Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města"

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne od hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů zastupitelstva města. Zastupitelstvo města schvaluje: 282/Z/ Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 15/2007 rozpočtu města, kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2007 takto (v tis. Kč): a) závazné ukazatele stanovené radě města před úpravou úprava rozpočtu po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM , , ,82 Financování: Zapojení zůstatků finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech k ,00 0, ,00 Celkové rozpočtové zdroje , , ,82 Rozpočtové potřeby: Rozpočtové výdaje CELKEM , , ,82 Financování: Splátky jistiny přijatých úvěrů ,00 0, ,00 Celkové rozpočtové potřeby , , ,82 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem před úpravou úprava rozpočtu po úpravě I. Mateřská škola Piaristická 137, Mor. Třebová 1 778,00 4, ,00 I. Mateřská škola Jiráskova 14111, Mor. Třebová 1 572,50 4, ,50 ZŠ Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 6 576,00 4, ,00 Kulturní služby města Moravská Třebová 9 387,00-250, ,00

2 Město Moravská Třebová 2 Rozpočet města na rok 2008 v následující podobě: Rozpočtové zdroje: daňové příjmy neinvestiční dotace ostatní (nedaňové) příjmy kapitálové příjmy rozpočtové příjmy CELKEM financování - zapojení finančních prostředků ZBÚ financování - zapojení finančních prostředků na účelových fondech Celkové rozpočtové zdroje Rozpočtové potřeby: běžné (provozní) výdaje rozsáhlejší opravy investiční výdaje rozpočtové výdaje CELKEM financování - splátky jistiny přijatých úvěrů Celkové rozpočtové potřeby částka ,00 tis. Kč ,91 tis. Kč ,09 tis. Kč 4 600,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 600,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 960,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 9 570,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 283/Z/ Zastupitelstvo města stanovuje tyto závazné ukazatele jimiž se povinně budou řídit: a) rada města celkové rozpočtové příjmy města na r ,00 tis. Kč zapojení finančních zdrojů základního běžného účtu z r ,00 tis. Kč zapojení finančních zdrojů účelových fondů města z r ,00 tis. Kč celkové rozpočtové zdroje ,00 tis. Kč celkové rozpočtové výdaje města na r ,00 tis. Kč splátky jistin úvěrů a půjček 9 570,00 tis. Kč celkové rozpočtové potřeby ,00 tis. Kč b) příspěvkové organizace zřízené městem příspěvek na činnost organizace Sociální služby města Mor. Třebová 2 700,00 tis. Kč Kulturní služby města Mor. Třebová 8 418,00 tis. Kč Zakladní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 2 610,00 tis. Kč Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 6 645,00 tis. Kč Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 okres Svitavy 2 105,00 tis. Kč I. Mateřská škola Piaristická 137, Mor. Třebová, okres Svitavy 1 830,00 tis. Kč II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Mor. Třebová, okres Svitvy 1 590,00 tis. Kč Základní umělecká škola Mor. Třebová 1 515,00 tis. Kč Dům dětí a mládeže Mor. Třebová 1 140,00 tis. Kč Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mor. Třebové 2 765,00 tis. Kč

3 Město Moravská Třebová 3 284/Z/ Poskytnutí finančních příspěvků (na účely uvedené v tabulkové části rozpočtu města) takto: Integrovaná střední škola Mor. Třebová ,00 Gymnázium Mor. Třebová ,00 Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám ,00 Základní škola Mor. Třebová, Palackého ,00 Speciální ZŠ. MŠ a PrŠ Moravská Třebová ,00 Oblastní charita Mor. Třebová 3 500,00 Bredy, s.r.o ,00 ZO SBTS Mor. Třebová ,00 Roman Langr ,00 Sdružení Fermáta ,00 ASK STŠ MO - oddíl boxu ,00 TJ Sokol Boršov ,00 Konfederace politických vězňů 2 000,00 Sdružení Němců - regionální skupina Hřebečsko ,00 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR Mor. Třebová ,00 SDH Udánky ,00 Občanské sdružení CEMA Žamberk 0,00 Sjednocená org. nevid. a slabozr. ČR Česká Třebová 0,00 Agentura Arnika, PaeDr. Marie Blažková ,00 Mgr. Jaroslav Jarůšek ,00 Společnost přátel Galerie umělecké fotografie ,00 Sdružení přátek KD v Boršově ,00 Občanské sdružení Květná zahrada ,00 Grant v rámci projektu Zdravé město ,00 Český zahrádkářský svaz ,00 ZO Český svaz ochránců přírody 0,00 ZO Český svaz ochránců přírody Zelené Vendolí ,00 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (čl. př.) ,00 Svaz měst a obcí ČR (čl. příspěvek) ,00 Českomoravské pomezí (čl. příspěvek) ,00 CELKEM Kč 285/Z/ Podání žádosti o finanční podporu ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogram A. Podpora terénní práce 2008 ve výši ,- Kč a současně schvaluje finanční spoluúčast města Moravská Třebová ve výši ,- Kč. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 286/Z/ Předložená stanoviska k doporučením kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne

4 Město Moravská Třebová 4 287/Z/ Směrnici pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice č. 1/2008 dle předloženého návrhu. Z: Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 288/Z/ Předloženou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 Požární řád města. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 289/Z/ Předložený termínový plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2008 a plán kontrol na období únor až červenec Z: Josef Odehnal, předseda výboru 290/Z/ Odprodej bytových jednotek obsazených nájemníky i volné bytové jednotky dle výsledku veřejného výběrového řízení, konaného dne , takto: 1. bytové jednotky č. 837/2, obsazené nájemníkem o velikosti 1+1 v domě č.p. 837, na ul. Olomoucké č.o. 42 na parcele č v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí včetně spoluvlastnického podílu id. 2114/10000 na společných částech domu na výše uvedené stavební parcele a podílu na venkovních úpravách a vedlejších stavbách vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení M. J., bytem Svitavy, Větrná 626/19 za cenu ve výši ,--Kč. 2. bytové jednotky č. 837/3, obsazené nájemníkem o velikosti 2+1 v domě č.p. 837, na ul. Olomoucká č.o. 42 na parcele č v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí včetně spoluvlastnického podílu id. 2869/10000 na společných částech domu na výše uvedené stavební parcele a podílu na venkovních úpravách a vedlejších stavbách vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení L. B., bytem Linhartice č.p. 163 za cenu ve výši ,- Kč. 3. volné bytové jednotky č. 352/6 o velikosti 1+1 v bytovém domě č.p. 352 na ul. Olomoucké č.o. 38 na parcele č v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí včetně spoluvlastnického podílu id. 403/10000 na společných částech domu na výše uvedené stavební parcele a podílu na venkovních úpravách a vedlejších stavbách vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení M. J., bytem Svitavy, Větrná 626/19 za cenu ve výši ,--Kč. 291/Z/ Prodej pozemku parc. č. 763/1 o výměře 81 m 2, kultura travní porost v obci Moravská Třebová a kat. území Boršov u Moravské Třebové Ing. Z. a H. B., oba bytem Zadní č.o. 113/70, Svitavy za vzájemně

5 Město Moravská Třebová 5 sjednanou kupní cenu ve výši ,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 292/Z/ Prodej pozemku parc. č. 3287/17 o výměře 284 m 2, kultura trvalý travní porost v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové A. a Z. Z., bytem ul. Dukelská č.o. 53, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši ,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 293/Z/ Prodej pozemku parc.č. 3287/6 o výměře 496 m 2, kultura trvalý travní porost v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové L. a M. J., bytem ul. Nerudova č.o. 15, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši ,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 294/Z/ Prodej pozemku parc.č. 3287/16 o výměře 326 m 2, kultura trvalý travní porost v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové F. a J. P., bytem Moravská Třebová, ul. Západní č.o. 33 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši ,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 295/Z/ Prodej pozemku parc.č. 3287/13 o výměře 319 m 2, kultura trvalý travní porost a pozemku parc.č. 430/1, kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m 2 vše v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové R. V., bytem ul. Sportovní č.o. 2, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši ,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 296/Z/ Prodej pozemku parc. č. 2077/59 o výměře 219 m 2, kultura trvalý travní porost v obci a k.ú. Moravská Třebová J. F., trvale bytem Stará Libava č.p. 42, Moravský Beroun za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 9.050,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 297/Z/ Prodej pozemku parc. č. 2055/82 o výměře 24 m 2, kultura orná půda a pozemku parc.č. 2055/84 o výměře 6 m 2 na ul. Strážnického v obci a kat. území Moravská Třebová L. S., bytem ul. Pod Hamry č.o. 6, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši

6 Město Moravská Třebová ,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 298/Z/ Prodej pozemku parc. č. 935 o výměře 405 m 2, kultura zahrada a pozemku parc.č. 930/2 o výměře 63 m 2 vše na ul. Lázeňské v obci a k.ú. Moravská Třebová, Stavebnímu bytovému družstvu, Lanškrounská č.o. 72, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši ,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 299/Z/ Prodej pozemku parc. č. 1094/7 o výměře 28 m 2, kultura zastavěná plocha na ul. Lidické v obci a kat. území Moravská Třebová RNDr. V. a D. H., oba bytem ul. Lidická č.o. 7, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši ,-- Kč, kterou kupující uhradí takto: - 50% před podpisem kupní smlouvy - 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 300/Z/ Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 301/Z/ Předloženou zprávu o činnosti rady města od zastupitelstva města zasedání 302/Z/ Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne /Z/ Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne /Z/ Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne /Z/ Předložený rozpočtový výhled města na období let Zastupitelstvo města ukládá: 306/Z/ Radě města zabývat se doporučeními finančního výboru č. 1), 2), 3), 5), 7) a 8) v předloženém zápisu z jednání výboru dne Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 307/Z/ Radě města zabývat se usneseními kontrolního výboru

7 Město Moravská Třebová 7 zastupitelstva města ze dne Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 308/Z/ Radě města předložit do jednání zastupitelstva města návrh lokality pro výstavbu školního hřiště. Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města T: Zastupitelstvo města ruší: 309/Z/ Své usnesení č.4/s/ ze dne ve znění usnesení č.6/s/ ze dne ve věci zřízení stipendijních míst na vysokých školách v České republice. Z: Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK Zastupitelstvo města určuje: 310/Z/ Ověřovateli zápisu: - Mgr. Miroslava Muselíka - Josefa Odehnala V Moravské Třebové Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek RNDr. Josef Ošťádal starosta města JUDr. Miloš Izák místostarosta Ing. Václav Mačát místostarosta

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína Městský úřad Kolín Z á p i s z XVII. zasedání Zastupitelstva města Kolína, konaného dne 23.5.2005 od 15,00 hodin v saloncích č. 1,2,3 Městského společenského domu v Kolíně Přítomno: 24 členů zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více