V Y H O D N O C E N Í R I Z I K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Y H O D N O C E N Í R I Z I K"

Transkript

1 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nám. Jana Palacha 2 Praha 1 V Y H O D N O C E N Í R I Z I K podle 102, odst. (3) Zákoníku práce 1/2009 Ing. Jan Buček - Bezpečnost práce a požární ochrana. Praha 2, Jana Masaryka 23 tel.: ,

2 Vyhodnocení Pravděpodobnost Násled 1. Nahodilá 1. Poranění bez pracovní neschopnosti 2. Nepravděpodobná - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 3. Pravděpodobná 2. Poranění s pracovní neschopností ( absenční úraz ) 4. Velmi pravděpodobná - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 5. Trvalá 3. Vážnější úraz, vyžadující hospitalizaci - Větší než zanedbatelný nebo malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 4. Závažný úraz, zejména s trvalými násled - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 5. Smrtelný úraz - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a násled ohrožení a nebezpečí Tabulka přijatelnosti Pravděpodobnost Přijatelné riziko Nutná zvýšená opatrnost Nutná technická nebo organizační opatření Nepřijatelné riziko. Riziko ihned odstranit! Násled Revize a doplnění : datum provedeno

3 Pracoviště : Budovy 1/1 Pracovní místo / prac postup : pracovní prostory, komunikace pravděpodob. násled komunikace schodiště úrazy uloženým materiálem, předmětem chodby, podlahy v místnostech okna, dveře příprava jídla elektrický proud přiražení, poražení osob uklouznutí, podvrtnutí zakopnutí osoby o předmět sklouznutí, podvtnutí nohy nesprávné našlápnutí na schodišti úder o materiál, předmět pád materiálu, předmětu opatrnost při vcházení a jiném pohybu osob - udržovat povrch bez poškození, často čistit, opatrnost - opatrnost, pořádek - ukládání materiálu na určená místa - opatrnost pracovníka - držet se madla, zábradlí při chůzi směrem dolů - opatrnost pracovníka - držet se madla, zábradlí - pořádek - ukládání materiálu, předmětů na určená místa uklouznutí po hladkém povrchu - zachovávat opatrnost, zejména za vlhka a mokra podvrtnutí kotníku na nerovném nebo - opravit poškozený povrch, zachovávat opatrnost poškozeném povrchu pořezání o skleněné výplně - viditelné označení celoskleněných dveřních křídel - vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi na exponovaných místech - včasné přesklení rozbitých i částečně prasklých skleněných výplní opaření při manipulaci s horkými nápoji - opatrnost pracovníka zasažení elektrickým proudem při čištění dbát na to, aby se do el. zařízení nedostala voda - nepoužívat poškozená el. zařízení - kontrola el. zařízení před použitím ČSN různorodý charakter manipulovaných břemen Nař.vl. 361/07 Sb. 101/05 Sb. ČSN

4 Pracoviště : Kancelář 1/1 Pracovní místo / prac postup : administrativní práce pracovní stůl nevhodná pracovní poloha bolest hlavy, zad, krční páteř pořádek na stole splnění ergonomických požadavků - nadměrně nahromadění materiálů zatěžuje psychiku (výst jen materiálů a pomůcek nutné k práci) nevhodná pracovní poloha - židle s nastavitelnou výškou sedáku a zádovou opěrou židle trvalé poškození dolních končetin (křečové žíly) osvětlení monitor, klávesnice zraková zátěž nedostatečně rozptýlené světlo nepřirozená barva světla únava očí klávesnice monitor správné osvětlení nesmí oslňovat - umístění okna do stěny vlastní provozovny - u zářivkových svítidel používat společně teplé i studené trubice - seznámení s cvi proti únavě očí - prostřed pro opěru rukou, zápěstí a předloktí - snižovat zátěž krčních a ramenních svalů - omezit nevhodné ohyby, natažení a výchyl zápěstí - dodržovat bezpečnostní přestáv při monotónní práci elektrické spotřebiče, nebezpečí úrazu elektrickým proudem vaření kávy opaření před použitím zkontrolovat spotřebič, zda je v pořádku, včetně elektr. přívodní šňůry - dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s vařící vodou pitný režim nedostatek tekutin práce v horku, nebo chladu dodržovat pitný režim - dodržovat požadav nařízení vlády 361/2007 Sb. sešívač, děrovač, řezač na papír popíchání, pořezání zvýšená opatrnost při pracovních postupech

5 Pracoviště : Knihovna, spisovna, archiv 1/1 Pracovní místo / prac postup : manipulace s materiálem manipulace s materiálem pád přenášeného materiálu naražení na překážku úrazy páteře při zvedání ze země udržování volných komunikačních prostor - dobrý technický stav podlah - označení dopravních cest - odpovídající osvětlení - pořádek na pracovišti - používání manipulačních pomůcek - omezení ruční manipulace - zvedat břemena ze dřepu, ne z předklonu! provozní plochy manipulace s uloženými předměty výše než 1,8 m uklouznutí, zakopnutí, podvrtnutí, pád používat bezpečný výstupový prostředek, schůd, žebřík - provozní plochy musí být odolné, neklouzavé a čistitelné - dodržovat režim přísunu a odsunu materiálů a předcházet jejich hromadění žebřík (schůd) nebezpečí pádu ze žebříku, schůdků udržování volných komunikačních prostor - dobrý technický stav žebříku, schůdků - pořádek na pracovišti - správné postavení a zajištění žebříků, schůdků - dodržení nosnosti - postupovat podle NV. 362/05 Sb.

6 Pracoviště : venkovní prostory 1/1 Pracovní místo / prac postup : komunikace, veřejná doprava venkovní prostory uklouznutí na rozmoklém, blátivém, namrzlém nebo zasněženém terénu nesprávné našlápnutí na schodišti, sklouznutí, podvrtnutí nohy opatrnost pracovníka - použití vhodného obutí - držet se madla, zábradlí při chůzi po schodišti zejména směrem dolů - opatrnost pracovníka - držet se madla, zábradlí zejména při chůzi směrem dolů veřejné komunikace, hromadná doprava různá nebezpečí vyplývající z blíže nespecifikovaného charakteru vyplývající z charakteru veřejných komunikací a veřejných dopravních prostředků zvýšená opatrnost při chůzi po veřejných komunikacích a ve veřejných dopravních prostředcích - ve veřejných dopravních prostředcích se držet madel

7 Pracoviště : Elektrická zařízení - obecně str.: 1 Pracovní místo / prac postup : obsluha elektrických zařízení pevná elektrická zařízení dotyk s živými, popřípadě neživými částmi popálení, dotyk s živými, popřípadě neživými částmi ztráta vědomí nepoužívat poškozená elektr. zařízení, zejména jejich ovládací části. Provádět pravidelné prohlíd a revize nepoužívat poškozená elektr. zařízení, zejména jejich ovládací části. Provádět pravidelné prohlíd a revize ČSN stálá péče o elektr. zařízení podle ČSN EN ( ) elektrické stroje, spotřebiče a nářadí zásah elektrickým proudem od poškozeného stroje, spotřebiče/nářadí nebo od jeho přívodního kabelu poučení podle 3 popř. 4 vyhl. 50/78 Sb.,ČSN , seznámení s návodem k obsluze / provozními předpisy. Nepoužívat poškozené elektrické stroje, spotřebiče/nářadí, zejména jejich ovládače/vypínače. Pracovník je povinen před použitím spotřebič/nářadí, včetně přívodního kabelu zkontrolovat, zda jsou v pořádku. Poškozené nepoužívat! kontrola před vydáním/ používáním revize podle ČSN ,

8 Pracoviště : dílna údržby / mimo dílnu 1/2 Pracovní místo / prac postup : používání ručního nářadí obecně jednoduché a dvojité žebří kladivo sekera různá poranění - používat vhodné nářadí (tvar, velikost) - nepoužívat nářadí, které není určeno k provádění - příslušné pracovní operace zákaz používání poškozeného nářadí vyklouznutí nářadí - používání nářadí s vhodným tvarem násady z ru -pokud možno vyloučit práci nad hlavou pád nářadí ( ze stolu a pod.) - neukládat na okraj stolu, stroje a pod. - neukládat na jiná nevhodná místa práce s nářadím ve stísněném prostoru úpravou podmínek zamezit časté práci nad hlavou pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability postavení žebříku na nerovný podklad prasknutí, zlomení přičle dřevěných žebříků zasažení uvolněnou hlavicí kladiva používat pro krátkodobé fyzic nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí - udržovat žebříku v řádném technickém stavu -zajistit stabilitu proti posunutí, bočnímu vychýlení, převrácení a rozevření - opatření zajišťovacími řetíz, táhly, kováním -před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlíd - nepřetěžovat stanovenou nosnost - zaklínovaná a nepoškozená násada odštěpek z hrany hlavice -praxe, zručnost ( rovný úder na celou plochu hlavice ), nepoškozená hlavice zasažení hlavicí do ru - opatrnost,praxe, použít ochranu ru zasažení jiného pracovníka v blízkosti - opatrnost, v blízkosti zejména za pracovníkem se nesmí nikdo pracovníka zdržovat zasažení uvolněnou sekerou z topůrka zaklínování, nepoškozená násada zasažení do ru opatrnost, praxe zasažení jiného pracovníka v blízkosti - opatrnost, v blízkosti zejména za pracovníkem se nesmí nikdo 2 3 zdržovat

9 Pracoviště : dílna údržby / mimo dílnu 2/2 Pracovní místo / prac postup : používání ručního nářadí šroubová klíč otevřený klíč očkový kleště hasák / sika kleště sekáče píchnutí do dlaně při držení šroubu - používat rukavice, kde je to vhodné píchnutí do ru, oka apod. sklouznutí po matce / šroubu, úraz ru sklouznutí po matce / šroubu, úraz ru sklouznutí po materiálu, úraz ru sklouznutí po materiálu, úraz ru úlet otřepu hlavy sekáče zhmoždění ru mezi kladivem / palicí zákaz používání jako páčidla, nebo sekáče - opatrnost, správné nasazení - zákaz používání roztažených / vymačkaných klíčů - používat OOPP (rukavice), kde je malý prostor, ostré hrany a drsné plochy - opatrnost, správné nasazení - zákaz používání roztažených / roztržených klíčů - používat OOPP (rukavice), kde je malý prostor, ostré hrany a drsné plochy - používat vhodnou velikost nářadí - nepoužívat nástroj s ohlazenými zuby - používat OOPP (rukavice), kde je malý prostor, ostré hrany a drsné plochy - používat vhodnou velikost nářadí - nepoužívat nástroj s ohlazenými zuby - používat OOPP (rukavice), kde je malý prostor, ostré hrany a drsné plochy - včas obrousit otřepy - používat OOPP ochranu očí (brýle, štít) - používat chránič ru,opatrnost - používat ostré nářadí

10 Pracoviště : Řidiči 1/1 Pracovní místo / prac postup : řízení vozidla řízení motorového vozidla oprava vozidla na komunikaci různá zranění při dopravní nehodě s ohledem na druh a rozsah únava (mikrospánek, nesoustředěnost) zachycení nebo sražení projíždějícím vozidlem zdravotní způsobilost / zdravotní indispozice - kontrola a péče o technický stav vozidla - dodržování předpisů o provozu na komunikacích, neustálá pozornost při řízení vozidla - dodržovat stanovený pracovní režim pro řidiče (bezpečnostní přestáv) - při opravě vozidla na komunikaci použít výstražnou vestu - - věnovat zvýšenou pozornost projíždějícím vozidlům - školení řidičů referentů 1 x za 2 ro - preventivní lékařské prohlíd NV. 168/02 Sb. místní provozně bezpečnostní předpis pro dopravu NV. 168/02 Sb. místní provozně bezpečnostní předpis pro dopravu vozidlo na zvedáku z výbavy vozidla při opravě pád vozidla ze zvedáku na pracovníka zabrzdit vozidlo ruční brzdou, založit nezdvíhané kolo. Nevlézat pod zdvižené vozidlo bez dalšího zajištění vozidla proti pádu ze zvedáku lze vyměnit pouze kolo oslnění sluncem v noci protijedoucím vozidlem, nebo jinými světelnými zdroji používat protisluneční brýle v případě jízdy proti slunci - včas sklopit sluneční clonu nad oknem - ihned snížit rychlost jízdy, nekoukat se do světla nesprávný, nebezpečný způsob jízdy různá zranění z důvodů dopravní nehody dodržování předpisů o provozu na pozemních komunikacích. Věnovat stálou pozornost řízení vozidla Zák. 361/00 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a dal

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK. hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK. hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik REGISTR RIZIK hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro práce a činnosti prováděné organizací: Hřbitovní 15, 312 16 PLZEŇ

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce)

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Práva a povinnosti zaměstnance ( 106 Zákoníku práce

Více

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4 Příloha č. 4 Š k o l e n í b e z p e č n o s t i p r á c e a p o ž á r n í o c h r a n y z a m ě s t n a n c ů a) Výklad pojmů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) soubor právních a ostatních předpisů,

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Pořizování dotisků a kopií publikace nebo jejích částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i.

Pořizování dotisků a kopií publikace nebo jejích částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2011 Pořizování dotisků a kopií publikace nebo jejích částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i. ISBN 978-80-86973-53-1 OBSAH Úvod... 4 Co se rozumí ruční

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Vláda nařizuje k provedení 134 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Studijní materiály pro účastníky semináře Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Agrární komora Zlín Bartošova 4393 1 Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců

Více

5. Základní předpis v oblasti BOZP

5. Základní předpis v oblasti BOZP ř á í ěř ý í í úč ý č Í Ě á í ř č á Úč ě á í Ž š ě í ě í ř á č ý ří í ě í š á í ř š í ě ů ří š í í í í ň ě í é á é ě ů í í í í á ý Ž ůř ší í é í í ě Ů á í á ů ě á í ě ř Š ý ý ě í Ú é ě í ě é í čá áď á

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 21 odstavec (1) písmeno a) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon ) Likvidace nebezpečného a ostatního odpadu ve

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

UČNI A STROJE. Bezpečná práce na STAVBÁCH

UČNI A STROJE. Bezpečná práce na STAVBÁCH UČNI A STROJE Bezpečná práce na STAVBÁCH Obsah Předmluva 2 Úvod a statistiky 3 Odpovědnost 4 Bezpečná práce Zvedání a nošení 5 Pracoviště a plochy na skladování 6 OOPP ochrana hlavy a ochrana sluchu 7

Více

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky RIZIKA A JEJICH ANALÝZA 1. Úvod 2. Riziko, jeho aspekty 2.1 Analýza rizik 2.2 Vyhodnocení rizika 3. Příklady hodnocení

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ Obsah strana Úvod 3 1. Státní úřad inspekce práce 3 2. Předvýrobní příprava staveb 3 3. Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 3 4. Pracoviště s nebezpečím pádu

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

OS PZV - ASO ČR Svazová inspekce BOZP. Prevence RIZIK. Bezpečné pracovní postupy. Zemědělská prvovýroba

OS PZV - ASO ČR Svazová inspekce BOZP. Prevence RIZIK. Bezpečné pracovní postupy. Zemědělská prvovýroba OS PZV - ASO ČR Svazová inspekce BOZP Prevence RIZIK Bezpečné pracovní postupy Zemědělská prvovýroba Úvod Do roku 2000 měly za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci odpovědnost jednotlivá resortní

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V ZEMĚDĚLSTVÍ (PRACOVNÍ RIZIKA V ROSTLINNÉ A V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ A NA PRACOVIŠTÍCH OBDOBNÉHO CHARAKTERU)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V ZEMĚDĚLSTVÍ (PRACOVNÍ RIZIKA V ROSTLINNÉ A V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ A NA PRACOVIŠTÍCH OBDOBNÉHO CHARAKTERU) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V ZEMĚDĚLSTVÍ (PRACOVNÍ RIZIKA V ROSTLINNÉ A V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ A NA PRACOVIŠTÍCH OBDOBNÉHO CHARAKTERU) Obsah strana Úvod 3 1 Pracovní úrazy v zemědělství 3 2 Bezpečnost

Více

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou Práce ve výškách a nad volnou hloubkou Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pracoviště, kde hrozí riziko pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí Pracoviště a přístupové komunikace

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi a mládeží Základy bezpečnosti a ochrany zdraví Zodpovědnost za bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi a mládeží Základy bezpečnosti a ochrany zdraví Zodpovědnost za bezpečnost práce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi a mládeží Základním právním předpisem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je Zákon práce, který stanoví její hlavní úkoly, povinnosti zaměstnanců organizací

Více

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

4. Okolnosti vedoucí ke vzniku pracovních úrazů

4. Okolnosti vedoucí ke vzniku pracovních úrazů 4. Okolnosti vedoucí ke vzniku pracovních úrazů Převážná většina PÚ a všechny SPÚ byly řádně prošetřeny a zaevidovány, takže jsou mimo jiné známy i jejich následky. Z výše uvedeného vyplývá, že nejčastějším

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2014 V Praze dne 25. února 2014 Částka: 11 O B S A H : Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr.

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. NÁVOD K POUŽITÍ Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. 1) Obrázek 1 1. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více