Plán způsobu pilotáže ŠVP. Střední průmyslová technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán způsobu pilotáže ŠVP. Střední průmyslová technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace"

Transkript

1 Plán způsobu pilotáže Střední průmyslová technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 1

2 Smyslem pilotáže je ověření inovovaných v praxi. Výstupy vzešlé z pilotáže budou podkladem pro korekce zařazených do projektu, případně pro korekce ostatních realizovaných školou. Předmět pilotáže Pilotní ověřování proběhne v těchto třídách a oborech: TŘÍDA/OBORY M2A/ TECHNICKÉ LYCEUM, STROJÍRENSTVÍ AUST2/ MECHANIK RAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, STROJNÍ MECHANIK ELI2/ ELEKTRIKÁŘ SILNROUD, ZEDNÍK POČET ŽÁKŮ ROČNÍK KOMP ICT KOMP ŽP CELÝ 34 II ANO ANO ANO 29 II ANO ANO 23 II ANO 2A/ MECHATRONIK 34 II ANO ANO ANO MEC3/ MECHANIK 24 III ANO ANO ANO SEŘIZOVAČ, ELEKTROTECHNIK 3A/ MECHATRONIK 30 III ANO ANO 3B/ MECHATRONIK 24 III ANO ANO ANO 4A/ MECHATRONIK 22 IV ANO ANO MEC4/ MECHANIK SEŘIZOVAČ, ELEKTROTECHNIK ELZ1/ELEKTRIKÁŘ SILNROUD, ZEDNÍK AUST1/ MECHANIK RAVÁŘ MOTOROVÝCH 18 IV ANO ANO ANO 24 I ANO ANO 34 I ANO ANO 2

3 VOZIDEL, STROJNÍ MECHANIK M1A/ TECHNICKÉ LYCEUM, STROJÍRENSTVÍ 33 I ANO ANO Celkem 327 ICT produkt s komponentou Informační a komunikační technologie ŽP produkt s komponentou Životní prostředí 3

4 Při výuce budou aplikovány inovace v vzešlé z předchozích klíčových aktivit (začleňování individuálního profilu absolventa, akceptace klíčových kompetencí žáka, využití inkluzivních metod). Učitelé budou do výuky začleňovat průřezová témata, finanční gramotnost a ICT gramotnost s akcentem na klíčové kompetence. Budou do vyučování začleňovat inkluzivní metody. Smyslem je eliminovat zbytečnosti, sjednotit se na tom, co je správné a žádoucí a vyměnit si zkušenosti. Způsob setkávání a vyměňování informací Učitelé budou začleňovat inkluzivní metody do vyučování, a to ve spolupráci s metodiky a pod vedením hlavního metodika. Každý pracovník 4 h měsíčně: korekce po ověřování a návrhu obsahových a formálních korekcí + další 2 hod účast v pracovní skupině oborových shluků (svolává hlavní metodik). Hlavní metodik pravidelně každý měsíc kontroluje dosažené výstupy. Učitelé/odborní pracovníci (44): 10 měsíců, 6 hodin Metodici (8): 10 měsíců, 3 hodiny Schůzky se sociálními partnery na trhu práce Schůzky budou absolvovat metodici pro dané obory (5) společně s učiteli, kteří budou následně zapracovávat požadavky partnerů na trhu práce do daného, výstupem bude zpráva o jednání a zapracované poznatky do inovovaných. Škola bude absolvovat 33 schůzek.(doporučení každý inovovaný 3x) Zapracování požadavků sociálních partnerů (2 hod na jednoho učitele SŠ - sociální partnerství). 4

5 Učitelé budou pilotovat inovované v následujících rolích: Učitel SŠ pilotáž Metodik pilotáž Metodik sociální partnerství Učitel SŠ sociální partnerství 1. Učitel SŠ pilotáž 4 hodiny/měs. individuální práce + 2 hod/měs. setkání s kolegy 150Kč/hod Náplň práce: - aplikuje inovace zavedené do v předchozích klíčových aktivitách (metody a formy práce, způsoby hodnocení, využívání inkluzivních metod, projekty, fiktivní firma, ICT atd.) - na základě bezprostředních zkušeností z výuky a po projednání s kolegy zapisuje změny do 2011, provádí korekce - vyměňuje si zkušenosti a diskutuje změny s kolegy, diskutuje o konkrétních návrzích - pravidelně 1x měsíčně informuje ostatní pedagogy ve skupině a metodika o konkrétních změnách, které na základě pilotáže ve svém předmětu v provedl (popsat změny uskutečněné v roce 2011, obsah projednání) Metodik sumarizuje sdělení a zapíše zprávu z jednání celé skupiny, které vždy organizují. - po projednání s ostatními vyučujícími daného předmětu nebo souvisejících předmětů provede stejnou změnu ve všech dané skupiny oborů (všeobecně-vzdělávací předměty) - Pozn. změny pojmenovat vždy co nejkonkrétněji změna v 1 oboru u daného předmětu postihne všechny obory stejného typu (tříleté a maturitní zvlášť) Skupina Předmět/y Metodik pilotáž Učitel SŠ pilotáž Odb. výcvik- str. OV SM,NA, OK Pan J. Prokop Pan J. Prokop OV MS Pan V. Harasimovič OV SM,NA, OK Pan J. Vágner OV IN Pan J. Konečný Odb. výcvik- elektro OV EL Ing. M. Polák Ing. M. Polák OV EL Pan J. Votrubec OV EL Paní M. Ulihrachová Odb. výcvik- auto OV AUTO Pan M. Trávníček Pan M. Trávníček OV AUTO Pan Š. Juris OV AUTO Pan M. Jína OV AUTO Pan V. Milata 5

6 CJLCJ,D,OBN,TEV NEJ Mgr. B.Petrželková Mgr. B.Petrželková D,CJL,TEV Mgr. J. Chramnosta CJL Mgr. J. Trnková CJL Mgr. D. Březinová CJL, RET Mgr. J. Kopalová ANJ Mgr. V. Nykrínová ANJ Mgr. V. Franzke ANJ Pan P. Denton NEJ Bc. S. Vacková OBN Mgr. Z. Provazník TEV Mgr. L. Novotný TEV Mgr. J. Vacek IKT,MAT,F,CHE, ZPV, EKO MAT, ZPV, Ch Mgr. D. Hakenová Mgr. D. Hakenová MAT, Mgr. H. Papoušková MAT, FYZ Mgr. J. Dušková MAT, FYZ,IKT Mgr. P. Froněk IKT Mgr. A. Svobodová EKO Ing. Jana Košková EKO Paní Lenka Bočoková Komp. IKT, IKT Pan A. Raulím IKT Ing. Bernard Odb. př. - strojírenské Ing. J. Boček Ing. J. Boček Ing. V. Fischerová Pan K. Havlík Ing. K. Dubský Ing. J. Zouharová Ing. K. Gratias Mgr. M. Dokoupil Odb.př. - elektro Ing. M. Volanská Ing. M. Volanská Ing. M. Polák Ing. L. Bém Odb.př. - stavební Ing. P. Šedivý Ing. P. Šedivý Pan L. Doucha 6

7 2. Metodik pilotáž 3 hodiny/měsíc 210Kč/hod Náplň práce: - svolává schůzky své skupiny - shromažďuje zprávy od jednotlivých členů své skupiny o jejich činnosti (konkrétních změnách, které na základě pilotáže ve svém předmětu provedli) a diskutuje je s hlavním metodikem - pořizuje zápisy a prezenční listiny ze schůzek Předměty/obory OV SM,NA, OK OV ELEKTRO OV AUTO CJLCJ,D,OBN,TEV IKT,MAT,F,CHE, ZPV, EKO Odb. př. - strojírenské Odb.př. - elektro Odb.př. - stavební Metodik Pan Jan Prokop Ing. Miroslav Polák Pan Miroslav Trávníček Mgr. Bianka Petrželková Mgr. Dana Hakenová Ing. Jan Boček Ing. Dagmar Volanská Ing. Petr Šedivý 3. Metodik sociální partnerství 3 hodiny na každého sociálního partnera, každý obor 3 konzultace podle rozpisu 210Kč/hod Náplň práce: - vyhledává a kontaktuje sociální partnery, domlouvá s nimi schůzky - určuje, kteří 3 pedagogové se zúčastní schůzky společně s ním - společně s učiteli SŠ sociální partnerství se účastní konzultací se zástupci sociálních partnerů, pořídí z nich zápis s podpisy zúčastněných - zkontroluje zanesení požadavků sociálních partnerů do (jaké mají představy především po odborné stránce jejich požadavky na absolventa) 7

8 - Obor Mechanik seřizovač Metodik soc. partnerství Mgr. Michael Dokoupil Strojní mechanik Nástrojař Mechanik opravář motorových vozidel Mechanik elektrotechnik Ing. Miroslav Polák Elektrikář silnoproud Elektrikář slaboproud Strojírenství Ing. Dagmar Březinová Mechatronika Technické lyceum Zedník Pan Ladislav Doucha 4. Učitel SŠ sociální partnerství 1 hodina jednání se sociálním partnerem + 2 hodiny zapracování požadavků soc. partnera do = 3 hodiny na každou uskutečněnou schůzku (může se projednat více schůzek v jedné firmě jiná problematika a čas, je třeba mít prokazatelně zápisy o dvou rozdílných schůzkách), Dohody s Vámi uzavřené pro tuto oblast se nemusí naplnit záleží kolika schůzek s metodikem se každý učitel SŠ z této oblasti skutečně zúčastní viz výkaz práce. Harmonogram schůzek má pouze doporučující charakter záleží vždy na skutečných možnostech uskutečnění schůzky se sociálními partnery. (individuálně dle Vašich osobních kontaktů) 8

9 Náplň práce: - společně s metodikem se účastní konzultací se sociálním partnerem daného oboru - zváží a po konzultaci s kolegy případně zapracuje požadavky soc. partnera do ŠV Metodik Obor Učitel SŠ sociální partnerství Mgr. Michael Dokoupil Mechanik seřizovač Ing. Miroslav Polák Strojní mechanik Nástrojař Mechanik opravář motorových vozidel Mechanik elektrotechnik Elektrikář silnoproud Elektrikář slaboproud Ing. K. Gratias Ing. D. Březinová Ing. Dubský Karel Pan K. Havlík Pan Š. Juris, Pan V. Harasimovič Pan J. Vágner, Pan J. Prokop Pan V. Milata Ing. L.Bém, Ing. D. Volanská, Pan J. Votrubec Paní M. Ulihrachová Ing. Dagmar Březinovái Strojírenství Mechatronika Technické lyceum Mgr. Z.Provazník, Ing. D. Volanská, Ing. V. Fischerová, Ing. Zouharová, Ing. Boček, Ing. Svobodová, Pan Ladislav Doucha Zedník Ing. Šedivý, Pan Konečný, 9

10 Harmonogram schůzek Měsíc/ro Počet schůzek Účastníci Výstup k 9/ metodik + 3 učitelésoc. partnerství + zástupce sociálních partnerů 10/ metodik + 3 učitelésoc. partnerství + zástupce sociálních partnerů Zpráva + poznatky pro inovaci Zpráva + poznatky pro inovaci 11/ metodik + 3 učitelésoc. partnerství + zástupce sociálních partnerů 12/ metodik + 3 učitelésoc. partnerství + zástupce sociálních partnerů 1/ metodik + 3 učitelésoc. partnerství + zástupce sociálních partnerů 2/ metodik + 3 učitelésoc. partnerství + zástupce sociálních partnerů Zpráva + poznatky pro inovaci Zpráva + poznatky pro inovaci Zpráva + poznatky pro inovaci Zpráva + poznatky pro inovaci Poznámka: Termíny schůzek jsou pouze orientační, v praxi bude nutno je přizpůsobovat časovým možnostem zástupců sociálních partnerů. Zápisy + prezenční listiny nutno provádět dle vzoru uvedených dále. Nezapomeňte mít vždy přený název FIRMY a kontakt je třeba vždy uvádět pro konkrétnost s kým jste jednali!!! Všechny schůzky by měly proběhnout do konce února na základě získaných poznatků se budou dále inovovat ŚVP pro další šk. rok 10

11 Prokazování pilotáže A. Ve třídách 1. ročníků, kde se ověřuje celý, bude na titulní straně v třídnici věta: Ve školním roce 2010/2011 probíhá ve třídě pilotní ověřování inovovaného na základě projektu VK č. CZ.1.07/1.1.09/ MODERNIZACE VÝUKY. B. Ve třídách 2. a 3. ročníků, kde se ověřuje pouze část (ICT komponenta, ŽP komponenta, Fiktivní firma), se bude pilotáž prokazovat prezenční listinou s titulkem: Ve školním roce 2010/2011 probíhá ve třídě v předmětu pilotní ověřování inovovaného na základě projektu VK č. CZ.1.07/1.1.09/ MODERNIZACE VÝUKY. Přílohy: 1. Vzor zápisu ze schůzky skupiny s prezencí 2. Vzor zápisu ze schůzky se sociálním partnerem 3. Prezenční listina pro studenty 11

12 Zápis ze schůzky skupiny v rámci KA III projektu Modernizace výuky Dne: Přítomni: Jméno a příjmení Podpis Projednáno: Zapsal/a:. 12

13 Zápis ze schůzky se zástupcem sociálního partnera v rámci KA III projektu Modernizace výuky Dne: Soc. partner: Kontakt:.. Přítomni: Jméno a příjmení Podpis Projednáno: Zapsal/a:. 13

14 PREZENČNÍ LISTINA - NÁVRH Ve školním roce 2010/2011 probíhá ve třídě v předmětu pilotní ověřování inovovaného na základě projektu VK č. CZ.1.07/1.1.09/ MODERNIZACE VÝUKY Jméno žáka Podpis žáka Podpis učitele: Přítomnost žáka se označuje / Nepřítomnost žáka se označuje - 14

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 telefon 483 359 211, e-mail sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Dagmar Chvojková.. podpis Schválil: Ing. Vlasta Fischerová..

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 ; Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 V Praze dne 1. září 2014 Ing. Lumír Kymr ředitel SŠES 1. Úvod Výchovně vzdělávací plán Střední školy elektrotechniky a strojírenství pro školní rok 2014/2015

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Příjemce: Název projektu: Registrační číslo projektu: Datum zahájení

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov na školní rok 2014/2015 zpracovala: Ing. Jitka Karhanová schválil: Ing. Radomil Poles Obsah 1. Organizace školního roku 2014/2015

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU Publikace vznikla v rámci projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM, RESSLOVA 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program zaměření Silniční vozidla a logistika od 1. 9. 2009 aktualizace od 1. 9. 2012 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce. RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce. RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-57-E/01 RVP 36-57-E/01... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy Platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací školní vzdělávací program 047/2012 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací technika Sdělovací a ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací technika

Více

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. Úvod Naše společnost se v roce 2010 úspěšně zapojila do vzdělávání dospělých, kdy se nám podařilo zvítězit ve veřejné zakázce Národního ústavu odborného vzdělávání v projektu Kurikulum S a působíme jako

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

Úvod Historie školy... 1. 1. Profil absolventa... 3. 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7. 3. Učební plán... 19. 4. Učební osnovy...

Úvod Historie školy... 1. 1. Profil absolventa... 3. 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7. 3. Učební plán... 19. 4. Učební osnovy... Obsah Úvod Historie školy... 1 1. Profil absolventa... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7 3. Učební plán... 19 4. Učební osnovy... 22 5. Materiální a personální zajištění výuky... 269 6. Spolupráce

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 0 Česká Třebová Č.j.: 50/01/VSŠUČT Spis. skart. znak: C4 A/5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 011/01 schváleno školskou radou dne předseda školské rady Obsah 1. Úvod...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví +420 38 635 40 67 e-mail: svepes @skolacb.cz www.skolacb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 SPŠ a VOŠ Písek O b s a h Základní údaje o škole............. 2 Přehled oborů vzdělání......... 3 Přehled pracovníků školy.... 4 Údaje o přijímacím řízení.........

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Pomáháme odborným školám s reformou Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání obsah 3 Zkratky 4 obsah Informace o projektu 5 Pomoc

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více