KLIMATIZAČNÍ KAZETY 2 TRUBKOVÝ SYSTÉM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLIMATIZAČNÍ KAZETY 2 TRUBKOVÝ SYSTÉM"

Transkript

1 Montážní a provozní návod KLIMATIZAČNÍ KAZETY 2 TRUBKOVÝ SYSTÉM 1

2 Obsah strana 1 POKYNY PRO BEZPEČNOST varování kontrola a manipulace 4 2 POPIS 2.1 technické údaje KK technické údaje KK ROZMĚRY 3.1 připojovací rozměry KK 34, připojovací rozměry KK 68, připojovací rozměry KK 85, 102, připojovací rozměry KK 170, 240, MONTÁŽ 4.1 místo instalace upevnění kazety připojení vody elektrické připojení montáž pohledové mřížky 14 5 PŘIPOJENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU 5.1 možnosti připojení čerstvého vzduchu připojovací rozměry postup napojení připojení odvodu kondenzátu 16 6 ČÁSTI JEDNOTKY A NÁHRADNÍ DÍLY 6.1 velikost 68, velikost 85, 102, velikost 170, 240, NÁSTĚNNÝ OVLADAČ popis ZAPOJENÍ ELEKTRO 8.1 schéma zapojení, velikost 34, 51, 68, schéma zapojení, vel. 85, 102, 136, 170, 204, propojení více jednotek 24 9 UVEDENÍ DO PROVOZU 9.1 před uvedení do provozu všeobecná kontrola části eletro ÚDRŽBA 10.1 demontáž, montáž, čištění filtru 26 2

3 1. Pokyny pro bezpečnost PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV PRACÍ NA ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ VYPNOUT HLAVNÍ PŘÍVOD ELEKTRO. Tento návod slouží výhradně pro montáž a uvedení do provozu klimatizačních kazet. Tento návod neobsahuje popis všech pokynů pro údržbu zařízení. Aby byla zajištěna dlouhá životnost zařízení a zaručen jeho bezporuchový chod, doporučujeme toto zařízení svěřit odborné servisní firmě. VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Montáž zařízení, jeho uvedení do pro- Jednotka co do hmotnosti a velikosti vozu a údržba by měla být prováděna by měla odpovídat podstropnímu kvalifikovanou osobou odborně zdat- rastru, do kterého je montována. nou a se zkušenostmi v oblasti měřící a regulační techniky na konkrétní zařízení. VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Každé připojení elektro, které je pro- Jakákoliv práce na elektrických čásváděno na stavbě musí odpovídat tech zařízení bez vypnutí elektrického místním národních předpisům. proudu je zakázána. VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že veškeré komponenty Vyskytuje-li s v okolí montáže zařízedodané se zařízením odpovídají popisu. ní voda nebo vysoká vzdušná vlhkost, Porovnejte prosím zapojení na výrobní je zakázáno pracovat na jeho elektricdesce s dodaným plánem elektro. Teprve kých částech. pak pokračujte v další práci. VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Jednotka musí být řádně uzemněna, aby Před vlastním spuštěním se ujistěte, nedošlo k žádnému nebezpečí, které by že ve vodních okruzích nejsou žádmohlo vzniknout poškozením izolace. né nečistoty. VAROVÁNÍ! Prováděná kabeláž nesmí přijít do styku se zdrojem topné vody a s točivými částmi ventilátoru. Výrobce neposkytne na zařízení žádnou záruku, pokud se při jeho istalaci nebude postupovat dle tohoto montážního a provozního návodu. 3

4 1.1 Kontrola a manipulace V případě poškození zboží během transportu nebo jeho vykládání je nutné sepsat s přepravcem detailní zápis o škodě. Tento oběma stranami podepsaný zápis je nutné nejpozději do 48 hodin zaslat výrobci nebo příslušnému obchodnímu zástupci. Výrobce doporučuje rozbalit zboží až na místě vlastní montáže. Vyhněte se pokládání těžkého nářadí nebo jiného zboží na dosud zabalené kazety. Pozn.: Zjistíte-li při přebírání zboží, že obal (obaly) jsou otevřeny, doporučujeme toto napsat na dodací list. Usnadníte si případné jednání s pojišťovnou. Před otevřením kartonu zkontrolujte prosím dle dodacího listu úplnost dodání veškerého příslušenství. Nevymačkávejte záslepky přídavného vzduchu dříve, než namontujete kazetu. Mřížky nechte zabalené do té doby, než je potřebujete skutečně namontovat. VAROVÁNÍ! Výměníky tepla mají ostré hrany a horní plochy. K zamezení zranění vyvarujete se prosím kontaktu s těmito částmi zařízení! KAZETY PŘI MANIPULACI A MONTÁŽI NEUCHOPUJTE ZA HADICE, KTERÉ SLOUŽÍ K ODVODU KONDENZÁTU. 4

5 2.Popis 2.1 Technické údaje velikost KK 34 KK 51 KK 68 KK 80 max jmenovitý m3/h vzduchový výkon střed min max 7,5 8,5 10,4 12,8 jmenovitý chladící kw výkon střed 6,6 7 9,4 10,4 min 5,6 5,8 7,8 8,6 max 7,5 8,5 10,4 12,8 jmenovitý topný kw výkon střed 6,6 7 9,4 10,4 min 5,6 5,8 7,8 8,6 hlučnost db(a) 34/36/38 35/37/39 39/41/43 42/44/46 napájení 230 V/50 Hz motor ventilátoru W proud A 0,11 0,15 0,25 0,26 doplňkové el. topení kw průtok vody l/hod tlaková ztráta kpa 7 10,2 9,6 13,9 napojení kondenzátu mm 19 rozměry jednotky délka mm šířka mm výška mm rozměry mřížky mm 680 x 680 x 30 hmotnost kg připojení vody vstup mm 3/4" výstup mm 3/4" 5

6 2.2 Technické údaje velikost KK 85 KK 102 KK 136 KK 170 KK 204 KK 238 max jmenovitý m3/h vzduchový výkon střed min max 5,42 6,32 8,17 10,05 11,68 13,4 jmenovitý chladící kw výkon střed 3,29 3,9 5,02 6,27 7,29 8,47 min 3,74 4,21 4,99 6,52 7,26 7,97 max 10,6 12,05 14,7 19,1 21,68 24,08 jmenovitý topný kw výkon střed 8,55 9,93 12,25 15,86 18,04 20,05 min 7,13 8,18 10,1 13, ,7 hlučnost db(a) 37/39/42 39/42/45 44/47/50 47/49/51 48/50/52 47/49/55 napájení 230 V/50 Hz motor ventilátoru W proud A 0,31 0,37 0,44 0,65 0,84 1,08 doplňkové el. topení kw průtok vody l/hod tlaková ztráta kpa 12,1 15,6 24,8 14,23 18,65 23,9 napojení kondenzátu mm 19 rozměry jednotky délka mm šířka mm výška mm rozměry mřížky mm 830 x 830 x x 980 x 30 hmotnost kg připojení vody vstup mm 3/4" výstup mm 3/4" 6

7 3. Rozměry 3.1 Připojovací rozměry Kazeta KK

8 3.2 Připojovací rozměry Kazeta KK

9 3.3 Připojovací rozměry Kazeta KK

10 3.4 Připojovací rozměry Kazeta KK

11 4. Montáž 4.1 Místo instalace Aby nedošlo k poškození výměníků (Cu-Al) a vnitřních plastových dílu, nedoporučujeme montovat kazety do prostorů, kde jsou skladovány plyny, kyseliny nebo hořlavé látky. Rovněž se nedoporučuje montovat kazety do dílen, kuchyní nebo prádelen. Všechny páry a plyny, které jsou obsaženy ve vzduchu zapřičiní usazování nečistot na výměnících, čímž dojde ke snížení jejich účinnosti. Usazeniny na ostatních částech jednotky (ventilátor a plastové díly) mohou způsobit jejich poškození. Kazety se montují do zavěšených stropů s normalizovaným rastrem o rozměrech 60 x 60 cm. Nejjednodušší montáž kazety je pomocí vysokozdvižného vozíku. Po odstranění obalu zůstane jeho dno, na kterém je kazeta položena. Toto dno pak slouží jako ochranná deska mezi vidlicemi a kazetou. Z hlediska optimalizace distribuce vzduchu se doporučuje montovat kazetu do středu místnosti či prostoru. Při montáži zkontrolujte, zda namontované potrubí přídavného sání a výfuku vzduchu nebrání údržbě a opravám zařízení. MONTÁŽ POD STROP Vyznačte si polohu závěsných závitových tyčí. Pokud příslušenství s upevňovacími úhelníky vyhovuje dané pozici, odstraňte prosím pěnovou izolaci z montážních matic. Podle různé výšky stropu lze upevňovací úhelníky přišroubovat do spodních nebo horních montážních matic. Nižší poloha upevňovacích úhelníků umožňuje větší variabilitu při montáži kazety. Zkontrolujte před montáží ještě jednou kompletnost dodávky montážního příslušenství. Závitové tyče nejsou součástí dodávky. Doporučujeme 6mm, maximálně 8 mm. Zavěšení kazety viz obrázek dole Matky resp. kontramatky neutahujte pevně dříve, než zkontrolujete správnou horizontální polohu kazety. 11

12 4.2 Upevnění kazety Kazetu zavěšte pomocí závitových tyčí. Posunováním v drážkách upevňovacích úhelníků najděte optimální polohu (vystředění) kazety vůči zavěšenému stropu. Horizontální polohu vyreguluj- Velikost A B Velikost KK Velikost KK Velikost KK te maticemi. Teprve pak pevně utahněte všechny matky a kontramatky. Mezi skříní jednotky a zavěšeným stropem musí zůstat mezera alespoň 10 mm. Minimální odstupové vzdálenosti 12

13 4.3 Připojení vody Důležité upozornění! Topné i chladící medium připojovat zásadně přes flexibilní hadice. Tepelná roztažnost přívodního potrubí může způsobit prasknutí nátrubků v kazetě. Rovněž kondenzát připojit přes pružnou hadici. 4.4 Eletrické připojení Panel kazety KK Panel kazety KK

14 4.5 Montáž pohledové mřížky Mřížku namontovat dodanými šrouby. Při ztrátě šroubů použít šrouby M6, délku max. 22 mm. 14

15 5. Připojení venkovního vzduchu Klimatizační kazety 5.1 Možnosti připojení čestvého vzduchu 5.2 Připojovací rozměry 15

16 5.3 Postup napojení 5.4 Připojení odvodu kondenzátu Kondenzát se napojuje trubkou nebo hadicí o ø 22 mm. 16

17 Bezpečný odtok kondenzátu je zaručen tehdy, je-li min. spád odtokové roury 2 %. Spád nesmí být v žádném místě přerušen. 6. Části jednotky a náhradní díly 6.1 Velikost Klimatizační kazety 17

18 1- Montážní konzoly držáky 2- Vnější odtoková vanička 3- Základní nosná konstrukce 4- Ovládací krabička 4-1 hlavní PCB 4-2 transformátor měnič 4-3 připojovací svorka 4-4 dálkový přijímač 4-5 svorka 5- Vedení připojovacího potrubí 6- Ventilátor 6-1 kondenzátor 7- Přívod čerstvého vzduchu 8- Výtlačný ventilátor 9- Sestava odtokového čerpadla 9-1 držák 9-2 odtokové čerpadlo 9-3 odtokové potrubí 9-4 plovák 10- Výměník tepla 11- Odtoková miska 12- Držák odtokové misky 13- Difuzor 14- Kryt 15- Vzduchový filtr 16- Víko vnější panel 16-0 přijímač 16-1 štítek 16-2 mřížka 16-3 šroub levý 16-4 šroub pravý 16-5 mřížková clona 16-6 odsazení 16-7 ložisko ventilátoru 17- Drátový nástěnný ovladač Klimatizační kazety 6.2 Velikost

19 1 Montážní konzoly držáky 2 Vnější odtoková vanička 3 Základní nosná konstrukce 4 Ovládací krabička 4 1 hlavní PCB 4 2 transformátor měnič 4 3 připojovací svorka 5 Vedení připojovacího potrubí 6 Ventilátor 6 1 kondenzátor 7 Přívod čerstvého vzduchu 8 Výtlačný ventilátor 9 Sestava odtokového čerpadla 9 1 držák 9 2 odtokové čerpadlo 9 3 odtokové potrubí 9 4 plovák 10 Výměník tepla 11 Odtoková miska 12 Držák odtokové misky 13 Difuzor 13 1 transformátor 13 2 hlavní deska 13 3 dálkový ovladač 14 Kryt 15 Clona 16 Vzduchový filtr 17 Víko vnější panel 17 0 přijímač 17 1 štítek 17 2 mřížka 17 3 šroub levý 17 4 šroub pravý 17 5 mřížková clona 17 6 odsazení 17 7 ložisko ventilátoru 18 Drátový nástěnný ovladač 6.3 Velikost Klimatizační kazety 19

20 Velikost Montážní konzoly držáky 2 Vnější odtoková vanička 3 Základní nosná konstrukce 4 Ovládací krabička 4 1 hlavní PCB 4 2 transformátor měnič 4 3 připojovací svorka 5 Vedení připojovacího potrubí 6 Ventilátor 7 Přívod čerstvého vzduchu 8 Výtlačný ventilátor 9 Sestava odtokového čerpadla 9 1 držák 9 2 odtokové čerpadlo 9 3 odtokové potrubí 9 4 plovák 10 Výměník tepla 11 Odtoková miska 12 Držák odtokové misky 13 Difuzor 13 1 transformátor 13 2 hlavní deska 13 3 dálkový ovladač 14 Kryt 15 Clona 16 Vzduchový filtr 17 Víko vnější panel 17 0 přijímač 17 1 štítek 17 2 mřížka 17 3 šroub levý 17 4 šroub pravý 17 5 mřížková clona 17 6 odsazení 17 7 ložisko ventilátoru 18 Drátový nástěnný ovladač Klimatizační kazety 20

21 7. Nástěnný ovladač 1- ZAP-VYP 2- LED signálka 3- Senzor prostorové teploty 4- Skutečný čas 5- Číslo zařízení. 00 je řídící jednotka. Můžeme připojit podřízených jednotek s parametry řídící jednotky. 6- Režim: auto, chlazení, odvlhčování, ventilátor, topení 7- Doba nastavení 8- Hodiny (časovač) cirkulace (oběh) ZAP-VYP 9- Chybová hlášení: 01 poškozený senzor prostorové teploty 02 porucha odtoku odčerpávání 03 poškozené čidlo teploty jednotky 04 porucha funkce autorestartu 05 poškozené čidlo venkovní teploty 06 otevřený přepínač vysokého nebo nízkého tlaku 08 nedostatek chladiva v jednotce 10- Porucha-Alarm 11- Prostorová teplota 12- Nastavená teplota 13- Ikonka rychlosti ventilátoru: auto, nízké, střední, vysoké 14- Ikonka spánkového režimu 21

22 15- Ikonka natáčení lamel 16- Komunikační ikonka 17- Kontrolní ikonka propojení 18- Tlačítko výběru režimu: stlačení viz. bod Tlačítko výběru rychlosti ventilátoru 20- Tlačítko klidového spánkového režimu Automaticky nastavuje (přizpůsobuje) teplotu a šetří energii v době klidu v režimu chlazení nebo topení. Jestliže nástěnný ovladač je řídící, stiskněte na 3 sekundy. Po zobrazení ikony můžete vybrat podřízené jednotky od 01 do 31 stlačením tlačítka TIME nahoru nebo dolu. Všechny parametry, které se objevují na nástěnném ovladači, jsou poslány do Vámi zvolené podřízené jednotky nebo do všech podřízených jednotek, pokud stlačíte tlačítko ENTER. 21- Tlačítko časovací ZAP-VYP 1) Po stlačení tlačítka se objeví na displeji. 2) Stlačením TIME nahoru nebo dolu zvolíte TIME ZAP nebo VYP nebo SET = bezpečnostní standard?? 3) Když je zvolen TIME ZAP nebo VYP, blikají na displeji ikonky. Sltačením TIMER nahoru nebo dolu se nastavuje čas po 10 minutách. Opětovným stlačením TIMER potvrdíte funkci. Opakujte krok 2) a 3) pro nastavení VYP nebo ZAP. 4) Po nastavení TIMER ZAP nebo VYP stlačit TIME nahoru nebo dolu. Když se objeví na displeji ikonka trojúhelníčku a hlášení SET, pak stlačte TIMER pro potvrzení. Po zobrazení všech 3 ikonek-najednou (trojúhelníček, časovač zap a časovač vyp), stlačte ENTER pro potvrzení. 5) Pro zrušení cyklu času ZAP a VYP stlačte TIMER na 30 sekund. Ikonka trojúhelníčku zmizí z displeje. Když rušíme cyklus časovače (zap nebo vyp), tak nejprve stisknout TIMER, pak stisknout TIME (šipka nahoru nebo dolů) pro výběr SET na displeji. Stlačit opět TIMER (pro zrušení časovače zap nebo vyp) 22- Tlačítko hodiny. Pro nastavení skutečného času stisknout toto, pak TIME nahoru nebo dolu 23- Tlačítko ENTER. Aby se zabránilo nechtěným operacím, všechna nastavení (kromě ZAP / VYP) jsou platná po stisknutí tohoto tlačítka. 24- TIME (nahoru nebo dolů) Stisknout tlačítko TIMER ZAP / VYP nebo CLOCK, pak stlačit pro výběr TIMER TIME nebo hodinový čas. 25- Tlačítko naklápění lamel 26- Tlačítko teplota, stiskem nahoru zvyšujeme tepl. postupně o 1 C (max. 30 C) stiskem dolu snižujeme teplotu postupně o 1 C (min. 16 C) Nastavení jednotek řídící podřízená za použití nástěnného ovladače: 1. Viz. zadní strana nástěnného ovladače. Číslo jednotky je nastaveno pomocí posuvných přepínačů. 22

23 8. Zapojení elektro Svorkovnice pro připojení kabelů je přišroubovaná na desce. Zpřístupnění všech svorek se provede povolením šroubu a vytažením desky. S každým zařízením je dodáno konkrétní schéma zapojení. 8.1 schéma zapojení kazety bez doplňkového el. topení velikost Legenda: JP0 - propojený označuje jednotku Master nepropojený označuje jednotku Slave JP01- nepropojený znamená jednotku s ventilem propojený znamená jednotku bez ventilu JP1 - transformátor JP2 - napájení JP3-2-cestný ventil JP4 - čerpadlo kondenzátu JP5 - ventilátor JP6 - vzdálený přijímač JP7 - stupeň otáček JP8 - stupeň otáček JP9 - stupeň otáček JP10 - stupeň otáček JP11 - čidlo v prostoru JP12 - čidlo v jednotce JP13 - nástěnný ovladač JP14 vypínač plováku AUX1 výstup pro topení AUX2 výstup pro chlazení 23

24 8. Zapojení elektro Svorkovnice pro připojení kabelů je přišroubovaná na desce. Zpřístupnění všech svorek se provede povolením šroubu a vytažením desky. S každým zařízením je dodáno konkrétní schéma zapojení. 8.2 schéma zapojení kazety bez doplňkového el. topení velikost Legenda: JP0 - propojený označuje jednotku Master rozpojený označuje jednotku Slave JP01- rozpojený znamená jednotku s ventilem propojený znamená jednotku bez ventilu JP1 - transformátor JP2 - napájení JP3-2-cestný ventil JP4 - čerpadlo kondenzátu JP5 - ventilátor JP6 - vzdálený přijímač JP7 - stupeň otáček JP8 - stupeň otáček JP9 - stupeň otáček JP10 - stupeň otáček JP11 - čidlo v prostoru JP12 - čidlo v jednotce JP13 - nástěnný ovladač JP14 vypínač plováku AUX1 výstup pro topení AUX2 výstup pro chlazení 24

25 8. Zapojení elektro 8.3 Propojení vice jednotek Při spouštění více jednotek jedním nástěnným ovladačem se kazety propojí mezi sebou jednoduše klasickým telefonním dvoužílovým kabelem se standardními konektory. Na nástěnném ovladači se aktivují kazety posunutím DIP přepínačů po žadované polohy. Jedním ovladače lze současně spínat max. 31 jednotek. 25

26 klimatizační kazety 9. Uvedení do provozu 9.1 Před uvedením do provozu zkontrolujte Přesvědčte se, že všechny nové přívody (VZT potrubí, topná/chladící voda) jsou zbaveny nečistot a prachu vzniklých při montáži jednotky. POZOR! Zkontrolujte směry výfuku přívodního vzduchu. Zkontrolujte připojení odvodu kondenzátu a vyzkoušejte funkci kondenzátního čerpadla (zalitím vodou). Zkontrolujte čistotu filtru a jeho správnou montáž. Zkontrolujte, zda se ventilátor otáčí volně. Zkontrolujte pevné dotažení veškerých připojení (elektrická i hydraulická). Zkontrolujte, zda se otevírají klapky přívodu vzduchu do vedleších prostorů. Zkontrolujte - volnost odtoku kondenzátu z jednotky - těsnost všech spojů Rouru na kondenzát doporučujeme z důvodu rosení tepelně izolovat. 9.2 Všeobecná kontrola Prověďte vizuální kontrolu montáže celého zařízení. Zkontrolujte čistotu zařízení po ukončení montáže. Zkontrolujte stav plovákové komory kondenzátního čerpadla. 9.3 Části elektro Zkontrolujte hlavní přívodní kabel, zda nehrozí zkrat s jinými kabely (špatně odizolované dráty nebo jinak poškozená izolace. Zkontrolujte pevnost přišroubování kabelů ve svorkovnicích a jejich správnou dimenzi. Zanesený filtr má za následek snížení vzduchového výkonu a tím i snížení topného resp. chladícího výkonu. Bez filtru v žádném případě nedoporučujeme jednotku provozovat, dojde k ucpání mezer mezi lamelami výměníku. Při čištění výměníku pak nelze vyloučit jeho poškození, protože hliníkové lamely jsou velmi měkké. Pro správnou funkci zařízení je nezbytně nutné, aby filtr byl pravidelně kontrolován, čištěn, případně vyměněn. Časový cyklus kontroly filtru je závislý na druhu provozu, kde je toto zařízení instalováno. Doporučujeme mít na skladě jeden náhradní filtr v rezervě. 26

27 10 Údržba Klimatizační kazety 10.1 Demontáž, montáž čištění filtru - ve vyznačeném místě otevřít mřížku - vyklopit a vyjmout filtr - vyčistit nebo vložit nový - zpět uložit, zaklopit a zacvaknout - Servis a náhradní díly zajišťuje firma Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, České Budějovice Tel.: , fax: , 27

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před provedením montáže tohoto produktu si prosím pozorně pročtěte celou tuto montážní příručku. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

MOS 0703-1. Návod k instalaci a obsluze FLM 30 FLM 30 LEK

MOS 0703-1. Návod k instalaci a obsluze FLM 30 FLM 30 LEK MOS 0703-1 FLM 30 031124 Návod k instalaci a obsluze FLM 30 LEK OBSAH Pro uživatele 1. Základní informace 2 1.1. Všeobecně 2 1.2. Záznam o instalaci FLM 30 2 2. Popis systému 3 2.1. Princip funkce 3 2.2.

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více