AutoCAD výukový materiál. AutoCAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AutoCAD 2012. výukový materiál. AutoCAD 2012 1"

Transkript

1 AutoCAD 2012 výukový materiál AutoCAD

2 Tato práce slouží jako popis, jak v programu AutoCAD narýsovat díl strojního zařízení, konkrétně část tvarové hřídele, či navrhnout jednoduché elektrotechnické schéma projektu Drawdio. Příručka je vytvářena ve verzi AutoCAD Návod je pro uživatele, jenž nemají s programem žádné zkušenosti či ovládají pouze základní prvky programu, avšak někdy již pracovali v některém z grafických editorů vektorového typu. Počítá se tak s jistou znalostí ovládání programu, jako například přiblížení, oddálení pomocí kolečka myši, posunu výkresu opět za pomocí středního kolečka, výběr více objektů najednou a další. Samozřejmostí je i základní znalost technického kreslení a pravidel technického výkresu. AutoCAD

3 Rozložení uživatelského rozhraní Hlavní nabídka Panel nástrojů Rychlý přístup Karty nástrojů (Výchozí, Vložit, Poznámky,..) Panely nástrojů (Kreslit, Modifikace, Hladiny,..) Pracovní plocha Lišta se záložkami Příkazový řádek Panel pomocných funkcí AutoCAD

4 Před začátkem kreslení je třeba si nadefinovat hladiny (ang. layers), jenž nám pomůžou se lépe orientovat ve výkresu. Jsou to takzvané vrstvy, které bývají pro různé prvky, jako obrysové čáry, osy, kóty, poznámky různé. Proto je třeba si některé nadefinovat již před začátkem kreslení a nebo použít některou z předem určených šablon. U hladin nastavujeme tloušťku čar, jejich typ, barvu na výkresu a zda bude při tisku čára zobrazena. Hladiny lze vytvářet či měnit v průběhu kreslení, změna se projeví na všech čarách použitých při dané hladině. U hladin se nastavuje jejich název, tloušťka, typ a barva čáry a dále, zda bude hladina zobrazována a tisknuta. Klikneme na Vlastnosti hladin na kartě Výchozí, v panelu Hladiny. Nyní se dostaneme do správce hladin. Zde klikneme na Nová hladina, zadáme název Obrysy a hrany, ponecháme typ čáry, pouze změníme tloušťku na 0,30 mm. Barva ponechána bílá (při tisku černá). Další hladiny vytvoříme stejným způsobem, jejich parametry budou dle níže uvedené tabulky. Název Barva Typ čáry Šířka čáry Kóty Modrá Continuous 0,25 mm Neviditelné hrany Šedá ISO čárkovaná 0,20 mm Obrysy a hrany Bílá Continuous 0,30 mm Osy Žlutá ISO dlouhá čerchovaná 0,20 mm Pomocné přímky Azurová Continuous 0,30 mm Šrafování Zelená Continuous 0,18 mm Při vytváření hladiny Pomocné přímky škrtneme ikonu tiskárny. To zapříčiní, že čára nebude při tisku vykreslena. Barevnost čar se vyruší také při tisku a to nastavením tisku ve stupních šedi. Správce hladin zavřeme křížkem na levé straně. Vybrání potřebné hladiny pro kreslení je nyní možné v panelu Hladiny. Tyto i další osy použité ve výkresu lze nalézt v přiloženém souboru Hladiny bakalářské práce AutoCAD.las. AutoCAD

5 Program AutoCAD není třeba před samotným kreslením příliš nastavovat. Firemní nastavení je určené k okamžitému použití. Nastavování je vhodné až pro pokročilejší uživatele. Panel s možnostmi nastavení chodu programu. Tento návod slouží k vytvořením výrobků v programu AutoCAD Pro správné vytváření výkresů je třeba postupovat v návodu správně krok po kroku. Každý krok, je doplněn obrázkem, ke kterému je třeba při vytváření dojít, vykresleny jsou i lišty, panely či okna s ukázkou umístění použitého nástroje nebo funkce. Úkol je vždy nutno přečíst celý pro pochopení problému a poté postupovat znova větu po větě. Text je dále doplněn upozorněním nutným pro správný chod programu či přesné kreslení, dále jsou zde poznámky doplňující funkce softwaru a opakování, jenž nám připomíná již zapomenuté poznámky a upozornění. AutoCAD

6 STROJNÍ SOUČÁST CAD rýsovací programy se dají využít v mnoha odvětvích, jedním ze základních je průmysl a to převážně strojírenský. Proto jako první výrobek bude navržena část strojního zařízení, respektive díl strojní hřídele. Hřídel je navržena speciálně pro tento účel, není hleděno na její rozměry ani funkčnost, proto nelze konečný výstup tohoto návodu použít jako dokument k výrobě. AutoCAD

7 Hřídel je válcového tvaru, s výstupky a členěním. Ve výkresu budeme na hřídel nahlížet z jejího horního a bočního pohledu, kdy se nám bude jevit jako kulatina, avšak rýsovat ji budeme jako plochu, tedy pomocí čtverců a obdélníků. Pro naznačení kulatosti bude výsledná kóta značena symbolem průměru, či bude dodán čelní pohled s kružnicovým vzorem. Nárys Nejprve si vytvoříme celý tvar výrobku, poté ho doplníme detaily jako jsou otvory či seříznutí a různá zkosení. Začneme tím, že si vytvoříme vodorovnou osu, jenž nám bude značit střed hřídele. Kreslení je dále možno dvěma způsoby, buďto kreslit celý tvar modelu nebo kreslit pouze horní polovinu a spodní poté zkopírovat. To je způsob, jenž bude v této práci použit, avšak pozor, velikosti jsou při kreslení poloviční. Vybereme tedy hladinu Osy a vytvoříme zhruba 200mm dlouhou vodorovnou osu kdekoliv na pracovní ploše. Vybereme nástroj Úsečka, zadáme směr, kterým chceme aby úsečka šla, poté napíšeme velikost a stiskneme enter, a tak pokračujeme i v dalším kroku. Přepneme zpět na hladinu Obrysy a hrany. Kreslení začneme od levé strany. Vytvoříme obdélník o rozměru 6,5x13 mm. Obdélník kreslíme pomocí nástroje Úsečka, jelikož obdélník není kreslen celý, spodní stranu obdélníku ležící na ose necháváme prázdnou. Pozor: 6,5 mm se píše jako 6.5 [mm], teda s desetinou tečkou! Poznámka: Obrazovku přiblížíme/oddálíme pomocí kolečka myši, zobrazíme tak obrazce ve viditelné podobě a nahlédneme blíže k přichytávání objektů. Dále se budeme zabývat pouze tvořením obdélníků. Za použití funkce Úsečka budou postupně za sebou následovat tyto částečné obdélníky: 8x5mm; 6,5x50mm; 13x9mm; 15x5mm, 13x55mm a 19x25mm. (pozn.: kóty nekreslíme) AutoCAD

8 Nyní si celý objekt zkopírujeme pod osu. K tomu použijeme funkci Zrcadlit. Dále označíme všechny nakreslené čáry mimo hlavní osy. Stiskneme Enter. Vybereme první bod zrcadlení, což je bod, kde jsme začali rýsovat, dále vybereme koncový bod, což jest bod, kde jsme rýsovat skončili. Dále je třeba vybrat zda smazat původní objekty je přednastavena možnost N jako Ne, takže pouze stiskneme Enter. Máme narýsován základní tvar hřídele, nyní vytvoříme zbytek součásti. V přední části se nám součást zužuje do špičky. Vyberme nástroj Zkosit. Nalezneme ho pod nabídkou Zaoblit. Do příkazového řádku napíšeme H jako Hrana, potvrdíme Enterem, poté zadáme hodnoty 5, stiskneme Enter, a 6.5, opět ukončíme Enterem. Dále vybereme nejdříve horní a poté boční hranu. Vytvoří se nám zkosení, to si pro zopakování provedeme i na spodní straně. Nakonec hrany ve zkosení spojíme (u kuželového tvaru vidíme jeho spodní hranu). Poznámka: Tlačítkem Enter, se každá akce musí potvrdit a na konci ukončit. Tlačítkem Escape se dostaneme zpět, nebude vybrán žádný nástroj. Ve třetím dílu je vytvořená drážka, proto si ji nyní z bočního pohledu naznačíme. Však pozor drážku z toho pohledu ve skutečnosti nevidíme, pouze víme, že zde je, proto pro následující kreslení vybereme hladinu Neviditelné hrany. Ještě předtím však pomocí hladiny Pomocné přímky odměříme od levého horního kraje třetího dílu 15mm, abychom věděli kde otvor začíná. Poté už Neviditelnou hranou narýsujeme otvor. Stále pracujeme pomocí nástroje Úsečka. Pomocnou přímku nakonec smažeme. AutoCAD

9 Na předposledním dílu je sražena část kulatiny a vytvořená tak plocha. Z boku ji vidíme pouze jako vybranou část, kterou si zakreslíme. Postupujeme stejně jako u předchozího kroku, akorát pracujeme s Viditelnou hranou (hladina Obrysy a hrany). (Opět si pomůžeme pomocnou úsečkou a rozměru 10mm). Nakonec zvolíme nástroj Oříznout. Vybereme horní úsečku a posléze další dvě úsečky nově vytvořené, jdoucí směrem dolu. Potvrdíme jejich výběr tlačítkem Enter.. Nyní klikneme na prostřední část, jenž chceme smazat a potvrdíme Enterem. V tomto sražení je vytvořen otvor zakončený do špičky. O otvoru opět víme, ale nevidíme, proto ho zakreslíme jako neviditelnou hranu. Je umístěn uprostřed výřezu a hluboký 13mm. Poznámka: Střed je znázorněn malým zeleným trojúhelníkem na úsečce. Zakreslíme ho opět pomocí úseček. Začneme od středu (který funguje jako pomocný záchytný bod), od něj vedeme doprava úsečku dlouhou 4,5mm, dále pokračujeme dolu úsečkou 13mm, doleva 9mm a zpět nahoru. Poté pomocí nástroje Zkosení, vybereme první úsečku (svislou), zadáme V jako Vzdálenost, zadáme hodnoty 3 a poté 4.5 a vybereme druhou úsečku (spodní vodorovnou). Totéž uděláme i na druhé straně. Je nutné každou hodnotu, včetně V, potvrzovat Enterem. Nakonec spojíme místa zkosení a prostředkem vedeme osu = úsečka vytvořená v hladině Osa, jdoucí středem otvoru. Úsečka se nám přichytí ke středu i špičce otvoru. Nyní nakreslíme otvor na konci hřídele. Jedná se o špičatý otvor velikosti 13 mm a hloubce 6 mm. Pomocí Pomocných přímek si opět odměříme velikost otvoru (stejná jako u špičky hřídele, tedy 13 mm). Pomocnou úsečkou udáme i hloubku a poté již narýsujeme otvor zvolíme hladinu Neviditelné hrany. AutoCAD

10 V tomto malém měřítku není poznat že se jedná o čárkovanou čáru. Klikneme levým tlačítkem myši (slouží vždy pro výběr úseček) na obě dvě vytvořené úsečky a následně klikneme pravým tlačítkem na jednu z nich a vybereme Vlastnosti. Měřítko typu čáry nastavíme na 0,4 a zavřeme. (Opět pozor na udání desetinného čísla pomocí desetinné tečky.) Totéž provedeme i u úseček udávající otvor, včetně osy. Půdorys Nyní si vytvoříme pohled z vrchu, takzvaný půdorys. Půdorys se umísťuje pod nárys. Pohled je možné vytvořit dvěma způsoby, buďto pomocí Pomocných přímek určit kde leží jednotlivé díly a poté pomocí nich narýsovat opět obrys hřídele (viz. obrázek). A nebo si vytvořit pomocné čáry pouze dvě, vytvořit v prostoru osu kolmou na dané Pomocné přímky, zkopírovat obrys hřídele do půdorysu, vymazat otvory a dokreslit hřídel do plného tvaru. Obraz by měl vyjít vždy stejný. Pomocné polopřímky: kreslíme v hladině Pomocné přímky, jde o Přímky (Polopřímky), jenž udávají nekonečný směr, který je dán dvěma body. Proto vybereme nástroj polopřímka, na úsečce jejíž směr chceme prodloužit vybereme její krajní a koncový bod a polopřímka je vytvořena. Pro kopírování: vybereme funkci Kopírovat. Vybereme všechny úsečky které potřebuje (vybereme vše a pomocí Shift odebereme úsečky jenž kopírovat nechceme). Stiskneme Enter, poté vybereme bod který je klíčový pro kopírování nejlépe ten jenž leží na průsečíku jedné z vytvořených pomocných přímek a na ose. Nyní výběrem stejného bodu níže na ose obrys kopírujeme. Enter. Poznámka: Výběr úseček provádíme jednotlivým kliknutím na každou z nich, nebo pomocí přetažení výběrového obdélníku, přes více z nich. Úsečky smažeme jejich vybráním a stiskem klávesy Delete. AutoCAD

11 Vytvoříme otvor. Pomocnými čárami určíme kde otvor leží. Abychom to nemuseli odměřovat. A vytvoříme obdélník o rozměru 4 x 20 mm. Se středem na ose hřídele. Kreslíme viditelnou čárou (= v hladině Obrysy a hrany). Rohy otvoru zaoblíme. Pomocí nástroje Zaoblení. Stiskneme nástroj Zaoblení, poté zadáme R jako Rádius a zadáme hodnotu 1,5. Poznámka: Každou hodnotu potvrzujeme vždy tlačítkem Enter, ukončíme jím i celou práci vybraným nástrojem. Opětným stiskem tlačítka se nástroj opět vybere. Nyní vybereme obě úsečky setkávající se v rohu. V jejich průsečíku se vytvoří zaoblení s poloměrem 1,5mm. Takto vytvoříme všechny 4 rohy, s tím, že již není třeba zadávat hodnotu 1,5, ale pouze R, Enter, potvrdit již přednastavený 1,5 Enterem a pouze vybrat úsečky. Sraženina se nám z horního pohledu projeví jako obdélník, avšak jelikož není sražená přesně polovina válce, musíme zbylou část ve výkresu zachytit. Narýsujeme teda obdélník dle obrázku. Použijeme k tomu Pomocné přímky a Obrysové úsečky. Obdélník má rozměr 22,5 x 35mm odsazen od kraje je 1,75mm. Vytvoříme otvor, jenž se nám zobrazí jako kružnice o poloměru 4,5mm (průměr 9mm). Kružnice leží ve středu vytvořeného zkosení (obdélníku), střed si můžeme naznačit uhlopříčkami, odměřit a nebo si pomoci pomocnou přímkou vedenou středem otvoru v nárysu. Použijeme k tomu jednu z nabídek vytvoření kružnice. Středem otvoru vedeme krátkou osu, skrz celý otvor. Od středu vedeme dvě úsečky, přesahující okraje kružnice. Měřítko typu čar je nutno nastavit na 0.2. Máme již hotový i pohled shora, tzv. půdorys. Další možností je výkres doplnit o pohled třetí, který v tomto případě není potřeba, v pohledu by byla znázorněna kulatost výrobku, tu si naznačíme značkou při kotování. Při použití řezů a místních pohledů, bylo by možno výkres zastínit pouze jedním pohledem. AutoCAD

12 Nyní si v nárysu upravíme již vytvořené otvory za pomocí místních řezů. Ukážeme si tak další možnosti programu a i výkres tak bude přehlednější, jelikož místo neviditelných hran zde nyní budou hrany viditelné. Otvory lze tak lépe okótovat a v mnoha případech nejsou potřeba díky tomu další pohledy. V části hřídele jakoby nakoukneme pod její povrch, jako bychom ji v tomto místě rozkrojili. Materiál, jenž nám ve výřezu zůstane je naznačován šrafováním (v případě kovového materiálu, jsou to šikmé čáry), otvory a díry jsou nevyplněny. Pro tento pohled použijeme nástroj oblouk, kterým vytvoříme ohraničení řezu, v řezu poté vyšrafujeme místo kde je materiál a místo s otvorem zůstane prázdné. Pro začátek si Pomocnou čarou odměříme 8mm od obou krajů směrem k otvoru. Dále vybereme nástroj Oblouk daný Počátkem, středem a koncem. A zakreslíme ho zadanými body. Oblouk již kreslíme novou hladinou Šrafování. Na vytvořený oblouk klikneme a uchopíme za jeho nejnižší část v bodě s modrým čtverečkem. Držením a posunem čtvereček zčervená a posunem nahoru ve výkresu oblouk zmenšíme, aby ležel uvnitř výrobku, avšak nezasahoval do otvoru. Smažeme pomocné úsečky. Poznámka: Pomocné úsečky vždy po jejich použití smažeme, do výkresu nepatří. Pro jistotu si můžeme v nastavení hladin, zakázat jejich zobrazení při tisku. Úsečky tvořící otvor si označíme a změníme jejich hladinu na Obrysy a hrany. Nástrojem Šrafování vybereme vzniklou oblast. Hladinu máme Šrafování. Vyskočí nám nová nabídka, typ šrafu zvolíme ANSI31 (šikmé čáry). Měřítko zvolíme 0,5 (opět pozor na zadání měřítka s desetinou tečkou). AutoCAD

13 Stejný zákrok provedeme i u druhého otvoru. Oblouk vytvoříme přímo z rohových části seříznutí. Pouze ho mírně zmenšíme úchopem spodního bodu. Změníme čáry otvoru na viditelné, pomocí změny hladiny. Svislou osu necháme jak je. A opět vytvoříme šrafování. Jenž změníme na ANSI31 a jeho měřítko na 0,5 je již nastaveno, potvrdíme Enterem. Poslední místní řez bude proveden v nárysu. Od kraje si odměříme Pomocnou úsečkou 7 mm. Nyní vytvoříme opět Oblouk pomocí Počátek, konec, poloměr a změníme velikost dle obrázku. Oblouk již kreslíme v hladině Šrafování. Šrafování vytvoříme opět stejným způsobem.. Smažeme pomocné úsečky. Úsečky tvořící otvor změníme na Obrysy a hrany. AutoCAD

14 Výkres je již nyní hotov, poslední nutnou akcí je již jeho okótování. Pomocí kót jsou udány jeho rozměry, popisky, materiál, a další. Nyní si ukážeme jak v programu AutoCAD kóty vytvářet. V nabídce kót vybereme Styl textu, zde vytvoříme Nový.. Styl písma zvolíme ISO a velikost textu nastavíme Velikost šipek, či odsazení vynášecích čar není nutno nastavovat, potvrdíme tlačítkem Zavřít. Kreslení kót provádíme v nastavené hladině Kóty. Poznámka: Lze použít režim Poznámka, jenž nám velikost textu přizpůsobuje velikosti výkresu. Zvolíme hladinu Kóty a přepneme se do záložky Poznámky. Vybereme Přímou kótu. Nyní kliknutím na začátek úsečky a poté na její konec a tím vytvoříme kótu, kterou posunutím vysuneme na určité místo. Toto provedeme u zadní částí hřídele, kde vysuneme velikost 38. Poznámka: Kótu lze vytvořit též tím, že po výběru nástroje stiskneme Enter a poté klineme na vybranou úsečku, jenž se nám okótuje. Nyní klikneme na kótu a tím jí označíme, dále v menu vybrané pravým tlačítkem vybereme Vlastnosti. V záložce Primární jednotky napíšeme do kolonky Předpona kóty hodnotu %%C. Před kótou se nám nyní objeví znak pro průměr. Poznámka: V panelu vlastnosti se posuneme dolu posuvníkem na levé straně. Kotování je nutno zadávat tímto způsobem, jelikož průměr lze okótovat přímo pouze z oblouků a kružnic. Dalšími pomocnými zkratkami jsou %%D pro stupeň, %%P pro +/- a %%% pro znak pro procento. Tyto znaky lze umísťovat před i za text kóty. AutoCAD

15 Poznámka: Kótu lze posunout kliknutím na ni a uchopením za modrý čtvereček uprostřed. Stejným způsobem okótujeme i otvor uvnitř, opět vybereme Přímou kótu, krajní body otvoru a vysuneme kótu. Zadáme znovu předponu %%C. Nyní okótujeme i hloubku otvoru. Obojí provádíme v půdorysu hřídele. Poznámka: Panel vlastnost si lze upravit minimalizováním nepotřebných pod menu, a to kliknutím na šipku na jejich pravé straně. Nyní okótujeme jednotlivé úseky hřídele. Vybereme přímou kótu a okótujeme první rozměr. Poté klikneme na Řetězová. Nyní pouze vybíráním míst, kde se mění velikost se nám tvoří kóty na stejné úrovni jako vytvořená první kóta. Zakončíme Enterem. Zakótujeme si hloubku a velikost otvoru. Poznámka: Kótu posouváme jejím uchopením za modrý čtvereček, možno vypnout režim Orto. Nyní přímou kótou okótujeme hloubku výseče a dále za pomocí přímé kóty a kóty řetězové okótujeme hloubku otvoru. AutoCAD

16 Nyní vytvoříme kóty pomyslných kulatých částí. Vždy v jejich středech vyznačíme kótu a umístíme ji dovnitř hřídele, potom jejím uchopením ji vytáhneme vně hřídele a přidáme předponu %%C. Toto provedeme u všech částí. Je možno vytvořit všechny kóty a poté je všechny vysunout a doplnit předponou. Poznámka: Po vybrání všech potřebných kót, lze přidat předponu jedním kliknutím. Nyní si pouze v půdorysném pohledu okótujeme částí, jenž ještě nejsou okótovány. Což je velikost výseče a dále průměr otvoru, jenž okótujeme pomocí nástroje Kóta - Průměr. Po vybrání nástroje stačí pouze kliknout na kružnici a udat polohu kóty. Dále okótujme první otvor, pomocí Kóta - Průměr okótujeme zaoblené rohy. Stačí zakótovat pouze spodní či horní zaoblení, osa naznačuje, že je otvor symetrický. Nyní lineární kótou zakótujeme šířku drážky. Zbylé rozměry jsou již vyobrazeny v prvním pohledu. AutoCAD

17 Nyní je již výkres hotov, včetně základního okótování. Okótováno je vše podle pravidla, že každá velikost musí mít kótu, avšak na výkrese smí být zobrazena pouze jednou. AutoCAD

18 ELEKTROTECHNICKÉ SCHÉMA Počítačovou podporu konstruování lze využít nejen na primárně určené odvětví, ale i lze v nich nakreslit jakýkoliv technický výkres. V další ukázce bude ukázáno, jak lze v programu AutoCAD kreslit elektrotechnické schéma. Kreslení není tak jednoduché a intuitivní jako v odborném programu pro elektroniku, avšak výkres nakreslit lze. Pro vytváření elektrotechnických schémat lze využít například software Eagle (Easily Applicable Graphical Layout Editor) od společnosti CadSoft. Na konci článku bude porovnání výsledných dokumentů. AutoCAD

19 Jelikož některé součástky se nám zde budou opakovat, vytvoříme si tzv. bloky. Jde o vytvoření jakéhokoliv nákresu a jeho následného uložení. Poté stačí jedním kliknutím objekt znovu zobrazit a použít ve výkresu, kolikrát budeme potřebovat. Nejprve se narýsuje objekt. V naše případě to bude značka Rezistoru. Proto nakreslíme obdélník o rozměrech 60 x 90 mm. Zadáme funkci Obdélník, stiskneme R jako rozměr a poté zadáme hodnoty 90 a 60 oddělené enterem. Nyní pouze klikneme a vybereme jakým směrem má být obdélník orientován. Nyní k němu připojíme dvě úsečky znázorňující dráty vycházející ze součástky. Od středu obdélníku (nalezneme ho pomocí zobrazení zeleného trojúhelníku) narýsujeme úsečku o délce 20 mm. Kreslíme v hladině Obrysy a hrany. Kolmé čáry je možno tvořit jednodušeji za pomocí nástroje Režim Orto (F8), který nalezneme ve spodní liště. Nyní klikneme na Vytvořit blok. Název zadáme Rezistor. Kliknutím na vybrat objekty se dostaneme zpět na pracovní plochu, zde vybereme vše co máme nakresleno a stiskneme Enter. Dále klikneme na zadání referenčního bodu a ve výkresu vybere bod na konci levé úsečky. Celé potvrdíme tlačítkem OK. Nyní můžeme značku smazat. Dále vytvoříme značku pro kondenzátor. Klikneme na nástroj Obdélník, poté na pracovní plochu, zadáme R, poté rozměry 80 a 10 a určíme kde obdélník leží (kreslíme kdekoliv na pracovní ploše). Od středu spodní úsečky povedeme úsečku dlouho 10 mm. Tato úsečka je kreslena v hladině Pomocné přímky. Nyní horní obdélník zkopírujeme. Vybereme nástroj Kopírovat, klikneme na obdélník, stiskneme Enter, poté jako první kopírovací bod zvolíme střed horní úsečky, opět naznačen trojúhelníkem a poté konec vytvořené úsečky. Obdélník se nám zkopíroval. Enter. Pomocnou úsečku smažeme. Obdélník vyplníme. Klikneme na nástroj Gradient, schovaný pod nástrojem Šrafováním, a vybereme oba obdélníky. Místo Gradientu vybereme Těleso. A barvu zvolíme místo Použít aktuální, DleBlok. Enter. Nyní už pouze nakreslíme drátky - čáry dlouhé 20 mm ze středů obdélníků. AutoCAD

20 Značku si nyní pomocí nástroje Kopírovat zkopírujeme, je jedno jaký vybereme referenční bod i kam jej zkopírujeme, pouze ho budeme dále potřebovat. Nyní již pouze vytvoříme blok této součástky. Klikneme na Vytvořit nový blok. Pomocí vybrat objekty vybereme vykreslenou původní značku, potvrdíme Enterem. Jako referenční bod zadáme horní bod úsečky. Název bude Kondenzátor nepólový. Dále vytvoříme kondenzátor s pólem. Použijeme k tomu kopii značky (původní značka se již chová jako jeden celek), pouze kliknutím na střed horního obdélníku a stiskem delete, smažeme jeho výplň. Dále pomocí nástroje Text nakreslíme znak +. Stiskneme nástroj Text a vytvoříme malý obdélník v levém horní části součástky. Napíšeme znak +, v horní nabídce zvolíme velikost textu 10 a typ Courier New a kliknutím do prostoru výkresového pole uložíme. Vytvořenou značku uložíme jako Nový blok pod jménem Kondenzátor pólový. Další značku začneme opět obdélníkem 100 x 10 mm, vyplněný Gradiánem, později v nastavení jako Tělesem a barvě bílé dlehlad. Nyní pomocí Pomocné přímky odměříme 30 mm od spodního kraje. Na tomto místě již jako Obrysy a hrany narýsujeme úsečku končící na stejné úrovni jak levá hrana, to docílíme přiblížením myši k levému spodnímu rohu a postupným posunem dolu naznačuje nám to zelená čárkovaná čára. Zadáním hodnoty 40, ji narýsujeme. Dále pokračujeme kolmo vlevo velikostí 40 mm (je nutné přepínaní mezi režimem Orto (F8)). Tyto dvě úsečky zkopírujeme pomocí nástroje Zrcadlit. Vybereme Zrcadlit, vybereme obě úsečky, klikneme na Enter. Jako osu určíme střed spodní hrany obdélníku a směr dolu. Potvrdíme Enterem. Celý objekt doplníme horní úsečkou 40 mm a opět kamkoliv na pracovní plochu zkopírujeme. Na originálu si nyní vytvoříme šipku. Na pravé straně odměříme pomocnou přímkou 15 mm na šikmé čáře. Nyní vytvoříme trojúhelník. Vybereme nástroj Polygon, zadáme hodnotu 3, Enter. Nyní klikněme na jeho těžiště, což je pro nás vzniklý bod na šikmé úsečce. Napíšeme V jako vepsaný. A klikneme na horní bod úsečky. Smažeme Pomocnou přímku. AutoCAD

21 Nyní si trojúhelník opět vyplníme bílou barvou. Stejným způsobem vytvoříme šipku i na vytvořené kopii avšak na levé spodní straně šikmé úsečky. Nyní si oba obrázky uložíme jako bloky. Obrázky pomocí Vytvořit blok vybereme, jako referenční bod zvolíme opět horní bod úsečky. Název horního obrázku bude Tranzistor NPN, spodní se bude jmenovat Tranzistor PNP. Nyní máme všechny potřebné bloky nakresleny, můžeme již začít rýsovat schéma celého zapojení. Začneme na čisté pracovní ploše, proto vše co jsme narýsovali je nutno vyznačit a smazat, zůstane nám to uloženo v blokách. Poznámka: Smazání provedeme stiskem tlačítka Delete Začneme hlavní součástí celého obvodu a to je časovač 555. Znázorněn v našem případě obdélníkem o rozměru 300 x 400 mm. AutoCAD

22 Od tohoto obdélníku vedeme celkem 8 čar (znázorňující jeho osm vývodů), kreslíme za pomocí nástroje Úsečka. Mezi čarami jsou většinou prostory dlouhé 100 mm, čáry jsou však dlouhé, vlevo 250 mm, nahoře 330 mm, vpravo 200 mm, a dole 470 mm a 200 mm. Nyní si již umístíme nakreslené součástky, někde doplníme další čáry k nim vedoucí. Zapneme Režim Orto, protože všechny čáry se kreslí na sebe kolmé. Na levou spodní nohu vložíme Nepólový kondenzátor. Klikneme na Vložit blok, z nabídky vybereme Kondenzátor nepólový, stiskneme OK a vložíme ho na konec úsečky, zde se nám připojí vybraným referenčním bodem. Dokreslíme úsečku dlouhou 200 mm. Dále na levé straně spojíme druhou a třetí čáru společnou úsečkou, dlouhou 400 mm vedoucí směrem dolu, od horního vzniklého rohu vedeme úsečku 100 mm směrem doleva. Dále první levou čáru prodloužíme o 330 mm a směrem nahoru nastavíme 100 mm. Na obrázku nové čáry znázorněny červeně. Na vzniklé spoje nyní vložíme dva Rezistory. V nástroji Vložit blok vybereme Rezistor a vpravo potvrdíme nabídku Natočení - Zadat na obrazovce, OK. Klikneme na místo kam chceme značku vložit a poté udáním směru určíme její směr, aby dále pokračovala na úsečce. Na levé straně zakončíme úsečky (znázorňující dráty) kolečkem. Zadáme Kružnici dvěma body, vybereme bod na konci úsečky, určíme tažením směr a zadáme hodnotu 40. AutoCAD

23 Na levé spodní úsečce vložíme Nepólový kondenzátor. Nyní je již třeba pouze vytvořit uzly, znázorňující, že se drát v tom místě rozdvojuje a ne se pouze kříží, ty vytvoříme pomocí Kružnice se středem a poloměrem 10 mm. Střed je vždy na průsečíku úseček. Kružnici poté vyplníme pomocí Gradient bílou barvou. Na pravé straně známým způsobem vložíme Rezistor. Za ním dále povedeme čáru dlouhou 150 mm. Od něj vedeme úsečky směrem nahoru i dolu o velikosti 200 mm a na něž navazují kolmé úsečky 100 mm. Na jejich konce vložíme Tranzistory, nahoru Tranzistor PNP, dolu Tranzistor NPN a dokreslíme úsečky směrem ke kraji. Nyní doplníme horní úsečky, spojením samotných konců. Přesahující úsečky na horní straně odstraníme pomocí nástroje Oříznout, kde vybereme oné dvě křížící se úsečky a výběr potvrdíme tlačítkem Enter. Nyní vybráním přesahu ho odstraníme. Dále na všech kříženích opět vytvoříme Kružnice R10 mm, které vyplníme Gradiánem. AutoCAD

24 Tranzistory spojíme. Z prostředka spoje vedeme úsečku, dlouhou 200 mm, na ni připojíme Pólový kondenzátor, úsečku dále vedeme dlouhou 200 mm, do stejné úrovně nyní přiveďme horní i spodní úsečku. Poslední částí je vytvoření odnože ze spodní úsečky, na všech kříženích vytvořit uzly o průměru 10 mm a na konci opět vytvořit kružnice o průměru 40 mm. AutoCAD

25 Nyní je již schéma projektu Drawdio hotovo. Je tak ukázáno, že i v programu AutoCAD lze vytvořit elektrotechnické schéma, avšak jeho kreslení je časově náročné. V odborných programech pro elektrotechniku jsou již všechny základní součástky obsaženy a není nutno je rýsovat. Dalším problémem je, že nyní lze již obtížně schéma upravovat, například zvětšit značku pro rezistor, či změnit velikosti čar mezi součástkami. Na obrázku níže upraveny poměry úseček a zvětšen znak pro rezistor na 120 x 80 mm. Nyní je nutno doplnit schéma o popisky. Každá součástka musí mít své označení, v případě více součástí na výkresu je nutné i číselné označení. Jejich hodnoty, velikosti či jiné doplňující údaje zde psány nebudou, ty by se objevili v popisovém poli výkresu. Klikneme na Poznámka pod odkazem Text, zde vybereme Styl textu. Vytvoříme nový styl stiskem Nový, Název písma zvolíme jedno z písem typu ISO. Výšku nastavíme na a klikneme na Použít. AutoCAD

26 Nyní se přepneme do hladiny Kóty. A pomocí nástroje Text - Jeden řádek budeme tvořit popisky. Nástroj nám nakreslí úsečku, nad níž bude text položen. Začneme psaním uprostřed velkého obdélníku, kde napíše IO (Integrovaný Obvod) a dvojitým stlačením tlačítka Enter (či tlačítkem Esc) ukončíme. Následným kliknutím na text a tažením za modrý čtvereček v jeho dolním rohu lze text umístit doprostřed obdélníku. Doporučuji vypnout režim Orto. Takto pokračujeme dále a popíšeme všechny vývody z IO pomocí čísel dle obrázku. Poznámka: Jednotlivé textové pole není třeba ukončovat. Kliknutím na jiné místo na pracovní ploše lze začít psát text na jiném místě. Ukončit Tlačítkem Escape. Dále popíšeme všechny součástky jejich jednopísmenným označením doplněným o pořadové číslo. Rezistory R1. R2, R3. Kondenzátory C1, C2, C3 a Tranzistory T1, T2. AutoCAD

27 Vstupní dva body označíme PAD 1 a PAD 2, na pravé straně označíme krajní body, jenž budou sloužit jako napájení obvodu jako VCC a GND. Prostřední vývody pro sluchátko jsou značeny SLUCH + a SLUCH -. Schéma je nyní hotové. Schéma vytvořené ve specializovaném programu, programu EAGLE. Adam Dolejš Havlíčků Brod, 2013 AutoCAD

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Více

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3 SketchUp Obsah 1 Nastavení prostředí 3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3 Nastavení šablony 3 Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: 3 Animace 3 Jedn 3 Komponenty 4 Kótování

Více

2. Kreslení ve 2D. 2.1. Vytvoření pracovního projektu. 2.1.1. Spuštění Archicadu. 1. Otevře nový projekt

2. Kreslení ve 2D. 2.1. Vytvoření pracovního projektu. 2.1.1. Spuštění Archicadu. 1. Otevře nový projekt 2. Kreslení ve 2D 2.1. Vytvoření pracovního projektu 2.1.1. Spuštění Archicadu 1. Otevře nový projekt 2. Otevře již rozpracovaný projekt 3. Vyhledání rozpracovaného projektu, který ještě nebyl otevřen

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

METODICKÝ MATERIÁL PRO VÝUKU KRESLENÍ V PROGRAMU AUTOCAD 2009 PRO SPECIÁLNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY, ODBORNÁ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÉ ŠKOLY

METODICKÝ MATERIÁL PRO VÝUKU KRESLENÍ V PROGRAMU AUTOCAD 2009 PRO SPECIÁLNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY, ODBORNÁ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÉ ŠKOLY METODICKÝ MATERIÁL PRO VÝUKU KRESLENÍ V PROGRAMU AUTOCAD 2009 PRO SPECIÁLNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY, ODBORNÁ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÉ ŠKOLY Odborné učiliště a Praktická škola Lipová lázně 458 republiky. Předmluva V

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 3 Editor Capture U editoru Capture závisí nabídka hlavní lišty na tom, které okno pracovní plochy je aktivované. V dalším textu budou popsány jen ty položky,

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Informatika 6. ročník/9. Malování IV

Informatika 6. ročník/9. Malování IV Malování IV Text v obrázku Malování je program určený pro malování. Pro psaní textů existují jiné, mnohem lepší programy. I v Malování máme možnost určitým způsobem vložit text. Důležité je uvědomit si,

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4 KAPITOLA 4 Vkládání objektů NABÍDKA VLOŽIT POPIS OBRAZCE KOMENTÁŘ NOVÁ STRÁNKA OBJEKT OBRÁZEK GRAF OBRÁZEK KLIPART OBRÁZEK ZE SOUBORU SYMBOL POLE POZADÍ HYPERTEXTOVÉ ODKAZY DALŠÍ PŘÍKAZY PRO VLOŽENÍ SHRNUTÍ

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty

Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Typy objektů Objekty, se kterými v programu GEONExT pracujeme, mají převážně grafické znázornění. Jednak

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Tisk na Plotter v AutoCADu

Tisk na Plotter v AutoCADu Tisk na Plotter v AutoCADu Důležitá pravidla Vhodné je mít kolem výkresů rámečky, aby se tím zjednodušila práce při výběru okna. Tyto rámečky by měly být ve vlastní hladině, která bude netisknutelná Pokud

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14 V tomto dokumentu se nachází cenné rady pro používání našeho výukového programu anglického jazyka. Program byl koncipován, aby každému uživateli přinesl jednoduché a intuitivní prostředí. Jak funguje navigace

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Obecný úvod, vektorová grafika

Obecný úvod, vektorová grafika Obecný úvod, vektorová grafika Anotace Tato kapitola se bude zabývat počítačovou grafikou obecně, konkrétně pak grafikou vektorovou. Dále bude probráno vytváření grafických útvarů, jejich vrstvení. V další

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

3. Kreslení ve 3D. 3.1. Nastavení podlaží. 3.1.1. Co je podlaží. 3.1.2. Nastavení podlaží

3. Kreslení ve 3D. 3.1. Nastavení podlaží. 3.1.1. Co je podlaží. 3.1.2. Nastavení podlaží 3. Kreslení ve 3D 3.1. Nastavení podlaží 3.1.1. Co je podlaží Pro jednoduché a správné kreslení ve 3D je potřeba nastavit výškové úrovně jednotlivých podlaží. Jednotlivá podlaží mají svůj počátek, výšku

Více

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí aplikace PowerPoint... 3 2. Vytvoření a

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví SolidWorks Metodika Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt je spolufinancován

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS. TIRAtest 2300

NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS. TIRAtest 2300 NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS TIRAtest 2300 Vydané 15/12/2013 Zapnutí stroje. Stroj zapneme otočením hlavního vypínače do polohy I. Horní polovinou tlačítka zapneme regulaci pohonu. Zapneme počítač. Start

Více

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Vytvoření modelu dvojitého kyvadla

Vytvoření modelu dvojitého kyvadla Vytvoření modelu dvojitého kyvadla Text je určen pro začátečníky v používání simulinku, vytvořeno v simulinku verze 7.6 (R2010b) 1. Spustíme MATLAB 2. V Command Window MATLABu spustíme příkaz: >> simulik

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více