsud se nachází louka s totemem, do jehož okolí byla soustředěna čtyři zastavení a umístěno i několik smyslových prvků. Je zde také ohniště a dřevěný altán, který lze využít za nepříznivého počasí. 6

9 Zastavení 5 - Hlasy přírody U tohoto zastavení se seznámíme s aktivitami, které běžně využívaly přírodní národy (Inuité, Indiáni). Můžeme si vyzkoušet stromový telefon, dendrofon a dřevěný xylofon, nebo se bosou nohou projít po speciálně upravené cestičce. Poučíme se o historii a významu totemů v životě přírodních národů. Zastavení 6 - Pavučina - vztahy organismů Na vyobrazení je znázorněna pavučina potravních vztahů lesního společenstva. Oblíbený je i otočný mlýnek pro stejnojmennou hru. Zastavení 6B - Ptačí hodiny Na této tabuli se poučíme, že se v lese můžeme obejít bez hodinek a orientovat se v čase jen podle ptačího zpěvu. 7

10 Zastavení 3B - Zkus to jako zvířata Zastavme se, vžijme se do role některých zvířat a alespoň na chvíli si vyzkoušejme jejich dovednost. Zjistíme, že to není vůbec snadné. Zastavení je vybaveno zařízeními pro pohybové vnímání. Zastavení 7a - Poznej strom Informace o stromech je na tomto zastavení doplněna vzorky dřevin s kůrou. I zde je vhodné zapojit k jejich rozpoznání hmat. Pod sklopným víkem nás čeká další aktivita v podobě Čichária s vonnými přírodninami. Na tomto stanovišti se odděluje nejkratší trasa, která vede k zastavení 7B a 7C a vrací se zpět na začátek stezky. Zastavení 7b Geogalerie Toto zastavení se nachází před opukovou skálou a podává informaci o geologické stavbě regionu. Je zde umístěna geogalerie s vystavenými vzorky hornin a druhohorních zkamenělin. 8

11 Zastaveni 7C Mrtvé dřevo Pod otočnými krytkami, na průřezu kmenem stromu, najdeme škůdce, kteří žijí ve dřevě. Mnozí napadají i zdravé stromy a způsobují rozsáhlé kalamity. Zastavení 8 Ptactvo Ptačí fauna je v našem regionu zastoupena mnoha významnými druhy. Jejich vyobrazení a základní informace najdeme na informační tabuli zastavení 8. Zastavení 9 - Vodní organismy Skuhrovský potok a jeho břehy obývá mnoho vodních živočichů. Od zastavení 9 nás pěšina zavede k písčitým nánosům potoka, kde můžeme pozorovat larvy chrostíků a při trošce štěstí lze zahlédnout i mloka skvrnitého. Dozvíme se, že Skuhrovský potok je součástí povodí Třebovky a seznámíme se i s historií Srnovské nádrže. 9

12 Zastavení 10 - Lesní hospodářství Tabule představuje lesní ekosystém a hospodaření na lesních porostech. Les je složitý ekosystém a rezervoár vody, ve kterém probíhá specifická cirkulace látek. Tabule je doplněna o ukázky dřevin regionu. Zastavení 11 - Prameny, hrazení bystřin U tohoto zastavení si můžeme odpočinout ve stínu krytého posezení a občerstvit se vodou ze studánky. Načerpáme zde mnoho cenných informací a můžeme se zapsat do návštěvní knihy. Víte, že Třebovské stěny tvoří hlavní evropské rozvodí? Zastavení 12 - Stopy zvěře Stačí se jen rozhlédnout a všude kolem nás je mnoho příkladů různě zachovaných stop lesních zvířat a ptáků. A nemusí to být jen otisky tlapek a kopýtek, jak nás o tom informuje tabule u zastavení 12. Zastavení 13 - Mykoflora a květena Třebovských stěn Na naučné stezce a na Třebovských stěnách se, podle výzkumů z konce minulého století, vyskytuje 350 druhů hub a velké množství vzácných rostlin. 10

13 Zastavení 14 - Geomorfologie kraje - panoramatický výhled Předposlední zastavení se nachází na hraně PR Třebovské stěny. Vyhlídkové stanoviště je vybavené panoramatickou fotografií a umožňuje pohled do Lanškrounské kotliny a na panorama Orlických hor a Jeseníků. Zastavení 15 - Pozvání na stezku Na okraji obce Skuhrov je tabule se základními informacemi a mapou stezky, podobně jako u zastavení 1. Máme-li čas, můžeme polní cestou po okraji lesa sejít pod skalní výchozy Třebovských stěn. Pěší návštěvníci mohou pro návrat do České Třebové použít autobusovou linku. Použité zdroje Michalski M. a kol. : Neživá příroda českotřebovska, Česká Třebová Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka, ZO ČSOP Česká Třebová Naučné stezky skládanka, Česká Třebová www: ceska-trebova.cz fotografie: M. Michalski, archív ČSOP. 11

14 METODICKÁ PŘÍLOHA (ZPRACOVAL MILAN MICHALSKI, HANA GRUNDOVÁ, LUDĚK PETRAŠ) METODICKÉ POKYNY K PRACOVNÍM LISTŮM PRO SMYSLOVĚ NAUČNOU STEZKU ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA Pracovní listy jsou vytvořeny pro 3 věkové kategorie žáků (typy škol). Jsou koncipovány tak, aby žákům prvního stupně základní školy stačilo, k správné odpovědi, pouze sledovat obrázky na infomačních tabulích. Žáci druhého stupně ZŠ musí pro zjištění správných odpovědí použít texty na infomačních tabulích. Pro žáky středních škol je pro úspěšné vyřešení úkolů pracovních listů nutné spojit informace z tabulí se základními vědomostmi. Žáci nevědí ze svého zadání, na které tabuli mají hledat odpověď na zadané otázky. Tuto informaci má učitel v autorském řešení pracovních listů. Učitel může žáky navigovat, kde a co mají hledat. Na některé otázky lze najít odpovědi na více informačních tabulích nebo přímo v terénu. Otázky jsou řazené podle jednotlivých zastavení od začátku naučné stezky. Trasa pro 1. stupeň ZŠ Pracovní list je připraven pro nejkratší variantu smyslově naučné trasy. Začíná u stanoviště č. 1 v Rybníku u tenisových kurtů. Vede po žluté turistické značce až ke stanovišti č. 7A, kde odbočuje přes dřevěný mostek žlutě značená vycházková trasa. Ta pokračuje kolem stanovišť 7B a 7C po horní hraně lesa k Restauraci Nad Hrází, odkud je možné se vrátit na výchozí stanoviště č.1. Trasa pro 2. stupeň ZŠ Pracovní list je připraven pro celou, tedy nejdelší trasu smyslově naučné stezky. Začíná u stanoviště č. 1 v Rybníku u tenisových kurtů. Vede po žluté turistické značce údolím Skuhrovského potoka a poté stoupá na hranu Třebovských stěn až na okraj obce Skuhrov. Trasa je dlouhá 8 km. Trasa pro SŠ Pracovní list je opět připraven pro celou trasu smyslově naučné stezky. Trasa je stejná jako pro 2.stupeň ZŠ a je dlouhá 8 km. Místa vhodná pro zastavení a odpočinek Na začátku trasy u informační tabule č. 1 je hřiště s herními prvky a nepravidelně otevřená restaurace. Posedět lze na hrázi Srnovské nádrže. Stanoviště U totemu je vybaveno třemi informačními tabulemi (5,6.6B) a třemi smyslovými prvky. Je zde také ohniště a zastřešený altánek. Nedaleko od stanoviště u totemu je Restaurace Nad Hrází s krytou terasou. Stanoviště u studánky Bukovky (informační tabule č. 11) je vybaveno dřevěným stolem se stříškou. 12

15 SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro 1. stupeň ZŠ JMÉNO TŘÍDA Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 1. Kdo má delší tykadla, saranče nebo kobylka obecná? 2. Jakou barvu květů má smolnička? 3. Kdy se protrhla hráz na Skuhrovském potoce a způsobila záplavy? 4. Kdo je to hrobařík? 5. Kdo má více nožek stonožka nebo mnohonožka? 6. Jak se slepeckým písmem napíše BUK? 7. Čím se živí ježek? 8. Který živočich loví veverky? 9. Kdy začíná zpívat červenka? 10. Na kterém stromě rostou žaludy? 11. V čem žije larva páchníka? 13

16 SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro 2. stupeň ZŠ JMÉNO TŘÍDA Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 13. K čemu slouží larvě vážky maska? 1. Která luční rostlina má lepkavý stonek? 14. Najdi v potoce larvy chrostíků! Z jakého materiálu mají tyto larvy svoje schránky? 2. Napiš 3 léčivky, které rostou na louce! 3. Kde má saranče sluchový orgán? 15. Do kterého moře teče voda Skuhrovského (Dolského) potoka? 4. Co znamená slovo triebiti? 16. Kudy na stezce prochází hlavní evropské rozvodí Labe Dunaj? 5. Jaké bylo původní složení lesa (druh dřevin ) v okolí naučné stezky? 17. Jak poznáš, že je šiška okousaná od veverky? 6. Kdo opyluje rostlinu kopytník? 18. Co je to korálovec a na čem žije? 7. Jak podbílek získává živiny pro svůj růst, když není zelený? 19. Jaký druh chráněného území jsou Třebovské stěny? 8. Zapiš slepeckým písmem název DUB! 20. Jak je chráněné území Třebovských stěn v terénu označeno? 9. Co je hlavní potravou sýčka? 21. Jaký je nejvyšší vrchol v okolí naučné stezky (613m.n.m.)? 10. Napiš 3 příklady rozkladačů! 11. Který náš strom má nejhladší kůru? 22. Který nejvyšší vrchol lze vidět z trasy naučné stezky, ve kterém je pohoří? 12. Ve kterém období žil pravěký chobotnatec Deinotherium? 14

17 SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro střední školy JMÉNO TŘÍDA Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 1. Čím cvrká cvrček? 13. Vyjmenuj 3 fosilie, které můžeme nalézt v místních sedimentech! 2. Kde se vyvíjejí larvy brouků kovaříků a jak se jim lidově říká? 14. Napiš názvy 3 ptáků, kteří osídlují dutiny stromů? 3. Proč si saranče a kobylka na louce nekonkurují? 15. Najdi v potoce pod kameny blešivce a popiš jak se pohybují! 4. Co je to biocentrum? 16. Co je to zmlazování lesa? 5. Ze kterého roku pocházejí první zmínky o obci Rybník? 17. Kudy na stezce prochází hlavní evropské rozvodí a která úmoří odděluje? 6. Co tvoří jarní aspekt dubohabřiny? 7. Kdo je to poloparazit? 18. Najdi v lese zvířecí trus a urči, kterému živočichovi patří! 8. Kdo sestavil slepecké písmo? 19. Které houby jsou saprofytické? 9. Čím se živí křivka obecná? 20. Jak je vyznačena hranice chráněného území Třebovské stěny? 10. Napiš 3 příklady dekompozitorů! 21. Co je to Hříva? 11. Které druhy živočichů jsou zobrazené na velkém totemu? 12. Který náš strom má létavé dvounažky? 15

18 7 AUTORSKÉ ŘEŠENÍ É ŘEŠENÍ SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro 1. stupeň ZŠ OLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA pro 1. stupeň ZŠ Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! h tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 1. Kdo má delší tykadla saranče nebo kobylka obecná? kobylka obecná? Tabule č. 2 - kobylka 2. Jakou barvu květů má smolnička? Tabule č. 2 svítivě červenou 3. Kdy se protrhla hráz na Skuhrovském potoce a způsobila záplavy? m potoce a způsobila záplavy? Tabule č. 3A Kdo je to hrobařík? rtvé živočichy mnohonožka? ždém článku těla 4 nožky zatímco Tabule č. 4 brouk, který požírá mrtvé živočichy 5. Kdo má více nožek stonožka nebo mnohonožka? Tabule č. 4- mnohonožka má na každém článku těla 4 nožky zatímco stonožka jen 2 6. Jak se slepeckým písmem napíše BUK? Tabule č.4b- K? Tabule č.4b- ravami, 7. Čím mršinami, se živí ježek? mláďaty myšic, vejci Tabule č. 6 brouky, žížalami, ponravami, mršinami, mláďaty myšic, vejci 8. Jaké zvíře chytá a žere veverky? rvenka? Tabule č. 6 a 3 jestřáb, kuna 9. V kolik hodin začíná v létě zpívat červenka? Tabule č. 6B v 3, Na kterém stromě rostou žaludy? Tabule č. 7A na dubu ije v mrtvém 11. V čem dřevu, žije larva padlém páchníka kmenu? Tabule č. 7C - stojan Mrtvé dřevo žije v mrtvém dřevu, padlém kmenu 16

19 AUTORSKÉ ŘEŠENÍ RSKÉ ŘEŠENÍ SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro 2. stupeň ZŠ ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA LIST pro 2. stupeň ZŠ Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! informačních tabulích a zapiš odpovědi na 1. Která luční rostlina má lepkavý stonek? Tabule č. 2 smolnička obecná, červeně kvetoucí na louce před tabulí č.2 2. Napiš 3 léčivky, které rostou na louce! stonek? á, červeně kvetoucí na louce před tabulí č.2 louce! louce, která předchází tabuli č. 2) ouška, 3. světlík, Kde má dobromysl, saranče sluchový jitrocel, orgán? úročník předchází tabuli č. 2)? 4. Co znamená slovo triebiti? oleň, koleno) Tabule č. 2 třezalka, mateřídouška, světlík, dobromysl, jitrocel, úročník bolhoj (rostou na Tabule č. 2 na zadní noze (holeň, koleno) Tabule č. 3A káceti, klučiti les s žení lesa (druh dřevin) v okolí naučné 5. Jaké bylo původní přirozené složení lesa (druh dřevin) v okolí naučné stezky? Tabule č. 3A olšiny, jasanové olšiny, jedlobučiny 6. Kdo opyluje rostlinu kopytník? olšiny, jedlobučiny Tabule č. 4 plži- slimáci 7. Jak podbílek získává živiny pro svůj růst, když není zelený? Tabule č. 4 odebírá je z kořenů olší, na nichž cizopasí svůj růst, když není zelený? nů olší, na nichž cizopasí 8. Zapiš slepeckým písmem DUB? Tabule č. 4B Tabule č. 4B 9. Co je hlavní potravou sýčka? Tabule č. 6 hlodavci 10. Napiš 3 příklady rozkladačů! skok, žížala, plísně, houby, roztoči ůru? uk lesní chobotnatec Deinotherium? Tabule č. 6 hrobařík, chvostoskok, žížala, plísně, houby, roztoči 11. Který náš strom má nejhladší kůru? Tabule č. 4B, dendrofon,7a buk lesní 12. Ve kterém období žil pravěký chobotnatec Deinotherium? ka? Tabule č. 7B ve třetihorách. Je vychlípitelná dopředu, zakončená drobné vodní živočichy K čemu slouží larvě vážky maska? Tabule č. 9 k lovu pod vodou. Je vychlípitelná dopředu, zakončená kusadly a larvy pomoci ní loví drobné vodní živočichy 17

20 14. Najdi v potoce larvy chrostíků! Z jakého materiálu mají tyto larvy svoje schránky? Tabule č. 9 z jehličí, z kamínků, pod vodou vyrábí sítě, do kterých loví drobné organismy 15. Do kterého moře teče voda Skuhrovského (Dolského) potoka? Tabule č. 11 do Severního moře 16. Kudy na stezce prochází hlavní evropské rozvodí Labe Dunaj? Tabule č. 11 a 14 po hraně Třebovských stěn 17. Jak poznáš, že je šiška okousaná od veverky? Tabule č. 12 veverka okusuje šišku od širšího okraje a špičku nechává neokousanou 18. Co je to korálovec a na čem žije? Tabule č. 13 korálovec bukový je cizopasná jedlá houba, která roste na buku (korálovec je také druh hada, který žije v Jižní a Střední Americe) 19. Jaký druh chráněného území jsou Třebovské stěny? Tabule č Přírodní rezervace 20. Jak je chráněné území Třebovských stěn v terénu označeno? Tabule č. 13 znakem a červenými pruhy na kmenech stromů 21. Jaký je nejvyšší vrchol v okolí naučné stezky (613m n.m)? Tabule č. 14 Palice 22. Jaký nejvyšší vrchol lze vidět z trasy naučné stezky a ve kterém je pohoří? Tabule č. 14 Praděd v Hrubém Jeseníku 18

21 AUTORSKÉ ŘEŠENÍ SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro střední školu Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 1. Čím cvrká cvrček? Tabule č.2 třením křídel o sebe 2. Kde se vyvíjejí larvy brouků kovaříků a jak se jim lidově říká? Tabule č.2 mezi kořeny trav, název drátovec 3. Proč si saranče a kobylka na louce nekonkurují? Tabule č.2 saranče je býložravé, kobylka masožravá 4. Co je to biocentrum? Tabule č.3a záměrně udržované přirozené rostlinné společenstvo 5. Z jakého roku pocházejí první zmínky o obci Rybník? Tabule č.3a z roku 1292 z listiny krále Václava II. 6. Co tvoří jarní aspekt dubohabřiny? Tabule č.4 rostliny hrachor lecha jarní, jaterník podléška, orsej jarní, sasanka hajní, kokořík mnohokvětý,mařinka vonná 7. Kdo je to poloparazit? Tabule č. 2 a 4 poloparazitická rostlina (hemiparazit) organické látky získává fotosyntézou, doplňkové živiny a vodu čerpá pomocí přísavek a prorůstáním svých kořenů do kořenů nebo stonků jiných rostlin. Příklady: černýš hajní, kokrhel větší, světlík lékařský 8. Kdo sestavil slepecké písmo? Tabule č. 4B - Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louise Brailla, který poté, co v dětství ztratil zrak, v patnácti letech vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy. 9. Čím se živí křivka obecná? Tabule č. 4B semeny jehličnanů 10. Napiš 3 příklady dekompozitorů! Tabule č. 6 hrobařík, chvostoskok, žížala, plísně, houby, roztoči 11. Které druhy živočichů jsou zobrazené na velkém totemu? orel, krokodýl, sova, zajíc, žáby, medvěd 12. Který náš strom má létavé dvojnažky? Tabule č. 7A javor 13. Vyjmenuj 3 fosilie, které můžeme najít v místních sedimentech! 19

22 Tabule č. 7B ježovka, kyjovka, srdcovka, hřebenatka, hlavonožec Amonit, plž rodu Inoceramus, klepítka ráčka Protocallinassa 14. Napiš názvy 3 ptáků, kteří osídlují dutiny stromů! Tabule č. 8 - datel černý, holub doupňák, sýc rousný, strakapoud velký, strakapoud malý, žluna zelená, brhlík lesní, špaček obecný, sýkory, lejsek 15. Najdi v potoce pod kameny blešivce a popiš jak se pohybují! Tabule č. 9 pohybují se po boku trhavými pohyby smršťováním ocasní části k hlavové 16. Co je to zmlazování lesa? Tabule č. 10 růst nového lesa z přirozeně vysemeněných stromů pod vzrostlými stromy, růst nového lesa z náletu 17. Kudy na trase stezky prochází hlavní evropské rozvod,í a která úmoří odděluje? Tabule č. 11 po hraně Třebovských stěn, úmoří Černého moře a Severního moře 18. Najdi v lese zvířecí trus a urči, kterému živočichovi patří! Tabule č. 12 posouzení podle obrázků na tabuli 19. Které houby jsou saprofytické? Tabule č. 13 jsou to houby hniložijné, rozkládající mrtvou hmotu 20. Jak je označena hranice chráněného území Třebovské stěny? Tabule č. 13 až 15 označení státním znakem (u tabule 15) a červenými pruhy na kmenech stromů 21. Co je to Hříva? Tabule č. 14 součást Litické antiklinály, skalní hřbet s vrcholem Palice 20

23

24 Projekt: Škola hrou v kraji KOMENSKÉHO Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.28/

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší C M Y K Úvodní slovo autora Milí žáci, jsem rád, že máte možnost listovat v regionální učebnici našeho kraje. Jde o první

Více

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana Cyklovýlety Středně obtížný okruh, značený pásovou červenou cykloznačkou, začíná a končí v Polici nad Metují. Rozhovor 4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná

Více

sezona ZDARMA Postavy Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší se představují Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší

sezona ZDARMA Postavy Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší se představují Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší Krkonoše - svazek měst a obcí JARO, LÉTO, PODZIM ZDARMA Krkonošská sezona Zajímavosti a užitečné rady pro návštěvníky Krkonoš Přijďte pobejt! Podnikněte výlety pěšky, na kole, s cyklobusem, i přes polské

Více

Jednodenní výukové programy

Jednodenní výukové programy Jednodenní výukové programy CEV Ekodomov Kutná Hora Název: KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE! 1. 5. třída ZŠ 45 Kč + doprava 1,5 h CEV, škola celý rok Víte, proč je důležité třídit bioodpad? Co patří do kompostu

Více

Úvod a cíle naučných stezek Cílem

Úvod a cíle naučných stezek Cílem Obsah: strana Úvod a cíle... 4 Teoretická a metodická část... 5 1. Pojem Naučné stezky... 6 2. Druhy naučných stezek... 6 3. Pravidla chování na naučných stezkách... 7 4. Historie... 7 5. Délka naučné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 Stránka 1 z 23 Lesní vycházky Metodika programu lesního pedagoga a dětí předškolního, mladšího a staršího školního věku v lese Vážení přátelé

Více

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje 1 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Foto: J. Michałek Aj, ovečky moje Proč být zemědělcem v CHKO? Nejen o pastvě na Radhošti rozhovor s biozemědělcem Igorem Dobešem Záchrana smilkových trávníků

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro mateřské školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Více

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: Novinky a zajímavosti z činnosti 3 Stalo se 4 5 Setkání s přírodou 6 Živá zahrada 7 Kampaň Místo

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

PODYJSKÉ LISTÍ. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM Sledování návštěvnosti v NP Podyjí v roce 2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

PODYJSKÉ LISTÍ. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM Sledování návštěvnosti v NP Podyjí v roce 2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 7 3 2006 SLOVO ÚVODEM Sledování návštěvnosti v NP Podyjí v roce 2006 Vážení čtenáři, pokud patříte k těm, kteří rádi

Více

9a 9b. 10b. 10a. 17a. 17b. 19a. 19b. 20b. 21c. 21a. 20a

9a 9b. 10b. 10a. 17a. 17b. 19a. 19b. 20b. 21c. 21a. 20a 7 Studený vrch Hřebeny 9a 9b 5 Obsah 20101-2 4 LEDEN a únor - v přírodě - v lese i mimo les - v myslivosti 5 Maluje, kudy chodí - Petr Slaba (5) 6 Lesnictví a myslivost ve středních Čechách: Finanční příspěvky

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY

POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY 1 2 POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY Obsah ÚVOD... 4 MANUÁL... 6 Situace, letecký pohled... 9 VSTUP... 10 ZAHRADA... 17 Půdorys, stavební prvky... 20 EXPOZICE... 25 Půdorys...

Více

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1 1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Kresba: L. Kunc Monitoring velkých šelem v Beskydech Jak dále v ochraně šelem? Velké šelmy bychom měli především poznat a přijmout jejich existenci rozhovor

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině Právě tento název nesla dvouletá kampaň základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (ČSOP Kněžice). Našemu občanskému sdružení se podařilo

Více

Zachování přírodního dědictví. Bizarní skalní útvary divoké Rokle. Základní informace. Chráněná území Českosaského Švýcarska SACHSENFORST

Zachování přírodního dědictví. Bizarní skalní útvary divoké Rokle. Základní informace. Chráněná území Českosaského Švýcarska SACHSENFORST Chráněná území Českosaského Švýcarska Základní informace Zachování přírodního dědictví Bizarní skalní útvary divoké Rokle STAATSBETRIEB SACHSENFORST V rámci Schengenského prostoru lze kdykoliv a na kterémkoliv

Více

TECHN H ICKÁ K ZPR P ÁVA V

TECHN H ICKÁ K ZPR P ÁVA V TECHNICKÁ ZPRÁVA PROCHÁZKA KRÁLOVSKOU ZAHRADOU MŠ Studánka, Jablonné v Podještědí --------------------------------------------------- p.č.95/15, k.ú. Markvartice v Podještědí, U školy 194, 471 25 Jablonné

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

ŠUMAVA: RYS, PŘIROZENÉ HORSKÉ LESY I KŮROVEC

ŠUMAVA: RYS, PŘIROZENÉ HORSKÉ LESY I KŮROVEC ŠUMAVA: RYS, PŘIROZENÉ HORSKÉ LESY I KŮROVEC Autoři textu: Jaromír Bláha, Luděk Bufka, Kristina Danisz, Vojtěch Kotecký, Tereza Mináriková, Kateřina Poledníková, Josefa Volfová Autoři fotografií: Wikimedia

Více

vydává žákovský redakční tým ZŠ Vrané nad Vltavou

vydává žákovský redakční tým ZŠ Vrané nad Vltavou vydává žákovský redakční tým ZŠ Vrané nad Vltavou Úvodník Šťastný nový rok všem našim čtenářům! Opět vychází další, již 3. číslo našeho časopisu, tentokrát pro měsíce leden a únor. Tímto číslem nás budou

Více

Národní park České Švýcarsko Nabídka akcí pro veřejnost

Národní park České Švýcarsko Nabídka akcí pro veřejnost Národní park České Švýcarsko www.npcs.cz Nabídka akcí pro veřejnost Akce pro veřejnost v roce 2015 Úvodní slovo Vážení a milí návštěvníci národního parku, dovolte mi, abych vás touto formou oslovil a pozval

Více