Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 Revize: R00 (2007/6) Obchodní značky: Veškeré názvy značek a produktů jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných společností. Poznámka: Informace uváděné v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

3 Obsah Předmluva...vi Zákonné informace... viii 1 Začínáme Popis hardwarových prvků... 1 Pohled zepředu... 1 Pohled zezadu... 3 Pohled zleva... 4 Pohled zprava... 5 Pohled zespod Instalace SIM karty a baterie Nabíjení baterie Vypínání a zapínání První zapnutí Režim spánku Vypínání Instalace Microsoft ActiveSync Užívání zařízení ve vozidle Automobilový držák Autonabíječka Rozšiřování výbavy Vašeho zařízení Používání SD/MMC karty Použití sluchátek Základní dovednosti Užívání pera Užívání pákového ovladače Základní Obrazovka Dnes - "Today Screen" Displej vodorovně Navigační Panel a Panel Nástrojů Rychlá spouštěcí nabídka Rychlá nabídka Mio Menu Spouštění Programů Akční menu Upozornění Vkládání informací Vkládání textu různými metodami Psaní na obrazovku Kreslení na obrazovku Zvukový záznam Použití položky Můj Text Zabezpečení Vašeho přístroje Uzamčení klávesnice Uzamčení přístroje Uzamčení telefonu Užívání Telefonu O Vašem telefonu Než začnete i

4 3.2 Zapínání a vypínání telefonu Vypínání Zapínání Spuštění programu Telefon Ikona stavu telefonu Uskutečnění hovoru Vytáčení čísla Uskutečnění odchozího hovoru použitím nedávno použitých čísel Uskutečnění odchozího hovoru vybráním z Kontaktů Uskutečnění odchozího hovoru pomocí Paměti hovorů Přijmutí příchozího hovoru Odmítnutí příchozího hovoru Ukončení hovoru Hlasitost telefonních hovorů Hlasitost telefonních hovorů Ztlumení mikrofonu během hovoru Užívání reproduktoru při hovoru Správa více jak jednoho hovoru Přidržení jednoho hovoru a Přijmutí druhého Odmítnutí druhého příchozího hovoru Přidržení jednoho hovoru a uskutečnění druhého odchozího hovoru Přepínání se mezi hovory Založení konferenčního hovoru Volby během hovorů Poznámky k hovorům Užití paměti hovorů Přehled paměti hovorů Úprava paměti hovorů Využití paměti hovorů k ukládání do seznamu Užití rychlého vytáčení-volby Vytváření rychlé volby Úprava rychlé volby Vymazání pozice rychlé volby Utváření telefonního čísla Přemístění z Microsoft Kontaktů Přemístění ze SIM karty Přizpůsobení si Vašeho telefonování Změna nastavení telefonování Změna nastavení položky Služby Změna síťového nastavení Změna PIN2 kódu Cell Broadcast Lokální služby Další funkce telefonu Zpráva hlasové schránky Tísňová volání Vytáčení mezinárodních hovorů Správa Vašeho zařízení Správa energie Indikace vybité baterie a varování Možnosti napájení ii

5 Rady jak šetřit energií Přizpůsobování Vašeho zařízení Vyhledávání a třídění informací Microsoft Pocket Outlook Kalendář: Plánování setkání a schůzek Zadání nové schůzky Užívání zobrazení souhrnu Kalendáře Kontakty: Hledání přátel a kolegů Vytvoření kontaktu Užití zobrazení souhrnu informací o kontaktu Úkoly: vedení seznamu pracovních úkolů Vytvoření úkolu Užití zobrazení souhrnu informací o úkolu Poznámky: poznamenávání nápadů a myšlenek Vytváření poznámky Zprávy: zasílání a přijímání ových zpráv Stahování zpráv Direct Push Nastavení ového účtu Psaní a posílání ových a SMS zpráv Psaní a posílání MMS zpráv Přijímání a prohlížení MMS zpráv Přijímání příloh Další Programy ActiveSync Synchronizace dat Synchronizace přímo s Exchange Serverem Word Mobile Vytvoření dokumentu Otevření dokumentu Excel Mobile Vytvoření sešitu Otevření sešitu PowerPoint Mobile Pocket MSN Přihlášení se do Pocket MSN Windows Media Player Obrázky & Videa Prohlížení obrázků a přehrávání video klipů Kalkulátor Internet Sharing USB Připojení Bluetooth Připojení Kamera Úvod Focení Pořizování souvislého obrázku Přidání GPS známky k obrázku Nastavení kamery Nahrávání video-klipu iii

6 Video Nastavení Prohlížecí mód Úprava obrázků Mio programy Pohotovostní lokace Vytvoření SMS pro příjemce Poslání pohotovostní zprávy Úprava pohotovostní zprávy Mio SMS Lokace Quick Position- Rychlé pozicování Rychlá hlasová volba Vytvoření hlasového povelu Použití hlasového povelu Úprava hlasových povelů Světový čas Spuštění a ukončení Světového času Změna stylu hodin Výběr města Seřizování času Synchronizace GMT MioCalc Spuštění a ukončení MioCalc Použití modu kalkulačka Použití Modu Měna Použití Modu Metrologie Java Přídavné programy Instalování programů H.263 Dekodování Mobile Asistent Vyzváněcí tón Obrázky SIM Kontakty SMS Manažer Data Backup File Explorer Síťové nastavení Připojení Nastavení připojení GPRS Připojení Bezdrátové Síťové připojení Používání funkce Bluetooth Zapnutí a Vypnutí funkce Bluetooth Posílaní souborů pomocí Bluetooth Funkce Bluetooth partnerství Použití Internet Explorer Mobile Prohlížení Internetu Správa Oblíbených Řešení problémů a údržba Resetování Vašeho zařízení iv

7 v 11.2 Obnovení továrního nastavení Problémy s napájením Problémy s pamětí Problémy s displejem Problémy s připojením Synchronizační problémy Problémy s připojením přes kabel Problémy se síťovým připojením Údržba Vašeho Zařízení Obecná pokyny Pokyny pro telefon Pokyny pro cestování...162

8 Předmluva Vítejte Gratulujeme k nákupu přístroje s telefonem a GPS modulem. Přístroj je zařízení vybavené operačním systémem Microsoft Windows Mobile Verze 5.0. Na základě velikosti a schopností tohoto zařízení budete mít obchodní i osobní záležitosti stále aktuální a vždy po ruce. Microsoft ActiveSync 4.2 přispívá přístroji možností synchronizovat informace a data s vaším stolním počítačem nebo se serverem Microsoft Exchange Server. Váš přístroj je více než kapesním počítačem a mobilním telefonem. Umožní vám fotit, natáčet video klipy, procházet internetové a WAPové stránky, přijímat a zasílat zprávy (jako jsou y, textové a multimediální zprávy), poslouchat hudbu, a mnohem víc. Vždy když budete potřebovat komunikovat, zachytit obrázky, vyhledat informaci, poslat zprávu nebo jednoduše se pobavit. Tento přístroj je tím, co Vám může pomoci toho docílit a to kdykoliv a kdekoliv. vi

9 Jak vyhledat informaci Pokud se Vám nedaří v této příručce nalézt požadovanou informaci, následující tabulka Vám možná poradí: Informace o První spuštění Užívání telefonu Používání programů z Bonus CD Microsoft ActiveSync Nejnovější aktualizace a detailní technické informace Naleznete je Průvodce rychlého startu kapitola 3 v této příručce Kapitola 9 v této příručce Kapitola 6.1 v této příručce ActiveSync Nápověda ve Vašem stolním počítači Webové stránky produktu: Webové stránky Microsoft: vii

10 Zákonné informace POZNÁMKA: Nálepky a štítky na povrchu zařízení indikují, které předpisy tento model splňuje. Zkontrolujte prosím tyto štítky na zařízení a zkontrolujte je s prohlášením v této kapitole. Některé poznámky jen specifikují model zařízení Předpisové prohlášení Evropa Produkty označené CE známkou odpovídají telekomunikačnímu direktivě Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), direktivě o elektromagnetické kompatibilitě Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) a direktivě o nízkém napětí Low Voltage Directive (73/23/EEC) jak je upraveno v direktivě 93/68/ECC vydaných Komisí pro Evropská společenství. Shoda s těmito direktivami potvrzuje následující Evropské standardy: 1999/5/EEC Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) 73/23/EEC 89/336/EEC EN / EN Specific Absorption Rate (SAR) Standard: EN 50360, EN Low Voltage Directive (LVD) IEC :2001 Electromagnetic Compatibility (EMC-Directive) Standard: EN /7/17 Výrobce nemůže být zodpovědný za modifikace provedené uživatelem a důsledky, které z nich plynou. viii

11 Bezpečnostní opatření Poslouchání hudby na maximum může poškodit sluch. Užití jiných sluchátek, než je doporučeno, může zapříčinit změnu kvalitu zvuku. Nepoužívejte blesk v blizkosti lidských (obzválště dětských) nebo zvířecích očí. Vystavení intenzivnímu světlu může poškodit sítnici. AC Adaptér UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze AC adaptér (PSC05R-050 PH nebo PSAA05R-050). dodávaný s Vaším zařízením. Použitím jiného typu může dojít k poruše. Pro tento produkt je určeno napájení zdrojem typu LISTED Power Unit označeného LPS, Limited Power Source o výstupních hodnotách + 5 V dc / 1.0 A maximálně. Nepoužívejte adaptér ve vysoce vlhkém prostředí. Nikdy se ho nedotýkejte mokrýma rukama nebo nohama. Umožněte adaptéru potřebnou ventilaci v prostoru kolem něj. Vyvarujte se nevětrání adaptéru například jeho zakrytím. Připojujte adaptér ke správnému zdroji(el. síti). Napětí a požadavky zemnění jsou uvedeny na obalu. Nepoužívejte adaptér má-li poškozenou vidlici. Tento prvek je neopravitelný, poškozený vždy vyměňte za nový. ix

12 Baterie UPOZORNĚNÍ: Hrozí nebezpečí výbuchu, nahradíte-li baterii nesprávným typem. Baterii nahrazujte pouze stejným anebo od výrobce doporučeným ekvivalentním typem. Nikdy nevhazujte baterii do ohně. Baterie se může roztrhnout nebo explodovat a uvolnit tak nebezpečné chemikálie. Používejte pouze stanovenou nabíječku. O RF(Radio Frequency) vlivu Tento produkt je nízkoenergetický přijímač a vysílač. Je-li zapnutý, přijímá a vysílá radiové (RF) vlny. Specific Absorption Rate (SAR) je jednotka určující množství energie RF vlny absorbované do těla. Nejvyšší naměřená hodnota SAR pro toto zařízení byla 0.181W/kg, což je méně než limit 2.0 W/kg. Ale i přesto, snažte se redukovat účinek RF vln na Vaše tělo, užíváním telefonní funkce obezřetně. Například, volejte co nejkratší dobu, jak je možné. O elektrostatickém náboji Elektrostatický náboj může způsobit porušení nebo ztrátu dat ve vašem zařízení. Lze se tomu bezpečně vyhnout pravidelným zálohováním Vašich dat. x

13 1 Začínáme Tato kapitola Vám představí externí komponenty Vašeho přístroje a provede Vás postupy nastavování Vašeho přístroje k užívání. 1.1 Popis hardwarových prvků Na obrázku dole máte zakresleny a blíže popsány základní prvky Vašeho přístroje. Pohled zepředu 1

14 Číslo Součást Popis 1. Sluchátko Slouží jako sluchátko během telefonního 2. Indikátor nabíjení baterie 3. Oznamovací indikátor hovoru. Svítí-li červeně, znamená, že baterie je právě nabíjena. Svítí-li zeleně, znamená, že baterie je plně nabita. Zelené blikání značí, že je přístroj připojen do sítě mobilního operátora. Červené blikání vás informuje o naplánované schůzce, upomínce či připomenutí Modré blikání indikuje, že zařízení Bluetooth je aktivní. Zaznamenává zvuky a hlasy do nahrávek. 4. Mikrofon Slouží jako mikrofon během telefonního hovoru. 5. Dotyková obrazovka Displej Vašeho zařízení. Poklepejte na obrazovku stylusem na zvolený příkaz v menu, nebo ho použijte ke vložení potřebných údajů. 6. Klávesy s čárkou Provede příkazy uvedené na dispeji těstě nad tlačítky. 7. Tlačítko s červeným Ukončuje nebo odmítá hovory telefonkem 8. Tlačítko start Navrácení se z jiného programu na základní obrazovku. 9. Tlačítko GPS Spustí navigační program 10. Tlačítko se zeleným telefonkem Vytáčí a přijímá hovory. Stlačením a následným držením tohoto tlačítka během hovoru, tento hovor 11. Tlačítko Mio Aktivuje Mio menu. 2

15 Pohled zezadu Číslo Součást Popis 1. Zrcátko Slouží k odhadnutí vzdálenosti a úhlu pokud fotíte sami sebe. 2. Blesk Poskytuje extra světlo, když fotíte. 3. Kamerová čočka Umožňuje fotit fotit a nahrávat video. 4. Reprodukor Pro zvuky, hudbu a hlas 3

16 Pohled zleva Číslo Součást Popis 1. Otvor na Sem si můžete připevnit přídavnou šňůrku machrňůru Kamerové tlačítko Navigační tlačítko Stiskutím spouštíte program umožňující pořizovat fotky či video Pohyb nahoru, dolu, do leva nebo do oprava po obrazovce Vám umožní stisk tlačítka na příslušné straně. Potvrďte svou volbu stisknutím tlačítka, podobně jako tlačítko enter potvrzuji. 4. Konektor na sluchátka Umožňuje připojit sluchátka 4

17 Pohled zprava Číslo Součást Popis 1. Volba hlasitosti Pro volbu hlasitosti stiskněte příslušná tlačítka Utlumí okamžitě tón příchozích hovorů 2. SD/MMC Slot Umožňuje vložit výměnné paměťové karty SD (Secure Digital) nebo MMC (MultiMedia Card), nebo SD IO bezdrátovou síťovou kartu, sloužící k připojení do sítě. 3. Mini-USB konector Připojení AC adaptéru nebo USB káblu 4. Restartovací tlačítko Restartuje Vaše zařízení 5

18 Pohled shora Číslo Součást Popis 1. GPS Anténa Přijímá signal z dostupných GPS satelitů 2. Stylus Poklepáním na dotykový displej provedete výběr či zadáte požadované informace. Pro použití, vytáhněte stylus z jeho štěrbiny, po jeho použití ho opět vraťte. 3. Anténa konektor- Auto 4. Zapínací-Vypínací tlačítko Tento konektor (shovaný za gumovým krytem) dovoluje užití optimální externí antény s magnetickou přísavkou, která bývá umístěná nahoře na autě pro lepší přijímací signal v oblastech se slabším signálem. Zapne nebo vypne Vaše zařízení 6

19 Pohled zespod Číslo Součást Popis 1. Odjišťovací tlačítko Stlačením odjistíte zadní kryt 2. Mikrofon Přijímá zvuky nebo hlas k nahrávání Funguje jako mikrofon při hovoru 7

20 1.2 Instalace SIM karty a baterie Při uzavření smlouvy s operátorem mobilních služeb obdržíte nebo jste již obdrželi SIM kartu (Subscriber Identification Module). Tato karta obsahuje informace o vašem telefonním účtu, kontakty jež můžete ukládat a další přídavné služby stanovené smlouvou. Aby jste mohli používat telefon musíte prvně nainstalovat SIM kartu. 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko a odejměte zadní kryt. 2. Postrčte držák na SIM kartu do leva a potom nadzvedněte k otevření. Umístěte SIM kartu. Postrčte držák SIM karty zase zpět na místo k upevnění SIM karty. 3. Vložte baterii zpět tak, aby na sebe kontakty seděly a tlačte dokud nezapadne do správné pozice. 8

21 Jestliže potřebujete baterii vyjmout, použijte prst a stlačte jím upínadlo baterie a baterii vyjměte s prostoru. 4. Zpět umístěte zadní kryt: umístěte kryt do uzamykací polohy k zařízení a zavřete a poté stlačte kryt po stranách, aby se kryt vrátil na své místo. 9

22 1.3 Nabíjení baterie Před prvním použitím Vašeho přístroje plně nabijte baterii. První nabíjení nové baterie trvá alespoň 8 hodin. 1. Připevněte na AC adapter konvertor (1.). 2. Připojte Mini-USB konektor jdoucí z AC adaptéru do konektoru na Vašem zařízení (2.), A zapojte opačný konec AC adaptéru do zásuvky na stěně (3.). 3. Indikátor nabíjení svítí během nabíjení červeně. Neodpojujte Váš přístroj z AC adaptéru dokud není plně nabit, což je znázorněno změnou barvy indikátoru z červené na zelenou. Tento proces trvá pár hodin. Vždy jak je to možné, nechávejte Váš přístroj připojený k AC adaptéru a k síti el. napětí. Udržujete tak baterii nabitou. Poznámka: Váš přístroj je nabíjen I v případě připojení ke stolnímu počítači přes USB kabel. Upozornění : Pro optimální výdrž lithiové baterie, dbejte následujících doporučení: Teplota zařízení určeného k nabíjení by měla být v rozsahu 0~40 C. Pokud dojde k úplnému vybití baterie způsobené dlouhodobým neužíváním, dejte zařízení nabíjet a počkejte minimálně 5 minut než zařízení zapnete. Nenabíjejte baterii tam, kde je vysoká teplota (např. na přímém slunci). Před nabíjením není nutné baterii nejdříve úplně vybít. Baterii můžete nabíjet i před jejím vybitím. Jestliže nepoužíváte zařízení delší dobu, ujistěte se, že je baterie plně nabitá (toto doporučujeme provést každé dva týdny). Postupné vybíjení baterie může způsobit nebo ovlivnit následnou délku používání zařízení. 10

23 1.4 Vypínání a zapínání První zapnutí 1. Ujistěte se že Váš přístroj je připojen k nabíječce, nebo že baterie je nabitá. 2. Stlačte zapínací tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí. Rožne se podsvícení kláves, a na displeji se objeví průvodce nastavením zařízení. 3. Postupujte dle instrukcí na displeji a projděte úspěšně až do konce. 4. Jestliže SIM karta byla vložena a je zabezpečena PIN kódem, budete vyzváni k jeho vložení. Vložte PIN a poklepejte na Enter. Jestliže jste SIM kartu dosud nevložili, zobrazí se chybová hláška na displeji o tom, že není přítomna SIM karta. Poklepejte na Storno a pokračujte v průvodci nastavením. 5. Poté se Vám zobrazí "Today screen" - Obrazovka Dnes. Jestliže SIM karta byla vložena, zařízení začne hledat síť operátora mobilních telefonů a následně se na displeji zobrazí jméno této sítě. Režim spánku Standardně se přístroj automaticky uspí po 1 minutě nečinnosti pokud je přístroj napájen z baterie. Stlačením zapínací klávesy opět vrátíte přístroj do pohotovostního módu. V režimu spánku, jestliže je přítomna SIM karta, bude indikátor nabíjení blikat zeleně, na znamení že přístroj je připojen do sítě mobilního operátora. Přístroj automaticky přejde do aktivního režimu v případě příchozího hovoru, bude zvonit (případně vibrovat) a zobrazí telefonní číslo volajícího na displej. Pro změnu tohoto nastavení klepněte na Settings System Power Advanced 11

24 Poznámka: K předejití nežádoucího probuzení přístroje, můžete zapnout automatický zámek kláves Settings System Power Advanced a výběrem Auto lock when device turns off ok. Zařízení nepřejde do tohoto modu pod používáte navigační program. V takových případech nejdříve ukončete tento program, pokud ho nepotřebujete, jelikož by zbytečně zařízení ztrácelo energii. Vypínání Jestliže nepoužíváte přístroj déle, stlačte zapínací tlačítko po dobu 3 k vypnutí vašeho zařízení. 12

25 1.5 Instalace Microsoft ActiveSync Použijte technologii Microsoft ActiveSync k synchronizaci informací ve Vašem stolním počítači a/nebo na serveru Microsoft Exchange Server s informacemi ve Vašem zařízení. ActiveSync porovnává informace ve Vašem zařízení s informacemi ve Vašem stolním počítači a/nebo na serveru a aktualizuje vše tak, aby byly stále nejnovější nebo pokud možno co nejnedávnější. ActiveSync je už ve Vašem přístroji nainstalován. Je třeba nainstalovat ActiveSync do Vašeho stolního počítače. UPOZORNĚNÍ: Před instalací ActiveSync se ujistěte, že je na Vašem stolním počítači nainstalován program Microsoft Outlook. Nepřipojujte Váš přístroj ke stolnímu počítači před instalací ActiveSync. Ve výjimečných případech, může mít přístroj problémy s komunikací pokud je připojeno k počítači s Windows a běžícím ActiveSync. Problém může být způsoben součinností s firewallovými aplikacemi počítače, aplikacemi které spravují provoz na síti, nebo nástroje nastavující LAN síť. Pro řešení těchto problémů, klepněte na Settings Connections USB to PC, ujasněte Enable advanced network functionality kontrolní schránky, a klepněte na ok. Postupujte takto: 1. Zapněte Váš stolní počítač. 2. Vložte do CD-ROM mechaniky Vašeho stolního počítače přiložený Getting Started Disc. 3. Na první obrazovce vyberte požadovaný jazyk a klikněte na Go. 4. Klikněte na Next/Další v okně Getting Started. 5. Program automaticky detekuje, zda-li má být ActiveSync nainstalován na Vašem stolním počítači. Klikněte na Next/Další. 6. Postupujte dle zobrazovaných instrukcí pro instalaci ActiveSync. Během instalačního procesu můžete být vyzvání k restartování počítače. 13

26 7. Připojte zařízení ke stolnímu počítači. Zastrčte mini-usb konektor USB kabelu do konektoru na boční straně Vašeho zařízení a stranu druhou do USB konektoru na Vašem stolním počítači. 8. Průvodce přidáním nově rozpoznaného hardwaru by měl automaticky nainstalovat ovladač. (Bude-li třeba specifikovat umístění ovladače, klikněte na Browse a zvolte jednotku CD-ROM obsahující Getting Started Disc.) 9. Postupujte dle zobrazovaných instrukcí pro spárování a synchronizaci Vašeho přístroje s Vaším stolním počítačem. 10. Klikněte na Next/Další v okně Program Installation Status. 11. Klikněte na Finish. Poté co prvně synchronizujete obsah, data která jste uložili do Vašeho stolního počítače jako jsou Kalendář, Kontakty a Úkoly budou zkopírovány do Vašeho přístroje. POZNÁMKA: Jestliže máte nastaveno Uzamčení Přístroje, budete pokaždé vyzvání ke vložení tohoto hesla, aby se spojení ActiveSync uskutečnilo. Viz. Uzamčení přístroje v sekci

27 1.6 Užívání zařízení ve vozidle Automobilový držák Váš automobilový držák se skládá z konzole a ohebné nožky. Postupujte následovně pro instalaci Vašeho zařízení do auta: 1. Smontujte dohromady konzolu a ohebnou nožku. 2. Očistěte (odmastěte) čelní sklo na místě kam bude umístěn přísavný držák. 3. Přisajte přísavný držák k čelnímu sklu a zajistěte přísavku pojistným kolíkem 4. Opatrně vložte Váš přístroj do konzoly. 5. Otočením kolečka na vrcholu nožky ve směru hodinový ručiček uvolněte přístroj a nastavte nejlepší úhel pohledu, a potom zajistěte otočením kolečka v opačném směru. 15

28 Když je zařízení umístěno v držáku, můžete nastavit hlasitost. UPOZORNĚNÍ: Když umísťujete auto-držák, ujistěte se, že zařízení nezaclání řidiči ve výhledu nebo nezasahuje do prostrou airbagu a dalších bezpečnostních zařízení. Poté co zajistíte přísavku kolíkem na čelní sklo, nikdy se ji nesnažte odtrhnout bez odjištění. Vždy seřizujte přístroj a nožičku auto-držáku do nejlepšího pohledu PŘED jízdou. Vyhněte se seřizování polohy přístroj jednou rukou během řízení. Užívání auto-držáku omezte na používání při teplotách v normálním rozsahu. Pokud teplota příliš poklesne, přísavka muže ztvrdnout a pozbýt tak správné funkce. Vždy nejdříve odjistěte jistící kolík, než auto-držák z čelního skla sejmete. Pro udržení adheze přísavky, oddělejte a znovu přisajte přísavku alespoň jednou za měsíc. 16

29 Autonabíječka UPOZORNĚNÍ: K ochraně zařízení proti nadproudům, připojujte autonabíječku až poté, co nastartujete motor. Autonabíječka napájí a nabíjí Váš přístroj. Zapojte jeden konec autonabíječky do konektoru na Vašem zařízení a druhý konec do zapalovače cigaret v autě. 17

30 1.7 Rozšiřování výbavy Vašeho zařízení Používání SD/MMC karty Vaše zařízení má SD/MMC slot do kterého můžete vložit paměťovou kartu SD nebo MMC, nebo SD IO bezdrátovou síťovou kartu. Díky této výměnné paměti můžete uchovávat, zálohovat a přenášet data do ostatní zařízení. Pro použití SD/MMC karet vkládejte tyto karty do slotu kontakty otočenými směrem ke slotu. Štítek by měl směřovat k Vám (k přední stěně přístroje). Pro více informací se obraťte na návod dodaný k paměťovým kartám. Vyjmutí karty: Nejprve se ujistěte, že žádná aplikace ke své práci kartu nevyužívá, poté lehce zatlačte na horní stranu karty a ona se povysune ven, pak kartu vysuňte. POZNÁMKA: Paměťové kartě se také někdy říká zálohové médium. Ujistěte se, že se ve slotu nenacházejí cizí předměty. Když karty SD/MMC dlouho nepoužíváte, uchovávejte je v ochranné krabičce, aby jste zabránily poškození karty vlhkostí a prachem. Pokud zařízení vypínáte nebo přecházíte do spánkového režimu, počkejte 5 sekund dokud obrazovka nepohasne a poté vyjměte SD/MMC kartu ze slotu. Tímto předejdete zrátě dat. Před užitím SDIO karty, prvně nainstalujte příslušný ovladač do zařízení a poté ho restartujte. Učiňte tak pro to, aby mohla být příslušná karta rozpoznána správně 18

31 Použití sluchátek Sluchátka Vám umožňují pohodlně mluvit, jelikož je můžete použít jako hands-free vybavení. Sluchátka Kontrola hlasitosti Tlačítko pro přijímání hovorů Mikrofon Tlačítko answer-pro přijímaní hovorů, Vám umožní následující operace: Stisknout pro přijetí příchozího hovoru. Stisknout během hovoru a přidržet ho. Znovu stisknout a vrátit se do hovoru. Stisknout dvakrát rychle pro ukončení hovoru. Když právě neprobíhá hovor, stiskněte pro aktivaci hlasového vytáčení. (Podívejte se na sekci 8.4 pro více informací o rychlé hlasové volbě.) 19

32

33 2 Základní dovednosti Tato kapitola Vás seznámí se základními funkcemi Vašeho zařízení jako jsou např.: stylus, použití navigačního joysticku, Today screen (základní Obrazovka Dnes), menu a programy.také Vám vysvětlí, jak je možné zadávat informace do Vašeho zařízení a jak jej uzamknout. 2.1 Užívání pera Stylus slouží stejně jako myš u počítače. Používáte ho k orientaci na obrazovce a k výběru jednotlivých objektů. Pro práci s Vaším zařízením si vždy stylus vytáhněte. Když zařízení nepoužíváte, zase jej schovejte Dotyk Lehkými doteky na displej můžete otevřít nebo vybrat jednotlivé položky. Tah Tahem stylusu po obrazovce přes text či jiné objekty (např.obrázky) můžete vytvořit výběr několika položek najednou. Dotyk a tah Dotkněte se obrazovky a podržte stylus na dané položce. To Vám zpřístupní seznam akcí pro tuto položku. Z tohoto seznamu můžete nyní vybrat akci Vámi požadovanou a dotykem potvrdit 21

34 2.2 Užívání pákového ovladače Pomocí navigačního joysticku se můžete v menu pohybovat nahoru, dolů, doleva i doprava. Toto je zvlášť užitečné pro práci jednou rukou. Pro určení směru, jednoduše stlačte joystick odpovídajícím směrem. Pro aktivaci vybrané položky, joystick stiskněte 2.3 Základní Obrazovka Dnes - "Today Screen" Pokaždé když zapnete Vaše zařízení, bude zobrazena základní Obrazovka Dnes. Základní obrazovka je kdykoliv přístupná klepnutím na a poté na Today. Základní Obrazovka Dnes zobrazuje nadcházející schůzky, aktivní úkoly a informace o ových zprávách. Na vrcholu Obrazovky Dnes se nachází ikona hlasitosti, hodiny, a identifikátory připojení. Poklepáním na položku na Obrazovce Dnes se spustí program s ní asociovaný. Klepněte pro pohled na stav připojení Klepněte na pohled na stav telefonu Klepněte pro změnu hlasitosti nebo vypnutí všech zvuků Klepněte pro změnu dne a času Klepněte pro zapnutí nebo vy pnutí telefonu nebo Bluetooth Váš den v přehledu. Klepněte na položku pro spuštění programu takže si prohlédneste nebo změníte informace Rychlá nabídka Tahem pro vice položek Levá programovatelná klávesa Akční nabídka Pravá programovatelná klávesa Poznámka: Můžete si určit co bude zobrazeno na obrazovce Today poklepem na Today. Settings Personal 22

35 Displej vodorovně Můžete používat Váš přístroj ve vodorovné poloze. Pro změnu otočení pohledu na displej, provedete jedním z následujících způsobů. Na obrazovce Dnes- Today, klepněte na ikonu v pravém dolním rohu. Klepněte na Settings System Screen, a vyberte Landscape (right-handed) nebo Landscape (left-handed). Klepněte na ok pro uložení nastavení. 2.4 Navigační Panel a Panel Nástrojů Navigační panel se nachází na vrcholu displeje. Zobrazuje aktivní programy, čas a umožňuje Vám programy zavírat nebo se mezi nimi přepínat. Navigační panel a Start menu: Portrétní mód: Klrpněte a vyberte program Klepněte pro rychlí výběr programu, který jste pravé používali Klepněte pro zobrazení přídavných programů Klepněte pro naastavení Vašeh o zařízení 23

36 Terénní mód: Tap to quickly select a program you have recently used. Panel Nástrojů naspodu displeje Vám slouží k ovládání jednotlivých programů. Naleznete v něm proměnnou levou a pravou klávesu a uprostřed symbol Metody Vstupu (stylus/klávesnice na displeji). Pravá klávesa má nejčastěji přiřazenou funkci Menu a levá se liší dle konkrétních programů. Příklad Panelu Nástrojů: Levá programovatelná klávesa Vkládací panelové tlačítko Pravá programovatelná klávesa 24

37 2.5 Rychlá spouštěcí nabídka Poklepáním na ikonu programu v Panelu Rychlého Spuštění se lze jednoduše přepínat mezi jednotlivými programy. Od výroby jsou v Panelu Rychlého Spuštění následující programy: Mio Menu (Viz. 2.7.) Obrázky a Video (Viz. kapitola 6.7.) Poznámky (Viz. kapitola 5.4.) Hovory (Viz. kapitola 3.8.) Internet Explorer (Program se standardně připojí na stránku Mio-tech Online web Viz 10.1.) Na Panelu Rychlého Spuštění je, Mio Menu neměnnou položkou. Klepněte na až 4 zbylých, které budou v Panelu Rychlého Spuštění. pro přizpůsobení Nejprve odškrtněte položku, která v panelu již nebude, a potom zvolte novou. Klepnutím na Move Up a Move Down, tímto seřadíte jednotlivé položky do pořadí v jakém mají být zobrazeny. V části Show Icons, zvolte ikony programů, které budou zobrazeny v pravém dolním rohu Obrazovky Dnes. Červené X přes ikonu značí, že tato ikona nebude na Obrazovce Dnes. Pro uložení změn klikněte na Ok. 25

38 2.6 Rychlá nabídka Rychlá nabídka v pravém dolním rohu obrazovky Dnes umožňuje rychlou volbu přístup k mnoha programům. Rychlá nabídka zahrnuje následující položky (od leva do prava): Poklepem deaktivujete nebo aktivujete Rychlou hlasovou volbu. Poklepem stahujete nova kalibrační data ze satelitu. Poklepem shlédnete hlavní paměť Poklepem se podíváte na paměť paměťové karty. Poklepem se podíváte na nabití baterie. Poklepem změníte obrazovku na horizontální či vertikální pozici. 26

39 2.7 Mio Menu Můžete spustit Mio menu poklepem na tlačítko na rychlé spouštěcí nabídce. Mio Menu zobrazuje ikony programů. Vybraná programová ikona je zvýrazněna. Když poklepete na ikonu, můžete spustit program nebo otevřít složku s jejím obsahem. Následující tabulka vysvětluje ikony a jejich programová jména: Ikona Zprávy Kontakty Historie hovorů Navigace Popis Multimédia Tato složka obsahuje Kameru, Windows Media, Obrázky & Videa a Hry. Nástroje Tato složka zahrnuje Hodiny&Alarm, File Explorer, Kalkulačku, MioCalc, Světový čas. Business Tato složka zahrnuje Dokumenty, Kalendář, Poznámky, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile a úkoly. Připojení Tato složka zahrnuje CellBroadcast, Mio SMS Lokátor, Emergency Lokátor, Quick GPS Position, Bluetooth, ActiveSync a GPRS Nastavení. Internet Tato složka zahrnuje Pocket MSN a Internet Explorer. Pro ukončení Mio Menu, poklepejte na Menu softvérovou klávesu Exit. 27

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R00 (2007/11) Obchodní značky: Microsoft, Windows, Windows logo, Windows Media, Outlook a ActiveSync jsou registrovanými značkami nebo značkami korporace Microsoft v USA a/nebo

Více

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC.

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. 1 Začínáme V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. 1.1 Základní popis Pocket PC Na obrázku dole máte zakresleny a blíže popsány

Více

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC.

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. Návod k obsluze 1 Začínáme V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. 1.1 Základní popis Pocket PC Na obrázku dole máte zakresleny

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Váš telefon s Windows Phone 8S by HTC Uživatelská příručka

Váš telefon s Windows Phone 8S by HTC Uživatelská příručka Váš telefon s Windows Phone 8S by HTC Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení Telefon 8 Spodní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 13 Zapínání a vypínání 14 Nastavení telefonu Zadání kódu

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána

Více

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire X 8 Zadní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 12 Zapínání a vypínání 13 První nastavení zařízení HTC Desire X

Více

Váš telefon s Windows Phone 8X by HTC Uživatelská příručka

Váš telefon s Windows Phone 8X by HTC Uživatelská příručka Váš telefon s Windows Phone 8X by HTC Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení Telefon 8 Karta SIM 9 Baterie 11 Zapínání a vypínání 12 Nastavení telefonu Zadání kódu PIN 13 Nastavení telefonu při prvním

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 10 Umístění antén 13 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905 Uživatelská příručka Xperia M C1904/C1905 Obsah Xperia M Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je systém Android?...7 Přehled...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek obrazovky...10

Více