AutoCAD výukový materiál. AutoCAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AutoCAD 2012. výukový materiál. AutoCAD 2012 1"

Transkript

1 AutoCAD 2012 výukový materiál AutoCAD

2 Tato práce slouží jako popis, jak v programu AutoCAD narýsovat díl strojního zařízení, konkrétně část tvarové hřídele, či navrhnout jednoduché elektrotechnické schéma projektu Drawdio. Příručka je vytvářena ve verzi AutoCAD Návod je pro uživatele, jenž nemají s programem žádné zkušenosti či ovládají pouze základní prvky programu, avšak někdy již pracovali v některém z grafických editorů vektorového typu. Počítá se tak s jistou znalostí ovládání programu, jako například přiblížení, oddálení pomocí kolečka myši, posunu výkresu opět za pomocí středního kolečka, výběr více objektů najednou a další. Samozřejmostí je i základní znalost technického kreslení a pravidel technického výkresu. AutoCAD

3 Rozložení uživatelského rozhraní Hlavní nabídka Panel nástrojů Rychlý přístup Karty nástrojů (Výchozí, Vložit, Poznámky,..) Panely nástrojů (Kreslit, Modifikace, Hladiny,..) Pracovní plocha Lišta se záložkami Příkazový řádek Panel pomocných funkcí AutoCAD

4 Před začátkem kreslení je třeba si nadefinovat hladiny (ang. layers), jenž nám pomůžou se lépe orientovat ve výkresu. Jsou to takzvané vrstvy, které bývají pro různé prvky, jako obrysové čáry, osy, kóty, poznámky různé. Proto je třeba si některé nadefinovat již před začátkem kreslení a nebo použít některou z předem určených šablon. U hladin nastavujeme tloušťku čar, jejich typ, barvu na výkresu a zda bude při tisku čára zobrazena. Hladiny lze vytvářet či měnit v průběhu kreslení, změna se projeví na všech čarách použitých při dané hladině. U hladin se nastavuje jejich název, tloušťka, typ a barva čáry a dále, zda bude hladina zobrazována a tisknuta. Klikneme na Vlastnosti hladin na kartě Výchozí, v panelu Hladiny. Nyní se dostaneme do správce hladin. Zde klikneme na Nová hladina, zadáme název Obrysy a hrany, ponecháme typ čáry, pouze změníme tloušťku na 0,30 mm. Barva ponechána bílá (při tisku černá). Další hladiny vytvoříme stejným způsobem, jejich parametry budou dle níže uvedené tabulky. Název Barva Typ čáry Šířka čáry Kóty Modrá Continuous 0,25 mm Neviditelné hrany Šedá ISO čárkovaná 0,20 mm Obrysy a hrany Bílá Continuous 0,30 mm Osy Žlutá ISO dlouhá čerchovaná 0,20 mm Pomocné přímky Azurová Continuous 0,30 mm Šrafování Zelená Continuous 0,18 mm Při vytváření hladiny Pomocné přímky škrtneme ikonu tiskárny. To zapříčiní, že čára nebude při tisku vykreslena. Barevnost čar se vyruší také při tisku a to nastavením tisku ve stupních šedi. Správce hladin zavřeme křížkem na levé straně. Vybrání potřebné hladiny pro kreslení je nyní možné v panelu Hladiny. Tyto i další osy použité ve výkresu lze nalézt v přiloženém souboru Hladiny bakalářské práce AutoCAD.las. AutoCAD

5 Program AutoCAD není třeba před samotným kreslením příliš nastavovat. Firemní nastavení je určené k okamžitému použití. Nastavování je vhodné až pro pokročilejší uživatele. Panel s možnostmi nastavení chodu programu. Tento návod slouží k vytvořením výrobků v programu AutoCAD Pro správné vytváření výkresů je třeba postupovat v návodu správně krok po kroku. Každý krok, je doplněn obrázkem, ke kterému je třeba při vytváření dojít, vykresleny jsou i lišty, panely či okna s ukázkou umístění použitého nástroje nebo funkce. Úkol je vždy nutno přečíst celý pro pochopení problému a poté postupovat znova větu po větě. Text je dále doplněn upozorněním nutným pro správný chod programu či přesné kreslení, dále jsou zde poznámky doplňující funkce softwaru a opakování, jenž nám připomíná již zapomenuté poznámky a upozornění. AutoCAD

6 STROJNÍ SOUČÁST CAD rýsovací programy se dají využít v mnoha odvětvích, jedním ze základních je průmysl a to převážně strojírenský. Proto jako první výrobek bude navržena část strojního zařízení, respektive díl strojní hřídele. Hřídel je navržena speciálně pro tento účel, není hleděno na její rozměry ani funkčnost, proto nelze konečný výstup tohoto návodu použít jako dokument k výrobě. AutoCAD

7 Hřídel je válcového tvaru, s výstupky a členěním. Ve výkresu budeme na hřídel nahlížet z jejího horního a bočního pohledu, kdy se nám bude jevit jako kulatina, avšak rýsovat ji budeme jako plochu, tedy pomocí čtverců a obdélníků. Pro naznačení kulatosti bude výsledná kóta značena symbolem průměru, či bude dodán čelní pohled s kružnicovým vzorem. Nárys Nejprve si vytvoříme celý tvar výrobku, poté ho doplníme detaily jako jsou otvory či seříznutí a různá zkosení. Začneme tím, že si vytvoříme vodorovnou osu, jenž nám bude značit střed hřídele. Kreslení je dále možno dvěma způsoby, buďto kreslit celý tvar modelu nebo kreslit pouze horní polovinu a spodní poté zkopírovat. To je způsob, jenž bude v této práci použit, avšak pozor, velikosti jsou při kreslení poloviční. Vybereme tedy hladinu Osy a vytvoříme zhruba 200mm dlouhou vodorovnou osu kdekoliv na pracovní ploše. Vybereme nástroj Úsečka, zadáme směr, kterým chceme aby úsečka šla, poté napíšeme velikost a stiskneme enter, a tak pokračujeme i v dalším kroku. Přepneme zpět na hladinu Obrysy a hrany. Kreslení začneme od levé strany. Vytvoříme obdélník o rozměru 6,5x13 mm. Obdélník kreslíme pomocí nástroje Úsečka, jelikož obdélník není kreslen celý, spodní stranu obdélníku ležící na ose necháváme prázdnou. Pozor: 6,5 mm se píše jako 6.5 [mm], teda s desetinou tečkou! Poznámka: Obrazovku přiblížíme/oddálíme pomocí kolečka myši, zobrazíme tak obrazce ve viditelné podobě a nahlédneme blíže k přichytávání objektů. Dále se budeme zabývat pouze tvořením obdélníků. Za použití funkce Úsečka budou postupně za sebou následovat tyto částečné obdélníky: 8x5mm; 6,5x50mm; 13x9mm; 15x5mm, 13x55mm a 19x25mm. (pozn.: kóty nekreslíme) AutoCAD

8 Nyní si celý objekt zkopírujeme pod osu. K tomu použijeme funkci Zrcadlit. Dále označíme všechny nakreslené čáry mimo hlavní osy. Stiskneme Enter. Vybereme první bod zrcadlení, což je bod, kde jsme začali rýsovat, dále vybereme koncový bod, což jest bod, kde jsme rýsovat skončili. Dále je třeba vybrat zda smazat původní objekty je přednastavena možnost N jako Ne, takže pouze stiskneme Enter. Máme narýsován základní tvar hřídele, nyní vytvoříme zbytek součásti. V přední části se nám součást zužuje do špičky. Vyberme nástroj Zkosit. Nalezneme ho pod nabídkou Zaoblit. Do příkazového řádku napíšeme H jako Hrana, potvrdíme Enterem, poté zadáme hodnoty 5, stiskneme Enter, a 6.5, opět ukončíme Enterem. Dále vybereme nejdříve horní a poté boční hranu. Vytvoří se nám zkosení, to si pro zopakování provedeme i na spodní straně. Nakonec hrany ve zkosení spojíme (u kuželového tvaru vidíme jeho spodní hranu). Poznámka: Tlačítkem Enter, se každá akce musí potvrdit a na konci ukončit. Tlačítkem Escape se dostaneme zpět, nebude vybrán žádný nástroj. Ve třetím dílu je vytvořená drážka, proto si ji nyní z bočního pohledu naznačíme. Však pozor drážku z toho pohledu ve skutečnosti nevidíme, pouze víme, že zde je, proto pro následující kreslení vybereme hladinu Neviditelné hrany. Ještě předtím však pomocí hladiny Pomocné přímky odměříme od levého horního kraje třetího dílu 15mm, abychom věděli kde otvor začíná. Poté už Neviditelnou hranou narýsujeme otvor. Stále pracujeme pomocí nástroje Úsečka. Pomocnou přímku nakonec smažeme. AutoCAD

9 Na předposledním dílu je sražena část kulatiny a vytvořená tak plocha. Z boku ji vidíme pouze jako vybranou část, kterou si zakreslíme. Postupujeme stejně jako u předchozího kroku, akorát pracujeme s Viditelnou hranou (hladina Obrysy a hrany). (Opět si pomůžeme pomocnou úsečkou a rozměru 10mm). Nakonec zvolíme nástroj Oříznout. Vybereme horní úsečku a posléze další dvě úsečky nově vytvořené, jdoucí směrem dolu. Potvrdíme jejich výběr tlačítkem Enter.. Nyní klikneme na prostřední část, jenž chceme smazat a potvrdíme Enterem. V tomto sražení je vytvořen otvor zakončený do špičky. O otvoru opět víme, ale nevidíme, proto ho zakreslíme jako neviditelnou hranu. Je umístěn uprostřed výřezu a hluboký 13mm. Poznámka: Střed je znázorněn malým zeleným trojúhelníkem na úsečce. Zakreslíme ho opět pomocí úseček. Začneme od středu (který funguje jako pomocný záchytný bod), od něj vedeme doprava úsečku dlouhou 4,5mm, dále pokračujeme dolu úsečkou 13mm, doleva 9mm a zpět nahoru. Poté pomocí nástroje Zkosení, vybereme první úsečku (svislou), zadáme V jako Vzdálenost, zadáme hodnoty 3 a poté 4.5 a vybereme druhou úsečku (spodní vodorovnou). Totéž uděláme i na druhé straně. Je nutné každou hodnotu, včetně V, potvrzovat Enterem. Nakonec spojíme místa zkosení a prostředkem vedeme osu = úsečka vytvořená v hladině Osa, jdoucí středem otvoru. Úsečka se nám přichytí ke středu i špičce otvoru. Nyní nakreslíme otvor na konci hřídele. Jedná se o špičatý otvor velikosti 13 mm a hloubce 6 mm. Pomocí Pomocných přímek si opět odměříme velikost otvoru (stejná jako u špičky hřídele, tedy 13 mm). Pomocnou úsečkou udáme i hloubku a poté již narýsujeme otvor zvolíme hladinu Neviditelné hrany. AutoCAD

10 V tomto malém měřítku není poznat že se jedná o čárkovanou čáru. Klikneme levým tlačítkem myši (slouží vždy pro výběr úseček) na obě dvě vytvořené úsečky a následně klikneme pravým tlačítkem na jednu z nich a vybereme Vlastnosti. Měřítko typu čáry nastavíme na 0,4 a zavřeme. (Opět pozor na udání desetinného čísla pomocí desetinné tečky.) Totéž provedeme i u úseček udávající otvor, včetně osy. Půdorys Nyní si vytvoříme pohled z vrchu, takzvaný půdorys. Půdorys se umísťuje pod nárys. Pohled je možné vytvořit dvěma způsoby, buďto pomocí Pomocných přímek určit kde leží jednotlivé díly a poté pomocí nich narýsovat opět obrys hřídele (viz. obrázek). A nebo si vytvořit pomocné čáry pouze dvě, vytvořit v prostoru osu kolmou na dané Pomocné přímky, zkopírovat obrys hřídele do půdorysu, vymazat otvory a dokreslit hřídel do plného tvaru. Obraz by měl vyjít vždy stejný. Pomocné polopřímky: kreslíme v hladině Pomocné přímky, jde o Přímky (Polopřímky), jenž udávají nekonečný směr, který je dán dvěma body. Proto vybereme nástroj polopřímka, na úsečce jejíž směr chceme prodloužit vybereme její krajní a koncový bod a polopřímka je vytvořena. Pro kopírování: vybereme funkci Kopírovat. Vybereme všechny úsečky které potřebuje (vybereme vše a pomocí Shift odebereme úsečky jenž kopírovat nechceme). Stiskneme Enter, poté vybereme bod který je klíčový pro kopírování nejlépe ten jenž leží na průsečíku jedné z vytvořených pomocných přímek a na ose. Nyní výběrem stejného bodu níže na ose obrys kopírujeme. Enter. Poznámka: Výběr úseček provádíme jednotlivým kliknutím na každou z nich, nebo pomocí přetažení výběrového obdélníku, přes více z nich. Úsečky smažeme jejich vybráním a stiskem klávesy Delete. AutoCAD

11 Vytvoříme otvor. Pomocnými čárami určíme kde otvor leží. Abychom to nemuseli odměřovat. A vytvoříme obdélník o rozměru 4 x 20 mm. Se středem na ose hřídele. Kreslíme viditelnou čárou (= v hladině Obrysy a hrany). Rohy otvoru zaoblíme. Pomocí nástroje Zaoblení. Stiskneme nástroj Zaoblení, poté zadáme R jako Rádius a zadáme hodnotu 1,5. Poznámka: Každou hodnotu potvrzujeme vždy tlačítkem Enter, ukončíme jím i celou práci vybraným nástrojem. Opětným stiskem tlačítka se nástroj opět vybere. Nyní vybereme obě úsečky setkávající se v rohu. V jejich průsečíku se vytvoří zaoblení s poloměrem 1,5mm. Takto vytvoříme všechny 4 rohy, s tím, že již není třeba zadávat hodnotu 1,5, ale pouze R, Enter, potvrdit již přednastavený 1,5 Enterem a pouze vybrat úsečky. Sraženina se nám z horního pohledu projeví jako obdélník, avšak jelikož není sražená přesně polovina válce, musíme zbylou část ve výkresu zachytit. Narýsujeme teda obdélník dle obrázku. Použijeme k tomu Pomocné přímky a Obrysové úsečky. Obdélník má rozměr 22,5 x 35mm odsazen od kraje je 1,75mm. Vytvoříme otvor, jenž se nám zobrazí jako kružnice o poloměru 4,5mm (průměr 9mm). Kružnice leží ve středu vytvořeného zkosení (obdélníku), střed si můžeme naznačit uhlopříčkami, odměřit a nebo si pomoci pomocnou přímkou vedenou středem otvoru v nárysu. Použijeme k tomu jednu z nabídek vytvoření kružnice. Středem otvoru vedeme krátkou osu, skrz celý otvor. Od středu vedeme dvě úsečky, přesahující okraje kružnice. Měřítko typu čar je nutno nastavit na 0.2. Máme již hotový i pohled shora, tzv. půdorys. Další možností je výkres doplnit o pohled třetí, který v tomto případě není potřeba, v pohledu by byla znázorněna kulatost výrobku, tu si naznačíme značkou při kotování. Při použití řezů a místních pohledů, bylo by možno výkres zastínit pouze jedním pohledem. AutoCAD

12 Nyní si v nárysu upravíme již vytvořené otvory za pomocí místních řezů. Ukážeme si tak další možnosti programu a i výkres tak bude přehlednější, jelikož místo neviditelných hran zde nyní budou hrany viditelné. Otvory lze tak lépe okótovat a v mnoha případech nejsou potřeba díky tomu další pohledy. V části hřídele jakoby nakoukneme pod její povrch, jako bychom ji v tomto místě rozkrojili. Materiál, jenž nám ve výřezu zůstane je naznačován šrafováním (v případě kovového materiálu, jsou to šikmé čáry), otvory a díry jsou nevyplněny. Pro tento pohled použijeme nástroj oblouk, kterým vytvoříme ohraničení řezu, v řezu poté vyšrafujeme místo kde je materiál a místo s otvorem zůstane prázdné. Pro začátek si Pomocnou čarou odměříme 8mm od obou krajů směrem k otvoru. Dále vybereme nástroj Oblouk daný Počátkem, středem a koncem. A zakreslíme ho zadanými body. Oblouk již kreslíme novou hladinou Šrafování. Na vytvořený oblouk klikneme a uchopíme za jeho nejnižší část v bodě s modrým čtverečkem. Držením a posunem čtvereček zčervená a posunem nahoru ve výkresu oblouk zmenšíme, aby ležel uvnitř výrobku, avšak nezasahoval do otvoru. Smažeme pomocné úsečky. Poznámka: Pomocné úsečky vždy po jejich použití smažeme, do výkresu nepatří. Pro jistotu si můžeme v nastavení hladin, zakázat jejich zobrazení při tisku. Úsečky tvořící otvor si označíme a změníme jejich hladinu na Obrysy a hrany. Nástrojem Šrafování vybereme vzniklou oblast. Hladinu máme Šrafování. Vyskočí nám nová nabídka, typ šrafu zvolíme ANSI31 (šikmé čáry). Měřítko zvolíme 0,5 (opět pozor na zadání měřítka s desetinou tečkou). AutoCAD

13 Stejný zákrok provedeme i u druhého otvoru. Oblouk vytvoříme přímo z rohových části seříznutí. Pouze ho mírně zmenšíme úchopem spodního bodu. Změníme čáry otvoru na viditelné, pomocí změny hladiny. Svislou osu necháme jak je. A opět vytvoříme šrafování. Jenž změníme na ANSI31 a jeho měřítko na 0,5 je již nastaveno, potvrdíme Enterem. Poslední místní řez bude proveden v nárysu. Od kraje si odměříme Pomocnou úsečkou 7 mm. Nyní vytvoříme opět Oblouk pomocí Počátek, konec, poloměr a změníme velikost dle obrázku. Oblouk již kreslíme v hladině Šrafování. Šrafování vytvoříme opět stejným způsobem.. Smažeme pomocné úsečky. Úsečky tvořící otvor změníme na Obrysy a hrany. AutoCAD

14 Výkres je již nyní hotov, poslední nutnou akcí je již jeho okótování. Pomocí kót jsou udány jeho rozměry, popisky, materiál, a další. Nyní si ukážeme jak v programu AutoCAD kóty vytvářet. V nabídce kót vybereme Styl textu, zde vytvoříme Nový.. Styl písma zvolíme ISO a velikost textu nastavíme Velikost šipek, či odsazení vynášecích čar není nutno nastavovat, potvrdíme tlačítkem Zavřít. Kreslení kót provádíme v nastavené hladině Kóty. Poznámka: Lze použít režim Poznámka, jenž nám velikost textu přizpůsobuje velikosti výkresu. Zvolíme hladinu Kóty a přepneme se do záložky Poznámky. Vybereme Přímou kótu. Nyní kliknutím na začátek úsečky a poté na její konec a tím vytvoříme kótu, kterou posunutím vysuneme na určité místo. Toto provedeme u zadní částí hřídele, kde vysuneme velikost 38. Poznámka: Kótu lze vytvořit též tím, že po výběru nástroje stiskneme Enter a poté klineme na vybranou úsečku, jenž se nám okótuje. Nyní klikneme na kótu a tím jí označíme, dále v menu vybrané pravým tlačítkem vybereme Vlastnosti. V záložce Primární jednotky napíšeme do kolonky Předpona kóty hodnotu %%C. Před kótou se nám nyní objeví znak pro průměr. Poznámka: V panelu vlastnosti se posuneme dolu posuvníkem na levé straně. Kotování je nutno zadávat tímto způsobem, jelikož průměr lze okótovat přímo pouze z oblouků a kružnic. Dalšími pomocnými zkratkami jsou %%D pro stupeň, %%P pro +/- a %%% pro znak pro procento. Tyto znaky lze umísťovat před i za text kóty. AutoCAD

15 Poznámka: Kótu lze posunout kliknutím na ni a uchopením za modrý čtvereček uprostřed. Stejným způsobem okótujeme i otvor uvnitř, opět vybereme Přímou kótu, krajní body otvoru a vysuneme kótu. Zadáme znovu předponu %%C. Nyní okótujeme i hloubku otvoru. Obojí provádíme v půdorysu hřídele. Poznámka: Panel vlastnost si lze upravit minimalizováním nepotřebných pod menu, a to kliknutím na šipku na jejich pravé straně. Nyní okótujeme jednotlivé úseky hřídele. Vybereme přímou kótu a okótujeme první rozměr. Poté klikneme na Řetězová. Nyní pouze vybíráním míst, kde se mění velikost se nám tvoří kóty na stejné úrovni jako vytvořená první kóta. Zakončíme Enterem. Zakótujeme si hloubku a velikost otvoru. Poznámka: Kótu posouváme jejím uchopením za modrý čtvereček, možno vypnout režim Orto. Nyní přímou kótou okótujeme hloubku výseče a dále za pomocí přímé kóty a kóty řetězové okótujeme hloubku otvoru. AutoCAD

16 Nyní vytvoříme kóty pomyslných kulatých částí. Vždy v jejich středech vyznačíme kótu a umístíme ji dovnitř hřídele, potom jejím uchopením ji vytáhneme vně hřídele a přidáme předponu %%C. Toto provedeme u všech částí. Je možno vytvořit všechny kóty a poté je všechny vysunout a doplnit předponou. Poznámka: Po vybrání všech potřebných kót, lze přidat předponu jedním kliknutím. Nyní si pouze v půdorysném pohledu okótujeme částí, jenž ještě nejsou okótovány. Což je velikost výseče a dále průměr otvoru, jenž okótujeme pomocí nástroje Kóta - Průměr. Po vybrání nástroje stačí pouze kliknout na kružnici a udat polohu kóty. Dále okótujme první otvor, pomocí Kóta - Průměr okótujeme zaoblené rohy. Stačí zakótovat pouze spodní či horní zaoblení, osa naznačuje, že je otvor symetrický. Nyní lineární kótou zakótujeme šířku drážky. Zbylé rozměry jsou již vyobrazeny v prvním pohledu. AutoCAD

17 Nyní je již výkres hotov, včetně základního okótování. Okótováno je vše podle pravidla, že každá velikost musí mít kótu, avšak na výkrese smí být zobrazena pouze jednou. AutoCAD

18 ELEKTROTECHNICKÉ SCHÉMA Počítačovou podporu konstruování lze využít nejen na primárně určené odvětví, ale i lze v nich nakreslit jakýkoliv technický výkres. V další ukázce bude ukázáno, jak lze v programu AutoCAD kreslit elektrotechnické schéma. Kreslení není tak jednoduché a intuitivní jako v odborném programu pro elektroniku, avšak výkres nakreslit lze. Pro vytváření elektrotechnických schémat lze využít například software Eagle (Easily Applicable Graphical Layout Editor) od společnosti CadSoft. Na konci článku bude porovnání výsledných dokumentů. AutoCAD

19 Jelikož některé součástky se nám zde budou opakovat, vytvoříme si tzv. bloky. Jde o vytvoření jakéhokoliv nákresu a jeho následného uložení. Poté stačí jedním kliknutím objekt znovu zobrazit a použít ve výkresu, kolikrát budeme potřebovat. Nejprve se narýsuje objekt. V naše případě to bude značka Rezistoru. Proto nakreslíme obdélník o rozměrech 60 x 90 mm. Zadáme funkci Obdélník, stiskneme R jako rozměr a poté zadáme hodnoty 90 a 60 oddělené enterem. Nyní pouze klikneme a vybereme jakým směrem má být obdélník orientován. Nyní k němu připojíme dvě úsečky znázorňující dráty vycházející ze součástky. Od středu obdélníku (nalezneme ho pomocí zobrazení zeleného trojúhelníku) narýsujeme úsečku o délce 20 mm. Kreslíme v hladině Obrysy a hrany. Kolmé čáry je možno tvořit jednodušeji za pomocí nástroje Režim Orto (F8), který nalezneme ve spodní liště. Nyní klikneme na Vytvořit blok. Název zadáme Rezistor. Kliknutím na vybrat objekty se dostaneme zpět na pracovní plochu, zde vybereme vše co máme nakresleno a stiskneme Enter. Dále klikneme na zadání referenčního bodu a ve výkresu vybere bod na konci levé úsečky. Celé potvrdíme tlačítkem OK. Nyní můžeme značku smazat. Dále vytvoříme značku pro kondenzátor. Klikneme na nástroj Obdélník, poté na pracovní plochu, zadáme R, poté rozměry 80 a 10 a určíme kde obdélník leží (kreslíme kdekoliv na pracovní ploše). Od středu spodní úsečky povedeme úsečku dlouho 10 mm. Tato úsečka je kreslena v hladině Pomocné přímky. Nyní horní obdélník zkopírujeme. Vybereme nástroj Kopírovat, klikneme na obdélník, stiskneme Enter, poté jako první kopírovací bod zvolíme střed horní úsečky, opět naznačen trojúhelníkem a poté konec vytvořené úsečky. Obdélník se nám zkopíroval. Enter. Pomocnou úsečku smažeme. Obdélník vyplníme. Klikneme na nástroj Gradient, schovaný pod nástrojem Šrafováním, a vybereme oba obdélníky. Místo Gradientu vybereme Těleso. A barvu zvolíme místo Použít aktuální, DleBlok. Enter. Nyní už pouze nakreslíme drátky - čáry dlouhé 20 mm ze středů obdélníků. AutoCAD

20 Značku si nyní pomocí nástroje Kopírovat zkopírujeme, je jedno jaký vybereme referenční bod i kam jej zkopírujeme, pouze ho budeme dále potřebovat. Nyní již pouze vytvoříme blok této součástky. Klikneme na Vytvořit nový blok. Pomocí vybrat objekty vybereme vykreslenou původní značku, potvrdíme Enterem. Jako referenční bod zadáme horní bod úsečky. Název bude Kondenzátor nepólový. Dále vytvoříme kondenzátor s pólem. Použijeme k tomu kopii značky (původní značka se již chová jako jeden celek), pouze kliknutím na střed horního obdélníku a stiskem delete, smažeme jeho výplň. Dále pomocí nástroje Text nakreslíme znak +. Stiskneme nástroj Text a vytvoříme malý obdélník v levém horní části součástky. Napíšeme znak +, v horní nabídce zvolíme velikost textu 10 a typ Courier New a kliknutím do prostoru výkresového pole uložíme. Vytvořenou značku uložíme jako Nový blok pod jménem Kondenzátor pólový. Další značku začneme opět obdélníkem 100 x 10 mm, vyplněný Gradiánem, později v nastavení jako Tělesem a barvě bílé dlehlad. Nyní pomocí Pomocné přímky odměříme 30 mm od spodního kraje. Na tomto místě již jako Obrysy a hrany narýsujeme úsečku končící na stejné úrovni jak levá hrana, to docílíme přiblížením myši k levému spodnímu rohu a postupným posunem dolu naznačuje nám to zelená čárkovaná čára. Zadáním hodnoty 40, ji narýsujeme. Dále pokračujeme kolmo vlevo velikostí 40 mm (je nutné přepínaní mezi režimem Orto (F8)). Tyto dvě úsečky zkopírujeme pomocí nástroje Zrcadlit. Vybereme Zrcadlit, vybereme obě úsečky, klikneme na Enter. Jako osu určíme střed spodní hrany obdélníku a směr dolu. Potvrdíme Enterem. Celý objekt doplníme horní úsečkou 40 mm a opět kamkoliv na pracovní plochu zkopírujeme. Na originálu si nyní vytvoříme šipku. Na pravé straně odměříme pomocnou přímkou 15 mm na šikmé čáře. Nyní vytvoříme trojúhelník. Vybereme nástroj Polygon, zadáme hodnotu 3, Enter. Nyní klikněme na jeho těžiště, což je pro nás vzniklý bod na šikmé úsečce. Napíšeme V jako vepsaný. A klikneme na horní bod úsečky. Smažeme Pomocnou přímku. AutoCAD

21 Nyní si trojúhelník opět vyplníme bílou barvou. Stejným způsobem vytvoříme šipku i na vytvořené kopii avšak na levé spodní straně šikmé úsečky. Nyní si oba obrázky uložíme jako bloky. Obrázky pomocí Vytvořit blok vybereme, jako referenční bod zvolíme opět horní bod úsečky. Název horního obrázku bude Tranzistor NPN, spodní se bude jmenovat Tranzistor PNP. Nyní máme všechny potřebné bloky nakresleny, můžeme již začít rýsovat schéma celého zapojení. Začneme na čisté pracovní ploše, proto vše co jsme narýsovali je nutno vyznačit a smazat, zůstane nám to uloženo v blokách. Poznámka: Smazání provedeme stiskem tlačítka Delete Začneme hlavní součástí celého obvodu a to je časovač 555. Znázorněn v našem případě obdélníkem o rozměru 300 x 400 mm. AutoCAD

22 Od tohoto obdélníku vedeme celkem 8 čar (znázorňující jeho osm vývodů), kreslíme za pomocí nástroje Úsečka. Mezi čarami jsou většinou prostory dlouhé 100 mm, čáry jsou však dlouhé, vlevo 250 mm, nahoře 330 mm, vpravo 200 mm, a dole 470 mm a 200 mm. Nyní si již umístíme nakreslené součástky, někde doplníme další čáry k nim vedoucí. Zapneme Režim Orto, protože všechny čáry se kreslí na sebe kolmé. Na levou spodní nohu vložíme Nepólový kondenzátor. Klikneme na Vložit blok, z nabídky vybereme Kondenzátor nepólový, stiskneme OK a vložíme ho na konec úsečky, zde se nám připojí vybraným referenčním bodem. Dokreslíme úsečku dlouhou 200 mm. Dále na levé straně spojíme druhou a třetí čáru společnou úsečkou, dlouhou 400 mm vedoucí směrem dolu, od horního vzniklého rohu vedeme úsečku 100 mm směrem doleva. Dále první levou čáru prodloužíme o 330 mm a směrem nahoru nastavíme 100 mm. Na obrázku nové čáry znázorněny červeně. Na vzniklé spoje nyní vložíme dva Rezistory. V nástroji Vložit blok vybereme Rezistor a vpravo potvrdíme nabídku Natočení - Zadat na obrazovce, OK. Klikneme na místo kam chceme značku vložit a poté udáním směru určíme její směr, aby dále pokračovala na úsečce. Na levé straně zakončíme úsečky (znázorňující dráty) kolečkem. Zadáme Kružnici dvěma body, vybereme bod na konci úsečky, určíme tažením směr a zadáme hodnotu 40. AutoCAD

23 Na levé spodní úsečce vložíme Nepólový kondenzátor. Nyní je již třeba pouze vytvořit uzly, znázorňující, že se drát v tom místě rozdvojuje a ne se pouze kříží, ty vytvoříme pomocí Kružnice se středem a poloměrem 10 mm. Střed je vždy na průsečíku úseček. Kružnici poté vyplníme pomocí Gradient bílou barvou. Na pravé straně známým způsobem vložíme Rezistor. Za ním dále povedeme čáru dlouhou 150 mm. Od něj vedeme úsečky směrem nahoru i dolu o velikosti 200 mm a na něž navazují kolmé úsečky 100 mm. Na jejich konce vložíme Tranzistory, nahoru Tranzistor PNP, dolu Tranzistor NPN a dokreslíme úsečky směrem ke kraji. Nyní doplníme horní úsečky, spojením samotných konců. Přesahující úsečky na horní straně odstraníme pomocí nástroje Oříznout, kde vybereme oné dvě křížící se úsečky a výběr potvrdíme tlačítkem Enter. Nyní vybráním přesahu ho odstraníme. Dále na všech kříženích opět vytvoříme Kružnice R10 mm, které vyplníme Gradiánem. AutoCAD

24 Tranzistory spojíme. Z prostředka spoje vedeme úsečku, dlouhou 200 mm, na ni připojíme Pólový kondenzátor, úsečku dále vedeme dlouhou 200 mm, do stejné úrovně nyní přiveďme horní i spodní úsečku. Poslední částí je vytvoření odnože ze spodní úsečky, na všech kříženích vytvořit uzly o průměru 10 mm a na konci opět vytvořit kružnice o průměru 40 mm. AutoCAD

25 Nyní je již schéma projektu Drawdio hotovo. Je tak ukázáno, že i v programu AutoCAD lze vytvořit elektrotechnické schéma, avšak jeho kreslení je časově náročné. V odborných programech pro elektrotechniku jsou již všechny základní součástky obsaženy a není nutno je rýsovat. Dalším problémem je, že nyní lze již obtížně schéma upravovat, například zvětšit značku pro rezistor, či změnit velikosti čar mezi součástkami. Na obrázku níže upraveny poměry úseček a zvětšen znak pro rezistor na 120 x 80 mm. Nyní je nutno doplnit schéma o popisky. Každá součástka musí mít své označení, v případě více součástí na výkresu je nutné i číselné označení. Jejich hodnoty, velikosti či jiné doplňující údaje zde psány nebudou, ty by se objevili v popisovém poli výkresu. Klikneme na Poznámka pod odkazem Text, zde vybereme Styl textu. Vytvoříme nový styl stiskem Nový, Název písma zvolíme jedno z písem typu ISO. Výšku nastavíme na a klikneme na Použít. AutoCAD

26 Nyní se přepneme do hladiny Kóty. A pomocí nástroje Text - Jeden řádek budeme tvořit popisky. Nástroj nám nakreslí úsečku, nad níž bude text položen. Začneme psaním uprostřed velkého obdélníku, kde napíše IO (Integrovaný Obvod) a dvojitým stlačením tlačítka Enter (či tlačítkem Esc) ukončíme. Následným kliknutím na text a tažením za modrý čtvereček v jeho dolním rohu lze text umístit doprostřed obdélníku. Doporučuji vypnout režim Orto. Takto pokračujeme dále a popíšeme všechny vývody z IO pomocí čísel dle obrázku. Poznámka: Jednotlivé textové pole není třeba ukončovat. Kliknutím na jiné místo na pracovní ploše lze začít psát text na jiném místě. Ukončit Tlačítkem Escape. Dále popíšeme všechny součástky jejich jednopísmenným označením doplněným o pořadové číslo. Rezistory R1. R2, R3. Kondenzátory C1, C2, C3 a Tranzistory T1, T2. AutoCAD

27 Vstupní dva body označíme PAD 1 a PAD 2, na pravé straně označíme krajní body, jenž budou sloužit jako napájení obvodu jako VCC a GND. Prostřední vývody pro sluchátko jsou značeny SLUCH + a SLUCH -. Schéma je nyní hotové. Schéma vytvořené ve specializovaném programu, programu EAGLE. Adam Dolejš Havlíčků Brod, 2013 AutoCAD

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01, Opava. Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01, Opava. Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01, Opava Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL Ing. Vítězslav Doleží Opava 2014 2/100 Střední škola průmyslová a umělecká,

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

Učební texty pro předmět Pp, Vt a Pg, téma vektorová grafika AutoCAD 3D

Učební texty pro předmět Pp, Vt a Pg, téma vektorová grafika AutoCAD 3D 1 Doporučená literatura:... 3 3D (prostorové) modelování... 4 Práce se souřadným systémem v 3D modelování... 4 Metody tvorby těles a ploch... 5 Tvorba objektů pomocí těles... 5 Tvorba objektů pomocí sítí...

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Stručný popis Microsoft Excel

Stručný popis Microsoft Excel Stručný popis Microsoft Excel Zadávání údajů Do jednotlivých buněk v listu tabulkového sešitu Excel je možné zadávat následující typy informací: Číselné hodnoty, jako například 22 000, 29,95 Kč nebo 33

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí aplikace PowerPoint... 3 2. Vytvoření a

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější.

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. 33. Tisk dokumentu Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. Přesuneme se pod tlačítko Office Klikneme

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Stručný popis Microsoft PowerPoint

Stručný popis Microsoft PowerPoint Stručný popis Microsoft PowerPoint Základy aplikace PowerPoint Microsoft Office PowerPoint 2003 je grafický program pro prezentace. Můžeme v něm vytvořit a zobrazit sérii snímku, které obsahují text, diagramy,

Více

Kreslíme v Zoner Callisto 5

Kreslíme v Zoner Callisto 5 VOŠ a SPŠ Jičín Kreslíme v Zoner Callisto 5 Projekt SIPVZ 2006 Výuka kreslení vektorových obrázků 3 polakova@vos-sps-jicin.cz 10. 12. 2006 4 1. lekce... 8 1. Pracovní plocha Zoner Callisto 5... 8 2. Kreslení

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

MS Excel 97, 2000 a XP

MS Excel 97, 2000 a XP MS Excel MS Excel 97, 2000 a XP Obsah...53 Princip práce tabulkového kalkulátoru...54 Práce s tabulkovým kalkulátorem MS Excel...54 Spuštění aplikace Excel...54 Základní pojmy...55 Výběr buněk a pohyb

Více

Excel pro začátečníky (egon)

Excel pro začátečníky (egon) Excel pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz práce s MS Excel 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Microsoft FrontPage 2000. učební texty. Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice

Microsoft FrontPage 2000. učební texty. Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice Microsoft FrontPage 2000 učební texty Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice Obsah Web... 3 Vytvoření nového webu... 3 Otevření webu... 4 Grafické prostředí programu...

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více