Paroplynov elektr rna Vřesov je e louho o ě na pln plyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paroplynov elektr rna Vřesov je e louho o ě na pln plyn"

Transkript

1 číslo ročník 14 zpravodaj společnosti Čerpací stanice v lomech měly v létě napilno Představujeme profese v SU: mechanici měření a regulace Koupaliště Michal nenabízí jen vodu, ale i řadu dalších možností Sokolovský Mirákl opět bodoval mezi světovou elitou Deštivý počátek léta nepřinesl jen rozvodnění jihočeských řek, ale také řadu problémů v těžebních provozech. V obou lomech Sokolovské uhelné se tak musela rozjet čerpadla na plný výkon, aby nedošlo k zatopení lomů a ohrožení těžby. Doly totiž stahují vodu z širokého okolí. více na str. 2 O jejich práci se říká, že je velmi důležitá, ale nikdo neví, co přesně dělají. I taková je pověst profese mechanik měření a regulace. Tento specializovaný obor je klíčovým pro řízení většiny nejmodernějších technologií provozovaných ve zpracovatelské i těžební části SU. více na str. 3 V rámci pravidelného seriálu představujícího dceřiné společnosti Sokolovské uhelné tentokrát zamíříme na okraj Sokolova. V areálu bývalého hnědouhelného lomu zde totiž Koupaliště Michal provozuje stejnojmenná firma. A zdaleka nenabízí jen koupání. více na str. 4 Spolu s profesionálními soubory z celého světa bojoval sokolovský taneční soubor Mirákl o body na mistrovství světa v modern a jazz dance. Domů se z Kanady vrátil se skvělým pátým místem, což jen znovu potvrzuje jeho příslušnost k absolutní světové špičce. více na str. 7 Pře se a OB Matz: nen f r jen roz vat pokuty První rok ve funkci předsedy Obvodního báňského úřadu v Sokolově má za sebou Miloš Matz. Jeho úřad dozoruje v regionu celkem 32 organizacím od těžebních až po ty, které se zabývají geologickým průzkumem nebo trhacími pracemi. Pro nás to byl rok v mnoha směrech hektický, říká předseda úřadu. Celá instituce se totiž kvůli nevyhovujícímu stavu sídla musela přestěhovat do jiného objektu v sokolovské ulici K. H. Máchy. Kromě toho přitom úřad musel řešit svou běžnou agendu, kterou je povinen ze zákona vykonávat. K těm nejsložitějším situacím uplynulých měsíců patří především naplňování vyhlášky ohledně kvalifikačních předpokladů pro pracovníky v báňských provozech. Ta totiž nařizuje firmám obsazovat některá místa výhradně osobami s báňským vzděláním. Problém ale je, že těchto lidí je enormní nedostatek. Absolvovat příslušné vzdělání je velmi složité, nových absolventů průmyslových škol je malý počet a zkušení odchází nebo jsou před odchodem do starobního důchodu. Samozřejmě, že bychom mohli striktně trvat na naplňování této vyhlášky. Ale podle našeho názoru není fér jen pokutovat a nenabídnout nějaké východisko, poukazuje Matz. Malé podniky totiž nemají tolik zájemců o studium, aby se mohly dohodnout přímo se školou na otevření třídy pouze pro své zaměstnance tak, jako to učinila například Sokolovská uhelná. Po dohodě se školou jsme tak tuto možnost nabídli plošně menším firmám v oblasti působnosti našeho úřadu. A zájem z jejich strany rozhodně je. K dalším zásadním rozhodnutím úřadu v uplynulých měsících patřila především komplexní prověrka na lomu Družba, povolení těžby na dalších 12 let pro divizi Jiří Sokolovpokračování na str. 2 Paroplynov elektr rna Vřesov je e louho o ě na pln plyn Pracovníci Sokolovské uhelné při plánované opravě turbíny druhého bloku Paroplynové elektrárny ve Vřesové Předseda Obvodního báňského úřadu Sokolov Miloš Matz Stabilní provoz PPC Vřesová umožňuje provázanost elektrárny s technologií zplyňování hnědého uhlí. Enormně vysokého využití časového fondu dosáhla v uplynulém roce paroplynová elektrárna Sokolovské uhelné (PPC) ve Vřesové. Ta za loňský rok vyrobila 2,099 GWh elektrické energie při časovém využití na plných 99,82 procent. Spolehlivost celé technologie je skutečně velmi vysoká, potvrzuje David Najvar, vedoucí sekce Paroplynový cyklus divize Zpracování. Jen díky tomu se firmě daří plnit náročné závazky při stabilizaci energetické rozvodné sítě. Dokládají jí ostatně i výsledky prvního pololetí letošního roku, kdy dosahujeme zhruba stejného časového využití fondu, říká vedoucí sekce Paroplynový cyklus s tím, že výroba od ledna do července činila 1,098 GWh elektřiny. Elektrárna vybudovaná v roce 1995 je jedinou svého druhu v České republice, která je ve stabilním provozu. Ostatní paroplynové zdroje slouží téměř výhradně pro záložní účely. Stabilní provoz PPC Vřesová umožňuje provázanost elektrárny s technologií zplyňování hnědého uhlí, říká Najvar. Díky tomu není závislá na drahém zemním plynu. Tuto nezávislost ještě upevnilo nedávné zprovoznění technologie štěpení vedlejších chemických produktů, a s tím související přetryskování obou turbín, které umožňuje elektrárně využití energoplynu vyrobeného štěpením dehtů, fenolů a dalších látek. O vysoké spolehlivosti technologie elektrárny svědčí i právě dokončená oprava turbíny druhého bloku, která proběhla od 18. července do konce srpna. Ta prokázala, že ani po 96 tisících hodinách provozu turbína neutrpěla žádné větší opotřebení, ačkoliv spalovací teplota plynu dosahuje 1100 stupňů a i odpadní teplo na výstupu si zachovává více než poloviční hodnotu. V rámci inspekce horkých cest spalování tak došlo jen na běžné plánované věci, říká Najvar. Vyměnilo se například rozváděcí i oběžné lopatkování turbíny ze speciálních slitin krytých keramickým nástřikem, došlo na opravu tlakového celku vysokotlakého ekonomizéru, který předehřívá vodu na teplotu 200 stupňů a některých dalších komponentů. Ty z demontovaných dílů, které nejsou na konci životnosti, pak projdou repasí a budou připraveny na další opravy, dodává vedoucí sekce Paroplynový cyklus s tím, že oprava by měla zajistit bezproblémové fungování druhého bloku do roku 2013, kdy proběhne jeho plánovaná generální oprava. První blok PPC se generálky dočká již o rok dříve. str. 1

2 Z N A Š Í S P O L E Č N O S T I w w w.suas.cz Čerpac stanice měly v l tě napilno Čerpací stanice u retenční nádrže v lomu Jiří ve Vintířově Technika i li z Dru y pom hali v Lokti S neobvyklým problémem se museli v průběhu léta vypořádat pracovníci divize Družba Sokolovské uhelné. V rámci technické výpomoci totiž likvidovali zřícenou zeď pod loketským hradem, která hrozila dalším sesutím na sousední rodinný domek. Proti běžné práci na lomu to byl samozřejmě dost velký rozdíl, potvrzuje Zdeněk Dvořák, který se prací účastnil. Nešlo ani tak o fakt, že zhruba dvacet metrů dlouhá zeď byla vysoká šest metrů, jako spíš o to, že za ní byla poměrně nestabilní navážka s velmi vysokým sklonem. Takže samozřejmě byly obavy, aby se to celé neutrhlo a nesjelo dolů i s naší technikou. Museli jsme postupovat hodně opatrně, popisuje práce Dvořák. To, co vypadalo původně jako menší odbagrování materiálu tak nakonec dokázalo zaměstnat osádku bagru Komatsu DH 240, řidiče dvou nákladních Tater a pomocný personál na plné tři dni od rána až do večera. Byly tam totiž obrovské balvany, které se technikou nedaly nabrat, protože na to jednoduše nebyl ani prostor. Takže jsme je do lžíce bagru museli dostávat ručně, dodává Dvořák s tím, že celkově se z místa odvezlo 80 plných vozů materiálu. Část z něho se pak na místo při obnově zdi vrátí. Technická pomoc divize Družba městu Loket, dokončení ze str. 1 ské uhelné a zrušení dobývacího prostoru Týn. To umožní například snazší rekonstrukce nemovitostí v okolí Lomnice a Svatavy. Naopak dlouhodobě složitá zůstává na Sokolovsku ochrana ložisek nerostného bohatství. Je to vlastně problém celorepublikový, říká předseda úřadu s tím, že v souvislosti s vývojem v posledních letech enormně roste tlak stavebních firem i vlastníků pozemků na prosazení staveb v chráněných ložiskových území přímo nebo prostřednictvím nových územních plánů obcí. Jenže to, co se zdá z momentálního pohledu výhodné, výhodné být vůbec nemusí. Třeba zahrnutí těchto oblastí do rozvojových území obcí nám totiž může v budoucnosti zbytečně zkomplikovat přístup ke strategicky důležitým surovinám, konstatuje Matz. Kromě současných problémů se ale OBÚ musel vypořádat také s některými situacemi, které je vlastníkem hradu, přitom není ničím výjimečným. Sokolovská uhelná s městy a obcemi spolupracuje dlouhodobě, a její technika tak v minulosti přispěla k realizaci celé řady veřejně prospěšných projektů v Karlovarském kraji. Pracovníci divize Družba při likvidaci zřícené zdi pod loketským hradem Pře se a OB Matz: nen f r jen roz vat pokuty jejichž příčiny leží v minulosti. Šlo například o komplikace se stabilitou vnitřní výsypky lomu Jiří ve Vintířově. Není to v důsledku činnosti současného provozovatele lomu, ale kvůli špatnému založení výsypky v polovině 80. let minulého století. Což je samozřejmě z hlediska řešení poměrně složitá, ovšem nikoliv neřešitelná situace. S historií pak souvisela i jednání OBÚ s krajským úřadem ohledně budoucího zpřístupnění středověkého dolu Jeroným v bývalé Čisté. Ačkoliv je památkou mimořádného významu, stále jde o báňské dílo, a to podléhá příslušným báňským předpisům. Což znamená, že kraj bude muset kvůli jeho zpřístupnění zajistit všechny věci, které ukládá zákon, dodává předseda Obvodního báňského úřadu Sokolov. Prudké přívalové deště přinesly během jediného dne i více než 16 milimetrů srážek. Uhelné lomy stahují na své dno dešťovou vodu z širokého okolí. Se značným objemem vody se museli během letošního léta vypořádat pracovníci těžebních částí Sokolovské uhelné. Ačkoliv léto nepatřilo z dlouhodobého průměru k nijak mimořádným, srážky se většinou koncentrovaly do prudkých přívalů. Znát to bylo hlavně na přelomu června a července, kdy postupně několik dešťů zaplnilo z velké části retenční nádrže na dně lomů, říká Martin Dědič, vedoucí sekce Ekologie z úseku Technického ředitele Sokolovské uhelné. Vzápětí na to totiž 4. července odpoledne a večer přišly prudké průtrže mračen a rychlý vzestup hladiny vody v nádržích na dně lomu Jiří, a o den později i na sousední Družbě. A další dva dny trvalo, než se situaci podařilo dostat do normálu. Je to dané hlavně tím, že doly stahují vodu z širokého okolí. Zatímco v Novém Sedle i ve Vintířově nevědí, co je nebezpečí lokálních zátop v době silných dešťů, provoz lomů, lidé i technika jsou v bezprostředním ohrožení, vysvětluje vedoucí sekce Ekologie s tím, že svou roli pak hraje i sklon svahů, který zvyšuje celkovou plochu, na kterou v lomech déšť dopadá. Prudké přívaly, které 4. července přesáhly 16,4 milimetru vody, tak v důsledku znamenaly spuštění všech čerpadel v automatickém režimu na plný výkon a uvedení havarijní techniky do pohotovosti, aby v případě dalšího vzestupu hladiny vody v nádržích mohly lomy přejít na případné čerpání vod v ručním režimu řízení čerpadel. Podle Dědiče přitom rozhodně nešlo o zbytečnou opatrnost. Ačkoliv v případě zaplavení lomu jde o krizový scénář, a v provozech Sokolovské uhelné máme i čerpadla s výkonem až 300 litrů za vteřinu, může k takové situaci skutečně dojít, připomíná Dědič stav z konce 90. let, kdy se na samotné hranici zatopení ocitl lom Medard. Situaci už nebylo možné řešit ani nasazením veškeré dostupné techniky, a jediným štěstím tak bylo přerušení dešťů. K další složité situaci v dolech pak došlo v roce 2007, kdy lom Družba v Novém Sedle musel přejít na ruční režim čerpání, protože voda na dně lomu nastoupala už do takové výše, že se senzory automatického řízení stanic samy odpojily z bezpečnostních důvodů z provozu. Situace je o to složitější, že ačkoliv je voda zaplavující doly většinou dešťová s malým podílem prosakujících podzemních vod, nelze ji přímo vypouštět do vodoteče. Po svém spadu totiž přichází do styku s různými minerály, a unáší tak příměs sirných a železitých sloučenin a zejména nerozpustných látek, které způsobují zakalení. Proto se tyto vody kvůli ochraně životního prostředí směrují do sedimentačních nádrží, případně na úpravnu důlních vod. Při takových mimořádných situacích, jako nastaly na začátku června, se ovšem může stát, že kapacita těchto zařízení nedostačuje, a je nutno čerpat i vodu zakalenou. Celkově se tak ročně v provozech Sokolovské uhelné odvede, podle objemu srážek, v rozmezí od 20 do 30 milionů metrů krychlových důlních vod, shrnuje Dědič situaci. Výroba el. energie za červen 2009 V červnu vyrobila teplárna 94,8 tisíc MWh elektrické energie. Paroplynová elektrárna vyprodukovala 180,4 tisíc MWh elektrické energie. Celkem bylo v červnu vyrobeno 275,2 tisíc MWh elektrické energie. Těžba uhlí za červen 2009 Na velkolomu Jiří bylo v červnu vytěženo 482,7 tisíc tun uhlí, na divizi Družba to bylo 59,3 tisíc tun uhlí. Celková těžba za obě divize činila v červnu 542 tisíc tun uhlí. Výroba el. energie za červenec 2009 V červenci vyrobila teplárna 57,2 tisíc MWh elektrické energie. Paroplynová elektrárna vyprodukovala 59,3 tisíc MWh elektrické energie. Celkem bylo v červenci vyrobeno 116,5 tisíc MWh elektrické energie. Těžba uhlí za červenec 2009 Na velkolomu Jiří bylo v červenci vytěženo 335,8 tisíc tun uhlí, na divizi Družba to bylo 82,7 tisíc tun uhlí. Celková těžba za obě divize činila v červenci 418,5 tisíc tun uhlí. Procento absence pro nemoc a úrazy z fondu pracovní doby za leden až červenec 2009 ve srovnání se stejným obdobím let 2007 a 2008 Předpoklad pro rok % 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 4,96 % ,22 % ,32 % Pracovn ho ju ilea v srpnu 2 9 osahuj 20 let Ing. Dědič Martin Úsek ekonomického ředitele Johánková Miroslava Úsek ekonomického ředitele Ing. Kožuškanič Pavel Divize Služby Ing. Krejča Pavel Úsek ekonomického ředitele Ing. Kupr Zdeněk Divize Družba Muchová Iveta Divize Zpracování Ing. Poul Pavel Úsek generálního ředitele Střimelská Jitka Divize Služby Ing. Škrabal Miroslav Divize Družba Voborský Jiří Divize Zpracování Ing. Zima Radovan Divize Jiří 25 let Ing. Babinský Milan Divize Jiří Bilíková Jana Divize Družba Janáček Alois Divize Jiří Janoch Miroslav Divize Služby Kreitlová Hana Úsek personálního ředitele Ing. Máčalík Radomír Divize Jiří Mičík Miroslav Divize Služby Nárolský Petr Divize Družba Spálenková Hana Úsek generálního ředitele Štěpánek Jiří Divize Zpracování Troch Viktor Divize Družba 30 let Johánek Zdeněk Divize Jiří Kožínová Blanka Úsek generálního ředitele Laurinc Miloš Divize Jiří Luhanová Milena Úsek personálního ředitele Muchka Robert Divize Jiří Ing. Procházka Miloš Divize Jiří Svoboda Miroslav Divize Služby 35 let Werner David Divize Družba Hrabal Josef Divize Družba Kautský Jiří Divize Družba Ing. Loužek Vladimír Divize Jiří 40 let Brázda Jiří Divize Družba Brázdová Květuše Úsek personálního ředitele Dvořák Jaromír Divize Služby Lhoták Jaroslav Divize Družba Provazník Jiří Divize Družba Svoboda Václav Divize Služby Pracovn ho ju ilea v z ř 2 9 osahuj 20 let Bednár Jiří Divize Jiří Brodská Edita Úsek výrobního ředitele Ing. Krištůfek Milan Divize Družba Kvaková Eva Divize Družba Matoušková Alena Divize Jiří Ing. Škorna Antonín Divize Zpracování Šudřichová Dagmar Divize Družba Ing. Thám Pavel Divize Zpracování 25 let Boučková Jiřina Úsek výrobního ředitele Gvizd František Divize Služby Ing. Rohla Miroslav Úsek výrobního ředitele Řehořová Ivana Divize Služby Sobotková Liduška Divize Družba Šarkánová Věra Divize Služby Vaško Jozef Divize Zpracování Weiss Herbert Divize Jiří 30 let Kaňkovský Pavel Divize Zpracování Karkula Petr Divize Družba Kočí Miloslav Divize Družba Mann Petr Divize Družba Marhanová Renata Úsek výrobního ředitele Ing. Michalský Josef Úsek generálního ředitele Mika Miroslav Divize Družba Nosálová Jiřina Divize Jiří Pavelková Anna Divize Služby Sivák Michal Divize Zpracování 35 let Hajran Vilém Divize Družba Hencze Zoltán Divize Družba Lídl Milan Divize Zpracování Novák Miroslav Divize Služby Opavová Marie Divize Jiří Štourač Jiří Divize Jiří 40 let Birkner Manfréd Divize Jiří Bufka Jiří Divize Družba Pícha Václav Divize Jiří Rusňák František Divize Družba Strašilová Věra Úsek výrobního ředitele Zadina Oldřich Divize Služby Zyka Jaroslav Divize Jiří Všem jmenovaným přeje vedení Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s., mnoho zdraví, osobní spokojenosti a vyjadřuje poděkování za dlouholetou práci ve společnosti. Uzávěrka dat str. 2

3 P Ř E D S T A V U J E M E Mechanici měřen a regulace Sokolovsk uheln Mechanici měření a regulace si dnes již nevystačí s klasickým multimetrem. Bez počítače a řady hi-tech diagnostických a měřicích přístrojů se jejich profese dnes neobejde Bez znalostí špičkové techniky se dnes v oboru už nikdo neuplatní. Zásadní inovace zde přicházejí velmi rychle. Nevíme přesně co dělají, ale je to důležité. I takovou pověst má zaměstnání mechaniků měření a regulace (MaR). A celkem oprávněně. Jejich práce je skutečně klíčovou pro řízení těch nejmodernějších technologií v oblasti zpracování i těžby hnědého uhlí. Zároveň jde ale o natolik komplikovaný obor, že pro většinu lidí zůstává zahalen lehkou rouškou tajemství. Paradoxně pro mechaniky MaR je základní pracovní pomůckou obyčejný notebook, který mnohým lidem stojí doma na pracovním stole. Spolu s ním ale také široké spektrum dalších měřicích a diagnostických přístrojů, které umožňují údržbu, regulaci a kalibraci měřicí a regulační techniky. Takže zatímco jinde se dá uvažovat o možném vzdělání mimo obor a případném zaučení, tady to prostě nejde, říká Pavel Holeček, vedoucí sekce Měření a regulace divize Služby společnosti Sokolovská uhelná. Základní podmínkou k tomu, aby se někdo mohl stát mechanikem MaR tak je vyučení, nebo ještě lépe středoškolské vzdělání v oboru. Kromě toho ještě musí mít oprávnění pracovat samostatně s elektrickými zařízeními, znát celou řadu uživatelských programů, které slouží k získání dat ze stovek senzorů zjišťujících tlak, teplotu, vlhkost i další parametry, umět tyto výstupy analyzovat, znát manuály všech těchto technologií a vědět, jaké jsou souvislosti mezi jednotlivými částmi výroby. Když se totiž změní nastavení jedné části, může to celkem zásadně ovlivnit úplně jinou a na první pohled velmi vzdálenou část provozu, upozorňuje vedoucí sekce MaR. A aby toho nebylo málo, ještě ke všemu musí být takový mechanik i manuálně zručný. Dostat se k některým měřícím nebo regulačním prvkům je totiž už samo o sobě občas malým hlavolamem. Nemluvě o jejich případné rozborce a následném znovuuvedení do provozu. I proto nově nastoupivší projde takzvaným kolečkem, během kterého postupně pracuje ve všech dílnách MaR, ve všech skupinách mechaniků a zároveň se seznámí se všemi provozy, říká Holeček. To vše trvá nejméně rok, než se může nový mechanik zařadit do jedné ze tří skupin specialistů pečující o oči, uši a ruce řídicích systémů elektráren i dalších technologií. Ani tím přitom jeho vzdělávání zdaleka nekončí. Ročně musí absolvovat, podle specializace, další dvě až tři školení z oboru, většinou spojených i s certifikací. Měření a regulace se totiž velmi rychle vyvíjí, poukazuje vedoucí sekce MaR. Není to sice již tak revoluční jako v dobách, kdy koncem 80. let nahrazovala analogovou techniku digitální, ale zásadní inovace v oboru přesto nemají delší rozmezí než tři roky. I proto patří sekce MaR, z hlediska používané techniky, k jedněm z nejmoderněji vybavených v rámci Sokolovské uhelné. S klasickým multimetrem, jako to bývalo dřív, bychom dnes totiž už skoro nic nezmohli, přiznává Holeček. Vše se tak odvíjí kolem počítačů, různých typů komunikátorů a další špičkové techniky. Právě vysoké požadavky na kvalifikaci jsou důvodem, proč Sokolovská uhelná začala před časem spolupracovat s Integrovanou školou technickou a ekonomickou, která příslušný obor vyučuje. Ročně tak ve firemních provozech MaR stráví praxi kolem pěti až šesti nejlepších žáků oboru. A s těmi, kteří mají o profesi skutečně zájem, pak jsme samozřejmě připraveni spolupracovat i nadále, dodává vedoucí sekce Měření a regulace. Měření provádějí mechanici MaR buď přímo v provozech, a nebo, pokud to čas a možnosti dovolí... Chybná regulace jedné součástky může ovlivnit chod desítky dalších částí technologie...také ve svých dílnách str. 3

4 P Ř E D S T A V U J E M E w w w.suas.cz Koupali tě Michal nena z jen vo u v val m olu ceřin firmy sokolovsk uheln pře stavujeme Samozřejmě ani tím nechceme skončit, říká jednatel Koupaliště Michal Karel Kotous. Letos tak program koupaliště rozšířily sobotní koncerty napříč žánry od rocku až k folku nebo country, a také nové zvýhodnění pro děti a rodiny s dětmi. Změnili jsme totiž hranici pro snížené vstupné dětí v průběhu sezony, potvrzuje jednatel koupaliště. Dříve výška musela činit maximálně 120 cm, nyní 160 cm a věk do 15 let. Slevu tak získá většina rodin s dětmi, a stejně tak ji mohou využít držitelé studentských ISIC karet. Zájem o koupaliště je mezi obyvateli Sokolova a okolí navíc tradičně velký. Jen loni ho navštívilo téměř 18 tisíc lidí. A ti většinou požadují také kvalitní servis. Ten jim koupaliště Michal nabízí jednak formou zázemí zahrnujícího sprchy s teplou vodou, převlékárny, pítka s pitnou vodou a také dalšími službami. Od kvalitních internetových stránek s veškerými aktuálními informacemi o koupališti, až po občerstvení v areálu, i relativní drobnosti jako jsou třeba stojany na kola a podobně. To všechno je samozřejmě potřeba personálně zajistit, takže v průběhu sezóny se o návštěvníky stará celkem čtyřicet lidí. Z toho pak více než polovinu tvoří plavčíci, dodává Kotous. Více informací o Koupališti Michal najdete na jeho internetové adrese Bezkonkurenčně nejoblíbenější atrakcí Koupaliště Michal je obří skluzavka a tobogán, které nabízejí jízdu z dvacetimetrového převýšení Letos nabídku rozšířily odpolední koncerty a zvýhodnění se dočkaly také rodiny s dětmi. Do skupiny dceřiných společností Sokolovské uhelné již neodmyslitelně patří také firma Koupaliště Michal, s. r. o. Ačkoliv vznikla relativně nedávno, pro veřejnost je jednou z nejviditelnějších součástí celé skupiny firem kolem dolů. Neprovozuje totiž nic jiného, než velmi oblíbené koupaliště stejného jména. Koupaliště Michal vzniklo v roce 2003 v areálu bývalého hnědouhelného lomu a veřejnosti nabízí, vedle kvalitního koupání, také rozsáhlé zázemí od šaten až po různé atrakce. Tradičně největší zájem je především o zdejší tobogán, který je označován za nejdelší v České republice s délkou 190 metrů a 117 metrů dlouhou trojskluzavkou. Obojí disponuje úctyhodným převýšením 20 metrů. Areál koupaliště Michal je také oblíben mezi pořadateli různých sportovních akcí od beachvolejbalu až po mistrovství vodních záchranářů. Již 1. září zde například proběhl další ročník tradiční Velké ceny města Sokolova v triatlonu. Společnost provozující koupaliště se navíc snaží každým rokem zlepšovat služby areálu a hledat způsoby k jeho zatraktivnění. Zatímco hned z počátku byly největším lákadlem koupaliště samotné atrakce, jako je tobogán nebo plovoucí ledovec, postupně k nim přibyly beachvolejbalové kurty, šlapadla, rozsáhlé parkovací plochy a díky spolupráci města a vlastníka areálu také sousední cyklistická a bruslařská dráha. Již tradičním podnikem na Michalu jsou závody v triatlonu Slavnostní otevření koupaliště Michal zažil už i ohňostroje Hladina vody v jezeru Medard stoupá stále rychleji. Přispělo k tomu i deštivé počasí na počátku léta str. 4

5 Ž I V O T K O L E M N Á S 45 let provozu vlečky Sokolovsk uheln Výročí 45 let od zprovoznění prvního úseku letos oslavila vlečka Sokolovské uhelné. Její budování odstartovalo společně s výstavbou Kombinátu pro využití hnědého uhlí ve Vřesové. Vlečka na Vřesovou v roce Foto Milan Babinec. Podnikový archiv SU Výročí 45 let od zprovoznění prvního úseku letos oslavila vlečka Sokolovské uhelné. Její budování odstartovalo společně s výstavbou Kombinátu pro využití hnědého uhlí ve Vřesové. První, s čím se začalo, byly koleje k dopravně právě ve Vřesové, říká současný vedoucí sekce Vlečka Zbyněk Horský. Stavbu kolejí jedna až čtyři tehdy zajišťovala dodavatelsky pražská firma IPS včetně jejich napojení na síť Československých drah přes Lipnici, Markétu a Škvároviště. Vůbec první vozy, posunované lokotraktorem T211, pak na Vřesovou přijely v březnu 1961 a vezly stavební materiál. O rok později zahájila pravidelný přípojový provoz železniční stanice v Novém Sedle. Výstavba kolejí vlečky a příslušenství, jako byly kanceláře nebo depo, pak pokračovaly až do roku 1964, kdy byl oficiálně zahájen provoz vlečky, popisuje Horský. V souvislosti s rozvojem dolů, zpracování uhlí i okolních průmyslových podniků se ale délka kolejí postupně dále rozrůstala, stejně jako vozový park vlečky. Přibyly i nové dopravny ve Vintířově i Vřesové, a v roce 1980 nahradila již nevyhovující stanici v Novém Sedle nová, přes kterou se spojily vlečky východní části revíru a zpracovatelské části. V 90. letech však docházelo k postupnému útlumu těžby v západní části revíru a s tím i na související reorganizace. V roce 2000 tak došlo ke sloučení všech vleček společnosti Sokolovská uhelná do jednoho celku, sekce Vlečka začleněné do firemní divize Družba. Ukončení těžby na divizi Západ ale znamenalo postupnou fyzickou likvidaci tamních vleček v letech 2001 a O dva roky později pak zanikla také vlečka Lidice a následně i Dukla. Letos pak byla ukončena nakládka na vlečce Citice v souvislosti se zastavením výroby tříděného uhlí. Z hlediska výkonů vlečky po roce 1984 byl největší objem přepravených vagonů v roce 1991, kdy jejich počet dosáhl více než 129 tisíc kusů. Největším dílem se na ní podílela divize Jiří. Hranici sto V souvislosti s ukončením činnosti ÚTT čeká vlečku v Tisové postupná likvidace tisíc vozů vlečka naposledy překročila v roce 2001, od té doby její výkony postupně klesají. A postupně se bude provoz vlečky dál omezovat. S ohledem na omezení těžby se totiž připravuje likvidace kolejiště ve stanici Nové Sedlo a v dopravně UTT Citice, shrnuje situaci vedoucí sekce Vlečka. V následujících letech pak společnost očekává, že vlastními silami bude vlečka dál přepravovat kolem 1,6 milionu tun uhlí ročně, další přibližně tři miliony pak prostřednictvím společnosti Cargo ČD. Zaj mav person ln aje 1. pololet 2 9 V naší společnosti probíhá velké množství procesů a jevů. S jejich souhrnem jste na stránkách Zpravodaje pravidelně seznamováni v informacích o hospodaření společnosti. Tam se informace z personální oblasti zaměřují na vývoj stavu zaměstnanců, průměrnou mzdu, produktivitu práce a sociální fond. Z připravované pololetní zprávy o personální činnosti, která se kromě výše uvedených oblastí zabývá i celou řadou dalších jevů souvisejících se zaměstnanci společnosti vyjímáme: Víte například, že v 1. pololetí roku 2009: společnost zaměstnávala v průměru zaměstnanců (meziroční pokles o 50) společnost přijala do pracovního poměru 21 zaměstnanců, naproti tomu pracovní poměr ukončilo 140 zaměstnanců, z toho odešlo 83 do důchodů, 46 z vlastního popudu, 4 uplynutím sjednané doby, 3 porušováním povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, 3 zemřeli a 1 odešel pro nadbytečnost společnost přijala do pracovního poměru 5 uchazečů o zaměstnání z evidence Úřadů práce Společnost v průměru zaměstnávala lidí průměrný věk nových zaměstnanců činil v den nástupu 31,64 roku a byl o 3,17 roku nižší než v 1. pololetí zaměstnanců bylo převedeno mezi vedoucí zaměstnance proběhlo 326 vzdělávacích akcí pořádaných společností (celkem účastníků, z toho vlastních zaměstnanců a 355 externích účastníků) kurzů vlastní svářecí školy se zúčastnilo 704 osob, z toho 257 externích zaměstnanci společnosti onemocněli 581x (v roce 2008 to bylo 794x), z toho nejvyšší počet opakovaných onemocnění mělo 5 zaměstnanců, z toho 4 onemocněli 3x a 1 onemocněl 4x (v roce 2008 to bylo 10 zaměstnanců 3x) dlouhodobě nemocných (tj. souvisle více než půl roku) bylo v průměru 28 zaměstnanců (v roce zaměstnanců). Pracovní neschopnost nemělo vykázánu vůbec zaměstnanců, v roce 2008 to byl zaměstnanec absence pro nemoc činila 3,36 % fondu pracovní doby a snížila se meziročně o 0,89 % byl jeden personalista schopen postarat se o 104 ostatních zaměstnanců společnost projednala odškodnění 24 registrovaných pracovních úrazů, průměrné odškodnění představovalo 98,1 % ztráty na výdělku ze zisku společnosti bylo přiděleno do sociálního fondu 30 mil. Kč, z těchto prostředků a z rezervy roku 2008 bude na osobní účty v roce 2009 použito 21,7 mil. Kč, 3 mil. Kč na rekreaci dětí, na kulturní a výchovnou činnost zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a důchodců je vyčleněno 8,6 mil. Kč, na sociální výpomoci pak dalších 2 mil. Kč, část prostředků pak tvoří rezervu zaměstnanci vyčerpali z osobních účtů sociálního fondu nepeněžní formou 10,825 mil. Kč, z uvedeného objemu prostředků využili zaměstnanci 50,3 % na závodní stravování, 23,4 % na rekreaci, 16,9 % na zdravotní péči, Ze sociálního fondu lidé čerpali téměř 11 milionů 5,4 % na kulturní a sportovní činnost, 3,4 % na penzijní připojištění a životní pojištění a 0,6 % na vzdělávání zaměstnancům byl vyplácen měsíční příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč, celkem za pololetí činil příspěvek 12,306 mil. Kč průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců společnosti dosáhla Kč a meziročně vzrostla o Kč závodní stravování společnosti je od pololetí 2007 provozováno dceřinou společností SOKOREST, s. r. o. V 1. pololetí 2009 se vyrobilo pro vlastní zaměstnance jídel. Pro důchodce to bylo jídel, tj. o 488 jídel více než v 1. pololetí 2008, pro cizí strávníky jídel, což v porovnání se stejným obdobím roku 2008 to bylo více o jídel zaměstnanci mohli na zaměstnaneckou kartu bez hotovosti nakupovat ve výdejnách závodního stravování zboží v tzv. doplňkovém prodeji ve výši Kč měsíčně meziroční růst průměrné mzdy podle kolektivní smlouvy dosáhl 9,32 % průměrná mzda zaměstnanců měla tyto složky: základní mzda 51,31 %, osobní příplatek 11,74 %, mzdové zvýhodnění 8,29 %, prémie 17,62 %, náhrady mezd (dovolená, svátky) 9,96 %, odměna za pracovní pohotovost 0,93 %, odměna báňské záchranné služby 0,16 % produktivita práce dosáhla 1,010 mil. Kč na zaměstnance společnost na zdravotní péči zaměstnanců vynaložila tis. Kč, což bylo o 107 tis. Kč více než ve stejném období roku 2008 Víte, že na konci 1. pololetí roku 2009: pracovalo v ranních směnách zaměstnanců (meziroční pokles o 120 zaměstnanců) a ve směnovém provozu zaměstnanců (meziroční nárůst o 15 zaměstnanců) společnost zaměstnávala zaměstnanců, z toho bydlících v okrese Sokolov, 577 v okrese Karlovy Vary a 19 v okrese Cheb společnost zaměstnávala 2,68 % ekonomicky činného obyvatelstva Karlovarského kraje, z toho 7,96 % obyvatelstva okresu Sokolov, 0,87 % obyvatelstva okresu K. Vary a 0,03 % okresu Cheb průměrný věk zaměstnanců společnosti činil 45,24 roku (v 1. pololetí ,09), průměrná doba zaměstnání u společnosti činila 18,21 let (v 1. pololetí ,22) 178 zaměstnanců mělo vysokoškolské vzdělání, středoškolské vzdělání, zaměstnanců bylo vyučeno a 629 mělo základní vzdělání 90 % zaměstnanců využívalo možnost příspěvku na penzijní připojištění. Tito zaměstnanci měli uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění u 10 penzijních fondů sdružených v asociaci penzijních fondů ČR zaměstnanců je přihlášeno k očkování proti klíšťové encefalitidě a na očkování proti chřipce je předpoklad, že se přihlásí více než 800 zaměstnanců, když očkování zajišťuje společnost v ordinacích závodních lékařů. str. 5

6 P Ř E D S T A V U J E M E w w w.suas.cz 2 x 7 : v roč o c Doln rychnov a a ina Rychnov dostal k narozeninám znak a vlajku Zájem o oslavy byl nečekaný. Dolní Rychnov v poslední době rozšiřuje možnosti pro využití volného času. Sedm set let od první písemné zmínky o své existenci oslavila v uplynulých dnech obec Dolní Rychnov. Ta dostala ke svému jubileu navíc cenný dárek vůbec poprvé ve své historii se může poch lubit vlastním znakem i praporem. Jsme na něj rozhodně hrdí, říká starostka obce Anna Klímová, která prapor veřejnosti představila společně se svým předchůdcem Michalem Maty em na oslavách k výročí obce. Právě Matyo totiž stál v čele obce od počátku jejího osamostat nění v roce Autorem znaku je heraldik Stanislav Kasík, který na dělený štít umístil dvě věci tak typické pro Dolní Rychnov. Mlátek se želízkem a květiny. První atributy připomínají bohatou hornickou minulost obce, druhé pak symbolizují okolní úrodnou zemi. Zatím čekáme na výrobu praporu, ale myslím, že bez něj se už žádná další budoucí oslava v obci neobejde, dodává starostka. Samotné oslavy 700 let Dolního Rychnova vzbudily nečekaně velký zájem lidí nejen ze samotné obce, ale i ze sousedního Sokolova. Ty v obci čekaly hudební skupiny, ukázky uměleckého kováře, ohňostroj, exhibice s koňmi a další zajímavosti. To vše navíc za nemalého přispění samotných obyvatel obce, kteří pomáhali s organizací. Jak říká starostka obce, právě zvýšený zájem Rychnováků o veřejné dění v posledních letech je dobrým příslibem toho, že by se obec měla dožít i řady dalších kulatých výročí. Dlouhodobě se nám zvyšuje počet obyvatel, a celkově se obec také omlazuje, potvrzuje Klímová. I díky výstavbě v lokalitách Černý vrch a U Hřiště tak má obec přes 1200 obyvatel a další přibývají. Dolní Rychnov se může pochlubit unikátem, jaký jen tak některá obec jeho velikosti nemá. Přímo uprostřed zástavby je totiž rozsáhlý park městského typu, který slouží k rekreaci obyvatel obce. Navíc v jeho těsné blízkosti vyrostlo před časem mistrovské golfové hřiště, a možností pro využití volného času postupně dále přibývá. Naposledy šlo o obnovené volejbalové hřiště, nebo dětské hřiště nad poštou. Novodobou historii psalo uhlí První dochovaná zmínka o obci Dolní Rychnov pochází z roku V listině je vyzýván Albert Nothaft klášterem v Teplé k náhradě za obsazený Rychnov. V 15. století se obec stala součástí loketského panství, a v roce 1553 ji Wolf Šlik připojil k tehdejšímu Falknovu. Zřejmě v této době se také začínají Oslavy výročí 700 let od první písemné zmínky o obci Dolní Rychnov. Foto archiv OÚ Dolní Rychnov objevovat zprávy o dvou částech obce Horním a Dolním Rychnovu. Hlavní rozmach obce nastal v 19. století v souvislosti s těžbou hnědého uhlí a díky dolům Johanna Davida Starcka, jehož společnost se v obci usídlila. Vzápětí se Rychnov proměnil v jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících průmyslových obcí regionu. Byl to navíc právě Starck, který vedle těžby založil v obci také zpracovatelské závody, ve kterých vyráběl saze, různé barvy a naftalín. Významným mezníkem v historii obce se stal rok 1907, kdy v obci začala výstavba moderní tepelné elektrárny. Následovala rychlá elektrifikace a další průmyslový rozvoj. Bylo to ale právě hornictví, které také po druhé světové válce stálo existenci Horního Rychnova, který postupně pohltil postupující lom Silvestr. Ten ukončil svou činnost v roce 1981, a jeho areál byl následně revitalizován na golfové hřiště a lesopark. Šabina v posledních letech stále slaví Obec vítězí v soutěžích především díky péči o zeleň, obecný rozvoj a kulturu. Plných sedm století od první písemné zmínky o obci letos, vedle Dolního Rychnova, slavila také Šabina. Původně nenápadná zemědělská vesnice na břehu Ohře je ale v posledních letech vidět víc než dost. Sbírá totiž jednu cenu za druhou v soutěžích Vesnice roku. První si na své konto připsala už v roce 1997, tehdy v rámci spojené soutěže pro Karlovarský a Ústecký kraj. Následně si připsala ocenění za obnovu vesnice, péči o zeleň a podmínky pro pořádání společenských akcí, aby v roce 2006 vyhrála opět krajské kolo soutěže. Takže letos jsme si k sedmistému výročí obce žádné ocenění nenadělili, protože nám pravidla zakazují se v následujících dvou letech soutěže účastnit, říká starosta obce Pavel Pešek. I tak ale mají v Šabině dost důvodů k oslavě. V posledních letech totiž, díky výstavbě rodinných domků, znovu stoupl počet obyvatel obce, a dnes již překročil tři stovky. A po letech míří do finiše i výstavba infrastruktury. V uplynulých dnech jsme totiž předali staveniště poslední části kanalizace. Takže nám zbývá už jen nová biologická čistírna odpadních vod a tu máme naplánovanou na příští rok, říká starosta. I když se ty nejdůležitější práce chýlí ke konci, a i rozsáhlá oslava 700 let Šabiny už je také dávno minulostí, v obci se rozhodně nudit nebudou. Podle starosty se totiž v posledních letech výrazně rozrostl především společenský život. Máme tady oddíl kuželek, oddíl tenisu, jezdecký oddíl, mažoretky..., vypočítává Pešek s tím, že obec je pravidelnou zastávkou Festivalu uprostřed Evropy i vodáků sjíždějících řeku Ohři. V budoucnosti by pak mohlo do Šabiny přijíždět lidí ještě více, protože přes nás povede napojení páteřní cyklostezky kolem Ohře do oblasti Slavkovského lesa. Zatímco o společenský život se v Šabině rozhodně nebojí, podstatně složitější to obec bude mít co se týká dalšího rozvoje. Máme sice dokončený nový územní plán, který počítá s nějakou další výstavbou, ale obec samotná vlastně žádné pozemky nemá. A stejně tak nemáme ani prostory pro průmyslovou výstavbu, dodává starosta. Přesto se o svou budoucnost Šabina bát nemusí. Blízkost budované dálnice i Sokolova nebo Chebu ji totiž předurčuje k tomu být i nadále ideálním místem k bydlení. Dějiny vsi na břehu řeky Zatímco historii slavícího Dolního Rychnova určovaly po několik staletí doly, Šabiny se jejich existence dotkla pouze v tom směru, že její obyvatelé v dolech často pracovali. Už od dob první zmínky o Šabině, která pochází z roku 1309, určovalo dění v obci zemědělství a existence sousední řeky. Poprvé je Šabina, spolu s Chlumkem, zmiňována jako součást majetků kláštera ve Waldsassenu, a jehož právo na vlastnictví vsi ve zmíněném dokumentu uznali i sokolovští Nothaftové. První šlechtické sídlo v obci vzniklo zřejmě už ve 13. století, ale postupem věků zmizelo beze stop. Teprve po roce 1551 si Stolzové vybudovali v obci tvrz, která je dodnes její nejvýznamnější památkou. Ačkoliv obec byla téměř výhradně zemědělskou, a pěstoval se zde například chmel, klidným místem pro život rozhodně nebyla. V průběhu 17. a 18. století byla opakovaně postižena v rámci válečných konfliktů i selských bouří, o sto let později pak sérií požárů. Přesto se obec postupně rozrůstala a koncem 19. století už měla přes 400 obyvatel, vlastní školu, knihovnu i obecní úřad. Obec se počátkem 20. století dále rozrůstala, až k počtu 121 domů a téměř osmi stovek obyvatel, ale tento slibný růst přerušila na řadu desetiletí druhá světová válka a následný odsun většiny německých obyvatel. V rámci výročí udělila Šabina vůbec první čestné občanství ve své historii ženě, velké místní patriotce Gertrud Lalinger. Foto archiv OÚ Šabina Lom Antonín u Dolního Rychnova v roce Foto podnikový archiv SU Šabina na počátku 20. století. Foto archiv OÚ Šabina str. 6

7 Ž I V O T K O L E M N Á S Mir kl uspěl mezi světovou elitou Členky Miráklu u Niagarských vodopádů. Foto archiv souboru Sokolovský taneční soubor dlouhodobě patří k nejlepším celkům svého druhu. A to i přesto, že zůstává nadále amatérským tělesem. S pátým a desátým místem se z mistrovství světa v modern a jazz dance vrátil sokolovský taneční soubor Mirákl. Ten se do kanadského Niagara Falls probojoval díky úspěchům v letošní soutěžní sezóně, a to konkrétně dvěma titulům mistrů ČR a dvěma titulům vicemistrů ČR. Podle vedoucí souboru Andrey Burešové je tak vysoké umístění souboru obrovským úspěchem. Tančili jsme vedle opravdových profesionálů, některé státy mají své národní trenérské týmy, které se připravují pod vedením špičkových trenérů pouze na tato klání. O to více jsme byli hrdi na to, že můžeme vystupovat na stejném pódiu jako oni. Účast na kanadském mistrovství, kterou podpořila také Sokolovská uhelná, přitom pro soubor nebyla ničím jednoduchým. Už na počátku ji zkomplikovalo zavedení vízové povinnosti do země javorového listu. Přesto nakonec juniorky odletěly včas. Do začátku soutěže nám zbývaly dva dny, které jsme si vyhradily na aklimatizaci, a využily je jak jinak než na vyhlídkové trasy k úžasným vodopádům. Na vlastní kůži jsme pak při adrenalinovém výjezdě na raftu vyzkoušely niagarské peřeje velice zblízka, popisuje dojmy z Kanady Burešová. Samotná soutěž se pak odehrávala v hotelu Sheraton a během jejího konání tanečníci na místě trávili až 12 hodin denně. A i když zrovna neprobíhaly naše disciplíny, bylo se stále na co dívat. Aby ne, když se na soutěži potkali tanečníci např. i z Austrálie, Jihoafrické republiky, Číny, Nepálu, říká vedoucí Miráklu, podle které bylo inspirující sledovat různé taneční styly a jejich originální pojetí z rukou choreografů z celého světa. Konečné 5. místo v kategorii modern dance formací juniorů, 10. místo ve stejné kategorii malých skupin tak je v souhrnu dalším špičkovým úspěchem sokolovského tance. U se m Sokolovsk čur a se l Sokolovská čurda má i svou vlastní cenu připomínající, že v divadle není malých rolí Divadelní soubory z celé České republiky se v závěru září sjedou do Sokolova, aby se zúčastnily už sedmého ročníku tamní přehlídky Sokolovská čurda. Ve skutečnosti jde o ročník osmý, protože ten první měl označení nultý, říká Eva Valjentová, jedna z členek pořádajícího souboru Divadla bez zákulisí s tím, že zájem ze strany souborů je o přehlídku poměrně velký. Zvykly si, že v září je Sokolov, a často se ptají už měsíce dopředu, zda by mohly přijet. Co tedy letošní ročník přehlídky, který proběhne od 25. do 27. září nabídne? Celkem osm představení, ve kterých budou mít diváci možnost vidět například už tradičního sokolovského hosta, divadlo Dostavník Přerov nebo brněnský soubor Amadis. A chybět nebudou ani rozborové semináře k některým z prezentovaných her. Ačkoliv se počet představení může zdát poměrně malý, na tři dni a jednu scénu je to víc než dost. Už jsme uvažovali i o možnosti rozšíření přehlídky, ale je to poměrně složité, vysvětluje Valjentová. Každý soubor totiž potřebuje nějaký čas na přestavění scény a případné prodloužení přehlídky by většině amatérských herců činilo i problémy s uvolněním ze zaměstnání. Navíc je otázka, zda by vůbec byl v Sokolově o větší projekt dostatečný divácký zájem, říká členka souboru a zároveň krajská radní pro oblast kultury. Samotné Divadlo bez zákulisí si ale za roky své existence řadu příznivců našlo a stejně tak jako jím pořádaná přehlídka. A ti, kteří mají zdejší amatéry v oblibě, se letos mají opět na co těšit. Po červnové premiéře hry Zahradníkův rok totiž těsně před Čurdou divadlo obnoví i Horníčkovu hru Dva muži v šachu. Více informací o programu Sokolovské čurdy i pořádajícím souboru na: PROGRAM PŘEHLÍDKY Pátek zahájení přehlídky Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, Ladislav Smoček, 85 minut (bez přestávky) DS PIKI Volyně rozborový seminář Sobota Vo tom čertů rojení aneb Přijďte pobejt čili Starej Havlík vymazuje, Josef Štefan Kubín, dramatizace Boris Šlechta, Pavel Vašíček, Miroslav Král, 70 minut (bez přestávky) 1. neratovická divadelní společnost Plný kapsy šutrů, Marie Jones, 90 minut (bez přestávky) AMADIS, Brno rozborový seminář Medvěd, A. P. Čechov, 50 minut (bez přestávky) Kýchnutí, Neil Simon, 20 minut (bez přestávky) Slzy, které svět nevidí, A. P. Čechov, 15 minut (bez přestávky) Motýlí divadelní společnost Praha!! Mezi jednotlivými aktovkami bude 15 minut přestávka rozborový seminář Nejstarší řemeslo aneb natoč ten gramofon, Paula Vogel, 70 minut (přestávka) Dostavník Přerov do rána společenský večer Neděle Ať žije Bouchon, Jean Dell, Gérald Sibleyras, 90 minut (přestávka) Divadlo JAKOHOST, člen Plzeňské neprofesionální scény, Plzeň rozborový seminář (příprava závěru) ZÁVĚR PŘEHLÍDKY vyhlášení čurdy Z kultury Sokolov centrum Tel.: , HORNICKÁ POUŤ 730 let města Sokolov Tradiční lidová slavnost. Nenechte si ujít historické trhy, pouliční vystoupení kejklířů, kulturní a divadelní produkce, koncerty kapel všech žánrů, šermíře a ohňostroj. Vstup volný Sokolov ZŠ Sokolov, Křižíkova (8. ZŠ) vzpírárna Tel.: , VELKÁ CENA MLÁDEŽE VE VZPÍRÁNÍ MĚSTA SOKOLOVA A SOKOLOVSKÉ UHELNÉ, a. s. Velká cena Města Sokolova a Sokolovské uhelné, a. s., ve vzpírání družstev mládeže Sokolov centrum Tel.: , ŠLIKOVSKÉ SLAVNOSTI 730 let města Sokolov Historické oslavy výročí založení města, nebude chybět jarmark, koncerty historické a lidové hudby, pouliční divadla, tanec, šermíři, rytířský turnaj, vepřové hody a ukázka řemesel. Vstup volný Chodov u Sokolova Tel.: CHODOVSKÝ BIKEMARATON 2009, 4. ročník Chodovský maraton závod horských kol. Start: Atletický stadion, cíl v Chodově. Trasy 22, 44 a 66 km pro všechny kategorie od 15 let. Od hodin Březová (u Sokolova) Kostelní Bříza Tel.: POUŤ KE KAPLI SV. MAŘÍ NA KAMENICI Pouť ke kapli sv. Maří na Kamenici. Pouť začíná v Kostelní Bříze a pokračuje směr Kamenice Josefov Tel.: VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA Tradiční lidová slavnost v Josefově na návsi Karlovy Vary Karlovarské městské divadlo Tel.: , JAK TRAUTENBERK DĚLAL KRAKONOŠOVI DUCHA Pohádka pro děti, při níž se děti baví a dospělí vzpomínají na známé večerníčky. Tentokrát v novém originálním příběhu z Krkonoš Začíná v hodin Orchestr kraslick ZU ve Finsku Až na daleký sever vyrazil reprezentovat úroveň českého hudebního školství orchestr Základní umělecké školy Kraslice. Ten si pozvali do finského Ikaalinenu pořadatelé tamního akordeonového festivalu, aby se postaral o festivalový doprovodný program. Bylo to náročné, ale pro děti to byl rozhodně skvělý zážitek, říká ředitel školy František Stůj. Náročné především proto, že orchestr nejel v plné 26členné sestavě, ale kvůli problémům se zajištěním ubytování pouze s dvanácti hráči. A tak bylo nutné secvičit ve velmi krátké době program koncertů v netradičním obsazení. S tím jsme pak denně vystupovali jednu až dvě hodiny na různých pódiích v rámci festivalu, vysvětluje ředitel školy. Jeho žáci tak účastníkům festivalu nabídli vystoupení složené z klasiky, populárních melodií i tvorby českých skladatelů. Kromě toho ale samozřejmě děti měly nějaký čas na zhlédnutí vystoupení různých soutěžících, i prohlídku okolí, dodává ředitel školy s tím, že podobné výjezdy jsou pro jeho žáky velkou motivací do budoucna. A ten finský zřejmě nebude posledním. Už dnes jsou totiž Krasličtí pozváni do Moskvy, a v sousedním Německu jsou už skoro jako doma. Návštěva žáků ve Finsku pak proběhla za podpory Sokolovské uhelné. Základní umělecká škola Kraslice má v současné době 350 žáků a dlouhodobě patří k nejobsazenějším školám svého druhu v regionu. Největší zájem je o výuku hry na kytaru a klavír, některé dechové nástroje a v poslední době i o bicí. O kvalitě výuky ve škole pak jasně mluví řada úspěchů, které její žáci v uplynulých měsících posbírali. Letos například žákyně Kateřina Herčíková zvítězila v celostátní soutěži ZUŠ v oboru sólový zpěv, a pěvecký sbor školy triumfoval také na celostátní přehlídce v Rychnově nad Kněžnou. str. 7

8 Ž I V O T K O L E M N Á S w w w.suas.cz Ze sportu Přehled zápasů HC Energie Karlovy Vary na domácím ledě (Aréna KV) Pátek od hodin HC Energie Slavia Úterý od hodin HC Energie Mladá Boleslav Neděle od hodin HC Energie Liberec Úterý od hodin HC Energie Třinec Neděle od hodin HC Energie Litvínov Pátek od hodin HC Energie Plzeň Úterý od hodin HC Energie Brno Pátek od hodin HC Energie Kladno Motokrosařům v Lokti kraloval Belgičan Desalle Loket opět hostil prestižní závod série mistrovství světa v motokrosu. Foto Ilona Urie Nejlépe si z Čechů v závodě vedl Neugebauer a Michek. Soutěž opět přilákala tisíce diváků. Belgičan Clement Desalle se stal nejlepším jezdcem elitní kategorie MX1 v třináctém závodu seriálu mistrovství světa v Lokti. Ten do Lokte přijelo sledovat přes 15 tisíc diváků. Desallemu naše trať vyloženě sedla, potvrzuje ředitel trati Zdeněk Dvořák. Belgičan totiž v první jízdě skončil druhý a druhý závod rovnou vyhrál, díky čemuž se posunul v klasifikaci na čtvrté místo průběžného pořadí mistrovství světa. Naopak závod nevyšel vedoucímu jezdci série Italu Antoniovi Cairolimu, který v serpentinách ztratil na svého největšího soupeře Maximiliana Nagla z Německa šest bodů. Ale ani to nijak neohrozilo jeho více než čtyřicetibodový náskok. Nagl měl navíc obrovskou podporu v divácích, kterých sem z Německa přijelo skutečně nebývalé množství, říká Dvořák s tím, že jeho osobně potěšily i výsledky českých jezdců. Filip Neugebauer si zde za 15. a 14. místo připsal 13 bodů, což je jeho letošní nejlepší výsledek. A body si připisoval za sedmnácté a dvacáté místo i Michal Kadleček. Podstatně dramatičtější byla situace ve třídě MX2. První jízdu vyhrál teprve patnáctiletý Ken Rozcen z Německa, jenž musel vynechat úvodní čtyři závody sezony, protože ještě nedosáhl hranice patnácti let. Ukázal tak záda vedoucímu jezdci série Francouzi Marvinu Musquinovi, který dojel v úvodní jízdě druhý, ale dál už se mu lepila jen smůla na paty. Nebo spíše na motor, kvůli jehož poruše musel v druhé jízdě odstoupit. Z vítězství ve druhé jízdě se tak nakonec radoval Francouz Gautier Paulin. I ve dvojkách se ale v Lokti dařilo i českým jezdcům. Bodoval šestnáctý Martin Michek a do dvacítky se v obou závodech dostal také Petr Smitka. Ten měl ale trochu smůlu. Ve druhé jízdě sice skvěle odstartoval, ale z první desítky se postupně propadl až na konečné 19. místo. Ale i takové situace k motokrosu patří, shrnuje průběh závodů Dvořák. Závod navíc prověřil nové parametry trati, která je nyní schopna pojmout čtyřicet jezdců, a divákům tak nabídla atraktivnější podívanou. Na dráze navíc přibyly rolety a některé další technické prvky. To vše se nám ale, stejně jako změny zázemí pro diváky a pro mechaniky perfektně osvědčilo. Takže nezbývá než doufat, že i příští rok nám mistrovství světa v Lokti vyjde přinejmenším tak jako letos, uzavírá Dvořák. V loketských serpentinách je motokros doma už od roku 1973, kdy tamní AMK Loket nad Ohří vytyčil první trať. Ta od roku 1979 hostí mezinárodní podniky a od roku 1993 také závody seriálu mistrovství světa. Generálním partnerem trati je Sokolovská uhelná. Přehled zápasů FK Baník Sokolov na domácím hřišti Muži A Neděle od hodin FK Baník Sokolov Most Sobota od hodin FK Baník Sokolov Hradec Králové Sobota od hodin FK Baník Sokolov Zlín Muži B Neděle od hodin FK Baník Sokolov Jirny Neděle od hodin FK Baník Sokolov Kladno B Přehled zápasů HC Baník Sokolov na domácím ledě (Aréna KV) Sobota od hodin HC Baník Sokolov Česká Lípa Středa od hodin HC Baník Sokolov Klatovy Středa od hodin HC Baník Sokolov Jablonec nad Nisou Šéfredaktor: Ing. Radim Kamler Redakční rada: předseda Ing. Miroslav Mertl, členové Ing. Josef Michalský, Vladislav Podracký Foto, není-li uvedeno jinak, SU - Vladislav Podracký Adresa redakce: Kancelář GŘ, Staré náměstí 69, Sokolov Kontakty: Produkce: EMC, a. s., tel.: Vydává: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Registrace: MK ČR E SOKOLOVSKÁ UHELNÁ HC Energie z roj na na ch zej c sez nu Klub letos čeká nejtěžší boj v jeho historii. Poprvé nastoupí do soutěže jako obhájce vítězství z uplynulé sezóny. Už pouhé dny zbývají do odstartování dalšího ročníku extraligové sezóny v Karlových Varech. Již 9. září tak vítěz loňského ročníku soutěže zkříží hokejky s Kladnem. Klub přitom čeká nejtěžší sezóna v jeho historii. Nebude to jednoduché, přiznává prezident Energie Ladislav Trubač. Když klub před dvěma lety hrál se Slavií o stříbro, mohl jen překvapit, ale nikdo s ním příliš nepočítal. O rok později se s ním už počítalo, ale pořád byl karlovarský hokej na špici extraligy něčím novým. Letos budeme v roli obhájce vítěze extraligy, a to je ta nejtěžší pozice s jakou do soutěže lze vstoupit, říká prezident HC Energie. I proto klub před začátkem sezóny dál utvrzoval kádr, a v jeho řadách se objeví i zcela nové posily. Nové kontrakty podepsalo celkem osm hráčů týmu v rozmezí od jednoho do čtyř let, mezi kterými je třeba Sáblík, Dej, Skladaný, Zaťovič a další, vypočítává Trubač. Tým sice po loňské sezóně opustili i někteří hráči, mezi kterými byla jedna z velkých opor Josef Řezníček, ale nastupují další opory. Z hostování v Mladé Boleslavi se do řad Energetiků vrací Brňák, z kanadské Otawy přišel Parýzek a tým posílí ještě Mucha, Hájek a Pletka. Energie už si navíc vyzkoušela také led v nové multifunkční hale. Ta nabízí jak divákům tak hráčům špičkový komfort, ale jak šéf klubu přiznává, stejně se člověk nevyhne trochu nostalgickému ohlédnutí zpět. Na jednu stranu trochu zamrzí, že už asi nikdy nezažijeme ten úžasný pocit, kdy diváci dokázali Sokolovští hokejisté odehrají letošní sezónu v Karlových Varech, Chebu a Mariánských Lázních. Tým totiž nemůže kvůli rozsáhlé rekonstrukci účinkovat na domácím ledě. Co se týká tréninků a zápasů týmu mužů, ti budou v karlovarské aréně, potvrzuje prezident I když některé situace vypadaly nebezpečně, Litvínov si z nové karlovarské haly odvezl od Energetiků porážku 6:2. Foto HC Energie - Kateřina Bogliová rozbouřit promrzlou halu tak, že se nám pod nohama klepala podlaha, ale faktem je, že technicky už nestačila, říká Trubač. Ale to rozloučení, jaké jí kluci svým loňským výkonem přichystali, bylo to nejlepší, jaké mohlo být. V nové aréně se tým už v přípravě utkal se svými soupeři v rámci zápasů Tipsport Hockey Cup 2009 a své síly zde změřil i s hokejisty německého ERC Ingolstadt. A na novém ledě se týmu rozhodně sokolovských hokejistů Rudolf Francisko s tím, že junioři a dorost budou v nadcházející sezóně hrát v Karlových Varech, Chebu a Mariánských Lázních. Ačkoliv hostování na cizích stadionech by nemělo mít zásadnější vliv na výkony klubu, zřejmě se to odrazí na návštěvnosti fanoušků. Asi nejvíc jich přijede na zápasy A týmu. I kvůli zvědavosti na novou arénu. Ale dál to bude záležet hlavně na výkonech hráčů, protože ty jsou tím největším lákadlem pro fanoušky. Nejsložitější to ale v nových podmínkách bude mít klub s dětmi. Ty by měly trénovat v Chebu a Mariánských Lázních, což bude náročné hlavně pro rodiče, kteří budou muset s těmi nejmenšími na tréninky dojíždět. Na druhou stranu se ztížené podmínky bude svým fanouškům tým snažit vrátit alespoň na ledě. Loni áčku sice nevyšel závěr sezóny, ale daří. Pomáhají tomu i diváci, kteří si do nové haly našli cestu v nevšedním počtu. Takže hlavním úkolem pro nadcházející sezónu pro nás je tyto fanoušky nezklamat. Probojovat se znovu do play off a ukázat, že Energie patří ke skutečné špičce českého ledního hokeje, dodává Trubač. Generálním partnerem karlovarského hokeje je Sokolovská uhelná. HC an k z skal azyl na třech sta ionech Stavba nové střechy na zimním stadionu v Sokolově díky letošním posilám by se to mělo změnit. A to i přesto, že ze sestavy odchází dlouholetý kapitán Ladislav Veverka, který končí svou aktivní kariéru. Na pozici trenéra HC Baník Sokolov bude Miroslav Korys, asistentem bude v nadcházející sezóně Jaromír Carvan, který loni trénoval Českou Lípu. Do obrany pak přijde Jonák z Ambergu, bývalý extraligový junior Kořínek a Hauer. Právě obrana totiž byla naší největší slabinou, vysvětluje Francisko s tím, že útok posílí Setíkovský. V brance by pak týmu mohl pomoci Lukáš Sáblík. První zápas druhé ligy čeká letos Baník 13. září v Roudnici. Už o šest dní později se pak hráči představí domácímu publiku při souboji s Českou Lípou. Partnerem sokolovského hokeje je Sokolovská uhelná a město Sokolov. str. 8

Multifunkční centrum na Březové uvítalo ve svých prostorách v minulém týdnu představitele mikroregionů a krajských úřadů nejen z blízkého okolí, ale i z celé ČR. Pozval je sem Ústav územního rozvoje ČR,

Více

ČESKY. Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z

ČESKY. Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z ČESKY 10 Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z 1 Na Sokolovsku se již desítky let intenzivně těží hnědé Z uhlí, vyhlídky které se u Lomnice nejen ve (parkoviště zdejších elektrárnách u silnice 2 km proměňuje

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006 M í s t n í o r g a n i z a c e Č R S B í l i n a O b e c n í ú ř a d K o s t o m l a t y p o d M i l e š o v k o u K l u b r y b o l o v n é t e c h n i k y B í l i n a Důlní 85, 418 01 Bílina z pověření

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

SOUTĚŽNÍ POKYNY 23. - 24. 7. 2011

SOUTĚŽNÍ POKYNY 23. - 24. 7. 2011 SOUTĚŽNÍ POKYNY 23. - 24. 7. 2011 A M K B Ř E Z O V Á, K L U B C Y K L O T R I A L U V A Č R S M E T A N O V A 1 5 9 3 5 6 0 1 B Ř E Z O V Á U S O K O L O V A Č E S K Á R E P U B L I K A I Č : 1 8 2 5

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

"Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu, říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. Nastal čas na změnu!? Energie 04.05.2011 98 přečteno "Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Výroční zpráva 2012 Bilance tří let TJ Stolní tenis vznikla v červnu 2010 z podnětu členů TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing. Svatobor

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Upřesňující technické normy 2014-2015

Upřesňující technické normy 2014-2015 Upřesňující technické normy 2014-2015 1. Startují : MŽ - startují hráči dvouročníku 2003-2004 (dívky navíc i ročník 2002) - do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2005 (po splnění čl.219

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 (upraveno

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.cz vedoucí sekretář: Marie Kalašová R O Z P I S M i s t r o v s t v í

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 Pořadatel: Organizátor: Liberecký KVV ČSLH Libereckého e Z pověření Libereckého e a Českého svazu ledního hokeje Ředitel turnaje:

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

XXIV. ročník Běhu Smolnickým kopcem Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek Krajský přebor Karlovarského kraje v přespolním běhu

XXIV. ročník Běhu Smolnickým kopcem Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek Krajský přebor Karlovarského kraje v přespolním běhu XXIV. ročník Běhu Smolnickým kopcem Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek Krajský přebor Karlovarského kraje v přespolním běhu (Závody jsou podpořeny finančním grantem Města Chodova, Města Lokte

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

NOVINKY Sponzoring & Eventy

NOVINKY Sponzoring & Eventy Plán akcí ke stažení ZDE duben 2011 NOVINKY Sponzoring & Eventy Sponzoring Eventy Tým str 2 Úvodní strana / Tým duben 2011 Tomáš Dufek Manažer pro Sponzoring & Eventy Týmový vizionář, Pardubák Pavlína

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI

V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI 1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI KATEGORIE: MLADŠÍ ŽÁCI Organizace turnaje Pořadatel: TJ Sokol Nové Veselí - oddíl házené Termín konání: 17-20. června 2011 Místo tonání: Sportovní

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Výroční zpráva 2010 Slovo předsedy TJ Stolní tenis vznikla v červnu 2010 z podnětu členů TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing. Svatobor

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 18.-20.3.2010 FINAL EIGHT ČESKÉHO POHÁRU 2009-2010. Účastníci finále ČP:

TISKOVÁ ZPRÁVA 18.-20.3.2010 FINAL EIGHT ČESKÉHO POHÁRU 2009-2010. Účastníci finále ČP: Klatovy a Strakonice budou mít o třetím březnovém víkendu jedinečnou šanci shlédnout to nejlepší z českého mužského basketbalu v rámci finálového turnaje TIPSPORT CUP FINAL EIGHT Českého poháru mužů v

Více

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY 1. 2. 3. 4. Hotel McLimon - Šenov u Nového Jičína, Hotel 3*, Pavel Toman - majitel Jedna z podmínek programu Evropské unie pro získání dotací. Nebylo, naše úroveň

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

ČESKY. Okolo dolů a výsypek CYKLOTRASA Č. 3 SOKOLOV VINTÍŘOV KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

ČESKY. Okolo dolů a výsypek CYKLOTRASA Č. 3 SOKOLOV VINTÍŘOV KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ČESKY 3 Okolo dolů a výsypek CYKLOTRASA Č. 3 SOKOLOV VINTÍŘOV KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ 1 2 Těžba hnědého uhlí v okolí Sokolova probíhá již stovky let v a roce její 1891 ukončení Akciovou je plánováno společností

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS 2006 JEDNOTLIVCŮ Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 29. duben 2006 Všeobecná ustanovení 1.

Více

AC Napoleon Cup 2012 pravidla a propozice langsam style tournament

AC Napoleon Cup 2012 pravidla a propozice langsam style tournament Termín konání: 14. a 15.7. 2012 AC Napoleon Cup 2012 pravidla a propozice langsam style tournament Místo konání: Čas konání: Pravidla: Areál SK Prace Sobota dopolední skupina 9.00 hod 13.00 hod. Odpolední

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více