Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka"

Transkript

1 milan Michalski Luděk Petraš Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka doprovodná brožura k videofilmu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/

2 Úvodem V Českotřebovském regionu byl v minulých letech realizován systém naučných stezek, které vedou návštěvníky po atraktivních a přírodně cenných územích v okolí Semanína, Rybníku a Skuhrova. Nejstarší je Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka, kterou vybudovala, a v dubnu 2002 otevřela, ZO ČSOP Česká Třebová. Od doby vzniku došlo na naučné stezce k mnoha inovacím a to převážně k vybudování nových zastavení a k rozčlenění stezky na trasy, respektující požadavky na délku a časovou náročnost jednotlivých okruhů. Tři naučné okruhy jsou přizpůsobené různým věkovým kategoriím a dostupnost a návštěvnost stezky zvyšuje i fakt, že ji kopíruje cyklotrasa č Jak již z názvu stezky vyplývá, nejedná se jen o pasivní získávání informací o přírodě regionu, ale jde především o celkové smyslové vnímání pomocí různých návodů a her. Praktické informace Informační materiály webové stránky: Město Česká Třebová (www.ceska-trebova.cz), Obec Rybník (http://stezky.csop-podorlicko.cz/). Programy na smyslově naučné stezce (H. Grundová, tel.: cz/). V roce 2012 vydalo Město Česká Třebová průvodce Naučné stezky, který je bezplatně k dispozici v Informačním centru. Autoři

3 Oblast naučné stezky mezi Rybníkem a Skuhrovem. Provozovatel stezky - ZO Českého svazu ochránců přírody Podorlicko. Druh stezky - kombinovaná stezka smyslového vnímání přírody a klasické naučné stezky. Přístup na stezku - z nádraží v České Třebové po žluté turistické značce, nebo po cyklotrase č směr obec Rybník. Vzdálenost ze Starého náměstí přibližně 1,5 km. Vstup na stezku - v obci Rybník (u tenisových kurtů) - GPS: N, E, v Osadě Skuhrov (u vstupu do přírodní rezervace Třebovské stěny). GPS: N, E. Okruhy - varianta A (3 km) končí u restaurace Na Hrázi a je dostupná pouze chodcům, varianta B (5 km) končí na Studené hůře u silnice Skuhrov Česká Třebová, varianta C (8 km) končí nad obcí Skuhrov. Na trase stezky je celkem 20 informačních tabulí. 1

4 Plánek Smyslově naučné stezky Údolím Skuhrovského potoka Podle podkladové mapy, kterou vydalo Město Česká Třebová 2

5 Vysvětlivky k okruhům a zastavením trasa naučné stezky je vyznačena žlutě I. okruh (délka 3km) 1) Pozvání na stezku (Rybník, historie), 2) Xerofytní louka (Teplomilná květena, hmyz), 3A) Historie krajiny, 4) Hajní květena a hmyz, 4B) Čtení hmatem (Dřeviny, Braillovo písmo), 5) Hlasy přírody, 6) Pavučina (Kolotoč potravních vztahů), 6B) Ptačí hodiny, 3B) Zkus to jako zvířata (Herní stanoviště). V této části stezky se nachází ohniště, totem, zastřešená odpočinková rotunda a smyslové prvky ( marimba, dřevoťuk a hmatová cestička). 7A) Poznej strom a smyslový prvek Čichárium, 7B) Geogalerie a expozice zkamenělin, 7C) Mrtvé dřevo (Život v mrtvém stromu). Návrat okolo restaurace Na Hrázi k zastavení 4) Hajní květena a hmyz. II. okruh (délka 5 km) zastavení 1 7A jako v okruhu I. Pokračování 8) Ptactvo lesa a polí, 9) Vodní organismy (Studánka). Opuštění okruhu lesní cestou směr Hliníky a Česká Třebová. III. okruh (délka (8 km) zastavení 1 9 jako okruh I a II. Pokračování 10) Lesní hospodářství, 11) Pramen a hrazení bystřin (Studánka Bukovka), 12) Stopy zvěře (Odbočka na vrch Palice), 13) Houby a květena bučin (Přírodní rezervace Třebovské stěny), 15) Pozvání na stezku Skuhrov). Pozvánka na naučnou stezku 3

6 ZASTAVENÍ 1 POZVÁNÍ NA CESTU Putování po naučné stezce začíná u tenisových kurtů na začátku Srnovského údolí. Stezka byla otevřena v roce 2002 a na jejím vybudování a údržbě se podílejí Obec Rybník, Lesy České republiky s.p. a Český svaz ochránců přírody ZO Česká Třebová. Pomocí mapy na informační tabuli se seznámíme se základními údaji o stezce a s možnostmi, které návštěvníkům nabízí. Je možné si vybrat ze tří okruhů, které se liší délkou a časovou náročností putování. Stezka vede údolím Skuhrovského potoka a je možné ji absolvovat pěšky, nebo na kole. Nejkratší, tříkilometrová varianta, je vhodná pro pěší putování s malými dětmi. Pokud přijedeme motorovým vozidlem, lze zaparkovat na parkovišti u restaurace vedle fotbalového hřiště. Při absolvování nejdelší, osmikilometrové trasy, můžeme pro návrat do České Třebové použít autobusovou dopravu z osady Skuhrov. ZASTAVENÍ 2 XEROFYTNÍ LOUKA Otevřené a prosluněné svahy na začátku údolí poskytují vhodné prostředí suchomilným rostlinám i pestré paletě různých druhů hmyzu. V době, kdy louka na stráni rozkvétá, můžeme pozorovat i vzácné druhy motýlů. Velkým přínosem pro udržení tohoto společenstva je i skutečnost, že na obhospodařování louky nejsou používány zemědělské stroje a hnojiva. V době vzniku naučné stezky zde byl bylo umístěno i Čichárium, které však bylo po rekonstrukci stezky přemístěno na stanoviště 7A. 4

7 Zastavení 3A - Historie krajiny Na tomto zastavení si doplníme trochu historických vědomostí, protože i krajina a vliv člověka na ni se v průběhu staletí měnily. S příchodem prvních kolonistů v 11. století došlo k vykácení původního bukového lesa a k zakládání prvních osad. Dozvíme se zde i něco málo z historie Rybníku, Skuhrova i o vzniku názvu České Třebové a řeky Třebovky. Zastavení 4 - Hajní květena a hmyz Jak jsme se na předchozím zastavení dozvěděli, původní pralesní porosty byly později nahrazeny smrkovými monokulturami, poli a pastvinami. Zastavení č.4 nás na okamžik vrátí do doby, kdy na našem území rostla společenstva dubo-habrových hájů s pestrými koberci jarních bylin. 5

8 Vodní nádrž Srnov Při našem putování po naučné stezce míjíme vodní nádrž Srnov, kterou protéká Skuhrovský potok. Původní sypaná hráz z 50. let minulého století byla v roce 1958 vlivem přívalových dešťů protržena a její vody zaplavily část Rybníku a České Třebové. Dnešní, 45,5 m dlouhá hráz, byla obnovena v roce Více se dozvíme u zastavení č.9 Zastavení 4B - Čtení hmatem Na otevřené informační tabuli si můžeme vyzkoušet, jak citlivý máme hmat. K tomu slouží vzorky vystavených dřevin i Braillovo písmo. Nad stanovištěm je Restaurace Nad Hrází, kde je možné se občerstvit. Nedaleko odsud se nachází louka s totemem, do jehož okolí byla soustředěna čtyři zastavení a umístěno i několik smyslových prvků. Je zde také ohniště a dřevěný altán, který lze využít za nepříznivého počasí. 6

9 Zastavení 5 - Hlasy přírody U tohoto zastavení se seznámíme s aktivitami, které běžně využívaly přírodní národy (Inuité, Indiáni). Můžeme si vyzkoušet stromový telefon, dendrofon a dřevěný xylofon, nebo se bosou nohou projít po speciálně upravené cestičce. Poučíme se o historii a významu totemů v životě přírodních národů. Zastavení 6 - Pavučina - vztahy organismů Na vyobrazení je znázorněna pavučina potravních vztahů lesního společenstva. Oblíbený je i otočný mlýnek pro stejnojmennou hru. Zastavení 6B - Ptačí hodiny Na této tabuli se poučíme, že se v lese můžeme obejít bez hodinek a orientovat se v čase jen podle ptačího zpěvu. 7

10 Zastavení 3B - Zkus to jako zvířata Zastavme se, vžijme se do role některých zvířat a alespoň na chvíli si vyzkoušejme jejich dovednost. Zjistíme, že to není vůbec snadné. Zastavení je vybaveno zařízeními pro pohybové vnímání. Zastavení 7a - Poznej strom Informace o stromech je na tomto zastavení doplněna vzorky dřevin s kůrou. I zde je vhodné zapojit k jejich rozpoznání hmat. Pod sklopným víkem nás čeká další aktivita v podobě Čichária s vonnými přírodninami. Na tomto stanovišti se odděluje nejkratší trasa, která vede k zastavení 7B a 7C a vrací se zpět na začátek stezky. Zastavení 7b Geogalerie Toto zastavení se nachází před opukovou skálou a podává informaci o geologické stavbě regionu. Je zde umístěna geogalerie s vystavenými vzorky hornin a druhohorních zkamenělin. 8

11 Zastaveni 7C Mrtvé dřevo Pod otočnými krytkami, na průřezu kmenem stromu, najdeme škůdce, kteří žijí ve dřevě. Mnozí napadají i zdravé stromy a způsobují rozsáhlé kalamity. Zastavení 8 Ptactvo Ptačí fauna je v našem regionu zastoupena mnoha významnými druhy. Jejich vyobrazení a základní informace najdeme na informační tabuli zastavení 8. Zastavení 9 - Vodní organismy Skuhrovský potok a jeho břehy obývá mnoho vodních živočichů. Od zastavení 9 nás pěšina zavede k písčitým nánosům potoka, kde můžeme pozorovat larvy chrostíků a při trošce štěstí lze zahlédnout i mloka skvrnitého. Dozvíme se, že Skuhrovský potok je součástí povodí Třebovky a seznámíme se i s historií Srnovské nádrže. 9

12 Zastavení 10 - Lesní hospodářství Tabule představuje lesní ekosystém a hospodaření na lesních porostech. Les je složitý ekosystém a rezervoár vody, ve kterém probíhá specifická cirkulace látek. Tabule je doplněna o ukázky dřevin regionu. Zastavení 11 - Prameny, hrazení bystřin U tohoto zastavení si můžeme odpočinout ve stínu krytého posezení a občerstvit se vodou ze studánky. Načerpáme zde mnoho cenných informací a můžeme se zapsat do návštěvní knihy. Víte, že Třebovské stěny tvoří hlavní evropské rozvodí? Zastavení 12 - Stopy zvěře Stačí se jen rozhlédnout a všude kolem nás je mnoho příkladů různě zachovaných stop lesních zvířat a ptáků. A nemusí to být jen otisky tlapek a kopýtek, jak nás o tom informuje tabule u zastavení 12. Zastavení 13 - Mykoflora a květena Třebovských stěn Na naučné stezce a na Třebovských stěnách se, podle výzkumů z konce minulého století, vyskytuje 350 druhů hub a velké množství vzácných rostlin. 10

13 Zastavení 14 - Geomorfologie kraje - panoramatický výhled Předposlední zastavení se nachází na hraně PR Třebovské stěny. Vyhlídkové stanoviště je vybavené panoramatickou fotografií a umožňuje pohled do Lanškrounské kotliny a na panorama Orlických hor a Jeseníků. Zastavení 15 - Pozvání na stezku Na okraji obce Skuhrov je tabule se základními informacemi a mapou stezky, podobně jako u zastavení 1. Máme-li čas, můžeme polní cestou po okraji lesa sejít pod skalní výchozy Třebovských stěn. Pěší návštěvníci mohou pro návrat do České Třebové použít autobusovou linku. Použité zdroje Michalski M. a kol. : Neživá příroda českotřebovska, Česká Třebová Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka, ZO ČSOP Česká Třebová Naučné stezky skládanka, Česká Třebová www: ceska-trebova.cz fotografie: M. Michalski, archív ČSOP. 11

14 METODICKÁ PŘÍLOHA (ZPRACOVAL MILAN MICHALSKI, HANA GRUNDOVÁ, LUDĚK PETRAŠ) METODICKÉ POKYNY K PRACOVNÍM LISTŮM PRO SMYSLOVĚ NAUČNOU STEZKU ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA Pracovní listy jsou vytvořeny pro 3 věkové kategorie žáků (typy škol). Jsou koncipovány tak, aby žákům prvního stupně základní školy stačilo, k správné odpovědi, pouze sledovat obrázky na infomačních tabulích. Žáci druhého stupně ZŠ musí pro zjištění správných odpovědí použít texty na infomačních tabulích. Pro žáky středních škol je pro úspěšné vyřešení úkolů pracovních listů nutné spojit informace z tabulí se základními vědomostmi. Žáci nevědí ze svého zadání, na které tabuli mají hledat odpověď na zadané otázky. Tuto informaci má učitel v autorském řešení pracovních listů. Učitel může žáky navigovat, kde a co mají hledat. Na některé otázky lze najít odpovědi na více informačních tabulích nebo přímo v terénu. Otázky jsou řazené podle jednotlivých zastavení od začátku naučné stezky. Trasa pro 1. stupeň ZŠ Pracovní list je připraven pro nejkratší variantu smyslově naučné trasy. Začíná u stanoviště č. 1 v Rybníku u tenisových kurtů. Vede po žluté turistické značce až ke stanovišti č. 7A, kde odbočuje přes dřevěný mostek žlutě značená vycházková trasa. Ta pokračuje kolem stanovišť 7B a 7C po horní hraně lesa k Restauraci Nad Hrází, odkud je možné se vrátit na výchozí stanoviště č.1. Trasa pro 2. stupeň ZŠ Pracovní list je připraven pro celou, tedy nejdelší trasu smyslově naučné stezky. Začíná u stanoviště č. 1 v Rybníku u tenisových kurtů. Vede po žluté turistické značce údolím Skuhrovského potoka a poté stoupá na hranu Třebovských stěn až na okraj obce Skuhrov. Trasa je dlouhá 8 km. Trasa pro SŠ Pracovní list je opět připraven pro celou trasu smyslově naučné stezky. Trasa je stejná jako pro 2.stupeň ZŠ a je dlouhá 8 km. Místa vhodná pro zastavení a odpočinek Na začátku trasy u informační tabule č. 1 je hřiště s herními prvky a nepravidelně otevřená restaurace. Posedět lze na hrázi Srnovské nádrže. Stanoviště U totemu je vybaveno třemi informačními tabulemi (5,6.6B) a třemi smyslovými prvky. Je zde také ohniště a zastřešený altánek. Nedaleko od stanoviště u totemu je Restaurace Nad Hrází s krytou terasou. Stanoviště u studánky Bukovky (informační tabule č. 11) je vybaveno dřevěným stolem se stříškou. 12

15 SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro 1. stupeň ZŠ JMÉNO TŘÍDA Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 1. Kdo má delší tykadla, saranče nebo kobylka obecná? 2. Jakou barvu květů má smolnička? 3. Kdy se protrhla hráz na Skuhrovském potoce a způsobila záplavy? 4. Kdo je to hrobařík? 5. Kdo má více nožek stonožka nebo mnohonožka? 6. Jak se slepeckým písmem napíše BUK? 7. Čím se živí ježek? 8. Který živočich loví veverky? 9. Kdy začíná zpívat červenka? 10. Na kterém stromě rostou žaludy? 11. V čem žije larva páchníka? 13

16 SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro 2. stupeň ZŠ JMÉNO TŘÍDA Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 13. K čemu slouží larvě vážky maska? 1. Která luční rostlina má lepkavý stonek? 14. Najdi v potoce larvy chrostíků! Z jakého materiálu mají tyto larvy svoje schránky? 2. Napiš 3 léčivky, které rostou na louce! 3. Kde má saranče sluchový orgán? 15. Do kterého moře teče voda Skuhrovského (Dolského) potoka? 4. Co znamená slovo triebiti? 16. Kudy na stezce prochází hlavní evropské rozvodí Labe Dunaj? 5. Jaké bylo původní složení lesa (druh dřevin ) v okolí naučné stezky? 17. Jak poznáš, že je šiška okousaná od veverky? 6. Kdo opyluje rostlinu kopytník? 18. Co je to korálovec a na čem žije? 7. Jak podbílek získává živiny pro svůj růst, když není zelený? 19. Jaký druh chráněného území jsou Třebovské stěny? 8. Zapiš slepeckým písmem název DUB! 20. Jak je chráněné území Třebovských stěn v terénu označeno? 9. Co je hlavní potravou sýčka? 21. Jaký je nejvyšší vrchol v okolí naučné stezky (613m.n.m.)? 10. Napiš 3 příklady rozkladačů! 11. Který náš strom má nejhladší kůru? 22. Který nejvyšší vrchol lze vidět z trasy naučné stezky, ve kterém je pohoří? 12. Ve kterém období žil pravěký chobotnatec Deinotherium? 14

17 SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro střední školy JMÉNO TŘÍDA Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 1. Čím cvrká cvrček? 13. Vyjmenuj 3 fosilie, které můžeme nalézt v místních sedimentech! 2. Kde se vyvíjejí larvy brouků kovaříků a jak se jim lidově říká? 14. Napiš názvy 3 ptáků, kteří osídlují dutiny stromů? 3. Proč si saranče a kobylka na louce nekonkurují? 15. Najdi v potoce pod kameny blešivce a popiš jak se pohybují! 4. Co je to biocentrum? 16. Co je to zmlazování lesa? 5. Ze kterého roku pocházejí první zmínky o obci Rybník? 17. Kudy na stezce prochází hlavní evropské rozvodí a která úmoří odděluje? 6. Co tvoří jarní aspekt dubohabřiny? 7. Kdo je to poloparazit? 18. Najdi v lese zvířecí trus a urči, kterému živočichovi patří! 8. Kdo sestavil slepecké písmo? 19. Které houby jsou saprofytické? 9. Čím se živí křivka obecná? 20. Jak je vyznačena hranice chráněného území Třebovské stěny? 10. Napiš 3 příklady dekompozitorů! 21. Co je to Hříva? 11. Které druhy živočichů jsou zobrazené na velkém totemu? 12. Který náš strom má létavé dvounažky? 15

18 7 AUTORSKÉ ŘEŠENÍ É ŘEŠENÍ SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro 1. stupeň ZŠ OLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA pro 1. stupeň ZŠ Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! h tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 1. Kdo má delší tykadla saranče nebo kobylka obecná? kobylka obecná? Tabule č. 2 - kobylka 2. Jakou barvu květů má smolnička? Tabule č. 2 svítivě červenou 3. Kdy se protrhla hráz na Skuhrovském potoce a způsobila záplavy? m potoce a způsobila záplavy? Tabule č. 3A Kdo je to hrobařík? rtvé živočichy mnohonožka? ždém článku těla 4 nožky zatímco Tabule č. 4 brouk, který požírá mrtvé živočichy 5. Kdo má více nožek stonožka nebo mnohonožka? Tabule č. 4- mnohonožka má na každém článku těla 4 nožky zatímco stonožka jen 2 6. Jak se slepeckým písmem napíše BUK? Tabule č.4b- K? Tabule č.4b- ravami, 7. Čím mršinami, se živí ježek? mláďaty myšic, vejci Tabule č. 6 brouky, žížalami, ponravami, mršinami, mláďaty myšic, vejci 8. Jaké zvíře chytá a žere veverky? rvenka? Tabule č. 6 a 3 jestřáb, kuna 9. V kolik hodin začíná v létě zpívat červenka? Tabule č. 6B v 3, Na kterém stromě rostou žaludy? Tabule č. 7A na dubu ije v mrtvém 11. V čem dřevu, žije larva padlém páchníka kmenu? Tabule č. 7C - stojan Mrtvé dřevo žije v mrtvém dřevu, padlém kmenu 16

19 AUTORSKÉ ŘEŠENÍ RSKÉ ŘEŠENÍ SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro 2. stupeň ZŠ ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA LIST pro 2. stupeň ZŠ Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! informačních tabulích a zapiš odpovědi na 1. Která luční rostlina má lepkavý stonek? Tabule č. 2 smolnička obecná, červeně kvetoucí na louce před tabulí č.2 2. Napiš 3 léčivky, které rostou na louce! stonek? á, červeně kvetoucí na louce před tabulí č.2 louce! louce, která předchází tabuli č. 2) ouška, 3. světlík, Kde má dobromysl, saranče sluchový jitrocel, orgán? úročník předchází tabuli č. 2)? 4. Co znamená slovo triebiti? oleň, koleno) Tabule č. 2 třezalka, mateřídouška, světlík, dobromysl, jitrocel, úročník bolhoj (rostou na Tabule č. 2 na zadní noze (holeň, koleno) Tabule č. 3A káceti, klučiti les s žení lesa (druh dřevin) v okolí naučné 5. Jaké bylo původní přirozené složení lesa (druh dřevin) v okolí naučné stezky? Tabule č. 3A olšiny, jasanové olšiny, jedlobučiny 6. Kdo opyluje rostlinu kopytník? olšiny, jedlobučiny Tabule č. 4 plži- slimáci 7. Jak podbílek získává živiny pro svůj růst, když není zelený? Tabule č. 4 odebírá je z kořenů olší, na nichž cizopasí svůj růst, když není zelený? nů olší, na nichž cizopasí 8. Zapiš slepeckým písmem DUB? Tabule č. 4B Tabule č. 4B 9. Co je hlavní potravou sýčka? Tabule č. 6 hlodavci 10. Napiš 3 příklady rozkladačů! skok, žížala, plísně, houby, roztoči ůru? uk lesní chobotnatec Deinotherium? Tabule č. 6 hrobařík, chvostoskok, žížala, plísně, houby, roztoči 11. Který náš strom má nejhladší kůru? Tabule č. 4B, dendrofon,7a buk lesní 12. Ve kterém období žil pravěký chobotnatec Deinotherium? ka? Tabule č. 7B ve třetihorách. Je vychlípitelná dopředu, zakončená drobné vodní živočichy K čemu slouží larvě vážky maska? Tabule č. 9 k lovu pod vodou. Je vychlípitelná dopředu, zakončená kusadly a larvy pomoci ní loví drobné vodní živočichy 17

20 14. Najdi v potoce larvy chrostíků! Z jakého materiálu mají tyto larvy svoje schránky? Tabule č. 9 z jehličí, z kamínků, pod vodou vyrábí sítě, do kterých loví drobné organismy 15. Do kterého moře teče voda Skuhrovského (Dolského) potoka? Tabule č. 11 do Severního moře 16. Kudy na stezce prochází hlavní evropské rozvodí Labe Dunaj? Tabule č. 11 a 14 po hraně Třebovských stěn 17. Jak poznáš, že je šiška okousaná od veverky? Tabule č. 12 veverka okusuje šišku od širšího okraje a špičku nechává neokousanou 18. Co je to korálovec a na čem žije? Tabule č. 13 korálovec bukový je cizopasná jedlá houba, která roste na buku (korálovec je také druh hada, který žije v Jižní a Střední Americe) 19. Jaký druh chráněného území jsou Třebovské stěny? Tabule č Přírodní rezervace 20. Jak je chráněné území Třebovských stěn v terénu označeno? Tabule č. 13 znakem a červenými pruhy na kmenech stromů 21. Jaký je nejvyšší vrchol v okolí naučné stezky (613m n.m)? Tabule č. 14 Palice 22. Jaký nejvyšší vrchol lze vidět z trasy naučné stezky a ve kterém je pohoří? Tabule č. 14 Praděd v Hrubém Jeseníku 18

21 AUTORSKÉ ŘEŠENÍ SMYSLOVĚ NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA PRŮZKUMNÝ LIST pro střední školu Sleduj pozorně obrázky na informačních tabulích a zapiš odpovědi na otázky! 1. Čím cvrká cvrček? Tabule č.2 třením křídel o sebe 2. Kde se vyvíjejí larvy brouků kovaříků a jak se jim lidově říká? Tabule č.2 mezi kořeny trav, název drátovec 3. Proč si saranče a kobylka na louce nekonkurují? Tabule č.2 saranče je býložravé, kobylka masožravá 4. Co je to biocentrum? Tabule č.3a záměrně udržované přirozené rostlinné společenstvo 5. Z jakého roku pocházejí první zmínky o obci Rybník? Tabule č.3a z roku 1292 z listiny krále Václava II. 6. Co tvoří jarní aspekt dubohabřiny? Tabule č.4 rostliny hrachor lecha jarní, jaterník podléška, orsej jarní, sasanka hajní, kokořík mnohokvětý,mařinka vonná 7. Kdo je to poloparazit? Tabule č. 2 a 4 poloparazitická rostlina (hemiparazit) organické látky získává fotosyntézou, doplňkové živiny a vodu čerpá pomocí přísavek a prorůstáním svých kořenů do kořenů nebo stonků jiných rostlin. Příklady: černýš hajní, kokrhel větší, světlík lékařský 8. Kdo sestavil slepecké písmo? Tabule č. 4B - Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louise Brailla, který poté, co v dětství ztratil zrak, v patnácti letech vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy. 9. Čím se živí křivka obecná? Tabule č. 4B semeny jehličnanů 10. Napiš 3 příklady dekompozitorů! Tabule č. 6 hrobařík, chvostoskok, žížala, plísně, houby, roztoči 11. Které druhy živočichů jsou zobrazené na velkém totemu? orel, krokodýl, sova, zajíc, žáby, medvěd 12. Který náš strom má létavé dvojnažky? Tabule č. 7A javor 13. Vyjmenuj 3 fosilie, které můžeme najít v místních sedimentech! 19

22 Tabule č. 7B ježovka, kyjovka, srdcovka, hřebenatka, hlavonožec Amonit, plž rodu Inoceramus, klepítka ráčka Protocallinassa 14. Napiš názvy 3 ptáků, kteří osídlují dutiny stromů! Tabule č. 8 - datel černý, holub doupňák, sýc rousný, strakapoud velký, strakapoud malý, žluna zelená, brhlík lesní, špaček obecný, sýkory, lejsek 15. Najdi v potoce pod kameny blešivce a popiš jak se pohybují! Tabule č. 9 pohybují se po boku trhavými pohyby smršťováním ocasní části k hlavové 16. Co je to zmlazování lesa? Tabule č. 10 růst nového lesa z přirozeně vysemeněných stromů pod vzrostlými stromy, růst nového lesa z náletu 17. Kudy na trase stezky prochází hlavní evropské rozvod,í a která úmoří odděluje? Tabule č. 11 po hraně Třebovských stěn, úmoří Černého moře a Severního moře 18. Najdi v lese zvířecí trus a urči, kterému živočichovi patří! Tabule č. 12 posouzení podle obrázků na tabuli 19. Které houby jsou saprofytické? Tabule č. 13 jsou to houby hniložijné, rozkládající mrtvou hmotu 20. Jak je označena hranice chráněného území Třebovské stěny? Tabule č. 13 až 15 označení státním znakem (u tabule 15) a červenými pruhy na kmenech stromů 21. Co je to Hříva? Tabule č. 14 součást Litické antiklinály, skalní hřbet s vrcholem Palice 20

23

24 Projekt: Škola hrou v kraji KOMENSKÉHO Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.28/

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

10. EKOSYSTÉM SMÍŠENÉHO LESA

10. EKOSYSTÉM SMÍŠENÉHO LESA 10. EKOSYSTÉM SMÍŠENÉHO LESA Mladecko je právě díky lesním porostům vyhledávanou rekreační oblastí. Poslední desáté zastavení seznamuje návštěvníky s rostlinami i živočichy typickými pro tento ekosystém.

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ107/1400/213149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č materiálu: VY_52_INOVACE_033 Irena

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace

Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace Chráněná území v CHKO Beskydy Co skrývají lesní památky a rezervace Většina přírodních rezervací a památek v Beskydech chrání lesy, z celkového počtu 53 je jich 42 alespoň částečně lesních. Mnohé lesní

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 30.10.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 30.10.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 30.10.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Život na Zemi Téma klíčová slova Potravní vztahy organismů. Pracovní

Více

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu Šablona č. 01.09 Přírodopis Výstupní test z přírodopisu Anotace: Výstupní test může sloužit jako zpětná vazba pro učitele, aby zjistil, co si žáci zapamatovali z probraného učiva za celý rok. Zároveň si

Více

V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ

V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ Zahrej si AZ kvíz. Pod každým písmem je schovaná otázka. Pokud na ni odpovíš správně, můžeš si vymalovat políčko barvou, jakou si zvolíš. Pokud odpovíš správně, může na otázku

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Okruh z Luhačovic na východ

Okruh z Luhačovic na východ 32 Okruh z Luhačovic na východ 5 ½ hod. Po vzdálenějších místech kolem lázní Luhačovice Petrůvka Nad Nevšovou Loučky Kameničná vodní nádrž Luhačovice Luhačovice Výchozí bod: Luhačovice-pošta. Délka: 18

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy?

JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy? JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy? 1. Roste v mírném pásmu severní polokoule Roste na světlejších místech s písčitou půdou Jehlice vyrůstají po dvou Kořeny vrůstají

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

Vydalo Město Mšeno ve spolupráci s CHKO Kokořínsko a ZŠ Mšeno. Vydáno: r. 2010 (ke stažení na stránkách CHKO Kokořínsko)

Vydalo Město Mšeno ve spolupráci s CHKO Kokořínsko a ZŠ Mšeno. Vydáno: r. 2010 (ke stažení na stránkách CHKO Kokořínsko) Vydalo Město Mšeno ve spolupráci s CHKO Kokořínsko a ZŠ Mšeno. Vydáno: r. 2010 (ke stažení na stránkách CHKO Kokořínsko) www.mseno.eu; www.kokorinsko.nature.cz Odpovědi na otázky z pracovních listů Pracovní

Více

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA 8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA Lužní lesy na Opavsku v minulosti zasahovaly mnohokrát větší území, než v současné době. I v případě lužního lesa kolem potoka Deštná se jedná jen o malý zbytek. Lužní les má

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Nesporný význam má také zapojení ZŠ Jesenice, která okruh bude moci využívat k celé řadě vlastních projektů.

Nesporný význam má také zapojení ZŠ Jesenice, která okruh bude moci využívat k celé řadě vlastních projektů. Projekt Kamenické křížky (Kamenice-Ředice-Kamenice) Cíl projektu: Vytvoření přibližně 5 km poznávací okruh se zastávkami (turistika, cykloturistika, školní projekty apod.), který by se proměnil v novou

Více

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * *

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * * Hmyz * * * toto je pomoc pro ty, kdo byli vybráni do soutěže Poznej a chraň- téma všechno lítá co má i nemá peří Není nutné se naučit všechno!! Prostě se bavte a zajímejte, prohlédněte si to, co vás zajímá...

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Český svaz ochránců přírody Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Obojživelníci a jejich funkce v přírodě Ukazatelé čistoty vod a prostředí Jako první reagují na změny životního prostředí Patří do potravy

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

1/ Jak se jmenují části označené na stopě šipkami? a) spárky b) paspárky c) paprsty d) prsty e) žádná odpověď není správná

1/ Jak se jmenují části označené na stopě šipkami? a) spárky b) paspárky c) paprsty d) prsty e) žádná odpověď není správná 1/ Jak se jmenují části označené na stopě šipkami? a) spárky b) paspárky c) paprsty d) prsty Poznej a chraň KATEGORIE MLADŠÍ 24. ročník 6/ Jaká stopa patří lasicovité šelmě? a) b) c) d) Velikostní poměr

Více

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Ing. Karel Kříž ZO ČSOP Vlašim Eva Lupačová Město Vlašim Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 32 Jiné vady dřeva na

Více

Skáče žába. Jaro Léto Podzim - Zima. Příběhy kamenů I

Skáče žába. Jaro Léto Podzim - Zima. Příběhy kamenů I Skáče žába Jak se žáby pohybují, čím se živí, kde žijí, jak jim můžeme pomáhat. Každá žabka jinak zpívá. Ukázky SOMSO modelů, výukové obrázky, poslech hlasů žab, pohybová aktivita dětí. Vhodné pro mateřské

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Školská 4. ročník

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

ZŠA MŠNOVÁCEREKEV LEPŠÍVÝUKA V NOVÉCEREKVI

ZŠA MŠNOVÁCEREKEV LEPŠÍVÝUKA V NOVÉCEREKVI Tento výukový materiál vznikl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ZŠA MŠNOVÁCEREKEV LEPŠÍVÝUKA V NOVÉCEREKVI Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3771 Základní škola

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Obsah prezentace SKUTEČNÝ STAV PARKU VIDOULE RODINNÉ BYDLENÍ VOLNOČASOVÝ PARK VIDOULE Obecné informace Bruslařská dráha Naučná stezka Dětská hřiště Multifunkční

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_006 Jméno autora: Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Název miniprojektu: Hlavní geologické procesy Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2013 / 2014 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Obsah

Více

Život ve vodě a u vody

Život ve vodě a u vody Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.28 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

TEORETICKÁ ČÁST test. 4. Podtrhni 3 kořenové poloparazity: ochmet, světlík, černýš, kokotice, jmelí, raflézie, kokrhel, podbílek

TEORETICKÁ ČÁST test. 4. Podtrhni 3 kořenové poloparazity: ochmet, světlík, černýš, kokotice, jmelí, raflézie, kokrhel, podbílek TEORETICKÁ ČÁST test 1. Vyber příklad mimeze: a) delfín podobající se tvarem těla rybě b) skunk produkující v ohrožení páchnoucí výměšek c) strašilka napodobující větvičku d) kuňka s výrazně zbarvenou

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ DUDYCHOVA JESKYNĚ PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE TurisTické y Přírodní rezervace MašTale TOULOVCOVY MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE BUDISLAVSKÝ POSEKANECKÝ 3 Autem z Proseče do Vranic (v Nové Vsi u Jarošova

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

1. ZAHRADY A PARKY. Živočichové a rostliny, které nás upoutají kolem školy

1. ZAHRADY A PARKY. Živočichové a rostliny, které nás upoutají kolem školy 1. ZAHRADY A PARKY Často se u škol vysazuje park, ve kterém rostou vedle domácích dřevin i dřeviny cizokrajné. Stejně tak je to i v případě Základní školy v Mladecku. Vpravo od hlavní brány rostou borovice

Více

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz www.zsnamesti.cz telefon: 487 722 010 fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

TŘEBOVSKÉ STĚNY a ÚDOLÍ SKUHROVSKÉHO POTOKA Sobota 6. června 2015

TŘEBOVSKÉ STĚNY a ÚDOLÍ SKUHROVSKÉHO POTOKA Sobota 6. června 2015 TŘEBOVSKÉ STĚNY a ÚDOLÍ SKUHROVSKÉHO POTOKA Sobota 6. června 2015 Odjezd: 8:06 (R 885 Galán) z hlavního nádraží ČD Pardubice do stanice Česká Třebová (příjezd 8:47) Sraz: v 7:40 v nádražní hale (kvůli

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí Zpravodaj duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum Původní školní zahrada se skládala z téměř 1 ha vinohradu, věkovitého sadu (asi 50 ovocných dřevin) a k tomu připojených políček pro účely

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Mgr. Gabriela Burešová

Mgr. Gabriela Burešová Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_12 Název vzdělávacího materiálu Stromy listnaté, jehličnaté Člověk a příroda Jméno autora Anotace

Více

ŠKOLNÍHO VÝLETU V PARKU MIRAKULUM

ŠKOLNÍHO VÝLETU V PARKU MIRAKULUM AKTUÁLNÍ NABÍDKA ŠKOLNÍHO VÝLETU V PARKU MIRAKULUM V SEZONĚ 2016 Zábavně-naučný Park Mirakulum v rámci environmentální výchovy nabízí interaktivní vzdělávací naučnou lesní stezku a zahrady. V rámci školního

Více

Text: Jan Moravec. Co cestou uvidíme? Především velice pestrou ukázku vesměs teplomilných přírodních společenstev. V S O U L A D U S P Ř Í R O D O U

Text: Jan Moravec. Co cestou uvidíme? Především velice pestrou ukázku vesměs teplomilných přírodních společenstev. V S O U L A D U S P Ř Í R O D O U Text: Jan Moravec Chlum je v naší republice poměrně běžné jméno, znamená totiž zalesněné návrší. Tak i naučných stezek s tímto názvem najdeme několik. Ta asi nejznámější vede dějištěm Bitvy u Hradce Králové,

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh:

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Třídění bezobratlých živočichů Téma: Šestinozí Metodický list/anotace:

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

Okruh A jehličnatý les

Okruh A jehličnatý les Okruh A jehličnatý les Otázky pouze pro 6. 9. třídu jsou označeny hvězdičkou. 1) *Který z následujících jehličnanů není v ČR s výjimkou Jeseníků původní? jedle bělokorá smrk ztepilý borovice lesní modřín

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Vážení milovníci přírody, milé děti,

Vážení milovníci přírody, milé děti, Vážení milovníci přírody, milé děti, obdrželi jste brožurku Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním s názvem Hmyz. Jsme mezinárodní organizace, která působí na území České republiky, Polské

Více

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia,

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, Dnešní výlet nás zavede do hor od našich domovů nepříliš vzdálených, ale prakticky neznámých, do geomorfologického celku nazývaného Beskid Mały. Tento nepříliš rozsáhlý horský celek o délce asi 35 km a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, 460 01 LIBEREC Vypracovali: Červinka Michal, Huberová Michaela, Petříček

Více

DŘEVO pracovní list II.

DŘEVO pracovní list II. DŘEVO pracovní list II. Autor : Marie Provázková Stručný popis : Pracovní list seznamující žáky s druhy dřeva, jeho stavbou a využitím. Obsahuje různé typy úkolů - doplňovačky, přivazovačku,výpočtovou

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité.

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité. 7. Přírodní rezervace Novodvorský močál Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem)

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více